Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1051
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsning av faktatexter i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om grundskollärare och deras sätt att arbeta med förståelse av faktatexter med sina elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur några lärare idag arbetar med faktatexter medelever i tidiga åldrar. Genom tidigare forskning undersöker jag hur fyra grundskollärarearbetar med läsning och förståelse av faktatexter. I denna studie studerar jag i vilkasammanhang lärarna arbetar med faktatexter och när de väljer att introducera det för eleverna.Jag undersöker också vilka lässtrategier och modeller lärarna använder sig av vid läsning avfaktatext med eleverna. Jag har använt mig av intervjuer som metod och samlat in ochanalyserat det material som är relevant och användbart för denna studie. De fyra informantersom valdes till undersökningen skulle vara verksamma lärare samt ha arbetat med yrket iminst tio år för att få en bredd i deras erfarenheter. De arbetar också på två olika skolor. Minstudie visar att för informanterna är faktatexter en viktig del i undervisningen men det finns enskillnad mellan skolorna. En skola arbetar kontinuerligt med ett genremål och har en störremedvetenhet gällande läsning av faktatexter än vad den andra skolan har.

 • 2.
  Abrahamsson, Even
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Motivation till läsförståelse: Hur utvecklar man som lärare motivation hos elever till läsförståelse i svenskämnet?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur man som svensklärare kan utveckla motivation hos gymnasieelever till läsförståelse i svenskämnet. I det ingår att visa på attityder, uppfattningar, likheter och skillnader hos båda målgrupperna i koppling till läsförståelse, läsning och motivation. Likaså undersöks vad gymnasieelever respektive svensklärare har för läsvanor i och utanför gymnasieskolans verksamhet. Kön är en underliggande faktor som också undersöks i samband med de tidigare nämnda målgrupperna. Två enkäter förmedlades till gymnasieelever och svensklärare där de fick besvara kvalitativa och kvantitativa frågor med ett fokus på motivation till läsförståelse utifrån olika perspektiv. Resultatet visade att det finns olika metoder, som till exempel variation av litteratur och ett engagerande förhållningssätt, som lärare kan använda för att utveckla motivation hos gymnasieelever till läsförståelse i svenskämnet. Båda målgrupperna anser att ett aktivt deltagande hos den andra parten i klassrummet är viktigt för att utstråla motivation gentemot läsförståelse och läsning. Majoriteten av gymnasieeleverna och svensklärarna har en positiv attityd till de ovanstående områdena med synpunkten att det är viktigt att läsa och förstå olika texter för att som läsare får man nya tankar och perspektiv samt ett ökat ordförråd. Likaså har gymnasieelever och svensklärare olika synpunkter på hur de upplever och om de är motiverade till delmoment i svenskämnet som berör läsförståelse och läsning. Ett exempel är att båda områdena är viktiga för att elever ska kunna utvecklas positivt inför sitt framtida arbetsliv eller sina framtida studier. Trots varierade läsvanor i och utanför gymnasieskolans verksamhet, eftersom elever föredrar tonårsböcker medan lärare tycker mer om sakprosa, ser majoriteten av båda målgrupperna det positiva med läsning och läsförståelse.

 • 3.
  Abrahamsson, Even
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Ungdomsspråk: Elevers och lärares attityder till samt användning av ungdomsspråk i och utanför skolans verksamhet med fokus på muntlig språkproduktion i svenskämnet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att, utifrån olika exempel på ungdomsspråk, undersöka gymnasieelevers och svensklärares attityder till samt användning av ungdomsspråk i och utanför gymnasieskolans verksamhet med ett fokus på muntlig språkproduktion i svenskämnet. Vidare utreder uppsatsen om det finns likheter och skillnader mellan gymnasieelevers och svensklärares användning av ungdomsspråk samt vad för attityder de har till det. Uppsatsen visar också på om och hur gymnasieelevers prestationer i svenskämnet påverkas av deras användning av ungdomsspråk. Dessutom undersöks gymnasieelevers och svensklärares uppfattning om det ovanstående och om motpartens användning av ungdomsspråk. Två underliggande faktorer, det vill säga kön och ålder, undersöks också i koppling till de ovannämnda målgrupperna. Två enkäter distribuerades till gymnasielever och svensklärare vid en gymnasieskola där de fick besvara kvalitativa och kvantitativa frågor angående attityder till och användning av ungdomsspråk. Resultatet visade att gymnasieelever använder ungdomsspråk mer än svensklärare, både i och utanför gymnasieskolans verksamhet, exempelvis genom slang, svordomar och diskurspartiklar. Båda målgrupperna har olika attityder till ungdomsspråk där svensklärare kan se det som begränsande medan gymnasielever anser att det skapar gemenskap. Svensklärare och gymnasieelever har också varierande åsikter om huruvida elevers användning av ungdomsspråk påverkar deras prestationer i svenskämnet. Dock anser majoriteten av dem att det har en negativ inverkan. Likaså finns det både likheter och skillnader hos båda målgruppernas uppfattning av motpartens användning av ungdomsspråk. Det visas till exempel genom att svensklärarna anser att ungdomsspråk kan vara innovativt medan gymnasielever uttrycker att det är pinsamt om deras lärare försöker använda ungdomsspråk i klassrummet.

 • 4.
  Abrahamsson, Joffrey Levi
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Elizabeth Bennet's Intelligence: A Reading of Class and Gender Conventions And Transgressions in Jane Austen's Pride and Prejudice2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In Pride and Prejudice by Jane Austen, gender roles and gender expectations relate to class differences in a system of social convention which operates to delimit all of the characters - men and women, rich people and less privileged people - to a greater or lesser extent, in a way which reflects actual class and gender structures in England around 1800. The most important strain of social commentary on gender and class in the novel is constituted by the characterisation of Elizabeth Bennet. She is associated with intelligence in a way which is vital to her successful breach of gender and class conventions. This essay starts out from Susan Morgan’s ”Intelligence in Pride and Prejudice” and will extend her arguments in my reading of the novel to prove that Elizabeth’s intelligence allows her to transgress social conventions related to gender and class more successfully than other characters and arrive at a happy ending despite having defied social convention. A number of other characters also represent a breach of class and gender conventions. Lydia Bennet elopes with Mr. Wickham, which at the time was considered scandalous. Mr. Darcy tries to ignore his affection for Elizabeth but fails to do so. In comparison to the unconventionality of Elizabeth, who manages to overcome every obstacle by relying on her intelligence in a way which also benefits Darcy and secures a happy ending for him as well, their transgressions are not as successful.  Fulltekst (pdf)
  Elizabeth Bennet's Intelligence: A Reading of Class and Gender Conventions and Transgressions in Jane Austen's Pride and Prejudice
 • 5.
  Afrasiabi, Soran
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The River as a Symbol of Liberty: An analysis regarding the Significance of the Mississippi River in The Adventures of Huckleberry Finn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Despite the extensive research on slavery during the antebellum, few authors have investigated the connection between the Mississippi river and its importance and status as a symbol of freedom throughout The Adventures of Huckleberry Finn, written by Mark Twain. Therefore, this essay attempts to analyze just how much the river actually meant for Huck and Jim during their journey towards freedom. The methodology of this analysis is based on a qualitative content analysis where categories are created and put it in relation to the historical and political landscape the novel presents. By investigating how the river functioned as an optional escape route that would lead the slaves far away from the notoriously bad treatment on the cotton fields, as well as the dangerous riverside settings which involved several risks for both Huck and Jim, this essay concludes that the river does not only work as an escape route away from captivity and civilization, it also provided the characters with a comfortable and safe home which alone could symbolize liberty.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alastair, Henry
  et al.
  Högskolan Väst.
  Sundqvist, Pia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för språk- och litteraturdidaktik. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Korp, Helena
  Högskolan Väst.
  Elevers möten med engelska i och utanför skolan : Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap2014Inngår i: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, nr 4, s. 22-26Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 7.
  Albury, Nathan
  et al.
  Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Eisenchlas, Susana A.
  Griffith University, Australia.
  Schalley, Andrea C.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013). Griffith University, Australia.
  Cultural heritage is a child's right, so let's celebrate International Mother Language Day2018Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 8.
  Alexandersson, Linnea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Motiverande uppgifter i matematikboken: En kvalitativ studie om egenskaper i matematikuppgifter som elever i årskurs 2 finner motiverande.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att eleverna i hög utsträckning jobbar enskilt i matematikboken och mycket litteratur idag pekar på att elevers intresse för matematik sjunker med stigande ålder och som grund för valet av min forskningsinriktning ligger ett intresse av på vilket sätt uppgifterna i läroboken bidrar till elevernas motivation och lust att lära sig matematik. Ett sätt att undersöka detta, är att ta reda på vad eleverna tycker om uppgifterna i matematikboken genom att de får beskriva egenskaper i uppgifter som de motiveras av. Undersökning kommer bidra till kunskapen om vilka typer av uppgifter som, enligt eleverna, är mer motiverande än andra. Det ger kunskaper som lärare kan väga in i valet av läromedel och andra undervisningsresurser. Syftet med studien är att undersöka egenskaper i matematikuppgifter som elever i andra klass finner motiverande. Uppgifterna finns i elevernas ordinarie läromedel och elevernas berättelse/beskrivning är utgångspunkten för studien. Min forskningsfråga är: Vad karakteriserar matematikuppgifter som elever upplever motiverande för att lära sig matematik? Det är en kvalitativ studie och information hämtas från semistrukturerade intervjuer vid ett bestämt tillfälle. Av resultatet och analysen har jag kommit fram till att det som karakteriserar en motiverande uppgifter grundar sig på uppgiftens svårhetsgrad.

 • 9.
  Alfsson, Diana
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Mobbning i litteraturen - då och nu: Skillnader och likheter i beskrivningen av mobbning idag och för 60 år sedan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This essay is a comparative study of two youth novels with bullying as a motif. The novels are Vi kallar honom Anna by Peter Pohl and Gilla Hata Horan by Johanna Nilsson. Bullying at school is an ever present problem for students, teachers, parents and school management. The society is obliged to provide a safe and equal environment where every student is included. The school system of today take actions to prevent bullying. I believe literature could play a part in that work. The purpose of the essay is to examine similarities and differences between the texts in how bullying is described 60 years ago, and the bullying that exists today and often takes place on the Internet. I also plan to use the result in literature classes. I have in my analysis used a comparative method, and biografic science where focus lies on what the author wants to say with the text.

  My analysis shows that the texts displays many situations that relates to science. There are many similarities and differences between the texts, but the biggest difference is the description of how teachers and management looked at bullying in the 1950s, compared to today. Another difference is the description of how bullying today takes place around the clock, compared with how bullying mainly took place during school time 50 years ago, differences that clearly is stated in the novels. Back in the day you knew who the persons that performed bullying was. Today you can be anonymous, which makes it hard to know who is behind it. Both authors have their own experiences from bullying with a time difference of 40-50 years. Despite the time gap bullying is described with essentially the same universal components in cause and effect.

  Keywords: Bullying, study of motifs, comparative, intertextuality

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Allansson, Jimmy
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom: An investigation of the translation of Swedish compound nouns into English using Google Translate2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how Swedish compound nouns are translated by the machine translation program Google Translate. In order to conclude what main types of mistranslation occur, different texts were first translated by the program; all compound nouns were then listed and analysed, and the mistranslated compound nouns were categorised in accordance with the manner of mistranslation. The study was also working from a hypothesis that the frequency of a compound would affect the chances of getting a correct translation. To test this hypothesis, queries were run in a Swedish corpus to get an estimation of how frequently used the compounds are. The results show that mistranslations could be categorised into four different types, and that the most common types of mistranslation were omitting part of the compound, and translating reoccurring compounds inconsistently. The hypothesis that compounds with high frequency in the corpus would be correctly translated, while compounds with low frequency would be incorrectly translated, could not be conclusively confirmed or refuted. Although there was some indication of a link between frequency and translation accuracy, the connection was not clear enough to claim that there is a correlation.

  Fulltekst (pdf)
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom
 • 11.
  Almerfors, Håkan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Preposition and article usage in learner English: An investigation of negative transfer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. The primary aim of this study is to investigate article and preposition errors in the production of Swedish learners of English and to discuss these errors in relation to negative transfer. The secondary aim is to compare transfer errors by L1 Swedish and L1 Portuguese learners of English.

   

  The first and main part of the study is a corpus investigation of the written production of 80 students in upper secondary school (high school). The second part is a multiple-choice test constructed to provoke transfer errors. It was distributed to students in upper secondary school in Sweden and in Brazil. The results from the corpus analysis are largely in line with those of previous research, for example with regards to how definite article errors are more common than indefinite article errors, and how contexts with definite articles and generic noun phrases seem prone to create transfer errors. The corpus study also shows that substitution was the most common preposition error and that many transfer preposition errors supposedly were caused by direct translations. Through the multiple-choice test, the degree to which the first language had an impact on individual errors could be revealed. All in all, the study reveals several aspects of negative transfer that perhaps a single-language investigation could not, because it is in the comparison of English-learners with different L1s that the most interesting results occur.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Läxor - att vara eller att inte vara. Det är frågan?: Läxor på lågstadiet i den svenska skolan.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att undersöka lågstadielärares attityder när det kommer till läxor. Använder de läxor? Varför använder de läxor? Vilka läxor använder de? Dessutom undersöks även om det finns lärare som inte använder läxor och av vilka anledningar de inte gör det.

  Metoden som används är en enkät som har lagts ut på internet i en Facebook-grupp för lärare på lågstadiet. Där har lärare på lågstadiet fått svara på ett antal frågor som berör användandet av läxor. De har även fått svara på några bakgrundsfrågor. Utifrån detta har ett resultat fåtts fram.

  Resultatet visar att en stor majoritet av respondenterna använder läxor, trots att de inte finns reglerade i några av de styrdokument som finns för den svenska skolan. Det är läsläxan som är det dominerande inslaget på lågstadiet, detta för att det upplevs som viktigt att eleverna tränar läsning vid en tidig ålder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem?: En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. I syfte att finna artiklar beträffande dom-debatten testades flertalet olika söksträngar i sökverktygets sökfält. Till sist resulterade söksträngarna och fraserna ”de och dem”, ”de/dem” och ”dom-debatten i flest träffar. Utifrån ett antal urvalskriterier återstod totalt 26 artiklar. Under motsvarande tidsperiod undersöks även vilket av dessa pronomen som används mest i skrift: talspråksformen dom eller skriftspråksformerna de och dem, med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp. Detta för att kunna se ett samband mellan argumenten som förekommer i dagens debatt och det faktiska bruket. Vidare jämförs också resultaten med Språkrådets rekommendation beträffande dessa pronomen. Resultaten i den här studien redovisar alltså temperaturen på debatten i media och pronomenens statistiska användning, som sedan leder till slutsatser om det rådande de/dem/dom-klimatet. Undersökningen visar att de och dem enligt statistik används mer frekvent än dom i skrift. Det kan också konstateras att det förekommer fler argument som stöder ett fortsatt bruk av de och dem i media under de senaste tre åren jämfört med argument som stöder en dom-reform i media under motsvarande period.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Understanding the 'mess' in text messages: An analysis of humorous text message exchanges shared in social media platforms2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The concept 'mess-understanding' has circulated in online media and is so prevalent that it is now included in the Urban Dictionary. The folk concept of mess-understandings is a pun for misunderstandings arising in an online media context. Posting one's own or others' miscommunication and/or typographical errors has grown to be a popular way of sharing humor via cross-platform sharing on the Internet. The aim of this paper is to analyze short message service (SMS) dialogues shared in social media, with a special emphasis on those with the highest degree of 'shareability' and/or popularity. The study specifically focuses on understanding linguistic and communicative reasons behind these dialogues being treated as humorous by users. As such, the study aims to shed light upon current cultural conceptions of communication and humor. Data was collected from the photo sharing website Pinterest from users who had posted or reposted 'screen shots' from their own or others' SMS conversations. In order to collect as much valuable data as possible, a manual search strategy was developed with three different word strings which resulted in a corpus of 160 dialogues. Content analysis of the data revealed certain recurrent humor themes, such as allusions to sexual conduct or bodily functions, generation gaps, technology difficulties, and lexical ambiguity. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Är det riktigt att grammatik är viktigt?: En studie om läromedels argument till att läsa grammatik och elevers inställning till dessa argument2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel i gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Undersökningen genomförs i form av en komparativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande läromedel som behandlar grammatik, baserat på 20 lärares autentiska val av läromedel. Genom dessa läromedel sker en sammanställning av deras argument till att läsa grammatik. Vidare består studien också av en enkätundersökning som har till syfte att granska elevers inställning till dessa argument, samt deras uppfattning om grammatikens relevans och nytta i skolans undervisning. Genom enkätundersökningen får eleverna redogöra för om de tycker att läromedlens argument till att läsa grammatik är legitima. Att kombinera en undersökning om vilka argument som förs i populära läromedel till att läsa grammatik och en undersökning av elevers inställning till dessa argument, redovisar alltså om elever uppfattar läromedlens argument till att läsa grammatik som berättigade – på så vis kan vi veta om argumenten håller enligt eleverna. Det är högst relevant att undersöka hur populära läromedel motiverar till att läsa grammatik, eftersom tidigare forskning visar att grammatikundervisningen tampas med stora problem, som bland annat elevernas förmåga att förstå grammatikens relevans och nytta i samband med skolan. Studiens resultat visar på att majoriteten av eleverna faktiskt anser att grammatik är viktigt – men också att de tycker att grammatik är tråkigt. Vidare visar även studien att majoriteten av eleverna anser att nio av de elva argumenten faktiskt är legitima. Studien visar också att majoriteten av eleverna, efter att ha tagit del av argumenten, tyckte att grammatik var viktigt redan innan de fick ta del av läroböckernas argument och drygt en tredjedel svarade även att argumenten har fått dem att inse att grammatik är viktigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”En måste dö för folket för att icke hela folket skulle förgås”: Syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs verk En berättelse från kusten2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to examine the scapegoat motif in Birgitta Trotzig's novel En berättelse från kusten (1961). The important part is to study how the scapegoat motif is portrayed in the novel, how the plot leads to persecution and final sacrifice and how it is related to the novel as a whole. I discuss the term scapegoat through the French theoretician René Girard, who developed some criteria to be met in order to the scapegoat motif to work. The essay results show that the three stages in Girard's theories exist in the novel. At first a great disease that causes children of almost every family to die and it makes the society to slowly collapse. The frustration leads to a search for a cause to the disease, however not the real cause, rather a crime and someone to blame. Someone, is not just anyone, the person has some distinctive victims markers. The scapegoat, Merete, is both socially and physically aberrant and that makes her the perfect scapegoat. The result shows that her death is a ritual reconciliation that ends the chaos and makes people free of the guilt they felt. This motif is also a part of a bigger reconciliation theme. Everything seems to weave into a pattern that requires suffering and great sacrifice to achieve reconciliation. Both the city and the monastery's restoration required suffering where Merete and Apelone both suffered and died to save the whole nation from perish. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  En underhållande resa genom litteraturhistorien: En kvalitativ studie av tre gymnasieläromedel i litteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur tre läroböcker i litteraturhistoria arbetar med det centrala innehållet i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska 2 samt hur de förhåller sig till de principer som läromedelsforskaren Tom Wikman anser utgöra ett bra läromedel. Med utgångspunkt i dessa principer har två huvudområden behandlats. Studien undersöker dels hur läromedlet arbetar med att aktivera elever, dels hur läromedlet förhåller sig till det faktum att elever har olika förkunskaper. Jag har avgränsat mig till läromedel som är utgivna efter 2011 eftersom de är baserade på den aktuella läroplanen GY11. I studien har läromedlen Hej litteraturen! (2013), Svenska impulser 2 (2012) samt Svenska timmar litteraturen (2012) analyserats. I min analys har många likheter och skillnader synliggjorts mellan läromedlen. Alla läromedel sätter läsaren i fokus genom det personliga, och ofta direkta, tilltalet till läsaren. Den underhållande aspekten av läromedlet visar sig i alla läromedel. Varje lärobok har sina fördelar. Svenska impulser 2 har många bilder och illustrationer, Svenska timmar litteraturen har en tydlig författarröst och i Hej litteraturen! finns många texter av berättande karaktär. I Svenska timmar litteraturen och Svenska impulser 2 finns fördjupningsavsnitt och uppgifter av olika svårighetsgrad, vilket gör den tillgänglig för elever med olika förkunskaper. Denna nivåskillnad finns däremot inte i Hej litteraturen! Elevernas förkunskaper tas ändå i beaktande genom att alla läromedel relaterar historiska fenomen till mer vardagliga fenomen som elever troligtvis har kännedom om. Alla ger en kronologisk presentation av litteraturhistorien och behandlar i huvudsak det centrala innehållet för svenskkurserna. Det saknas dock avsnitt om nutida författarskap och verk i Svenska timmar litteratur och i Hej litteraturen! Dansk och norsk litteratur på originalspråk, som ingår i kursen svenska 2, lyser med sin frånvaro i alla läroböcker. I huvudsak är det den västerländska kulturen som är i fokus, men det finns några verk och författarskap från Asien och Afrika som presenteras även de är få.

 • 18.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Att känna sina elever: Fem lärares förhållningssätt till att undersöka förkunskaper hos elever med migrationsbakgrund2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to give an account of five teachers’ views and understandings of second language (L2) learners’ previous knowledge, as well as, their linguistic and cultural backgrounds. This is carried out by the means of qualitative interviews, where the sampling consists of five primary school teachers at various schools. The findings are presented and analyzed using a thematic analysis. Furthermore, the study indicates that teachers in general have a positive attitude to learning more about their L2 learners’ prior knowledge and backgrounds, both for the pupils, as well as, their own sake. However, they know very little about it, and there are shortcomings in the knowledge of what the appropriate approach might look like in order to find out about this. Lastly, the study also shows that teachers strive to become better at identifying the L2 learners’ backgrounds and previous knowledge.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Den muntliga kommunikationens ställning i skolan: Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka den muntliga kommunikationens ställning i dagens skola. Jag är intresserad av lärarnas upplevelser av den muntliga kommunikationen när det kommer till undervisning och hur den muntliga kommunikationen förhåller sig till skriften. Genom hänvisning till ett flertal olika källor belyses ämnet ur olika vinklar för att skapa en tydligare bild av tidigare åsikter och kunskaper. Undersökningen är kvalitativt genomförd genom metoden intervju. Den teoretiska utgångspunkten grundas i Vygotskijs sociokulturella perspektiv som framhåller att lärandet är en aktiv del genom interaktion mellan utveckling och undervisning, varvid det läggs stort ansvar på läraren. Resultatet ger vid handen att det är svårt att avgöra hur den muntliga kommunikationen förhåller sig i skolan. Det framkommer att lärare saknar undervisning inom retorik, vilket visar på en brist av muntlig kommunikation inom lärarutbildningen. Lärarna framhåller dock att arbetet med muntlig kommunikation är viktigt för elevernas uttryckssätt samt förståelse. När det gäller den muntliga och skriftliga kommunikationen betonas av lärarna ett samspel där emellan för att nå utveckling. 

 • 20.
  Andersson, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Livsåskådning: Ett sätt att se på livet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. Människor kan ha olika upplevelser i religiös och icke-religiös mening. Människors syn på tillvaron och världen, kan utgöra en livsåskådning. Begreppet livs- åskådning inkluderar många frågeställningar kring varför vi finns, hur människan är, vad samhället står för, och tron på högre makter. Från forskning från 70-talet visar in- ternationell forskning att det inte finns någon motsvarighet till begreppet, dock används ordet ”worldview”. Lpo94 beskriver hur skolan aktivt ska främja alla människors lika värde. I Lgr11 beskrivs hur människans sätt att se på livet har förändrats och utvecklats ständigt. Religion och livsåskådning är centrala begrepp inom religionskunskap då de är viktiga för den mänskliga kulturen. I dagens samhälle lever vi i mångfald och ökad kunskap ger oss förståelse för varandra. Skolan ska genom religionsundervisning upp- märksamma hur människor inom religiösa traditioner lever och hur människor uttrycker sin tro och sin religion på olika sätt. Lgr11 beskriver hur eleverna ska få möjlighet att utveckla och reflektera över sina egna livsfrågor, identitet och förhållningssätt.

  I undervisningen diskuteras vad som kan påverka elevernas förståelse för religion och livsåskådning. Det finns negativa aspekter med att läraren bestämmer vad undervis- ningen handlar om då läraren själv har en åskådning och en tolkning som läraren anser vara viktig. Detta skulle kunna leda till att eleverna själva inte får utrymme att utveckla sin livsåskådning. För att göra en koppling mellan livsåskådning och didaktik beskrivs hur eleverna ska få utrymme att skapa ett eget val gällande olika livsåskådningar. Undervisningen i religion ska ge eleverna kunskap om olika åskådningar. Eleverna får framförallt kunskap kring världsreligionerna och en snabb genomgång gällande livså- skådningar. Alla människor har en livsåskådning och undervisningen ska ge eleverna möjlighet oavsett om de är religiösa eller inte. Icke-religiösa livsåskådningar utgör en del av religionsämnet även olika former av riter och kulturer ingår.

  Studien bygger på en kvalitativ design, vilket innebär målsättningen att skaffa en djupare förståelse. Denna undersökning baseras på intervjuer med tre lärare för grundskolan, 4-6, som undervisar i religionskunskap. Informanterna arbetar på en skola i Mellansverige. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer, med öppna följdfrågor. Efter intervjun transkriberades materialet omgående av författaren. Texten lästes ett flertal gånger i sin helhet, för att finna likheter och skillnader i lärarnas beskriv- ning av begreppet livsåskådning. Resultatet delas in i kategorier som sammanbinder in- tervjufrågorna och dess svar. Fyra kategorier framkom: Begreppet livsåskådning, Lärar- nas beskrivning av begreppet livsåskådning i läroplanerna och Lärarnas tolkning av läro- planen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning. Inom kategorin Lärares tolkning av läroplanen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning är indelad i fem underkategorier enligt: Tolkning, Planering, Genomförandet, Lärarnas beskrivning av eleverna och Lärarlaget. Resultatet visade att informanterna inte hade kännedom om begreppet livsåskådning och inte heller hade tid att undervisa om begreppet inom religionsämnet. Studien visade också att lärarna ansåg det svårt att diskutera med elever gällande deras livsåskådning då det uppfattas som känsligt.

  Fulltekst (pdf)
  Livsåskådning
 • 21.
  Andersson, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Livsåskådning: Ett sätt att se på livet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. Människor kan ha olika upplevelser i religiös och icke-religiös mening. Människors syn på tillvaron och världen, kan utgöra en livsåskådning. Begreppet livs- åskådning inkluderar många frågeställningar kring varför vi finns, hur människan är, vad samhället står för, och tron på högre makter. Från forskning från 70-talet visar in- ternationell forskning att det inte finns någon motsvarighet till begreppet, dock används ordet ”worldview”. Lpo94 beskriver hur skolan aktivt ska främja alla människors lika värde. I Lgr11 beskrivs hur människans sätt att se på livet har förändrats och utvecklats ständigt. Religion och livsåskådning är centrala begrepp inom religionskunskap då de är viktiga för den mänskliga kulturen. I dagens samhälle lever vi i mångfald och ökad kunskap ger oss förståelse för varandra. Skolan ska genom religionsundervisning upp- märksamma hur människor inom religiösa traditioner lever och hur människor uttrycker sin tro och sin religion på olika sätt. Lgr11 beskriver hur eleverna ska få möjlighet att utveckla och reflektera över sina egna livsfrågor, identitet och förhållningssätt.

  I undervisningen diskuteras vad som kan påverka elevernas förståelse för religion och livsåskådning. Det finns negativa aspekter med att läraren bestämmer vad undervis- ningen handlar om då läraren själv har en åskådning och en tolkning som läraren anser vara viktig. Detta skulle kunna leda till att eleverna själva inte får utrymme att utveckla sin livsåskådning. För att göra en koppling mellan livsåskådning och didaktik beskrivs hur eleverna ska få utrymme att skapa ett eget val gällande olika livsåskådningar. Undervisningen i religion ska ge eleverna kunskap om olika åskådningar. Eleverna får framförallt kunskap kring världsreligionerna och en snabb genomgång gällande livså- skådningar. Alla människor har en livsåskådning och undervisningen ska ge eleverna möjlighet oavsett om de är religiösa eller inte. Icke-religiösa livsåskådningar utgör en del av religionsämnet även olika former av riter och kulturer ingår.

  Studien bygger på en kvalitativ design, vilket innebär målsättningen att skaffa en djupare förståelse. Denna undersökning baseras på intervjuer med tre lärare för grundskolan, 4-6, som undervisar i religionskunskap. Informanterna arbetar på en skola i Mellansverige. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer, med öppna följdfrågor. Efter intervjun transkriberades materialet omgående av författaren. Texten lästes ett flertal gånger i sin helhet, för att finna likheter och skillnader i lärarnas beskriv- ning av begreppet livsåskådning. Resultatet delas in i kategorier som sammanbinder in- tervjufrågorna och dess svar. Fyra kategorier framkom: Begreppet livsåskådning, Lärar- nas beskrivning av begreppet livsåskådning i läroplanerna och Lärarnas tolkning av läro- planen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning. Inom kategorin Lärares tolkning av läroplanen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning är indelad i fem underkategorier enligt: Tolkning, Planering, Genomförandet, Lärarnas beskrivning av eleverna och Lärarlaget. Resultatet visade att informanterna inte hade kännedom om begreppet livsåskådning och inte heller hade tid att undervisa om begreppet inom religionsämnet. Studien visade också att lärarna ansåg det svårt att diskutera med elever gällande deras livsåskådning då det uppfattas som känsligt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Jacqueline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läs- och skrivsvårigheter hos maskrosbarn: Ett sociokulturellt arbete om dysfunktionella hemförhållandens inverkan på läs- och skrivutvecklingen.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how factors such as the home environment and children's social and emotional relationships might affect the literacy development, especially if children who live in a dysfunctional environment are at risk of further reading- and writing difficulties. I have been inspired by triangulation, and have used three different kinds of qualitative interviews for the study. Due to the restrictions of the size for this study, I have had to limit the amount of interviews and have conducted interviews with two adult survivors using unstructured conversational interviews, which share many similarities with regular life stories. I have also conducted a semi-structured interview with a teacher for special needs education.  The results of the study showed that a child’s environment, culture and past experience can inhibit or support the literacy development. For those children who live in a dysfunctional environment, the literacy development affects negatively because of the lack of security, motivation, support and structure, important things which a child needs. This kind of environment is causing emotional and concentration difficulties because the mind is focused on other things than school work, which inhibit the learning.

 • 23.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och genrekunskap. Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Studien begränsar sig till att undersöka en kommun i södra Sverige. Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och genrekunskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Textens inverkan på matematiska uppgifter: En undersökning om elevers textförståelse av matematikuppgifter i årskurs 52014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to show the importance of task texts for students in grades 5 when solving mathematical problems. It was conducted in a class 5 (where the children are 11 years old). The pupils were assigned two different tests with mathematical problems; one where the problems were described in text and one where the problems were presented with numbers and mathematical signs. Previously done research, done on bilingual children, (Bernardo, 2002) shows that pupils tend to do better on mathematical tests when no text is presented. My research supports that theory even though the correlation is not that strong. The big discovery laid in the fact that boys tend to perform significantly lower results compared to the girls. 

  Fulltekst (pdf)
  Textens inverkan på matematiska uppgifter
 • 25.
  Andersson, Kristin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Explicit and implicit comparison of English and Swedish in English course books for year 7 and year 11 in Sweden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper compares and contrasts how linguistic transfer has been incorporated in English course books for year 7 and year 11 in Swedish schools. This study has focused on finding explicit and implicit reference to transfer and interference in English course books for Swedish students by identifying references from the authors where they have pointed to similarities and differences between Swedish and English. The results of the study showed that comparisons between the languages were used in all books, but explicit references were more common than implicit references. Of the four different linguistic levels (pronunciation, grammar, vocabulary, pragmatics) examined in this study, grammatical comparisons were the most frequent. However, the authors of the books for year 7 used more comparisons between the languages than the authors of the year 11 books. One conclusion that can be drawn from the present study is that it is up to the authors of the course books to decide to what extent they should compare and contrast the two languages, since the national curricula for the subject English give no indications of how the subject of transfer should be dealt with in language acquisition. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andersson, Louize
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsutveckling i lågstadiet ur ett lärarperspektiv.: En kvalitativ studie om hur ett urval lärare i årskurs 1-2 anser sig skapa förutsättningar för elevers läsutveckling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till uppgift att ta reda på hur ett urval lärare tror sig arbeta med läsutveckling i grundskolans tidiga åldrar. Syftet är att ge en inblick i hur undervisningen i läsförståelse kan se ut i praktiken, vilken roll lärarna anser att vårdnadshavarna har i sina barns läsutveckling samt få en fördjupad kunskap i vad lärarna upplever kan motivera sina elever till att vilja läsa. Studien utförs genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra lärare utifrån aspekten att få kunskap om hur informanterna uppfattar sin sociala verklighet. Undersökningen visar att under gemensam högläsning modelleras lässtrategier till eleverna, sedan får de träna på att använda dessa på egen hand. Lässtrategierna hjälper eleverna att fundera över texter på olika nivåer. I enlighet med det sociokulturella perspektivet, menar lärarna i studien att man i samtalet får ta del av nya erfarenheter och åsikter som hjälper en att utveckla ny förståelse för sin omvärld. De tillfrågade lärarna anser att vårdnadshavarnas delaktighet i barnens läsning är av stor betydelse för läsutvecklingen. Motivation till läsning skapas genom att utgå från elevers intressen och när eleverna förstår att läsningen har betydelse för dem.

 • 27.
  Andersson, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Feedback and digitalization: A qualitative study of the feedback methods of Swedish teachers of English at upper secondary school2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine what methods Swedish teachers of English use to give feedback on students’ written production and what factors influence them to choose these methods. An additional aim was to find out what teachers’ experiences are of digitalization in relation to feedback on students’ written production. Five semi-structured, qualitative interviews were conducted with five certified English teachers who were currently active in upper secondary school. The results showed that the teachers used different methods when giving feedback on students’ written productions. Nonetheless, all of them mostly use formative feedback in the form of written comments. Four out of five respondents let their students submit texts through digital tools, Itslearning or DigiExam, but then printed them and handed them back with handwritten feedback of different sorts. One respondent gave all feedback electronically. When the teachers chose their methods, the most influential factors were available time, lacking student engagement and the fact that the school management team chose which digital tools that should be used. The fact that no teachers were involved in the decision about which digital tools should be used severely limits teacher autonomy and may be the reason why at least two of my respondents did not want to use these tools, which in their experience do not meet their feedback needs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Andersson, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Högläsning i hemmet och skolan: En studie av föräldrars uppfattningar om högläsningens betydelse för barns läsutveckling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars uppfattningar om högläsningens betydelse för barns läsutveckling i hemmet och i skolan och om samverkan mellan hem och skola inom berört område. Syftet är även att undersöka om föräldrars sociokulturella bakgrund har någon betydelse för deras uppfattningar. Studien har genomförts i samarbete med ett projekt i en årskurs ett på en kommunal skola i Sverige som syftar till att stärka samverkan mellan hem och skola.

  Det sociokulturella perspektivet svarar för studiens teoretiska utgångspunkt och den metodologiska ansatsen tar sin utgångspunkt i fenomenologin. Empirin består av en enkätundersökning och kvalitativa forskningsintervjuer med avsikt att skapa en djupgående bild av föräldrarnas egna uppfattningar. Vad gäller de informanter som deltar i studien så har de valts ut bland de föräldrar till de deltagande barnen i den årskurs ett som projektet berör.

  Studien lyfter fram föräldraperspektivet vilket till stor del har saknats i tidigare forskning. Studiens resultat indikerar att föräldrars sociokulturella bakgrund inte har någon större betydelse för deras uppfattningar. Föräldrarna uppfattar att högläsning i hemmet och i skolan och samverkan mellan hem och skola är betydelsefull för barns läsutveckling. Studien visar även att föräldrarna ser sig själva som betydelsefulla vägledare i högläsningssituationen, vilket i sig kan gynna barnets läsutveckling. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  "If I Could Think of Somewhere to Go": Alienation in S.E. Hinton's Rumble Fish2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay focuses on the alienation experienced by Rusty-James in S.E. Hinton’s Rumble Fish (1975). It more specifically centers on the causes of his alienation and how the alienation is illustrated in the novel. The analysis shows that the alienation Rusty-James experiences is caused partly by socioeconomic factors; for example his lack of hope for the future is closely connected to the fact that he belongs to a low socioeconomic class. In addition, there are also psychological factors, for example a childhood trauma. The alienation and its causes are mainly illustrated through the symbolism of the featured Siamese fighting fish and how Rusty-James’ relationships are depicted.  

  Fulltekst (pdf)
  "If I Could Think of Somewhere to Go"
  Fulltekst (pdf)
  Arkivfil
 • 30.
  Andersson, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Textmöten i hemmet: Lärare i årskurs 1-3 syn på elevers digitaliserade läsning utanför skolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv ge en inblick i elevers läsvanor utanför skoltid och hur dessa påverkar deras läsförståelse samt läsutveckling. Frågor som är både kvantitativt analyserbara och av kvalitativ karaktär har använts för att utforma en webbenkät som sänts ut i forum på nätet utformade för pedagoger och lärare. Resultatet visar framför allt en positiv syn till läsning oavsett vilket förmedlande medium det sker genom. Den textanvändning och de textmöten som sker på fritiden skiljer sig dock från skolan. De lärare som deltagit använder sig av flera olika läsutvecklande metoder i sin undervisning. För att elever ska läsa mer på fritiden krävs det ett aktivt stöd ifrån vårdnadshavare och från skolan samt ett samarbete mellan båda parter. Det är skola och föräldrar som skapar möjligheter för elever att använda olika sorters resurser och verktyg för läsning vilket kan begränsa användandet av nya pedagogiska möjligheter och möjlighet till andra sätt att lära. 

 • 31.
  Andersson, Mathias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsförståelse ur lärares synvinkel: En studie i hur läsförståelse har utvecklats och utvecklas över tid.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka pedagogiska metoder för att se om det går att utveckla metoder för läsförståelse. Det sker i studien en diskussion om gamla pedagogiska metoder jämfört med de moderna metoderna vi använder oss av idag. Metoderna som används i studien för att komma fram till resultat är baserad på tidigare forskning inom läsförståelse samt att intervjuer med verksamma lärare har skett. För att få en aktuell syn på ämnet. Resultatet som framgått är att metoderna vi använder oss av idag är vidareutvecklade metoder av de metoder vi alltid haft inom de svenska skolorna. Den utveckling som pågår med metoderna handlar mestadels om att utveckla de tekniska verktygen för att underlätta för elever att träna på läsförståelse. 

 • 32.
  Andersson, Pernilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Högläsning: Visst är det mysigt, men inte bara...2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Mitt examensarbete strävar efter att ta reda på högläsningens betydelse för barns framtida läsinlärning och läslust. Genom litteratur och forskning inom ämnet belyser jag olika effekter som högläsning kan ge. Forskning inom området visar att föräldrar läser mindre för sina barn idag än tidigare, en trend som verkar hålla i sig För att se hur högläsningsvanorna ser ut i en helt vanlig klass, där eleverna är 6-8 år, innehåller arbetet en föräldraenkät där frågor angående högläsningsvanor återfinns för att sedan redovisas i resultatdelen. Även eleverna har deltagit i en enkätundersökning med syftet att ta reda på vad de tycker om högläsning samt om någon läser för dem hemma.   Arbetet innehåller även två intervjuer med lärare där deras tankar och arbetssätt redovisas, lärarnas åsikter och arbetssätt kopplas sedan till litteratur inom ämnet i en diskussion.        Resultatet av min undersökning visar att högläsning är så mycket mer än bara mysigt. Litteraturen och framför allt de intervjuade lärarna visar på många positiva effekter som högläsning kan ge. Lärarna berättar att syftet med deras högläsning är att ge eleverna en skön stund, där de kan varva ner och bara njuta. De talar också om att målet med högläsning är att väcka elevernas läslust samtidigt som eleverna får en chans att utveckla sina tankar och sin fantasi. I slutändan hoppas lärarna att högläsningen inspirerar eleverna att vilja läsa själva.    I arbetet belyser jag ett bokprojekt, som innebär att barn i förskoleåldern får gratisböcker av kommunen. Projektet bekostas av Bildningsnämnden i kommunen och har pågått i snart 20 år. Via föräldraenkäten har jag samlat in fakta om hur vanligt det är att hämta sin gratisbok samt vad föräldrarna har för tankar och åsikter om bokprojektet. Resultatet av min undersökning överensstämmer inte riktigt med bibliotekets resultat när det gäller andelen barn, som hämtar ut sina böcker. Enligt biblioteket hämtar 80 % sina böcker medan min undersökning visar att 65 %.hämtar sina gratisböcker. Föräldrar, som inte hämtat ut sina barns böcker gav flera orsaker till detta, det vanligaste svaret var dock att de helt enkelt glömt det De föräldrar som hämtat sina barn böcker uttalade sig positivt om bokprojektet, där tonvikten låg på hur viktigt det är med böcker för barn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Ruth
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "Hur ska jag någonsin våga flyga sådär högt?": Karaktärsanalyser i barnboken på väg mot det didaktiska rummet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genomföra tre djupgående textanalyser med inriktning på karaktärer för att sedan relatera analysen till ett didaktiskt perspektiv. I studien analyseras karaktärer ur tre barnböcker; Dagspöket möter ett spöke, Örjan-den höjdrädda örnenoch Edward Tulanes fantastiska resa. Urvalet av böcker grundar sig i att alla tre har djur som huvudkaraktärer. Analyserna genomförs med hjälp av närläsning och verktyg kopplade till karaktärsbeskrivningar och de fokuserar på karaktärens egenskaper, dynamik samt dess mänskliga karaktärsdrag. Analysens plats i det didaktiska rummet diskuteras gentemot narratologin och det transaktionella perspektivet. 

  Resultatet visar att alla karaktärsanalyserna genererar diskussionsunderlag gällande värdegrundsfrågor, dock i olika ämnen och omfattning. Diskussionen påvisar vikten av att pedagogen har goda kunskaper kring textanalysen och dess begrepp, i huvudsak för att på ett kompetent sätt kunna välja rätt bok för rätt diskussion. 

 • 34.
  Andersson, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  "Jag vill inte!": Om motivation till läsande och skrivande i det svenska språket2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out how effective the methods of supportive conversations, the teacher's positive attitude, relation to the student, the student's self-esteem as well as failures and successes influence the students to become motivated within reading and writing in the Swedish language. The methods used are a questionnaire that active teachers have answered and two observations that show which methods an active teacher can use in the teaching. The result points to how important active teachers think that the methods are and if all these methods are really needed to be able to motivate a student. But the result also shows that most of the teachers that made my poll are unsure when it comes to how they will use these methods to create motivation. All the teachers who responded to the poll says that they want to learn more about how to motivate the students.

 • 35.
  Andersson, Tim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Karlstads universitet.
  Kille och kär: En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är primärt inga komma-ut romaner utan fokus ligger på hur det är att träffa första kärleken och känslorna kring det. I analysen framträder tre centrala teman: Identitet, homosexuellas situation och samhället och kulturens påverkan. Protagonisterna konstruerar sin identitet i samband med nära vänner, estetiska uttryck, miljö och kroppen. 

   

  Arbetet har också ett didaktiskt syfte där de efterfrågats en större medvetenhet kring ämnet sexuell läggning och identitet i skolan och utgår från litteraturdidaktikerna Louise M. Rosenblatt och Gunilla Molloy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andreadis, Evelina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Högläsning som pedagogiskt redskap: En studie om pedagogers arbete med högläsning på lågstadiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Reading aloud is something that is considered important for children's linguistic development, although I have experienced that reading is something that has rarely taken place in the teaching context I´ve found myself in. I therefore chose to study how the attitude to reading aloud looks among selected teachers at the lower secondary school. The purpose of my thesis is to investigate how often pedagogues use reading aloud. I also want to investigate how the pedagogues proceed with the selection of text or book for their reading aloud and how the educator connects his or hers reading to the curriculum. My choice to gather information is based on a selected framing of questions through three semi-structured interviews in which three teachers from grade 1, 2 and 3 participates. All educators practice reading aloud but the scope and purpose varies slightly. All participants share the same view of reading aloud, they say that it’s important and meaningful. I’ve also used a survey to get a broader view of the topic. The result is clear; most of the pedagogues who participated in the survey uses reading aloud for their students, similar to the interviews the scope varied. My personal teaching experience thus differs from the results that the survey provides.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andreasson, Alexandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Hur och varför f–3-lärare arbetar med Kiwimetoden: – särskilt i relation till elever med lässvårigheter.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe how and why primary school teachers use the Kiwi method – especially in relation to reading difficulties. To answer this purpose, I conducted qualitative interviews with three primary school teachers. The interviews were transcribed since I made the estimation that they would provide with a more comprehensive material to the study that way.

  The result showed that the teachers did not make any differences in their teaching regardless whether they were planning for pupils with or without reading difficulties. Adjustments were made to all pupils, to meet all their special needs. They did so since the Kiwi method advocates meaningful teaching, where reading should be rewarding already from the beginning. The Kiwi method’s key stones are reading aloud, unified reading, guided reading and independent reading. All three of the teachers used these key stones in their teaching, but in different ways.

  Fulltekst (pdf)
  Hur och varför f–3-lärare arbetar med Kiwimetoden – särskilt i relation till elever med lässvårigheter
 • 38.
  Andresen, Niclas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Flouting the maxims in comedy: An analysis of flouting in the comedy series Community2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper explores how flouting of the Gricean maxims is used to create comedy in the television series Community.  The aim of the paper is to find out what maxims are flouted the most to create comedy and what maxims the different characters flout in order to create comedy. The paper examines the use of flouts in different situations and explores in what situations the different characters flout the maxims for comedy.  The paper is based on transcription of eight episodes of the series. The results show that the maxim of quantity was flouted most often, and some characters used more flouts than others. These results suggest that the use of flouts has to do with their different personalities, which is why some characters did not use as many flouts in order to create comedy, since it would not be in line with their personality.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andréasson, Helén
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Det muntliga språkets status i skolan: Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken status den muntliga kommunikationen har i klassrummet. För att belysa detta har jag intervjuat sex verksamma lärare inom grundskolans lägre åldrar. Jag är nyfiken på hur de betraktar muntlig kommunikation, hur de ser på sitt arbete med att utveckla och stärka det muntliga språket hos eleverna, och vilken inställning de har till muntlig kommunikation i jämförelse med skriftlig kommunikation. Undersökningen är kvalitativ och ett sociokulturellt perspektiv har använts som teoretisk utgångspunkt, vilket utmärks av att lärande och utveckling tar form i kommunikation med andra individer. Kursplanen för svenska i årskurs 1-3 belägger att arbete med den muntliga förmågan är grundläggande för varje människas identitet, sociala trygghet och lärande, och bör därför vara en stor del av undervisningen. Dock förefaller den ha en underordnad ställning i förhållande till läs- och skrivutvecklingen. Resultatet visar att lärarens kunskapssyn och attityd till det talade språket, är en avgörande faktor för mängden muntlig kommunikation i klassrummet. Lärarna är positivt inställda till kommunikation i undervisningen och arbetar aktivt för att utveckla ett resonerande bland eleverna, genom att förespråka en positiv gruppdynamik och ett gott socialt klassrumsklimat i syfte att stärka alla elever och deras vilja till att våga tala. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Angelica, Olsson
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  5000 timmar för att bli en god läsare: Studie om lärares inställning till läsläxa2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to evaluate teachers attitudes towards reading homework and their thoughts regarding feedback. The study will also be looking at what type of support pupils are given regarding their reading homework and homework in general. This study will also evaluate the teachers’ thoughts on equality in connection with the pupils varying home conditions that affect how much support and help they receive with their reading homework. 

  I collected data for this study by using survey and interview methods. These two methods complement each other as they give a wide and in-depth-look at the questions in this study. 

  The results from this study show teachers attitudes towards reading homework as well as different forms of feedback that can be given. It also highlights teachers experiences when it comes to their schools homework support practice relating to reading and other types of homework that their pupils are given. Also included are the teachers’ thoughts regarding equality when related to pupils varying home conditions that affect help and support related to reading homework. The word that best describes teachers’ opinions on the current equivalent schooling is unfairness. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Arifuzzaman, Md
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Native language interference in Bangladeshi students’ use of articles in English essays: A comparison of Bengali medium and English medium schools2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The impact of the first language on the second language has long been a vibrant and controversial issue in terms of second language acquisition. The impact or influence happens when learners learn a new language and transfer features from their native language to the new language. This paper investigates to what extent Bengali learners’ native language influences their use of articles in English as a second language and whether there is a difference depending on the language of instruction (Bengali and English, respectively). To do so 20 essays from two schools, one teaching through Bengali and one through English, a total of 40 learner essays were collected and examined. The results show that Bangladeshi English learners are influenced by the noun forms in Bengali and their ability to use English articles hardly differs according to the type of school they attend. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Arkteg, Amy
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Multimodalt i undervisningen: En studie om hur text och bild används i skolans tidigare år F-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to get a glimpse into a specific group of teachers regarding what they think and how they use multimodal texts. By using previous research I wish to get insight in the concept multimodality and how it is used for teaching purposes. The research has limited the multimodality concept to only include text and image. When collecting my empirical material I used semi-structured qualitative interviews. The purpose of the interviews was to take part of the informants’ experiences and opinions regarding the subject. Therefore in my selection of participants, I sought teachers with a variation of experience in the field. The teachers in the survey were very positive about the multimodal concept. They pointed out that they thought the image was important, that if they only would work with linear texts the pupils might consider it boring. All of the teachers participating in the study often used multimodal texts in their teaching. This study cannot show a representative picture of how all teachers think about and use multimodal texts in teaching, it´s restricted to the specific study group.

 • 43.
  Arkteg, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  "Du kan använda skönlitteratur till allt, det är bara fantasin som sätter gränser": En studie om hur och varför skönlitteratur används i undervisningen år F-3 ur ett lärarperspektiv2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet syftar till att utveckla en djupare förståelse för hur en grupp lärare ser på användandet av skönlitteratur i undervisningen. Jag har undersökt hur åtta lärare använder skönlitteratur i sin undervisning samt i vilka syften den används. Genom att utgå från tidigare forskning samt litteratur har jag sökt djupare förståelse för hur skönlitteratur används i undervisningen i F-3. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med ett antal lärare har jag samlat in empiriskt material för analys. Informanternas ålder och erfarenhet var mycket varierande och detta var också önskvärt från min sida eftersom undersökningen kan behandla skilda uppfattningar och erfarenheter. Min undersökning visar att lärare arbetar på olika sätt med skönlitteratur i undervisningen. Högläsningen är den typ av läsning som finns representerad i alla årskurser, undersökningen visar dock att ju yngre eleverna är desto större roll har högläsningen. Jag fann att lärarna var väl medvetna om skönlitteraturens potential och möjligheter i undervisningen inom ämnet svenska och att de såg mycket positivt på att använda sig av detta. 

 • 44.
  Aronson, Olov
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Should I use I?: A corpus-based study of first-person pronouns in scientific journals of different rankings2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  According to earlier research, first-person pronouns are used in academic writing for a multitude of reasons. In this paper, the aim is to investigate if first-person pronouns are used to different extents or with different functions in articles from highly ranked scientific journals and articles from less highly ranked scientific journals. The investigation is based on a corpus study of 20 highly ranked sociological articles and 20 less highly ranked sociological articles. The corpus data provide statistics for frequencies of first-person pronouns and frequencies of so-called genre roles, in accordance with Tang and John’s (1999) model. The results reveal that the recounter genre role and first-person pronouns of all types combined are significantly more frequent in highly ranked articles in comparison to less highly ranked articles.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Artan, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Narcissism and the American Dream in Arthur Miller´s Death of a Salesman2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay focuses on the theme of the American Dream in relation to narcissism in Miller’s Death of a salesman. The purpose is to demonstrate that a close reading of the main protagonist, Willy Loman, suggests that his notion of success in relation to the American Dream can be regarded as narcissistic.  This essay will examine this by first observing how Willy´s notion of success is represented in the play, then look at how his understanding of it can be viewed from a narcissistic standpoint.  The results I have found in my analysis show that there is a connection between Willy’s understanding of success and his narcissistic behavior. He displays traits such as grandiosity, arrogance, need of specialness and denial of emotions. His relationship with other characters reveals his lack of empathy, manipulation and exploitation of others as well as his need of superiority and fear of inferiority.  The conclusion is that Willy and his notion of success could be considered as narcissistic.                 

  Fulltekst (pdf)
  Fredrik Artan
 • 46.
  Artan, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Harry Potter as High Fantasy: The Uses of High Fantasy in J. K. Rowling’s Harry Potter Series2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to present the reader an analysis of Harry Potter as high fantasy and how Rowling has expanded on high fantasy norms which can be seen as a contributing factor to why the saga became such a global phenomenon.  This essay will show the ways in which Harry Potter elaborates on the high-fantasy norms by analyzing its narrative elements (setting, narrative structure, characters, and language). The first part will be a brief introduction to high-fantasy and its norms while the second part will be an analysis of the novels in terms of these norms.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Artan, Niklas Kanat
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Computer use in the English classroom: A comparative analysis of English teachers' thoughts and practices regarding computer use in the English classroom2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Society changed when it entered the 21st century when technological gadgets like the computer and tablets made our society technologically dependent. The aim of this study is to examine Swedish Secondary and Upper Secondary English teachers’ attitudes towards computer use in the English classroom. The study was carried out by using a qualitative method: semi-structured interviews. A total of 17 teachers offered their thoughts on the subject. The results show that there are both differences and similarities between the Secondary school teachers and Upper Secondary School teachers. The Upper Secondary teachers have a much more positive attitude compared to the Secondary school teachers who have a more neutral attitude. The Upper Secondary School teachers are more positive because of the 1:1 initiative while the Secondary School teachers more neutral as a result of the limited computer supply, which was problematic whenever they have classes that are larger than the amount of computers available at hand.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Arwidson, Ingrid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  La comprensión auditiva en el salón de ELE en la escuela sueca: ¿enseñar a escuchar o escuchar para evaluar?: Un estudio sobre la función de la comprensión auditiva desde la perspectiva de los profesores y aspectos de su enseñanza en el nivel básico2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  Arkivfil
 • 49.
  Arwidson, Ingrid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”Man ska få läsaren att tycka/tänka i samma banor som sig själv”: En kvalitativ studie om argumenterande text i gymnasieskolans svenskämne2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers erfarenheter och medvetenhet kring skrivandet av argumenterande text i gymnasieskolans årskurs 2. Teoriavsnittet redogör för begreppen genre och texttyp och hur dessa används i skola och läroplan. Därtill förklaras argumenterande text utifrån olika aspekter. Analysmetoden som används är en form av argumentationsanalys. Slutsatsen är att elevernas erfarenheter av argumenterande text är skiftande, exempelvis hur konsekvensen i att hålla argumentationen till tesen ser ut.  Ämnesval är en svårighet som nämns av flera elever. Vad jag kan se i analysen av materialet finns brister i uppfyllelsen av kunskapskravet om anpassningen till syfte, mottagare och kommunikationssituation, vilket kan kopplas till komplexiteten i skolans dubbla situationskontext. Alla elever har inte förstått matrisen som användes som stöd till uppgiften.

 • 50.
  Asp, Ellika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Meningsskapande skillnad: En studie av kontraster och motsatser i David Lodges Nice Work2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Lodge använder motsatser och kontraster, när han låter två huvudpersoners världar mötas i Nice Work, och se vilken påverkan det har på läsningen av romanen. Uppsatsen fokuserar på hur motsatserna har effekt när det gäller innehåll samt språk och struktur. De valda motsatserna (man/kvinna, industri/universitet, bekant/obekant, romantiska drag/realistiska drag, Vic/Robyn och separation/förening) är tydliga exempel på användningen av motsatser och kontraster i Lodges roman. Sammanfattningsvis finns det många exempel på hur motsatser och kontraster kan uttryckas och struktureras för att förstärka innebörden för läsaren.

1234567 1 - 50 of 1051
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf