Change search
Refine search result
1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aili, C.
  et al.
  Blossing, Ulf
  Tornberg, U.
  Läraren i blickpunkten: Olika perspektiv på lärare liv och arbete2008Book (Refereed)
 • 2. Björn, Christina
  et al.
  Blossing, Ulf
  , Bonander
  Hochwälder, Jacek
  Ekman-Philips, Marianne
  Svensson, Lennart
  Tegnér, Kajsa
  Organisera för utveckling och lärande. Om skolprojekt i nätverksform2002Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Många skolor arbetar idag med förbättringsarbete. Det kan omfatta både elvernas lärmiljö och personalens arbetsvillkor. För att åstadkomma ett bestående och gott utvecklingsklimat kan de också behöva arbeta med frågan hur själva förbättringsarbetet kan göras bättre. Olika utvecklingsstrategier

  har nämligen visat på problem: Projekt som styrs uppifrån får sällan genomslag i verksamheten eftersom de inte engagerar personal och elever.

  Projekt som initieras underifrån skapar ofta ett starkt engagemang som kan vara svårt att upprätthålla då arbetet ofta saknar aktivt stöd ovanifrån, vilket försvårar långsiktighet oich spridning av utvecklingsarbetet.  I boken studeras och diskuteras samarbete mellan skolor i nätverksform som en alternativ utvecklingsstrategi. Vilka fördelar och nackdelar finns med nätverk som form för skolors förbättringsarbete? Vad bör man tänka på när man organiserar ett samarbete med andra skolor för att förbättra sin egen? Hur kan man skapa en bred delaktighet i skolans utvecklingsarbete? Och hur

  kan man organisera skolans utvecklingsarbete så att det samtidigt medför ett utvecklingsinriktat lärande hos skolpersonalen? Boken belyser dessa och liknande frågor utifrån en analys av arbetet i två större nätverksprojekt, Albatrossprojektet och "Skolor lär skolor". Den teoretiska modell som

  presenteras är tänkt att fungerea som stöd för skolors egen reflektion över sitt sätt att organisera för utveckling och lärande.

 • 3. Blossing, Ulf
  Att granska och förbättra kvalitet. Om kvalitetsutveckling i skola, förskola, skolbarnomsorg och vuxenutbildning - en kunskapsöversikt över aktuell forskning och utveckling samt dokumenterad erfarenhet. Skolverket2003Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här kunskapsöversikten handlar om gransknings- och

  förbättringsarbete. Med detta menas hur man i kommunen eller på den

  lokala enheten systematiskt granskar de egna insatserna i förhållande

  till resultaten, och hur interna förbättringssystem kan byggas upp så

  att effektiva arbetsformer leder till långsiktig och hållbar

  förbättring. Översiktens syfte är att ge en grundläggande kunskapsbas om

  förutsättningar och villkor föratt skapa gransknings- och

  förbättringssystem på kommun- och enhetsnivå. Den innehåller såväl

  aktuell forskning inom området som erfarenheter av gransknings- och

  förbättringsarbete i praktisk verksamhet. Syftet med de exempel som

  finns insprängda i texten är att fästa uppmärksamheten på erfarenheter

  av betydelse när det gäller att bygga upp gransknings- och

  förbättringsarbetet.

 • 4.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Blir skolor bättre på att klara av sitt uppdrag?: Ett socialpsykologiskt och organisatoriskt perspektiv på lärares lärande och skolors utveckling2008In: Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete / [ed] Carola Aili, Ulf Blossing & Ulrika Tornberg, Stockholm: Lärarförbundets förlag , 2008Chapter in book (Refereed)
 • 5. Blossing, Ulf
  Bättre skolledare med dataspel2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6. Blossing, Ulf
  Die Entwicklung einer Schule für alle in Schweden. Strukturelle und pädagogische Reformen sind nötig2003In: Schulleitung und Schulentwicklung, Oktober 2003(16), B 2.9Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Elterngespräche sind Pflichtaufgabe2009In: Klasse, die Evangelische Schule, ISSN 1614-094X, no 2, p. 18-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8. Blossing, Ulf
  I händelsernas centrum [Dataapplikation]. Hämtad från the World Wide Web: http://www.ihc.artisan.se/2003Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I samarbete med Myndigheten för skolutveckling har Ulf Blossing, fil dr i pedagogik vid Karlstads universitet, tagit fram dataprogrammet "I händelsernas centrum". Syftet med programmet är att samla kunskap om skolförbättring och på ett praktiskt sätt tillämpa denna kunskapsmassa.  "I händelsernas centrum" kan beskrivas som ett strategiprogram där användaren får pröva olika åtgärder för att förbättra sin skola och där han eller hon kan testa sina kunskaper om skolutveckling. Programmet riktar sig främst till rektorer, arbetslagsledare, pedagogiska ledare och andra skolledare. Kort sagt till alla de som har i uppgift att tänka på hur man ska utveckla skolan.  I programmet har du som spelare blivit anställd som rektor på Örtsala skola. I rollen som rektor ska du driva ett framgångsrikt förbättringsarbete från början till slut. I programmet finns en lista på åtgärder att välja bland, till exempel olika former av kompetensutveckling. Du får använda en arbetsdag i veckan för detta under fem år, det vill säga totalt 220 dagar. Dessutom får du en miljon kronor i öronmärkta pengar för förbättringsarbetet. Olika åtgärder kostar olika mycket och tar olika lång tid. Dessutom ger de olika effekt. Du har nått målet med arbetet när det nya inte längre är nytt utan har blivit en del av vardagen.  Programmet bygger på Ulf Blossings doktorsavhandling "Praktiserad skolförbättring".  Tanken är att programmet ska fungera som en annan ingång till den kunskapsmassa som finns inom området skolutveckling. Man ska kunna få inspiration och nya idéer om hur man kan gå tillväga för att utveckla just sin skola. Syftet är också att skapa en förståelse om att driva förbättringsarbete, säger Ulf Blossing.  Idén kommer ursprungligen från USA, där liknande program finns sedan flera år tillbaka. I händelsernas centrum är emellertid den första svenska motsvarigheten till detta sätt att arbeta.  Den 22 september 2003 släpps programmet i samarbete med Myndigheten för skolutveckling. Se www.ihc.artisan.se.

 • 9. Blossing, Ulf
  Idéskolor för mångfald: Att sprida goda idéer och förbättringsprocesser2008Book (Refereed)
 • 10. Blossing, Ulf
  Kompetens för samspelande skolor: Om skolorganisationer och skolförbättring2008Book (Refereed)
 • 11. Blossing, Ulf
  Praktiserad skolförbättring2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 12. Blossing, Ulf
  Projektarbete: en utmaning för skolkulturen2002In: Sammanhang och samspel tankar om projektarbetet / [ed] Skolverket, Stockholm: Liber Distribution , 2002Chapter in book (Refereed)
 • 13. Blossing, Ulf
  Should pupils be able to make decisions about school change?2005In: Journal of Educational ChangeArticle in journal (Refereed)
 • 14. Blossing, Ulf
  Skolan som en lokal organisation: en förstudie av 8 skolor i Albatrossprojektet. Om hur kvalitetssäkring, beslutsfattande, normer, grupperingar och arbetssätt inverkar på skolornas utvecklingsarbete1998Report (Other academic)
 • 15. Blossing, Ulf
  Skolförbättring i praktiken2003Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det finns inga enkla modeller för skolors förbättringsarbete. Huvudresultatet från den undersökning som presenteras i den här boken pekar dock på en grundläggande brist i arbetet den att det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet inte i tillräcklig grad uppmärksammas. Ett viktigt allmänt råd skulle således kunna formuleras: Att inta ett friutrymme handlar om att följa upp organisationsmodeller och administrativa rutiner genom att i samtal göra begripliga och konkreta kopplingar mellan dessa och det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet.

  Boken vänder sig till lärare, skolledare, skolutvecklare och andra som är intresserade av kunskap kring skolors inre liv och hur lärares och skolledares samarbete gestaltas när förbättringar i verksamheten ska göras. Särskilt behandlas skolkulturen under rubriker som Att förstå skolkultur och Att förändra skolkultur. Vidare behandlas Ett förbättringsarbetes förlopp och här får man följa en skolas arbete med att utveckla självstyrande arbetslag och en handledande lärarroll. Avslutningsvis diskuteras hur skolor på egen hand kan få bättre fart på förbättringsarbetet och råd lämnas kring hur olika instrument som använts i undersökningen kan tas i bruk på den egna skolan.

 • 16. Blossing, Ulf
  Skolor - platser för lärares lärande?2006In: Lärares arbete - Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv / [ed] Boström, A & Lidholt, B, Stockholm: Liber Distribution , 2006Chapter in book (Refereed)
 • 17. Blossing, Ulf
  Skolors förbättringskulturer2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här är en longitudinell studie av ett knippe skolreformers väg från formulering i slutet av 1970-talet till realisering på lokal nivå i 35 skolor i början av 2000-talet. Reformerna handlar om att stärka skolors inre styrning baserad på att rektorer nyttjar mer av kollektiva ledningsformer och lärare brukar mer av kollektiva planeringsformer. Sammanfattningsvis visar resultaten att skolorna sedan den förra lägesbedömningen 1985 har fortsatt att utvecklas mot kollektiva arbetsorganisationer samt att detta innefattar viktiga delar av en självförnyande förmåga som måldiskussion, arbetsplaner, ett pådrivande ledarskap, en påtaglig organisering av förändringsarbete samt en öppen inställning till förändring. De flesta skolor har utvecklat ett systematiskt mål- och resultatarbete och sålunda med hjälp av en effektiv organisering och tydlig ledning fått god fart på mål och resultatarbete utan att för den skull säkert ha utvecklat vare sig arbetssätt eller elevvård i enlighet med reformkraven

 • 18. Blossing, Ulf
  Tendenzen der Schulentwicklung in Schweden2002In: Pädagogik, 2002, 45-49Article in journal (Other academic)
 • 19. Blossing, Ulf
  Tjugo års omstrukturering2005In: Grundskoletidningen, Vol. 15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20. Blossing, Ulf
  Von der Elterninformation zum individuellen Entwicklungsplan. Erfahrungen mit Elterngesprächen in Schweden2006In: Pädgogik, Vol. 58(9)Article in journal (Other academic)
 • 21. Blossing, Ulf
  et al.
  Ekholm, M
  Kooperative Arbeitskultur in Schweden2004In: Pädagogik, Vol. 56(7-8)Article in journal (Other academic)
 • 22. Blossing, Ulf
  et al.
  Ekholm, Mats
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  A Central School Reform Programme in Sweden and the Local Response: Taking the Long Term View Works2008In: Urban EducationArticle in journal (Refereed)
 • 23. Blossing, Ulf
  et al.
  Ekholm, Mats
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Wirkungsanalyse der Schulentwicklung - eine Langzeitstudie aus Schweden2005In: Journal für SchulentwicklungArticle in journal (Refereed)
 • 24. Blossing, Ulf
  et al.
  Ekholm, Mats
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Scherp, Hans-Åke
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Schools as Curriculum Agencies2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25. Blossing, Ulf
  et al.
  Hagen, A.
  Nyen, T.
  Söderström, Å.
  Evaluering av "Kunnskapsløftet - fra ord till handling". Delrapport 12007Report (Other academic)
 • 26. Blossing, Ulf
  et al.
  Hagen, Anna
  Nyen, Torgeir
  Söderström, Åsa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Evaluering av Kunskapslyftet - fra ord till handling: Delrapport 22008Report (Refereed)
 • 27.
  Blossing, Ulf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Hagen, Anna
  Nyen, Torgeir
  Söderström, Åsa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Hvordan forbedre skolen?2010In: Bedre Skole, ISSN 0802-183X, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Blossing, Ulf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Hagen, Anna
  Nyen, Torgeir
  Söderström, Åsa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Kunnskapsløftet fra ord til handling: Slutrapport fra evalueringen av et statligt program for skoleutvikling2010Report (Refereed)
 • 29. Blossing, Ulf
  et al.
  Henckel, Boel
  Henningsson-Yousif, Anna
  Wallqvister, Therese
  Österberg, Jonas
  Samtal för förändring: En rapport om 43 skolors arbete med mål och resultat1999Book (Refereed)
 • 30. Blossing, Ulf
  et al.
  Henckel, Boel
  Henningsson-Yousif, Anna
  Wallqvister, Therese
  Österberg, Jonas
  Skola i utveckling. Att arbeta med mål och resultat. Skolbeskrivningar1999Report (Other academic)
 • 31. Blossing, Ulf
  et al.
  Holm, M
  Nyberg, E
  Om att sprida forskningsresultat till skoverksamma några reflektioner och försök till nydanande2006In: Lärande exempel: högskolesamverkan / [ed] Nihlsfors, E, Stockholm: Attraktiv skola , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 32. Blossing, Ulf
  et al.
  Lindvall, K
  Skolors förbättringskulturer från 1980 till 2001. I Persson, A. (red.) Skolkulturer (s. 145-158)2003Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet "Skolors förbättringskulturer 1980 till 2001"

  baseras på en studie av 35 svenska grundskolor och deras

  arbetsorganisation. Den första undersökningen gjordes mellan 1980 och

  1985. Då tittade man närmare på lärarnas arbetssätt, elevers och

  föräldrars inflytande, kontakterna med omvärlden och ledningens arbete.

  Under år 2000 och 2001 återvände man till samma skolor och ställde samma

  frågor till rektorer, lärare, elever, politiker, föräldrar och

  fackrepresentanter.  Resultatet visar att en del skolor framgångsrikt har utvecklat sin

  organisation och sina arbetssätt, medan andra har stått stilla.

  Generellt kan man säga att förbättringsarbetet i de svenska skolorna i

  de flesta fall går långsamt. En av orsakerna är den åtstramade ekonomin,

  som bland annat fått till följd att antalet speciallärare har sjunkit

  drastiskt. En annan orsak är förmodligen decentraliseringen av skolan

  som ägt rum sedan mitten av 1980-talet. Tidigare styrdes skolorna av

  staten. Idag ligger en stor del av ansvaret lokalt på kommunen, för att

  man bättre ska kunna anpassa skolans organisation till de

  förutsättningar som finns. Detta verkar emellertid inte ha satt fart på

  förbättringsarbetet.  - Det har visat sig att decentraliseringen verkar bromsa upp och

  försvåra förbättringsprocessen i skolorna. Det ökade ansvaret tenderar

  att försvåra en långsiktig och uthållig styrning av den pedagogiska

  verksamheten. Det ställer också större krav på både lärare och rektorer

  att delta i den lokala dialogen för att inte riskera en centralstyrning

  på lokal nivå, säger Ulf Blossing, doktor i pedagogik vid Karlstads

  universitet och en av de ansvariga för projektet.  Under 1980-talets första hälft kunde man se en tydlig ökning av den

  kollektiva arbetsorganisationen i de svenska skolorna. Idag är

  resultatet inte lika entydigt. I vissa fall har samarbetet till och med

  försämrats. Samtidigt visar studien att en fast och tydlig

  organisationsstruktur i högre grad främjar effektiviteten och

  kommunikationen på skolorna än vad en kollektiv arbetsorganisation gör.  Även elevinflytandet förefaller ha gått bakåt efter en uppgång i mitten

  av 1980-talet. Detta ska dock granskas närmare i den fortsatta analysen.  - Tanken med elevråd och klassråd verkar föra en tynande tillvaro. Även

  om individualiseringen av skolan har ökat och gett den enskilde eleven

  möjlighet att jobba utifrån egna förutsättningar, har kontrollen och

  styrningen av elevernas inflytande blivit hårdare. Det handlar inte

  längre om att tillsammans ta tag i planeringen av undervisningen, säger

  Ulf Blossing.  - Vi kan inte leva kvar i föreställningen att förändringar kan ske på

  kort tid. Vi måste vara uthålliga i vårt arbete med att förbättra

  organisationen på våra skolor och försöka knyta det till skolornas

  utvecklingshistoria.  Projektet "Skolors förbättringskulturer 1980 till 2001" ingår i

  antologin "Skolkulturer", som ges ut av Studentlitteratur i början av

  mars. I boken slutredovisas sju forskningsprojekt som alla knyter an

  till begreppet skolkultur. Bakom antologin står Svenska Kommunförbundet,

  som också har finansierat projektet. Vid Karlstads universitet deltar

  forskarna Ulf Blossing och Kerstin Lindvall samt doktoranderna Åsa

  Söderström och Christina Osbeck.

 • 33.
  Blossing, Ulf
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Nyen, Torgeir
  Söderström, Åsa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Hagen Tønder, Anna
  Att kartlägga och förbättra skolor: Sex typskolor2012 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 34.
  Blossing, Ulf
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Nyen, Torgeir
  Söderström, Åsa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Hagen Tønder, Anna
  Utvikling av skoler: Prosesser, roller og forbedringshistorie2012Book (Other academic)
 • 35. Blossing, Ulf
  et al.
  Scherp, Hans-Åke
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Skolförbättring: en skola för alla2003In: Skolutvecklingens många ansikten / [ed] Berg, G & Scherp, H-Å, Stockholm: Liber Distribution , 2003Chapter in book (Refereed)
 • 36.
  Blossing, Ulf
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Scherp, Hans-Åke
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Teachers Competencies for School-Based Curriculum Development: European perspectives: The Swedish Case2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Ekholm, Mats
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Blossing, Ulf
  Kåräng, G.
  Lindvall, K.
  Scherp, Hans-Åke
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Forskning om rektor - en forskningsöversikt2000Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  En forskargrupp vid Karlstads universitet som undersöker hur ledarskap i skolan förändras i samband med samhällsförändringawr, presenterar resultaten av en bred läsning. I Forskning om rektor presenteras både rön ur forskningslitteraturen och egna undersökningar.  Ledarskap i skolan är beroende av det inre liv som finns i skolor likaväl som av det som händer och sker i det omgivande samhället. Forskningen om rektorer har förändrats i takt med att förutsättningarna för såväl skolor som för ledarskapet i skolor ändrats. I boken tillbakavisas allmänna myter som att starkt ledarskap på skolan direkt leder till bra resultat i elevernas inlärning. Tonvikten i litteraturöversikten har lagts på förhållanden mellan rektorers insatser ochy skolors förmåga att förbättra sig.

 • 38.
  Ekholm, Mats
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Scherp, Hans-Åke
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Schools as Curriculum Agencies in Sweden2010In: Schools as Curriculum Agencies.Asian and European Perspectives on School-Based Curriculum Development / [ed] E. hau-fai Law and N. Nieveen (Eds.), Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers , 2010Chapter in book (Refereed)
  Abstract

  Svenska skolors sätt att förhålla sig till läroplaner beskrivs och diskuteras. Skolors svar på politikers reformkrav belyses och skolors lärande i nätverk med sikte på förbättringar beskrivs

 • 39.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Hur ska rektor kommunicera för bättre ledarskap?2011In: Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg / [ed] Ulf Blossing, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 193-209Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Scherp, Hans-Åke
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Teachers Competencies for School-Based Development: European perspectives. The Swedish Case2009Conference paper (Refereed)
 • 41.
  Söderström, Åsa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Blossing, Ulf
  Göteborgs universitet.
  A School for Every Child in Sweden2014In: The Nordic Education Model: "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy / [ed] Blossing, U., Imsen, G., Moos, L., Dordrecht: Springer, 2014, 1, p. 17-34Chapter in book (Refereed)
 • 42.
  Söderström, Åsa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Den svåra konsten att förbättra elevernas lärmiljö: Rapport från en utvärdering av Kunnskapsløftet – fra ord till handling2009In: Kapet, ISSN 1653-4743, Vol. 1, no 1, p. 21-36Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In this article we will present results from our ongoing evaluation of the central government program “The Knowledge Promotion Reform – from word to deed”. The aim of the program is to develop schools as organisations with the purpose of improving the learning environment in order to increase students’ social and intellectual development.  Schools apply to the program on their own initiative (open application) or after encouragement and guidance according to needs (guided application).  

   

  An important feature of the programme is the reliance of a cooperation model that involves three parties: one or more schools, school owners and external competence partners. On the basis of qualitative interviews with teachers, headmasters, school owners and external competence partners in two case projects involving several schools, we present findings of the effect of the program on schools improvement capacity and project targets. The schools’ initial improvement capacity and the kind of development support they receive are central groups of factors that influence the outcomes. For concepts and identification of relevant factors, we rely on the school development literature (for e.g. Ekholm, 1989; Hopkins, 2009; Miles, 1965a). Furthermore we use our qualitative interviews to distinguish between various forms/roles of external support and develop concepts that may increase our understanding of how external support affect the school, particularly the role of the external competence partners. Tentatively we argue that goal-directed strategies intended to change activities directly related to pupils’ learning may lead to better results than means-directed strategies where the link to pupil-related activities is less clear.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Söderström, Åsa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  The difficult challenge to improve students' learning environment. Results from an evaluation of the Norwegian school-improvement program: The Knowledge Promotion Reform from word to deed2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Söderström, Åsa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Hagen,
  Nyen,
  External support for school development effects of the programme: The Knowledge Promotion Reform from word to deed2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Söderström, Åsa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Imsen, G
  The Nordic Vision a School for All Meets the Neo-Liberal Educational Policy2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf