Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 5419
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Tre musikinstrument - En röst: En självstudie om omställningsprocesser mellan träblåsinstrument2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tre musikinstrument – En röst. En studie om omställningsprocessen mellan ett träblåsinstrument till ett annat. Detta område omfattar tvärflöjt- oboe- och altsaxofonspel. Arbetet bygger på observationer av en sex veckor lång instuderingsprocess, sett i relation till ett urval av tidigare forskning och högskoleuppsatser inom området. Studien har i syfte att utforska omställningsprocessen när jag byter från det ena blåsinstrumentet till det andra. Detta för att ge en djupare inblick i en multiinstrumentalists vardag och belysa de fenomen som ligger till grund för spelet för respektive instrument och som sedan tas med i omställningsprocessen. Denna kvalitativa studie utgår från ett livsvärldsperspektiv och metod är loggboksskrivande samt videodokumentation. Resultatet bärs upp av två teman: Inre röst och instrumentbyte-muskelbyte som står för mentala respektive fysiska handlingar. Efter resultatet följer en diskussion som sätts i förhållande till litteratur och tidigare forskning inom området. Arbetet avslutas med tankar om dess betydelse samt möjligheter till framtida forskning.   

 • 102.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem?: En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. I syfte att finna artiklar beträffande dom-debatten testades flertalet olika söksträngar i sökverktygets sökfält. Till sist resulterade söksträngarna och fraserna ”de och dem”, ”de/dem” och ”dom-debatten i flest träffar. Utifrån ett antal urvalskriterier återstod totalt 26 artiklar. Under motsvarande tidsperiod undersöks även vilket av dessa pronomen som används mest i skrift: talspråksformen dom eller skriftspråksformerna de och dem, med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp. Detta för att kunna se ett samband mellan argumenten som förekommer i dagens debatt och det faktiska bruket. Vidare jämförs också resultaten med Språkrådets rekommendation beträffande dessa pronomen. Resultaten i den här studien redovisar alltså temperaturen på debatten i media och pronomenens statistiska användning, som sedan leder till slutsatser om det rådande de/dem/dom-klimatet. Undersökningen visar att de och dem enligt statistik används mer frekvent än dom i skrift. Det kan också konstateras att det förekommer fler argument som stöder ett fortsatt bruk av de och dem i media under de senaste tre åren jämfört med argument som stöder en dom-reform i media under motsvarande period.

 • 103.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Understanding the 'mess' in text messages: An analysis of humorous text message exchanges shared in social media platforms2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet ‘mess-förstånd’ har på senare tid cirkulerat på Internet och är nu så allmänt förekommande att det är inkluderat i Urban Dictionary. Mess-förstånd är en ordvits för missförstånd som förekommer på Internet. Att lägga upp sina egna eller andras misslyckade konversationer och/eller typografiska fel har utvecklats till ett populärt sätt att dela humor via olika plattformar på Internet. Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilka lingvistiska mönster av SMS-missförstånd som finns, med speciell betoning på sådana som har den högsta graden av ‘delbarhet’ och/eller popularitet och vad det säger oss om rådande föreställningar om kommunikation och humor. Det empiriska materialet insamlades från fotodelningshemsidan Pinterest från användare som hade lagt upp eller återbrukat ‘skärmavbilder’ från sina egna eller andras SMS-konversationer. För att samla in så mycket värdefull data som möjligt användes en manuell sökstrategi med tre olika ordsträngar som resulterade i en korpus med 160 dialoger. Analyser av dialogerna visade på återkommande humorteman, exempelvis anspelningar på sexualitet eller kroppsliga funktioner, generationsklyftor, teknologiska svårigheter och lexikala tvetydligheter. 

 • 104.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Är det riktigt att grammatik är viktigt?: En studie om läromedels argument till att läsa grammatik och elevers inställning till dessa argument2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel i gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Undersökningen genomförs i form av en komparativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande läromedel som behandlar grammatik, baserat på 20 lärares autentiska val av läromedel. Genom dessa läromedel sker en sammanställning av deras argument till att läsa grammatik. Vidare består studien också av en enkätundersökning som har till syfte att granska elevers inställning till dessa argument, samt deras uppfattning om grammatikens relevans och nytta i skolans undervisning. Genom enkätundersökningen får eleverna redogöra för om de tycker att läromedlens argument till att läsa grammatik är legitima. Att kombinera en undersökning om vilka argument som förs i populära läromedel till att läsa grammatik och en undersökning av elevers inställning till dessa argument, redovisar alltså om elever uppfattar läromedlens argument till att läsa grammatik som berättigade – på så vis kan vi veta om argumenten håller enligt eleverna. Det är högst relevant att undersöka hur populära läromedel motiverar till att läsa grammatik, eftersom tidigare forskning visar att grammatikundervisningen tampas med stora problem, som bland annat elevernas förmåga att förstå grammatikens relevans och nytta i samband med skolan. Studiens resultat visar på att majoriteten av eleverna faktiskt anser att grammatik är viktigt – men också att de tycker att grammatik är tråkigt. Vidare visar även studien att majoriteten av eleverna anser att nio av de elva argumenten faktiskt är legitima. Studien visar också att majoriteten av eleverna, efter att ha tagit del av argumenten, tyckte att grammatik var viktigt redan innan de fick ta del av läroböckernas argument och drygt en tredjedel svarade även att argumenten har fått dem att inse att grammatik är viktigt.

 • 105.
  Andersson, Anna-Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Läsförståelse i olika ämnen: En studie om hur lärare beskriver sin stödjande undervisning kring texter i samhälls- och naturorienterande ämnen2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare undervisar för att stödja elever på mellanstadiet i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter att förstå olika texter i samhälls- och naturorienterande ämnen.   

  Teoretiska utgångspunkter i studien utgår från det sociokulturella synsättet på människans språk, tanke och lärande i utveckling.

  Metoder som använts är observationer enligt observationsschema med efterföljande lärarintervjuer inspirerade av metoden stimulated recall. Intervjuerna med lärarna handlade om att de fick beskriva sin undervisning utifrån vad som synliggjordes under observationen.

  Det resultat som undersökningen visar är att lärarna uttrycker att de vill arbeta språkstödjande och utvecklande. Dock har de olika synsätt på hur de kan arbeta med läsförståelse i deras undervisning.

  Studien visar att samtliga lärare använder sig av flera strategier i sin undervisning och i mitt resultat fann jag sex områden som stödjer elever i att förstå texter. Två av dessa områden beskrivs av lärarna som goda undervisningsmetoder samt att de leder till högre delaktighet hos eleverna. Att lyfta elevernas förkunskaper på ett medvetet sätt var en strategi och den andra är att några lärare använder sig av en medveten undervisning i lässtrategier med stödstrukturer och med hjälp av explicit träning för att stödja alla elever.

 • 106.
  Andersson, Annelie
  Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  högstadiets läroböcker i historia om medeltiden: en studie för åren 1921-20032007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka om läroböckerna på högstadiet när det gäller medeltiden har förändrats mellan åren 1921-2003. Om man kan se en tydlig förändring och om medeltiden framställs som mörk och trist i alla dessa böcker.

  För att jag skulle kunna svara på dessa frågor har jag valt att titta på fyra stycken olika böcker från åren, 1921, 1950, 1967 och 2003, just för att få en så bred bild som möjligt. Jag har använt mig av en teori som Michael Nordberg har skrivit där han lyfter fram att medeltiden inte alls är så mörk och trist med mycket elände som många tror.

  Man kan se en tydlig förändring mellan böckerna när man granskar dem, ju nyare de blir desto mer tar de upp. De tar upp om mer saker och det skrivs på ett annat sätt, det blir ett bredare perspektiv kan man säga. De två äldsta böckerna från år 1921 och 1950 tar endast upp om en eller två viktiga rubriker så som t ex Sveriges historia eller Europas och arabernas välde. Medan de två nyaste tar upp båda dessa delar och även annat också. Likaså när det gäller om medeltiden framställs som mörk och trist med mycket elände så förändras skriv sättet i böckerna en hel del. Det tas upp om eländet i alla böcker men på lite olika sätt och de nyaste böckerna tar även upp om allt bra som hände. Jag tycker att den nyaste boken har hittat en bra balans när det gäller vad den tar upp och på vilket sätt.

  Avslutningsvis vill jag säga att det har skett en utveckling när det gäller hur läroböckerna skrivs och det till det bättre, utvecklingen har gått åt rätt håll kan man säga, vilket vi ska vara mycket tacksamma för.

 • 107.
  Andersson, Ann-Kristin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Teoretisk kunskap för alla elever: En studie om hur lärare på gymnasiesärskolan beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå och uppnå läroplanens teoretiska kunskapskrav och betyg2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare på gymnasiesärskolans nationella program beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå och nå upp till läroplanens teoretiska kunskapskrav och betyg. Studien visar lärares beskrivning av hur de skapar förutsättning för elevens väg mot måluppfyllnad, hur lärarna uppfattar elevens förståelse för de teoretiska kunskapskraven och betyg samt lärarnas föreställning om teoretiska kunskapskrav. Studien analyseras utifrån läroplansteorin.

  Studien är en intervjustudie med sex lärare på tre olika skolor där nationella program inom gymnasiesärskolan finns. Den metod jag använt mig av i studien är kvalitativ metod i form av intervjuer.  Analys av studien utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv ger en bild av lärarens föreställning kring läroplanens vad och hur inom undervisning och teoretiska kunskapskrav. En läroplan är alltid tolkningsbar utifrån sitt upphovssammanhang – ett tidsdokument. Ramfaktorteorin är framträdande inom läroplansperspektivet. Ramfaktorteorin beskriver de yttre ramar som påverkar förutsättningar för eleven att möjliggöra läroplanens kunskapskrav.

  Resultat ur studien är att gymnasiesärskolan uppfattas sträva efter att vara så lik vanliga gymnasieskolan så möjligt. Att läroplan och betygskriterier formats utifrån likvärdighets-perspektiv. Ytterligare resultat visar att läraren upplever det som en svårighet i att undervisa eleven i teoretiska ämnen. Dels för att det uppfattas svårt för eleven att förstå teoretiska kunskaper och dels för att det inom elevgrupperna är en sådan skillnad i förkunskapsnivå.  Fler slutsatser visar hur läraren skapar möjligheter för eleven att nå kunskapskraven. Lärarna visar en bild av att vara flexibla och uppfinningsrika. Samtidigt uttrycker läraren att eleven behöver mycket tid på sig för att lösa sina uppgifter och inte alltid hinner de moment kunskapskraven uttrycker. Lärarna menar att eleven inte visar större förståelse inför sina betyg eller vad de används till. Angående de teoretiska kunskaperna är lärarnas föreställning att det inte är de mest primära kunskaper för eleven att tillgodogöra sig eller ha användning för. Eleven beskrivs ha mer nytta av ämnen eller moment vilka är direkt användbara i livet. Lärarna anser att det är viktigt att eleven får vara den person den är och att man inte alltid måste vara så lik alla andra. Olikhet ser de som något positivt. 

 • 108. Andersson, Barbro
  Förebilder i textilslöjden: Förekomsten av förebilder och betydelsebärande slöjdföremål och hur de används i slöjdundervisning2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 109.
  Andersson, Berit
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Den språkliga mångfaldens skola: En studie av språkutvecklande samtal2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 110.
  Andersson, Björn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Skräcken i Lådan: En studie om rumslig åskådarmedvetenhet i George A. Romeros tre klassiska skräckfilmer2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focus on the presentation of the filmic room the viewer sees in George A. Romero´s three horror classics Night, Dawn and Day of the Dead. The hypothesis goes as follow; fear and element of tension becomes greater if the audience/viewer has a good knowledge about the filmic room in the film, in other words, a good spatial awareness. The conclusion is that it does. The environment is active in its becoming and in its presentation to the viewer. Rooms and places, even objects, is a catalyst and a mean to create emotion. To tackle the problem regards to human emotion, which is highly subjective, ANT (actant-network-theory) is used. This theory is a tool to help decode what it is we find emotionally enticing regards to room and objects in the films.

 • 111.
  Andersson, Christine
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Hur skapar man läslust?: En kvalitativ undersökning om pedagogers syn på lustfyllt lärande2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 112.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Buddhismens olika ansikten: Gymnasieelevers föreställningar om buddhism2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In Sweden and in the West, interest in Buddhism has increased and many have a more positive view of Buddhism than other religions. Other studies have been able to discern this positive view of Buddhism, but I have not yet found a study that has examined how students view Buddhism.At secondary school, Religionskunskap 1 is a compulsory course that all-school students read regardless of program, and thus all studentshave been taught about Buddhism.In this thesis, I try to find out how secondary school students who recently took the course view Buddhism and how well the orientalist mindset and postcolonial perspective appear in the students ́ statements.Students from three upper secondary schools participated in the survey and at each interview 5 -6 students were interviewed. The result showed that the students had a very positiveimageof Buddhism.The view of religion, prayer and ruleswas not as good and therefore the students had difficulty defining Buddhism as a religion. Two imagesappeared clearly and the first was that Buddhism is a kind of philosophy of life and the other that it is a religion but without a god and that it is a good religion.The students meant thatBuddhismcan be definiteas areligion because there is a founder, Buddha, belief in some supernatural powers like "samsara" and "nirvana", but somestudents object by saying that a religion must have some kind of God, and they understand that Buddhism doesn’t have a God. In the conversation about Buddhism, it is clear that the students are talking about a form of Buddhism. The leek's rites are notmentioned. The only ritual associated with Buddhism is meditation seen as a tool for reaching the "truth" or nirvana. There are monks, the Dalai Lama and the Buddha who can represent the Buddhists, the laymen, on the other hand, get little place in student conversations.The conclusion that can be drawn from the results is that the students' view of Buddhism is largely in line with the image found in previous research. The result that was extra interesting was that the students questioned Buddhism as a religion, something that seems to be public perceptions both within the academy and the public.

 • 113.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”En måste dö för folket för att icke hela folket skulle förgås”: Syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs verk En berättelse från kusten2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att studera syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs roman En berättelse från kusten (1961). Huvudsakligen studeras hur motivet gestaltas i romanen, hur berättelsen leder till förföljelser och det slutliga offrandet samt hur syndabocksmotivet kan relateras till romanhelheten. Jag diskuterar begreppet syndabock utifrån den franska teoretikern René Girard kriterier och stadier. Resultatet visar att kriterierna har uppfyllts och att Girards tre stadier också förekommer i romanens samhälle. Till en början drabbas barn från nästan varje familj av en dödlig sjukdom och det får samhället att långsamt kollapsa. Frustrationen hos folket övergår i ett sökande efter orsaken till sjukdomen, dock inte den verkliga orsaken, snarare ett brott och någon att anklaga. Någon, är inte vem som helst, utan personen har tydliga offermarkörer. Syndabocken Merete är både socialt och fysiskt avvikande och det gör henne till den perfekta syndabocken. Resultatet visar att hennes död blir en rituell försoning som avslutar det rådande kaoset och friar folket får deras skuldkänslor. Motivet är också en del av en större försoningstematik, nämligen ett mönster som kräver lidande och stora uppoffringar för att nå försoning. Både staden och klostrets återupprättelse kräver offrande och både Merete och Apelone lider och dör för att inte hela samhället ska förintas.

 • 114.
  Andersson, Elisabeth
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Lärarnas syn på mångkultur: hur man som lärare kan arbeta och förhålla sig i ett mångkulturellt klassrum2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Mångkultur är ett ämne som titt som tätt är uppe för diskussion. I följande examensarbete får läsaren ta del av några lärares definitioner och inställningar till begreppet mångkultur. Det huvudsakliga syftet är att ge läsaren en bild av hur man som lärare kan arbeta med mångkulturella klasser. Arbetet är baserat på forskningsmetoden - kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare. För att sedan genom viss kategorisering och summering ge uppsatsen en struktur.

  Att använda sig utav alternativa undervisningssätt som exempel integrering av den mer levande berättelsen, så kan man tillvarata mångkulturen på ett mer betydelsefullt och berikande sätt. Eleverna får känslan av att bli sedda och en uppmuntran till att dela med sig av sina värdefulla upplevelser.

  Genom att använda sig utav alternativa undervisningssätt, kan man ge historien en mer levande karaktär. Att även ha en bra kontakt med föräldrar och låta föräldrarna veta sin egen betydelse i elevernas skolgång, är ett intryck som har förstärkts i och med den här studien.

 • 115.
  Andersson, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  ”Du är inte tjock, du är ju jättefin!”: En kvalitativ studie om fat-shaming på internet och upprätthållandet av normen kring den smala kvinnokroppen.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i vårt västerländska samhälle en smalhetsnorm som innebär att smala kroppar premieras på bekostnad av tjocka. Dessa tjocka kroppar stigmatiseras, diskrimineras och förtrycks strukturellt, så kallad fat-shaming. Forskning visar att fat-shaming drabbar tjocka kvinnor allra hårdast. En arena som blir en allt större del av våra liv är internet, och här – precis som i den ”vanliga världen”, är fat-shaming vanligt förekommande. Syftet med studien är att, ur ett genusvetenskapligt perspektiv, undersöka den negativa synen på kvinnor med tjocka kroppar, genom att utforska olika mönster av fat-shaming på internet, samt hur normen om kvinnokroppen som smal återskapas och upprätthålls, genom kommentarerna. Som analysverktyg för normens upprätthållande, användes begreppet performativitet. Studien fann fem kategorier av fat-shaming i kommentarerna, med totalt tolv subkategorier. Kommentarerna innehöll fat-shaming som kretsade kring följande teman: (o)hälsa, samhällsbelastning, fördomar om tjocka, förringning av stigma-problematiken, samt förolämpningar. Genom att med språket peka ut den tjocka kvinnokroppen som mindre duglig och avvikande reproduceras och upprätthålls synen på den smala kvinnokroppen som det önskvärda, som normen. Bara genom att peka ut avvikare kan normen upprätthållas, och kommentarerna i denna studie fungerar som ett verbalt utpekande.

 • 116.
  Andersson, Emilia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  "Liksom korn, utspridda i en stenig bergslagsåker, så växte skolan sig rotfast i folkets hjärta": En studie om Bofors Folkskolas undervisning 1883–18962019Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats med syfte att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen. Uppsatsen tittar på undervisningen utifrån ett kvantitativt synsätt på Bofors folkskolas läsordning och materiel för perioden 1883 till 1896. Undersökningen sträcker sig mellan år 1883 och år 1896. Skolan var färdigställd 1882, därför har jag valt år 1883 som startpunkt då skolan haft lite tid på sig att få ordning på lokaler och sin organisation. Året 1896 valde jag därför att ett ägarbyte inom AB Bofors skett 1894 samt en ny normalplan infördes 1889. Alfred Nobel var under åren 1894–1896 huvudägare för Bofors. För att uppnå arbetets syfte har studien infattat arkivstudier. Källmaterialet som ligger till grund för resultats delen kommer i huvudsak ifrån Karlskoga Kommun- och folkrörelsearkiv. Källmaterialet bestod utav bland annat läsordningar och inventarielistor för Bofors folkskola. I urvalet av material fokuserade jag på att leta efter handlingar som det stod Bofors Folkskola på men tog även hänsyn till studiens avgränsning till Bofors Folkskolas senare avdelning klass fyra. Studien är en kvantitativ studie som använder tabeller och siffror för att illustrera resultaten.

  Resultaten i studien tolkas som att ämnena som kristendomskunskap, slöjd, räkning och geometri var av betydelse för Bofors Folkskola och Karlskoga. Genom att jämföra läsordningen med normalplanerna 1878 och 1889 framgår att Bofors Folkskola ägnade mer undervisningstid åt dessa ämnen. 1896 var antalet materiel större än år 1883 vilket visar på en utveckling. Studien visar också hur Bofors folkskola utvecklades ekonomisk, organisatoriskt och materiellt under åren 1883 till 1896.

 • 117.
  Andersson, Emmelie
  Karlstads universitet.
  Ett rop på hjälp eller Pojken som kallades det-trend?: En studie om elevers och svensklärares syn på självutlämnande texter2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 118.
  Andersson, Emmelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Matematik i förskolan: Hur pedagogerna främjar barns medvetenhet om matematik i förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin pedagogiska verksamhet med att främja barns matematiklärande.

  Denna kvalitativa studie använder intervjuer som datainsamlingsmetod och fem pedagoger från fem olika förskolor deltog i intervjuerna. Förskolorna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och ligger i en stad i Mellan Sverige. I studien framgår hur det redan i förskolan är viktigt att starta med matematik och vilken betydelse pedagogerna har.

  Av resultatet framgår det att de intervjuade pedagogerna menar att medvetenheten hos pedagoger har stor betydelse för hur barns matematiska lärande främjas. Det framkom även att det är i vardagssituationer som barnen kommer i kontakt med de matematiska begreppen som finns och det är i dessa situationer som barnen blir medvetna om att matematiken finns i allt som görs. Det är av vikt för att barnen ska utveckla och bli medvetna om matematiken som finns i deras omvärld. Det framkommer också av intervjuerna att det är av vikt att använda sig av den lokala arbetsplanen och läroplanen för förskolan, Lpfö98 och följa dessa kontinuerligt.

  Nyckelord

  Förskola, förskollärare, matematik, matematiska begrepp, pedagogens arbetsätt

 • 119.
  Andersson, Erica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  På vilka sätt kan estetiskt lärande inverka på dyslexiproblematik hos barn2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att undersöka på vilka sätt estetiskt lärande kan inverka på dyslexiproblematik hos barn. Studien hade också till syfte att ta reda på vilka olika sätt pedagoger arbetar med barn med dyslexi och vilka olika arbetsätt inom estetiskt lärande det finns för att utveckla barn med dyslexi.

  Jag var intresserad av att se om estetiskt lärande påverkade barnen med dyslexi i skolan. Jag har nyttjat tidigare forskning, litteratur och intervjuer med tre pedagoger ute på fältet för att får en större uppfattning och kunskap om ämnet. Jag följde mina forskningsfrågor genom studien för att få fram ett tydligt resultat som möjligt.

 • 120. Andersson, Filippa
  Heroism and Gender in Children’s Fantasy: A Comparison between Pawn of Prophecy and The Golden Compass2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 121. Andersson, Fredrik
  Historia i klausur: Historieskrivning inom skånska nunnekloster2017Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 122. Andersson, Fredrik
  Historia i klausur: Historieskrivning inom skånska nunnekloster2017Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 123.
  Andersson, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Matematik i förskolan: Pedagogers synliggörande av matematik i sandlådan2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom lek i sandlådan tillsammans med barnen. Två metoder har valts för att kunna undersöka detta vilka är ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. Dessa metoder valdes för att kunna komplettera varandra för att få fram ett så tydligt resultat som möjligt.

  I resultatet framgår det att pedagogernas medvetenhet om vilken matematik som sker i sandlådan har stor betydelse. Pedagogerna bör vara delaktiga i barnens sandlådelek för att vara med och benämna olika matematiska begrepp som förekommer i leken. Genom att pedagogerna benämner matematiken så synliggörs den för barnen. Artefakter som finns i sandlådan såsom hinkar, spadar och former är till god hjälp för barnens matematiska lärande.

 • 124.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Att känna sina elever: Fem lärares förhållningssätt till att undersöka förkunskaper hos elever med migrationsbakgrund2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to give an account of five teachers’ views and understandings of second language (L2) learners’ previous knowledge, as well as, their linguistic and cultural backgrounds. This is carried out by the means of qualitative interviews, where the sampling consists of five primary school teachers at various schools. The findings are presented and analyzed using a thematic analysis. Furthermore, the study indicates that teachers in general have a positive attitude to learning more about their L2 learners’ prior knowledge and backgrounds, both for the pupils, as well as, their own sake. However, they know very little about it, and there are shortcomings in the knowledge of what the appropriate approach might look like in order to find out about this. Lastly, the study also shows that teachers strive to become better at identifying the L2 learners’ backgrounds and previous knowledge.

 • 125.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Den muntliga kommunikationens ställning i skolan: Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-32016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka den muntliga kommunikationens ställning i dagens skola. Jag är intresserad av lärarnas upplevelser av den muntliga kommunikationen när det kommer till undervisning och hur den muntliga kommunikationen förhåller sig till skriften. Genom hänvisning till ett flertal olika källor belyses ämnet ur olika vinklar för att skapa en tydligare bild av tidigare åsikter och kunskaper. Undersökningen är kvalitativt genomförd genom metoden intervju. Den teoretiska utgångspunkten grundas i Vygotskijs sociokulturella perspektiv som framhåller att lärandet är en aktiv del genom interaktion mellan utveckling och undervisning, varvid det läggs stort ansvar på läraren. Resultatet ger vid handen att det är svårt att avgöra hur den muntliga kommunikationen förhåller sig i skolan. Det framkommer att lärare saknar undervisning inom retorik, vilket visar på en brist av muntlig kommunikation inom lärarutbildningen. Lärarna framhåller dock att arbetet med muntlig kommunikation är viktigt för elevernas uttryckssätt samt förståelse. När det gäller den muntliga och skriftliga kommunikationen betonas av lärarna ett samspel där emellan för att nå utveckling. 

 • 126.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Fysisk aktivitet i skolan: Den fysiska aktivitetens betydelse i skolan2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka den fysiska aktivitetens betydelser och effekter, samt hur pedagogerna arbetar med den i skolan. Detta har jag gjort dels för att fysisk aktivitet alltid har legat mig varmt om hjärtat och för att det är en viktig del av mitt framtida yrke och därmed ville jag skaffa mig så mycket kunskap som möjligt inom det område. Studien undersöker hur den fysiska aktiviteten kan främja barn i skolan och vad uteslutning av den fysiska aktiviteten kan leda till dels för det är så att genom positiva upplevelser genom situationsanpassade fysiska aktiviteter kan vi hjälpa barn att utvecklas. En skola med bristfällig verksamhet inom den fysiska aktiviteten kan leda till att barn utvecklar bland annat inlärningssvårigheter. Metoden som använts för att få svar på mina forskningsfrågor var kvalitativa intervjuer med sex stycken verksamma fritidspedagoger på två skolor, tre fritidspedagoger på vardera skola. Sedan har jag sökt relevant litteratur som också ligger som grund till att besvara min frågeställning.

   

  Resultatet visar att den fysiska aktiviteten är en viktig del när det handlar om barn. Den fysiska aktiviteten kan vara till hjälp på så många nivåer och den kan vara med och påverka barns olika färdigheter och utvecklingsområden. Alla fritidspedagoger som jag intervjuade tryckte på att det var otroligt viktigt med fysisk aktivitet i skolan, men ändå fanns det inte konkret arbete inom detta område utan det är upp till var och en och det är inget specifikt som skolan kan erbjuda dagligen.

 • 127. Andersson, Hans
  et al.
  Ersgård, Lars
  Svensson, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Outland use in preindustrial Europe1998Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 128.
  Andersson Happe, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Mediatiserad religion i ramen av humor: En studie av den amerikanska sitcom-serien the Big Bang Theory2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since 2007 the American sitcom the Big Bang Theory has spread throughout the world. With its twenty million watchers it is one of the most popular sitcoms of our time. The starting point for this essay is that the humourus series with the more or less geeky main characters is more than just entertainment - it is a part of the mediatization of religion. This means that media is affecting the recipients’ view on religion in general and the personal religion. As we watch TV, we get socialized into how to act in our every day life. In this case, it is about religion depicted as entertainment. Through a film analysis of a number of selected scenes from the first three seasons of the series, this essay stresses the representation of the religious traditions Judaism, Christianity, Hinduism and religion in general. On the basis of etnocentrism, exitocism and a differentiation between religious praxis and religious beliefs my conclution is that Jews are portrayed in a very ”modern” and secular way, Christians are narrow-minded and quite stupid and Hindus are doing strange rituals and believe in very unreasonable phenomena. Religion in general is portrayed as something accepted but it should be rational and religous practice has its own time and place. 

 • 129.
  Andersson, Helen
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  En gymnasielärares erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för inlärningssituationen för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på gymnasiet. Studien försöker besvara följande frågeställningar:

   

  • Vilka strategier använder elever i läs- och skrivsvårigheter för att klara av sina studier?
  • Hur kan man som speciallärare stödja inlärningsprocessen för elever i läs- och skrivsvårigheter?

  Studien bygger på två intervjuer med en sammanlagd inspelad intervjutid på tre timmar som gjorts med en gymnasielärare i svenska/engelska. Läraren har erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter både för egen del och hos elever som läraren kommit i kontakt med i sitt yrke. Intervjuerna har konstruerats till en kronologisk och tematiskt utformad livsberättelse som handlar om lärarens erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter under sin skolgång, lärarutbildning och som yrkesverksam lärare.  Med ett begränsat urval av informanter så gör studien inga anspråk på att presentera generaliserbara resultat utan belyser istället det unika i en persons erfarenheter.

  Det framkommer i livsberättelsen att strategier som duktiga och ambitiösa flickor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi använder för att klara av sina studier, också kan hjälpa till att dölja svårigheterna väldigt långt upp i åldern. Ett sent upptäckande av läs- och skrivsvårigheter verkar också bidra till ett dåligt självförtroende som vuxen vilket indikerar vikten av att uppmärksamma tecken på svårigheter på ett tidigt stadium. Resultaten antyder också att man genom undervisning kan öka fonologisk medvetenhet, avkodning och ortografisk läsning även som ungdom eller vuxen. Att öka kunskapen om och förståelsen för denna elevgrupp skulle kunna vara en arbetsuppgift för en speciallärare på gymnasiet. 

 • 130.
  Andersson, Helen
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Utforskandet av vatten i förskolan: Hur yngre barn uppmärksammar och utforskar vatten samt utfroskandet av vattnets fasomvandlingar i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 131.
  Andersson, Helene
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Maskulinitet i läromedel: Hur pojkar och män beskrivs i en textsamling avsedd för fordonsprogrammets svenskundervisning2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 132.
  Andersson, Ingmarie
  Karlstads universitet.
  Två läsinlärningsmetoder: En jämförelse mellan den syntetiska och analytiska metoden2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 133.
  Andersson, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Kommunikativa redskap i förskolan: En studie om förskollärares användning av kommunikativa redskap2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur och vilka kommunikativa redskap fem olika förskollärare använder sig av för att kommunicera med barn i åldrarna ett till två år, och på så sätt bidra till kunskapsfältet om hur kommunikativa redskap kan användas i verksamheten. För att få svar på syftet och frågeställningarna använde jag mig av icke-deltagande observationer, vilket innebär att jag höll mig i bakgrunden för att påverka situationen så lite som möjligt. Resultatet visar på att förskollärare använder sig av artefakter av olika slag, TAKK och förskolans miljö när de kommunicerar med barn, TAKK användes till exempelvis i samband med matsituationer. 

 • 134.
  Andersson, Jacqueline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läs- och skrivsvårigheter hos maskrosbarn: Ett sociokulturellt arbete om dysfunktionella hemförhållandens inverkan på läs- och skrivutvecklingen.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how factors such as the home environment and children's social and emotional relationships might affect the literacy development, especially if children who live in a dysfunctional environment are at risk of further reading- and writing difficulties. I have been inspired by triangulation, and have used three different kinds of qualitative interviews for the study. Due to the restrictions of the size for this study, I have had to limit the amount of interviews and have conducted interviews with two adult survivors using unstructured conversational interviews, which share many similarities with regular life stories. I have also conducted a semi-structured interview with a teacher for special needs education.  The results of the study showed that a child’s environment, culture and past experience can inhibit or support the literacy development. For those children who live in a dysfunctional environment, the literacy development affects negatively because of the lack of security, motivation, support and structure, important things which a child needs. This kind of environment is causing emotional and concentration difficulties because the mind is focused on other things than school work, which inhibit the learning.

 • 135.
  Andersson, Jemima
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  En jämförande analys över arbetsstugorna: -i Karlstad och Borås 1899-1928 ur ett genusperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

 • 136.
  Andersson, Jennie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Lärare som ledare: Teachers as Leaders2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 137.
  Andersson, Jennifer
  Karlstads universitet.
  Hur ser en doft ut?: En kvalitativ studie kring hur dofter kan kommuniceras visuellt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the past designers have almost exclusively focused on the senses vision, hearing and touch when creating. However, the sense of smell is a relatively unexplored area in design. In this study, the potential of scents in design will be tested by examining how a scent can be communicated visually. This research study is part of a project that is carried out in collaboration with a client who produces and sells scented candles inspired by the county of Bohuslän. The business is recently founded and the client finds it hard to make her products stand out on the market. Especially since the marketing of the products will primarily be carried out digitally, which means that potential customers will not be able to smell the candles. This is problematic since the scent is the main selling point of the product. The purpose of the study is to create knowledge about this relatively unexplored field and also to help the client make her products stand out on the market. The methods that were used are focus group discussions and co-design workshop practices. With support from the theoretical framework of the study a result is reached. It shows that it is possible to translate scents into visual images with the help of color theory and a model based on semiotics, which is presented in this study.

 • 138.
  Andersson, Jennifer
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Lågstadielärares syn på historieämnet: En studie av hur lärare ser på historieundervisning på lågstadiet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka fyra olika lågstadielärares syn på under-visning i historia utifrån två teoretiska aspekter. Dessa teoretiska aspekter har inhämtats från Mikael Bergs studie Historielärares ämnesförståelse (2014), där han menar att lärares ämnesförståelse kan kopplas till olika orienteringar i historieämnet och olika ämnesredskap som lärare använder sig av för att ta sig an historia. Den första aspekten som undersöktes var att utifrån lärarnas uppfattning av historieämnets syfte och innehåll belysa vilken orientering som lärarna hade. Den andra aspekten var att undersöka lärarnas upplägg av historieundervisningen för att se vilka ämnesredskap som lärarna använde sig av i historieundervisningen. För att samla in material och undersöka syftet med studien användes semistrukturerade samtalsintervjuer som metod. Lärarna som har deltagit i denna studie är verksamma lågstadielärare som arbetar på fyra olika skolor, i två olika kommuner. Lågstadielärarnas syn på historieundervisning har studerats utifrån de utsagor som de har lämnat vid deltagandet av intervjuerna. Studien har på en övergripande nivå visat att lärarnas ämnesförståelse påverkar historieundervisningens innehåll och upplägg. Resultatet från studien visade att samtliga lärare har samma huvudsakliga orientering och använder sig av liknande ämnesredskap, men studien visar även att lärarna kan dra mot flera olika orienteringar. Resultaten av undersökningen konstaterade således en komplexitet i lärarnas ämnesförståelse.

 • 139. Andersson, Jennifer
  et al.
  Hamnqvist Wulff, Linda
  Fritidshemmens förebyggande arbete mot diskriminering, trakassering och kränkande behandlingar: En jämförelse mellan två fritidshem2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 140.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Text i tolkning: Berättarteknisk analys av Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att göra en berättarteknisk analys av Almqvists roman Drottningens juvelsmycke. Jag har i denna analys utgått från de begrepp som Gérard Genette presenterar i sin bok Narrative discourse och provat om de kan beskriva berättartekniken i Drottningens juvelsmycke. Jag har i uppsatsen också, ganska kortfattat, tagit upp en del andra aspekter av boken. Bland annat har jag berört romanens huvudkaraktär Tintomara, bokens genre och bokens grundläggande tema.

  Det jag har kommit fram till är att Drottningens juvelsmycke uppvisar en mycket komplex berättarteknik. Ett av de mest uppenbara och intressanta greppen i boken är blandningen av episk och dramatisk framställningsform. Även om det dramatiska berättandet innebär en del problem när det gäller en berättarteknisk analys så går flera av Genettes begrepp att applicera även på dessa avsnitt. Min slutsats blir att Genettes begrepp går mycket bra att använda för en berättarteknisk analys av Drottningens juvelsmycke. Trots att jag i uppsatsen har kunnat identifiera ett antal berättartekniska grepp i romanen så är den dock alltför komplex för att kunna beskrivas enbart med dessa begrepp. Jag skulle faktiskt vilja säga att den är för komplex och har en alltför tät handling för att, tillfredsställande, kunnas beskrivas med några begrepp. Drottningens juvelsmycke måste istället upplevas.

 • 141.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och genrekunskap. Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Studien begränsar sig till att undersöka en kommun i södra Sverige. Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och genrekunskap.

 • 142.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  ”Böcker och berättande är grogrunden för de små barnens språkutveckling.”: Några förskollärares inställning till berättande i förskolan.2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om några förskollärares inställning till muntligt berättande i förskolan. Syftet med studien var att få kunskap om vilken syn några förskollärare har till berättande, hur ofta berättandet sker samt olika former av berättande som används på förskolorna. För att synliggöra detta har enkäter skickats ut till 20 verksamma förskollärare, svaren har sedan analyserats och sammanställts.   

  Resultaten visar att förskollärarna målmedvetet använder muntligt berättande samt högläsning i förskolan för att främja barnens språkutveckling. Berättande aktiviteter äger i de flesta fall rum minst en gång varje dag. Resultaten visar också att det finns en stor variation av berättande aktiviteter på de berörda förskoleavdelningarna.   

 • 143.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Selma Lagerlöf: Hämnden och kärleken i Löwenskölscykeln2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
 • 144.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Textens inverkan på matematiska uppgifter: En undersökning om elevers textförståelse av matematikuppgifter i årskurs 52014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att visa vilken betydelse uppgiftstexter har för elever i årskurs 5 när de ska lösa matematiska problem. Eleverna i klassen fick göra två matematiska test; en med uppgifter formulerade i text och en med uppgifter presenterade med endast siffror och matematiska tecken. Tidigare forskning, gjord på elever som läser matematik på sitt andraspråk (Bernardo, 2002), visar att eleverna presterar bättre då endast siffror, och ingen text, finns med i provet. Resultatet i den här undersökningen visar en svag trend åt det hållet medan den starka tendensen var skillnaden i resultat mellan de två könen då flickor tenderade att prestera betydligt bättre än pojkarna oavsett om uppgifterna gavs i form av text eller som rena sifferövningar. 

 • 145. Andersson, Johan
  Den sociala skiktningen i nödhjälpsbarackerna efter stadsbranden i Karlstad 1865: En begränsad modell av samhällsstrukturen2008Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 146.
  Andersson, John
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Freundt, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Optimism & Känsla av Sammanhang: En Jämförelse Mellan Tjänstemän och Kollektivanställda2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We set out to compare two different categories of workers: the, so called, white- and blue collar workers. The studies aim was to measure if there were any observable differences between the two in means of optimism and sense of coherence. There are two tools created for measuring optimism and sense of coherence, the Life Orientation Test – Revised (LOT-R) measures an individual’s level of optimism and Aaron Antonovsky devised a test for measuring an individual’s level of sense of coherence (SOC). Optimism is best explained like a way to measure anticipation, how an individual expect future events to fall out. SOC is best described in what manner said individual copes with life and its events.The result was analyzed with help from scientific theories such as Marx theory of alienation, The Life Mode Analysis and the Regulatory Focus Theory. The Regulatory Focus Theory can best be described as a motivational theory as it has a main focus on the individual’s aims and goals. Marx’s theory of alienation was chosen because it offers thoughts on how work affects an individual’s person.Whilst conducting the study we observed a clear correlation between the tests (LOT-R and SOC), high scores in one test correlated with high tests in the other as well as the opposite. This was further analyzed as it posted an interesting viewpoint on the relationship between optimism and sense of coherence.The results were not showing a big difference between the groups. It did however show a small one, which was consistent throughout all parts of the tests. Members of career life mode showed consistently higher values throughout the conducted test to which we offer a number of possible explanations.

 • 147. Andersson, Jonas
  Bekämpning av ondska föder ondska2007Ingår i: Svenska Dagbladet, Under strecket 02.09.2007Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 148. Andersson, Jonas
  Den förste mördaren som helig bödel: Om våldets roll i berättelsen om Kain och Abel2005Ingår i: / [ed] Ole Davidsen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag , 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 149. Andersson, Jonas
  Med vems ögon betraktar vi samtiden?1999Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 150. Andersson, Jonas
  Rivalitet, våld, revolt: Kain och Abel hos Willy Kyrklund, Bengt Anderberg, Lars Gyllensten2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 101 - 150 av 5419
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf