Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 75
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Augustsson, C.
  et al.
  Patriksson, G.
  Stråhlman, O.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Vilka får de bästa tiderna? En analys av fördelningen av träningstider inom föreningsidrotten2008In: I G. Patriksson (Red.), SVEBI:s årsbok, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Patriksson, G.
  Stråhlman, O.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Analys av träningstider inom föreningsidrotten en studie av sju lagidrotter sett ur ett alders- och könsperspektiv2007Report (Refereed)
 • 3.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Patriksson, G.
  Stråhlman, O.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Analys av träningstider inom föreningsidrotten- en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv2008Report (Refereed)
 • 4.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Patriksson, Göran
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Stråhlman, Owe
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Analys av träningstider inom föreningsidrotten. En studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Riksidrottsförbundets (RF) styrdokument Idrotten vill framgår att ett av de centrala målen för idrottsrörelsen är att alla som vill, oavsett ålder eller kön, ska få delta i den organiserade föreningsidrotten. För att uppnå detta mål krävs bland annat att fördelningen av träningstiderna, men även tillgängligheten till de olika träningsanläggningarna är jämlikt fördelade. Mot bakgrund av detta har syftet med studien varit att beskriva, kartlägga och analysera fördelningen av träningstider ur ett ålders- och könsperspektiv samt utifrån olika lagidrotter.

  Datainsamlingen genomfördes av Centrum för Marknadsanalys AB (CMA) och riktade sig till 417 (av totalt 6 800) slumpvis utvalda föreningar inom idrotterna bandy, basket, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och volleyboll. Målgruppen för undersökningen var de idrotter som hade flest antal utövare och tillhörde kategorin lagidrotter. En ytterligare avgränsning var att respektive förening skulle bedriva verksamhet för såväl pojkar som flickor. Vid datainsamlingen kontaktades föreningarna inledningsvis via telefon, där ett antal attitydfrågor ställdes. Föreningarna skickade sedan in träningsscheman till CMA som registrerade materialet i en databas. På grund av svårigheter att nå alla föreningar via telefon, kompletterades undersökningen med ett brevledes utskick till slumpmässigt utvalda föreningar. Den slutgiltiga analysen, bearbetningen och avrapporteringen utfördes av forskargruppen Idrottsvetenskap på Karlstads universitet.

  Resultaten visar att majoriteten av de undersökta föreningarna har prioriteringsordningar för fördelning av träningstider och att dessa i första hand baseras på ålder och nivå på utövandet. I snitt driver 1 av 10 föreningar egna anläggningar där fotbollen dominerar med 1 av 5 föreningar med egen anläggning. Resultaten pekar på att fördelningen av träningstider i olika typer av anläggningar följer ett relativt traditionellt mönster inom de flesta undersökta idrottsgrenarna. Principen är att ju yngre deltagare i lagen desto tidigare träningstid. Man kan inte heller utläsa i materialet att någon grupp, pojkar eller flickor, skulle vara särskilt förfördelade, vilket överensstämmer med resultat från tidigare studier inom området.

  Denna studie pekar på ytterligare behov av såväl bred som fördjupad kunskap i frågor somrör detta angelägna problemområde. I framtida studier bör man således låta flera delar av idrotts-Sverige ingå i urvalet. Vidare bör de mest populära individuella idrottsgrenarna för unga idrottareingå. I detta sammanhang är det också relevant att kunna undersöka och analysera kvaliteten påde anvisade anläggningarna, då detta indirekt kan vara ett mått på en prioriteringsordning. I diskussionen förslås två rekommendationer, där den första vänder sig till landets kommuneroch andra ägare och förvaltare av idrottsanläggningar och RF. I de uthyrningsbestämmelser och principer för fördelning av tider som upprättas, skall det klart vara inskrivet att man beaktar att tiderna skall fördelas på ett sådant sätt att man eftersträvar ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Den andra rekommendationen ges till Sveriges skolor och den handlar om ett fördjupat samarbete mellan skolor och idrottsföreningar likt Handslagets satsning på integrering mellan skola och föreningsliv.

  Download full text (pdf)
  Analys av träningstider inom föreningsidrotten en studie av sju lagidrotter sett ur ett alders- och könsperspektiv
 • 5.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Patriksson, Göran
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Stråhlman, Owe
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Tillgänglighet och nyttjande av träningstider i idrottsanläggningar2010In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 19, no 1, p. 58-61Article in journal (Other academic)
 • 6. Carlman, P.
  et al.
  Augustsson, C.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Larv- ett hälsofrämjande skolprojekt: En utvärdering av åren 2004-20082008In: I A. Östnäs (Red.), Idrottsforskaren. E-tidsskrift. SVEBI. Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, nr 3, s. 27-35Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Carlman, Peter
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Patriksson, Göran
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Causes and consequences of dropping out from organized youth sports2013In: Swedish Journal of Sport Research, ISSN 2001-6018, E-ISSN 2001-9475, Vol. 2, no 1, p. 26-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine dropout reasons and various types ofdropouts in relation to demographic variables, various types of sports, physicalactivity, and underlying motivational processes. Retrospective data was collected fromthree cohorts including 1,176 participants, of which 712 stated that they hadsometimes dropped out of organized sport. Findings showed that time-related reasonswere the primary causes for dropping out. It was also revealed that athletes with lowversus high levels of perceived physical competence dropped out to a higher extentbecause of experiencing too much pressure, and athletes reporting low versus highsocial competence withdrew to a higher extent because they did not like theirteammates. Results also showed that girls with a foreign background had a higher rateof dropouts compared to boys with the same background. Girls with foreignbackgrounds were also found to be less physically active after dropping out fromorganized sports.

  Download full text (pdf)
  SJSR 2013
 • 8.
  Cseplö, Erica
  et al.
  Karlstad University.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Luguetti, Carla
  Victoria University, AUS.
  Spaaij, Ramon
  Victoria University, AUS; University of Amsterdam, NLD.
  ‘The teacher makes us feel like we are a family’: Students from refugee backgrounds’ perceptions of physical education in Swedish schools2022In: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 27, no 5, p. 531-544Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Over the past five decades, the number of people from refugee backgrounds in developed countries has been on the constant rise. Although the field of refugee and forced migration studies in relation to education and sport has grown considerably in recent years, very little is known about refugee-background students’ perceptions of Physical Education (PE).

  Purpose: The aim of this study was to investigate refugee-background students’ perceptions of PE in Swedish high schools, using a salutogenic approach.

  Participants and settings: This qualitative study was conducted in two Swedish high schools and involved eleven students from refugee backgrounds aged 16–18 years (seven boys and four girls) who originated from a variety of countries including Afghanistan, Syria, Somalia, Ethiopia and Albania.

  Data collection/analysis: A total of 11 semi-structured interviews were conducted, and the interviews were systematically coded and analyzed using the sense of coherence (SOC) components as analytical tools.

  Findings: Three themes were identified that captured the students’ perceptions and experiences: (1) PE was perceived as more meaningful in Sweden than in their country of origin due to short-term benefits (e.g. social interaction with friends, and improving personal health and wellbeing) and long-term benefits (e.g. learning for the future); (2) understanding the rules and purpose of the activities helped students to better comprehend the experiences acquired in PE and communicate with others; and (3) constructive social relationships with teachers and classmates were an essential resource in order to make PE manageable.

  Implications: We suggest that strengths-based approaches should be recognized and incorporated into PE in order to facilitate health promoting factors and wellbeing among students from refugee backgrounds.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Gustafsson, Henrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Föräldrar och idrott. Föräldrainitierat motivationsklimat.2011Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Gustafsson, Henrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Carlin, Maicon
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013).
  Podlog, Leslie
  University of Utah.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Ericsson, Helena
  Örebro universitet.
  Perfectionism and athlete burnout: Does the motivational climate matter?2016Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Gustafsson, Henrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Hill, Andrew
  Leeds University.
  Stenling, Andreas
  Umeå universitet.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  The interaction betweenperfectionism and parent-initiated climate when predicting burnout among juniorcompetitive athletes2013In: The 13th ISSP World congress in sport psychology, Beijing, China, June, 2013., 2013Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Gustafsson, Henrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Hill, A.P.
  UK.
  Stenling, A.
  Umeå University.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Profiles of perfectionism, parental climate, and burnout among competitive junior athletes2016In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, no 10, p. 1256-1264Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent research suggests that groups of athletes which differ in terms of perfectionism and perceptions of achievement climate can be identified. Moreover, these groups also differ in terms of burnout symptoms. The purpose of the current study was to extend this research by examining whether discernible groups can be identified based on scores of perfectionism and perceptions of parent-initiated climate and, then, whether these groups differ in terms of burnout. Two-hundred and thirty-seven Swedish junior athletes (124 males and 113 females aged 16-19) from a variety of sports completed measures of athlete burnout, multidimensional perfectionism, and parent-initiated motivational climate. Latent profile analysis identified four groups: non-perfectionistic athletes in a task-involving climate, moderately perfectionistic athletes in a task-involving climate, highly perfectionistic athletes in a task-involving climate, and highly perfectionistic athletes in a mixed climate. The latter two groups reported higher levels of burnout in comparison to other groups. The findings suggest that junior athletes high in perfectionism may be at comparatively greater risk to burnout and that this may especially be the case when they perceive their parents to emphasize concerns about failure and winning without trying one’s best.

 • 13.
  Gustafsson, Henrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Skoog, Thérese
  Örebro universitet.
  Podlog, Leslie
  University of Utah.
  Lundqvist, Carolina
  The Swedish School of Sport and Health Sciences, Sweden.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Hope and athlete burnout: Stress and affect as mediators2013In: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 14, no 5, p. 640-649Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective

  In this study we examined the relationship between trait hope and burnout in elite junior soccer players and whether stress and positive and negative affect mediated this relationship.

  Methods

  Participants were 238 Swedish soccer players (166 males, 71 females; one did not indicate gender) aged 15–19 years who completed questionnaires measuring trait hope, perceived stress, positive and negative affect, and athlete burnout (i.e., emotional/physical exhaustion, a reduced sense of accomplishment, and sport devaluation).

  Results

  Bivariate correlations were consistent with hope theory contentions indicating significant negative relationships between hope and all three burnout dimensions. The relationship between hope and emotional/physical exhaustion was fully mediated by stress and positive affect. For sport devaluation and reduced sense of accomplishment, stress and positive affect partially mediated the relationship with hope. In contrast, negative affect did not mediate the relationship between hope and any of the burnout dimensions.

  Conclusion

  The results support earlier findings that hope is negatively related to athlete burnout. Support was also found for the hypothesis that high hope individuals would experience less stress and therefore less burnout. Promoting hope may be relevant in reducing the likelihood of this detrimental syndrome.

 • 14.
  Gustafsson, Henrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Föräldrar och idrott: Föräldrainitierat motivationsklimat.2011Conference paper (Other academic)
 • 15.
  Hedström, Pernilla
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  En genomlysning av Må bra-projektet i Säffle kommun2008In: Idrottsforskaren, ISSN 0348-9787, no 3, p. 17-26Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Hedström, Pernilla
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Sjöqvist, Birgitta
  Levnadsvanor2019In: Hälsan i Värmland: Resultat från undersökningen Liv och Hälsa 2017 / [ed] Laura Kobyletzski, Karlstad: Karlstads universitet, 2019, p. 21-36Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  preview image
 • 17.
  Hertting, Krister
  et al.
  Halmstad University.
  Grahn, Karin
  University of Gothenburg.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Supportive Communities: Conceptualizing Supportive Structures for Coaches' Learning and Well-Being in Community Youth Soccer2022In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 19, no 14, article id 8249Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden has an extensive culture of community club sports for children and youths, based on voluntary leadership. Being a voluntary coach can be stressful and can affect coaches' well-being. Since voluntary coaching is closely connected to and conditioned by family life and civil occupation, coaches need support for practical issues as well as for developing their coaching assignment in relation to the constantly changing conditions within sports for children and youths. The aim of this paper was to conceptualize and problematize the supportive structures in everyday activities, in order to promote learning and well-being and to prevent mental health issues. This paper is conceptual and based on a paradigm case. The starting point is communities of practice (CoP) and how CoPs can contribute to the development of supportive structures for coaches in youth sports. In conclusion, a CoP is dependent on negotiation within the coaching team as well as on facilitating factors that can add knowledge, perspectives, and experiences to the CoP. The facilitating factors mean that a CoP has the potential to be health-promoting for both coaches and players. Hence, it is important to create conditions, structures, and support-such as policies, practice-based education, mentorship, and facilitators.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Hertting, Krister
  et al.
  Halmstad University.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Swedish youth soccer coaches perceptions of stress:a gender perspective2017Conference paper (Refereed)
  Download (pdf)
  sammanfattning
 • 19.
  Hertting, Krister
  et al.
  Halmstad University.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Grahn, Karin
  University of Gothenburg.
  Perceptions of Stress of Swedish Volunteer Youth Soccer Coaches2020In: Sports, E-ISSN 2075-4663, Vol. 8, no 11, article id 146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The work of a coach can be stressful, and little is known about how volunteercoaches in child and youth soccer perceive stress. Therefore, the overall aim of this study was toexplore perceptions of stress among Swedish volunteer youth soccer coaches. Methods: An onlinequestionnaire was distributed to 1514 soccer coaches of which 688 (78% men and 22% women; 4%< 30 years, 34% 31–40 years; 57% 41–50 years and 5% > 51 years) with non‐profit positionsresponded. Results: Findings indicate that participants in general do not feel excessively stressed bybeing a volunteer youth soccer coach (M = 2.20; SD = 0.93; Min = 1; Max = 5), and no significantdifferences in perceived stress level were found based on gender, age, ethnicity, educational levelor occupation. Multiple regression analysis showed that demands from employment (β = 0.24, p <0.001), difficulty catching up with the family (β = 0.22, p < 0.001), not having enough time to planactivities (β = 0.13, p < 0.001), feeling pressured when selecting the team (β = 0.09, p = 0.013) and owndemands to achieve good results (β = 0.07, p = 0.045), significantly contributed to perceptions ofstress among the investigated youth sport coaches. Conclusions: The results shed light on theimportant aim that sport clubs develop holistic strategies when recruiting and retaining coaches andfor other functions concerning child and youth soccer teams.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Högman, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Can ecological landscape be a useful concept for understanding physically inactive children’s relationship to physical activity in everyday life?2022In: Book of Abstracts. 27th Annual Congress of the European College of Sport Science / [ed] Dela, F., Piacentini, M.F., Helge, J.W., Calvo Lluch, Á., Sáez, E., Pareja Blanco, F., Tsolakidis, E., European College of Sport Science , 2022, p. 300-300Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To understand how physically inactive children relate to physical activity (PA) there is a need to utilize concepts allowing for a structured ideographic approach. Bronfenbrenners (2005) various theoretical models has been widely utilized within sport and health science. A common critique has been that the model, often illustrated as concentric circles, is too static and, thus, not accounting for the complexity of how culture informs human development (Vélez-Agosto, 2017).

  In order to push bioecological thinking forward and to develop a more dynamic perspective, we use the concept ‘ecological landscape’. Our purpose here is to make visible how barriers and openings within various ecological systems interact and, thus, create a unique landscape for every individual child’s relationship with PA. The concept ecological landscape refers to the sum of the relationships between an individual child and its multidimensional environment. It is grounded in field theory (Lewin, 1952), bioecological theory (Bronfenbrenner, 2005) and integrates sociocultural perspectives (Veléz-Agosto et al., 2017).

  We consider the relationship between children and PA to be shaped by barriers and openings in the ecological landscape. These barriers and openings are derived from various ecological systems and are of different nature (both culture, nature and mixtures of these). Together they create a landscape that characterizes the path to PA. Experiences of the barriers and openings are created in interaction with the child and its unique characteristics. Thus, the landscape is subjectively constructed and unique to each child. The landscape is ecological because the child and its environment is inevitably intertwined. If one of the parts changes, so does the other. Learning always involves change in perception. To equip a child with resources, competences, and beliefs means that the landscape will change and new openings will be visible.

  The potential in using the concept of ecological landscape lies in the ability to qualitatively, and at an appropriate level of abstraction, make visible how aspects of the inactive child’s relationship with the environment influence behavior. This makes it possible to start from a subjective position and investigate the weight of various influences. A further potential is to use the concept as a methodological tool that may open up for participatory action research. In the research process, inactive children may develop an increased awareness of their own ecological landscape.

 • 21.
  Högman, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Bellander, Sebastian
  Leisure on Loan? The Significance of Free Lending of Sports and Leisure Equipment for Socioeconomic Segregation in the Youth Sport and Leisure Sector in Sweden2023In: EASS2023 Budapest Conference. Book of Abstracts : Transitioning sport – Transitioning European societie, 2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim of this study was to examine the significance of a social innovation, free lending of sports and leisure equipment (Leisure Equipment Library, LEL), have for children’s and youths’ participation in sports and leisure activities. Further, we discuss whether this service can contribute to counteract socioeconomic segregation in the leisure sector.

  Methods: Data consists of lending statistics kept by LELs and a questionnaire (n=427) distributed to all children and youth (7-25 years) who visited a LEL. The significance of LEL for socioeconomic segregation was analysed using the concepts of bridging and bonding social capital.

  Findings: In regards of age, gender, socioeconomic background and sports habits, LEL was used by a heterogenous group of children and youth. Borrowers living in areas with socioeconomic challenges were overrepresented and came primarily from the same type of socioeconomic area in which LELs were located. In most cases, the equipment was used for play or informal sport with friends and family in their own neighborhood. Only 13 percent used the equipment for organized sports. 

  Discussion: To counteract socioeconomic segregation, it was important that LEL was used by children and youths from different socioeconomic areas. However, since most borrowers used the equipment with familiar people in the same area as it was borrowed, it is likely that these activities produce binding rather than bridging capital.  

  Conclusion: To produce more bridging social capital, free lending of equipment should be complemented with actions to secure that the places children and youth meet are socioeconomically diverse.

 • 22.
  Högman, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Bellander, Sebastian
  Karlstad University.
  På lånad tid? Fritidsbankens betydelse för barns och ungas fritid2023In: Idrott och segregation – om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle / [ed] Johan R Norberg, Christine Dartsch Nilsson, Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2023, p. 47-72Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Jaf, Darun
  et al.
  Örebro University, Sweden .
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Skoog, Therése
  University of Gothenburg, Sweden.
  Glatz, Terese
  Örebro University, Sweden.
  Özdemir, Metin
  Örebro University, Sweden.
  The interplay between parental behaviors and adolescents’ sports-related values in understanding adolescents’ dropout of organized sports activities2023In: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 68, article id 102448Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using short-term longitudinal data, the primary goal of the present study was to examine the interplay betweenadolescents’ sports-related intrapersonal (e.g., sports values) and interpersonal factors (e.g., perceived parentalinvolvement) in relation to sports dropout. A secondary goal was to explore the direction of effects in the as-sociation between intra- and interpersonal factors. A total of 420 adolescents (39% girls, Mage = 14.06; SDage =0.33) responded to a set of survey questions over two consecutive years. Results from structural equationmodeling suggested that parental involvement predicted adolescents’ dropout one year later, via sports values.Further, the results suggested that the direction of influence is mainly from parents to adolescents. Overall, thefindings indicate that adolescents whose parents attend their practices and games perceive sports activities asfun, important and useful; as a result, adolescents are less likely to dropout. The findings offer an improvedunderstanding of how parents’ behaviors may influence adolescents’ dropout of organized sports.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Jordan, Martina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Gustafsson, Henrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Can an Intervention Based on Motivational Interviewing Increase Teacher Efficacy and Students’ Motivation?2023Conference paper (Refereed)
 • 25.
  Jordan, Martina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Gustafsson, Henrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Using motivational interviewing to promote teacher efficacy, autonomy-supportive teaching and students’ academic motivation2023In: Cogent Education, E-ISSN 2331-186X, Vol. 10, no 2, article id 2229033Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Motivational interviewing (MI) is a collaborative communication style used to promote individuals’ motivation, and there is growing support for using MI in schools. This study aims to test whether a teacher-focused intervention program based on MI and autonomy-supportive teaching increases teachers’ autonomy-supportive teaching, teacher efficacy and students’ academic motivation and perceptions of autonomy support. In this intervention study with a short-term longitudinal design, teachers were trained in MI and autonomy-supportive teaching style, along with a control group in which the students’ teachers did not receive specific training. 14 teachers and 478 students (10–12 years) participated in the study. The MI-based intervention were found to significantly increase teachers’ perceived autonomy-supportive teaching and sense of efficacy in student engagement, instructional strategies, and classroom management from Time 1 to Time 2. However, the intervention did not increase students’ academic motivation or perceptions of teacher autonomy support over time. The current study indicate that school-based MI may be more important for teachers’ professional development than for younger students’ academic motivation. This study demonstrates that MI training can have an impact on teachers’ instructional behaviors and increase teacher efficacy, providing valuable insights for both teacher education and school leaders.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Lundkvist, Erik
  et al.
  Stockholm University.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Davis, Louise
  Umeå University.
  Ivarsson, Andreas
  Halmstad University.
  Integration of immigrant youth in Sweden: Does sport participation really have an impact?2020In: International Journal of Adolescence and Youth, ISSN 0267-3843, E-ISSN 2164-4527, Vol. 25, no 1, p. 891-906Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sport participation for youth with immigrant background is often argued to play an important role for migrant youth integration into their new host society. Although few well sampled longitudinal studies has been conducted. The aim of this study was to study the impact that sport participation has on two integration-related outcomes (problem behaviours and native friends) by using the Swedish version of the longitudinal CILS4EU study. The multi-group latent growth curve models showed that although youth active or starting in sport independent of immigrant background did less problem behaviours and had more native friends than their peers with the same immigrant background that was not engaged in sport. However, the trajectories were very similar and often very close to zero, which makes it difficult to claim that sport participation has any significant impact on integration in the Swedish society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Nilson, Finn
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013). Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Centre for Public Safety (from 2013).
  Lundkvist, Erik
  The Swedish School of Sport and Health Science.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Gustafsson, Henrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Has the second ‘running boom’ democratized running? A study on the sociodemographic characteristics of finishers at the world’s largest half marathon2021In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, no 4, p. 659-669Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that runners differ in terms of sociodemographic characteristics. However, given the increase in participants at running races, the question arises whether these sociodemographic differences have been erased and if the second running boom has democratized running. An online questionnaire was sent to a randomized sample (n = 2378) of finishers at the 2017 Gothenburg half marathon (Göteborgsvarvet). The self-reported sociodemographic variables were then compared to Swedish national averages. The results show that Göteborgsvarvet finishers are considerably more likely to be men, well-educated and employed, compared to the general population of Sweden. This study indicates, therefore, that half marathon finishers are still distinctly different in terms of sociodemographic variables compared to the general population. These differences need to be taken into consideration when conclusions are drawn concerning running and its health effects on runners.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Nyberg, Claes
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Gustafsson, Henrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Strahlman, Owe
  Linnaeus University, Sweden.
  Dual career support among world-class athletes in Sweden: Performance, education, and employment2023In: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 13, article id 1093562Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to help talented athletes to combine sport and education, different forms of Dual Career Support (DCS) have been developed in many countries. The effectiveness of these support systems have been debated. Most studies have investigated young athletes in the beginning of their careers, less is known about athletes who reached the highest levels. Therefore, the aim of this study was to explore the extent to which former Swedish world-class athletes have attended dual career sport programs at upper secondary school. A retrospective design was used with 274 former world-class athletes who answered a questionnaire. In order to investigate whether there was a relationship between attending a dual career sport school and athletic characteristics, as well as post career educational and employment outcomes, a series of Chi-square tests were conducted. The main results show that more than half of the athletes did not take part in any DCS. These results indicate that DCS in Sweden is not a decisive factor for success in sports as intended. Half of all participants, regardless of whether they studied at DCS, have studied at university, and all participants had a job at the time of data collection. The majority also consider that their financial situation has improved after their sports career.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29. Patriksson, G.
  et al.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar2004Report (Refereed)
 • 30.
  Podlog, Les William
  et al.
  University Utah, USA.
  Gustafsson, Henrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Lundqvist, Carolina
  Karlstad University.
  Johansson, Mattias
  Örebro University, Örebro, .
  Relationships between hope and training hours among adolescent Swedish soccer players2016In: Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), ISSN 0895-2779, E-ISSN 1543-2904, Vol. 38, p. S243-S243Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Rolandsson, Margot
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Tobacco habits among Swedish youth athletes and the influence of the social environment.2012Conference paper (Other academic)
 • 32.
  Rolandsson, Margot
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Hugoson, Anders
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences. Högskolan i Jönköping.
  Tobacco use habits among Swedish female youth athletes and the influence of the social environment2014In: International Journal of Dental Hygiene, ISSN 1601-5029, E-ISSN 1601-5037, Vol. 12, no 3, p. 219-225Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: This study examined the prevalence of tobacco habits and the influence of the social environment among Swedish female athletes representing both individual and team sports in Sweden. Material and method: A self-reported cross-sectional survey was performed with 791 female athletes 15-24 years old representing ten of the most common sports in Sweden. The questions related to the participants' involvement in sports and their tobacco habits. Results: Findings revealed that a large proportion of the female athletes had never smoked (65%) or used snus (74%). However, a considerable portion of the participants had tried smoking (27%) or using snus (20%), especially those involved in team sports. Results also showed statistically significant associations between female athletes' smoking habits and those of both their mothers and their peers, but not with the tobacco habits of their coaches, indicating that coaches do not influence the female athletes' use of tobacco. Conclusion: In conclusion, this study indicated that the vast majority of female athletes did not use tobacco. A significant portion had sometimes tried tobacco, especially members of team sports, but this behaviour did not seem to be influenced by the tobacco habits of their coaches.

 • 33.
  Svensson, Martina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Gustafsson, Henrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Motiverande samtal för utveckling och lärande2020In: Skolutveckling genom samtal / [ed] M-M. Stenudd & M. Evermark, Studentlitteratur AB, 2020, p. 85-114Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Svensson, Martina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  SAMSYN Värmland: En kartläggning av implementeringen och utvecklingen av Samsyn Värmland 20172018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  SAMSYN-Värmland, rapport
 • 35.
  Svensson, Martina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Gustafsson, Henrik
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Can motivational interviewing be a helpful professional tool?: Investigating teachers' experiences2021In: Educational research (Windsor. Print), ISSN 0013-1881, E-ISSN 1469-5847, Vol. 63, no 4, p. 440-455Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Motivational interviewing (MI) is a collaborative communication style used to enhance behaviour change, and there is increasing support for using MI in schools. However, little is known about school-based MI from a teacher perspective and how MI is applied by teachers in their daily work. Understanding teachers' use and experiences of MI could provide valuable information for future school development and teacher education. Purpose: This study aimed to explore teachers' experiences and perceptions of applying MI in Swedish compulsory schools (grades 1-9; 7-15 years). Methods: Interviews were conducted with 13 teachers, who taught different subjects in grades 4-9 (10-15 years). The teachers were from five schools in five different municipalities. They all had received a three- or four-day intensive training programme in MI. A qualitative content analysis approach was used to analyse the data. Findings: Our analysis indicated that teachers perceived MI to be a useful method that provided concrete tools to apply in their daily work. The teachers thought that MI facilitated their relational work, and helped them to become more guiding and autonomy-supportive than before. Hence, the teachers expressed a wish that MI should be included in teacher education. In addition, some teachers felt that MI could be effective in conflict management, to respond to pupils with challenging behaviour and to strengthen pupils' motivation, as well as in conversations with parents. However, teachers considered that lack of time was an obstacle to the application of MI in school and noted that MI requires ongoing training and continuity in order to be effective. Conclusions: This small-scale study draws attention to MI's potential as a supportive tool. Further research is needed to determine how far it may help teachers in a range of educational settings as they seek to foster collaborative relationships in school and facilitate relational work with their pupils.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Barn- och ungdomsidrott2019In: Motivation inom träning, hälsa och idrott. Ett självbestämmande perspektiv. / [ed] I M. Lindwall, A. Stenling & K. Weman- Josefsson (Red.),, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 161-190Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  De engagerade idrottsföräldrarna-vilka är de?2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Den fostrande idrotten?2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Föreningsidrott och ungas psykosociala hälsoutveckling.2017In: Idrottens samhällsnytta : En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. / [ed] J. Faskunger & P. Sjöblom, Stockholm: Riksidrottsförbundet , 2017, p. 54-68Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Föreningsidrott som socialisationsmiljö: En studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall purpose of this study was to examine organized youth sports in Sweden and the possible influences over time (2 years) on some of the intended socialisation effects in terms of children’s and adolescent’s self-esteem, perceived physical and social competence, self reported pro- and antisocial behaviours, self reported psychosomatic health, and use of alcohol and tobacco. In an attempt to capture some of the complex social interactions in sports, which undoubtedly leads to different socialisation experiences, an additional purpose of this study was to examine possible relations between children and adolescent athletes’ dispositional goal orientations (task and ego), perceived motivational climate in sports, perceived sport-specific competence, perceived prosocial coaching and presumptive psychosocial effect variables.

  This study’s theoretical framework was primarily based on previous works by Bronfenbrenner (1979, 1992, 1995, 2001), Bronfenbrenner and Morris (1998), Nicholls (1984, 1989) and Patriksson (1995).

  The design of the study was a three-occasion longitudinal multiple cohort design including elements of retrospective questions. Data was collected from pupils residing in schools situated in Western and Middle parts of Sweden. The sample was based on a randomly stratified sampling procedure and comprised of 1378 pupils in total (10-18 years) distributed in primary school, lower secondary school and upper secondary school. The answering rate was high (T1=85%; T2=80%; T3=80%), but wave non-response made it necessary to impute missing data values. In total 1212 respondents were included in the final analyses.

  The main results showed that sport socialisation effects on youth’s prosocial development in general were rather small, with some minor exception for perceived physical competence and smoking tobacco. Consequently the results challenge the public notion that participating in organized sport “builds character.” Results related to the specific sport environment, though showed that organized sports have the potential to act as a more positive socialisation arena. It is proposed that creating a mainly task-oriented motivational climate, and helping the individual to foster a balance between task- and ego-oriented goal orientations, will increase the probability that young athletes will perceive higher levels of competence. This will, in turn, enhance the chance that participation in organized sports will have a positive effect on youths’ psychosocial development.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Föreningsidrotten som socialisationsmiljö för barn och ungdomar2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for the Studies of Social Sciences Didactics (from 2013).
  Idrott – men sen då? En uppföljningsstudie om den organiserade idrottens betydelse för ungas hälsoutveckling.2018Conference paper (Other academic)
 • 43.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Idrotten som fostransmiljö - vilken betydelse har den egentligen?2011In: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) Blå Boken. Årsbok 2011, s.90-96, ISSN 2000-7272, Vol. 104, p. 90-96Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Idrotten som socialisationsmiljö: En resurs med potential för mer?2010In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 19, no 2, p. 26-29Article in journal (Other academic)
 • 45.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Socialization Through Organized Sports in Sweden2008Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Wagnsson, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Idrottsföräldrars syn på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten.2015In: Idrottens pris: om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg & Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2015, , p. 58p. 9-64Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Idrottsföräldrars syn på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten.
 • 47.
  Wagnsson, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Kommersiell idrott ger föräldrar huvudbry2015In: Svensk idrottsforskning, Vol. 24, no 2, p. 22-25Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Wagnsson, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Jordan, Martina
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  To pay or not to pay?: Parents' view of the commercialisation process in children and youth sports2023In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The commercialisation of children's and youth sports has experienced a significant rise in recent decades. Currently, there is a lack of in-depth knowledge regarding the implications of this commercialisation for Swedish youth participating in sport as well as family members directly involved in the youth sport experience. As such, the purpose of this study was to investigate parents' perceptions of commercialisation processes in children and youth sports in Sweden. In particular, we sought to examine why some parents are willing to pay for commercial alternatives and how the increased commercialisation of youth sport are associated with youth sport participation. We also sought to investigate parents' views about the impact of commercialised alternatives on coaches and voluntary sports clubs, both now and in the future. A total of nine focus group interviews were conducted, including a total of 48 parents (22 men and 26 women) strategically chosen based on their children's participation in different strands of commercialised sports businesses. The findings indicate that the excessive demands from voluntary sports clubs combined with the desire to be considered a good parent appear to influence parents' willingness to pay for commercialised businesses.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Wagnsson, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Kougioumtzis, Konstantin
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Stråhlman, Owe
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Patriksson, Göran
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av den svenska föreningsidrotten. Studien har en multi-metod design, där 422 nyanlända barn och ungdomar har besvarat en specialkonstruerad enkät, och 107 har deltagit i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att en fjärdedel av respondenterna deltar i svensk förenings-idrott, närmare en femtedel har slutat föreningsidrotta, medan drygt hälften aldrig har idrottat i en förening i Sverige. Främsta motiven till att förenings-idrotta i Sverige är relaterat till att ha roligt, att det är bra och att det utvecklar det svenska språket. En stor andel av de nyanlända barn och ungdomarna i stu-dien uppger att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat med aktiva från Sverige och andra länder. Av de som för närvarande inte föreningsidrottar uppger drygt hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. I övrigt visade deltagarmönstren på att poj-kar deltar i dubbelt så hög utsträckning i föreningsidrott som flickor. Ensam-kommande barn och ungdomar och de som inte har uppehållstillstånd idrottar också i högre utsträckning jämfört med de som anlände tillsammans med sin familj. Studien resultat visade vidare att fotboll, kampsport och basket är de mest ut övade idrotterna i Sverige. Tidigare hade 43 procent utövat någon form av organiserad idrott i hemlandet inom främst fotboll, kampsport och volley-boll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad form i hemlandet del-tar i föreningsidrott i Sverige. Närmare hälften av nyanlända barn och ungdomar i studien har själva sökt upp och tagit kontakt med idrottsföreningarna och frågat om de får börja idrotta, medan endast 5 procent uppger att de har blivit kontaktade av ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. De nyanlända barn och ungdomar som i stu-dien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upp-lever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening. En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna, och i de öppna svaren i enkäten, var nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningar-nas frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening. Andra delar som uppfattades viktiga för nyanlända barns och ungdomars idrottande var att idrottsledaren bör ha en social kompetens och stötta varje individ i ett lag/en träningsgrupp, oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. (17) (PDF) Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige.

  Available from: https://www.researchgate.net/publication/335310441_Nyanlanda_barns_och_ungdomars_uppfattningar_om_och_upplevelser_av_foreningsidrotten_i_Sverige [accessed Oct 11 2019].

  Download full text (pdf)
  Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige
 • 50.
  Wagnsson, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Augustsson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Patriksson, Göran
  University of Gothenburg, Department of Food and Nutrition, and Sport Science.
  Associations between sport involvement and youth psychosocial development in Sweden: a longitudinal study2013In: Journal of Sport for Development, ISSN 2330-0574, Vol. 1, no 1, p. 37-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a widespread belief that organized sport can be used as a tool for positive youth development. However, phenomena such as parental pressure, binge drinking, doping, bullying and marginalization are also present within the sport milieu, with potential risks for negative outcomes to occur. The aim of the present study was to examine the longitudinal effects of organized sport involvement on indicators of youth psychosocial development over 24 months. Surveys assessing reported sport involvement and psychosocial development indicators were carried out at baseline (T1), 12 months (T2), and 24 months (T3). The results, based on self-reports of 920 youth, ages 10-18 years from Sweden, showed strong evidence of an association between baseline sports involvement and end line selfesteem (SE) (r=.15; p<.001), perceived physical competence (PPC) (r=.47; p<.001), and social competence (PSC) (r=.21; p<.001), reported grades (GRAD) (r=.13; p<.001) and alcohol use (ALC) (r=.10; p=.016). After adjusting for selection effects (i.e. dropping out of sport) and prior level outcomes, the effects of sport involvement on indicators of youths’ psychosocial development used in this study, were in general negligible (SE=.05, p=.20;PSC=.05, p=.20;GRAD=.04, p=.60;ALC=.03, p=.49) except for PPC (PPC=.14, p<.001). The results of this study highlight the importance of using longitudinal studies that account for variances explained by prior level outcomes, sociodemographic variables and dropouts from sports.

  Download full text (pdf)
  Sport development
12 1 - 50 of 75
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf