Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 17167
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Agergård Kareliusson, Charlotte
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Lärares kunskap om ADHD: Finns det ett samband mellan kunskap, attityder inför och bemötande av elever med diagnosen?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga om det fanns ett samband mellan lärares kunskap om diagnosen ADHD och deras känslomässiga attityd inför elever med diagnosen samt om det fanns något samband mellan lärares kunskap om ADHD och vilka strategier de använde i klassrummet för att bemöta eleverna med diagnosen. Studien genomfördes som en enkätstudie där urvalet bestod av lärare i årskurs 1 – 9. Lärarna fick besvara kunskapsfrågor samt självskattande frågor angående attityd samt användande av strategi. En länk till en webbenkät mailades till 400 rektorer på olika grundskolor i Sverige. Om rektorn godkände skolans medverkan i studien vidarebefordrade han/hon enkätlänken till lärarna på respektive skola. Enkäten var en omarbetad version av den enkät som Kos (2004) använde i den studie som genomfördes i England. Enkätsvaren analyserades genom att sex olika linjära regressionsanalyser genomfördes. Resultatet visade ett signifikant samband mellan lärares kunskap, känslomässiga attityd inför elever med ADHD och självskattat val av strategi. 

 • 102.
  Agerstig Rosenqvist, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik.
  Håller PPP i Östersjöns handelsområde?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Östersjön har alltid varit en viktig knutpunkt för de länder som angränsar dit för att göra det möjligt att handla med varandra och på så sätt skapa en internationell marknad sinsemellan varandra. Under 1700-1800-talet tog produktionen fart och tack vare merkantilismen utvecklades den internationella handeln. För att fastställa deras växelkurs har många länder använt sig av olika myntfot såsom till exempel guldmyntfoten där valutans värde bestämdes utifrån värdet på motsvarande mängd guld vilket innebär att växelkurserna var fasta. Utifrån guldmyntfoten utvecklades teorierna lagen om ett pris och köpkraftsparitet med principerna om att en enhet valuta ska ha samma köpkraft även i andra länder vilket innebär att en vara ska kunna köpas för samma mängd av valutan oavsett om det är inrikes eller utrikes. Dessa teorier har studerats flertalet gånger, både för kort och lång sikt, med fåtalet länder till ett större antal.

  Denna studie använder sig av teoriernas grundidé och testar huruvida PPP i dess absoluta samt relativa form håller för Östersjöns handelsområde. För att kunna testa detta har två ekonometriska tester av de variabler som används gjorts, stationäritetstest och kointegrationstest. Stationäritetstestet visade att alla variabler förutom de tidsserier som användes för att testa relativ PPP led av icke-stationäritet och därmed behövdes differentieras för att kunna användas för att testa PPP. Kointegrationstestet visade att ingen av tidsserierna led av kointegration vilket medförde att vidare korrigeringsmodeller ej behövdes göras.

  Resultatet från de ekonometriska skattningarna visade på att absolut och relativ PPP ej kunde bekräftas, ej heller förnekas, då inga signifikanta koefficienter kunde konstateras. Vid testandet av real växelkurs för relativ PPP gavs signifikanta tidsserier men ej i enlighet med nollhypotesen och därmed förkastades nollhypotesen om att relativ PPP håller. Utifrån resultatet dras slutsatsen att PPP ej kan bekräftas utan att vidare studier måste göras. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Agerstig Rosenqvist, Therese
  et al.
  Karlstads universitet.
  Engfeldt, Elin
  Karlstads universitet.
  Från Plan- til Marknadsekonomi: En ekonomisk studie av inkomstutvecklingen i forna Sovjetunionen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 104.
  Agge, Ida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Magioglou, Dimitra
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Polis, polis, kvinnogris: En studie om kvinnliga poliser i dagens samhälle2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Polisyrket har alltid varit ett mansdominerat yrke men fler och fler insatser görs för att mängden kvinnor ska öka inom kåren eftersom att de fortfarande är underrepresenterade. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur kvinnliga poliser i anseende med att de är just kvinnor, upplever att de bemöts av allmänheten, manliga kollegor och organisationen. För att ta reda på detta har vi genomfört sex kvalitativa intervjuer med kvinnliga poliser i Sverige. Vi har utgått från litteratur om genus, kvinnliga poliser och andra könsrelaterade teorier. I studien har det framkommit att de kvinnliga poliserna inte upplever kombinationen av deras kvinnlighet och yrket polis som något problemskapande. De känner sig heller inte mindre respekterade varken av manliga kollegor eller organisationen, när det kommer till allmänheten uppvisar den ibland tvivel mot en kvinnlig polis. Många är av den uppfattningen att kvinnor inte hör hemma hos polisen då de inte har samma fysiska styrka som män. Den här studien visar på att så är inte fallet utan även kvinnor kan ha styrkan som krävs och kan också med sin kvinnlighet komplettera kåren. Myten om att polisyrket endast är för män lever fortfarande kvar i viss mån då vissa individer som är i kontakt med polisen föredrar en manlig polis framför en kvinnlig.

  Fulltekst (pdf)
  Polis, polis, kvinnogris
 • 105.
  Aghanifor, Ishmael
  http://www.eurafrika.com.
  Charging the use of studded tires in Stockholm city-A cost Benefit analysis2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The stockholm county proposed legislation in 2010 on the use of studded tires in the city. The aim of the policy was to reduce the use of studded tires by 50 percent. The research question investigates the authenticity of the policy where it was hypothesized that the net social benefits for the imposition of this charge was less than or equal to zero. Emperical literatures were chosen systematically and with the help of theories on welfare economics, a meta analysis was employed quantifying cost and benefits of all outcomes. The findings shows that the NSB is less than zero meaning that it was a wise decision to reject the proposal.

  Fulltekst (pdf)
  CBA on Studded tires used
 • 106.
  Agin, Sol
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Communication without borders: A quantitative study on how mobility and a cosmopolitan self-identity affect Swedish expatriates communication patterns with friends.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out how Swedish voluntary migrants communicate with friends in three different groups: friends that resides in the same country as the respondent currently lives in, friends in Sweden, friends in other countries around the globe and whether or not individual mobility, demographic factors or a sense of global citizenship affect the chosen mean of communication. The reason behind the study is to introduce a previously unstudied area into the field of geographically based media studies and hopefully contribute to a deeper understanding of the role played by different means of communication in shaping the dynamics of global friendship. The theoretical approach in this study will be from three different outlooks, migration, polymedia (including the second-level digital divide) and cosmopolitanism.

  The study is based on data from the Institute for Society, Opinion and Media (SOM) and their survey questionnaire sent out to Swedish expatriates during fall 2014 / winter 2015, also known as Utlands-SOM. The total number of respondents are 2268. The study starts with basic frequencies to find out which media that are the most prominent, then binary logistic regressions have been made. The total number of dependent variables are 21 and these have then been analysed from seven independent variables; age, gender, education, travel patterns, years spent abroad, number of countries lived in and whether or not the respondent consider himself/herself being a cosmopolitan. This generates a total of seven tables (one for each media) with three models in each (contact with friends in current country of residency, contact with friends in Sweden and contact with friends in other parts of the world).

  Amongst Swedish expatriates, e-mail and Facebook are the two most popular media for keeping in touch with friends, regardless of the friends location. The most significant demographic variable is age. Usage of video call, text message, chat, Facebook and other social media tend to decrease with age. Every year spent abroad decreases the communication with friends in Sweden, but increases the communication in the current country of residency. The number of countries lived in have a positive effect on communication with friends in other parts of the world. Cosmopolitan self-identity is found to be most significant when communicating with friends in other parts of the world, and it also affects e-mail the most. Level of education, which in previous studies have been found closely linked to a cosmopolitan identity, is found to have no significant correlation. Arguably, this is explained by the other means of communications negative relationship with the variable.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  Arkivfil
 • 107.
  Agin, Sol
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hungerns Ansikte: En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 20112013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida amerikanska och brittiska dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 utvecklades och förändrades från en månad innan och en månad efter att FN den 20 juli samma år förkunnade att området var drabbat av svält. Dessutom avses undersöka om rapporteringens fokus förändrades efter 20 juli för att sätta dagens rapportering i förhållande till tidigare rapportering av svältkatastrofer i Afrika, eftersom rapporteringen är avgörande för omvärldens respons.

  I denna uppsats ställs fyra forskningsfrågor; Hur förändrades rapporteringsfrekvensen efter 20 juli 2011 i förhållande till teorier om katastrofrapportering? Hur förhåller sig Storbritanniens och USA:s rapportering om positiva respektive negativa ämnen med tidigare bilder av Afrika och compassion fatigue?På vilket sätt skiljer sig rapporteringen åt innan och efter 20 juli 2011 i förhållande till katastrofrapportering? Hur ramas det egna landet in i artikeln, det vill säga vilken form av uppmärksamhet får landet artikeln publiceras i för sina insatser?

  Denna uppsats baseras på ett teoretiskt ramverk som innefattar inramning, nyheters rapportering av katastrofer, compassion fatigue (den gradvisa minskning av medkänsla hos en publik som blivit mättade av en viss typ av rapportering). Denna studie är en kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys där data har samlats in kvantitativt för att skapa kategorier för ramar samt för att kunna jämföra data mellan de båda länderna på ett konkret sätt. Därefter har resultaten analyserats kvalitativt.

  Rapporteringsfrekvensen för de båda länderna i de för studien utvalda 67 artiklarna steg efter 20 juli och således visade det sig att en katastrof ökar mediebevakningen i detta fall, vilket är i linje med teorierna om katastrofrapportering. Rapporteringen placerade sig tydligt på den negativa rapporteringsskalan, även detta i linje med teori om katastrofrapportering, men även i likhet med compassion fatigue och inramningsteori. Innehållet i artiklarna påverkades knappt, men för de amerikanska tidningarna blev innehållet mer positivt efter 20 juli. De brittiska tidningarna ökade sitt negativa innehåll efter 20 juli. Rapporteringen hade primärt inget större fokus på ländernas insatser på Afrikas horn, vilket inte stämmer överens med teorier om bilden av Afrika.

  Fulltekst (pdf)
  Hungerns Ansikte: En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 2011
 • 108.
  Agnarson, Mats
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Portfolio som arbetsredskap i skolan.: En studie kring portfolio och dataprogrammet Portfolio Manager 2.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Portfoliometodik är idag ett känt begrepp, likaså digital elevportfolio. Båda dessa begrepp, och en av de programvaror som främst är utvecklade för att vara en aktiv digital elevportfolio, har en central roll i den här studien. Portfolio Manager 2, som programmet i fråga heter, är utvecklat i Sverige av svenska pedagoger.

  Studien har en kvantitativ ansats med enkäter som redskap. En köns- och specialpedagogisk betraktelsegrund fanns i studien, vilket också resulterade i nya pedagogiska rön.

  Studien är utförd i 5 klasser på 2 olika svenska skolor i slöjd, där samtliga elever gick i åk 5.

  Lärarenkäten var utformad så att den skulle kunna ge en bedömning av ”fenomenet” PM2 som helhet, då PM2 även innehåller verktyg av det mer administrativa slaget.

  Studiens resultat bekräftar tidigare studier, dvs. att elevportfolio bidrar positivt till att stärka den pedagogiska lärandeprocessen. Ett nytt rön som framträder i studien, är att flickor i högre grad än pojkar i åk 5, inser portfoliometodikens betydelse för lärandeprocessen. Resultatet visar även att programvaran Portfolio Manager 2 är väl användaranpassat, både som redskap för digital elevportfolio och som ett läraradministrativt redskap.

  Ämnet slöjd är inte ett primärt studieobjekt, men omskrivs kort i studien utifrån den ”överskottsinformation” enkäterna gav. Resultatet för slöjdämnet var positivt.

  Titel: Portfolio som arbetsredskap i skolan - En studie kring portfolio och dataprogrammet Portfolio Manager 2.

  Nivå: C uppsats

  Författare: Lärare i Specialpedagogik, Mats Agnarson - Karlstad.

  Handledare: Hugo Wikström, Karin Bengtsson – Karlstads Universitet.

  Examinator: Anders Arnqvist – Karlstads Universitet

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Agneblad, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Barns fria lek med konstruktionsmaterial, ur ett genusperspektiv: en studie på hur förskollärare uppfattar barns fria lek med konstruktionsmaterial, ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Agnemyr, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Arbetstidsdireketivets påverkan av den svenska arbetstidslagen: I vilken utsträckning kan parterna på arbetsmarknaden stifta kollektivavtal?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sweden became a member of the European Union in 1995. When Sweden entered the Union the government also agreed on implementing every law, regulation and directive the Union have and will have in force. One directive the Union wants every country to implement is the Directive (93/104/EG) concerning certain aspects of the organization of working time. This directive includes regulations concerning the relationship between employer and employees. The regulations in the directive must be in force before January 1 2007.

  One of the main points in the directive is the possibility for the parties on the labour market to reach agreements through collective agreements that deviate from the legislation concerning work hours. When the directive is a part of the Swedish law system the possibility for employer and employees to deviate from legislation concerning work hours in collective agreements will be limited through an EG-barrier. The EG-barrier sets a limit for the parties on the labour market to reach collective agreements if the agreement means worse conditions for the employees.

  The possibility for the parties on the labour market to abscond the legislation concerning work hours is regulated in the third paragraph in the legislation concerning work hours. This article describes what other articles the parties on the labour market can abscond from. If the collective agreement contains regulations which means worse conditions for the employees the agreement declared invalid and the employer will be liable for damages.

  The purpose of the essay is to examine in what extent the parties on the labour market can reach collective agreements after January 1, 2007.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111.
  Agnemyr, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?2010Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 112.
  Agnemyr, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Tillämpning av 6 b § LAS vid sammanslagningar av företagshälsovårder: Anställningsavtalets skillnader vid pensionsbestämmelser2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 80 poäng / 120 hpOppgave
  Abstract [en]

  During year 2007 ClaraHälsan Ltd bought the company health service Solstahälsan in Karlstad. The wide merger of the two health services the problems arose around the employees’ employment agreements when certain parts of the agreement differ. At a transition of a company, in this case a health service, the rights and obligations for the employees will pass on to the new employer according to directive 2001/23/EG who came in force in the swedish legal system in year 1995. The former employer is only responsible vis-à-vis the employees ”for economic obligations related to the time before the transition, the code of protection of employment 6 b §. The new employer are committed to the old employment agreement vis-à-vis the employees during at least one year.

  At a transition the employment will automatically pass on to the new employer who will take over the rights and obligations in connections to the transition. It is not the collective agreement in whole that will pass on to the new employer, only the employment conditions in the collective agreement.

  The purpose of this essay is to examine what will happen to the employment conditions when two companies become one through a transition, especially pension benefits.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Agnemyr, Helena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för forskning om regional utveckling.
  Dahlgren, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för forskning om regional utveckling.
  Gör Vågen!: Samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken. Idén om samhällsentreprenörer ges i rapporten sammanhang och perspektiv i en diskussion om tidsandan. Rapporten handlar både om teori och praktik. Den bygger på litteraturstudier och på samtal och dialoger med forskare, regionala aktörer och inte minst värmländska samhällsentreprenörer.

  Rapportens rubrik har hämtas från ett återberättande av ett möte om vad regeringen tänkte göra för näringslivet. Det förlösande svaret på en avslutande fråga om vad regeringen borde göra blev ”Gör vågen!”. Anekdoten berättades vid en av de två workshopar med värmländska samhällsentreprenörer som genomfördes under arbetet med rapporten.

  Tankar om samhällsentreprenörskapet syfte och sammanhang eller dess själ och djupare mening kan möjligen sammanfattas i två dikter av Tage Danielsson, nämligen;

  För den trötta samhällskroppen, vore kanske bästa boten, ifall tankarna från toppen kom från roten

  Och

  En droppe i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp till att hålla de andra oppe!

  Fulltekst (pdf)
  Gör Vågen!
 • 114.
  Agnemyr, Helena
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Valdemarsson, Rebecka
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Mångfaldens komplexitet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom att vi lever i ett samhälle som präglas av en bred mångfald blir begreppet mångfald allt mer aktuellt, både för arbetsgivare och för medarbetare. Mångfald som begrepp är svårdefinierat och komplext med flera olika betydelser. Enligt Ds 2000:69 varierar begreppet beroende på organisation. Ökad mångfald kan skapa fördelar för organisationer, bland annat genom fler perspektiv på eventuella problem vilket i sin tur kan leda till bättre lösningar (Kearney et al. 2009). Handikappförvaltningen i Västra Götalandsregionen (VGR) har uppmärksammat begreppet mångfald och har arbetat fram en mångfaldsplan som ska genomsyra hela verksamheten och det vardagliga arbetet.

   

  Syftet med denna uppsats har varit att försöka reda ut skillnader och likheter mellan hur begreppet mångfald uppfattas i det dagliga arbetslivet och hur begreppet beskrivs i dokument vid Handikappförvaltningen i VGR.

   

  För att uppnå syftet har författarna genomfört en kvalitativ studie vid Handikappförvaltningen i VGR och haft öppna intervjuer med åtta personer vid förvaltningen. Även vid intervjuerna framgick det att begreppet mångfald är ett vitt begrepp som är svårt att definiera. Författarna har även valt att fokusera på begreppet mångfald i samband med rekryteringar, då rekryteringar ger arbetsgivaren en viss möjlighet att påverka verksamheten. Trots att flera av respondenterna påpekade vikten av en arbetsplats som är präglad av det svenska samhället betonade de att oavsett vilket land de sökande är ifrån, deras kön eller sexuella läggning så är det kompetensen som är det viktiga för att få en verksamhet som fungerar och är framgångsrik.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 115.
  Agripina, Irene Garnit
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Scandinavian Fashion Brands: Finding the puzzles betwen marketing strategy and Swedes customers behaviour2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Fashion is one of the most profitable industry in the world, Sweden has been seen as a fashionable nation, thanks to the big fashion brands that consumed by most of the Swedish of all segment. Scandinavian fashionbrands which is analyzed on this thesis is H&M, Kappahl, Ginatricot, Dressman, and JackJones. All of these fashionbrands are analyzed based on their marketing strategy, then compared to the result from the quitionaires about these brands. From the questionaires, it can be found which kind of marketing strategy profitable for their segment. The result of this research show that most of the company know much about their customers, they do the right thing especially with the product design. Sometime the companies do the unuseful marketing that's wasting money because the customers don't react on the desirable behaviour

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Ahlberg, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Naturvetenskap i förskolan: En intervjustudie om förskollärares tankar och arbetssätt2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how preschool teachers think about preschool

  science, what they consider science to be and how they deal with specific curricular objectives

  related to science.

  Science is a part of our everyday life, it is a prerequisite for understanding everyday

  phenomena and how the world is working. Nevertheless it is often dropped in favour of other

  subjects in Swedish preschools.

  The eight preschool teachers participating in this study are all working in the same

  municipality in the western part of Sweden with children aged 1- 5 years. The method used in

  this study was interviews. The interviews were recorded to facilitate the transcriptions.

  The results show that preschool teachers find that science is an important subject that should

  be introduced to the children early on in life. They also show that preschool teachers consider

  science to have a preventive effect on the learning to the children, and it is needed for them to

  understand everyday processes and phenomena. When working with the curricular objectives

  linked to science, the result show that preschool teachers perceive nature as an asset to

  develop the children’s knowledge and interest for scientific concepts. Factors that impact the

  work with science in preschool could, according to the educators, be lack of knowledge, the

  children’s age or their attitude towards the subject.

  Conclusions that can be drawn from this study are that preschool teachers draw on the

  children’s interests when teaching science. They also find it important to use the correct terms

  at an early stage.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Ahlborg, Tone
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden and Akershus University College, Lillestrom, Norway.
  Lilleengen, Anne-Marie
  Akershus University College, Lillestrom, Norway.
  Lönnfjord, Victoria
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Petersen, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Quality of dyadic relationships in Swedish men and women living in long-term ralationships and in couples of family counselling: Introduction of a new self-report meassure, QDR362009Inngår i: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, ISSN 1901-2276, Vol. 61, nr 3, s. 23-46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There has long been a need for a well-balanced, comprehensive and up-dated self-report measure of dyadic relationship quality. The aim was to test the new Quality of Dyadic Relationship, QDR, on 90 men and women living in long-term relationships and on 94 men and women constituting 47 couples visiting family counselling. In the first group A, the experienced entire quality of the relationship, QDR index, was found to be 22, with a possible range between 5 and 30, which means rather a good quality in the relationship. The dimension Dyadic Consensus showed the highest marks together with Dyadic Satisfaction, indicating that these men and women did not just stay together by force of habit. In group B, the QDR-index was 20 before and 22 after counselling. Dyadic Sexuality was found to be lowest in both group A and B. QDR seems to be an instrument with good validity and reliability also in these study groups, according to the factor structure and Cronbach’s alpha. The entire QDR36 is hereby introduced and presented ready for use in different kinds of relationships.

 • 118.
  Ahlbäck, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hogmalm, Anneli
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Solsken och regnskurar: En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara familjehemsförälder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda hur familjehemsföräldrar upplever sitt uppdrag och det ansvar som uppdraget medför, vad som ger familjehemsföräldrar drivkraften att fortsätta med uppdragen, samt vilken känslomässig relation familjehemsföräldrar upplever att de får till de placerade barnen.

  Studien består av sex intervjuer med olika typer av familjehem, varav fem enskilda intervjuer och en parintervju. Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys. Tre teman framträdde i resultatet vilka var: Uppdraget som familjehem, varför familjehem och vardag som familjehem. Resultatet analyserades sedan utifrån tidigare forskning samt Antonovskys begrepp känsla av sammanhang, KASAM, och Bowlbys anknytningsteori. Resultatet visade att familjehemmen har olika synsätt beroende på hur länge de har varit familjehem, vilken typ av placeringar de haft och har, men framförallt av vilken anledning familjehemmet blev familjehem från början.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Ahlenius, Emil
  et al.
  Karlstads universitet.
  Menchini, Evelina
  Karlstads universitet.
  Säll, Julian
  Karlstads universitet.
  Den unga Hannahs lidande: En kvalitativ textanalys om representationen av psykisk ohälsa i 13 Reasons Whys första säsong2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Första säsongen av tv-serien 13 Reasons Why fick stark kritik efter att den lanserats på Netflix 2017. Tv-serien behandlar ämnena psykisk ohälsa och suicidalitet. Kritiken riktades främst mot hur dessa ämnen glorifieras och kan uppmana tittare att reagera destruktivt. Trots att psykisk ohälsa och suicidalitet inte är några ovanliga ämnen att representera inom populärkulturella verk har tv-serien fått oönskade negativa konsekvenser och kritik. Genom en kvalitativ textanalys med inriktning på representation och semiotik har vi analyserat det empiriska materialet utifrån diverse element som representerar psykisk ohälsa i första säsongen av tv-serien 13 Reasons Why. Detta för att undersöka hur psykisk ohälsa representeras i serien och huruvida den förtjänar den kritik som den har mottagit. Studiens syfte är att frilägga de representationer av psykisk ohälsa som kan leda till negativa konsekvenser för mottagaren av texten, som vi benämner som fallgropar. Att bilda kunskap kring hur psykisk ohälsa inte bör representeras är viktigt för att kulturproducenter ska kunna undvika fallgropar som kan få negativa konsekvenser för mottagare av deras verk. 

  Med stöd från det teoretiska ramverket har vi kunnat identifiera fyra fallgropar som seriens skapare inte har lyckats undvika i representationen av psykisk ohälsa i tv-serien 13 Reasons Why.

  Fulltekst (pdf)
  Hannahslidande
  Fulltekst (pdf)
  Arkivfil
 • 120. Ahlenius, Emma
  et al.
  Eklöf, Nathalie
  Hur påverkar nöjes/fritidsaktiviteter ett köpcentrums attraktivitet?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Köpcentrum har under de senaste 20 åren utvecklats och blivit en plats för mer än bara inköp av varor. I och med nöjesrevolutionen är nöjes/fritidsaktiviteter inte längre ett främmande inslag i köpcentrum för konsumenter. Flertalet författare har identifierat faktorer som skapar attraktivitet och ofta nämns dessa aktiviteter som en faktor. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur dessa nöjes/fritidsaktiviteter påverkar ett köpcentrums attraktivitet. I teorin förklaras begreppet attraktivitet och hur det kan påverkaa konsumenternas syn på köpcentrumet. Konsumenternas ständiga efterfrågan av olika form av underhållning beskrivs och dessutom redogör teorin för hur adderandet av nöjes/fritidsaktiviteter har påverkat köpcentrum. I denna studie har det använts en kvantitativ metod och datainsamlingen utfördes med strukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes personligen med totalt 140 respondenter vid två separata tillfällen. I empirin presenteras de resultat som sammanställts i form av tabeller. Intervjublanketten placeras som bilaga (bilaga 1) och tabellerna (tabell 1-8) diskuteras vidare i analysen. Analysen diskuterar och kontrollerar huruvida resultaten överensstämmer med tidigare forskning som finns i teorin. Slutsatsen är att nöjes/fritidsaktiviteter påverkar ett köpcentrums attraktivitet genom att skapa ett positivt helhetsintryck.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Ahlgren, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för juridik.
  EN SVENSK VARIANT AV BEPS-PROJEKTETS ÅTGÄRD 4: En komparativ studie av hur OECD:s föreslagna ränteavdragsbegränsningsreglering bör utformas i Sverige utifrån artikel 4 i EU-kommissionens förslag till direktiv mot skatteundandraganden, det alternativa förslaget i företagsskattekommitténs slutbetänkande från 2014samt tyska och finska begränsningsreglerför ränteavdrag2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter att Industrivärden-domarna meddelats i slutet av 2007 stod det klart att det var godtagbart för koncerner att skatteplanera med hjälp av rätten till avdrag för lånekostnader som föreskrivs i inkomstskattelagens (1999:1229, IL) 16 kap. 1 §. Eftersom lagrummet inte ställer några krav på att den uttagna räntan beskattas kunde koncerner, via lån mellan koncernbolagen, framkalla en lägre beskattning genom att strategiskt välja att inte beskatta uttagen ränta men erhålla avdrag för räntekostnader. Detta resulterade i att ett förslag till lagstiftning i form av ett avdragsförbud hastades fram under sommaren 2008 och började tillämpas redan den 1 januari 2009. När bestämmelserna omsattes i praktiken klargjordes att lagrummens flertaliga subjektiva rekvisit vållade en stor osäkerhet. Bestämmelserna reviderades under 2013, men man lyckades inte avhjälpa tillämpningssvårigheterna. Efter en lång granskning av EU-kommissionen inleddes under 2015 därutöver ett formellt överträdelseförfarande mot Sverige eftersom reglerna befanns avskräcka företag från etablering. Parallellt med detta så har företagsskattekommittén efter tre års utredningar presenterat ett förslag på ett nytt regelverk för ränteavdrag. Eftersom detta ansågs vara unikt och internationellt frånvändande ombads emellertid kommittén att arbeta om förslaget med fokus på en resultatbaserad modell. Samtidigt har Sverige varit med och tagit fram en ny modell för ränteavdrag inom ramen för BEPS-projektet, och under 2015 antagit denna inom ramen för BEPS åtgärdsplan 4. Idag befinner sig Sverige således i en situation där det finns begränsningsregler för ränteavdrag som är hårt kritiserade och nu också anmälda som fördragsstridiga av EU-kommissionen. Samtidigt håller regelverket på att omarbetas av FSK som ombettsatt föreslå internationellt vedertagna regler till 2017. Samtidigt kan det antas att Sverige kommer införa en variant av OECD:s modell som föreslås i BEPS åtgärdsplan 4eftersom det inte gjorts några reservationer vid antagandet under 2015. Mot bakgrund av detta behöver såvitt författaren kan bedöma de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna ersättas av de lagstiftningsåtgärder som man tillsammans med OECD arbetat fram i BEPS-projektets åtgärdsplan 4. Särskilt med beaktande av att EU nu också officielltställt sig bakom en implementering av åtgärdsplanen genom förslag till direktiv mot skatteundandraganden som skickades på remiss till medlemsstaterna under januari 2016.Syftet med den här framställningen är därför att utreda olika möjliga utformningar av BEPS åtgärdsplan 4 4, för att utifrån dessa utvärdera en lämplig svensk variant.Därmed ska arbetet utreda regelmodellen i åtgärdsplan 4 genom en beskrivning av BEPS slutliga åtgärdsrapport 4 och en analys av vilka delar som måste införas i Sverige. För att kunna utvärdera hur de delar av åtgärdsrapport 4 som måste införas i Sverige lämpligast ska utformas behövs därefter en beskrivning av artikel 4 i EU-kommissionens förslag till direktiv mot skatteundandraganden, det alternativa förslaget i företagsskattekommitténs slutbetänkande från 2014, och de tyska och finska begränsningsreglerna för ränteavdrag samt slutligen en jämförelse av olika fördelar och nackdelar i dessa utformningsvarianter. Vid en granskning av detta material har författaren funnit att en svensk OECD-modell lämpligast bör innehålla följande komponenter 1) avdrag upp till ett belopp motsvarande ränteinkomster 2) avdrag för de därutöver räntebetalningarnatill ett belopp motsvarande 30 procent av företagets resultat beräknat enligt EBITDA eller ett maximalt avdragsbelopp, beroende på vilket som är högst 3) Kvittningsrätt av negativa och positiva avdragsutrymmen på koncernnivå 4) rullning av negativa räntenetton, dock längst till och med det 6 året efter att nettoräntebetalningen uppstod.

  Fulltekst (pdf)
  En Svensk variant av BEPS-projektets åtgärdsplan 4, Magisterprogrammet i skatterätt
 • 122.
  Ahlgren, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för juridik. 9111134020.
  Är inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar förenliga med etableringsfriheten?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I enlighet med inkomstskattelagens (1999:1229)16 kap. 1 § får företag alltid fullt skatteavdrag för räntekostnader som löper på lån, oberoende av hur den motsvarande ränteinkomsten beskattas. Under år 2008 uppmärksammade Skatteverket att företag lagenligt kunde missbruka denna avdragsrätt genom att utfärda lån till närstående företag och därigenom erhålla en lägre beskattning. Till följd av detta så infördes begränsningar i den generella avdragsrätten för räntekostnader under 2009.

  Allt sedan begränsningsreglernas införande har dess överenstämmelse med EU-rättens etableringsfrihet varit ett omdiskuterat ämne. Medan regeringen och högsta förvaltningsdomstolen anser att reglerna ligger i linje med EU-rätten och reglerna om etableringsfrihet är remissinstanserna och många framträdande personer inom det juridiska samfundet av en annan åsikt. Även EU-kommissionen har utrett reglerna, och drar slutsatsen att de utgör ett hinder av den fria etableringsrätten. EU-kommissionen anser att bestämmelserna särskilt missgynnar gränsöverskridande verksamheter och att de går utöver vad som är nödvändigt, trots att reglerna förvisso skulle kunna motiveras. Regeringen anser att om reglerna mot all förmodan skulle anses utgöra ett hinder så kan de i vart fall motiveras och är proportionerliga.

  Syftet med den här uppsatsen är att utreda om utformningen av inkomstskattelagens ränteavdragsbegränsningar i 24 kap. 10 a-b och d-e §§ är förenliga med EU-rättens regler om etableringsfrihet i art. 49 i funktionsfördraget. Det vill säga utreda huruvida reglerna utgör ett hinder mot etableringsfriheten, och om ett sådant hinder i så fall kan accepteras. Normalt förbjuds alla former av hinder mot etableringsfriheten. I särskilda fall får emellertid avsteg göras. Detta förutsätter att de inskränkande reglerna kan motiveras mot bakgrund av art. 52 FEUF eller ett trängande allmänintresse, att de har till syfte att uppnå de anförda målen samt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

  Vid en granskning av inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar finner författaren att reglerna innebär ett hinder för etableringsfrihetens utövande, men att detta hinder kan motiveras med att reglerna syftar till att förhindra skatteflykt och bevara den väl avvägda beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Författaren finner dock att inkomstskattelagens regler om ränteavdrag går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de angivna syftena. Reglerna uppfyller inte EU-rättens krav på rättssäkerhet och det finns mindre inskränkande åtgärder för att uppnå dessa syften än de ränteavdragsbegränsningarna erbjuder. Författaren finner därför att det svenska regelverket är oförenligt med etableringsfriheten.

  Fulltekst (pdf)
  Inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar och etableringsfrihet
 • 123.
  Ahlgren, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Alliansen oss emellan: - en undersökning om huruvida klienters och terapeuters skattningar av allians stämmer överens2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka om klienters och terapeuters skattningar av allians stämmer överens, om det finns ett samband mellan allians och tillfredsställelse samt hur klienternas skattningar av tillfredsställelse (CSQ-8) står sig i jämförelse med ett normvärde. För att undersöka detta användes statistiska tester samt en kvalitativ tematisk analys. Studien kom fram till att det inte finns någon skillnad i skattning av allians som helhet mellan klienter och terapeuter, men att det finns en skillnad inom de olika dimensionerna. Det finns även ett samband mellan allians och tillfredsställelse, och en skillnad mellan klienter och ett normvärde skattat via Client Satisfaction Questionnaire-8 (CSQ-8). Teman som framkom kring förändring var: Relationsbyggande samspel, Lättnad, Icke-dömande. Slutsatserna är att allians skattas relativt lika mellan klient och terapeut, samt att det finns ett positivt samband mellan hög skattning av allians och hög skattning av tillfredsställelse. Slutligen finns det stöd för att studentterapin ger högre, eller åtminstone lika hög tillfredsställelse som annan psykiatrisk vård enligt en jämförelse mot normdata. Den tematiska analysen visar att terapin medfört stora förändringar i klienternas liv, och att det mesta verkar hänga ihop. Det belyser också hur viktigt det är med en personlig faktor i terapin.

 • 124.
  Ahlgren, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Upplevelser av arbete med arbetslösa: En fenomenologisk studie av handläggares/handledares upplevelser av arbete med arbetslösa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att få en inblick i hur handläggare/handledare upplever sitt arbete med arbetslösa. För att ta reda på detta användes en fenomenologisk metod; IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). 10 personer intervjuades med denna metod och det kom fram ett antal teman av upplevelser som ger en förståelse för hur de upplever sitt arbete; en roll, frustration/ambivalens, givande arbete, krav, utvecklande arbete och engagemang.

  De är människor som spelar en roll, en myndighetsroll. Upplevelserna är bland annat att arbetet är givande, utmanande och utvecklande och ger en chans att göra en skillnad i en människas liv. Dessa positiva aspekter, mötena med människor, delaktigheten i deras processer, väger över de negativa aspekter som nämns. Dessa är bland annat en större arbetsbelastning än vad som känns överkomligt, flera krav på personligheten samt stora krav på rättssäkerhet och enhetlighet.

  Hade inte det positiva vägt över hade de inte jobbat kvar. Som konklusion kan sägas att det är ett arbete där de upplever sig vara behövda och där de känner att de kan utvecklas och göra en skillnad.

 • 125.
  Ahlin, Klas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Prerequisites for teaching mindfulness and meditation: Experienced teachers from different traditions share their insights2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study utilizes the method of Thematic Analysis, TA, to research the question: How do mindfulness and meditation teachers’ describe the prerequisites for effective mindfulness and meditation teaching? It aims at providing deeper insight of the importance of the teachers in this field. In the scientific literature there is a lack of evaluation of mindfulness teachers (Grossman et al 2014) and how to teach mindfulness meditation effectively (Shapiro 2009). The interpretations of what twelve experienced teachers, from different traditions, say in the in-depth interviews of this study results in three main themes and nine subthemes: main theme; Teacher qualification with subthemes; Becoming teacher, Being teacher, Pedagogic skills and Social skills, and main theme; Student qualities with subthemes; Positive for learning and Negative aspects to deal with, and main theme; Context with subthemes; Fields of application, Levels and Supporting factors. The results lead to the argument that anyone can assume the role of mindfulness and meditation teacher, depending on the students and the context. The study shows the interdependence between the teacher, student and other contextual circumstances and gives clear indications in which direction one should go.

 • 126.
  Ahlin, Klas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Kjellgren, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Prerequisites for teaching mindfulness and meditation: Experienced teachers from different traditions share their insights2016Inngår i: Journal of Yoga & Physical Therapy, E-ISSN 2157-7595, Vol. 6, nr 3Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Several authors have suggested demands and requirements for teaching mindfulness and meditation. In the scientific literature there is however a lack of evaluation of mindfulness teachers and how to teach mindfulness meditation effectively. This study aims at providing deeper insight of the importance of the teachers in the field of mindfulness and meditation and it investigates how mindfulness and meditation teachers describe the prerequisites for teaching mindfulness and meditation.

  Method: The method of Thematic Analysis, TA, was utilized to analyse the data from semi-structured interviews conducted with twelve experienced teachers, from different mindfulness and meditation traditions. The participants are mindfulness and meditation teachers from either within the Buddhist, secular or both Buddhist and secular contexts.

  Results: The analysis resulted in three main themes and nine subthemes, such as for example the main theme; Teacher qualification with subthemes; Becoming teacher, Being teacher, Pedagogic skills and Social skills. The results suggest a flexible and pragmatic view on how mindfulness and meditation teaching should be provided. Instead of a fixed set of requirements for the teacher and the student, what makes mindfulness and meditation teaching effective has to do with the ability to recognize the potential in every unique situation with an understanding of the impermanent and interdependent relationship between teacher, student and context.

  Conclusion: Being and becoming a teacher is a continuous process and anyone can assume the role of mindfulness and meditation teacher. It is dependent on the students and the context. A formalized education is not a prerequisite but what is required is sufficient compassion and insight. For the teacher’s compassion and insight to ripen and for the student to learn, non-ideal conditions and suffering, is required and it is helpful with supportive fellow practitioners, teachers, especially if they themselves practice what they teach and share what they know.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Ahlin, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Lärares erfarenheter av arbete med läsförståelse på gymnasiesärskolans nationella program2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore teachers’ experience of teaching reading comprehension at upper secondary special school national programs.

  To find out the answers to the purpose and research issues a written interview via the Internet where fourteen teachers answered   a questionnaire with open questions. I have analyzed the responses using the concepts scaffolding and artefacts taken from the sociocultural perspective.

  The summarized result show that teachers work with teaching strategies for pupils to assimilate text with understanding. The teachers have a central role in this form of co- learning and acts as a support in the students reading comprehension learning. Teachers are also working to support students learning by making adjustments such as easy- to-read texts and support of speech and images. In the teaching teachers use artefacts as well as they scaffold the pupils in the learning of reading comprehension.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Ahlqvist, Nils
  Karlstads universitet.
  Att sova med fienden: - Om väljarstöd, blockidentifikation och blocköverskridande styren2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Minority- and cross-bloc regimes in Swedish municipalities have more than doubled the last ten years. The phenomenon should be seen in light of the fact that the traditional blocks have lost support in favor of new parties in the municipal parliaments, such as the Swedish Democrats and different local parties. Historically, the municipal political arena is usually described as less ideological than the national arena. Nevertheless, in the 2014 elections, the turnout resulted in formations of weak center-right/center-left minority governments in one third of the muncipalities in Sweden. When municipal elections result in hung parliaments, remarkably many parties seems to favor minority governments instead of establishing cross-bloc majorities. Why? A possible explanation is that the party identification among the swedish electorate has been replaced by a strong bloc identification, which might induce the parties to avoid coalitions that jeopardize the support from bloc identificated voters. But is this fear rational? Do political parties that form cross-bloc coalitions lose more electoral support than parties that form bloc coalitions?

     Thus, the purpose of this study is to provide new knowledge about the Swedish electorate and the impact of bloc identification on Swedish politics, by investigating whether coalition parties election results are related to the choice between bloc and cross-bloc coalitions. This is done by statistical Mann-Whitney tests of election data from Swedish municipal elections between 1994-2014.

     The study shows that the average voter support does not differ significantly for parties in blocs compared to parties in cross-bloc coalitions. The exception is the Social Democratic Party, which on average loses fewer votes in cross-bloc coalitions compared to scenarios in which the party is ruling alone or in a traditional bloc. With these results, the study complement previous research on bloc identification and electoral behavior. Furthermore, the study does not support the hypothesis that a party's electoral support in cross-bloc coalitions differs, depending on whether or not the party is leading the cross-bloc coalition.

     In summary, the study does not provide rational support for non-scientific assumptions that cross-bloc coalitions are associated with particular declining electoral support, despite increasing political mobility and enhanced block identification among the electorate.

  Fulltekst (pdf)
  Att sova med fienden
 • 129.
  Ahlqvist, Nils
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Besvär!: Om motståndet hos två tvångssammanslagna kommuner i samband med kommunblocksreformen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay is to investigate why the two Swedish municipalities of Frykerud and Östmark were the only municipalities in Värmland that were forcibly merged by the state during the ”Municipality block reform” of 1971, and whether local identities played a role in the resistance against this reform. 

      The study is designed as a comparative case study and builds on both history and political science to analyze the topic from a broader perspective. Based on the research situation three theoretical theses have been formulated, the durability of which will be tested in the analysis part of the essay.

      The study notes that Frykeruds resistance against the ”Municipality block reform” started when the reform prevented a planned retirement home construction in the municipality. In the analytical part of the essay, the author discusses how the discontent can be interpreted as symptomatic of bourgeois centralization resistance, as well as being due to the fact that traditional, local self-government as a political subject was perceived as threatened. In Östmark, the "Municipality block reform" developed into a political struggle between the reformist Social Democrats and the "reform-skeptical" conservative parties. The battle started with disagreements over the completions of investments in the municipality.

      In the analysis section, the hypotheses previously formulated have been tested, and the author also formulates a new hypothesis regarding the local communities and local identities' political role in the resistance against the "Municipality block reform".

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  Arkivfil
 • 130.
  Ahlqvist, Nils
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Den lyssnande kommunen: Om medborgardialog ur förtroendevaldas, tjänstemäns och medborgares perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  For the last decades, the party memberships in Sweden have decreased from 600.000 to 300.000, although the general interest in politics have been stable during the same period. This situation can be percieved as a threat to swedish democracy; if the political parties are loosing contact with the citizens, the parties will also face the risk of not being able to canalize the views of the citizens. If that’s the case, the represenative democracy might loose legitimacy. These conclusions have triggered local municipalities in Sweden to launch ”civil dialogue”, innovative ways to include the citizens in public projects and welfare services, with the purpose to re-establish connection and trust between the public and civil sector. However, political studies suggest that civil dialogue rarely have succeeded to strenghtened democracy. In some cases, civil dialogue seemed to hurt trust and legitimacy in local municipalities. That makes the civil dialogue phenomenon interesting – how can attempts to reinforce trust and democracy result in a backfire? What in the core of civil dialogue might catalyze this backlash?

     The nature of civil dialogue suggest that cooperation between the public and civil sphere is becoming more acceptable, even desirable, in swedish politics. This development breaks with the traditional ways of public administration and bureaucracy in Sweden. However, the cooperation between the public and civil sphere is also the core of a new broad trend in public administration and governing, namely ”governace”. Governance refers to a way of adminstrating public affairs by the logic of networks, including the civil society in the public affairs with the purpose of making the public administration more effective and to find creative solutions on new problems. The first aim of this study is to recieve a new understanding how the subjective experiences of civil dialogue participants can affect legitimacy and trust, by analyzing the experiences of participants in a failed dialogue. The second aim is to explore wether civil dialogue is better understood as a part of a new broad trend in public buraucracy, governance, rather than more traditional bureaucracy. These aims are fulfilled using a case study, which has a swedish local municipality, Sunne, in focus.

     The results of the study suggests that none of the participants of the civil dialogue in Sunne experienced that they had ”been listened to”, which seems to be an important cause behind the negative result of the specific dialogue. The innovativeand failed attempt to strengthen the legitimacy of local democracy resulted in a negative reaction through the traditional channels of political participation. The study also suggests that civil dialogue and governace have some similarities regarding their main principles of value and general logic, but since the municipality of Sunne didn’t implement the steering logics of civil dialogue in its full practice, it’s hard to judge wether it should be perceived as governance or not.

 • 131.
  Ahlqvist, Nils
  Karlstads universitet.
  Håll gränsen!: Centerpartiets försvarspolitik 1912-20152016Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe the Swedish Centre Party’s defense policy between the years 1912-2015. and try to outline potential ideological changes in their politics during the same period. An ideology analysis is employed for the purpose.

  The analysis is carried out by a method based on ideological ideal types, to which the Swedish Centre Party’s defense policy through history are compared to. The ideological ideal types ”liberalism” and ”realism” are aiming to describe the international defense policy, whilst the ideal types ”doves” and ”hawks” are aiming to describe the national defense policy. The use of ideal types, as it is done in this study, is to be seen as a way to bridge the gap between everyday policies and more abstract ideology.

  The result of this study shows that not only has an ideological change taken place in the Swedish Centre Party’s defense policy during the course of history; three major changes are identified and described. The study also shows that the Swedish Centre Party has made an ideological travel from being isolationistic pacifists pre-World War I to approaching a more liberal hawk-influenced defense policy in the 21th Century.

  Fulltekst (pdf)
  Håll gränsen!
 • 132.
  Ahlqvist, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Demokrati i förskolan: En kvalitativ studie om pedagogers arbetssätt och syn på barns inflytande2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of my study is to identify which approach that the teachers believe that they use in their work with children's influence. The aim is also to investigate whether or not the teachers experience any consequences when giving the children a chance to influence and if so, what kind of consequences.

  I have used qualitative interviews to answer the questions of my thesis. My conclusion, based on the result of the interviews, indicates that teachers believe children experience limited influence in routine situations. The results also indicates that teachers who demonstrates a conscious democratic approach while teaching, believed they helped children get a better understanding of the concept of democracy already at an early age.

  Fulltekst (pdf)
  Demokrati i förskolan
 • 133.
  Ahlskog-Björkman, Eva
  et al.
  Åbo Akademi, Vasa Finland.
  Björkgren, Mårten
  Åbo Akademi, Vasa Finland.
  Barn och fred. En pilotstudie om förskolebarns förståelse av fred2018Inngår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2018:4, s. 65-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Enligt FN:s mål om hållbar utveckling (Agenda 2030) betonas bland annat främjandet av en kultur av fred och icke-våld. Utvecklingen i finländska styrdokument för förskolan visar däremot att temat fred har nedtonats. Denna studie vill genom ämnesdidaktisk samverkan mellan bildkonst och religion synliggöra 6-åringars förståelse av fred, deras sätt att samtala om och i teckningar gestalta ett liv i fred med varandra. Den kvalitativa temaanalysen visade att barn i denna pilotstudie förstår fred som tillstånd, fred som relationer, fred som förhandlingar och fred som möte och handling. Samtal kring barnens teckningar och de visuella konkretiseringarna stöder tolkningen. Pilotstudien har genom pedagogiska och ämnesdidaktiska perspektiv på lärande för fred uppmärksammat vikten av att barns lärandeprocesser om fred, icke-våld och globalt medborgaskap behöver beakta kravet på tid, rum, språk och struktur för interaktion, tolkning, fördjupning och handling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Ahlstedt, Carin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Ivarsson, Lénie
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Seniorboende: Planeringsförutsättningar i Karlstads kommuns ytterområden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 135.
  Ahlstrand, Roland
  Arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna .
  Digitalisering och arbetskvalitet: Två kvalitativa fallstudier inom svensk tillverkningsindustri2020Inngår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 26, nr 1, s. 90-108Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vilken betydelse har digitaliseringen för anställdas arbetskvalitet? I denna studie av två tillverkningsföretag inom svensk flygindustri visas hur detta är beroende av ledningens val av innovationsstrategi. I det ena företaget var strategin att genom digital teknik involvera flera kategorier av anställda i gemensamt beslutsfattande om konstruktioner och arbetsinstruktioner, vilket samtidigt både begränsade deras möjligheter att fatta beslut om det egna arbetet och ökade arbetstakten. I det andra företaget var strategin att genom digital teknik endast involvera en viss kategori av anställda i mer övergripande frågor, varvid en annan kategori av anställda inte bara uteslöts, utan också fick mindre beslutsutrymme när det gällde det egna arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Ahlstrand, Roland
  et al.
  Malmö högskola, Sweden.
  Arvidson, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Protest, tystnad och partiskhet: Replik på en teori om lojalitet och whistleblowing2017Inngår i: Norsk sosiologisk tidsskrift, ISSN 1590-7929, E-ISSN 1936-4660, Vol. 24, nr 3, s. 257-265Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 137.
  Ahlström, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Demokratiteoretisk analys av läromedel i Samhällskunskap: En kvalitativ studie om det demokratiteoretiska innehållet i läromedel för Samhällskunskap 1a1 och 1b under GY-20112013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This qualitative study is done with the purpose of creating understanding for the theoretical democratic content in educational materials for Civic Education courses 1a1 and 1b during GY-11, so teachers create an intentional approach when using educational materials in their democratic education. This was motivated as important considering the reduction in obligatory Civic Education for the vocational programs. The study was conducted using a hermeneutic qualitative reading method where the educational materials, more specifically two series with one book for each course, was read with purpose of creating understanding for the democratic content according to ideal democratic models: deliberative democracy, participatory democracy and electoral democracy. A text voice analysis was also conducted using Bakhtins theory of dialogic and monologue text that contributed to the general result concerning the democratic content. The results show that the electoral democracy ideal is dominant in all educational materials, there is hence no striking difference between the democratic content in 1a1 and 1b educational materials. Though the study shows intention in the 1a1 educational materials towards a more participatory democracy ideal, the electoral ideal are still clearly dominant.

  Fulltekst (pdf)
  Demokratiteoretisk analys av läromedel i Samhällskunskap
 • 138.
  Ahlström, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.
  Riskhantering i kommuner och landsting: ISO 31000, riskbegreppet och organisationsövergripande riskhantering2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 2009 antogs för första gången en ISO-standard om riskhantering, ISO 31000:2009. Den är tänkt att kunna användas inom alla samhällssektorer. Kunskapen om standardens utbredning, såväl inom privat som offentlig sektor är i dagsläget låg. Denna uppsats syftar till att undersöka i vilken utsträckning standarden används av kommuner och landsting. Den syftar vidare till att undersöka hur dessa aktörers riskhantering i vissa avseenden förhåller sig till råden i standarden. Dessa områden är definitionen av begreppet risk samt organisationsövergripande riskhantering.

  Uppsatsen är en surveyundersökning där insamling av data främst skett genom genomförandet av en enkätundersökning. Alla landsting och regioner kontaktades samt 48 av Sveriges 290 kommuner. Urvalet gjordes genom att först använda Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning och sedan inom dessa göra slumpmässiga urval.  Beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare, säkerhetschef och liknande var de personer som fick besvara enkäten.

  Resultaten från uppsatsen visar att användandet av standarden är mycket lågt. Två kommuner använder den, inget landsting. Några landsting överväger dock att börja använda standarden. Både landsting och kommuner tycks dock ha en ambition att jobba med organisationsövergripande riskhantering på ett sätt som huvudsakligen ligger i linje med inriktningen i ISO 31000.

  Resultaten visar vidare att både landsting och kommuner definierar begreppet risk på olika sätt. Majoriteten av organisationerna menar att det finns en för organisationen ifråga fastslagen definition av begreppet. Ungefär hälften av kommunerna som använder sig av en fastslagen definition har valt en som ligger nära MSB:s definition av begreppet. Bland landstingen är det endast en fjärdedel som använder en sådan definition.

  Det är svårt att bedöma vad det kan få för effekter att uppfattningen av begreppet risk varierar. Det är dock ett faktum som kan vara bra att uppmärksamma, exempelvis inför framtida statlig styrning på området.

  Resultaten visar vidare på vad som verkar vara en skillnad mellan landsting och kommuner i hur vanligt det är med organisationsövergripande riskhantering. I landstingen sker det i högre utsträckning. Ambitionerna på området är höga hos båda parter, om än något högre hos landstingen. Det finns dock ett gap mellan ambition och bedömt nuläge.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 139. Ahlsén, Daniel
  et al.
  Knutsson, Ida
  "Ett organiserat kaos": En fallstudie på Hammarö kommuns krisledningsplan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Ett organiserat kaos
 • 140.
  Ahlzén, Patrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Bood, Ida
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  En gräns svår att dra: Studenters förhållningssätt till privat och offentligt på Facebook2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle ses en ökad användning av sociala nätverkssidor vilket kan innebära svårigheter i att veta hur man ska förhålla sig till vad som är privat och offentligt på dessa arenor. Uppsatsens frågeställningar bygger på att undersöka hur studenter vid Karlstads universitet förhåller sig till den information som publiceras. Genom en explorativ forskningsdesign samt en metodologisk triangulering i form av en enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer strävar författarna efter att belysa och diskutera studenternas olika förhållningssätt till användningen av Facebook.Uppsatsen visar att studenter på Karlstads universitet tidvis uppvisar låg medvetenhet kring den information som visas för andra användare samt bristfällig användning av de sekretessinställningar som finns att tillgå på sidan. Författarna kan i slutet av studien urskilja tre olika kategorier av Facebook-användare med olika nivåer av medvetenhet.

 • 141.
  Ahlzén, Rolf
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). Region Värmland.
  Narrativity and medicine: Some critical reflections2019Inngår i: Philosophy Ethics and Humanities in Medicine, ISSN 1747-5341, E-ISSN 1747-5341, Vol. 14, artikkel-id 9Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the last three decades there has been a wave of interest in narrative and narrativity in the humanistic and the social sciences. This narrative turn has spilled over to medicine, where narrative medicine has gained a considerable influence.However, there have also appeared second thoughts on the role of narratives in our lives, as well as on what narratives may mean in relation to clinical medicine.This article presents some influential voices in this debate and scrutinizes the assumptions of narrative medicine in the light of these. It is concluded that there are sound reasons to tread this path with some caution and avoid the too far reaching ambitions on behalf of narrativity in relation to clinical medicine. However, narrative medicine should still be seen as a promising attempt within the broader scope of medical humanities to emphasize the importance of human subjectivity in clinical medicine.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Ahlénius, Emma
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Öst, Lovisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Att ge eller att inte ge: En studie om projektledares arbete med återkoppling2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till vår uppsats är att återkoppling behövs som verktyg på en arbetsplats för att få medarbetare att trivas. Detta har i grund och botten anknytning till vårt behov av att känna oss accepterade och av att känna samhörighet. Forskning har visat att bekräftelse från omvärlden är en viktig del för individens självbild. Särskilt i en projektorganisation är återkoppling betydelsefullt, eftersom projektgrupper ofta består av nya konstellationer av människor som snabbt måste lära sig att samarbeta. Om ett bra arbete med återkoppling sker kan detta få positiva effekter på arbetsprestationer. Problematiken kring att ge återkoppling handlar om att ge den på ett konstruktivt sätt som får mottagaren att ta åt sig. Genom att granska tidigare forskning undersökte vi varför det finns ett behov av återkoppling i pro-jektgrupper, vad forskningen säger att givaren bör tänka på när det handlar om återkoppling samt vad konsekvenserna och resultatet kan bli av återkoppling. Vårt syfte är att utifrån den forskning som idag finns undersöka hur arbetet med åter-koppling ser ut i praktiken för fem stycken projektledare. Vi ställde oss bland an-nat frågeställningarna: Ger projektledare återkoppling? På vilka sätt? Hur ser de på arbete med återkoppling? Vet de hur teorin ser ut kring ämnet? Arbetar de med att bli bättre på att ge återkoppling? För att undersöka frågeställningarna använde vi oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Projektle-darna arbetar alla inom samma bransch, fastighetsförvaltningsbranschen. Våra intervjudata bearbetades genom transkribering samt kodning efter förutbestämda teman. I vår analys jämförs den teoretiska bakgrunden med den empiriska datan vi insamlat. En matris med en sammanställning av det insamlade materialet återfinns i bilaga 2. Vår slutsats är bland annat att projektledare mest arbetar med positiv återkoppling och att negativ återkoppling kan vara problematiskt att ge. Vi fann även att projektledarna inte hade någon teoretisk kunskap om ämnet återkoppling utan de färdigheter de besatt hade de lärt sig genom erfarenhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Ahmadi, Nezar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Jag är mer än bara en flykting: En kvalitativ studie av utrikesfödda högutbildade personer i lågkvalificerade yrken2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Jag är mer än bara en invandrare
 • 144.
  Ahmadullah, Morshid Safi
  Karlstads universitet.
  Teaching and Learning second language: A comparison of teaching and learning Arabic and Dari languages in Secondary Schools of Kabul.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [en]

  Afghan languages are, influenced by Arabic in the field of academic terms. Also, several Arabic words need to be learnt for daily conversation in Afghanistan. This study is about students and teachers’ views about learning and teaching Arabic and Dari as two second languages in the areas of Kabul where the residents’ native language as well as the language of instruction is Pashto. The aim of the study is to explore similarities and differences between teaching and learning Arabic and Dari in secondary schools of Kabul.

  The data for this quantitative study was collected from 9 schools in the eastern part of Kabul, Information was gathered through separate questionnaires for teachers and students as well as textbook analysis. The schools were selected via purposive sampling. A total of 60 students and 50 teachers (25 Dari and 25 Arabic) participated in this study.

  The main findings of the study included that all students are interested in learning both Arabic and Dari for various reasons. However, learning language helps students to understand the context of the textbooks and get knowledge about this is true about learning Arabic as it is a foreign language too.

  While teaching the languages, teachers only help students improve listening and reading skills as the teachers do most of the talking in class only sometime ask the students to repeat the lesson from textbook. The remaining two important skills i.e. writing and speaking are widely ignored because the teachers ask the students to do the writing at home and provide little time for verbal conversations inside class due to limited time.

  Likewise, the teachers thought it is important to focus on developing reading skills among students and very little or no attention is given to improving writing skills. In addition, memorization and recalling of information when required is the dominant feature of teaching in the schools I studied in this study.

  Arabic and Dari languages have lot of similarities, from having same alphabets to lot of common words. In my study most of students’ were interested to learn both Dari and Arabic, but the obstacle they faced during learning Arabic was, that there was not enough qualified Arabic language teachers but number of qualified teachers in Dari language was a lot and that made learning Dari easier for students who were interested.

  Generally, the results of this research confirm many previous results. However, a lot need to be done by teachers, school management and education authorities to improve the learning and teaching situations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Ahmadzai, Abdullah
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  SOME FACTORS INFLUENCING STUDENTS’ EDUCATION IN AFGHANISTAN: A study of students’ drop   out and retention rates of boys and girls of primary schools in Maidan Wardak   Province - Afghanistan2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  School access and staying in school is one the most important issue for the Ministry of Education in Afghanistan particularly for girls. According to the Ministry of Education (MoE), nearly seven million children have access to school in Afghanistan, 37 per cent of whom are girls.

  Students drop out of schools before completing their education cycle, to know who drops out and to what extent; this study describes some of factors that influence students to drop out of school in grade 4 and grade 6.

  To find out some factors that may influence girls and boys to drop out of schools in grade 4 and 6 six, structured interviews were conducted in 10 schools – 5 in rural area and 5 in urban area of Maidan Wardak province of Afghanistan. Data was collected by random sample from 32 girls and 48 boys who left schools. 20 teachers and 20 parents were also interviewed to know what their opinions are on drop out of students.

  After data collection, several factors were found to cause students drop out of schools; some of the most prominent causes were Poverty, lack of security, long distance to school and socio- culture factors.

  By looking to the current educational situation of the Ministry of Education in Afghanistan, there is a need of research almost in all areas particularly in the area of girls’ education.

 • 146. Ahmadzai, Khurshied Etebari
  TEACHING METHODS OF ISLAMIC HISTORY SUBJECTS IN AFGHANISTAN:: An analysis of Teachers’ perception of Teaching Islamic History subject at Sayed Jamal-u-Din Teacher Training College and Madrasas in Kabul city.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [en]

  The overall goal of this research is to analyze the perception of teachers in applying teaching methods while teaching Islamic History subject in a Teacher Training College and two Madrasas (one male and one female) in Kabul city. The aim is to find out if the subject of history is taught as per the ministry of education (MoE) teaching rules and regulations. Moreover, the purpose of teaching at these institutes and the common problems faced by them are also investigated. In order to answer these questions, a questionnaire was designed and distributed among 100 History teachers from Sayed Jamal-u-Din Teacher Training College and its relevant 14 districts Teacher Training Colleges and mentioned Madrasas in Kabul city that follows the same curriculum and textbooks. After collecting the questionnaires, 75% response rate was achieved. The output of the survey was arranged in categories in excel sheet based on three main research questions. Then, some tables were designed for presenting the frequencies and the percentages of the data and later it was used for the analysis collected data.

  Being explicit about teaching a subject makes it more interesting and motivates the students to learn it for a reason. As a result, recalling it is easier for learners. Therefore, it is very important for teachers to share the purpose of history with their students.

  Regarding the methods, the most common approach preferred by teachers was to lecture. Though lecture is not avoidable but it is under criticism for being biased and one way of transferring the data. In addition, there is no opportunity for students to share their experiences, ideas and the knowledge they have achieved from the lessons. There are other methods mentioned by teachers such as group work, discussion and students seminars, which are based on constructive approach. These methods expect students to be active and discuss and debate different issues and topics relevant to the lesson and at the same time observe the same phenomena from others perspectives as well.

  According to experienced teachers, the most common barriers in teaching Islamic History was tick textbooks as well as Arabic nature of Islamic History has mixed a lot of Arabic words into Dari version of text book. As a result, understanding the lessons becomes hard for students bearing in mind that difficult words and spelling mistakes adds up to this problem.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Ahmed, Mohammed
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Service Quality in Accounting Firms: its Effect on Client Satisfaction and Loyalty: A quantitative study based on the Swedish listed companies2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: The quality of service is considered as an essential component in any service industry. It has been evolved in service marketing and has often been used in other research fields and sectors. Further, researchers have emphasized the importance of measuring the quality dimensions over years and in various industries in order to manage it. Also, they have proposed that enhancing the quality of services enhances customer satisfaction and loyalty, in turn that will enable the service provider to meet the changes and challenges in its business environment.

  Purpose: Based on listed companies’ perception at Nasdaq Stockholm OMX, the study seeks to evaluate the service quality provided by accounting firms in Sweden and determine the situation of its dimensions, as well as to explore their direct impact on the client satisfaction and client loyalty. In addition, the study utilizes the SERVPERF model to measure the service quality’s dimensions.

  Approach/methodology: To achieve the purpose, the study conducts a deductive and quantitative approach with explanatory purpose. Also, the data has been collected based an online questionnaire. It was sent to 450 listed companies at Nasdaq Stockholm OMX, resulting in a sample of 58 respondents. The analysis has been conducted based on regression analysis.

  Result/discussion: the research presents and discusses the result based on two hypotheses groups separately. The first hypotheses group regarding the impact of service quality and its dimensions on customer satisfaction. The second hypotheses group concerning the impact of service quality and its dimensions on customer loyalty.

  Originality: To the researcher’s knowledge this study is considered as a first attempt using a multi-dimension scale to assess the service quality of the accounting firms in Sweden based on the perception of Swedish listed companies. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Ahmed, Tekosher
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Att identifiera signaler för obestånd i tid2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To be able to protect themselves from credit risk, the banks must constantly check the performance of  the companies they have lent money to. There are many mathematical models for predicting financial distress. These models use accounting-based ratios, which often are historical and not representative for the present situation. This study describes how the banks do in practice to find signals of insolvency in time and the variables they are observing for doing that.

  In addition to financial reports which the company sends in to the bank at least once a year, also the relationship between them and information from different information  agencies are of great importance to track  signals of insolvency. Poor profitability is the primary cause of insolvency. It is caused mainly because of bad business and leadership.  Eventually will  poor profitability lead  to consuming of equity capital and place the company in an illiquid situation. Then it may be difficult for the company to pay their bills and signals of insolvency become obvious and  the  banks start then to sharpen  their attention on the companies and intensify the follow-up works.

  Another find-out  of the  study  is  that local factors which  are  contributing to failure are  the  large companies that are active  in the area. When they are in a bad situation, it affects the suppliers. The big difference between service and manufacturing companies  regarding insolvency  is  that service companies are more flexible regarding cutting down costs when bad times come.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 149.
  Ahmed, Walid
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Skröder, Mattias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Hur jobbar destinationen Karlstad med att förlänga kinersernas vistelse?2018Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 150.
  Ahmedi, Idris
  Stockholms universitet.
  The Stateless and Why Some Gain and Others Not: The Case of Iranian Kurdistan2018Inngår i: Comparative Kurdish Politics in the Middle East: Actors, Ideas, Interests / [ed] Emel Elif Tugdar, Serhun Al, New York: Palgrave Macmillan, 2018, s. 201-225Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter aims to develop a theory for the purpose of explaining variation in political gains among stateless nations. It is limited to a study on the Kurds in Iran, and seeks to explain their gains in the past, as well why they are lagging behind compared to their fellow Kurds in the Middle East. Three arguments are advanced. First, variation in political gains reflects the distribution of power or, alternatively, the balance of power between ethnic groups within a state. Second, the historical record shows that opportunities for political gains for the Kurds in Iran (and in neighboring countries) arise during circumstances when the balance of power between the Kurds and the ruling state is upset. These pertain, respectively, to external intervention by great powers; internal upheaval or revolution; and sustained guerilla warfare facilitated by rivalries between regional states. Third, the current (im)balance of power between the Kurds and the Iranian state account for their disadvantageous position compared to their fellow Kurds. In the absence of a shift in the balance of power in favor of the Kurds, this situation is likely to remain unchanged in the foreseeable future.

1234567 101 - 150 of 17167
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf