Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Backe, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Ambulance medical records: An investigation of the usefulness of ambulance log data as a source for injury surveillance2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Backe, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Ensuring sustainability of community based safety promotion programs: What can be learned from the literature?2004Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Backe, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Idrottsskador bland ungdomar i Nacka: En studie baserad på data insamlad genom epidemiologisk bevakning vid akutmottagning2000Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sports injuries among young people. A study based on data gathered through epidemiologic surveillance at an accident and emergency unit

 • 4.
  Backe, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Safety promotion and injury surveillance with special focus on young people´s club sports: Challenges and possibilities2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Physical activity in youth has many benefits, but parallel to these benefits, sport related injuries pose considerable risks.  It is important to public health to address sport related injuries, particularly those affecting young people, who comprise the majority of participants in organised sport in Sweden. 

  The first study in this research showed that inspections of local sport environments, where injuries often occur, did not occur uniformly. Two additional studies pointed out the need for better surveillance of injuries, and described the use of ambulance attendance reports as a possible improvement to current surveillance systems, with a possibility to improve safety for youth and other sport participants. Two other studies identify risk factors that were specific to football and climbing sports, which can be used to guide targeted safety interventions for the young participants of these sports. 

  The studies, taken as a whole, provide new information about the factors associated with sport related injuries, particularly for young people, and point out the need for better sport injury surveillance, improved inspection strategies for fields maintained by organised sport clubs in local communities, and the need to address risk factors specific to different sport activities.

  Download full text (pdf)
  Backe_2014_61
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Backe, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Systematiskt kommunbaserat säkerhetsarbete: Samlad kunskap om hinder och möjligheter för en uthållig programledning och skaderegistrering2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Introduction.

  In Nordic Countries, several community-based accident prevention studies according to a Safe Community Model, have been undertaken over the last 20 years with promising results (15-30% decreased injury rate).

  The model has also been applied outside the Nordic countries without the same replication of good results. This raises questions about the principal components for success and sustainability, both about the process and the outcome in the long run, are. For example, What factors contribute to the ability of partnership to create community and system changes in the lung run?  Purpose. Based on systematically review of international scientific literature on collaborative partnership for community-based Health Promotion and Safety Promotion summaries, the factors that may have affected sustainability and maintenance of such local program will be discussed.  Method. A search of relevant literature relied on the electronic journal databases has been conducted. Key words were community participation or community mobilization in combination with public health or community networks and accident prevention/s or health promotion and evaluation studies or/and maintenance. An overview of the abstacts of just over 500 publications, published 1970 2002, was undertaken.  Results. Following this overview, strategic issues are discussed, including a summary of lessons learned. Examples of processes and activities from the literature about collaborative partnership for Community-based Safety Promotion at the local level will be presented according to 1. sustainability and maintenance of Health Promotion- or Safety Promotion program, 2. successful strategies for long-term sustainability of injury surveillance systems.  Conclusions. The overview concludes, the need for more research about public health process studies. There is also a need to integrate the evaluation of activities more closely into the process of program development.

 • 6.
  Backe, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Ainetdin, Tuula
  Tillgren, Per
  Lokala data för folkhälsa: En studie i storstadssatsningens områden i Stockholms län2002In: Socialmedicin, ISSN 1403-6789Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att identifiera och samla in kunskap om lokala enkätstudier som genomförs i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Stockholm och Södertälje och som kan ha relevans för att beskriva folkhälsa utifrån ett områdesperspektiv. Ett annat syfte är att belysa hur detta material kan användas för utvärdering av folkhälsomålet inom ramen för storstadssatsningen.Rapporten baseras på uppgifter från intervjuer med tjänstemän och enkätmaterial som insamlats i samband med besök i de berörda kommunerna. Kontakt har tagits med företrädare för flera förvaltningar som ansvarar bland annat för barnomsorg, skola, bostäder och fritidsfrågor.Inledningsvis redovisas i rapporten centrala begrepp som utsatta bostadsområden och segregation. Därefter beskrivs förklaringsmekanismer bakom segregations-processen och bestämningsfaktorer för hälsa. Även sambandet mellan hälsa och boende och indikatorer som potentiellt kan påverka folkhälsa, både positivt och negativt, beskrivs genom exempel på olika enkätstudier.Av studien framkommer att det i kommunerna i allmänhet genomförs två olika typer av enkätstudier, totalundersökningar och stickprovsundersökningar. Studierna vänder sig till olika målgrupper i kommunerna.Resultatet från denna studie visar att i samtliga kommuner som studerats, genomförs det idag (år 2002)ett flertal återkommande enkätstudier, varav en del har relevans för folkhälsoområdet utifrån ett områdespers-pektiv. Exempel på sådana är stockholmsenkäten om innemiljö och hälsa, bostadsbolagens boendeenkäter, polisens trygghetsenkäter, skolenkäter, drogvanestudier i skolorna samt medborgarenkäter kring lokalt föränd-ringsarbete inom ramen för storstadssatsningen.Av genomgången framkommer också att det inte finns identiska enkätstudier som genomförs i samtliga kommuner men det är möjligt att göra jämförelser mellan några av de kommuner som ingår i stortstads-satsningen. Det är också möjligt att följa utvecklingen över tid i de enskilda kommunerna. Exempel på sådana studier är drogvaneinventering som regelbundet genomförs i Haninge, Stockholms stad och Södertälje. I dessa fall är det Utrednings- och statistikkontoret (USK) som samlar in uppgifterna på uppdrag av de berörda kommunerna. Betydelsen av lokal data i folkhälsoarbete ligger främst i att resultatet kan återföras och diskuteras med den lokala befolkningen och de ansvariga för kommuners verksamheter och erforderliga åtgärder kan vidtagas. Bland annat har polisens trygghetsenkäter i kommunerna använts på detta sätt. Dock visar denna genomgång att omfattningen och kvalitén i studierna är olika och att bortfallet vaierar mellan 18 och 50 procent. Detta har betydelse för med vilken säkerhet resultatet kan tolkas och generaliseras till hela befolkningen i den berörda kommunen.Slutsats: Det skulle vara av stort värde att kunna tillvarata kunskap och samordna olika lokala enkäter som innehåller folkhälsofrågeställningar med de folkhälsoenkäter som genomförs av landsting och statliga myndigheter. För att underlätta en jämförelse mellan kommuner och kommundelar är det också värdefullt att få till stånd en samordning av de geografiska indelningar på områdesnivå som olika myndigheter har för sin statistikredovisning. Detta skulle innebära att kunskap bättre skulle kunna integreras i verksamhetsplaner och andra åtgärdsinriktade insatser på områdesnivå

 • 7.
  Backe, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Andersson, Ragnar
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Monitoring the "tip of the iceberg": Ambulance records as a source of injury surveillance2008In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, no 36, p. 250-257Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: The aim of this study was to describe the epidemiology of moderate and severe injury morbidity in a defined population based on ambulance records, and to validate ambulance records as a potential source of surveillance.Methods: A geographical target area was defined; the county of Värmland, Sweden. All ambulance attendances and hospitalisations for unintentional and intentional injury in 2002 were selected, analysed and compared.Results: Ambulance data comprised 3964 injury cases (14.5/1000). Most injuries for which ambulance attention was sought occurred in road traffic areas (27 %), followed by residential areas (20 %), school and institutional areas (14 %) and sports areas (8 %). An ecological comparison between ambulance based data and hospitalisations showed that ambulance services captured approximately the same amount of injury cases (3235 ambulance reports compared to 3456 hospital discharges) with a similar profile.Conclusions: This study provides epidemiological support for ambulance services as a potential source of regular surveillance data on moderate and severe injuries. However, at a population level, our results indicate that ambulance data tend to overestimate some injury categories, and underestimate others, compared to hospital data. The significance of these differences for preventive work, as well as other practical aspects of the feasibility for regular injury surveillance will be analysed and discussed on the basis of general criteria for evaluation of surveillance systems in a forthcoming paper.

 • 8.
  Backe, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Ericson, L
  Timpka, T
  Janson, S
  Injuries in rock climbing: An epidemiological study of the Swedish climber population2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective.

  The popularity of rock climbing is increasing worldwide, both as a recreational physical activity and as a competitive sport. By its nature, rock climbing is associated with injury risks. We aimed to examine typical injury patterns in a representative sample from a total population of climbers.  Material and methods.

  A mail survey was distributed to a random sample consisting of 10 % of the Swedish Climbing Association membership (597/6067 persons). Self-reported information about climbing history, safety practices, and retrospective accounts of injury events were obtained.  Results.

  The annual incidence of overuse injuries was 280/1000 climber years. Inflammatory tissue damage to the fingers and wrists were most common injury types. Men and climbers practising bouldering or sport climbing reported more overuse injuries. The incidence of acute injuries was considerably lower (25/1000 climber years). Men were represented twice as often as women in this group. Twenty-four percent of climbers reporting overuse injuries also suffered an incident or acute injury that same year. The largest number of acute injuries occurred during traditional climbing. These injuries were commonly localised to the feet and ankles. The most frequent cause reported to explain the acute injuries was the human factor, i.e. mistakes or lapses.  Discussion and conclusions.

  Overuse injuries are common among climbers, while acute injuries are less common but can lead to long absence from climbing. Both types of injuries can be reduced by focussed prevention programs. While overuse injuries can be reduced by a better balance between climbing activity and rest, systematic information about safety practices and participation in mandatory first aid and climbing rescue courses can reduce acute injuries and their consequences.

 • 9.
  Backe, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Ericson, L.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Timpka, Toomas
  Linköping university.
  Janson, Staffan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Rock climbing injury rates and associated risk factors in a general climbing population2008In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, no 19, p. 850-856Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Backe, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Fagerström, S
  Hallgren-Nilsson, J
  Certifiering av idrottsföreningar: En strategi för minskning av antalet idrottsskador2000In: Rapport, idrottsskadeprojektet, Nacka kommunArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Inledning: Inom ramen för Nacka kommuns utnämning till En säker och trygg kommun år 2000, genomfördes

  Idrottsskadeprojektet "Certifiering av idrottsskador - en strategi för minskning av antalet idrottsskador".  Syfte: Rapportens syfte är att utifrån evidensbaserad kunskap om idrottsskador belysa om en idrotts-

  säkerhetsmodell som innebär att skadeförebyggande arbetet ingår som en del idrottsklubbars dagliga verksamheten, kan vara en möjlig strategi för att nå ökad systematik och uthållighet i förebyggandet av idrottsskador. Ett annat syfte är att utifrån en sådan modell belysa vilka organisatoriska och metodologiska åtgärder som behövs för att åstadkomma en uthållighet och ett vidmakthållande av idrottssäkerhet?  Metod: Rapporten baseras t ex på enkätmaterial som insamlats med berörda idrottsklubbar i Nacka kommun, och på data från epidemiologiska kartläggningar av idrottsskador i nämnda kommun. En fråga som särskilt lyftes fram i enkätundersökningen handlade om vilka

  säkerhetsrutiner som existerar inom idrottsklubbar med ungdomsverksamhet och vilken kunskap tränare, sjukvårdsansvariga, materialansvariga och de aktiva har när det gäller förebyggandet av skador?  Resultat: Ett av de tydligaste resultaten var den höga andelen skador bland lag- och kontaktidrotter, speciellt fotboll, handboll och innebandy. Ett annat fynd från studierna var att idrottsklubbarna överlag dels saknade kunskap om olika idrottsskador, dels saknade strategier för förebyggande av sådana skador.  Föreningarna uppgav också att de sällan eller aldrig får ta del av resultaten från den brandsyn, arenateknisk översyn eller kontroll av idrottsredskap som regelbundet genomförs av räddningstjänst eller andra kommunala förvaltningar. Att utveckla metoder för systematiskt förebyggande av olyckor/skador inom föreningsidrotten tillsammans med andra aktörer sågs däremot som positivt.

 • 11.
  Backe, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Janson, Staffan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Timpka, T
  Linkoping Universitet .
  Governance and implementation of sports safety practices by municipal offices in Swedish communities2012In: International Journal of Injury Control and Safety Promotion, ISSN 1745-7300, E-ISSN 1745-7319, Vol. 19, no 2, p. 163-169Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Dahlström, Örjan
  et al.
  Linköping university.
  Backe, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Ekberg, Joakim
  Linköping university.
  Janson, Staffan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Timpka, Toomas
  Linköping university.
  Is "football for all" safe for all?: Cross-Sectional Study of Disparities as Determinants of 1-Year Injury Prevalence in Youth Football Programs2012In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 7, no 8, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Football (soccer) is endorsed as a health-promoting physical activity worldwide. When football programs are introduced as part of general health promotion programs, equal access and limitation of pre-participation disparities with regard to injury risk are important. The aim of this study was to explore if disparity with regard to parents' educational level, player body mass index (BMI), and self-reported health are determinants of football injury in community-based football programs, separately or in interaction with age or gender.

  Methodology/Principal Findings

  Four community football clubs with 1230 youth players agreed to participate in the cross-sectional study during the 2006 season. The study constructs (parents' educational level, player BMI, and self-reported health) were operationalized into questionnaire items. The 1-year prevalence of football injury was defined as the primary outcome measure. Data were collected via a postal survey and analyzed using a series of hierarchical statistical computations investigating associations with the primary outcome measure and interactions between the study variables. The survey was returned by 827 (67.2%) youth players. The 1-year injury prevalence increased with age. For youths with parents with higher formal education, boys reported more injuries and girls reported fewer injuries than expected; for youths with lower educated parents there was a tendency towards the opposite pattern. Youths reporting injuries had higher standardized BMI compared with youths not reporting injuries. Children not reporting full health were slightly overrepresented among those reporting injuries and underrepresented for those reporting no injury.

  Conclusion

  Pre-participation disparities in terms of parents' educational level, through interaction with gender, BMI, and self-reported general health are associated with increased injury risk in community-based youth football. When introduced as a general health promotion, football associations should adjust community-based youth programs to accommodate children and adolescents with increased pre-participation injury risk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13. Johansson, Anna
  et al.
  Strömgren, Mattias
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Backe, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Hantering av risk- och säkerhetsfrågor i svenska kommuner: Resultatet från en enkätundersökning2006Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Flertalet olyckor inträffar i människors vardagsliv inom trafik, boende, fritidsverksamhet, offentliga miljöer, osv. Dessa miljöer utgör också arenor för en mängd andra risker (sjukdomar, brottslighet, miljöförstöring, m m). Det finns därför anledning att försöka skapa en samlad bild av hur svenska kommuner idag hanterar risker ur olika synvinklar: Vilka typer av risker hanteras? Vilka metoder och verktyg används? Hur samverkar man mellan olika sektorer/aktörer och visavi medborgarna? Dessa frågeställningar bildar bakgrund till den enkätundersökning som genomfördes våren 2005 och som här presenteras översiktligt.  Enkäten vände sig till ett strategiskt urval bland landets kommuner och sektorsområden. Totalt omfattades 1300 respondenter i 73 kommuner. Svarsfrekvensen varierade mellan kommuner och sektorsområden, men sammantaget har ett flertal svar inkommit från samtliga kommuner i urvalet vilket gör att resultaten ändå ger en bred belysning av kommunernas riskhantering.  Den bild som framträder av kommunernas risk- och säkerhetsarbete visar att säkerhets- och trygghetsfrågorna är en viktig del av respondenternas dagliga yrkesutövning. De typer av risker, skador, olyckor eller störningar som de främst hanterar är; Skadegörelse, Brand i offentliga lokaler och Olyckor med farliga ämnen (fasta anläggningar).  De metoder, verktyg eller underlag som respondenterna säger sig använda som stöd för att öka säkerheten i kommunen är framförallt: Riskinventeringar, Riskanalyser och Skyddsronder. De miljöer som respondenterna anger att deras förvaltning/funktion vanligen deltar i när det gäller inventering av risker är främst: Trafik och Skola och barnomsorg.  De aktörer som respondenterna framhåller som medverkande i säkerhets- och trygghetsarbetet är framförallt: Räddningstjänsten, Teknisk förvaltning, Miljö och hälsa, Kommunledningen, Fysisk planering, Polisen och Socialtjänsten.  Det framgår i studien att de undersökta förvaltningarna/funktionerna till stor del deltar i någon form av planering, förberedelse eller övning inför eventuella olyckor i sitt verksamhetsområde (ca 70 % av svaren) och de aktörer som oftast medverkar då uppges vara: Kommunal räddningstjänst, Krisgrupp och Polisen. Respondenterna anger också att deras förvaltning/funktion framförallt deltar i samhällsplaneringens arbete för att främja säkerhet och trygghet genom: remissbehandling, planeringsunderlag, expertutlåtande och samråd.  Ca 75 % av respondenterna säger att det finns ett kommunövergripande handlingsprogram eller planer som syftar till att främja säkerheten och tryggheten för medborgarna. Av dessa svarar 86 % att deras förvaltning/funktion har i någon form medverkat vid framtagandet av programmet eller planen eller lämnat synpunkter på den.  Respondenterna anger att för den egna förvaltningens/funktionens skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete är Samarbete/samverkan och Interna arbetsrutiner viktigast för det skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbetet. Den samverkans- eller kontaktform som förefaller vara vanligast vid samverkan med andra förvaltningar/funktioner är framförallt personliga kontakter mellan tjänstemän (ca 65 % ansåg att det var mycket viktigt). Över hälften av respondenterna säger sig ha kontakt minst 1 gång månaden med annan kommunal förvaltning/funktion när det gäller säkerhets- och trygghetsrelaterade frågor.  Intressant när det gäller respondenternas syn på sin förvaltnings/funktions samarbete och samverkan när det gäller säkerhets- och trygghetsarbete är att: 92 % anser att de själva är bra på att samarbeta med andra kommunala förvaltningar, trots detta håller 23 % inte med om att de är bra på att dela med sig av sina kunskaper till andra kommunala förvaltningar. Vidare anser 73 % att de arbetar tvärsektoriellt, samtidigt som 23 % inte håller med om att de arbetar aktivt för att öka mångfalden av perspektiv. Intressant i sammanhanget är även att 90 % säger sig vara öppna och lyhörda för omvärldens idéer, synpunkter och kritik.  Hälften av respondenterna svarar att deras förvaltning/funktion använder någon form av statistik till hjälp för att identifiera riskfyllda miljöer eller riskutsatta personer. Noterbart är dock att mindre än 20 % av respondenterna på en annan fråga säger sig använda: Underlag från ambulanstjänst, Skaderegistrering vid vårdcentraler, RPS trygghetsundersökning och Skaderegistrering vid lokal akutmottagning. (Det bör dock påpekas att statistik från skaderegistrering inte är tillgänglig i alla undersökta kommuner).  De problemområden medborgarna bjudits in till diskussion om rör framförallt: Trafikfarliga miljöer, Skadegörelse och Drogmissbruk. Kontakten med medborgarna när det gäller risk, säkerhet och trygghetsfrågor anges främst ske via Intresseorganisationer och Ideella föreningar.  Fördjupade analyser av undersökningsresultaten kommer att publiceras separat.

1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf