Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bellström, Peter
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Molin, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  An Explorative Study for Evaluating 'Scratch': A Tool for Learning Programming2011In: / [ed] Niedrite, L., Strazdina, R. & Wangler, B., 2011, p. 208-215Conference paper (Refereed)
 • 2.
  Buskqvist, Ulf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Education. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Molin, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Forskningsanknytning och IKT: Röster från lärarutbildningen vid Karlstads universitet2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur ett forskningsanknutet IKT-perspektiv kan stärkas och integreras i högre utbildning. Studien är en fallstudie av lärarutbildningen vid Karlstads universitet och syftar till att identifiera och belysa de förutsättningar som finns inom högre utbildning att åstadkomma och förankra forskningsanknytning av och med IKT. Det övergripande syftet utgörs av två delar; att (1) beskriva vilken forskning om IKT med anknytning till lärarutbildningen som i dagsläget finns på universitetet, och (2) beskriva vilka möjligheter som finns att forskningsanknyta lärarutbildningen avseende IKT. Metoderna som används är fokusgrupper, en kartläggning av forskningsdatabasen samt intervjuer.

  Studien visar att det finns en avsaknad av forskningsprojekt om IKT, liksom bristfälliga kunskaper bland lärarutbildarna om vilken forskningslitteratur som finns att tillgå och knyta an till inom ramen för utbildningen. Det finns ett stort intresse för frågan och det betraktas som angeläget att lärosätet bedriver forskning om IKT som är relevant för lärarutbildningen. En central förutsättning för att kunna ha en forskningsanknuten lärarutbildning på ett kunskaps-/kompetensområde är att det finns aktuell forskning att tillgå. Lärarutbildningen vid Karlstads universitet har ett tydligt behov av att få en ökad forskningsaktivitet om frågor som rör lärande och undervisning i relation till IKT. En rimlig ambition torde vara att det inom ”det moderna universitet” bedrivs lärarutbildningsrelevant forskning som innefattar aspekter av modern informations-, kommunikations- medieteknik.

  Studien visar vidare att IKT inte enbart är ett kunskapsområde som kan forskningsanknytas utan också ett medel (ett verktyg) för att underlätta och skapa nya möjligheter för studenterna att komma nära forskningens praktik. Frågan huruvida det på lärosätet finns relevant forskning om IKT som kommer lärarutbildningen tillgodo bör således kompletteras med frågan hur IKT kan användas så att studenterna hamnar i situationer där de själva lär sig att identifiera angelägna problem, ställa relevanta frågor, positionera sig, genomföra någon form av analys och komma fram till valida ståndpunkter.

 • 3.
  Molin, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Multimediautveckling - konst eller teknik? Reflektioner kring produkt, process, kravarbete och kunskapsutbyte2002Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Multimedia involves using a combination of text, sound, still graphic images, motion graphics, and animation in the user interface of computer based products. The general aim of the study has been to explore, describe and analyse the concept of multimedia in relation to the concept of information systems and thereby contribute with knowledge that could be used to improve the methods for multimedia development.  The main research question has been: What are the distinguishing features of multimedia and how can multimedia be characterised from an information systems perspective? The thesis consists of four investigation areas: product, process, requirements work and knowledge exchange between developers of multimedia systems and developers of information systems. The work has been carried out with a qualitative and explorative approach where literature study and an interview survey have been the primary data collection methods.  The investigation has shown that multimedia development demands co-operation between people from many different expertise areas who respect each others knowledge and share a holistic view. The development work requires creativity, rationality and a systematic approach. One difference between multimedia development and information systems development is that information system developers often clearly separate the problem-oriented analysis phase from the solution oriented design phase. This separation was not common among the studied multimedia developers. Another result was that quality in multimedia products is hard to describe and measure. The developers claim to have higher demands on quality than their clients have.  The investigation further showed that detailed explicit requirements specifications seldom are produced in the studied companies. When they occur, it is often the vendor, not the client who produces the requirement specification. To specify requirements for multimedia products is complicated which seems to stem from the nature of multimedia which makes the products hard to describe using traditional means as text. Finally, the investigation showed a knowledge gap between vendor and client concerning the use of multimedia

 • 4.
  Molin, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Några beställares syn på kravarbete vid multimediautveckling2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tanken med den här rapporten är att komplettera bilden av kravarbetet vid multimediautveckling. Åren 1999-2000 gjordes en intervjuundersökning med leverantörer av multimediaprodukter. Dessa ansåg att deras kunder var osäkra på multimediatekniken och dess möjligheter, samt att de hade svårt att ställa tydliga krav på multimediaprodukter. I föreliggande rapport presenteras intervjuer med några beställare för att öka kunskapen om hur de tänker och agerar när det gäller att ställa krav på de interaktiva funktionerna i en multimediaprodukt. Undersökningen som gjordes i början av år 2003 visar att leverantören har initiativet vad gäller idéer till och utformning av interaktiva funktioner. Leverantörerna har stor frihet vid skapandet av inter-aktiva lösningar. I de tre undersökta projekten var det en beställare som tog fram en detaljerad vad-orienterad kravspecifikation

  som upphandlingsunderlag. Att kravarbete vid multimediautveckling kräver omfattande kommunikation och samarbete mellan beställare och leverantör styrks tydligt i beställarintervjuerna. I ett av projekten deltog en användarrepresentant kontinuerligt i arbetet med mycket gott resultat enligt respondenten.

 • 5.
  Molin, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Vad kan systemutvecklare och multimediautvecklare lära sig av varandra-planera eller parera!2000Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Multimedia är tekniken som ger liv och rörelse i våra datorer! Arbetet med att utveckla multimediasystem engagerar yrkesgrupper som inte tidigare varit så involverade i utveckling av datasystem. Ny teknik, nya utvecklare och ökade användningsområden skapar en spännande situation i förhållande till traditionell systemutveckling. Kan dessa två områden ha nytta av varandra? I det här kapitlet diskuteras speciella förutsättningar och innehåll vid utveckling av multimediaprodukter, bland annat behandlas multimediabegreppet, produkten, tekniken, kunden och kommunikation i utvecklingsarbetet. En jämförelse med traditionell systemutveckling görs och argument för ett ömsesidigt utbyte av kunskaper presenteras. Utvecklare förenen eder!

 • 6.
  Molin, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  What can systems developers and multimedia developers learn from each other - plan or parry!2001Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Multimedia is the technology that puts life into our computers. Developing multimedia systems is a task that engages professional groups not previously involved in the development of information systems. New technology, new developers and widening areas of applications combine to create an exciting scenario compared to traditional systems development. Can these two areas benefit from each other? In this chapter we will discuss special conditions and contents that apply to the development of multimedia products, and touch upon the multimedia concept; the product, technology, customer and communication inherent in the developing process. A parallel will be drawn with traditional systems development, and arguments for mutual exchange of knowledge will be presented. Developers, unite!

 • 7.
  Molin, Lennart
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Wizard-of-Oz Prototyping for Cooperative Interaction Design of Graphical User Interfaces2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is often difficult for users to specify requirements on interactivity in multimedia products. These properties are often designed by designers or software engineers and the users run the risk of playing a passive role having low influence on important decisions made. This paper presents an attempt to improve the interactive design process by using graphical Wizard-of-Oz prototyping. The study shows that graphical Wizard-of-Oz prototyping allow cooperative design and test of computer interaction early in the design process ahead of traditional programming. It also demonstrates that this type of prototyping can promote collaboration and constructive dialogue between users and designers, thus strengthening the user as a stakeholder in the development process

 • 8.
  Molin, Lennart
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Larsson, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Rapid prototyping of user interfaces in robot surgery - Wizard of Oz in participatory design2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is often difficult for users to specify requirements on interactivity in multimedia products. Users find it difficult to visualize and articulate interaction characteristics and they often play a minor role in the specification of interaction requirements. This paper reports on a new methodology for experimenting with graphical user interfaces to obtain acceptable design solutions through improved requirements specifications. The method-ology is based on an experimental technique called "Wizard of Oz". In Wizard of Oz experiments a test person is made to believe that he communicates with the computer in front of him, but actually the test manager sits in the next room interpreting the user's commands and giving the right responses. A prototyping tool using the Wizard of Oz technique for experimenting with graphical user interfaces was developed. The tool is called Ozlab and has been used to allow users to participate in the design of a new user interface in an application for hip surgery. The results show that this methodology can contribute to the articulation and specification of interaction requirements. It also demonstrates that Ozlab prototyping can promote user involvement as well as collaboration and dialogue between users and designers. Finally, Ozlab prototyping can be an arena for exploration and visualization of interaction requirements in early as well as later stages of multimedia system development

 • 9.
  Molin, Lennart
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Pettersson, John Sören
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  How Should Interactive Media be Discussed for Succesful Requirements Engineering?2003In: / [ed] Burnett, R., Brunström, A. & Nilsson, A.G, 2003, p. 69-96Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Specifying requirements for a multimedia system is difficult and is often carried out in an informal way. Requirements engineering in information systems development is, on the other hand, often done in a more formal and thorough way. The chapter suggests that the difference is due to the interactive and dynamic properties of the multimedia user interface. A large proportion of the functionality has to be defined relative to the end users who are not experts in formulating system requirements.  Successful multimedia requirements engineering is often characterized by close contacts between end user and developer; both parties have knowledge that needs to be shared mutually. One way to identify and formulate the requirements would be to work in a laboratory environment where end users themselves can try their ideas regarding interactive products. This is the motive for an on-going construction of a GUI experimental station reported in this chapter. The set-up is intended to admit non-programmers to test ideas for interactive products. This trial concerns educationalists focusing on persons, mainly children, suffering from various language disabilities. The aim is to facilitate manual simulations of the interactivity of teaching aids proposed by the educationalists now and in the future, thereby simplifying testing and making the development of ideas during test runs possible. The paper discusses manual simulation in relation to production of interactive teaching aids and other multimedia products.

1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf