Change search
Refine search result
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Andersson, Lennart
  et al.
  Lejonhud, Kristina
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Evaluating Marginal Development. Local Views on Modernization in an Indian and Swedish Context1998In: Jussila H., Majoral R. and Mutambirwa C. (eds.), Marginality in Space - Past, Present and Future. Ashgate Publishing, Aldershot (UK)Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Blom, Thomas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Andersson, Lennart
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Evaluating Development in Marginal regions. Experiences from Studies in a Swedish County1997Conference paper (Refereed)
 • 3. Brattén, Kerstin
  et al.
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Delaktighet och dialog: Översiktsplanering i Kils kommun på annorlunda vis1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den planeringsprocess som lett fram till ett förslag till ny översiktsplan för Kils kommun (ÖP95) har nya former för medborgarinflytande prövats. Studiecirklar och dialogkonferenser har varit viktiga inslag i denna process. I rapporten återfinns dels en bakgrundsdiskussion om medborgarinflytande i planeringen, dels en dokumentation av hur arbetet med ÖP95 gått till och dels en utvärdering av i första hand studiecirkelverksamheten och hur den följts upp i den fortsatta processen.

  I samråd bl a med länsstyrelsen i Värmland beslöt Kils kommun att försöka utarbeta en ny översiktsplan på mänskligt vis, genom att låta arbetet inledas med en studiecirkelfas där vanliga medborgare skulle uttrycka sina önskemål och synpunkter. Fem cirkelgrupper sattes samman efter speciella kriterier: en kvinnogrupp, en mansgrupp, en ungdomsgrupp, en äldregrupp och en grupp med småbarnsföräldrar. Studiecirklarnas arbete och cirkeldeltagarnas upplevelser redovisas tämligen ingående i rapporten.

  Cirklarnas resultat överlämnades så småningom vid en s k dialogkonferens till en kommunal arbetgrupp bestående av politiker och tjänstemän, hälften män och hälften kvinnor. Tillsammans med kommunens planeringsansvariga utformade arbetsgruppen ett planförslag, som diskuterades vid en andra dialogkonferens med studiecirkeldeltagarna. Därefter lämnades förslaget till kommunstyrelsen för den fortsatta formella behandlingen.

  I rapporten konstateras bland annat att det i processen finns ett antal kritiska skeden, där kontinuiteten i medborgarinflytandet sätts på prov och där följsamhet och lyhördhet är viktigt. Det konstateras också att det slutliga planförslaget inte kom att bli dramatiskt annorlunda än en traditionell plan, men att det viktigaste kanske ändå är att medborgarna genom sitt deltagande i processen känner sig delaktiga i planen. Ett tecken på att man därvid lyckats väl är att cirkeldeltagarna vid den andra dialogkonferensen uppgav att de kände igen sig i arbetsgruppens planförslag.

 • 4. Grinups, Berit Sundgren
  et al.
  Holmer, J.
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Barcelona/Karlstads-projektet: En dokumentation av ansatser och resultat1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en beskrivning av hur Barcelona/Karlstad-studien tillkom och hur arbetet fortskridit fram till och med 1995. Rapporten innehåller också en sammanfattning av resultaten i den enkätundersökning som genomfördes på ett sjukhus i Barcelona och ett i Karlstad. Jämförbara grupper av anställda i Barcelona och Karlstad har svarat på frågor inom områdena arbete, hälsa, välfärd och jämställdhet

 • 5.
  Lundberg, Bertil
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Gustafsson, Gerhard
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Andersson, Lennart
  Arvegods och nyodlingar - Kulturgeografi i Karlstad vid millennieskiftet2002Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna bok har formen av en antologi och är en dokumentation av vad som skett sedan 1990 inom kulturgeografisk utbildning och forskning vid högskolan och sedermera universitetet i Karlstad, men framförallt är den också en fyllig provkarta på den forskning som idag bedrivs vid ämnet.

  Boken omfattar nitton artiklar i vilka sammantaget sjutton författare medverkar. De inledande artiklarna har karaktären av krönikor över ämnets utveckling, över framlagda doktorsavhandlingar, över det internationella forskningssamarbetet inom det s.k. PIMA-nätverket och över den regionala utvecklingen i Värmland. De därpå följande artiklarna behandlar ett brett spektrum av kulturgeografiska forskningsfält och ämnesvetenskapliga reflektioner och speglar därmed den mångfald av forskningsinriktningar och forskningsansatser som finns representerade bland kulturgeograferna i Karlstad. I den avslutande artikeln riktas blickarna och tankarna framåt mot det som kan komma ut av nuet.

 • 6.
  Lundberg, Bertil
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Fighting Health Hazards at Work - Experiences from ParticipatoryResearch on Workplace Related Health Issues1990Report (Other academic)
 • 7.
  Lundberg, Bertil
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Fighting Health Hazards at Work - Some Swedish Experiences of Worker Controlled Research and Development on Workplace Related Health Issues1989Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Lundberg, Bertil
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Forskningscirklar i Värmland - Reflektioner och utmaningar1990Report (Other academic)
 • 9.
  Lundberg, Bertil
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Participatory research - Some characteristics features. I Wingård, B (red) Livslång nyfikenhet. Stockholm. HLS förlag, 20062006Chapter in book (Refereed)
 • 10.
  Lundberg, Bertil
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Starrin, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Participatory Research - Tradition, Theory and Practice2001Report (Other academic)
 • 11.
  Starrin, Bengt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Arbetslöshet som ett samhälleligt problem1984In: Herliz, U (Red). Försörjning på många sätt. Göteborg, 1984Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Starrin, Bengt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Forska tillsammans!: En introduktion till participatory research1993In: Socialmedicinsk tidskrift, 1993, 70, 4, 152-160Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Starrin, Bengt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Kan vi forska tillsammans1990Report (Other academic)
 • 14.
  Starrin, Bengt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Participatory Research - A 1990s challenge for the emancipation of workinglife research1991In: Enander. A, Gustavsson. B-o, Karlsson. J & Starrin. B. Research Report 91:7Presenterad vid: the Second Karlstad Symposium. University of Karlstad, 1991Chapter in book (Refereed)
 • 15.
  Starrin, Bengt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Uppsagt från järnverket: En studie av ekonomisk stress och ohälsa1993In: Socialmedicinsk tidsskriftArticle in journal (Refereed)
 • 16.
  Starrin, Bengt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Ohlsson, L.
  Arbetssökandes problem och behov: En undersökning av grupper som anlitar arbetsförmedlingens tjänster1987Report (Other academic)
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf