Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 27409
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 101.
  Ackeberg, Hanna
  et al.
  Karlstad University.
  Mattiasson, Matilda
  Karlstad University.
  Marknadsundersökningar som bevis i marknadsföringsmål: en undersökning om bevisvärde och tillförlitlighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom marknadsrätten förekommer det att näringsidkare använder olika former av otillbörliga affärsmetoder för att nå framgång på marknaden. Det kan bl.a. röra sig om renommésnyltning som innebär att företag obehörigen anknyter till ett annat företags produkt, logotyp, kännetecken eller liknande för att på sådant sätt göra en ekonomisk vinning. En annan form av metod är att företag använder efterbildningar som är vilseledande för konsumenter och som lätt kan förväxlas med ett annat företags kända och särpräglade produkter. Ett liknande förfarande är vilseledande om det kommersiella ursprunget som innebär att en konsument får uppfattning om att en viss produkt är en annan än hen från början avsett att köpa på grund av produktens kända ursprung, kvalitet eller liknande. En näringsidkare som blivit utsatt för någon av dessa otillbörlighetsgrunder är i behov av att visa hur stor kännedom en relevant omsättningskrets har om företagets produkter eller kännetecken. Ett lämpligt hjälpmedel för att uppnå detta är att använda en marknadsundersökning, då det genom en sådan undersökning blir möjligt att mäta ett direkt vetande om en produkt eller ett kännetecken. Det saknas lagstiftning som reglerar hur en marknadsundersökning bör utformas för att utgöra ett tillförlitligt bevis. Det blir därmed Marknadsdomstolens uppgift att bedöma undersökningarnas bevisvärde i de mål sådana åberopats. Utifrån domstolens bedömningar kan det konstateras att det råder en oklarhet om vilket bevisvärde en marknadsundersökning har. I flertalet fall har undersökningar bedömts ha antingen ett lågt bevisvärde eller inget bevisvärde alls på grund av att de främst varit behäftade med brister. De vanligaste bristerna har visat sig vara i marknadsundersökningens metod, rapport och urval. För företagen kan detta skapa problem då det kan bli en ekonomisk börda att de fått lägga ner stora summor pengar på att låta genomföra undersökningarna, som senare inte tas hänsyn till av domstolen. Eftersom det råder ett oklart läge kan det uppstå osäkerhet för företagen vad som gäller angående marknadsundersökningar. Det är därmed av betydelse att undersöka hur en marknadsundersökning bör utformas för att kunna utgöra ett tillförlitligt bevis i marknadsföringsmål. Detta genom att undersöka vilket bevisvärde domstolen tillmäter marknadsundersökningar i sina bedömningar. För att möjliggöra denna undersökning har den rättsdogmatiska metoden använts, med rättspolitiska inslag, tillsammans med juridisk och samhällsvetenskaplig litteratur, samt intervjuer med praktiker på området. En tillförlitlig marknadsundersökning kräver att undersökningsresultatet återspeglar vad den relevanta omsättningskretsen har för uppfattning om det som är föremål för undersökningen. Det behöver även framgå vad marknadsundersökningen har för syfte och att syftet faktiskt uppnås genom undersökningen. Det bör undvikas att ställa ledande frågor till respondenterna då ett tillförlitligt resultat kräver spontana svar. I marknadsrättsliga tvister kan med fördel en personlig intervju eller postal intervju användas då dessa möjliggör användandet av visuella hjälpmedel. Avslutningsvis bör nämnas att det är viktigt att domstolen får ta del av hur hela marknadsundersökningsprocessen gått till. 

 • 102.
  Adamczyk, Krzysztof
  et al.
  Department of Materials Science and Engineering, Trondheim, Norway.
  Søndenå, Rune
  Department for Solar Energy, IFE, Kjeller, Norway.
  You, Chang Chuan
  Department for Solar Energy, IFE, Kjeller, Norway.
  Stokkan, Gaute
  Sintef Materials and Chemistry, Trondheim, Norway.
  Lindroos, Jeanette
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Rinio, Markus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics.
  Di Sabatino, Marisa
  Department of Materials Science and Engineering, Trondheim, Norway.
  Recombination Strength of Dislocations in High-Performance Multicrystalline/Quasi-Mono Hybrid Wafers During Solar Cell Processing2017In: Physica Status Solidi (a) applications and materials science, ISSN 1862-6300, E-ISSN 1862-6319, article id 1700493Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wafers from a hybrid silicon ingot seeded in part for High Performance Multicrystalline, in part for a quasi-mono structure, are studied in terms of the effect of gettering and hydrogenation on their final Internal Quantum Efficiency.The wafers are thermally processed in different groups – gettered and hydrogenated. Afterwards, a low temperature heterojunction with intrinsic thin layer cell process is applied to minimize the impact of temperature. Such procedure made it possible to study the effect of different processing steps on dislocation clusters in the material using the Light Beam Induced Current technique with a high spatial resolution. The dislocation densities are measuredusing automatic image recognition on polished and etched samples. The dislocation recombination strengths are obtained by a correlation of the IQE with the dislocation density according to the Donolato model. Different clusters are compared after different process steps. The results show that for the middle of the ingot, the gettering step can increase the recombination strength of dislocations by one order of magnitude. A subsequent passivation with layers containing hydrogen can lead to a decrease in the recombination strength to levels lower than in ungettered samples.

  The full text will be freely available from 2018-11-07 16:03
 • 103.
  Adams, Paul C
  et al.
  University of Texas at Austin.
  Jansson, André
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Communication Geography: A Bridge Between Disciplines2012In: Communication Theory, ISSN 1050-3293, E-ISSN 1468-2885, Vol. 22, no 3, p. 299-318Article in journal (Refereed)
 • 104.
  Adamson, Frank
  et al.
  Stanford University.
  Åstrand, Björn
  Karlstad University.
  Privatization or public investment?: A global question2016In: Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes / [ed] F. Adamson, B, Åstrand & L. Darling-Hammond, Routledge, 2016, 1, p. 1-15Chapter in book (Other academic)
 • 105.
  Adamson, Frank
  et al.
  Stanford University.
  Åstrand, BjörnKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.Darling-Hammond, LindaStanford University.
  Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes2016Collection (editor) (Other academic)
 • 106.
  Adamsson, Annika
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  En Montessori-inspirerad pedagogik utmanar högpresterande elever matematiskt: En kvalitativ studie om vilka strategier lärare som använder en Montessori- inspirerad pedagogik i årskurs 1-3 anser utmanar och stimulerar högpresterande elever i matematik.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på vilka strategier lärare som använder en Montessori-inspirerad pedagogik anser stimulerar och utmanar högpresterande elever i matematik samt om de upplevde några svårigheter eller problem med att undervisa högpresterande elever i matematik. För att undersöka det har sex kvalitativa intervjuer genomförts med lärare som har varit eller som är verksamma i årskurserna 1-3. Resultatet av intervjuerna visar att lärarna har en gemensam uppfattning om att en Montessori-inspirerad pedagogik utmanar och stimulerar högpresterande elever i matematik eftersom grundtanken i Montessori-pedagogiken är "eleven i centrum". Det här innebär att lärarna måste utgå från varje elevs förutsättningar, behov och aktuella kunskapsnivå. I resultatet framkommer också att lärarna använder sig av olika strategier i form av matematikbok från en högre årskurs, special- och fördjupningsområden, åldersintegrering och lärande med flera sinnen för att stimulera och utmana de högpresterande eleverna matematiskt. Det framgår också i resultatet att lärarna inte upplever några större problem eller svårigheter i undervisningen av högpresterande elever i matematik. De belyser ändå att den egna matematiska kompetensen, tidsbrist och eget kontrollbehov ibland kan utgöra hinder för att stimulera och utmana de högpresterande eleverna tillräckligt. Utifrån studien kan man dra slutsatserna att lärare som använder en Montessori-inspirerad pedagogik lägger stor vikt vid att hitta rätt strategi för rätt elev, vilket bidrar till att de högpresterande eleverna får utmaning och stimulans. De olika hindren som lärarna belyser skulle kunna minskas med fortbildning och samarbete mellan årskurserna. 

 • 107.
  Adamsson, Sophie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  "Att vara bred är en tillgång": En kvalitativ intervjustudie av fyra sångpedagogers syn på genreval i sångundervisningen på gymnasiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how individual singing lessons for high school students differ depending on to which extent the vocal coach is driven by their own interests concerning genre. The study is based on four semi-structured interviews where two vocal coaches have their home turf in classical music, and two vocal coaches have their home turf within the african american genres. The study is of comparative nature where the focus is on eventual similarities and differences between vocal coaches’ viewpoints within the two genres. The theoretical perspective of the study takes its stand in the socio cultural perspective and how cultural tools and surroundings affect teaching and learning.The result of the study shows that the vocal coaches have more conformed opinions than they have conflicting ones when it concerns informed choices in genre, how their own interests affect their teaching and the views on the curriculum in relation to the lesson and its content. The interviewees differ when it comes to how they plan lessons for beginners and how they themselves listen to music. In the discussion the themes that surface in the result are discussed from a socio cultural perspective. These themes are: informed and uninformed choices concerning genre, the curriculum as a tool in teaching and the teachers’ own personal interests concerning genre. The conclusion is that the different tools the vocal coaches use affect how they work in and surrounding their teaching of high school students. 

 • 108.
  Adamsson, Sophie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  Kan jag låta sådär?: En observationsstudie med fokus på "edge" i sångmetoden "komplett sångteknik"2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to get a deeper insight of what it means to develop a new singing technique. To study this I have practiced edge ten minutes per day during a period of four weeks, five times a week. Three of these exercices have been videotaped. I have also used a logbook to document new experiences during the process. I have a socio-cultural perspective as a theoretical base in this study. In the result the different tools that were selected show how these were handled and how the process in learning has developed. The results show that the most central tools that were used were the body, the method book, the piano chair, the wall and a song. In the discussion I describe, from a socio-cultural perspective, what the conditions have been, and which tools I have used. 

 • 109.
  Adamsson, Tim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Kravrekommendation: En undersökning för kravrekommendationer för Nya Intranätets forum på Karlstad Universitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 110.
  Addelyan Rasi, Hamideh
  et al.
  Linköping University.
  Moula, Alireza
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Puddephatt, Antony J.
  Canada.
  Timpka, Toomas
  Linköping University.
  Empowering newly married women in Iran: A new method of social work intervention that uses a client-directed problem-solving model in both group and individual sessions2013In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 12, no 6, p. 765-781Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We set out to assess the processes by which a personal empowerment-oriented intervention based on learning spaces and the Rahyab problem-solving model can help newly married women in Iran to gain more control over their life situations. Learning to use the problem-solving model independently was an important component of this seven months’ educational program. A descriptive field study design based on qualitative methods was employed for data collection and analysis. The analysis of these processes showed how, through group and individual interventions, these women could influence their intimate relationships by altering their thoughts, their management of emotions, and their overt behavior. We invite more research on how empowerment-oriented interventions can be used to support newly married women as a part of family educational programs.

 • 111.
  Addelyan Rasi, Hamideh
  et al.
  Linköping University.
  Moula, Alireza
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Puddephatt, Antony J.
  Lakehead University, Canada.
  Timpka, Toomas
  Linkoping University.
  Empowering single mothers in Iran: Applying a problem-solving model in learning groups to develop participants' capacities to improve their lives2013In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 43, no 5, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since 2000, a problem-solving model has been taught to the Society for Protecting the Rights of the Child, and teachers and  students of social work in two universities in Iran. Since 2006, with the initiation of UNICEF, social workers, psychologists  and even some psychiatrists in Iran have been learning this model. In 2008, a group of researchers created an empowerment-oriented  psycho-social group and private intervention project to assess whether a group of Iranian single mothers could use this model, which was traditionally used by professionals only, to effectively and independently meet challenges in their own lives. Our results show that all women used the model effectively and, consequently, made more deliberate decisions to improve their life situations. Some of the women succeeded in finding a job and many improved their family relationships. This study suggests that empowerment-oriented social work can help many clients to achieve their goals, and that this psycho-social intervention project can be a useful model for social work in Iran and many other societies.

 • 112.
  Ade, Adam
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Nilsson, David
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Önen, Mahabad
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Varumärken: Hur bygger man varumärken?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens konkurrenssamhälle är det viktigt att företagen bygger en identitet och att de kan särskilja sig gentemot konkurrenter. Det är där varumärken får sin betydelse och roll. Det är även viktigt för konsumenterna att kunna skapa sig en egen identitet genom att välja företagens olika produkter. Varumärken kostar mycket pengar och tar lång tid att bygga upp, så det är viktigt att företagen förvaltar det på rätt sätt. Vad kännetecknar då ett starkt varumärke och hur bygger man upp ett sådant?

  Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera vilka komponenter som krävs för att bygga ett starkt varumärke. Vi valde att använda en kvalitativ metod och sju olika företag intervjuades. De modeller vi framför allt använde var Aakers och Melins modeller om hur man bygger starka varumärken.

  Resultatet visar att de komponenter som exempelvis Melin och Aaker framhåller om hur man bygger starka varumärken, även används av företagen. Exempelvis framhävs kontinuitet och konsekvens mycket i teorierna, och detta stämmer överrens med vad som framkom i intervjuerna. Det är också viktigt att man har en historia, en berättelse om hur företaget skapades, hur länge det har funnits och vad som har åstadkommits. Det är delvis sammankopplat med att det tar lång tid att bygga ett varumärke. Det tar tid att slå sig in på en marknad och etablera sig i konsumenternas medvetande, det vill säga öka sin varumärkeskännedom. Ytterligare en sak är att man måste ha en kvalité på sina produkter. Om produkten man säljer inte har tillräckligt god kvalité är det mycket svårt att bygga ett varumärke

 • 113.
  Adermark, Christopher
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Matematik i Kunskapsskolan2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 114.
  Adeva Rodil, Teresa
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Edge effect on abrasive wear mechanisms and wear resistance in WC-6wt.% Co hardmetals2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Wear of hardmetals is a complicated topic because the wear resistance and the wear mechanisms are influenced by microstructural factors. Although edge wear resistance has a vital importance, most of the researches made in laboratories are related to flat wear resistance using coarse abrasive paper. This situation produces problems with the prediction of abrasive wear behaviour and with the estimation of the lifetime of cutting edges of different kinds of tooling.

  Several studies have been done in order to clarify edge wear behaviour. It has been published correlations of the edge toughness to the load and to the bulk fracture toughness. In those publications coarse abrasive or Vickers indenter were used.

  In the present research, edge shaped specimens of WC-6wt%Co grades were investigated. In order to compare the obtained results for flat sliding and edge wear behaviour two test arrangements, pin on flat disc and edge on flat disc were employed. The specimens were tested using 120, 320, 800 and 2400 mesh SiC abrasive paper and the worn surfaces were investigated using SEM instrument to evaluate wear mechanisms. The edge wear was observed was discussed in relation to wear mechanisms investigated and correlated to the flat wear behaviour.

  The obtained results showed limited applicability of the results obtained with the pin on the flat disc test arrangement for prediction of the edge wear resistance, especially in the case when size of the abrasive particles is close to the WC grain size. However, both edge and flat wear results were similar in; 1) large WC grain sized hard metals wore more than fine grain sized against coarse abrasive paper whereas the reverse occurred against fine abrasives, and 2) wear mechanisms were mainly ploughing (or grooving) for fine grain sized hardmetals in all cases, whereas wear mechanisms changed from ploughing to binder removal and carbide pull-out going from coarse to fine abrasive paper.

 • 115.
  Adler, Camilla
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Från forskningsresultat om god undervisning till lärarens praktik: En kvantitativ studie om lärares uppfattning av god undervisning.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattning om gynnsamma faktorer för elevers kunskapsutveckling med särskild tonvikt vid formativ bedömning och processer av skolutveckling som behöver initieras inom verksamheten.

  Undersökningens resultat kan utgöra grund för ett arbete på skolor där man önskar sträva efter att stärka lärares insikter och medvetenhet om det forskningen pekar ut som faktorer för framgångsrik undervisning.

  Undersökningen har genomförts som en kvantitativ enkätundersökning med lärarpersonalen på tre grundskolor i en och samma kommun i Västra Götaland. Enkäten undersöker lärares åsikter om faktorer som är viktiga för framgångsrik undervisning, samt hur samma lärare beskriver sin egen undervisning i förhållande till dessa faktorer.

  Undersökningen visar att det finns en stor samstämmighet mellan faktorer som utpekats som viktiga för elevers kunskapsutveckling och de beskrivningar som anges kännetecknande för den egna undervisningen i de allra flesta fall. Samstämmigheten är köns-, stadie-  och åldersöverskridande. De tre faktorer som lärargrupperna anser har mest betydelse för elevernas kunskapsutveckling är att ge feedback som har fokus på möjliga förbättringar, att undervisningen har ett tydligt syfte, samt att regelbundet följa upp att eleverna förstår innehållet.

  På ett område gäller inte samstämmigheten inom lärarkollektivet. Undersökningen visar en markant skillnad mellan lärare med få år i yrket respektive många år i yrket när det gäller beskrivningen av hur man använder sig av formativ bedömning i det egna undervisningsarbetet. Lärare med mer än 15 år i yrket anger i hög utsträckning att man använder sig av formativ bedömning, medan lärare med färre år i yrket i liten utsträckning anger detta.

 • 116.
  Adolfi, Maria
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Lekens betydelse för lärandet av matematik i förskolan: Pedagogers syn på vilken betydelse lek har för barns tidiga matematiska utveckling2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how five teachers in a selected preschool work with play and mathematics. Also, this study examines how teachers believe that preschool affects children's mathematical learning today and in the future. The methods I have used are relevant research and literature on the subject. I have made qualitative interviews with five teachers. The study shows that the teachers think play is important for children when it comes to learn   mathematics, and they also think mathematics is everywhere in children’s play. All teachers believe that it is important that children get a basic ground for mathematical thinking in preschool, so it becomes a habit and a natural thing for them. It is also important that they get the basic concepts with them before they start elementary school. Many of the teachers mention that they want their children to look upon mathematics as something fun and exciting.

 • 117.
  Adolfsson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt: En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. Mycket fokus hamnar på tekniska aspekter kring införande av system och affärsnyttan glöms bort. Vissa anledningar till att uppföljning av affärsnytta bortprioriteras anses vara att det är för svårt, råder oklarhet kring ansvar, och att affärsnyttor är av övervägande ogreppbar karaktär. Affärsnyttorna berör ofta flera olika verksamhetsområden vilket medför svårigheter gällande identifikation och hög kostnad för att involvera berörda resurser. IT-projekt initieras däremot grundat på explicita greppbara värden med tillhörande kostnadskalkyl som visar hur verksamheten kommer få igen investerat kapital. När affärsnytta inte är explicit uttryckt, utan har en ogreppbar karaktär leder det till låg prioritet, då kunskap kring mätning och styrning saknas. IT-projekt innebär en stor investering i tid, pengar, personal och den förväntade affärsnyttan har stor genomslagskraft. Uppfyllelse av affärsnytta kan påverka hela företagets lönsamhet. Teorier gällande Benefits Management Process (BMP) utgör basen för denvetenskapliga plattformen och har kompletterats medrelevant forskning vid behov.

  Syftet med undersökning är att se vilka aktiviteter som behöver föregå för att möjliggöra framgångsrik uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt så att måluppfyllelse kan säkerställas.Även undersöka om utformning av projektmål kan bidra till att underlätta uppföljnings aktivitet.Undersökningen genomförs som en kvalitativ studie där en verksamhet inom små och mellanstora företagssegmentet (SMF), undersökts då de bedriver ett aktivt IT-projekt gällande byte av affärssystem. Undersökningen resulterade i fem konkreta slutsatser som är av en förklarande och upplysande karaktär.

   

  Undersökningen visar att:

  • BMP möjliggör uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt, men är inte en förutsättning.
  • BMP kräver ett omfattande åtagande för att bidra till ökat värde för en verksamhet.
  • En genomarbetad målformulering enligt akronymen SMART kan öka en verksamhets möjlighet till styrning och kontroll av dess projektmål.
  • Tydligare koppling till identifiering och mätningsmetoder krävs för att maximera värdet av att ta sig an BMP.
  • Systemleverantörs och kundrelationen behöver belysas inom BMP i takt med färre egna utvecklingsprojekt inom affärssystem initieras.

   

  Brister i teorin rör konkreta metoder för att mäta affärsnytta och hur Key Peformance Indictors (KPI) kan användas på ett effektivt sätt. Tillsammans med att forskningen inte redogör för hur en verksamhet kan arbeta med uppföljning av affärsnytta i en kund- och systemleverantörsrelation. Explicit uttryckt när en verksamhet genomför upphandling av affärssystem ifrån en systemleverantör. Detta rekommenderas ligga till grund för framtida undersökningar.

 • 118.
  Adolfsson, Antonia
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Off grid boende: Dimensionering samt värdering av möjliga system för hantering av avlopp och energiförsörjning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bostadsbristen är ett ständigt faktum i Sverige idag och i takt med att boendepriserna ökar så ökar också intresset för att bygga sin egen bostad. Arkitektfirman Tengbom i Karlstad har startat upp ett projekt, Portable Empowerment, som bygger på visionen om att skapa en portabel bostad som ska kunna fungera som en lösning när ett plötsligt behov av bostäder uppstår. För att bostäderna ska kunna flyttas runt krävs det att lösningar för energi- och avloppssystem finns integrerade i bostaden och ska kunna flyttas med för att göra bostaden portabel. För att detta ska vara möjligt krävs det avlopps- och energisystem som är off grid.

  Off grid betyder att systemet inte är kopplat till kommunalt avlopp eller elnät. Det finns sedan länge sätt att lösa både avlopp och energiförsörjning off grid och några exempel där det tillämpas är husvagnen och den klassiska sommarstugan, men de är allt som oftast inte anpassade för bruk året runt. Målet med denna studie är att identifiera samt värdera avlopps- och energisystem som kan tillgodose behoven i en liten bostad som brukas året runt av två personer. Bostaden har sin utgångspunkt i de ritningar som tagits fram av Tengbom för deras projekt Portable Empowerment.

  För att identifiera system som kan tillgodose behoven i bostaden har modeller byggts upp och simuleringar skett där system lämpade för off grid inkluderats. Lösningarna har sedan jämförts med varandra med hjälp av värderingsmatriser där portabilitet, kostnad, miljö och användarvänlighet för varje system värderats.

  Resultatet av studien visar att det finns flera system för både energi och avlopp som kan tillgodose behoven i bostaden året om. Flera av systemen uppfyller kraven för en portabel bostad och det är med andra ord möjligt att uppfylla Tengboms vision om ett fullständigt portabelt boende. Jämfört med en ”vanlig” bostad som är ansluten till vatten- och elnät är dock off grid-lösningarna betydligt mer tidskrävande. Genom att installera ett eget system med lösningar för enbart den egna bostaden tar brukaren också på sig det fulla ansvaret, något som kan tänkas vara en belastning för vissa brukare och en frihet för andra.

  Ur ekonomisk synpunkt visar studien att på energisidan är det svårt att hitta ett off grid-system som är billigare än on grid-systemet där en luftvärmepump installerats. Däremot är anslutningen till ett kommunalt avlopp betydligt dyrare, mellan 100 000-150 000 kronor mer, än att anlägga till exempel en egen infiltrationsanläggning i anslutning till den egna bostaden.

  För att utveckla denna studie bör möjligheten att bygga off grid-byar undersökas. Genom att bygga upp ett samhälle om ett stort bostadsbehov skulle uppstå kan energi- och avloppsanläggningar delas. Anläggningarna har större kapacitet och genom att dela på dessa kan både ansvar och kostnad minskas.

 • 119.
  Adolfsson, Caroline
  et al.
  Karlstad University.
  Eriksson, Jenny
  Karlstad University.
  "...nu har jag inga miner kvar": En kvalitativ studie om restauranganställdas upplevelser av det emotionella lönearbetet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det emotionella lönearbetet kan innebära att sälja sitt leende, för att sprida en positiv och glad känsla hos de personer som bemöts. Enligt tidigare studier anses det vara ett krävande arbete, arbetstagaren blir en del av det företaget säljer. Det framkommer att arbetstagaren använder sig av olika strategier för att kunna hantera uppgifterna kring arbetet. Det visar sig att det finns outtalade krav och förväntningar från både kunder och arbetsgivare. Arbetet i en restaurang är en socialt etablerad roll och därmed finns förväntningar i uppträdandet hos den anställde. Att försöka uppfylla dessa förväntningar kan vara krävande och arbetstagaren kan uppfatta det som utmattande att behöva utföra ett emotionellt lönearbete. Det finns även uttalade krav kring hur arbetstagaren får uppträda och detta kan arbetsgivaren kontrollera via rutiner på arbetsplatsen eller andra kontrollverktyg som exempelvis mystery shoppers. 

 • 120.
  Adolfsson, Caroline
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Eriksson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Omplaceringsskyldigheten: Vid uppsägning av personliga skäl relaterat till sjukdom2015Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 121.
  Adolfsson, Claes
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Strömberg, Markus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Stenberg, John
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Millennials och baby boomers attityder till fake news: Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to find out the generations millennials and baby boomers approach to the media's veracity and political neutrality. This was done using the following questions: What attitudes does Millennials and Baby Boomers have to the news media's veracity? Are there differences and similarities there when we look at the variables gender and political position?

   

  To define the generations we used Cliff Zukins generation theory. There are several other theories with different definitions of generations, but we chose to limit ourselves to Zukins model because we considered this to be the most relevant to our purpose.

  To obtain additional information about the generation's positions on various issues, we have also assumed Paula M Poindexters research on the issue, and Göran Bolins definition of Manheims theory. Finally we used Jesper Strömbäcks definition of the agenda setting theory when it was accurate.

   

  We chose to conduct a survey in order to be able to reach as many respondents as possible. Because we wanted to compare two specific generations with eachother, we used a quota sampling. The answers gave us an overall picture of the different generational attitudes toward the news media.

   

  The results showed that generational affiliation did not affect public confidence in the news media. When we added the gender variable, the result is different, the younger generation of women had significantly higher confidence than men in the same group. Both the younger and the older men had a more critical view of the news media content than women. This shows that gender is a significant variable in the issue of trust.

   

  Political opinion also turned out to be an important variable. The biggest difference was shown in the generation of baby boomers where three quarters of the red voters had a fairly strong confidence in the news media. Those who vote blue in this generation had a significantly lower confidence.

   

  The main difference depending on generational affiliation was shown in the question of how easy it is to spot fake news. Millennials believed it was much easier to determine authenticity in news than baby boomers. Only two percent of the older generation felt that it was easy to spot, the corresponding figure in the younger generation was 12 percent.

   

  The majority of all respondents stated that they believe in a large or fairly large future increase of false news. This result did not affect the respondents' views on how easy it is to see if the news is false.

   

  The conclusion we can draw is that the generational affiliation does not affect the question of confidence in the news media, however, it does have an affect in how easy it is to determine if news is true or false.When measuring confidence towards the news media, political opinion was the most important variable.

 • 122. Adolfsson, ET
  et al.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Smide, B
  Wikblad, K
  Type 2 diabetic patients' experiences of two different educational approaches: A qualitative study2008In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 45, no 27, p. 986-994Article in journal (Refereed)
 • 123.
  Adolfsson, Karin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Albinsson, Stina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Friår - av vilken anledning?: Kopplingar mellan anledningar till friår och livsformerna2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att se vilka anledningar individen har till att välja friår och hur det kopplas samman med livsformerna de lever. Syftet har också varit att se individens upplevelse av friåret och vad de använt friåret till. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sex friårslediga. Intervjuerna har handlat om individens upplevelse av friåret och tiden före det.

  Friår är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med målsättning att ge arbetstagare en längre ledighet från sitt arbete. Arbetslösa får samtidigt en chans att komma in på arbetsmarknaden. Friåret innebär att vara ledig från sitt arbete i tre till tolv månader för att kunna göra något annat utanför arbetsplatsen. För att kunna undersöka av vilka anledningar individen har friår och hur det kopplas med de olika sociala strukturer som villkorar människors vardag. Vi har studerat om livsformsanalysen kan användas till att beskriva, förklara och förstå skillnaderna i människors vardag. Livsformerna är sociala strukturer som villkorar människors vardag. De olika livsformsbegreppen som vi har använt oss av är arbetarlivsformen – husmorslivsformen, karriärenslivsform – representationshustrunslivsform och självständighetens livsform – medhjälperskans livsform. Det är dock vanligt att leva en blandning mellan två eller flera livsformer, det kallas en blandform.

  Vi har kommit fram till att livsformerna till viss del kan kopplas samman med hur intervjupersonerna lever under sitt friår och av vilken anledning de har friår. Det visar sig i att de som använder friåret till att starta ett företag lever till stor del självständighetens livsform. Att använda friåret till utbildning kan kopplas samman med karriärens livsformer. Vidare kan vi se att karriärenslivsform kan kopplas samman med att pressen på arbetet är stor och då är rekreation under friåret vanligt. Många kvinnor lever blandformer och det gör att de har svårt att kombinera de olika arbets- och kärleksformerna. De använder friåret till att ta hand om sin familj och sig själva.

 • 124.
  Adolfsson, Marie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Borg, Therese
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  "När det skaver"- Skolsköterskans erfarenhet av psykisk ohälsa hos barn och tonåringar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 125.
  Adolfsson, Monica
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Lärares arbetssätt och material som kan hjälpa elever med dyslexi2016Independent thesis Basic level (university diploma), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
 • 126.
  Adolfsson, Oscar
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Blomqvist, Marcus
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Vägghängd duschpall: Utveckling av duschpall för Etac Supply Center AB2010Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This degree project has been carried out by Oscar Adolfsson and Marcus Blomqvist, during the spring of 2010, both studying to become Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering, at Karlstad University. The degree project includes 22,5 credits.The work is done on behalf of Etac Supply Center AB in Anderstorp. Etac is a company developing and manufacturing home health care products, with operation in Sweden, Norway, Denmark, England and Germany, and with sales worldwide. Bo Lindqvist, R & D manager has been the contact person at Etac.During the project the students has had a workplace at Semcon Caran AB in Karlstad. Semcon has also been helpful as a sounding board.The objective of the work has been developing a new, wall mounted shower chair, assigned for persons with difficulty to stand up while showering.Etacs requirement of the shower chair is that it should be able to support a user with a weight of 100 kg, the chair shouldn’t have any outrigger, optional should be armrests and backrest. The seat should be mountable in existing bathrooms, and act as a complement for the current shower seats sold by Etac. It’s very important that the result is good looking, and appealing to new target groups.In the start of this project, the students have been carrying through a benchmarking, mainly at the NordBygg fair in Stockholm. The students have been agreeing about the lack of products with both functionality and aesthetic appealing qualities.The result is adjusted to fit the most common wall constructions in Sweden.Four concepts have been developed, and among these four, one is the final result. The final result consists of two aluminium wall rails and a plastic seat. A plastic backrest, and armrest in both plastic and stainless steel are optional.During the work, the specifications on products like these, from the Swedish institute of assistive technology, concerning strength and risks of pinching has been observed.The project has resulted in CAD-files and a model in scale 1:3, manufactured by Etac.

 • 127.
  Adolfsson, Petra
  Karlstad University.
  Motivation till läsning: En fallstudie av fem lektioner i läsning i årskurs ett2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 128.
  Adolfsson, Pontus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Sylvaner, Joakim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Förtätning som planeringsideal: En studie om relationen mellan förtätning och hållbarhet i Karlstads kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Densification is a recurring approach in municipal urban planning. This means that local districts are tied to other parts, such as the center core. The densification is an ideal that arose in connection with the criticism of its opposite, sprawl. The sprawl has been considered a major inconvenience as it means that people and places are separated from one another and increases the distances. However, the theories goes apart. Far from all, considers that densification means sustainable development, such a development where all sustainability aspects get the same space. In recent decades, densification has become increasingly popular and today it is often the ideal for a sustainable city, but the question is whether it is truly sustainable or not?

   

  The previous research which forms the basis of the study has been obtained to gain increased understanding and objectivity to the pros and cons of densification. The purpose of the study is to give the reader and ourselves an understanding of how densification as a planning ideal affects Karlstad municipality's social and ecological sustainability as well as results of increased durability due to densification can be demonstrated by measurements and analyzes. The questions thus are of such a nature that they can answer our purpose. What advantages and disadvantages involves densification in the municipality, how and in what way is social and ecological sustainability calculated and can sustainability be legitimized in densification? The method used for collecting empirical results is qualitative. Thus, the selected methods are text analysis of municipal regulatory documents as well as an interview study with municipal officials and politicians.

   

  Based on earlier theories and research, our analysis of the empirical material shows results of that there are both advantages and disadvantages with densifying measures, and that the economic dimension prevail in decisions rather than the ecological and social aspects. Even if the answers to the questions in this analysis, shows both positive and negative consequences, it is not possible to conclusively say that they can be attributed to densification unless there are measurements and analyses on sustainable results. Every city is different, which also includes Karlstad. It is therefore, according to us, not entitled to claim that densification in Karlstad leads to sustainable development until the municipality can report results that can demonstrate that densifying measures in fact has strengthened the social and ecological as well as economic sustainability.

 • 129.
  Adolfsson, Rasmus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Utformning av en infästningsstandard: En utveckling av kvalitetsarbetet hos Nordmarkens Fasader AB2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the construction industry today is increasing the demands on its actors and procedures to ensurethe quality of the final product, the work on quality assurance has increased in a greater degree.Quality assurance involves a systematic approach that often follow a specific quality system orquality mark. That this is conducted is often demonstrated by a certain certification.Nordmarkens Fasader in Töcksfors is a manufacturer and installator of windows, doors, walls androofs in aluminum and glass. To ensure the quality of their products, they work for the P-markingsystem that later allows them to P-label their products. The P-mark is the Science Partners ownquality mark and proves, among other things, that the product complies with statutory or regulatoryrequirements but also in most cases higher standards demanded by the market.In their work, Nordmarkens Fasader follows a quality manual, which in its turn is modeled after therules for P-marking. This is the official summarized description of the P-marking and contains orrefers to all the documents and document types included in the quality system of NordmarkensFasader.For the products of Nordmarkens Fasader to be developed a further step in working towards a goodquality and function, they want to establish drawings that deal with attaching elements in the wall, inthe quality manual. All this to get better track of what happens to the product after manufacture.Something that makes this even more important is that they do not always handle assembly of theirproducts. A standard of attachments in this case would result in that they can influence whathappens after manufacture. To achieve this it was necessary for a standard of attachments ofelements to be designed and then also integrated in the quality manual.Because there are many wall types to choose from, the most common and most abundant of thesewas elected. It all resulted in a number of standard drawings showing where some of the products ofNordmarkens Fasader should be attached in the selected wall. For this to be put into use in everydaylife it also had to be integrated into the quality manual. In addition to these standard drawings, themanual were changed while new documents also were created in this. All to achieve the best resultswith the quality work at Nordmarkens Fasader.This work will serve as a basis for future work on attachment drawings, in the quality manual, asthere is interest in bringing in multi-wall types in this.

 • 130.
  Adolfsson, Robin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Jönsson, Caroline
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Är SundaHus materialklassning kompatibel med Miljöbyggnads, BREEAMs och LEEDs materialkrav?: En studie om SundaHus miljöklassningar.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We live in a society where there is a shortage of housing and the demand for new and sustainable buildings is growing. The houses that are being built today are focused on being energy efficient to save resources. Something that is forgotten is the choice of materials to house constructions. Materials can affect nature and people from the cradle to the grave by for example material hazardous components. The certification systems Miljöbyggnad, BREEAM and LEED have been checked and their material criteria have been defined. Through a selection of construction materials taken from SundaHus a review has been made of these materials towards the certification systems´ criteria on materials to see if they are compatible. The minority of the criteria were reviewed to separate materials and could be verified in SundaHus. Almost all materials passed the criteria that could be used of Miljöbyggnad and BREEAM regardless of classification in SundaHus. None of the LEED criteria were compatible with SundaHus for separate materials. The fact that the worse classifications in SundaHus could pass the criteria that were reviewed indicates that the requirements in environmental certification systems are too low. Higher and more demands should be made on individual materials and the hazardous substances in them.

 • 131.
  Adrian, Josefin
  Karlstad University.
  Hade vi haft nån sån, då hade litteraturen funnits: Om vilka diskrimineringsgrunder som finns representerade i några förskolors val av barnlitteratur samt syftet med valen av dessa böcker2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 132.
  Adut, Sara
  Karlstad University.
  Pedagogiska metoder som förebygger läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3: En undersökning av några lärares beskrivningar av hur de tillämpar sina kunskaper i undervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to research how a group of teachers at an elementary school described the methods that they used to teach reading and writing skills in grades 1-3, including practices used to prevent reading and writing difficulties. The study was conducted by interviewing teachers, and then analyzing the findings by applying the theoretical framework consisting of the three special educational perspectives. The summarized results showed that the teachers used similar methods of practice, but that their own university education had given them dissimilar sets of knowledge and perspectives on how they performed their teachings. Teaching methods that were used to prevent reading and writing difficulties were the usage of language games during the beginning stages of literacy development, and cooperation between parents and special education teachers. Another important factor was the early identification of pupils who faced challenges in reading and writing difficulties. Some of the results matched previous studies in the same area. An additional finding found is that teachers’ education has changed, as well as their status over the past twenty years, which has had an effect on their occupation. 

 • 133.
  Aeyadi, Amin
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Mechanical and Materials Engineering.
  Formation of protective lubricious oxide layers on the surface of nitrogen alloyed steels in self-mated sliding2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 134.
  af Kleen, Suzanne
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  ”Det kan inte vila på mig att klara allting själv” Några elevers erfarenheter av att använda alternativa verktyg i sitt lärande: Några elevers erfarenheter av att använda alternativa verktyg i sitt lärande2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med en fördjupad förståelse för erfarenheter av att använda alternativa verktyg hos elever med dyslexi. Studien som är en kvalitativ undersökning bygger på intervjuer av tre elever. Utifrån deras berättade erfarenheter har berättelser skapats. De har sedan analyserats med utgångspunkt i den sociokulturella teorin och resultatet har avslutningsvis diskuterats i relation till tidigare forskning.

  Resultatet av studien visar att elever, med hjälp av alternativa verktyg, artefakter, kan klara av det som ligger utanför deras förmåga. Verktygen används när eleverna behöver stöd i sitt lärande när det gäller att läsa och skriva. För att kunna använda verktygen på bästa sätt är både eleverna och lärarna i behov av handledning och tid för implementering.

  Elevens självbild spelar stor roll för deras villighet att använda alternativa verktyg. Eleverna menar att det skulle kännas bättre att använda verktygen om lärarna informerar alla elever i klassen om dyslexi och hur de alternativa verktygen kan stödja elever med funktionsnedsättning i deras lärande.

  Denna studie kan bidra med förståelse för hur viktig lärarens samtal- och handledningsroll är när det gäller elevens användande av alternativa verktyg. 

 • 135.
  Affelin, Malin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Att levandegöra undervsningenStudent thesis
 • 136.
  Aflaki, Inga Narbutaite
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Petridou, Evangelia
  Mid-Sweden University.
  Miles, Lee
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies. UK.
  Entrepreneurship in the polis: Understanding political entrepreneurship2015 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Dynamics of entrepreneurship have attracted growing attention from scholars of political science, policy studies, public administration and planning, as well as more recently, from the realms of international relations and foreign policy analysis. Under the banner of political entrepreneurship, this volume considers and maps out conceptual approaches to the study of entrepreneurship drawn from these fields, discusses synergies, envisages new analytical tools and offers contemporary empirical case studies, illustrating the diverse political contexts in which entrepreneurship takes place in the polis. Drawing upon an international cast of senior academics and cutting edge young researchers, the volume takes a closer look at key aspects of political entrepreneurship, such as, defining political entrepreneurs, how it relates to change, decision-making and strategies, organizational arrangements, institutional rules, varying contexts and future research agendas. By highlighting the political aspects of entrepreneurship, the volume presents new exciting opportunities for understanding entrepreneurial activities at regional, national and international levels. The volume will be of particular relevance to scholars and students of political science, policy studies, public administration, planning, international relations and business studies as well as practitioners interested in the nexus and utility of entrepreneurship in the modern-day political world.

 • 137.
  Afrasiabi, Soran
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  The River as a Symbol of Liberty: An analysis regarding the Significance of the Mississippi River in The Adventures of Huckleberry Finn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the extensive research on slavery during the antebellum, few authors have investigated the connection between the Mississippi river and its importance and status as a symbol of freedom throughout The Adventures of Huckleberry Finn, written by Mark Twain. Therefore, this essay attempts to analyze just how much the river actually meant for Huck and Jim during their journey towards freedom. The methodology of this analysis is based on a qualitative content analysis where categories are created and put it in relation to the historical and political landscape the novel presents. By investigating how the river functioned as an optional escape route that would lead the slaves far away from the notoriously bad treatment on the cotton fields, as well as the dangerous riverside settings which involved several risks for both Huck and Jim, this essay concludes that the river does not only work as an escape route away from captivity and civilization, it also provided the characters with a comfortable and safe home which alone could symbolize liberty.

 • 138. Afroz, Barna
  et al.
  Moniruzzaman, Syed
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Stark Ekman, Diana
  Karolinska institutet .
  Andersson, Ragnar
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  The impact of economic crisis on injury mortality – the case of the ‘Asian Crisis’2012In: Public Health, ISSN 0033-3506, Vol. 126, no 10, p. 836-838Article in journal (Refereed)
 • 139.
  Afshari Vafa, Behrouz
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Forsmark, Mathias
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Earnings Management by classification shifting of income statements items2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Afzal, Sadaf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Thiengnoi, Phunbubpha
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  A COMPARATIVE ANALYSIS OF CSR STRATEGIES, IMPLEMENTATION AND OUTCOMES: A Qualitative Case Study of IKEA, Starbucks and H&M2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A business activity generates both negative and positive externality simultaneously for both the environment and the society. The basic idea is to minimize the negative externality and generate more positive externality.Expectations of the society towards businesses have grown tremendously during the past few decades, the stress is upon a socially, environmentally and legally responsible businesses. Organizations have responded to this expectation by indulging in a set of activities which are termed as Corporate Social Responsibility, but that has not been enough, businesses cannot resolve social and environmental problems of the society unless they know where to focus and what is the strategy to become better businesses and yet not be criticized. The need is to utilize a firm‘s resources in the most effective manner. Thus, strategic CSR comes in as a solution for better performance.Strategic CSR began the evolution of more responsible and favorable businesses in terms of societal pressures and expectations. In our research, we have tried to develop a framework which when incorporated with the CSR concept helps make more strategic sense to the firm, so that it benefits not only the society but also the firm itself. The research builds a strategic framework and analyses in light of it the CSR activities of three major retail companies namely, IKEA, Starbucks and H&M.The EFQM model which is a self assessment tool for organizations has been incorporated with CSR to make it a strategic assessment framework. This has been a new concept, and has proven quite effective in assessing the strategies and outcomes regarding CSR of the three companies being used as examples.

 • 141.
  Afzal, Zeeshan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Towards Secure Multipath TCP Communication2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The evolution in networking coupled with an increasing demand to improve user experience has led to different proposals to extend the standard TCP. Multipath TCP (MPTCP) is one such extension that has the potential to overcome few inherent limitations in the standard TCP. While MPTCP's design and deployment progresses, most of the focus has been on its compatibility. The security aspect is confined to making sure that the MPTCP protocol itself offers the same security level as the standard TCP.

  The topic of this thesis is to investigate the unexpected security implications raised by using MPTCP in the traditional networking environment. The Internet of today has security middle-boxes that perform traffic analysis to detect intrusions and attacks. Such middle-boxes make use of different assumptions about the traffic, e.g., traffic from a single connection always arrives along the same path. This along with many other assumptions may not be true anymore with the advent of MPTCP as traffic can be fragmented and sent over multiple paths simultaneously.

  We investigate how practical it is to evade a security middle-box by fragmenting and sending traffic across multiple paths using MPTCP. Realistic attack traffic is used to evaluate such attacks against Snort IDS to show that these attacks are feasible. We then go on to propose possible solutions to detect such attacks and implement them in an MPTCP proxy. The proxy aims to extend the MPTCP performance advantages to servers that only support standard TCP, while ensuring that intrusions can be detected as before. Finally, we investigate the potential MPTCP scenario where security middle-boxes only have access to some of the traffic. We propose and implement an algorithm to perform intrusion detection in such situations and achieve a nearly 90% detection accuracy. Another contribution of this work is a tool, that converts IDS rules into equivalent attack traffic to automate the evaluation of a middle-box.

 • 142.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Garcia, Johan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Partial Signature Matching in an MPTCP World using Insert-only Levenshtein DistanceManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper proposes a methodology consisting of a constrained version of the Levenshtein distance that can be used to detect signatures from partial traffic. The proposed algorithm is formally presented, implemented, and tested using the latest available version of the Snort ruleset. The results show that the algorithm can successfully detect all partial signatures with nearly 90% accuracy.

 • 143.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Automated Testing of IDS Rules2015In: Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW), 2015 IEEE Eighth International Conference on, IEEE conference proceedings, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As technology becomes ubiquitous, new vulnerabilities are being discovered at a rapid rate. Security experts continuously find ways to detect attempts to exploit those vulnerabilities. The outcome is an extremely large and complex rule set used by Intrusion Detection Systems (IDSs) to detect and prevent the vulnerabilities. The rule sets have become so large that it seems infeasible to verify their precision or identify overlapping rules. This work proposes a methodology consisting of a set of tools that will make rule management easier.

 • 144.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  IDS rule management made easy2016In: Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2016 8th International Conference on, IEEE conference proceedings, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Signature-based intrusion detection systems (IDSs) are commonly utilized in enterprise networks to detect and possibly block a wide variety of attacks. Their application in industrial control systems (ICSs) is also growing rapidly as modem ICSs increasingly use open standard protocols instead of proprietary. Due to an ever changing threat landscape, the rulesets used by these IDSs have grown large and there is no way to verify their precision or accuracy. Such broad and non-optimized rulesets lead to false positives and an unnecessary burden on the IDS, resulting in possible degradation of the security. This work proposes a methodology consisting of a set of tools to help optimize the IDS rulesets and make rule management easier. The work also provides attack traffic data that is expected to benefit the task of IDS assessment.

 • 145.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Multipath TCP IDS Evasion and Mitigation2015In: Information Security: 18th International Conference, ISC 2015, Trondheim, Norway, September 9-11, 2015, Proceedings, Springer, 2015, Vol. 9290, p. 265-282Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The existing network security infrastructure is not ready for future protocols such as Multipath TCP (MPTCP). The outcome is that middleboxes are configured to block such protocols. This paper studies the security risk that arises if future protocols are used over unaware infrastructures. In particular, the practicality and severity of cross-path fragmentation attacks utilizing MPTCP against the signature-matching capability of the Snort intrusion detection system (IDS) is investigated. Results reveal that the attack is realistic and opens the possibility to evade any signature-based IDS. To mitigate the attack, a solution is also proposed in the form of the MPTCP Linker tool. The work outlines the importance of MPTCP support in future network security middleboxes.

 • 146.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Lidén, Anders
  Towards Multipath TCP Aware Security Technologies2016In: New Technologies, Mobility and Security (NTMS), 2016 8th IFIP International Conference on, IEEE conference proceedings, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Multipath TCP (MPTCP) is a proposed extension to TCP that enables a number of performance advantages that have not been offered before. While the protocol specification is close to being finalized, there still remain some unaddressed challenges regarding the deployment and security implications of the protocol. This work attempts to tackle some of these concerns by proposing and implementing MPTCP aware security services and deploying them inside a proof of concept MPTCP proxy. The aim is to enable hosts, even those without native MPTCP support, to securely benefit from the MPTCP performance advantages. Our evaluations show that the security services that are implemented enable proper intrusion detection and prevention to thwart potential attacks as well as threshold rules to prevent denial of service (DoS) attacks.

 • 147.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Lindskog, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Lidén, Anders
  A Multipath TCP Proxy2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Multipath TCP (MPTCP) is an extension to traditionalTCP that enables a number of performance advantages,which were not offered before. While the protocol specificationis close to being finalized, there still remain some concernsregarding deployability and security. This paper describes theon going work to develop a solution that will facilitate thedeployment of MPTCP. The solution will not only allow non-MPTCP capable end-hosts to benefit from MPTCP performancegains, but also help ease the network security concerns that manymiddleboxes face due to the possibility of data stream beingfragmented across multiple subflows.

 • 148.
  Afzal, Zeeshan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science.
  Rossebø, Judith
  Integrated Operations, ABB AS, Norway.
  Chowdhury, Mohammad
  Talha, Batool
  ABB Corporate Research, ABB AS, Norway.
  A Wireless Intrusion Detection System for 802.11 networks2016In: PROCEEDINGS OF THE 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS, SIGNAL PROCESSING AND NETWORKING (WISPNET), IEEE conference proceedings, 2016, p. 828-834Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Wireless local area networks (WLANs) deployment is increasing rapidly. At the same time, WLANs have become an attractive target for many potential attackers. In spite of that, the de facto standard used to implement most WLANs (IEEE 802.11) has what appear to be residual vulnerabilities related to identity spoofing. In this paper, a pragmatic study of two common attacks on the standard is conducted. These attacks are then implemented on test beds to learn attack behavior. Finally, novel attack signatures and techniques to detect these attacks are devised and implemented in a proof of concept Wireless Intrusion Detection System (WIDS).

 • 149.
  Agdur, Klara
  et al.
  Karlstad University.
  Chausset, Amaell
  Karlstad University.
  Personliga upplevelser av fantomfenomen efter en amputation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 150.
  Agergård Kareliusson, Charlotte
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Lärares kunskap om ADHD: Finns det ett samband mellan kunskap, attityder inför och bemötande av elever med diagnosen?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to map out if there were a relation between teachers knowledge about ADHD and their emotionell attitudes towards students with the diagnosis and to map out if there were a relation between teachers knowledge about ADHD and their choice of strategy used in the classroom to meet students with ADHD. The study was conducted as a survey study among teachers in grade 1 – 9. The teachers where to answear knowledge questions and self-rated questions about emotionell attitude and their choice of strategy. A link to a web survey was emailed to 400 principals in Swedish elementary schools. If the principal approved that the school participated in the survey he/she forwarded the email to the teachers. The survey was a remodeled version of the survey used by Kos (2004). The result of the survey was then processed as six linear regression analysis. The result shows a significant relation between teachers knowledge about ADHD, their emotionell attitude towards students with ADHD and their self-rated choice of strategy. 

1234567 101 - 150 of 27409
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf