Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 85
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlzén, Rolf
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Why should physicians read?: Understanding clinical judgement and its relation to literary experience2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Is literary experience of any practical relevance to the clinician? This is the overall question addressed by this investigation, which starts by tracing the historical roots of scientific medicine. These are found to be intimately linked to a form of rationality associated with the scientific revolution of the 17th century and with “modernity”. Medical practice, however, is dependent also on another form of rationality associated with what Stephen Toulmin calls “the epistemology of the biographical”. The very core of clinical medicine is shown to be the clinical encounter, an interpretive meeting where the illness experience is at the centre of attention. The physician can reach the goals of medicine only by developing clinical judgement. Clinical judgement is subjected to close analysis and is assumed to be intimately connected to the form of knowledge Aristotle called phronesis.

  In order to explore how literature – drama, novels, poetry – may be related to clinical judgement, a view of literature is presented that emphasizes literature as an invitation to the reader, to be met responsibly and responsively. Literature carries a potential for a widened experience, for a more nuanced perception of reality – and this potential is suggested to be ethically relevant to the practice of medicine. The “narrative rationality” of a literary text constitutes a complement to the rationality pervading scientific medicine.

  The final step in my analysis is a closer exploration of the potential of the literary text to contribute to the growth of clinical judgement, in relation to the challenges of everyday clinical work. Some of the conditions that may facilitate such growth are outlined, but it is also shown that full empirical evidence for the beneficial effects of reading on the clinician reader is beyond reach.

 • 2.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och genrekunskap. Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Studien begränsar sig till att undersöka en kommun i södra Sverige. Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och genrekunskap.

 • 3.
  Anelandh, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Språkutvecklande arbete för barn med språkstörning: En undersökning om hur pedagoger kan arbeta med barn som uppvisar en form av språkstörning2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Aronsson Karlsson, Mikaela
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Vattenlek i förskolan: Möjligheter till fysik i förskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper och tankar barn har kring begreppen flyta och sjunka, och vilka möjligheter det finns att synliggöra de olika kunskaperna inom fysik i förskolan genom vattenlek. Studien berör även skillnader och likheter mellan två åldersgrupper som deltagit i undersökningen. Studien genomfördes genom en aktivitet med deltagande observation samt återkoppling med intervjuer efter aktivitetstillfället. Resultatet visar på att möjligheterna till fysik i förskolan är många. Under undersökningen gav barnen uttryck för nya tankar och idéer som berör andra fenomen inom fysiken samt diskuterade vidare om liknande experiment och material de ville undersöka. Resultatet visar att barnen använde sig av tidigare erfarenheter och kunskaper för att förklara och ställa hypoteser. De använde sig även av språket genom samspelet med varandra för att förstå, skapa och omskapa kunskap.

 • 5.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Klang & jubel å bokmässan. Veckobladet var där!2017Ingår i: Grönköping i trendens framkant: Grönköpings Veckoblad. Årsbok 2017 / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2017, s. 9-9Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 6. Aspenberg, Karin
  Mitt sprängda huvud2011Bok (Refereegranskat)
 • 7.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Vad har ni gjort i sommar?2018Ingår i: Grönköping - idyll med skärpa / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2018, s. 30-Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 8.
  Augustsson, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Den fysiska miljöns betydelse för personer med perceptionsstörningar: Verksamhetsnära pedagogers uppfattningar inom LSS-verksamheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka verksamhetsnära pedagogers uppfattningar om hur fysiska faktorer i de gemensamma utrymmena på gruppbostäder påverkar personer med perceptionsstörningar. Frågor som studien vidare besvarar är om anpassningar i den fysiska miljön har genomförts eller behöver genomföras utifrån personernas individuella behov, samt om personerna som bor inom verksamheten varit involverade i utformningen av den fysiska miljön i de gemensamma utrymmena. Personerna som bor inom verksamheterna har funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning av varierad grad.

  För att kunna besvara dessa frågor har jag genomfört en enkätstudie med kompletterande intervjuer. Informanterna som deltagit i studien arbetar samtliga som verksamhetsnära pedagoger inom boendeverksamhet som styrs av beslut enligt LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  Jag har analyserat resultatet med den teoretiska utgångspunkten KASAM som bygger på Antonovskys begrepp känsla av sammanhang. Antonovsky menar att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull när inre och yttre stimuli kommer på ett ordnat, strukturerat och sammanhängande sätt.

  Resultatet i studien visar att pedagogernas uppfattningar är att svårigheter att hantera olika former av sinnesintryck i de gemensamma utrymmena på gruppbostaden påverkar personerna som bor inom verksamheten. Resultatet visar även att anpassningar har genomförts och att ytterligare anpassningar skulle behöva genomföras inom verksamheterna för att tillgodose personernas behov av tillrättalagd miljö, samt att inom vissa av verksamheterna har personerna haft möjlighet att påverka vid utformningen av den fysiska miljön i de gemensamma utrymmena.

  Denna studie kan bidra med en ökad kunskap, genom verksamhetsnära pedagogers uppfattningar, om hur svårigheter att hantera sinnesintryck påverkar personer med perceptionsstörningar, samt inom vilka områden det finns behov av att genomföra anpassningar.

 • 9.
  Björk, Jennie
  et al.
  Karlstads universitet.
  Erholm, Annina
  Karlstads universitet.
  Alla kan uppnå mästerskap med rätt förutsättningar!: En kvalitativ studie som undersöker vilka faktorer som påverkar två teams prestationsförmåga2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att jämföra och undersöka två team gällande vilka faktorer som kan påverka deras prestationsförmåga i arbetet utifrån fyra centrala områden: kommunikation & konflikter, grupputveckling, ledarskap och motivation. Denna studie undersöker två projektteam med likvärdiga arbetsuppgifter för att beskriva deras upplevelse inom dessa områden. Det teoretiska material som lyfts fram i uppsatsen berör relevanta teorier som utökar kunskapen gällande kommunikation & konflikter, varierade grupputvecklingsteorier, situationsanpassat ledarskap och Self-Determination Theory. Det empiriska materialet består av sex kvalitativa intervjuer med teammedlemmar i två separata projektteam samt en informantintervju med VD:n på ett IT- & konsultföretag i Stockholmsområdet. I studien har vi beskrivit vilka faktorer som leder en hög prestationsförmåga samt presenterat hur väl de två teamen uppfyller Bucholz & Roth (1987) åtta kännetecken för högpresterande team. I resultatet presenteras utifrån de fyra områden vi har undersökt vilka likheter och skillnader som teamen upplever utifrån deras varierande förutsättningar inom områdena. För att sedan utifrån teamens egna upplevelse om att vara högpresterande bekräftas genom att de uppfyller Bucholz & Roth (1987) åtta känntecken för högpresterande team.

 • 10.
  Carlsson, Marielle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Grammatikens vara eller icke vara: En undersökning om lärares tolkning av begreppet grammatik och deras genomförande av undervisning i grammatik på lågstadiet.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och undervisar i grammatik med de yngre åldrarna och de svårigheter som lärarna stött på i sin grammatikundervisning. Denna undersökning baseras på intervjuer med sex behöriga lärare i årskurs 1–3, varav en speciallärare som tjänstgjorde på samma skola i förskoleklass. Som komplement till den del av lärarintervjuer gjordes också en översiktlig läromedelsanalys utifrån läromedel som lärarna uppgav att de använde i grammatikundervisningen. Grammatik och grammatikundervisningen är ett omdiskuterat ämne, även om diskussionen inte är så uttalad när det gäller undervisning på lågstadiet. Sammantaget visar undersökningens resultat att de deltagande lärarna ser begreppet grammatik som ett diffust begrepp och det definieras också olika av lärarna. Det framkom även stora variationer när det gällde lärarnas attityd till begreppet grammatik och grammatikundervisning som något svårt och tråkigt eller som något som de anser är enkelt och meningsfullt. Däremot råder samstämmighet hos deltagarna om att grammatik och grammatikundervisning är viktigt för elevernas språkutveckling. Läromedelsanalysen visade att det i vissa läromedel tydligt framgick grammatiska inslag och grammatiska begrepp användes, medan det i andra läromedel inte gick att urskilja de grammatiska inslagen.  

 • 11.
  Cheruiyot, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Here come the critics: Journalistic discourse in Kenya and South Africa2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 12.
  Cheruiyot, David
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Toussaint, Nothias
  Stanford University.
  A “hotbed” of digital empowerment?: Media criticism in Kenya between playful engagement and co-option2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 13.
  Darkey, Dan
  et al.
  University of Pretoria.
  Ibsen, Hilde
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  "The path of the mother is trodden by the daughter": Stepping stones for entry into the middle class in South Africa2015Ingår i: Knowledge for a sustainable world: A Southern African-Nordic contribution. / [ed] Tor Halvorsen, Hilde Ibsen, Vhyvienne RP M´kumbuzi, Cape Town: African Minds , 2015, s. 105-124Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 14.
  Edberg, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Digitala verktyg i svenskundervisningen: En kvalitativ studie om lärares arbete med och förhållningssätt till digitala verktyg i svenskundervisningen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna undersökning redovisas bland annat vilka arbetssätt gällande digitala verktyg i svenskundervisningen som är mest förekommande, vad lärare anser om att läroplanen reviderades och om lärare i dagens skola har den digitala kompetens som behövs för att integrera digitala verktyg vid undervisningen. Dessutom redovisas det vilka fördelar och nackdelar det finns med att använda digitala verktyg redan vid lågstadiet. 

  För att samla in data till min undersökning så använde jag mig av kvalitativa intervjuer där fem lärare blev intervjuade. 

  Med hjälp av det sociokulturella perspektivet och pragmatismens synsätt på lärande så analyserades mitt resultat. Resultat visar på att lärarna hade ett positivt förhållningsätt till digitala verktyg och samtliga ansåg att det är nödvändigt att integrera digitala verktyg redan vid lågstadiet. Av resultatet kan det även utläsas att samtliga lärare ställde sig positiva till att läroplanen har reviderats och lärarna ansåg att de besatt den digitala kompetens som behövs. De positiva effekterna som framkom av mitt resultat var bland annat att eleverna får vanan att använda digitala verktyg och att de lär sig att hantera de olika verktygen och de negativa effekterna som framkom ur mitt resultat var främst att det tar lång tid att använda de digitala verktygen. 

 • 15.
  Eklund, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Rörelsehindrade elevers möjlighet till delaktighet i skolidrott: Idrottslärares syn på rörelsehindrade elevers möjligheter till delaktighet i idrottsämnet2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Elfstrand, Jenny
  Karlstads universitet.
  Att bygga broar mellan gymnasiesärskola och arbetsliv: Två skolors strategier för elevers övergångsplaner2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag, på två skolor, intervjuat rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Materialet analyserades genom teoristyrd kvalitativ analys. 

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier två skolor uppger att de har kring sitt arbete med övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för elever på gymnasiesärskolans nationella program. 

  Resultatet visar att, båda skolorna, ser det viktiga i att eleverna utvecklar trygghet och blir självständiga. Detta kan eleverna bli genom att förberedas på vad som förväntas av dem när de kommer ut i arbetslivet. För att eleverna ska vara förberedda för arbetslivet så lägger skolan, i sin undervisning, fokus på vad som eleverna behöver ha med sig ut i arbetslivet. Ett sätt är att skapa undervisning som mycket efterliknar den verklighet som eleverna sedan kommer att möta. Eleverna är delaktiga i olika utsträckning inför arbetsplatsförlagt lärande (APL) men båda skolorna ser det viktiga i att ta tillvara på elevernas önskemål. Det är även av stor betydelse att det finns en tät kontakt mellan skolan och handledare på APL-platserna.

  En önskan, som båda skolorna uttrycker, är att det ska finnas mer tid till att vara tillsammans med eleverna på APL-platserna.

   

 • 17.
  Engström Lindh, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Förskollärares användande av IKT i förskoleverksamhet: En strukturerad systematisk observationsstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The foundation of the Swedish preschool is based on the curriculum Lpfö98 /10. In these policy documents there are some different goals that the preschool teachers strives to use in the educational work. One of the learning objectives in the technology subject is to encourage pupils to develop through experience and guidance. The curriculum Lpfö98 /10, marks the importance, that the preschool teachers take responsibility for the pupils safety, their development and that every child has a good learning environment (Skolverket, 2010). The purpose with the present study is to examine how teachers use new information and communication technology in their everyday work. A research has been done in four different preschools in Sweden about the use of (ICT). The method used in the research is structured observations. The result of this study presents differences in how pedagogues act and support ICT in preschool, both in frequencies and choice of activity. The most common way of act and support ICT was when pedagogues helped the children in their use of ICT.

 • 18.
  Eriksson, Anna-Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Elever med Aspergers Syndrom: En studie om hur den traditionella skolan, respektive specialskolan arbetar med elever som har Aspergers Syndrom.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att jämföra hur lärare i en traditionell skola och i en specialskola arbetar i klasser där det finns elever med Aspergers syndrom. Det var även att studera vad de olika skolorna har för resurser till att stötta elever med Aspergers syndrom.

   

  Som metod använde jag mig av intervjuer. Jag intervjuade lärare från en specialskola och både lärare och speciallärare från traditionella skolor här i Sverige för att få fram hur de olika skolorna jobbar med elever som har Aspergers syndrom.

   

  Jag undersöker hur olika resurser används och vilka resurser som finns. Med resurser menar jag de ekonomiska resurserna men även materiella resurser(lokaler, böcker och annan utrustning) samt lärarnas egen kompetensutveckling.

   

  Sammanfattningsvis pekar resultatet i min undersökning på att elever i en specialskola får en mycket mer individuell utbildning. Specialskolan har lättare att hjälpa elever med Aspergers syndrom då den är direkt anpassad till just elever med bland annat Aspergers syndrom. Den traditionella skolan har inte samma möjligheter att stödja elever med Aspergers syndrom. Den traditionella skolan styrs mer av hårda ekonomiska ramar och får därför svårare att anpassa skolan efter elevens behov.

 • 19.
  Eriksson, Emilia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Thorvald, Robert
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Vikten av personliga egenskaper: när erfarenheten saknas2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 20. Friman, Carl
  Är barns intresse i fritidshemmets intresse?: Effekten av fritidshemmets brist på media- och IT-användning2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna undersökning grundar sig på mina tidigare erfarenheter från fritidshemmet, där jag fått uppfattningen att fritidshemmen ger få möjligheter till media- och IT-användning och att verksamheten därigenom förlorar en del barn tidigare. Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns en koppling mellan IT- och mediaanvändningen på fritidshemmet och när barn slutar på fritids. Arbetet utgår från dessa tre frågeställningar: Upplever barnen att det finns för få möjligheter att använda IT och media på fritidshemmet? Är i så fall bristen av IT och media på fritidshemmet en anledning till att barn slutar? Hur är pedagogernas syn på fritidshemmets IT- och mediaanvändning? För att besvara dem genomfördes en enkätundersökning med elever, samt kvalitativa intervjuer med fritidspedagoger.

  Dagens samhälle har förändrats mycket under de senaste åren. Den digitala tekniken får en större betydelse i barns liv. Ytterst lite forskning inom området är kopplat till fritidshem, men att media- och IT-användning kan vara positivt för barns utveckling är en centralstabil ståndpunkt i den rådande diskursen om digitaliseringen i skolan. Resultaten visar att barnen upplevde att det var en liten media- och IT-användning på fritidshemmet och att de flesta skulle vilja ha större möjligheter att använda media och IT. Fritidspedagogerna visade en förståelse om IT och medias möjliga nödvändighet i skolan, men att den inte värderades högt på fritidshemmet. Slutligen visade resultaten även att de få möjligheterna till media- och IT-användning på fritidshemmet spelade in i barnens beslut att sluta i verksamheten.

  Nyckelord: Media, IT-användning, Fritidshem

 • 21.
  Frykestam, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Utomhuspedagogik, till vilken nytta?: På vilket sätt använder sig lågstadielärare av utomhuspedagogik?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 22. Fungula, Bob
  Lärares genusmedvetenhet: En kvalitativ studie om idrottslärares beaktning av genus i undervisningen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is an empirical study based on Physical Education and health (PE) teachers' experiences and builds on, for the study, significant literature. The study is about PE teachers’ consideration of gender in the assessment as well as in the selection of lesson content. Semi-structured interviews were employed as method for the data collecting process. Four teachers were interviewed, teachers of PE in elementary and upper secondary school with varied length of professional experience and ages. The interviews were analyzed by the means of content analysis. The results indicate that teachers are gender-aware in sense that they see the student or individual rather than a group of individuals, assesses students' progression rather than the immediate performance and offer a wide range of lesson content so that it will fit all students. Furthermore, the results indicate that gender-aware teachers reflect on their own gender awareness and on what they can do better. Without a gender thinking in school the teaching quality will suffer.

   

  Keywords: Gender, Gender systems, Physical education and health, Sex, Pedagogy

 • 23.
  Govindarajan, Venkatesh
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Cricket -  a little more2015Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 24.
  Govindarajan, Venkatesh
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Interpreting sustainability using Robert Pirsig's quality levels: LILA-An Enquiry Into Morals2011Ingår i: Problemy Ekorozwoju, ISSN 1895-6912, E-ISSN 2080-1971, Vol. 6, nr 2, s. 62-66Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Gröning, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Friskare förskola: Att förebygga smitta i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Haglund, Erika
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  "Det finns ju extrauppgifter i boken": Matematikundervisningens upplägg och påverkan2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

   

   

  I internationella tester såsom TIMSS och liknande kan man se en neråtgående trend i resultaten från de svenska eleverna. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i sin undervisning arbetar för att hjälpa elever med matematiksvårigheter. För att ta reda på det har jag intervjuat lärare i årskurs ett och två. Mitt resultat visar att det viktigaste arbetet inte handlar om att hjälpa enskilda individer utan om att förändra undervisningen för alla elever. Undervisningen behöver bli mindre läroboksbaserad och innehålla mer inslag av konkretisering, diskussioner och samarbete elever emellan. För att detta ska kunna komma till stånd behövs utbildning och tid för lärarna att genomföra ett förändringsarbete.

 • 27.
  Handler, Reinhard
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Collaboration without consensus - Free and Open Source Software as boundary object2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Free and Open Source software (FOSS) has become a popular research object amongst scholars from various disciplines. Within the last decade studies from the humanities critically assessed the social, political, economic and cultural significance of non-proprietary software. By doing so, these studies (just to name a few: Coleman, 2013; Kelty, 2008; Weber, 2004) have a perspective in common that highlights the debates and differences among its participants.

  This contribution adds to the growing body of these critical software studies by focusing on the divergences in FOSS, employing the concept of a boundary object (Star & Griesemer, 1989). Interviews conducted at FOSDEM (Free and Open Source software developer meeting) show that the non-consensual setup of FOSS lets people from different communities of practice use it as a common point of reference (Chrisman, 1999) while allowing different standpoints, opinions, motivations, and values. These differences can be categorised on three levels: The disagreements between advocates of Free and Open Sources software is nothing new. However, the humanities’ focus on peer production, and personae such as the geek, the hacker and the activist have overshadowed that FOSS pairs amateurs and professionals. The growing professionalising of FOSS brings forward the important contributions by entrepreneurs, lawyers, community managers, and – not least - for-profit software companies. Lastly, this analysis concerns the coordination of particular non-proprietary software development projects, exemplifying that participants are granted to leave collaborative projects by copying (forking) the source code, disentangling from a project in order to use the same code as the basis of a new project. By considering these three levels, this paper asks whether FOSS can be conceived as cooperative work that links communities together in collective activities and identities or an alternative set of terms needs to be adapted to capture FOSS and its potential social consequences.

 • 28.
  Hasselström, Stina
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Pojkars inställning till dans: En studie i Sverige och Sydafrika2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att ta reda på vad pojkar har för inställning till dans. För att samla material utfördes intervjuer med fyra pojkar ifrån Sverige och fyra pojkar ifrån Sydafrika för att undersöka vad pojkar har för inställning till dans. Jag ville ha svar på om kön, kultur eller generation har någon inverkan på pojkarnas attityd till dans. Två intervjuer gjordes med en lärare i Sverige och en i Sydafrika som hade ansvar för dansundervisning på skolan. Genom dessa intervjuer ville jag veta hur de planerar en danslektion och vad dans har för roll i skolan i respektive land.

   

  Av resultatet kan jag se en skillnad mellan pojkars inställning till dans i Sverige och Sydafrika. Dansen i Sydafrika finns i vardagen och anses vara en del av kulturen. Man dansar på fritiden och i skolan. Generellt så tycker pojkarna som intervjuades i Sydafrika att dans var roligt och något som det gjorde ofta. I Sverige dansar inte många av pojkarna. Dansar man så är det som ett fritidsintresse efter skolan, en träningsform. Pojkarna som intervjuades i Sverige ansåg att dans var mer för flickor medan pojkarna i Sydafrika tyckte dans var för alla. I skolan utförs kontinuerliga danslektioner i Sydafrika och eleverna får teoretisk och praktisk undervisning i dans. I Sverige ingår dansundervisningen i idrott och hälsa. Den läraren som intervjuades i Sverige dansade inte mycket med eleverna, kanske någon gång per termin. Danserna man lär sig i Sverige är oftast traditionella pardanser medan de sydafrikanska eleverna får dansa traditionella och moderna danser från sin egen och andras kulturer. Av resultatet från intervjuerna med pojkarna i Sverige och Sydafrika och litteratur drar jag slutsatsen att pojkar och flickor idag dansar individuellt och sin egen dans har blivit viktig i jämförelse med alla pardanser förr i tiden. Dans för pojkar idag är ett sätt att finna sin identitet och utforska sig själva.

 • 29.
  Hegg, Ann-Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan: Några lärares perspektiv på vad som påverkar grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva några lärares perspektiv på hur grundsärskoleelever påverkas av att vara inkluderade i grundskolan.

  För att samla in data till studien har den kvalitativa forskningsintervjun använts som metod. Studien bygger på sju intervjuer med grundsärskolelärare och grundskollärare som undervisar grundsärskoleelever som är helt eller delvis inkluderade i grundskolan.

  Den teoretiska utgångspunkten för studien är Nilholms (2007) beskrivning av tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet.

  Resultatet av studien visar att det finns flera faktorer som påverkar grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan. De faktorer som framträder i studien är organisatoriska faktorer, lärares påverkansfaktorer, såsom deras attityder och kunskaper om inkludering, elevers sociala utveckling och kunskapsutveckling, samt elevers uttryck för påverkan av inkluderingen. I resultatet synliggörs att det finns både möjligheter och svårigheter för eleverna att vara inkluderade, men svårigheterna är övervägande.

  Den slutsats som kan dras av studien är att det finns stora utvecklingsmöjligheter kring grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan. Utvecklingen måste ske på alla nivåer i skolsystemet för att skapa förutsättningar för denna process. I utvecklingsprocessen kommer det att finnas ett behov av speciallärarprofessionen som ser till elevernas individuella behov.

 • 30.
  Häggstad, Robin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  ROLIGT, GEMENSKAP, VÄLMÅENDE: En intervjustudie av lagidrottare och gymutövares uppfattning av fysisk aktivitet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Fysisk aktivitet är ett mycket populärt och omtalat begrepp i dagens samhälle. Det finns mängder av positiva effekter av att ha en fysiskt aktiv livsstil. Trots detta så är fortfarande en stor del av befolkningen fysiskt inaktiva, samtidigt som hälso- och träningstrender växer lavinartat. Genom att intervjua fysiskt aktiva personer utifrån andra perspektiv för att förstå varför de är aktiva.

  Syfte Syftet är att undersöka personer som är fysiskt aktiva om deras uppfattningar av fysisk aktivitet. För att göra detta har jag använt mig av begreppet physical literacy.

  Metod Studien är en kvalitativ intervjustudie som genomförts med hjälp av en intervjuguide som baserades på tre dimensioner inom physical literacy. Dessa är motivation, självkänsla samt kunskap och förståelse.

  Resultat Resultatet visar att den vanligaste motivationen för respondenternas fysiska aktivitet är personlig utveckling eller att det är roligt. Nästan alla respondenter upplevde att deras fysiska aktivitet påverkat självkänslan på något sätt. De gjorde även olika saker för att trivas i eller förbättra sin fysiska aktivitet. Inom kunskap och förståelse så hade respondenterna en generell uppfattning om den fysiska livsstilen som mycket betydelsefull, de upplever fördelar från detta i andra aspekter i livet.

  Diskussion Respondenterna uppvisar grunderna för aspekter kring motivation, självkänsla samt kunskap och förståelse inom physical literacy. Möjlighet till fortsatt forskning inom de resterande dimensionerna alternativt andra målgrupper.

 • 31.
  Hübinette, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Den färgblinda antirasismen slår tillbaka2017Ingår i: Ras och vithet: Den svenska vitheten och svenska rasrelationer i går och i dag / [ed] Tobias Hübinette, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, s. 237-251Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 32.
  Jacobsson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Cultural Border Crossings and Generic Fluidity: Intercultural Perspectives on Three Latin American Films2018Ingår i: Géneros sin orillas: Cauces y deslindes en la literatura, el arte y el cine hispanoamericanos / [ed] Alejandra Toro Murillo, Pilar Álvarez Salamanca, Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit, 2018, s. 143-166Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Jacobsson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  From World Cinema to Intercultural Film: Fiction Film as Audio-visual Documents of Interculturality2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Jacobsson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Intercultural film: Fiction Film as Audio-Visual Documents of Interculturality2017Ingår i: Journal of Intercultural Studies, ISSN 0725-6868, E-ISSN 1469-9540, ISSN ISSN 0725-6868, Vol. 38, nr 1, s. 54-69Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 35.
  Jacobsson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Kannibalism som modernitetskritik: Antropofagi i global filmmodernism2013Ingår i: I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism / [ed] Daniel Brodén & Kristoffer Noheden, Möklinta: Gidlunds förlag, 2013, s. 47-65Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Jacobsson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Livets slutskede på film: Från terminala romanser till kretsloppsestetik2013Ingår i: Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, ISSN 0800-7489, Vol. 30, nr 4, s. 23-26Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Jacobsson, Andreas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Malmsten, Annika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Whose knowledge?: Academic ”culture shock” from an intercultural perspective2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Jangbo, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Vilka metoder använder   förskolans pedagoger sig av för att främja kvalitetsutveckling?: En undersökning av vilka verktyg som förskolans pedagoger bedömer varamer främjande än andra för förskolans utvecklingsarbete2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När kommunerna övertog utbildningsansvaret för förskola och skola på 90-talet uppmuntrades också förekomsten av lokal utveckling och mångfald och det var vid denna tidpunkt som ansvaret för kvalitetsutveckling av verksamheterna sköts ännu längre ut till att slutligen landa helt och hållet på rektorer och lärare. I samband med detta ökade krav på förskolans pedagoger och i samband med att förskolan fick en egen läroplan kom pedagogisk dokumentation att bli ett viktigt arbetsredskap för att följa barnens lärande och utveckling. Pedagogisk dokumentation har kommit att bli ett arbetsredskap som de allra flesta förskoleverksamheter använder sig av idag för att möjliggöra att detta krav blir till en realitet. Arbetsredskapet är dock ett väldigt brett begrepp som inbegriper flera olika verktyg som är användbara för att främja kvalitet och utveckling i förskolans verksamhet. Fokus för denna magisteruppsats har varit att undersöka vilka metoder inom pedagogisk dokumentation som förskolans pedagoger använder sig av för att främja kvalitetsutveckling, samt att undersöka om pedagogerna bedömer att några verktyg är mer främjande än andra för förskolans utvecklingsarbete.

  Med hjälp av webbenkäter har ett informationsunderlag kunnat samlas in via yrkesverksamma pedagoger i förskolan. Den insamlade informationen har sedan analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Resultatet i denna studie visar att de verktyg som bedöms som mest främjande för förskolans utvecklingsarbete är förekomsten av olika former av måldokument. Även att kontinuerligt föra anteckningar kring de observationer och iakttagelser pedagogerna gör kring barnens utveckling och lärande är särskilt främjande i denna process. Kollegialt lärande anses också vara ett viktigt och uppskattat verktyg som främjar utveckling.

  Av undersökningens resultat är slutsatsen att de verktyg och metoder som ligger pedagogerna nära till hands också är de som upplevs vara mest främjande för förskolans utveckling.

 • 39.
  Jansson, Anna
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Portfoliometodik: ett verktyg för reflektion2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Johansson, Alexandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barns trygghet i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om barns trygghet i förskolan. För att få fram ett resultat till studien valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna ställdes frågor som handlade om pedagogers syn på barns trygghet i förskolan samt hur de arbetar med barnens trygghet i förskolan. Resultatet visade på att trygghet är en förutsättning för att barn ska lära sig i förskolan samt för att de ska våga utforska förskolans värld. För att få barnen trygga i förskolan visade resultatet att det var av stor vikt att pedagogerna var engagerade i barnen för att på så sätt skapa relationer till barnen. Även respektera barnens integritet var en del i arbetet med att skapa trygghet för barn i förskolan.

 • 41.
  Johansson, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Multimodala texter med fokus på smartboardtavlor: Skrivundervisning och elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av smartboardtavla2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur lärare på tre olika skolor i Sverige un-dervisar om läs- och skrivlärande och multimodala texter med hjälp av smartboardtavla. Vi-dare har syftet varit att se vilket resultat det ger på elevernas läs- och skrivutveckling.  Tillvägagångssättet har varit tre stycken observationer, en intervju med lärare och elevenkäter på varje skola. Studien har baserats på både kvalitativ och kvantitativ forskning där intervju-erna och observationerna har varit till största delen kvalitativa och elevenkäterna kvantitativa. Utifrån litteraturen som har använts i undersökningen har det visat sig att undervisningen med stöd av multimodala texter ökar med hjälp av den nya tekniken, samt att lärarna och lärarstu-derande kan behöva mer digital kompetens så att de kan hantera den teknik som finns ute på skolorna samt hur undervisningen med hjälp av digital teknik kan se ut. Det kan alltså bli en teknisk fråga och en pedagogisk fråga. Utifrån mina undersökningar har jag fått fram att smartboardtavlan är ett bra och roligt verktyg att använda i klassrummet där multimodala tex-ter ingår. När det gäller de multimodala texterna har litteraturen visat att det både kan vara en svårighet för elever när det kommer till att förstå bilderna men att det även kan medföra att kunskaper lättare kan befästas.  

 • 42.
  Jäger, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Konflikter och konflikthantering i förskolan2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  Karlsson Junkka, Matti
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Uppfattningar om utevistelse i förskolan: En fenomenografisk analys2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom den kvalitativa metoden fenomengrafisk analys redogör jag i det här examensarbetet för vad 20 utbildade förskollärare, som är verksamma på förskolor inom samma skolområde har för uppfattningar kring begreppet utevistelse. Syftet har varit att beskriva variationen i förskollärarnas uppfattningar, inte att visa på något som rätt eller fel.    Arbetet börjar med en genomgång av vad litteraturen har för olika uppfattningar kring utevistelsen på förskolan. Sedan har jag utifrån svaren jag fått av de intervjuade förskollärarna skapat ett kategorisystem med fyra rubriker som är genomgående genom hela arbetet. Dessa rubriker är: Utevistelsens fysiska och psykiska förtjänster, utemiljön, utevistelsen och utemiljön i barnens perspektiv och pedagogen i utevistelsen.    I det avslutande kapitlet ”Diskussion/analys” knyter jag an litteraturen till förskollärarnas svar i resultatet och drar slutsatser om vilka förutsättningarna för en bra utevistelse är. Främst krävs det närvarande pedagoger, pedagoger som kan se möjligheter i utemiljön, att vara medveten om varför man som pedagog agerar som man gör i olika situationer, att aldrig vara stressad och våga ha tålamod.  Övergripande kan jag se att det inte spelar någon roll om man är ute eller inne. Samma planering, engagemang och glädje ska alltid finnas som ledord hos pedagogerna.

 • 44.
  Karlsson, Madelene
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Dear colleagues, don´t spam me through e-mail.: A qualitative study of what happens when you introduce a digital medium to an organization that will be used for internal communication.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is about what happens when you introduce a new digital medium that will be used for internal communication at a small company called Metodicum. Metodicums employees are located in different geographical locations in Sweden and they are therefore prevented from having short informal meetings. By introducing the tool Slack for the company, there is therefore a new level of communication that they have not used before, except for E-mail. The study was conducted with interviews and nethnography as the method, netnography in order to be able to make a more observational analysis that takes place in the medium Slack and interviews to know how the respondents themselves experience about the medium. Part of the conclusion in this study is that it is necessary to introduce a strategic internal communication plan in connection with the use of Slack. This study is therefore beneficial for companies that want to start using Slack and want to know the risks, benefits and disadvantages before it is introduced. The study has been based on established theories that exist within organizational communication, but also models that demonstrate that social interaction is required to increase the motivation among employees. Slack has helped to reduce the distance between offices and made it easier to discuss practical administrative tasks that employees would otherwise not have mailed over. Because the e-mail is perceived as a formal medium where one is communicated about the most important thing with customers and suppliers. More communication has therefore arisen and the employees feel that they can talk in a more easy and informal way through Slack. Slack also offers another level of communication that my respondents do not feel they have previously had. The communication tool provides a quick communication that allows the employees to chat with each other and they feel that it is easy to send away a quick message that they quickly get an answer to. However, there are risks with Slack, the risk is that the employees are interrupted in their duties and that the notification creates stress.

 • 45.
  Klewefjord, Evelina
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Estetiskt lärande i grundskolans tidigare år: En studie om pedagogers syn på estetik2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en uppsats som behandlar ämnet estetiskt lärande. Fokus ligger på grundskolans tidigare år, då det är där en undersökning genomförts för att ta reda på hur pedagogers syn kring estetiskt lärande ser ut och hur de använder sig utav det i sin undervisning. Det jag velat ha svar på med detta arbete är varför det är viktigt med estetiskt lärande, hur ett estetiskt förhållningssätt bemöts ute på skolorna samt om pedagogerna arbetar på ett estetetiskt sätt och i så fall hur. Undersökningen skedde med hjälp av en kvantitativ metod. Fyra skolor har deltagit i undersökningen och alla de som svarat på min enkät är alla verksamma som lärare i förskoleklass till årskurs fem, eller fritidspedagoger.

  Det som framkommit under arbetets gång är att de flesta av mina informanter är positivt inställda till ett estetiskt arbetssätt då de kan se att ett sådant arbetssätt främjar elevers inlärning. Även litteraturen jag använt mig av i arbetet pekar åt samma, positiva håll då estetikens fördelar även där belyses ur olika synvinklar. I stort sett alla som besvarat enkäten hävdade även att de brukar arbeta på ett estetiskt sätt. Att få lära med hela kroppen är viktigt för att befästa kunskapen på ett mer långsiktigt plan.

   

  Nyckelord:

  Estetik, estetiskt lärande, estetiska läroprocesser, varierat arbetssätt 

 • 46.
  Knutsson, Fanny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Högläsning i årskurs 6: Envägskommunikation eller dialog?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I diskussionerna kring läroplanen inom forskningen och i den populärvetenskapliga litteraturen framgår det att högläsning är viktigt, till och med för barn i årskurs sex. Men det råder delade meningar om varför det är viktigt och vilka pedagogiska mål som högläsningen uppfyller. Eftersom det i läroplanen och i litteraturen lyfts fram olika argument för högläsning vill jag ta reda på vilka erfarenheter lärarna själva har. Syftet med min undersökning är alltså att besvara frågan vilket motivet är till högläsning i sjätte klass, och att förankra det svaret i pedagogisk praktik.

   

  Jag har intervjuat två lärare i denna undersökning. Deras identiteter förblir anonyma genom att de får könsneutrala namn och blir refererade som hen. Utöver intervjuerna har jag även studerat litteratur på området för att kunna jämföra resultaten från intervjuerna med forskningsresultat om högläsning. Vad gäller resultaten har informanterna svarat liknande. Noterbart är att båda betonade bibliotekariens roll och att eleverna har nytta av en god kontakt med hen. Vad som också kom fram i resultaten är att de båda diskuterar vikten av högläsningen i skolan dels för de som är lässvaga men även för de elever som inte blir lästa för hemma.

 • 47.
  Leila, Testouri
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Att arbeta med nyanlända barns språkutveckling i det svenska språket: Förskollärares tankar om deras språkutvecklande arbetssätt med nyanlända barn i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa förskollärares tankar om att arbeta med nyanlända barns språkutveckling i det svenska språket. Studien bygger på tre frågeställningar som skapats utifrån syftet. Studien följer en kvalitativ ansats genom intervjuer med fyra förskollärare på två olika förskolor i en medelstor kommun i Sverige. Förskollärarna var verksamma inom förskolan och alla arbetade med nyanlända barn.

  Resultatet visade att förskollärarna upplevde svårigheter och hinder i arbetet med de nyanlända barnen. Dels för att de saknade utbildning eller verktyg för att främja barnens språkutveckling men också för att tiden inte räckte till. Förskollärarna ansåg att modersmålet var en viktig del i barnens språkutveckling och resultatet visade att barnen hade olika mycket tillgång till modersmålet i verksamheten. Det framgick även att förskollärarna använde sig av olika arbetssätt, vissa av ett medvetet arbetssätt medan andra testade sig fram. Förskollärarna var alla överens om att barn lär sig i samspelet med andra barn och vuxna och det var en central del i förskolans verksamhet.

 • 48.
  Lennartson, Agneta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  ”Matematik finns överallt och ingenstans”: Med fokus på pedagogernas arbete2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att ta reda på hur pedagogerna omsätter kunskapen från matematikpiloterna i förskolan och från matematikutvecklaren i kommunen samt hur pedagogerna arbetar vidare gentemot barnen med matematik.

  Studien bygger på kvalitativa intervjuer med två pedagoger, en matematikpilot och en matematikutvecklare. Jag använde mig av halvstrukturerade intervjufrågor.

  Av resultaten framgår att pedagogerna anser att matematikpiloterna ska inspirera pedagogerna i deras arbete med matematik i förskolan. En av pedagogerna som intervjuades sa:

  ”Matematikpiloterna ska vara de som har de starkare glasögonen på sig och som kommer med nya idéer och pushar på de övriga pedagogerna i deras arbete med matematik gentemot barnen i förskolan”.

  Pedagogerna använder de rätta benämningarna för de matematiska begreppen till barnen. De betonar också hur viktigt det är att poängtera för barnen att det är matematik som de håller på med.

  Slutsatsen av studien är att pedagogerna är ense om att det är deras förhållningssätt till barnen som är viktig och hur de kan leda barnens intresse framåt för matematik. Att få in matematik i vardagen var något som pedagogerna ansåg viktigt. Att matematik finns överallt i vardagen och inte alltid behöver vara en planerad aktivitet, var pedagogerna överrens om.

 • 49.
  Liljendahl, Johan
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Estetikens didaktik: En studie om lärares uppfattning om estetik i förskola och skola2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna uppsats valde jag att göra en undersökning med syftet att beskriva och förstå varför lärare i förskolan och skolan anser att man ska jobba med estetik. Vidare ville jag också beskriva och förstå vad lärarna i förskolan och skolan anser att barnen ska lära sig och utveckla genom estetiken, och även hur detta bör gå till, dvs. vilka metoder de använder för att nå målen.

  Som undersökningsmetod använde jag mig av kvalitativ halvstrukturerad forskningsintervju och jag intervjuade fyra lärare med olika lång erfarenhet inom området.

  Genom arbetet med detta examensarbete (genom läsandet av litteratur och mina intervjuer) har jag bland annat kommit fram till att estetisk didaktik handlar om att barnen är delaktiga och får inflytande i sitt eget lärande och sociala utveckling. Estetiken öppnar många dörrar för barnen och de får lära sig att det finns flera olika sätt att lära och ta till sig kunskaper på. I estetiskt lärande är också ofta den lärande processen viktigare än målet, alltså på vilket sätt man får kunskaper. Genom temaarbeten som utgår ifrån barnens egna idéer ges barnen möjligheten att jobba med, stimulera och utveckla alla sina sinnen. När du läser någonting i en bok kan du läsa det och sedan glömma bort det. Estetiskt lärande ger däremot kunskaper som sitter kvar i hela kroppen och glöms inte lika lätt bort.

  Nyckelord: Estetik, didaktik, temaarbete, skapande, sinneskunskap

 • 50.
  Lindell, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Vilken bok ska vi välja?: En fokusgrupsstudie om pedagogers val av litteratur till förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna studie är temat språk och berättande. Syftet är att undersöka hur pedagoger resonerar vid val av litteratur att jobba med i förskolan. I min studie har jag undersökt hur pedagoger resonerar vid urval av böcker till förskolan, vilka faktorer i boken som påverkar valet och vilken påverkan barnen har. Det empiriska materialet bygger på två fokusgrupper. Pedagogerna som deltog i undersökningen diskuterade ämnet med varandra. Med hjälp av tre utvalda böcker har pedagogerna i min studie resonerat kring hur urval av böcker sker i förskolan, vad i boken är betydelsefullt vid valet samt barnens påverkan. Resultatet av studien visar att pedagogerna resonerar mot ett tematiskt mål vid val av böcker att arbeta med i förskolan. Det visar också att bilderna är en central del för barnens förståelse av boken samt att biblioteket har en stor betydelse för förskolans urval av litteratur. 

12 1 - 50 av 85
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf