Change search
Refine search result
123 101 - 143 of 143
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Nilsson Lind, Ronja
  et al.
  Karlstad University.
  Lindberg, Sara
  Karlstad University.
  Färgernas betydelse och användbarhet på hemsidor som säljer kläder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 102.
  Nilsson, Peter
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Social CRM hos myndigheter: En fallstudie om en myndighets användning av Social CRM för kundtjänst2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har sociala medier utvecklats i snabb takt och används idag av ett stort antal Internetanvändare över hela världen. Det har genom teknikerna bakom sociala medier blivit enkelt att kommunicera och samarbeta på webben. Information kan skapas och delas utan svårigheter och följaktligen har Internetanvändarna blivit socialt orienterade. Detta innebär utmaningar för verksamheter som bedriver kundservice. Traditionella strategier och tekniker för CRM är inte längre tillräckliga för att möta de sociala Internetanvändarnas krav och behov. Därför riktas nu fokus mot det relativt nya konceptet Social CRM som låter verksamheter närma sig sina kunder genom social interaktion.

  Syftet med denna studie i ämnet informatik är att undersöka hur en offentlig organisation använder sig av sociala medier i kombination med kundhanteringstjänster för att hantera kundkontakt och kundfrågor. Vidare undersöks nyttoeffekter av denna form av kundtjänst och kritiska framgångsfaktorer. Undersökningen har utformats som en fallstudie och genomfördes på en myndighet där fyra anställda med olika roller intervjuades om deras användning av en socialt inriktad kundhanteringstjänst samt sociala medier. En telefonintervju genomfördes även med företaget som levererar kundhanteringstjänsten.

  Denna studie visar att socialt inriktade IT-tjänster kan användas på flera sätt av myndigheter. Genom att använda ett socialt inriktat verktyg för kundservice har den studerade myndigheten fått förmåga att hjälpa många fler konsumenter än tidigare utan ökad arbetsbelastning. Deras verksamhet har marknadsförts och fler konsumenter känner nu till vilken service de erbjuder. Dessutom har det blivit möjligt att samarbeta med andra myndigheter.

  Användningen av socialt inriktad kundtjänst har bidragit med många nyttoeffekter, exempelvis har verksamheten effektiviserats, kvaliteten på servicen har ökats, myndigheten har fått möjlighet att ta emot feedback, ökad kunskap från konsumenter har bidragit till bättre förmåga att agera och myndigheten kan nå ut till fler med viktig information.

  Slutligen visar denna studie att kritiska framgångsfaktorer främst bör fokuseras på korrekt användning av sociala verktyg snarare än införande om systemet är av enklare slag som i detta fall.

 • 103.
  Nim, Rasmus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Redesigning training report application: A qualitative study on user experience2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  IdrottOnline is a system that provide a funding organisation information about athlete’s activities in different sport clubs. A sport club can apply for financial funding from this organisation and use a provided application to report their activities and the attending athletes. These reports are then calculated and the sport clubs gets money according to the amount of attending athletes. It is large amounts of money given to the sport clubs and therefor important for the coaches to be able to report the athletes presence easily with few mistakes. The objective of the study is to design a software solution to report on athletes’ training that has functionality to support athletes, coaches and funding organisations. The method used is a qualitative interview survey with complimentary observations on the same participants, ending with ad hoc testing on the analysed system. The main thing found in the application were related to group handling that the system required but did not exist in the real world. It is also concluded that an interview survey is not sufficient to evaluate the user experience in a software system.

 • 104.
  Nordström, Emma
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Marknadsföring av organisationer i sociala medier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hög konkurrens mellan organisationer gör att marknaden har blivit tuffare och det gäller att ligga i framkant för att vara med och slåss om kunderna. Marknadsföring har länge varit en tung post i budgeten fram till dess att teknologin öppnade upp möjligheten att nå ut direkt till sin målgrupp i realtid - gratis. Sociala medier är ett omtalat ämne som ger organisationer möjligheten att få direktkontakt med sin definierade målgrupp. Problemet med denna relativt nya teknik är att veta hur organisationer ska använda de sociala medierna, vilken webbplats eller applikation som passar organisationen bäst samt hur de bäst kan användas. För organisationer som inte är bekanta med denna teknik kan det vara rena djungeln att börja använda de sociala medierna och därför behövs vägledande råd.

  Syftet med denna uppsats som skrivs i ämnet Informatik är att studera befintliga strategier för sociala medier och utifrån dessa, med komplement ur den empiriska studien, formulera vägledande råd för användande av sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv.

  Genom en intervju med en kommunikatör som arbetar med och föreläser inom ämnet sociala medier ges en verklig bild av hur dessa medier används inom marknadsföring. För att studera det verkliga användandet av sociala medier har en innehållsanalys genomförts där fyra organisationer studerats utifrån vilken information som de publicerar i de olika medierna: Facebook, Instagram och Twitter. Därtill genomförs en intervju med en anställd i Simklubben Ägir, en av de studerade organisationerna. Därtill görs två enkätundersökningar för få en djupare inblick i konsumenternas relation till sociala medier och organisationers tankar kring denna typ av medier.

  Det framgår av undersökningen att sociala medier kan tillhandahålla ett bättre marknadsföringsresultat gentemot de traditionella mediekanalerna. Att generationerna yngre än 65 år använder sig flitigt av internet bådar gott för de sociala mediernas framväxt. Genom sociala medier ser målgruppen aktivt på reklam tillskillnad från traditionella mediekanaler där publiken tenderar vara mer passiv. Att använda sociala medier innehåller såväl möjligheter som risker. Möjligheterna och riskerna analyseras för att kunna identifiera hur risker ska kunna undvikas för att tillhandahålla det bästa resultatet av sociala medier.

  Det framgår av undersökningen att vägledning är ett viktigt stöd vid användning av sociala medier. De vägledande råden som studien resulterar i används för att upprätt en röd tråd för användandet av medierna. I studiens resultat ges vägledning som gäller marknadsföringens syfte, målgrupp och val av sociala medier. Därefter följer råd kring vem inom organisationen som ska ansvara för de sociala medierna, vilken typ av information de ska publicera samt hur säkerheten ska upprättas. Avslutningsvis följer råd för bland annat interagerande med konsumenter, hur organisationen ska kunna stå sig mot sina konkurrenter samt hur och varför organisationen ska fortsätta att utveckla sitt användande av sociala medier.

  Denna typ av vägledning hjälper organisationer att identifiera viktiga aspekter gällande sociala medier. Därtill kan vägledningen medföra att fler konsumenter får kännedom om organisationen och deras produkter. Organisationen kan således tillhandahålla fler marknadsandelar med denna teknik i jämförelse med traditionella mediekanaler.

 • 105.
  Norén Persson, Erika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Design av en digital utbildningsmodul med kristermer på svenska och norska: Hur utformas utvärdering av lärande?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  CriseIT är ett projekt som arbetar med att bidra till god krisberedskap genom att skapa mindre gränsregionala hinder i krisövningar över den svenska och norska gränsen mellan Värmland och Hedmarks Fylke. I tidigare krisövningar över gränsen har det varit tydligt att det uppstår språkliga barriärer. Därför har en parlör tagits fram i syfte att överbrygga dessa hinder.

  Syftet med detta arbete i att designa en digitalt utbildningsmodul är att ta reda på hur man kan lägga upp en utbildning som hjälper användaren i att öva på svenska och norska kristermer. Det kan vara genom att lära sig ord utantill eller genom att öva på att söka på ord och begrepp i parlören.

  Som metod användes ett pilottest med 11 deltagare från området krisledningsövning av en prototyp innehållande ett par olika typer av ordinlärningsfrågor samt ett kortare frågeformulär. Pilottestet gjordes på distans via det webbaserat systemet Ozlab.

  Upplägget av frågorna i utbildningsdelen i pilottestet fungerar övervägande bra som ett sätt att lära sig ord och som en övning i att leta på ord och begrepp i ordlistan. I slutsatserna diskuteras lämpligt LMS (Learning Management System) för en sådan utbildningsmodul. Testpersonernas kommentarer var övervägande positiva kring parlören och att hitta svar i den till utbildningsmodulen. Bland de brister som uppmärksammades var själva sökfunktionen i den pdfbaserade parlören. Det ges även synpunkter kring utveckling av parlören.

 • 106.
  Olsson, Emanuel
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Wahlström, Johan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Metoder för utvärdering av webbplatsers användbarhet: Expertutvärdering och användartestning som ett ramverk2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvärderingar är viktigt att göra på alla slags produkter. Det finns en uppsjö av olika tillvägagångssätt för att utvärdera en webbplats användbarhet. Syftet med den här rapporten är att undersöka om metoderna expertutvärdering och användartestning är ett tillräckligt effektivt och enkelt ramverk att använda för att grundligt utvärdera en webbplats ur ett användbarhetsperspektiv. Vi har använt dessa metoder för att utvärdera en webbplats och sedan analyserat huruvida metoderna har kompletterat varandra när det kommer till antalet och typen av funna fel. Undersökningen visar att båda metoderna genererar ungefär lika många unika problem var för sig och att de kompletterar varandra mycket bra. Kombinationen av de två metoderna har givit en tillräckligt övergripande beskrivning av problembilden och även genererat en god mängd med användbarhetsproblem och förslag till förändringar både ur en användares och en interaktionsdesigners perspektiv.

 • 107.
  Olsson, Fredrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Rickardsson, Johan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Kartstöd och open source desktop-GIS för Tullverket2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 108.
  Palo, Teea
  et al.
  Lancaster University Management School, Lancaster, LA1 4YX, UK.
  Åkesson, Maria
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Löfberg, Nina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Servitization as business model contestation: A practice approach2019In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 104, p. 486-496Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In principle, organizations know how to do servitization, but in practice, many struggle to change their business models to include service offerings. To understand this struggle, this paper examines servitization in a large multinational manufacturer within the pulp and paper industry. Utilizing practice theory, the study explicates the servitization process as a contestation of a company's parallel business models — one existing and dominant; one emerging. As business models materialize in organizational practices, and therefore have the potential to frame and organize servitization efforts, the models give rise to contestations in the practices performed by actors in the organization and the ecosystem. The elements of such contestations provide a better understanding of the ways in which practices may be disrupted to support servitization. Contestations can thus be creative instead of problematic. As a result, this paper extends the conceptualization of servitization as a bottom-up, emergent and iterative process of business model contestation.

 • 109.
  Pauget, Bertrand
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Chauvel, Daniele
  SKEMA Business School, Sophia Antipolis, France.
  Intergenerational learning and memory: Guest editorial2018In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 25, no 2, p. 74-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this special section is to highlight the challenges organizations face with the reality of the intergenerational diversity. These challenges affect critically all the aspects of learning and corporate memory in organizations. Design/methodology/approach: A conceptual approach is adopted to examine the existing literature concerning the intergenerational diversity and its implications on learning and organizational memory for organizations. Findings: An analysis of intergenerational memory is proposed to open a discussion about the managerial and organizational consequences of the integration of diverse generations. With this important change, several questions are addressed about the brain drain risk, knowledge transfer from a generation to another, as well as knowledge creation, knowledge storage and capitalization. Originality/value: A selection of four articles is proposed to illustrate then this broad thematic.

 • 110.
  Pauget, Bertrand
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Wald, Andreas
  Business and Law, Agder University, Kristiansand, Norway).
  Creating and implementing organizational innovation: The role of professional identity and network embeddedness in healthcare organizations2018In: European Journal of Innovation Management, ISSN 1460-1060, E-ISSN 1758-7115, Vol. 21, no 3, p. 384-401Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Research on organizational innovation remains relatively scarce, particularly with respect to social structures and processes. In contrast to product innovation, organizational innovation relies more on informal processes and relationships among members of the organization than on formal processes. The purpose of this paper is to contribute to the understanding of these processes at the micro level.

  Design/methodology/approach

  Building on a process model of organizational innovation, the authors study the case of a dermatology department of a large hospital in France and conceptualize organizational innovation as the outcome of a social system represented by networks of relationships, professional identities and formal structures.

  Findings

  The findings suggest that informal networks support the early phase of the invention and development of organizational innovation. However, the later phases depend more on the formal structure. A mismatch between professional identities and formal roles and positions can prevent the institutionalization and legitimation of organizational innovation in the final phases of the innovation process.

  Research limitations/implications

  The study is limited to one case, a department in a French hospital. The authors call for future research to study different industry/country contexts.

  Practical implications

  Professional organizations such as hospitals should encourage better interactions between actors of different professional identities to support the development and implementation of organizational innovation. Reducing the perceived hierarchy of different professional identities may also be useful.

 • 111.
  Persson, Oskar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  IT outsourcing i offentliga organisationer: Identifiering av kritiska framgångsfaktorer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är IT en grundförutsättning för att företag och organisationer ska kunna behålla och utveckla sin verksamhet och sina affärer. Om en verksamhet av någon anledning inte har kompetensen, resurserna eller viljan att fokusera på IT kan dessa verksamheter istället välja att outsourca dessa aktiviteter på en extern leverantör. Enligt konsultföretaget Tieto (2013) kommer outsourcingen av IT i den offentliga sektorn att öka samtidigt som det finns relativt lite forskning idag kring just detta. Syftet med studien är identifiera och beskriva kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av IT när en offentlig organisation outsourcar till en privat leverantör. Kritiska framgångsfaktorer är här ett stöd för bättre beslutsunderlag och en tydligare målstyrning. Studien har genomförts via ett kvalitativt angreppssätt på respondenter från både offentliga organisationer samt privata leverantörer. Litteraturgenomgången har resulterat i en analysmodell som har använts som underlag under studien. Studien visar att när en offentlig organisation ska outsourca IT till en privat leverantör är det först och främst viktigt att den offentliga organisationen gör en förstudie på sin egen organisation. Här kan det vara bra att låta en utomstående organisation göra en granskning av den. Båda parter måste veta de juridiska implikationer som en outsourcing innebär och har du inte den kunskapen bör den skaffas via exempelvis konsulter. Var också noga med att välja de personer som kommer vara ansvariga för relationerna. Dessa personer ska vara kommunikativa och väl insatta i verksamheten. Sätt gemensamma mål och visioner med din partner för att båda ska bli engagerade i samarbetet. Skriv också avtal där det går att göra justeringar efter hur omvärlden förändras. Allt detta måste också vara tydligt beskrivet i avtalet för att undvika missförstånd.

 • 112.
  Persson, Peter
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Länkröta: HTTP Error 404 – File not Found2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Länkröta är ett ständigt växande problem på Internet, men vad är länkröta egentligen? Hur uppstår det? Varför bör vi bry oss, och hur kan vi försöka motverka det? Dessa är några av de frågor som jag kommer att besvara i den här uppsatsen. Jag har valt att titta närmare på några av de vanligaste orsakerna samt några av de mest populära lösningarna till problemet.

  Länkröta, som samlingsnamn, verkar inte vara vedertaget i Sverige. Dock känner de flesta till begreppet “bruten länk”. Jag har valt att söka information om problemet och sammanställa denna, för att sedan komplettera informationen med enkätfrågor. Jag har kommit fram till att länkröta är ett allvarligt problem, men som få känner till. Jag har även sammanställt ett antal konkreta riktlinjer på hur man kan skydda sig mot länkröta.

 • 113.
  Persson, Roy
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  En anpassning och utvärdering av ett mobilt användargränssnitt som styr DISE’s informationsskärmar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 114.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for HumanIT (from 2013).
  A brief evaluation of icons suggested for use in standardised information policies: Referring to the Annex in the first reading of the European Parliament on COM (2012) 00112014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The principle of “informed consent” as prescribed by national laws and EU directives makes it necessary to inform users about all the intended data processing when they submit data. Conveying the sometimes highly complex clauses of privacy policies to the subjects concerned is generally hard.

  This report takes a look at the icons appearing in Annex to Article 13a of the European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individual with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation).  COM (2012) 11.

  In particular, the report presents the result of a small-scale test in which the participants failed to understand the graphic scheme of the proposal as well as the pictographic parts of the icons.

 • 115.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Simulating interactive graphic user interfaces2001In: IT-lyftet 2001: Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden, Part III, Ronneby, April 23-25, 2001 / [ed] Janis Bubenko jr, Stockholm: The Knowledge Foundation , 2001, p. 55-61Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a report within category 4: reports with a point of departure in earlier disciplinary affiliation, which in the author's case is General Linguistics. The earlier studies on how writing was invented and how it relates to other means of expression are here extended to a characterisation of the means of expression within human-computer interaction. Special interest is paid to people with limited linguistic competence as well as the relation between linguistic and graphic means of expression. An on-going attempt to make a GUI experimental station for non-programmers, initially targeting on teachers and language therapists, is reported. The idea is to provide for manual simulations of the interactivity of proposed products, thereby simplifying testing and making possible the development of ideas during test runs.

 • 116.
  Pettersson, John Sören
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for HumanIT (from 2013).
  Meints, Martin
  Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz (ICPP) .
  D3.13: Study on Usability of IMS2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Usability is an important factor influencing the acceptance of technology-related products and subsequently the decision process to use or buy them. For this reason usability has been of interest in market research for many years. However, in the context of user-controlled Identity Management Systems (IMS) hardly any comparative usability studies have been published. This document gives an overview of established evaluation methods and criteria for usability and analyses which methods and criteria are suited for user controlled IMS. The selected methods and criteria are applied to twelve IMS in six functional classes. These classes include user controlled identifier management, policy management, form filling, context monitoring and history management. Nine of these IMS are further analysed in depth and the results of the tests are published in this report.

 • 117.
  Pettersson, John Sören
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Wik, Malin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Andersson, Henrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  GUI interaction interviews in the evolving map of design research2018In: Lecture Notes in Information Systems and Organisation, ISSN 2195-4968, Vol. 26, p. 149-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter presents GUI-ii, Graphical User Interface interaction interview, a method used to remotely discuss, develop and test GUI prototypes with users and stakeholders. Examples of such sessions are presented to demonstrate that the main benefit of GUI-ii is that this way of co-designing allows for interaction-informed discussions around functions and user interfaces, where re-design and hands-on experience can be integrated and efficiently carried out remotely. Using a facilitation tool to enact GUI layout and responses allows participation and evaluation to be mixed in participatory design sessions in a productive way. This form of participatory design is discussed along the dimensions found in Sanders’ Map of Design Research. The discussion concludes that GUI-ii facilitates participation by relaxing demands for physical presence and by allowing people to participate from their own work environment while still making it easy for them to directly influence contents, structure and interaction.

 • 118.
  Pius, Alphonsa
  et al.
  Natl Matern Hosp, Dublin, Ireland; Trinity Coll Dublin, Dublin, Ireland.
  Kane, Bridget
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Development of Minimum Dataset (MDS) for Postnatal Discharge Summaries (PDS)2016In: 2016 IEEE 29th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), IEEE, 2016, p. 94-99Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A discharge summary (DS) is the main mode of communication between secondary / tertiary care and primary / community care. Low quality DS can lead to poor commu- nication, and break the continuity of care in the community. The development of a Minimum Dataset (MDS) for postnatal discharge summaries (PDS) using a mixed methodology with sequential explanatory design is reported. A MDS development process is used to harmonise datasets in a newly developed PDS. Informed by literature, an analysis of the PDS collected from 15 maternity hospitals in Ireland, together with input from 50 submissions from public health nurses (PHNs), general practitioners (GPs), obstetricians, and midwives, identify the required datasets for the PDS. Dataset definitions are identified using national and international data dictionaries. SNOMED- CT standard is used for terminology. As well as supporting mother and baby care, the developed PDS has the potential to support strategic planning by providing information on maternity health indicators, maternity care outcome measures, national and perinatal mortality and morbidity statistics and national and international data comparisons. 

 • 119.
  Racho, Suzie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Identifiering av faktorer som påverkar en IT -outsourcingrelation: En fallstudie av en kund -outsourcingleverantörs relation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT-outsourcing innebär att en kund skriver kontrakt med en IT-leverantör som ska utföra aktiviteter till kunden under en viss tid och till ett visst pris, oavsett var IT-leverantören befinner sig.

  IT-outsourcing ökar dramatiskt men det innebär inte att alla outsourcingprojekt alltid lyckas. Faktum är att det ständigt rapporteras om misslyckade outsourcingprojekt.

  Olika undersöknings- och forskningsrapporter visar att den gemensamma faktorn för misslyckande med IT-outsourcing är kund och outsourcingleverantörs relationen, det vill säga den mänskliga faktorn. Detta har väckt intresse hos forskare att undersöka vilka faktorer som bidrar till en framgångsrik relation mellan kund och IT-outsourcingleverantör samt att studera vilka effekter och påverkan faktorerna har på en outsourcingrelation.

  Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva faktorer som påverkar en IT-outsourcingrelation ur ett kund-outsourcingleverantörs perspektiv. Bisyftet är att undersöka hur viktiga faktorerna upplevs vara för en IT-outsourcingrelation.

  Fallstudiemetoden har tillämpats i denna uppsats i syfte att få ett kvalitativt angreppssätt. Intervjuer genomfördes med fyra olika rollinnehavare i syfte att undersöka en outsourcingrelation ur kund- och outsourcingleverantörs perspektiv. Två intervjuer hos kunden och två hos outsourcingleverantör. Metoden för innehållsanalys har tillämpats i syfte att analysera hur viktiga faktorerna upplevs vara för en IT-outsourcingrelation.

  Arton faktorer låg till grund för undersökningen i denna uppsats: konfidentialitet, förtroende, kvalitativ kommunikation, samarbete, ömsesidig affärsförståelse, delaktighet, kunskaps- och informationsdelning, engagemang, gemensamma värderingar och mål, flexibilitet och anpassning, individer, tillfredsställelse, konflikthantering, stöd från högsta ledning, transparens, gemensamma risker och fördelar, kulturell kompatibilitet och ömsesidigt beroende. Resultatet från undersökningen visade att den viktigaste faktorn är konfidentialitet och minst viktigast är kulturell kompatibilitet och ömsesidigt beroende. Undersökningen bidrog även till att identifiera en ny möjlig faktor nämligen jämlikhet.

 • 120.
  Rosberg, Katarina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Responsiv webbdesign eller Mobil webbapplikation med navigation och överskådlighet som fokus: En studie av faktorer som kan påverka valet av teknik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt mer vanligt att människor kopplar upp sig mot internet via sin smartphone, både privat och i arbetet. Detta innebär att webbsidor måste anpassas för att visas i dessa enheter. Men att mobilanpassa en webbsida kan vara svårt när det kommer till överskådlighet och navigation av webbsidan. Detta på grund av den begränsade skärmytan. När det kommer till att mobilanpassa en webbsida talas det ofta om två tekniker, responsiv webbdesign och mobila webbapplikationer. Det är dessa två tekniker som diskuteras och jämförs i denna kandidatuppsats. Netgain är ett företag som just nu står inför valet av teknik och detta fall används som exempel för att visa på hur resultatet från denna kandidatuppsats kan relateras till ett specifikt fall i praktiken.

  Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att göra en jämförelse mellan teknikerna responsiv webbdesign och mobil webbapplikation. Uppsatsen syftar till att beskriva vilka faktorer som kan påverka valet av teknik när det gäller navigation och överskådlighet i smartphones med fokus på användning. Uppsatsen syftar även till att visa hur dessa faktorer kan relateras till ett företag som Netgain. Frågan är hur dessa faktorer kan användas för att ta fram rekommendationer avseende vilken av teknikerna responsiv webbdesign och mobil webbapplikation som passar bäst för en mobil representation av deras affärsmodell för IT.

  I denna undersökning har ett kvalitativt angreppssätt tillämpats bestående av en fallstudie som har baserats på personliga intervjuer med konsulter på ett webbföretag. Utifrån dessa intervjuer, tillsammans med insamlad teori, har faktorer som kan påverka valet av teknik när det gäller navigation och överskådlighet i smartphones identifierats.

  Det tydligaste resultatet som framkom i denna undersökning är att mängden information, som ska finnas på den mobilanpassade webbsidan, kan påverka valet av teknik. Vid stora informationsmängder och djupa informationsstrukturer har en mobil webbapplikation en fördel framför responsiv webbdesign. Däremot tillgodoser responsiv webbdesign användarens förväntning om att det som går att finna på en webbsida som visas på en desktop även ska gå att finna i en smartphone. I en mobil webbapplikation finns möjligheten att styra innehållet på ett annat sätt än vid responsiv webbdesign. Detta gör att en mobil webbapplikation har en fördel även när det kommer till överskådlighet och detta kan även bidra till att användaren kan nå sitt mål snabbare än på en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign.

  Undersökningen visade vidare att när det kommer till att göra en mobilanpassad webbsida överskådlig samt enkel att navigera för alla användare, oavsett behov, har en mobil webbapplikation även här en fördel framför responsiv webbdesign. Detta på grund av att det vid responsiv webbdesign kan vara svårt att få innehållet på webbsidan att läsas upp korrekt av en skärmläsare. Dock har responsiv webbdesign en fördel i att denna teknik tillhandahåller ett minimalt behov av att zooma innehållet.

  Nyckelord: responsiv webbdesign, mobil webbapplikation, navigation, mobil webb.

 • 121.
  Runeborg, Lisa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem: En fallstudie av ett införandeprojekt med relationsperspektivet kund- till systemimplementatörsföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Införandet av affärssystem är en komplex samt riskfylld process och ett misslyckat införandeprojekt kan skapa förödande konsekvenser för ett företag. Många företag väljer att anlita extern experthjälp vid införandet av affärssystem för extra stöd och kompetens under införandeprocessen. Trots extern hjälp misslyckas fortfarande många införandeprojekt och en faktor vilken påverkar detta är förhållandet mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag.

  Uppsatsens syfte är att utifrån relationsperspektivet kund- till systemimplementatörsföretag identifiera och beskriva framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem. För att göra detta har en fallstudie genomförts där ett införandeprojekt utfört av ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag har studerats.

  Uppsatsarbetet har genomförts med ett kvalitativt arbetssätt och uppsatsens forskningsstrategi är en fallstudie. En inledande litteraturstudie mynnade ut i en analysmodell med hjälp av vilken data om fallet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med fyra respondenter, två från ett kundföretag och två från ett systemimplementatörsföretag. Data från intervjuerna har jämförts mot varandra samt mot framtagen analysmodell.

  Resultatet av fallstudien visar på att relationen mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget, vid införandet av affärssystemet, påverkats av förhållandefaktorerna tillit, kommunikation samt enhetlig bild. Förhållandefaktorerna har även påverkat kunskapsöverföring mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget vilket vidare har haft effekt på införandeprojektet i helhet. Fallstudien visar även på att det förberedande arbetet utfört av systemimplementatörsföretaget, samt internkommunikation inom systemimplementatörsföretaget, har påverkat relationen mellan involverade parter samt resultatet vid införandet av affärssystemet.

 • 122.
  Rådberg, Mikael
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Metodkedjor vid situationsanpassning av metoder för processorienterad verksamhetsutveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats i ämnet informatik har tillkommit utifrån bakgrunden att det kan vara svårt att veta när metoder för processorienterad verksamhetsutveckling ska användas, och hur metoder potentiellt kan användas. Passar de metoder som erbjuds bra ihop, och påverkas de vid anpassningar av metodinnehållet? 

  Syftet med denna uppsats är att utifrån en metodöversikt definiera metodkedjor för metoder för processorientering i praktiken (PoP-metoder), och därefter undersöka hur metodkedjor påverkas vid situationsanpassning av olika metodinnehåll.

  Till grund för studien ligger en empirisk undersökning utförd genom en enkät med 15 respondenter som aktivt visat intresse för metoderna. Undersökningen har ställt frågor med syftet att samla in data om yrkesverksamma personers inställning till olika typer av situationsanpassning av metoder för processorienterad verksamhetsutveckling.

  Studiens slutsatser berör dels metodkedjor för PoP-metoderna och dels yrkesverksammas inställning till situationsanpassning. De metodkedjor som framställs till följd av denna kandidatuppsats visar att PoP-metoderna integreras väl med varandra, men även att situationsanpassning av metodkedjor har stora konsekvenser. Yrkesverksamma ställer sig positiva till situationsanpassning av visst metodinnehåll, med förbehåll då anpassning av metodinnehållet leder till ett försvagat resultat efter användning av en metod.

 • 123. Röhle, Theo
  Desperately seeking the consumer: Personalized search engines and the commercial exploitation of user data2007In: First Monday, ISSN 1396-0466, E-ISSN 1396-0466, Vol. 12, no 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With reference to surveillance studies theory, this paper critically assesses the role of personalized search engines as a mediator between advertisers and users. It first sketches the economic and technical background of online marketing and personalized searches. Then, it engages in an in-depth discussion of two examples of personalized search engines with regard to the data collection process used and the way in which this data is used for advertising purposes. The discussion shows that users' information needs, as well as their personal data, are subject to a growing pressure in terms of commercial exploitation. Essentially, search engines now fulfill the task of translating information needs into consumption needs.

 • 124.
  Röhle, Theo
  Germany.
  Dissecting the Gatekeepers: Relational Perspectives on the Power of Search Engines2009In: Deep Search: The Politics of Search beyond Google / [ed] Becker, Konrad; Stalder, Felix, Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag, 2009, p. 117-132Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper engages in an in-depth discussion of the search engine Google, focusing on its relationship to webmasters and users. Attempts by webmasters to game the ranking system in order to boost the position of their websites are met by Google with a subtle combination of rewards and punishment. It is argued that this strategy involves the establishment of a disciplinary regime that enforces a certain norm for web publishing. Google’s relationship to the users, on the other hand, is characterized by less invasive forms of power. By inserting itself deeply into the users’ information environment, Google can collect and analyze unprecedented amounts of user data. It is argued that the modeling of segmented consumption behavior that these schemes are based upon involves a governmental form of power. It is a kind of power that aims at controlling differential behavior patterns by gaining an intimate statistical knowledge of a population and using this knowledge as a means of predictive risk management.

 • 125.
  Röhle, Theo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  ’Think of it first as an advertising system’: Personalisierte Online-Suche als Datenlieferant des Marketings2007In: Kommunikation@gesellschaft, ISSN 1616-2617, E-ISSN 1616-2617, Vol. 8, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [de]

  Suchmaschinen gehören seit langem zu den wichtigsten Werbeträgern im Netz und es wird mittlerweile offen zugestanden, dass die gezielte Vermarktung von Werbeplätzen sich zur Kernaufgabe der Suchmaschinenbetreiber entwickelt hat. Um dem Ruf nach relevanteren Suchergebnissen nachkommen zu können, binden neue Formen der personalisierten Suche immer weitere Bereiche des Nutzerverhaltens in den Suchprozess ein, gleichzeitig schaffen die gesammelten Daten aber auch die Grundlage für eine noch engere Verzahnung ökonomischer Interessen mit dem persönlichen Nutzungskontext. Mit Bezug auf aktuelle Theoriebildung aus den "Surveillance studies" diskutiert der Beitrag die Rolle der personalisierten Suche als Bindeglied zwischen Nutzer und Werbung. Sowohl die Entwicklung der Online-Werbung als auch die technischen Grundlagen der personalisierten Suche werden skizziert, um schließlich an zwei konkreten Beispielen zu erläutern, welche Daten bei der personalisierten Suche erhoben werden und wie diese zu Werbezwecken verwendet werden können. Dabei wird deutlich, dass die zunächst zur Verbesserung der Suchergebnisse erhobenen Nutzerinformationen einem immer stärkeren kommerziellen Verwertungsdruck ausgesetzt sind.

 • 126.
  Samsioe, John
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Wäppling, Elina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Enklare, billigare och bättre?: en studie om projektförbättringar i planeringsfasen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka planeringsfasen och vad som händer däri för att se vad som kan förbättras. Detta görs genom att intervjua fyra projektledare vid olika företag som ägnar sig åt IT-projekt och intervjuerna ställs sedan emot existerande teori i området genom en kvalitativ analys. Intervjufrågorna baseras på projekttriangeln, som är ett ständigt återkommande fenomen i projektledningsteori, vars gyllene beståndsdelar är tid, kostnad och resultat. För undersökningens skull anpassas denna till att fokusera på planeringsfasen och då belyses aktiviteterna som sker när projektspecifikationen skapas; skapande av budget, tidplan och kravspecifikation, samt resurstilldelning för projektet.

            Det framkommer i undersökningen att samtliga fallföretag fokuserar på att generera ett bra resultat, eftersom de anser att en nöjd kund är det yttersta måttet på ett lyckat projekt, men att de ej är samstämmiga gällande vad som är sekundärfokus: tid eller kostnad. Detta konstaterande leder vidare till ifrågasättandet av projekttriangelns form. Är det kanske en romb egentligen?

            Vi rekommenderar projektorganisationer, baserat på det som framkommit under analysen, att utveckla sig själva till lärande organisationer och att utforska sin ståndpunkt i projektromben. Vidare rekommenderar vi organisationer att inte stirra sig blinda på möjliga kostnadsbesparingar, att alltid arbeta med buffert – för både tid, kostnad och resurser samt att beslutsfattarna gällande budgetar skall sätta sig in i projekten bättre alternativt förlita sig än mer på tillgänglig expertis. Slutligen rekommenderar vi även projektorganisationer att inrikta framgångsmätningar på projekt mot resultatet, eftersom vår undersökning visat att resultat alltid är huvudfokus.

            De identifierade problemområdena som leder fram till rekommendationerna förefaller vara anledningen till det höga antal misslyckade IT-projekt som låg till grund för undersökningen och om dessa rekommendationer följs skulle problemen därmed minska.

 • 127.
  Scott, Joshua
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  An analysis of coordination, communication and collaboration of information in the warehouse.: A case for RFID and Wireless sensor technology.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The cost of packets or pallets handling at the studied freight company has increased considerable through the years due to increase in online shopping. As a result of this, the company has tried different methods of processing packets and pallets at the warehouse without effective result.

  The primary aim of the study is to analyze communication and collaboration of information in the warehouse and come up with a possible improvement suggestion to the multinational freight company.

  The result from the analysis shows the weak points in information sharing between different areas of warehouse operations of the multinational freight company. The outcome of the study recommends use of information technology such as Radio Frequency Identification and Wireless Sensor Network. The recommendation will allow extension of information sharing to all processes involved in packets or pallets handling at the warehouse.

 • 128.
  Shirani, Sabah
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Effekter som uppstår i processorienterade organisationer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis in the subject of informatics was to investigate the effects as process orientation (PO) results, based on two Swedish companies. To reach this purpose I have chosen to use a qualitative study where I interviewed two process-oriented organizations to clarify if effects previously reported in the literature available appears in Swedish business.

  Previous studies about the effects of process orientation show manly positive effects and seldom any negatives. These studies consist of both empirical studies and literature studies. With empirical studies, I mean where the authors has studied cases company and with literature studies I mean where authors usually do not study any case companies instead they summarize previous literature and empirical studies.

  The conclusions I found in this bachelor thesis is that it is difficult to define process orientation because many authors define the concept differently, especially if they have different focus on their studies and that it is difficult to know what companies are doing when they consider themselves to be process-oriented . 

  Another conclusion is that PO leads to many positive operational and strategic effects but could also lead to a few negative operational and strategic challenges/effects. The positive operational effects that are reported mostly are increased customer satisfaction, greater customer focus, increased ability to respond in improvement requirements, faster production time, increased productivity, improved process performance and more. The positive strategic effects are the increased understanding of each other within the organization, improved delivery reliability, improved delivery performance, increase value of the company and more.

  The negative operational challenges/effects that are reported are improvement is time consuming, inefficient and difficult to achieve participation in the survey, weak commitment from employees, black for employees to see the big picture and sin own well in the process, and more. The negative strategic challenge/effect is risk for ambiguity.

 • 129.
  Sondell, Mikael
  Karlstad University.
  Utmaningar vid införande av Scrum: En studie av tre svenska projektorganisationer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 130.
  Strid, Karin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Oväntade effekter av riskhantering i projekt?: En studie av projektledares personliga erfarenheter2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att arbete i projektform har blivit en vanligare modell i samhället så har även företeelsen ”hantering av risker i projekt” fått uppmärksamhet. För att minska utsikten att påverkas negativt av risker, visar tidigare forskning att effekterna av de risker som finns kan motverkas genom aktiv hantering av dessa risker.

  Syftet med studien är att undersöka om det uppstår oväntade effekter av att initiera och genomföra riskhantering i projekt. Studien är en kvalitativ undersökning bestående av strukturerade intervjuer med projektledare. Då detta innebär att ta del av och tolka respondenternas egna upplevelser och erfarenheter har en fenomenologisk ansats använts.

  Studien omfattar projektledares personliga erfarenheter av effekter av initierad och/eller genomförd riskhantering i projekterings- och genomförandefasen i kundorderprojekt genomförda av leverantörer av utrustning till tung industri under 2000-talet.

  Resultatet visar på ett antal positiva och negativa oväntade effekter som uppkommer som en följd av påbörjad och/eller genomförd riskhantering i projekt. Det finns dock inget i studien som tyder på att det finns rutiner för att utnyttja dessa oväntade effekter i projekten.

  Slutsatsen är att metod och rutiner som används vid riskhantering i projekt kan förbättras exempelvis genom skapande av checklista, utbildning av berörd personal och genom översyn av rutiner för erfarenhetsöverföring. Även förändring på personalsidan föreslås för att få en möjlighet att utnyttja oväntade effekter av riskhantering.

 • 131.
  Sundberg, Jörgen
  et al.
  Karlstad University.
  Öh, Gustav
  Karlstad University.
  Värdet av processmodellering: vid utveckling och användning av affärssystem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 132.
  Sundstrom, Erik
  et al.
  Swedish Govt Agcy Innovat Syst, Stockholm, Sweden..
  Karlsson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Camén, Carolina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Service innovation as a political process2017In: Service Industries Journal, ISSN 0264-2069, E-ISSN 1743-9507, Vol. 37, no 5-6, p. 341-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Service innovation processes are driven by stakeholders in interaction and are understood and sketched as a value negotiation process that consists of an iterative process of securing potential value in service. While previous research has focused on service innovation as a harmonious closed system, our study explores service innovation as a political process in which stakeholders negotiate to create and secure future value. Data are collected through interviews and participant observations in four different case studies. Our study contributes to the field by illuminating service innovation as a political process and explaining how this is operationalized. The findings also contribute to an understanding of how stakeholder resources impact a chosen strategy; the resulting strategy's impact on the service concept vis-a-vis its potential value; and how several involved stakeholders formulate, negotiate, and secure future potential value, which are the activities that drive a service innovation process.

 • 133.
  Svensson, Elin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  ETIP – A tip to help develop IT systems for rural Kenyan education.: Exploring the potential of ICT for informal, non-formal and formal learning in the slums of Nairobi.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores the existing IT conditions of a Kenyan upper secondary school, with the purpose of identifying obstacles and opportunities that need to be considered in developing an IT solution. There has been previous research on IT learning in developing countries, like Jobe’s Do-It-Yourself Learning in Kenya: Exploring mobile technologies for merging non-formal and informal learning from 2014, or Marwan’s Empowering English through Project-Based Learning with ICT from 2015. The infrastructure for IT is rapidly improving in Kenya. With projects such as the laptop project they are showing the world that they are serious about IT usage in education. This thesis overall approach adheres to the ambitions of Action-Design-Research on a single case study made on a charity funded school in the outskirts of Nairobi. In order to establish an understanding of how IT was currently used, and desires for future developments 5 teachers and 4 students were interviewed, and 4 classroom observations were conducted. Results from his study highlights the most pressing factors and a set of design principles named the ETIP-model and the 7-ETIP design principles, named after the identified areas Educational IT-usage, TPACK-competence, Infrastructure, and Personal attitude. The conclusion is that it is important to consider all aspects of the ETIP-model and the 7-ETIP design principles, to insure important aspects of creating an IT system for rural Kenyan schools are taken into account. 

 • 134.
  Svensson, Jakob
  et al.
  Uppsala University.
  Larsson, Caroline Wamala
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Approaches to development in M4D studies: An overview of major approaches2015In: Promoting social change and democracy through information technology / [ed] Admasu Shibiru, Biplab Loho Choudhury, Caroline Wamala Larsson, Euphrasia Susy Suhendra,Kiran Prasad, Osée Kamga, P. Vigneswara Ilavarasan, Rasika Dayarathna, IGI Global, 2015, 1, , p. 23p. 26-48Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  There is no doubt that the proliferation of mobile phones in developing regions has opened up a range of possibilities and new avenues for individuals, governments, development agencies and civil society organisations. But we also know that development is a disputed concept and conveys a range of different connotations. Therefore in this chapter we examine the areas, where mobile phones are discussed as vehicles for development (i.e. M4D), and how mobile communication is related to the idea(s) of development today. To examine this, we have reviewed M4D articles in three major conference series and open source journals during 2008-2012. Three dominant areas of M4D emerge out of our sample: livelihood, health and civic participation. We find that M4D is largely based on an economic understanding of development and biased towards techno-determinism. We conclude this chapter by suggesting a future path for studying the impact of mobile communication in developing regions, something what we label as a dialectical approach.

 • 135.
  Thorén, Claes
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Print or Perish?: A Study of Inertia in a Regional Newspaper Industry2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The newspaper industry has in the last few decades experienced a gradual but steady decline. The cause of this decline and potential ways of counteraction have been under considerable debate recently both in the industry and in academia. For the last decade and a half, the digitization of news has emerged as a much debated challenge and been perceived by the industry as both its inevitable future and its biggest threat.

  Taking its starting-point in this complex situation, this dissertation particularly focuses on how the organizational culture of regional, ideologically driven newspaper organizations affects propensity for change. Particular focus is placed on the regional newspaper industry, and an ethnographical case study has been conducted of a Swedish county covered by two independent, competing newspaper organizations. The purpose of the study is to develop a theoretical concept to describe the kind of organizational inertia currently experienced by the regional newspaper industry.

  Combining semi-structured interviews, observations and analysis of public documentation, it is shown that both regional organizations in the study are struggling to reconcile a steadily declining print edition with the pressures of publishing news online. The regional newspaper industry is expected to deliver online news content to a growing audience without a profitable business model. Since the late 1990s, when the first of the organizations’ websites appeared, the Internet’s potential as a financially justifiable publishing platform has been put into question. Sixteen years later, the websites and the questions remain.

  The study shows how organizational memory and the act of remembrance are used along with certain aspects of corporate history and culture to legitimize long term strategizing that in turn have significant effects on the propensity for change. Dimensions of “spectrality” and the concept of “spectral organizations” are introduced as theoretical concepts to describe these particular types of organizations that are haunted by their past to the extent that they exhibit strategic entrenchment or even altogether an inability to progress and adapt to their environment. The contribution of the study is to increase the understanding of why the regional newspaper industry is experiencing inertia, and of the ideological forces that make implementing paradigmatic change so difficult.

 • 136.
  Thyberg, Simon
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Teknikstöd för beslutstagande och informationshantering i räddningstjänsten: Driv- och bromskrafter för användning av informationssystem vid räddningstjänsten i Östra Skaraborg2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är undersöka vilka driv(+)/bromskrafter(-) det finns för användning av teknikstöd/informationssystem, i nuläget samt framtiden, för beslutsfattande och informationshantering vid räddningstjänsten.

  En fallstudie har genomförts av RÖS, Räddningstjänsten i Östra Skaraborg. Forskningen har genomförts på ett kvalitativt tillvägagångsätt, där tre intervjurespondenter har intervjuats. Empiri har också samlats in från dokument, i huvudsak från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

  RÖS har tillgång till MSB:s teknikstöd, RIB-paketet. Alarmos, ett annat informationssystem, används bl.a. som organisationens "privata" databas och ersätts av ett modernare system kallat Daedalos.

  (+) RIB-paketet stödjer bl.a. inre befäl hos RÖS och är därför en drivkraft för användning av teknikstöd. En bromskraft för användning av teknikstöd är (-) brist av specifik träning med systemen. RÖS menar själva att det här är en anledning till att endast 20-30% av Alarmos potential används i verksamheten. (-) Fritextsökning saknas också i nuvarande system. Men återfinns i Alarmos ersättare Daedalos.

  (+) Daedalos kommer nås via pekplattor, vilket möjliggör användning av systemet för brandmän i fält. En bromskraft är att RÖS har uppfattningen att (-) tillgång till teknikstödet ska begränsas eftersom systemanvändningen endast utförs av ett fåtal roller.

  I samband med implementeringen görs en ombyggnation av RÖS. Det möjliggör bl.a. (+) visuell kommunikation mellan RÖS och andra stab(er) genom en "sammankoppling" av de större bildskärmarna.

  RÖS har också testat och funderat om användning av kameror. De flesta anser att det finns goda drivkrafter för användningen av sådant teknikstöd p.g.a. att det förbättrar lägesbilden. Det finns dock (-) frågetecken runt juridiken som har bromsat användandet.

 • 137.
  Tännström, Mickaela
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Gamification inom e-handel: Effekter och kritiska framgångsfaktorer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar gamification, det vill säga användningen av spelelement inom områden som vanligtvis inte har spel kontext. Sedan 2010 har begreppet vuxit fram och blivit allt vanligare, bland annat inom marknadsföring och e-handel. Studien är utformad för att få en närmare inblick i hur företag tänker kring användningen av gamification samt deras definition kring begreppet. Syftet med denna studie är att identifiera de effekter implementeringen av gamification har för företag i samband med e-handel, samt vilka de upplevda kritiska framgångsfaktorerna är.

  Utifrån tidigare forskning om gamification, e-handel och relevanta områden som lojalitetsprogram och vald analysmodell presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Kvalitativ metod i form av intervjuer användes i studien för att få en djupare förståelse för företagens tänkande. Respondenterna i rapporten arbetar hos leverantörer av gamificationlösningar (Ninetech och Awesome Group), en kund till en av leverantörerna (Företag X) och ett företag som inte använder sig av gamification (Viskan).

  Resultatet av undersökningen visar implementeringen av gamification i företagen och externa verksamheter. Det har inte varit enkelt och snabbt utan har krävt en del från företaget i form av data sedan tidigare. En av respondenterna gav Liseberg som exempel, hur deras pappersband inte ger företaget någon form av data som går att bygga vidare på. Däremot om det varit ”blippband” band som blippas varje gång individen ska åka en attraktion skapas data som företaget kan bygga vidare på.

  Det är ett långvarigt samarbete som ständigt är under arbete. Gamification kommer växa mer under de kommande åren och framför allt bli vanligare i fler sammanhang än hittills. Möjligheten ligger i att kunna behålla befintliga kunder och se bortom de affärsmässiga behoven. För framgången krävs det att alla i företaget är involverade och gemensamt jobbar mot samma mål. 

 • 138.
  Vinu, Molly
  et al.
  Natl Matern Hosp, Holles St, Dublin, Ireland.
  Kane, Bridget
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  The Use of a Digital Structured Format for Nursing Shift Handover to Improve Communication2016In: 2016 IEEE 29th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), IEEE , 2016, p. 70-75Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Nursing shift handover is a vital part of clinical care where relevant patient information needs to be communicated accurately and precisely, to ensure continuity of care and patient safety. Poor communication and lack of structured format are contributing factors in adverse incidents where patient care is put at risk. This ethnographic study reports on a computerised structured format for nursing shift handover using the ISBAR3 communication tool. 20 shift handovers pre-and post-implementations of ISBAR3 tool were observed. The time taken for handover has substantial reduced from an average of 31 minutes to 27 minutes (1.7 minutes to 1.5 minutes per patient), i.e. 4 minutes in each handover. Use of an electronic structured format replaced the traditional way of handover to a systematic, precise, accurate, relevant mode of updated communication in a very short period of time. Successful implementation of the ISBAR3 handover tool with e-technology in gynaecology supports the roll-out of this mode of communication to other nursing and maternity services in the hospital. As well as saving time, implementation of the ISBAR3 handover tool enhances communication, and reduces the risks to patient safety.

 • 139.
  Voorhees, Clay M.
  et al.
  Michigan State Univ, USA.
  Fombelle, Paul W.
  Northeastern Univ, Boston, MA, USA.
  Gregoire, Yany
  HEC Montreal, Montreal, Canada.
  Bone, Sterling
  Utah State Univ, USA.
  Gustafsson, Anders
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Sousa, Rui
  Catholic Univ Portugal Porto, Oporto, Portugal.
  Walkowiak, Travis
  Michigan State Univ, MI, USA.
  Service encounters, experiences and the customer journey: Defining the field and a call to expand our lens2017In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 79, p. 269-280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Service researchers have emphasized the importance of studying the service experience, which encompasses multiple service encounters. Although the reflection on a series of service encounters has increased, the scope of research in this space remains narrow. Service research has traditionally concentrated on understanding, measuring and optimizing the core service delivery. While this focused lens has generated extraordinary knowledge and moved service research and practice forward, it has also resulted in a narrowly focused research field. The authors present a framework to guide comprehensive service experience research. Broadly, they define (1) pre-core service encounter, (2) core service encounter, and (3) post-core service encounter as distinct periods within a service experience. Further, they review the literature and put forward important research questions to be addressed within and across these periods. Finally, they argue that researchers need to consider simultaneously all periods of the service experience to make valuable contributions to the literature.

 • 140.
  Wallroth, Joakim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Reklam på YouTube: En alternativ lösning för visning av reklam2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är ett inkomstbortfall ett faktum för de personerna somär aktiva och försöka jobba och tjäna pengar på YouTube.Detta på grund av att reklamen som visas i klippen ansessom störande och blockeras med hjälp av applikationer somsorterar bort dessa från klippet. Tanken med den häruppsatsen har varit att undersöka intresset bland personermellan 14-30 år för en alternativ lösning till att visa reklampå YouTube. En lösning som baseras på att användaren serpå två till tre klipp för att få en fiktiv “valuta” somanvändaren kan använda för att skippa de reklamerna somdenne vill hoppa över.För att nå ett resultat så undersöktes intresset bland de somskapar innehållet, YouTubers, och de fick uttrycka sig omvad det tyckte om idén. Den andra gruppen somundersöktes var personer runt 17-18 år som antas är en stordel av de som tittar på innehållet hos två av devinstdrivande kategorierna vloggar och spelvideos.Resultatet påvisade att ett intresse finns hos de som deltagitmen reklamens negativa effekt påverkar intresset.Slutsatsen som kan dras av resultatet är att det denalternativa metoden inte är att förkasta utan bör optimerasoch undersökas ytterligare.

 • 141.
  Wester, Linus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Ikoners inverkan på användbarhet och förståelse: Användarbarhetstest för ikonbiblioteket Font Awesome2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research is aimed to investigate the usability of the icon library Font Awesome and how context affects the user’s perception of an icon. Questionnaires and interviews were conducted by 20 respondents in order to examine how users perceive the use of 35 selected icons and how the icons should be presented for achieving good usability on web sites and in applications. The results of the questionnaire indicate that the majority of icons require accompanying text or clear context to demonstrate usability. The results of the interviews demonstrate that the context in which an icon is presented is of great importance for how users perceive the intention behind the application of the icon. 

 • 142.
  Westerlund, Richard
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Richard.Westerlund@hotmail.com.
  Utvärdering av PoP -- Ett prototypverktyg för mobila enheter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Försäljningen av smartphones nådde nya höjder 2013 och förväntas fortsätta stiga de närmsta åren. Försäljningsökningen visar sig tydligt i svenskarnas internetanvändning. Över 80% av svenskar mellan åldrarna 16-44 år kopplade upp sig till internet genom mobiltelefon under första kvartalet 2013. Internetanvändningen genom smartphones ställer nya krav på interaktions- och informationsdesigners då de behöver designa webbplatser och appar utefter smartphones fysiska förutsättningar. De fysiska förutsättningarna skiljer sig markant från en dator i bland annat skärmstorlek. De första stegen vid utveckling av webbplatser präglas av prototypskapande för att evaluera tidiga designförslag. Prototyperna används i syfte att utföra användartester för att få synpunkter på de tidiga designförslagen från potentiella användare. De här prototyperna består ofta av sketcher gjorda med papper och penna vilket skapar ett problem när användartester utförs för mobila enheter. De små skärmytorna smartphones erbjuder försvårar testarbetet genom att de gör prototyperna svårhanterliga för testledaren. Syftet med denna studie är att evaluera idén bakom de digitala verktyg som finns tillgängliga för att underlätta prototyparbetet för mobila enheter och undersöka vilka potentiella för- respektive nackdelar de tillför användartestning. Prototypverktyg som med hjälp av mobilkamera fotograferar sketcher som ritas på papper kan underlätta flera aspekter av användartestning för mobila enheter. Verktygen skapar en klickbar prototyp genom att sammanlänka uppritade sketcher till förutbestämda element inom sketcherna. Undersökningen är utformad som en studie av prototypverktyget ”PoP – Prototyping on Paper” som trots sitt namn är ett mobilbaserat testverktyg. PoP utvärderades huvudsakligen genom ett användartest som genomfördes i sex sessioner. Genom detta test observerades hur testledare och testpersoner agerade mot prototypverktyget och jämfördes med hur de agerade vid användning av en traditionell pappersprototyp. Prototypverktyget som evaluerats under studien visade sig bidra till en rad fördelar jämfört med traditionella pappersprototyper. Bland andra upplevdes testerna som mer verklighetstrogna när testpersonen agerat mot prototypverktyget vilket höjde deras engagemangsnivå. En rad fördelar upptäcktes även för testledaren vilket underlättat testningen. Många fördelar var resultat av att interaktionen mellan testperson och prototyp automatiserats av prototypverktyget. Detta möjliggjorde att testledaren kunde lägga större fokus på testpersonen än på sitt eget agerande. Prototypverktyget hade även vissa nackdelar jämfört med den traditionella pappersprototypen. Exempelvis var återhämtning från felnavigering av testpersoner problematiskt, samt att testledaren är relativt låst i testutförandet när prototypverktyget används.

 • 143.
  Wik, Malin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Nyberg, Lars
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Climate and Safety (from 2013). Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013). Karlstad Univ, Ctr Climate & Safety, SE-65188 Karlstad, Sweden.;Karlstad Univ, CNDS, SE-65188 Karlstad, Sweden..
  Magnusson, Monika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning: Intervjustudie i Inre Skandinavien2017Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för projektet CriseIT (www.criseit.org) har en intervjustudie genomförts med norska och svenska krisberedskapsaktörer. 19 respondenter från totalt 16 aktörer intervjuades om deras syn på behovet av krisövning, vad som fungerar bra och dåligt med de övningsmetoder som vanligtvis används, och vilken nytta de kunde se med datorbaserade övningsverktyg. Svaren visar på ett stort behov av att öva mer, gärna i form av mindre och kortare övningar. Det finns en rörelse bort från scenariobaserade övningar till övningar där olika förmågor står i centrum. Flertalet aktörer anser att de planerar och genomför övningar med gott resultat men att det saknas en systematik i hur utvärderingar leds vidare i ett förbättringsarbete. Det finns intresse men också tveksamhet inför att involvera allmänheten i krisövning, men ett sätt att hantera bland annat säkerhetsaspekter vore att gå via frivilligorganisationer som kan bistå med organisering och viss utbildning.

  Respondenterna visar stort intresse för datorbaserade övningsverktyg som ett medel för att öka krismedvetenheten och kunskapen som stödjer den egna rollen. De kan också se potentiella problem, t ex att vissa personer har svårt att ta till sig ny teknik och att det kan finnas risk att resurser till andra övningsformer minskas. Bland de fördelar som nämndes var möjlighet att öva oftare, med fler aktörer, och att öva på olika platser vid olika tidpunkter. Man ser också förbättrade möjligheter att öva utdragna kriser. Den målgrupp som lyfts fram som särskild intressant fördatorbaserade övningsverktyg är krisledningsorganisationen, dvs. den strategiskan ivån. Flera nämner också behovet av bättre planeringsstöd för säkerhets-/beredskapssamordnarna.

  En slutsats vi dragit är att det är viktigt att digitala krisövningsverktyg är webbaserade och bygger på standarder. Detta för att möjliggöra att verktygen kan användas distribuerat, i samarbete mellan olika organisationer och inte kräver lokala installationer i de olika hårt styrda IT-miljöerna. Det bör också vara verktyg som fungerar på såväl smartphone som surfplatta och PC. I stort bör de system som används under verkliga kriser användas även under övning.

123 101 - 143 of 143
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf