Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1497
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aas, T. H.
  et al.
  University of Agder, NOR ; NORCE Norwegian Research Centre, NOR.
  Hjemdahl, K. M.
  Norwegian Research Centre, NOR.
  Nordgård, D.
  University of Agder, NOR ; NORCE Norwegian Research Centre, NOR.
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Outbound open innovation in tourism: Lessons from an innovation project in Norway2021Ingår i: Managing Open Service Innovation / [ed] A-L Mention ; Tor Helge Aas, World Scientific, 2021, s. 167-185Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The concept of open innovation was introduced by Henry Chesbrough in 2003 and refers to firms' use of inflows and outflows of knowledge to improve innovation processes. The concept has received considerable scholarly attention, but most research has focused on how manufacturing firms can manage inflows of knowledge during their product innovation processes. How outflows of knowledge can be managed by service firms during their innovation processes has until now not received the same scholarly attention. In this chapter, we therefore aim to contribute in filling this knowledge gap by observing an innovation project in tourism during its implementation. The findings suggested that tourism firms reveal different types of knowledge to other tourism firms in non-pecuniary outbound open innovation processes. In this case the knowledge was revealed in joint workshops where several firms participated and in bi-lateral meetings between two firms, and sometimes the knowledge was transferred via consultants or researchers that acted as "knowledge mediators". The findings also suggested that tourism firms decided to reveal knowledge to other firms to improve their image, increase the market size and to sharpen up their own business. Implications for management as well as the need for further research are discussed in the chapter.

 • 2.
  Abdi Alipour, Seyran
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Copingstrategier och livstillfredsställelse: En kvantitativ studie bland universitetsstudenter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka copingstrategier samt livstillfredsställelse bland studenter. Ett ytterligare syfte var att dels undersöka eventuella skillnader mellan män och kvinnor gällande vilka copingstrategier som används mest, dels skillnader i sambandet mellan copingstrategier och livstillfredsställelse.  Undersökningen genomfördes genom en elektronisk enkät. Urvalet var ett tillfällighetsurval av kvinnor och män i åldrarna 18- 47 som studerade vid ett universitet. Totalt 128 stycken deltagare, 44 män och 84 kvinnor. Deltagarna besvarade en enkät som bestod av bakgrundsfrågor och mätinstrument som mätte stresshantering och livstillfredsställelse. Resultatet visade att de mest använda copingstrategierna var aktiv coping, planering och accepterande. Slutsatsen är att män och kvinnor skiljer sig i avseende på copingstrategier samt att livstillfredsställelse korrelerar med copingstrategier.  

   

  Nyckelord: Stress, studenter, copingstrategier, livstillfredsställelse 

 • 3.
  Abdi, Asma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  FLYTTEN FRÅN BRUKSORTEN : En kvalitativ studie om ungas flytt från bruksorter till en tillväxtort 2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Agardh, Anette
  et al.
  Lund University.
  Priebe, Gisela
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Lund University.
  Emmelin, M.
  Lund University.
  Palmieri, J.
  Lund University.
  Andersson, U.
  Lund University.
  Östergren, P-O
  Lund University.
  Sexual harassment among employees and students at a large Swedish university: who are exposed, to what, by whom and where – a cross-sectional prevalence study2022Ingår i: BMC Public Health, E-ISSN 1471-2458, Vol. 22, nr 1, artikel-id 2240Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Sexual harassment (SH) in the workplace is prevalent and associated with poor health. Universities are large workplaces with complex formal and informal power relations, which may influence the prevalence of SH. Although employees and students share the university context, few studies on SH have included both groups. The overall aim of the study was to investigate SH among employees and students at a large Swedish public university regarding types of harassment, prevalence in different groups, characteristics of the perpetrators, and the circumstances in which it occurs. Methods: A cross-sectional analysis was performed, based on a web-based survey with 120 items that was sent out to all staff, including PhD students (N = 8,238) and students (N = 30,244) in November 2019. The response rate was 33% for staff and 32% for students. Exposure to SH was defined as having experienced at least one of ten defined SH behaviors during their work or studies. Results: Among women, 24.5% of staff and 26.8% of students reported having been exposed to SH. The corresponding figures were 7.0% and 11.3% for male staff and students and 33.3% and 29.4% for non-binary individuals among staff and students. Unwelcome comments, suggestive looks or gestures, and ‘inadvertent’ brushing or touching were the three most common forms of reported harassment, both among staff and students. Attempted or completed rape had been experienced by 2.1% of female and 0.6% of male students. Male and female perpetrators were reported by about 80% and 15%, respectively, of exposed participants. Among staff most reported events occurred during the everyday operation of the university, while among students the majority of the events took place during social events linked to student life. When exposed to a perpetrator from the same group (staff or students), women reported more often being in a subordinate power position in relation to the perpetrator. Conclusions: The results indicate that sexual harassment is common in the university context, and interventions and case management routines of events should consider power relations between victim and perpetrator, as well as the various contexts within which sexual harassment takes place.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Agergård Kareliusson, Charlotte
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Lärares kunskap om ADHD: Finns det ett samband mellan kunskap, attityder inför och bemötande av elever med diagnosen?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga om det fanns ett samband mellan lärares kunskap om diagnosen ADHD och deras känslomässiga attityd inför elever med diagnosen samt om det fanns något samband mellan lärares kunskap om ADHD och vilka strategier de använde i klassrummet för att bemöta eleverna med diagnosen. Studien genomfördes som en enkätstudie där urvalet bestod av lärare i årskurs 1 – 9. Lärarna fick besvara kunskapsfrågor samt självskattande frågor angående attityd samt användande av strategi. En länk till en webbenkät mailades till 400 rektorer på olika grundskolor i Sverige. Om rektorn godkände skolans medverkan i studien vidarebefordrade han/hon enkätlänken till lärarna på respektive skola. Enkäten var en omarbetad version av den enkät som Kos (2004) använde i den studie som genomfördes i England. Enkätsvaren analyserades genom att sex olika linjära regressionsanalyser genomfördes. Resultatet visade ett signifikant samband mellan lärares kunskap, känslomässiga attityd inför elever med ADHD och självskattat val av strategi. 

 • 6.
  Agorander, Susanne
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Lanér, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Potentiellt traumatiserande händelser, posttraumatiska symtom och psykisk ohälsa hos barn och unga som utreds för ADHD eller autism2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken utsträckning barn som utreds för ADHD och/eller autism utsatts för potentiellt traumatiserande händelser (PTE) samt utvecklat symtom på posttraumatisk stress eller annan psykisk ohälsa. Metod: Studien var av tvärsnittsdesign. 62 barn, 8–17 år gamla, remitterade för utredning av ADHD och/eller autism vid neuropsykiatriska mottagningen (NP-mottagningen) på Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Karlstad inkluderades i studien. Deskriptiva data för exponering för PTE analyserades och jämfördes med normgrupp. Posttraumatiska symtom samt symtom på övrig psykisk ohälsa undersöktes deskriptivt och signifikansprövades mot normgrupp. Resultat: Resultatet visade att studiegruppen hade en utmärkande hög frekvens av PTE (typvärde 5), i synnerhet PTE av interpersonell karaktär. Resultatet visade signifikant högre grad av både traumasymtom och symtom gällande övrig psykisk ohälsa jämfört med normgrupp, samt en stor andel överstigande kliniska gränsvärden på exempelvis posttraumatiska symtom, dissociation, ångest, depression, hyperaktivitet och kamratproblematik. En explorativ analys av kön- och åldersskillnader för posttraumatiska symtom visade en generellt högre grad hos flickor än pojkar samt att äldre generellt skattade högre än yngre. Vidare erhölls flera signifikanta korrelationer för PTE av interpersonell karaktär och symtom kopplade till PTSD (ångest, depression, posttraumatisk stress, ilska och dissociation). Slutsatser: Gruppen barn och unga som utreds för ADHD och/eller autism är en högt belastad grupp. Både gällande förekomst av potentiellt traumatiserande händelser, traumasymtom och symtom på övrig psykisk ohälsa. Framträdande är att PTE av interpersonell karaktär är extra vanligt i gruppen och att flickor mellan 12–17 år har utstickande höga posttraumatiska symtom.

 • 7.
  Ahlbäck, Anna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hogmalm, Anneli
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Solsken och regnskurar: En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara familjehemsförälder2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda hur familjehemsföräldrar upplever sitt uppdrag och det ansvar som uppdraget medför, vad som ger familjehemsföräldrar drivkraften att fortsätta med uppdragen, samt vilken känslomässig relation familjehemsföräldrar upplever att de får till de placerade barnen.

  Studien består av sex intervjuer med olika typer av familjehem, varav fem enskilda intervjuer och en parintervju. Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys. Tre teman framträdde i resultatet vilka var: Uppdraget som familjehem, varför familjehem och vardag som familjehem. Resultatet analyserades sedan utifrån tidigare forskning samt Antonovskys begrepp känsla av sammanhang, KASAM, och Bowlbys anknytningsteori. Resultatet visade att familjehemmen har olika synsätt beroende på hur länge de har varit familjehem, vilken typ av placeringar de haft och har, men framförallt av vilken anledning familjehemmet blev familjehem från början.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahlgren, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Alliansen oss emellan: - en undersökning om huruvida klienters och terapeuters skattningar av allians stämmer överens2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka om klienters och terapeuters skattningar av allians stämmer överens, om det finns ett samband mellan allians och tillfredsställelse samt hur klienternas skattningar av tillfredsställelse (CSQ-8) står sig i jämförelse med ett normvärde. För att undersöka detta användes statistiska tester samt en kvalitativ tematisk analys. Studien kom fram till att det inte finns någon skillnad i skattning av allians som helhet mellan klienter och terapeuter, men att det finns en skillnad inom de olika dimensionerna. Det finns även ett samband mellan allians och tillfredsställelse, och en skillnad mellan klienter och ett normvärde skattat via Client Satisfaction Questionnaire-8 (CSQ-8). Teman som framkom kring förändring var: Relationsbyggande samspel, Lättnad, Icke-dömande. Slutsatserna är att allians skattas relativt lika mellan klient och terapeut, samt att det finns ett positivt samband mellan hög skattning av allians och hög skattning av tillfredsställelse. Slutligen finns det stöd för att studentterapin ger högre, eller åtminstone lika hög tillfredsställelse som annan psykiatrisk vård enligt en jämförelse mot normdata. Den tematiska analysen visar att terapin medfört stora förändringar i klienternas liv, och att det mesta verkar hänga ihop. Det belyser också hur viktigt det är med en personlig faktor i terapin.

 • 9.
  Ahlgren, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Upplevelser av arbete med arbetslösa: En fenomenologisk studie av handläggares/handledares upplevelser av arbete med arbetslösa2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att få en inblick i hur handläggare/handledare upplever sitt arbete med arbetslösa. För att ta reda på detta användes en fenomenologisk metod; IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). 10 personer intervjuades med denna metod och det kom fram ett antal teman av upplevelser som ger en förståelse för hur de upplever sitt arbete; en roll, frustration/ambivalens, givande arbete, krav, utvecklande arbete och engagemang.

  De är människor som spelar en roll, en myndighetsroll. Upplevelserna är bland annat att arbetet är givande, utmanande och utvecklande och ger en chans att göra en skillnad i en människas liv. Dessa positiva aspekter, mötena med människor, delaktigheten i deras processer, väger över de negativa aspekter som nämns. Dessa är bland annat en större arbetsbelastning än vad som känns överkomligt, flera krav på personligheten samt stora krav på rättssäkerhet och enhetlighet.

  Hade inte det positiva vägt över hade de inte jobbat kvar. Som konklusion kan sägas att det är ett arbete där de upplever sig vara behövda och där de känner att de kan utvecklas och göra en skillnad.

 • 10.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Nöjd, Sture
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  IoT i skolan2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Ahmad, Awais
  Uppsala Universitet.
  Nöjd, Sture
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Mozelius, Peter
  Mittuniversitetet.
  Hassan Sodhro, Ali
  Kristianstad Högskola.
  IoT in Elementary School for Everyone – A Research Plan2022Ingår i: Challenges of Trustable AI and Added-Value on Health / [ed] Brigitte Séroussi; Patrick Weber; Ferdinand Dhombres; Cyril Grouin; Jan-David Liebe; Sylvia Pelayo; Andrea Pinna; Bastien Rance; Lucia Sacchi; Adrien Ugon; Arriel Benis; Parisis Gallos, IOS Press, 2022, s. 955-956Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We propose a tentative research plan to increase students’ mental health

  in elementary schools by implementing Internet of Things (IoT) technology. The

  research plan should answer how to support students’ mental health using IoT

  solutions and the critical factors influencing testbeds for IoT solutions with the

  previously mentioned purpose. Our intended research method is Design Science,

  which we plan to use stepwise.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ahlin, Klas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Prerequisites for teaching mindfulness and meditation: Experienced teachers from different traditions share their insights2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen används Tematisk Analys (TA) för att undersöka frågan: Hur beskriver mindfulness- och meditationslärarna, förutsättningarna för effektiv mindfulness- och meditationsundervisning? Uppsatsens syfte är att belysa vikten av lärarna inom detta område. Grossman et al. (2004) pekar på bristen av utvärdering av mindfulnesslärare i den vetenskapliga litteraturen. Shapiro (2009) efterfrågar studier som svarar på frågan hur mindfulness lärs ut effektivt. Djupintervjuer med 12 erfarna lärare från olika meditationstraditioner har genomförts och resulterar i tre huvudteman samt nio underteman: huvudtema; Lärarkvalifikationer med underteman; Bli lärare, Vara lärare, Pedagogiska färdigheter och Sociala färdigheter, och huvudtema; Elevens egenskaper med underteman; Positiva egenskaper för lärande och Negativa aspekter att ta hänsyn till, samt huvudtema; Sammanhang med underteman; Användningsområden, Nivåer och Stöttande faktorer. Resultaten leder till argumentationen att vem som helst kan inta rollen som mindfulness- och meditationslärare beroende på eleverna och sammanhanget. Beroendeförhållandet mellan lärare, elev och sammanhang belyses samt åt vilket håll man bör sträva.

 • 13.
  Ahlin, Klas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Kjellgren, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Prerequisites for teaching mindfulness and meditation: Experienced teachers from different traditions share their insights2016Ingår i: Journal of Yoga & Physical Therapy, E-ISSN 2157-7595, Vol. 6, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: Several authors have suggested demands and requirements for teaching mindfulness and meditation. In the scientific literature there is however a lack of evaluation of mindfulness teachers and how to teach mindfulness meditation effectively. This study aims at providing deeper insight of the importance of the teachers in the field of mindfulness and meditation and it investigates how mindfulness and meditation teachers describe the prerequisites for teaching mindfulness and meditation.

  Method: The method of Thematic Analysis, TA, was utilized to analyse the data from semi-structured interviews conducted with twelve experienced teachers, from different mindfulness and meditation traditions. The participants are mindfulness and meditation teachers from either within the Buddhist, secular or both Buddhist and secular contexts.

  Results: The analysis resulted in three main themes and nine subthemes, such as for example the main theme; Teacher qualification with subthemes; Becoming teacher, Being teacher, Pedagogic skills and Social skills. The results suggest a flexible and pragmatic view on how mindfulness and meditation teaching should be provided. Instead of a fixed set of requirements for the teacher and the student, what makes mindfulness and meditation teaching effective has to do with the ability to recognize the potential in every unique situation with an understanding of the impermanent and interdependent relationship between teacher, student and context.

  Conclusion: Being and becoming a teacher is a continuous process and anyone can assume the role of mindfulness and meditation teacher. It is dependent on the students and the context. A formalized education is not a prerequisite but what is required is sufficient compassion and insight. For the teacher’s compassion and insight to ripen and for the student to learn, non-ideal conditions and suffering, is required and it is helpful with supportive fellow practitioners, teachers, especially if they themselves practice what they teach and share what they know.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlstrand, Roland
  et al.
  Malmö högskola, Sweden.
  Arvidson, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Axelsson, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Protest, tystnad och partiskhet: Replik på en teori om lojalitet och whistleblowing2017Ingår i: Norsk sosiologisk tidsskrift, E-ISSN 2535-2512, Vol. 24, nr 3, s. 257-265Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Ahmadi, Nezar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Jag är mer än bara en flykting: En kvalitativ studie av utrikesfödda högutbildade personer i lågkvalificerade yrken2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jag är mer än bara en invandrare
 • 16.
  Aiello, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Att trivas på jobbet: En kvantitativ studie om trivsel och sociala relationer på ett svenskt callcenter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka sambandet mellan sociala relationer och trivsel på ett medelstort svenskt callcenter. Tidigare forskning på området har kommit fram till att sociala relationer är en viktig faktor för att motverkar stress och höja trivselnivån på en arbetsplats.  Undersökningen genomfördes som en explorativ enkätstudie där de beroende variablerna studerats utifrån kön, ålder, anställningstid och projekt. Det visade sig att inga statistiskt signifikanta samband kunde hittas mellan bakgrundsvariablerna och trivsel. Däremot hittades ett statistiskt signifikant samband mellan respondenternas sociala relationer och trivselnivå. Ålder och anställningstid är faktorer som påverkade de anställdas sociala relationer. Sammanfattningsvis ger studien stöd till teorier som förespråkar vikten av socialt stöd på arbetsplatser. Ålder och anställningstid skapar förutsättningar för hur djupa sociala relationer man har med sina medarbetare och chefer. Det finns även vissa indikationer i data som pekar på att ålder påverkar hur de anställda trivs. Uppsatsen bidrar med att ge ytterligare stöd till redan befintliga teorier gällande trivsel och sociala relationer samt att de teorierna också är applicerbara på ett företag verksamt inom callcenter-branschen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Aksell, Marina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  "Det akuta löser jag snabbt, men det är akut hela tiden": En kvalitativ studie om lärares och rektorers hantering av arbetsuppgifter under stress.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Den offentliga sektorn har under de två senaste decennierna förändras genom att New Public Management har implementerats vilket medfört att många reformer har genomförts. Det har inneburit att den offentliga sektorn har effektiviserats och slimmats. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer de intervjuade lärarna och rektorerna upplever stressande samt hur de hanterar sin arbetssituation vid arbetsrelaterad stress. Mitt intresse för ämnet kommer av att jag själv arbetar som lärare på en gymnasieskola och därmed har ett inifrån perspektiv av hur lärare men även rektorer påverkas av stress.

  Jag valde en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats som innebär tolkning och reflektion. Metoden för att inhämta empiriskt material till min studie skedde genom öppna halvstrukturerade intervjuer som innebär en flexibilitet vid intervjutillfället. Analysen av mitt material gjordes genom att jag kontinuerligt rörde mig mellan delar och helhet i en process.

  Enligt Eriksson och Larsson (2011) innebär socialt stöd att relationerna till kollegor och chefer är mycket betydelsefulla. Detta bekräftar informanterna i studien. Samtidigt visar också studien att positiva interaktionsritualer var grundläggande och viktiga för lärarna och rektorerna. Collins (2004) och Olsson (2008) menar att positiva interaktionsritualer ger emotionell energi som medverkar till att individer och grupper kan hantera stressade situationer lättare. Resultatet visade även att lärarna och rektorerna använder sig av liknande strategier för att hantera sin arbetssituation vid stress och att de inom strategierna gör prioriteringar för vad som är viktigast. Det övergripande som studien visar är att det kontinuerligt råder en tidsbrist i informanternas arbete som de försöker att hantera genom olika strategier. 

 • 18.
  Al Rahmoon, Naseem
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Jumaa, Nour
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Det handlar om rättigheter, inte bara pengar: En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag, vilket föranledde ett antal frågor kringhuruvida barnets rättigheter påverkas inom socialtjänsten. Syftet med studien var att skapa enförståelse om hur socialsekreterare beaktar barnperspektivet i handläggningen av ärenden somrör ekonomiskt bistånd. Vi använde oss utav en kvalitativ metod där samlade vi in empiri medhjälp av sex intervjuer med socialsekreterare i fyra olika kommuner. En analys gjordes medhjälp av det teoretiska begreppet handlingsutrymme. Resultatet visade att barn inomekonomiskt bistånd uppmärksammades genom sina vårdnadshavare och barnperspektivetframfördes endast vid akuta situationer, exempelvis vräkningsförebyggande arbete. Resultatetvisade också att socialsekreterares handlingsutrymme är begränsad av verksamhets lagar, regleroch riktlinjer. Däremot omnämns barnperspektivet i kommunens riktlinjer men på ett otydligtsätt. Slutsatsen av denna studie väckte ytterligare fråga kring hur barns delaktighet och hur ettbarnperspektiv kan integreras i det praktiska arbetet inom ekonomiskt bistånd.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Alaqra, Ala Sarah
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Reciprocities or Incentives?: Understanding Privacy Intrusion Perspectives and Sharing Behaviors2019Ingår i: HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust: First International Conference, HCI-CPT 2019, Held as Part of the 21st HCI International Conference, HCII 2019, Orlando, FL, USA, July 26–31, 2019, Proceedings / [ed] Abbas Moallem, Cham, Switzerland: Springer, 2019, s. 355-370Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The importance and perception of privacy varies from one context to the other. However, everyone values his or her privacy to a certain extent. The subjectivity of that value, attitudes, and behaviors would depend on different entangling factors. It is important to understand the motivation that influences human behavior, whether to protect or share their information. In this paper, we aim at understanding the boundaries of privacy, factors influencing information sharing behavior including experiences (reciprocities of privacy), and efforts taken to protect one’s data. We collected data using quantitative (survey/quiz) and qualitative means (focus groups). In the survey/quiz, our results showed that intrusion experience and awareness have a significant correlation between sharing of data. Furthermore, our focus groups results yielded details on influencing factors for privacy reciprocities and tradeoffs. We discuss our results in terms of privacy incentives and factors influencing the sharing behavior of their information. Finally, we highlight the complexity of behavior where intrinsic and extrinsic motivations could clash and result in a dilemma such as the privacy paradox phenomenon. © 2019, Springer Nature Switzerland AG.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Albertsson, Jonas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Käck, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Alla blir äldre, även du: En studie om biståndshandläggares upplevelser av äldres diskriminering utifrån ett ålderismteoretiskt perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aid administrators meet many elderlies in their professional role. The aim was with an from a theoretical perspective on ageism study aid administrator's experiences of discrimination against older people. In this study, the question was asked how they feel about discrimination of older people in society and what they think can strengthen the position for elderly as a group. In this study five aid administrators were interviewed about their experiences of elderly people’s discrimination. The results were analyzed using an ageism perspective with a qualitative content analysis. The result shows that aid administrators see ageism in society by meeting with older people and through social perception. They stated that discrimination, prejudice and stereotypes in society that cause problems for older people like, exclusion, poor treatment and a contributor to a negative self-image. Older becomes less represented than other groups, overrides and availability in society is not adapted to their needs and abilities. Aid administrators argue that the perception of the elderly is an area for improvement. To succeed aid administrators, see the need for knowledge about ageism and that society listens to what older people want and need. It is society's duty to combat discrimination and protect human equivalence.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Albertsson & Käck
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Alehed, Sara
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Andersson, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Kan konstruktionsnivå och digital teknik göra det lätt att göra rätt?: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar intentionen att shoppa second-hand2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftade till att undersöka om digital teknik och konstruktionsnivå påverkar intentionen att shoppa second-hand. Forskning visar att människans klimatpåverkan måste minska och att klädindustrin är en stor belastning för klimatet. Ett sätt att minska detta är att åstadkomma beteendeförändringar hos konsumenterna. Forskning indikerar att digital teknik möjliggör beteendeförändringar och att manipulation av konstruktionsnivå påverkar förmågan att fatta hållbara beslut. Hypotesen var att deltagare som manipulerades att tänka på abstrakt konstruktionsnivå och samtidigt utsattes för betingelsen med digital teknik, skulle uppvisa en större intention att shoppa second-hand. Intention att shoppa second-hand mättes via intentionsmåtten Satisfaction, Net promoter score (NPS) och Attractiveness. I studien deltog 554 deltagare som besvarade en elektronisk enkät där de efter manipulation av konstruktionsnivå och digital teknik fick skatta sin intention att shoppa second-hand. Manipulationen av konstruktionsnivå utformades i enlighet med tidigare beprövad manipulation. Tre tvåvägs oberoende ANOVA utfördes. Av resultatet framgår att digital teknik haft effekt på intention att shoppa second-hand i Satisfaction. Konstruktionsnivå eller interaktion mellan digital teknik och konstruktionsnivå har inte haft någon effekt i Satisfaction. Digital teknik, konstruktionsnivå eller interaktion dem emellan har inte haft någon effekt på intention att shoppa second-hand i NPS eller Attractiveness. Möjliga förklaringar till detta och studiens slutsatser är 1) att metoden för hur konstruktionsnivå manipulerats är svår att utföra i elektroniskt format och 2) samtliga deltagare påverkades att tänka på hållbarhet och miljömedvetenhet, vilket kan ha lett till att effekten av manipulationen av konstruktionsnivå inte skapade några skillnader i intention. Vidare forskning är nödvändig. 

 • 22.
  Alestam Gustafsson, Lise-lotte
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Besseberg, Jonna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Ler du bakom masken?: En kvantitativ undersökning om munskydd har påverkat vårdpersonalenskommunikationsförmåga.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 23.
  Alestam Gustafsson, Lise-lotte
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Besseberg, Jonna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Ler du bakom masken?: En kvantitativ undersökning om munskydd har påverkat vårdpersonalenskommunikationsförmåga.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Alestam, Lina
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Andersson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  "Jag behöver någon som förstår mig": En kvalitativ studie om mödrars upplevelse av relationen till handläggaren under kontaktfamiljsprocessen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur mödrar upplevde relationen till handläggarna under hela kontaktfamiljsprocessen på Familjeavdelningen i Karlstad kommun. För att undersöka detta valdes en kvalitativ metod där fem mödrar med minst ett års erfarenhet av kontaktfamiljsinsatsen intervjuades. Frågeställningarna var hur mödrarna upplevde delaktighet, bemötandet och vad de tror kunde påverka relationen med handläggaren. För att djupare kunna undersöka vad som sker i mötet mellan mödrarna och handläggarna analyserades materialet utifrån kommunikationsteori samt begreppet makt. Resultatet i studien visade att mödrarna till stor del kände sig delaktiga och väl bemötta av handläggarna på Familjeavdelningen. Denna känsla uppstod när de kände sig lyssnade på och upplevde tillit till handläggaren. En utmaning i relationen var handläggarbyten eller när mödrarna upplevde att de blivit bemötta alltför rutinmässigt. Mödrarna upplevde då otrygghet, vilket kunde resultera i en sämre relation till handläggarna. Vidare kunde vi även identifiera att det finns en rädsla för socialtjänsten hos mödrar med negativa erfarenheter av socialtjänsten, vilket i vissa fall påverkade deras möjlighet till delaktighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Allgurén, Susanne
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Ett spektrum av känslor – upplevelser inom idrotts- och yogavärlden under Covid-19 krisen.: Från oro och ovisshet till beslutsamhet och handlingskraft.2020Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Sammanfattning

  Studien undersökte idrotts- och yogaledares upplevelser av utmaningarna med social distansering/fysiskt avstånd under Covid-19 krisen.  Deltagarna i studien var fyra kvinnor och en man som var engagerade som ledare inom idrott eller yoga.

  Tematisk analys användes och ledde till tre teman oro, rädsla och ovisshet kontra lugn, styrka och beslutsamhet, det andra var mentala och praktiska utmaningar - kommunikation i kristid och det tredje temat var en förenande framtid - globalt och lokalt.

                Slutsatserna i studien var att det är svårt att ha en god förberedelse för en helt oväntad kris samtidigt som många av de lärdomar ledarna tagit med sig under den första delen av den pågående krisen kan använda även i tider då det inte är kris. Något gott har kommit ur en dramatisk förändring vilket kommer påverka framtida verksamhet ifråga om digital teknik, utbud men framförallt samarbeten. Vidare studier bör fokusera på hur det engagemang och den kraft som finns i föreningsvärlden kan användas ytterligare för att öka individers välmående och hur kommuner och stat kan säkra överlevnad för de här viktiga föreningarna

   

  Nyckelord: Idrotts- och yogaföreningar, utmaningar, Covid-19, pandemi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg2013Ingår i: Ett hem att växa i - familjehemmets bok: Grundutbildning för jour- och familjehem, Stockholm: Socialstyrelsen , 2013, 1, s. 39-48Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga2013Ingår i: Familjehemsboken: Frågor, fakta och personliga berättelser / [ed] Pipping, Lisbeth, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2013, 2, s. 46-66Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 28.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Effekter av långvarig extrem stress på relationen mellan föräldrar och barn2013Ingår i: Från apati till aktivitet: Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa / [ed] Ascher, Henry & Hjern, Anders, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 61-82Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Feasibility of Evidence Based Interventions  for Children Exposed to Intimate Partner Violence (IPV) in the Health and Welfare System in Sweden.2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 30.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Bäccman, Charlotte
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Anderzen-Carlsson, Agneta
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Norlén, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Ericastiftelsen.
  Pernebo, Karin
  FoU Kronoberg, Region Kronoberg; Institutionen för Psykologi, Linnéuniversitetet.
  Massoudi, Pamela
  Institutionen för Psykologi, Linnéuniversitetet.
  iRiSk II: Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn - rapport fråm två delprojekt2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Draxler, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Project Support: En genomförbarhetsstudie av ett individuellt föräldrastöd i socialtjänsten för våldsutsatta föräldrar2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Genomförbarheten av Project Support (PS), ett individuellt föräldrastöd för våldsutsatta mammor utvecklat i USA, utvärderas inom ramen för svensk socialtjänst i denna studie. Sammanlagt trettio behandlare har utbildats i metoden, som anpassats till svenska förhållanden i samarbete med upphovsmännen. Tjugonio familjer hade inkluderats i behandling vid sttudiens avslut. Såväl behandlare som mammor uppskattade metoden och bedömde att den var en lämplig insats som förbättrade föräldrarnas samspel med sina barn. Mammornas självskattade föräldraförmåga förbättrades signifikant, och barnens symtomnivåer sänktes. Vissa svårigheter för implementering identifierades, dels metodspecifika, dels relaterade till omständigheter i socialtjänsten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Georgsson, Anna
  Göteborgs universitet.
  Grip, Karin
  Göteborgs universitet.
  Broberg, Anders
  Göteborgs universitet.
  Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld: Erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Grip, Karin
  Göteborgs Universitet.
  Axberg, Ulf
  Göteborgs Universitet.
  Broberg, Anders
  Göteborgs Universitet.
  Promising but not good enough: Evaluation of communitybased interventions for children in Sweden exposed to Intimate Partner Violence (IPV) against their mother2012Ingår i: Children exposed to Intimate Partner Violence, 2012, s. 151-151Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 34.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Källström, Åsa
  Örebro universitet.
  Appell, Petra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Anderzen-Carlsson, Agneta
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013). Örebro universitet.
  Mothers’ opinions on being asked about exposure to intimate partner violence in child healthcare centres in Sweden2018Ingår i: Journal of Child Health Care, ISSN 1367-4935, E-ISSN 1741-2889, Vol. 22, nr 2, s. 228-237Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Intimate partner violence (IPV) constitutes a hidden health risk for exposed mothers and children. In Sweden, screening for IPV in healthcare has only been routine during pregnancy, despite an increase in IPV following childbirth. The arguments against routine questions postpartum have concerned a lack of evidence of beneficial effects as well as fear of stigmatizing women or placing abused women at further risk. Increased understanding of women’s attitudes to routine questions may allay these fears. In this study, 198 mothers in 12 child healthcare centres (CHCs) filled in a short questionnaire about their exposure and received information on IPV at a regular baby check-up visit. The mothers’ lifetime prevalence of exposure to IPV was 16%. One hundred and twenty-eight mothers participated in a telephone interview, giving their opinion on the screening experience. The intervention was well-received by most of the mothers who reported that questions and information on IPV are essential for parents, considering the health risks for children, and that the CHC is a natural arena for this. Necessary prerequisites were that questioning be routine to avoid stigmatizing and be offered in privacy without the partner being present.

 • 35.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Norlén, Anna
  Ericastiftelsen.
  Tingberg, Björn
  Barnafrid.
  Barn, unga och trauma: Att uppmärksamma, förstå och hjälpa2019 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta är en gedigen grundbok om barn, unga och trauma. Tre av Sveriges mest erfarna kliniker och forskare inom området delar här med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

  Författarna beskriver utförligt reaktionsmönster och symtombilder, samt samspel mellan barn och föräldrar efter traumatiska påfrestningar. Boken tar bland annat upp barn och unga som har misshandlats, utsatts för sexuella övergrepp, bevittnat våld mot sin förälder, förlorat en närstående och barn som har utsatts för organiserat våld i sina hemländer. Författarna berättar även om olika insatser och behandlingsmetoder som har stöd i forskning.

  Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma som vill lära sig mer om hur de ska förstå, möta och hjälpa traumatiserade barn och unga, till exempel inom hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och kriminalvården.

 • 36.
  Al-rufeye, Taqwa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier. Karlstads universitet, Institutionen för hälsa och vård.
  Livet efter ett beroende: En kvalitativ studie om vägen från att vara beroende till ett rökfritt liv.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att genom en kvalitativ metod försöka få en djupare förståelse om hur före detta rökare upplever omställningen till ett beroendefritt liv samt hur de undviker att falla tillbaka till beroendet. För att kunna uppfylla syftet så intervjuades före detta rökare. De fick berätta om processen hur de slutade röka och hur de idag lever ett rökfritt liv. Intervjuerna analyserades med en tematisk analys.

                        Utifrån den tematiska analysen framkom gemensamma teman för respondenterna om hur det är att leva som rökfri, dessa teman var Beslutsamheten att bli rökfri och motivationen bakom, Hur man bemästrar ett röksug, Ökad medvetenhet om rökning. Dessa teman ger en bild av hur före detta rökare upplever omställningen till ett beroendefritt liv och hur de undviker att falla tillbaka till beroendet. Studiens slutsats visade bland annat att leva rökfri bidrar till en mycket bättre hälsa och positiv personlig förändring.

   

  Nyckelord: rökfri, beroende, återfall, livsförändring, hälsan 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Alster, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Att leda på det aktivitetsbaserade kontoret: En kvalitativ studie om chefers upplevelser av ledarskapet i en öppen arbetsmiljö2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser av att leda på ett aktivitetsbaserat kontor. I studien tillämpades en kvalitativ metod och intervjuer användes för datainsamling. Nio chefer ingick i studien och delade med sig av sina upplevelser i semistrukturerade intervjuer. En tematisk analys av materialet genererade fyra olika teman. Temat Tillgänglighet beskriver en utsatthet i den ökade tillgängligheten, men även en möjlighet att komma närmare sina medarbetare. Temat Rörelse och tillhörighet beskriver hur den ständiga rörelsen kan skapa känslor av ensamhet, men också ge ökad energi. I temat Aktiv kommunikation berättar cheferna om hur de behöver anpassa kommunikationen för att uppmärksamma sina medarbetare samt hur öppenheten bidrar till kortare beslutsvägar och bredare kunskap. Det sista temat, Öppenhet och trygghet, beskriver en känsla av ökad delaktighet och att vara synlig både som chef och människa. Resultatet visar att det finns risker med att chefernas autonomi påverkas. Det aktivitetsbaserade kontoret kräver en mera aktiv kommunikation och det kan vara en utmaning att skapa samhörighet. Den ökade delaktigheten bidrar till ett mindre hierarkiskt ledarskap och verkar vara gynnsamt för grupprocesser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Altun, Perwin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Var hör jag hemma?: En kvalitativ studie om andra generationens invandrare från mellanöstern och hur de upplever sina identiteter.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Alvinius, Aida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Bridging Boundaries in the Borderland of Bureaucracies: Individual Impact on Organisational Adaption to Demanding Situations in Civil and Military Contexts2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to reach a deeper understanding of how boundary spanners are bridging boundaries between uniformed bureaucratic organisations and their environment, characterised by demanding conditions.

  The main part of this thesis is based upon empirical data gathered through 71 interviews with Swedish civil and military informants from several uniformed organisations. Four articles have been included in this thesis in order to address the overarching aim.

  The results show that boundary spanners are crucial to the adaption of uniformed organisations to demanding conditions. A number of aspects that are included in the process of organisational adaption have been identified. One of the tasks is to balance between structuring and improvisation where much is at stake. The other task is to create confidence among the involved actors and contribute in different ways to create a sense of symmetry between partners. Finally, the third task for boundary spanners is to recognise improvised roles such as spontaneous links in order to maintain stressful conditions and bridge a gap in the bureaucratic organisation. 

  The present thesis contributes to sociological theory of emotions, disaster management and military studies through a common denominator, namely the demanding context. Taken together, the findings increase awareness of how organisations act towards their environments and how individuals, especially boundary spanners, adapt the organisation to its environment. For leaders and managers, it is important to make decisions, provide mandates and authorisation, as well as invest confidence in boundary spanners. The hierarchical chain may remain in existence, but it can be made shorter and more transparent through this kind of knowledge.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  2013_12
 • 40.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Försvarshögskolan .
  Krekula, Clary
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Larsson, Gerry
  Försvarshögskolan.
  Managing visibility and differentiating in recruitment of women as leaders in the Armed Forces2018Ingår i: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869, Vol. 27, nr 5, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 41.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Kylin, Camilla
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Starrin, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Larsson, G.
  Emotional smoothness and confidence building: Boundary spanners in a civil-military collaboration context2014Ingår i: International Journal of Work Organisation and Emotion, ISSN 1740-8938, E-ISSN 1740-8946, Vol. 6, nr 3, s. 223-239Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 42.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Göteborgs universitet.
  Starrin, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Hotet mot det sociala självet till följd av covid-19 pandemin: En sonderande analys2022Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 28, nr 3-4, s. 67-86Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I samband med covid-19 pandemins utbredning tvingades arbetsgivare ställa om sina verksamheter. Pandemin blev en sjukvårdskatastrof men också en kris med sociala och emotionella konsekvenser för arbetstagare. Syftet med denna artikel, som har ett emotionssociologiskt perspektiv, är att sondera förekomsten av hot mot det sociala självet inom arbetslivet som tar sig uttryck i termer som signalerar skam eller skamrelaterade känslor och beteenden, som kan kopplas till pandemin. Hotet mot det sociala självet kan vara avsiktligt eller oavsiktligt och bestå av beteenden och gester som upplevs som nedsättande och i termer av mobbning, kränkningar, förödmjukelser, trakasserier eller organisatoriska ingrepp och förändringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Al-zuhairy, Mirwen
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Gräsrotsbyråkratens oundvikliga dilemma: En studie om utmaningar och strategier hos arbetsförmedlare2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På arbetsförmedlarna ställs det höga krav på att leverera bra resultat, dels utifrån föreställningen hos allmänheten om att Arbetsförmedlingen tillhandahåller jobb, dels på myndighetens krav på att få ut de sökande ur systemet snabbt och effektivt. Handläggarnas yrkesroll innebär en viss komplexitet, något som denna studie har även bestyrkt. Beslutsfattandet om insatser har vidare visat sig ha flera beroende variabler. Handläggarna strävar efter att hjälpa människor ut i arbete, men får ofta kämpa då andra aspekter av arbetet skall tas hänsyn till. Det övergripande syftet med denna studie har sin utgångspunkt i ett sociologiskt perspektiv för faktorer som påverkar beslutsfattandet hos handläggare på Arbetsförmedlingen, samt deras uppfattningar om mötet med medborgarna. Studien framlyfter handläggarnas upplevelser av utmaningar i arbetet, men även vilka tänkbara strategier som används för att tackla de motgångar som handläggarna möter i vardagen. Vidare syftar studien till en förståelse av drivkrafter som motiverar handläggarna att blicka framåt trots utmaningarna.Studiens frågeställningar har besvarats genom en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer, där Arbetsförmedlare fick besvara frågor kring sin yrkesroll och på sin syn på myndighetsutövning på Arbetsförmedlingen. När materialet väl hade analyserats framkom iakttagelser som indikerar på ett flertal faktorer som kan påverka handläggarna i beslutsfattandet. En central faktor har varit dilemmat av att försöka vara både myndighetsutövare och medmänniska samtidigt i möte med medborgarna. Tidsbrist och krav på administration har vidare visat sig ha en stark påverkan i beslutsfattandet. Resultatet indikerar dessutöver att handläggarnas största drivkraft är ett genuint människointresse. I praktiken har det emellertid visat sig att det finns flera bakomliggande variabler som gör att handläggarna tenderar att distansera sig från arbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Anclair, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Fears, Stress and Burnout in Parents of Children with Chronic Conditions: Treatment with Cognitive Behavioural Therapy and Mindfulness2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the present research was threefold: to investigate the fears of parents of children with chronic conditions; to evaluate the effectiveness of their treatment with either mindfulness-based therapy or cognitive behavioural therapy (CBT); and to assess treatment outcome in terms of health-related quality of life (HRQoL). Long-term stress can lead to some form of chronic stress reaction. In study one, fears of future cancer recurrence and of late effects of treatment were most prominent among parents of CNS tumour patients. Study two investigated the effectiveness of two group-based interventions on stress and burnout among parents of children with chronic conditions. Parents were offered either a CBT or a mindfulness programme. Both interventions significantly decreased stress and burnout. Study three focused on the HRQoL and life satisfaction of the parents in study two. The results indicate improvements for participants in both treatment groups regarding certain areas of HRQoL and life satisfaction. To conclude, fears concerning future cancer recurrence and late effects of treatment are most prominent among parents of children with cancer. Another conclusion is that CBT and mindfulness decrease stress and burnout and may have a positive effect on areas of HRQoL and life satisfaction.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  preview image
  Ladda ner (mp3)
  audio
 • 45.
  Anclair, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hiltunen, Arto J
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Cognitive behavioural therapy for stress-related problems: Two single-case studies of parents of children with disabilities.2014Ingår i: Clinical Case Studies, ISSN 1534-6501, E-ISSN 1552-3802, Vol. 13, nr 6, s. 472-486Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many parents who have children suffering from some form of chronic illness or mental disorder may experience chronic stress reactions of various types. Cognitive behavioral therapy (CBT) has been proved to be effective in reducing stress-related problems, but there seems to be no study to date in which CBT has been tested on this specific parent group. Two case studies were therefore performed. Case 1 centered on a 47-year-old married woman, who has lived in Sweden for 12 months. She described how she had become increasingly exhausted, and she wanted help to find strategies enabling her to cope with everyday life. Case 2 featured a 45-year-old single mother, who had been on part-time sick leave due to depression and stress. She described how she had always been anxious and worried and had had two episodes of depression. Both women had sons diagnosed with autism/Asperger syndrome. One of the women met the criteria for pathological burnout, while the other woman was just below the limit. The focus of the therapy for both women was on exhaustion, depression, and sleeping difficulties. In addition, therapy in Case 1 involved under-stimulation and in Case 2, anxiety. When the therapy ended, genuine improvements were registered for both clients. The results show that CBT can be an effective treatment of symptoms for this group of parents so that they can provide adequate support to their children, thus facilitating everyday life for a child with a chronic illness or disorder.

 • 46.
  Anclair, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Hiltunen, Arto
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Cognitive behavioural therapy and mindfulness for health-related quality of life: Comparing treatments for parents of children with chronic conditions: A pilot feasibility study2017Ingår i: Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, ISSN 1745-0179, E-ISSN 1745-0179, Vol. 13, nr 1, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Research on parents of children with chronic conditions has shown that this parent group frequently suffers from psychological problems such as deteriorating life quality and stress-related disorders. Objective: The present feasibility study focuses on Health-Related Quality of Life (HRQOL) and life satisfaction of parents of children with chronic conditions. Method: The study was conducted using a repeated measures design and applied either group-based cognitive behavioural therapy (CBT; n = 10) or a group-based mindfulness programme (MF; n = 9). The study participants were wait-listed for six months. Results:The results indicate improvements for participants in both treatment groups regarding certain areas of HRQOL and life satisfaction. After eight group therapy sessions, parents in the two treatment groups significantly improved their Mental Component Summary (MCS) scores as well as their scores on the mental subscales Vitality, Social functioning, Role emotional and Mental health. In addition, some of the physical subscales, Role physical, Bodily pain and General health, showed considerable improvement for the MF group. When testing for clinical significance by comparing the samples with mean values of a norm population, the MCS scores were significantly lower at pre-measurements, but no significant differences were observed post-measurement. For the Physical component summary (PCS) scores, a significantly higher score was observed at post-measurement when compared to the norm population. Moreover, the results indicate improvement in life satisfaction regarding Spare time, Relation to child and Relation to partner. Conclusion: The study concludes that CBT and mindfulness may have a positive effect on areas of HRQOL and life satisfaction.

 • 47.
  Anclair, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Lappalainen, Raimo
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Muotka, Joona
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Hiltunen, Arto
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Cognitive behavioural therapy and mindfulness for stress and burnout: a waiting list controlled pilot study comparing treatments for parents of children with chronic conditions2018Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 32, nr 1, s. 389-396Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Parents of children with chronic conditions often experience a crisis with serious mental health problems for themselves as a consequence. The healthcare focus is on the children; however, the parents often worry about their children's health and future but are seldom offered any counselling or guidance.

  Aim

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of two group-based behavioural interventions on stress and burnout among parents of children with chronic conditions.

  Design, participants and setting

  After a waiting list control period (n = 28), parents were offered either a cognitive behavioural (CBT, n = 10) or a mindfulness program (MF, n = 9).

  Results

  Both interventions decreased significantly stress and burnout. The within-group effect sizes were large in both interventions (CBT, g = 1.28–1.64; MF, g = 1.25–2.20).

  Conclusions

  Hence, the results of this pilot study show that treating a group using either CBT or mindfulness can be an efficient intervention for reducing stress levels and burnout in parents of children with chronic conditions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Andersson, Catherine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Inlåst: Häktade personers upplevelser, samt kriminalvårdares erfarenhet av isoleringspåverkan2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen hade till syfte att undersöka och belysa häktade personers upplevelser av isoleringen som häktad. Syftet var även att belysa häktades isolering utifrån häktespersonals perspektiv. Detta för att få en fördjupad förståelse för isoleringen som socialt fenomen.  Då jag hade intresse av intervjupersonernas erfarenheter i form av ett utförligt berättande valdes kvalitativ metod i form av intervjuer med narrativ karaktär. I bearbetningen av empiri valdes kodning utifrån en hermeneutisk tradition. Jag arbetade i flera omgångar med empirin där kodning och analys var inspirerad av hermeneutiken. Detta gjordes för att korta ned text och finna intressanta och viktiga ord samt meningar som hermeneutiken sedan hjälper till att förklara. Teoretiska begrepp utgår berör bland annat skam/makt samt kriminell livsstil. Resultatet bygger på teman om de häktades tillvaro som inlåsta och därmed isolerade samt personalens bemötandes innebörd. Resultatet påvisade att häktade upplever tillvaron som frustrerande samt känslor så som ångest, maktlöshet och ovisshet genomsyrar vardagen. Detta på grund av begränsningar av frihet och självbestämmanderätten. Studien påvisar att intervjupersoner upplever häktestiden som jobbigast i början av vistelsen. De häktade verkar till synes komma in i rutiner samt finner egna strategier för att anpassa sig till situationen som inlåst. Känslor upplevs bli kraftigare i samband med inlåsningen och de häktade kan inte riktigt sätta fingret på varför det är på detta viset. Häktespersonalen försöker interagera med häktade genom simpla fraser i korridoren, stöttande samtal med upprörda individer samt störningsmoment för att även försöka finna de tysta. Även om den häktade ej är mottaglig samt ej vill ha kontakt med personal, genomför häktespersonalen ändock en insats som passar just den individen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Inlåst
 • 49.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Beermann, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  “Inget slår oss när vi arbetar tillsammans”: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av möjligheter och svårigheter i arbetet med våld i nära relationer.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod undersöka socialsekreterares upplevelse av att arbeta med våld i nära relation. Två delsyften formulerades för att belysa hur socialsekreterare påverkas samt vilka hinder och möjligheter socialsekreterare upplever i arbetet med våld i nära relationer. Undersökningen genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad intervju där sex socialsekreterare deltog. Det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt från en kvalitativ innehållsanalys. De tre teman som växte fram ur innehållsanalysen är: Upplevelsen av arbetsmiljön, påverkan samt externt stöd. Resultatet analyserades sedan utifrån tidigare forskning samt vårt teoretiska perspektiv kravkontrollmodellen. För att få en bredare förklaringsmodell valdes även begreppen sekundär traumatisk stress och resilience. Resultatet visar att socialsekreterare påverkas i hög grad av våldsärenden och de krav som finns på arbetsplatserna men det framkommer även att det går att bygga upp en motståndskraft i yrkesutövandet. Betydelsen av handledning, fortbildning samt goda relationer mellan kollegorna framkommer som viktiga faktorer för att underbygga denna motståndskraft enligt resultatet. Slutsats: Det behöver skapas mer möjligheter för att utveckla socialsekreterares hållbarhet i yrket.

 • 50.
  Andersson, Dennis
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Göra kön på bloggen: En studie om framställningar och skapandet av ”kvinnan” på mode- och livsstilsbloggar2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ”kvinnan” framställs och skapas på mode- och livsstillsbloggar. Detta har jag undersökt ur ett ”göra kön” perspektiv samt att jag använt mig av Goffmans teorier kring identitetsvärden och stigma.

  Jag har använt mig av ett eklektiskt förhållningssätt till valet av metod och har därför använt mig av olika metoder där meningskodning av text och symbolisktolkning av bilder varit de mest framträdande. Dessa koder har jag skapat utifrån min teoretiska referensram.    

  Det jag kom fram till i min analys var att kön göra på mode- och livsstilsbloggar på en könskategoriserande nivå såväl som på en genus nivå. Detta görande förekommer i olika former där kroppens utseende, dess utsmyckning samt individers beteenden och åsikter är av central betydelse. Identitetsvärden och stigman är två fenomen som är påtagliga på denna form av bloggar. Dessa två fenomen förekommer i relation till både könskategorisering samt genus.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats Dennis Andersson
1234567 1 - 50 av 1497
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf