Change search
Refine search result
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Albertsson, A.
  et al.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Värmlandskliniken. Utvecklingsansvar åt alla1991Report (Other academic)
 • 2. Bergsten, P.
  et al.
  Eriksson, M.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Tillverkningsledning vid ökad marknadsanpassning1990Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3. Bergsten, P.
  et al.
  Eriksson, M.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Uddeholm Strip Steel AB1989Report (Other academic)
 • 4. Friman, Y.
  et al.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  En processorienterad tandhygienistutbildning integrerad i Folktandvårdens verksamhet: Utvärdering av en uppdragsutbildning2002Report (Other academic)
 • 5. Friman, Y.
  et al.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  En processorienterad utbildning integrerad i Folktandvårdens verksamhet. Utvärdering av en uppdragsutbildning. Beställd av Karlstads universitet och Folktandvården i Värmland2002Report (Other academic)
 • 6.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Analyzing talk in the workplace group1998Report (Other academic)
 • 7.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Att kommunicera en lag2006Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Abstract  Between 2004 and 2006, a study involving 29 Swedish municipalities was conducted, focusing on forms of communication in the work of developing an action program, perspectives on safety and security work, and perspectives on the strategic development of the National Rescue Services Agency in connection with the implementation of the The Civil Protection Act against Accidents, effective of January 1, 2004.  The goal of the new act is to protect human life and health from accidents, and to minimize damage to property and environment. The co-ordinating responsibility lies on the municipal level, and each Swedish municipality was required by the new law to prepare a program of action for preventive work as well as for rescue service, no later than January 1, 2005.  In the fall of 2006, 23 out of the 29 selected municipalities had an action program approved by the authorities. Findings show that there is increased communication regarding safety and security issues in the municipalities. Communication regarding these issues is propagating mainly upwards in the municipalities through the active involvement of administration managers and local authority directors in the action program development. There is an ambition to establish cross-sectorial work within the municipality, and collaboration between different organizations, regarding safety and security issues. Active involvement from local politicians is more easily established in small municipalities, and in municipalities where the action program development is integrated in larger, more comprehensive projects.  In 17 municipalities, the perspective on safety and security work can roughly be characterized as broad, encompassing everything from everyday accidents to extraordinary events. Contrastingly, in the remaining 12 municipalities (separate or as local federations), the perspective on these issues was more narrow and focusing on accidents that would warrant rescue operations.  On the whole, the rescue services, mainly the rescue service managers and fire engineers, had a central role in the safety and security work. Information and education from the rescue services have increased significantly in all the municipalities and local federations between 2004 and 2006. The employees of the local administrations are however not yet directly involved in the work based on the The Civil Protection Act against Accidents, and the general public is not fully informed at this stage.  The study was theoretically informed by neo-institutional organization theory, and methodologically based on methods of talk and discourse analysis.  Sammanfattning

  Under åren 2004 -2006 genomfördes en undersökning omfattande 29 kommuner, vad gällde kommunikationsformerna i handlingsprogramsarbetet, perspektiven på skydds- och säkerhetsarbetet och perspektiven på räddningstjänstens strategiska utveckling, i samband med införandet av den nya lagen, Lag om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004 i Sverige.  Målet med lagen är att skydda människors liv och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och i miljö. Kommunen har ett samordnande ansvar och varje kommun i Sverige skulle enligt lagen ha ett handlingsprogram för såväl förebyggande verksamhet som för räddningstjänst, klart den 1 januari 2005.  Hösten 2006 hade 23 kommuner av de utvalda 29, ett av politiker antaget handlingsprogram  Resultatet visar att det har skett ett ökat kommunicerande om skydds- och säkerhetsfrågor inom kommunen. Kommunikationen sprider sig framför allt uppåt i kommunen, genom att förvaltningschefer och kommundirektörer deltar aktivt i handlingsprogramsarbetet. Ambitionen att få till stånd tvärsektoriellt arbete inom kommunen och samverkan mellan olika organisationer i skydds- och säkerhetsfrågor inom kommunen finns. Politikerengagemang är lättast att få till stånd inom små kommuner och i kommuner som integrerar sitt handlingsprogramsarbete i andra större projektverksamheter.  Inom 17 kommuner kunde perspektivet inom skydds- och säkerhetsarbetet grovt kategoriseras som ett brett perspektiv som omfattade från vardagsolyckor till extraordinära händelser. Inom 12 kommuner, enskilda eller i förbund, var perspektivet snävare inriktat på olyckor som kunde föranleda räddningsinsats.  Generellt har räddningstjänsten, främst räddningschefer och brandingenjörer, en central roll i skydds- och säkerhetsarbetet. Räddningstjänstens utbildnings- och informationsverksamheten har ökat mycket i alla kommuner och förbund under åren 2004-2006.  De kommunala förvaltningarnas personal, är generellt sett, ännu inte involverade i arbetet utifrån lagen och allmänheten är inte fullt ut informerad om den.  Studiens teoretiska perspektiv utgörs av nyinstitutionell organisationsteori och metodologiskt av samtals- och diskursanalys. • 8.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Att kommunicera en lag Forskning på gränsen mellan uppdragsgivarens och forskarens intressen2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Avesta Sandvik Tube AB RO Fagersta Efterbehandlingen. Dialogkonferens den 5 september 19911991Report (Other academic)
 • 10.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Delaktighet och systematik1990Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Discourses on municipal protection and safety work prior to the introduction of the ‘Civil Protection Act Against Accidents’ and five years later2015In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 76, p. 1-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ''Civil Protection Act Against Accidents'' entered into force in 2004 in Sweden, and stipulates management by objectives, risk analysis work, political prioritizations, and cross-sectoral work on the municipal level, entailing a new challenge for the municipalities and the rescue service. The studies presented in this article focuses on studying the discussions of politicians and staff groups in order to understand how a new law is perceived and acquires significance over time. The first study was carried out during 2003, and the second between 2009 and 2010. The result shows that attitudes regarding the ambitions of the upcoming law could be formulated in discourses about the municipality's safety and protection work. Two main discourses emerged with certain common standpoints, Discourse I and Discourse II. Discourse I was mainly rooted in current reality and critical as regards the coming Act, while Discourse II was more rooted in the ambitions of the upcoming Act.

  The development from 2003 to 2010 shows a gradual shift towards a complex and conflict-laden Discourse II and a strengthening of Discourse I. Discourse II, which emanated from the intermediate level, has spread all the way up to the very highest political level, but only partly down to the lowest hierarchical level consisting of foremen and firemen. The results also indicate that a great deal of mutual communication is necessary in order to realise the ideas of the new legislation in practise.

 • 12.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Diskurser om det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet inför införandet av "lag om skydd"2004Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

  The work this report accounts for is the result of the methodological approach with different analysis of dialogues. It studies the discussions among politicians and personnel groups and by that try to understand how a new law under creation is understood and how it gets its signification. The attitude to the ambitions of the coming law is formulated in discourses about the protection and safety work of the municipality.  The discussions were carried on from the basis in the reasoning in the report on Law concerning protection against accidents. The law demands target steering, analysis of risk, political choices and work crossing over all municipality sectors, which is a new challenge for the municipalities and the Rescue Services organizations.  The study was conducted in a total of 12 groups from 3 municipalities of different size: City, Middle and Small Town sized municipalities. Groups from four hierarchical levels within the municipalities participated in the study: political leadership, organizational management, team managers and working teams. The interaction in the groups was studied with the help of analysis of dialogues. In the discussions the attitudes to the new law were identified, the goals of the protection- and safety work of the municipality and the strategic development and role of the Municipal Rescue Service.  A result of the study was the discovery of two main discourses, discourse I and discourse II, with certain similarities. Discourse I was mainly anchored in the present reality and discourse II was more anchored in the ambitions of the coming law. Discourse I was mainly represented in the highest levels of the municipality political leadership and in the Rescue Services lowest level, the working teams. Discourse II was found within the organizational management and in the political leadership in the Rescue Services.  The differences between the discourses demands more communication in order to be equalized. The changes due to the laws coming into force 2004 and by that the demands of the municipalities to formulate action plans for both the Rescue Service and for the protective and safety work will be monitored in our coming research.  Sammanfattning

  Arbetet rapporten redovisar är resultatet av att med olika samtalsanalyser studera politiker- och personalgruppers diskussioner, och därmed se hur en ny lag, som är under framarbetande, uppfattas och får sin betydelse. Inställningen till den kommande lagens ambitioner formuleras i diskurser om kommunens skydds- och säkerhetsarbete.  Diskussionerna fördes utifrån de bakomliggande resonemangen i betänkandet om Lag om skydd mot olyckor. Lagen ställer krav på målstyrning, riskanalysarbete, politiska prioriteringar och tvärsektoriellt arbete på kommunal nivå, vilket är en ny utmaning för kommunerna och räddningstjänsten.  Studien omfattar sammanlagt 12 grupper från 3 kommuner av olika storlek: storstads-, mellanstads- och småstadskommun. Grupper från fyra hierarkiska nivåer inom kommunerna deltog: politisk ledning, räddningstjänstens ledning, chefer för arbetsstyrkor samt arbetslag. Interaktionen i grupperna studerades med hjälp av samtalsanalyser. I diskussionerna identifierades synen på den nya lagen, mål för kommunens skydds- och säkerhetsarbete och räddningstjänstens strategiska utveckling och roll.  Som resultat framkom två huvuddiskurser, Diskurs I och Diskurs II, med vissa gemensamma ställningstaganden. Diskurs I var i huvudsak förankrad i den nuvarande verkligheten och Diskurs II var mer förankrad i den kommande lagens ambitioner.  Diskurs I fanns företrädelsevis representerad i kommunens högsta politiska ledning och på räddningstjänstens lägsta hierarkiska nivå, dvs i arbetslagen. Diskurs II förekom på mellannivå i kommunens hierarki sett dvs, i räddningstjänstens politiska ledning och på räddningstjänstledningsnivå.  Olikheterna mellan diskurserna fordrar ökad kommunikation för att utjämnas. Diskursernas förändring i och med lagens ikraftträdande 2004 och därav kraven på kommunerna att formulera handlingsprogram för både räddningstjänst och förebyggande arbete kommer att följas i kommande forskning.

 • 13.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Kommunikationen vid kommuners handlingsprogramsarbete år 20042005Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Abstract

  During 2004 and 2005, a study targeting the different forms of communication in the action program based on the new legislation The Civil Protection Act against Accidents, which took effect on January 1, 2004 in Sweden, was conducted. The study encompassed 24 Swedish municipalities. The objective of the act is to protect human life and health from accidents, and also prevent or minimize damage to property and environment. The municipalities are responsible for coordination, and according to the Act, each municipality is obliged to develop an action program for both prevention work and rescue services, to be complete on January 1, 2005.  National control is exercised indirectly through the Act; national objectives are to be broken down into (a) municipal objectives, formulated in the action program for accident prevention work and rescue services. Preventive measures are emphasized. The Act also aims to stimulate (b) safety work across sectors, where the municipalities take the initiative to coordinate all efforts of protection against accidents based on (c) current local risk analyses. Different responsibilities for the individual, the municipality, and the state are detailed in the Act. Previous rescue services plans are replaced.  Findings indicate that there has been an increase in communication regarding protection and safety issues within municipalities in connection with the development of action programs. Around 60 different forms of communication were identified in the 24 municipalities taken together. Communicative infrastructures for the development process are being built, and these indicate that the translation process (Latour,1986) is proliferating upwards in the municipality as the administrative managers and municipality heads participate actively in the development of the action programs. The process of establishing a cross-sectorial work, and collaboration between different organizations involved in safety and protection issues within the municipality, is through the communication forms initiated, clear and well on its way. Managers in the rescue services organizations generally have a central role in developing the action program.

  Sammanfattning

  Under åren 2004 -2005 genomfördes en undersökning omfattande 24 kommuner, vad gällde kommunikationsformerna i handlingsprogramsarbetet utifrån den nya lagen, Lag om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004 i Sverige.

  Målet med lagen är att skydda människors liv och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och i miljö. Kommunen har ett samordnande ansvar och varje kommun i Sverige skulle enligt lagen ha ett handlingsprogram för såväl förebyggande verksamhet som för räddningstjänst, klart den 1 januari 2005.  Statens styrning utövas indirekt genom lagen, på så sätt att de nationella målen skall brytas ner i (A) kommunala verksamhetsmål, som formuleras i handlingsprogram för både det olycksförebyggande arbetet i kommunen och räddningstjänstverksamheten. Det olycksförebyggande arbetet betonas. Lagen vill stimulera till (B) ett tvärsektoriellt säkerhetsarbete, där kommunen tar initiativet till att samordna det totala arbetet med skydd mot olyckor baserat på (C) aktuella lokala riskanalyser. Ansvarsförhållandena för den enskilde, för kommunen och för staten klargörs genom lagen. De tidigare räddningstjänstplanerna försvinner.  Resultatet visar att det har skett ett ökat kommunicerande om skydds- och säkerhetsfrågor inom kommunen, utifrån att handlingsprogram skall skapas.

  Sammanlagt har ett 60-tal kommunikationsforum där diskussioner sker identifierats i de 24 kommunerna. Kommunikativa infrastrukturer för utvecklingsprocessen är under uppbyggnad. Dessa visar att översättningsprocessen (Latour, 1986) framförallt sprider sig uppåt i kommunen, genom att förvaltningschefer och kommundirektörer deltar aktivt i handlingsprogramsarbetet. Ambitionen att få till stånd tvärsektoriellt arbete inom kommunen och samverkan mellan olika organisationer i skydds- och säkerhetsfrågor inom kommunen, är genom kommunikationsformerna tydlig och väl påbörjad. Förvaltningschefen för räddningstjänsten har generellt en central roll i handlingsprogramsarbetet.

 • 14.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Kommunikationsmönster vid utvecklingsarbete1994Report (Other academic)
 • 15.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  LOM-programmets stålindustriprojekt, projektplanering och start1989Report (Other academic)
 • 16.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Studying and Developing Group Discussions1999Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Andersson, L.
  Rapport från 3 dialogkonferenser vid AST-Fagersta1993Report (Other academic)
 • 18.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Blossing, Ulf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Hur ska rektor kommunicera för bättre ledarskap?2011In: Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg / [ed] Ulf Blossing, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 193-209Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Denk, T.
  Att studera kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete förarbete och förslag till upplägg av forskningsprojekt2007Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Abstract  The project Communication and decision in municipal protection and safety work (KOBS) aims to give increased understanding and knowledge about the prerequisites in order to pursue safety work on a municipal level. In particular, the project intends to give understanding and knowledge about the influence following up and evaluation have for communication and decision-making processes put in relation to safety work. In order to attain this purpose two sub studies will be pursued within the project.  The first sub study will treat issues about communicative processes in municipal security work. The study treats the following three research areas: The characteristics and agents of the communication, perspective on protection and safety and rescue service development.  The second sub study will scrutinize how ideas about safety work are disseminated to political decision-making processes on a municipal level. The over all purpose with the sub study is to give increased understanding and knowledge about how political decision-making processes can be influenced as concerns the update of questions related to safety work.  In this report the background to the project together with the theoretical starting points for the project´s sub studies are described. Moreover, proposals to the disposition of the sub studies will be presented. With this the report is an initial attempt to define the contents and realization of the project. At the same time the report is also a report of the KOBS project´s initial phase, whose intention has principally been to develop the design of the project.  Sammanfattning

  Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) syftar till att ge ökad förståelse och kunskap om förutsättningarna för att bedriva säkerhetsarbete på kommunal nivå. Särskilt avser projektet att ge förståelse och kunskap om den betydelse som uppföljning respektive utvärdering har för kommunikation och beslutsprocesser som är relaterade till säkerhetsarbete. För att uppnå detta syfte kommer två delstudier att genomföras inom projektet.  Den ena delstudien kommer att behandla frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbete. Delstudien behandlar följande tre forskningsområden: Kommunikationens egenskaper och aktörer, perspektiv på skydd och säkerhet och tjänsteutveckling.  Den andra delstudien kommer att studera hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Det övergripande syftet med delstudien är att ge ökad förståelse och kunskap om hur politiska beslutsprocesser kan påverkas vad gäller aktualisering av frågor relaterade till säkerhetsarbete.  I denna rapport beskrivs bakgrunden till projektet tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna för projektets delstudier. Därtill kommer förslag till delstudiernas upplägg att presenteras. Med detta utgör rapporten ett inledande försök att precisera projektets innehåll och genomförande. Samtidigt utgör också rapporten en avrapportering av KOBS-projektets första fas, vars intention främst har varit att utveckla projektets design.

 • 20.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Denk, Thomas
  Karlstad University, Division for Social Sciences.
  Att studera kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete - förarbete och förslag till upplägg av forskningsprojekt2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) syftar till att ge ökad förståelse och kunskap om förutsättningarna för att bedriva säkerhetsarbete på kommunalnivå. Särskilt avser projektet att ge förståelse och kunskap om den betydelse som uppföljning respektive utvärdering har för kommunikation och beslutsprocesser som är relaterade till säkerhetsarbete. För att uppnå detta syfte kommer två delstudier att genomföras inom projektet.

  Den ena delstudien kommer att behandla frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Delstudien behandlar följande tre forskningsområden: Kommunikationens egenskaper och aktörer, perspektiv på skydd och säkerhet och tjänsteutveckling.

  Den andra delstudien kommer att studera hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Det övergripande syftet med delstudien är att ge ökad förståelse och kunskap om hur politiska beslutsprocesser kan påverkas vad gäller aktualisering av frågor relaterade till säkerhetsarbete.

  I denna rapport beskrivs bakgrunden till projektet tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna för projektets delstudier. Därtill kommer förslag till delstudiernas upplägg att presenteras. Med detta utgör rapporten ett inledande försök att precisera projektets innehåll och genomförande. Samtidigt utgör också rapporten en avrapportering av KOBS-projektets första fas, vars intention främst har varit att utveckla projektets design.

 • 21.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Friman, Y.
  Sandlund, E.
  Resultatåterföring i kommun Småstad den 21/10-032003Report (Other academic)
 • 22.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Friman, Y.
  Sandlund, E.
  Resultatåterföring i kommun Storstad den 17/11-032003Report (Other academic)
 • 23.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Friman, Yvonne
  Sandlund, Erica
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Languages. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centrum för genusforskning.
  Personal- och politikergruppers perspektiv på räddningstjänstens strategiska utveckling2003Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskningen innebar en kartläggning av personal- och politikergruppers perspektiv på räddningstjänstens strategiska utveckling. Tidsperspektivet var nutid och 5-10 år framåt. Räddningstjänstsutvecklingen diskuterades utifrån de bakomliggande resonemangen i betänkandet om Lag om skydd mot olyckor.  Kartläggningen av de olika perspektiven gjordes i sammanlagt 12 grupper från tre kommuner av olika storlek. Grupper från fyra hierarkiska nivåer inom kommunerna deltog i undersökningen: politisk ledning, räddningstjänstens ledning, chefer för arbetsstyrkor samt arbetslag. I diskussionerna identifierades gruppernas perspektiv vad gällde mål, säkerhetstänkande, prioriteringar och konfliktytor. Även interaktionen i grupperna studerades.  Likheter och skillnader i gruppernas perspektiv på utvecklingen beskrivs utförligt i rapporten. Resultatet av studierna visade att samtliga personal- och politikergrupper påpekade behovet av ett omfattande utvecklingsarbete vad gällde skydds- och säkerhetsfrågor och en mycket högre grad av samordning inom kommunen som helhet. Samordningen behövde även förbättras mellan de hierarkiska nivåerna inom räddningstjänstens organisation inom två av kommunerna.  Att ha olika perspektiv på räddningstjänstens utveckling och att inte vara överens om målet för den strategiska utvecklingen fick påtagliga känslomässiga konsekvenser för relationerna och samarbetet

 • 24.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Karlsson, M
  Dialogkonferens IV, vid AST Storfors1993Report (Other academic)
 • 25.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Lajksjö, Ö
  Utvärdering av psykologiämnets verksamhet inom institutionen för Utbildningsvetenskap och psykologi 90/91 ' 94/951995Report (Other academic)
 • 26.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Räftegård, Curt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Politics and History.
  Avesta Sandvik Tube AB och Nykroppa Bruk AB1989Report (Other academic)
 • 27.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Räftegård, Curt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Politics and History.
  Dialogkonferens III, Avesta Sandvik Tube AB, Storfors, 4 maj 19921992Report (Other academic)
 • 28.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Räftegård, Curt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Politics and History.
  Rapport från dialogkonferens II. Avesta Sandvik Tube AB, Storfors den 30 oktober 19901990Report (Other academic)
 • 29.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Sandlund, Erica
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Languages. Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centrum för genusforskning.
  Friman, Y.
  En grupp brandmäns interaktion om prioriteringar i räddningsaktioner2002Report (Other academic)
 • 30.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Walin, Susanne
  Wästlund, Erik
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  IKT-stress finns det? Tre förstudier2002Report (Other academic)
 • 31.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Wallin, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Wästlund, Erik
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  IKT-stress finns det? Tre förstudier2002Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Huvudfrågeställningen i denna studie var: Upplever människor i organisationer en informations- och kommunikationsteknikrelaterad stress? Informations- och kommunikationsstress studerades genom en undersökning av användande och upplevelse av olika IKT, t ex stationär telefon, mobiltelefon, e-post, Internet, Intranet, hos ledare och administrativa assistenter i 3 organisationer. Generellt kännetecknas upplevelsen av IKT-användningen av ambivalens. Deltagarna rapporterade i lika hög grad fördelar som nackdelar med teknologin. Generellt fanns ingen IKT-stress. De 3 främsta stresskällorna i koppling till tekniken var: att bli avbruten i arbetet, tidsbrist och teknik som krånglar.

 • 32.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center.
  Wreder, Malin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Kommunikation och politiska beslut i säkerhetsarbete utifrån LSO: En studie av IDA-pilot och jämförelsekommuner -Slutrapport inom KOBS-projektet2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) har bedrivits under åren 2007-2009 och består av två delstudier riktade mot olika forskningsområden. Den ena delstudien behandlar frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Den andra delstudien följer forskningsmässigt hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå.

  Rapporten redovisar resultatet av studierna och belyser teoretisk och empiriskt betydelsen av kommunikationens organisering och meningskapandet i den kommunala organisationen. Resultaten belyser även hur det webbaserade informationssystemet IDA (indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor) och lagen ”Lag om skydd mot olyckor” påverkat institutionaliseringen och diffusionen av idéer om skydds- och säkerhetsarbete i kommunerna.

  Studien är genomförd på uppdrag av dåvarande Statens Räddningsverk, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vår ambition har varit att belysa hur kunskap och idéer används och sprids inom de organisationer som hanterar kommunalt säkerhetsarbete inom ramen för Lagen om skydd mot olyckor.

 • 33.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Wreder, Malin
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Social Studies.
  Kommunikation och politiska frågor i det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet: Halvtidsrapport inom KOBS-projektet2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish Rescue Services Agency (SRSA) develops during the years 2007-2008 a new webbased information system: Indicators, data and analysis for protection against accidents (IDA). In connection with IDA an assignment was formulated with instructions to illustrate the followingup and evaluation parts for further activities in the municipalities considering communication and decision about the protection against accidents. The project Communication and decision in municipal protection and safety work (KOBS) will be persued during the years 2007-2009 and consists of two sub studies directed at different research areas. The first sub study treated issues about communicative processes in municipal security work. The second sub study scrutinized how ideas about safety work are disseminated to political decision-making processes on a municipal level. The report shows the result of the first data collecting during the summer and autumn 2007 within both sub studies and describes the conditions before the IDA-system was completely introduced and came into use.

  The study has a quasi-experimental design. Five IDA-pilot municipalities/local authorities have been selected and in order to enable analyses a comparison group of five coordinated municipalities/local authorities has been created. Methods used are interviews, video recordings of discussion groups and analyses of documents.

  The results from the first sub study show that a communicative infrastructure with a relatively similar look has been developed in the municipalities. It consists mainly of: A) The responsibility for the task is political and the municipal council is the definite decision forum. B) The responsibility for writing the action plan is delegated to a professional official often directly subordinated to the municipal executive board. C) When the municipality is part of a local authority formation the local authority mostly takes responsibility for the Civil protection Act against Accidents action program for rescue service. D) Mostly there is a lower hierarchical ranged political board or steering group in the municipality that makes priorities. E) There are risk management groups in most municipalities and these groups take active part in the action plan work.

  Within the Civil protection Act area work is distinctly overall administrative while the overall sector work is more obvious within the area extraordinary incidents. The new areas in the action plans are mainly issues about nature, climate and environment.

  The second sub study investigates if and in that case how municipal protection and safety work are discussed on a political municipality level. Minutes from the municipal council and the municipal executive board in seven municipalities have been studied during the period January 2006 - June 2007 based on sixteen selected words/key concepts. The municipal safety work is mainly an issue for the municipal council/municipal executive board when laws and ordinances call for it. Emergency management and the organizing of rescue service, budget and regulations are frequent in the minutes as decisions to elect and dismiss members. Some issues are also successfully spread via diffusion – road safety and security for elderly people. Road safety dominates the political safety work in the municipalities. All municipalities also discuss a kind of help at home for the elderly, called “Fixar-Malte”. Malte is described as how to reduce the number of falling accidents among elderly and increase their security. Elderly and children are frequent in the municipal safety work. Even women´s safety is at some occasion discussed in five municipalities while politicians´ safety is dealt with in three municipalities. The municipal protection work is mainly about nature conservation and environmental protection. How explicit nature conservation and environmental protection involves the municipal rescue service varies however.

 • 34.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Wästlund, Erik
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Wallin, Susanne
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology.
  Reflecting on ICT and Stress - Conceptual Connections and a Suggested Application2003In: HumanIT 2003 / [ed] John Sören Pettersson, Karlstad: Karlstad University Press, 2003, p. 35-57Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Åberg, Annika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Service Research Center. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, The Service and Market Oriented Transport Research Group.
  The Dominance and Dynamics of Communication in Service Encounters2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Pettersson, John Sören
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Clerwall, Christer
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Zuccato, Albin
  Brunström, Anna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  HumanIT 20032003Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  The Centre for HumanIT at Karlstad University aims at strengthening research on "the Human aspects of IT". The present volume consists of contributions from seventeen of the researchers and research students involved in HumanIT activities during the last three years. Some chapters report past activities, some are directed more towards future research activities. The contributions span from the linguistic details of Internet chats, over IT-related stress and privacy risk management, to using ICT to alleviate poverty in the large portions of the world where no-one has ever used any kind of IT appliance. The volume also includes an introduction to the Centre itself.The Swedish Knowledge Foundation (KK-Stiftelsen) has supported HumanIT by a special Platform grant to Karlstad University during January 2001-August 2003. The mentors of this Platform project have provided a preface to the present volume.ContentsBridging the Digital Divide - ICT Solutions Supporting Economic and Social Development for the Unseen MajoritySusanne Sundén & Gudrun WicanderReflecting on ICT and Stress: Conceptual Connections and a Suggested ApplicationBirgitta Johansson-Hidén, Erik Wästlund & Susanne WallinLearning and Understanding E-commerceSten CarlssonPrivacy Risk Management in a Business EnvironmentAlbin ZuccatomCrowds: Anonymity for the Mobile InternetChrister Andersson, Simone Fischer-Hübner & Reine LundinInformation Architecture - a Descriptive OverviewChrister ClerwallThe Trade-off Between Latency and Image Quality on the Web: A User PerspectiveKatarina Asplund & Anna BrunströmTowards a Better System for Text Predicition in Mobile PhonesYlva Hård af SegerstadThe Significance of English Content in a Swedish Web ChatMalin SveningssonOzlab - a System Overview with an Account of Two Years of ExperiencesJohn Sören PetterssonEnterprise Modeling Approach for Information Systems EngineeringPrima Gustiene

 • 37.
  Räftegård, Curt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Politics and History.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Avesta Sandvik Tube AB: s dialogkonferens om utvecklingsbehov i företaget och i arbetet, 14 september 19891989Report (Other academic)
 • 38.
  Räftegård, Curt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Politics and History.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Avesta Sandvik Tube AB, Storfors, Datarapport III1992Report (Other academic)
 • 39.
  Räftegård, Curt
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Politics and History.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Avesta Sandvik Tube AB, Storfors. Projektdatarapport II, Sept 1989--Okt 19901990Report (Other academic)
 • 40. Wallin, S.
  et al.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Psychology. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Enkätstudie om IKT-stress i Forshaga kommun 20012002Report (Other academic)
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf