Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 3142
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdullahi, Bayan
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Inlärningsprocessen hos andraspråkselever i ämnet Svenska: En intervjustudie med svensklärare2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa och få kunskap om inlärningsprocessen av andraspråk när de äger rum genom ämnet svenska. Jag vill kartlägga vad det innebär att lära sig ett andra språk samt hur det kan gå till. Undersökningen utgår ifrån intervjuer med lärare i ämnet svenska och visar vilken syn samt vilka erfarenheter av område de har. Syftet är att ge en översikt med förbättring för elever med svenska som andraspråk.

 • 2.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  African education systems, a postcolonial perspective2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 3.
  Abraham, Getahun Yacob
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Lektioner om ledarskapskvalitet och röstningsförfarande i sydafrikanska grundskolor2011Inngår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, ISSN 1653-4743, Vol. 1, nr 1, s. 96-107Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin utgångspunkt i hur lärare undervisar om den sociala utvecklingsdelen av ”Life Orientation” i sydafrikanska grundskolan. Specifikt fokus ligger på lektioner om ledarskapskvalitet och om att rösta för tredjeklasselever i fyra skolor. Var och en av klasserna dominerades av antingen svarta, färgade, vita eller blandade grupper av elever. Ulf P Lundgrens ramfaktorteori användes för att studera skolans organisation. Basil Bernsteins ”Pedagogic device” användes för att förstå olika pedagogiska verksamheter i klassrummet. Fältarbeten med en etnografisk metod och en kvalitativ strategi användes för att få tillgång till empiriska data. Policy- och läroplansdokument, riktlinjer och läroböcker analyserades. Klassrumsobservationer i fyra klasser och intervjuer med 14 tredjeklasslärare genomfördes. För att vara lärare i Sydafrika krävs minst två års lärarutbildning efter avslutad gymnasieskola. Lärarna i de klasser som studerades genomgick sin lärarutbildning under apartheidtiden. På grund av begränsad fortbildning och bristande erfarenheter av den nya läroplanen hade de ibland svårigheter att förstå och tolka det aktuella ämnet. Enorma skillnader i material, ekonomiska och organisatoriska resurser förelåg mellan olika klasser och skolor. Lärarna dominerade lektionerna och direkt överföring användes som metod. Det sätt lärarna höll lektion om ledaregenskap och om att rösta varierade, men alla visade demokratiska brister. Lärarna valde själva kandidater till klassledare i tre av klasserna. Det blev också tydligt att klassernas miljöer inte befrämjade vare sig kritiskt och kreativt tänkande eller demokratisk fostran.

 • 4.
  Abrahamsson, Birgitta
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Genom kroppen förändras tanken: FMT-metodens möjligheter att påverka i mentalt förändringsarbete2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete beskriver jag FMT-metoden, samt ger en kortare fördjupning i musikterapins historia. Arbetet innehåller också en kort presentation av nervsystemet och dess beslutsfattande delar. När tankar fastnar i samma spår, kan det hjälpa att försöka flytta fokus för att de ska finna nya vägar Jag belyser möjligheten att genom FMT – Funktionsinriktad Musikterapi, komma åt, samt påverka en förändring av tankar och förhållningsätt, så att det utifrån dem blir möjligt att ta nya beslut om hur man vill hantera sin tillvaro. Genom fallbeskrivningar med två personer som jag arbetat med, visar jag på möjligheten att fokusera på den egna kroppen, för att på så vis komma åt tankar och känslor så att en mental förändring kan uppstå. Resultatet visar att då kroppen bearbetas med hjälp av FMT, har både känsla och tanke berörts och förändrats.

 • 5.
  Abrahamsson, Klas
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Alkoholvanor inom det gymnasiala fordonsprogrammet2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The consumption of alcohol in Sweden has increased considerably within recent years. Among youths there has been a tendency towards drinking more frequently and increased volumes. Alcohol habits among students on the high schools auto mechanic line has been given a questionnaire to examine their experience of the immediate after effect of alcohol and how et effects their situation in school. It has been proven that participating students are drinking alcohol more frequently than the average among Swedish high school students and girls more often than boys. The general experiences of alcohol after effect are predominantly negative both physically and psychologically, but the students are not concerned of their alcohol habits having an effect on their school work.

 • 6.
  Abrahamsson, Lars
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Skapar gymnasielärare trygghet för eleverna i klassrummet?: En studie kring lärarens påverkan av trygghet i klassrummet2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte är att visa att känslan av trygghet spelar större roll för undervisningsklimatet i klassrummet än disciplin. Vi bombarderas dagligen i media från olika tyckare som har åsikter om hur skolan skall skötas för att den ska bli bättre och hur misskött den är nu idag. Det är nästintill omöjligt att sålla i det stora informationsflödet och avgöra vad som är relevant för att ge eleverna bästa möjliga inlärningsklimat i skolan. Kan det vara så att en skola som ger eleverna en känsla av trygghet är den som ger bästa inlärningsklimatet? Genom att besöka några klassrum, studera hur lektionerna fungerade i verkligheten och sedan intervjua de berörda lärarna om deras syn på trygghet i klassrummet, fick jag bekräftelse på att så kunde vara fallet. Tyvärr är det så att disciplin är lättare att skapa än trygghet men då kan undervisningsklimatet bli lidande. Att ha en trygg miljö är ett bättre sätt att rusta eleverna för att möta den undervisning som de ska klara av under sin skoltid. Dessutom, om en elev har en egen grundtrygghet i sig själv när hon ska möta världen efter skolan så finns det en större chans att ungdomarna klarar sig bra. Utifrån resultat jag fick anser jag att en lärare som funderat på hur man skapar trygghet i klassrummet, arbetar som en demokratisk ledare och involverar eleverna i regelbyggandet och undervisningen, är den lärare som skapar ett bättre studieklimat.

 • 7.
  Adermark, Christopher
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Matematik i Kunskapsskolan2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 8.
  Affelin, Malin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Att levandegöra undervsningenOppgave
 • 9.
  Agnarson, Mats
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Portfolio som arbetsredskap i skolan.: En studie kring portfolio och dataprogrammet Portfolio Manager 2.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Portfoliometodik är idag ett känt begrepp, likaså digital elevportfolio. Båda dessa begrepp, och en av de programvaror som främst är utvecklade för att vara en aktiv digital elevportfolio, har en central roll i den här studien. Portfolio Manager 2, som programmet i fråga heter, är utvecklat i Sverige av svenska pedagoger.

  Studien har en kvantitativ ansats med enkäter som redskap. En köns- och specialpedagogisk betraktelsegrund fanns i studien, vilket också resulterade i nya pedagogiska rön.

  Studien är utförd i 5 klasser på 2 olika svenska skolor i slöjd, där samtliga elever gick i åk 5.

  Lärarenkäten var utformad så att den skulle kunna ge en bedömning av ”fenomenet” PM2 som helhet, då PM2 även innehåller verktyg av det mer administrativa slaget.

  Studiens resultat bekräftar tidigare studier, dvs. att elevportfolio bidrar positivt till att stärka den pedagogiska lärandeprocessen. Ett nytt rön som framträder i studien, är att flickor i högre grad än pojkar i åk 5, inser portfoliometodikens betydelse för lärandeprocessen. Resultatet visar även att programvaran Portfolio Manager 2 är väl användaranpassat, både som redskap för digital elevportfolio och som ett läraradministrativt redskap.

  Ämnet slöjd är inte ett primärt studieobjekt, men omskrivs kort i studien utifrån den ”överskottsinformation” enkäterna gav. Resultatet för slöjdämnet var positivt.

  Titel: Portfolio som arbetsredskap i skolan - En studie kring portfolio och dataprogrammet Portfolio Manager 2.

  Nivå: C uppsats

  Författare: Lärare i Specialpedagogik, Mats Agnarson - Karlstad.

  Handledare: Hugo Wikström, Karin Bengtsson – Karlstads Universitet.

  Examinator: Anders Arnqvist – Karlstads Universitet

 • 10.
  Ahl, Åsa
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Heteronormativitet i svenskämnet för grundskolans senare år: En läromedelsanalys2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  My thesisdiscusseshowthe teaching materialPortal svenska 7-9 meets goals in Lgr11 on countering traditional gender roles. In this I want to highlight how heteronormativity designed and regenerated in school in general and the teaching material Portal svenska 7-9 in particular.The compositeobjectiveof this paper isthat, based on myresearchto work out howwe areteachingshould proceedin order tomeet theobjectives ofLgr11relatingto counteracttraditional genderroles.

  My study shows that the premise of living up to the goals of Lgr11 not in a clear way, met in the discursive expression in Portal svenska 7-9. The teaching material is too heteronormative contingent and can not handle more than exceptionally challenging the prevailing heteronormativity. However, the teaching material of the quality that can serve as basis for an active educational work. Through a conscious and deliberate standard critical pedagogical work can Portal serve as a starting point to show the weaknesses of both heteronormativity and as a starting point to illustrate the possibilities of an alternative perspective.

   

 • 11. Ahlbom, Lars
  et al.
  Blomqvist, Helene
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Eggehorn, Ylva
  Paillard, Jean
  Mystik och gudsbilder hos Sven Delblanc2002Bok (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Ahlgren, Bodil
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  "Cellen är den minsta levande delen hos allt liv": Om hur centrala termer förklaras i tre läromedel i biologi för grundskolans senare del2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 13.
  Ahlin, Hanna
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Ämnena Bild och Musik ur ett historiskt perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research project is about how the subjects` art and music has been described under the 20th century in the Swedish school until today. The purpose with this research project is to do a text analysis that describes these subjects now and the last century, to illustrate the differences between today and the last century. Hence the size of this subject I have chosen some random samples out of the 20th century until today. I started to take these random samples from the first lyric I found about these subjects, and continued with these random samples in other lyrics from the middle of the 20th century until the year 2006. I just took these random samples from what I had found because I did not found some lyrics from earlier period of the 20th century. After a few weeks of material researching I started to write down my text analysis.

  The result of the research project when it comes to the earlier parts of the 20th century art and music subjects´ was that they where used to raise up the students and teach them how to behave in working life. It was the adults who choose what was best for the students and it was about preparation for the life as an adult. Through art the students should learn how to draw of a tool from different works of that epoch and the music was about how to learn a psalm or a song by heart that could be about how one should behave oneself.

  The results of my research project when it comes to today is that the differences between yesterdays school and today’s that today these subjects are more independent fore the students then before. On the basis of the conditions of the students they can use these subjects both as a way to express them self in other subjects then art and music, and it is also another way to take some learning about there own culture like others cultures. It is the imagination of the students that should characterize the subjects` art and music. The school wants through these subjects` that the students shall get a better self – confidence about them self and that the students shall take other cultures closer to them and there way of seeing at these subjects.

 • 14.
  Ahlstedt, Daniel
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Perspektiv på läsning: En högstadielärare och sex av hans elever om skönlitteratur i svenskämnet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is about literature instruction in the last three years of Sweden’s compulsory school from one teacher’s and six of his pupils’ perspective. The research is analysed from a socio-cultural perspective on learning and literature reception.

  The empiric material is based on interviews with the teacher and six of his students.

  The research shows that there is a difference between what the pupils read on their spare time and what they read during Swedish instruction. It also shows that the pupils wants literature full of action where descriptions of people and the setting don’t slow down the reading experience.

  The teacher is successful in finding literature the pupils appreciate but sees the value of literature on another level – in the processing of the reading experience. He gives his pupils the task to discuss their views on the text’s meaning based on their specific expe-rience. The instruction is thereby partly in co-ordnance with ideals put forward by literature instruction theorists Louise M. Rosenblatt and Judith A. Langer. The dialogic and socio-cultural perspective on learning which Lev S. Vygotskij proclaims is also an inspiration for the teacher.

 • 15.
  Ahlström, Lisa
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Åtgärdsprogram i nya skollagen: Några lärares och rektorers erfarenheter, förväntningar och tankar2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to find out if principals and teachers have experience, expectations and thoughts about the differences that the new Education Act means in relation to the old one about action programme. Through qualitative interviews with two principals and four teachers, I have tried to answer my research questions that I have made based on the purpose. The questions are: How do the interviewees describe the routines about action programme?  Has, according to the interviewees, the routines been changed with the new Education Act? How do teachers and principals experience the differences between the old and new Education Act regarding the action programmes?

  The results of my survey shows that the process of action programme is different at different schools and that it has been adapted to the new Education Act in varying degrees. These results give differences in the experiences of the new directives. Differences between principals and teachers also become visible, which may be due to that the interviewed principals seem to know more about what’s included in the new Education Act than the interviewed teachers. Conclusions to be made from the survey is for example that it is important for schools to review their routines regarding action programme, even if they already have been developed to be similar to the new directives. This is important to ensure that the process is done correctly. It is also important to ensure that all staff understands the new directive and its purpose.

  Key words: Action programme, the new Education Act, principal, teacher, teacher for special needs education, special support.

 • 16.
  Akermo, Hanna
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Barns möjligheter till lek i en sydafrikansk förskola: En studie från en sydafrikansk kåkstad2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på vad sydafrikanska förskolepedagoger anser om lek i relation till lärande, utveckling och inflytande i lek. Vad pedagoger anser om barns lärande och utveckling, samt om barn har inflytande i leken i den dagliga verksamheten.Den metod jag använde för att få svar på mina frågor var intervjuer. Jag intervjuade 6 förskollärare i en sydafrikansk kåkstad. Analysen har utförts tematiskt, vilket fokuserat på två teman; lek, lärande och utveckling som ett tema samt barns inflytande i leken som det andra temat.I min studie har jag kommit fram till att de förskollärare som medverkar var mycket positiva till barns lek. De ansåg att leken gynnar barn i deras lärande och utveckling. Leken omfattar det mesta i ett barns liv. Det är i leken barn upptäcker, lär sig samt utvecklas.Resultatet från studien visar att lek är en grundläggande del i barns liv, vilket märktes i såväl litteratur som intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna ville barnens bästa, vilket är i samklang FN:s barnrättskonvention.Nyckelord: Sydafrika,

 • 17.
  Albinsson, Marie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Särskilt stöd i förskolan: En studie om verksamma pedagogers syn på särskilt stöd2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Särskilt stöd i är en viktig del i förskolans verksamhet då den ska möta alla barn som har olika behov och förutsättningar. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad särskilt stöd i förskolan innebär. Mina frågeställningar handlar om vad pedagogerna anser vara särskilt stöd och vilka som är i behov av det. För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med fem verksamma pedagoger i förskolan.  I litteraturgenomgången ges en teoretisk bakgrund av mitt valda problemområde samt vad forskningen säger om särskilt stöd. Resultatet av min undersökning visar att särskilt stöd i förskolan kan se ut på olika sätt. Arbetet med särskilt stöd innehåller flera delar men de intervjuade pedagogerna poängterar att det viktiga är att man som pedagog tar tag i de svårigheter som uppstår i förskolan. Det är viktigt att man kontinuerligt förändrar verksamheten utefter de som vistas i den.

 • 18. Albrechtsen, D.
  et al.
  Evensen, L.
  Lindeberg, A.
  Linnarud, Moira
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Nordwrite Reports II1987Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 19. Albrechtsen, D.
  et al.
  Evensen, L.
  Lindeberg, A.
  Linnarud, Moira
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Nordwrite Reports III,1988Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 20. Albrechtsen, D. L.
  et al.
  Evensen, A.
  Lindeberg, M.
  Linnarud, Moira
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Analysing developing discourse structure:the NORDWRITE project1991Inngår i: Foreign/Second Language Pedagogy Research ed. by R. Phillipson, E. Kellerman, L. Selinker, M. Sharwood-Smith & M. SwainArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 21.
  Aldén-Eriksson, Marie-Susanne
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Andraspråksundervisning för döva: En attitydundersökning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 22.
  Aldén-Eriksson, Marie-Susanne
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Samtalets betydelse i undervisningen: en litteraturöversikt2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 23.
  Alexandersson, Birgitta
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten. Karlstads universitet.
  Tid för återhämtning: Ett möte mellan flyktingbarn och FMT-metoden2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete beskriver jag FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi. Mitt syfte har varit att undersöka om denna ickeverbala metod, kan stödja utvecklingen för flyktingbarn som ännu inte tillgodogjort sig det svenska språket. De fyra barnen, som alla går i förberedelseklass, visar olika symtom på traumatisk stress som kan härledas till deras erfarenheter av krig.

  Examensarbetet inleds med en historisk tillbakablick på musikterapi i allmänhet. Sedan beskrivs FMT-metoden ingående. Jag redogör för olika erfarenheter av att vara flykting och vad det innebär att gå i en förberedelseklass. Därefter följer en bakgrundsbeskrivning av barnen och arbetet med metoden, samt en avslutande del som grundar sig på de erfarenheter och slutsatser som jag har kommit fram till.

  Mina studier visar att FMT är en användbar metod för att stärka och utveckla funktioner hos barn, där erfarenheter av krig kommit att hämma individens fortsatta utveckling.

 • 24.
  alexson, malin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Elevperspektiv på viktiga faktorer hos vårdläraren för ökad studiemotivation.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 25.
  Alfsson, Diana
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Tappar ungdomarna standardspråket om chatt/ungdomsspråket används inom skolan?: En studie av chatt/ungdomsspråkets inverkan på skriftspråket2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 26.
  Allroth, Måns
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Musikhögskolan Ingesund.
  "…ty det är essensen av vad vi håller på med…": En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och forskning inom ämnesområdet. Nästkommande kapitel om teoretisk bakgrund beskriver det sociokulturella perspektivet i egenskap av teoretisk utgångspunkt.

  Studien utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra frilansande improvisationsmusiker med stor pedagogisk erfarenhet i ämnesområdet. I resultatet beskrivs analysen av hur improvisationsmusikers syn på hur ett personligt uttryck kan skapas och hur de som pedagoger ser på undervisning inom detta område. Det framkommer bland annat att ett personligt uttryck handlar om att bejaka sin smak och vilja samt att självförtroende, hantverksskicklighet och inspiration är aspekter att ta hänsyn till. I det avslutande diskussionskapitlet lyfts delar av studiens resultat till diskussion i relation till det sociokulturella perspektivet på lärande samt till tidigare forskning. Häri resoneras det utifrån teman som det kollektiva minnet, musikens språk, musikers verktyg, ett unikt uttryck samt skolans funktion.

 • 27.
  Alm, Désirée
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Tala om talen: Elever beskriver bänkinteraktion som stöd för lärande i matematik2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie följer elever som deltar i bänkinteraktion omkring matematik med sin lärare. Syftet med studien är att undersöka hur elever beskriver att få enskild hjälp som stöd för sitt lärande. Jag söker möjligheter och hinder som uppstår i lärar- elev interaktioner. Elevernas erfarenheter kan bli en utgångspunkt för hur matematiklärare och speciallärare kan tänka omkring undervisning i klass eller undervisning av elever i behov av stöd.

  Studien har en sociokulturell ansats och är gjord enligt metoden stimulated recall, som i denna studie innebar videoinspelade bänkinteraktioner i kombination med intervjuer omkring inspelningarna. Eleven fick se videoklippet efteråt och med egna ord berätta vad som hände och hur eleven hade tänkt i situationen.

   

 • 28.
  Alm, Maria
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Teaching materials and students with mental retardation2008Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Teaching materials and students with mental retardation  From a socio-cultural perspective, teaching materials can be regarded as mediating tools for transferring culturally based knowledge, norms, values and traditions. While literature on teaching materials in general is substantial, few investigations have been conducted on teaching materials for students with mental retardation.  In this paper I will present parts of an ongoing project in which this issue is focused. The study includes about twenty students in two training school classes and one class for students with mild mental retardation, covering the grades 7 10 in the compulsory school.  Teaching materials in this study are defined as cultural tools used in education and serving a pedagogical function in programs for students with mental retardation (särskolan). My preliminary findings indicate predominance for everyday skills in teaching material activities. Reading or mathematical development in teaching material activities are of low priority. The activities often imply dilemmas the teacher have to master.

 • 29.
  Alm, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Berthén, Diana
  Bladini, Kerstin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Johansson, Iréne
  Komplicerad skolsituation - elever med utvecklingstörning och deras lärare2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Almgren, Josefine
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten. Karlstads universitet.
  Öppna din dörr för FMT: Hur Funktionsinriktad musikterapi kan stödja barn med oro och ångest2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många barn lider i det tysta av oro och ångest. En del barn har fobier och rädslor som de kan ha svårt att sätta ord på. Deras rädslor kan ibland avläsas i deras kroppsspråk. FMT-metoden kan vara ett bra stöd och komplement till övrig vägledning och hjälp av t.ex. föräldrar och skolpersonal.

  Syftet med examensarbetet är att beskriva FMT-metoden, beskriva oro och ångest och se hur FMT kan stödja barn som har oro och ångest. I detta examensarbete finns dokumenterad information i form av fallbeskrivningar av två barn som jag har följt under utbildningens gång.

  I min slutsats kom jag fram till att adepternas balans, hållning, stabilitet och andning har blivit bättre. Deras lärare och föräldrar anser att flickorna har blivit lugnare, tuffare och tryggare som individer. Min uppfattning är att FMT-metoden passar bra för barn med oro och ångest.

 • 31.
  Almgren, Susanne
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Elevmedverkan i kvalitetsarbetet: - ett exempel angående hur en kursutvärdering av arbetsformer och lärande kan utformas2008Independent thesis Basic level (professional degree), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I detta examensarbete undersöker jag ett sätt att bjuda in elever att medverka i skolans kvalitetsarbete. Avsikten

  är att konstruera en enkät för utvärdering av undervisning i år 9 och gymnasiet med det avseendet att mäta hur

  elever upplevt förutsättningar för lärande och förståelse av undervisningens innehåll. Detta sker genom att bjuda

  in elever från årskurs 9 att medverka till att påverka utformningen av enkäten. Syftet med enkäten är att

  undersöka hur elevers upplevda lärande och förståelse av ett visst innehåll kan stödjas genom val av arbets- och

  undervisningsform. Det är min önskan att finna en form för kvalitetsarbete i skolan där både elevsamverkan och

  lärande främjas. Den fråga jag ställer mig är: Hur kan elever i en arbetslagsgrupp i årskurs 9 medverka till att

  utvärdera och utforma en kursutvärderande enkät om upplevt lärande och förståelsen av innehåll i förhållande till

  arbetsform? För att besvara denna fråga har jag utformat en enkät i ämnet som i sin tur en elevgrupp har

  utvärderat i grupp. I anslutning till utvärderingen har jag intervjuat dem i grupp inom ramen för syftet.

  Mätinstrumentet, enkäten, är tänkt att användas i fortsatta studier inom samma ämne. I teoridelen redogör jag för

  vad våra styrdokument anser i frågan och vad forskningen anser om elevmedverkan och om vad de anser främjar

  elevers lärande och förståelse. I min slutsats konstaterar jag att det är möjligt att låta elever i årskurs 9 medverka

  till att utvärdera och utforma en kursutvärderande enkät om upplevt lärande och förståelsen av innehåll i

  förhållande till arbetsform. Elever kan anses ha en vilja att påverka sin egen studiesituation och det kan de göra

  med det övergripande ansvaret lagt på vuxna såsom pedagoger när det gäller det slutgiltiga resultatet.

  Nyckelord: Elevmedverkan, tematiskt arbete, lärande

 • 32.
  Alsing, David
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Musikhögskolan Ingesund.
  Den ”inre konstnärens” agenda och tidtabell: En undersökning om flöde och torka i skaparprocesser2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar orsaker till ett kreativt motstånd och flöde. Mitt syfte är att ta reda på vad som driver människor att skapa inom området för låtskrivare/artister. Hur hanterar man idétorka och ”skrivkramp” och finns det någon metod för att upprätthålla ett kreativt flöde?

  Jag har intervjuat sex personer som alla är verksamma som låtskrivare och artister samt använt mig av litteraturstudium. I mitt arbete har jag kommit fram till att skrivkramp kan uppstå av många olika anledningar. Något som de har gemensamt är att alla verkar vara i behov av självvald ensamhet för att komma in i ett kreativt flöde.

 • 33.
  Altunkaynak, Firyan
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Kreativt skapande med hjälp av skisser: - en väg att förena tänkande och handling i frisörutbildningen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur skisser och dokumentation kan integreras i undervisningen på frisörprogrammet, samt undersöka om kreativt skapande med hjälp av skissen kan överbrygga inlärnings- och förståelsesvårigheter i de praktiska momenten. En kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer gjordes. Två lärare och fyra elever deltog i studien och besvarade frågorna om kreativt skapande, skisser och dokumentationens betydelse för inlärning och i undervisning. I ett undervisningsförsök genomfört av mig, fick eleverna skapa frisyrer kreativt utifrån egna förutsättningar. Skissen användes av eleverna för att utveckla tankar och idéer. Dokumentationen användes medvetet för att eleverna ska kunna gå tillbaka i sina arbeten och reflektera över metoder och resultat vid ett senare tillfälle. I min litteraturgenomgång belyses exempel på hur inlärning sker i samspel med andra människor. Resultatet från intervjuer, undervisningsförsök och litteraturgenomgången visar att inlärningsoch förståelsesvårigheter ofta kan överbryggas med hjälp av skisser och dokumentation av kreativt skapande.

 • 34.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL.
  De Escandinavia a México: entre dioses y mitos como expresión y convergencia del pensamiento y comportamiento humano2010Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 35.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  De "La protesta de la musa" a "La novela del tranvía". Diálogo de poéticas incomprendidas: Gutiérrez Nájera y Silva>>2007Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  De sobremesa 1887-1896: José Asunción Silva:El poeta novelista2004Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  José Asunción Silva is a Colombian poet most known for having renewed the metrics in Spanish poetry during the 19th century. José Asunción Silva's only novel, De sobremesa 1887-1896 [After dinner, 1887-1896] written in 1896 is a significant and representative modernist novel in the tradition of Latin-American modernismo.Silvas novel has been considered as a structureless, narratively disordered and chaotic text by many literary critics since its first publication in 1925. The text presents a great deal of fragmentation on the surface level: the story is presented by means of temporal discontinuity and multiple narrative voices and its thematic richness seems to be endless. The characters reveal multiple perspectives and a plurality of discourses.This dissertation determines and analyzes the formal and thematic aspects of the text that underlie its apparently disordered structure. The analysis focuses on the study of the referentiality of the text and some of its narrative components. It examines how the different fragments of the story, which are apparently neither logically nor thematically ordered on the surface level, are associated and integrated in the novel as a whole.Silva as a novelist makes use of some of the conventions of poetry and the techniques he applied to his poems. Contrast, association, assimilation and parallelisms are ways of creating new organizational forms of expressions in his prose work. The protagonist of De sobremesa, himself a poet, also plays the role of author, narrator, narratee and reader of his own prose work, his personal diary. This is a very particular feature in the context of Latin-American modernist novels written between 1882- 1902. The study analyzes the different roles of the character in the story to prove that the sense of unity is built by centring the text technically and thematically on the protagonist in its different roles. Silva makes the protagonist the point of convergence of the whole text.This dissertation suggests that there is an organized structure underlying the apparent disorder and incoherence of the text. The basis for Silvas text is diversity and the different where even the smallest parts prove to correspond with a bigger one. For a text of the 19th century, this is an innovative and experimental way of writing that seeks to create unity out of disorder and fragmentation.

 • 37.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Del texto al film. "Presencias y ausencias significativas entre el texto y la puesta en escena/recreación fílmica de Como agua para chocolate"2007Inngår i: Pjecer fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier, ISSN 9007-8185, Vol. 52Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 38.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  El baño y el patio: cronotopos de identidad en algunos textos garcíamarquianos2002Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 39.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Inclusión y exclusión:criterios de periodización de la novela modernista hispanoamericana2005Inngår i: / [ed] Oslo universitet,Norge, 2005Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 40.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL.
  La protesta de la musa. Aproximación al extrañamiento en un cuento modernista hispanoamericano2010Inngår i: Caminos de lectura: antología de textos y aproximaciones analíticas al texto literario / [ed] Eva Löfquist & Victoria Thörnryd, Lund: Studentlitteratur , 2010, s. 61-77Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 41.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Los últimos desafíos de la modernidad en el Río de la Plata, Santo Oficio de la Memoria: el desafío del no olvido2001Inngår i: / [ed] eds. Rossiello-Bensson, Göteborg: Götebors universitet , 2001Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 42.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Dyslexi hos förskolebarn: Finns det?2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I mitt arbete har jag tagit reda på om tecken på dyslexi redan kan visa sig hos små barn i förskolan. Jag har genom att intervjua förskollärare och specialpedagoger undersökt om hur man arbetar och hjälper dessa barn som kan ha problem med språket på olika sätt. Jag har kommit fram till att orden dyslexi inte ofta förekommer i förskolan men att de i de flesta fall arbetar med den fonologiska medvetenheten och språket genom olika lekar och övningar. Jag har även kommit fram till att böcker och högläsning har en viktigt funktion för dessa barn. Allt eftersom arbetet har fortskridigt har jag förstått mer och mer att man i förskolan arbetar mer brett för att täcka in så mycket som möjligt. Det läggs inte fokus på att det just skulle vara t.ex dyslexi som är det särskilda problemet för just ett speciellt barn. Min uppfattning är att man jobbar bra och medvetet i förskolan med språket, men att mer fokus skulle kunna läggas på att hjälpa de barn som har tydliga språkproblem tidigt och inte vänta allt för länge. Mitt syfte med detta arbete är att själv få inspiration och mer kunskap att använda i min framtida yrkesroll i förskolan. Jag vill lära mig mer om vad jag kan göra för att hjälpa barn som visar tecken på dyslexi. Det har varit mycket intressant att läsa bra litteratur och att intervjua duktiga pedagoger.

  Nyckelord: Dyslexi, språksvårigheter, barn i förskolan med språksvårigheter, tidiga tecken på dyslexi.

 • 43.
  Andersson, Ann-Christine
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Minoritetsspråkliga elevers undervisning: En jämförelse mellan svenska och norska styrdokument2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Many students in the Swedish and Norwegian compulsory school do not have quali­fi­cation to search for further education. There is a large part of those pupils who have a different native language than the country’s majority language. These students’ possi­bi­lities to a fair and equal education is regulated in national laws and regulations of school activity, the so-called governing documents.

   

  The purpose of this study is to compare Norwegian and Swedish governing docu­ments regarding education for pupils with another native language. The comparison also app­lies to the requirements that each country has for the students who are looking to the Swedish upper secondary school, and its counterpart in Norway, “den videre­gående skolen”.

   

  It is possible to see some similarities in the design of the governing documents and the school as an institution. However, there are some differences in the content of teaching and the document that governs this. The Norwegian school and Norwegian governing documents put more focus on the Norwegian language, while the Swedish school system and Swedish governing documents have a more generous attitude towards the native language.

 • 44.
  Andersson, Ann-Mari
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Grundskollärares uppfattning om integrering av elever med Asperger syndrom2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose for this essay has been to illuminate some teachers opinions of integration of students with Aspergers syndrom in the compulsory school, then compare it with the statue documents and see similarities and differences.

  The studie has been of a quality character, based on quality intervjues to get the teachers understanding at a deeper level. The questions in the intervju are based on open questions with purpose not to control the person during the intervju.

  The most obvious result which was that it appered two perspective of integration of students with Aspergers syndrom. One in the short run and one in the long run.

  In the long run it was the integration of the individual into the society and in the short run integration in school.

  For the perspective in the long run, the opinions from the teachers in compulsory school is good corresponding to the statue documents, that the integration is necessary for our democratic and human values that our sociaty are based on.

  In the short run, during the years when the students are in school, it came out great difficulties to integrate children with Aspergers syndrom. To proceed an integration that works out for the students, the teachers took site from the individual and not from the society. If we do not look at integration from an individual base we are probably not going to succeed to integrate in society.

  Searchwords: Aspergers syndrom, neuropsychiatric funktional disorders, integration, inclusion, segregation.

 • 45.
  Andersson, Berit
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Den språkliga mångfaldens skola: En studie av språkutvecklande samtal2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 46.
  Andersson, Björn
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Lärlingsutbildning som skolform: Hur ställer sig lärare, elever och handledare till det?2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 47. Andersson, Bo.
  et al.
  Hägglund, Solveig
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Barnets rättigheter2002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 48. Andersson, C.
  et al.
  Gustafson, K.
  Lindblad, S.
  Pérez Prieto, Héctor
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  From Childhood to Adolescence in the Context of Schooling1998Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 49.
  Andersson, Cecilia
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Arbete med läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare skolår: Två pedagoger berättar om sina arbetssätt2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 50.
  Andersson, Cecilia
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Matematiksvårigheter: Klasslärarens arbetsmetoder2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of my study is to contribute knowledge about how class teachers can work with students who are in mathematics difficulties. The question at issues I have is: Which methods can class teachers in grades 1-3 use to help students with mathematics difficulties? and Which obstacles and opportunities are there in this work? To get answers to my questions, I have read relevant literature and interviewed 3 class teachers in central Sweden. Through my interview I learned that education should include and build on concrete materials and methods. I also got to know that time is the biggest obstacle to helping students with mathematics difficulties.

   

  Keywords: mathematics difficulties, methods, obstacles, opportunities

1234567 1 - 50 of 3142
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf