Change search
Refine search result
123 101 - 139 of 139
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Struktursyn och Processyn1977Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under min forskartillvaro har jag upplevt att infologen har kommit i kläm mellan två ytterligare expertgrupper på följande sätt: beteendeolog med processyn, datalog med struktursyn och infolog med integrerad syn. Dessa olika synsätt försöker att illustrera att hur infologen än strävar att balansera sin tillvaro blir han/hon "beskylld" för strukturorienterad av beteendevetare och processorienterad av dataloger. Mitt debattinlägg avser att precisera och "sublektivt" förklara det "pseudoinriktade" motsatssförhållandet med hjälp av en teoreetisk-axiomatisk ansats

 • 102.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Systemering: En referensram1987In: Data (Nordisk datanytt), nr 4, 1987, sid. 46-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Systemering innebär arbete med att utveckla och förbättra informationssystem för en affärsverksamhet. Man kan idag utföra systemering på olika sätt. Nya moderna hjälpmedel för att effektivisera arbete med utveckling av inforamtionssystem (systemering) dyker hela tiden upp på marknaden.  Dessa systemeringshjälpmedel kan vara av olika karaktär. Systemering kan med andra ord bedrivas enligt olika utvecklingsstrategier. Det blir angeläget att karaktärisera systemeringsprocessen i olika situationer. Vårt budskap här är att ge en sådan referensram för systemering och påvisa hur olika typer av hjälpmedel kan användas vid utvecklingsarbetet.  Artikeln var förpublicerad som V-rapport V-3402, Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) vid Handelshögskolan i Stockholm (1984-10-01)

 • 103.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Systemering med V-modellen1986Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Systemering kan idag bedrivas på olika sätt. Exempel på några situationer är skräddarsydda system, IH-system och standardsystem. En gemensam startpunkt för alla systemeringssituationer är någon form av verksamhetsbeskrivning. Vi skall här presentera verksamhetsbeskrivning enligt ISAC-metoden och iillustrera ett konkret datorstöd, "GraphDoc", för detta. Standardsystem börjar alltmer användas som ett hjälpmedel att effektivisera olika företags verksamheter. Vi vill här orientera om SIV-metoden för val,anpassning och införande av standardsytem i organisationer. Det finns idag också en prototyp till datorstöd, "SIV-DOC", för egen utvärdering av standardsystem på marknaden. Verksamhetsbeskrivning och standsardsytem utgör viktiga inslag vid systemering med hjälp av V-modellen.  Anders G. Nilsson är cvilekonom och universitetslektor. Han undervisar inom ämnet systemering vid ADB-institutionen, Stockholms universitet. Under åren 1973-81 forskade han i ISAC-gruppen med metodutveckling främst inom områdena förändringsanalys och verksamhetsstudier. Vid Institut V forskar han kring standardsystem och datorstöd för systemutveckling. Han är ansvarig för utveckling av SIV-metoden med datorstöd för val och anpassning av standardsystem. Som processkonsult har han varit verksam hos Arla, ASEA, Philips, S-E-banken, och Ericsson. Medförfattare till flera böcker om systemering och standardsystem. Några böcker är även översatta till engelska och holländska.

 • 104.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Systemering som förändringsprocess: En empirisk-teoretisk ansats för utvärdering av framgångsgraden hos systemeringsprojekt i näringslivet1979Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Systemering innebär analys och utformning av informationssystem. Att studera systemering som en förändringsprocess bildar ett "nytt" stort och komplicerat ämnesområde. Denna rapport försöker ge två väsentliga bidrag inom detta område, nämligen en "hypotetisk förklaringsmodell" med "empiri" från två självupplevda systemeringsprocesser.  Förklaringsmodellen fokuserar intresset på följande aspekter hos förändringsprocessen systemering:  Framgångsgrad = f (Metodik, organisationsklimat).  Metodikaspekten ses i vid bemärkelse och består av metodik för:

  - utvecklingskejan (arbetssteg och dokumenttyper),

  - förändringsstrategi,

  - mänsklig kommunikation,

  - inlärning,

  - projektstyrning.

  Förklaringsmodellen bygger på en teoriram som bl.a. anknyter till situationsteori, systemteori, taxonomiteori, infologisk teori, social kraftfältsteori och intressentteori (aktörsteori).  Förklaringsmodellen används som hypotesgenerator för att utvärdera framgångsgraden hos systemeringsprocesser i näringslivet. Denna empiriska del avgränsas till en "djupstudie" av två självupplevda ADB-projekt - ett framgångsrikt och ett mindre lyckat. En gemensam nämnare för de båda projekten är att de tillämpat ISAC-metodik; dock i olika omfattning och i olika versioner. Studien har genomförts i en aktionsforskningsmiljö där jag agerat som processkonsult i det praktiska systemeringsarbetet

 • 105.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Systemering: Verksamhetsbeskrivning som startpunkt1987In: / [ed] Kollerbauer, A., Stockholm: Forskningsgrupp CLEA, Stockholms universitet oc Skolöverstyrelsen , 1987Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Varje företag bedriver någon form av verksamhet. Verksamhetens inriktning och omfattning bestäms av en affärsidé. Informationssystem ska ge stöd åt verksamheten så att den kan fullfölja företagets affärsidé.  En beskrivning av ett informationssystems tänkta roll för verksamheten är en viktig utgångspunkt vid systemering. Att beskriva verksamheter är startpunkten på ett utvecklingsarbete i företag och organisationer. Vi behöver klargöra vad vi vill uppnå med vår verksamhet. Annars kan man inte gå vidare och bygga ett datasystem. En verksamhetsbeskrivning visar vilka behov och krav användarna har.  Man kan beskriva verksamheter på många olika sätt. Några exempel är organisationsscheman, kontoplaner, datamodeller och verksamhetsgrafer. Dessa beskriver ett företag ur olika perspektiv. Artikeln behandlar verksamhetsbeskrivning med hjälp av V-grafer (verksamhetsgrafer) som en startpunkt för arbete med systemering - vilket innebär analys och utformning av informationssystem i företag och organiationer

 • 106.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Så fogar man samman verksamhet och system1984In: Ledarskap Ekonomen, nr 5, maj 1984, sid. 81-82Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Standardsystem har många fördelar - men det finns också fallgropar. I artikeln redogörs för en metod att välja rätt system, att sedan rätt anpassa det till verksamheten - och verksamheten till systemet. Men varje valsituation är unik - arbetet måste situationsanpassas

 • 107.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Så väljer du ERP-system - Så handlar du affärssysstem: Upphandlingsguiden - Affärssystem2003In: CIO Sweden, nr 3, april 2003, sid. 30-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur ser verksamheten ut? Vilka processer finns? Vilka strategier följer företaget? Det är tre viktiga frågor som måste besvaras innan du kan ge dig i kast med att välja affärssystem. Här ger professor Anders G. Nilsson som expert på affärssystem sina bästa tips som en form av näringsdeklaration inom området.  I artikeln beskrivs erfarenheter av ett systematiskt tillvägagångssätt vid köp av affärssystem. Vidare finns en marknadsöversikt över ett antal affärssystem (32 produkter) på den svenska marknaden och karakteristiska egenskaper för dessa (Källa: Data Research).  Artikeln presenterad pÅ:  Strategisk ERP - vägen till ett lönsamt affärssystem, CIO Conference 2003 - Mötesplatsen för IT- och Affärsstrateger, 20 mars 2003, Tidningen CIO Sweden, Stockholm

 • 108.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Så väljer du standardsystem1984In: Datavärlden, nr 14, 17 september 1984, sid. 72-73Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med standardsystem är att tjäna tid och pengar. Ett standardsystem kan även ge nya möjligheter att effektivisera en verksamhet. Men naturligtvis finns det problem vid anskaffning av standardssytem. Hur man undviker fallgroparna beskrivs i denna artikel

 • 109.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  The Business Developer's Toolbox: Chains and Alliances between Established Methods1999Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Many companies are trying to create useful toolboxes for their method application in business development work. The main problem here is to build fruitful links between different methods in use. This chapter will show a framework for method integration using chains and alliances of established methods in the market. The framework is based on some techniques for meta-modelling and method-evaluation. The perspective taken is how a business manager can communicate with a systems expert by applying common methods

 • 110.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Tänstevarubiblioteket: Förstudierapport1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet är att stimulera informationsutbytet kring programvaror och att bredda kunskap och kännedom om vad som finns på marknaden. Den bärande idén är att bygga upp ett nationellt programvarubibliotek med en objektiv samlad, aktuell, korrekt och lättillgänglig information om distribuerbara programprodukter som uppfyller överenskomna normer, krav och kvalitetsnivåer. För att utnyttja programvarubiblioteket på rätt sätt ska vissa former av användarstöd erbjudas.  Programvarubiblioteket ska ha en speciell tonvikt mot produkter inom tjänstesektorn men beakta programprodukter av integrerad karaktär mot tillverkning och annan verksamhet. På sikt bör biblioteket kunna omfatta alla för svensk marknad relevanta produkter. Med hänsyn till detta rubriceras databasen som Tjänsteprogramvarubiblioteket.  Förstudien kring uppbyggnaden av ett nationellt Tjänsteprogramvarubibliotek gjordes inom ramen för STU's och sedermera Nutek's ITYP program (ITYP = InformationsTeknik för Yrkes- kunnande och Produktivitet).

 • 111.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Underhåll av större värmekraftverk inom Vattenfall: Fem delrapporter1975Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  PFU är ett Projekt För utveckling av administrativa rutiner för Underhåll av större värmekraftverk inom kraftföretaget Vattenfall. ISAC skall på samarbetsbasis under ett skede deltaga i PFU-gruppens arbete genom att bidraga med metodmässiga synpunkter på de informationssystem som skall tagas fram. Samarbetsprojektet PFU4-ISAC avser det fjärde delprojektet inom PFU som berör de datorbaserade administrativa informationssystemen för underhåll av större värmekraftverk. Erfarenheter från användning av ISAC-metoden i PFU-projektet dokumenteras i fem delrapporter med följande syften:  Delrapport 1: (Report TRITA-IBADB-4040S)

  som dokumenterar vissa intressanta drag i den styrning som idag återfinns inom Vattenfalls totala underhållssystem för produktionsanläggningar.  Delrapport 2: (Report TRITA-IBADB-4041S)

  som redovisar ett förslag till framtida underhållsstyrning som skall bilda underlag för att specificera olika informationssystem för underhåll. I anslutning härtill redogörs för vissa transformationer inom metodområde 1 och mellan metodområdena 1 och 2.  Delrapport 3: (Report TRITA-IBADB-4054S)

  som redovisar en översiktlig informationsanalys med därtill hörande beskrivning av sambanden mellan olika administrativa informationssystem, vilka har beröring med underhåll. I samband med detta redogörs för vilka beskrivningshjälpmedel som tillämpats vid den grova informationsanalysen, dvs

  - Strukturbeskrivningar i form av OSB-grafer

  - Komponentanalys i form av specialutformade blanketter

  - Egenskapsbeskrivningar i form av OSB-tabeller

  Vidare redogörs för en ansats till övergång från OSB till IA.  Delrapport 4: (Report TRITA-IBADB-4072S)

  som redovisar en översiktlig informationsanalys med därtill hörande kartläggningar av:

  - delsystem inom PFU4

  - delsystem i PFU4:s berörda omgivning

  - nödvändigt underlag för senare datateknisk utformning, t.ex. identifieringsbegrepp och klassificeringar.  Delrapport 5: (Report TRITA-IBADB-4073S)

  som redovisar erfarenheter av de bedrivna projektarbetet under den översiktliga informationsanalysen. Vidare görs en uvärdering av Vattenfallstillämpningen utifrån vad den hittills gett ISAC i utbyte

 • 112.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Using standard application packages in organisations: Critical success factors2001Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Standard applications packages are currently used as advanced tools to enhance the business capacity of companies and organisations. They also go by the name of enterprise systems, as they are, increasingly, providing integrated solutions for functions such as management control; human resource management; material flow and sales control. Companies are facing a complex existence, with mixed platforms and multiple IT solutions in their business operations. The use of standard application packages is therefore becoming an increasingly important issue on the management agenda. New investments are made in enterprise systems such as SAP R/3 and Intentia/Movex, in a changing world, where the progress of society is moving towards horizontal organisations, virtual companies and electronic markets. This provides a background for the checklist introduced in this chapter, of 10 critical success factors (CSF) for the use of standard application packages in organisations. Using a checklist like this may be a deciding factor as to whether the package will bring "heaven or hell" to a company

 • 113.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Utveckling av metoder för systemarbete: Ett historiskt perspektiv1995Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna rapport försöker jag belysa hur metoder för systemarbete har utvecklats över tiden. Med systemarbete avses här både systemutveckling och systemförvaltning. Min genomgång av metoder har ett historiskt perspektiv och ett speciellt fokus på svenska förhållanden. Undersökningen är starkt präglad men jag försöker strukturera upp analysen av metoder efter sex dimensioner: beståndsdelar i metoder, fokus på aspekter, livscykel-täckning, förspecificering i systemarbete, form av hjälpmedel och synsätt bakom metoder.  Rapporten är presenterad på:  VITS Höstseminarium - Ett forum för kunskapsutbyte om forskning om informationsssystemutveckling, 23-24 november 1994, Insitutionen för Datavetenskap (IDA), Linköpings universitet

 • 114.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Validering från en systeringstillämpningvid ett kraftföretag avseende olika typer av testhypoteser1975Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Upgiften är att utifrån författarens samlade erfarenhet av en egen systemeringstillämpning, avseende ett underhållsprojekt vid Vattenfall, finna stöd eller motbelägg för några utvalda testhypoteser

 • 115.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Verksamhetsbeskrivning enligt ISAC-metoden: En metodbeskrivning anpassad efter S-E-Bankens behov för systemutvecklingsmodellen SEBSUM1986Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  ISAC-metoden är en traditonell ansats för utveckling av informationssystem och verksamheter i organisationer. Denna rapport visar hur man kan anpassa den generella ISAC-metoden för verksamhetsbeskrivningar till de speciella förhållanden som råder för systemutveckling i ett företag. I detta fall gäller det S-E-bankens utvecklingsverksamhet och en situationsanpassning av ISAC-metoden till företagets egna modell kallad SEBSUM, S-E-Bankens systemutvecklingsmodell. Rapporten innehåller en metodbeskrivning av hur ISAC-metoden kan tillämpas inom ramen för SEBSUM-modellen

 • 116. Nilsson, Anders G.
  Vägen genom programdjungeln banas med tålamod och metodik1984Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är först med en fungerande programvara som datorn får "liv". Progarmutbudet till persondatorer är en djungel - i USA finns 30.000 program att välja mellan till de populäraste persondatorerna. I Sverige finns tusentals att köpa. Här kommer råd till den som behöver tränga sig fram i programdjungeln.

 • 117.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Välj standardsystem - Metodiskt1984In: Computer Sweden, nr 35, 12 november, 1984. sid. 45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur väljer man standardsystem idag? Man kan gå tillväga på olika sätt. Några exempel på valstrategier är:  1. Man blir kär i ett standardsystem

  2. Ledningen beslutar om ett visst standardsystem

  3. Man fastnar för ett känt "märke" på marknaden så att man har "ryggen fri"

  4. Man följer en metod för att utvärdera aktuella standardsystem på marknaden  Vid de tre första valstartegierna finns en risk att man väljer fel standardsystem eller kanske inte det bästa standardsystemet. Man försöker ta en genväg som kan bli en senväg! Systematiska metoder kan vara en hjälp att både ta tillvara möjligheter och undvika onödiga fallgropar vid anskaffning av standardsystem

 • 118.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Bergman, L
  Hur skall datasystem stödja affärsverksamheten?1986In: SISU Informa, nr 7-8, 1986, sid. 14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln är ett debattinlägg för ASEA/ABB Dataskola som var ett stort utbildningsprogram under senare delen av 80-talet sanktionerad av den högsta företagsledningen. Syftet med utbilningen var en medveten satsning på kompetensutveckling av nya IT-chefer i en decentraliserad organisationsmiljö för ABB bolagen i Sverige. Artikeln berör kursmomenten kring "analys och utveckling av informationssystem" och "standardsystem som utvecklingsstrategi" samt "examensarbete" som hämtades från en verklig projektmiljö inom den egna organisationen. Huvudbudskapet med den akademiska utbildningen inom ABB Dataskola var att förmedla det viktiga i att datasystemen verkligen stödjer affärsverksamheten på ett professionellt sätt inom de egna ABB bolagen

 • 119.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Boström, B.
  Datorstödd verksamhetsbeskrivning1986In: Data (Nordisk datanytt), nr 13, 1986, sid. 10-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Varje företag bedriver någon form av verksamhet. Verksamhetens inriktning och omfattning bestäms av någon affärsidé. Informationssystem ska ge stöd åt verksamheten så att den kan fullfölja företagets affärsidé.  Att utveckla informationssystem är endast en möjlig strategi eller åtgärd att förbättra verksamheter. Exempel på utvecklingsåtgärder som kan vara aktuella för ett företag är:  - utveckling av affärsidé

  - utveckling av produkter och tjänster

  - utveckling av marknadskanaler

  - utveckling av produktionstekniken

  - utveckling av personalen

  - utveckling av organisationsstrukturen

  - utveckling av finansiella möjligheter

  - utveckling av informationsssytem (systemering)  Verksamhetsbeskrivningar kan användas som underlag inom varje form av företagsutveckling. Man bör beskriva företags verksamhet i detalj innan man t.ex. lanserar nya produkter, etablerar marknader eller organiserar om ett företag. I artikeln beskrivs ett arbetssätt för datorstödd verksamhetsbeskrivning med V-grafer (verksamhetsgrafer) enligt ISAC-metoden och datorstödet GraphDoc som dokumentationsverktyg.  Artikeln var förpublicerad som V-rapport V-3502, Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) vid Handelshögskolan i Stockholm (1986-04-01)

 • 120.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Gustas, Remigijus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Wojtkowski, W.
  Wojtkowski, W.G.
  Wrycza, S.
  Zupancic, J.
  Advances in Information Systems Development: Bridging the Gap between Academia and Industry2006Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The two-volume Advances in Information Systems Development: Bridging the Gap between Academia and Industry constitutes the collected proceedings of the Fourteenth International Conference on Information Systems Development: Methods and Tools, Theory and Practice - ISD'2005 Conference. The focus of these volumes is to examine the exchange of ideas between academia and industry and aims to explore new solutions. The proceedings follow the seven conference tracks highlighted at the Conference: Co-design of Business and IT; Communication and Methods; Human Values of Information Technology; Service Development and IT; Requirements Engineering in the IS Life-Cycle; Semantic Web Approaches and Applications; and Management and IT.

 • 121.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Gustas, Remigijus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Wojtkowski, W.
  Wojtkowski, W.G.
  Wrycza, S.
  Zupancic, J.
  ISD'2005 - Proceedings of the Fourteenth International Conference on Information Systems Development: Pre-Conference, 14-17 August, 2005, Karlstad, Sweden: Advances in Information Systems Development (ISD): Bridging the Gap between Academia and Practice2005Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The Fourteenth International Conference on Information Systems Development, ISD'2005, is organised by Karlstad University, Sweden. This conference continues the fine tradition of the first Polish - Scandinavian Seminar on Current Trends on Information Systems Development Methodologies, held in 1988, Gdansk, Poland. Through the years this seminar has evolved into the "International Conference on Information Systems Development" (ISD Conference) as we knew today.  Information Systems Development (ISD) progresses rapidly, continually creating new challenges for the professionals involved. New concepts, approaches and techniques of systems development emerge constantly in this field. Progress in ISD comes from research as well as from practice. The aim of the Conference is to provide an international forum for the exchange of ideas and experiences between academia and industry, and to stimulate exploration of new solutions. The Conference gives participants an opportunity to express ideas on the current state of the art in information systems development, and to discuss and exchange views about new methods, tools and applications.

 • 122.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Lidfeldt, T
  Förälskad inköpare oemottaglig för sakargument1996In: Datateknik, nr 20, 5 december 1996, sid. 36Article, book review (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna recension berör två olika skrifter. Den första skriften avser doktorsavhandlingen "Anskaffning av standardystem för att utveckla verksamheter - Utveckling och prövning av SIV-metoden" från år 1991 förattad av Anders G. Nilsson vid Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V), Handelshögskolan i Stockholm. SIV-metoden bygger bland annat på erfarnheter från företag som ABB, Alfa-Laval, Arla, Ericsson och Philips. Den andra skriften avser "Välj rätt programvara" (utgiven av Nutek, Stockholm) som är en populärutgåva av SIV-metoden, kallad "mini-SIV" metoden, främst avsedd för små- och medelstora företag.  Istället för rationellt beteende finns det förvånansvärt ofta andra sätt att bestämma sig för ett standardsystem. Att låta ledningen avgöra eller att slentrianmässigt välja den marknadsledande leverantören är två vanliga strategier. En mycket vanlig variant som ofta uppstår på progamvarumässor, är att användaren blir kär i ett system. Han eller hon faller för en speciell finess och är därefter omöjlig att tala till rätta med sakargument. SIV-metoden är istället en praktiskt användbar utvärderingsmetod för företag och organisationer som ska investera i ett standardsystem. SIV står för "standardsystem i verksamheter"

 • 123.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Lidfeldt, T.
  Standardsystem: Ryktet om deras död var överdrivet1996In: Datateknik, nr 20, 5 december 1996, sid. 36-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur kommer marknaden för standardsystem att utvecklas? Leverantörerna tror att framtiden innebär utslagning för en del av dem. Forskarna däremot tror inte på mågon utslagning. De tror på en förvandling av standardsystemen: en utveckling mot öppna gränssnitt och komponentbaserade system

 • 124.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Ljungberg, J.
  Review av datorstöd för framtida brottsutredningsverksamhet: Praktikfall från Rikspolisstyrelsen1996Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vi blev kontaktade av DurTvå-projektet som berör framtida brottsutredningsverksamhet inom Rikspolisstyrelsen. Som utgångspunkt för arbetet har en uppdragsbeskrivning använts "Kvalitetssäkring av systembeskrivning i projektet DurTvå". Uppdraget är att undersöka ett par vägval innan fortsatt realisering av systemlösning kan göras. De vägval som behöver belysas är följande:  1. Är någon variant av standardsystem eller ett egenutvecklat system att föredra vid realisering av lämpligt system för brottsutredningsverksamheten?  2. Vilken roll bör kravspecifikationen ha vid systemanskaffning enligt de två realiseringsformerna under punkt i ovan?  Eftersom ärendehanteringssystem, dokumenthanteringssystem eller så kallade "workflow-system är ett alternativ för systemrealisering kommer denna variant av standardiserad programvara eller standardsystem att beaktas i utredningen

 • 125.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Loman, L.
  Projektadministrativa ansatser och förändringsstrategier: Tre delstudier1976Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att belysa och precisera kriterier för projektadministrativa ansatser, hypoteser bakom olika förändringsstrategier vid utvecklingsarbete samt olika samband mellan dessa. Arbetsrapporten behandlar tre olika delstudier som dokumenterats i var sin delrapport:  1. Utvärdering av en projektadministrativ ansats som tillämpats vid ett underhållsprojekt hos ett kraftföretag  2. Samband mellan vissa projektadministrativa ansatser och tänkbara förändringsstrategier  3. Vilka faktorer och värdepremisser som talar för olika specifika förändringsstrategier?

 • 126.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Nilsson, T.H.
  Kasta inte biståndspengar i sjön: Erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör svenska forskare lämpade att ta över2008In: OmVärlden, nr 3, maj 2008, Sida, sid. 22-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om svenska forskare tar över delar av utvecklingssamarbetet kan mycket vinnas. Forskare har lång erfarenhet av att driva stora och komplicerade projekt. Dessutom kvalitetssäkras projekten och utvärderas noggrant under hela processen för att garantera resultat och effekter

 • 127.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Nilsson, T.H
  Towards a New Concept for Supporting Needy Children in Developing Countries: ICT Centers Integrated with Social Rehabilitation2010In: / [ed] Song, W.W., Xu, S., Wojtkowski W., Wan, C., Zhong, Y., Wojtkowski W., Wojtkowski, G. & Linger, H. (Eds.), New York: Springer , 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract

  The presented concept for supporting needy children is based on experiences from our site visits to many children homes, schools and rehabilitation centers in various developing countries around the world. We have analysed the Swedish Model for social rehabilitation of children integrated with modern ICT centers as professional resources for development assistance. The standpoint taken is to strengthen the poor and exposed minority groups in the society. In this sense, we argue for the need to combine social action and ICT research in order to get out a full potential of intended ventures in the development world

 • 128.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Nilsson, Therese H.
  Nödlidande Barn i Östeuropa: En Studie inom Polsktalande regioner2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Under många resor i världen har vi erfarit en omfattande nöd hos barn i olika länder. Barnens situation har också förvärrats i vårt välfärdssamhälle. Idag ser vi att barn lider av stora hälsoproblem, undernäring, problem med narkotika och prostitution samt brist på kärlek och omsorg.

  I vår universella värld har alla barn rätt till en god uppväxtmiljö och en god omsorg. Detta innebär att alla grundbehov hos barnen behöver tillgodoses. Barnen behöver först och främst kärlek. Ett barn behöver ett hem med ömhet, värme och trygghet. Men även viktiga fysiska behov som näringsriktig mat, rent vatten, bra bostad och nödvändig sjuk­vård behöver tillgodoses. Alla barn har rätt till att gå i skolan och få en ändamålsenlig utbildning för livet. Våra barn ska inte behöva vara hungriga, frysa, bli slagna och miss­handlade, jobba och slita för mycket, vara fängslade eller behöva bli offer för sexuella trakasserier. Barnen måste ha skydd mot olika former av övergrepp som kränker deras rättigheter till goda levnadsvillkor på vår jord.

  I vår uppsats om nödlidande barn i världen vill vi koncentrera oss på följande syfte för arbetet:

  ”Vilka värderingsprinciper styr omhändertagande av nödlidande barn inom polsktalande regioner av Östeuropa”

 • 129.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Nilsson, Therese H.
  Towards a Concept for Supporting Needy Children in Developing Countries: ICT Centers Integrated with Social Rehabilitation2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  There has recently been an intensive debate in media on how efficient we use our development funds in various developing countries. Do the intended ventures reach and favour the desired target group? The target group is represented by the people who are directly exposed for very hard circumstances and great strains in their daily life such as street children, prostituted girls and boys, lonely mothers and poor families.

   

  It is a great challenge to guarantee that our development funds will get through and support the target group to the greatest possible extent – as close as we could to 100 %. We know that lots of funding disappears in local administration and political corruption in too big proportions. A constructive solution is to let researchers take over the development assistance programs in a larger extent. Researchers are experienced on running bigger and more complex projects as well as being responsible for that the undertaken commissions are performed as planned. Research projects are quality checked and evaluated carefully during the whole process in order to guarantee results and effects of the relief actions for the target group.

   

  The purpose of this paper is to illuminate how development assistance initiatives can be anchored in academic research. Our research question is as follows:

  “How can we develop a workable and sustainable concept for supporting needy children in developing countries using the idea of ICT centers integrated with programs for social rehabilitation?”

 • 130.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället2000Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskare inom informatik vid Karlstads universitet har släppt en bok: Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer - Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället. Redaktörer är Anders G. Nilsson, professor i informatik vid Karlstads universitet samt John Sören Pettersson, lektor i informatik.  Anders G. Nilsson tog initiativet till boken när han tillträdde sin professur för ett och ett halvt år sedan, förklarar John Sören Pettersson. Tanken var att boken skulle tjäna både som ett diskussionsunderlag inom vårt ämne och som en presentation av vår forskning för utomstående.

  Bokens författare har var och en skrivit om sina forskningsområden. En av dem är Lennart Molin, adjunkt och forskarstuderande.  Vi har haft seminarier i flera omgångar där vi granskat varandras texter och föreslagit förbättringar, berättar Lennart Molin.

  I bokens 16 kapitel presenteras de områden där informatikforskningen vid Karlstads universitet ligger långt framme. Ämnena är Elektronisk affärskommunikation och tjänster, Systemutveckling för lärande organisationer, Modeller och metoder för multimediaproduktion, Standardsystem och komponentbaserade system samt Verksamhetsmodellering vid förändringsarbete.  Boken har ambitionen att ge en lägesbild av forskningen inom informatik vid Karlstads universitet vid millennieskiftet, säger rektor Christina Ullenius. Den är också en manifestation av själva etableringen av vårt universitet och att forskarutbildning startats i Karlstad. Vi hoppas att studenter, forskare, konsulter och verksamhetsledare i professionella organisationer ska finna boken intressant. Den är också ett erbjudande till alla som vill öka sina kunskaper om vad ämnet informatik är och vilka problem som behandlas inom ämnet.  Boken ges ut på förlaget Studentlitteratur i Lund. Den presenterades vid ett seminarium den 10 december 1999.  I sitt inledningskapitel skriver Stig Håkangård och Anders G. Nilsson, prefekt respektive professor vid Karlstads universitet:  "Informatik är ett expansivt kunskapsområde i dagens samhälle. Vi som kommer från Karlstadskolan anser att informatikens uppgift är att påvisa hur man med hjälp av modern informationsteknologi kan stödja operativa verksamheter, skapa nya affärsmöjligheter och bidra till en offensivare tjänsteutövning i privata företag och offentliga organisationer. Informatik är ett flervetenskapligt ämne med inslag av tekniska, ekonomiska och pedagogiska aspekter. Vi bygger på ett synsätt som kallas för användbar forskning. Detta innebär att vi kombinerar teoretisk stringens med praktisk relevans i vår forskning."  Boken presenterar i kommande 15 kapitel forskningsverksamheten inom de fem spetsområden som finns vid informatikämnet vid Karlstad universitet:  Elektronisk affärskommunikation och tjänster

  med kapitel av Odd Fredriksson och Marie-Therese Christiansson  Systemutveckling för lärande organisationer

  med kapitel av Sten Carlsson, Kaisa Jansson och John Sören Pettersson  Modeller och metoder för multimediaproduktion

  med kapitel av Louise Ulfhake, Lennart Molin och Lars-Erik Axelsson  Standardsystem och komponentbaserade system

  med kapitel av Anders G. Nilsson, Benneth Christiansson och

  Kurt Samuelsson  Verksamhetsmodellering vid förändringsarbete

  med kapitel av Marie-Therese Christiansson, Remigijus Gustas och Choong-ho Yi

 • 131.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  On Methods for Systems Development in Professional Organisations: The Karlstad university Approach to Information Systems and its Role in Society2001Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This is explained in the initial chapter by Stig Håkangård, head of division, and Anders G. Nilsson, professor, at Karlstad University:  "Information Systems is an expansive discipline in society today. As representatives of the Karlstad University approach we consider that the task of Information Systems is to illustrate how the use of modern information technology can support business operations; create new business opportunities and contribute to a more proactive service management in private companies and public organisations. Information Systems is a multidisciplinary subject with elements of technical, economic and pedagogical aspects. It is founded on an approach called consumable research, which means that our research is a combination of theoretical rigour and industry relevance. The challenge is to create mutual benefits to both the academic world and the business community when implementing theoretical knowledge in practice."

 • 132.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Tolis, C.
  Nellborn, C.
  Perspectives on Business Modelling: Introduction1999Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Business Modelling is the use of models and methods to understand and change organisations. The main objective is to bridge the communication gap between business people and systems people. In this chapter, three important themes in business modelling are presented: development on different levels, explorations of different points of view, and descriptions of different aspects. Overviews of the following chapters are given in order to highlight each perspective on business modelling

 • 133.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Tolis, C.
  Nellborn, C.
  Perspectives on Business Modelling: Understanding and Changing Organisations1999Book (Refereed)
  Abstract [en]

  How can established models and methods be employed for the understanding and change of organisations? One of the key issues presented in this book is bridging the communication gap between business leaders and IT experts in companies and public services. The leading idea behind this book is to present different perspectives on business modelling, based on established theories and practical experiences. The book offers advanced knowledge and relevant information on the key issues in busines modelling for the today's organisations.  The book was presented on a Tutorial at:  12th Conference on Advanced Information Systems Engineering - CAiSE 2000, 5-9 June, 2000, Kista, Stockholm, Sweden, http://dsv.su.se/conferences/caise00/

 • 134.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Wallström, M.
  Att hitta rätt bland program1991In: Computer Sweden, 25 oktober 1991, del 2, sid. 6Article, book review (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna recension berör doktorsavhandlingen "Anskaffning av standardystem för att utveckla verksamheter - Utveckling och prövning av SIV-metoden" från år 1991 förattad av Anders G. Nilsson vid Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V), Handelshögskolan i Stockholm. SIV-metoden bygger bland annat på erfarnheter från företag som ABB, Alfa-Laval, Arla, Ericsson och Philips.  Den som ska skaffa sig ett standardsystem måste tränga igenom en svårforcerad djungel. Det finns ett stort utbud av av program och leverantörer med skiftande kvalitet. Med hänsyn till detta behövs systematisk metodik när man står i begrepp att välja ett standardsystem till sin organisation

 • 135.
  Nilsson, Anders G.
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Wallström, M.
  Ny avhandling: Välj rätt i djungeln av standardsystem1991In: Computer Sweden, nr 46, 15 november, 1991, del 2, sid. 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  När man köper standardsystem gäller det att välja rätt från början. Annars finns det risk att systemen står oanvända. En ny metod har tagits fram vid Handelshögskolan, som ska hjälpa användaren att hitta rätt system.  Ett standardsystem ger helt nya möjligheter att till en rimlig kostnad att utveckla den egna affärsverksamheten. Det finns dock många program på marknaden att välja bland och det är lätt att göra fel när man köper in systemet. Det önskade resultatet uteblir och systemen står oanvända

 • 136. Nissen, H.-E.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Landvetter flygplats - Terminaltjänst - Funktionsanalys1974Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie av verksamheten kring:

  - flygplan på plattan

  - lastning och lossning av gods

  - passagerare och deras bagage

  utgör en beskrivning av skeendena dem emellan - och av den meddelandetrafik som erfordras för att ålagda arbetsuppgifter skall kunna lösas.  Studiens primära syfte är att tjäna som udnerlag för de specifikationer av de teletekniska delsystem som erfordras för den studerade verksamheten.  Metodiken bestående av OSB-grafer (verksamhetsgrafer)med kompletterande kösimulering, som här används för första gången av teletekniska sektionen, synes vara ett efektivt hjälpmedel för denna typ av beskrivningar och för att underlätta kommunikationen mellan olika fackspecialister

 • 137. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Användning av verksamhetsmodeller vid processorientering1996In: Lundeberg, M., Sundgren, B (red.) (1996). Att Föra Verksamheten Framåt: Människor och informationssystem i samverkan, EFI's årsbok, sid. 161-184, Lund: Studentlitteratur , 1996Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vilken nytta kan man ha av verksamhetsmodeller vid processorientering? Här fokuserar vi på grafiska beskrivningar av verksamheter, t.ex. processgrafer, rutinskisser, datamodeller, och målmodeller. Erfarenheter kommer från forskningsprojektet "Business Modelling", där vi deltagit i förändringsarbete på Ericsson Radio och Posten. Vårt budskap är att en medveten användning av olika typer av verksamhetsmodeller ökar möjligheterna att dra fördel av processorienteringen

 • 138. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Business Models and IS/IT in Process Orientation1998In: Fariselli, P. (Ed.) Innovating SME Business Practices: The Compete methodology and Tools, pp. 27-48, Bologna: Nomisma & edizioni Pendragon , 1998Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Which are the roles of business models and IS/IT (Information Systems/Information Technology) in process orientation? Based on earlier work, we here focus on the use of graphical business descriptions and IS/IT in process-oriented organisations. Our experiences come from the research project Business Modelling. Our message is that the conscious use of different types of business models and IS/IT solutions improve the prospects of benefiting from process orientation

 • 139. Tolis, C.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Using Business Models in Process Orientation1996In: Lundeberg, M., Sundgren, B. (Eds.) Advancing Your Business: People and Information Systems in Concert, EFI yearbook, Stockholm School of Economics, Chapter VIII, Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics , 1996Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  How can business models be used in process orientation? Here we focus on graphical descriptions of businesses, such as process graphs, routine sketches, data models and goal models. Our experience comes from the research project "Business Modelling", in which we took part in the change work at Ericsson Radio and Sweden Post. Our message is that the conscious use of different types of business models improves the prospects of benefiting from process orientation.  The book chapter was presented as a paper at the following scientific conference:  The First International Conference on Information Management Methodologies, 21-22 February 1997, Stockholm University, Kista, Stockholm, Sweden

123 101 - 139 of 139
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf