Change search
Refine search result
1 - 41 of 41
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bäccman, Charlotte
  et al.
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Norlander, Torsten
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Expectations of romantic relationships: A comparison between homosexual and heterosexual men with regard to Baxter´s criteria.1999In: Social behavior and personality, ISSN 0301-2212, E-ISSN 1179-6391, Vol. 27, no 4, p. 363-347Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to Baxter (1986) every relationship has rules which must be followed. If at least one of these rules is broken, it gives the individual the right to breadup the relationship. Baxter identified eight such rules or criteria. The aim of the present  study was to investigate whether or not the expectations of romantic relationships held by homosexual men can be linked to Baxter's criteria. Data were obtained through a questionnaire addressed to 31 homosexual men and 50 heterosexual men. Results indicated that Baxter's criteria can be linked to expectations of romantic relationships held by men regardless of sexual orientation, and that age and experience are more reliable predictors than is sexual orientation.

 • 2.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), FoU Välfärd Värmland (from 2013).
  Bostad Först i Karlstad2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bostad Först är ett nytt sätt att tänka och arbeta i Sverige när det gäller insatserför personer som är hemlösa. Tanken att varje människa har behov av och rätt tillbostad och hem tillämpas i praktiken och är vägledande för verksamheten BostadFörst i Karlstad. En annan tanke, och även erfarenhet, är att en egen bostad ochett hem där det är möjligt att känna sig hemma ger förutsättningar att ta tag iandra problem i livet, om man så önskar. Denna rapport presenterar BostadFörst i Karlstad och dess bakgrund och sammanhang. Den redovisar också denutvärdering av verksamheten som FoU Välfärd Värmland genomfört på uppdragav Karlstads kommuns Arbetsmarknads- och socialförvaltning.

 • 3.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Den besvärliga olikheten: om pojkar i barnomsorgen1999In: Olika på lika villkor: En antologi om jämställdhet i skolan, Stockholm: Skolverket , 1999, p. 21-31Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  En kartläggning av nordisk mansforskning2000In: Hegemoni och mansforskning: Rapport från nordiska workshopen i Karlstad den 19-21 mars 1999 / [ed] Per Folkesson, Marie Nordberg & Goldina Smirthwaite, Karlstad: Karlstads universitet, 2000, Vol. Arbetsrapport nr 5 Karlstads universitet, p. 67-94Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland.
  Ett verksamhetsår vid Familjehuset: En utvärdering av en kommunal familjebehandlingsenhet2011Report (Other academic)
 • 6.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Fragmenterade glimtar av maskulinitet2000In: NIKK magasin, ISSN 1502-1521, E-ISSN 1502-5195, no 1, p. 4-6Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskning om olika manlighetsformer eller maskuliniteter saknas enligt forskare som framför att nordisk forskning om män endast givit fragmenterade glimtar av hur maskulinitet gestaltats under skiftande samhälls- och kulturmönster. Det visar en nyligen avslutad kartläggning av mansforskning i Norden, som annars konkluderar med at vi inte kan tala om "den nordiska mansforskningen" som ett enhetligt forskningsfält.

 • 7. Folkesson, Per
  Haren och Måsen: två daghemsavdelnignar "med behov av särskilt stöd"1988Book (Other academic)
 • 8. Folkesson, Per
  "Haren og Måken": to barnehageavdelinger med behov for spesiell støtte1990Book (Other academic)
 • 9.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Inledning2000In: Hegemoni och mansforskning: Rapport från nordiska workshopen i Karlstad den 19-21 mars 1999 / [ed] Per Folkesson, Marie Nordberg & Goldina Smirthwaite, Karlstad: Karlstads universitet, 2000, Vol. Arbetsrapport nr 5, Karlstads Universitet, p. 9-15Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Jämställdhet, osäkerhet och patriarkal organisering2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Uppsatsen redovisar resultatet av en kvalitativ metaanalys genomförd med utgångspunkt i fyra fallstudier. Resultaten från dessa fallstudier visar att vissa fenomen och mönster som utvecklas i relation till katastrofer eller katastrofliknande tillstånd är starkt könsrelaterade. De talar för att katastrofal osäkerhet kan ha med patriarkal organisering att göra. De fyra fall som undersökts är Kevinfallet i Arvika i augusti 1998, Titanics förlisning i april 1912, den etniska rensningen av Srebrenica i juli 1995 och diskoteksbranden vid Backaplan i Göteborg i oktober 1998. De tre sistnämnda är tidigare publicerade i sin helhet (Folkesson, 2005) medan den förstnämnda kommer att publiceras under hösten 2008. Syftet med den kvalitativa metaanalys som redovisas i uppsatsen har varit att undersöka förekomsten av likartade fenomen mellan de fyra fallen med avseende på kön och patriarkal organisering, och att diskutera dem i förhållande till jämställdhet.

 • 11.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Jämställdhet, osäkerhet och patriarkal organisering2008Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland.
  Kön, hemtjänst och försörjningsstöd: Redovisning av ett uppdrag inom ramen för utvecklingsprojektet att implementera ett jämställdhetsperspektiv inom ifo och omvårdnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland.
  Modeller för lokala skattningar av missbruk: Delstudie två i utvärderingen av Modellkommun Karlstad2006Report (Other academic)
 • 14.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland.
  Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning på psykiska funktionshinder och hjälpmedel: En utvärdering2009Report (Other academic)
 • 15.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Nordisk mansforskning: En förteckning med sammanfattande kommentarer2000Report (Other academic)
 • 16.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Nordisk mansforskning: en kartläggning2000Report (Other academic)
 • 17.
  Folkesson, Per
  Högskolan i Karlstad.
  Perspektiv på familien ved slutten av et årtusen1996In: Sammen med familien / [ed] Mona Sandbæk & Gunnar Tveiten, Oslo: Kommuneforlaget, 1996, p. 13-41Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland.
  Projektet Gemet: Gemensam verksamhet för människor med psykisk ohälsa. En utvärdering2007Report (Other academic)
 • 19.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland.
  Projektet integrerad psykiatri i Värmland: En utvärdering2012Report (Other academic)
 • 20.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), FoU Välfärd Värmland.
  Projektet Stöd i arbete: En processutvärdering och måluppfyllelseanalys2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Stöd i Arbete genomfördes i Karlstads kommun mellan oktober 2012 och sista december 2013. Det hade syftet att skapa förutsättningar för lönearbete och hållbara lösningar till egen försörjning för personer med psykiska funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden. Projektmedel var beviljade av Socialstyrelsen.

  Projektarbetet har utgått från metoden Individual Placement and Support, IPS, med evidens i USA. Metoden bygger på tanken att arbete med lön bidrar till att människor får möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känna ett värde vilket bidrar till en ökad självkänsla, ekonomiskt oberoende, delaktighet i samhället och återhämtning. Kärnan i metoden är `stöd i arbetet´, ett stöd som ges på det sätt och så länge brukaren önskar. Samverkan är ett annat viktigt moment. Den grupp bestående av fem vägledare och en projektledare, IPS-teamet, som hade uppdraget att genomföra projektet skapade en unik plattform för tvärsektoriell samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet, enheter inom den egna kommunen och arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden.

  FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet fick uppdraget att utvärdera projektet. Utvärderingsuppdraget har genomförts som en processutvärdering, en måluppfyllelseanalys och fyra formativa utvärderingar, en i kvartalet under 2013. En fristående brukarrevision har genomförts som med revisorernas godkännande ingår i sin helhet som ett särskilt kapitel i denna rapport.

  Resultatet av utvärderingen visar att den grupp, IPS-teamet, som haft uppdraget att genomföra projektet varit en mycket engagerad och målmedveten grupp personer. Brukarrevisionen visar att brukarna upplever att de blivit mycket väl bemötta av sina vägledare. Handläggare och tjänstemän vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet och Vuxenavdelningen i kommunen är liksom arbetsgivare mycket positiva till projektet. Generellt får projektet och IPS-teamet mycket positiva omdömen trots att ”de strukturella” förutsättningarna för projektet redan inledningsvis var synnerligen osäkra. De positiva omdömena innebär dock inte att det inte finns utvecklingsområden när det gäller arbetsrehabilitering enligt IPS-metoden, tillämpad i Sverige. Ett sådant är de regelsystem som gäller en deltagares ekonomiska ersättning.

  Processutvärderingen visar att `stöd i arbetet´ är en nödvändig framgångsfaktor för att arbetsrehabilitering enligt den modell som tillämpats ska lyckas. Det visade sig vara avgörande både för arbetsgivare och deltagare. Vägledarnas engagemang och bemötande av deltagare, samarbetsparter och arbetsgivare var också en framgångsfaktor, liksom den plattform som byggdes för samverkan och aktualisering av deltagare i projektet från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet och Vuxenavdelningen i kommunen.

 • 21.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Psy-området mer pluralistiskt än många tror2010In: Psykologtidningen, ISSN 0280-9702, no 6, p. 24-26Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Reaktioner, handlingsmönster och erfarenheter hos räddningspersonal under och efter en svår insats: resultaten av forskningsprojektet stressreaktioner, copingstrategier och psykiska följdverkningar hos räddningspersonal under och efter en brandkatastrof - en prospektiv studie2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  94 rescue workers, 88 men and 6 women, participated in the rescue operation at the large nightclub fire in Gothenburg, Sweden. These were firefighters, paramedics and other medical personnel. Through a unique research effort by Ingela Jonsson, trained nurse, extensive empirical material on the experiences and reactions of the rescue teams was collected.

  Participant observations were conducted as early as the morning after the fire. Interviews with 12 individuals and a working team were conducted from the day after the fire and up to fifteen months after, and two separate questionnaires were administered one month, and five months, after the disaster. Her work eventually led to the research project Stress reactions, coping strategies and psychological repercussions during and after a fire disaster – a prospective study, which was financed by the Överstyrelsen för Civil Beredskap [Swedish Agency for Civil Emergency Planning], ÖCB. The present report accounts for the findings of this project.

  The rescue personnel carried out a professional rescue action characterized by focus, courage, mental and physical strength, and great perseverance throughout the operation. The mental mobilization, beginning at the emergency call, followed a clear course of action characterized by concentration of forces, focusing of attention, temporary shutting down of emotional functions, and subordination of thoughts and actions below the acute operative goal; the saving of lives. Analysis of the material did not indicate that the rescue action led to damages to the psychological well being of participants. Instead, the material indicates that the rescue personnel felt proud of and pleased with their performance, and that there was a positive impact on self-esteem and degree of experience. On the whole, the rescue workers’ state of health was good or very good. However, medical personnel, women and debriefing leaders show a slight increase in symptoms as compared to firefighters.

  A probable explanation is that the firefighters were part of a working team. For the firefighters, the team was crucial in carrying out the operation, but also for dealing with the post-action process. The analyses and results also showed that individual psychological trauma theory, which constituted the interpretative basis in the original design of the project, presents limitations in understanding the professional realities of rescue workers, since it does not account for the importance of the team and the organization in carrying out rescue operations. Findings in this study are consistent with other recent research in this area.

 • 23.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Research tools: A preliminary Nordic region studies of men index1999In: The IASOM Newsletter, no 6Article, review/survey (Other academic)
 • 24.
  Folkesson, Per
  Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
  Ställningstagandet som kunskapsobjekt i socialt arbete1999In: Vetandets villkor: socialt arbete som ämne / [ed] Margareta Bäck-Wiklund & Lennart Nygren, Göteborg: Göteborgs universitet, 1999Chapter in book (Refereed)
 • 25.
  Folkesson, Per
  Högskolan i Karlstad.
  Temat och identiteten som lärare1990In: Barnehagefolk, ISSN 0801-2652, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Folkesson, Per
  Högskolan i Karlstad.
  Vad behöver barnomsorgens personal av stöd1990In: Barnehagefolk, ISSN 1500-6905, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Folkesson, Per
  Högskolan i Karlstad.
  Vägen till språket1990In: Kreativ pedagogik, ISSN 1100-9691, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Folkesson, Per
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Eriksson, Bengt G
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Grönberg Eskel, Marit
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  11 veckor av oro och kraftsamling: Fallstudie av ett lokalsamhälles reaktioner på dödligt våld mellan barn2009Report (Other academic)
 • 29.
  Folkesson, Per
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland.
  Karlsson, Therese
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland.
  Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning: En fallstudie och brukarundersökning i Värmland2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar resultatet av en undersökning av tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsätt- ningar. Undersökningen har genomförts i Värmland av FoU Välfärd Värmland på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet. Den omedelbara bak- grunden till Hjälpmedelsinstitutets uppdrag var regeringens särskilda fler- åriga satsning på kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funk- tionsnedsättningar våren 2009. Huvudsyftet med undersökningen var att den skulle leda till åtgärdsinriktad kunskap för att förbättra tillgänglighe- ten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsätt- ningar.Undersökningen är en brukarundersökning och fallstudie. En brukarun- dersökning utgår från brukares egna erfarenheter. En fallstudie är en un- dersökning av en särskild enhet, i detta fall Värmlands län. Ett omfattan- de empiriskt material har samlats in, huvudsakligen genom intervjuer med brukare och yrkesverksamma inom området.Huvudresultat av undersökningen är att tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar är låg och att det tar tid att få ett hjälpmedel man behöver. Kompensationstanken, tanken att kognitiva hjälpmedel kan kompensera för psykiska funktions- hinder, är central när det gäller tillgång till kognitiva hjälpmedel. Förutom att man tänker denna tanke behövs information och kunskap hos såväl brukare och anhöriga som yrkesverksamma inom området och en till- gängliggörande organisering av resurser.Vår undersökning, dess resultat och våra slutsatser utmynnar i tre upp- maningar till uppdragsgivaren:- Sprid kompensationstanken!- Främja rehabiliterande organisationskulturer!- Etablera lokala kognitionscentra med en aktiv visningsmiljö!

 • 30.
  Folkesson, Per
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), FoU Välfärd Värmland.
  Lindgren, Ola
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  En studie av verkan av samtalen vid Samtalsakuten2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten presenteras resultaten av en studie av verkan av samtalen vid Samtalsakuten i Karlstad. Samtalsakuten är en öppen verksamhet som erbjuder stödsamtal för personer som befinner sig i kritiska livssituationer, är över 18 år och bor i Forshaga, Hammarö, Karlstad eller Kil. De kan ta direkt kontakt med Samtalsakuten. Alla som tar kontakt tas emot och det krävs ingen remiss för att få en tid. ”Samtalsstöd i kris” är den arbetsmodell som tillämpas. Den anknyter till såväl rådgivning som korttidsterapi och psykoterapi.

  Två frågeställningar utgjorde utgångspunkt för studien: Gör samtalen vid Samtalsakuten skillnad för klienterna? Får man hjälp med det man sökte för? Studien har genomgått en etisk prövning och godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala.

  Mellan september 2011 och juli 2013 samlades data in från 106 personer som deltog i studien, 77 kvinnor (72,6 %) och 29 män (27,4 %). Data rörande deltagarnas bakgrund och sökorsaker och om deras självupplevda känsla av sammanhang, ångest, depressivitet och sömnsvårigheter samlades in. När samtalsserien avslutades ifylldes ett utvärderingsformulär och sex månader senare sändes samtliga självskattnings- och ett utvärderingsinstrument ut på nytt till deltagarna för att få uppföljningsdata.

  De personer som söker kontakt med Samtalsakuten gör det i en situation som upplevs som ohållbar. Studien visar att ”samtalsstöd i kris” gör skillnad för deltagarna vad avser ångest, nedstämdhet/depression, sömn och känsla av sammanhang. Skillnaden uttrycks av deltagarna som ett nytt sätt att se, begripa och hantera sin vardag och sitt livssammanhang. Deltagarna anser sig ha fått god hjälp, är nöjda med sina samtalsterapeuter och deras arbetssätt och anser att de blivit väl mottagna.

  Samtalsakuten är en verksamhet som genom studien visar sig genomföra goda insatser. För kommuninvånarna i Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil är det en lätt tillgänglig resurs och verksamhet väl värd att bevara men det finns även goda skäl att utveckla modellen och sprida den till fler län och kommuner.

 • 31.
  Folkesson, Per
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), FoU Välfärd Värmland.
  Lindgren, Ola
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies. the Psychiatry Division, County Council of Värmland, Karlstad.
  The Effectiveness of Counseling at a Local Crisis Center2014In: International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN 1475-7192, E-ISSN 1475-7192, ISSN 1475-7192, Vol. 18, no 2, p. 121-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Samtalsakuten (the Counseling Emergency) is an open crisis center operated in collaboration between the municipalities of Forshaga, Hammarö, Karlstad, and Kil; the Church of Sweden; and the County Council of Värmland. Its mandate is to offer crisis counseling to adults who contact the center when they are in an acute life crisis. Samtalsakuten uses a working model influenced by the various tradi-tions and approaches of several talk therapies. The aim of the study was to examine counseling effec-tiveness at Samtalsakuten. The study was based on a replicated single-case design, and quantitative and qualitative data were collected prior to each counseling session as well as six months after the completion of the session series. Our main finding is that counseling made a significant difference and had a positive effect on anxiety, depression, insomnia, and sense of coherence for clients who com-pleted their sessions in mutual agreement with their therapist.

 • 32.
  Folkesson, Per
  et al.
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Nordberg, Marie
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Smirthwaite, Goldina
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Hegemoni och mansforskning: Rapport från nordiska workshopen i Karlstad den 19-21 mars 19992000Report (Other academic)
 • 33.
  Folkesson, Per
  et al.
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Nordberg, Marie
  Karlstad University.
  Smirthwaite, Goldina
  Karlstad University.
  Sammanfattning av workshopens diskussioner2000In: Hegemoni och mansforskning: Rapport från nordiska workshopen i Karlstad den 19-21 mars 1999 / [ed] Per Folkesson, Marie Nordberg & Goldina Smirthwaite, Karlstad: Karlstads universitet, 2000, Vol. Arbetsrapport nr 5 Karlstads universitet, p. 95-114Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Folkesson, Per
  et al.
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Nyberg, Claes
  Karlstad University.
  Archer, Trevor
  Department of Psychology, Göteborg University.
  Norlander, Torsten
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Soccer Referees' Experience of Threat and Aggression: Effects of Age, Experience, and Life Orientation on Outcome of Coping Strategy2002In: Aggressive Behavior, ISSN 0096-140X, E-ISSN 1098-2337, Vol. 28, no 4, p. 317-327Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study examined the circumstances pertaining to threat and aggression during soccer matches as experienced by 107 provincial Soccer Association referees. Three sources of aggression were identified—soccer players, coaches/trainers, and spectators—and the main measures included threat and physical and verbal aggression. Several outcomes, including prematch worry and effects on concentration, performance, and motivation, were affected by the incidence of threat and aggression, and these outcomes were found to be affected by the age, degree of experience, and life orientation of the referees. Younger referees were shown to be the most prone to threat and aggression. Referees with a generally pessimistic orientation experienced less motivation, worse performance, and greater problems coping with aggressive behavior from the spectators compared with referees with a generally optimistic orientation.

 • 35.
  Folkesson, Per
  et al.
  Socialförvaltningen, Karlstads kommun.
  Sahlström, Lars Olof
  Att arbeta med tablettberoende klienter inom socialtjänsten: Erfarenheter av ASTA-projektet1995Report (Other academic)
 • 36.
  Lindgren, Ola
  et al.
  County Council of Värmland, Sweden.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), FoU Välfärd Värmland.
  Patients’ thoughts on effective psychotherapy2014In: The European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, ISSN 1756-7599, Vol. 7, p. 4-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Earlier studies of patients’ experiences in psychotherapy identify relationship factors as being significant forpatients. Our aim in this study conducted in accord with grounded theory, was to explore in some depth patients’thoughts about what is effective in psychotherapy and thereby increase our knowledge about the processof psychotherapy from a patient perspective. Data were collected in open interviews that provided rich andvaried information. Several informants had been in more than one therapy and thus, eight interviews provideddata about sixteen psychotherapies. The core concept that emerged from the data was that of the therapist’sresponsive acceptance. This concept provides an answer to the question “What do patients think is effective inpsychotherapy?” If the therapist is responsive and accepting, the mutual interplay between the patient and thetherapist becomes productive and collaborative. On the other hand, if responsive acceptance falters, the wholetherapy process is at risk.

 • 37.
  Lindgren, Ola
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  On the importance of the therapist in psychotherapy: A summary of current research2010In: International Forum of Psychoanalysis, ISSN 0803-706X, E-ISSN 1651-2324, Vol. 19, no 4, p. 224-229Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The American Psychological Association's Presidential Task Force on Evidence-Based Practice articulates a decision-making process based on the integration of the best available research, clinical expertise, and patient characteristics. The treatment method, the individual psychotherapist, the treatment relationship, and the patient are all vital contributors to successful psychotherapy. Several studies have shown that the variation in treatment effect among psychotherapists using the same method is greater than the variation in treatment effect among different methods. This outcome pleads for a comprehensive psychotherapist-related g-factor of psychotherapy. In terms of decision-making for health-care institutions and clinical practices, it would seem wise not to separate the psychotherapist, the patient, or the relationship from the method as there seem to be extensive effects relative to the interaction among these parameters. Parallel to a growing knowledge of evidence-based methods, there is still a decisive lack of scientific knowledge about these interactions

 • 38.
  Lindgren, Ola
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Landstinget i Värmland.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, FoU Välfärd Värmland. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Landstinget i Värmland.
  Psykoterapins "g-faktor": Sammanfattning av aktuell forskning2009In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 106, no 37, p. 2285-2288Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Flera studier har visat att variationen i behandlingsresultat för olika psykoterapeuter inom samma terapimetod är betydligt större än variationen mellan olika terapimetoder.Mycket talar för att psyko terapeutisk behandling rymmer en metodövergripande »g-faktor« som snarare hör ihop med psykoterapeuten än med metoden.Det finns väsentliga luckor i kunskapen om interaktions effekter mellan psykoterapi metod, psykoterapeut, patientkaraktäristika, behandlingsrelation och kontext.Man bör vara uppmärksam på risken för ensidighet i implementering av enskilda psykoterapeutiska metoder på bred front inom hälso- och sjukvården.The American Psychological Associations Presidential Task Force on Evidence-Based Practice articulates a decision-making process based on the integration of the best available research, clinical expertise and patient characteristics. The treatment method, the individual psychotherapist, the treatment relationship and the patient are all vital contributors to a successful psychotherapy. Several studies have shown that the variation in treatment effect among psychotherapists using the same method is greater than the variation among different methods. This outcome pleads for a comprehensive psychotherapist-related g-factor of psychotherapy. In terms of decision-making for healthcare institutions and clinical practice, it would seem wise not to separate the psychotherapist, the patient or the relationship from the method as there seem to be extensive effects from interaction among these parameters. Parallel to a growing knowledge of evidence-based methods, there is still a decisive lack of scientific knowledge about these interactions

 • 39.
  Lindgren, Ola
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Renewing experience: Therapists' Thoughts on What is Effective in Psychotherapy2012In: European journal for qualitative research in psychotherapy, ISSN 1756-7599, no 6, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this qualitative study, nine psychotherapists with different theoretical approaches were interviewed about their thoughts on what is effective in their work. Data was collected and analyzed according to Grounded Theory. The results are presented as a grounded theory of therapists' thoughts on what is effective in psychotherapy. The theory consists of a core category, Renewing Experience, its subcategories and their subsequent properties. The therapists' efforts in psychotherapy are to use the relationship with the patient as well as psychotherapy techniques available to cause the patient to experience something new. New experiences in psychotherapy add to and place earlier life experiences in a new perspective. If the new experiences are related to the patient's central issues, they can modify and renew existing and maladaptive conceptions of reality and make new life alternatives available to patients. Renewing Experience is a cumulative process where the therapist's ability to individualize interplay is decisive.

 • 40.
  Norlander, Torsten
  et al.
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Nyberg, Claes
  Karlstad University.
  Hot och våld mot fotbollsdomare.2001In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 1, p. 28-32Article in journal (Other academic)
 • 41. Skogsberg, Elisabeth
  et al.
  Folkesson, Per
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Spegelhud: En deduktiv tematisk analys av unga kvinnors självskadebeteende2009In: Insikten, ISSN 1400-0938, Vol. 18, no 4, p. 14-22Article in journal (Other academic)
1 - 41 of 41
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf