Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 319
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Hallberg, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Kan bolagsskattesatsen förklaras av underliggande faktorer?: Varför sänkte riksdagen bolagskattesatsen?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bolagsskattesänkningen genomfördes den 1 januari 2013, målet med sänkningen var att stimulera Sveriges tillväxt då en sänk bolagsskatt sägs öka investeringsviljan. Med sänkningen ville man också minska incitamenten för företag att flytta sina verksamheter till lågskatteländer. Att bolagsskattesatsen sänktes väckte ett intresse som skapade denna uppsats att undersöka vilka faktorer det är som styr bolagsskattesatsen, till exempel, i en liten öppen ekonomi som den svenska.  Teorin grundar sig i kapitalstruktur och finansieringsbeslut. Faktorer som anses påverka bolagsskatten och som valts ut är utländska direktinvesteringar, öppenhet mot kapitalflöde och BNP per Capita. Datainsamling har skett sekundärt och bearbetats i det analytiska programmet R. Med hjälp av R och statistiska metoder har det genomförts paneldataanalys och regressionsanalys. Svaret är kort och gott, ja, faktorerna påverkar bolagsskattesatsen. Det visar att ett land som är större geografiskt och har en hög öppenhet för kapitalrörelser tenderar att ha en lägre bolagsskattesats och att det tycktes vara ett bra val av Sverige att justera bolagsskatten.

 • 102.
  Hallberg, Peter
  Karlstads universitet.
  Presterar Hedgefonder bättre än traditionellt förvaltade fonder?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hedge funds have the past few years become an increasingly popular investment alternative and in the last decade hedge fund assets managed have quadrupled to USD 2000 billion, a growth rate of around 25-30% per year. One explanation for this substantial increase is that hedge funds' minimum limits on capital invested has declined, which have made ​​them available to retail investors. The recent turmoil in financial markets has also contributed to investors finding their way to hedge funds, whose goal is to generate stable returns regardless of how the market develops.

  Using Sharpe’s, Treynor’s and Jensen's performance measures, I have investigated whether hedge funds manage to generate higher risk-adjusted returns than traditional managed funds. The data set for the funds’ returns have been collected from Handelsbanken's website and the time period examined is limited to the period 2006-02 to 2011-02. The results of performance measurements show that hedge funds have not been able to generate as high risk-adjusted returns as traditionally managed funds. When one analyzes the various hedge strategies performance it can be seen that stock arbitrage is the strategy that generates the highest risk-adjusted returns.

 • 103.
  Hanna, Pettersson
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Finns det ett samband mellan inkomstspridningen och den fackliga organisationsgraden i OECD-länderna?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En fackförening är en sammanslutning av arbetstagare som tillsammans bildar en arbetstagarorganisation. Fackföreningar bildas i syfte att arbetstagare ska kunna påverka arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Medlemstalen i fackföreningar varierar mellan olika länder. Lika så varierar möjligheterna för arbetstagarna att kunna påverka arbetslivet i länderna, med hjälp av fackföreningarnas inflytande. I detta arbete undersöker jag om den fackliga organisationsgraden i OECD länderna korrelerar med inkomstspridningen i medlemsländerna. Med en hypotes att länder med en högre organisationsgrad kommer att ha en lägre inkomstspridning. I arbete kommer jag finna ett samband mellan det procentuella antalet fackligamedlemar och nivån på inkomstspridningen i OECD länderna, som visar att en ökning av organisationsmedlemmar leder till minskad inkomstspridning. Efter noga sorterande av data och uppbyggande av datamall så analyserades datan med en regressionsanalys. Regressionsanalysen visar ett relativt starkt samband mellan den fackliga organisationsgraden och inkomstspridningen. Resultaten visar på en negativ korrelation mellan de två variablerna. När organisationsgraden ökar så sjunker inkomstspridningen. De innebär även att när organisationsgraden går ner så ökar inkomstspridningen.

   Fortsatta studier med infall från fler variabler som sysselsättningsnivån i OECD länderna ses som en framtida värdefull hypotes. Arbetet har visat att den fackliga organisationsgraden har påverkan på inkomstspridningen och finns som grund till vidare studier.  

 • 104.
  Hansson, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Detaljhandelns utveckling och digitalisering: Hur påverkas de fysiska butikerna av e-handeln?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att det har blivit en ökad digitalisering i handeln de senaste 10 åren är ingen hemlighet. Internet har skapat möjligheter som tidigare inte funnits och att handla elektroniskt har blivit en stor företeelse på marknaden. Elektronisk handel, med andra ord e-handel, har ökat kraftigt de senaste åren och förutspås även att bli ännu större i framtiden. Digitaliseringen har gjort att människor har fått nya beteenden och att konkurrensen på detaljhandelsmarknaden har förändrats. Med både förändrat beteende och en annorlunda konkurrens påstås det att detaljhandeln är inne i ett skifte nu, ett skifte som förändrar branschen och med stor sannolikhet påverkar de fysiska butikerna på marknaden. E-handel har gjort det möjligt för minskade sökkostnader och priser, lägre distributionskostnader och att avstånd blir möjliga att sudda ut. Samtidigt har kunder efterfrågat smidiga och enkla affärer vilket har gjort att e-handel har vunnit allt fler kunder. 

  Syftet med denna uppsats är att se om det blir någon inverkan på de fysiska butikerna inom detaljhandeln när det gäller försäljning, antal sysselsatta och antal arbetsställen när användningen av e-handel ökar i Sverige. Studien baseras på en kvantitativ metod där tidigare studier samt regressionsanalyser utgör grunden. Regressionsanalysen genomförs på data inhämtad från myndigheter samt organisationer och de tre beroende variablerna är omsättning per person i fysiska butiker, antalet sysselsatta i fysiska butiker samt antalet arbetsställen inom detaljhandeln. Resultaten som skattas tyder på att det finns en trend som visar att när e-handelsanvändning ökar så minskar försäljning per person i de fysiska butikerna, det går dock inte att säga att e-handelsanvändningen är det som påverkar försäljningen. Resultatet tyder även på att det inte med säkerhet går att säga att antalet sysselsatta eller arbetsställen kommer påverkas av en ökad e-handelsanvändning i Sverige. 

 • 105.
  Hernelid, Johan
  et al.
  Karlstads universitet.
  Johansson, Fredrik
  Karlstads universitet.
  Mätning av finansiell risktolerans utifrån självuppfattning och psykometriska principer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 106.
  Hilmér, Ida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Hansson, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Fler jämställda styrelser för en mer hållbar framtid?: En kvantitativ studie om kvinnors påverkan på företags CSR-prestation.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 107. Holmberg, Julia
  et al.
  Ågren, Isabell
  Attitudes towards immigrants and immigration: - do attitudes towards immigrants and immigration differ between Norway and Sweden?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 108.
  Hultkrantz, Lars
  et al.
  Örebro universitet.
  Svensson, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  The value of a statistical life in Sweden: A review of the empirical literature2012Ingår i: Health Policy, ISSN 0168-8510, E-ISSN 1872-6054, Vol. 108, nr 2, s. 302-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 109.
  Jafari, Shima
  et al.
  Karlstads universitet.
  Granlund, Rebecca
  Karlstads universitet.
  Har Baselregelverken påverkat europeiska banker?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den globala finanskrisen som startade år 2007 har lett till skärpta regleringar av banker. De internationella standarderna för bankregleringar beslutas av Baselkommittén. När den finansiella krisen bröt ut var Basel II det rådande regelverket. Det visade sig inte vara tillräcklig då bankerna bland annat hade för lite kapital för de risker de exponerades mot. Detta resulterade i att Baselkommittén reviderade det andra regelverket och Basel III antogs. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det ser ut som att regelverken har fungerat genom att undersöka europeiska bankers skuldsättningsgrad samt lönsamhet för två olika tidsperioder. Den första perioden avser det andra regelverket och den andra perioden avser det tredje regelverket. Lönsamhetsmåtten som undersöks är vinstmarginal och räntemarginal. Uppsatsen grundar sig i resonemanget att en ökning av kapitalet, som regleringen har som syfte att öka, bör bidrar till att vinstmarginalerna minskar eftersom det egna kapitalet utgör säkra tillgångar som inte har samma avkastning som mer riskfyllda tillgångar. Bankerna kan dock försöka höja sina utlåningsräntor för att öka sina intäkter. Resultatet visar att det finns en signifikant minskning mellan den första och andra perioden för de flesta nyckeltal som har studerats sett till alla länder som är med i studien. Detta resultat visar att det ser ut som att det tredje regelverket fungerar. Sett till bankerna i eurokrisländer finns det ingen signifikant skillnad mellan perioderna för skuldsättningsgraden. Detta är överraskande i och med att det blev tydligt under eurokrisen att banker i dessa länder hade för lite reserver. Korrelationen mellan de olika nyckeltalen är låga vilket har lett till att resonemanget om att alla dessa nyckeltal påverkar varandra inte kan påvisas statistiskt. 

 • 110. Jakob, Myrlöv
  Kreditvärderingsinstitutens inverkan på avkastningen på europeiska statsobligationer2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 111.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Attitudes toward municipal income tax rates in Sweden: Do people vote with their feet?2013Ingår i: eJournal of Tax Research, ISSN 1448-2398, Vol. 11, nr 2, s. 157-175Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The factors shaping people's preferences for municipal labor income tax rates in Sweden are assessed using survey data. The tax rate actually faced by the respondents does not have explanatory power for their attitudes toward the tax rate. The hypothesis that this small or nonexistent effect of the actual tax rate is caused by a Tiebout bias finds no support, yet instrumental variable estimations indicate that the actual municipal tax rate may be of importance for attitudes toward the tax rate. Also, people with higher education, people who regularly read a newspaper, people who agree with the political left, and people who state that they are satisfied with their municipal services are less likely to want to decrease the municipal tax. People with low income, people who claim to have a low level of knowledge about society, and people who agree with the political right are conversely more likely to want to decrease the municipal tax. © School of Taxation and Business Law (Atax), Australian School of Business The University of New South Wales.

 • 112.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Bör antaganden vara orealistiska?2007Ingår i: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 35, nr 1, s. 60-62Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 113.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Externaliteter: Varför ska man beskatta bilism och subventionera vaccinationer?2011Ingår i: Nationalekonomi för vänstern: Teori för jämlikhet och välfärd / [ed] P Gerlach, Stockholm: Kata Förlag , 2011Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 114.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Gender and Confidence: are Women underconfident?2012Ingår i: Applied Economics Letters, ISSN 1350-4851, E-ISSN 1466-4291, Vol. 19, nr 11, s. 1057-1059Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research finds that schoolgirls tend to be underconfident with respect to their mathematics performance, while schoolboys tend to be overconfident. We asked Swedish university students (aged 18–35) what grade they thought they would get in a macroeconomics exam 1 week later. These results were compared with their actual grade and we find no evidence of men being overconfident, but women are underconfident about their test performance. These results suggest that the findings that schoolgirls are underconfident about their math performance also carry over to grown-up women studying macroeconomics.

 • 115.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Laws, attitudes and public policy2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 116.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Nederländerna2009Ingår i: Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna / [ed] Peter Santesson-Wilson & Gissur O Erlingsson, Stockholm: Norstedts Förlag, 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 117.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Norwegian Social Res NOVA, Oslo, Norway.;Karlstad Univ, Karlstad, Sweden..
  Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies2015Ingår i: Gender & Society, ISSN 0891-2432, E-ISSN 1552-3977, Vol. 29, nr 5, s. 757-759Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 118.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Hansen, T
  Kotsadam, Andreas
  Er det en sammenheng mellom formell og uformell omsorg i Norge?2012Ingår i: Tidsskrift for velferdsforskning, ISSN 0809-2052, E-ISSN 2464-3076, Vol. 15, nr 3, s. 168-175Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 119.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Kotsadam, Andreas
  Norwegian Social Research, Oslo.
  Do Attitudes toward Gender Equality really Differ between Norway and Sweden?2010Ingår i: Journal of European Social Policy, ISSN 0958-9287, E-ISSN 1461-7269, Vol. 20, nr 2, s. 142-159Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using survey data from Norway and Sweden, we assess people’s attitudes toward gender equality. Previous studies argue that these attitudes are more egalitarian in Sweden than in Norway. Similar to previous research, we find that Swedes are more positive towards gender equality in general. However, we find no differences regarding views on egalitarian sharing of household responsibilities, and Norwegians are actually more supportive of government intervention to increase gender equality. This suggests that the lower support for gender equality in Norway is not as clear-cut as previously thought and that active state intervention to improve gender equality may be even more feasible in Norway than in Sweden.

 • 120.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Norwegian Social Research .
  Kotsadam, Andreas
  Norwegian Social Res NOVA.
  Does marriage affect men’s labor market outcomes?: A European perspective2016Ingår i: Review of Economics of the Household, ISSN 1569-5239, E-ISSN 1573-7152, Vol. 14, nr 2, s. 373-389Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Does marriage make men more productive, or do more productive men marry? Previous studies have reached different conclusions but have also been conducted using different methodologies in different countries and in different time periods. We use two sources of European panel data (spanning the years 1994-2001 and 2003-2007) to assess the relationship between marriage and labor market outcomes. By using data from 12 countries over a 13 year period, we are able to investigate the impact of marriage in different country groups and across time. We find that selection into marriage accounts for most of the differences in hours worked and wages between married and non-married men. With respect to wages we note that while the difference between married and non-married males has increased over time, the actual effect of marriage has disappeared.

 • 121.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  kotsadam, Andreas
  Gender Equity and Prostitution: An Investigation of Attitudes in Norway and Sweden2011Ingår i: Feminist Economics, ISSN 1354-5701, E-ISSN 1466-4372, Vol. 17, nr 1, s. 31-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This contribution assesses attitudes toward prostitution in Norway and Sweden, where it is illegal to buy sex. Sweden's law was put into place in 1999, and Norway followed in 2009. These laws were embedded in different market structures and discourses when enacted. This study uses a 2008 Internet survey to shed light on attitudes toward various aspects of prostitution while controlling for other socio-demographic factors. Findings include that men and sexual liberals of either gender are more likely positive toward prostitution and men and women who are conservative or support gender equality are more negative. Holding anti-immigration views correlates with more positive attitudes toward buying, but not selling, sex. Norwegians are more positive than Swedes toward prostitution. Supporting gender equality has more explanatory power in Sweden than in Norway, which may be due to the use of gender equality to frame the Swedish debate.

 • 122.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Kotsadam, Andreas
  The Law and Economics of International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for Sexual Exploitation2013Ingår i: European Journal of Law and Economics, ISSN 0929-1261, E-ISSN 1572-9990, Vol. 35, nr 1, s. 87-107Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  International trafficking in humans for sexual exploitation is an economic activity driven by profit motives. Laws regarding commercial sex influence the profitability of trafficking and may thus affect the inflow of trafficking to a country. Using two recent sources of European cross country data we show that trafficking of persons for commercial sexual exploitation (as proxied by the data sets we are using) is least prevalent in countries where prostitution is illegal, most prevalent in countries where prostitution is legalized, and in between in those countries where prostitution is legal but procuring illegal. Case studies of two countries (Norway and Sweden) that have criminalized buying sex support the possibility of a causal link from harsher prostitution laws to reduced trafficking. Although the data do not allow us to infer robust causal inference, the results suggest that criminalizing procuring, or going further and criminalizing buying and/or selling sex, may reduce the amount of trafficking to a country.

 • 123.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Kotsadam, Andreas
  Norwegian Social Research.
  Szebehely, Marta
  Stockholms universitet.
  Informal Eldercare and Care for Disabled Children in the Nordic Countries: prevalence and relation to employment2013Ingår i: Nordic Journal of Social Research, ISSN 1892-2783, E-ISSN 1892-2783, Vol. 4, s. 1-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In an international comparison, the Nordic countries are generous care spenders and a relatively large proportion of the populations receive formal care services. However, in respect of service provision, the Nordic countries are less similar today than they were some decades ago. Using survey data from three Nordic countries, Denmark, Norway, and Sweden, we first document the differences in informal care between the countries, and then we assess its impact on the relationship between informal caregiving and formal employment. We find that informal care is most common in Denmark and least common in Sweden. However, those who provide care in Sweden provide care more often than people in both Norway and Denmark. There is a negative correlation between being a caregiver and the probability of being employed in Norway and Denmark, but not in Sweden. With specific regard to parental care, there is no general relation between the provision of parental care and employment, but those providing substantial care are clearly less likely to work than others. Caring for a disabled child is less common than caring for a parent, but the negative effects on employment are even stronger.

 • 124.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Lönnroth, Johan
  Göteborgs Universitet.
  Gör höga skatter Sverige till en vinnare?2008Ingår i: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 36, nr 1, s. 67-69Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 125.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Norwegian Social Research, Oslo, Norway .
  Persson, Mattias
  Örebro University.
  Svensson, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Class-size effects on adolescents' mental health and well-being in Swedish schools2013Ingår i: Education Economics, ISSN 0964-5292, E-ISSN 1469-5782, Vol. 21, nr 3, s. 248-263Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper analyzes whether class size has an effect on the prevalence of mental health problems and well-being among adolescents in Swedish schools. We use cross-sectional data collected in year 2008 covering 2755 Swedish adolescents in ninth grade from 40 schools and 159 classes. We utilize different econometric approaches to address potential between- and within-school endogeneity including school-fixed effects and regression discontinuity approaches. Our results indicate no robust effects of class size on the prevalence of mental health problems and well-being, and we cannot reject the hypothesis that class size has no effect on mental health and well-being at all.

 • 126.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Bränder och lokala förhållanden : modellberäknade värden för kommuner metodrapport2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 127.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Cost-benefit analysis of sprinklers in nursing homes for elderly2013Ingår i: Journal of Benefit Cost Analysis, ISSN 2194-5888, Vol. 4, nr 2, s. 209-235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The risk of dying in fires in nursing homes is six times the risk of dying in fires at home in Sweden. One way to reduce this risk is to install fire sprinklers. This study measures the benefits using value of full lives, life years and quality adjusted life years (QALYs) for deaths and injuries. The results show that sprinklers are cost-effective in newly built nursing homes no matter what value of life is used. However, if sprinklers are installed in already existing buildings, they are cost-effective only if the value of a statistical life is used.

 • 128.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Effektsamband brandskydd i byggnader2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 129.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Essays on the performance of fire and rescue services2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 130.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  How Important is the Time Factor? Saving Lives Using Fire and Rescue Services2017Ingår i: Fire technology, ISSN 0015-2684, E-ISSN 1572-8099, Vol. 53, nr 2, s. 695-708Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The shorter the response time of emergency services the more lives aresaved. But, how important in fact is the time factor for saving lives? The objective ofthis study is to analyse the relation between response time and fatalities, to be able tomeasure how many lives could be saved with a shorter response time. The study usesdata from reports from the fire and rescue services in Sweden for 2005–2013 for residentialfires. The time variable used is continuous and the statistical methods are non-linearregression techniques. It is found that the risk of fatality is a non-linear function ofresponse time. For a given change of response time, the increase in risk of fatality islarge for a short response time, then decreases, and eventually seems to approach zero.If it was possible to decrease the median response time by 1 min 0.00035 lives could besaved for every turn-out on average. For all turn-outs to residential homes that meansthat about two lives, or 3%, could be saved per year. The response time is most importantfor blocks of flats, nursing homes and semi-detached/terraced houses. The responsetime is more important for fires due to smoking, children playing or started intentionally(arson). The results can be used to evaluate the performance of local fire and rescueservices. The method is easy to use for other emergency services, such as ambulances.

 • 131.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  HOW IMPORTANT IS THE TIME FACTOR?: SAVING LIVES USING FIRE AND RESCUE SERVICES2015Ingår i: Value in Health, ISSN 1098-3015, E-ISSN 1524-4733, Vol. 18, nr 7, s. A535-A535Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 132.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder: brandvarnare och handbrandsläckare2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 133.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Measuring Productive Performance Using Binary And Ordinal Output Variables: The Case of the Swedish Fire and Rescue Services2019Ingår i: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588X, Vol. 57, nr 3, s. 907-917Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Fire protection is an example of a complex production process. This study measures efficiency by constructing binary and ordinal output variables from information on residential fires in Sweden about how a fire spreads from when the fire and rescue brigade arrives to when a fire is suppressed. The motivations behind this study are that there are only a few studies trying to estimate production efficiency for fire and rescue services, that data on a more detailed level is interesting for some public services, and there is a need to be able to measure efficiency differences even if only a binary or ordinal output variable is available. Using a logit random parameter model, the random effects are interpreted as efficiency differences. The conclusions are that fire and rescue services with a more flexible fire organisation with first response persons, working in collaboration with other municipalities and with larger populations are more efficient.

 • 134.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Output specification and performance measurement in fire services: An ordinal output variable approach2005Ingår i: European Journal of Operational Research, Vol. 161:2, s. 525-535Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 135.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Sprinkler i äldreboenden - kostnadsnyttoanalys2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 136.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Sprinkler i äldreboenden - kostnadsnyttoanalys2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 137.
  Jaldell, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser: En uppdatering av en samhällsekonomisk studie2004Rapport (Refereegranskat)
 • 138.
  Jaldell, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Daruvala, Dinky
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Carlsson, F
  Do public administrators have the same preferences for risk reductions as citizens?2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract

  In this paper we compare the preferences of the general public with the preferences of public administrators working in the area of safety. We are interested in three different aspects of risk reductions: (i) large versus small accidents, (ii) actual versus subjective risks, and (iii) trade-off between avoiding fatalities and injuries for different age groups. We use stated preference surveys where respondents assume the role of a policy maker. In particular, respondents were asked to choose between different public infrastructure projects that resulted in different outcomes. When responding they were asked to take the role of a public policy-maker.  For the general public, we use survey responses from two mail questionnaires sent out between May and June 2007 to a random sample of 1400 and 2600 Swedish citizens. For the administrators, we used survey responses from an internet survey sent out in September 2008 to a random sample of 330 administrators. The administrators were working in the field of fire and rescue services both in the national and local level.  Large and small accidents

  The question concerned the choice between avoiding one large accident with many deaths, or many smaller accidents with fewer dead people per accident. Both projects would in total save an equal number of lives.  A large fraction of the citizens are indifferent to both projects, but the most common response is that many small accidents should be avoided instead of one large accident. Among the administrators, there is almost an equal split between preferring to avoid many small and one large accident, and fewer think that the two projects are equally good. Thus, administrators are more likely to choose the project that will avoid one large accident, and they are less likely to say that the two projects are equally good.  Actual versus perceived risks

  Respondents were asked to choose between projects with different effects on the actual and perceived risks. In one case, peoples perception of the risk is correct. In the other case people overestimate the risk. A majority of both citizens and administrators chose the alternative where the actual and subjective risk decreases in equal ratio, but a higher percentage of administrators (over 30 %) opt for the alternative where the decrease in subjective risk is higher.  Saving different groups

  We find that saving the life of 1.43 10-year olds is equivalent to saving one 40-year-old from dying in accidents. Likewise, saving the life of one 70-year-old is equivalent to saving 3.31 10-year olds from dying. The social marginal substitution rate between saving a life and avoiding a serious injury is between 3.2 and 3.8 for the different age groups, thus one saved life is equivalent to avoiding around 3.5 seriously injured, which is significantly lower than the officially used value of 6 by the Swedish Road Administration. We find only a few differences between citizens and administrators preferences with respect to different age groups.

 • 139.
  Jaldell, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Daruvala, Dinky
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Carlsson, F
  Preferences for lives, injuries, and age: A stated preference survey2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract

  One of the more difficult ethical questions from a public decision making perspective is whether the estimation of benefits from risk reducing projects should be influenced by factors such as age groups and risk domains. For example, should a project that saves the lives of elderly people be assigned a different benefit value in cost-benefit analyses than one that saves the same number of childrens lives? This paper examines the preferences of the general public in Sweden on these issues. We design a choice experiment in which subjects are required to make six pair-wise choices where the characteristics of each choice are accident type (fire and traffic), number of fatalities and serious injuries avoided, and age of those saved (5-15-, 35-45- and 65-75-year-olds). We find that avoiding the fatality of one 5-15-year-old is equivalent to avoiding 1.4 fatalities of 35-45-year-olds. Likewise, avoiding the fatality of one 5-15-year-old is equivalent to avoiding 3.3 fatalities of 65-75-year-olds. We find no significant differences between the causes of accident. One avoided fatality is found to be equivalent to around 3.5 avoided severe injuries, which is lower than the official value of 6 used by the Swedish Road Administration

 • 140.
  Jaldell, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Daruvala, Dinky
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Carlsson, Fredrik
  Do you do what you say or do you do what you say others do?2010Ingår i: Journal of Choice Modelling, ISSN 1755-5345, Vol. 3, nr 2, s. 113-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract

  We design a donations vs. own money choice experiment and compare the results from three different treatments. In two of the treatments the pay-offs are hypothetical. In the first of these, a short cheap talk script was used and subjects were required to state their own preferences in this scenario. In the second treatment, subjects were asked to state how they believed the average student would respond to the choices. In the third treatment the pay-offs were real, allowing us to use the results to compare the validity of the two hypothetical treatments. Our hypothesis is that when subjects are asked to state how they believe an average person would respond, they will use their own preferences in their responses without using the survey situation for self-enhancement. However, we find a strong hypothetical bias in both hypothetical treatments where the marginal willingness to pay for donations is higher when subjects state their own preferences but lower when subjects state what they believe are other peoples preferences. Our explanation is that subjects use the survey situation to bolster their self-image. We also find that it is mainly women who are prone to hypothetical bias in this study

 • 141.
  Jaldell, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Daruvala, Dinky
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Carlsson, Fredrik
  Preferences for lives, injuries, and age: A stated preference survey2010Ingår i: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 42, nr 6, s. 1814-1821Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract

  One of the more difficult ethical questions from a public decision-making perspective is whether the estimation of benefits from risk reducing projects should be influenced by factors such as age groups and risk domains. For example, should a project that saves the lives of elderly people be assigned a more different benefit value in cost-benefit analyses than one that saves the same number of children's lives? This paper examines the preferences of the general public in Sweden on these issues. We design a choice experiment in which subjects are required to make six pair-wise choices where the characteristics of each choice are accident type (fire and traffic), number of fatalities and serious injuries avoided, and age of those saved (515-, 3545- and 6575-year-olds). We find that avoiding the fatality of one 515-year-old is equivalent to avoiding 1.4 fatalities of 3545-year-olds. Likewise, avoiding the fatality of one 515-year-old is equivalent to avoiding 3.3 fatalities of 6575-year-olds. We find no significant differences between the causes of accident. One avoided fatality is found to be equivalent to around 3.5 avoided severe injuries, which is lower than the official value of 6 used by the Swedish Road Administration

 • 142.
  Jaldell, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Daruvala, Dinky
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Carlsson, Fredrik
  Value of Statistical Life and Cause of Accident: A Choice Experiment2010Ingår i: Risk Analysis, ISSN 0272-4332, E-ISSN 1539-6924, Vol. 30, nr 6, s. 975-986Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract

  The purpose of this study is to compare the value of statistical life (VSL) estimates for traffic, drowning, and fire accidents. Using a choice experiment in a mail survey of 5,000 Swedish respondents we estimated the willingness to pay for risk reductions in the three accidents. In the experiment respondents were asked a series of questions, whether they would choose risk reducing investments where type of accident, cost of the investment, the risk reduction acquired, and the baseline risk varied between questions. The VSLs for fire and drowning accidents were found to be about 1/3 lower than that for traffic accidents. Although respondents worry more about traffic accidents, this alone cannot explain the difference in VSL estimates. The difference between fire and drowning accidents was not found to be statistically significant

 • 143.
  Jaldell, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Lebnak, Prachaksvich
  Emergency Medical Institute Thailand, Bangkok.
  Amornpetchsathaporn, Anurak
  Emergency Medical Institute Thailand, Bangkok.
  Time Is Money, But How Much? The Monetary Value of Response Time for Thai Ambulance Emergency Services2014Ingår i: Value in Health, ISSN 1098-3015, E-ISSN 1524-4733, Vol. 17, nr 5, s. 555-560Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ObjectiveTo calculate the monetary value of the time factor per minute and per year for emergency services.MethodsThe monetary values for ambulance emergency services were calculated for two different time factors, response time, which is the time from when a call is received by the emergency medical service call-taking center until the response team arrives at the emergency scene, and operational time, which includes the time to the hospital. The study was performed in two steps. First, marginal effects of reduced fatalities and injuries for a 1-minute change in the time factors were calculated. Second, the marginal effects and the monetary values were put together to find a value per minute.ResultsThe values were found to be 5.5 million Thai bath/min for fatality and 326,000 baht/min for severe injury. The total monetary value for a 1-minute improvement for each dispatch, summarized over 1 year, was 1.6 billion Thai baht using response time.ConclusionsThe calculated values could be used in a cost-benefit analysis of an investment reducing the response time. The results from similar studies could for example be compared to the cost of moving an ambulance station or investing in a new alarm system.

 • 144.
  Jaldell, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Ryen, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Sund, Björn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Andersson, Ragnar
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Are national injury prevention and research efforts matching the distribution of injuries across sectors?2015Ingår i: Injury Prevention, ISSN 1353-8047, E-ISSN 1475-5785, Vol. 21, nr e1, s. e113-e115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2011, 88% of all unintentional injury fatalities occurred in home and leisure environments in Sweden, while transportation fatalities accounted for 10% and work/school injuries for 2%. The corresponding proportions among non-fatal injuries were 75, 12 and 13%, respectively. However, 83% of the national governmental expenditure on unintentional injury prevention in 2011 was allocated to transportation safety, 7% to home and leisure, and 10% to the work sector including schools. Likewise, around 85% of the governmental research budget aimed for unintentional injury research was allocated to the transportation sector, 9% to home and leisure environments, and 6% to the work and school sector. Our results reveal a striking lack of correspondence between problem profile and governmental countermeasures.

 • 145.
  Jaldell, Henrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Svensson, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik. Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa.
  Värdering av olycksrisker: nationalekonomi2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 146.
  Jankuniene, Jolita
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Minskad efterfrågan på grafiskt papper: En studie om hur digitalisering påverkar efterfrågan på grafiskt papper2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Pappersindustrin är väldigt stor och är starkt internationellt inriktad. Variationer i efterfrågan på papper har stor påverkan på pappersproducenter i hela världen. Sverige har en stor roll i pappersmarknadens aktiviteter och den minskade efterfrågan på grafiskt papper har drabbat detta land också. Många undersökningar har gjorts med syfte att hitta vad som påverkar den minskade efterfrågan på grafiskt papper och även mer undersökningar på tidningspapper och resultat visade att det inte är priset och inkomster som har den största påverkan längre. I denna rapport är varan, grafiskt papper, i fokus och den största utmaningen för den är konkurrens med digitaliseringen och nya teknologier. För att se hur den digitala substitutionen påverkar grafisk papperskonsumtion valdes priset på gigabyte som en substitutvara. Det visades att priset på den har en svag men positiv relation till efterfrågan på grafiskt papper. Ett positivt samband har hittats även mellan internetanvändning och efterfrågan. Sådana resultat var överraskande, men möjliga att förklara. Internet, datorer och andra digitala enheter kan även vara fördel för grafisk pappersprodukts försäljning och tillverkning. Men enligt teori och andra undersökningar är det mer troligt att detta positiva samband är felaktigt. En möjlig orsak kan vara en hög korrelation mellan variablerna. Enligt undersökningen i denna rapport har internetanvändning och disponibla inkomster störst påverkan på efterfrågan av grafiskt papper. Men även dessa variabler är ganska svårtolkade vilket resulterar i att det förmodligen är konsumentens preferenser som har det största makten över variationen i efterfrågan på grafiskt papper.

 • 147. Johansson, Mats
  et al.
  Katz, Katarina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Nyman, Håkan
  Wage differentials and gender discrimination ' changes in Sweden 1981-1998'2001Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to follow the development of the Swedish gender earnings gap through the 1980s and 1990s. We follow the changes in the wage gap and in factors to which it can be related, step-by-step, and year-by- year. This is done by analysing cross sectional data from statistics Sweden (HINK) for the years 1981, 1983-1991 and 1993-1998. The preliminary results show that the unadjusted wage gap varied between 15-20 percent up to 1989 when the differentials began to increase. During the 90s the size of the gap was around 25 percent. There is an increase in the wage differentials between the 1980s and late 1990s. In a decomposition analysis we find that the measured differences in jobs and qualifications between women and men can account only for between two and three fifths of the gender wage gap, if they are assumed to be rewarded according to the wage function for men. If the female wage function is applied, considerably less of the differentials are explained. Differences in the educational requirements for jobs have contributed considerably to gender earnings inequality. The impact has, however, decreased over the period studied and is about half as large in the 1990s as it was in the 1980s.

 • 148. Johansson, Mats
  et al.
  Katz, Katarina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Nyman, Håkan
  Wage Differentials and Gender Discrimination: Changes in Sweden 1981-982005Ingår i: Acta Sociologica, ISSN 0001-6993, E-ISSN 1502-3869, Vol. 48, nr 4, s. 341-364Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to follow the development of the Swedish gender earnings gap through the 1980s and 1990s. We follow the changes in the wage gap and in factors to which it can be related year-by-year by analysing crosssectional data from Statistics Sweden (HEK) for the years 1981 and 198398. The results show that the unadjusted wage gap varied between 12 and 15 per cent of the average male wage up to 1989, when the differentials began to increase. During the 1990s the size of the gap was around 1418 per cent. In a decomposition analysis we find that the measured differences in jobs and qualifications between women and men can account only for between two-fifths and three-fifths of the gender wage gap, if they are assumed to be rewarded according to the male wage function. If the female wage function is applied, even less of the differentials are explained. Differences in the educational requirements for jobs have contributed considerably to gender earnings inequality. The impact has decreased over the period studied, however, and is about half as large in the 1990s as it was in the 1980s

 • 149.
  Johansson, N.
  et al.
  Health Metrics, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Norwegian Social Res NOVA, Oslo, Norway.
  Svensson, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik. Williams Coll, Dept Econ, Williamstown, MA 01267 USA.
  Regional variation in health care utilization in Sweden: The importance of demand-side factors2018Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 18, nr 1, artikel-id 403Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Differences in health care utilization across geographical areas are well documented within several countries. If the variation across areas cannot be explained by differences in medical need, it can be a sign of inefficiency or misallocation of public health care resources. Methods: In this observational, longitudinal panel study we use regional level data covering the 21 Swedish regions (county councils) over 13 years and a random effects model to assess to what degree regional variation in outpatient physician visits is explained by observed demand factors such as health, demography and socio-economic factors. Results: The results show that regional mortality, as a proxy for population health, and demography do not explain regional variation in visits to primary care physicians, but explain about 50% of regional variation in visits to outpatient specialists. Adjusting for socio-economic and basic supply-side factors explains 33% of the regional variation in primary physician visits, but adds nothing to explaining the variation in specialist visits. Conclusion: 50-67% of regional variation remains unexplained by a large number of observable regional characteristics, indicating that omitted and possibly unobserved factors contribute substantially to the regional variation. We conclude that variations in health care utilization across regions is not very well explained by underlying medical need and demand, measured by mortality, demographic and socio-economic factors.

 • 150.
  Johansson, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  L'arrêt Bosman et l'économie des clubs football2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om Bosmandomen som trädde i kraft 1995 efter beslut av Europadomstolen. Men den trädde inte i kraft i Sverige först årsskiftet 2004-2005. Bosmandomen uppkom efter spelaren Jean-Marc Bosman. Han ville byta från en belgisk (RC Liège) US Dunkerque) till en fransk klubb, men ansåg att han blev förhindrad på grund av ett för högt pris. Den nya regeln säger att ingen fotbollsklubb vare sig, kan kräva eller erhålla betalningar när någon av dess spelare vars kontrakt löpt ut.

  Syftet med uppsatsen är att försöka få svar på frågan hur Bosmandomen har påverkat fotbollsklubbarnas ekonomi, incitament att ta fram egna talanger samt spelarnas löner.

  Jag skickade ut enkäter till svenska klubbar som har herrlag i Allsvenskan till division 7. Svarsprocenten blev 17 procent varav 10 klubbar från division 2, 10 klubbar från division 3, en klubb från Superettan och två klubbar från division 4, en från division 6 och en från division 7.

  Uppsatsen bygger på fotbollsekonomisk teori med fokus på lagsportens natur, landränta och transfer intäkter. Tidigare studier har använts för att påvisa vad som tidigare gjorts och fungerar som hjälp till min studie.

  Resultatet av studien påvisade inte att man med säkerhet kan säga att det är just Bosmandomen som har gjort att mer pengar är i omlopp vid försäljning och löneförhandlingar. Sverige har följt med utvecklingen i Europa. När det gäller talangutveckling verkar det inte spela någon som helst roll vilka regler som införs då bredden är viktigare än de få udda jättetalangerna vilka kan ses som grädden på moset.

1234567 101 - 150 av 319
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf