Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 499
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Albertsson, Sanne
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Kjellberg, Mirjam
  Kompetensutveckling i praktiken: En studie om spänningar mellan strategier och mjuka begrepp2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson Frick, Zakarias
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Cvijetic, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Ett arbete är ett arbete: -        En kvalitativ studie om vad som motiverar Generation Y2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att undersöka vad personer tillhörande generation Y motiveras av. Studiens frågeställningar är följande: Vilka behov upplever personerna att de har i sitt arbete? Hur behåller man personer tillhörande generation Y i sin organisation? Vilka egenskaper i ett arbete är det som är motiverande enligt personer tillhörande generation Y? Syftet med uppsatsen är att skaffa ökad kunskap om vad personer tillhörande generation Y på industriföretag i mellersta Sverige motiveras av.

   

  Studiens population är personer tillhörande generation Y. De teorier som studien har använt för att beskriva fenomenet motivation är: Self-determination teori, Herzbergs tvåfaktorteori, Self-efficacy, Expectancy teori. Samt en teori om hur man konkret kan öka motivationen hos individer på en arbetsplats: målsättningsteori.

   

  Detta är en kvalitativ studie som har använt intervjuer som datainsamlingsteknik. Sju personer tillhörande generation Y som arbetade inom industrin intervjuades. Intervjun som utfördes var halvstrukturerad, vilket gav studien ett rikt material att arbeta med.

   

  Studiens resultat visar på att personerna inte har ett genuint intresse av själva arbetet utan använder det som ett medel för att leva på fritiden. De ser även arbetet som en plikt, man skall göra sin del av kakan. Finns vissa egenskaper i arbetet som gör att personerna trivs på deras arbete, vilka är: kompetent ledarskap, yrket har hög status i deras samhälle, en bra lön, bra arbetsförhållande, bra arbetskollegor samt att arbetet ligger nära deras egna boende. Studiens resultat redogör även för behov som ökar motivationen hos medarbetarna, dessa var: feedback, flexibilitet i arbetet, konkret målsättning, meningsfulla arbetsuppgifter samt variation och utvecklingsmöjligheter. 

   

  Studiens resultat visade även att det fanns saker som ogillades i arbetet och som kunde hindra motivationen, dessa saker var: orättvisa, dåligt arbetstempo & understimulerade arbetsuppgifter och kontroll. Avslutningsvis är det värt att diskutera ifall det är möjligt att generalisera egenskaper hos en hel generation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Jansson, Veronica
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Hälsokultur: När idéer om välmående leder till ohälsa2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Health has become increasingly important in the community and has been taken into the labour market to a greater extent. Organizations are trying to keep up with the development of health in the society and working strategically to promote employee health through a variety of fitness activities. The community is contributing to a new vision of the individual where the aesthetic appearance is of growing importance. The employers are trying to keep up with this development and provide an increasing range of fitness activities and from this expect high performing employees. The health promotion today is more about maintaining good looks than previously, where focus was to combat disease. The various health promotion activities are performed on the employee's time off, which means that it will be yet more difficult to distinguish between work and leisure. Not all of the employees will take part in health activities, offered by the company, because of interest, family situation and more. This could lead to that groupings occur to categorize the employees of the "good" and the "bad". One natural question to ask is can this contribute to stress and higher pressure amongst workers? And furthermore can it even cause illness?

  This study deals with how companies get greater responsibility and interest in employee health and in what way that this is handled. The two main questions analysed are if the concept "health culture" can describe how employees perceive the atmosphere regarding health?  And, how do they experience the promoted health activities?To investigate the experiences of a precise phenomenon a qualitative study through interviews has been carried out. The interviews were conducted at one company, with variation by age, gender and occupation. The primary outcome from the results is that employers work with health promotion activities to reduce costs, reduce sick leave and increase efficiency. The experiences of health promotion were mostly positive but it emerged underlying negative sides. In some cases, it was found that the employees experience stress because they do not want or have the time to participate in the activities offered.

  Finally, the concept of health culture was never seen used before. No other term, describing the same property, was found. It is therefore suggested as a concept to describe what is experienced inside an organization regarding common norms, perception and values of health.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andreasson, Frida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Johansson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Trivsel på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om lärares trivsel på arbetsplatsen2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5. Aronsson, G.
  et al.
  Eklund, J.
  Randle, Hanne
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Svensson, L.
  Inte bara här och nu utan också där och då - reflektioner om arbetslivsforskningen och hållbarhetsprojektet2008Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 6. Aronsson, Gunnar
  et al.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Tillit och tillitsproblem2001Ingår i: Tillitens ansikten / [ed] Aronsson, Gunnar & Jan Ch Karlsson, Lund: Studentlitteratur , 2001Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7. Aronsson, Gunnar
  et al.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Tillitens ansikten2001Bok (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Tillit förefaller vara en genomgående och viktig dimension av vardagslivet. Men tilliten har många ansikten - och de tycks inte alla vara leende och vänliga. Kanske kan brist på tillit till och med vara av godo ibland. Tillit har under de senaste decennierna blivit ett centralt tema i de flesta beteende- och samhällsvetenskapliga ämnena. Även om tillitsdebatten kan härledas till 400-talet f.Kr., eller till det moderna västerländska samhällets begynnelse på 1600-talet, så är tillit ett aktuellt tema. En fråga är varför det just nu blivit ett sådant ökat intresse för tillitens problem. Flera av bokens författare föreslår - mer eller mindre explicit - svar på frågan. I samtliga fall handlar det om förändringar hos individer, i organisationer eller i samhället - förändringar som gjort tillitsfrågorna tydliga

 • 8.
  Asp, Annica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Man har sjungit digitaliseringens lov.: En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. För att få en djupare förståelse för hur ledning inom kommunal sektor beaktar anställdas arbeten och arbetsmiljöer vid införandet av digital teknik används kvalitativ metod. Empirin har hämtats från tolv genomförda intervjuer av ledning samt skyddsombud på olika enheter och avdelningar. Empiri har även hämtats från kommunens hemsida, rapporter samt myndighetsbeslut. De tre första intervjuerna genomfördes via fysiska möten. Coronapandemins spridning medförde att de sista nio intervjuerna fick utföras via Teams eller Zoom. De teoretiska referensramarna organisationsteorin, socio-tekniska skolan samt implementeringsteorin har valts ut för att skapa förståelse för vikten av en organisations uppbyggnad samt värdet i hur digitala system implementeras. För att skapa en begriplighet i vad som krävs för att skapa hanterbarhet samt meningsfullhet vid förändringar som exempelvis digitalisering har modellen för att skapa en känsla av sammanhang KASAM adderats. Studiens resultat påvisar att ledning tar anställdas arbetsmiljö i beaktande vid implementering av digitala system, men att det förekommer skillnader beroende på vilken enhet som granskas. Det finns exempel på tidigare implementeringar där anställda och kunder påverkats negativt samt där kostnaderna skenat iväg. Digitaliseringsenheten, digitaliseringsrådet samt digitaliseringsstrategin indikerar att de är på rätt väg. Viljan att implementera finns hos både ledning och medarbetare, kunnandet och erfarenheterna också genom lång prövotid. Resultatet ger en förståelse för att kommunen skapat möjlighet till överblick över hur samtliga delar påverkas av implementeringen. Detta bådar gott inför kommunens framtida utveckling.  Studiens resultat synliggör även att NPM varit förebild till kommunens inriktning på kunder, resultat och effektivitet. Det visar även på att kommunen följer utvecklingen mot e-förvaltning som förespråkas av regeringen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  arkivfil
 • 9.
  Axelsson, Elin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Andersson, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  "Det är ju som om man tar folks vardagsrum": En kvalitativ studie om förändringsprocesser ur ett ledningsperspektiv vid byte av kontorsmiljö2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 10.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Dominanser: En utveckling av den realistiska livsformsteorin2009Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The present dissertation develops a specific theory about everyday life called realist life mode theory. This theory is based on critical realism and consists of "work", "love" and "life mode" as central concepts. The background of the theory is the Danish life mode analysis developed by Thomas Højrup in the 1980:s.

  The aim of the study is to develop the central clusters of concepts in the realist life mode theory - i. e. "work", "love", "life mode" in a theoretical way. These concepts are seen as clusters since other related concepts are developed in connection to the concepts mentioned above. In connection to work I also discuss the concepts of "labour power", "labour receptor", and "work form"; in relation to love, "love power", "love receptor" and "love form" are discussed. And "life mode" is connected with the concept of "everyday life" in a more exact way than before.

  The argument of this study is that realist life mode theory is about two fundamental types of dominance - personal dominance and structural dominance. "Personal dominance" is used synonymously with "ownership". "Structural dominance" is dominance between non-personal, non-conscious entities. Life mode theory is a theory about ownership surrounded by structural dominances both beneath the owning person (sub-personally), and above (socially).

  Personal dominance - ownership - is produced via two human and societal processes - work and love. Work is defined as doing and occuring in the sphere of necessity. In work there especially are possibilities for ownership of the material surroundings. Love is defined as doing and occuring in the sphere of freedom. In love humans produce each other as self-owned persons through transaction of love power.

  Both work and love has great emancipatory potentials, and this theme is discussed in the present study. But, unfortunately, really existing work and love practices are to a great extent exploitative. Labour power is exploited in capitalism, and love power in patriarchy.

  When it comes to structural dominance, this study focuses on the following dominances: The dominance of labour receptor over labour power in men´s working life; the dominance of love power over love receptor in women´s love life. The dominance of work over love in men´s everyday life; the dominance of love over work in women´s everyday life. And on a more social level we find the following dominances: in the male life modes the work form dominates the love form. In female life modes the love form dominates the work form. And finally, in society as a whole male life modes have dominance over female life modes.

  When the dominance between social structures is analyzed, a distinction is made between "dominance form" and "the substance of dominance".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Frihetsbegreppet behövs i arbetslivsforskningen2021Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 27, nr 3, s. 65-71Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna debattartikel pekar jag på frihetsbegreppet som underutnyttjat i arbetslivsforskningen. Gunnar C. Aakvaags hittills relativt oanvända frihetstypologi är en intressant ingång till frihetstematiken, och i artikeln presenterar jag centrala delar av hans resonemang. I samband med presentationen ”provkörs” också frihetstypologin mot Robert Blauners klassiska frihetsdiskussion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Axelsson, Jonas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Høyer, Hans Christian
  Tillit og kontroll: som ild og vann eller sukker og kanel?2016Ingår i: Tillit, styring, kontroll / [ed] Høyer, Hans Christian; Kasa, Sjur; Tranøy, Bent Sofus, Oslo: Universitetsforlaget , 2016Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 13.
  Axelsson, Jonas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Renman, Pia
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Tillit och tillväxt2011Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Axelsson, Linda
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Hofsten Salminen, Christina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Arbetsglädje eller bara gnäll?: En kvalitativ studie rörande poliser motivation och arbetstillfredsställelse2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 15.
  Bengtsson, Mikaela
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Karlsson, Erica
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Effekterna av policys i arbetslivet.: En studie av kommunernas arbete med policys och rutiner.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  arkivfil
 • 16.
  Berg, Ida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Broms, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Att skapa kunskap: En studie i kunskapsöverföring på en av enheterna på MSB i Karlstad enligt Ikujiro Nonakas och Hirotaka Takeuchis modell2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att studera om det finns hinder och/eller möjligheter för kunskapsöverföring, på en av enheterna i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps verksamhet, enligt Ikujiro Nonakas och Hirotaka Takeuchis modell. I centrum för vår studie står begreppen tyst kunskap, explicit kunskap och kunskapsöverföring som kommer att följa som en röd tråd genom hela uppsatsen.

   

  MSB:s uppdrag är att stödja samhället i arbetet med att förebygga och förhindra olyckor och kriser. Myndigheten stöttar aktörer på alla nivåer i samhället, från individnivå till kommuner och näringsliv. De ger stöd och råd, upprättar regler och rutiner samt hjälper samhället att planera för trygghet och säkerhet. Den enhet på MSB som vi studerat består av femton medarbetare, en enhetschef samt en verksamhetsansvarig vilket beskrivs närmare i metoddelen.

   

  Vi har valt en deduktiv ansats och genom en kvalitativ metod undersökt medarbetarnas upplevelser kring hur kunskapsöverföringen sker i verksamheten enligt Nonakas och Takeuchis modell samt teorier kring denna.

   

  I analys- och resultatkapitlet kopplar vi samman våra respondenters svar med de teorier vi använt oss av, kopplat till begreppen tyst och explicit kunskap samt kunskapsöverföring. Resultatet av våra studier visar att det verkar finnas både hinder och möjligheter för att Nonakas och Takeuchis modell skall kunna fungera i verksamheten. Dessa möjligheter och hinder verkar ligga på både individ- och organisationsnivå, vilket vi närmare beskriver i våra slutsatser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 17. Bergholm, Tapio
  et al.
  Gonäs, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Juul, Ida
  Gender and Working Life: Introduction to special issue2011Ingår i: Nordic Journal of Working Life Studies, E-ISSN 2245-0157, Vol. 1, nr 2Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Bergkvist, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  "Det är lite ge och ta": En kvalitativ studie om Work-Life Balance och utförandet av privata angelägenheter på arbetstid2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för hur anställda balanserar arbete och övrigt liv med fokus på de privata angelägenheter som görs på arbetstid. Jag vill ta reda på hur de anställda rättfärdigar dessa handlingar och även undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad man gör av privat karaktär på arbetstid och uppfattningen kring det. Teoriavsnittet utgörs av i huvudsak två teman. Det ena temat är Work-Life Balance och tar upp bakgrund till fenomenet, konflikter mellan livets sfärer, de alltmer oklara gränserna mellan arbete och övrigt liv samt ett avsnitt om uppdelningen av hushållssysslor i ett förhållande. Det andra temat berör utförandet av privata angelägenheter på arbetstid och behandlar forskning kring detta ämne samt teoretiska förklaringar kring detta beteende. Utgångspunkten är att dessa två fenomen hänger samman och påverkar varandra. Jag har valt en kvalitativ ansats och genomfört åtta intervjuer med lika många män som kvinnor för att kunna se om det finns några skillnader mellan könen. Analysen av resultatet visar att respondenterna utför privata angelägenheter på arbetstid till stor del för att kunna utnyttja tiden och göra saker när de passar bäst. Det kan handla om att ringa telefonsamtal för att det måste ske under dagtid, ta en extra lång lunch för att hinna gå till frisören eller att läsa privata mail på arbetstid. De privata ärendena rättfärdigas genom ett rättvisetänkande, att man tycker att det är okej att eftersom man har jobbat hemma. Respondenterna menar också att eftersom arbetsgivaren är beroende av att de anställda har en tillfredsställande balans utanför arbetet känns det okej att göra vissa privata saker under arbetstiden. Många menar också att det blir ett sätt att öka koncentrationen och därmed göra bättre arbetsprestationer. Vad gäller skillnader mellan män och kvinnor kunde jag inte finna några tydliga skillnader. Dock finns vissa tendenser till skillnader då det oftast verkar vara kvinnan som är den som är projektledaren och har lite mer koll i familjen och därmed har ansvar för att till exempel vissa samtal behöver ringas under arbetsdagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Det är lite ge och ta"
 • 19.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Att leda inom äldreomsorgen: En litteraturgenomgång av enhetschefers organisatoriska sammanhang och arbetsvillkor2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande rapport är att belysa ett antal villkor som påverkar arbetssituationen för personal inom äldreomsorgen i allmänhet och enhetscheferna i synnerhet. Detta sker med hjälp av en orientering i litteratur och studier inom områdena organisation, chef- och ledarskap, tjänstekvalitet, psykosocial arbetsmiljö och arbetsvillkor. Den litteratur som ligger till grund för rapporten är i första hand empiriskt förankrade studier rörande vård- och omsorgsarbete, men det finns även inslag av teoretiska modeller och resonemang. De teoretiska bidragen innefattar främst diskussioner om vad som avses med relevanta begrepp som organisation, tjänstekvalitet, chef- och ledarskap och arbetsvillkor samt hur dessa kan hjälpa oss förstå enhetschefernas arbetssituation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Recension av Bo Dahlbom, Sveriges framtid (Liber, Malmö 2007).2009Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 15, nr 1, s. 75-79Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Recension av Bo Dahlboms bok Sveriges framtid (Malmö: Liber, 2007)2009Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 15, nr 1, s. 75-79Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Recension av Edward Granter, Critical social theory and the end of work (Ashgate, Farnhamn 2009).2010Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 16, nr 2, s. 71-76Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Recension av Edward Granters publikation Critical social theory and the end of work2010Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 16, nr 2, s. 71-75Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Recension av Gunnar Gillberg, Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande (Doktorsavhandling, Skrifter från institutionen för arbetsvetenskap nr 7, Göteborgs universitet, 2010).2011Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, nr 2, s. 75-80Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Segregated Integration2005Ingår i: Gender Segregation: Divisions of Work in Post-Industrial Welfare States / [ed] Gonäs Lena, Karlsson, Jan Ch, London: Ashgate, 2005, s. 47-64Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Segregerad integrering: Mönster av könssegregering i arbetslivet2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här är en studie som rör könssegregering i arbetslivet. Studien syftar dels till att studera olika typer av könssegregering och hur dessa är relaterade till varandra inom tre arbetsorganisationer, dels till att studera huruvida det skapas förutsättningar för segregation eller för integration inom arbetsorganisationerna och hur det i sådana fall går till. Resultaten visar bland annat att könssegregering och könsintegrering är relaterade till varandra på olika sätt och att det ena inte behöver utesluta det andra. En integrerad avdelning kan rymma jobb som är synnerligen segregerade. Kvinnor och män på integrerade hierarkiska positioner kan i sin tur arbeta inom segregerade jobb och avdelningar. Vidare visar resultaten att andelsmässig integrering inte hindrar att kvinnors och mäns villkor skiljer sig åt på ett sådant sätt att vi kan tala i termer av segregerad integrering. Att kvinnor och män utgör lika stora andelar är nämligen inte detsamma som att de har samma förutsättningar i arbetslivet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Bergman, Ann
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  The quest of time, energy and commitment a matter of gender and availability2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 28.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Eriksson, Birgitta
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Introduktion till nr 2 20132013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 2, s. 5-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Eriksson, Birgitta
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Introduktion till nr 3 20132013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 3, s. 5-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Eriksson, Birgitta
  Production Concepts: Rhetoric, Practice and Consequences2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 31.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Gillberg, Gunnar
  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  Ivarsson, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Palm, Kristina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Integration, attraktivt arbete, emotionellt arbete, digitalisering och arbetskvalitet samt effekter av en strejk2020Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, nr 1, s. 5-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  gonäs, lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Rosenberg, Kerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Equal Opportunities and Equal Wages: A case study on gender wage differences in the knowledge-based society2005Ingår i: Gender Divisions and Working Time in the new Economy: Changing Patterns of Work in Europe and North America / [ed] Dianne Perrons, Cheltenham: Edward Elgar , 2005, s. 241-258Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Gustafson, Per
  Uppsala universitet.
  Tjänsteresor, tillgänglighet och relationen mellan arbete och familjeliv2008Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 14, nr 2, s. 11-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Att kombinera arbete och familjeliv tycks uppfattas som påfrestande och konfliktfyllt av alltfler människor. I denna artikel undersöks, med hjälp av enkät- och registerdata från tre arbetsorganisationer, vilka samband som finns mellan ett omfattande resande i tjänsten och tillgänglighet för arbetet respektive för familjen. Begreppet ”tillgänglighet” framstår här som ett användbart analytiskt redskap för att beskriva och förstå hur kvinnor och män hanterar arbetslivets och familjelivets krav.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Gustafson, Per
  Travel, availability and work-life balance2008Ingår i: Mobility and technology in the workplace / [ed] Hislop, Donald, London: Routledge, 2008, s. 192-208Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 35.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Huzell, Henrietta
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Segregationens seghet och dess föränderliga former: En vänbok till Lena Gonäs2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta är en bok som handlar om kön och arbete. Som den vänbok den är utgör kapitlen en blandning av allt ifrån reflekterande texter till empiriska studier. Boken är indelad i tre övergripande teman. Den första delen inbegriper tre kapitel som utgörs av tillbakablickar och beskriver hur forsking kring kön och jämställdhet bedrivits sedan i början på 80-talet och framåt. Därefter följer en del med fyra kapitel som fokuserar arbetsmarknad, sysselsättning och segregation. Boken avslutas med fyra kapitel som berör områdena arbete och familj, yrkesval. Boken inleds emellertid med en intervju med Lena. Vi hoppas att denna mångfacetterade samling texter kan göra vår uppskattning till Lena rättvisande, men också att de kan fungera som en inspirationskälla till vidare forskning och tankar kring kön och arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Ivarsson, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Televiserad arbetsetik, arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet, personalförsörjning och karriärutveckling, arbetsdelningens återkomst, återhämtning efter arbetet samt kommunal arbetsmarknadspolitik2019Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, nr 3-4, s. 4-6Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Ivarsson, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund: En utmaning för handeln som arbetsplats2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 38.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Det troliga eller det önskvärda: En fråga om framtider, arbete och kön2012Ingår i: Segregationens seghet och dess föränderliga former: En vänbok till Lena Gonäs / [ed] Ann Bergman & Henrietta Huzell, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, 25, s. 160-182Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Det troliga eller det önskvärda: En fråga om framtider, arbete och kön2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Från shopping till sanningsserum. En typologi över förutsägelser: en typologi över förutsägelser2009Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln presenterar en typologi över förutsägelser, det vill säga uttalanden om framtida händelser eller tillstånd. Typologin har två dimensioner, sanningsanspråk och förklaringsanspråk; varje dimension har två värden, som är att resa anspråket eller att inte göra det. De fyra utfallen blir då: Förutsägelser som reser både sanningsanspråk och förklaringsanspråk (prediktioner); som reser sanningsanspråk, men inte förklaringsanspråk (prognoser); som reser förklaringsanspråk, men inte sanningsanspråk (science fiction); och som vare sig reser sanningsanspråk eller förklaringsanspråk (utopier eller dystopier). Vi betraktar varje utfall som en idealtyp mot vilken förutsägelser kan ställas. Vi illustrerar användningen av typologin genom att ange ett svenskt exempel på vart och ett av dem. Förutsägelsen är Dahlboms Sveriges framtid, prognosen Wahlströms Efter stålbadet, science fiction-bidraget Martinsons Aniara, och dystopin Boyes Kallocain

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Future work in Futures, an investigation of the role of work in futures studies2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 42.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Three observations on work in the future2011Ingår i: Work, Employment and Society, ISSN 0950-0170, E-ISSN 1469-8722, Vol. 25, nr 3, s. 561-568Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 43.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Truth claims and explanatory claims: An ontological typology of futures studies2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Truth claims and explanatory claims: An ontological typology of futures studies2010Ingår i: Futures: The journal of policy, planning and futures studies, ISSN 0016-3287, E-ISSN 1873-6378, Vol. 42, nr 8, s. 857-865Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Classifications of futures research are usually based on epistemological differences, but we complete these with ontological considerations. The article presents a typology of forecasts, i.e. statements on future events or states. It has two dimensions, truth claim and explanatory claim; each dimension has two values, making the claim or not making the claim. The four outcomes are then: Forecasts which make both truth claims and explanatory claims (predictions); which make truth claims, but not explanatory claims (prognoses); which make explanatory claims, but not truth claims (science fiction); and which make neither truth claims nor explanatory claims (utopias or dystopias). We regard each outcome as an ideal type, against which forecasts can be measured. We illustrate the use of the typology by presenting an example of each outcome

 • 45.
  Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Larsson, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT.
  Ivarsson, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  A matter of costumer equity or a moment of personal satisfaction?: Interaction patterns in the retail sector2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 46.
  Bergman, Tea
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Carlsson, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Att kämpa mot gamla rykten: En kvalitativ studie om arbetet med employer branding inom offentlig sektor2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen är till för att klargöra hur arbetet med employer branding bedrivs av kommunala arbetsgivare samt hur det arbetet upplevs av medarbetare inom kommunerna. Studien belyser där­med både arbetsgivarnas och medarbetarnas perspektiv. På grund av ett sämre anseende och att rykten kan florera kring kommuner som arbetsgivare är det av intresse att undersöka arbetet med employer branding inom just kommuner. Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke är betydelse­fullt då det ökar chansen att attrahera nya medarbetare samtidigt som befintliga medarbetare vill stanna kvar hos arbetsgivaren. Den teoretiska referensram som presenteras ligger till grund för hur insamlad data ska bearbetas och analyseras. Undersökningen har bestått av nio kvalitativa inter­vjuer där både arbetsgivare och medarbetare är respondenter. Resultatet från undersökningen visar att arbetsgivarna är väl medvetna om vikten av att arbeta med employer branding och menar att det kan vara än viktigare för dem inom offentlig sektor än för privata arbetsgivare. Arbetet med att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke grundar sig i policys som sedan ska kommuniceras på ett trovärdigt sätt, både externt och internt. Den externa kommunikationen är viktig för att kunna locka till sig nya medarbetare medan den interna kommunikationen är viktig för att få de befintliga med­arbetarna att stanna kvar. När det handlar om att behålla medarbetare visar, såväl teori som resul­tatet från undersökningen, att det sig att det är de förebyggande åtgärderna som är av betydelse, exempelvis en välfungerande introduktion, att erbjuda kompetensförsörjning och ett professionellt ledarskap i syfte att få medarbetare att trivas. När det kommer till hur medarbetarna upplever ar­betet kring employer branding påpekar de flesta att det inte är någonting som man inte märker av. Genom studien framkommer det däremot att samtliga medarbetare trivs bra på sin arbetsplats och att alla kan rekommendera sin arbetsgivare till utomstående personer. Det faktum att de pratar gott om sin arbetsgivare pekar på att arbetsgivarna har lyckats skapa ett gott arbetsklimat där medar­betarna trivs. Att ha medarbetare som trivs och som talar gott om sin arbetsgivare är en viktig del i arbetet med employer branding då nöjda medarbetare stannar kvar längre och fungerar som am­bassadörer för arbetsgivaren, vilket kan hjälpa till att attrahera ny arbetskraft.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  arkivfil
 • 47.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Flexibilitet och offentliga byråkratier2009Ingår i: Den sköra balansen: arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet / [ed] Tor Claussen och Jan Ch Karlsson, Växjö:  Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet , 2009, s. 116-132Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 48.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Självständighetens livsform(er) och småföretagande ' tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Varför är det problematiskt för många små företag att växa? Varför uppstår det problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i små företag? Är små företag av naturen flexibla på grund av sin storlek? Används begreppet flexibilitet på rätt sätt i småföretagssammanhang? I studien tillämpas realistisk livsformsanalys på det empiriska området småföretagande för att kunna besvara dessa frågor. Det som utmärker livsformsanalys är dess förklaringskraft och teorin om livsformer kan användas till att förklara samhälleliga fenomen och processer. Genom tillämpning och utveckling av den livsformteoretiska ansatsen syftar studien till att öka kunskapen om egenföretagandet som ett ekonomiskt relevant (icke-kapitalistiskt sätt att producera. Allt företagande kan inte räknas med kapitalistiskt företagande och inte minst för samhällsplaneringens och beslutsfattandets skull är det av stor vikt att känna till vilka drivkrafter för mänskligt handlande som olika typer av företagande inrymmer. Den svenska befolkningen lever många olika livsformer och det goda livet i en livsform kan vara något helt otänkbart i en annan livsform. Studiens vidareutveckling av den livsformsteoretiska ansatsen behandlar frågan om förändringar i samhället har påverkat även de interna sociala relationerna som konstituerar den i sammanhanget aktuella självständighetens livsform. Studiens resultat pekar på en utveckling av en ny självständighetens livsform

 • 49.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  The concept of flexibility and its occasional misuse2002Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The focus of this paper is to raise awareness of the complexity of the concept of flexibility and its occasional misuse. Flexibility as it most often is studied, is defined as the point of departure in capitalism. Even the smallest firms are measured by these criterions. By using the methodological standpoint of critical realism and the structural life mode analysis I have studied the rationality behind adjusting to changes in small firms with focus on adjusting employment levels to variation in workload. By doing this I have answered the question of a possible misuse of the concept of flexibility. My conclusion is that the concept of flexibility, defined with a starting point in the capitalist principles of the economic market, is occasionally misused in literature. Taking the point of departure in capitalism it is assumed that all firms strive to live by the rules of a capitalist market and to adjust to its principles. My structural perspective shows that not all small firms are driven by these motives powers. The rationality to run a firm when the owner lives the so-called independent life mode, derive first of all from independency. This rationality influences adjusting to changes in these firms and it also influences relations between an entrepreneur and an employee. An entrepreneurs trust expressing the independent life mode-specific work values and ethics, is fundamentally different from an employees trust if the employee is living the worker life mode. Thus trust can be a hindrance for adjusting the employment levels to variation in workload

 • 50.
  Bergqvist, Tuula
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Tillit - ett hinder för expansion i små företag?2001Ingår i: Gunnar Aronsson & Jan Ch Karlsson (red.): Tillitens ansikten. Lund: Studentlitteratur, Lund: Studentlitteratur , 2001Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 499
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf