Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1472
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aberg, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  The formation of Swedish independent local lists, 1990-2015: A study into the sources of non-diffusion2017Ingår i: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716, Vol. 42, nr 5, s. 505-536Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this comparative case-study, elements of diffusion theory are used to examine local conditions conducive to political organization in terms of independent local lists (ILLs). Empirical evidence supports the formulation of three hypotheses for future and more systematic research into the problem: a hypothesis of size, an elite-hypothesis and a mobilization-hypothesis. Although several factors are likely to play a role, the results suggest particularly that ILLs are less likely to occur in localities lacking historical legacies in terms of popular mobilization.

 • 2.
  Aberg, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Voting by income: Political culture of two swedish municipalities 1860-19302012Ingår i: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 132, nr 2, s. 288-294Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln belyser Erik Nydahls avhandling I fyrkens tid som tar avstamp i en omdiskuterad, om än relativt väl utforskad, fråga: hur formades svensk politisk kultur i övergången från jordbrukarsamhället till det moderna industrisamhället? Viktiga faktorer i det sammanhanget var att svensk industrialisering i många avseenden ägde rum utanför de framväxande storstadsregionerna, att jordbruksnäringen samtidigt spelade en fortsatt viktig roll under lång tid och att urbaniseringsprocessen internationellt sett var mera utdragen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Free fulltext
 • 3.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  von Brömssen, Kerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Swedish student teachers´ perspectives on their short field study in South Africa2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores if and in what way experiences from a short field study can contribute to student teachers intercultural learning and professional development. The paper is based on focus groups and individual interviews, with two groups of Swedish student teachers that undertook a two-week field study in South African schools. Researches on internationalisation in higher education especially trying to show intercultural learning in teacher education, often last several months or a whole year. Thus, there is a knowledge gap on students’ doing shorter field studies, which our study wants to help fill. The findings show that even a short field study has an important impact on the individual student teacher’s understanding of themselves and awareness of teachers’ living and working conditions in a different culture like South Africa.  It is impossible to conclude that the student teachers became more interculturally competent through this short field study. However, the student teachers in their reflections turn their attention back to their own national context for critical comparisons. As underlined by the student teachers, experiencing the context of teaching and learning and meeting people “in reality” is something that really “grabs your heart”. 

   

   

 • 4.
  Abrahamsson, Judit
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Att hantera och anpassa religiösverksamhet under pandemi: En undersökning av övergripande mönster kring samfundens hantering underCorona-pandemin2020Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapportens syfte är att undersöka huruvida trossamfund har hanterat corona-pandemin under april 2020och om det finns några skillnader mellan olika trossamfunds hantering. Rapporten ämnar ävenundersöka vilka faktorer som kan ligga bakom eventuella skillnader i hanteringen. Genom struktureradeintervjuer av 29 olika samfund i Karlstad, ämnas följande frågeställningar besvaras; Hur hanterar deolika samfunden corona-pandemin? Finns det skillnader mellan samfundens hantering av coronapandemin?Vad finns det för skillnader mellan samfundens hantering av corona-pandemin? Samt; Vilkafaktorer orsakar skillnader mellan samfundens hantering av corona-pandemin?Studiens resultat visar att samtliga trossamfund som intervjuats i någon utsträckning har ställt inoch/eller anpassat sin verksamhet för att hantera de begränsningar som den rådande pandemin inneburit.Skillnader mellan trossamfundens hantering av corona-pandemin har synliggjorts på sådant vis att dettydligt visar skillnader kring i vilken utsträckning trossamfunden har stängt ner aktiviteter och offentligasammankomster. Graden av anpassningar och hantering av pandemin grundas på faktorer så somförutsättningar i form av ekonomiska resurser, lokaler och tidigare erfarenheter.

 • 5.
  Adolfsson, Pontus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Sylvaner, Joakim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Förtätning som planeringsideal: En studie om relationen mellan förtätning och hållbarhet i Karlstads kommun2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förtätning är ett återkommande tillvägagångssätt i kommuners stadsplanering. Det innebär att stadsdelar binds samman med andra delar, såsom centrumkärnan. Förtätningen är ett ideal som uppstod i samband med kritiken mot dess motsats, utglesning. Utglesningen har ansetts vara en stor olägenhet då det innebär att människor och platser blir separerade från varandra och ökar avstånden. Teorierna går dock isär. Långt ifrån alla anser att förtätning innebär en hållbar utveckling, det vill säga utveckling där samtliga hållbarhetsaspekter får samma utrymme. Förtätning har under de senaste decennierna blivit allt mer förekommande och är idag ofta idealet för en hållbar stad men frågan är om det verkligen är fullständigt hållbart?

   

  Den tidigare forskning som ligger till grund för studien är hämtad för att få en ökad förståelse samt objektivitet inför förtätningens för- och nackdelar. Syftet med studien är att ge läsaren och oss själva en förståelse för hur förtätning som planeringsideal påverkar Karlstad kommuns sociala och ekologiska hållbarhet samt om resultat på ökad hållbarhet till följd av förtätning kan påvisas genom mätningar och analyser. Frågeställningarna är således av sådan art att de kan besvara vårt syfte. Vilka fördelar och nackdelar innebär förtätning i kommunen, hur och på vilket sätt beräknas social och ekologisk hållbarhet och om hållbarhet kan legitimeras i förtätning? Den metod som använts för insamling av det empiriska resultatet är kvalitativ. Således är de metoder som valts textanalys av kommunala styrdokument samt en intervjustudie med kommunala tjänstemän och politiker.

   

  Utifrån tidigare teorier och forskning ger vår analys av det empiriska materialet resultatet att det finns både för- och nackdelar med förtätande åtgärder, och att den ekonomiska dimensionen väger tyngre i besluten än de ekologiska och sociala aspekterna. Även om svaren på frågeställningarna i denna analys visar på både positiva och negativa konsekvenser, så går det inte att entydigt säga att de kan härledas till förtätning om det inte finns mätningar och analyser som visar på ett hållbart resultat. Alla städer är olika, vilket också gäller Karlstad. Därför är det, enligt oss, inte berättigat att hävda att förtätning i Karlstad leder till hållbar utveckling förrän kommunen kan redovisa ett resultat som kan påvisa att de förtätande åtgärderna de facto har stärkt den sociala och ekologiska såväl som den ekonomiska hållbarheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 6.
  Aflaki, Inga Narbutaite
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Petridou, Evangelia
  Mid-Sweden University.
  Miles, Lee
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. UK.
  Entrepreneurship in the polis: Understanding political entrepreneurship2015 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Dynamics of entrepreneurship have attracted growing attention from scholars of political science, policy studies, public administration and planning, as well as more recently, from the realms of international relations and foreign policy analysis. Under the banner of political entrepreneurship, this volume considers and maps out conceptual approaches to the study of entrepreneurship drawn from these fields, discusses synergies, envisages new analytical tools and offers contemporary empirical case studies, illustrating the diverse political contexts in which entrepreneurship takes place in the polis. Drawing upon an international cast of senior academics and cutting edge young researchers, the volume takes a closer look at key aspects of political entrepreneurship, such as, defining political entrepreneurs, how it relates to change, decision-making and strategies, organizational arrangements, institutional rules, varying contexts and future research agendas. By highlighting the political aspects of entrepreneurship, the volume presents new exciting opportunities for understanding entrepreneurial activities at regional, national and international levels. The volume will be of particular relevance to scholars and students of political science, policy studies, public administration, planning, international relations and business studies as well as practitioners interested in the nexus and utility of entrepreneurship in the modern-day political world.

 • 7.
  Agneta, Grönlund
  et al.
  Linköpings universitet.
  Joakim, Samuelsson
  Linköpings universitet.
  Samuelsson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  When documentation becomes feedback: tensions in feedback activity in Learning Management Systems2021Ingår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 14, nr 2, s. 194-212Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teachers’ feedback via Learning Management Systems (LMSs) isstudied within the subject of social studies at upper secondaryschool in Sweden. A qualitative study involved classroom observationswithin LMSs, gathering teachers’ feedback on pupils’ submittedassignments, and semi-structured interviews with sixteachers. With the support of activity theory, the interest of thestudy was directed towards the tensions that arise in an activitysystem consisting of teachers’ feedback actions in a digital assessmentcontext. The results reveal tensions in the relationshipbetween grading documentation in the LMS and the subject’straditions in the form of discussions, for example. Tensions weredistinguished in the interaction between a school policy of usinga feedback matrix and teachers’ formative ideals. Tensions werealso distinguished between teachers’ need to legitimise gradesand give feedback according to formative ideals. Finally,a tension was distinguished between the time available for providingfeedback and teachers’ formative ideals for giving feedback.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahlqvist, Nils
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Besvär!: Om motståndet hos två tvångssammanslagna kommuner i samband med kommunblocksreformen2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay is to investigate why the two Swedish municipalities of Frykerud and Östmark were the only municipalities in Värmland that were forcibly merged by the state during the ”Municipality block reform” of 1971, and whether local identities played a role in the resistance against this reform. 

      The study is designed as a comparative case study and builds on both history and political science to analyze the topic from a broader perspective. Based on the research situation three theoretical theses have been formulated, the durability of which will be tested in the analysis part of the essay.

      The study notes that Frykeruds resistance against the ”Municipality block reform” started when the reform prevented a planned retirement home construction in the municipality. In the analytical part of the essay, the author discusses how the discontent can be interpreted as symptomatic of bourgeois centralization resistance, as well as being due to the fact that traditional, local self-government as a political subject was perceived as threatened. In Östmark, the "Municipality block reform" developed into a political struggle between the reformist Social Democrats and the "reform-skeptical" conservative parties. The battle started with disagreements over the completions of investments in the municipality.

      In the analysis section, the hypotheses previously formulated have been tested, and the author also formulates a new hypothesis regarding the local communities and local identities' political role in the resistance against the "Municipality block reform".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 9.
  Ahlqvist, Nils
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Den lyssnande kommunen: Om medborgardialog ur förtroendevaldas, tjänstemäns och medborgares perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  For the last decades, the party memberships in Sweden have decreased from 600.000 to 300.000, although the general interest in politics have been stable during the same period. This situation can be percieved as a threat to swedish democracy; if the political parties are loosing contact with the citizens, the parties will also face the risk of not being able to canalize the views of the citizens. If that’s the case, the represenative democracy might loose legitimacy. These conclusions have triggered local municipalities in Sweden to launch ”civil dialogue”, innovative ways to include the citizens in public projects and welfare services, with the purpose to re-establish connection and trust between the public and civil sector. However, political studies suggest that civil dialogue rarely have succeeded to strenghtened democracy. In some cases, civil dialogue seemed to hurt trust and legitimacy in local municipalities. That makes the civil dialogue phenomenon interesting – how can attempts to reinforce trust and democracy result in a backfire? What in the core of civil dialogue might catalyze this backlash?

     The nature of civil dialogue suggest that cooperation between the public and civil sphere is becoming more acceptable, even desirable, in swedish politics. This development breaks with the traditional ways of public administration and bureaucracy in Sweden. However, the cooperation between the public and civil sphere is also the core of a new broad trend in public administration and governing, namely ”governace”. Governance refers to a way of adminstrating public affairs by the logic of networks, including the civil society in the public affairs with the purpose of making the public administration more effective and to find creative solutions on new problems. The first aim of this study is to recieve a new understanding how the subjective experiences of civil dialogue participants can affect legitimacy and trust, by analyzing the experiences of participants in a failed dialogue. The second aim is to explore wether civil dialogue is better understood as a part of a new broad trend in public buraucracy, governance, rather than more traditional bureaucracy. These aims are fulfilled using a case study, which has a swedish local municipality, Sunne, in focus.

     The results of the study suggests that none of the participants of the civil dialogue in Sunne experienced that they had ”been listened to”, which seems to be an important cause behind the negative result of the specific dialogue. The innovativeand failed attempt to strengthen the legitimacy of local democracy resulted in a negative reaction through the traditional channels of political participation. The study also suggests that civil dialogue and governace have some similarities regarding their main principles of value and general logic, but since the municipality of Sunne didn’t implement the steering logics of civil dialogue in its full practice, it’s hard to judge wether it should be perceived as governance or not.

 • 10.
  Ahlstrand, Anna-Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Labratoriepersonals känslor vid COVID-19 pandemin: - en kvalitativ intervjustudie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Ahlström, Elias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  En granskning av GöteborgsPostens krigsberättelse om Slesvig-Holstein år 18642021Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 12.
  Ahlström, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Beteende eller sinnessjukdom?: Psykiatri och behandling vid Mariebergs sjukhus mellan 1930-19502015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is interested in Swedish psychiatry during the period between 1930-1950,localized to Mariebergs hospital in Sweden. The purpose of this paper has been to testSjöstroms evidence of the pattern that he used to create three analytical concepts, roughlytranslated to; morally educative discipline-treatment, the production process and the idealinstitution citizen. Sjöström motivates that his concepts gives insight into one aspect of thepsychiatric expansion between 1860-1960 as well as creates an understanding of psychiatryas an institution. The source material for this paper has been patients' medical notes writtenby the chief physician of the institution. Via a method which mainly different from Sjöstromin its selection, categorization and more thorough presentation, this paper has seen the samepatterns which Sjöström has created his three concepts from. The ideal institution citizen,defined by its well behaved and calm behaviour emerges also in this papers quantitativecompilation of qualitative data as the clear majority. The morally educative disciplinetreatment,treatments and punishments that focuses on creating an acceptable behaviourrather than the treatment of insanity itself, can be seen in the adjective behaviouraldescriptions of the type well-behaved / badly-behaved which are dominant. The focus in thejournals is behaviour rather than mental decease symptoms such as hallucinations andtreatment is based on unaccepted behaviour rather than symptoms. Also, the sequential orderthat exists between badly-behaved behaviour and treatments, and well-behaved behaviourand rewards shows the focus on behaviour which the concept is based on. The previous tworesults together is the two parts of Sjöströms production process, that trough the morallyeducative discipline-treatment the institution creates an acceptable, quiet and well behavedideal institution citizen were the mental decease becomes secondary.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ahlzén, Rolf
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). Region Värmland.
  Narrativity and medicine: Some critical reflections2019Ingår i: Philosophy Ethics and Humanities in Medicine, ISSN 1747-5341, E-ISSN 1747-5341, Vol. 14, artikel-id 9Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  During the last three decades there has been a wave of interest in narrative and narrativity in the humanistic and the social sciences. This narrative turn has spilled over to medicine, where narrative medicine has gained a considerable influence.However, there have also appeared second thoughts on the role of narratives in our lives, as well as on what narratives may mean in relation to clinical medicine.This article presents some influential voices in this debate and scrutinizes the assumptions of narrative medicine in the light of these. It is concluded that there are sound reasons to tread this path with some caution and avoid the too far reaching ambitions on behalf of narrativity in relation to clinical medicine. However, narrative medicine should still be seen as a promising attempt within the broader scope of medical humanities to emphasize the importance of human subjectivity in clinical medicine.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlzén, Rolf
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Suffering, authenticity, and physician assisted suicide2020Ingår i: Medicine, Health care and Philosophy, ISSN 1386-7423, E-ISSN 1572-8633, Vol. 23, nr 3, s. 353-359Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahmedi, Idris
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Abdelzadeh, Ali
  Iran2018Ingår i: Komparativ politik: Tio politiska system / [ed] Carsten Anckar & Thomas Denk, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 2, s. 301-331Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Ahmedi, Idris
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). 1979.
  Bremberg, Niklas
  Teori: Varför en eklektisk ansats är att föredra inom samhällsvetenskaplig forskning2016Ingår i: Att forska: Praktiker och roller  inom samhällsvetenskapen / [ed] Linus Hagström, Niklas Bremberg & Arita Holmberg, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2016, s. 119-142Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Aho, Lucy
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  "Det kanske inte finns någon där": En tematisk analys av forskning om Ingmar Bergman och religion2020Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en metaanalys av forskning inom fältet film och religion som handlar Ingmar Bergman och religion. Syftet är att redogöra för framträdande religiös tematik i forskning om Ingmar Bergmans filmer. Metoden som har använts kan kallas för ”en tematisk analys av en litteraturöversikt”. Källmaterialet som ligger till grund för analysen utgörs av två vetenskapliga artiklar, ett kapitel ur en monografi samt ett antologibidrag. De teman som lokaliserats i litteraturen utgörs av tre huvudteman: ”religiöst berättarmönster”, ”Gud” och ”människans helighet”. ”Religiöst berättarmönster” har två sub-teman: ”bikt” och ”konst och religion” och ”Gud” utgörs av två sub-teman: ”en frånvarande och tyst Gud” och ”en tvetydig inställning”. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det kanske inte finns någon där
 • 18.
  Ahola, Robin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Att läsa det levda: En kvalitativ innehållsanalys av levd religion i svenska läroböcker och läroplan.2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to lay a foundation to be able to examine if textbooks can be used to teach about lived religion. The study used a qualitative content analysis to examine whether lived religion could be identified in textbooks, within religious education, for the higher grades of compulsory school and in the curriculum with its commentary notes. The results were then analyzed in relation to each other to find out which aspects of lived religion coincided when interpreting the different sources. Using a coding scheme as an analysis tool, the content of the sources was interpreted based on the study's theoretical starting point and through a lived religion perspective. The theoretical starting point was based on Enstedt and Plank's (2018) seven themes- and Ammerman's (2016) three dimensions of lived religion. The results showed that lived religion could be identified in both textbooks and the curriculum, and that all aspects of lived religion that could be identified in the curriculum, also could be identified in all three textbooks. As previous research has shown a significant use of textbooks among teachers and that the lived religion perspective can contribute to a more inclusive religious education, the conclusions of this study show that textbooks contain material identified as lived religion. Thus, this study lays the foundation for further examinations into the use of textbooks in teaching about lived religion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att läsa det levda
 • 19.
  Aimal, Morsal
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Liberalfeministisk analys av Afghanistans Nationella Handlingsplan för Resolution 13252023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Liberalfeministisk analys av Afghanistans Nationella Handlingsplan för Resolution 1325
 • 20.
  Akoth, Winnie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Sustainable Mobility: A quantitative study on the influence of user attitudes and risk perceptions on the consumer's intention to purchase electric vehicles.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har bilindustrin investerat mycket i utvecklingen av bättre fordon, när det gäller prestanda, utsläpp och även hållbarhet Den senaste utvecklingen har varit introduktionen av elfordon på marknaderna. Elfordonen anses vara bättre för miljön när det gäller utsläpp och till och med låg ljudproduktion. FN:s mål 7 för hållbar utveckling (prisvärd och ren energi) kräver att alla ska ha tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi. Detta mål är ofta inriktat på att flytta energiproduktionen till mer förnybara källor, vilket gör den mycket relevant för elfordon. Elfordon är fortfarande ganska nya på marknaden så det är värt att undersöka hur köpintentionen ser ut och hur de interagerande miljöfaktorerna bidrar till den övergripande avsikten.

  Denna studie syftar till att undersöka konsumenternas köpavsikt med avseende på elfordon och vilken inverkan användarens attityder och riskuppfattningar har på konsumenternas beslut. Studien syftar också till att ta reda på hur de miljöriskaspekter som är med elfordonen hänger ihop med den övergripande köpintentionen. Metoden att samla in data var genom en webbaserad enkät där respondenterna fyller i olika avsnitt, resultatet av enkäten studerades sedan och presenterades med hjälp av kvantitativa analysmetoder. Resultaten av denna studie presenteras med hjälp av tidigare forskning och teoretiska ramverk som är relevant med studienamne.

  Studien drog slutsatsen att köpintentionen för elfordon var ganska hög och att faktorerna som påverkade avsikterna hade mer att göra med personliga vinster eller besparingar snarare än en övergripande oro för miljön. Studien visar också hur subtilt våra beteende kan påverkas av sociala normer omkring oss, detta visar sig i det faktum att den upplevda initiala motivationen bakom köpintentionen av elfordon är omtanken om miljön men på ett djupare insikt visar sig att det vara resultatet av sociala beteendesnormer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Al Obaidi, Thika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Det statslösa folket: Rohingyerna-konflikten i Myanmar2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka de bakomliggande faktorerna till konflikten mellan folkgruppen rohingya och majoritetsbefolkningen i Myanmar. Vidare har syftet även varit att undersöka maktrelationerna i landet och hur de har påverkat den så kallade decimeringen mot rohingya. Undersökningen har tillämpat realismen och konstruktivismen till situationen för att utreda händelserna som föregått det senaste decenniet, genom att applicera följande frågeställningar. 

  • Vad är det för maktutövning som utövas mot rohingyerna i Myanma? 

  • Vilka maktförhållanden på den internationella arenan påverkar rohingyernas situation?

  Undersökningen har visat att den obalanserade makten mellan rohingyerna och militären har resulterat i diskriminering och våld mot minoritetsgruppen. Detta sker genom att militären och makthavarna använder sig av både indirekt och direkt maktutövning för att bibehålla sin makt lika väl som rohingyernas rättigheter fortsatt begränsas. Undersökningen har också framkommit att detta sker genom stiftandet av lagar och regler som endast gynnar den burmesisk-buddhistiska folkgruppen i syfte att bibehålla obalansen. 

  Vidare har många år av diskriminering resulterat i att rohingyerna ligger i underläge och utanförskap då de nekas tillträde till publika sfärer, såsom skola, utbildning och sjukvård. Dem saknar även nationstillhörighet och medborgerliga rättigheter. De buddhistiska, nationalistiska och fascistiska normerna och värderingarna i landet har bidragit till denna underlåtna syn på folkgruppen trots att Myanmars regeringen har försökt demokratisera landet de senaste åren. Dock erkänner regeringen inte diskrimineringen eller etniska rensningen som pågår gentemot rohingyerna. I och med det har dem obalanserade maktrelationerna upprätthållits och därav resulterat i att rohingyerna inte kan påverka sin situation

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det statslösa folket
 • 22.
  Aldeland, Leo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Civilförsvaret i Värmland 1938-19402019Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Alm, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Jobbigt jobbigt, men farligt farligt: Dödlighetsaspekter i arbetet inom yrkesinspektionen Karlstads distrikt, åren1951-19632020Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Almqvist Nielsen, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). University West, Sweden.
  Prehistoric history in Swedish primary school education: pupils' expression of empathy after visiting a cultural heritage site2023Ingår i: Education 3-13, ISSN 0300-4279, E-ISSN 1475-7575Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study explores the concept of historical empathy in the context of field trips for young pupils to a prehistoric heritage site in Sweden. The example discussed is a field trip to Vitlycke, a heritage and rock carving site with an associated reconstructed Bronze Age farm, where pupils had the opportunity to experience prehistory with all their senses. The study is based on the idea that historical empathy is a process that involves both cognitive and affective dimensions and that both dimensions are important for progress. The pupils were interviewed after the trip and their responses are related to the concepts of perspective recognition and care. The study shows how the cognitive and affective dimensions were interwoven in the pupils' reasoning and how the field trip contributed to an emotional and personal connection necessary for the development of historical empathy. This engagement led to a broadening and deepening of the pupils' cognitive understanding of Bronze Age life and living conditions, while the cognitive understanding of the historical context contributed to a framework in which they could use their imagination. The results also show the importance of giving pupils time to follow up on their experiences after visiting a heritage site.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Amin, Khabat
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). Swedish Transport Agency, Department of Roads and Railways, Sweden.
  Skyving, Marie
  Swedish Transport Agency, Department of Roads and Railways, Sweden.
  Bonander, Carl
  Gothenburg University.
  Krafft, Maria
  Swedish Transport Administration; Umeå University.
  Nilson, Finn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Fall- and collision-related injuries among pedestrians in road traffic environment: A Swedish national register-based study2022Ingår i: Journal of Safety Research, ISSN 0022-4375, E-ISSN 1879-1247, Vol. 81, s. 153-165Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: To investigate the burden of pedestrian injuries, including pedestrian fall injuries (PFI), compared to other transport-related injuries in Sweden and document their characteristics in terms of demographics, causes, type of injuries, and severity level with a focus on long-term consequences. Methods: Data were retrieved from the national Swedish Traffic Accident Data Acquisition register. A total of 361,531 fatalities and injuries were reported by emergency hospitals during 2010–2019, of which 127,804 were pedestrians (35%). We assessed the magnitude of PFIs and conducted comparative analyses to assess differences compared to other types of road users regarding sex, age, severity level, injury circumstances, hospital care, causes of accidents, and type of injuries. Results: Pedestrians were the second largest group of traffic-related deaths in Sweden after car occupants and accounted for just over a quarter of all fatal accidents in the road traffic environment. Of the total number of pedestrian fatalities, three out of four have been in collision accidents and the others in fall-related accidents. In terms of injuries, pedestrians were the largest group among all road users, regardless of the type of accident. PFIs accounted for a third of all injuries in the road traffic environment and nearly half of all injuries resulting in permanent medical impairment (i.e., 2.2 times more long-term consequences among PFIs compared to injured car occupants). Females (particularly middle-aged and older) and older adults were overrepresented, and most PFIs occurred on urban and municipal roads. The causes were often related to maintenance (e.g., slippery surfaces such as ice, snow, leaves or gravel together with uneven pavements and roads are the cause three out of four of PFIs). Among collision injuries, the representation was almost equal for sex and age. Conclusions: Injuries and fatalities among pedestrians are a considerable issue in the road traffic environment in Sweden. Contrary to other traffic groups, the incidence has not decreased over time, meaning that this issue must be met with specific measures and address the specific risk factors they are associated with. Practical Application: Including fall accidents in the definition of traffic accidents increases the chances of getting better information about the accidents and taking preventive measures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Amundsen, Hilde Rigmor
  et al.
  Norsk institutt for kulturminneforskning, Norge.
  Dahlström, Margareta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Kjønsberg, Marius
  Høgskolen i Innlandet, Norge.
  Svensson, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Josefsson, Sigrid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020).
  Ost, getter, landskap och hållbar utveckling2023Ingår i: Matarvets trådar: Från antik fisksås till svenskt fredagsmys / [ed] Jenny Högström Berntson, Pernilla Schedin, Stockholm: Carlssons Bokförlag , 2023Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Anderberg, Agnes
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Kosmiska skuggor i mänsklighetens hemlöshet: En idéhistorisk undersökning av Lovecrafts kosmiska skräck utifrån Heideggers Angst.2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper delves into the realm of Lovecraftian cosmic horror, seeking to unravel its profound philosophical implications. Traditionally, Lovecraft’s works have been analyzed within the framework of gothic literature, primarily drawing upon Edmund Burke’s concept of the sublime. However, this study argues that to fully grasp the essence of cosmic horror, an alternative theoretical lens is required. By integrating Martin Heidegger’s existential philosophy, particularly his notions of Angst and Unheimlich, this paper offers a fresh perspective on Lovecraft’s cosmic horror. Lovecraft’s essays Supernatural Horror in Literature and Notes on Writing Weird Fiction provides comprehensive insights into the nature of cosmic horror. By interpreting Lovecraft’s essays through the lens of Heidegger’s concept of Unheimlich and Angst, this paper illuminates new dimensions and latent meanings within Lovecraft’s literary works and mythos. This paper argues that Lovecraft’s tales and mythology are imbued with existential philosophy, mirroring the parallel development of Heidegger’s ideas during the same period. This philosophical interpretation of Lovecraft’s cosmic horror not only enriches the reading experience but also underscores its significance as a literary genre intertwined with profound philosophical concepts and the existential questions that lie at the heart of cosmic horror. 

 • 28.
  Andersson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Döden väntar inte: Anpassningar av vanliga begravningar under Covid-19 pandemin2020Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att undersöka om kristna församlingar tvingats göra kompromisser eller anpassa sina begravningsritualer under corona-pandemin. Tidigare forskning om hur begravningar har hanterats vid andra epidemier, så som aids-epidemin på 80- och 90-talet och kolera-epidemin i Guinea-Bissau 1994, samt hur begravningstraditionen har utvecklats i slutet av 1900-talet har fungerat som inspiration för vad som ska undersökas i denna rapport. För att få ett svar på rapportens syfte har en kvalitativ insamlingsmetod bestående av strukturerade intervjuer av religiösa samfund och begravningsbyråer använts för att sammanställa ett empiriskt material i form av en databas. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har dessa intervjuer analyserats för att ge ett svar på rapportens frågeställning. Genom denna analys av intervjuer med fem kristna församlingar och två begravningsbyråer så går det att konstatera att anpassningar och kompromisser har varit nödvändiga när det kommer till hantering av avlidna och planering samt genomförande av begravningar. Rapporten visar att under pågående pandemi har man lyckats hitta lösningar för att kunna genomföra begravningar, utan att ritualerna påverkas nämnvärt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  En väg in i historien: Historielärares syn på skönlitteratur i historieundervisningen på gymnasiet2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen diskuterar fem historielärares erfarenhet av att arbeta med skönlitteratur ihistorieundervisningen samt deras syn på dess användbarhet och roll i historieämnet.Studien har använt en kvalitativ metod och det empiriska materialet har bestått av femintervjuer med fem olika historielärare. Materialet har transkriberats och genomgått bådesortering samt reducering med hjälp av kodning där erfarenheter av att använda skönlitteratur ihistorieundervisningen på gymnasiet, hur skönlitteratur använts samt vilka möjligheter ochsvårigheter som finns med att arbeta med skönlitteratur i historieundervisningen var det somsöktes. Resultatet analyserades med hjälp av tidigare forskning samt tre begrepp, historisksignifikans, historiskt perspektiv samt evidens, från Seixas och Mortons teori kring historiskttänkande.Resultatet visar hur de fem lärarna arbetat med skönlitteratur i historieundervisningen ochde många fördelar som finns med skönlitteratur i historieundervisningen. Framför alltskönlitteraturens möjligheter att skapa ett intresse för ämnet hos eleverna, möjligheter att arbetamed källkritik och historiebruk samt för att hjälpa elever att utveckla sitt historiskaperspektivtagande sågs som positivt. Den stora svårighet som nämndes var den tidsbrist somfinns i historieämnet på gymnasienivå vilket har lett till att skönlitteraturen inte används i denutsträckning som hade önskats av lärarna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Buddhismens olika ansikten: Gymnasieelevers föreställningar om buddhism2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In Sweden and in the West, interest in Buddhism has increased and many have a more positive view of Buddhism than other religions. Other studies have been able to discern this positive view of Buddhism, but I have not yet found a study that has examined how students view Buddhism.At secondary school, Religionskunskap 1 is a compulsory course that all-school students read regardless of program, and thus all studentshave been taught about Buddhism.In this thesis, I try to find out how secondary school students who recently took the course view Buddhism and how well the orientalist mindset and postcolonial perspective appear in the students ́ statements.Students from three upper secondary schools participated in the survey and at each interview 5 -6 students were interviewed. The result showed that the students had a very positiveimageof Buddhism.The view of religion, prayer and ruleswas not as good and therefore the students had difficulty defining Buddhism as a religion. Two imagesappeared clearly and the first was that Buddhism is a kind of philosophy of life and the other that it is a religion but without a god and that it is a good religion.The students meant thatBuddhismcan be definiteas areligion because there is a founder, Buddha, belief in some supernatural powers like "samsara" and "nirvana", but somestudents object by saying that a religion must have some kind of God, and they understand that Buddhism doesn’t have a God. In the conversation about Buddhism, it is clear that the students are talking about a form of Buddhism. The leek's rites are notmentioned. The only ritual associated with Buddhism is meditation seen as a tool for reaching the "truth" or nirvana. There are monks, the Dalai Lama and the Buddha who can represent the Buddhists, the laymen, on the other hand, get little place in student conversations.The conclusion that can be drawn from the results is that the students' view of Buddhism is largely in line with the image found in previous research. The result that was extra interesting was that the students questioned Buddhism as a religion, something that seems to be public perceptions both within the academy and the public.

  Ladda ner (pdf)
  sammanfattning
 • 31.
  Andersson, Eric
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Det regionala spelet: Dynamiken mellan regional enighet och kommunal egenart2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay maps and analyze the dynamic interaction between the regional and municipal levels. This is based on the case of Region Jönköpings län. The thesis is a qualitative document study that will focus on he municipalities and the region as unitary public actors and their public policy in the development area. The study material is public documents of the municipalities and the region that relates to municipl/regional development. 

  The essay is based on previous research dealing with New regionalism, Rescaling, Re-territorialization, the Competition state (konkurrensstaten) and New Public Governance. In addition, previous research also handles unity as a factor for regional development and local/regional conditions. Based on these, the study's theoretical approaches and frameworks have constructed and formed the basis of the interpretations for the study's issues. 

  The conclusions of the study are that the dynamics, attitudes and interactions between the region and its municipalities takes place in a complex system where ach actor's conditions, objectivies and ambitions determine how they view themselves, each other and the region as a whole. The conditions can include anything from the geographical situation, demographics, business composition and communications with the rest of the region. In addition, the municipalities' efforts to be competitive, attractive and distinctive can be linked to the societal developments of the past decades. It is about the impact explained by New regionalism, New Public Governance and the Competition state on the local/regional landscape within which the municipalities and the region reside, as well as creating a landscape where several actors, on several levels, share the same commitments, responsibilities and powers. Which gives us a complex game between regional unity and leadership, and a municipal effort to be singular.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Eric
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  EU & Region Jönköpings län: En kärlekshistoria?: Vad ligger bakom deras engagemang till EU?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is about the reasons for an involvement in the European Union. The thesis addresses this topic using the case of Region Jönköping County (RJL) and their involvement in the European Union. The method is content analysis to explore if the activity by RJL can be explained by the theories Europeanization and Multi-level governance using documentation from the region. Based on this, one should be able to answer the purpose of this study. The documentation under review is the 2013 Regional Development Strategy, which is valid until 2025, the Regional budget and the Operational plan for 2018, as well as the Multiannual plans for 2019-2010.

  Based on these theories, several specific issues were addressed that all addressed the Europeanization Upload-, Download- and Crossload-dimension, as well as the Resource Push and Pull factors were represented. These issues were later used in the examination of the documentation to answer the issues and the purpose of the study.

  A conclusion or conclusions of the study are concluded that there are some connections between the regional documentation and the theories used in this study. Which makes it possible to start drawing conclusions about the more general issues. The conclusions drawn in this thesis will be that the connections seen between the regional documentation and the theories. This means that the theories can explain what lies behind the involvement to the European Union. These theories and what they represent can also put words and underlying understanding into what lies behind and why we see some action from Region Jönköping County. This can also explain how theories can help us understand similar cases like this region.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  EU & Region Jönköpings län: En kärlekshistoria?
 • 33.
  Andersson, Evelina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Att våga vara religiös i ett svensktklassrum: En kvalitativ studie om hur religiös tro bemöts i religionsundervisningensklassrumsmiljö2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to investigate how religious beliefs are met in the classroom inreligious studies. The study has also sought to answer if there are any methods to use in orderto create the best education in religious studies. One of the questions asked in the study is; howreligious persuasion is dealt with in the classroom of religious studies? Furthermore, a questionasked is: what didactic methods are there for teachers to use in religious studies education? Inorder to answer these questions, previous research regarding interviews with both teachers andstudents and classroom observations has been taken into consideration. The material has beenanalysed through a content analysis and an encoding process. The result shows a differencebetween how students view religion and religious studies, based on their own religious beliefs.Students with religious beliefs experience that the demands in religious studies are too lowwhile students with no religious beliefs often have a one-sided and quite negative image ofreligion. Furthermore, the result shows how teachers are working in religious studies and whatdidactic methods that can be used in order for students to find the subject educational. The resultof the study highlights the importance of allowing the students to learn about the differentreligions in dept. Last, the result shows that the relationship between the teacher and the student,with respect for the individual, is the key for a successful education in religious studies. 

 • 34.
  Andersson, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Död och begravning i en krissituation: En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på död och begravning i Karlstads kommun under april månad 20202020Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten avser att undersöka hur religiösa samfund i Karlstads kommun har hanteratdöd och begravning under april månad 2020. Utifrån källmaterial som är framtaget avstudenter som deltagit i ett forskningsprojekt vid Karlstads Universitet framställs ett resultatöver hur de deltagande religiösa samfunden har hanterat död och begravning. Resultatet harvisat att de olika religiösa samfunden har fått förändra sina verksamheter utefter den pågåendecoronapandemin. Det som går att utläsa är att de religiösa samfunden har hanterat död ochbegravning snarlikt varandra. Skillnaderna som påvisats har skett på individuell nivå ochsåledes fått anpassas för det enskilda samfundet. Utöver detta kommer rapporten även att visavilka anpassningar de religiösa samfunden har gjort, med en bakgrund kopplad till derestriktioner och direktiv som Folkhälsomyndigheten har angivit. Undersökningen visar attanpassningar har gjorts och dessa har gjorts individuellt för att vara väl anpassade förverksamheten.2

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson Granberg, Tobias
  et al.
  Linköpings universitet, Sverige.
  Grönbäck, Anna-Maria
  Linköpings universitet, Sverige.
  Johansson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Waldemarsson, Martin
  Linköpings universitet, Sverige.
  Plattform för analys av förmågan att hantera händelser med avseende på ett förändrat klimat (PAKT)2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För att kunna hantera framtida klimatrelaterade händelser behöver samhällets beredskap anpassas och sannolikt utökas. Kunskapsläget över vilken förmåga som behövs för att hantera risker i ett förändrat klimat behöver sammanställas och framtida behov behöver jämföras mot nuvarande beredskapsnivåer för att identifiera lämpliga åtgärder. En analys behöver göras kring eventuella brister, utifrån vilken åtgärder sedan kan prioriteras och vidtas avseende olika delar i förmågan att hantera händelser, bland annat avseende tillhandahållande av statliga förstärkningsresurser. Denna studie analyserar vilken systematik som kan vara aktuell för att möjliggöra sådana analyser och utredningar.Studiens övergripande syfte är att ge förslag kring hur bedömningar kan göras om framtidens behov av statliga förstärkningsresurser i syfte att möta framtidens klimatrelaterade risker. Detta inkluderar en sammanställning av kunskapsläget kring risker och scenarion avseende framtida naturhändelser utifrån ett klimatförändringsperspektiv, med information om var mer kunskap kan hittas. Det inkluderar också att titta på metoder för att dels analysera behov av förmåga på olika nivåer att hantera de klimatrelaterade riskerna och dels hur dimensionering av förmåga kan göras för att möta behovet.Studien består av två delar. I del 1 ges en sammanställning av kunskapsläget om riskbilder och scenarion i Sverige vad gäller framtida naturhändelser utifrån ett klimatförändringsperspektiv och tidsperioden fram till ca år 2100. I del 2 presenteras initialt ett konceptuellt ramverk för kartläggning av beredskap uppdelat i fyra huvuddomäner: Behov, Resurs, Styrning och Beroenden. Baserat på ramverket presenteras därefter en metodik för att analysera samhällets förmåga att hantera framtida händelser i ett förändrat klimat. För att kunna identifiera en lämplig framtida beredskapsnivå, behöver samhällets förmåga att hantera händelser gentemot en framtida riskbild analyseras. Del 2 fokuserar på hur relevanta myndigheter ska kunna gå tillväga för att göra en sådan analys som slutligen kan utgöra beslutsunderlag avseende framtida beredskap. Avslutningsvis ges ett exempel på hur metoden kan användas där händelsen skogsbrand, av omfattningen att nationella förstärkningsresurser i form av MSBs upphandlade helikoptrar och flygplan för skogsbrandbekämpning kan bli aktuella att nyttja, utgör själva händelsen.

 • 36.
  Andersson, Jan-Åke
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Sturesson, Joakim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Interaktiv samhällsplanering vid planering av civilt försvar: En komparativ studie mellan Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro läns arbete med planering av civilt försvar.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en komparativ fallstudie som undersöker fyra länsstyrelsers planering av civilt försvar ur ett samverkansperspektiv. De undersökta länsstyrelserna är Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro län. Den övergripande frågan är vilka likheter och skillnader som finns mellan länsstyrelsernas planering. Empirin är inhämtad genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med tjänstemän i chefs- samt handläggarnivå vid de undersökta länsstyrelserna. Det inhämtade materialet är kategoriserat och analyserat utifrån en analysmodell som bygger på ett ramverk, An Integrative Framework for Collaborative Governance. I analysen jämförs de fyra länsstyrelsernas arbete med att planera civilt försvar genom samverkan. Resultatet av studien påvisar att det finns stora skillnader mellan de undersökta länsstyrelserna i hur de har tagit sig an uppgiften och vilken verksamhet de bedriver för att skapa legitimitet, gränsöverskridande åtgärder och helhetsförståelse mellan aktörer för att skapa förutsättningar för planering av civilt försvar. Det finns även stora skillnader i hur de har uppfattat den styrning som kommer från central nivå. Resultatet påvisar även att det finns stora likheter i de behov de fyra länsstyrelserna lyfter fram, bland annat samordning i den hierarkiska organisationen från central- ned till lokal nivå avseende branschöverenskommelser och en sammanhållen planeringsprocess. Ramverket kan konstateras vara användbart som analysmodell avseende samverkan vid planering av civilt försvar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Jemima
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  En jämförande analys över arbetsstugorna: -i Karlstad och Borås 1899-1928 ur ett genusperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

   

  This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Jonathan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Dryckenskap och nykterhetsarbete i Karlstad 1927–1932: En studie i nykterhetsnämndens verksamhet2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka nykterhetsnämndens arbete i Karlstad vid mellankrigstiden och krisåren då den ekonomiska depressionen drabbade Sverige. Närmare bestämt åren omkring 1930. Fokuset låg därför på åren 1927–1932, detta för att kunna påvisa att en förändring skett i nykterhetsarbetet i Karlstads stad. Studien är kvalitativ med kvantitativa inslag och därför samlades data in i numerisk form för att sedan presentera det statistiska som framkommit. Undersökningen bygger på att noggrant granska Karlstads stadsfullmäktiges protokoll som återfinns i nykterhetsnämndens årsredovisning. En innehållsanalys användes för att behandla materialet och de frågeställningar som studien skulle besvara var följande: Hur varierade folknykterheten i Karlstad 1927–1932 samt vilken omfattning hade den dokumenterade dryckenskapen bland individer under 25 år under undersökningsperioden?

  Källmaterialet har analyserats med hjälp Anthony Giddens struktureringsteori utifrån det förändringsperspektiv som presenterades av Helena Eriksson i hennes avhandling Befolkning, samhälle och förändring.

   

  I analysdelen av denna studie framgår det hur fylleriförseelserna förändras och att en märkbar förändring skett från 1927 och fram till 1932 och att man tydligt kan se en minskning på antalet anhållna för fylleriförseelser mellan nämnda år. Man ser också att antalet ärenden som nykterhetsnämnden behandlat minskar avsevärt år 1930, 1931 och 1932. Detta bidrog i sin tur också till att en märkbar minskning skedde bland individer under 25 år anhållna för dryckenskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Marcus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Mäster Tinglöf och djävulens urmakare: En studie i Tinglöf-mytens uppkomst och utveckling från åren 1751-2021.2021Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Johan Tinglöf var en urmakare och smed som levde i 1700-talets Ekshärad. Han har lämnat efter sig många myter och berättelser där det sägs att han ska ha varit i förband med djävulen som gav honom trollkunnighet. Efter tvist med kyrkan skall Tinglöf lagt en förbannelse över Ekshärads tornur, som han tidigare konstruerat, då han inte fick sin betalning i tid.

  Denna uppsats är en undersökning i Tinglöf-mytens ursprung, utveckling och samhälleliga funktion för bygden, Ekshärad. Syftet är att förstå förhållandet mellan myt och bygd, samt myt och man. Därutöver kartlägga Tinglöf-mytens olika utvecklingsstadier från då den skapades till vår samtida version.      

  Källmaterial varier från dels arkivmaterial, dels skönlitterärara eller liknande verk som omnämner Johan Tinglöf. Däribland död- och begravningsböcker, sockenstämmoprotokoll samt ISOF uppteckningar för undersökning av 1700–1800-talen. Artiklar samt böcker för undersökning av Tinglöf-mytens utveckling under 1900–2000-talen.     

  En kvalitativ metod valdes ut som lämpligast tillvägagångssätt för att besvara följande tre undersökningsfrågeställningar;

  - Hur uppstod myten kring Johan Tinglöf?

  - Hur har Tinglöf-myten utvecklats över tid?

  - Vilken funktion har Tinglöf-myten haft i relation till Ekshärad som bygd?

  Detta genom att analysera Tinglöf-mytens olika beståndsdelar och därav tydliggöra olika nyckelingredienser som förekommer i nästan varje version av den. Därefter granskades det utvalda källmaterialet för att finna omnämningar av Johan Tinglöf samt hans myt.     

  Roland Barthes modell för mytbildning samt Ulrika Wolf-Knuts dramaturgiska modeller fördjävulssägner är den grund det teoretiska beaktandet tar avstamp från. Utöver Barthes och Wolf-Knuts återfinns forskningen kring historiedidaktiken i uppsatsen, detta då dess forskningsområde berör historisk tillämpning och användning, vilket återbärettande av myter sannerligen faller inom kategorin för.      

  Från detta har samtliga frågeställningar besvarats med en tydlig bild av hur Tinglöf-myten uppstod utifrån Barthes mytbildningsmodell. Hur Tinglöf-myten utvecklades över tid, med tre tydliga sagoskildrare som på respektive vis lägger grundstomme för mytens utvecklingsstadier. Samt vilken samhällelig funktion Tinglöf-myten haft i Ekshärad över tid, från dess skapelse, till vår samtid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mäster_Tinglöf_och_djävulens_urmakare
 • 40.
  Andersson, Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). 860316-6300.
  Historieundervisningen på lågstadiet?: Hur lärare för de yngre åren ser på yngre barns förmåga att förstå historia.2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att försöka undersöka hur f-3 lärare ser på yngre barns förmåga att förstå historia samt hur de undervisar för att utveckla elevernas historiska kunskaper och ämnesförståelse. Detta genom att med semistrukturerade intervjuer fråga två lärare om hur de väljer att planera och undervisa i ämnet för att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla ett historiemedvetande. Detta tillvägagångssätt gör dock att resultatet inte går att generalisera. Resultatet kan tolkas som att de båda lärarna strävar efter att möta det centrala innehållet för att eleverna ska nå målen inom ämnet och få en så god kronologisk överblick som möjligt. Men att mycket av den utvecklingspsykologiska tanken kring hur yngre barn kan tillägna sig historieundervisningen verkar leva kvar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Historisk verkstad som undervisningsform: Lägerskolan på Stavgard, en fallstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilken roll de estetiska lärprocesserna i historisk verkstad kan spela för att utveckla elevers historiemedvetande och historiska empati. Detta har undersökts genom att intervjua sex lärare som varit på Stavgards järnålderslägerskola med sina klasser. I undersökningen konstateras att historiska verkstäder är uppskattade bland lärare och elever och att det prioriteras i undervisningen trots att det innebär en stor ekonomisk ansträngning för skolan. De estetiska lärprocesserna representeras på Stavgard genom praktiskt arbete, berättelser och i viss mån drama. Vistelsen på Stavgard skapar en gemensam referensram för lärare och klass, utifrån vilken historiemedvetande byggs under kommande historieundervisning. På lägerskolan lever eleverna järnåldersliv under två dagar och undersökningen visar att eleverna genom att själv få uppleva järnåldersmänniskornas umbäranden utvecklar historisk empati. Utöver detta beskrivs också hur för- och efterarbetet i samband med Stavgardsvistelsen utformas av de olika lärarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Moa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  20 år efter översvämningen – har Arvika ”built back better”?: Undersökning av en svensk kommuns hantering av översvämningsrisk2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar är en komplex risk som innebär nya utmaningar för dagens och framtidens riskhantering. Översvämningsrisken ökar i takt med att skyfall och kraftiga regn blir mer frekventa samtidigt som havsnivåerna stiger. Att samhällen klimatanpassas är av största vikt med tanke på att utsläppsnivåerna fortsätter att öka och en klimatförändring vid det här laget är oundviklig. I städer världen över syns en trend där tidigare industrihamnar omvandlas till områden med vattennära bebyggelse. För att hantera översvämningsrisken är det vanligt att olika typer av översvämningsskydd byggs, till exempel vallar och dammar. Forskning visar att sådana typer av skydd tenderar att leda till minskad riskuppfattning och en slags falsk trygghet som leder till ökad exploatering i översvämningshotade områden. Detta påverkar samhällens resiliens negativt och kan leda till förödande konsekvenser om skydden ger vika.

  Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur klimatanpassningsåtgärder för översvämningar påverkar samhällens resiliens och att undersöka relationen mellan hantering av översvämningsrisk och utveckling av bebyggelse i urban miljö. Avsikten är att detta ska kunna stödja framtida utformande av klimatanpassningsåtgärder för att göra dem så ändamålsenliga som möjligt.

  Studien genomförs som en kvalitativ fallstudie av Arvika kommuns hantering av översvämningsrisk. Empirin består av utvalda dokument från kommunen samt intervjuer med representanter från räddningstjänst, länsstyrelse och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Materialet bearbetas med hjälp av innehållsanalys och kopplas till teorier kring resiliens och riskhomeostas.

  I resultatet framgår att kunskapen kring översvämningsrisk innan en stor översvämning i kommunen var bristfällig och att översvämningsrisk dittills prioriterats bort i kommunens riskinventering. Efter händelsen har kunskapen ökat, samverkan mellan aktörer har förbättrats och arbetssätten hos räddningstjänsten har förändrats. Intervjuerna visar att synen på översvämningsskyddets påverkan på resiliensen är övervägande positiv och att skyddet ses möjliggöra för exploatering i stadens hamnområde, men att detta är behäftat med en viss osäkerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Karlstad stadsbrand 1865: Hur stadsbranden påverkade utvecklingen av befolkning och tomter i Karlstad2019Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Skildringen av samtida asatro i svensk media: En innehållsanalys av hur samtida asatro representeras i digital nyhetsmedia2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on how Asatrú movements in Sweden are depicted and discussed in digital news articles through two different lenses: How are these movements depicted and which aspects of these movements and their faith are brought up most frequently? The theoretical framework for the study consists of Stuart Hall’s Reception Theory, positive and negative Essentialism as well as Erving Goffman’s theory of Stigma. The method consists of a qualitative content analysis focusing on analyzing the ideas, ideologies and narratives presented in the studied articles, and the material consists of digital articles picked from various Swedish news publications such as Aftonbladet, Dagens Nyheter and Expressen, published between 2015 - 2021. The study shows that the discussion of these Asatrú movements is dominated by their perceived connections to racism and right wing extremist groups. On the other hand, the articles and their authors also make attempts to counterbalance this depiction by discussing aspects of the religion such as Blót, ritual sacrifices, as well as by interviewing members of these movements to show their thoughts and feelings about their religion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  University of Gothenburg; COWI AB, Gothenburg.
  Thorsson, Sofia
  University of Gothenburg.
  Rayner, David
  University of Gothenburg.
  Lindberg, Fredrik
  University of Gothenburg.
  Janhäll, Sara
  The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Gothenburg.
  Jonsson, Anna
  Linköping University.
  Moback, Ulf
  City of Gothenburg, Gothenburg.
  Bergman, Ramona
  Swedish Geotechnical Institute (SGI), Gothenburg.
  Granberg, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Centrum för klimat och säkerhet (from 2013).
  An integrated method for assessing climate-related risks and adaptation alternatives in urban areas2015Ingår i: Climate Risk Management, E-ISSN 2212-0963, Vol. 7, s. 31-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The urban environment is a complex structure with interlinked social, ecological and technical structures. Global warming is expected to have a broad variety of impacts, which will add to the complexity. Climate changes will force adaptation, to reduce climate-related risks. Adaptation measures can address one aspect at the time, or aim for a holistic approach to avoid maladaptation. This paper presents a systematic, integrated approach for assessing alternatives for reducing the risks of heat waves, flooding and air pollution in urban settings, with the aim of reducing the risk of maladaptation. The study includes strategies covering different spatial scales, and both the current climate situation and the climate predicted under climate change scenarios. The adaptation strategies investigated included increasing vegetation; selecting density, height and colour of buildings; and retreat or resist (defend) against sea-level rise. Their effectiveness was assessed with regard to not only flooding, heat stress and air quality but also with regard to resource use, emissions to air (incl. GHG), soil and water, and people’s perceptions and vulnerability. The effectiveness of the strategies were ranked on a common scale (from -3 to 3) in an integrated assessment. Integrated assessments are recommended, as they help identify the most sustainable solutions, but to reduce the risk of maladaptation they require experts from a variety of disciplines. The most generally applicable recommendation, derived from the integrated assessment here, taking into account both expertise from different municipal departments, literature surveys, life cycle assessments and publics perceptions, is to increase the urban greenery, as it contributes to several positive aspects such as heat stress mitigation, air quality improvement, effective storm-water and flood-risk management, and it has several positive social impacts. The most favourable alternative was compact, mid-rise, light coloured building design with large parks/green areas and trees near buildings. © 2015 The Authors.

 • 46.
  Andrée, Maria
  et al.
  Stockholm University.
  Bladh, Gabriel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Didaktik och didaktiska traditioner2021Ingår i: Ämneslärarens arbete: Didaktiska perspektiv / [ed] Maria Andrée; Gabriel Bladh; Ingrid Carlgren; Malin Tväråna, Stockholm: Natur och kultur, 2021, s. 67-111Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Andrée, Maria
  et al.
  Stockholm University.
  Bladh, GabrielKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).Carlgren, IngridStockholms University.Tväråna, MalinStockholm University.
  Ämneslärares arbete: Didaktiska perspektiv2021Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ämneslärarens arbete didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar. 

 • 48.
  Angleborg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Nyutexaminerade historielärares ämnesdidaktiska språkbruk: En kvalitativ studie av nyutexaminerade historielärare vid Karlstads universitet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nyutexaminerade historielärares ämnesdidaktiska språkbruk

  - En kvalitativ studie av nyutexaminerade historielärare vid Karlstads universitet.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyutexaminerade historielärares underliggande ämnesdidaktiska språkbruk och perspektiv synliggörs i dels samtal om deras undervisningsstrategi och dels planeringsmaterial, samt hur detta kan relateras till de två stora skolbildningarna inom historiedidaktik och de resultat och teorier som tidigare forskning bidragit med.

  Frågeställningarna lyder:

  1. Vilka begrepp möjliga att relatera till tysk respektive anglosachsisk historiedidaktik synliggörs i nyutexaminerade historielärares samtal om och dokument kring sin undervisningsstrategi?

  2. På vilket sätt kan de nyutexaminerade historielärarnas ämnesdidaktiska språkbruk relateras till resultat och teorier sprungna ur den tidigare forskningen?

  3. Hur kan relationen mellan de nyutexaminerade respektive de erfarna historielärarna och forskningsvärlden förklaras?

  Intervjuer med två nyutexaminerade historielärare och material i form av lektionsplaneringar och examinationer analyseras i denna studie. Resultatet av analysen visar bland annat att en likhet mellan nyutexaminerade och erfarna lärares ämnesdidaktiska språkbruk är att båda grupperna använder sig av vardagsspråkliga termer när de samtalar om sin undervisningsstrategi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Annerhäll, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Politik - vad är det?: Gymnasielevers uppfattningar om politik, politiskt deltagande och politikundervisning i samhällskunskap2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The education of politics is a central part in the subject of Social studies. It's an additionally part of the overall mission to prepare the students for an active political participation in the society.

  However, young people usually have subjective perceptions and experiences of the topic, what politics is about, and not very rarely with a negative mindset. With this background, it has become a challenge to teach social sciences in school, but also for the teachers to meet the students' perceptions and to pursue an education that creates an interest in politics but also challenges the students' negative mindset towards the topic.

  The purpose of the thesis is to provide teachers in social studies with a basis in the designs of their Learning and Teaching Model in the topic of politics and political participation. The thesis's foundation consists of high school students' personal opinions and perceptions in relation to politics, political participation, the education and lecturing in social science.

  The thesis's methodological approach consists of four qualitative focus group interviews with a sample of students from high school.

  The result of the thesis reflects that students' perceptions of politics move towards the concept and framework of representative democracy, where the choice of representatives in form of politicians and national political parties, are the key elements. The three dimensions - polity, policy and politics - which are concepts of politics, are all presented in the students' perceptions from the interviews. The dimension of Polity is reflected in the students' opinions related to political parties, the parliament and the government, which are all important parts of the rules in the political game. The Policy dimension is presented in the students' reflections towards the political debate and the parties' standpoints in their specific political agenda and issues. The dimension of politics emerges in the students' thoughts and reflections towards the politicians and their parties struggle for the political power at national level, but also in relation to the citizens' power to affect politics.

  Furthermore, students' find it important with a political engagement in the society - it's a responsibility. Despite this, the students' express a certain scepticism towards citizens complaining about the national politics, even though being political inactive with no political contribution. Additionally, the students' find it important to participate in elections.

  Other forms of political activities and engagements that the students value as important, are demonstrations or petitions.

  Most essential for the students' concerns questions and issues with a personal passion and something they can stand up for. What is not generally attractive amongst the students' is to candidate for a political position or to join a political party.

  Concerning the students’ beliefs and perceptions towards the political education in the topic of social studies, the Swedish regime, the parliament, the government and the political parties are mentioned. Furthermore, the students reflect other countries national regimes.

  During the focus group interviews, some students mention the lecturing of the political parties and in particular, focus group A and B had wished for a more in-depth education of the political parties.

  However, the focus group C and D refers to one previous schoolwork with the task to immerse themselves in an optional political party and debate against another student. It was an educative task.

  Interesting to note, focus group A and B requests education on continuous politics which address current issues of the daily political debate in the society.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Anton, Kerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  ”Att ensamt slåss motväderkvarnarna är definitivt inte lika kul som tillsammans mot krisen.”: Drivkrafter som påverkar klimataktivistiska studenters syn på densocioekologiska transformationen2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Unga klimataktivisters drivkrafter beskrivs ofta i negativ konnoterade termer som klimatångest eller flygskam i media och deras livsstilar sägs vara full av begränsningar. Denna studie undersöker hur klimataktivistiska studenter själva ser på sin livsstil och vilka visioner de har för en socioekologisk transformation. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk baserat på det politikisk-ekologiska anpassningsparadigmet och fantasin framkom följande resultat. 

  I fem semistrukturerade intervjuer under en kvalitativ studie hittades sex huvudteman. I (1) att leva som jag lär betonar deltagarna att de har anpassat sig till hållbara livsstilar med hjälp av tillräcklighetsstrategier bland annat. Det finns skillnader i (2) mitt aktivistiska engagemang men samtliga anser sina studier vara en form av aktivism. De känner inte brist på (3) frihet, men känner sig privilegierade, eftersom de medvetet valde dessa livsstilar som ålägger dem vissa begränsningar. Mer brist på frihet orsakas av de många beslut som måste fattas och deras miljösamveten, som de ständigt ifrågasätter. På detta sätt tjänar deras (4) bubblan till att fatta beslut, lära sig tillsammans, engagera sig och skapa en gemensam vilja. Deras transformativa (5) visioner kretsar kring ett inkluderande förhållande mellan människa och natur och bättre interpersonella relationer med öppen och ärlig kommunikation. Framför allt är det strukturella förändringar som de understryker. Trots all realism och skepsis uttrycker deltagarna i studien (6) aktivt hopp. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
1234567 1 - 50 av 1472
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf