Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 2341
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Arezina, Zeljko
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Kovacevic, Tomislav
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Alternativa röstmetoder inom riksdagsval: Värdeskapande och självservicetekniker2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problembakgrund

  Under år 2010s riksdagsval röstade 6 028 682 i valet av totalt 7 123 651 röstberättigade (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2012a). Antalet passiva valröstare under valet var 1 094 969 personer, 15,4% av Sveriges befolkning röstade alltså inte under riksdagsvalet 2010 vilket är ungefär var sjunde person av de som har rösträtt (SCB 2012a).Olika bakomliggande faktorer till valet att inte rösta kommer vi få ut i vårt empiriavsnitt med hjälp av de svar vi fått av våra respondenter. Vårt huvudproblem i uppsatsen är om alternativa röstmetoder som en självbetjäningstjänst skulle innebära att fler personer väljer att rösta, samt värdeskapande- och värdesamskapandeeffekten av alternativa röstmetoder som en självbetjäningstjänst. Detta är ett viktigt område eftersom det kan bli ett helt annat resultat i riksdagsvalet om fler röstberättigade människor väljer att rösta.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka självbetjäningstjänsters värdeskapande- och värdesamskapandeeffekt för passiva valröstare. Med andra ord, om alternativa röstmetoder som en självbetjäningstjänst i riksdagsval skulle uppskattas och om det skulle medföra till att fler passiva valröstare skulle välja att rösta i framtida val.Vi kommer att genomföra en kvalitativ undersökning där vi intervjuar åtta personer som inte röstat i det senaste riksdagsvalet, där vi lägger störst fokus på om alternativa röstmetoder som en självbetjäningstjänst skulle ge en värdeskapandeeffekt.

  Resultat

  Vår studie visar att passiva valröstare skulle uppskatta om det fanns alternativa röstmetoder i riksdagsval att rösta med via självbetjäningstjänster, vilket skulle kunna medföra ett högre valdeltagande. Värdeskapandeeffekten av en självbetjäningstjänst som en alternativ valmetod är tidsbesparing och en effektivisering genom att proceduren blir smidigare vilket skulle få fler personer att intressera sig i politik och slutligen börja rösta i riksdagsvalet. Värdessamskapandeeffekten skulle däremot kunna resultera i ett mindre antal vallokaler eftersom människor istället förmodligen skulle börja rösta hemifrån.

 • 102. ARIYANTI, OCTAVIANI
  RESPONSES OF FUEL SUBSIDY REMOVAL AS SUSTAINABLE TRANSPORT POLICY: CASE STUDY : WORKERS IN JAKARTA2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 103.
  Ariyanti, Octaviani
  et al.
  Ministry of Communication, Jakarta, Indonesia.
  Sebhatu, Samuel Petros
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Response of Fuel Subsidy Removal as Sustainable Transport Policy: Case Study: Workers in Jakarta Metropolitan Area2016Ingår i: Journal of the Civil Engineering Forum, ISSN 2581-1037, Vol. 2, nr 2, s. 167-174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Motorization in urban areas contributes several problems such as congestion, accidents, gas emissions, noises, and infrastructure breakage. Meanwhile, most of the developing countries cannot overcome such growth activities, as well as in Jakarta. By December 2013, Vice Governor of Jakarta proposes fuel subsidy removal policy as one of sustainable transport policy. This study is intended to understand and investigate how fuel subsidy removal policy scenarios (25%, 50%, and 100%) in Jakarta affects travelers’ behavior and analyze such policy to support sustainable transport by using qualitative research methodology. Interviews and questionnaires survey is conducted to workers in Jakarta, which includes ranking scale question for traveler response options. The result shows that half of the respondents are not affected and will only respond to fuel price increasing at IDR 31,400 for gasoline price and IDR 26,300 for ADO (Auto Diesel Oil). Moreover, there is a tendency of respondent's to the response by changing their travel mode choices into more fuel efficient private vehicle.

 • 104.
  Arnell, Isabell
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Almqvist, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Beslutsprocess för upprustningar: - en studie av de kommunala fastigheföretagen i Karlstad, Örebro & Falun2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

   

   

   

   

   

   

  Problemdiskussion:

   

  Att i ett bostadsföretag ta beslut om upprustningar av

  fastighetsbeståndet är en komplex process som innefattar ett stort antal

  avvägningar och bedömningar. Det krävs en analys över lönsamheten för

  upprustningsprojekten och en prioritering mellan projekten eftersom budgeten

  ofta begränsar antalet åtgärder som kan genomföras. Utöver detta kräver en

  upprustning ofta hyreshöjningar för att vara ekonomiskt försvarbar för

  företaget. Sådana hyreshöjningar är dock reglerade då det för de kommunala

  bostadsbolagen finns restriktioner från ett antal håll i form av lagregleringar,

  tillsyn från hyresnämnden och påtryckningar från hyresgästföreningen.

  Problemformulering:

   

  Utifrån problemdiskussionen har vi avgränsat vår

  problematik till att omfatta följande punkter:

  Hur de kommunala bostadsföretagens beslutsprocess för upprustningar

  ser ut.

  Hur prioriteringar för upprustningsprojekt görs och hur dessa

  rangordnas.

  Hur restriktioner i form av lagregleringar samt hyresgästföreningens

  och hyresnämndens påverkan ser ut.

  Syfte:

   

  Uppsatsens syfte är att klarlägga hur beslut om upprustning tas i

  kommunala bostadsföretag samt vilka restriktioner som finns och hur dessa

  påverkar beslutsprocessen.

  Metod:

   

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod då ämnet är av sådan art att

  det krävs en djupare undersökning för att vi ska få svar på våra frågor. Vi har

  intervjuat tre kommunala bostadsföretag; Kopparstaden i Falun, ÖBO i

  Örebro och KBAB i Karlstad och de personer vi pratat med har suttit på

  mellanchefsnivå och haft ansvar för upprustningssamordning. Kriterierna vi

  hade för val av respondenter var att företaget skulle vara kommunalt och ha

  sin verksamhet i en kommun med positiv invånarutveckling. Utifrån

  problemformuleringen och syftet delade vi in undersökningen i tre delar som

  vi samlat kunskap om utifrån relevant litteratur. De tre delarna är: processen,

  prioriteringar och restriktioner.

 • 105. Arnerup, Birgitta
  et al.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Tjänstemarknadsföring i teori och praktik1998Bok (Refereegranskat)
 • 106.
  Aronsson, Pontus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Söderberg, Petter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Markanvisningsprocessen ur ett tjänstemannaperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige har vi ett stort behov av nya bostäder, det råder det ingen tvekan om. De fastigheter som ofta är ändamål för bostadsbebyggelse ägs till stor del av Sveriges kommuner. För att möta behovet av nya bostäder krävs det således att kommunal mark tas i anspråk. Kommunens mark säljs eller upplåts genom markanvisningar. En markanvisning är ett sätt för kommunen att tilldela kommunal mark till en byggherre som har rätt att ensam förhandla med en kommun om en exploatering. På grund av avsaknaden av direkta lagregler för hur markanvisningar ska gå till, varierar markanvisningsprocessen från kommun till kommun. Syftet med studien är att öka förståelsen för markanvisningsprocessen i åtta Svenska kommuner samt jämföra hur dessa skiljer sig åt. För att göra detta undersöker författarna kommunens val av markanvisningsmetod samt tidpunkt för anvisning. De ämnar även förklara tjänstemännens beslutssituation vid markanvisningar. I metodkapitlet motiveras studiens tillvägagångsätt. Författarna valde att använda sig av semistrukturerade intervjuer, vilket även innebär att studien bygger på en kvalitativ metod. I empirin delades kommunerna in i kluster efter vilka metoder de valt att tillämpa, här beskrivs även tjänstemännens beslutssituation. I den hanteras hur tjänstemännen upplever målen, vilket inflytande de har samt vilka svårigheter de möter. Exempelvis menar flera av tjänstemännen att målen från politikerna är motstridiga. Tjänstemännen besitter även en s.k. agendamakt, vilket innebär att de har stor möjlighet att påverka vilka byggherrar som ska tilldelas mark. Slutligen presenteras författarnas slutsatser. Det finns inte en tidpunkt för anvisning eller en markanvisningsmetod som passar alla kommuner, det är de lokala förutsättningarna som styr. Däremot finns stor möjlighet till samverkan mellan de olika kommunerna. Författarna ger förslag på förbättringar som skulle kunna göras för att öka transparensen och få fart på bostadsbyggandet. Exempelvis föreslås att likande kommuner går samman i kluster för att hjälpa varandra med att ta fram markanvisningspolicy, utvärdera byggherrar och lära sig av varandra. Detta skulle underlätta både för kommun och byggherrar. 

 • 107.
  Aronsson, Ulrika
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Johnson, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro: är lagen till nytta och är informationen jämförbar?2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Inledning

  Vårt syfte med denna studie var att se huruvida svenska koncerners redovisning av sina anställdas sjukfrånvaro är jämförbar, både mellan olika år och mellan olika koncerner. Vi ville även undersöka om lagstiftningen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är till nytta.

  Metod

  För att uppnå detta syfte har vi både använt oss av en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Den kvantitativa i form av granskning av litteratur, årsredovisningar och lagtext och den kvalitativa i form av intervjuer.

  Teori

  Lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro började gälla 1 juli 2003. Den ska tillämpas av arbetsgivare med fler än 10 anställda. I vår uppsats ligger inriktningen på den privata verksamheten och därmed de som skall följa årsredovisningslagen. En organisation ska enligt lagen visa deras anställdas totala sjukfrånvaro i sin årsredovisning. Sjukfrånvaron ska även delas upp efter kön och efter olika åldersgrupper. Härutöver ska också långtidssjukfrånvaron redovisas.

  Empiri och analys

  Vi har granskat 30 koncerners årsredovisningar för att se hur de har valt att redovisa sina anställdas sjukfrånvaro. Vi såg tre olika redovisningssätt. En del koncerner redovisade sjukfrånvaron endast för deras anställda i moderbolaget, andra inkluderade alla anställda i koncernen och en del redovisade enbart sjukfrånvaron för de anställda i Sverige. Detta kan anses strida emot redovisningsprinciperna rättvisande bild och jämförbarhets- principen.

  Diskussion

  Ingen av de intervjupersoner som vi varit i kontakt med har någon särskilt positiv inställning till lagen såsom den är utformad idag. Sjukfrånvarosiffran är självklart en viktig information men så länge det går att trixa med siffrorna så ger den ingen nytta för intressenterna.

  Slutsats

  Det är få av våra undersökta koncerner som har valt att ändra redovisningssätt, därför går det att göra relevanta jämförelser mellan olika år inom samma koncern. Dock kan koncernerna modifiera den population som de redovisar sjukfrånvaron för. Det gör att sjukfrånvarosiffrorna inte blir jämförbara mellan olika koncerner. Politikerna hade ett gott syfte med lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro men utformningen är alltför otydlig. Koncernerna följer lagen men kan ändå trixa med den population som de redovisar sjukfrånvaron för. Det gör att nyttan med lagen minskar för intressenterna. Hade lagen varit mer specifik vad gäller koncerner hade informationen om sjukfrånvaron gett ett högre informationsvärde för en årsredovisnings läsare.

 • 108.
  Arsenovic, Jasenko
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstad Univ, Ctr Tjansteforskning CTF, Serv Res Ctr, S-65188 Karlstad, Sweden..
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstad Univ, Ctr Tjansteforskning CTF, Serv Res Ctr, S-65188 Karlstad, Sweden.;Inland Norway Univ Appl Sci, Dept Mkt, N-2411 Elverum, Norway..
  Tronvoll, Bård
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstad Univ, Ctr Tjansteforskning CTF, Serv Res Ctr, S-65188 Karlstad, Sweden.;Inland Norway Univ Appl Sci, Dept Mkt, N-2411 Elverum, Norway..
  Moving Toward Collaborative Service Recovery: A Multiactor Orientation2019Ingår i: Service Science, ISSN 2164-3962, E-ISSN 2164-3970, Vol. 11, nr 3, s. 201-212Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Service recovery research has traditionally been firm-centric, focusing primarily on the time and effort expended by firms in addressing service failures. The subsequent shift to a customer-centric orientation addressed the customer's role in recovery situations, and the recent dyadic orientation has explored the effectiveness of their joint efforts. However, earlier conceptualizations failed to take adequate account of the complexity of service recovery encounters in which multiple actors collaborate and integrate resources. This study explores how multiactor collaborations influence the customer's experience of service recovery by adopting a multiactor orientation and by applying service-dominant logic. After reviewing the customer experience literature, a collaborative recovery experience framework is developed that emphasizes the joint efforts of multiple actors and customers to achieve a favorable recovery experience. In a contextualization, the usefulness of the new framework to explain customer experiences in collaborative service processes is shown. Finally, further research avenues are proposed.

 • 109.
  Arvidsson, Annika
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Molin, Marina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Camilla, Thorp
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Uppfattningar om den omvända skattskyldigheten och dess konsekvenser2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 110.
  Arvidsson, Helena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Torstensson, Marika
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Överensstämmer säljarens och mäklarens kriterier vid en fastighetsförsäljning?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den största affär man gör i livet är troligtvis en fastighetsaffär. Det finns ofta ett stort urval av både mäklare och byråer. Vill man nå en stor framgång som mäklare fordras att man levererar en tjänst som säljarna anser är bättre än konkurrenternas. Mäklarnas lön grundar sig enbart på säljarens provision och för att överleva inom branschen är det därför av största vikt att veta vad kunderna vill ha. Mäklarna måste därför ta reda på vad säljarna väljer efter för kriterier.

   

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad säljaren av ett småhus tycker är viktiga kriterier vid valet av fastighetsmäklare, men även vad mäklarna själva tror är viktiga kriterier när säljarna väljer. Samt om dessa två parters uppfattningar stämmer överens? Finns det några skillnader i deras uppfattningar av tjänsten? Vad kan mäklaren då göra åt detta?

   

  Metoden som vi har valt i vår undersökning utgår ifrån en kvalitativ ansats. Vi har intervjuat fem stycken mäklare och 25 stycken säljare. Mäklarna har vi besökt och intervjuat på plats och säljarna har intervjuats per telefon. Mäklarna har valts från både liten och mellanstor stad.

   

  Teorin som vi använt oss av bygger på tjänste- och relationsmarknadsföring då det inte finns någon litteratur om kunders köpbeteende i fastighetsmäklarföretag. Teoriavsnittets första kapitel handlar allmänt om köpprocessen hos kunder. Detta följs av de teorier vi använt oss av i vår analys.

   

  Slutsatsen i vår undersökning visar på att mäklare och säljare är relativt överens om vilka kriterier som anses viktiga. Kriterier som väger extra tungt är förtroende, första mötet och Word of mouth. Ett gap har uppstått mellan vad kunden förväntar sig och vad den får när man har en missnöjd kund. Detta problem kan avhjälpas med en så kallad gapmodell.

 • 111.
  Arvidsson, Nina
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Catak, Senka
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Vad anser HSB:s ledning om sin tjänstekvalitet?: En undersökning av HSB Centrala Värmland i Karlstad2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Under de senaste åren har tjänstekvalitet blivit allt viktigare för kunder. Positivt bekräftad kvalitet där förväntningarna i viss mån överträffas, kan göra att kunderna är mer intresserade av att bevara relationen med tjänsteföretag. Detta resulterar till att kunder talar väl om företaget. En framgångsrik organisation försäkrar att varje medarbetare är delaktig i arbetet med att förbättra kvalitet. Denna uppsats är en undersökning på hur ledningen på HSB Centrala Värmland i Karlstad ser på tjänstekvalitet. HSB Centrala Värmland är ett fullserviceföretag inom fastighetsförvaltning. Företaget har sju olika avdelningar och inom dessa erbjuds olika tjänster. Exempel på de tjänster som erbjuds är: administrativa/ekonomiska tjänster, teknisk förvaltning, energi, byggservice, byggledning, jour samt bovärd.

  En kvalitativ undersökning har genomförts i form av intervjuer med tre personer som är ansvariga på varsin förvaltning. Intervjupersonerna arbetar på den tekniska och den ekonomiska förvaltningen, vår tredje person är ansvarig för miljö och kvalitetsutveckling. Utifrån de resultat som vi har fått från intervjuerna har vi kunnat bedöma hur ledningen på HSB Centrala Värmland ser och arbetar med tjänstekvalitet.

  Den teori som vi har valt till denna uppsats bygger på två delar. Först beskriver vi vad en tjänst är, dess olika egenskaper, vad tjänsten består av, tjänstepaketet samt tjänstesystemet. Den andra delen av teorin handlar om tjänstekvalitet. Trots att tjänstekvalitet är ett viktigt begrepp så finns det fortfarande många tjänsteföretag som saknar kunskap om vad kvalitet innebär. I kapitlet tjänstekvalitet beskriver vi också grunden till totalkvalitet och vad som kännetecknar god kvalitet. Sedan behandlar vi hur företag kan arbeta och mäta tjänstekvalitet för att uppnå kundtillfredsställelse.

  Resultatet från våra intervjuer visar att trots att HSB Centrala Värmland arbetar med att förbättra sin tjänstekvalitet, så skiljer sig uppfattningen något mellan enheterna ekonomi, teknik, miljö och kvalitetsutveckling. Vad det gäller frågor om kvalitet och klagomålshantering så gav alla tre intervjupersonerna ungefär samma svar.

  Tjänstekvalitet för HSB Centrala Värmland är att de generellt kan erbjuda i stort sett allt som har med fastigheter att göra. Gemensamt strävar de efter att få 100 procent nöjda kunder. Tjänstekvalitet för organisationen innebär också att de skall kunna utföra arbetet på rätt sätt i rätt tid och till rätt pris. Undersökningen visar att HSB Centrala Värmlands ledning anser att företaget inte har 100 procent kvalitet på sina tjänster. Enligt ledningen gör företaget ständiga förbättringar inom tjänsteerbjudandet samt kompetensutveckling. Detta på grund av att företaget strävar efter att behålla sina kunder, samt att de vill vara attraktiva på marknaden eftersom det finns många konkurrenter. HSB Centrala Värmland gör även kvalitetsmätningar två gånger per år. Mätningarna görs både på kunder och medarbetare som arbetar inom marknads-, ekonomiska och tekniska förvaltningen.

 • 112.
  Aseghehey, Mekonen Araia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). 1969.
  Challenges in Implementation of CSR: A case study of Karlstad Bus2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Corporate Social Responsibility (CSR) is well considered as an important managements’ thinking due to changes in organizations and social environment. CSR initiatives are believed to be beneficial to the society, environment as well as businesses (McWilliams & Siegel 2001). There is an increasing demand for CSR from stakeholders, hence, businesses have started to incorporate the idea of CSR into their organizational strategic planning document. CSR aims to generate shared value by working to solve differing and competing stakeholders’ interests (Pratima & Mark 2014).

  The aim of this study is to assess the challenges faced during implementation of CSR in the achievement of sustainable business development. In addition, this thesis, will also examine approaches used to overcome the challenges. To reach to the aim of this research paper, a qualitative method is used. Both primary and secondary data are collected to compile this thesis. While the former was collected through interview, the latter was obtained from textbooks, scientific journal articles as well as documents and reports published by Karlstad Municipality (Karlstad Kommun). To write this research paper, a single case study approach was used. Karlstad bus, a department within urban management (Stadsbyggnadsförvaltningen) in Karlstad municipality (Karlstad Kommun) was selected to accomplish the objectives of the study. The findings of the study reveal that Karlstad bus department (KBD) biggest challenge faced during CSR implementation was the higher CSR investment cost. This agrees with Jonker & Witte (2006) argument that states, the main reason of CSR challenges in practical implementation process is CSR requires high implementation cost.

  To overcome high implementation cost challenges, KBD communication with stakeholders enabled to get additional funds from other government authorities. KBD is accountable & transparent and hence, it prepares integrated report on both financial and CSR narrative operational reports. Besides the major challenge of high CSR implementation cost, there was also some challenge of mindset which is failure in identifying the advantages of long-term benefits of new systems over the existing old systems. This challenge was solved through making detailed cost-benefit analysis. KBD is socially responsible and considers CSR in its investment decision and continues to fulfill the needs and requirements of the environment and the society.

 • 113.
  Aseghehey, Mekonen Araia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Taffese, Bereket Assegid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Can Corporate Governance be standardized?   A comparative study of South Africa and Sweden Corporate Governance codes based on multiple case studies. (A case study of Nedbank and Nordea Bank)2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Stakeholder’s levels of trust and confidence in a company’s operational efficiency and leadership have been influenced negatively by some scandals in the last two decades. This creates a need for governance and transparency, through which corporate governance and social responsibility issues can get more attention from researchers, business and governmental and non-governmental bodies. Corporate governance and corporate social responsibility have also developed to a greater extent in the last decade because of financial crises, corporate scandals and globalization. More specifically, since the early 1990s, corporate governance has received the global attention and consideration in business organizations, financial institutions and governmental agencies required to potentially secure shareholder and stakeholder value. Furthermore, the need for corporate governance has become more important for operational efficiency as it could reduce information asymmetry and build investors’ and stakeholders’ confidence. The main aim of this thesis is to determine if corporate governance codes could be standardized based on a comparative study of two corporate governance codes in South Africa and Sweden and their application in the financial institutions of Nedbank and Nordea respectively. This thesis investigates how corporate governance influences business activities and reporting with an emphasis on assessing integrated reporting of social responsibility. This thesis also describes how Governance Metrics (GMI) attributes can measure the effective implementation of corporate governance codes that contribute to the achievement of sustainable business development and the maintenance of a secured relationship with shareholders and stakeholders.

  The findings of this thesis indicate that it is difficult to reach an agreement and we conclude that corporate governance should not be standardized because countries differ in their legal structure (laws and governing regulations), cultural and traditional background. Consequently, companies that operate within these countries are required to comply with the respective country’s laws, regulations and values; besides the corporate governance codes. As to stakeholder’s engagement, both Nedbank and Nordea have steady corporate values with clear focus on stakeholder value by providing the best services and social responsibility activities. The Nedbank and Nordea Board of Directors have shown greater accountability in the management of risk and their compliance with corporate governance codes regarding the Governance Metrics (GMI) attributes. To summarize, the managerial implication of the thesis is that companies within the same line of industry should see and use corporate governance code practices and reporting standards and adopt some of the codes, which can fit their own context.

 • 114.
  Avdic, Sara
  et al.
  Karlstads universitet.
  Häggström, Jenny
  Karlstads universitet.
  Hur påverkas människor av mäklarkontorets fysiska miljö?: En kvalitativ studie av fem mäklarkontor2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur mäklarkontorens fysiska miljö påverkar kunderna och genom undersökning av studier genomförda i andra branscher, förstå vad i servicescape det är som påverkar kunderna. Vi ska även undersöka hur mäklarföretagen arbetar med den fysiska miljön för att söka ytterligare förståelse för vad det är som påverkar kunderna. Detta ska vi undersöka genom att besvara tre frågeställningar. I teoriavsnittet förklaras begreppet servicescape kopplat till den fysiska miljön och här kommer även servicescapes dimensioner att beskrivas och förklaras. I metodavsnittet beskrivs hur de kvalitativa undersökningarna utfördes och varför en kvalitativ metod valdes. Den första undersökningen som genomfördes var en semistrukturerad intervju med franchisetagare på fem olika mäklarkontor. Den andra undersökningen som genomfördes var en enkätundersökning till mäklarkontorens kunder där de fick beskriva kontorets utformning. I empiriavsnittet redovisas resultatet av undersökningarna var för sig och i analysen analyseras dessa resultat i relation till teorin och empirin. I slutsatsen visas hur mäklarföretagen arbetar med servicescape och hur kunderna uppfattar mäklarkontorets fysiska miljö. I uppsatsens sista del redovisas alla källor som använts och efter det finns intervjuguiden och enkätundersökningen som bilagor.

 • 115.
  Avollaj, Arbnor
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Revisorns skadeståndsansvar inför förändring: En studie utifrån revisorns perspektiv2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Upphovet till revision var till att börja med främst ägarnas behov av kontroll över bolagsledningens förvaltning av bolagets verksamhet. Revisorn har sedan 1944 års aktiebolagslag haft ett obegränsat skadeståndsansvar vilket innebär att revisorn i princip kan krävas på mångmiljonbelopp. Den 17 september år 2008 avlämnade justitiedepartementet en utredning i fråga om en begränsning av revisorers skadeståndsansvar som är föranledd av EU-kommissionens rekommendationer. Den alltmer tilltagande turbulensen på finansmarknaden har gjort det svårt för de stora revisionsbyråerna att köpa ansvarsförsäkringar, vilket har lett till höga försäkringspremier. EU-kommissionens rekommendation präglas av en oro för att det inte ska finnas tillräcklig många revisionsnätverk med kapacitet att revidera de största börsnoterade bolagen inom EU. Med anledningen av den föreslagna ändringen av revisorers skadeståndsansvar väcktes mitt intresse och syftet med min studie var att undersöka revisorernas uppfattningar kring förslaget samt konsekvenser som de föreslagna ändringarna kan medföra. För att uppnå syftet med studien har det medfört att jag har varit hänvisad till respondenter som kvalificerar till att svara på mina frågeställningar och följaktligen intervjuat fyra revisorer som är välinsatta i ämnet. Jag kom fram till att sedan införandet av revisorers skadeståndsansvar har finansmarknaden sett omfattande förändringar och revisorns skadeståndsansvar befinner sig nu i ett annat perspektiv. Med anledning av att revisionsbranschen i dagsläget möter nya utmaningar som inte tidigare förekommit har det kommit till min kännedom att dessa regler behöver ses över och aktualiseras. Den viktigaste slutsatsen är att skadeståndsansvaret inte ska betraktas som ett incitament för bättre revision.

 • 116.
  Awan, Salman Ahmad
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Said, Muzafar
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Loyalty Enhancing Communication for Telecom Customer Relationships: A Qualitative Study of Telecom Customers2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The telecommunication business has been transformed in Sweden through the past few years. Previously telecom industry was under monopoly which has now been converted into more competitive market in which more competitors have entered and offering various alternatives of different kinds of services. TeliaSonera has been one of biggest telecommunication service providers in Sweden which is amalgamation between two big companies; Telia, a major Swedish company and Sonera which is Finish counterpart of Telia. Currently, TeliaSonera is offering various communication services to its customers such as Broadband, TV, Fix telephone connections and Mobile phone services. TeliaSonera is offering these services to both kinds of customers; i.e. business and residential customers.The purpose of this research project is to understand the telecom customers‟ switching behavior in detail by distinguishing between two different kinds of customer experiences which are active customers and passive customers, based on their specific characteristics and to learn to design a communication that is effective not only for one kind of customers‟ e.g. active customers but also for passive customers that have been found challenging regarding communication reception generally. By analyzing the outcomes, researchers would be able to demonstrate different features which need to be taken under consideration while communicating to each of these customers. The research has been carried out with an explorative research approach and qualitative interviewing with 13 students of Karlstad University in two parts. Through this research process, the researchers have built the understanding regarding what triggers influence the customers to switch and what kind of communication attracts them in order to make a decision about staying with current operator or switching to the new one. The theoretical framework is constructed on previous research on customer behavior, customer relationship management and contemporary written communication in the field of service management and marketing.The results of the research show that passive customers are more inclined towards the communication that focuses mainly on cheaper price options and they should be frequently communicated the cheaper options whereas active customers mainly search actively for the moreiiirich information therefore they should be communicated various innovative services and beneficial packages through social networking platforms and emailing newsletters.

 • 117.
  Axelsson, Amanda
  et al.
  Karlstads universitet.
  Hagelbrand, Jonna
  Karlstads universitet.
  Hållbarhetsredovisning i myndigheter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 118.
  Axelsson, Daniel
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Björk, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Äga eller hyra lokaler inom offentlig sektor?: En intervjustudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Valet att hyra eller äga lokaler för att tillfredställa sin verksamhets lokalbehov beskrivs som ett av de svåraste beslut att fatta i modern ekonomi. I offentlig sektor har inställningen tidigare varit att de ska äga de lokaler där de bedriver verksamhet och att inhyrda lokaler endast skulle användas som tillfälliga lösningar. På senare år har dock inställningen ändrats och inhyrning har börjat användas som ett permanent sätt att tillfredsställa sitt lokalbehov. Antalet tillfällen där den offentliga sektorn sålt en fastighet för att sedan hyra tillbaka samma fastighet har ökat. Många menar att detta sker utan rationella grunder för beslutet. Syftet med denna uppsats är utreda vilka ställningstaganden som ligger till grund för beslutet att hyra eller äga lokaler till verksamheterna inom offentlig sektor. I ett teorikapitel beskrivs tidigare forskning och vetenskap inom området som vi anser viktig för att kunna tolka det resultat som presenteras. Det innefattar bland annat outsourcing och motiv för detta samt riskhantering och flexibilitet för ett effektivt fastighetsägande.

  Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie i vilken vi genom semistrukturerade intervjuer har fördjupat oss i beslutsfattandet kring valet att äga eller hyra lokaler inom offentlig sektor. Intervjuerna har gjorts med beslutsfattande personer och som dagligen arbetar med valet att hyra eller äga lokaler. Våra sju respondenter representerar sex olika organisationer inom olika delar av den offentliga sektorn samt från olika delar av Sverige.

  Resultatet visar att det finns ett flertal ställningstaganden den offentliga sektorn tar hänsyn till i sitt val att hyra eller äga lokaler. Synen på risk och framför allt flexibilitet är de mest avgörande ställningstaganden som görs även om de ekonomiska konsekvenserna också har betydelse för beslutet. 

 • 119.
  Axelsson, Fredrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Djurdjevic Svensson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Miljö- och hållbarhetsredovisning: En genomgång av Löfbergs Lila AB2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  I samband med andra världskrigets start 1939, utvecklades kemiska ämnen för ogräs- och bekämpningsmedel. Numera påträffas de i de flesta floder, grundvatten och i majoriteten av alla mänskliga varelser. Detta har medfört att allt fler krav ställts på omgivningen. Miljöredovisningen föddes i slutet av 1960-talet och själva startskottet för miljöredovisning skedde i samband med Brundtlandrapporten 1987.

   

  Inom kaffebranschen har det länge stått stilla när det gäller arbets- och miljöfrågor. Det tog fart när stora aktörer på marknaden, däribland Löfbergs Lila, startade Common Code for the Coffee Community 2006. Löfbergs Lila samarbetar och stödjer även organisationen CSR, som gäller socialt ansvarstagande hos företag.

   

  Syftet med uppsatsen var att undersöka Löfbergs Lilas miljö- och hållbarhetsredovisning utifrån miljöbalken, Bokföringsnämndens rekommendationer och 4N-typologin. Den första empiriska undersökningen var en studie av Löfbergs Lilas års- och hållbarhetsredovisning utifrån miljöbalken och Bokföringsnämndens rekommendationer. Den andra empiriska undersökningen var en kvalitativ intervju, som visade Löfbergs Lilas motiv till miljö- och hållbarhetsredovisning.

   

  Undersökningen visade att Löfbergs Lilas förvaltningsberättelse till viss del inte stämde överens med Bokföringsnämndens rekommendationer. Anledningen till detta kan bero på otydlighet från deras sida. Uppsatsen visade att Löfbergs Lila har ett högt anseende när det gäller arbetet för miljö och hållbarhet. När det gäller miljö- och hållbarhetsredovisning, är det ett faktum att Löfbergs Lila är det enda företaget av de fyra största på den svenska kaffemarknaden, som inte är certifierade enligt ISO 14001.

 • 120.
  Axelsson, Sofie
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Berglund, Julia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Semla eller inte semla?: Motivera personal med icke-monetära belöningar som en del i ett kulturskapande2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Icke-monetära belöningar har på senare tid uppmärksammats mer och mer och börjat användas av företag i allt större utsträckning. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur just icke-monetära belöningar upplevs av anställda och effekten de har på motivation. Är ökningen av icke-monetära belöningar verkligen berättigad?

  Tidigare studier har ofta kommit fram till att icke-monetära belöningar har en positiv påverkan på motivation men inte varför de har det och det är här vår studie har sitt bidrag. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer på en bank som i princip endast använder icke-monetära belöningar. För att ha en god grund att diskutera fallstudiens resultat, har tre teorier använts; teorin om frikoppling, Maslows behovstrappa samt Herzbergs tvåfaktorteori. Med hjälp av teorin om frikoppling har en diskussion förts kring den frikoppling som setts mellan de olika hierarkiska nivåerna. Motivationsteorierna har gett sitt bidrag i att stödja inre och yttre motivationskrafter. Både Maslow och Herzberg förespråkar vikten av icke-monetära belöningar men att de först uppskattas då grundläggande behov är uppfyllda.

  I intervjuerna nämndes ofta monetära belöningar i ett första skede som bra motivationsfaktorer men vidare sågs den betydelse de icke-monetära belöningarna verkligen har. Studien har bekräftat innebörden av icke-monetära belöningar där främst utvecklingsmöjligheter uppskattas. Varför dessa icke-monetära belöningarna fungerar är för att de kan bidra till att skapa en kultur som på ett indirekt sätt motiverar de anställda. Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att en god företagskultur där det exempelvis erbjuds goda utvecklingsmöjligheter, olika förmåner och en semla på semmeldagen skapar en trivsel vilket leder till att de anställda motiveras i det långa loppet och blir lojala till sina arbetsgivare. 

 • 121.
  Ayenew, Heran
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Tegegn, Adey
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Understanding service practices of customers on the internet: a case study of a Volvo brand community2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The significance of consumers in the process of value creation has been shown by researchers that study brand communities, in which consumers perform practices that create value. Some of these consumer practices are service practices, enacted by consumers to offer service to other members of the brand community. By drawing on value creation, service dominant logic and brand community research we, in the present thesis, identify a number of service providing practices that brand community members offer to other consumers. We conduct the research on an online Volvo fan community using netnographic research method. We have found 8 customer service practices organized in to 3 main themes. This thesis also contributes to previous research by suggesting that; customers consciously integrate resources to offer to online communities; customers propose value for other customers in the course of service provision; and that customer service practices are significant both for brand communities and the brand image. In addition to this we have outlined a model which shows customer value proposition to community members and its rewarding effect both for community members and the brand (firm). The thesis concludes with discussing theoretical contributions and managerial implications.

  Key words

  Brand community, brand community practices, service dominant logic, value co-creation, service practices

 • 122.
  Aïtamer, Gildas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Meier, Anne-Kathrin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  The Different International Strategies of European Grocery Retailers: The Case of Groupe Casino and REWE Group2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The retail sector is at the forefront of internationalisation activities. It is especially the case for German and French retailers that operate respectively 27,8% and 20,6% of non domestic outlets in Western Europe. Stating this, the grocery retailers have also drastically changed their orientation, from domestic to multinational players since two decades: a relatively new and important subject that needs to be taken into account. Within this frame, Casino and REWE Group are good examples of internationalisation since both have the same size internationally but do not operate in the same area and do not seem to have the same strategy regarding their global activities.

  The aim of the research is to find outstanding characteristics in the internationalisation strategy of European grocery retailers, via the case of Casino and REWE Group. In order to illuminate this aim, Porter's (1980) ‘Structural Analysis of Industries’ is going to be used to the grocery retailing sector following a previous demonstration of Colla (2003) and other field-specific theories. After pointing out the similitude between the two companies in their domestic markets, several dimensions have been taken into account to analyse the differences when going international such as geographical spread, branding, channel selection, and ownership.

  We have identified two different internationalisation strategies, through the case of these retailers. Thus, we have drawn a dichotomy in the European food retailing industry internationalisation strategy between what we named ‘umbrella organisation’ and ‘unifying organisation’. The latter is characterised by a unified branding strategy, operating few formats, looking for full control of its operation abroad via direct takeovers or organic growth, and looking for harmonisation of its operations abroad. On the opposite, an umbrella organisation operates numerous banners abroad. It is mostly looking for a multi-format offer, enters countries via overtime capital acquisition and gives more independence to its affiliates worldwide.

 • 123.
  Baldebo, Chris
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Persson, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Projektledares psykosociala arbetsmiljö inom offentlig verksamhet: En kvalitativ studie i Värmlands landsting2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbete i projektledning, D-uppsats av Chris Baldebo & Anders Persson vårterminen2011. Handledare: Lennart Ljung. ”Projektledares psykosociala arbetsmiljö inom offentligverksamhet – En kvalitativ studie i Värmlands landsting”.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur projektledare verksamma inom offentligverksamhet upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Utifrån detta har vi formulerat en hypotessom bygger på antagandet att det finns skillnader i hur projektledare upplever sinpsykosociala arbetsmiljö beroende på om de arbetar inom offentlig eller privat sektor.Utifrån syftet har en preciserad frågeställning formulerats: Hur upplever projektledareverksamma inom Pegasusprogrammet i Värmlands landsting sin psykosociala arbetsmiljö?För att kunna säga något karakteristiskt om detta har vår ansats varit att intervjua femprojektledare. Vidare i vår operationalisering och analys har vi utgått från Karasek/Johnsonskrav/kontroll/stödmodell samt förstärkt denna med projektspecifika faktorer som hämtats frånteori om projektledning.Genom analysen av våra empiriska data drar vi slutsatsen att projektledare som ärverksamma inom Pegasusprogrammet upplever sin psykosociala arbetsmiljö på flera olikasätt. Detta innebär i denna studie att flera av respondenterna upplever en hög grad avarbetskrav i den psykosociala arbetsmiljön. Samtidigt varierar graden av egenkontroll ochsocialt stöd i arbetet mellan respondenterna. Vi kan också se att flera av projektledarnaupplever att deras psykosociala arbetsmiljö är stressande medan andra ser den främst somstimulerande. Utifrån de olika upplevelserna riskerar därmed vissa av projektledarna i högreutsträckning än andra, att på sikt drabbas av psykosomatiska besvär så länge deras arbetskravinte motsvaras av en högre grad av egenkontroll.Nyckelord:

 • 124.
  Bank, Joakim
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Jansson, Eric
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Informationsöverflöd på den svenska fondmarknaden?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 125.
  Bank, Joakim
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Jansson, Eric
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Valtrötthet på den svenska fondmarknaden? : En experimentell studie av svenska bankkunders fondval2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Allmänhetens uppfattning är att desto fler valmöjligheter det finns desto bättre är det. Men är det verkligen så i alla olika valsituationer vi ställs inför? (Iyengar & Lepper 2000)  

   

  Utifrån tidigare forskning testar vår uppsats om människors valmöjligheter, ett experiment där vi ser hur människor gör sina val på den svenska fondmarknaden. De fick välja mellan ett mindre (limited) urval eller ett större (extensive) urval av fonder. 

   

  Utgångspunkten i uppsatsen är två olika forskningsartiklar från Iyengar & Lepper (2000) samt Iyengar & Jiang (2003) där de testar hur människor gör sina val när de får olika stora utbud att 

  välja bland. I deras forskning kommer de fram till att även om människor tycker att det är roligare att ha många valmöjligheter så blir det oftare val gjorda eller saker köpta om de har 

  mindre saker att välja bland. Detta fenomen kallas choice overload och innebär alltså att det finns en valtrötthet för människor när de ska göra sina val. 

   

  Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att testa om fenomenet choice overload kan tillämpas på den svenska fondmarknaden och därmed se om beslutet att själv välja fonder påverkas av fondutbudets storlek. Experimentet skedde genom en enkätundersökning på två stycken bankkontor där slumpvis utvalda kunder fick svara på enkäterna. Vi hade två olika enkäter där 

  den ena bestod av en fråga där de skulle välja bland ett mindre urval fonder (10st) och den andra bland ett större urval fonder (60st). Varje respondent fick bara en enkät och var därmed helt ovetande om att den andra existerade. Istället för att välja själva kunde de även få låta en 

  rådgivare välja åt dem, detta för att få ett alternativ till att välja själv. När vi samlat in alla enkäterna (98st) så jämförde vi resultaten mot varandra i statistikprogrammet SPSS. 

   

  Delsyftet som kompletterar huvudsyftet i uppsatsen är att vi rensar för demografiska skillnader som t.ex. kön, utbildning och ålder, så att de inte har någon inverkan på beslutet att välja fonder.  

   

  Genom experimentet vi gjorde så visade det sig att människor valde fonder själva i större utsträckning när de fick enkäten med det mindre fondutbudet på (limited) än när de fick den enkäten med det större fondutbudet (extensive). Denna slutsats är förenlig med den forskning 

  vi hade som utgångspunkt till uppsatsen. Alltså att människor hellre gör sina val när de har ett mindre utbud att välja bland. Även om människor gillar att ha många valmöjligheter så kan det leda till att det blir så komplext att hantera att det leder till fenomenet choice overload. 

  Vårt experiment med enkäter visar även att de demografiska skillnaderna inte spelar någon signifikant roll för resultatet. 

 • 126.
  Barber, Emma
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Brännstedt, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Hur fastighetsmäklare borde agera för att få förtroende hos kunderna: en kvalitativ studie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats innehåller användbar information för fastighetsmäklare, som de kan ha stor nytta av i sitt yrkesutövande för att få förtroende hos kunderna. Arbetet handlar om hur mäklare bör agera för att förtroende ska uppstå. I arbetet redogörs för relationsmarknadsföringens relevans i förtroendeskapandet hos kunden. Arbetet baseras på en kvalitativ undersökning som författarna genomfört, där kunder som köpt eller sålt bostad via en fastighetsmäklare under de senaste två åren har uttryckt sina upplevelser och åsikter. Det kommer även att redovisas teorier kring hur förtroende uppstår i kundrelationen, om kunderna anser att förtroende för mäklaren är viktigt och om första intrycket spelar en stor roll i detta. Dessutom presenteras information om kundens förväntningar på mäklaren och den kommande affären, kundnöjdhet samt den mycket viktiga delen – uppföljningen av kunden. Resultatet av studien visar att det är viktigt att mäklaren framförallt är lyhörd, ärlig samt kunnig. Dessutom har det framkommit att dialogen med kunden är av stor vikt för att denne ska känna förtroende för mäklaren.

 • 127.
  Barksten, Kajsa
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Hansson, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Humankapital i årsredovisningar: -skillnaden mellan nio kunskaps- och nio industriföretag2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Humankapital har ökat i betydelse då allt fler företag har blivit så kallade kunskapsföretag, vilka inriktar sig på att skapa värde genom att endast erbjuda personalens kunskap, kompetens och erfarenhet. Humankapitalet menar forskare, är en tillgång för företaget och borde därför också redovisas som en sådan, precis som företagets andra tillgångar. Dock får inte humankapital i dagens läge tas upp som en tillgång i den finansiella rapporten. Det redovisas därför ofta frivilligt av företagen i hållbarhetsredovisningar. Kunskapsföretagen borde enligt forskare vara de som redovisar absolut mest information om sitt humankapital, då det är företags viktigaste tillgång. Forskare menar också att företagens storlek är en faktor som påverkar hur mycket humankapital som redovisas. Är detta verkligheten? Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i hur kunskapsföretag och industriföretag redovisar sitt humankapital i sin årsredovisning samt om företagets storlek påverkar mängden humankapital som återfinns i företagens årsredovisningar. Metoden som används var en kvalitativ dokumentundersökning. I empiri och analys kapitlet finns företagssammanfattningar och vad Scoreboarden gav för resultat. Resultatet redovisas utefter Scoreboardens olika kategorier: anställda, anställdas utbildning, anställdas välmående och motivation, övrig kvalitativ information, styrelse och ledning. Resultatet analyseras också utefter kategori för att underlätta överskådligheten och analysen. Vi delar sedan upp Scoreboarden i två övergripande kategorier: ”Anställda” och ”Ledande befattningshavare”. En analys görs av dessa övergripande kategorier. ”Anställda” består av kategorierna: anställda, anställdas utbildning, anställdas välmående och motivation samt övrig kvalitativ information. ”Ledande befattningshavare” består av: styrelse och ledning. Sist analyseras skillnaden mellan företagens totala redovisning av humankapital. Slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att det finns en skillnad mellan kunskapsföretag och industriföretag om vi bryter ner informationen. Kunskapsföretagen redovisar mer information om ”Anställda”, medan industriföretagen redovisar mer om ”Ledande befattningshavare”. Studeras den totala bilden är skillnaderna mindre. Dock finner vi att industriföretagens redovisning av humankapital påverkas av företagets storlek, medan kunskapsföretaget inte uppvisar en sådan trend.

 • 128.
  Bashir, Imran
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Shah, Muhammad Sabir
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Can Sustainability be a way of doing business?: The case of Cooperative group (UK)2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is about Corporate Social Responsibility (CSR) strategy, sustainable thinking and practices at the Co-operative. The main focus had been the Food store of Co-op. The practices are assessed to see whether Co-op is doing business activities based on the pillars of ethical code of conduct that they have publically reported. The study builds up by presenting an overview of various businesses that are operating ethically under the title of the Cooperative group.

  The challenge of Co-op is to be ethical, responsible, and aggressive in delivering value to all the stakeholders namely members and customers. This has to be done for the sustainable competitive advantage and growth of the business. It has been noted that despite being the pioneer in Fair trade products, Co-op food faced problems on customer and employees’ level. There were the cases of employee harassment and unreasonable behaviour of customers in attempting to buy beer and age restricted products. One customer level, they considered Co- op good for daily usage items and expressed their concern product prices, variety and delivery options. The employees had a mix response related to this issue and they mostly responded that Co-op was a better place to shop and had better service. The views of managers and customers coincided on many occasions that reflected the awareness of managers about customers’ behaviour.

  The audit of suppliers of grocery products had been the concern as it was revealed that Co-op food sourced them from other countries like Spain. Therefore, suppliers’ audit became vital for behaving responsibly and having sustainable business practices that are profitable without risk of accusations. This is vital as Co-op food has branded itself as one of the green retailers in UK. Moreover, there are traces of green washing and green marketing as observed by us in their reports and website. This practice is considerably as Peter Marks himself said that customer trust is the key to success after economic crunch.

 • 129.
  Beergrehn, Rickard
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Ädling, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Problem eller inte?: En Studie om Personalomsättning av Revisorsassistenter inom Revisionsbranschen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 130.
  Bejou, D
  et al.
  Department of Marketing at the University of North Carolina-Wilmington.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Rakowski, R.P.
  Department of Marketing at the University of Memphis in Memphis, Tennessee .
  A Critical Incident Approach to Examining the Effects of Service Failures on Customer Relationshiops: The Case of Swedish and U.S. Airlines1996Ingår i: Journal of Travel Research, ISSN 0047-2875, Vol. 35, nr 1, s. 35-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents the results of empirical studies of critical incidents in airline services in Sweden and the United States. The main aim is to describe and analyze service break downs from the customer's point of view and thus create a basis for crisis management. The aim is also to compare Sweden, a monopoly market, with the United States, a market with keen competition in airline services. The discussion is based on personal interviews with 320 customers and 80 airline employees in Sweden and 241 customers and 100 employees in the United States. The study focuses on negative critical incidents in the relations between the service provider and business passengers

 • 131.
  Bengtsson, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Bokföringens grunder: logik och teknik2000Bok (Refereegranskat)
 • 132.
  Bengtsson, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Dubbel klassificering och bokföringsmässiga grunder1999Bok (Refereegranskat)
 • 133.
  Bengtsson, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Från värden till pengar - en osäker resa2012Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, nr 1, s. 7-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 134.
  Bengtsson, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Redovisning i ett utvecklingsperspektiv: från fakta till förhoppningar2013Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, nr 1, s. 8-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 135.
  Bengtsson, Bengt
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping..
  Redovisning till verkligt värde eller redovisning till anskaffningsutgift?: Ett val mellan relevans och tillförlitlighet2009Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, nr 3, s. 113-118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel hävdar att det finns betydande skillnader i uppfattningar om hur företaget skall värdera och redovi-sa sina tillgångar. Skillnaderna har sin grund i historiska fakta där olika tidsepoker och regioner i världen haft sina speciella problem att lösa. Det ramverk som utarbetats för redovisning har därmed också blivit motsä-gelsefullt. Detta gäller i hög grad för sådana principer som matchningsprincipen i förhållande till försiktig-hetsprincipen samt kravet på relevans i förhållande till kravet på tillförlit-lighet. Det som är temat för denna artikel är att redovisning till verkliga värden är liktydigt med en relevant redovisning. Problemet är dock att en relevant redovisning kan bli kreativ och att relevant redovisning i sämsta fall kan leda till att verkligt blir overkligt

 • 136.
  Bengtsson, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Redovisningens dimensioner: logik och konsekvens2002Bok (Refereegranskat)
 • 137.
  Bengtsson, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 402008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 138.
  Bengtsson, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Till sist är det bara pengar som räknas2010Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, nr 3, s. 149-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  På vilket sätt marknaden skall använda en kassaflödesanalys som beslutsunderlag harenligt författaren inte behandlats i litteraturen mer än ytligt. Syftet med denna artikel är attkomma med ett förslag på hur kassaflödesanalysen kan användas som ett kritiskt verktygvid bedömningen av den periodiserade redovisningens objektivitet . Om en redovisning inteär objektiv är den subjektiv. Periodiseringar och/eller anteciperingar är det som kan bidratill en subjektiv redovisning, dvs. till en orealistisk värdering. Självklart skall orealistiskavärderingar inte tas in i redovisningen, men vad man får göra och vad man gör är intedetsamma. De som redovisar kan medvetet eller omedvetet ha påverkats av inre eller yttreintressenter vid värderingarna. Frågeställningen är nu mycket aktuell efter tillkomsten avbl.a. regelverket IAS 40 som tillåter redovisning till s.k. verkligt värde i fastighetsbolagensbalansräkningar, en redovisning kan ses som en anticipering eller en redovisning somkomprimerar alla framtida perioder till en enda

 • 139.
  Bengtsson, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Verkligt värde i praktiken2009Bok (Refereegranskat)
 • 140.
  Bengtsson, Christoffer
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Thorell, Oscar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Tvingande byrårotations påverkan på total revisionskvalitet: En studie av såväl faktiska som synbara aspekter i Sverige2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Härlett ur finansiella skandaler har revisorns oberoende i allmänhet ifrågasatts och som åtgärd har EU-kommissionen via ett revisionspaket påfört regler om tvingande byrårotation för företag av allmänt intresse. Den relationella uppdragstiden mellan revisionsbyråer och klienten har således tidsbegränsats. Härav följer diskussioner såväl inom revisionsbranschen som inom litteraturen kring huruvida en sådan tidsbegränsning kommer påverka revisionskvaliteten. I samma diskussioner förekommer inte bara uttalanden om revisorns faktiska och synbara oberoende då även revisorns kompetens diskuteras som beroende faktorer till revisionskvaliteten. Uppsatsen kommer därmed beakta såväl faktiska som synbara aspekter kring begränsade uppdragstiders påverkan på revisionskvaliteten.

  Syfte: Uppsatsen syftar till att komplettera redan befintliga diskussioner inom det vetenskapliga forskningsområdet som berör uppdragstiders påverkan på revisionskvaliteten. Syftet uppfylls genom att på byrånivå studera hur begränsade uppdragstider påverkar revisionskvaliteten ur såväl faktiska som synbara aspekter.

  Metod: Multipel logistisk regression kommer analysera insamlad data från årsredovisningar och revisionsberättelser mot faktisk revisionskvalitet. Samtidigt har en enkät utformats, vilken avser att studera tredje parts uppfattning kring synbar revisionskvalitet. Teorikapitlet kommer ligga till grund för såväl definitioner som analyser.

  Slutsatser: Via analysen av uppsatsens resultat för såväl den faktiska revisionskvaliteten som för den synbara revisionskvaliteten tillåts en samlad slutsats kring total revisionskvalitet. Vad avser faktisk revisionskvalitet ses inte uppdragstidens längd på byrånivå ha någon signifikant påverkan på revisionskvaliteten. Därav förmodas inte revisorns oberoende eller kompetens beröras nämnvärt av lagändringen. Dock diskuteras en indirekt påverkan på revisorns faktiska oberoende varför faktisk revisionskvalitet ändock torde anses positivt påverkad. Tredje part medger att lagändringen upplevs få en positiv effekt på synbar revisionskvalitet trots att revisorn upplevs göra avkall på sin kompetens till förmån för ett stärkt oberoende. Således förväntas den totala revisionskvaliteten bli stärkt av begränsade uppdragstider i relationen mellan revisionsbyråer och klienter.

 • 141.
  Bengtsson, Desirée
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Hedman, Ellinor
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Schwierigkeiten bei der Buchhaltung laut IAS/IFRS2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Börsnoterade europeiska företag ska från och med 1 januari 2005 tillämpa de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU. Standarderna benämns International Accounting Reporting Standard, IAS och International Financial Reporting Standard, IFRS. Dessa standarder ska tillämpas vid företagens koncernredovisning, medan nationell lagstiftning gäller för resterande finansiella rapporter.

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka svårigheter som kan finnas med att redovisa enligt IAS/IFRS. Till vår hjälp för att få fram information om detta har vi använt oss av det svenska dotterbolaget till den multinationella läkemedelskoncernen AstraZeneca, Rådet för finansiell rapportering samt en revisor på Ernst & Young.

  Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod och gjorde fyra intervjuer för att få så ingående information som möjligt. Vid intervjuerna användes öppna frågor för att få en tydlig beskrivning av svårigheterna.

  Teoriavsnittet inleds med ett avsnitt om svårigheter som kan uppkomma vid implementeringen och användningen av IAS/IFRS. Därefter beskrivs redovisningen i Sverige. Sedan följer en bakgrund till de internationella redovisningsstandarderna, vilka kriterier som gäller när dessa ska upprättas, samt information om den svenska normgivningen. Avslutningsvis beskrivs i teoriavsnittet de standarder där de flesta svårigheterna har framkommit.

  Empirin består av de intervjuer som genomförts. Varje intervju inleds med en kort presentation av respondenten och dennes arbetsplats. Informationen som framkommer i empirin leder sedan till analysen. Där sammanförs empirin med tidigare beskriven teori.

  Vi kom fram till att det finns flera svårigheter med att redovisa enligt IAS/IFRS. Många svårigheter rör värdering i olika former samt att svensk normgivning inte alltid följer det internationella regelverket, vilket orsakar dubbel redovisning. Det framkom även att IAS/IFRS upplevs som ett komplext regelverk med i många fall alltför detaljrika informationskrav.

 • 142.
  Bengtsson, Desirée
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Hedman, Ellinor
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Sundqvist, Madelene
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Svårigheter med att redovisa enligt IAS/IFRS2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Börsnoterade europeiska företag ska från och med 1 januari 2005 tillämpa de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU. Standarderna benämns International Accounting Reporting Standard, IAS och International Financial Reporting Standard, IFRS. Dessa stan¬darder ska tillämpas vid företagens koncernredovisning, medan nationell lagstiftning gäller för resterande finansiella rapporter.

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka svårigheter som kan finnas med att redovisa enligt IAS/IFRS. Till vår hjälp för att få fram information om detta har vi använt oss av det svenska dotterbolaget till den multinationella läkemedelskoncernen AstraZeneca, Rådet för finansiell rapportering samt en revisor på Ernst & Young.

  Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod och gjorde fyra intervjuer för att få så ingå¬ende information som möjligt. Vid intervjuerna användes öppna frågor för att få en tydlig be¬skrivning av svårigheterna.

  Teoriavsnittet inleds med ett avsnitt om svårigheter som kan uppkomma vid implemente¬ringen och användningen av IAS/IFRS. Därefter beskrivs redovisningen i Sverige. Sedan följer en bakgrund till de internationella redovisningsstandarderna, vilka kriterier som gäller när dessa ska upprättas, samt information om den svenska normgivningen. Avslutningsvis be¬skrivs i teoriavsnittet de standarder där de flesta svårigheterna har framkommit.

  Empirin består av de intervjuer som genomförts. Varje intervju inleds med en kort presenta¬tion av respondenten och dennes arbetsplats. Informationen som framkommer i empirin leder sedan till analysen. Där sammanförs empirin med tidigare beskriven teori.

  Vi kom fram till att det finns flera svårigheter med att redovisa enligt IAS/IFRS. Många svå¬righeter rör värdering i olika former samt att svensk normgivning inte alltid följer det interna¬tionella regelverket, vilket orsakar dubbel redovisning. Det framkom även att IAS/IFRS upp¬levs som ett komplext regelverk med i många fall alltför detaljrika informationskrav.

 • 143.
  Bengtsson, Hanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Johansson, Victoria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Den unga kvinnliga mäklaren: Kön samt ålders påverkan på arbetssituation och arbetsmiljö2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 144.
  Bengtsson, John
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Jonsson, Charlotte
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Förvaltningsfastigheter - redovisning av värdeförändringar: Är omvärderingsmetoden enligt IAS 16 att föredra?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som i Sverige blev obligatorisk för börsnoterade bolag år 2005. Första utkastet till IAS 40 innehöll två kontroversiella förslag, att värdering skulle ske till verkligt värde och att värdeförändringarna skulle redovisas över resultaträkningen. Vårt syfte är att beskriva redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 och dess redovisning av värdeförändringar. Det vi fokuserar på är huruvida redovisningen av värdeförändringar enligt verkligt-värde-metoden i IAS 40 är det bästa sättet eller om omvärderingsmetoden i IAS 16 är att föredra.

  För att få djupgående information och åsikter i ämnet valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Vi har därför intervjuat fyra revisorer, samtliga verksamma inom fastighetsbranschen. Intervjuerna baserades på en intervjumall för att öka jämförbarheten mellan respondenterna svar och inställningar.

  Teoriavsnittet behandlar inledningsvis redovisningstraditionerna och redovisningens kvalitativa egenskaper. Fortsättningen i kapitlet präglas av en mer detaljerad beskrivning av teorin som behandlas i uppsatsen. Avslutningsvis beskrivs omvärderingsmetoden och verkligt-värde-metoden med fokus på redovisning av värdeförändringar.

  Empirin består inledningsvis av en kort presentation av respondenterna och byrån de företräder för att ge en bra bild av deras kunskap och erfarenhet. Vidare i kapitlet presenteras de sammanställda intervjuerna vilket ligger till grund till analysen. I analysen har vi sedan sammanfattat respondenternas åsikter för att urskilja ett mönster och ge en lättöverskådlig bild.

  Uppsatsens slutsatser är att tillfrågade revisorer är nöjda med dagens reglering av förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter. I valet av de två metoderna, verkligt-värde-metoden och omvärderingsmetoden, skulle de föredra verkligt-värde-metoden. Dock vore det önskvärt med två metoder även i framtiden. Respondenterna anser vidare att dagens reglering ger en rättvisande bild av företagets verksamhet eftersom de två metoderna riktar sig mot två olika fastighetstyper. Avslutningsvis diskuterar vi undersökningens trovärdigheten utifrån validitet och reliabilitet.

 • 145.
  Bengtsson, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Kojadinovic, George
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Revisionspliktens avskaffande: En studie om effekterna på marknadsföring och bildandet av nya aktiebolag2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 146. Benzon, Julia
  et al.
  Johansson, Mathilda
  Kvinnors karriärmöjligheter inom revisionsbranschen: En kvalitativ studie om kvinnors underrepresentation på partnernivå2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I revisionsbranschen finns det tydliga hierarkiska nivåer där byråerna har förutbestämda karriärsteg för de anställda. För att bli invald som delägare, partner, vilket är den högsta positionen att nå, krävs det att du besitter en kundstock som bidrar med väsentliga intäkter till byrån. Historiskt sett har revisionsyrket ansetts som ett manligt yrke, de senaste årtiondena har dock kvinnor tagit sig in i branschen och mer eller mindre raderat den stämpeln. Revisionsbranschen i Sverige anses i sin helhet som en jämställd bransch trots det att kvinnor är underrepresenterade på både delägarnivå samt bland auktoriserade revisorer. Kvinnors underrepresentation på de högre positionerna är ett aktivt diskussionsämne i branschen och det finns gemensamma branschmål för de större bolagen att få könsfördelningen på dessa positioner jämställda. Studiens syfte är därför att skapa en djupare förståelse för varför kvinnor inom revisionsbranschen är underrepresenterade på partnernivå. Vidare kommer det undersökas om det finns någon skillnad i kvinnor och mäns upplevelse kring deras karriär.

  Studiens teoretiska referensram grundar sig i teorin om glastak vilket medför ett flertal viktiga teoriområden såsom homosocialitet, föräldraskap samt nätverk vilket alla är faktorer som kan bidra till glastaket. Vidare presenteras teorier om mentorskap, klienter samt en mer övergripande diskussion om könsskillnader och genus. Genom att intervjua tio auktoriserade revisorer fördelat jämt mellan män och kvinnor framkommer det att viljan att bli partner hos respondenterna är betydligt lägre hos kvinnor än män samt att ett glastak inte helt upplevs existera. Det framkommer däremot att många kvinnor väljer att sluta innan auktorisation vilket skulle kunna peka på att ett glastak existerar redan på den nivån. De största faktorerna som upplevs påverka kvinnors karriärmöjligheter är att de är föräldralediga längre och därför hamnar efter samt att det påverkar storleken på deras kundstock. I studien framkommer det att kunder har en stor och betydande roll för en revisors karriär och hur kvinnor kan påverkas negativt av att näringslivet idag domineras av män. Bland annat på grund av att homosocialitet upplevs existera mer externt än internt. Slutligen finns det upplevda skillnader mellan kvinnor och mäns egenskaper vilket kan påverka kvinnorna negativt eftersom de egenskaper som anses som manliga ses som mer positiva för att ta sig framåt i karriären som revisor. 

 • 147.
  Beqiri, Ardita
  et al.
  Karlstads universitet.
  Lindergren, Elias
  Karlstads universitet.
  Sociala mediers roll i småföretags marknadsföring: En kvalitativ studie avseende vilka sociala medier som används samt hur valet av sociala medier relaterar till övrig marknadsföring.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to increase an understanding of which social media small businesses use and how the work of social media relates to the company’s other marketing activities. The study was conducted using qualitative semi-structured interviews where nine respondents were interviewed. A comfort selection was applied and in total participated four small businesses in the survey, three in Karlstad and one in Gislaved, where the requirement was that the company in some extent used social media. The material was collected through interviews where a semi-structured interview guide was used. The interview guide consisted three main areas: (1) the definition of traditional and modern marketing communication, (2) the definition of social media and (3) the use of social media. The material was analysed by transcribing the sound-recorded interviews and then use thematic analysis in the form of open and focused coding. The result showed that all respondents use social media, but in a different way. All the respondents use Facebook, Instagram, e-mail and website, whereas only half of the respondents combined the webpage with a web-shop. Even if there were several reasons that motivated the deselection, was the loose of the personal contact the one that was most distinguished. Further the result showed that the personal contact towards its customers is what small businesses valued the most. To show their appreciation to their loyal customers, the company arranged events with snacks and gatherings. Even if the primary reason towards the modernization was the fear of falling apart if they chose to resist, there was also other reasons: the ability to measure likes as well as the ability to reach the desired target group. Even if the result further hinted that the respondents more and more values and switch to modern communication tools, showed the result that there also is a reason towards keeping and combining the marketing with traditional communication tools. By doing this, the message is reached by more customers, which in turn gives a maximum effect on the marketing. Finally, the result showed that small business must have an expertise to compete against larger businesses on the market. 

 • 148.
  Beqiri, Arlinda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Corporate Governance and Banking Governance within Conventional and Islamic banking systems.: A Cross-case Study between Conventional banks in Sweden and Islamic banks in UK.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to understand and analyse the relationship between corporate governance (CG) and banking governance (BG) in Conventional and Islamic banking systems. The reason for choosing this topic was because the regulations and banking systems within Conventional banks are differently in comparison to Islamic banks, which means that their corporate governance and banking governance are influenced by different mechanisms and therefore regulated differently. Since Conventional banks stands for a small amount of Islamic banks in their markets and Islamic countries do have Conventional banks in theirs, made this topic a good case study. Furthermore is Sweden a Conventional country where they don’t offer Islamic financial services and the UK is a Conventional country where they do, which was an interesting fact since both of them are European countries with similar regulations. The author of this thesis chose qualitative, semi-structured interviews, where six persons: three from Sweden and three from the UK stood for answers toward their banking systems. Since these respondents were standing on a high position within their organizations did they have the knowledge needed to answer the questions asked. The result showed that the relationship between CG and BC in Conventional and Islamic banking systems have an impact in the way different types of banks operate. Identifying the Conventional and Islamic banks differences and assessing on how the Corporate Governance and Banking Governance do operate solves the complexity in the system. Based on the findings, countries that are applying the Conventional system need to expand their regulations and mechanisms so that other systems could operate without a need for changes in their own. They also need to expand their knowledge, where the population needs to be familiar with other banking systems and services as well. 

 • 149. Berah, Suha
  et al.
  Häggman, Maria
  Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att ta reda på vilka faktorer som påverkar valet att inte ha revisionsgranskning för mindre företag som går under den frivilliga revisionen. Vi vill även undersöka vilka effekter de mindre företagen och andra aktörer som berörts av revisionspliktens avskaffande märkt av. Vi har samlat in data genom en kvalitativ ansats som underlag för intervjuerna med bakgrund av teorin. Teorikapitlet i uppsatsen är sorterad i två delar, först en teoridel med två vetenskapliga teorier och sedan en referensram. Utifrån metoden och teorin har vi gjort kvalitativa intervjuer som redovisas i empirin. Vi har intervjuat Skatteverket, två mindre aktiebolag, revisor, auktoriserad redovisningskonsult och en bank. Vår analys och slutsats tyder på att mindre aktiebolag inte har behov av revision och därför kan inte kostnaden för den motiveras.

 • 150.
  Berger, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Evensson, Maja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Jämställdhet – ett synligt eller osynligt problem inom organisationer?: En kvalitativ studie om jämställdhet inom tung verkstadsindustri2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under början av 1960-talet blev jämställdhet ett politiskt begrepp, men närmare 60 år senare har kvinnor och män fortfarande inte samma möjlighet och makt att forma samhället och sina liv. 2017 blev #metoo-rörelsen viral världen över och kravet på ett jämställt samhälle har sedan dess ökat, vilket tidigare forskning visar kan leda till att organisationer börjar rannsaka sig själva. Det är ingen nyhet att jämställda organisationer leder till ökad utveckling och lönsamhet - ändå är flertalet yrkesområden könsmärkta och stereotypa för män. Forskning visar att detta delvis beror på att föreställningar om kön och genus produceras och reproduceras av människor inom organisationer, vilket gör det viktigt att förstå individerna.

  Syftet med denna studie är därför att skapa mer kunskap om synen på jämställdhet i större organisationer och mer specifikt inom tung verkstadsindustri. Genom en kvalitativ metod kartlägger och jämför studien anställdas uppfattning och upplevelse av jämställdhet inom olika avdelningar och nivåer, för att spegla hur jämställdhet upplevs och hanteras i större organisationer. Insamling av empiri utfördes med en enkätundersökning där 261 respondenter deltog. 

  En slutsats som studien genererat är att rekryteringsprocessen är betydande för synen på jämställdhet. Män uppmanar till ökad rekrytering av kvinnor, samtidigt som de anser att diskriminerande könskvotering förekommer. Dessa argument resulterar i en paradox som gör att studien bidrar till tidigare forskning med ytterligare en aspekt av jämställdhet inom organisationer. Av resultatet framgår det att tung verkstadsindustri befinner sig i ett generationsskifte där yngre kvinnor är på väg in. Detta pekar på en gynnsam utveckling för branschen då yngre individer generellt sett har ett mer positivt förhållningssätt till jämställdhet, samt att det leder till en mer jämn könsfördelning. Studien visar även att yrkesområdet produktion bekräftar de stereotypa föreställningar som finns om dem. Likartat tenderar anställda med ansvarsbefattningar att svara i enlighet med vad som förväntas av dem. Avslutningsvis hämmar nämnda faktorer organisationers jämställdhetsarbete som kräver att problemet synliggörs och problematiseras.

1234567 101 - 150 av 2341
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf