Endre søk
Begrens søket
18192021 1001 - 1018 of 1018
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1001.
  Wäring, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Läs- och skrivsvårigheter: En kvalitativ studie om hur grundskollärare i åk 2 och 3 arbetar med läs- och skrivsvårigheter2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare i årskurs 2 och 3 arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Samt att undersöka vad grundskolan kan ge för resurser för att hjälpa dessa elever. Materialet till denna studie har samlats in med hjälp av den kvalitativa metoden intervju. Under intervjun har jag tagit hjälp utav en föreställningskarta. En föreställningskarta är ett redskap som skapar en lättare förståelse för respondenten. Det blir djupare svar och jag som intervjuar blir en bättre lyssnare. Jag har intervjuat fyra stycken grundskollärare från årkurs 2 och 3 samt en rektor från en grundskola. Resultaten av denna studie tyder på att lärarens kompetens, metoder och skolans resurser är av stor vikt kring elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 • 1002.
  Ygfeldt, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Skildring av mångkulturalitet i tre utvalda barnböcker.: En studie om framställningen av karaktärer med utländsk bakgrund och användningen av mångkulturell litteratur i skolan.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med att det svenska samhället blir mer mångkulturellt blir också skolorna det. Jag som lärare kommer med största sannolikhet undervisa en mångkulturell klass och vill därför bli medveten om vilka budskap den mångkulturella barn- och ungdomslitteraturen sänder. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur människor med utländsk bakgrund framställs i tre utvalda barn- och ungdomsböcker. Jag kommer använda mig av en kvalitativ litteraturanalys som har sin utgångspunkt i begreppet mångkultur för att få en djupare inblick om hur mångkultur skildras i de utvalda böckerna. Resultatet av undersökningen som jag kom fram till är att mångkultur skildras i naturliga sammanhang och karaktärerna beskrivs på ett sätt som stämmer överens med deras stereotypiska utseende.

 • 1003.
  Ysander, Anna Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  På tal om skolan och demokrati: Hur lärare uppfattar kopplingar mellan elevers muntlighet och skolans demokratiuppdrag2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur lärare i grundskolans tidigare år ser på arbetet med elevernas muntliga förmågor, och då speciellt i förhållande till skolans demokratiuppdrag.

  Muntlig förmåga är en viktig del av de kunskaper du behöver besitta för att fungera i en demokrati. I dagens samhälle krävs att du har förmågan att tala för din sak och att du kan försvara din åsikt, dessa förmågor blir allt viktigare i ett allt mer individualiserat samhälle.

  Enligt skollagen skall skolan ge eleverna de kunskaper och förmågor som krävs för att fungera i livet utanför skolan. Frågan som undersökningen ställer är om yrkesaktiva lärare ser kopplingar mellan demokratiuppdraget och arbetet med elevernas muntliga förmågor.

  Undersökningen visar att lärarna och forskningen är överens om att det finns starka band mellan dessa områden. Det är svårt att leva och vara aktiv i en demokrati om du inte kan samtala med andra människor.

  Lärarna i undersökningen förmedlar en oro över många elevers bristfälliga kompetenser vad det gäller att kommunicera genom samtal. Forskningen har påvisat att eleverna behöver träna sina muntliga förmågor mer än vad som görs idag, men att många lärare idag saknar kunskap om hur de skall hjälpa eleverna.

 • 1004.
  Ärlevik, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Läs- och skrivsvårigheter i förskoleklass: En kvalitativ studie om verksamma pedagogers förståelse, lärande och stöttning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att belysa hur några verksamma pedagoger förstår läs- och skrivsvårigheter, hur deras lärande ser ut och hur de stöttar elever med svårigheter. Studien är uppbyggd på en kvalitativ intervju som utfördes med två grundskollärare och en förskollärare från olika skolor.

   

  Studiens resultat visar att pedagogerna har svårt att både definiera och skilja mellan olika svårigheter och att det finns skiljaktiga meningar om orsaksfaktorer bakom svårigheterna. Det framgår även att Bornholmsmodellen är att rekommendera i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Barns lärande påverkas framför allt av läraren och att diskussioner i en gemenskap är en stor del av det förebyggande arbetet. Det framgår också av resultatet att det är mindre vanligt att identifiera barn i förskoleklass och att det är stor brist på specialutbildad personal.

   

  Jag vill passa på att tacka Rakel Johnson som har varit min handledare genom studiens gång. Jag vill också tacka de pedagoger som tog sig tid att ställa upp på intervjuerna.

 • 1005.
  Åberg, Martin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Ahlberger, Christer
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Johnson, Rakel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Making "Home": The Home as a Cognitive Artefact2019Inngår i: Cognitive History: Mind, Space, and Time / [ed] David Dunér, Berlin: De Gruyter Oldenbourg , 2019, s. 161-178Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 1006.
  Åkerblom, Rikard
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Framtidens läsande i skolan. Traditionellt eller digitalt?: En studie om skillnader i traditionell bokläsning kontra digitalt.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate distinctive factors when using digital literature against traditional textual literature as well as students' view of reading in digital form to-wards traditional written text. The theoretical starting points for learning in this study are based on the pragmatic and socio-cultural perspective. The results reported in this study have been derived from the data collection methods observation, questionnaire and a reading com-prehension test. The study is performed in four grade 3 classes. The results of this study indi-cates that the participating pupils' attitudes are more favourable to traditional reading than to reading with digital reading media. 

 • 1007.
  Åreng, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Skönlitteratur och lässtrategier i grundskolan: En kvalitativ studie om skillnaderna mellan en mångkulturell klass och en etniskt homogen klass i användandet av skönlitteratur och lässtrategier2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine how two Swedish educators in different primary schools choose fiction while teaching, how they work with fiction, which reading strategies they use while reading fiction and how the two classes differ. One of the classes is ethnically homogenous and one is multicultural. The study is based on qualitative interviews and observations which have been carried out with two educators in two different schools. The result of the study shows that the two educators regard their work with reading strategies and fiction as important and central to teaching. Although the two teachers use different reading strategies, they claim that all educators adapt the use of reading strategies depending on the group of students they have. With the help of interviews and observations, both differences and similarities were noted regarding the use and work with fiction and reading strategies in the multicultural and ethnically homogeneous class.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2020-06-17 14:48
 • 1008.
  Åsman, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Too Late for Snowman: Transhumanist Ideals in Margaret Atwood's Oryx and Crake2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay attempts to study transhumanism and its role in the anthropogenic pandemic at the center of the novel, in order to show that transhumanist thought was a driving factor behind it. By looking at transhumanist concerns in the portrayed society, and the beliefs of Crake, one uncovers that Crake was able to exploit the desire for enhancement of humanity as a whole in order to achieve the ultimate transhumanist goal: the near-perfect and immortal posthuman Crakers. Analyzing the intentions behind the creation of the posthuman, and Snowman’s relationship to them, it becomes clear that the posthuman is a replacement of existing humanity, since the sought after qualities of the posthuman can only be attained through genetic engineering before birth and not by altering individual humans. I hope to have shown that the novel contains a warning about transhumanism and the potential misuse of science when one person think things through to its logical conclusion.

 • 1009.
  Åström, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013).
  Vad kännetecknar ämnestexter? (inriktning fysik)2016Annet (Annet vitenskapelig)
 • 1010.
  Öhman, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Att synliggöra språket i historieämnet ur svenska som andraspråksperspektiv: En kvalitativ studie av hur gymnasielärare arbetar med ämnesspråket i historia.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt arbete syftar till att undersöka hur lärare på gymnasiet arbetar med ämnesspråket i historia utifrån svenska som andraspråksperspektiv. Genom att utgå ifrån tidigare forskning ämnar jag i detta arbete att söka förståelse för gynnsamma förutsättningar i det pedagogiska arbetet kring språkutveckling, ämnesspråk och skolspråk. Arbetet använder sig av en kvalitativ metod för insamling av empiri. I studien intervjuas fem historielärare om deras kunskaper och metoder när det kommer till att arbeta språkutvecklande. Frågeställningarna handlar om vilka utmaningar, fördelar och möjligheter intervjupersonerna ser i arbetet med ämnesspråk i historia samt hur lärarna ställer sig till att arbeta språkutvecklande. Resultatet visar att majoriteten av intervjupersonerna är positivt inställda till att arbeta explicit med språket i sitt ämne. Några av de intervjuade har goda kunskaper medan andra efterfrågar fortbildning. Dock ansåg majoriteten av lärarna i undersökningen att de hade för litet tid till att utveckla nya arbetsmetoder samt efterfrågade bättre stöd från skolledningen i samordnande av språkutvecklande kompetensutveckling. 

 • 1011.
  Örnefors, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Olika arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om lärares val av arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen i årskurserna 1-3.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this report is to examine which working methods and forms of work some teachers for grades 1-3, describes that they use in mathematics teaching, what makes them choose the working methods and forms of work, and if their attitude to mathematics teaching changed in recent years. In order to examine this, qualitative interviews with six teachers have been implemented. It emerged that these teachers partly use a variety of working methods and multiple forms of work in their mathematics teaching even if this differs between different teachers. Their arguments to the choice of working methods and forms of work are that they believe that the chosen working method, or form of work, works based on their own experience and partly because it is timesaving but also that changes in working methods in other topics inspired. All teachers think they have changed their attitude to mathematics teaching in different ways.

 • 1012.
  Österlund, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Flerspråkiga elevers läsutveckling i den integrerade undervisningen: En kvalitativ studie om hur lärare jobbar med andraspråkselevers läsutveckling2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study focuses on providing a better understanding of the methods and approaches in the learning of reading development that favors multilingual pupils in the integrated teaching. The study is aimed more specifically on finding out how teachers work to develop reading comprehension among pupils with a mother tongue other than Swedish. Finally the study seeks to answers what teachers think the difficulties are for these pupils in their's reading development. To answer the questions, qualitative interviews were conducted with six teachers. The results of the interviews turn out to support the previous research and theory described in the essay. The interviews also show that native language teachers and Swedish as second language teachers have a great significance for reading comprehension among multilingual pupils. However, these teachers can’t be fully utilized due to limited resources.

 • 1013.
  Österlund, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Extramural English: A study of Swedish upper secondary school students’ contacts with English outside of school and their attitudes towards English in relation to their English proficiency2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to look at a group of Swedish upper secondary school students’ extramural English activities in comparison to their final grades and their grades on the National Test in English level 5. The aim was also to see what role motivation could potentially play. The method was of a mixed nature with both questionnaires and interviews. The results show tendencies, in accordance with previous research, that there is a correlation between the students’ grades and their extramural English activities. The results also show that attitudes towards English are in correlation with both extramural English and the students’ grades. 

 • 1014.
  Österqvist, Heléne
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Avslutande prov i svenska som andraspråk-eller inte?2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolverket konstruerar och ger ut nationella prov för elever som studerar svenska som andraspråk på grundläggande nivå i grundskolan. Däremot finns inga nationella prov för vuxna elever på vuxenutbildningen. Elevernas provresultat kan ge en uppfattning om den tillägnade språkkunskapen i svenska är tillräcklig för att gå vidare till svenska som andraspråk på gymnasienivå. Denna mindre studie behandlar hur några lärare på vuxenutbildningen motiverar huruvida avslutande kursprov behövs eller inte. Hur detta formuleras i läroplanen för vuxenutbildningen och kursplanen för svenska som andraspråk undersöks också. Några språkforskares syn på kunskap, lärande och bedömning utgör den teoretiska utgångspunkten. De resultat studien visar, pekar på att avslutande kursprov efterfrågas av lärarna. Lärarna uppfattar att även elever efterfrågar dessa prov. Detta jämförs med de centrala dokumenten, som stödjer att avslutande prov ska ge lärare stöd i sin bedömning. Några teoretikers syn på kunskap, lärande, prov och bedömning behandlas också för att tydliggöra en motivering av avslutande kursprov.

 • 1015.
  Östin, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Naturlig skönhet och aktiv fritid: En diskurs- och innehållsanalytisk undersökning av manligt och kvinnligt i reklamspråk2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka diskurser i reklamannonser samt i vilken utsträckning reklamtexter bygger sin övertalning på stereotypiska värderingar kring kvinnligt och manligt. Materialet består av två reklamannonser riktade mot en kvinnlig målgrupp och två reklamannonser riktade mot en manlig målgrupp. Den teoretiska utgångspunkten är genusteori och teori kring reklam och dess diskurser och metoden består av kritisk diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning på området har visat att dagens reklamannonser tenderar att använda sig av ett mer vardagligt och icke-akademiskt språk än tidigare. Den har även visat att diskursen i reklamannonser riktade mot en manlig målgrupp kretsar kring självförverkligande, handlingskraft och ledarskap medan diskursen i reklamannonser riktade mot en kvinnlig målgrupp kretsar kring utseende och god kroppskännedom. Resultatet i denna studie visar att det finns underliggande stereotypiska värderingar kring kvinnligt och manligt och dessa tar sig uttryck i ordval och formuleringar. Kvinnlighet kopplas samman med naturlighet, naturligt yttre och vård av yttre medan manlighet kopplas samman med krävande arbete och aktiv fritid.

 • 1016.
  Östin, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Vetenskapligt skrivande i skolan: En kvalitativ studie av gymnasieelevers kritiska och diskursiva kompetens2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur gymnasieelever närmar sig det vetenskapliga skrivandet. Studien undersöker även elevers diskursiva och kritiska kompetens. Bakgrunden till undersökningen utgörs av reformen som genomfördes i gymnasieskolan 2011 och dess nya krav på vetenskaplighet i text inom svenskämnet. Den tidigare forskningen som gjorts på området visar att gymnasieelever har en relativt låg diskursiv och kritisk kompetens. Tidigare studier visar även att elever inte har verktygen som krävs för att skriva vetenskapliga texter. Dessa studier att samtliga genomförda innan reformen 2011. Metoden i den här studien utgörs av kvalitativa fokusgruppsintervjuer och analys av elevskrivna PM. Resultatet visar att eleverna kan tillämpa regler för vedertagna referenssystem. Dock har vissa elever svårt att göra korrekta referatannonseringar vid ett par tillfällen. Eleverna kan klargöra för flera konkreta strategier för att kritiskt granska källors tillförlitlighet. De närmar sig det vetenskapliga skrivande med genomtänkta strategier och kan applicera de skriftspråkliga normer som gäller för ett PM på en mer generell nivå. I jämförelse med den tidigare forskningen visar eleverna en högre diskursiv och kritisk kompetens.

 • 1017.
  Östman, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Digitala verktyg i undervsiningen.: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av digitala verktyg i undervisningen.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  My purpose with the work is to research and examine how teachers view working with digital tools, in school with children who have reading and writing difficulties and how it benefits their learning. Furthermore, I want to inform myself about the teacher’s perception of how students view the use of digital tools in their education. 

  I have used qualitative interviews as a method of collecting data for my research. The qualita-tive interviews consisted of four teachers working in primary school and one remedial teach-er, the interviews were performed in two selected schools. 

  The results of the research indicate that the majority of teachers use digital tools very often in their teaching and that the access to digital tools is overall good. The results show that the majority of teachers work daily with digital tools in their education and that the minority of teachers working with digital tools is twice a week or nothing at all. The results indicate also that the education becomes more equivalent to all students using digital tools and that the stu-dent’s opinions about the tools are very positive. 

 • 1018.
  Öström, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Det svåra i att göra slut med stereotypa könsroller: En jämförelse över tid kring stereotypa könsroller i kapitelböcker för läsare på lågstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate stereotypical gender roles in ten fiction-related chapter books for children and young adults from a gender perspective. The selection of fictions has been made randomly from the decades of the 1940s, 1970s, 1990s and 2010s, of which nine books are from the three later decades, three from each decade, and one from the 1940s. The book from the 1940s, Fem söker en skatt, has together with research on gender and stereotypical gender roles in children's and youth literature, worked as a guideline on stereotypical gender roles. The study shows that characters following the stereotypical gender roles are getting fewer and fewer over the years, and that it is of the utmost importance to discuss gender equality from an early age. Here, teachers have an important role to strengthen children and young adult's awareness and acceptance for all human being's own worth. 

18192021 1001 - 1018 of 1018
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf