Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 139
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Andersson, J.
  et al.
  Nellborn, C.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Tolis, C.
  Business Modelling - Konsortium förenar forskning vid tre högskolor1996Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Syftet med business modelling projektet är att undersöka möjligheterna att överbrygga kommunikationsgapet mellan affärsansvariga och systemexperter via användning av gemensamma metoder och arbetssätt.  Projektets mål är att utreda förutsättningarna för, samt ta fram ramverk för ett integrerat arbetssätt där metoder för affärs- verksamhets- och systemutveckling kombineras i metodkedjor (metoder med olika syfte) och metodallianser (metoder med liknande men kompletterande syfte).  Projektet drivs av ett konsortium bestående av tre högskolor (Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings universitet) i samverkan med fyra företag (ABB, Ericsson, Posten och Scania). Projektet finansierades av Nutek (numera Vinnova) för projektledning och forskarstuderande. I referensgruppen ingår professorer från de tre högskolorna och erfarna konsulter med spetskunskaper inom verksamhetsutveckling. Projektet slutdokumenterades i boken: "Perspectives on Business Modelling - Understanding and Changing Organisations" (Springer, 1999)

 • 2. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem1996Inngår i: Management of Technology, ISSN 1102-5581, nr 3, s. 7-8Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kan marknaden över administrativa standardsystem karakteriseras som en bransch i omvandling? Detta är en fråga som inspirerade oss till att undersöka hur leverantörer av standardiserade programvaror ser på sin roll idag och den närmaste framtiden. Vår bedömning är att den senska marknaden för standardystem kan utsättas för drastiska förändringar. En kraftig utslagning bland leverantörer och ett radikalt annorlunda produkt- och tjänsteutbud är några exempel

 • 3. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Standardsystem idag och i framtiden: En leverantörsstudie1996Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vårt övergirpande forskningsproblem avser att analysera nätverket av affärsrelationer mellan aktörer kring standardsystem på den svenska markanden. Med aktörer avses här kunder, leverantörer och olika former av tredje parter inom branschen för programvaror med kringliggande datorer och tjänster. Tidigare har forskningen kring SIV-metoden för anskaffning av standardsystem gett fördjupade kunskaper om kundens situation på marknaden. För närvarande undersöks hur leverantörer av standardsystem ser på sin roll i branschen.  Som ett led i detta forskningsarbete genomförde vi under 1992 en leverantörsstudie av hur branschen kring standardsystem ser ut idag respektive kommer att utvecklas i framtiden. Vi har valt ut de 21 största leverantörerna av administrativa standardsystem som opererar på den svenska marknaden. Intervjuer genomfördes med VD, vice VD och/eller i vissa fall med marknadschefen. Intervjuerna ägde rum på företagen under ca 3 timmar och följde en i förväg utarbetad frågemall för att underlätta jämförelese mellan leverantörerna. Frågorna berörde t.ex. företagets affärsidé, kombinerat produkt/tjänsteutbud, konkurrenter resp samarbetspartners, idealt versus faktiskt kundbeteende och visioner om framtidstrender.  Rapporten har ett fokus på intressanta generella mönster och "highlights" i stället för detaljuppgifter om varje specifik leverantör. Analyserna kretsar kring frågeställningar som glömda kundgrupper, totalleverantör versus nischleverantörer, produktgenerationer ("release"-hantering), långsiktiga affärsrelationer, teknologins betydelse (t.ex. användargränssnitt) och kravspecifikationens roll. Efter feedback på remissutgåvan har vi utökat slutrapporten med några reflektioner kring vad som kännetecknar en konkurrenskraftig leverantör, konsekvenser av den tekniska utvecklingen och om hur vi kan applicera ett nätverkssynsätt inom branschen för administrativa standardsystem.  Rapporten är presenterad på:  VITS Höstseminarium - Ett forum för kunskapsutbyte om forskning om informationsssystemutveckling, 22-23 november 1995, Insitutionen för Datavetenskap (IDA), Linköpings universitet

 • 4. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Standardsystemmarknaden: En bransch i omvandling1996Inngår i: Lundeberg, M., Sundgren, B (red.) (1996). Att Föra Verksamheten Framåt: Människor och informationssystem i samverkan, EFI's årsbok, sid. 57-80, Lund: Studentlitteratur , 1996Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Kan den svenska marknaden över administrativa standardsystem karakteriseras som en bransch i omvandling? Detta är en fråga som inspirerat oss till att undersöka hur samspelet mellan leverantörer och kunder av standardsystem ser ut idag och i framtiden. Eftersom det finns många olika uppfattningar om vad standardystem egentligen är inleder vi med att precisera innebörden i begreppet. Vad som händer inom branschen och vilka förändringar av standardsystem som kan skönjas är vårt huvudsakliga tema för kapitlet. Vi kommer att ha ett fokus på två intressant trender på marknaden, nämligen utvecklingen mot långsiktiga affärsrelationer och så kallade komponentbaserade standardsystem.  Bokkapitlet har preseterats som en artikel på en nationell konferens:  Optimala affärssystem - Hur du framgångsrikt integrerar affärsprocesserna i Din verksamhet, 30 november - 1 december 1998, Konferensen, Euroforum, Stockholm

 • 5. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  The Standard Application Package Market: An Industry in Transition1996Inngår i: Lundeberg, M., Sundgren, B. (Eds.) Advancing Your Business: People and Information Systems in Concert, EFI yearbook, Chapter III, Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics , 1996Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Can the Swedish market in standard application packages be charaterized as an industry in transition? This is a question that inspired us to investigate the interplay between vendors and customers of standard application packages apperas today and will appear in the future. Since there are many opinions concerning what standard application packages actually are, we shall begin by defining the concept. Our main theme in the chapter is the events and changes which can be observed in the industry. We shall focus on two interesting trends in the market, namely the development of long-term business relationships and so-called component-based packages

 • 6. Anveskog, L.
  et al.
  Järperud, J.
  Lundeberg, M.
  Melin, S.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Development of Activities - Standard Application Packages according SIV to help you make better use of standard application packages in your organization: Verksamhetsutveckling - Standardsystem enligt SIV för att du skall kunna utnyttja standardsystem bättre i din verksamhet1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The report is published in an English and Swedish version.  Rapporten finns utgiven på svenska och engelska.  ------------------------------------------------  There is a need for a systematic way of working when planning for standard application packages in organizations. We have tried to develop a method for this field - the SIV method (Standard Application Packages in Organizations, in Swedish: Standardsystem I Verksamheter). The SIV method takes the customer's situation as a starting point - a customer view. Furthermore, occasions have been described where a dialogue between the customer and the vendor is necessary, e.g. demonstrations and negotiations. The SIV method gives a survey of the field with emphasis on adaptation of activities and standard application packages to each other.  This report is focusing on "adaptation" of standard application packages. A similar report has been done for "choice" of standard application packages.  ------------------------------------------------  Det finns behov av ett systematiskt arbetssätt vid planering av standardsystem för verksamheter. Vi har försökt utveckla en metodik för detta område - SIV (Standardsystem I Verksamheter). SIV-metodiken tar utgångspunkt i kundens situation - ett kundperspektiv.

  Vidare anges tillfällen när det behövs en dialog mellan kund och leverantör, t.ex. demonstrationer och förhandlingar. SIV-metodiken ger en översikt av området med betoning på anpassning av verksamhet och standardystem mot varandra.  Denna rapport behandlar "anapssning" av standardsystem. En liknande rapport har tagits fram för "val" av standardystem.  ------------------------------------------------

 • 7. Anveskog, L.
  et al.
  Järperud, J.
  Lundeberg, M.
  Melin, S.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Verksamhetsutveckling - Att anpassa standardsystem1983Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med standardsystem är att tjäna tid och pengar. Ett standardsystem kan även ge nya möjligheter att effektivisera en verksamhet. Finns det några problem vid anskaffning av standardsystemet? Ja, alltför ofta väljs standardsystem på ett för dåligt underlag om verksamhetens krav och behov. Sedan underskattar man resurserna för anpassning av standardsystem och verksamhet till varandra.  Denna bok behandlar en metod för att anpassa standardysstem i ett företags verksamhet (SIV-metoden). Boken innehåller praktikfall från Alfa-Laval och Philips som exempel på metodanvändningen. Boken vänder sig till personer som arbetar med att förändra standardsystem och det egna verksamhetsområdet mot varandra med de konsekvenser detta kan innebära.  Ibland behöver vi göra ett förval bland urvalet av standardsystem på marknaden. En metod för detta presenteras i boken: " Verksamhetsutveckling - Att välja standardsystem" (Studenlitteratur, 1984) som kan ses som ett komplement till denna bok.  Boken var förpublicerad som V-rapport V-4201, Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) vid Handelshögskolan i Stockholm (1982-02-26)

 • 8. Anveskog, L.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Erfarenheter från (ny)val av standardssytem för BILL-projektet inom Arla1983Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Arla genomförde under 80-talet ett upphandlingsprojekt för standardsytem som gick under benämningen BILL- projektet med följande delsystem:  - Betalningssystem (B)

  - Inköpssystem (I)

  - Leverantörsreskontrasystem (L)

  - Likviditetsplaneringssystem (L)  Projektgruppen utnyttjade SIV-metoden för val och anpassning av standardsystem. Arbetet med valprocessen finns dokumenterad i två praktikfallsrapporter. Projektgruppen genomförde ett preliminärval (V-rapport V-5201) som sedan efter ändrade förutsättningar för projektet ledde fram till ett nyval av standardsystem V-rapport V-5301). Rapporterna beskriver noggrant hur SIV-metoden användes i BILL-projektet samt erfarenheter av preliminärval och nyval av lämpligt standardsystem för verksamheten

 • 9. Anveskog, L.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Verksamhet och standardsystem: Hur kan vi få dessa att närma sig varandra?1982Inngår i: Data, nr 10, 1982, sid. 38-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vem har inte upplevt problem med standarsystem som skall installeras i en större verksamhet? Problemen blir inte mindre om företaget redan har en egen datoranläggning. Viss tid ägnas åt att jämföra olika system och sedan välja något. Därefter tror man ju att det mesta arbetet är gjort. "Det är bara att installera och köra systemet".  I själva verket är det stora jobbet efter val, nämligen att se till att verksamhetens krav och behov står i rätt nivå i förhållande till standardsystemets möjligheter. Det gäller att ta tillvara standardsystemets möjlighet så långt det är riktigt i förhållande till de behov och krav som verksanheten reelt har.  Ett misstag som ofta görs i samband med standardsystem är att man inte tittar på vilka krav och behov som verksamheten har överhuvudtaget. "Standardsystemet blir verksamhetens kravspecifikation". Riskerna med detta synsätt är uppenbart:

  - Har man klart för sig vad denna verksamhet egentligen skall göra?

  - Finns konkreta mål?

  - Finns funktioner och uppgifter definierade och hur skall dessa hanteras?  Om ovanstående finns borde också krav finnas på hur och vad standardsystemet skall göra. Vad är då verksamhetens krav? Vem/vilka bestämmer detta?  Krav ställs från olika intressenter. Verksamhetsledaren har behov av övergripande information, medan de som arbetar mera operativt har mera detaljerat informationsbehov. Standardystemet bör kunna tillgodose båda kategorierna. Standardsystemet är specificerat (givet) på vad det gör. Verksamheten är också (förhoppningsvis) beskrivet på vad som görs/skall göras. "Det gäller att se på hur väl standardsytem och verksamhet passar ihop!"  Träffytan bör således vara god redan från start. Viktigt är också att de centrala funktionerna i verksamheten finns med i standardsystemet. Erfarenhetsmässigt vet vi att en verksamhet definitivt inte är något bestående. Därför är det möjligt och ofta riktigt att förändra verksamheten mot standardsystemet för att utnyttja standardsystemet bättre eller för att undvika dyra förändringar i standardsystemet. I artikeln presenteras ett konkret arbetssätt, kallad SIV-metoden, för anpassning av verksamhet och standardsystem mot varandra

 • 10. Anveskog, L.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Nord, I.
  Att välja rätt standardsystem1984Inngår i: Data (Nordisk datanytt), nr 10, 1984, sid. 50-52Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vi står inför att välja standardsystem. Vårt mål är att standardsystemet skall ge ett effektivt bidrag till verksamheten. Syftet är också att tjäna tid och pengar jämfört med egenutveckling. Et sätt att välja är att köpa det standardsystem som vi omedelbart fastnar för. Risken är då att vi inte ser de svårigheter och nackdelar som ofta finns. Vi bländas lätt av de positiva möjligheter som erbjuds genom standardsystemet. Vi går in i valprocessen med en förutfattad mening.  Ett alternativt sätt att välja är att mera noggrant jämföra tänkbara standardsystem mot den egna verksamheten. Vi behöver då ta ställning till en mångfald olika faktorer för att kunna välja "rätt" standardsystem. En systematisk metod hjälper oss att få en överblick. Vi får en säker grund att stå på för att dra riktiga slutsatser om standardsystemens möjligheter och brister

 • 11. Anveskog, L.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Nord, I.
  Development of Activities - Standard Application Packages according SIV to help you choose the right standard application package for your organization: Verksamhetsutveckling - Standardsystem enligt SIV för att du skall kunna välja rätt standardsystem för din verksamhet1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The report is published in an English and Swedish version.  Rapporten finns utgiven på svenska och engelska.  ------------------------------------------------  There is a need for a systematic way of working when planning for standard application packages in organizations. We have tried to develop a method for this field - the SIV method (Standard Application Packages in Organizations, in Swedish: Standardsystem I Verksamheter). The SIV method takes the customer's situation as a starting point - a customer view. Furthermore, occasions have been described where a dialogue between the customer and the vendor is necessary, e.g. demonstrations and negotiations. The SIV method gives a survey of the field with emphasis on adaptation of activities and standard application packages to each other and choice of standard application packages.  This report is focusing on "choice" of standard application packages. A similar report has been done for "adaptation" of standard application packages.  ------------------------------------------------  Det finns behov av ett systematiskt arbetssätt vid planering av standardsystem för verksamheter. Vi har försökt utveckla en metodik för detta område - SIV (Standardsystem I Verksamheter). SIV-metodiken tar utgångspunkt i kundens situation - ett kundperspektiv. Vidare anges tillfällen när det behövs en dialog mellan kund och leverantör, t.ex. demonstrationer och förhandlingar. SIV-metodiken ger en översikt av området med betoning på val och anpassning av standardystem mot varandra.  Denna rapport behandlar "val" av standardsystem. En liknande rapport har tagits fram för "anpassning" av standardystem.  ------------------------------------------------

 • 12. Anveskog, L.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Nord, I.
  Verksamhetsutveckling - Att välja standardsystem1984Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  De flesta företag köper idag färdiga standardsystem, i stället för att programmera, när man datoriserar olika rutiner.  Att välja system innebär att vi jämför företagets behov med vad som finns på marknaden. Arbetet kan ses som en beslutsprocess där vi successivt väljer bort standardsystem så att till slut det "bästa" alterntivet återstår. Boken presenterar en metod för bättre planering av Standardsystem I Verksamheter (SIV) med tonvikt på valproblematiken. SIV-metoden omfattar ett antal steg, behovsnanalys, förutsättningsanalys, markandsundersökning, leverantörsbedömning, offertbegäran, jämförelse, urval, demonstration, behovskomplettering, utvärdering, preliminärval, testkörning, förhandling, beslut och delgivning.  Ibland behöver vi ändå förändra standardsystemet och/eller den egna verksamheten. En metod för detta presenteras i boken: " Verksamhetsutveckling - Att anpassa standardsystem" (Studenlitteratur, 1983) som kan ses som ett komplement till denna bok.  Boken var förpublicerad som V-rapport V-4302, Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) vid Handelshögskolan i Stockholm (1983-12-01)

 • 13. Bau, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Westelius, A.
  Effektiv utredning och rapportering1989Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport innehåller råd, verktyg och dokumentationsstöd vid författande av akademiska rapporter och uppsatser inom främst ämnesområdena företagsekonomi och information management(informatik). Rapporten har använts under ett antal år inom grundutbildningen för blivande civilekonomer vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS)

 • 14. Björkman, G.
  et al.
  Hultén, C.
  Lundeberg, M.
  Sundling, K.
  Öquist, A.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Roupé, E.
  Röstlinger, A.
  Att genomföra och avrapportera projektarbetsuppgifter på delkurs PK:11977Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta är en rapport om hur man bedriver och avrapporterar projektarbete på kurs PK:1 i informationsbehandling. Rapporten beskriver de olika momenten i projektarbetet och innehåller dessutom regler och anvisningar för detta arbete. Rapporten försöker även förmedla tips och erfarenheter från tidigare terminer beträffande kurs PK:1

 • 15. Björkman, G.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  En studie av systembeskrivningsmetoden ADS tillämpat på praktikfallet XAB1975Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  This report is the result of an analysis of the system description method ADS (= Accurately Definded Systems). As the basis for the study is a case - a description of the future information system for the order processing and sales statistics of the XAB company.  ADS consists of a set of five interrelated forms for the purpose of problem (application) definition. These forms enable the definer to communicate the problem in an understandable manner to all concerned, regardless of their level of knowledge and experience

 • 16. Boström, B.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Selldén, J.
  Systemering med datorstöd: En introduktion till verksamhetsbeskrivning (med Lärarhandledning)1986Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Med systemering menar vi utveckling av datorbaserade informationssystem för en verksamhet. Systemering är en process där man utifrån en idé successivt arbetar sig fram till ett färdigt datasystem. Vid systemering är det nödvändigt att arbeta enligt en metod.  I denna bok presenterar vi en konkret metod för systemering. En väsentlig del av metoden är att beskriva verksamheter med hjälp av V-grafer (verksamhetsgrafer). Med ett datorstöd kan man skapa V-grafer enklare, säkrare och snabbare. Vi presenterar därför ett praktiskt datorstöd, GraphDoc, som är ett kraftfullt hjälpmedel vid systemering.  Vi ser metod, datorstöd och utbildning som tre ledstjärnor för effektivare systemering. Syftet med vår bok är att knyta samman dessa delar till en helhet. Boken ska fungera som en uppslagsbok för metoden, en manual för datorstödet och en lärobok för utbildningsändamål. Det är första gången som ett sådant försök genomförs inom detta område.  Till boken finns framtagen en Lärarhandledning "Systemering med datorstöd - En introduktion till verksamhetsbeskrivning", Esselte Studium, Stockholm.  Boken finns översatt och utgiven på både norska och holländska

 • 17. Brandt, P.
  et al.
  Carlsson, R.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Välja och Förvalta Standardsystem1998Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Standardsystem börjar alltmer användas som avancerade hjälpmedel för att effektivisera affärsverksamheten inom företag och organisationer. Här avses generella system som utvecklats av en leverantör för att kunna motsvara flera användares behov av IT-lösningar. Standardsystem är som regel parameterstyrda vilket ger en ökad flesibilitet vid användning och drift. En vanlig situation är att företag behöver förvalta flera standardsystem från olika leverantörer tillsammans med ett antal egenutvecklade system. En kritisk framgångsfaktor är att användarna i verskamheten, ADB-avdelningen och leverantörer kan samarbeta på ett professionellt sätt. Vi behöver därför ett systematiskt arbetssätt för att göra rätt saker, skapa ett kreativt klimat och fatta genomtänkta beslut. VFS-metoden för att "Välja och Förvalta Standardsystem" ger sådana möjligheter. VFS ger ett metodstöd för ett integrerat arbetssätt under systemets hela livscykel:

  - strategi

  - förstudie

  - utveckling

  - förvaltning

  Som underlag för styrning av dessa områden presenteras en konkret modell för projektarbete. VFS-metoden tar utgångspunkt i kundens situation. "Hur ska jag arbeta med standardsysstem för att nå ett bättre verksamhetsstöd i min organisation?" Boken avslutas med att blicka framåt över vad som händer i branschen och vilka förändringar av standadsystem som kan skönjas. I boken presenteras resultaten från en leverantörsstudie med fokus på två intressanta trender på marknaden, nämligen utvecklingen mot långsiktiga affärsrelationer och så kallade komponentbaserade standardsystem

 • 18. Bratt, H.I.
  et al.
  Nilsson, A.G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Företagens syn på programvaror förändras: Ökade krav på snabb lönsamhet - Tema: Välja programvara1992Inngår i: Diagonalen, nr 2, 1992, sid. 2-5Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Konsten att köpa programvara är egentligen konsten att välja en bra leverantör. I grunden handlar det om sunt bondförnuft. Och det kan behövas, programvara är den klart viktigaste delen i en datorinvestering.  Diagonalen lät tre erfarna herrar samtala om saken vid det runda bordet. Vi ställde några frågor och lyssnade på många kloka ord. De tre är: Anders G. Nilsson, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans Wärneryd, Svenska Branschsystem AB i Göteborg. Hans Iwan Bratt, VD för LKD, informatikföretagens organisation med huvudkontor i Danderyd.  Det gäller att se klokt och pragmatiskt på programköpet, är deras budskap. Eftersom det gäller ny teknik på en svåröverskådlig marknad där det ständigt sker stora förändringar känner man sig inte lika säker som till exempel när man köper bil. Men i grunden är det samma sak. Man frågar sig inte vad bränslepumpen kan ha för kapacitet, man frågor sig om bilen är bra att skjutsa ungarna till dagis i

 • 19. Bubenko jr, Janis
  et al.
  Fischer Hübner, Simone
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Lindskog, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Promote IT 2004: Proceedings of the Fourth Conference for the Promotion of research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden, 5-7 May, Karlstad University, The Knowledge Foundation, Part 1 and Part 22004Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  The Knowledge Foundation of Sweden and Karlstad University are proud to announce the fourth annual conference for promoting research and advanced education in topics of IT at Sweden's new universities and university colleges. The conference takes place at Karlstad University in Sweden, May 5-7, 2004.  The conference is in the Foundation's programme for promoting research and advanced education in topics of IT at Sweden's new universities and university colleges. Almost 200 MSEK (about 22 MEUR) has been allocated, for a period of five years, in order to increase the number of IT-teachers with a PhD. degree at Sweden's new universities and university colleges.  Since the start of the programme in year 2000, almost one hundred persons are actively pursuing their graduate studies and research at these new universities and colleges. These are the persons that now present their progress at this conference

 • 20. Burnett, Robert
  et al.
  Brunström, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Perspectives on Multimedia: Communication, Media and Information Technology2003Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The uses of multimedia are rapidly increasing. Its power to present information in ways not previously possible and its integration of resources, allow for the creation of rich learning environments. The book "Perspectives on Multimedia: Communication, Media and Information Technology" provides a critical examination of the latest multimedia developments and approaches, such as Interface Technology and QoS architectures.  Topics covered include:

  - The key concepts intrinsic to digital forms of multimedia: integration, interactivity, hypermedia, immersion, narrativity, and hybridity.

  - The development of Informatiuon Technology (IT) usage in society and in the business community.

  - How modern IT enables private companies and public organisations to support business operations, create new business opportunities, and to promote more proactive service management.

  - Multimedia from a computer science perspective and how computer science provides the technical foundation for the computer software and hardware that drives the information usage.  Gives a broad range of perspectives on key issues for interactive multimedia in organsiations and industry today. This book will be of interest to practioners involved in multimedia development in an organisation, management consultants gviving professional advice on digital solutions and inforamtion technology matters to their customer organisations and academics focusing on business and technical aspects of multimedia frameworks

 • 21.
  Clarke, Rodney
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Business Services as Communication Patterns: A Work Practice Approach for Analyzing Service Encounters2008Inngår i: IBM Systems Journal, ISSN 0018-8670, Vol. 47, nr 1, s. 129-141Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, we describe an approach to business processes and services which views work practices as recurrent patterns of communication called genres. Although defining work practices in this way is unorthodox, it provides two major advantages. First the communication resources employed by the parties engaging in a service transaction can be clearly described, understood, and communicated. Business processes and services can be differentiated on the basis of the structural and functional arrangement of their constituent genres. This provides a view of a business process or service that is technology-independent. Second, using this approach means that work practices are defined contextually as an important consideration when trying to understand how business processes and services will influence organizations. Because genres are represented using directed graphs, prototypes can be developed to assist during the analysis of existing services and the design of new ones. Structural and functional change of genres can be used to reveal how a specific service is evolving within an organization. This enables us to determine if business demands have changed, something that is difficult to achieve using conventional service engineering approaches

 • 22.
  Clarke, Rodney
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Services Sciences from an IS Perspective: A Work Practice Approach to Analysing Service Encounters2007Inngår i: / [ed] Ford, R.C., Dickson, D.R., Edvardsson, B., Brown, S.W. and Johnston, R., Orlando, Florida, USA: The Rosen College of Hospitality Management, University of Central Florida , 2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, we describe a workpractice approach developed within the Information Systems discipline that unusually is based on a theory of communication. We demonstrate how this approach can be used to address two fundamental questions of significance to SSME. First, how do participants actually conduct business processes or services - how do they jointly coordinate and negotiate their activities in order to achieve them? Second, what is the relationship between participants enacting business processes and services and the organisation in which they occur? We exemplify this workpractice approach by analysing a service encounter

 • 23. Danielsson, L.
  et al.
  Boström, B.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Sellden, J.
  En bok som flyttar fokus bort ifrån datorer och programmering: Systemering med datorstöd1986Inngår i: Computer Sweden, Produktnyheter, 31 oktober 1986, sid. 20Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Boken "Systemering med datorstöd" beskriver på ett lättfattligt sätt hur ett systemeringsprojekt kan genomföras. Tyngdpunkten ligger inte på datorernas roll i ett system, utan på verksamheten som utförs i systemet. De som känner till ISAC-metoden känner också igen de åskådningsexempel som finns i boken. ISAC-metodens verksamhetsbeskrivning med V-grafer används för att visa olika systemeringsexempel

 • 24. Erlander, B.
  et al.
  Löf, S.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  En studie om antaganden, värderingar, aspekter och modeller som återspeglas i Bo Sundgrens systemeringsansats1975Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar Bo Sundgrens systemeringsansats som bygger på infologisk teori med en analys av bakomliggande antaganden, värderingar, aspekter och modeller. Studieobjektet för den infologiska systemeringsteorin, enligt Sundgrens ansats, är offentliga statistiska informationssystem och databaser. Databasbegreppet kan härvid betraktas ur fyra olika synvinklar:

  - som en informationskälla för beslutsfattande personer

  - som en modell av en avgränsad verklighet

  - som ett system av resurser och processer

  - som ett resultat av en avbildningsprocess

  Vid informationssytemutvecklingen skall man först specificera "vad" för information en databas skall innehålla innan man tar ställning till "hur" informationsstrukturen kan representeras på ett effektivt sätt. Man tar således utgångspunkt i kommunikationen mellan en databas och dess omgivning, dvs vilken input och output som krävs samt relationer mellan dessa. Via dessa yttre systemegenskaper arbetar man successivt och stegvis ner till databasens inre struktur, s.k. top-down arbetssätt

 • 25. Erlander, B.
  et al.
  Löf, S.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  En studie om teoretiska och praktiska belägg/motbelägg för Lundebergs specifika systemeringsansats1975Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vi har genom att studera ett antal olika systemeringsansatser försökt ge belägg och motbelägg för utförande av abstrakt informationsanalys före informationsprocessanalys samt användandet av hierarkiskt uppbyggd dokumentation. I några praktiska tillämpningar illustreras dessa argument. Som utgångspunkt används Lundebergs systemeringsansats som underlag för att finna teoretiska och praktiska belägg och argument. Vi har för helt olika ansatser funnit samma argument t.ex. att ansatsen i fråga ger förbättrad kommunikation med användare. Generella argument av denna typ verkar mest "försäljning" och bör ej användas i "vetenskapliga" sammanhang

 • 26. Erlander, B.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Förändringsanalys och systemering i praktiken - Hypoteser1975Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Forskningsgrupp ISAC genomför under åren 1975--77 forskningsprogrammet:  "Förändringsanalys och systemering i praktiken"  För att kunna genomföra detta empiriska forskningsarbete på ett sådant sätt att vi tillägnar oss ny kunskap krävs testningar av ett antal i förväg väl specificerade hypoteser, som ger stöd för vissa utsagor.  Vår valda hypotesansats bygger på en modell som innehåller följande grundelement:

  - värderingar

  - utsaga

  - hypotes

  - testhypotes

  - generell hjälphypotes

  - speciell hjälphypotes  Utsagorna kring ISAC:s forskningsområde kan grovt hänföras till följande tre grupper:

  - förändringsprocessen

  - den nya informationssystemen som sådana

  - organisationens utseende efter genomgången projekttillämpning

 • 27. Fischer, F.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Tägtström, I.
  Vill du var med och förändra framtiden - redan idag?: En liten skrift om hur man själv kan påerka framtiden med hjälp av en arbetsmetod - förändringsanalys1990Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här skriften handlar om - konsten att lösa problem och att utnyttja möjligheter. För att klara av detta kan det vara till stor hjälp att arbeta strukturerat och efter en beprövad arbetsmetod. Den metod som presenteras i skriften på ett populärvetenskapligt sätt kallas för Förändringsanalys (enligt ISAC-anasatsen)

 • 28. Goldkuhl, G.
  et al.
  Lundeberg, M.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Förändringsanalys och systemering i praktiken - Metodanpassning: Anpassning av metodik och teknik för informationsanalys till internatkurs M21975Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport beskriver ändringar och kompletteringar som behövs avseende ISAC's ansats för informationsanalys inför forskningsprogrammet 1975--77. Speciell tonvikt läggs på:  - övergång från objektsystemstudier till informationsanalys

  - arbetsgång och beskrivningsteknik för komponentanalys  Rapporten kommer att användas vid kursuppläggning av internatkurs M2 samt vid utvärdering av forskningsprogrammet i efterhand

 • 29. Goldkuhl, G.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  EIS-ämnet ur ett systemutvecklingsperspektiv2006Inngår i: Nilsson, F. & Olve, N.-G. (red.) Ekonomiska informationssystem: Där ekonomi och IT möts, Studentlitteratur, Lund, sid. 49-72 / [ed] Nilsson, F. & Olve, N.-G., Lund: Studentlitteratur , 2006Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Ekonomiska Informationssystem (EIS) är ett ämne som bygger på kunskaper från företagsekonomi och informationsbehandling. Systemutveckling är ett centralt område inom klassisk informationsbehandling eller som det numera alltmer benämns informatik. Detta bidrag presenterar fyra beröringsområden som EIS-ämnet har visat sig ha med systemutveckling nämligen Förändringsanalys, Standardsystem, Business Modelling och Affärsgeneriska Modellen. Författarna har under många år bedrivit forskning inom dessa områden och beskriver här EIS-ämnet ur ett systemutvecklingsperspektiv

 • 30. Goldkuhl, G.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  En studie av övergång från problemorienterad till dataorienterad systemering: Presentation av projektidé1975Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En övergång från infologiska till datalogiska moment i systemeringsprocessen är ofta svårt att precisera och formalisera i en viss praktisk tillämpning. Litteratur inom informationsbehandlingsområdet behandlar vidare denna frågeställning tämligen knapphändigt.  En studie kring övergångar mellan problemorienterad och dataorienterad systemering kommer med stor säkerhet att ge impulser "utifrån" kring dylika problem, vilka ej "tacklats" (eller snarare inte "tacklats" tillräckligt väl) av ISAC-gruppen. Dett skulle på sikt leda till förbättringar beträffande delar av ISAC:s metodik för systemering

 • 31. Goldkuhl, G.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Informationsanalys: Metodsteg och beskrivningstekniker1978Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en presentation av en informationsanalysansats som utvecklats inom forskningsgrupp ISAC. Efter inledning och definition av begrepp följer en redovisning av de principer som denna informationsanalysansats bygger på. Det väsentligaste i ansatsen är betoningen av kommunikation mellan olika intressenter (användare och systemerare). Därefter beskrivs de olika delmomenten inom informationsanalys (IA) nämligen  - övergång fråm verksamhetsstudier IA

  - precedensanalys

  - komponentananalys

  - processanalys

  - egenskapsanalys  Övergången från IA till efterföljande datasystemutformning beskrivs översiktligt. Rapporten avslutas med vunna erfarenheter från IA-arbete i praktiken samt ett verkligt praktikfall

 • 32. Goldkuhl, G.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Systemering C: Beskrivning och uppföljning av kurs C2:6 VT-761976Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Under VT-76 har kurs C2:6 (Systmering C) getts i en vidareutvecklad form. Ett "lärarteam" har därvid haft ett kollektivt ansvar för kursutveckling och kursgenomförande. Förutom ett modifierat kursinnehåll har nya (?) undervisnings- och examinationsformer införts. Vi har försökt lansera idén "aktiv inlärning" som i korthet innebär:  - aktivt erfarenhetsutbyte mellan kursledare och studenter med spontan och naturlig två-vägs-kommunikation

  - tentamensfri examination där de studerande istället på obligatoriska seminarier "aktivt" redovisat sina grupparbetsresultat (inlämningsuppgifter)  Vi påstår att en aktiv inlärningsprocess är att föredra för vårt delområde eftersom problemorienterad systemering i praktiken i hög grad omfattar samarbetsformer och kommunikation mellan människor.  Detta projekt har genomförts med stöd av medel från 1976/77 års ansalg E47: "Forskning och utvecklingsarbete på högskoleutbildningen mm"

 • 33. Goldkuhl, G.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Lundeberg, M
  Bättre utveckling genom förändringsanalys1978Inngår i: Ekonomen, nr 12, 1978, sid. 40-43Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Brukar ditt företag tillkalla en specialist när utvecklingsproblem skall lösas? Kommer du i kontakt med ADB-konsulter, beteendevetare eller produktionsrationaliserare vid utveckling av företagets verksamhet? Litar du på dessa specialister när de föreslår nya ADB-system, samarbetsträning eller produktionsutveckling? Händer det att företaget gör felinvesteringar genom att specialisterna "ordinerar fel medicin"?  Att satsa på "bra" förändringsåtgärder för aktuella problem blir allt viktigare för företag i dagens allt mer dynamiska och krävande omvärld. Men samtaidigt minnebär denna diagnosfas - eller som vi kallar den förändringsanalys - ofta ett intutivt och svårstrukturerat arbete. Finns det något sätt att mer systematiskt angripa ett företags utvecklingsproblem? Författarna presenterar ett exempel på en systematisk ansats för förändringsanalys som har utvecklats och tillämpats i nära samarbete med flera olika organisationer.  Artikelförfattarna är verksamma vid forksningsgrupp ISAC (Information Systems work and Analysis of Changes), Institutionen för Administrativ Databehandling, Stockholmns Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.  Arikeln var förpublicerad som en rapport TRITA-IB-ADB-4226S, Institutionen för Administrativ Databehandling (ADB), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universiet (1978-10-03)

 • 34. Goldkuhl, G.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Lundeberg, M.
  Change Analysis according to ISAC: Förändringsanalys enligt ISAC1979Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The report is published in English, Swedish as well as Dutch version.  Rapporten finns utgiven på svenska, engelska och holländska.  ------------------------------------------------  This report is a short description of an approach to change analysis of general nature. The approach is an attempt to achieve a more "systematic" way of analyzing needs for changes. The results from change analysis can be used as a direct basis for continued development work such as e.g.  - development of business activities

  - organizational and individual development

  - information systems development  ------------------------------------------------  Föreliggande rapport är en kortfattad beskrivning av en generell metod för förändringsanalys. Metoden är ett försök till ett mer systematiskt arbetssätt för att kunna analysera förändringsbehov. Resultaten från förändringsanalysen kan användas som ett direkt underlag för fortsatt utvecklingsarbete som t.ex.  - affärs- och verksamhetsutveckling

  - organisationsutveckling och personlig kompetensutveckling

  - informationsystemutveckling  ------------------------------------------------

 • 35. Goldkuhl, G.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Röstlinger, A.
  Att specificera informationssystem: En användarorienterad och systematisk metodik1982Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Informationssystem utvecklas för att stödja människor i deras verksamheter. Informationssystem används som stöd för människors kunskapsbildning och handlande i verksamheter. I den här boken presenteras en metodik för att specificera inforamtionssystem på ett användarorienterat och systematiskt sätt. Processen att specificera inforamtionssystem delas upp i tre steg:  1. Förändringsanalys (Är det informationssystem som är en möjlig och lämplig lösning på en organisations problem?)

  2. Verksamhetsstudier (Vilka olika inforamtionssystem skall man utveckla och vilka bidrag skall de ge till verksamheten?)  3. Informationsanalys (Vad skall informationssystemen göra, dvs vilka typer av meddelanden och regler skall de innehålla?)  Metodiken presenteras med hjälp av illustrativt genomgående praktikfall. Förutom de tre ovan nämnda områdena behandlas även datasystemutformning, dvs hur användarnas specifikationer kan utnyttjas för att utforma önskade datasystem.  Boken vänder sig till studerande vid universitet/högskolor och andra läroanstalter. Boken vänder sig även till personer verksamma i praktikfältet, såsom systemerare och informationsystemanvändare.  Boken var förpublicerad som en rapport TRITA-IB-ADB-1091, Institutionen för Administrativ Databehandling (ADB), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universiet (1979-08-01)

 • 36.
  Håkangård, Stig
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Användbar forskning inom informatik: Perspektiv och spetsområden2000Inngår i: Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället / [ed] Anders G. Nilsson & John Sören Pettersson, Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 7-30Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Informatik är ett expansivt kunskapsområde i dagens samhälle. Vi som kommer från Karlstadskolan anser att informatikens uppgift är att påvisa hur man med hjälp av modern informationsteknologi kan stödja operativa verksamheter, skapa nya affärsmöjligheter och bidra till en offensivare tjänsteutövning i privata företag och offentliga organisationer. Informatik som internationellt ofta heter "Information Systems" är ett flervetenskapligt ämne med inslag av tekniska, ekonomiska och pedagogiska aspekter. Vi bygger på ett synsätt som kallas för "användbar forskning". Detta innebär att vi kombinerar teoretisk stringens med praktisk relevans i vår forskning. Utmaningen ligger i att skapa en ömsesidig nytta för akademi och näringsliv vid tillämpning av teoretiska kunskaper i praktiken. I detta kapitel vill vi ge en introduktion i ämnet informatik utifrån olika perspektiv samt presentera de fem spetsområden som vi valt att koncentrera forskningen på vid Karlstads universitet

 • 37.
  Håkangård, Stig
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Consumable research in Information Systems: Perspectives and distinctive areas2001Inngår i: On Methods for Systems Development in Professional Organisations: The Karlstad University Approach to Information Systems and its Role in Society, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 7-31Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Information Systems is an expansive discipline in society today. As representatives of the Karlstad University approach we consider that the task of Information Systems is to illustrate how the use of modern information technology can support business operations; create new business opportunities and contribute to a more proactive service management in private companies and public organisations. Information Systems is a multidisciplinary subject with elements of technical, economic and pedagogical aspects. It is founded on an approach called "consumable research", which means that our research is a combination of theoretical rigour and industry relevance. The challenge is to create mutual benefits to both the academic world and the business community when implementing theoretical knowledge in practice. In this chapter we will introduce the subject Information Systems from different perspectives, and present the five distinctive areas on which we have concentrated our research at Karlstad University

 • 38. Lind, L.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Mikrofilm: En studie av tekniker, användningsområden samt erfarenheter med betoning på COM (Computer Output Microfilm)1973Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Microfilm is an informationmedium which in the last years has been met with a great interest owing to its ability of high paching density. It is important to be aware ofttwo things about microfilm:  - microfilm can many times be seen as a complement to other storage media rather than a substitute

  - microfilm is not suitable for all applications under all conditions  Two different microfilm techniques:

  1) traditional microfilming and

  2) computer output microfilm

  The last method means the converting of the digitally stored computer-information and human-readable text on microfilm.  A COM-system user can either bye his own equipment or trust to a service-bureau

 • 39. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  A Systematic Approach to Information Systems Development - Part I: Introduction1979Inngår i: Information Systems, Vol. 4, No. 1, 1979, pp. 1-12Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We shall in two articles describe the ISAC approach to information systems development. ISAC (Information Systems work and Analysis of Changes) is a research group at the department of Administrative Information Processing at the Royal Institute of Technology and the University of Stockholm, Sweden. Since 1971 research has been performed in the ISAC group around a new approach to information systems development with special emphasis on analysis and design of information systems. This work has been conducted in close contact with practical applications in different business companies and other organizations.  The ISAC approach has now been developed so far that it represents an interesting alternative with great possibilities for many applications in different organizations. Many large Swedish business companies have tried parts of the ISAC approach in one way or another. Some companies have decided that parts of the ISAC approach should be used within the company. An ISAC user group has been formed with representatives mainly from such companies. As to the other Scandinavian countries most ISAC applications are found in Norway, but also some in Denmark and Finland. Outside of Scandinavia, the ISAC approach has begun to be applied primarily in the Netherlands.  We hope that these two articles can help you to learn as much about the ISAC approach as you are interested in e.g.

  - to be able to compare it with other approaches;

  - to find out if you could make use of it;

  - to find out if you want to learn more about it;

  or for other reasons that you may have.  The article was prepublished as a report TRITA-IB-ADB-4223, Department of Administrative Information Processing, Royal Institute of Technology (KTH) and Stockholm University (1978-10-03)

 • 40. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  A Systematic Approach to Information Systems Development - Part II: Problem and Data Oriented Methodology1979Inngår i: Information Systems, Vol. 4, No. 2, 1979, pp. 93-118Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We have in two articles described the ISAC approach to information systems development. The purpose of the first article was to give an introduction and overview of this approach and to describe change analysis, the development area that precedes information systems development. Information systems development consists of analysis, design and realization of information systems. In the ISAC approach we divide analysis and design of information systems into the following four areas:  1. Activity studies (Problem oriented work)

  2. Information analysis (Problem oriented work)

  3. Data system design (Data oriented work)

  4. Equipment adaptation (Data oriented work)  The purpose of this second article is to describe each of these four areas in the same manner as we described change analysis in the first article. We then show how these different areas are related to each other in a summary. The article ends with short discussions about the effects of information systems development and how to learn more about the ISAC approach.  The article was prepublished as a report TRITA-IB-ADB-4224, Department of Administrative Information Processing, Royal Institute of Technology (KTH) and Stockholm University (1978-10-05).

 • 41. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Improving Software Design Methodologies by Adding Software Analysis1978Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In an earlier issue of Datamation journal (November 1977) Peters an Tripp have compared some representative software design methodologies. The use of these - no matter which one you prefer - can be substantially improved by adding software analysis to the methodology of your choice.  A representative list of typical problems that organizations experience today in connection with software development projects includes:  1. Project deadlines are not met

  2. Project costs are severely underestimated

  3. Project results are often more or less out of line with the users' needs

  4. Individual or varying methods are often used in systems development

  5. Communication problems exist:

  - between users and systems analysts

  - betwen different users

  - between different categories of systems developers

  - between systems designers and computer operations personnel

  6. Maintenance of old software occupies an increasing part of the total development resources  Improved software design methodologies may certainly help some of these problems - but only to a certain extent. Even if we had perfect software design methodologies, some problems of the first five types above would still remain, unless more also is done about software analysis methodologies

 • 42. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Information Systems Development: A Systematic Approach1981Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Information Systems are built for people - to help them to do a better job ... to help them improve their activities.  The ISAC approach is a systematic aid to the development of such systems. Here you will find the culmination of nearly 10 years work in the Research Group ISAC (Information Systems work and Analysis of Changes) at the Department of Administrative Inforamtion Processing, Royal Institute of Technology and the University of Stockholm in Sweden.  In the Scandinavian countries, the ISAC apporach is in widespread use both in academic education and business application. Recent international interest in this approach has encouraged authors Lundeberg, Goldkuhl and Nilsson to translate into English this most comprehensive of all books on the subject - for students in computer science ... systems analysts ... designers ... programmers ... and EDP managers.  Pacing special emphasis on analysis and design, the book "Information Systems Development" will prepare you to develop information systems according to the ISAC approach. You will find that the authors' use of continuing real-life case studies of information systems development projects add to interest - and contribute to this singularly readable overview of systematic approach to information systems development

 • 43. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Information Systems Development according to ISAC: Systemering enligt ISAC1978Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The report is published in English, Swedish as well as Dutch version.  Rapporten finns utgiven på svenska, engelska och holländska.  ------------------------------------------------  This report is a short description of an approach to information systems development of general nature which is labeled the ISAC approach.  Information systems development, or analysis and design of information systems, means work with producing models ("drawings") of information systems. The information systems are then built ("manufactured") according to these models.  Information systems development should only be performed if there is a need for new and changed information systems. New information systems are developed among other things in order to:  - enhance the capacity of the activities in an organization

  - enhance the ability of the acitivities in an organization to meet changes

  - systematize certain resource demanding and repetitive information processing activities  Information systems development is a difficult task. It is necessary to treat many different aspects of the information systems. It is therefore also necessary to work with different types of models of information systems. We distinguish between problem oriented models and data or computer oriented models. The problem oriented models describe "what" information systems shall do. These models should be produced by users and systems analysts in cooperation. The data oriented models describe "how" the information systems should be built from a computer oriented viewpoint.  ------------------------------------------------  Föreliggande rapport är en kortfattad beskrivning av en generell metod för systemering enligt ISAC-metoden.  Systemering, eller analys och utformning av informationssystem, innebär arbete med att ta fram modeller ("ritningar") av informationssystem. Efter dessa modeller bygger ("tillverkar") man sedan informationssystemen.  Systemering utförs bara om man har behov av nya eller förändrade informationssystem. Man utvecklar nya informationssystem bl.a. för att:  - öka verksamhetens kapacitet

  - öka verksamhetens förmåga att möta förändringar

  - systematisera vissa arbetskrävande och återkommande informationsbehandlingsmoment  Systemering är en komplex arbetsuppgift. Man måste behandla många olika aspekter på informationssystem. Därför måste man även arbeta med olika typer av modeller av informationssystem. Vi skiljer mellan problemorienterade modeller och dataorienterade modeller. Probelmorienterade modeller beskriver "vad" informationssystem skall göra. Dessa bör tas fram av användare och systemerare gemensamt. Dataorienterade modeller beskriver "hur" informationssystemen datatekniskt skall vara uppbyggda.  ------------------------------------------------

 • 44. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Information Systems Devolopment - A First Introduction to a Systematic Approach1978Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This research report is about information systems development with emphasis on analysis and design of information systems. It does not require any special knowledge of the subject. This report adresses itself to:  - information systems users, so that they can understand so much of information systems development according to ISAC that the can participate in such work together with other persons  - systems analysts/systems designers who want to read a short version in order to form a rough opinion of information systems development according to ISAC  The purpose of the report is to enable a good understanding of the ISAC approach to information systems development and to answer some of the questions that users of information systems usually have about information systems development

 • 45. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Systemering1978Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna bok handlar om systemering, dvs om analys och utformning av informationssystem. Innan systemering påbörjas, bör man ta reda på om det verkligen finns behov av att utveckla inforamtionssystem eller om behoven är av annat slag. Detta kallas för förändringsanalys. Syftet med boken är att på ett konkret sätt beskriva förändringsanalys och systemering enligt ISAC. Boken behandlar förutom förändringsanalys och de fyra systemeringsområdena (verksamhetsstudier, informationsanalys, datasystemutformning och utrustningsanpassning) även systemering som kommunikations- och inlärningsprocess. Boken innehåller rikligt med konkreta illustrationer, bl.a. i form av genomgående exempel med material hämtat från ett verklighetsbaserat prkatikfall.  Boken vänder sig både till personer som använder informationsssytem i sin egen verksamhet ("användare") och till personer vars huvudsakliga uppgifter är att analysera och utforma sådana system tillsammans med användare ("systemerare").  Författarna har parallellt med denna bok också skrivit en inledande bok om samma ämne med titeln "Systemering - En första introduktion". Den täcker också helheten i ISAC-ansatsen, men med en inriktning på att vara en lättförståelig orientering, när man första gången kommer i kontakt med ämnesområdet.  Boken finns översatt och utgiven på både engelska och holländska.

 • 46. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Systemering: En första introduktion1978Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna bok är avsedd som en första introduktion till systemering, dvs analys och utformning av informationssystem. Boken svarar på några av de frågor kring systemering som man vanligen ställer sig, när man först kommer i kontakt med ämnesområdet. Vidare introducerar den ISAC's systemeringsansats. Den riktar sig till personer som är obekanta med ISAC-ansatsern och vill bilda sig en uppfatning om denna.  Boken ger tillräckligt underlag för att man skall kunna tolka och förstå dokumentation från systemering. Den vänder sig därför bl.a. till användare som ska delta i utvecklingsprojekt där ISAC-ansatsen kommer att användas. Däremot räcker den inte som vägledning för framställning av sådan dokumentation. För sådan vägledning hänvisas istället till den mer omfattande boken "Systemering", som författarna skrivit parallellt med denna bok.  Boken finns översatt till engelska och även utgiven på holländska)

 • 47. Lundeberg, M.
  et al.
  Goldkuhl, G.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Systemeringsansats ISAC1978Inngår i: Data, nr 4, 1978, sid. 12-16 och nr 5, 1978, sid. 23-25 samt Data-nytt, nr 6, 1978, sid. 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I företag och andra organisationer upplever man idag ett ständigt ökande behov av väl fungerande informationssystem. Samtidigt har möjligheterna att bygga bra informationssystem ökat kraftigt på grund av den snabba tekniska utvecklingen på dataområdet. Konsekvenserna av detta är att fler och fler kommer att det direkt beröras av informationssystemen av olika slag i sin dagliga verksamhet. Kraven på medverkan vid analysen och utformningen av dessa system, dvs kraven på medverkan vid systemering, kommer att öka.  Vi skall i ett par artiklar kortfattat beskriva en anasats för systemering, ISAC-ansatsen. Det är en systemeringsansats som redan 1971 utvecklats i nära kontakt med praktiska tillämpningar och som nu utvecklats så långt att den för många tillämpningar i olika organisationer utgör ett intressant alternativ med stora användningsmöjligheter

 • 48. Moberg, B.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Tägtström, I.
  Välj rätt programvara: En skrift om hur man stärker företagets affärsverksamhet genom att välja rätt programvara1991Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Huvudbok och fristående Appendix med Checklistor och Kravlistor för inköp av programvara.  Att köpa programvara kan ses som ett utmärkt tillfälle att utveckla företaget och därmed stärka dess affärsverksamhet. Val av rätt programvara blir därmed en fråga av stor strategisk betydelse. De nya programvaror som nu finns på marknaden kan ge stora fördelar åt den som kan utnyttja deras möjligheter.  Vid köp av progrmavaror måste kundföretagets behov alltid stå i centrum. Att lära känna den egna verksamhetens behov är en viktig förutsättning för val av rätt programvara. Skriften "Välj rätt programvara" lär ut en enkel metod och ger med hjälp av bl.a. check- och kravlistor, konkret hjälp till att analysera den egna verksamhetens behov. Utifrån denna behovsanalys och med hjälp kravlistorna kan kunden undersöka marknaden och därmed lättare värdera de olika leverantörernas produkter. På detta sätt får kunden en inköpsguide till den "djungel" av programvaror som finns på marknaden.  Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) har medverkat till att ta fram denna praktiskt orienterade bok som gör det enklare att välja rätt programvara. Den bärande idén är att stärka kundens roll på en marknad

 • 49.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  A Business Developer's Toolbox - Methods in Concert: Keynote Speach at ISD 2002 Conference2002Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many companies are trying to create useful toolboxes for their method application in business development work. The main problem here is to build fruitful links between different methods in use. This paper will show a framework for method combination using chains and alliances of established methods in the market. This framework for working with methods in concert is based on techniques for meta-modelling and method evaluation (Nilsson, 1999). The perspective taken is how a business manager can communicate with a systems expert by applying common methods. A business developer's toolbox consists of a general map of methods för strategic development, process development and systems development and how these methods could interact in a practical situation.  The paper was presented at the following scientific conferences:  1. The Eleventh International Conference on Information Systems Development - ISD 2002, 12-14 September 2002, Riga Technical University (RTU), Latvia  2. The Second International Conference on Information Management Methodologies, 3-4 April 1998, Växjö University, Sweden

 • 50.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Affärsutvecklarens verktygslåda: Utvecklingsarbete med metoder i samspel2001Inngår i: Gottschalk, P. & Welle-Strand, A. (red.) (2001). Læring gjennom økonomi, system og prosjekt, pp. 195-218, Oslo: NKI Forlaget , 2001Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  I början av 90-talet fick jag ett uppdrag av några svenska företag att skapa konturerna för ett koncept som kallades för "Affärsutvecklarens Verktygslåda". Företagens problem visade sig inte ligga i hur själva urvalet av metoder går till inom organisationen utan snarare hur man kan skapa fruktbara kombinationer mellan de olika metoder som används vid utvecklingsarbete. Fokus blev således hur man kan få ett väl fungerande samspel mellan valda metoder i en verktygslåda. Ett konkret förslag på angreppssätt att kreera en Affärsutvecklares Verktygslåda har presenterats tidigare i Nilsson (1999). Detta bidrag är ett försök att gå ett steg vidare och reflektera över viktiga dimensioner att beakta vid konstruktion av en Affärsutvecklares Verktygslåda. En checklista med 10 olika dimensioner presenteras, vilka bygger på tidigare kunskaper från egen forskning kring metodutveckling samt kartläggningar av olika etablerade metoder som idag används på marknaden

123 1 - 50 of 139
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf