Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 228
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlgren, Josefin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  EN SVENSK VARIANT AV BEPS-PROJEKTETS ÅTGÄRD 4: En komparativ studie av hur OECD:s föreslagna ränteavdragsbegränsningsreglering bör utformas i Sverige utifrån artikel 4 i EU-kommissionens förslag till direktiv mot skatteundandraganden, det alternativa förslaget i företagsskattekommitténs slutbetänkande från 2014samt tyska och finska begränsningsreglerför ränteavdrag2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter att Industrivärden-domarna meddelats i slutet av 2007 stod det klart att det var godtagbart för koncerner att skatteplanera med hjälp av rätten till avdrag för lånekostnader som föreskrivs i inkomstskattelagens (1999:1229, IL) 16 kap. 1 §. Eftersom lagrummet inte ställer några krav på att den uttagna räntan beskattas kunde koncerner, via lån mellan koncernbolagen, framkalla en lägre beskattning genom att strategiskt välja att inte beskatta uttagen ränta men erhålla avdrag för räntekostnader. Detta resulterade i att ett förslag till lagstiftning i form av ett avdragsförbud hastades fram under sommaren 2008 och började tillämpas redan den 1 januari 2009. När bestämmelserna omsattes i praktiken klargjordes att lagrummens flertaliga subjektiva rekvisit vållade en stor osäkerhet. Bestämmelserna reviderades under 2013, men man lyckades inte avhjälpa tillämpningssvårigheterna. Efter en lång granskning av EU-kommissionen inleddes under 2015 därutöver ett formellt överträdelseförfarande mot Sverige eftersom reglerna befanns avskräcka företag från etablering. Parallellt med detta så har företagsskattekommittén efter tre års utredningar presenterat ett förslag på ett nytt regelverk för ränteavdrag. Eftersom detta ansågs vara unikt och internationellt frånvändande ombads emellertid kommittén att arbeta om förslaget med fokus på en resultatbaserad modell. Samtidigt har Sverige varit med och tagit fram en ny modell för ränteavdrag inom ramen för BEPS-projektet, och under 2015 antagit denna inom ramen för BEPS åtgärdsplan 4. Idag befinner sig Sverige således i en situation där det finns begränsningsregler för ränteavdrag som är hårt kritiserade och nu också anmälda som fördragsstridiga av EU-kommissionen. Samtidigt håller regelverket på att omarbetas av FSK som ombettsatt föreslå internationellt vedertagna regler till 2017. Samtidigt kan det antas att Sverige kommer införa en variant av OECD:s modell som föreslås i BEPS åtgärdsplan 4eftersom det inte gjorts några reservationer vid antagandet under 2015. Mot bakgrund av detta behöver såvitt författaren kan bedöma de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna ersättas av de lagstiftningsåtgärder som man tillsammans med OECD arbetat fram i BEPS-projektets åtgärdsplan 4. Särskilt med beaktande av att EU nu också officielltställt sig bakom en implementering av åtgärdsplanen genom förslag till direktiv mot skatteundandraganden som skickades på remiss till medlemsstaterna under januari 2016.Syftet med den här framställningen är därför att utreda olika möjliga utformningar av BEPS åtgärdsplan 4 4, för att utifrån dessa utvärdera en lämplig svensk variant.Därmed ska arbetet utreda regelmodellen i åtgärdsplan 4 genom en beskrivning av BEPS slutliga åtgärdsrapport 4 och en analys av vilka delar som måste införas i Sverige. För att kunna utvärdera hur de delar av åtgärdsrapport 4 som måste införas i Sverige lämpligast ska utformas behövs därefter en beskrivning av artikel 4 i EU-kommissionens förslag till direktiv mot skatteundandraganden, det alternativa förslaget i företagsskattekommitténs slutbetänkande från 2014, och de tyska och finska begränsningsreglerna för ränteavdrag samt slutligen en jämförelse av olika fördelar och nackdelar i dessa utformningsvarianter. Vid en granskning av detta material har författaren funnit att en svensk OECD-modell lämpligast bör innehålla följande komponenter 1) avdrag upp till ett belopp motsvarande ränteinkomster 2) avdrag för de därutöver räntebetalningarnatill ett belopp motsvarande 30 procent av företagets resultat beräknat enligt EBITDA eller ett maximalt avdragsbelopp, beroende på vilket som är högst 3) Kvittningsrätt av negativa och positiva avdragsutrymmen på koncernnivå 4) rullning av negativa räntenetton, dock längst till och med det 6 året efter att nettoräntebetalningen uppstod.

  Download full text (pdf)
  En Svensk variant av BEPS-projektets åtgärdsplan 4, Magisterprogrammet i skatterätt
 • 2.
  Ahlgren, Josefine
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. 9111134020.
  Är inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar förenliga med etableringsfriheten?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I enlighet med inkomstskattelagens (1999:1229)16 kap. 1 § får företag alltid fullt skatteavdrag för räntekostnader som löper på lån, oberoende av hur den motsvarande ränteinkomsten beskattas. Under år 2008 uppmärksammade Skatteverket att företag lagenligt kunde missbruka denna avdragsrätt genom att utfärda lån till närstående företag och därigenom erhålla en lägre beskattning. Till följd av detta så infördes begränsningar i den generella avdragsrätten för räntekostnader under 2009.

  Allt sedan begränsningsreglernas införande har dess överenstämmelse med EU-rättens etableringsfrihet varit ett omdiskuterat ämne. Medan regeringen och högsta förvaltningsdomstolen anser att reglerna ligger i linje med EU-rätten och reglerna om etableringsfrihet är remissinstanserna och många framträdande personer inom det juridiska samfundet av en annan åsikt. Även EU-kommissionen har utrett reglerna, och drar slutsatsen att de utgör ett hinder av den fria etableringsrätten. EU-kommissionen anser att bestämmelserna särskilt missgynnar gränsöverskridande verksamheter och att de går utöver vad som är nödvändigt, trots att reglerna förvisso skulle kunna motiveras. Regeringen anser att om reglerna mot all förmodan skulle anses utgöra ett hinder så kan de i vart fall motiveras och är proportionerliga.

  Syftet med den här uppsatsen är att utreda om utformningen av inkomstskattelagens ränteavdragsbegränsningar i 24 kap. 10 a-b och d-e §§ är förenliga med EU-rättens regler om etableringsfrihet i art. 49 i funktionsfördraget. Det vill säga utreda huruvida reglerna utgör ett hinder mot etableringsfriheten, och om ett sådant hinder i så fall kan accepteras. Normalt förbjuds alla former av hinder mot etableringsfriheten. I särskilda fall får emellertid avsteg göras. Detta förutsätter att de inskränkande reglerna kan motiveras mot bakgrund av art. 52 FEUF eller ett trängande allmänintresse, att de har till syfte att uppnå de anförda målen samt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

  Vid en granskning av inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar finner författaren att reglerna innebär ett hinder för etableringsfrihetens utövande, men att detta hinder kan motiveras med att reglerna syftar till att förhindra skatteflykt och bevara den väl avvägda beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Författaren finner dock att inkomstskattelagens regler om ränteavdrag går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de angivna syftena. Reglerna uppfyller inte EU-rättens krav på rättssäkerhet och det finns mindre inskränkande åtgärder för att uppnå dessa syften än de ränteavdragsbegränsningarna erbjuder. Författaren finner därför att det svenska regelverket är oförenligt med etableringsfriheten.

  Download full text (pdf)
  Inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar och etableringsfrihet
 • 3.
  Alaeddine, Ahmed
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Varumärkesintrång på internet och regeln om forum delicti2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The trademarks are territorially limited. The trademarks legal protection applies only within the territory of the state. The consequence of the principle of territoriality is that there may be multiple trademarks owner for the same brand but in different countries. In the analog world, the coexistence of the same brands in different countries hasn’t caused any significant problems. Internet's increasing use as a commercial marketplace has resulted that a brand has becomes more widely on the Internet than in the analog world. It has become increasingly difficult to control the spread of their brands on the Internet, and the explanation is that the Internet lacks the natural geographic boundaries as in the analog world. For that reason the probability that a Swedish brand may come into collision with a similar mark in another country will increase. Therefore, cross-border disputes concerning trademark infringement has grown more and more.

   

  A trademark violation could only have happened if the brand use can be linked to the territory in which the trademarks rights exist. The location of where an infringement has taken place is difficult to establish on the Internet. The same problem arises in the international private and procedural law. In order for a court to have jurisdiction over a claim, there must be a connection to the forum. Therefore it’s necessary that action can be linked to the territory in which the trademark right is registered. The aim of this paper was to analyze the rules of the jurisdiction of the Brussels I Regulation, and how these rules shall apply to trademark infringement on the Internet.

   

  In my paper, I have concluded that the rules of jurisdiction must be given a stricter application, due to the risk that the jurisdiction rules can be abused. In the essay, I have suggested that a requirement on commercial effect must be demanded if the court should have jurisdiction to hear a proceedings for trademark violation. By requiring commercial effect it be can determined if there is an enough connection with the forum state. The positive aspect of a stricter requirement is that the defendant shouldn’t have to face proceedings in foreign countries. A stricter application is in line with the requirement of legal certainty and that there must be a close link between the court and the proceedings.

 • 4.
  Alfredsson, Johan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Försäkringstjänst i samband med leasing: Underordnad eller separat tjänst i mervärdesskattehänseende?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Förenklad taxering - betänkande av skatteförenklingskommiten1985In: Skattenytt 1985, s. 408 - 418Article in journal (Other academic)
 • 6. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteförfarandet. [D.] 11992Book (Refereed)
 • 7. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteförfarandet. D. 21996Book (Refereed)
 • 8. Almgren, Karin
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteprocessen2004Book (Refereed)
 • 9.
  Andersson, Linda
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Kan du vissla?: En rättsdogmatisk undersökning av offentliganställdas yttrandefrihet och offentliga arbetsgivares lyssnarrätt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andrén, Felix
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Jonsson, David
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Utdelningsbeskattning enligt 3:12-reglerna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Skatterätt
 • 11.
  Aronsson, Katarina
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Business Administration. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Pågående arbete: Sambandet mellan redovisning och beskattning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Arvidsson, Jeanette
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Ränteavdragsbegränsningar: En jämförelse av de svenska och norska reglerna2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Arvidsson, Jeanette
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Johansson, Jessica
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skatteverkets agerande efter C-88/09: En granskning ur ett rättssäkerhetsperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2010 the European Court of Justice came with a judgment regarding what should be considered as supplies of services, in relation to what should be considered as goods. This judgment led to a change regarding the VAT rate for parts of the printers´ sales from 25 percent to 6 percent. After this judgment from the European Court of Justice, many of the printers´ applied for a review in order to get the VAT rate back from the Swedish tax agency regarding the exceeded amount of VAT withdrawal on services rendered between the years of 2004-2007. In conclusion several hundreds of printers´ companies have applied and it revolves around the recovery of over one billion crowns. Therefor the Swedish tax agency has referred to a consequential change rule in order to enable after taxing of the printer companies´ customers, due to that they´ve received excessive deductions of the input tax.

  The question whether the Swedish tax agency made the right decision in trying to collect taxes this way has been up in the administrative courts with different judgment to why there in no clear answer as to what actually applies. The reason to why the printers´ companies are applying for reviewing for the years between 2004-2007 is because the printers´ weren't obliged to issue credit notes to regain the output VAT since the VAT act up until January 1st of 2008 was missing regulations in this area. If there had been a claim on crediting the printers´ in order to regain the wrongly charged VAT, there would have been forced credit on their customers, as well as repaying the VAT. The customers are then with the credit note in hand forced to reduce the input VAT and repay it to the Swedish tax agency.

  An important issue in this context is whether the Swedish tax agency's acting in this case can be considered legally secure. As for taxation in this case, there has been a considerable legal uncertainty for the printers' customers since the deduction at this point in time was quite impossible for both parties - and for the Swedish tax agency - to predict that the rate of the VAT for the purchased service would be changed several years later in the future. Another important question is whether it can be considered having proportionality. Was it really necessary to turn the printing industry upside down because of a judgment from the European Court of Justice concerning photocopying services and not the printing services directly?                                                                                                                        

  We question whether it would´ve been a different solution to make a narrow interpretation of the judgment and leave it to the legislature to determine whether an amendment is necessary and in the meantime continue managing the printers' activity in the way that we have done since way back in the Swedish VAT law and practice, i.e. process the pressure services as supplies of services. This would also have corresponded better with the principle of equality and thereby increased the confidence of the public and sense of fairness in the system. It can be concluded that if there had been a rule about credit notes there wouldn't have been a problem. However, we have the approach that in this case it is the state that gets its deliberation because of negligence in the law and not the printers' customers.

 • 14.
  Aslani, Arman
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Carlsson, Håkan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Fel i varumärke: En studie om tillämpligheten av köplagens felbestämmelser vid överlåtelser av varumärken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att utreda tillämpligheten av köplagens felbestämmelser vid överlåtelser av varumärken och hur ansvarssituationen mellan köpare och säljare ser ut då varumärket är behäftat med fel. Handel med varumärken kan ge upphov till en rad olika felsituationer. Vilket ansvar köpare och säljare har då ett fel i varumärket visar sig har primärt sökts i köplagens bestämmelser, men även andra källor inom förmögenhetsrätten har till viss del berörts. Frågan har bestått i att utreda hur väl dessa bestämmelser lämpar sig då ett varumärke inte följer vad som får anses avtalat. Varumärken skiljer sig i många avseenden mot andra avtalsobjekt och diskussionen kring köplagens tillämpbarhet i dessa situationer har länge debatterats. Källor och åsikter har vägts mot varandra för att mynna ut i ett antagande om köplagens tillämpbarhet och därmed de påföljder som där finns uppställda. Köparens avsikt vid förvärv av ett varumärke bör oemotsagt kunna bestämmas till att erhålla ensamrätt för att kunna erbjuda varor eller tjänster under märket. Om förvärvaren inte kan erhålla ensamrätt på grund av annans bättre rätt eller på grund av andra omständigheter som antingen inträffat före eller efter överlåtelsen uppkommer frågan kring vem som bör bära ansvaret. Ansvarsfrågan kan inte besvaras generellt utan en rad omständigheter ligger till grund för om köpare eller säljare ska belastas. Köplagens bestämmelser är inte uttryckligen tänkta att omfatta immateriella rättigheter vilket gör att ansvarsfrågan blir svår att fastställa. Avslutningsvis diskuteras de påföljder som enligt köplagen kan göras gällande vid fel. Flera av påföljderna har begränsad användning när ett fel i varumärke föreligger, vilket leder till att felen i högre grad bör vara hävningsgrundande än vad som annars får anses vara fallet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Augustsson, Alexandra
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Rekvisitet påtaglig risk vid betalningssäkring: -ur ett rättssäkerhetsperspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  rekvisitet påtaglig risk vid betalningssäkring
 • 16.
  Axelsson, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Försiktighetsregeln: Varför saknas praxis kring försiktighetsregeln?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17. Axen Linderl, Annica
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna2005In: Skattenytt 2005, s. 195 - 200Article in journal (Other academic)
 • 18. Axen Linderl, Annica
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skattetillägg och rättssäkerheten : i ljuset av Europakonventionen2005Book (Refereed)
 • 19.
  Aydin, Rojda
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Den svenska regleringen av alkoholmarknadsföring på internet: - Föreligger rättsliga förutsättningar för en restriktivare reglering?2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 20. Berglund, Mikael
  et al.
  Elgebrant, EmilKarlsson-Tuula, MarieKarlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).Nerep, ErikPersson, AnninaÖrebro universitet.Östling, Leif
  Rättsfallsamling i kredit- och obeståndsrätt2019Collection (editor) (Other academic)
 • 21.
  Berglund, Mikael
  et al.
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Elgebrant, EmilLinköpings universitet.Karlsson-Tuula, MarieKarlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).Persson, AnninaÖrebro universitet..Östling, LeifHandelshögskolan vid Göteborgs universitet..
  Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rät och Associationsrätt2019Collection (editor) (Other academic)
 • 22.
  Bernström, Jessica
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Williamsson, Pauline
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Snabbkrediter: Orsakerna till den svårbotande skuldsättningen för såväl konsument som samhälle2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Snabbkrediter
 • 23.
  Besic, Hanna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Björfeldt, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Kan legalisering av surrogatarrangemang förändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap?: Could the legalisation of surrogacy arrangements change the view on genetic/biological maternity?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Surrogacy arrangements have become an option for many involuntarily childless couples. Although surrogacy arrangements are not regulated in Sweden, there is an implied prohibition contained in the Genetic Integrity Act which makes it impossible to facilitate such arrangements under the Swedish health care system. However, many couples go abroad to fulfill their dream of having a child. The paper discusses whether surrogate arrangements can change the view of biological / genetic motherhood. The unwritten maternity presumption makes it difficult to determine the legal parenting of children born through surrogacy arrangements, which puts the child in a lawless position. Why have surrogate arrangements become controversial? The motherhood presumption has been used as a way to mark ethical resistance to surrogate arrangements. This is evident partly from preliminary work on the presumption and the presumption and it´s definition. Arguments that are weighted heavily for the legislation are that surrogate arrangements can be harmful to women and children and that it is considered a violation of the human dignity principle. The legislator believes that a woman's body is used in such cases as a means of achieving someone else's goals. The legislator also states that it can be difficult for the birth woman to give up the child during the exchange. There are different ways to implement a surrogate arrangement and one is considered better than the other. The debate that has been made in Sweden has been that; either both forms, altruistic and commercial surrogate arrangements should be banned, or that they should only allow altruistic surrogate arrangements. Altruistic for some is considered more accepted because this form of surrogate arrangement is about a woman carrying the child without agreeing on money in exchange. In commercial surrogate arrangements, the woman carries the child in exchange for compensation, which is not considered acceptable in society. One problem that is highlighted in the paper is that there are clear differences between commissioning father and commissioning father with genetic linkage to the child in surrogate arrangements. The differences arise when the parties are to be determined as legal parents. Based on practice it appears that men's genetics are recognized to a greater extent than women by the legislature. The genetic mother becomes powerless without the consent of the genetic father. As a result of our investigation, we believe that surrogacy arrangements need regulation in Sweden. What is considered most ethically justifiable is to legalize altruistic surrogacy. When egg donation was legalized in Sweden the same discussion took place as it is today with surrogacy arrangements, whether it is ethically justifiable or not. Today egg donation is not unusual when a woman´s eggs are unusable, and we believe the future will be the same for surrogacy arrangements. Surrogacy arrangements will be normalized in society and therefore the legislation should also keep up. The view of who the child´s mother is will be expanded, and more people will be involved, if surrogacy arrangements are legalized. The child will have the opportunity for a larger network of parents and in altruistic contexts, the woman who carries the child will have a close connection without being a legal parent and guardian.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bjälfve, Simon
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Förmånsbeskattning av företagsledare i FÅAB: Värderingsmetoder vid dispositionsrätt2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Blixt, Tommy
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skattereduktion för hushållsarbete: En granskning av gränsdragningsproblem2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Skattereduktion för hushållsarbete
 • 26.
  Blom, Mimmi
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Cfc-regler och skatteavtal - regelkonflikt eller inte2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Blom, Mimmi
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Johansson, Emma
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Förbud mot dubbelbestraffning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bohman, Daniel
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Danielsson, Tobias
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Konsumentförsäkringar - en säker eller falsk trygghet?: En utredning av avtalsrättsliga tolkningsmetoder vid tolkning av försäkringsvillkor.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Försäkringsavtalsrättens grundläggande syfte är att säkerställa att den som tecknar en försäkring ska vara skyddad mot de händelser som omfattas av försäkringsvillkoren. Detta sker genom att försäkringsgivaren, mot betalning i form av en försäkringspremie, åtar sig ett ansvar att ersätta försäkringstagaren om försäkringsfall inträffar. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda rättsläget i fråga om tvister angående villkorstolkning vid konsumentförsäkringar, då nuvarande försäkringslagstiftning inte reglerar hur denna tolkning ska genomföras.Utredningen är genomförd med den rättsdogmatiska metoden som utgångspunkt, vilket innebär att materialet som utgör underlaget för uppsatsen består av lagar, förarbeten, rättspraxis, sedvana och doktrin. Noterbart är att även nämndpraxis används som källa, trots att detta egentligen är en avvikelse från den traditionella rättsdogmatiken. I utredningen har försäkringsavtalsparternas förpliktelser enligt Försäkringsavtalslagen (2005:104) redovisats, vilket följts av en presentation av de allmänna avtalsrättsliga tolkningsmetoder som existerar. Vidare har en genomgång av såväl relevant rättspraxis som nämndpraxis skett i syfte att klargöra hur tolkningen av försäkringsvillkor gått till i domstolarna och Allmänna Reklamationsnämnden. Den avslutande delen av uppsatsen har bestått i att analysera det material som redovisats i tidigare kapitel, för att på så sätt försöka uppfylla syftet med utredningen.De tolkningsmetoder som kan komma att aktualiseras vid tolkning av försäkringsvillkor är, i enlighet med praxis och doktrin, gemensam partsavsikt, dolusregeln, avtalets ordalydelse, avtalets systematik, avtalets syfte, oskälighetsfaktorer och oklarhetsregeln. Betydelsen av den gemensamma partsavsikten och dolusregeln, som är så kallade subjektiva tolkningsmetoder, är begränsad inom försäkringsavtalsrätten då dessa metoder ofta blir resultatlösa när avtalet som tolkas utgörs av standardavtal. Övriga metoder, som benämns som objektiva tolkningsmetoder, används i olika hög utsträckning vid tolkning av försäkringsvillkor. Vid tillämpandet av de objektiva metoderna ses avtalsvillkorens ordalydelse ofta som en utgångspunkt när det gäller att fastställa det aktuella villkorets innebörd.Enligt existerande praxis åtnjuter försäkringstagare som agerar i egenskap av konsument rent allmänt en förmånligare tolkning vid tvister angående försäkringsvillkorens innebörd, vilket till stor del beror på att de intar en underlägsen ställning i förhållande till försäkringsgivaren. Dessutom ställs lägre krav på att konsumenter ska kunna tillgodogöra sig information och skapa sig en uppfattning om vad försäkringsavtalet faktiskt innebär jämfört med till exempel en näringsidkare som vanligtvis har större möjlighet till detta.

 • 29.
  Borg, Elin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Schedrin, Emmie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Skyddet för varumärken: - En illusion vid sökordsannonsering?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Internet och i synnerhet sökordsannonsering öppnar upp för nya marknadsföringsmöjligheter. Sökordsannonsering genom Google Adwords gör det möjligt för näringsidkare att köpa sökord som kopplas till annonser. Sökorden kan i vissa fall utgöras av varumärken som innehas med ensamrätt. Det faktum att denna typ av användning är relativt ny medför att rättsläget är lite av en juridisk gråzon. Varumärket är ett individualiseringsmedel för rättsinnehavaren gentemot den potentiella kunden för att inte sammanblandas med andra aktörer på marknaden.  För kunden ska varumärket symbolisera ett visst ursprung. Ursprungsangivelsefunktionen är varumärkets fundamentala funktion. Praxis har utvecklat flera funktioner som ryms inom varumärket och dessa blir avgörande för skyddsomfånget.

  För att kunna angripa användningen av sökord i sökordsannonsering är det av betydelse att fastställa vilket skydd ett varumärke har enligt Varumärkeslagen och Marknadsföringslagen. Ett skydd enligt Varumärkeslagen innebär ensamrätt till att använda varumärket med vissa inskränkningar.  Skyddet uppkommer genom registrering av varumärket, under förutsättning att varumärket kan återges grafiskt och har särskiljningsförmåga. Ett skydd kan även uppkomma genom inarbetning. En varumärkesinnehavare har ett skydd mot att tredje man använder ett identiskt varumärke som avser identiska varor, eller att tredje man begagnar ett liknande varumärke som avser liknande eller identiska varor som kan orsaka förväxling. Varumärkesinnehavaren kan genom investeringar skapa ett välkänt och etablerat varumärke som då eventuellt uppfyller kraven för ett utökat skydd. Marknadsföringslagen ger en varumärkesinnehavare ett skydd mot otillbörlig användning av varumärket i marknadsföring bland annat genom användning som kan vara vilseledande eller som utgör renommésnyltning. Marknadsföringslagen ger således inte ett objektsskydd då skyddssyftet är att motverka otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare.

  För att användningen av sökord i sökordsannonsering ska betraktas som tillåten ska inte användningen skada varumärkets grundläggande funktion. Annonsens utformning är avgörande huruvida varumärkets ursprungsangivelsefunktion kan komma att skadas. Sett till nationell praxis är anseendeskyddet överensstämmande med skyddet mot renommésnyltning. Vid sökordsannonsering anses inte en otillbörlig fördel dras av ett känt varumärke om det inte i tredje mans annons saluförs imitationer.

 • 30.
  Brusén, Frida
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Abdi, Laila
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Asylrätt: I ljuset av principen om non-refoulement2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Bystedt, Sara
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Bryggman, Marcus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Sexualbrott: Det nya lagförslaget & problematik vid bevisning i domstol2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens sexualbrottslag bygger på att en gärningsperson genom våld eller hot tvingat någon till en sexuell handling. Denna syn ämnar att förändras genom en ny framställd proposition som bygger på att handlingen ska ingås med frivillighet. Huvudsyftet med nya lagförslaget är att alla sexuella handlingar ska ingås med samtycke. Det införs även en ny brottsrubricering, där en gärningsperson ska kunna bli dömd för oaktsam våldtäkt. I 6 kap. 1 § brottsbalken, (1962:700) BrB stadgas att den som genom våld eller hot tilltvingar sig en sexuell handling av annan ska dömas för våldtäkt. Fokus har vid bedömningen av om våldtäkt ska utdömas förts vid om det funnits den grad av tvång som stadgas i lagen. Det uppstår en problematik vid domstolsbedömningen då bristande samtycke är svårt att bevisa. Utöver målsägandens utsaga tas hänsyn till omkringliggande bevisning som stöd för åtalet. Vad denna omfattar är dock otydligt och måste avgöras i det enskilda fallet, härav är stödbevisningsfrågan värd att diskutera. Det är av intresse att utreda hur bevisningen värderas för att uppnå ett uppställt beviskrav. Synen på stödbevis har genom åren gradvis förändrats och det är av vikt att aktualisera denna förändring. Det nya förslaget bringar inslag av en förändrad framtidssyn där bedömningen kan komma att bli annorlunda. I och med skiftet av fokus till att handlingen ska ha ingåtts med bristande samtycke är en framåtblick av intresse att tillgodose vid analys av rättsfall.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Carnö, Amanda
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Verksamhetsövergång till skydd för arbetstagarna?: Bestämmerlserna enligt EU och AD2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Several lawyers claim that nowadays it is hard to protect workers and that the protection does not fulfil its essential purpose. They also argue that the protection needs to be revised because it is possible for the purchaser of a business to choose what they want to include in the transition. It is therefore necessary to determine when an activity transition exists in the Swedish Labour Court because that is where workers are protected.     Todays society protects workers at an operations transition using the provisions of section 6 b § LAS interpreted with Councils Directive 2001/23/EC in mind. In paragraph 6 b § LAS there are no clear guidelines on when an activity transition is considered as implemented, only that it should be subjected to a lasting economic entity. Because of the brief information the Swedish Labour Court uses the so-called Spijker-criteria incurred by the EU-Court in connection with an assessment of when a transition has taken place. The criteria are also referred to give an overall picture and determine whether a business has maintained its identity and whether a business can be designated as a permanent economic entity. If the business should be considered as definitive it is required that the assets or workers transitioning can be regarded as an independent entity. It is also necessary for it to be subject to a transition that is considered to be lawful. “Lawful transfers” is an implicit expression and is not covered by the Swedish Labour Court.       The various criteria importance varies according to the type of activity and it has been proven that the economic units independence in most cases has widened the protection. The hard part of a business transfers is to gain an independence. It has also shown that several criteria is taken into account.      The author's own comments addresses that the protection needs to be strengthened. Sweden, for example, is acquiring an additional protection to ensure achievement of the aim. The aim is simple and should not be too complex to achieve.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Amanda Carnö
 • 33.
  Christoffer, Ågren
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Johan, Hjalmarsson
  Privatleasing: Vad döljer sig egentligen i det finstilta?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Privatleasing är en form av långtidshyra där konsumenten sluter avtal med en leasegivare om att leasa en bil som leasegivaren i sin tur förvärvar av en återförsäljare. Under avtalstiden ska konsumenten erlägga en månatlig avgift till leasegivaren i enlighet med det avtal som slutits mellan parterna. Konsumenten har aldrig under avtalet någon äganderätt till bilen utan bilen tillhör leasegivaren. Efter avtalets slut ska konsumenten återlämna bilen till leasegivaren och avtalet är därmed avslutat. Denna finansieringsform har de senaste åren blivit alltmer vanligt förekommande på marknaden och fungerar nu som ett alternativ till att köpa en bil kontant eller på avbetalning. Den stora skillnaden mellan privatleasing och köp av bil är att när konsumenten köper en bil finns det en rad olika konsumenträttsliga lagstiftningar och principer som näringsidkaren måste förhålla sig till. Privatleasing är däremot i skrivande stund ett oklart rättsområde vilket medför att de privatleasingavtal som finns på marknaden idag innehåller olika former av begränsningar av konsumentens normalt sett starka skydd gentemot näringsidkare.

  Uppsatsen bygger på en granskning av tre aktörers allmänna avtalsvillkor vid privatleasing där villkoren jämförs med nu gällande konsumentlagstiftning. Villkor rörande månadskostnaden, normalt slitage, reklamationsrätten och rätten att frånträda avtalet utreds i syfte att belysa skillnaderna mellan att köpa en bil och att privatleasa en bil. Ambitionen med denna uppsats är att jämföra konsumentens skydd vid köp och konsumentens skydd vid privatleasing samt lyfta delar av den problematik som kan komma att uppstå om inte förändringar sker i regleringen av privatleasing. Konsumenten som normalt sett har skydd i konsumentskyddande lagstiftning ger dem grundläggande rättigheter vid exempelvis köp och kreditförmedling. Eftersom privatleasing inte omfattas av någon lagstiftning som på förhand ger konsumenten grundläggande rättigheter, exempelvis reklamationsrätt, måste konsumenten se till vad som står i avtalsvillkoren och vad som avtalats mellan parterna.

  Download full text (pdf)
  Privatleasing
 • 34.
  Claésson, Vilma
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Två betydelselösa principer?: En undersökning av effektlands- och ursprungslandsprincipens tillämpning.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Två betydelselösa principer?
 • 35.
  Dimitrievski, Nick
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Public benefit as a Norm in Swedish tax law. Income tax exemption for Nonprofit associations.2011In: Yearbook for Nordic Tax Research 2011: Taxation on intangible assets / [ed] Jane Bolander, Copenhagen: DJØF Forlag, 2011, 1, , p. 312Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Durdevic, Dalila
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Kubiliute, Toma
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Viseringsrätten i Sverige: Med fokus på "rimliga tvivel" och överklagandeförfarandet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om viseringsrätten i Sverige. I uppsatsen beskrivs viseringsförfarandet med fokus på avslag på viseringsansökningar då det föreligger rimliga tvivel avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. Utöver det behandlas överklagandeförfarandet och brister i överklagandeprocessen analyseras. Rättsfall har pekat på att viss problematik föreligger vid bedömningen och utfärdande av viseringsansökningar.

  Vissa tredjelandsmedborgare har en skyldighet att inneha en visering för att kunna besöka Sverige. Visering är ett tillstånd att resa inom Schengenområdet och vistas där under en viss tid. Viseringsprocessen måste ske i enlighet med reglerna i Viseringskodexen. I uppsatsen beskrivs den relevanta regleringen kring viseringsförfarandet ur ett teoretiskt perspektiv. Uppsatsen handlar till stor del om artikel 32.1 b där det regleras att avslag på viseringsansökan får göras då det föreligger rimliga tvivel avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. Stor vikt läggs även på artikel 21.1 där det regleras om kontroll av inresevillkoren och riskbedömningen som måste göras innan varje viseringsbeslut ska fattas.

  Målet med den införda Viseringskodexen är att skapa en gemensam viseringspolitik och underlätta lagligt resande samt bekämpa olaglig invandring. Syftet med uppsatsen var att lyfta fram problematiken som ändå kan uppstå med viseringsrätten i Sverige. I uppsatsen fastställs i första hand den legala ramen kring viseringar för att belysa gällande rätt och därtill beskrivs myndigheterna som är involverade i viseringprocessen. I uppsatsen görs en undersökning av ett antal rättsfall för att se hur artikel 21 och 32 i Viseringskodexen tolkas och tillämpas av rättstillämparen i praktiken. I undersökningen framställs de omständigheter som lett till att avslag gjorts på grund av att det förelåg ”rimliga tvivel”. Därutöver framställs även de omständigheter som lett till att en visering har beviljats. Bedömningen är komplicerad i och med att det är svårt att fastställa sökandes avsikt samt att det finns få vägledande rättskällor att utgå ifrån. Av viktig betydelse är därför EU-domstolens förhandsavgörande för att bedöma hur artiklarna 21.1 och 32.1 b i Viseringskodexen ska tolkas och tillämpas. I uppsatsen framställs ett mål från EU-domstolen där ett förhandsavgörande begärdes för att tolka begreppet ”rimliga tvivel” och vad som ska beaktas vid riskbedömningen. Det finns enbart ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkning av artiklarna 21.1 och 32.1 b i Viseringskodexen. Uppsatsens analys görs vidare utifrån det teoretiska och praktiska material som har lyfts fram i uppsatsen. Analysen fokuserar på problematiken som har upptäckts med Viseringskodexen och överklagandeförfarandet.

   Slutsatsen är att myndigheterna har stort tolkningsutrymme avseende artikel 21.1 och 32.1 b i Viseringskodexen. Syftet att underlätta lagligt resande i enlighet med Viseringskodexens målsättning har ännu inte uppnåtts. Problematiken som lyfts fram föranleder att översyn av bestämmelserna i Viseringskodexen bör ske på EU-nivå. Även den nya regleringen av möjligheten att överklaga viseringsbeslut anses vara bristfällig. Långa handläggningstider leder till att sökande hamnar i osäkerhet i väntan på beslut. 

  Download full text (pdf)
  Viseringsrätten i Sverige
 • 37.
  Eliasson, Cornelia
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  REKLAMERA EN BRUSTEN FÖRHOPPNING: Det minskade konsumentskyddet i konsumentköplagen2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mitten av år 2022 fick Sverige en ny konsumentköplag. En stor skillnad från tidigare lagstiftning är att levande djur har fått en särreglering. Konsumentköplagens främsta syfte har sedan den första konsumentköplagen år 1973 varit att skydda konsumenter, som anses vara den svagare parten. I den tidigare lagstiftningen har hästar klassificerats som en sak, samma lag har varit gällande för en häst som ett par skor. Näringsidkare som arbetat med att sälja hästar valde att inte sälja till konsumenter med anledning av de stora ekonomiska riskerna som fanns om en reklamation skulle bli aktuell.

   

  I den nya konsumentköplagen finns det möjlighet för näringsidkare och konsument att avtala bort presumtionsregeln vid köp av en häst. Konsumenten som köper en häst har också numera en undersökningsplikt av djuret och får inte åberopa fel som han borde märkt vid en undersökning. Den nya konsumentköplagen innebär i viss mån en försämring av konsumentskyddet. Regeringen å sin sida menar att syftet med den dispositiva regeln är att få till en mer ändamålsenlig ordning för både konsument och näringsidkare och samtidigt bidra till en god djurvälfärd. Uppsatsen har som syfte att utreda rättsläget för hur konsumentskyddet påverkas av den nya konsumentköplagen. Syftet är också att utreda om konsumenterna får ett tillräckligt skydd vid köp av en häst och huruvida den svagaste parten skyddas. Uppsatsen tar också sikte på att utreda de eventuella följder den nya konsumentköplagen kan få.

   

  Utredningen har främst föredragits med den rättsdogmatiska metoden och i ljuset av den kritiska rättsdogmatiken. En viktig rättskälla har varit den proposition som är grunden för den nya konsumentköplagen. Rättskällan har identifierats som en sådan rättskälla som får användas i den juridiska argumentationen.

   

  Problemområden kring det minskade konsumentskyddet, det faktum att det är levande djur och näringsidkarnas intresse, har identifierats och analyserats i uppsatsen. En stor del av problematiken handlar om att hästar är levande djur och att det inte finns några garantier på att en häst kommer att hålla, vilket uppsatsen också belyser. Ansvarsfrågan om vem som ska bära ansvaret för ett fel på en häst har identifierats. I uppsatsen återges att även om konsumentskyddet har minskat kan det leda till en förbättring av konsumentskyddet i längden. Vidare noteras att näringsidkarnas intressen främjas i viss mån, vilket också är en del av ändamålet med lagen.

 • 38.
  Envall, Ulla-Britt
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Människohandel: en ny form av slaveri2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Erlandsson, Frida
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Lennartsson, Victoria
  Runnkvist, Malin
  Arbetsgivaren skyldigheter: Vid uppsägning av personliga skäl2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning av personliga skäl
 • 40. Fast, Katarina
  et al.
  Leidhammar, Börje
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Rättssäkerhet och effektivitet - en omöjlig kombination i den svenska skatteprocessen?2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport har utarbetats på uppdrag av Föreningen Svenskt Näringsliv. Rapporten innehåller en närmare granskning av institutet prövningstillstånd i skattemål, särskilt i ett internationellt perspektiv. Bakgrunden till rapporten är ett förslag från Domstolsverket, Rapport 2002:4 Utvärdering och förslag kring prövningstillstånd i kammarrätt. Ett syfte med Domstolsverkets rapport är att handläggningstiderna i skattemål skall förkortas.

  Av föreliggande rapport framgår att införande av prövningstillstånd i skattemål i kammarrätt skulle medföra rättsförluster för enskilda, och högst osäkra tidsvinster för domstolarna. I stället förordas i rapporten en specialisering beträffande skattemål inom länsrätterna. En sådan specialisering leder till ökad kompetens bland domare vilket i sin tur medför ett snabbare och mera rättssäkert förfarande.

 • 41.
  Fauli, Linn
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Thyrén, Filippa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Marknadsföring på sociala medier: Det kommersiella budskapet och marknadsföringslagens konsumentskydd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del av den svenska befolkningen använder sociala medier dagligen och både redaktionella och kommersiella framställningar sprids på olika digitala plattformar. I samband med detta utvecklas ständigt nya marknadsföringsstrategier och influencer marketing är en av dem. Forbes meddelar att företag spenderar ungefär 255 miljoner dollar världen över på influencers varje månad.

  Influencer marketing förväntas att även fortsättningsvis växa som marknadsföringsstrategi på sociala medier och därför är det enligt oss angeläget att kasta ljus på somliga redaktionella konstruktioner med stor kommersiell effekt. Reklamlandskapet har förändrats och ett resultat av den fortskridande digitala utvecklingen är att även kommunikationssamhället ändras liksom marknadsföringsmetoderna. Marknaden har allt mer kommit att förflyttas till den digitala sfären och medieplattformar, därav har reklam i allt större utsträckning ökat på sociala medier.

  Allmänheten blir ständigt försedda med material på sociala medier och ibland kan det tyckas problematiskt att se vad det är för typ av budskap vi faktiskt tar del av. Vissa framställningar på digitala marknadskommunikationskanaler faller in under Marknadsföringslagen (2008:486), så länge det är framställningar med ett kommersiellt syfte. Problematiken på sociala medier är att många framställningar framstår som reklam kan emellertid vara redaktionellt innehåll och vice versa. Förekomsten av att dessa två typer av meddelanden sammanblandas är vanlig och gränsdragningen mellan marknadsföring enligt marknadsföringslagen och redaktionellt material kan tyckas svår med tanke på avsaknaden av vägledning men även gällande rätt på det specifika området.

  Uppsatsen ämnar granska marknadsföringslagens krav om kommersiellt syfte och ifall lagen förmår omfatta meddelanden på sociala medier vars budskap har för avsikt att påverka konsumenten. Detta är särskilt intressant då det i många fall inte framträder tydligt nog för konsumenten huruvida meddelandet är kommersiellt eller redaktionellt. I förarbete till MFL framförs explicit att lagens syfte bland annat ska tillgodose konsumentintressen. Lagstiftningen är teknikneutral och omfattar sålunda internet och sociala medier. Detta sätt att kommunicera och marknadsföra är en förhållandevis ny praktik och vi vill därför undersöka om MFL:s konsumentskydd är tidsenlig genom bland annat nuvarande lagstiftning, Kissie-domen och annan relevant praxis på ämnet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Fjellner, Sebastian
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  George, Lamees
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Barnets bästa: Tillämpning inom Kriminalvården och socialtjänsten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barnets bästa är ett begrepp som funnits inom den svenska rättstillämpningen under lång tid. Beroende på sitt sammanhang kan det ses såväl som en princip, som det kan ses som en regel. Detta får till följd att innebörden av barnets bästa kan skifta och resultatet av tillämpningen kan skilja sig åt. De mest grundläggande aspekterna att ta hänsyn till inom barnets bästa är bland annat barnets rätt till en trygg miljö, en god fostran samt en trygg anknytning till en person i barnets närhet.

  En förälder har i enlighet med 2 kap. 5 § FäL, en möjlighet att medges rätt att ha sitt spädbarn hos sig under tiden denne verkställer sitt straff. Möjligheten är förenad med vissa krav, samtidigt som placeringen ska vara i förenlighet med barnets bästa. Dessa krav framgår dels av nationell rätt, samtidigt som den nationella rätten har att förhålla sig till internationell rätt i form av barnkonventionen.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka den rättsliga processen gällande en bedömning av barnets bästa. Detta innefattar en granskning av ställningstaganden som görs av Kriminalvården och socialtjänsten i varje enskilt fall, för att därigenom bedöma huruvida barnets bästa tillvaratas i sin helhet i och med en placering i fängelse tillsammans med en förälder.Av det resultat som presenteras, framgår det att myndigheterna brister i att redogöra för vissa aspekter kopplade till barnets bästa utifrån 2 kap. 5 § FäL. Detta föranleder att barnets bästa inte tillvaratas i enlighet med vad som i barnkonventionen stadgas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Fjällman, Emelie
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Tredjemanskontroll - Säker rätt är säkert rättssäker: En studie med utgångspunkt i betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62)2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  SKV and Tullverket have several important tools and methods available in each activity to ensure that taxes and fees are paid and charged rightfully. Among other things they use tax or customs surcharges, targeted and general third party injunctions or targeted and general third party audits. The targeted controls, ergo targeted injunctions and audits, are targeted towards specific persons or documents while during the general controls these are not specified. The methods have repeatedly been the subject of discussions and attempts to simplify the tax procedure and increase the Rule of Law for the individual.

  The government appointed a commission on March 8 of the year 2012 with the assignment to prepare proposals to increase the Rule of Law in the tax procedure. The assignment was therefore to analyze the areas of tax and customs injunctions, reimbursement because of expenses and agents and also third party controls. This study was delimited, partly due to space considerations, to examine the commission's proposals to increase the Rule of Law regarding third party controls as well as to SKV as the investigating authority. Consideration will therefore not be given to Tullverket as the investigating authority. The system concerning third party controls has repeatedly over the years been the subject of criticism and debate. Not least because of that the general third party controls are indistinct due to the fact that the person who is the subject of the control is not aware of the control and that the procedure is considered to contravene the protection of privacy in the RF and the right to private and family life of the ECHR. It has hence been considered that there is a need for change. The commission would thus investigate and make proposals to increase the Rule of Law but given the precondition that third party control, including general controls, would still remain as control methods. Therefore the commission had to consider a proportionality assessment between the protection of individual privacy and SKV:s control effectiveness.

  In this study focus was on SOU 2013:62 and the consultation bodies’ responses received on account of the proposals. The commission proposed that the decision making on general third party controls will stay with SKV as the decision making authority and that it should be clarified in the legislative text that SKV has to relate to the principle of proportionality when deciding on general third party controls. The commission also proposed that it should be clarified in the legislative text that SKV only may search for documents and information covered by the decision but that surplus information that was discovered spontaneously also may be used. The commission held that there is no need for clarification of the legislative texts regarding that SKV shall take into account the proportionality principle in the choice of method and choice of control object. The commission also held that there is no need to legislate any imposes for SKV towards the subject of control to inform about the control if the information gathered nevertheless is intended to be the basis for decisions on taxation. Furthermore it was proposed an imposition of legislative texts regarding that the controlled, in connection with the information about the control, should be given the opportunity to request documents and information excluded from the basis for decisions on taxation. That is, after the control is carried out and provided that the information will be added basis for decisions on taxation. The majority of the consultation bodies felt that the commission was inadequate, that the proposals did not add anything new on the merits and that a new commission should be appointed with the mission to increase the Rule of Law in the tax procedure.

  The studies’ concluding parts contain a pro et contra analysis of the proposals on the basis of the consultation bodies’ responses, my own conclusions and general concluding comments. In these parts my own proposals are submitted for improvement to further enhance the Rule of Law in tax procedures. My own proposals are due to that the commission in my opinion may be deemed deficient in several aspects.

  Download full text (pdf)
  Tredjemanskontroll: Säker rätt är säkert rättssäker
 • 44.
  Fjällman, Emelie
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Borck, Angelica
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Fastighetstaxering: Förenkling eller inte - det är frågan?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The current property tax system has been very criticized over the years. This is due to the property owners’ difficulty to foresee the assessed value of the property as the continuous taxation is based on market value. The system has also been considered standard based. Therefore the government in year 2011 appointed a commission to clarify how the current property tax system either could be phased out or significantly simplified. The commission was also asked to propose appropriate changes in legislation which wouldn’t result in lower tax revenues. In case of failure in this matter, the commission was expected to propose appropriate measures. The commission was also assigned to examine and take position on specific tax matters. In August 2012 the commission handed over the inquiry report Bostadstaxering - avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) for review. The Ministry asked the consultation bodies only to comment on the simplification option, because the phase out alternative wasn’t of interest. Out of the 78 consultation bodies that were requested, 55 answered and another three consultation bodies chose to comment on the proposal without any request.

  In the study, focus was on the consultation bodies’ attitudes regarding the specific tax matters. One of these proposals was not included because the commission itself rejected it. Other questions from the simplification option were processed in the study due to that many of the consultation bodies commented on them and they were therefore regarded of interest. A pro et contra reasoning outlines the impact that the proposals may result in. In the consultation bodie’s opinions the stakeholders who would benefit or not was identified in case that each matter addressed in the study would be enforced.

 • 45.
  Frykenberger, Johanna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Rättsliga förutsättningar för polisiärt informationsutbyte mellan Sverige och Norge: Rätten till respekt för privatliv i ljuset av en gemensam underrättelseverksamhet2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polismyndighetens uppdrag är att bedriva en enhetlig, målinriktad och effektiv internationell verksamhet som bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten, vilket regleras i polislagen och tillhörande förordningar. Enligt grundlagen ska Polismyndigheten klara sitt uppdrag ensamt som huvudregel men möjlighet föreligger till internationellt polisiärt samarbete och därmed får Polismyndigheten ingå överenskommelser om samarbete med utländska brottsbekämpande myndigheter. En viktig del i det polisiära samarbetet är underrättelser och informationsutbyte i det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet. Med anledning av att en gemensam polisstation kommer att byggas på gränsen mellan Sverige och Norge utökas möjligheterna till att underlätta det internationella samarbetet, särskilt eftersom mycket brottslig verksamhet förekommer över landsgränserna.

  I uppsatsen behandlas därför de regelverk som ligger till grund för det internationella polisiära samarbetet, i syfte att kartlägga och utreda vilka rättsliga förutsättningar som möjliggör informationsutbyte av personuppgifter mellan polismyndigheterna. En viktig aspekt vad gäller informationsutbyte är att beakta de mänskliga fri- och rättigheterna, dataskydd och sekretess samt specifikt rätten till privatliv för att skydda den enskildes personliga integritet. I uppsatsen har det uppmärksammats att det finns en viss oklarhet gällande i vilka situationer information och personuppgifter ska eller får delas. Det föreskrivs inte en direkt uppgiftsskyldighet i svensk lag eller förordning att uppgifter ska delas till en utländsk myndighet, vilket däremot framgår av de avtal som ligger till grund för det nordiska polissamarbetet. Det kan även konstateras att informationsutbytet i dagsläget kan vara omständigt för att upprätthålla kraven på rättssäkerhet, enskildas rätt till integritet och samtidigt vara effektivt.

  Polismyndigheten har för avsikt att utveckla underrättelsesamarbetet med Norge för att förstärka båda ländernas förmåga att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Därmed finns det skäl att utreda på vilket sätt informationsutbyte kan ske utifrån det rättsliga stöd som föreligger och vilka eventuella hinder som behöver övervinnas. Mot bakgrund av att det är den gällande rätten som utreds tillämpas den rättsdogmatiska metoden, för att identifiera, beskriva, analysera den rättsliga regleringen som finns på området för att kartlägga gällande rätt.

  Download full text (pdf)
  Rättsliga förutsättningar för polisiärt informationsutbyte
 • 46.
  Fryklund, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). 801116-6201.
  Aktiv eller passiv näringsverksamhet; konsekvenserför den enskilde skogsägaren2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Gunnarsson, Anna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Festin, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Livförsäkringar och efterarv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Livförsäkringar och efterarv
 • 48.
  Gustafsson, Håkan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Kontrafaktisk jurisprudens och rättsligt motvetande2016In: Ikke kun retsfilosofi. Festskrift til Sten Schaumburg-Müller / [ed] N. Jul Clausen & J Dalberg-Larsen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, p. 186-206Chapter in book (Refereed)
 • 49.
  Gustavsson, Therese
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Om administrativa sanktioner mot fysiska personer inom finansmarknadsområdet: Införlivande av kraven i kapitaltäckningsdirektivet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Hakkarainen, Helena
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: Straffrätt och jämställdhetspolitik2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 of 228
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf