Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 8751
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Aksell, Marina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  "Det akuta löser jag snabbt, men det är akut hela tiden": En kvalitativ studie om lärares och rektorers hantering av arbetsuppgifter under stress.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Den offentliga sektorn har under de två senaste decennierna förändras genom att New Public Management har implementerats vilket medfört att många reformer har genomförts. Det har inneburit att den offentliga sektorn har effektiviserats och slimmats. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer de intervjuade lärarna och rektorerna upplever stressande samt hur de hanterar sin arbetssituation vid arbetsrelaterad stress. Mitt intresse för ämnet kommer av att jag själv arbetar som lärare på en gymnasieskola och därmed har ett inifrån perspektiv av hur lärare men även rektorer påverkas av stress.

  Jag valde en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats som innebär tolkning och reflektion. Metoden för att inhämta empiriskt material till min studie skedde genom öppna halvstrukturerade intervjuer som innebär en flexibilitet vid intervjutillfället. Analysen av mitt material gjordes genom att jag kontinuerligt rörde mig mellan delar och helhet i en process.

  Enligt Eriksson och Larsson (2011) innebär socialt stöd att relationerna till kollegor och chefer är mycket betydelsefulla. Detta bekräftar informanterna i studien. Samtidigt visar också studien att positiva interaktionsritualer var grundläggande och viktiga för lärarna och rektorerna. Collins (2004) och Olsson (2008) menar att positiva interaktionsritualer ger emotionell energi som medverkar till att individer och grupper kan hantera stressade situationer lättare. Resultatet visade även att lärarna och rektorerna använder sig av liknande strategier för att hantera sin arbetssituation vid stress och att de inom strategierna gör prioriteringar för vad som är viktigast. Det övergripande som studien visar är att det kontinuerligt råder en tidsbrist i informanternas arbete som de försöker att hantera genom olika strategier. 

 • 102.
  Akselsen Andersson, Carmitha
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Lekens betydelse för barns utveckling: En studie om hur skolgårdsmiljöns utformning påverkar barns leklust2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to illustrate the impact on children's development around playing and how significance the formation of the schoolyards is focusing on how it inspire and calls to play within the children's. The study will also show how the youth workers experience the schoolyards and how they can incorporate the playground in their work to inspire the children's play and activities. The methods used in this study is based on both real conversations and by mail with educated youth workers and observations. The results shows that the schoolyard environment is very important for the children's play and development. The study reveals the importance of having nature like forest nearby and that the environment should be suited for everyone. The children need spaces on the schoolyard and in the nature to evolve their ways of free playing, and also their needs for suited playground equipment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Akyol, Malin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Khalid, Labar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Segregation och dess inverkan på Akalla, Spånga och Tensta: En fallstudie om inkludering kring ungdomar i förorten2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra om segregationen har någon inverkan på ungdomar i kranskommunerna Akalla, Spånga och Tensta. En kvalitativ undersökning utfördes och fem informanter från Akalla, Tensta och Spånga intervjuades. Segregationen finns mer eller mindre i dessa områden och det bekräftades genom intervjuerna, där en närmare bild på verkligheten målades fram. Ungdomarna känner ett utanförskap och som att de ignoreras av staten. Denna studie är baserad på teorierna “Vi och dem” och “Diskriminering” eftersom de var mest lämpliga i denna fallstudie, samt två tidigare forskningar som är skrivna av Jon Loit och Hörnqvist & De los Reyes.

  Materialet och resultatet sammanställdes och korrelerades vilket resulterade i en diskussion. I diskussionen diskuterar författarna resultaten av intervjuerna samtidigt som de kopplas till teorierna. Det som vi kan se som påverkar effekten av segregation på ungdomarna är att de inte känner sig inkluderade i samhället samt att de inte blir bemötta på samma sätt som en person från innerstaden blir. Slutsatsen besvarar vår frågeställning förenklad med en sammanfattning om hur samhällsplaneringen kan åstadkomma med.

  Download (pdf)
  bilaga
 • 104.
  Al Amin, Jasin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Statuskod 451 ur ett IT-organisationsperspektiv: En explorative kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att internetinfrastrukturen växer har internet fått en allt större betydelse för människors liv och vardag. Vilket har orsakat ett problem för brottsförebyggande myndigheter och IT-organisationer att justera vad som är lagligt och olagligt på Internet då det inte existera rätt verktyg för justeringar. Tidigare forskning är framtagna ur ett allmänt perspektiv. Detta har medfört att blockera webbsidor i dagsläget är en utmaning då det inte finns något tekniskt stöd i form av http kod i Sverige, utan bara lagar och regler som ger anvisningar för ITorganisationerna. Med detta i åtanke blev det intressant att undersöka hur det allmänna perspektivet kan stödja Sveriges kamp mot illegala webbsidor. Frågeställningarna för denna studie är: Hur kan Sverige motverka och förebygga illegala webbsidor med och utan statuskod 451 och vilken arbetsgång/besultsprocess kan rekommenderas för svenska förhållanden för att motverka illegala webbsidor? Framtagningen av empiri har gjorts med hjälp av att intervjua berörda aktörer som rör området internet, det vill säga en internetleverantör, en expert om statuskoden 451 samt en person som har nyckel till .Se och .Nu. Det studien har kommit fram till är att det kommer vara en utmaning för Sveriges kamp mot illegala webbsidor, tills man har åtgärdat de juridiska grunderna för statuskod 451. Då de juridiska grunderna ligger i grunden till hur beslutsprocessen ska gå till när man ska geoblockera webbsidor, därefter kan man fördela rollerna i processen för ISP och webbhotellen samt brottsförebyggande myndigheterna. Skulle Sverige inte använda sig av statuskoden 451, kan man använda sig av tre olika metoder. Den första metoden är att varje land i världen samarbetar så att man förhindrar att webbsidorna dyker på Internet igen. Den andra metoden är att det bör finnas starkare samband och förklaring mellan brottsförebyggande myndigheterna om ISP och webbhotellens om deras roller. Sista metoden är att enbart webbhotellen och ISP är noga med att se till att varje kund verkligen följer upp villkoren. När d

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Alaqra, Ala Sarah
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Kane, Bridget
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Manuscript: A Qualitative Study on Homomorphic Encryption in eHealthManuscript (preprint) (Other academic)
 • 106.
  Alaqra, Ala Sarah
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Wästlund, Erik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Reciprocities or Incentives?: Understanding Privacy Intrusion Perspectives and Sharing Behaviors2019In: HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust: First International Conference, HCI-CPT 2019, Held as Part of the 21st HCI International Conference, HCII 2019, Orlando, FL, USA, July 26–31, 2019, Proceedings / [ed] Abbas Moallem, Cham, Switzerland: Springer, 2019, p. 355-370Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The importance and perception of privacy varies from one context to the other. However, everyone values his or her privacy to a certain extent. The subjectivity of that value, attitudes, and behaviors would depend on different entangling factors. It is important to understand the motivation that influences human behavior, whether to protect or share their information. In this paper, we aim at understanding the boundaries of privacy, factors influencing information sharing behavior including experiences (reciprocities of privacy), and efforts taken to protect one’s data. We collected data using quantitative (survey/quiz) and qualitative means (focus groups). In the survey/quiz, our results showed that intrusion experience and awareness have a significant correlation between sharing of data. Furthermore, our focus groups results yielded details on influencing factors for privacy reciprocities and tradeoffs. We discuss our results in terms of privacy incentives and factors influencing the sharing behavior of their information. Finally, we highlight the complexity of behavior where intrinsic and extrinsic motivations could clash and result in a dilemma such as the privacy paradox phenomenon. © 2019, Springer Nature Switzerland AG.

  The full text will be freely available from 2020-06-12 08:00
 • 107.
  Alaqra, Alaa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Pettersson, John
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for HumanIT (from 2013).
  Wästlund, Erik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Stakeholders’ Perspectives on Malleable Signatures in a Cloud-based eHealth Scenario2016In: Proceedings of the International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance / [ed] Nathan Clarke & Steven Furnell, 2016, p. 220-230Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we discuss end user requirements that we elicited for the use of malleable signatures in a Cloud-based eHealth scenario. The concept of a malleable signature, which is a privacy enhancing cryptographic scheme that enables the redaction of personal information from signed documents while preserving the validity of the signature, might be counter- intuitive to end users as its functionality does not correspond to the one of a traditional signature scheme. A qualitative study via a series of semi-structured interviews and focus groups has been conducted to understand stakeholders’ opinions and concerns in regards to the possible applications of malleable signatures in the eHealth area, where a medical record is first digitally signed by a doctor and later redacted by the patient in the cloud. Results from this study yielded user requirements such as the need for suitable metaphors and guidelines, usable templates, and clear redaction policies. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Alastair, Henry
  et al.
  Högskolan Väst.
  Sundqvist, Pia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Center for Language and Literature in Education. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Korp, Helena
  Högskolan Väst.
  Elevers möten med engelska i och utanför skolan : Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap2014In: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, no 4, p. 22-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 109.
  Albemo, Rebecca
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Wilhelmsson, Nils
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Låt oss diskutera näthat!: Hur en interaktiv produkt kan engagera unga gällande näthat på sociala medier.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many benefits with social media but nevertheless several downsides. The downsides within this context includes violations, harassment and threats. Online hate speech as a concept is difficult to define, which makes the question even more relevant to discuss. In order to highlight the discussion about online hate speech on social media, this project will design a prototype for an interactive product adapted for youngsters. The interactive product shall work as an engaging complement when teaching youngsters about online hate speech.

  To create an interactive product who engage youngsters regarding online hate speech on social media we deemed experts and potential users as relevant to examine. The project therefore implemented a qualitative research approach through individual interviews and focus groups. The individual interviews were implemented with experts within the field of online hate speech and the focus groups with potential users, 13–19-year-olds. The results of the examination were analyzed based on the project’s theoretical framework, in the form of counter-strategies on social media, interaction design and serious games. The most prominent themes and the ones of the highest relevance for the project were subsequently highlighted.

  The empirical material was used to identify the requirements and needs that the interactive product should meet. The project shows that the interactive product should be able to be used regularly and be of game character. Three prominent categories were identified as extra important to include in our prototype; counter strategies, the definition of online hate speech and gender issues. Following the results from the project, a prototype was created for an interactive game in the form of a mobile application with integrated discussion in the classroom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 110.
  Albemo, Rebecca
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Wilhelmsson, Nils
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Forsberg, Leo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Sanning eller sensation?: En kvalitativ jämförelse av SVT Nyheter och Aftonbladets rapportering av mordfall2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how reporting of murder cases differs from SVT Nyheter and Aftonbladet's web reporting. To answer our question, we have conducted a qualitative text analysis with elements of critical discourse analysis and framing theory, on two articles from each news service. The texts of the articles have been examined with focus on word choice and linguistic actions. We have analyzed the underlying meanings of the text, how emotive words are used and how victims, perpetrators and potential secondary actors have been framed in the reporting.

  We have chosen the Kim Wall case as our empirical material. It contains several spectacular details, and both the perpetrator and the victim are known in the past. This helps the reporting to be formed in a variety of ways, making our research particularly interesting.

  Previous research shows that journalism tends to become more entertaining and dramatized, because sensationalism has a prominent role in journalism. At the same time, crime and journalism are considered to be an inseparable couple, which together form a separate area of coverage in journalism.

  The result of our analysis shows that there are clear differences in the reporting between public service and commercial evening paper. SVT Nyheter is more factual in their reporting, and relates only to facts, while Aftonbladet builds their articles more like a story with connections to popular culture. The analysis also suggests that both news services assign a significantly greater focus to the perpetrator than the victim.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 111.
  Alberg, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Utredningsarbete och åtgärdsprogram: En gruppintervjustudie baserad på tre pedagogers tankar och känslor kring processen att utföra utredningsarbete och formulera åtgärdsprogram2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Albertsson Cnattingius, Louise
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  "Jag hann ju inte läsa textremsan...": - En berättelse om att lära sig engelska2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Albertsson, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Käck, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Alla blir äldre, även du: En studie om biståndshandläggares upplevelser av äldres diskriminering utifrån ett ålderismteoretiskt perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aid administrators meet many elderlies in their professional role. The aim was with an from a theoretical perspective on ageism study aid administrator's experiences of discrimination against older people. In this study, the question was asked how they feel about discrimination of older people in society and what they think can strengthen the position for elderly as a group. In this study five aid administrators were interviewed about their experiences of elderly people’s discrimination. The results were analyzed using an ageism perspective with a qualitative content analysis. The result shows that aid administrators see ageism in society by meeting with older people and through social perception. They stated that discrimination, prejudice and stereotypes in society that cause problems for older people like, exclusion, poor treatment and a contributor to a negative self-image. Older becomes less represented than other groups, overrides and availability in society is not adapted to their needs and abilities. Aid administrators argue that the perception of the elderly is an area for improvement. To succeed aid administrators, see the need for knowledge about ageism and that society listens to what older people want and need. It is society's duty to combat discrimination and protect human equivalence.

  Download full text (pdf)
  Albertsson & Käck
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Albertsson, Martin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  Kreativt skapande på gymnasiets estetiska program: Lärares och elevers syn på kreativt skapande och komposition inom enskild instrumental- och sångundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to explore teachers' and pupils' views regarding creative music production and composition within individual instrumental and vocal tuition in arts program at upper secondary school. The research questions is: How describes teachers and students the use of composition and arrangement in instrument and song tuition? How do they look upon on creativity in these activities? How do they look upon creativeness? The study is based sociocultural perspective and the method is qualitative interviews. The results show three themes: The creative instrument, Creativity and Attitudes about composition. In the last chapter, improvisation as a creative tool in the moment is discussed, as well as the presence of composition and creation and the approach to composition and creation in upper secondary school. 

 • 115.
  Albin, Susanna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Karaktärer i bilderboken: En intersektionell analys av tre nutida bilderböcker.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, a literature analysis was made of three picture books to illustrate how gender and ethnicity are presented in the characters. The purpose of the study is to make visible what opportunities for identification the children may come across in picture books. The three books in the analysis are picture books written from 2011 and onwards and are intended for children aged 2-6 years. The analysis has been done by examining how the personal portrayal of the characters looks with a focus on gender and ethnicity, and what power regimes are depicted in picture books. The result shows that the books have a variety of characters and that the authors tried to broaden the gender stereotypes. For example, by not describing the characters by gender, portraying a masculinity that shows emotion and vulnerability, or by portraying strong and active women or girls. Some of the characters are still portrayed in a stereotypical way and in one of the three books the diversity is not as wide among the main characters as in the other books.

 • 116.
  Albinson, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies.
  Att hitta stabilitet: med FMT-metoden som redskap2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med detta examensarbete vill jag redogöra för hur Funktionsinriktad MusikTerapi kom till, och vad dess metod (den s.k. FMT-metoden) går ut på. Med två fallbeskrivningar vill jag redovisa hur jag arbetat med metoden med två personer. Utifrån de två fallbeskrivningarna ska jag försöka svara på om, och hur FMT kan skapa förutsättningar för utveckling av stabilitet.

   

  Min slutsats är att jag, med hjälp av olika sätt att ställa upp instrument, användning av attribut och sätt att utforma en session, kunnat stärka och utveckla de två personernas stabilitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Albinsson, Ronja
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Biologi i förskolan: En undersökning om förskollärarnas inställning till biologi i jämförelse med ämnets användning i förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the preschool teachers knowledge and interest in biology and how they teach the subject. To answer my questions in this study, I used the survey questionnaire. A total of 88 preschool teachers responded to the survey. They answered questions about their own views regarding biology and how they teach the topic. Results showed that approximately half of the participants mentioned that they did not teach, in equal terms, all areas of biology, the focus was primarily on the areas of animals and nature. It was important for the teachers to consider the children’s interest, and they focus on what they themselves were interested in and had knowledge about.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Albury, Nathan
  et al.
  Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Eisenchlas, Susana A.
  Griffith University, Australia.
  Schalley, Andrea C.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). Griffith University, Australia.
  Cultural heritage is a child's right, so let's celebrate International Mother Language Day2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 119.
  Aldeland, Leo
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Civilförsvaret i Värmland 1938-19402019Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Aldelöv, Jennie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Vilka lekar är tillåtna att leka i förskolan?: Om bra och dåliga lekar i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study I want to survey which plays preschool teachers thinks are accepted in preschool and wish aren’t. I also found it relevant to investigate when and why they choose to interrupt a play and what happens when they do? My interest for the possibility that we might judge by some values was the reason for my question formulations and for the follow-up questions in my interview.

  For my survey I used semi-structured interviews to get a deeper knowledge about this domain and for the opportunity to ask further supplementary questions.

  The results show how preschool teachers accept most of the plays and that those plays that aren’t accepted and in need of being disrupted or to be changed mostly are plays where someone could be hurt or violated.

   

  It also shows that the preschool teachers think that they should regulate or interrupt children´s plays as little as possible because most of the time interruption turns the plays in a negative direction.

  My conclusion is that preschool teachers are willing to see children’s intentions but there are also norms and values that regulate what´s accepted or not.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Alemi, Beheshta
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Job Satisfaction among Afghan Teacher Educators.: A study of Job Satisfaction in four Teacher Training Colleges in northern Afghanistan.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Job satisfaction is a much disputed issue in the field of education, because it affects the system in many ways and may affect productivity and achievements of an organization. This descriptive study is aimed to find out the level of teacher educators’ job satisfaction in relation to their personal demographics such as gender, age, years of experience, level of education, marital status and location.

  The study was conducted by using convenient sampling with the participation of 132 teacher educators of four neighbouring provinces (Balkh, Jawzjan, Samangan and Sarepul) in the north zone of Afghanistan. The data of the study were collected via five-point Likert scale questionnaire including six aspects of job satisfaction (job itself, supervision, promotion, colleagues, salary and work condition).

  The data analysis was based on the frequency and percentages of the responses and the following results are reported:

  Most of the teacher educators were satisfied with the job itself and with relation to colleagues. The least satisfying aspects among them were salary and work condition. The study also revealed the fact that apart from location there were no significant relations between job satisfaction aspects and other selected demographics of this study. Location had a significant relation with two aspects of job satisfaction namely supervision and work condition. Finally, according to the findings of the present study some recommendations are added.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Alestam, Lina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Andersson, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  "Jag behöver någon som förstår mig": En kvalitativ studie om mödrars upplevelse av relationen till handläggaren under kontaktfamiljsprocessen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur mödrar upplevde relationen till handläggarna under hela kontaktfamiljsprocessen på Familjeavdelningen i Karlstad kommun. För att undersöka detta valdes en kvalitativ metod där fem mödrar med minst ett års erfarenhet av kontaktfamiljsinsatsen intervjuades. Frågeställningarna var hur mödrarna upplevde delaktighet, bemötandet och vad de tror kunde påverka relationen med handläggaren. För att djupare kunna undersöka vad som sker i mötet mellan mödrarna och handläggarna analyserades materialet utifrån kommunikationsteori samt begreppet makt. Resultatet i studien visade att mödrarna till stor del kände sig delaktiga och väl bemötta av handläggarna på Familjeavdelningen. Denna känsla uppstod när de kände sig lyssnade på och upplevde tillit till handläggaren. En utmaning i relationen var handläggarbyten eller när mödrarna upplevde att de blivit bemötta alltför rutinmässigt. Mödrarna upplevde då otrygghet, vilket kunde resultera i en sämre relation till handläggarna. Vidare kunde vi även identifiera att det finns en rädsla för socialtjänsten hos mödrar med negativa erfarenheter av socialtjänsten, vilket i vissa fall påverkade deras möjlighet till delaktighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Alexandersson, Emma
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Är renar och kolt allt?: En studie om hur fem samer upplevde att de representeras i media och hur Dagens Nyheter beskrev samer under 20182020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to compare five interviewees personal and collective experience of representations in media to articles published in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter containing the words related to the Sami population (namely: same, samer, samisk and samiska).

  Four research questions and their underlying factors are central to the study. The first two concern the interviews: How do the interviewees perceive representations of the Samis in media and the majority society? Do the interviewees feel personally represented by that?

  Answers to those questions are converted into themes that form the basis of a thematic text analysis of the articles which in turn respond to the other two research queries: Are the images painted by the interviewees present in the articles published by DN under 2018? Are there patterns in how DN writes about the Samis?

  The interviewees testified to a largely coherent picture of a Sami. Its basis is reindeer herding, traditional clothing (kolt) and an interest in nature. Another picture for which they find news media being responsible for is the ‘discontent Sami’. The imagery is narrow and hard for Samis outside of reindeer husbandry to identify with. The same imagery was present in DN, and were both confirmed and contrasted. To the extent to which generalised patterns could be found, there was a tendency to chooses the side of the Sami community and to justify collective Sami discontent through giving a historic background to conflicts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 124.
  Alexandersson, Linnea
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Motiverande uppgifter i matematikboken: En kvalitativ studie om egenskaper i matematikuppgifter som elever i årskurs 2 finner motiverande.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows that students largely work individually in math books and a lot of literature suggests that students' interest in mathematics decreases with age. As the source for the choice of my research is an interest in how the tasks and information in the textbook contributes to student motivation and desire to learn mathematics. One way to examine this is to find out what students think about the information in the mathematics textbooks by allowing them to describe the characteristics of the data that they are motivated by. The survey will contribute to the knowledge about the types of tasks which, according to the students, is more motivating to them than others. It provides a knowledge that teachers can weigh into their choice of textbooks and other teaching resources. The purpose of the study is to examine the characteristics of mathematic tasks students in second grade will find motivating. The information contained in the students' regular teaching materials and students' stories or descriptions are the starting point for the study. My research question is: what characterizes mathematic tasks that students experience that is motivating to learn math? The research strategy and research design is qualitative study. Information collected from interviews at a certain time. Of the result and the analysis I have concluded that what characterizes a motivating task is based on the difficulty of the tasks.

 • 125.
  Alexandersson, Natalie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Den fria lekens betydelse: Förskollärares tankar kring den fria lekens betydelse för barns sociala kompetens2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this paper is to study four preschool teachers' attitude towards free play and social skills and how they define social skills in the free play. The methods I have used are studying relevant research and literature covering this field of studies. I have also conducted an interview with the, above mentioned, preschool teachers.

  The study indicates that the preschool teachers shared the conception that the free play is of importance for children to develop social skills. Children learn many social skills by free play. The study also confirms that the preschool teachers are very important for the development of social skills among children by supporting and stimulating the free play and by their attitudes towards both children and other adults.

 • 126.
  Alexandra, Guseva
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Att organisera för lärande: En studie av samband mellan gruppens ålderssammansättning och förutsättningar för barns lärande i förskolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether there are some patterns and connections between the teachers’ experiences of the conditions for children’s learning and age settings at preschool groups. The study is quantitative, and a web survey is used to collect the data from the teachers. The study includes all preschools in a municipality in Värmland, Sweden. 144 preschool teachers from 55 municipal preschool groups participated in the study. Following age settings are represented in the study: same-age preschool groups, groups with children between 1-3 years old, groups with children between 3-5 years old and groups with children between 1-5 years old.

  The study is based on interactionistic theories, which means that the preschool is examined from various interacting aspects and dimensions. Conditions for children’s learning are seen in the study in relation to preschool quality, which is a complex phenomenon constituted in the interaction between dimensions of structure, process, and outcome. The study focuses on age setting as a structural aspect of preschool quality and following aspects of process quality: organizing of the pedagogical environment, teachers’ approach to organizing of daily activities and teachers’ interplay with children

  The results of the study show that there are important differences between groups with different age settings regarding organizing of the pedagogical environment and interplay between teachers and children. However, these differences are rather ambiguous and can be explained by other aspects and factors such as group’size, children’s age, and pedagogical approach. Therefore, age setting as such is not the key to preschool quality but must be seen in relation to other aspects and dimensions.

  Download full text (pdf)
  Att organisera för lärande
 • 127.
  Al-Fadli, Ali
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Hassen, Ibrahim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Det ansvarsfulla företagandet: En studie om hur företag inom Karlstad kommun är med och bidrar till samhällsutvecklingen av staden2019Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljödiskursen som finns idag har fått en allt större betydelse i samhället. Begrepp som hållbarhet och klimatkompensering har blivit allt mer vitala och har varit verktyg för privatpersoner och företag detta för att visa sig som ansvarsfulla. Trots detta så har miljöproblemet ökat. Enligt Naturvårdsverket (2019) så visar de på att under det senaste årtionde så har halten koldioxid i atmosfären ökat och att jordens medeltemperatur ökat år för år. Klimatförändringarna påverkar alla och har ställt stora krav på länder och företag att de bör ta ansvar för de utsläpp de orsakar, att de genom klimatkompenesring och hållbarthetsmålen kommer på innovativa lösningar för att minska klimatpåverkan. Syftet med denna studie var att undersöka om företag inom Karlstad kommun tar ett samhällsansvar för att sedan undersöka på vilket sätt de tar detta ansvar. Studien kommer även att undersöka om de tre hållbarthetsvärden balanseras eller om någon av dessa värden tar större utrymme. Slutligen så kommer studien att sammanfatta vad företagen specifikt gör för att bidra till samhällsutvecklingen av staden. Huvudteori som har valts för denna studie är CSR (Corporate social responsibility). Denna teori beskriver vilket ansvar ett företag har i samhället. Enligt Löhman och Steinholtz (2016) bygger teorin på den generella grundtanken att företag ska vara med och medverka till ett bättre samhälle. Teorin är till grund för de frågeställningar som vi strävar efter att få svar på vilket är: ”På vilket sätt arbetar företagen för vårt samhälle?”, ”På vilket sätt påverkar och bidrar företagen till samhället?” och ”Vilket samhällsansvar har företagen och hur kan de arbeta för en miljö och social förbättring?” Studiens tillvägagångssätt för datainsamling har varit genom kvalitativa intervjuer. Studiens författare valde att göra en intervjuguide som består av tre teman. De tre teman som användes som en vägledning för intervjuaren är personlig bakgrund, hållbarhet och klimatkompensering. Detta underlättade bearbetningen av det insamlade datamaterialet vilket gjorde det lättare i analyseringen. Resultatet av denna studie är att de intervjuade företagen visar på god kunskap gällande ämnet hållbarhet och klimatkompensering. Dessa företag är medvetna om att det måste ske en ändring i sättet de arbetar och konsumerar på. Slutsatsen av denna studie med de intervjuade företagen är att de visar på god kunskap gällande studiens huvudämnen vilket är hållbarhet och klimatkompensering. Tre av fyra företag visar på en vilja att förändra samhället. Trots denna vilja och ambition så finns det inte tillräcklig med information som når ut till konsumenterna gällande företagens klimatkompensering. Marknaden för klimatkompensering är oreglerad och saknar tillsyn från statliga myndigheter vilket gör att konsumenter måste förlita sig på att företagen själva sköter tillsynen för en fungerande klimatkompensering. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Alfaysal, Rami
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Andersson, Emma
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  The diffusion of Gender Policy in Accounting firms: the role of company structure and size2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Women have a few managerial positions compared to men in audit and accounting firms. It said that large companies have intentions to increase the number of women accountants in managerial positions. The study is investigating the implementation of gender policies and diversity in auditing firm with a specific focus on how company size may impact how organizations come to work with issues of gender and diversity. A qualitative method has been implemented in this study, by conducting 17 semi-structured interviews with women auditors and accountants, working in 4 large firms and 5 small firms in Sweden. The study shows that the policies of the large companies are not fully implemented. While setting policies for small firms will just help women auditors/accountants to improve their career education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Alfredsson, Philip
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Palmgren, Wictor
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Är det här Amerika?: En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fact that music evoke emotions inside us is something that probably all of us are willing to agree on. Music can make us laugh, cry, dance - every possible expression of emotions can be created through it. Perhaps may the ultimate song be the one that make us feel all of these emotions at once, and make us want to listen to it, over and over again. Some songs and music videos blow up and create millions or even billions of views. At times, music can be more than just a song, making people want to sit down and discuss its meaning for hours. The song This is America and its music video is a good example of this phenomenon. The purpose of this study is to explore the elements of this particular video, how it alludes with the current political context and the aftermath that have aroused from it.

  To explore the reason behind the enormous popularity of this video, we composed a comprehensive research question, that goes “How are we to understand the meaning in This is America?”. From the background of our research summary, we were able to find that the ambiguousness and the potential of a wide interpretation of a popular cultural phenomenon, is what lays the ground for its popularity. Through history, it can be said that music, that have been made from alienation, have a possibility of becoming even more popular. With our research summary in hand, we broke down the music video This is America into sections, in order to learn its meaning and signification, and to understand its popularity. The video and its lyrics, brings up subjects such as gun politics in the United States, the remaining traces of slavery, and how people of colour still suffer from oppression. The enormous popularity of the video probably comes from the wide range of subjects and signs that it addresses. Basically anyone who watches it will see something they recognize, regardless of if the person is five or 105 years old. Children recognize the dances from the video game Fortnite, while the elder recognize the character Jim Crow, who they associate with the segregation in the United States in the beginning of the 20th century.

  A music video can tell us more than we originally think, which is also what this essay points to. If given an additional look, a music video might be able to give an insight to a world that is unknown to us. It may even open the door to provide a portrayal of society that regular media rarely presents.

  Download full text (pdf)
  Är det här Amerika? En kandidatuppsats av Philip Alfredsson och Wictor Palmgren
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 130.
  Alfredsson, Rebecka
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Inskolning av familjer med utländsk bakgrund i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how educators at pre-schools work around the introduction of families with foreign backgrounds, and what strategies and resources the educators have at their disposal when introducing families with foreign backgrounds. The study also addresses the barriers and opportunities that the educators consider to be a part of the introduction of families with foreign backgrounds.The study was conducted through a survey at pre-schools in Värmland, the survey was sent to principals who later sent it to the pre-schools which they were responsible for. Through the survey the experiences of the educators regarding the introduction of families with foreign backgrounds where examined, as well as how they plan and implement the introduction.The results of the study show that the introduction of families with foreign backgrounds does not differ that much from families with Swedish backgrounds, rather it is seen as a rewarding, but challenging work and that the language is the biggest obstacle.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Alfsson, Diana
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Mobbning i litteraturen - då och nu: Skillnader och likheter i beskrivningen av mobbning idag och för 60 år sedan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This essay is a comparative study of two youth novels with bullying as a motif. The novels are Vi kallar honom Anna by Peter Pohl and Gilla Hata Horan by Johanna Nilsson. Bullying at school is an ever present problem for students, teachers, parents and school management. The society is obliged to provide a safe and equal environment where every student is included. The school system of today take actions to prevent bullying. I believe literature could play a part in that work. The purpose of the essay is to examine similarities and differences between the texts in how bullying is described 60 years ago, and the bullying that exists today and often takes place on the Internet. I also plan to use the result in literature classes. I have in my analysis used a comparative method, and biografic science where focus lies on what the author wants to say with the text.

  My analysis shows that the texts displays many situations that relates to science. There are many similarities and differences between the texts, but the biggest difference is the description of how teachers and management looked at bullying in the 1950s, compared to today. Another difference is the description of how bullying today takes place around the clock, compared with how bullying mainly took place during school time 50 years ago, differences that clearly is stated in the novels. Back in the day you knew who the persons that performed bullying was. Today you can be anonymous, which makes it hard to know who is behind it. Both authors have their own experiences from bullying with a time difference of 40-50 years. Despite the time gap bullying is described with essentially the same universal components in cause and effect.

  Keywords: Bullying, study of motifs, comparative, intertextuality

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Ali, Lanya
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Migration från landsbygd till storstäder: En studie av ungas flytt från Rättvik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Ali, Lanya
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Anander, Oskar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Varför varierar skolresultaten bland eleverna i Göteborg beroende på var de bor?: Skolsegregation i Göteborg2017Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 134.
  Aliev, Elvin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Dagson, Anna Blom
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Revisionspliktens avskaffande: En kvalitativ studie av fyra intressenters remissvar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper describes and analyzes the four stakeholders' views on the possible risk of increased information asymmetry as a consequence of the abolition of the audit duty for small private limited companies in Sweden. The four stakeholders are the Economic Crimes Bureau, the Tax Agency, the Swedish Competition Authority and the Swedish Bankers' Association.

  The object of study in this paper is the four stakeholder consultation response of the audit duty abolition. Their replies are analyzed and interpreted using the stakeholder model, the agent theory, the stewardship theory and the legitimacy theory.

  The Swedish Economic Crime Authority and the Swedish Tax Agency, both rejects the legislative amendment. Competition Authority and the Swedish Bankers' Association, however, are both positive to the bill. The explanation for their different positions is that they have different interests in the companies affected.

  The consultation of the Swedish Tax Agency and the Swedish Economic Crimes Bureau show that they are concerned that the information asymmetry between them as principal and the companies / agent will increase. The Swedish Competition Authority's consultation response contains no discussion that can be interpreted as a concern for greater information asymmetry. The Swedish Bankers' Association shows no concern for increased information asymmetry since they solve such problems through contractual agreements. The Swedish Bankers' Association is the only one of the four consultative stakeholders that has any discussion reminiscent of the Stewardship theory thought structure, since they by guarantee commitments make the interest of the bank/principal and the steward conflate.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Alisson, Krister
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Vem säger att jag har rätt?: Historielärares erfarenheter av historisk referensram utifrån ett interkulturellt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to put the spotlight on teachers in history and their experiences of working with historical frame of reference from an intercultural perspective.

  Research questions have focused on to what extent and how teachers consider the multicultural classroom and students´ experiences in the intercultural perspective. Furthermore, focus have been on the teachers´didactics in how to create a historical fram of reference within the classroom.

  Byrams theoretical perspective on intercultural competence have been used. Six qualitative interviews have been conducted, transcribed and analysed from Byrans theoretical framework. Results reveal teachers highly agree with and sympathize with the intercultural assignment for the school, and tries their best to consider students intercultural experiences and narratives. However, teachers understanding for and knowledge of intercultural perspective and creating historical frame of reference is lacking, which is also mirroring their variances of strategies in teaching. To main categories were identified describing teachers strategies in teaching, one which refers to a fragment oriented teaching and one based on a more holistic approach. The conclusion is that teacher do consider students perspective in intercultural perspective in history, but experience difficulties to find strategies for creating historical frame of reference in the classroom.

 • 136.
  Al-Khalaf, Bara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Medborgarnas behov av vad som kommuniceras på kommunens Facebook sida: En fallstudie på Grums kommun och Karlstads kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier ger oss en möjlighet att kommunicera med varandra och sprida information till tusentals människor samtidigt. Idag använder båda privatpersoner och organisationer sig av sociala medier, även kommuner finns idag på sociala medier för bland annat sprida information och kommunicera med medborgarna. Syftet med denna uppsats är att ta reda på medborgarnas önskemål om vad kommunen bör använda Facebook till/hur. Men även ta reda om det stämmer överrens med vad kommunen publicerar idag eller inte. Detta ger kommunen en bild av vad medborgaren är intresserade av att se på deras Facebooksida.Studien baseras på två metoder, den ena metoden är en webbaserad enkätundersökning där 32 deltagare från Karlstads universitet besvarar frågorna med egna ord. Frågorna i enkäten är fördefinerade och hjälper med att besvara uppsatsens syfte. Den andra metoden är en liten dataanalys av Karlstads och Grums kommuns Facebook sida för att kartlägga vad kommunerna publicerar idag. Undersökningen visar att medborgaren är intresserade av att se mer information om vad som händer i kommunen, om olika event och hur kommunen jobbar. Medborgaren vill också ta del av de olika besluten som tas i kommunen. Kommunen publicerar idag till vis del det medborgaren är intresserad av men medborgaren vill att kommunen visar mer delaktighet, att svara och delta aktivt i kommentarerna som medborgaren ger på kommunens inlägg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Allansson, Jimmy
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom: An investigation of the translation of Swedish compound nouns into English using Google Translate2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how Swedish compound nouns are translated by the machine translation program Google Translate. In order to conclude what main types of mistranslation occur, different texts were first translated by the program; all compound nouns were then listed and analysed, and the mistranslated compound nouns were categorised in accordance with the manner of mistranslation. The study was also working from a hypothesis that the frequency of a compound would affect the chances of getting a correct translation. To test this hypothesis, queries were run in a Swedish corpus to get an estimation of how frequently used the compounds are. The results show that mistranslations could be categorised into four different types, and that the most common types of mistranslation were omitting part of the compound, and translating reoccurring compounds inconsistently. The hypothesis that compounds with high frequency in the corpus would be correctly translated, while compounds with low frequency would be incorrectly translated, could not be conclusively confirmed or refuted. Although there was some indication of a link between frequency and translation accuracy, the connection was not clear enough to claim that there is a correlation.

  Download full text (pdf)
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom
 • 138.
  Allenby, Patrick
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Enkelstations-RTK eller Nätverks-RTK: I Naturvårdsuppdrag2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Förutsättning

   

  I examensarbetet har det ingått ett verkligt ärende som handläggs av mig som MBK-ingenjör inom Lantmäteriet. Det är ett naturvårdsuppdrag från Länsstyrelsen och innefattar bl a inmätning och utstakning av gräns på ett blivande naturreservat.

   

  Naturvårdsuppdraget Huskeberget ligger ca 5 km norr om Södra Finnskoga och sydväst om Höljes i norra Värmland. Omkrets 2,38 km. Områdets höjd är ca 550 m över havet och ligger på sydöstra sluttningen av Huskeberget.

   

  Fix

   

  Lantmäteriet använder idag Leica Viva CS15/GS15 mätutrustning vid inmätning av brytpunkter och gränser. I detta fall det blivande naturreservatet. Under vissa omständigheter kan det ta tid att få fix-lösning eller helt utebli. Dessa omständigheter kan bero på ett flertal faktorer bl a kraftiga jonosfärsstörningar och/eller GPRS-nätets täckningsområde för mottagning av SWEPOS nätverks-RTK tjänst.

   

  Inriktning

   

  Fokus har lagts på att utvärdera ett alternativ till nätverks-RTK, en sk enkelstations-RTK med uppkoppling till en tillfällig referensstation.

   

  Närmare undersökning har gjorts på tiden för initialisering vid varje enskild inmätning som sedan jämförts i de två mätmetoderna. Tiden för själva arbetet sätts sedan i relation till resultatet från undersökningen för att ge en helhetsbild av tidsåtgång i arbetet med vardera mätmetoden.

   

  Resultat

   

  Efter alla brytpunkter mätts in visade det sig att i just det här området inte fanns några anmärkningsvärda problem att få fix-lösning med någon av de valda mätmetoderna. Resultatet visar därmed små skillnader i tidsjämförelser.

   

  En oplanerad testmätning med nätverks-RTK gjordes i tät skog alldeles intill en inmätt brytpunkt utan framgång att få fix-lösning. Detta för att belysa problematiken med att få fix-lösning vid mätning i tät skog.

   

  Rapporten innehåller en kortfattad beskrivning av delar av arbetet i Lantmäteriets handläggning av naturvårdsuppdrag.

  Download full text (pdf)
  Allenby_studentuppsats
 • 139.
  Almang, Jan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  War, vagueness and hybrid war2019In: Defence Studies, ISSN 1470-2436, E-ISSN 1743-9698, Vol. 19, no 2, p. 189-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has frequently been observed in the literature on hybrid wars that there is a grey zone between peace and war, and that hybrid wars are conflicts which are not clear cases of war. In this paper, I attempt to illuminate this grey zone and the concept and nature of war from the philosophical discussions of vagueness and institutional facts. Vague terms are characterized by the fact that there is no non-arbitrary boundary between entities which lie in their extension, and entities which do not lie in their extension. I apply a theory of vagueness to notions such as “war” and “peace” and go on to suggest that the exact boundary for what counts as a war or not is arbitrary. However, the context in which the conflict occurs determines a range of possible locations for this boundary. The most important contextual parameter is in this respect how the parties to the conflict themselves conceptualize the conflict. I suggest that this can in various ways help us understand grey-zone conflicts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Almasri, Abdullah
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Mansson, K.
  Gothenburg Univ, Dept Econ & Stat, Gothenburg, Sweden.;Jonkoping Int Business Sch, Dept Econ Finance & Stat, Jonkoping, Sweden..
  Sjolander, P.
  Jonkoping Int Business Sch, Dept Econ Finance & Stat, Jonkoping, Sweden..
  Shukur, G.
  Jonkoping Int Business Sch, Dept Econ Finance & Stat, Jonkoping, Sweden.;Linnaeus Univ, Dept Econ & Stat, Vaxjo, Sweden..
  A wavelet-based panel unit-root test in the presence of an unknown structural break and cross-sectional dependency, with an application of purchasing power parity theory in developing countries2017In: Applied Economics, ISSN 0003-6846, E-ISSN 1466-4283, Vol. 49, no 21, p. 2096-2105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article introduces two different non-parametric wavelet-based panel unit-root tests in the presence of unknown structural breaks and cross-sectional dependencies in the data. These tests are compared with a previously suggested non-parametric wavelet test, the parameteric Im-Pesaran and Shin (IPS) test and a Wald type of test. The results from the Monte Carlo simulations clearly show that the new wavelet-ratio tests are superior to the traditional tests both in terms of size and power in panel unit-root tests because of its robustness to cross-section dependency and structural breaks. Based on an empirical Central American panel application, we can, in contrast to previous research (where bias due to structural breaks is simply disregarded), find strong, clear-cut support for purchasing power parity (PPP) in this developing region.

 • 141.
  Almer, Alicia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies (from 2013).
  Kulturskolan - en skola för alla?: En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine music teachers’ views on the work for inclusion and increased diversity in Swedish Community School of Music. The study’s research question concern how music teachers’ construct and legitimate their views on the work for inclusion and increased diversity in Swedish Community School of Music. To examine this three focus group interviews were held at three different schools. The theoretical framework of the study is discourse theory and the data generated from the focus group interviews has been processed and analyzed with discourse analytical tools. In the result the six discourses found are presented based on the teachers’ constructions about the work for inclusion and increased diver- sity in Swedish Community School of Music. These discourses is about how the work for inclusion and increased diversity is seen as given, as contradictive, as social developing, as ex- ternal activity, as difficult and as mutual responsibility. The result also shows parents and school as two contextual factors which affects the discourses in different ways. In the discussion two more general contrarious discourses, about the work for inclusion and increased diversity as obvious and non-obvious, are discussed in relation to previous presented literature.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Almerfors, Håkan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Preposition and article usage in learner English: An investigation of negative transfer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. The primary aim of this study is to investigate article and preposition errors in the production of Swedish learners of English and to discuss these errors in relation to negative transfer. The secondary aim is to compare transfer errors by L1 Swedish and L1 Portuguese learners of English.

   

  The first and main part of the study is a corpus investigation of the written production of 80 students in upper secondary school (high school). The second part is a multiple-choice test constructed to provoke transfer errors. It was distributed to students in upper secondary school in Sweden and in Brazil. The results from the corpus analysis are largely in line with those of previous research, for example with regards to how definite article errors are more common than indefinite article errors, and how contexts with definite articles and generic noun phrases seem prone to create transfer errors. The corpus study also shows that substitution was the most common preposition error and that many transfer preposition errors supposedly were caused by direct translations. Through the multiple-choice test, the degree to which the first language had an impact on individual errors could be revealed. All in all, the study reveals several aspects of negative transfer that perhaps a single-language investigation could not, because it is in the comparison of English-learners with different L1s that the most interesting results occur.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Almgren Damberg, Ingrid
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  "Nyss så träffa jag en krokodil, som körde runt i en bil": Små barns kompetenser i ämnet biologi2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to show young children's competences in the subject of biology. I hope that my work will lead to that the subject of biology is used more often in the preschool context. In my work I have had an intra-active theory as a base. I have searched for what children are interested in on the subject of biology. Here, I can conclude that animals and plants are major interests for the children. Furthermore, I wanted to explore the ways in which children's knowledge became visible. For the most part, small children (along with educators) use animism and anthropomorphism, however, this is often interwoven with facts. I also wanted to know whether there were factors that contributed to children's learning in biology. It became clear that factors such as outdoor stay and live animals and plants contributed to a fact-based learning in biology. In contrast, factors such as indoor stay and toys were important factors for an animistic and anthropomorphic learning in biology. Educators also have a crucial role in children's learning in biology. Through an intra-active approach, I note that both the factual events of biology and animism and anthropomorphism contribute to the child's creation of knowledge in biology.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Almgren, Josefin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Musik – En viktig del i förskolan: Fyra förskollärares perspektiv på musikverksamheten i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my study is to examine how four preschool teachers that work in a music-preschool observe the function of music in preschool and the importance of music activities for children in preschool. I decided to use a semi-structured group interview were four preschool teachers participated. I chose Vygotsky's sociocultural perspective as a theoretical starting point in my work.

  In my results, I could see a pattern of cooperation, community and the children's influence as aspects that are important for preschool teachers who participated in my survey. Every question that preschool teachers discussed during the interview took a starting point of children's interests and based on children's conditions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Almqvist, Helena
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv: En kvantitativ studie om i vilken utsträckning skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att möta elever i svårigheter blir allt vanligare i dagens skola. För att möta denna utveckling framgångsrikt, framhåller flera forskare en vinst med ett specialpedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar verksamheten.Det råder dock delade meningar om huruvida problem med beteende och inlärning ska tillskrivas funktionsnedsättningar hos eleverna eller brister i den pedagogiska verksamheten. Ahlefeld Nisser (2009) menar i sin avhandling att de elever som är i behov av särskilt stöd är relativt få, men att ungefär 20% av samtliga elever befinner sig i en gråzon. Dessa elever skulle ha större möjlighet att nå kunskapskraven om skolans undervisning genomsyrades av ett specialpedagogiskt förhållningssätt.

  Syftet med den aktuella studien är att undersöka i vilken utsträckning den undersökta koncernen systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv. Studien har en kvantitativ ansats och datainsamlingen har genomförts med hjälp av en enkät. Enkäten tillverkades i enkätprogrammet Survey & Report för att sedan exporteras till analysprogrammet SPSS.

  Resultatet visar att medelvärdet på upprättat index indikerar att flertalet respondenter instämmer mellan "låg" och "hög grad" i påståendena angående uppfattningen om ett specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet.

  Resultatet visar också att de undersökta grupperna, rektor, biträdande rektor och specialpedagog inte skiljer sig signifikant i uppfattningen om ett specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Almqvist, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Nilsson, Anton
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Filipstad – En kommun i ständig förändring: En studie om nyanländas bostadssituation i Filipstad och hur kommunen arbetar med integrationsfrågor2018Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som avsikt att undersöka hur Filipstads kommun arbetar med nyanländas bostadssituation och om det påverkar bostadssegregationen, samt hur kommunen arbetar för att gynna integrationen i Filipstad. Vi valde att fokusera på Filipstad eftersom det har varit en kommun som under 2000-talet haft en tydlig befolkningsminskning. Samtidigt var Filipstad en av de kommuner i Sverige som tog emot flest flyktingar procentuellt till sin befolkningsmängd under den stora flyktingströmmen mellan 2015 och 2016. Metoden som legat till grund för denna undersökning är kvalitativ då vi på ett djupgående sätt ville studera hur Filipstads kommun arbetar med dessa frågor. Vår inriktning och vårt sätt att arbeta med denna uppsats rör sig mot forskningsstrategin som heter “grundad teori” (grounded theory). Datainsamlingen utgörs av två intervjuer, den ena med Hannes Fellsman, förvaltningschef på arbetsmarknads- och integrationsenheten på Filipstads kommun. Vår andra respondent är Lena Richardson, journalist på Filipstads tidning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg2013In: Ett hem att växa i - familjehemmets bok: Grundutbildning för jour- och familjehem, Stockholm: Socialstyrelsen , 2013, 1, p. 39-48Chapter in book (Other academic)
 • 148.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga2013In: Familjehemsboken: Frågor, fakta och personliga berättelser / [ed] Pipping, Lisbeth, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2013, 2, p. 46-66Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 149.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Effekter av långvarig extrem stress på relationen mellan föräldrar och barn2013In: Från apati till aktivitet: Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa / [ed] Ascher, Henry & Hjern, Anders, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 61-82Chapter in book (Other academic)
 • 150.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Feasibility of Evidence Based Interventions  for Children Exposed to Intimate Partner Violence (IPV) in the Health and Welfare System in Sweden.2014Conference paper (Refereed)
1234567 101 - 150 of 8751
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf