Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 69
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Berglund, Mikael
  et al.
  Elgebrant, EmilKarlsson-Tuula, MarieKarlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).Nerep, ErikPersson, AnninaÖrebro universitet.Östling, Leif
  Rättsfallsamling i kredit- och obeståndsrätt2019Collection (editor) (Other academic)
 • 2. Berglund, Mikael
  et al.
  Elgebrant, Emil
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Nerep, Erik
  Persson, H, Annina
  Östling, Leif
  Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt2017 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga,säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamlingenvänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledningatt fördjupa sig inom nämnda rättsområden. Boken är dock primärtframtagen för att användas vid undervisningen i kredit- och obeståndsrättpå såväl grund- som fördjupningskurser.Urvalet till Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt, 2 u. ochRättsfallssamling i svensk bolagsrätt har skett genom samarbete mellanGöteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Karlstaduniversitet, Linköpings universitet och Örebro universitet.

 • 3. Berglund, Mikael
  et al.
  Elgebrant, Emil
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Nerep, Erik
  Persson, H, Annina
  Östling, Leif
  Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall inom det bolagsrättsliga området. Rättsfallssamlingenvänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledningatt fördjupa sig inom rättsområdet. Boken är dock primärt framtagenför att användas vid undervisningen i såväl bolagsrätt/associationsrättsom vid undervisningen i kredit- och obeståndsrätt på både grundochfördjupningskurser.Urvalet till Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt och Rättsfallssamlingi kredit- och obeståndsrätt, 2 u. har skett genom samarbete mellanGöteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Karlstad universitet,Linköpings universitet och Örebro universitet

 • 4.
  Berglund, Mikael
  et al.
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Elgebrant, EmilLinköpings universitet.Karlsson-Tuula, MarieKarlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).Persson, AnninaÖrebro universitet..Östling, LeifHandelshögskolan vid Göteborgs universitet..
  Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rät och Associationsrätt2019Collection (editor) (Other academic)
 • 5. Berglund, Mikael
  et al.
  Elgebrant, EmilKarlsson-Tuula, MarieKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).Persson, H, AnninaÖstling, Leif
  Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, Eu-rätt och associationsrätt: 2016/172016Collection (editor) (Other academic)
 • 6.
  Höglund, Mats
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Larsson, Ylva
  Morgell, Nils-Bertil
  Preskription av skattefordringar2019 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Preskription av skattefordran innebär att staten förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran och att någon åtgärd för att få betalt för denna inte får göras. Detta är av stort intresse för såväl staten som den skattskyldige. Staten riskerar att förlora stora skatteintäkter om preskriptionsreglerna är alltför generöst utformade. Men om reglerna verkar alltför ensidigt till statens fördel riskerar den skattskyldige att drabbas av oproportionerligt hårda ekonomiska påföljder som i värsta fall kan försätta honom i konkurs eller medföra andra irreparabla skador. Boken behandlar framför allt preskription av skattefordringar, men även andra viktiga näraliggande områden som misstagsbetalning (condictio indebiti) till skattekonton och preklusion tas upp. Boken vänder sig såväl till praktiskt verksamma ekonomer och jurister som till studenter.

 • 7.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Behovet av auktorisation av konkursförvaltare2017In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, no 3, p. 78-82Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Betydelsen av värdering av tillgångar vid ett offenligt ackord2019In: Värdering av tillgångar vid insolvens / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Lund: Studentlitteratur AB , 2019, 1, p. 47-59Chapter in book (Refereed)
 • 9.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Bolagsledningens ansvar vid ett företags ekonomiska problem i svensk rätt de lege ferenda2018In: Festskrift till Stefan Lindskog / [ed] Lars Edlund, Johnny Herre, Svante O Johansson, Jan Klenieman, Gertrud Lennader, Stockholm: Jure, 2018, 1, p. 367-380Chapter in book (Refereed)
 • 10.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Bolagsledningens ansvar vid kapitalbrist och insolvens2018 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  kademien för insolvensrätt på Handelshögskolan vid Karlstad universitet samlar kompetens från juridik, ekonomi och andra ämnen för att utveckla och stärka forskning utbildning och samverkan kring ämnet insolvensrätt med ett brett anslag. Akademien för insolvensrätt har bildats för att öka fokus på insolvensrätt och förbättra förutsättningarna för tvärvetenskap mellan rättsvetenskap och företagsekonomi och andra ämnen. Akademien har inrättat en skriftserie som utkommer med två böcker om året med olika teman. Skriftseriens första bok hade temat Överskuldsättning för företag och privatpersoner. Detta är den andra boken i skriftserien, Boken behandlar borgenärsskyddsreglerna i såväl 25 kap. ABL som det skatterättsliga ställföreträdar-ansvaret i 59 kap. Skatteförfarandelagen. Utgångspunkten är att reglerna ska behandla borgenärerna lika. Personligt betalningsansvar kan utkrävas av bolagsledningen av såväl borgenärerna som Skatteverket. I boken beskrivs gällande rätt och den kritik som de både regelverken har blivit föremål för. Boken avslutas med en de lege ferenda-diskussion med förslag till regeländringar.

 • 11.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Göteborgs universitet.
  Bolagsrättsliga åtgärder vid insolvens2012In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, Vol. 4, p. 50-62Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Den skuldsatta damen: Några insolvensrättsliga spörsmål under medverkan av Annina H. Persson2018 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 13.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Det nya insolvensregistret2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, Vol. 4, no 3, p. 80-83Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. Stockholms universitet.
  Det obeståndsrättsliga trollspöet, en replik2002In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, Vol. 1, p. 61-70Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Domstolarnas befrielse från konkursärenden en utopi eller verklighet2016In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, Vol. 1, p. 62-64Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Örebro universitet.
  Ekonomisk brottslighet: några tankar om kontraproduktiv lagstiftning2019In: Rättsvetenskap - nu och i framtiden: En antologi från ämnet rättsvetenskap / [ed] Annina H. Persson, Örebro: Örebro university , 2019, 1, p. 45-52Chapter in book (Refereed)
 • 17.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs2011 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 18.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  En framtda insolvensbalk?2001In: Ny Juridik, ISSN 1400-3007, Vol. 3, p. 37-71Article in journal (Other academic)
 • 19.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Entreprenörskap i centrum för insolvenslagstiftningen de lege ferenda2016In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, Vol. 2, p. 84-90Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rekonstruktionslagstiftning i allmänhet är för närvarande föremål för granskning inom hela EU. EU har funnit att vissa medlemsstater saknar en väl fungerande rekonstruktionslagstiftning och har därför kommit med ett förslag till direktiv på området för medlemsstaternas tillnärmning av lagstiftningen. Vissa kriterier har ställts upp om vad en rekonstruktionslagstiftning bör innehålla för att underlätta för Entreprenörskap och investeringar. I USA har Entreprenörskapet och Bankruptcy Code varit frekvent studerad under lång tid. Entreprenörskap har lyfts fram även i Europa. I denna artikel beskrivs EU:s pågående arbete och hur man i USA har tillskapat en väl fungerande lagstiftning med hjälp av att fastställa vilken inriktning som en väl fungerande insolvenslagstiftning bör ha.

 • 20.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Förord2018In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 3, p. 5-6Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Globaliseringen och europarättens betydelse för svensk insolvensrätt de lege ferenda2018In: Nordiska förmögenhetsrättsdagarna / [ed] Jan Kleineman, Stockholm: Jure, 2018, 1, p. 133-145Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Gäldenärens avtal i insolvensförfarande, särskilt om överlåtelse av avtal och ipso-facto klausuler vid insolvens de lege ferenda2019In: Skrifter till Jan Rambergs minne. / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson, Stockholm: Jure, 2019, 1, p. 145-155Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs2017 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 24.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Gäldenärens avtal: vid företagsrekonstruktion och konkurs2010In: Festskrift till Gertrud Lennander / [ed] Johan Gernandt, Jan Kleineman, Stefan Lindskog, Stockholm: Wolters Kluwer, 2010, 3, , p. ca 200p. 141-156Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2 kap. 20 § i lagen om företagsrekonstruktion. Bestämmelsen reglerar samtliga avtal utom anställningsavtal och avtal som rör handel med finansiella instrument. Bestämmelsen är partsneutral och det saknar betydelse om man är kund eller leverantör, säljare eller köpare, hyresvärd eller hyresvärd, leasegivare eller leasetagare, Lagrummet är och har varit relativt svår tillämpat i praktiken. Det saknas bestämmelser om hur gäldenärens avtal ska hanteras i konkurslagen. Vid konkurs tillämpas Istället lagrum från andra lagstiftningar såsom bl.a. 63 § köplagen och vissa regler i jordabalken analogt för andra avtalstyper än köp och hyra av fast och lös egendom. Vid hyresavtal tillämpas 12 kap. 31 § Jordabalken. I boken behandlas de flesta avtalstyperna var för sig. Det har under senare tid uppkommit en praktisk tillämpningsfråga när det gäller gäldenärens avtal och det är frågan om fordrans uppkomst i samband med avtalets ingående. Det får bl.a betydelse för om en motparts fordran på ett eventuellt skadestånd ska omfattas av ett offentligt ackord i enlighet med 3 kap. om offentligt ackord i lagen om företagsrekonstruktion Boken vänder sig till såväl teoretiker som praktiker och är lämplig att använda som kurslitteratur på obeståndskurser på fördjupmningsnivå på jurist- och rättsvetenskapliga program.

 • 25.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Gäldenärens avtal: vid företagsrekonstruktion och konkurs2003 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 26.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Stockholms universitet.
  Hög tid att vakna ur Törnrosasömnen!2001In: Advokaten, ISSN 0040-6902, Vol. 7, p. 20-22Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  I gränslandet mellan sanktionsavgifter och straff: hur går vi vidare?2014In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, Vol. 1, p. 53-72Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Innebörden av begreppet "betryggande säkerhet och gäldenärens beviskrav vid offentligt ackord2018In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 2, p. 21-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt 3 kap. 25 § lagen om företagsrekonstruktion (LFR) uppställs det, under vissa förutsättningar, krav på att en gäldenär ska ställa betryggande säkerhet vid fullgörande av ett offentligt ackord. Vad är det då som kan anses utgöra betryggande säkerhet i lagens mening? Frågan som också kan ställas är om rekvisitet betryggande säkerhet i 3 kap. 25 § LFR kan likställas med ”samma” rekvisit som stadgas i 2 kap. 10 § konkurslagen.

 • 29.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  IT-bolagen och de immateriella tillgångarna: Vid företagsrekonstruktion och konkurs2002 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 30.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Lagen om företagsrekonstruktion: en papperstiger II2006 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 31.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Målvakterna måste sparkas ut -det behövs effektivare lagstiftning och strängare straff2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, ISSN 2002-3014, Vol. 4, no 1, p. 103-105Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Stockholms universitet.
  Nya förmånsrättsregler. Bättre eller sämre? För vem?2003In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, no 3, p. 71-92Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Stockholms universitet.
  Nya förmånsrättsregler. Bättre eller sämre?: För vem?2003In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, p. 71-92Article in journal (Refereed)
 • 34.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Något om rättsteorier till grund för konkurslagstiftningen Bankruptcy Code2017In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, no 2, p. 34-48Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Några insolvensrättsliga spörsmål tillägnat Insolvensrättslig tidskrifts femårsjubileum2021Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna antologi har titeln Några aktuella insolvensrättsliga spörsmål, tillägnat Insolvensrättslig tidskrifts fem års jubileum. Det första numret utkom under 2016. Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även ämnesområden såsom bland annat avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna företrädesvis bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner. Under åren har denna tidskrift berikats med mycket intressanta artiklar. I boken publiceras några av dem som har varit särskilt efterfrågade. Bland annat frågan om värdering av tillgångar i en insolvensrättslig och företagsekonomisk kontext. Antologin är den fjärde boken som är utgiven i skriftserien, Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt. Ett syfte med Akademin är bland annat att samla kompetens från juridik, ekonomi och andra ämnen för att utveckla och stärka forskning, utbildning och samverkan kring området insolvensrätt. Akademien anordnar konferenser, temadagar och seminarier för att främja nydisputerades, doktoranders och studenternas intressen av ämnet juridik med särskild inriktning på insolvensrätt. 

 • 36.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Några rättsliga spörsmål angående offentligt ackord de lege ferenda2016In: Insolvensrättslig tidskrfit, ISSN 2002-3014, Vol. 1, p. 50-56Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft september 1996. 3 kap. om offentligt ackord infördes med endast några smärre korrigeringar och förarbetena till 1970-års ackordslagstiftning utgör därför fortfarande den primära rättskällan. 3 kap. uppvisar brister på flera punkter. Några av dem har varit föremål för utredningar men har ännu inte lett till några lagändringar. I det följande behandlas frågorna beträffande värdering av oprioriterade fordringsanspråk vid företagshypotek och den rättsverkan som värderingen har i en efterföljande konkurs. Även frågor beträffande de lege ferenda berörs.

 • 37.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Offentligt ackord under företagsrekonstruktion; några rättsliga spörsmål2010In: Festskrift till Torkel Gregow, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2010, p. 135-154Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Stockholms universitet.
  Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar: en jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 39.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar: en jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt2001 (ed. 2)Book (Refereed)
 • 40.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Rekonstruktörens ansvar under företagsrekonstruktion2007In: Ny juridik, Vol. 2, p. 17-34Article in journal (Other academic)
 • 41.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Stockholms universitet.
  Revisorn, den nya vakthunden när företaget får ekonomiska problem?2005In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, Vol. 1, p. 55-66Article in journal (Other academic)
 • 42.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Göteborgs universitet.
  Sanktionsavgifter i ett straffrättsligt perspektiv, främst rörande brotten mot 11 kap. brottsbalken2011In: Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren / [ed] Tom Madell, Uppsala: Iustus förlag, 2011, p. 293-302Chapter in book (Refereed)
 • 43.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning2019In: Festskrift till Göran Millqvist / [ed] Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg, Stockholm: Jure, 2019, 1, p. 339-350Chapter in book (Refereed)
 • 44.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Temanummer till Gertrud Lennander: Insolvensrättslig tidskrift2020Collection (editor) (Refereed)
 • 45.
  Karlsson-Tuula, Marie
  University of Gothenburg.
  The Swedish Business Reconstruction Act and SAAB2012In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 57, p. 329-346Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Örebro universitet.
  Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?2021Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för undertecknads uppdrag som goodwill-ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) under året 2020 påbörjades ett tvärvetenskapligt samarbete vid Karlstads universitet som fokuserar på frågeställningen – Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra? Samverkande ämnesdiscipliner är folkhälsovetenskap, juridik, lärarutbildningen och socialt arbete. Forskarsamarbetet har under denna relativt korta tid utmynnat i en antologi.

  Syftet med denna antologi är bland annat att uppmärksamma och bidra med kunskapsstöd om det nya examensmålet i högskoleförordningen gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Fokus är att ge en övergripande bild av hedersrelaterat våld och förtryck, samt att bidra med kunskaper om våldets uttryckssätt och dess konsekvenser. Antologin utgår från de drabbades perspektiv.

  I boken ges handfasta råd till de universitetslärare som ansvarar för undervisning och examination rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer i högre professionsutbildning. Exempelvis lärare, jurister, sjuksköterskor, psykologer, tandhygienister och socionomer. Boken vänder sig till studenter i högre utbildning. Boken vänder sig också till yrkesverksamma som möter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Boken är även lämplig för beslutsfattare, för forskare och de som ansvarar för att utarbeta riktlinjer och handlingsplaner på området för mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

  Redaktör för antologin är Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt. Övriga författare är Helén Olsson, universitetslektor i socialt arbete, Carolina Jernbro, universitetslektor i folkhälsovetenskap och Nina Thelander, universitetslektor i pedagogiskt arbete och prodekan för lärarutbildningen, samtliga verksamma vid Karlstads universitet, samt universitetslektor Annika Norée, docent i straffrätt vid Stockholms universitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext_2_tryckning
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Vänbok till Mikael Mellqvist: EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion – inledning av ett insolvensförfarande;ett spörsmål de lege ferenda2020In: Festskrift till Mikael Mellqvist: EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion – inledning av ett insolvensförfarande;ett spörsmål de lege ferenda / [ed] Marie Karlsson-Tuula Annina H persson Göran Lambertz, Stockholm: Jure förlag , 2020, 1, p. 105-118Chapter in book (Refereed)
 • 48.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Värdering av tillgångar vid insolvens2019Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Frågan om värdering är såväl ett teoretiskt som praktiskt 
problem och behöver belysas ur flera olika perspektiv. Det finns inte några enhetliga bestämmelser eller riktlinjer för när eller hur en värdering ska ske. Värdering av tillgångar görs inom fler olika ämnesområden och många gånger ställs man inför delvis samma frågor. Det finns inte ett generellt svar på vilket värde en tillgång ska uppskattas till. Frågan kan ställas om tillgången ska åsättas det bokförda värdet, marknadsvärdet, going concern-värdet eller om det är ett verkligt värde? 
I boken behandlas värderingsfrågor från det redovisningsrättsliga perspektivet, det insolvens- och exekutionsrättsliga perspektivet liksom det bolagsrättsliga, skatterättsliga och det kommunalrättsliga.

 • 49.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Stockholms universitet.
  Är de nya reglerna om näringsförbud slutet för målvakterna?2005In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, p. 54-70Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Ökad kunskap om aktiebolag som brottsverktyg leder till flera ekonomiska brott2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 4, no 1, p. 68-70Article in journal (Other academic)
12 1 - 50 of 69
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf