Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 601
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Emilia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Renhult, Elena
  Fräsch och strukturerad med attityd: Ett examensprojekt om tidningslayout2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  AbstractPresentation of the problem: The goal with this graduation project is to produce a new visual concept for the student newspaper Campus, this will be expressed in the form of page templates. The page templates will have a visual concept that appears through graphical elements. The client's wishes were that the student newspaper should be audience appropriate, attractive, inviting, reliable, modern and functional to work with.Theory: In order to implement the wishes and in a good way produce a consistent visual concept, we took a starting point in theory of graphic design. This theory has taken many of its principles from aesthetic theory, and therefore have we also used aesthetics to provide a deeper theoretical aspect. The principles we used in graphic design is; how to create a unity in the layout by using basic elements such as text, images, and white space. We have also looked at alignment-, form-, color-, contrast-, typography- and placement principles. The principles we have applied from aesthetics are color repetition, color contrasts, balance, visual harmony and depth.Method: The empirical studies consisted of a qualitative content analysis of student newspapers, followed by a focus-group study with respondents from the Campus newspaper target group. The purpose of the two studies was to, via a content analysis, get a general picture of the design language that is used on the market today. This, combined with theory, helped us to create a visual expression that stands outside the general form. It was done in four different dummies, these dummies were discussed by the focus-group.Results: Our first empirical study showed how student newspapers are designed today. With support of theory, the functioning principles was sorted out and used in the four dummies. During the focus-group analysis, opinions about the dummies were presented. We could therefore see what the respondents wanted in the page templates. Together with the client's wishes and analysis from the empirical studies, a new concept developed. It will be perceived as clean and structured together with attitude.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fräsch och strukturerad med attityd
 • 2.
  Adams, Paul C.
  et al.
  University of Texas at Austin, USA.
  Jansson, André
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Communication Geography: A Bridge Between Disciplines2012Ingår i: Communication Theory, ISSN 1050-3293, E-ISSN 1468-2885, Vol. 22, nr 3, s. 299-318Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We call for a fundamental restruc turing of research paradigms in geography and media/communication studies to form a bridge between core concerns of the 2 disciplines. This endeavor responds to contemporary historical changes: mediated/mediatized mobility, technological convergence, interactivity, new communication interfaces, and the automation of surveillance. Long-standing concern with a set of issues we call representations, textures, structures, and connections provides a foundation for this interdisciplinary bridge. Integrating these concerns would produce a semi autonomous field, manifested through collaborations between geographers and media theorists.

 • 3.
  Agin, Sol
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hungerns Ansikte: En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 20112013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida amerikanska och brittiska dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 utvecklades och förändrades från en månad innan och en månad efter att FN den 20 juli samma år förkunnade att området var drabbat av svält. Dessutom avses undersöka om rapporteringens fokus förändrades efter 20 juli för att sätta dagens rapportering i förhållande till tidigare rapportering av svältkatastrofer i Afrika, eftersom rapporteringen är avgörande för omvärldens respons.

  I denna uppsats ställs fyra forskningsfrågor; Hur förändrades rapporteringsfrekvensen efter 20 juli 2011 i förhållande till teorier om katastrofrapportering? Hur förhåller sig Storbritanniens och USA:s rapportering om positiva respektive negativa ämnen med tidigare bilder av Afrika och compassion fatigue?På vilket sätt skiljer sig rapporteringen åt innan och efter 20 juli 2011 i förhållande till katastrofrapportering? Hur ramas det egna landet in i artikeln, det vill säga vilken form av uppmärksamhet får landet artikeln publiceras i för sina insatser?

  Denna uppsats baseras på ett teoretiskt ramverk som innefattar inramning, nyheters rapportering av katastrofer, compassion fatigue (den gradvisa minskning av medkänsla hos en publik som blivit mättade av en viss typ av rapportering). Denna studie är en kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys där data har samlats in kvantitativt för att skapa kategorier för ramar samt för att kunna jämföra data mellan de båda länderna på ett konkret sätt. Därefter har resultaten analyserats kvalitativt.

  Rapporteringsfrekvensen för de båda länderna i de för studien utvalda 67 artiklarna steg efter 20 juli och således visade det sig att en katastrof ökar mediebevakningen i detta fall, vilket är i linje med teorierna om katastrofrapportering. Rapporteringen placerade sig tydligt på den negativa rapporteringsskalan, även detta i linje med teori om katastrofrapportering, men även i likhet med compassion fatigue och inramningsteori. Innehållet i artiklarna påverkades knappt, men för de amerikanska tidningarna blev innehållet mer positivt efter 20 juli. De brittiska tidningarna ökade sitt negativa innehåll efter 20 juli. Rapporteringen hade primärt inget större fokus på ländernas insatser på Afrikas horn, vilket inte stämmer överens med teorier om bilden av Afrika.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hungerns Ansikte: En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 2011
 • 4. Andersson, Amgnus
  et al.
  Jansson, André
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Media Use and Cultural Identity: Results and Reflections from an Interview Study in Two Different Parts of Göteborg1997Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5. Andersson, Magnus
  et al.
  Jansson, André
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  The Blurring of Distinctions: Media Use and the Progressive Cultural Lifestyle1998Ingår i: Nordicom Review, Vol. 19, No. 2: 63-78Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Cullberg, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Jag Twittrar för Er: Nytänkande och ambassadörskap i medielandskapet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Projektet har som syfte att ta reda på hur fenomenet Rotationcuration har förändrat arbetet med Sverige som varumärke.

  Frågeställningar: Den övergripande frågeställningen som uppsatsen utgår ifrån är: Hur har rotationcuration förändrat arbetet med varumärket Sverige för VisitSweden?

  För att besvara huvudfrågeställningen på ett enklare sätt används ett flertal underfrågor vilket följer:

  Vilka strategier använder VisitSweden (VisitSweden.) sig av för att marknadsföra Sverige på Twitter?

  Vilken syn har VisitSweden. på Sociala medier?

  Hur ser varumärkesbyggandet ut på twitterkanalen @sweden när det kommer till varumärket Sverige?

  Hur användandet av kuratorer demokratiserat arbetet med projektet Curators of Sweden?

  Teori: De teorier som uppsatsen huvudsakligen utgår ifrån är Nations branding, Public diplomacy och Medialisering med tyngden på Public diplomacy. Förutom dessa har även teorier om Public relations och Publika sfären använts i viss mån.

  Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Curators of Sweden. Inom ramen för fallstudien har vi bland annat granskat twitterkanalen @swedens nyhetsflöde, dokumentet Sverigebilden har undersökts och en intervju gjorts med VisitSwedens head of Social media.

  Resultat: Undersökningen visar på ett nyanserat sätt hur man genom en twitterkanal kan marknadsföra ett land som varumärke och hur man använder sig av ambasadörer för att lyckas. VisitSweden visar på hur man genom förberedelse och kontroll kan få all Public relations att bli bra Public relations. Man har genom att vara tidig in i mediet på ett inovativt sätt kunna bryta mark och skapa intresse, men har är kanske inte lika öppna som man kan tro vid första anblick trots användandet av kuratorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jag Twittrar för Er
 • 7. Bakardjieva, Maria
  et al.
  Svensson, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Skoric, Marko
  Digital Citizenship and Activism: Questions of Power and Participation Online2012Ingår i: JeDEM eJournal of eDemocracy, ISSN 2075-9517, Vol. 4, nr 1, s. i-ivArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Bengts, Elina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Johansson, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Den "perfekta" stormen: En studie av nyhetstäckningen kring en naturkatastof i västerländska tidningar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker visa på hur medierapporteringen av en nordamerikansk naturkatastrof ser ut och skiljer sig från varandra i tidningars internetupplagor från olika västerländska länder utifrån sex syftesfrågor;

  På vilket sätt har amerikanska och svenska nyhetsmedier rapporterat om katastrofen?

  Vilka huvudsakliga teman skriver tidningarna om?

  Vilka källor kommer till tals?

  Vilka händelser fokuserar tidningarna på?

  Hur har ländernas tidningar rapporterat om länder katastrofen drabbade innan den nådde USA?

  På vilka sätt skiljer sig ländernas tidningar från varandra?

  Länderna utvalda för att besvara frågan är USA och Sverige, och tidningarna från respektive land uppsatsen använder för att besvara frågan är Washington Post, Huffington Post, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Den nordamerikanska naturkatastrofen som uppsatsen ska undersöka är orkanen Sandy, som mellan dagarna 22 och 31 oktober 2012 färdades från Jamaica till USAs östkust där den skingrades efter att ha orsakat skador för miljarder efter hela sin resväg. För att analysera materialet så har kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys tillämpas. Teorierna som uppsatsen tillämpar de två metoderna på är Entmans Framing-teori, nyhetsvärdering enligt bland andra, Henk Prakke. Teorier om agenda setting och journalistisk praktik tillämpas också för att påvisa hur tidningar kan påverka sitt innehåll på olika sätt. Det kvantitativa materialet består av sammanlagt 194 artiklar från de fyra olika tidningarna och det kvalitativa materialet av en artikel av speciellt intresse per tidning.

  Resultatet redovisas i två delar, en per metod. I undersökningen framkommer det att täckningen mellan länderna på en del punkter är mycket lika och på andra mycket olika. Täckningen av orkanen var mellan länderna lika i sitt stora fokus på USA i majoriteten av alla artiklar, likaså var tidningarnas täckning lika i frekvensen som artiklarnas innehåll var alarmerande eller neutrala förmedlare. Skillnader fanns dock mellan länderna i hur ländernas täckning av andra länder än USA sett ut, där de svenska tidningarna visade sig nästan uteslutande täcka Haitis situation, till stor del som en del i täckningen av landets många problem i stort, medan USA täckte Jamaica och Kuba, men endast i förbifarten och som en del av den allmänna rapporteringen om orkanens resväg. Uppsatsens slutsats är att skillnaderna som hittats, beror på det uppfattade kulturella avståndet mellan länderna som undersökts och länderna som drabbats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den "perfekta" stormen
 • 9.
  Bergström, Stina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Björklund, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Att vårda en identitet: En studie om hur vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun arbetar med att förmedla organisationsidentitet till sina anställda2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för hur ledningen inom en organisation arbetar med att förmedla en önskad organisationsidentitet till sina anställda samt söka förståelse för hur detta arbete uppfattas av de anställda. 

  Studien genomfördes på vård- och omsorgsförvaltningen inom Karlstads kommun och som metod användes kvalitativa intervjuer. Enskilda intervjuer med ledningen för vård- och omsorgsförvaltningen samt gruppintervjuer med anställda på två vårdboenden genomfördes. De enskilda intervjuerna sökte förståelse för hur ledningen praktiskt arbetat med att stärka organisationsidentiteten medan gruppintervjuerna sökte förståelse för hur de anställda uppfattat identitetsarbetet samt dess faktiska innehåll.

  Studiens teoretiska ramverk består av Edgar H. Scheins respektive Mary Jo Hatch modeller över organisationskultur. Rodney T. Ogawa och Steven T. Bosserts tankar om ledarskap som organisatorisk kvalitet belyses samt Stuart Albert och David Whettens definition av begreppet organisationsidentitet redogörs för. Karl E. Weicks teorier om sensemaking inom organisationer och Norbert Wileys tre nivåer av sensemaking presenteras.

  Under år 2011 genomförde Karlstads kommun en satsning på att implementera värdegrunder hos de anställda. Ledningen formulerade värdegrunderna i ett antal trycksaker. De anställda fick ta del av materialet och diskutera fram vad dessa värdegrunder skulle komma att innebära på just deras enheter. Detta skedde under ett “värdegrundsinternat” som ägde rum under två dagar. Det konkreta arbetet med värdegrunder har sett likadant ut på samtliga enheter inom förvaltningen.

  Resultatet visar att ledningen för vård- och omsorgsförvaltningen delar en uppfattning om värdegrundsarbetet som värdefullt och framgångsrikt. Bland de anställda har värdegrundsarbetet mottagits olika och deras uppfattningar och tolkningar skiljer sig åt. Det mönster som kunnat urskiljas var att ledningen hade en abstrakt och övergripande syn på värdegrunderna medan de anställda var mer konkreta i sina uppfattningar. Ledningens syn på värdegrundssatsningen var positiv medans de anställda uttryckte sig som blygsamt positiva eller neutrala. Att få arbeta med värdegrunder uppfattades positivt av de anställda, det var dock svårt att fånga in hur de uppfattade själva värdegrunderna. Till vilken omfattning värdegrunderna har förankrats hos de anställda och om satsningen gett önskat genomslag är därmed svårt att uttala sig om. Detta beror till stor del på att konkret återkoppling av satsningen ännu inte fåtts.

 • 10.
  Bjerkland, Albin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Edman, Benjamin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Laget före jaget?: En kvalitativ studie om hur svenska sportorganisationer kommunicerar under en spelares individuella kris2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idrottsskandaler blir ofta uppmärksammade i nyhetsmedier och aktörerna i krisen behöver därför uttala sig offentligt. Denna studie undersöker hur svenska sportorganisationer, Malmö FF, IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam, hanterar en kris som uppstått från ett individuellt övertramp. Mer specifikt försöker studien att ta reda på hur och till vilken grad laget skyddar sin organisation, respektive den anklagade spelaren i den externa kommunikationen. För att kunna svara på de frågeställningar som studien utgår från har en retorisk textanalys genomförts, där användandet av ethos, pathos, logos och responsstrategier har analyserats. Hela denna uppsats genomsyras av Benoits (1997a) image repair theory, då en stor del av analysen handlar om vilka responsstrategier inom denna teori klubbarna använder för att skydda sin egen, respektive spelarens image under krisens händelseförlopp. Utöver image repair theory presenteras tidigare forskning som är väsentlig för forskningsområdet, för att kunna jämföra denna studie med tidigare resultat. Forskningen presenteras under flera kategorier: personligt varumärkesbyggande, fans, monopolstatus, tisdsanpassad krisrespons, organisationer i en individuell kris och retorik inom kriser. Analysen som genomförts tyder på att krishanteringen inom sportvärlden kan skilja sig från andra områden, när det kommer till konsekvenser för den anklagade/skyldige och stödet från organisationen till individen som krisen är grundad på. Vad som även uppmärksammas i denna studie är att en negativ krishistorik påverkar stödet från organisationen till individen. En klubb som varit inblandad i kriser tidigare behöver fokusera på att skydda laget, istället för spelaren. De slutsatser som dras är att strategierna bolstering och corrective action används mest när det kommer till att skydda laget, medan strategierna för att skydda spelaren skiljer sig mer från lag till lag. De strategier som är vanligt förekommande för att skydda spelaren är dock mortification, corrective action, attack the accuser, bolstering och victimization. Den sistnämnda är en strategi myntad av författarna av denna uppsats. Ethos används framförallt för att skydda laget, medan pathos framförallt används för att skydda spelaren. Vad som även bör nämnas är att studien tyder på att fokuset på att skydda laget eller individen påverkas av typ av kris och krishistorik. Denna undersökning bidrar till en kunskap kring hur en offentlig persons övertramp påverkar en organisation. Den belyser även skillnader i hur en organisation beskylls beroende på om det är en känd person eller inte som är anklagad, vilket kan kopplas till generella klyftor i det svenska samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lagetförejaget_Kandidatuppsats_Bjerkland_Edman
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 11.
  Björnberg, Sophie
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Facebook i undervisningen?: Gymnasieelevers attityder till att använda Facebook som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Facebook i undervisningen
 • 12.
  Blom, Fredrik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Badea, Gabriela
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Webbplatsutveckling: En ny webbplats för Noroffice2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Webbplatsutveckling
 • 13.
  Braunerhielm, Lotta
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Ryan Bengtsson, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Methods for collaborative geomedia: Development of place based tourism experiences2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The fast pace of technical development within the tourism industry creates a gap between technology and the resources and knowledge of many small business owners. By launching the Geomedia approach within the research field in tourism studies, we are building a bridge between technology and people and connecting media with a place-based perspective. This also influences our method.

  In this paper we present a pilot study as part of an ongoing research project, where the purpose is to develop a method for site specific digital media productions. Taking our starting point in two specific tourist sites, one nature-based site and one cultural heritage site, we use the historical geography in a coordinated innovation process. We have been drawing on knowledge from various agents such as researchers, digital developers, the public sector, tourism business and users (visitors / locals). In this paper we will discuss the development of a place-based method.

 • 14.
  Bucuk, Alija
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Jansson, Linda
  Sociala Molly - En modig och udda kärlekssaga med intergritet: En fallstudie i vilken roll sociala medier har för ett svenskt modeföretag2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 15.
  Burkart, Patrick
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Developing a Global Media Studies Curriculum2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 16.
  Burkart, Patrick
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hacking, jamming, boycotting, and out-foxing the markets for new media2011Ingår i: Online territories: Mediated practice and social space / [ed] Christensen, M., Jansson, A., and Christensen, C., New York, NY: Peter Lang Publishing Group, 2011Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 17.
  Burkart, Patrick
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Music and cyberliberties: The Swedish Pirate Party as global bellweather2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 18.
  Burkart, Patrick
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Iverson, Joel
  University of Montana.
  Theoretical and practical approaches to cyberinfrastructure, virtual research environment, and virtual organizing for e-science, e-social science, and digital humanities2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cyberinfrastructure and virtual research environment related conversations over the last two NCA conferences acknowledged the need to explore communication theories in virtual organizational context for large-scale research. This two-part panel explores the theoretical and practical issues related to the communication processes of technology implementation, virtual organizing, distributed collaboration, and online scholarly activities by researchers in hard sciences, social sciences, and humanities. We aim to identify disciplinary, technological, processual, and human factors of effective virtual organizing.

 • 19.
  Burkart, Patrick
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Westgate, Christopher
  Una convergencia con sabor: Mobile music in Mexico2013Ingår i: The Oxford Handbook of Mobile Music Studies / [ed] Sumanth Gopinath and Jason Stanyek, Oxford: Oxford University Press, 2013, Vol.1Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 20.
  Burnett, Robert
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Internet and Broadband in Sweden2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 21.
  Burnett, Robert
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Baym, Nancy
  Amateur Experts:: International fan labour in Swedish independent music2009Ingår i: International journal of cultural studies, ISSN 1367-8779, E-ISSN 1460-356X, Vol. 12, nr 5, s. 433-449Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 22. Burnett, Robert
  et al.
  Mithander, Conny
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Högberg, Lasse
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Implementeringens Sköna Konst1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Burnett, Robert
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Wikström, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Music production in times of monopoly: The example of Sweden2006Ingår i: Popular music and society, ISSN 0300-7766, E-ISSN 1740-1712, Vol. 29, nr 5, s. 575-582Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 24.
  Burnett, Robert
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Wikström, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Same Songs, Different Wrappings: The Rise of the Compilation Album2009Ingår i: Popular Music and Society, ISSN 0300-7766, Vol. 32, nr 4, s. 507-522Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 25.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Arga leken med Göran Persson: interaktion och interaktivitet på partiernas webbplatser2007Ingår i: Paketerad politik: elva essäer om politik och medier / [ed] Mats Ekström & Åsa Kroon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2007, s. 79-94Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 26.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Cyberspace as Public Space2006Ingår i: Democratic eGovernance: approaches and research directions / [ed] Olsson, J. & Åström, J., Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2006, s. 119-134Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 27.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Forskningsanknytning med IKT: Röster från lärarutbildningen vid Karlstads universitet2012Ingår i: Lärarutbildningens möte med framtiden: kvalitet och kompetens, Kalmar: Linnéuniversitetet , 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen inom IKT- och medieområdet har under det senaste decenniet kommit att utmana den platsbundna undervisningsformen. Distansutbildningarna och former för s.k. "blended learning" attraherar studenter på många lärosäten och teknik för datormedierad kommunikation (i synnerhet s.k. lärplattformar eller LMS:er) blir på så sätt bärande delar i undervisningen. Samtidigt innebär detta att tekniken i sig liksom aktörers förhållningssätt och färdigheter i att använda tekniken – den digitala kompetensen – blir central för lärandet och utbildningens kvalitet. I denna studie som är en fallstudie vid Karlstads universitet undersöks universitetslärares och studenters förhållningssätt till den datormedierade kommunikations betydelse och potential i högre utbildning. Mer specifikt undersöks lärares och studenters erfarenheter och föreställningar om hur IKT kan användas på sätt som främjar en god forskningsanknytning.

  Den pedagogiska formen betonas av flera forskare som central för att skapa forskningsanknytning. Clark (2008) lyfter fram den pedagogiska formen, dvs. seminarier och laborationer, som kännetecknande för Humboldts princip om ett nära samband mellan forskning, utbildning och studier. Säljö (2006) framhäver i likhet med Björklund (1991) seminariet som en grundpelare som bör utvecklas som en akademisk grundform på alla nivåer. Även på grundnivå ska seminariet ses som ”en gemensam arbetsplats där studenterna får odla en vetenskaplig attityd.” Seminariet ger studenterna möjlighet att ”öva sig i tolkning, analys och argumentation, till exempel genom att läsa och diskutera källmaterial eller vetenskapliga texter.”

  Resultaten från studien visar att begreppet forskningsanknytning tenderar reduceras till innehålls- och personaspekter (jfr. Säljö 2006) och att detta kombinerat med ett begränsat synsätt på IKT bland lärarutbildare innebär påtagliga hinder för främjande av en forskningsnära undervisning.

 • 28.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Interaktivitet2009Ingår i: Mediesamhället - centrala begrepp / [ed] Berglez, Peter och Olausson, Ulrika (red), Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 157-176Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Slutna rum och porösa nätverk: föreställningar om forskningsanknytning, IKT och sociala medier2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Den internetbaserade kommunikationstekniken, som i dag ofta reduceras till att handla om de s.k. ”sociala medierna”, öppnar upp nya intressanta möjligheter, men ställer också nya krav på lärandet (Buckingham & Willet, 2006; Buckingham, 2008; Jenkins, 2006a; Jenkins, 2006b; Tapscott & Williams, 2006; Enochsson, 2009) och på de lärande individer som förväntas delta i dessa ”offentliga” (eller "semi-offentliga") kommunikativa praktiker. Även om många studenter troligtvis är positiva till och angelägna om att göra sina röster hörda på dessa arena, gäller inte detta alla och i alla sammanhang. Här finns en möjlig konflikt kring å ena sidan krav på att studenter tillskansar sig verktyg för att kunna fungera i ett kommande yrkesliv och å andra sidan olika studenters förhållande till att bli synliga publikt; inte helt olikt förmågan eller rädslan att exempelvis tala inför en grupp, här dock med helt andra uttryckssätt.

  Utvecklingen inom IKT- och medieområdet har under det senaste decenniet påtagligt kommit att utmana den platsbundna undervisningsformen som äger rum i en sal med en lärare som berättar/föreläser för studenter som lyssnar och antecknar. Distansutbildningarna och former för s.k. "blended learning" blir viktigare och attraherar studenter på många lärosäten och teknik för datormedierad kommunikation (i synnerhet s.k. lärplattformar som exempelvis itslearning) blir på så sätt bärande delar i undervisningen. Samtidigt innebär detta att tekniken i sig liksom aktörers förhållningssätt och färdigheter i att använda tekniken – den digitala kompetensen – blir central för lärandet och utbildningens kvalitet. I denna studie som är en fallstudie vid Karlstads universitet undersöks universitetslärares och studenters förhållningssätt till den datormedierade kommunikations betydelse och potential i högre utbildning. Mer specifikt undersöks lärares och studenters tankar och idéer om hur IKT och sociala medier kan användas på ett sätt som främjar en god forskningsanknytning. I vilken mån kan IKT och sociala medier bidra till att designa ett lärande där studenter hamnar i situationer där de själva lär sig att identifiera agenlägna problem, ställa relevanta frågor, positionera sig, genomföra någon form av analys och komma fram till valida ståndpunkter, dvs. en forskningsorienterad praktik.

 • 30.
  Buskqvist, Ulf
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Spectators, visitors and actors: Addressing young citizens in politics online2009Ingår i: Young citizens, ICT´s and Democracy / [ed] Dahlgren, P & Olsson, T (red), Gothenburg: Nordicom Books , 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Buskqvist, Ulf
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Enochsson, Ann-Britt
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Digital kompetens som förutsättning och lärandemål i nätbaserad lärarutbildning (ingår som del i symposiet "Lærerkvalifiseringens dimensjoner og organisering")2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 32.
  Buskqvist, Ulf
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Molin, Lennart
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Forskningsanknytning och IKT: Röster från lärarutbildningen vid Karlstads universitet2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur ett forskningsanknutet IKT-perspektiv kan stärkas och integreras i högre utbildning. Studien är en fallstudie av lärarutbildningen vid Karlstads universitet och syftar till att identifiera och belysa de förutsättningar som finns inom högre utbildning att åstadkomma och förankra forskningsanknytning av och med IKT. Det övergripande syftet utgörs av två delar; att (1) beskriva vilken forskning om IKT med anknytning till lärarutbildningen som i dagsläget finns på universitetet, och (2) beskriva vilka möjligheter som finns att forskningsanknyta lärarutbildningen avseende IKT. Metoderna som används är fokusgrupper, en kartläggning av forskningsdatabasen samt intervjuer.

  Studien visar att det finns en avsaknad av forskningsprojekt om IKT, liksom bristfälliga kunskaper bland lärarutbildarna om vilken forskningslitteratur som finns att tillgå och knyta an till inom ramen för utbildningen. Det finns ett stort intresse för frågan och det betraktas som angeläget att lärosätet bedriver forskning om IKT som är relevant för lärarutbildningen. En central förutsättning för att kunna ha en forskningsanknuten lärarutbildning på ett kunskaps-/kompetensområde är att det finns aktuell forskning att tillgå. Lärarutbildningen vid Karlstads universitet har ett tydligt behov av att få en ökad forskningsaktivitet om frågor som rör lärande och undervisning i relation till IKT. En rimlig ambition torde vara att det inom ”det moderna universitet” bedrivs lärarutbildningsrelevant forskning som innefattar aspekter av modern informations-, kommunikations- medieteknik.

  Studien visar vidare att IKT inte enbart är ett kunskapsområde som kan forskningsanknytas utan också ett medel (ett verktyg) för att underlätta och skapa nya möjligheter för studenterna att komma nära forskningens praktik. Frågan huruvida det på lärosätet finns relevant forskning om IKT som kommer lärarutbildningen tillgodo bör således kompletteras med frågan hur IKT kan användas så att studenterna hamnar i situationer där de själva lär sig att identifiera angelägna problem, ställa relevanta frågor, positionera sig, genomföra någon form av analys och komma fram till valida ståndpunkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Forskningsanknytning och IKT
 • 33.
  Cever, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Huuhka, Tiina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  #Godaremat: En studie om hur en reklamkampanj för ett ekologiskt varumärke kan utformas2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att fördjupa oss i hur teori, metod och beprövad erfarenhet kan användas vid utformandet av en reklamkampanj. Vi har använt de kunskaper vi fick till att sammanställa en reklamkampanj åt uppdragsgivaren Zest som är en ekologisk matbar i Karlstad. Målet med kampanjen var att visa upp deras unika utbud av mat. För att vi skulle kunna utforma en kampanj som var både visuellt attraktiv och kunde nå ut till tänkbara kunder på bästa sätt grundades kampanjen i både teori om grafisk formgivning och dess principer. De principer vi använde inom grafisk formgivning var layout, bilder och bildkomposition samt typografi. Grafisk formgivning har hämtat många av sina principer från estetiken och därför använde vi oss även av estetiken som grund. Utöver dessa har vi använt oss av teorier om varumärke och identitet då uppdragsgivaren är väldigt måna om sitt varumärke och vill kontinuerligt jobba för att utveckla och göra det starkare. För att ha en teoretisk grund till budskapet i kampanjbilderna har vi även använt studerat hur man skriver för reklam. Vi har även studerat kommunikationskanaler och hur vi bör använda dessa för att nå ut till målgruppen. Utöver teorin och erfarenheter, grundas valet av kommunikationskanal samt budskapet i kampanjen på den empiriska undersökningen som utfördes i samband med projektet. Vi utförde en kvantitativ målgruppsundersökning i form av enkät med huvudsyfte att undersöka vad målgruppen har för matpreferenser samt vad som får dem att besöka en restaurang. Målgruppsundersökningen visade att målgruppen inte följer någon specifik kosthållning men tycker att ekologisk, fairtrade och närodlad/nyproducerad mat är viktig när de besöker en restaurang. Tillsammans med målgruppsundersökningens resultat och teorierna kunde vi utforma kampanjbilder som kan locka till sig kunder från dem närliggande platserna och samtidigt visa upp Zests unika utbud. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Cheruiyot, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  The 7th Mass Medium: An Exploration into the Role of Mobile Media in Development2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mobile Mass Medium
 • 35.
  Cheruiyot, David
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Ferrer Conill, Raul
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Extract. Inject. Repeat.: Expanding journalistic practice through civic technologies and data journalism2018Ingår i: Nordic Data Journalism Conference (NODA18): “The second wave of data journalism research”, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 36.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  ABBA 1974: The Birth of Swedish Modernity?2007Ingår i: Media Res: A Media Commons ProjectArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Art, Dissent and the Moorean Dilemma2005Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 38.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Born in the USA Turns 252009Ingår i: Le Monde Diplomatique, ISSN 1695-758X, nr marchArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 39.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Brave New Films: Using Documentary and the Internet as Tools for Political Organization2009Ingår i: Documentary Films Redefining the Genre, Ahmedabad, India: ICFAI University Press , 2009Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 40.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Breaking the News: Concentration of Ownership, Attack on Unions and Government Regulation in Turkey2007Ingår i: Global Media & Communication 3(2)Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 41.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Breaking the News: Concentration of Ownership, the Fall of Unions and Government Legislation in Turkey2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 42.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Context and the developed world: Newspaper coverage of crisis in Scotland and Belgium1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 43.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Defending, Representing or Branding? Gringo Magazine and Swedish Multiculturalism2008Ingår i: Shifting Landscapes: Film and Media in European Context / [ed] M. Christensen & N. Erdogan, Cambridge: UK: Cambridge Scholars Publishers , 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Democratizing Film? Folkets Bio, FilmCentrum and Swedish Cinema after 19682008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 45.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Documentary Films After 9/112009Ingår i: Studies in Documentary Film, ISSN 1750-3280, E-ISSN 1750-3299, Vol. 3, nr 3, s. 197-198Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 46.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  European Media after Re-regulation2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 47.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Fahrenheit 9/11 Üzerine Düşünceler2005Ingår i: Seyir: Sinema Dergisi (Turkish language publication), Vol. 2Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  For Many, British is Better2004Ingår i: British Journalism Review (2004) 15(3)Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  God Save Us From The Islam Clichés2006Ingår i: British Journalism Review (2006), 17(1)Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Christensen, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hey Man, Nice Shot: Setting the Iraq War to Music on YouTube2009Ingår i: The YouTube Reader / [ed] P. Snickars & P. Vonderau, London: Wallflower Press / National Library of Sweden , 2009, s. 204-217Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 601
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf