Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 225
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Åsa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  En jämförande studie mellan Canvas och Moodle: Att skapa kursinnehåll genom GUI och API2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ingen hade nog förväntat sig att världen skulle drabbas av den Covid-19 pandemi som började spridas 2019, och som än idag hänger i juni 2021. En långdragen världsomfattande kris. Det är dock inte den enda typ av kris som kan uppstå, skogsbränder och skolskjutning är även exempel på kriser och något vi sett ske flera gånger tidigare. Kriser kräver övning och då skogsbränder och skolskjutning är något som varit återkommande är det viktigt att övning sker inför nästa eventuella kris. CriseIT-projektet är ett samarbete mellan Sverige och Norge, mer specifikt Värmland och Hedmark med syfte att ta fram verktyg och metoder för att utöka digital krisövning. Lärplattformen Canvas (Learning Management System LMS) har i en tidigare studie visats relevant som plattform för krisövning, då den uppfyllde önskad användarbarhet och gav rätt förutsättningar. En funktionalitet som CriseIT har efterfrågat är möjligheten till import av data, eftersom den saknas i dag.I en tidigare studie genomförde CriseIT en seminarieövning i Canvas, som då skrevs in manuellt via Canvas grafiska gränssnitt. Något som är tidskrävande och som önskas effektiviseras genom att i stället importera krisövningar till LMS:et. CriseIT’s mål är dock att kunna importera övningar oavsett LMS och de önskade därmed att även Moodle undersöktes för dess möjlighet att importera data. Två jämföranden genomfördes därmed i denna studie mellan lärplattformarna Canvas och Moodle av vad för funktionalitet respektive gränssnitt erbjuder, samt vilka möjligheter som finns för att importera data via Canvas REST API och Moodle Web Services API. Jämförelsen bygger på en komparativ metod och är baserad på åtta kriterier som kan tänkas ingå i en seminarieövning. Dessa kriterier testades via respektive lärplattforms gränssnitt, samt via verktyget Postman genom API-anrop bestående av testdata för att undersöka respektive API:s funktionalitet och möjlighet till dataimport. Ytterligare genomfördes ett tredje jämförande av vilka skillnader och/eller likheter som finns mellan Canvas LMS REST API och Moodle Web Services API.Resultatet av studien visade att Canvas via dess REST API kan importera alla önskade kriterier medan Moodle:s API Web Services i dagsläget inte innehåller funktionalitet för att importera några av kriterierna. Därmed genomfördes även en jämförelse av kriterierna via respektive lärplattforms grafiska gränssnitt för att studera om funktionaliteten fanns via gränssnittet. Resultatet av jämförelsen visade att både Canvas och Moodle via dess grafiska gränssnitt klarar av att genomföra alla åtta kriterier. Vidare visar resultatet av studien att Canvas REST API från ett tekniskt perspektiv är mer utvecklat än Moodle:s Web Services REST API.

  Fulltekst (pdf)
  Kandidatuppsats Åsa Abrahamsson
  Download (pdf)
  Bilagor till kandidatuppsats av Åsa Abrahamsson
 • 2.
  Adolfsson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt: En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. Mycket fokus hamnar på tekniska aspekter kring införande av system och affärsnyttan glöms bort. Vissa anledningar till att uppföljning av affärsnytta bortprioriteras anses vara att det är för svårt, råder oklarhet kring ansvar, och att affärsnyttor är av övervägande ogreppbar karaktär. Affärsnyttorna berör ofta flera olika verksamhetsområden vilket medför svårigheter gällande identifikation och hög kostnad för att involvera berörda resurser. IT-projekt initieras däremot grundat på explicita greppbara värden med tillhörande kostnadskalkyl som visar hur verksamheten kommer få igen investerat kapital. När affärsnytta inte är explicit uttryckt, utan har en ogreppbar karaktär leder det till låg prioritet, då kunskap kring mätning och styrning saknas. IT-projekt innebär en stor investering i tid, pengar, personal och den förväntade affärsnyttan har stor genomslagskraft. Uppfyllelse av affärsnytta kan påverka hela företagets lönsamhet. Teorier gällande Benefits Management Process (BMP) utgör basen för denvetenskapliga plattformen och har kompletterats medrelevant forskning vid behov.

  Syftet med undersökning är att se vilka aktiviteter som behöver föregå för att möjliggöra framgångsrik uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt så att måluppfyllelse kan säkerställas.Även undersöka om utformning av projektmål kan bidra till att underlätta uppföljnings aktivitet.Undersökningen genomförs som en kvalitativ studie där en verksamhet inom små och mellanstora företagssegmentet (SMF), undersökts då de bedriver ett aktivt IT-projekt gällande byte av affärssystem. Undersökningen resulterade i fem konkreta slutsatser som är av en förklarande och upplysande karaktär.

   

  Undersökningen visar att:

  • BMP möjliggör uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt, men är inte en förutsättning.
  • BMP kräver ett omfattande åtagande för att bidra till ökat värde för en verksamhet.
  • En genomarbetad målformulering enligt akronymen SMART kan öka en verksamhets möjlighet till styrning och kontroll av dess projektmål.
  • Tydligare koppling till identifiering och mätningsmetoder krävs för att maximera värdet av att ta sig an BMP.
  • Systemleverantörs och kundrelationen behöver belysas inom BMP i takt med färre egna utvecklingsprojekt inom affärssystem initieras.

   

  Brister i teorin rör konkreta metoder för att mäta affärsnytta och hur Key Peformance Indictors (KPI) kan användas på ett effektivt sätt. Tillsammans med att forskningen inte redogör för hur en verksamhet kan arbeta med uppföljning av affärsnytta i en kund- och systemleverantörsrelation. Explicit uttryckt när en verksamhet genomför upphandling av affärssystem ifrån en systemleverantör. Detta rekommenderas ligga till grund för framtida undersökningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlin, Karin
  Mid Sweden University.
  Open Data and its Benefits2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 4.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Kitkowska, Agnieszka
  Jönköping University, Sweden.
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  IoT for Health and Well-being: A case study and call for action2023Inngår i: PETRA '23: Proceedings of the 16th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Association for Computing Machinery (ACM), 2023, s. 465-467Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this short paper we describe the implementation of an IoT test-bed in an elementary school. We argue that by adding additional IoT senors to an existing IoT system it is possible to evolve an indoor climate control system into a indoor milieu control system aimed at improving the health and well-being for both pupils and staff who spend their days working in the school environment. Lastly, we call for multidisciplinary action as the domain IoT for health and well-being spans across several different knowledge domains.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Mittuniversitetet.
  Langlo, Jan Alexander
  NTNU, Norge.
  Rapport Digital Mognad – gemensamma resultat VälTel 2.02022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Allt mer i organisationer kräver digital kunskap, t ex att utföra arbetsuppgifter eller att kommunicera med externa parter. Den omställning som sker från analogt arbete till digitalt kräver kunskap, både i organisationen och hos den enskilda individen. Därför har projektet VälTel 2.0 initierat ett arbetspaket som handlar om kompetenshöjande insatser. VälTel2.0 är ett EU-finansierat projekt som arbetar för att hitta morgondagens hälsolösningar genom att öka kunskapen om innovationsprocesser, digitalisering och välfärdsteknologiska lösningar. Syftet med att använda dessa lösningar är att göra vård- och omsorg mer jämlik ur ett patient- brukar-, och medborgarperspektiv. I projektet samarbetar Östersunds kommun, Region Jämtland-Härjedalen, Åre kommun, Mittuniversitetet och kommuner i Tröndelag samt olika IT- företag. Projektet är en fortsättning på VälTel-projektet, i vilket resultatet pekar på att offentlig sektor behöver bli bättre på att testa, implementera och utvärdera nya innovationer på e-hälso- teknologiområdet, bygga kompetens kring förändrade arbetssätt, samt skapa bättre förutsättningar för samverkan med näringslivet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Nöjd, Sture
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  IoT i skolan2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahmad, Awais
  et al.
  Mid Sweden University, Sweden.
  Ahlin, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University, Sweden.
  Hassan Sodhro, Ali
  Kristianstad University, Sweden.
  Exploring the Medical Caregivers' Perceptions of Technology Acceptance for an Online Speech and Language Assessment Application Among Stroke Patients2023Inngår i: International Journal On Advances in Life Sciences, ISSN 1942-2660, E-ISSN 1942-2660, Vol. 15, nr 1-2, s. 1-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stroke is a globally increasing disease and speech and language deficiencies are common in stroke survivors. To facilitate medical caregivers in their professional work and to improve patients’ quality of life, technology can play an important role. However, the use and acceptance of technology are uncertain and more research is needed in this direction. This study evaluates the technology acceptance and adoption of an online speech and language assessment application. The evaluation-focused Design Science Research strategy was adopted for that purpose. Two physiotherapists, one occupational therapist and three speech therapists participated in the study. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) was used as the theoretical base for interview questions formation and data analysis. The study findings show that the suggested application is useful and easy to use; however, it should be better synchronised with speech therapists’ daily work routines. The speech therapists stressed that the functionalities of the application should be designed in close collaboration with them, and it should be compatible with the already existing systems and services in place. Due to impairments after stroke, the patients have some specific preferences for software and hardware; such as a tablet with a touch pen is the preferred hardware. Additionally, the interface should have bigger text fonts and pictures, and highly contrastive colours in the graphics should be used for patients’ convenience. The user’s privacy and security, the patient’s current health, and their previous knowledge and experience with technology were also found important determinants for the intention to use the given technology.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Al Amin, Jasin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Statuskod 451 ur ett IT-organisationsperspektiv: En explorative kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med att internetinfrastrukturen växer har internet fått en allt större betydelse för människors liv och vardag. Vilket har orsakat ett problem för brottsförebyggande myndigheter och IT-organisationer att justera vad som är lagligt och olagligt på Internet då det inte existera rätt verktyg för justeringar. Tidigare forskning är framtagna ur ett allmänt perspektiv. Detta har medfört att blockera webbsidor i dagsläget är en utmaning då det inte finns något tekniskt stöd i form av http kod i Sverige, utan bara lagar och regler som ger anvisningar för ITorganisationerna. Med detta i åtanke blev det intressant att undersöka hur det allmänna perspektivet kan stödja Sveriges kamp mot illegala webbsidor. Frågeställningarna för denna studie är: Hur kan Sverige motverka och förebygga illegala webbsidor med och utan statuskod 451 och vilken arbetsgång/besultsprocess kan rekommenderas för svenska förhållanden för att motverka illegala webbsidor? Framtagningen av empiri har gjorts med hjälp av att intervjua berörda aktörer som rör området internet, det vill säga en internetleverantör, en expert om statuskoden 451 samt en person som har nyckel till .Se och .Nu. Det studien har kommit fram till är att det kommer vara en utmaning för Sveriges kamp mot illegala webbsidor, tills man har åtgärdat de juridiska grunderna för statuskod 451. Då de juridiska grunderna ligger i grunden till hur beslutsprocessen ska gå till när man ska geoblockera webbsidor, därefter kan man fördela rollerna i processen för ISP och webbhotellen samt brottsförebyggande myndigheterna. Skulle Sverige inte använda sig av statuskoden 451, kan man använda sig av tre olika metoder. Den första metoden är att varje land i världen samarbetar så att man förhindrar att webbsidorna dyker på Internet igen. Den andra metoden är att det bör finnas starkare samband och förklaring mellan brottsförebyggande myndigheterna om ISP och webbhotellens om deras roller. Sista metoden är att enbart webbhotellen och ISP är noga med att se till att varje kund verkligen följer upp villkoren. När d

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Alabdali, Seemaa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Kvarstående digitala tillgänglighetsproblem: En studie av tillgänglighetsredogörelserna på samtliga kommuners webbplatser2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tillgänglighet är ett aktuellt och viktigt område vilket anses som ett inkluderingsverktyg i samhället. Människor måste kunna åtnjuta sina rättigheter genom att kunna komma åt information och tjänster på nätet. Det finns numera lagkrav att offentliga webbplatser och e- tjänster ska vara tillgängliggjorda för alla användare. Dock finns det fortfarande webbplatser som inte har uppfyllt de kraven. Detta påverkar inkluderingen och deltagandet av personer med funktionsnedsättningar i informationen som erbjuds på webbplatserna. Uppsatsen fokuserar på att undersöka de tillgänglighetsproblem som finns på de kommunala webbplatserna. Det har visat sig att bara vissa krav följs av de flesta kommuner.

  Uppsatsen undersöker prioriteringsprocessen för WCAG 2.1-kraven som ej uppfylls till en viss del av webbplatserna. Detta studeras genom att analysera de tillgänglighetsredogörelser som offentliga webbplatser är skyldiga att redovisa på sina webbplatser enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (SFS 2018:1937, 13§). Undersökningsfrågorna som har besvarats är: Vilka tillgänglighetskrav har kommunerna inte uppfyllt? Vilka är orsakerna till eftersläpningen? Vilka faktorer avgör vilken tillgänglighetsfunktionalitet som ska åtgärdas först?

  Kommunerna anger att brister i kunskap och resurser påverkar i hög grad prioriteringen av kraven. ”Oskäligt betungande” är en frekvent återkommande förklaring i kommunernas tillgänglighetsrapporter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Albonius, Jonas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Hagbok, Monica
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Projektledning för kreativitet: En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Companies and projects often face the challenge of creating something new to increase their competitiveness. In this process of creating something new creativity is an important factor. By using a creative approach and utilizing creative processes new innovations emerges. An industry that has grown in recent years is the computer games industry. Competition is fierce and for the companies to succeed, the product need that extra something to make it stand out among all the produced games.

  The project manager's role in the creative process and the ability to be creative within a distance based company is not something highlighted by previous research. This formed the basis of our research question:

  How do project managers act to create conditions for creativity among employees in a remotely organized computer game company?

  To answer our question, we chose to make a descriptive case study. The project is based in the Nordic countries with employees worldwide. It is altogether a distance based project with no shared workspace. We interviewed the projects two project managers, and supplemented with a qualitative survey amongst the employees. The collected material was analyzed with a methodology inspired by Grounded Theory and previous research results.

  Three approaches of how the project managers act to promote creativity are evident in their stories. These approaches are trust, availability and tolerance. They form the basis of our model on how the project managers in this case act to promote employee creativity. Besides the three approaches, two concepts emerged as important tools for creativity in the project: motivation and communication. Our conclusion can be described as follows:

  Motivation provides the conditions for creative thinking. By building an organization where project leaders show trust in the ability of employees, and allows tolerance to be a watchword for collaboration, project managers work to improve employee motivation. This will create opportunities for creativity among the employees in this distance based project. Communication is essential for creative work in the project and virtual means of communication a way to increase availability.

  Fulltekst (pdf)
  Projektledning för kreativitet: En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt
 • 11.
  Amann, Franziska
  Karlstads universitet.
  Website usability and provision of information on the English version of Karlstad University website: In th perspective of current exchange students at Karlstad University2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Anderson, Filip
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Användandet av RPA-verktyg: En studie om hur medarbetarnas förväntningar inför ett införande påverkar RPA användningen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka uppfattningar som har identifierats efter införandet av RPA i förhållande till de förväntningar som fanns hos medarbetarna. För att undersöka det har följande frågeställning utformats; vilka skillnader, om några, finns mellan medarbetarnas uppfattningar efter införandet och deras förväntningar före? Vilka uppfattningar har medarbetarna om RPA-s nytta? och vilka lärdomar kan man ta med sig till framtida RPA-projekt? Undersökningen gjordes genom en kvalitativ datainsamlingsmetod där det förekom att undersökningsdeltagarna fick svara på formulär som sedan följdes upp med en form av diskussion med personen i fråga. Intervjufrågorna är byggda på den analysmodell som är gjord utifrån den litteratur som ligger till grund för mitt arbete. I undersökningen deltog det fem personer som på något sätt kommer i regelbunden kontakt med RPA på sin arbetsplats. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna, inför införandet, var positiva till att RPA skulle införas, men också att de var positiva till RPA efter införandet. Resultatet visar också att undersökningsdeltagarna ser värdet i att använda RPA. Slutsatserna från undersökningen visar att de förväntningarna som medarbetarna har på RPA, inte har förändrats efter att RPA har införts. Undersökningsdeltagarna var positiva före införandet och efter införandet är de fortsatt positiva. En annan slutsats visar att undersökningsdeltagarnas uppfattningar om RPA är positiva. Undersökningsdeltagarna ser att RPA tar bort en viss arbetsbelastning. Den sista slutsatsen visar att tydlig och bra information från ledningen och att användarmedverkan krävs för att lyckas bra med kommande projekt

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier: En fallstudie om faktorer som påverkar resultatet vid outsourcing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala medier är en del av vår vardag och för många företag är sociala medier ansiktet utåt. Sociala medier fungerar inte som traditionell reklam eller annonsering och därmed krävs det en hel del från företagen i form av tid, resurser, kunskap och engagemang. Sociala medier är inte bara en marknadsföringskanal, utan också en kommunikationskanal för att stärka relationer med konsumenter, knyta nya kontakter eller för att bygga ett förtroende. En del företag väljer att outsourca sina sociala medier, låta ett annat företag ta hand om företagets sociala medier.Syftet är att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier. Denna studie har även identifierat fördelar samt nackdelar med outsourcing. De kritiska framgångsfaktorerna bakom lyckad outsourcing visas i en analysmodell.I denna kvalitativa studie har datainsamlingen främst skett via fyra intervjuer, två leverantörer samt två av deras kunder. Datainsamlingen består även av vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur.Det slutgiltiga resultatet ger utöver framgångsfaktorer en del rekommendationer till leverantörer och kunder. Rekommendationerna visar att kunder som outsourcar själva behöver ta ansvar för sina kommunikationskanaler i de sociala medierna.

  Rekommendationerna påvisar även att det är centralt med tydliga avtal och en beskrivande målbeskrivning med varför sociala medier är viktigt för företaget.Slutsatserna består av två tillkomna kritiska framgångsfaktorer. En faktor är att kunden ska vid outsourcing ha intresse för sociala medier. Vidare krävs det att företaget är aktivt på sociala medier. Detta för att inte gå miste om de kreativa konsumenterna, ambassadörerna och de aktiva kunderna och följaktligen inte gå miste om den utvecklingspotential som interaktionen mellan företag och deras kunder och potentiella kunder på sociala medier kan frambringa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Tillgänglighet på webben: Hur två olika statliga hemsidor har anpassat sitt innehåll för synskadade, hur de skiljer sig åt och varför2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att tillgänglighet på webben är viktigt idag finns det inget tvivel om. Men ändå anses de standarder som är satta för tillgänglighet på webben som komplicerade och dåliga. Denna uppsats beskriver hur tillgänglighetskraven ställda från WCAG 2.0 är implementerade på skatteverket och polisens hemsida med inriktning på synskadade, hur tillgängliga dessa sidor är och hur de har valt att implementera dessa standarder. Dessa frågor besvarades genom att utföra dokumentstudier, där jag har testat och analyserat hemsidorna utifrån WCAG 2.0 dokumentet, användartester, där testpersoner med synskador fick navigera på hemsidorna och även intervjuer. Resultatet visar att tillgänglighet på webben är svårt att uppnå, även om de följer de standarder som är satta betyder det inte att hemsidorna är tillgängliga och att det finns utrymme att tolka och implementera dessa standarder på olika sätt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  The Importance of Web Application Architecture: Understanding Factors Influencing Decision-Making and Identifying Potential Improvements for Effective Web Development2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Choosing the right web application architecture is crucial for successful web development. However, with the multitude of options available, it can be challenging to determine which architecture best suits the project's needs and goals. This research aims to provide an overview and comparison of modern web application architecture types, focusing on their functionality, elements, programming languages, and tools. By examining the perspectives of participants who are developers with experience in smaller organizations, the study aims to identify key factors that influence the decision-making process for selecting a web application architecture. Additionally, the research seeks to understand the potential gains and improvements that participants anticipate by enhancing their knowledge about different web application architectures. The study's scope is limited to small organizations, with the intention of assisting developers in making informed decisions and selecting the most suitable architecture based on project requirements. The data collection will involve real-life or online interactions with employees actively working on web application architecture within small organizations.

  Download (pdf)
  Kandidatsuppsats
 • 16.
  Andersson, Marcus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Utmaningar med alignment av BI-system: En studie av konsulternas uppfattning av utmaningar med alignment arbete genom Strategic alignment model2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns mycket publicerat om implementation och integration av IT-system generellt. Detta gäller även för Business intelligence (BI) system när det gäller den övergripande implementationen. Dock saknas forskning med större fokus på anpassning och alignment arbetet för att dessa system ska kunna brukas till full potential. Detta arbete syftar till att öka kunskaper gällande alignment och utmaningar som kommer med utveckling av BI lösningar för konsulter inom området. Detta görs genom en litteraturgenomgång som kompletteras med intervjuer av yrkesverksamma personer inom BI-utveckling, den insamlade empirin analyseras och tolkades för att identifiera och förstå utmaningarna.

   

  Arbetet fokuserar endast på alignment delen av implementationsarbetet och är fokuserat på de IT relaterade faktorerna. Arbetet genomförs via ett konsultperspektiv, inte utifrån en specifik verksamhet.

   

  Det som framkommit är vikten av kommunikation mellan konsult och kund för att på olika sätt motverka utmaningarna och bidra till ett effektivt arbetssätt som är mer optimalt. Detta genom att kommunikationen bidrar till ökad förståelse för kundernas verksamhet och hjälper konsulterna förstå och därmed hantera utmaningarna bättre. Kommunikationen bidrar även till att flera delar av processen fungerar effektivare och genererar bättre möjligheter för konsulterna att göra ett bra jobb genom att till exempel bidra till en bättre kravspecifikation och arbetsstruktur.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Ollie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Hur upplevs digitaliseringen i vården?: En tematisk innehållsanalys av Läkartidningen (lakartidningen.se)2020Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 18.
  Angulo, Julio
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Users as Prosumers of PETs: The Challenge of Involving Users in the Creation of Privacy Enhancing Technologies2013Inngår i: Frameworks of IT Prosumption for Business Development / [ed] Małgorzata Pańkowska, IGI Global, 2013, s. 178-199Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Frequent contact with online businesses requires Internet users to distribute large amounts of personal information. This spreading of users’ information through different Websites can eventually lead to increased probabilities for identity theft, profiling and linkability attacks, as well as other harmful consequences. Methods and tools for securing people’s online activities and protecting their privacy on the Internet, called Privacy Enhancing Technologies (PETs), are being designed and developed. However, these technologies are often perceived as complicated and obtrusive by users who are not privacy aware or are not computer or technology savvy. This chapter explores the way in which users’ involvement has been considered during the development process of PETs and argues that more democratic approaches of user involvement and data handling practices are needed. It advocates towards an approach in which people are not only seen as consumers of privacy and security technologies, but where they can play a role as the producers of ideas and sources of inspiration for the development of usable PETs that meet their actual privacy needs and concerns.

 • 19.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Ortlieb, Martin
  Google.
  “WTH..!?!” Experiences, reactions, and expectations related to online privacy panic situations2019Inngår i: SOUPS 2015: Proceedings of the 11th Symposium on Usable Privacy and Security, USENIX - The Advanced Computing Systems Association, 2019, s. 19-38Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There are moments in which users might find themselves experiencing feelings of panic with the realization that their privacy or personal information on the Internet might be at risk. We present an exploratory study on common experiences of online privacy-related panic and on users' reactions to frequently occurring privacy incidents. By using the metaphor of a privacy panic button, we also gather users' expectations on the type of help that they would like to obtain in such situations. Through user interviews (n = 16) and a survey (n = 549), we identify 18 scenarios of privacy panic situations. We ranked these scenarios according to their frequency of occurrence and to the concerns of users to become victims of these incidents. We explore users' underlying worries of falling pray for these incidents and other contextual factors common to privacy panic experiences. Based on our findings we present implications for the design of a help system for users experiencing privacy panic situations.

  Fulltekst (pdf)
  PrivacyPanic-SOUPS
 • 20.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Wästlund, Erik
  Johan, Högberg
  What Would It Take for You to Tell Your Secrets to a Cloud?: Studying decision factors when disclosing information to cloud services2014Inngår i: Secure IT Systems: 19th Nordic Conference, NordSec 2014, Tromsø, Norway, October 15-17, 2014, Proceedings, Springer, 2014, Vol. 8788, s. 129-145Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We investigate the end users’ behaviours and attitudes with regards to the control they place in the personal information that they disclose to cloud storage services. Three controlled experiments were carried out to study the influence in users’ decisions to retain or surrender control over their personal information depending on different factors. The results of these experiments reveal, among other things, the users’ willingness to surrender control over personal information that is perceived as non-sensitive in exchange for valuable rewards, and that users would value the possibility of knowing and controlling the parties who are granted access to their data in the cloud. Based on the results from the experiments we provide implications for the design of end-user tools that can promote transparency and accountability in cloud computing environments.

 • 21.
  Arvidsson Matsson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Gamification inom e-handel utifrån ett kundperspektiv: En studie om hur kunden upplever gamification inom en ehandelsverksamhet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gamification kan definieras som användning av spelelement i icke-spelkontexter. Det huvudsakliga syftet till att implementera gamification i ett system är att använda spelmekanismernas egenskaper för att motivera vissa beteenden hos människor. Detta har visat sig vara framgångsrikt i bland annat e-handelssammanhang där fördelar som ökad kundnöjdhet och engagemang identifierats vilket har bidragit till ökad ekonomisk tillväxt. Trots detta så finns det en avsaknad av kvalitativa studier på spelelementens effekt på kundens upplevelser och inställning till en e-handel. Detta är särskilt viktigt då det finns etiska aspekter att ta hänsyn till när det kommer till att påverka individers beteenden. Uppsatsen har därför haft som syfte att undersöka detta genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. För att genomföra intervjuerna rekryterades kunder av en e-handel som använder sig av gamification. Resultatet visade bland annat att poäng och community/social var uppskattade spelelement hos kunderna på e-handel X med både positiva upplevelser och känslor kopplade till dem. De spelelement som kunderna upplevde kunde ha negativa aspekter eller trigga oönskat beteende påverkade inte kundens inställning till spel-element i stora drag eller gamification som koncept hos e-handelsverksamheter. Majoriteten av kunderna hade inte reflekterat särskilt mycket över gamification inom e-handel före denna studie. Tillit går att främja genom att använda spelelement som ger kunden förtroende för verksamheten genom att till exempel tillåta kunskapsutbyte och informationsutbyte med en community funktion. Spelelement kan användas för att skapa positiva kundupplevelser genom att förstå hur de upplevs av kunden baserat på variabler som inställning och känslor

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Baguma, Rehema
  et al.
  Makerere University, UGA.
  Pettersson, John SörenKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Proceedings of the 6th International Conference on M4D Mobile Communication Technology for Development: M4D 2018, 15-16 November 2018, Kampala, Uganda2018Konferanseproceedings (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Bellström, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Sjöberg, Pierre
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Utmaningar och lösningar med att genomföraen planerad on-campus-kurs off-campus: Erfarenheter från att våren 2020 genomfört programmeringskursen Javascript För Webbutveckling2021Inngår i: Bidrag från universitetspedagogisk konferens / [ed] Niklas Jakobsson ; Carin Vikström, Karlstad: Karlstads universitet, 2021, s. 79-97Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att på bara några dagar tvingas att ställa om en kurs från att haplanerats att genomföras on-campus till att istället genomföras off-campus kräver av alla berörda inte bara eftertanke och kreativitet utanockså engagemang och flexibilitet. I föreliggande kapitel beskriverförfattarna hur de hanterade övergången från on-campus till off-campus i samband med Covid-19 pandemin våren 2020 och det medfokus på kursen JavaScript för webbutveckling. I kapitlet redogörförfattarna för de fem utmaningar som de ställdes inför och hur de togsin an dessa och hittade lösningar. De fem utmaningarna som beskrivsi kapitalet är: 1) minimera antalet avhopp och behålla studenterna, 2)skapa tillräckligt utmanande individuella skriftliga hemtentamens-uppgifter som samtidigt ligger på en rimlig nivå, 3) uppföljnings-möten med återkoppling på inlämnad lösning, 4) avgöra vad som vartillräckligt bra i samband med off-campus och Covid-19 och 5)kommunikation mellan lärare. Bland annat genomfördes följandeaktiviteter för att lösa utmaningarna: föreläsningar spelades in ochpublicerads på Canvas, författarna arbetade iterativt och utveckladeexaminationsuppgifter med små spel, uppföljningsmöten genomfördespå zoom, inga omtagningar av inspelade filmer och avslutningsvisgenomfördes nästan dagliga avstämningsmöten mellan berörda lärare.

 • 24.
  Bellström, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Sjöberg, Pierre
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Vestin, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Distribuerad och synkron laborationshandledning i Zoom: Möjligheter för återkoppling i en programmeringskurs2022Inngår i: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2021 / [ed] Niklas Johansson; Carina Vikströn, Karlstads universitet, 2022, 1, s. 29-46Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att använda Zoom för distribuerad och synkron laborations-handledning inom programmeringskurser, kan vid en första anblick ses som ett tillvägagångssätt utan några större utmaningar och problem. Men vid en andra anblick har flera utmaningar och problem identifierats. I föreliggande kapitel beskriver författarna därför hur de använt Zoom som plattform för distribuerad och synkron handledning på kursen Serverprogrammering i JavaScript.  I huvudsak har två övergripande erfarenheter utkristalliserat sig ur denna användning vilka i föreliggande kapitel benämns som: 1) Notifikationer för co-host och endast en plats i kön, och 2) Avsaknad av återkoppling.  I kapitlet behandlas dessa två erfarenheter utifrån utmaning och implementation. Som ett förslag på lösning för dessa två utmaningar föreslår författarna att ett kösystem implementeras. En kösystemsprototyp har också utvecklats och beskrivs i detalj i kapitlet. Författarna ser en hög potential i kösystemsprototypen både som den är utvecklad i dag och för framtida förbättringar med ny funktionalitet. För framtida utvecklingsarbete kommer därför också kösystemsprototypen att utvärderas både vad det gäller användbarhet och funktionalitet.

 • 25.
  Bellström, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Vestin, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Sjöberg, Pierre
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Att introducera skapandet av spel somexaminationsuppgift: möjligheter till motivation för att "knäcka koden" i en programmeringskurs2023Inngår i: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2022 / [ed] N, Jakobsson; C, Vikström, Karlstad: Karlstads universitet, 2023, s. 65-81Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vi upplever att många studenter har svårigheter med att ”knäckakoden” (läs: lära sig programmera) och då inte bara i introducerandekurser utan också i fortsättningskurser i programmering. Som ettförsta steg till att motivera studenterna till att lära programmering harvi för kursen JavaScript för webbutveckling introducerat skapandet avspel som examinationsuppgift. I kapitlet beskriver och diskuterar vivarför och hur vi introducerat skapandet av tre-i-rad somexaminationsuppgift och vilka erfarenheter vi tar med oss för vidarekursutveckling. Som huvudargument för att introducera spel lyfter viatt motivera studenterna till att lära sig programmering. Vidarediskuterar vi att detta kan vara möjligt genom att öka ”kulfaktorn” ochdå samtidigt ta avstamp i något studenterna känner till och kanreferera till. Vi upplever att spel som examinationsuppgift är något sommottagits som positivt av studenterna men att ett flertal utmaningarkvarstår. Bland annat upplever vi att flertalet studenter har svårt medatt ”sy ihop” delarna till en helhet (att gå från ”ax till limpa”) samt attdet är mycket stor spridning på kvalitén på inlämnade lösningar.

 • 26.
  Bengtsson, Björn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Utmaningar och möjligheter med Big Data: En studie i hur svenska företag förhåller sig till Big Data2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med digitaliseringens frammarsch har användandet av mobila enheter ökat runt om i världen, vilketi sin tur har genererat enorma volymer av data i olika strukturer och format i snabb takt. Detta kallas av både praktiker och teoretiker för Big Data. Området Big Data har fått ett allt större utrymme inom akademin, där det bland annat har setts som underlag i beslutsfattande hos företagsledningar. Syftet med denna uppsats i Informatik är att få en ökad förståelse för vad Big Data är samt vilka utmaningar och möjligheter som förekommer när företag i Sverige arbetar med Big Data. Genom att utföra semistrukturerade djupintervjuer med fyra yrkesmän verksamma inom området kunde författaren skapa sig en bild av hur svenska företag upplever begreppet Big Data och hur man arbetar med det. Uppsatsens slutsatser menar därför att följande utmaningar och möjligheter finns i användandet av Big Data: 

  Det finns ingen gemensam, enhetlig definition av vad Big Data är.

  Intressenter och/eller organisationer måste fortsättningsvis beakta de tekniska och kunskapsmässiga utmaningarna.

  Tack vare Big Data finns möjlighet till ökad lönsamhet och bättre kostnadskontroll.

 • 27.
  Bergkvist, Linda
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Magnusson, Monika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Organising for digitalisation and digital transformation: Research directions in search for an agile approach2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 28.
  Bergstedt, Jimmy
  et al.
  Karlstads universitet.
  Backlund, Alexander
  Karlstads universitet.
  Utvärdering av ett gränssnitt till en energianalysator: En studie tillsammans med Precer Autotech2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 29.
  Bjerke, Mattias
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Big Data: uppfattade användningsområden, fördelar, risker och visioner: En intervjustudie inom skogs- och pappersbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De flesta organisationerna som ägnar sig åt någon form av produktion idag innehar också oftast någon form av system som producerar stora mängder data som är knutet till det som produceras inom verksamheten. Organisationer har under en lång tid uttryckt sitt missnöje över att inte kunna ta till vara på datan, d.v.s. att ha möjligheten till att kunna sätta den i ett meningsfullt sammanhang som kan ligga till grund för beslutsfattande. Skogs- och pappersbranschen är i detta avseende inte unika utan upplever att samma problem finns inom deras verksamhetsområde.

  Syftet med den här studien är att undersöka hur två skogs- och pappersbolag väljer att arbeta med den mängd data som de själva producerar. Undersökningar av huruvida befintlig data som producerats av skogs- och pappersbolagen används som underlag för att framställa olika typer av analyser.

  Undersökningen omfattar även vad skogsbolagen har för visioner med data som en tillgång för verksamheten som bedrivs. För den här studien har intervjuer genomförts med personer som jobbar på bolagen. En intervju har gjorts med ett It-företag i syfte att säkerställa så att frågorna till studiens huvudrespondenter är av god kvalitet och träffar frågeställningarna i uppsatsen.

  Resultaten visar att datan värdesätts och analyseras dock finns det en stor önskan att göra det i en större skala. Fördelarna med att arbeta datadrivet har beskrivits där punkter som uppenbarelsen av trender kan visa sig och hög konsistens i analyserna lyfts fram som positiva faktorer. Negativa aspekter med datadriva analyser beskrivs som risken med den mänskliga faktorn och bristen på dataunderlag, något som kan generera en felaktig analys. Båda bolagen uttrycker en önskan om att arbeta mer datadrivet samt även att implementera mer prediktiva analyser i verksamheten. 

 • 30.
  Björk, Jennie
  et al.
  KTH, Stockholm.
  Magnusson, Mats
  KTH, Stockholm.
  Magnusson, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Olsson, Lars E.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, SAMOT. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Sukhov, Alexandre
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  The What, Who, When, Where, and How of Idea Assessment.2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In contemporary innovation management literature there is limitedcomprehensive understanding regarding how different domains andfactors affect and bias early assessment of new product/service ideas.This paper aims at reviewing domains that previous research hasidentified affecting the evaluation of an idea and compiles them into aconceptual framework, and to test this framework among leading expertsand practitioners in the field of idea management. Empirical findings fromtwo workshops indicate that the identified domains in the framework areindeed relevant, but that additional aspect are highlighted and recognized by practitioners. We note that a proactive and deliberate approach to idea assessment needs to be carefully designed, attending to all factors in the presented framework in a comprehensive manner, while taking the organization's specific innovation needs and demands into account.

 • 31.
  Björklund, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Användning av digital teknik inom byggindustrin: En intervjustudie av kommunikation, samarbete och dokumenthantering inom byggföretag2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På uppdrag av företaget Soleil IT ska denna uppsats redogöra för användning av digital IT teknik inom byggindustrin baserat på tre grundläggande behov: intern kommunikation, samarbete och dokumenthantering. Uppsatsens syfte fokuserar på hur företag inom byggindustrin kommunicerar och samarbetar internt samt hur de hanterar dokument i nuvarande läge och vad för IT-lösningar de använder och varför dessa IT-lösningar används. Empirin som ligger till grund för uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer av nyckelpersoner från fem byggföretag. Resultatet visar att företag i studien som använder telefon och mejl som primära digitala kommunikationsplattformar för att kommunicera internt på företaget och att de utför fysiska möten. Samtliga företag använder sig av videokonferensprogram för att samarbeta och kommunicera med flera personer samtidigt och att möten fortfarande kan genomföras digitalt och platsoberoende. Samtliga företag som har implementerat intranät presenterar en rad fördelar för den interna kommunikationen samt dokumenthanteringen genom effektivare kommunikationsmöjligheter samt smidigare tillgång och hantering av dokument.

  Fulltekst (pdf)
  rasmus_bjorklund_c-uppsats
 • 32.
  Boquist, Mattias
  et al.
  Karlstads universitet.
  Frisk, Alexander
  Karlstads universitet.
  Bring Your Own Device: En kvalitativ studie hur organisationer i Karlstad hanterar möjligheter och problem med BYOD2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 33.
  Borg, Mikael
  Karlstads universitet.
  Involvering av medborgare vid utveckling av offentliga e-tjänster: En studie av fyra svenska kommuner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 34.
  Brofeldt, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Anskaffning uppe bland molnen: En kvalitativ studie om drivkrafter och effekter vid implementation av Google Apps for Education2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användningen av molntjänster ökar ständigt och har under de senare åren etablerat sig som enframgångsrik IT-lösning. Genom Google Apps har Google lyckats etablera sig på marknadenvad det gäller Software as a Service (SaaS)-baserade molntjänster och levererar idag dennaproduktsvit till miljontals användare. Även om molnet i allmänhet och Google Apps i synnerhetär ett mycket kraftfullt och skalbart fenomen finns det olika orsaker och drivkrafter menartidigare forskning som ligger till grund varför anskaffningen av molntjänster sker. Det har ävenvisat sig att effekterna kring användandet av molntjänster är av stor betydelse samtidigt somriskerna med molnet spelar en viktig roll.

  I kandidatuppsatsen har jag undersökt vilka drivkrafter och orsaker som varit inblandade införanskaffandet av molntjänsten Google Apps bland svenska lärosäten och vilka effekterimplementationen har medfört och om IT-lösningen upplevs som riskfylld. För att undersökadetta och samla in information utfördes en kvalitativ inriktad forskning där 6 utvaldarespondenter från olika svenska lärosäten deltog i en intervjuenkät.

  Den insamlade empirin resulterade i en intressant syn på vilka drivkrafter och orsaker som harvarit inblandande vid anskaffningen av molntjänsten Google Apps och vilka effekter det harmedfört och även hur risker har uppfattats. Det framkom under studiens analys att efterfrågan påökad funktionalitet och kvalitet har varit den starkaste drivkraften. Samtidigt har den drivkraftengått hand i hand med ökad kostnadseffektivitet och riskmedvetenhet i och med anskaffandet av Google Apps.

 • 35.
  Brosnan, Caragh
  et al.
  University of Newcastle, Australia.
  Collyer, Fran M.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). University of Sydney, Australia.
  Willis, Karen
  Victoria University, Australia..
  Zhang, Anthony L.
  RMIT University, Australia.
  Chinese Medicine as Boundary Object(s): Examining TCM's Integration into International Science Through the Case of Australian--Chinese Research Collaboration2022Inngår i: East Asian Science, Technology and Society: an International Journal, ISSN 1875-2160, E-ISSN 1875-2152Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Despite being defined in the West as alternative medicine and often seen as incommensurable with biomedicine and bioscience, Traditional Chinese Medicine (TCM) has, paradoxically, assimilated into dominant spaces of knowledge production and legitimation, such as the International Classification of Diseases. In Australia, TCM comprises a designated area of cooperation with China, and TCM research is carried out in numerous universities by otherwise mainstream scientists. Focusing on the Australian case, we examine how and why TCM has transcended scientific skepticism to become an object of scientific study. Through interviews with Australian TCM researchers (n = 10), we identify aspects of TCM that function as conceptual and material boundary objects, facilitating its uptake in bioscientific disciplines. Furthermore, we locate TCM research in the wider context of Australian-Chinese knowledge exchange, highlighting the role of "coordinating boundary objects," such as institutional agreements, in enabling scientific work, as well as the supportive role performed by boundary actors who translate across social worlds. By illustrating how these objects/actors enact TCM research in Australia, as well as their interdependence, the paper contributes a deeper understanding of the operation of boundary objects in international scientific collaboration and the factors determining the scientific success of this alternative medicine.

 • 36. Bui, Eva
  Molntjänster nu och då: Uppfattningar i Communications of the ACM år 2009 och 20192020Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 37.
  Caridà, Angela
  et al.
  University ‘Magna Græcia’ of Catanzaro, Italy.
  Edvardsson, Bo
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Colurcio, Mario
  University ‘Magna Græcia’ of Catanzaro, Italy.
  Conceptualizing resource integration as an embedded process: Matching, resourcing and valuing2019Inngår i: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301X, Vol. 19, nr 1, s. 65-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The strong linkage between the creation of value and the actors’ resource-integrating efforts forces academics and practitioners to understand how value stems from resource integration (RI). This article analyses RI as an embedded process within the wider process of interactive value formation. The study is conceptual in nature and adopts a qualitative research approach and an empirical contextualization strategy. It provides a granular perspective on RI and proposes a framework that depicts RI as a process that shapes and results from a complex service context through a sequence of three phases: matching, resourcing and valuing. The article, particularly the suggested new framework, contributes to the extant literature on RI in service research; it reconceptualizes RI as process per se that is embedded in actors’ value co-creation efforts and offers the opportunity to reflect on this process as a fundamental enabler in value-creating service ecosystems.

 • 38.
  Carvajal Langaard, Nils
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Improving the Online Checkout Experience: What are the shortcomings in the current systems?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate customers’ needs in an online checkout system andexplain why the payment provider Klarna is so sought-after. This is of particular interest tocompanies working with e-commerce.

  Using cognitive walkthrough plus a test survey, this study analyses test participants experience on a test-store. Using an independent second survey, customers preferences ofpayment method, their motivation on why those payment method(s) are preferred, their preference of delivery method and the methods they mostly use today when shopping online are investigated. Using a heuristics evaluation, an analysis of the features that make Klarna apopular payment provider and those that Klarna offers but are not offered by Obseum is examined.

  The results show that all test-participants find the test-store easy to navigate through and give it, in total almost top score on their experience. The results of the survey show that the most preferred payment provider is Swish due it being a quick and smooth payment provider andalso because most respondents are from Sweden. The results of the evaluation show that Klarna offers the customer to save their personal information for later use when using Klarna,which Obseum does not currently offer.

  In conclusion, this study shows that customers like choice in payment systems offered by an online store and having the option of payment later, as provided by Klarna, is very popular with customers. Further studies are needed to investigate customers’ needs from outside of Sweden and to what the costumers usually buy online.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Challenges in an Evolving e-Service Landscape - The Contact Centre Case: A Position Paper2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Public e-Services must be designed and made available in accordance with the demands and needs of the citizens. One way to meet these requirements is to establish contact centres in the municipalities to guide citizens and employees in their handling of public services to improve business processes and to incorporate social media and e-Services into the daily business. With an evolving e-Service landscape, new challenges arise  and the role of a contact centre is likely to change from a purely advising function to being a central player in developing the service game in municipalities. The paper presents arguments and plans for using a mix of methods in data collection aimed at identifying challenges in the pre-implementation phase as well as in the handling of e-Services and in the local administrations's outsourcing business processes to the new organisational body (the contact centre). Limitations in the design of the case study include the restricted focus on challenges in communicating e-Service offerings to citizens and employees, based on the overall municipality portfolio. Expected contributions are an “e-Service Communication Map” as a modelling technique for use in service performance and e-Service development.

 • 40.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Effektiv verksamhetsutveckling: metoder för processorientering i praktiken2020 (oppl. 1:1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 41.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Improving Business Processes and Delivering Better e-Services: a guide for municipalities from Smart Cities2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Do you know your business and e-service solutions? Is your IT aligned with your business to support, enable and deliver your services? Your business processes define your ability and potential to provide customers and employees with effective and high quality services and solutions. Your processes influence your performance, your service delivery and what administrative support is available for your service offerings.

  This document outlines a model, or framework, which can help you to improve your existing business processes to support and develop your e-services. The Common Process Model comprises a set of preconditions, directives, guidelines and templates that will help employees in different roles to identify, measure and improve the performance of the business processes that make up your e-service solutions.

  The Common Process Model stems from a collaborative project between Karlstad University and the municipality of Karlstad in Sweden, that began in February 2009. The project aimed to develop a simple methodology that would help the municipality to think about, to describe and to improve its business processes in a logical, strategic and self-reflective manner.

 • 42.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Improving citizens’ ability to find, understand and use e-services: Communicating the social interaction dimension2013Inngår i: Systems, Signs & Actions: An International Journal on Information Technology, Action, Communication and Workpractices, E-ISSN 1652-8719, Vol. 7, nr 2, s. 177-204Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the ability to communicate public e-Services, as a part of e-Service development. The purpose is to elaborate on the concept “communicability”, and to define elements and criteria useful in the evaluation and improvement of public e-Services. In terms of public e-Services, communication takes place in a context based on an understanding and relation between the public sector and the citizens using the provider’s e-Service solution. Public sectors are increasing their e-Service offers, making communicating e-Services an important part of the service delivery. The citizens’ ability to find, understand, and use the service is a return on investment. This paper combines a business process and a social interac- tion approach to e-Services. The empirical grounding is a Swedish municipality case study with a pilot evaluation, interviews with developers, and an eye tracking usability test on e- Services with citizens partaking in a university course. The research contributions include a first version of a defined concept of communicability in the e-Service context together with a conceptual basis for evaluation purposes. Findings can be used as a basis for developing an evaluation tool and a handbook to improve communicability in public e-Service solutions.

 • 43.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Kontaktcenter i Karlstads kommun: En uppföljning från kundens och medarbetarens perspektiv2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den 31 januari 2013 öppnade Karlstads kommun en ny verksamhet i form av ett Kontaktcenter (KC) i syfte att öka tillgängligheten, ge god service och avlasta förvaltningarnas hantering av enklare ärenden. Karlstadsborna får hjälp med information och vägledning till all verksamhet i kommunen och kommunvägledare i tre svarsgrupper hanterar delar av eller hela ärenden. Uppdrag från förvaltningar initierar KCs verksamhet och definierar dess innehåll. Rapporten beskriver en processorienterad uppföljning av KCs verksamhet som genomförts under våren 2013. Intervjuer har genomförts med 24 externa kunder (20 medborgare), 9 interna kunder (förvaltningar) och 25 utförare i KCs processer (kommunvägledare och telefonister). Syftet med uppföljningen är att nå ett underlag till verksamhetsutveckling. Uttalanden från respondenterna publiceras som resultat i bilagor till rapporten. Dessa avser upplevda problem, styrkor och förbättringsförslag som struktureras i kategorier för effektiva verksamhetsprocesser. Rapporten kan ses som ett underlag för att lära och sprida erfarenheter. Den kan därför vara intressant för andra organisationer som står inför en etablering av KC eller som redan bedriver en liknande verksamhet. Genom att publicera data i insamlad empiri öppnas möjligheter till flera och olika typer av analyser. I den här rapporten finns enbart några reflektioner kring varje uppföljning, en summering och avslutande rekommendation.

  Fulltekst (pdf)
  Kontaktcenter i Karlstads kommun
 • 44.
  Christiansson, Marie-Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Practice Research Design: a Channel to the Meaning of BPM Maturity in Government2011Inngår i: International and Inter-disciplinary Workshop on Practice Research, Linköpings universitet , 2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper describes a practice research design for studying the practical meaning of business process management (BPM) maturity in municipalities within a university course. The course design enables the identification of practitioners’ ‘questions’ (needed knowledge in BPM), actions and business issues (problematic situations). Applications from practitioners’ everyday work are used as case studies in course assignments. Thereby, it will be possible to collect empirical data to be used in the research, as well as to collect, answers and provide discussions that will give useful perspectives,concepts and methods contributing to changes (interventions) in the local practice. Moreover, it will be possible to conduct practical inquiries to develop a general knowledge of practical relevance and usefulness among course participants. The practitioners are interested in the same practical scope, i.e.BPM initiatives with process mapping as the first step. In the course a generic process methodology (the PoP model) serves as a knowledge transfer from ten local practices and is improved upon the course participants as a joint result of the knowledge development and a general practice contribution. The model can be adjusted by each practitioner’s own business context in use and thus is in everyone’s interest to share lessons learned.

 • 45.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Axelsson, Karin
  Linköpings universitet.
  Melin, Ulf
  Linköpings universitet.
  Inter-organizational Public e-Service Development: Emerging Lessons from an Inside-Out Perspective2015Inngår i: Electronic Government: 14th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2015, Thessaloniki, Greece, August 30 -- September 2, 2015, Proceedings / [ed] Efthimios Tambouris, Marijn Janssen, Hans Jochen Scholl, Maria A. Wimmer, Konstantinos Tarabanis, Mila Gascó, Bram Klievink, Ida Lindgren, Peter Parycek, Cham: Springer, 2015, Vol. 9248, s. 183-196Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  E-service development has grown to become a daily practice in most public organizations as a means for realizing digital agendas and e-government initiatives on different levels (local, regional, national and transnational governmental levels). Public e-service development is often an inter-organizational (IO) effort with multiple actors and organizations involved in the multi-faceted dimensions of design, development and delivery decisions. Still, there is a lack of research focusing on IO public e-service development practices in particular. In order to address this lack we elaborate on reported challenges and their implications for IO public e-service development in practice. By returning to two empirical cases of IO public e-service development, the IO dimension is evolved. Our purpose is to highlight challenges in IO public e-service development with implications for research and practice. Findings are presented as eight emerging lessons learned from an inside-out perspective related to phases in IO public e-service development processes.

 • 46.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Granström, Klas
  Sharpening the BPM Knowledge Transfer in a Practice Research Design: A Case Study2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The practice research in this paper is based on the common interest of Telge AB and Karlstad University to explore knowledge transfer between research results and their use in practice when applying a Business Process Management (BPM) maturity assessment model. In our case study, we explore how knowledge transfer can become explicit, based on the foundation of practice research and a mapping of the practice research process. The main idea with the case study is to contribute to the articulation of sharpening the knowledge transfer in practice research design. Our findings show e.g. the importance of enabling practitioners in finding the research results, a suitable packaging to gain understanding and guidance to the way the practitioners are supposed to use the results as well as prerequisites in the domain knowledge. Additionally, the complexity in the BPM maturity concept and challenges in the BPM knowledge transfer are findings that can lead to bridging the gap between assessment model in theory and lessons learned from the practitioners using the model in practice. Finally, the paper contributes with a snapshot of practice research design with key elements regarding pre-conditions for knowledge transfer to use in planning, specifying and evaluating practice research.

 • 47.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT (nedlagd), Avdelningen för informatik och projektledning.
  Granström, Klas
  Sharpening the knowledge domain transfer in practice research design: The BPM assessment2012Inngår i: Systems, Signs & Actions: An International Journal on Information Technology, Action, Communication and Workpractices, E-ISSN 1652-8719, Vol. 6, nr 1, s. 22-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The practice research design described in this paper is based on the common interest of Telge AB and Karlstad University to explore knowledge transfer from research results to their use in practice when applying a Business Process Management (BPM) maturity assessment model. In our case study, we explore how knowledge transfer can become explicit, based on components in the foundation of practice research and a mapping of the practice research process. The main idea is to contribute to the articulation of sharpening the knowledge transfer in practice research design. Our findings show e.g. the importance of enabling practitioners in finding the research results, using an explicit model package to gain understanding and guidance towards the intended way in which the practitioners are supposed to use the knowledge, as well as prerequisites in the knowledge domain. Additionally, the complexity in the BPM maturity concept and challenges in the knowledge domain transfer are findings that can lead to bridging the gap between a BPM maturity assessment model in theory and lessons learned from using the model in practice. Finally, the paper contributes with a knowledge domain transfer loop model to be used in planning and evaluating practice research between practitioners and research stakeholders as well as a snapshot of practice research design to be used to communicate key elements as pre-conditions for the knowledge domain transfer.

  Fulltekst (pdf)
  sysiac2012_Christiansson&Granström
 • 48.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Rentzhog, Olof
  Vinna Matchen AB.
  Lessons from the “BPO journey” in a public housing company: toward a strategy for BPO2019Inngår i: Business Process Management Journal, ISSN 1463-7154, E-ISSN 1758-4116, Vol. 26, nr 2, s. 373-404Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – Despite many efforts within organizations toward business process orientation (BPO), research on real-world experiences remains in its infancy. The purpose of this paper is to redress the existing knowledge gap by analyzing a Swedish public housing company that has made notable effects regarding BPO and to explore lessons learned from the BPO journey (from 1998 to 2013).

  Design/methodology/approach – The point of departure is principles in the BPO foundation, principles of successful BPM and effects in empirically based literature. The reconstruction of the narrative case study describes milestones and critical junctions, as well as effects based on quantitative and qualitative data.

  Findings – Effects in BPO are demonstrated in terms of higher customer satisfaction, increased innovative ability, improved operational performance, higher employee satisfaction and, as a result of these, increased profitability. Theoretical constructs with implications for the theory building on BPO are suggested in a three-layer management framework – with capabilities and abilities emerging from the case study used as an illustrative example.

  Practical implications – Lessons are learned regarding critical practices related to advancement in BPO. A strategy-building process based on eight design propositions is suggested to define the pre-conditions for BPO in an organization.

  Originality/value – This is the first longitudinal case study to provide a comprehensive view and detailed insights of a BPO journey and top management performance toward a business process-oriented organization. Practitioners and BPM community get valuable insights into how the temporality and the context shape the BPO maturity process in terms of new organizational structure and roles during the journey.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Van Looy, Amy
  Department of Business Informatics and Operations Management, Ghent University, Belgium.
  Elements for Tailoring a BPM Maturity Model to Simplify its Use2017Inngår i: Business Process Management Forum. BPM 2017 / [ed] Carmona J., Engels G., Kumar A., Springer, 2017, s. 3-18Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although research exists on Business Process Management (BPM) maturity models, few studies report on their practical use. This paper explores the situational needs and practitioner's views on assessing BPM maturity. Data triangulation uncovered different applications in Swedish industry and public sector organizations through three phases: 1) data collection in a practitioner-driven BPM maturity model design, 2) validation of the design in a workshop and follow-up interviews, and 3) testing the BPM maturity model by practitioners. The basic assumption is that a generic BPM maturity model will most likely not fit all organizations. Therefore, a framework is presented with elements (e.g. scope and measures) for a BPM maturity model to be customized to an organization’s needs, supplemented by a practical ‘tailoring template’. The framework and template contribute to the BPM discipline with a Swedish example, and allows twelve design propositions with recommendations to simplify the application of BPM maturity models and enhance their fit.

 • 50.
  Christiansson, Marie-Therese
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Wik, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  A Process Oriented User Test on Public e-Services: The Swedish Municipality Case2014Inngår i: Proceedings of The 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014 held at the University of Ghent, Ghent, Belguim / [ed] Jan Devos, Steven De Haes, Academic Conferences Limited, 2014, s. 39-48Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper elaborates on the potential to design and conduct process-oriented user tests on public e-Services. The purpose is to use key constructs of business process orientation (BPO) to develop a basis for design and communicating the value of user tests in a public e-Service context. Our hypotheses are that user tests can provide valuable results for all actors involved in e-Service development, not only in terms of how to conduct user tests per se, but also to provide incentives for a customer driven focus and highlighting the value derived from user tests. In the municipality case, actors and stakeholders are involved municipalities in an inter-organisational collaboration on e-Service development, i.e. different municipalities, locally and regionally, as well as the supplier.  Citizens partaking in a university course conduct the user tests with the eye tracking technology. In total 71 users performed in test sessions on 11 different e-Services in a standard platform provided by one supplier. In this paper, we elaborate on a BPO test design based on basic constructs in the approach compared with findings from reconstructing the test process design used with an implicit approach 2012 and an explicit BPO approach in 2013. Contributions include a generic test-process design for data collection, analysis and delivery to stakeholders in an overall e-Service development. Furthermore, findings from our test sessions and test process design will inspire and guide other universities to collaborate with practitioners. Beside the strength with a real case for the students, user test sessions in collaboration can be an eye-opener to not only for municipalities but also suppliers. Thus, the potential for impacts from test results to be applied in the further development of e-Services has thereby increased.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 of 225
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf