Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 14 av 14
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Andersson, Göran
  et al.
  Berg, Karin
  Holmer, Jan
  Tebelius, Ulla
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Arbetsorganisation i förändring: Arbetslivsfondens roll för små och medelstora företag i Halland och Värmland1995Rapport (Refereegranskat)
 • 2. Bergvall, Majken
  et al.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Alla barn är våra barn': Individuellt anpassad integrering av särskoleelever i grundskolan1987Rapport (Refereegranskat)
 • 3. Bergvall, Majken
  et al.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  I samma klass: Individuellt anpassad integrering av särskoleelever i grundskolan ur föräldrarnas perspektiv1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4. Fryklind, Pär Urban
  et al.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Utvecklingsstördas liv: En undersökning av levnadsstandard och livskvalitet bland utvecklingsstörda i Värmlands län1984Rapport (Refereegranskat)
 • 5. Holmer, J
  et al.
  Nelsson, O
  Nilsson, K-A
  Rovio-Johansson, A
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Självvärdering och extern granskning: Utvärdering av tre utbildningar1992Rapport (Refereegranskat)
 • 6.
  Räftegård, Curt
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för politiska och historiska studier.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Gud ur maskineriet?: Sjutton Karlstadsprofessorer diskuterar universitetet och omvärlden1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Gud ur maskineriet? redovisas resultaten av sjutton karlstadsprofessorers överläggningar under ett dygn i december 1998. Den omedelbara orsaken till dessa överläggningar var den just förestående ombildningen av Högskolan i Karlstad till Karlstads universitet. Ämnet för överläggningarna var det nya universitetet och dess (nära) omvärld.

  Gud ur maskineriet? är en så kallad professorsbok. Den kan läsas som en presentation av professorer vid det nya universitetet. Men den skiljer sig från andra sådana presentationer. Den introducerar inte respektive professor eller respektive forskningsfält. I stället presenterar den utfallet av professorer-nas gemensamma dialoger i angelägna frågor.

  Det fanns inför Karlstads universitets tillblivelse den 1 januari 1999 mycket stora regionala förväntningar på vad universitetet skulle medföra. Gud ur maskineriet? kan i sig ses som ett uttryck för dessa. Länsstyrelsen i Värmland initierade bokprojektet och finansierade det tillsammans med Högskolan i Karlstad. Syftet var att nyttiggöra sig ledande universitetsföreträdares tankar och kunnande som del i en allmän strävan att fortlöpande förbättra levnadsvillkoren i regionen.  I boken redovisas rapporter från tre professorsdialoger:

  ¥ om omvärldens förväntningar och universitetets idé

  ¥ om strömningar i vår tid och vår värld som inte tillräckligt uppmärksammas

  ¥ om Karlstads universitets möjligheter och betingelser  Bokens redaktörer är båda verksamma som forskare och lärare vid Karlstads universitet

 • 7.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Arrangerade nätverk som utvecklingsstöd2002Ingår i: Dialog över etablerade gränser. Om organisationsutveckling inom sjukvården / [ed] Marianne Ekman Philips, Arbetslivsinsitutet , 2002Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Between Rationality and Legitimacy: Evaluations as Institutionalized Rationality and Practical Strategies1999Ingår i: Making Working Life Work. On Change, Competence, and Participation / [ed] J Holmer, J Ch Karlsson, B Thomasson, Karlstad University Studies , 1999, Vol. 1999:7Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Det rationella och det legitima: En studie av utvärderingarnas teori och praktik1997Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen beskriver den internationella utvecklingen av utvärdering som institution, ger ett förslag till sammanfattning av utvärderingsläran och undersöker utvärderingens praktik i ett antal konkreta fall. Analysen leder till en teoretisk skiss över hur utvärderingar kan bidra till att legitimera det som utvärderas.

  Allt fler verksamheter och förändringar inom offentlig sektor utsätts för ut-värdering. Man organiserar således särskilda undersökningar för att åstadkomma välunderbyggda bedömningar, som i sin tur syftar till att ge underlag för beslut eller förändringar.

  Utvärderingar kan vara rationella i den meningen att de är målinriktade och bygger på vetenskapliga metoder. De kan också användas rationellt för att ge grunder för politiska beslut. Samtidigt är det många intressen som står på spel när man utvärderar. Utvärderingar sker alltid under politiska villkor genom att olika inblandade försöker driva igenom eller försvara sin bild och sin bedömning av verkligheten. Denna motsättning mellan det förnuftiga och det politiska undersöks i avhandlingen med hjälp av en beskrivning av tre stora utvärderingsprogram, som samtliga gäller reformering av styrsystemen inom svenska landsting.

  Generellt sett är ökningen av utvärderandet i västerlandet ett uttryck för en strävan att rationalisera offentliga sektorn genom vetenskapliga metoder och systematisk granskning av beslutade program. Teoribildningen kring utvärdering ökar också, och behandlar i huvudsak tre problem: att beskriva och förstå det som utvärderas, att bedöma det och att ge utvärderingen en betydelse för olika berörda. Rationellt sett bör dessa problem hanteras konsekvent, målinriktat och med vetenskapliga verktyg.

  De tre utvärderingsprogrammen uppvisar många avvikelser från detta rationella ideal. De uppvisar exempelvis brister i tillförlitlighet och relevans, använder inte sällan fel metoder i förhållande till syftena, och bygger på antaganden som inte redovisas. Analysen av utvärderingsprojekten leder till slutsatsen att de kan förstås utifrån att de legitimerar både sig själva och de reformer som studeras. Det gör man genom att ge intryck av vetenskaplighet och målinriktning, men också genom externalitet dvs att utvärderarna är professionella och kommer in i sammanhanget utifrån och en viss grad av internalitet, dvs att utvärderingen anknyter till föreställningar och normer inom organisationen. Man kan förstå vad som görs i utvärderingarna som olika sätt att hantera motsättningen mellan rationalitet, externalitet och internalitet. Ett framträdande exempel är att utvärderarna inte sällan för beslutsfattarnas bedömningar vidare, presenterade som vetenskapliga faktasvar på målinriktade frågor.

 • 10.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Evaluation of the European Conference on The Meaning of Quality in Education2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Hur vet vi att det blev bra?: Reflektioner kring utvärderingar av Försäkringskassans samarbetsprojekt 20042005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Om utgångspunkter för verksamhetsvärdering1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Sociologiska aspekter på barnlitteraturen: En litteraturgenomgång1979Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
1 - 14 av 14
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf