Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1569
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Alva
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Handskrift, att vara eller inte vara?: Lärares syn på handskrift i dagens digitaliserade samhälle2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Writing by hand is not that obvious in todays digitalized society, much of what we write and read is digitized. Today we communicate via SMS, email, and social media instead of sending letters and postcards. What do teachers think of handwriting still being a part of the curriculum? Will handwriting survive or is it on its way out?In this survey nine teachers in preschool to sixth grade have been interviewed to hear their opinions about the handwriting, if they think it is important to preserve it. How they motivate their children to write by hand even though the society is digitalized. If they feel that the educational material companies have adapted to the digital curriculum or if there still are good analogue materials available.The results show that the teachers think handwriting is important as there is a connection between brain and hand which is good for learning. The students also practice their fine motor skills when they are allowed to write by hand, which the teachers attach great importance to.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsning av faktatexter i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om grundskollärare och deras sätt att arbeta med förståelse av faktatexter med sina elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur några lärare idag arbetar med faktatexter medelever i tidiga åldrar. Genom tidigare forskning undersöker jag hur fyra grundskollärarearbetar med läsning och förståelse av faktatexter. I denna studie studerar jag i vilkasammanhang lärarna arbetar med faktatexter och när de väljer att introducera det för eleverna.Jag undersöker också vilka lässtrategier och modeller lärarna använder sig av vid läsning avfaktatext med eleverna. Jag har använt mig av intervjuer som metod och samlat in ochanalyserat det material som är relevant och användbart för denna studie. De fyra informantersom valdes till undersökningen skulle vara verksamma lärare samt ha arbetat med yrket iminst tio år för att få en bredd i deras erfarenheter. De arbetar också på två olika skolor. Minstudie visar att för informanterna är faktatexter en viktig del i undervisningen men det finns enskillnad mellan skolorna. En skola arbetar kontinuerligt med ett genremål och har en störremedvetenhet gällande läsning av faktatexter än vad den andra skolan har.

 • 3.
  Abrahamsson, Even
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Motivation till läsförståelse: Hur utvecklar man som lärare motivation hos elever till läsförståelse i svenskämnet?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur man som svensklärare kan utveckla motivation hos gymnasieelever till läsförståelse i svenskämnet. I det ingår att visa på attityder, uppfattningar, likheter och skillnader hos båda målgrupperna i koppling till läsförståelse, läsning och motivation. Likaså undersöks vad gymnasieelever respektive svensklärare har för läsvanor i och utanför gymnasieskolans verksamhet. Kön är en underliggande faktor som också undersöks i samband med de tidigare nämnda målgrupperna. Två enkäter förmedlades till gymnasieelever och svensklärare där de fick besvara kvalitativa och kvantitativa frågor med ett fokus på motivation till läsförståelse utifrån olika perspektiv. Resultatet visade att det finns olika metoder, som till exempel variation av litteratur och ett engagerande förhållningssätt, som lärare kan använda för att utveckla motivation hos gymnasieelever till läsförståelse i svenskämnet. Båda målgrupperna anser att ett aktivt deltagande hos den andra parten i klassrummet är viktigt för att utstråla motivation gentemot läsförståelse och läsning. Majoriteten av gymnasieeleverna och svensklärarna har en positiv attityd till de ovanstående områdena med synpunkten att det är viktigt att läsa och förstå olika texter för att som läsare får man nya tankar och perspektiv samt ett ökat ordförråd. Likaså har gymnasieelever och svensklärare olika synpunkter på hur de upplever och om de är motiverade till delmoment i svenskämnet som berör läsförståelse och läsning. Ett exempel är att båda områdena är viktiga för att elever ska kunna utvecklas positivt inför sitt framtida arbetsliv eller sina framtida studier. Trots varierade läsvanor i och utanför gymnasieskolans verksamhet, eftersom elever föredrar tonårsböcker medan lärare tycker mer om sakprosa, ser majoriteten av båda målgrupperna det positiva med läsning och läsförståelse.

 • 4.
  Abrahamsson, Even
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Ungdomsspråk: Elevers och lärares attityder till samt användning av ungdomsspråk i och utanför skolans verksamhet med fokus på muntlig språkproduktion i svenskämnet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att, utifrån olika exempel på ungdomsspråk, undersöka gymnasieelevers och svensklärares attityder till samt användning av ungdomsspråk i och utanför gymnasieskolans verksamhet med ett fokus på muntlig språkproduktion i svenskämnet. Vidare utreder uppsatsen om det finns likheter och skillnader mellan gymnasieelevers och svensklärares användning av ungdomsspråk samt vad för attityder de har till det. Uppsatsen visar också på om och hur gymnasieelevers prestationer i svenskämnet påverkas av deras användning av ungdomsspråk. Dessutom undersöks gymnasieelevers och svensklärares uppfattning om det ovanstående och om motpartens användning av ungdomsspråk. Två underliggande faktorer, det vill säga kön och ålder, undersöks också i koppling till de ovannämnda målgrupperna. Två enkäter distribuerades till gymnasielever och svensklärare vid en gymnasieskola där de fick besvara kvalitativa och kvantitativa frågor angående attityder till och användning av ungdomsspråk. Resultatet visade att gymnasieelever använder ungdomsspråk mer än svensklärare, både i och utanför gymnasieskolans verksamhet, exempelvis genom slang, svordomar och diskurspartiklar. Båda målgrupperna har olika attityder till ungdomsspråk där svensklärare kan se det som begränsande medan gymnasielever anser att det skapar gemenskap. Svensklärare och gymnasieelever har också varierande åsikter om huruvida elevers användning av ungdomsspråk påverkar deras prestationer i svenskämnet. Dock anser majoriteten av dem att det har en negativ inverkan. Likaså finns det både likheter och skillnader hos båda målgruppernas uppfattning av motpartens användning av ungdomsspråk. Det visas till exempel genom att svensklärarna anser att ungdomsspråk kan vara innovativt medan gymnasielever uttrycker att det är pinsamt om deras lärare försöker använda ungdomsspråk i klassrummet.

 • 5.
  Abrahamsson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Bokrecension, en tydlig genre?: En studie om hur lärare arbetar med bokrecensioner och vad deras syfte med arbetet är2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare på mellanstadiet arbetar med bokrecensioner i undervisningen, vad de anser att bokrecensioners syfte är samt vilka metoder de anser vara gynnsamma i arbetet. Detta är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta lärare för att påvisa likheter och skillnader mellan deras olika arbetssätt och tankegångar. Efter genomförda intervjuer analyseras de utifrån en tematisk analys.Resultatet visar att lärarna har en övervägande positiv inställning till bokrecensioner. Dock förekommer det en tvetydighet bland dem, samtidigt som de menar att bokrecensioner är ett fördelaktigt moment som kan inkludera flera viktiga kunskapsutvecklande delar menar de också att momentet inte ska ta allt för stor plats i undervisningen då det finns andra saker som behöver mer utrymme. Syftet med bokrecensioner tycks inte vara att eleverna ska utveckla sina kunskaper kring bokrecension som genre utan de används mer som ett verktyg till att kontrollera elevernas läsförståelse och andra färdigheter. Resultatet visar också att särskilda metoder i själva verket sällan används i arbetet kring bokrecensioner eftersom syftet mer är av kontrollerande karaktär än utvecklande av elevernas genrekunskaper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abrahamsson, Joffrey Levi
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Elizabeth Bennet's Intelligence: A Reading of Class and Gender Conventions And Transgressions in Jane Austen's Pride and Prejudice2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In Pride and Prejudice by Jane Austen, gender roles and gender expectations relate to class differences in a system of social convention which operates to delimit all of the characters - men and women, rich people and less privileged people - to a greater or lesser extent, in a way which reflects actual class and gender structures in England around 1800. The most important strain of social commentary on gender and class in the novel is constituted by the characterisation of Elizabeth Bennet. She is associated with intelligence in a way which is vital to her successful breach of gender and class conventions. This essay starts out from Susan Morgan’s ”Intelligence in Pride and Prejudice” and will extend her arguments in my reading of the novel to prove that Elizabeth’s intelligence allows her to transgress social conventions related to gender and class more successfully than other characters and arrive at a happy ending despite having defied social convention. A number of other characters also represent a breach of class and gender conventions. Lydia Bennet elopes with Mr. Wickham, which at the time was considered scandalous. Mr. Darcy tries to ignore his affection for Elizabeth but fails to do so. In comparison to the unconventionality of Elizabeth, who manages to overcome every obstacle by relying on her intelligence in a way which also benefits Darcy and secures a happy ending for him as well, their transgressions are not as successful.  Fulltekst (pdf)
  Elizabeth Bennet's Intelligence: A Reading of Class and Gender Conventions and Transgressions in Jane Austen's Pride and Prejudice
 • 7.
  Afrasiabi, Soran
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The River as a Symbol of Liberty: An analysis regarding the Significance of the Mississippi River in The Adventures of Huckleberry Finn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Despite the extensive research on slavery during the antebellum, few authors have investigated the connection between the Mississippi river and its importance and status as a symbol of freedom throughout The Adventures of Huckleberry Finn, written by Mark Twain. Therefore, this essay attempts to analyze just how much the river actually meant for Huck and Jim during their journey towards freedom. The methodology of this analysis is based on a qualitative content analysis where categories are created and put it in relation to the historical and political landscape the novel presents. By investigating how the river functioned as an optional escape route that would lead the slaves far away from the notoriously bad treatment on the cotton fields, as well as the dangerous riverside settings which involved several risks for both Huck and Jim, this essay concludes that the river does not only work as an escape route away from captivity and civilization, it also provided the characters with a comfortable and safe home which alone could symbolize liberty.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahlstrand, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Eld och lågor, eller?: En kvantitativ studie om tolkningen av idiom2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The amin with this paper is to investigate how a few of today’s idioms are interpreted, if there are any difference between generations in the interpretation and if the younger generation in higher extent than the older tends to interpret them in other ways. This have been investigated trough a quantitative web-based survey there the respondents were asked to state their interpretation of twelve idioms, also answer a few questions regarding their use of idioms. The collected material has been transformed into precent units. The respondent’s answers were categorized by age, one group with respondents born 1990 or earlier and one group with respondents born 1990 or later. 

  The research shows that idioms, of both groups, interprets by original meaning in high extent since more than a good half answer according standard interpretation. With the exception of a few idioms there least 50 % of the younger group stated another interpretation than the original.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ahlstrand, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Övning ger färdighet! - Ger övning färdig- het? - Övning färdighet ger.: En studie av läroböckers grammatikkapitel2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att studera läroböckers upplägg och presentation av grammatikunder- visning i läroböcker riktade mot gymnasieskolan. En innehållsanalys har tillämpats för att uppnå syftet med denna undersökning och till grund för detta har sex läroböcker skrivna för gymnasieskolans kurs svenska 2 använts. Analysen har gjorts utifrån fyra olika teman: gram- matikkapitlets utrymme i boken, hur grammatik motiveras, vilka grammatiska områden som behandlas och hur grammatikuppgifterna är utformade. 

  Resultatet av denna studie visar att grammatiken i hög utsträckning får lika mycket utrymme som andra kapitel av samma typ men att grammatikkapitlet ofta placeras långt bak i boken. Gällande motiveringar är koppling till läroplan/kunskapskrav, språkriktighet och skrivför- måga de främst förekommande. De områden som behandlas varierar något men gemensamt för samtliga böcker är att de undervisar om fraser, satsdelar och syntax. Läroböckernas upp- lägg av övningar skiljer sig både i antal och vilka grammatiska områden de syftar till att öva, där satsdelar är det område samtliga böcker innehåller övningar om. Med andra ord ger läro- böckerna olika förutsättningar för eleven eftersom de i viss utsträckning undervisar om olika grammatiska områden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Alamaa, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "Jag hör inte hjärtslagen i marken": En kvalitativ studie om undervisning i miljöfrågor genom ekopoesi i svenskämnet2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11.
  Alarcón, Laura Natalia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Las herramientas digitales en el aula virtual de ELE: Un estudio sobre los desafíos didácticos en la implementación de herramientas digitales en el aula escolar sueca de los niveles A1-A2.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  Este estudio investiga el uso de las herramientas digitales en el aula virtual de español como lengua extranjera (ELE) en los primeros niveles de la enseñanza. Por medio de una encuesta digital, se analizan las respuestas de 59 profesores de ELE que trabajan en la escuela secundaria y bachillerato suecos en los niveles A1-A2 según el Marco Común Europeo de Referencias (MCER). Con el objetivo de indagar sobre el uso de herramientas digitales en el contexto virtual antes y después de la implementación de la prevención de la pandemia, el estudio demuestra que los profesores utilizan regularmente herramientas digitales en la clase de ELE. Además, a consecuencia de la situación de enseñanza cambiada, el uso ha aumentado. Las herramientas digitales que más han incrementado en uso son las relacionadas a la comunicación con los alumnos, para la planificación de la clase, para gestionar las sesiones y para la evaluación. Por último, se estudia las dificultades que representan el trabajo de algún aspecto en particular en el contexto virtual. Los resultados evidencian que la destreza que más complejidad representa en el aula de ELE virtual es la destreza oral junto al proceso de evaluación.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Alastair, Henry
  et al.
  Högskolan Väst.
  Sundqvist, Pia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för språk- och litteraturdidaktik. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Korp, Helena
  Högskolan Väst.
  Elevers möten med engelska i och utanför skolan : Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap2014Inngår i: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, nr 4, s. 22-26Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 13.
  Albury, Nathan
  et al.
  Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Eisenchlas, Susana A.
  Griffith University, Australia.
  Schalley, Andrea C.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013). Griffith University, Australia.
  Cultural heritage is a child's right, so let's celebrate International Mother Language Day2018Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 14.
  Aldén, Liv
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Den narcissistiska kärleken: En analys av kärleken i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur kärleken i dagboksromanen Doktor Glas porträtteras, medutgångspunkt i den franska psykoanalytikern och författaren Julia Kristevas teorier om denlitterära kärleken. Söderbergs klassiska roman, utgiven 1905, är viktig inom den svenskalitteraturhistorien på grund av dess tidlösa tema och eviga förmåga att provocera. DoktorGlas ger en inblick i huvudpersonens inre genom hans dagbok och därmed hans psyke.Läsaren följer bland annat hans förälskelse i prästfrun Helga Gregorius. Målet med uppsatsenär att analysera huruvida den psykoanalytiska metoden, som blev populär inomlitteraturvetenskapen under senare delen av 1900-talet, kan appliceras på ett verk som gavs utinnan begreppen blev populariserade.I resultatet framgår att flera teorier som Julia Kristeva presenterat går att applicera på verket,men att andra delar av hennes psykoanalytiska teorier om vad som sker under kärleken ärsvårare att relatera till porträtteringen av kärlek i Hjalmar Söderbergs verk.

 • 15.
  Alexandersson, Linnea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Motiverande uppgifter i matematikboken: En kvalitativ studie om egenskaper i matematikuppgifter som elever i årskurs 2 finner motiverande.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att eleverna i hög utsträckning jobbar enskilt i matematikboken och mycket litteratur idag pekar på att elevers intresse för matematik sjunker med stigande ålder och som grund för valet av min forskningsinriktning ligger ett intresse av på vilket sätt uppgifterna i läroboken bidrar till elevernas motivation och lust att lära sig matematik. Ett sätt att undersöka detta, är att ta reda på vad eleverna tycker om uppgifterna i matematikboken genom att de får beskriva egenskaper i uppgifter som de motiveras av. Undersökning kommer bidra till kunskapen om vilka typer av uppgifter som, enligt eleverna, är mer motiverande än andra. Det ger kunskaper som lärare kan väga in i valet av läromedel och andra undervisningsresurser. Syftet med studien är att undersöka egenskaper i matematikuppgifter som elever i andra klass finner motiverande. Uppgifterna finns i elevernas ordinarie läromedel och elevernas berättelse/beskrivning är utgångspunkten för studien. Min forskningsfråga är: Vad karakteriserar matematikuppgifter som elever upplever motiverande för att lära sig matematik? Det är en kvalitativ studie och information hämtas från semistrukturerade intervjuer vid ett bestämt tillfälle. Av resultatet och analysen har jag kommit fram till att det som karakteriserar en motiverande uppgifter grundar sig på uppgiftens svårhetsgrad.

 • 16.
  Alfonsson Bystrand, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Dialekten i Kejsarn av Portugallien: Hur Selma Lagerlöf använder dialekt som stildrag i Kejsarn av Portugallien2023Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen går ut på att ta reda på hur Selma Lagerlöf har använt dialekt som stildrag i boken Kejsarn av Portugallien. Kvalitativ och kvantitativ textanalys används som metod för att besvara undersökningens forskningsfrågor. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur dialekten används som stildrag, vem som framställs som dialekttalare samt vilken dialekt som förekommer i boken. Resultatet visar att Lagerlöf har använt dialekt för att placera in boken i en viss geografisk miljö samt att dialekten visar vilken samhällsklass karaktärerna hör till. Resultatet visar också att det är fattiga och enkla människor utan högre utbildning som framställs som dialekttalare samt så rör det sig om en variant av värmländskan som återfinns i landskapets södra delar som har starka drag från götamålsområdet.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Alfonsson Bystrand, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Kvinnor och män i läromedel: Hur manliga och kvinnliga författare presenteras i läromedel i ämnet svenska på gymnasiet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien är ett försök till att kartlägga hur manliga och kvinnliga författare förekommer och presenteras i två olika läromedelsserier som används på gymnasiet i ämnet svenska. Undersökningen genomförs med hjälp av kvalitativ och kvantitativ analys samt så genomsyrar en genusteori undersökningen. I den kvantitativa analysen undersöks tre läromedel från vardera serie och i den kvalitativa analysen undersöks ett läromedel från vardera serie.

  Resultatet visar att det förekommer skillnader i hur manliga och kvinnliga författare förekommer och presenteras i läromedlen. Den kvantitativa analysen visar att det förekommer fler manliga författare i båda läromedelsserierna och den kvalitativa analysen visar att det förekommer störreskillnader i det ena läromedlet än i det andra. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Alfred, Sjödin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Dagens stunder: Eva Ribich och den deskriptiva dikten2020Inngår i: Nordisk poesi, ISSN 2464-4137, Vol. 2, nr 5Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article seeks to describe a particular relationship between a contemporary Swedish poet and the literary tradi-tion. Here the works of Eva Ribich are compared to the obsolete descriptive poems of the eighteenth century, as repre-sented by Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818). The comparison seeks to lay bare a similarity, based on how theircommon theme – the times of day – creates the formal dynamic of the poems themselves. Furthermore, the aspectsof Ribich’s poetry that critics have found problematic – their distanced observation of nature and the somewhat staticpastoral quality – are illuminated by this comparison. By including reception in the comparison between the poems,one can point to a horizon of expectation that has been in place for a long time and that poses obstacles to a properunderstanding of this kind of poetry. These parallels between the poems are interesting not as examples of overt affi-liation or creative rewriting but as examples of a collective, anonymous tradition, based on sedimented literary formand widespread patterns of cognition.

 • 19.
  Alfred, Sjödin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "En fullkomlig man": Kropp och samhällsutveckling hos Viktor Rydberg2021Inngår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 1-2, s. 120-128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article treats the place of the body in thecultural criticism of Viktor Rydberg, not only as a central theme but also as an image with the potential to figuratively describe societal and even cosmic relationships. Rydberg’s idealof the symmetrical and athletic body is seen inthe perspective of his dependence on German neo-humanism and the gymnastic movement.The ideal of bodily symmetry figures as an image of universal man who defies the division of labor, while the deformed body inversely figures as an image of the lack of wholeness in a stratified bourgeois society. This is further elucidated by an analysis of Rydberg’s view of Darwinism and his fear of degeneration .In the final section, special attention is given to Rydberg’s broodings on the “Future of theWhite Race”. In this text, the body is a figure of the collectivity (the body politic) and its diseases signify political and moral crisis, while the remedy for this state of affairs lies in recognizing the unity of the living, the deadand the unborn in the body of Christ.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Alfred, Sjödin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Erik Zillén, Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie.2021Inngår i: Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 42, s. 411-415Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Alfred, Sjödin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  National Renaissance and Nordic Resonance: Language History and Poetic Diction in Nineteenth-Century Sweden2020Inngår i: Canadian Review of Comparative Literature, ISSN 0319-051X, E-ISSN 1913-9659, Vol. 47, nr 4, s. 496-513Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 22.
  Alfred, Sjödin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Tegnér och tiden2023Inngår i: Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2023 / [ed] Daniel Möller, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund , 2023, s. 89-104Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  Alfsson, Diana
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Mobbning i litteraturen - då och nu: Skillnader och likheter i beskrivningen av mobbning idag och för 60 år sedan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This essay is a comparative study of two youth novels with bullying as a motif. The novels are Vi kallar honom Anna by Peter Pohl and Gilla Hata Horan by Johanna Nilsson. Bullying at school is an ever present problem for students, teachers, parents and school management. The society is obliged to provide a safe and equal environment where every student is included. The school system of today take actions to prevent bullying. I believe literature could play a part in that work. The purpose of the essay is to examine similarities and differences between the texts in how bullying is described 60 years ago, and the bullying that exists today and often takes place on the Internet. I also plan to use the result in literature classes. I have in my analysis used a comparative method, and biografic science where focus lies on what the author wants to say with the text.

  My analysis shows that the texts displays many situations that relates to science. There are many similarities and differences between the texts, but the biggest difference is the description of how teachers and management looked at bullying in the 1950s, compared to today. Another difference is the description of how bullying today takes place around the clock, compared with how bullying mainly took place during school time 50 years ago, differences that clearly is stated in the novels. Back in the day you knew who the persons that performed bullying was. Today you can be anonymous, which makes it hard to know who is behind it. Both authors have their own experiences from bullying with a time difference of 40-50 years. Despite the time gap bullying is described with essentially the same universal components in cause and effect.

  Keywords: Bullying, study of motifs, comparative, intertextuality

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Allansson, Jimmy
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom: An investigation of the translation of Swedish compound nouns into English using Google Translate2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how Swedish compound nouns are translated by the machine translation program Google Translate. In order to conclude what main types of mistranslation occur, different texts were first translated by the program; all compound nouns were then listed and analysed, and the mistranslated compound nouns were categorised in accordance with the manner of mistranslation. The study was also working from a hypothesis that the frequency of a compound would affect the chances of getting a correct translation. To test this hypothesis, queries were run in a Swedish corpus to get an estimation of how frequently used the compounds are. The results show that mistranslations could be categorised into four different types, and that the most common types of mistranslation were omitting part of the compound, and translating reoccurring compounds inconsistently. The hypothesis that compounds with high frequency in the corpus would be correctly translated, while compounds with low frequency would be incorrectly translated, could not be conclusively confirmed or refuted. Although there was some indication of a link between frequency and translation accuracy, the connection was not clear enough to claim that there is a correlation.

  Fulltekst (pdf)
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom
 • 25.
  Allegrini, Paola
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Utländskt och svenskt i kokböcker för barn.: Framställningen av olika nationaliteter i kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960- 20142020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka nationaliteter som finns representerade, och hur utländskt och svenskt framställs i 12 kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960-2014. Först gjordes en innehållsanalys för att finna lämpliga analyskategorier för att beskriva hur nationell och icke-svensk proveniens kommer till uttryck. Följande kategorier identifierades: explicit omnämnande av nationalitet, t.ex. land, världsdel eller område; delar av eller hela receptnamn på annat språk än svenska; recept med ingredienser på annat språk än svenska; informerande och förklarande text samt andra belägg som anknyter till utländskt ursprung. I ett andra steg undersöktes gestaltningen av utländskt och svenskt genom diskursanalys för att synliggöra hur normer och värderingar uttrycks diskursivt. Resultatet visar att förekommande nationaliteter överlag överensstämmer med kokböcker för vuxna under samma period, även när det gäller de kulinariska Andra. Resultatet visar också att det finns olika sätt att diskursivt uttrycka normer och värderingar om mat, länder och kulturer, vilket ibland innefattar stereotypiska föreställningar, och att barnkokboksförfattare har ett ansvar ur ett bredare didaktiskt perspektiv när de gäller dessa aspekter genom att de är förmedlare av kunskap och vänder sig till barnet som läsare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  Arkivfil
 • 26.
  Alm Thörn, Linn
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Issaq, Nour
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Jag tror starkt på ljudmetoden: En studie om lärares didiktiska arbetssätt och metodval i en årskurs 12022Independent thesis Advanced level (professional degree), 28 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Almerfors, Håkan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Preposition and article usage in learner English: An investigation of negative transfer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. The primary aim of this study is to investigate article and preposition errors in the production of Swedish learners of English and to discuss these errors in relation to negative transfer. The secondary aim is to compare transfer errors by L1 Swedish and L1 Portuguese learners of English.

   

  The first and main part of the study is a corpus investigation of the written production of 80 students in upper secondary school (high school). The second part is a multiple-choice test constructed to provoke transfer errors. It was distributed to students in upper secondary school in Sweden and in Brazil. The results from the corpus analysis are largely in line with those of previous research, for example with regards to how definite article errors are more common than indefinite article errors, and how contexts with definite articles and generic noun phrases seem prone to create transfer errors. The corpus study also shows that substitution was the most common preposition error and that many transfer preposition errors supposedly were caused by direct translations. Through the multiple-choice test, the degree to which the first language had an impact on individual errors could be revealed. All in all, the study reveals several aspects of negative transfer that perhaps a single-language investigation could not, because it is in the comparison of English-learners with different L1s that the most interesting results occur.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Almqvist, Jonathan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Lärares syn på lässvårigheter: Strategier och arbetsmetoder i klassrummet i årskurserna 4-62020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka lärares syn på lässvårigheter och vilka metoder och strategier som används i klassrummet i årskurs 4-6 av lärare för att minska lässvårigheter. Genom att ha intervjuat fyra verksamma klasslärare har studien visat att omfattande kunskaper krävs för att motverka detta fenomen. Det som framkommer i studien är att varje enskild lärare måste ha ingående kunskaper om vilka orsaker som finns till lässvårigheter. Det innefattar fonologisk medvetenhet, avkodning, morfologiskt medvetenhet, generella lässvårigheter, motivation och familjenivå. Därtill behöver läraren kunskaper om olika arbetsmetoder och strategier i deras läsundervisning för att öka elevens läskompetens. Mot den bakgrunden har studien visat att helklassrumsundervisningen ska hålla en hög standardnivå, men att den emellanåt måste anpassas till individens behov. Slutligen visar studien att lärarens ämneskompetens inom det svenska språket är avgörande för att motverka fenomenet lässvårigheter inom skolväsendet.

 • 29.
  Altoon, Shaima
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Högläsning som språkutvecklande verktyg för elever med svenska som andraspråk.: En kvalitativ studie om hur åtta lärare arbetar språkutvecklande med högläsning för elever med svenska som andraspråk i lågstadiet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftar till att utöka kunskapen om hur lågstadielärare kan använda högläsning för att stimulera språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk. Detta görs genom att undersöka hur åtta lärare i lågstadiet arbetar med andraspråksperspektivet i högläsning. Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade personliga intervjuer. Resultaten från denna studie visade att lärare använder högläsning på olika sätt och i olika omfattning men att samtliga tillämpar det någon gång. De flesta lärarna anser att det är viktigt med bildstöd och att förklara ord och meningar. Många menade dessutom att samtal kring det lästa är av stor vikt när det kommer till högläsning och att val av bok spelar stor roll. Vid val av bok bör läraren hitta på såväl innehåll som språklig nivå och boken får gärna knyta an till elevernas bakgrunder. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Amir, Rawaz
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Förbi: En analys av Viktor Rydbergs Korpen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 31.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Läxor - att vara eller att inte vara. Det är frågan?: Läxor på lågstadiet i den svenska skolan.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att undersöka lågstadielärares attityder när det kommer till läxor. Använder de läxor? Varför använder de läxor? Vilka läxor använder de? Dessutom undersöks även om det finns lärare som inte använder läxor och av vilka anledningar de inte gör det.

  Metoden som används är en enkät som har lagts ut på internet i en Facebook-grupp för lärare på lågstadiet. Där har lärare på lågstadiet fått svara på ett antal frågor som berör användandet av läxor. De har även fått svara på några bakgrundsfrågor. Utifrån detta har ett resultat fåtts fram.

  Resultatet visar att en stor majoritet av respondenterna använder läxor, trots att de inte finns reglerade i några av de styrdokument som finns för den svenska skolan. Det är läsläxan som är det dominerande inslaget på lågstadiet, detta för att det upplevs som viktigt att eleverna tränar läsning vid en tidig ålder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem?: En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. I syfte att finna artiklar beträffande dom-debatten testades flertalet olika söksträngar i sökverktygets sökfält. Till sist resulterade söksträngarna och fraserna ”de och dem”, ”de/dem” och ”dom-debatten i flest träffar. Utifrån ett antal urvalskriterier återstod totalt 26 artiklar. Under motsvarande tidsperiod undersöks även vilket av dessa pronomen som används mest i skrift: talspråksformen dom eller skriftspråksformerna de och dem, med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp. Detta för att kunna se ett samband mellan argumenten som förekommer i dagens debatt och det faktiska bruket. Vidare jämförs också resultaten med Språkrådets rekommendation beträffande dessa pronomen. Resultaten i den här studien redovisar alltså temperaturen på debatten i media och pronomenens statistiska användning, som sedan leder till slutsatser om det rådande de/dem/dom-klimatet. Undersökningen visar att de och dem enligt statistik används mer frekvent än dom i skrift. Det kan också konstateras att det förekommer fler argument som stöder ett fortsatt bruk av de och dem i media under de senaste tre åren jämfört med argument som stöder en dom-reform i media under motsvarande period.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Understanding the 'mess' in text messages: An analysis of humorous text message exchanges shared in social media platforms2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The concept 'mess-understanding' has circulated in online media and is so prevalent that it is now included in the Urban Dictionary. The folk concept of mess-understandings is a pun for misunderstandings arising in an online media context. Posting one's own or others' miscommunication and/or typographical errors has grown to be a popular way of sharing humor via cross-platform sharing on the Internet. The aim of this paper is to analyze short message service (SMS) dialogues shared in social media, with a special emphasis on those with the highest degree of 'shareability' and/or popularity. The study specifically focuses on understanding linguistic and communicative reasons behind these dialogues being treated as humorous by users. As such, the study aims to shed light upon current cultural conceptions of communication and humor. Data was collected from the photo sharing website Pinterest from users who had posted or reposted 'screen shots' from their own or others' SMS conversations. In order to collect as much valuable data as possible, a manual search strategy was developed with three different word strings which resulted in a corpus of 160 dialogues. Content analysis of the data revealed certain recurrent humor themes, such as allusions to sexual conduct or bodily functions, generation gaps, technology difficulties, and lexical ambiguity. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Är det riktigt att grammatik är viktigt?: En studie om läromedels argument till att läsa grammatik och elevers inställning till dessa argument2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel i gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Undersökningen genomförs i form av en komparativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande läromedel som behandlar grammatik, baserat på 20 lärares autentiska val av läromedel. Genom dessa läromedel sker en sammanställning av deras argument till att läsa grammatik. Vidare består studien också av en enkätundersökning som har till syfte att granska elevers inställning till dessa argument, samt deras uppfattning om grammatikens relevans och nytta i skolans undervisning. Genom enkätundersökningen får eleverna redogöra för om de tycker att läromedlens argument till att läsa grammatik är legitima. Att kombinera en undersökning om vilka argument som förs i populära läromedel till att läsa grammatik och en undersökning av elevers inställning till dessa argument, redovisar alltså om elever uppfattar läromedlens argument till att läsa grammatik som berättigade – på så vis kan vi veta om argumenten håller enligt eleverna. Det är högst relevant att undersöka hur populära läromedel motiverar till att läsa grammatik, eftersom tidigare forskning visar att grammatikundervisningen tampas med stora problem, som bland annat elevernas förmåga att förstå grammatikens relevans och nytta i samband med skolan. Studiens resultat visar på att majoriteten av eleverna faktiskt anser att grammatik är viktigt – men också att de tycker att grammatik är tråkigt. Vidare visar även studien att majoriteten av eleverna anser att nio av de elva argumenten faktiskt är legitima. Studien visar också att majoriteten av eleverna, efter att ha tagit del av argumenten, tyckte att grammatik var viktigt redan innan de fick ta del av läroböckernas argument och drygt en tredjedel svarade även att argumenten har fått dem att inse att grammatik är viktigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, Cecilia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Självkänslan vid läs- och skrivsvårigheter2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 36.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”En måste dö för folket för att icke hela folket skulle förgås”: Syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs verk En berättelse från kusten2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to examine the scapegoat motif in Birgitta Trotzig's novel En berättelse från kusten (1961). The important part is to study how the scapegoat motif is portrayed in the novel, how the plot leads to persecution and final sacrifice and how it is related to the novel as a whole. I discuss the term scapegoat through the French theoretician René Girard, who developed some criteria to be met in order to the scapegoat motif to work. The essay results show that the three stages in Girard's theories exist in the novel. At first a great disease that causes children of almost every family to die and it makes the society to slowly collapse. The frustration leads to a search for a cause to the disease, however not the real cause, rather a crime and someone to blame. Someone, is not just anyone, the person has some distinctive victims markers. The scapegoat, Merete, is both socially and physically aberrant and that makes her the perfect scapegoat. The result shows that her death is a ritual reconciliation that ends the chaos and makes people free of the guilt they felt. This motif is also a part of a bigger reconciliation theme. Everything seems to weave into a pattern that requires suffering and great sacrifice to achieve reconciliation. Both the city and the monastery's restoration required suffering where Merete and Apelone both suffered and died to save the whole nation from perish. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  En underhållande resa genom litteraturhistorien: En kvalitativ studie av tre gymnasieläromedel i litteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur tre läroböcker i litteraturhistoria arbetar med det centrala innehållet i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska 2 samt hur de förhåller sig till de principer som läromedelsforskaren Tom Wikman anser utgöra ett bra läromedel. Med utgångspunkt i dessa principer har två huvudområden behandlats. Studien undersöker dels hur läromedlet arbetar med att aktivera elever, dels hur läromedlet förhåller sig till det faktum att elever har olika förkunskaper. Jag har avgränsat mig till läromedel som är utgivna efter 2011 eftersom de är baserade på den aktuella läroplanen GY11. I studien har läromedlen Hej litteraturen! (2013), Svenska impulser 2 (2012) samt Svenska timmar litteraturen (2012) analyserats. I min analys har många likheter och skillnader synliggjorts mellan läromedlen. Alla läromedel sätter läsaren i fokus genom det personliga, och ofta direkta, tilltalet till läsaren. Den underhållande aspekten av läromedlet visar sig i alla läromedel. Varje lärobok har sina fördelar. Svenska impulser 2 har många bilder och illustrationer, Svenska timmar litteraturen har en tydlig författarröst och i Hej litteraturen! finns många texter av berättande karaktär. I Svenska timmar litteraturen och Svenska impulser 2 finns fördjupningsavsnitt och uppgifter av olika svårighetsgrad, vilket gör den tillgänglig för elever med olika förkunskaper. Denna nivåskillnad finns däremot inte i Hej litteraturen! Elevernas förkunskaper tas ändå i beaktande genom att alla läromedel relaterar historiska fenomen till mer vardagliga fenomen som elever troligtvis har kännedom om. Alla ger en kronologisk presentation av litteraturhistorien och behandlar i huvudsak det centrala innehållet för svenskkurserna. Det saknas dock avsnitt om nutida författarskap och verk i Svenska timmar litteratur och i Hej litteraturen! Dansk och norsk litteratur på originalspråk, som ingår i kursen svenska 2, lyser med sin frånvaro i alla läroböcker. I huvudsak är det den västerländska kulturen som är i fokus, men det finns några verk och författarskap från Asien och Afrika som presenteras även de är få.

 • 38.
  Andersson, Ellen
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Gender and Sexuality on Gethen: A Contemporary Analysis of Ursula K le Guin's The Left Hand of Darkness2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Ursula K Le Guin wrote The Left Hand of Darkness (1969) because she wanted to explore the limitations of gender and sexuality in a way that reflected the ongoing epistemic changes in her society. She created the Gethenians, an ambisexual, androgynous species that live most of their life without an assigned sex, making their entire society lack the concept of gender. Le Guin writes in her essay “Is Gender Necessary? Redux” (1988) that she wanted to erase gender to find out what was left. This essay will examine how the themes of gender and sexuality are explored in the Left Hand of Darkness, questioning if gender was actually erased. It is Le Guin’s linguistic choices and assumption that androgyny is masculine that assigns male gender to the Gethenians, without them having a biological sex. This renders the female experience invisible, creating a severe imbalance between the male and female part of them. However, by using Genly Ai - one of the main narrators, a male character from Terra (Earth) - gender is still presented as something fluid and non-binary, even though the Gethenians are generally perceived as more masculine. Sexuality, on the other hand, is more fluid and open, presenting a completely different idea than the norm present in the world of the reader. On Gethen, sexuality is celebrated when it is controlled and separate from everyday life, contrary to the celebration of a constant, masculine and aggressive view on sex. In conclusion, The Left Hand of Darkness presents the reader with a safe and comfortable version of androgyny, ultimately leaving many readers wanting more from the thought experiment.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013). Ingen.
  Dalsländskan är kanske inte så gröm ändå…: En kvantitativ attitydundersökning om dalsländskan2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to compare how dales’ attitudes towards dalbo-dialekt differ between the following variables: age, geographical origin and gender. Therefore, this study presents three research questions: what attitude do dales have to their own dialect? How do these attitudes toward dalbo-dialekt differ in relation to gender, geographical origin and age? Is there any difference in the attitudes to dalbo-dialekt between people who were born and/ or raised in Dalsland and people who were not born and/ or raised in Dalsland?

  In order to achieve the purpose of this study and be able to answer the research questions, a survey has been chosen as the method. Through a survey it is possible to find differences and similarities in order to see how the attitudes towards dalbo-dialekt differ between the variables of the study. The survey consists of a questionnaire of 15 questions which collect plenty of relevant data and information for the purpose of the study and the research questions.

  The results of this study show that dales generally have a positive attitude toward dalbo-dialekt. There are also differences and similarities between the variables but the common denominator is that dales have a positive attitude towards dalbo-dialekt. This is something that surprised me a lot as I expected more negative attitudes and opinions about dalbo-dialekt and much more difference between the variables. 

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats sve FreAnd
 • 40.
  Andersson, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Va äre fö feL på å skrive och taLe mä diaLekt?: En kvalitativ intervjustudie om hur lärare förhåller sig till elevers dialektala inslag i tal och skrift i ämnet svenska2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is based on the spoken and written dialectal expressions which I encountered  among students during my practical period in school. The aim of this study is to investigate how many spoken and written dialectal expressions are used by students and, at the same time, if these dialectal expressions may influence Swedish teachers in the assessment process. This study has three research questions: the first is about teachers’ interpretation of the spoken and written dialectal expressions used by students. The second concerns the strategy which teachers use in order to identify the  difference between the Swedish dialects and the Swedish standard language. The third question regards teachers' perceptions about a possible connection between students’ use of dialectal expressions and their grade. Qualitative interviews with teachers from junior-high school and gymnasium are the chosen method for this study in order to answer the research questions. The result of this study shows that students do not tend to write in dialect and also that dialectal expressions occur in varying amounts in their speech. Teachers focus on giving both written and spoken feedback to the students in order to increase their linguistic consciousness, but spelling exercises rarely occur in this field. The result shows that there is no connection between students’ use of dialectal expressions and their grade. However, teachers’ assessment is significantly harder when it comes to students’ language in written tasks compared to that in speeches. 

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete Fredrik Andersson
 • 41.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Att känna sina elever: Fem lärares förhållningssätt till att undersöka förkunskaper hos elever med migrationsbakgrund2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to give an account of five teachers’ views and understandings of second language (L2) learners’ previous knowledge, as well as, their linguistic and cultural backgrounds. This is carried out by the means of qualitative interviews, where the sampling consists of five primary school teachers at various schools. The findings are presented and analyzed using a thematic analysis. Furthermore, the study indicates that teachers in general have a positive attitude to learning more about their L2 learners’ prior knowledge and backgrounds, both for the pupils, as well as, their own sake. However, they know very little about it, and there are shortcomings in the knowledge of what the appropriate approach might look like in order to find out about this. Lastly, the study also shows that teachers strive to become better at identifying the L2 learners’ backgrounds and previous knowledge.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Den muntliga kommunikationens ställning i skolan: Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka den muntliga kommunikationens ställning i dagens skola. Jag är intresserad av lärarnas upplevelser av den muntliga kommunikationen när det kommer till undervisning och hur den muntliga kommunikationen förhåller sig till skriften. Genom hänvisning till ett flertal olika källor belyses ämnet ur olika vinklar för att skapa en tydligare bild av tidigare åsikter och kunskaper. Undersökningen är kvalitativt genomförd genom metoden intervju. Den teoretiska utgångspunkten grundas i Vygotskijs sociokulturella perspektiv som framhåller att lärandet är en aktiv del genom interaktion mellan utveckling och undervisning, varvid det läggs stort ansvar på läraren. Resultatet ger vid handen att det är svårt att avgöra hur den muntliga kommunikationen förhåller sig i skolan. Det framkommer att lärare saknar undervisning inom retorik, vilket visar på en brist av muntlig kommunikation inom lärarutbildningen. Lärarna framhåller dock att arbetet med muntlig kommunikation är viktigt för elevernas uttryckssätt samt förståelse. När det gäller den muntliga och skriftliga kommunikationen betonas av lärarna ett samspel där emellan för att nå utveckling. 

 • 43.
  Andersson, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Livsåskådning: Ett sätt att se på livet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. Människor kan ha olika upplevelser i religiös och icke-religiös mening. Människors syn på tillvaron och världen, kan utgöra en livsåskådning. Begreppet livs- åskådning inkluderar många frågeställningar kring varför vi finns, hur människan är, vad samhället står för, och tron på högre makter. Från forskning från 70-talet visar in- ternationell forskning att det inte finns någon motsvarighet till begreppet, dock används ordet ”worldview”. Lpo94 beskriver hur skolan aktivt ska främja alla människors lika värde. I Lgr11 beskrivs hur människans sätt att se på livet har förändrats och utvecklats ständigt. Religion och livsåskådning är centrala begrepp inom religionskunskap då de är viktiga för den mänskliga kulturen. I dagens samhälle lever vi i mångfald och ökad kunskap ger oss förståelse för varandra. Skolan ska genom religionsundervisning upp- märksamma hur människor inom religiösa traditioner lever och hur människor uttrycker sin tro och sin religion på olika sätt. Lgr11 beskriver hur eleverna ska få möjlighet att utveckla och reflektera över sina egna livsfrågor, identitet och förhållningssätt.

  I undervisningen diskuteras vad som kan påverka elevernas förståelse för religion och livsåskådning. Det finns negativa aspekter med att läraren bestämmer vad undervis- ningen handlar om då läraren själv har en åskådning och en tolkning som läraren anser vara viktig. Detta skulle kunna leda till att eleverna själva inte får utrymme att utveckla sin livsåskådning. För att göra en koppling mellan livsåskådning och didaktik beskrivs hur eleverna ska få utrymme att skapa ett eget val gällande olika livsåskådningar. Undervisningen i religion ska ge eleverna kunskap om olika åskådningar. Eleverna får framförallt kunskap kring världsreligionerna och en snabb genomgång gällande livså- skådningar. Alla människor har en livsåskådning och undervisningen ska ge eleverna möjlighet oavsett om de är religiösa eller inte. Icke-religiösa livsåskådningar utgör en del av religionsämnet även olika former av riter och kulturer ingår.

  Studien bygger på en kvalitativ design, vilket innebär målsättningen att skaffa en djupare förståelse. Denna undersökning baseras på intervjuer med tre lärare för grundskolan, 4-6, som undervisar i religionskunskap. Informanterna arbetar på en skola i Mellansverige. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer, med öppna följdfrågor. Efter intervjun transkriberades materialet omgående av författaren. Texten lästes ett flertal gånger i sin helhet, för att finna likheter och skillnader i lärarnas beskriv- ning av begreppet livsåskådning. Resultatet delas in i kategorier som sammanbinder in- tervjufrågorna och dess svar. Fyra kategorier framkom: Begreppet livsåskådning, Lärar- nas beskrivning av begreppet livsåskådning i läroplanerna och Lärarnas tolkning av läro- planen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning. Inom kategorin Lärares tolkning av läroplanen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning är indelad i fem underkategorier enligt: Tolkning, Planering, Genomförandet, Lärarnas beskrivning av eleverna och Lärarlaget. Resultatet visade att informanterna inte hade kännedom om begreppet livsåskådning och inte heller hade tid att undervisa om begreppet inom religionsämnet. Studien visade också att lärarna ansåg det svårt att diskutera med elever gällande deras livsåskådning då det uppfattas som känsligt.

  Fulltekst (pdf)
  Livsåskådning
 • 44.
  Andersson, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Livsåskådning: Ett sätt att se på livet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. Människor kan ha olika upplevelser i religiös och icke-religiös mening. Människors syn på tillvaron och världen, kan utgöra en livsåskådning. Begreppet livs- åskådning inkluderar många frågeställningar kring varför vi finns, hur människan är, vad samhället står för, och tron på högre makter. Från forskning från 70-talet visar in- ternationell forskning att det inte finns någon motsvarighet till begreppet, dock används ordet ”worldview”. Lpo94 beskriver hur skolan aktivt ska främja alla människors lika värde. I Lgr11 beskrivs hur människans sätt att se på livet har förändrats och utvecklats ständigt. Religion och livsåskådning är centrala begrepp inom religionskunskap då de är viktiga för den mänskliga kulturen. I dagens samhälle lever vi i mångfald och ökad kunskap ger oss förståelse för varandra. Skolan ska genom religionsundervisning upp- märksamma hur människor inom religiösa traditioner lever och hur människor uttrycker sin tro och sin religion på olika sätt. Lgr11 beskriver hur eleverna ska få möjlighet att utveckla och reflektera över sina egna livsfrågor, identitet och förhållningssätt.

  I undervisningen diskuteras vad som kan påverka elevernas förståelse för religion och livsåskådning. Det finns negativa aspekter med att läraren bestämmer vad undervis- ningen handlar om då läraren själv har en åskådning och en tolkning som läraren anser vara viktig. Detta skulle kunna leda till att eleverna själva inte får utrymme att utveckla sin livsåskådning. För att göra en koppling mellan livsåskådning och didaktik beskrivs hur eleverna ska få utrymme att skapa ett eget val gällande olika livsåskådningar. Undervisningen i religion ska ge eleverna kunskap om olika åskådningar. Eleverna får framförallt kunskap kring världsreligionerna och en snabb genomgång gällande livså- skådningar. Alla människor har en livsåskådning och undervisningen ska ge eleverna möjlighet oavsett om de är religiösa eller inte. Icke-religiösa livsåskådningar utgör en del av religionsämnet även olika former av riter och kulturer ingår.

  Studien bygger på en kvalitativ design, vilket innebär målsättningen att skaffa en djupare förståelse. Denna undersökning baseras på intervjuer med tre lärare för grundskolan, 4-6, som undervisar i religionskunskap. Informanterna arbetar på en skola i Mellansverige. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer, med öppna följdfrågor. Efter intervjun transkriberades materialet omgående av författaren. Texten lästes ett flertal gånger i sin helhet, för att finna likheter och skillnader i lärarnas beskriv- ning av begreppet livsåskådning. Resultatet delas in i kategorier som sammanbinder in- tervjufrågorna och dess svar. Fyra kategorier framkom: Begreppet livsåskådning, Lärar- nas beskrivning av begreppet livsåskådning i läroplanerna och Lärarnas tolkning av läro- planen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning. Inom kategorin Lärares tolkning av läroplanen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning är indelad i fem underkategorier enligt: Tolkning, Planering, Genomförandet, Lärarnas beskrivning av eleverna och Lärarlaget. Resultatet visade att informanterna inte hade kännedom om begreppet livsåskådning och inte heller hade tid att undervisa om begreppet inom religionsämnet. Studien visade också att lärarna ansåg det svårt att diskutera med elever gällande deras livsåskådning då det uppfattas som känsligt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Andersson, Jacqueline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läs- och skrivsvårigheter hos maskrosbarn: Ett sociokulturellt arbete om dysfunktionella hemförhållandens inverkan på läs- och skrivutvecklingen.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how factors such as the home environment and children's social and emotional relationships might affect the literacy development, especially if children who live in a dysfunctional environment are at risk of further reading- and writing difficulties. I have been inspired by triangulation, and have used three different kinds of qualitative interviews for the study. Due to the restrictions of the size for this study, I have had to limit the amount of interviews and have conducted interviews with two adult survivors using unstructured conversational interviews, which share many similarities with regular life stories. I have also conducted a semi-structured interview with a teacher for special needs education.  The results of the study showed that a child’s environment, culture and past experience can inhibit or support the literacy development. For those children who live in a dysfunctional environment, the literacy development affects negatively because of the lack of security, motivation, support and structure, important things which a child needs. This kind of environment is causing emotional and concentration difficulties because the mind is focused on other things than school work, which inhibit the learning.

 • 46.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och genrekunskap. Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Studien begränsar sig till att undersöka en kommun i södra Sverige. Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och genrekunskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Textens inverkan på matematiska uppgifter: En undersökning om elevers textförståelse av matematikuppgifter i årskurs 52014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to show the importance of task texts for students in grades 5 when solving mathematical problems. It was conducted in a class 5 (where the children are 11 years old). The pupils were assigned two different tests with mathematical problems; one where the problems were described in text and one where the problems were presented with numbers and mathematical signs. Previously done research, done on bilingual children, (Bernardo, 2002) shows that pupils tend to do better on mathematical tests when no text is presented. My research supports that theory even though the correlation is not that strong. The big discovery laid in the fact that boys tend to perform significantly lower results compared to the girls. 

  Fulltekst (pdf)
  Textens inverkan på matematiska uppgifter
 • 48.
  Andersson, Kristin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Explicit and implicit comparison of English and Swedish in English course books for year 7 and year 11 in Sweden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper compares and contrasts how linguistic transfer has been incorporated in English course books for year 7 and year 11 in Swedish schools. This study has focused on finding explicit and implicit reference to transfer and interference in English course books for Swedish students by identifying references from the authors where they have pointed to similarities and differences between Swedish and English. The results of the study showed that comparisons between the languages were used in all books, but explicit references were more common than implicit references. Of the four different linguistic levels (pronunciation, grammar, vocabulary, pragmatics) examined in this study, grammatical comparisons were the most frequent. However, the authors of the books for year 7 used more comparisons between the languages than the authors of the year 11 books. One conclusion that can be drawn from the present study is that it is up to the authors of the course books to decide to what extent they should compare and contrast the two languages, since the national curricula for the subject English give no indications of how the subject of transfer should be dealt with in language acquisition. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Andersson, Louize
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsutveckling i lågstadiet ur ett lärarperspektiv.: En kvalitativ studie om hur ett urval lärare i årskurs 1-2 anser sig skapa förutsättningar för elevers läsutveckling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till uppgift att ta reda på hur ett urval lärare tror sig arbeta med läsutveckling i grundskolans tidiga åldrar. Syftet är att ge en inblick i hur undervisningen i läsförståelse kan se ut i praktiken, vilken roll lärarna anser att vårdnadshavarna har i sina barns läsutveckling samt få en fördjupad kunskap i vad lärarna upplever kan motivera sina elever till att vilja läsa. Studien utförs genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra lärare utifrån aspekten att få kunskap om hur informanterna uppfattar sin sociala verklighet. Undersökningen visar att under gemensam högläsning modelleras lässtrategier till eleverna, sedan får de träna på att använda dessa på egen hand. Lässtrategierna hjälper eleverna att fundera över texter på olika nivåer. I enlighet med det sociokulturella perspektivet, menar lärarna i studien att man i samtalet får ta del av nya erfarenheter och åsikter som hjälper en att utveckla ny förståelse för sin omvärld. De tillfrågade lärarna anser att vårdnadshavarnas delaktighet i barnens läsning är av stor betydelse för läsutvecklingen. Motivation till läsning skapas genom att utgå från elevers intressen och när eleverna förstår att läsningen har betydelse för dem.

 • 50.
  Andersson, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Feedback and digitalization: A qualitative study of the feedback methods of Swedish teachers of English at upper secondary school2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine what methods Swedish teachers of English use to give feedback on students’ written production and what factors influence them to choose these methods. An additional aim was to find out what teachers’ experiences are of digitalization in relation to feedback on students’ written production. Five semi-structured, qualitative interviews were conducted with five certified English teachers who were currently active in upper secondary school. The results showed that the teachers used different methods when giving feedback on students’ written productions. Nonetheless, all of them mostly use formative feedback in the form of written comments. Four out of five respondents let their students submit texts through digital tools, Itslearning or DigiExam, but then printed them and handed them back with handwritten feedback of different sorts. One respondent gave all feedback electronically. When the teachers chose their methods, the most influential factors were available time, lacking student engagement and the fact that the school management team chose which digital tools that should be used. The fact that no teachers were involved in the decision about which digital tools should be used severely limits teacher autonomy and may be the reason why at least two of my respondents did not want to use these tools, which in their experience do not meet their feedback needs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1569
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf