Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 310
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahmad, Ramjar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Den hållbara urbanplaneringens paradoxer: The paradoxes of unsustainable urban planning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract  This paper has investigated two urban planning ideals that emerges in the planning process. The study's starting point has been sustainable development to study the two existing urban planning ideals today. This means that the compact city and the green city has been the main focus of this study, but sustainability has large space with many of the aspects that is expected to lead to sustainable development. A case study was used to investigate how Karlstad is working on the issue and how the paradox appears in the municipal planning. Karlstad is currently developing a new green structure plan. The study's empirical evidence is based on two interviews with Karlstad municipality officials. The municipal documents Karlstad municipality's comprehensive plan (2012) and Olmårs densification study (2007) has been used. The municipal documents and the interview material was analyzed through meaning content. The study's analysis is based on the study's empirical and theoretical background which shows that there is a paradox in Karlstad municipality's urban planning. It also shows a trend in which cities aim to achieve the sustainable city. As the concept of sustainability is a diffuse concept, the compact city and the green city has become a complex strategy to achieve the sustainable city. This means that the green and compact city can be viewed from several different angles. Karlstad municipality's vision of the compact city is to have a compact city especially in the central parts of the city. These areas are green areas today. A planning dilemma between the aspirations of the planning arises, in which these must be weighed against each other. This means that if the green structure is prioritized then another aspect must be weighed out. In other words; there is a paradox in Karlstad municipal´s urban planning, and this means that if the green structure priority needs another aspect weighed out. This means that there is a paradox in municipal urban planning, and this is shown in this paper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 2.
  Al-Fadli, Ali
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Medborgardialog - Till för alla?: En fallstudie om hur inbjudande medborgardialogen är i Botkyrka kommun.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medborgardialogen kan beskrivas som ett verktyg föratt involvera allt fler medborgare i samhällsutveckling och i beslutsprocesser. Varje kommun har ett moraliskt ansvar att öka medborgardeltagandet för att få in fler medborgarein i demokratin och öka demokratiseringen. Medborgardialogen ska även fungerasom ett verktyg för att minska segregation genom att nå ut till utsatta grupper ochfå med deras synpunkter in i dialogen. Detta ska i sin tur bidra till att minska klyftornaöka inflytande och bidra till ett hållbart samhälle. Syftet med denna studie är att undersökahur en medelstor kommun arbetar för att öka medborgardeltagandet i medborgardialogerna i enkommun som har problem med utanförskap. Valet av kommun landade på Botkyrka, anledningen till detta var eftersom att de har tre områden som är placerade högst upp på Polisenslista på särskilt utsatta områden. Utifrån detta har jag konstruerat tre frågeställningadessa är:• På vilket sätt arbetar Botkyrka kommun för att inkluderasina invånare i medborgardialogen?• Påverkar invånarnas socioekonomiska bakgrund någonroll för hur planeringen och dialogen genomförs?• På vilket sätt upplever invånarna att de kan varamed i samhällsutvecklingen?För att besvara frågeställningar har jag valt attgenomföra intervjuer med två tjänstemän i Botkyrka kommun och 9 invånare. Utifrån det empiriskamaterialet och analyseringen så går det att utläsa att Botkyrka kommun arbetar effektivtför att motverka segregation och för att få in deras medborgare in till medborgardialogen.Sättet detta blir tydligt är genom den breda marknadsföring de genomför för att nå ut till allagrupper i samhället. Studien visar på att segregation är ett problem som inte kan byggas bortutan endast kan lösas genom att se och höra medborgarna. Enligt resultatet så är Botkyrkaväldigt bra på att öka intresset hos medborgarna och få dem in i dialogen. Invånarnas socioekonomiskabakgrund spelar inte någon roll för dialogen genomförs utan att det fårkommunen att jobba extra hårdare för att hitta lösningar för att involvera dem.

  Download full text (pdf)
  ARKIVFIL
 • 3.
  Al-Fadli, Ali
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Hassen, Ibrahim
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Det ansvarsfulla företagandet: En studie om hur företag inom Karlstad kommun är med och bidrar till samhällsutvecklingen av staden2019Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljödiskursen som finns idag har fått en allt större betydelse i samhället. Begrepp som hållbarhet och klimatkompensering har blivit allt mer vitala och har varit verktyg för privatpersoner och företag detta för att visa sig som ansvarsfulla. Trots detta så har miljöproblemet ökat. Enligt Naturvårdsverket (2019) så visar de på att under det senaste årtionde så har halten koldioxid i atmosfären ökat och att jordens medeltemperatur ökat år för år. Klimatförändringarna påverkar alla och har ställt stora krav på länder och företag att de bör ta ansvar för de utsläpp de orsakar, att de genom klimatkompenesring och hållbarthetsmålen kommer på innovativa lösningar för att minska klimatpåverkan. Syftet med denna studie var att undersöka om företag inom Karlstad kommun tar ett samhällsansvar för att sedan undersöka på vilket sätt de tar detta ansvar. Studien kommer även att undersöka om de tre hållbarthetsvärden balanseras eller om någon av dessa värden tar större utrymme. Slutligen så kommer studien att sammanfatta vad företagen specifikt gör för att bidra till samhällsutvecklingen av staden. Huvudteori som har valts för denna studie är CSR (Corporate social responsibility). Denna teori beskriver vilket ansvar ett företag har i samhället. Enligt Löhman och Steinholtz (2016) bygger teorin på den generella grundtanken att företag ska vara med och medverka till ett bättre samhälle. Teorin är till grund för de frågeställningar som vi strävar efter att få svar på vilket är: ”På vilket sätt arbetar företagen för vårt samhälle?”, ”På vilket sätt påverkar och bidrar företagen till samhället?” och ”Vilket samhällsansvar har företagen och hur kan de arbeta för en miljö och social förbättring?” Studiens tillvägagångssätt för datainsamling har varit genom kvalitativa intervjuer. Studiens författare valde att göra en intervjuguide som består av tre teman. De tre teman som användes som en vägledning för intervjuaren är personlig bakgrund, hållbarhet och klimatkompensering. Detta underlättade bearbetningen av det insamlade datamaterialet vilket gjorde det lättare i analyseringen. Resultatet av denna studie är att de intervjuade företagen visar på god kunskap gällande ämnet hållbarhet och klimatkompensering. Dessa företag är medvetna om att det måste ske en ändring i sättet de arbetar och konsumerar på. Slutsatsen av denna studie med de intervjuade företagen är att de visar på god kunskap gällande studiens huvudämnen vilket är hållbarhet och klimatkompensering. Tre av fyra företag visar på en vilja att förändra samhället. Trots denna vilja och ambition så finns det inte tillräcklig med information som når ut till konsumenterna gällande företagens klimatkompensering. Marknaden för klimatkompensering är oreglerad och saknar tillsyn från statliga myndigheter vilket gör att konsumenter måste förlita sig på att företagen själva sköter tillsynen för en fungerande klimatkompensering. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ankarsund, Elina
  Karlstad University.
  Barnen i Snaskeby: En hermeneutisk undersökning av förra sekelskiftets syn på barns renlighet2020Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to expose the view of cleanliness and disciplinary methods (parenting) in the Swedish picture book Pelle Snygg och barnen i Snaskeby (1896) by Ottilia Adelborg. The analysis takes a hermeneutic approach with Michel Foucault’s theory of discipline and Norbert Elias civilisation theory. The result shows a clear distinction between how the children are being described as filthy and clean. The clean children are seen as productive and as subjects for learning. Disciplinary methods are used to teach children about cleanliness, which soon becomes a norm in Snaskeby. The conclusion is that cleanliness and disciplinary methods are applied and that the last century’s hygiene ideals had an effect on the view of cleanliness.

 • 5.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Kultur som platsskapare: Kreativ klass och cultural planning i regionalt samhällsbyggande2013In: Det regionala samhällsbyggandets praktiker: Tiden, makten, rummet / [ed] Mitander,T; Säll, L; Öjehag-Petersson, A., Göteborg: Daidalos, 2013, p. 183-202Chapter in book (Refereed)
 • 6.
  Axelsson, Sindi
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Kultur för en hållbar framtid?: En begreppshistorisk idéanalys av kulturens roll i diskursen om hållbar utveckling2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study seeks to explore the assigned role of culture in the discourse of sustainable development. It combines a conceptual-historical analysis of the concept of cultural sustainability and sustainable development with an analysis of ideas with cultural policy models as a theoretical tool as ideal types. It addresses cultural sustainability as an essentially contested concept, maps a context of leading contributions to the meaning and conceptual history of cultural sustainability and sustainable development and applicates Fornäs four cultural concepts to address different meanings of cultural sustainability. The concept is then explored in its absence in A New European Agenda for Culture by the European Commission. The study also explores how the agenda is implemented in projects throughout the Swedish participation in the Creative Europe program and how it effects the meaning of cultural sustainability. The role of culture in A New European Agenda for Culture seems to be an instrumental view of the capacity culture possesses in bringing people together and to bring creativity into businesses, which also is represented in Creative Europe. The instrumental view of culture and the esthetic cultural concept that permeate cultural policy, may influence the ability for cultural sustainability to be accepted as the fourth pillar of sustainability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Axelsson, Sindi
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Var ska kulturen vara?: En kvalitativ undersökning av kulturens plats i den kommunala organisationen.2020Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is meant to analyse the purpose of reorganizing cultural activities within the municipal political and management organization, how such a procedure progresses, and to which extend the organizational location reflects the role of cultural activities in the municipal. To depict the procedure of reorganizing cultural activities in the municipal organization I used qualitative content analysis. When I analyse the role of culture and why the reorganization was made I used idea analysis with ideal types as a tool to contrast different reasons for the reorganization. The ideal types I used was Thomson and Svenssons institutional logics and Dorte-skot Hansens cultural-political rationalities. I came to the conclusion that the sources I have used, documents of public decisions, does not include cultural-political motivations for the reorganization, though it includes motivations about organizational location. On the other hand I received an overview of the procedures progression in Forshaga municipal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 8.
  Bastiani, Elisa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
  Skoldramaturgi om Orienten: Föreställningar om Östasien och orientalism i de svenska historieböckerna2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse how Swedish history books portray East Asia, East Asians and their history. The study is framed within post-colonial studies with particular reference to the concept of Orientalism as defined by the researcher Edward W. Said. The study uses content analysis and Foucault´s power of discourse as methods to highlight Eurocentric dramaturgy and Orientalist concepts and representations used in the history books. The result shows that Orientalism is still present in the history books, although not to the same extent in all series and to a lesser extent in more recent publications.

  Download full text (pdf)
  Skoldramaturgi om Orienten
 • 9.
  Bellrin, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Konstens dilemma: Hur ser politikerna på konstnärernas försörjning?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Politicians attract their voters by promising more jobs and investment in education, health and social care. Against this background, I wonder how the situation of artists will be affected by the followingquestions:➢ What political views on the artist's position in society appeared in propositions of Socialdemokraterna and Moderaterna?➢ In what way did these propositions influence the conditions of artists?➢ How have the artists of Värmland been affected by different (Socialdemokraterna and Moderaterna) cultural policies? With my investigation I find out more about the artists' conditions on a national level, but I also investigate the situation in Värmland. By examining policy proposals and reports, I learn more about the issues. I also conduct a survey and three in-depth interviews to obtain opinions from various sources.The respondents are the cultural departments of Värmland and representatives from cultural organizations.What is clear from my research is that politicians differ on some issues, especially those relating to commercialism and artist salaries. The questionnaires shows that culture proponents may not always come from the political side. The interviews provided different points of views on the situation inVärmland, but to some extent there are difficulties for the artists who work here. If knowledge of art is low, how is one able to appreciate art and those who create it?

  Download full text (pdf)
  konstensdilemma
 • 10.
  Berg Eriksson, Emmeli
  Karlstad University.
  Konstpolicyns lokala kollision: En kvalitativ genusanalytisk studie av politiska åsikter kring uppkomsten av Sunne kommuns konstpolicy2021Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze the political debate that arose during the development of a municipal art policy in Sunne municipality. This is based on how Sunne municipality has previously worked with public art and how the debate might change it. The study also discusses and analyzes how the local culture plan and art policy work with the national cultural policy goals. The method for the study is a descriptive argumentation analysis. The arguments presented are then further analyzed in the light of the theory of Linda Nochlin about women's misrepresentation in art history. The analysis is also illustrated by theoretical concepts that deal with public art, gender equality and artistic quality. The result shows two different sides of the argument where gender equality goals are set against the idea of an intrinsic value of art. 

  Download full text (pdf)
  konstpolicyns.lokala.kollision.slutversion
 • 11.
  Berg Eriksson, Emmeli
  Karlstad University.
  Kvinnorna på Nattcafé: En genusteoretisk bildstudie av verken Nattcafé I och Nattcafé II av Axel Törneman2023Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine the social position of women in the two artworksNattcafé I and Nattcafè II by Swedish artist Axel Törneman. These positions are thencompared between the works to demonstrate whether they confirm or contradict genderconventions in art of the time around the 19 th –20th century. The chosen method for the studyis a semiotic image analysis of the material consisting of the works Nattcafé I and Nattcafé II.The result is then discussed in the light of the gender studies framework via, among others,Griselda Pollock, and Lena Johannesson, as well as power structured gaze theory via LauraMulvey and Mary Ann Doane. 

 • 12.
  Berntsson, Louise
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Envall, Susana
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Implementering av vertikal skog och gröna väggar: Vägen till ett grönare och renare Karlstad?2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bertilsson, Sofi
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Not Quite på två ben: En studie av synen på kulturkooperativet Not Quite's roll för lokal och regional utveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For the past decades, culture has been given a role as a factor for local and regional development. But what is meant by development and in what ways culture can be of importance in this aspect can be unclear. This thesis examines the perception of the role for local and regional development of one specific cultural place and network – the cultural cooperative Not Quite in Fengersfors, Sweden. I study the way the role as developer is expressed and interpreted in the discourse of the cultural workers who are members of the network and in the discourse of public cultural policy in the region Västra Götaland and in Åmål municipality. The study shows that there are both similarities and differences between the discourses concerning how the role as developer is expressed. What differs is the focus on economic growth, which is expressed to be of great importance in the public cultural policy discourse. The cultural workers within Not Quite express a lack of interest in economic growth, or even a negative attitude towards it. They instead express a ”discourse of meaning”. For them, the main purpose of their artistic work is to create meaning and value for other people rather than economic growth. However, the practical effects of the differences seem quite small. There seem to be a balance between the different kinds of development Not Quite is expected to contribute to, and the cultural workers express a relaxed attitude to goals and expectations from the Västra Götaland region and Åmål municipality.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Björklund, Eric
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Börjesson, Johan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Felicia, Palmquist
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  För frihet och sanning: en retorisk analys av Frihetsrörelsen2021Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about Frihetsrörelsen (Freedom movement), a newly established movement that got a lot of attention during the event called Tusenmannamarschen, where they marched against Sweden’s restrictions caused by COVID-19. The movement manifests freedom and truth and they mean that the power-elite is trying to restrict our freedom through these restrictions. There are connections one can make to adjacent subgroups but in this work we put our focus on analyzing Frihetsrörelsen. They have uploaded a video on their Youtube channel with the title: Max Winter och Filip Sjöström om vikten av att våga stå upp inför 1:a Maj (Max Winter and Filip Sjöström about the importance of having courage to stand up at the first of May) where two of the founders talk about the movement's purpose, symbolism, roles, activism and their belief in a paradigm shift. There were several other videos to choose from but because of this particular video’s rich content, we made the decision that it held the most fruitful information for our analysis. The purpose of our study is to examine how the movement, through their self presentation and communication, tries to bring in more followers and mediate their message. Earlier research that we chose to examine is: Shieldmaidens of Whiteness: (Alt) Maternalism and Women Recruiting for the Far/Alt-Right by Mattheis. and #hitlerwasright: National Action and National Socialism for the 21st Century by  Jackson. Which both examined the topic of alternative movements with far-right extremist ideas, Frihetsrörelsen can also be classified as such and therefore is relevant. We have conducted a rhetorical analysis using the forms of appeal that consists of ethos, logos and pathos as well as altercasting. Our main research question is as follows: How does Frihetsrörelsen present themselves to mediate their message and attract new followers?. This question is answered by our work questions: How does Frihetsrörelsen convince with the help of ethos, logos and pathos? and What social roles do Frihetsrörelsen ascribe to men and women to convince them of joining the movement?

  Even though Frihetsrörelsen talks about being above the paradigm of right and left politics, we found that they have distinct connections to the two far-right extremist groups we examined, with thoughts such as upholding the traditional views of gender roles, acknowledgement of your intuition, activism and selection of an aesthetic style. The study concludes that the representatives, Max and Filip, are presented through the ethos form of appeal as competent and knowledgeable. For the most part they use pathos through feelings of guilt in their communication. Altercasting is used frequently as a tool to assign their followers with more traditional gender roles and identities that the movement itself benefits from. Frihetsrörelsen is somewhat newly established and there are many pieces you can choose to continue researching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 15.
  Björkqvist, Josefin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Skogsfinnen som studieobjekt: En kulturarvskritisk studie av Gottlunds och Segerstedts bidrag till skapandet av det skogsfinska kulturarvet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to illuminate how the 19th century’s researchers Carl Axel Gottlund and Albrekt Segerstedt contributed to the design of the cultural heritage of the Forest Finns in northern Värmland. One book from each author was analyzed: Dagbok öfver mina vandringar på Wermlands och Solörs Finnskogar 1821 (1821/2021) by Gottlund, and Segerstedts samling: skogsfinnarna i Skandinavien: en kommenterad och illustrerad källutgåva (1888/2006) by Segerstedt. Theories from the ethnographic field, the critical heritage field and from the field of scientific theories were all utilized. This study shows that the construction of a cultural heritage can be affected by multiple different factors, and that the researchers’ and their different practices often have a central role.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Björkqvist, Josefin
  Karlstad University.
  Två centimeter tillväxt: En studie av kommunerna i Dalsland och deras arbete med kulturen som tillväxtfaktor2021Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to compare the work of the five municipalities in Dalsland with culture as a means for growth and how they define the concept. The method used is descriptive idea analysis and the material consists of the cultural policy plans made in each municipality and the one from their region: Västra Götaland. Another source of information is interviews with the heads of culture at three of the municipalities. The plans are analyzed via the theory of Dorte Skot-Hansens' three rationalities (they also work as the ideal types throughout the study) and Geir Vestheims theory of the overlapping zone. The result of the study shows that all municipalities have the vision to grow culturally, economically, and in the number of residents. They use culture to reach this vision as they argue it heightens the quality of life, attracts new citizens, and creates more jobs. 

 • 17.
  Blom, Thomas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Nilsson, Mats
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Santos Solla, Xosé
  Spanien.
  The way to Santiago beyond Santiago. Fisterra and the pilgrimage´s post-secular meaning2016In: European Journal of Tourism Research, ISSN 1994-7658, E-ISSN 1314-0817, Vol. 12, p. 133-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a growing demand for pilgrimage, which in turn seems to be linked to the change in content and performance that the practice of pilgrimage is undergoing. This paper examines the emergence of Fisterra as a “new” end destination for the pilgrims. The aim of this study is to shed light on and create understanding of the destination Fisterra and the meaning of the place and the role it plays for the pilgrims. Empirically, the study is partly based on statistics and official documents and partly on interviews with pilgrims at Fisterra. The study concludes that contemporary Fisterra as the end of the journey should be perceived as an effect of the post-secular trend in Europe as well as a response to the fact that the historical goal of Santiago de Compostela is increasing

  Download full text (pdf)
  The_way_to_Santiago_beyond_Santiago
 • 18.
  Blomqvist, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  "30 km tvång": En analys av Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” ur ett samiskt och ett kulturpolitiskt perspektiv.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and interpret Anders Sunna's painting "30 km constraint" from a sami and cultural political perspective. In the study, the financial culture support for Sami culture is described and compared via Sweden’s cultural policy, the regions in north Sweden, as well as the Sami Parliament. The study examines which cultural concept one uses when discussing support for the Sami art. The study applies a hermeneutic approach in which the purpose is to see more perspectives and understanding of the Sami culture and art. The method is based on a qualitative approach with content-based idea analysis with the analysis tools ideal types and dimensions. Ideal types are Dorte Skot-Hansen’s three legitimacy grounds and the dimensions “anthropological-wide” and “artistic-narrow”. Through the study it emerges that support for the Sami culture is under-financed, partly because of lack of knowledge of the Sami culture, and that both the national cultural policy and the regions use mainly sociological and instrumental motivations and the artistic-narrow culture concept.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bodinger, Josefin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Eriksson, Michaela
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Klimatanpassning i fysisk planering: En studie om kommuners hantering av klimatrisker i detaljplanering2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka hur kommuner hanterar klimatrisker i sin detaljplanering. Eftersom globala klimatförändringar är en realitet idag och innebär påverkan på vårt samhälle och vår byggda miljö blir dessa aspekter något som Sverige och svenska kommuner behöver förhålla sig till. I Sverige är det kommunerna som har ansvar för hur mark- och vattenområden planeras vilket innebär att den fysiska planeringen på kommunal nivå får stor inverkan på vårt samhälle. Därför är den kommunala detaljplaneringen relevant att undersöka för att se hur dessa klimatrisker hanteras.

  I studiens bakgrund beskrivs kommunernas roll i samhällsplaneringen och en förklaring till vad klimatanpassning och klimatrisker innebär ges. Även de myndigheter och den lagtext som är viktig för klimatanpassning på kommunal nivå redogörs för. 

  Metoderna som använts för att undersöka det material som studien innebär är både kvantitativa och kvalitativa för att fånga in så mycket relevant information som möjligt. Metoderna har således varit en kvantitativ textanalys för att räkna förekomsten av klimatrelaterade ord i detaljplaner och en kvalitativ innehållsanalys, diskursanalys samt WPR-analys för att undersöka detaljplanernas språkliga aspekter och hur detta kan påverka förståelsen av dem.

  Studiens teoretiska perspektiv grundar sig på den ekologiska moderniseringen och synen på miljö- och klimatrelaterad problematik vilket kompletteras av tidigare forskning inom klimatanpassning och markanvändningsplanering. 

  Resultatet av studiens undersökningar visar att förekomsten av klimatrelaterad retorik i detaljplaner varierar mycket kraftigt mellan de undersökta detaljplanerna. Resultatet visar även att de klimatrisker och anpassningar som framför allt nämns är vattenrelaterade och att andra klimatrisker nämns i mycket mindre utsträckning eller inte alls.

  En slutsats av vår undersökning är att de allmänna diskurserna och den allmänna förståelsen för dessa klimatrelaterade aspekter påverkas av hur och hur mycket aspekterna nämns.

  De aspekter som beskrivs med detaljerad retorik och vid fler tillfällen får större utrymme i den allmänna diskursen kring klimatrisker och klimatanpassning vilket således leder till en bättre förståelse för dessa aspekter. Förståelsen av de aspekter som utelämnas blir därför sämre vilket påverkar acceptansen av de åtgärder som anses nödvändiga för klimatanpassning. Det kan även påverka synen på hur angelägna klimatrelaterade problem faktiskt är.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 20.
  Bohlin, Jennie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Vi och Dem=Oss: En uppsats om hur vi kan leva tillsammans2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about boundaries between, "us and them", in the Swedish culture and immigrant culture in Sweden. The focus is to examine the political interest of the citizens to understand other ethnic cultures who lives in Sweden. One question concerns how the borderlines between different cultures has been painted partly through blogs but also by the media. Is this a result of ignorance or does it depends because of the influence of certain individuals. To find this out, I will study various electronic sources such as blogs, forums and news articles. What requires in sacrifice to be able to understand other people’s culture. I put in this paper special emphasis to trying to understand how boundaries are created and maintained between different cultures and what can be done to overcome them and create a deeper understanding of the different perspectives that exist in our world.

  Download full text (pdf)
  Vi och Dem = Oss
 • 21. Bood, Sandra
  Kärlek och tantsnusk - när skönlitteratur blir fullitteratur: En litteraturstudie om romance-genren och dess låga status2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Seeing as how romance literature has been dubbed as trash, pesky and ugly, one might find reading such literature alien. However, the attitude surroundinng romance literature is quite ambivalent. This study aims to find what circumstances lies beneath this ambivalence, and particularly the negative view of the genre. By processing the collected material qualitatively, viewed from a gender and sociological perspective and adopting a hermeneutic interpretation, a result consisting of primarily two main focuses emerges: history and gender. History's Dime novel (romance literature's ancestor) quickly recieved negative response from scholars. Society's gender regime breeds a contempt for women, who differs from the norm solely based on their gender. After analyzing the result, the answer to this thesis can be concluded as follows: the circumstances behind romance literature's low status is due to the fusion between the disdain for scorned literature and society's disdain for women, resulting in a disdain for the genre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 22.
  Bood, Sandra
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication. 5942.
  Stadsförtätning i skenet av blåljus: En studie om urbana tillgänglighetsrisker för utryckningsfordon2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 23.
  Borgström, Anders
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Tillgänglig teater?: Uppsats om arbetet med och den fysiska tillgängligheten på Wermland Operaoch Västanå Teater2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is based on how the two cultural institutions in Sweden have been working onincreasing physical accessibility. Based on the three objectives specified by the Swedish Kulturrådet(Swedish Arts Council). These points are 1.forming a workplace strategy, 2. Work to remove simpleobstacles in buildings and 3.Improved Web access in regard to the accessibility for physically disabled.The work regarding the accessibility goals is set on the time frame 2011-2016. The institutions studiedin this paper are Wermland Opera and Västanå Teater and how the two institutions have worked toimplement the three objectives and how the discussion about the accessibility within the two theaters hasbeen organized.The method of information gathering in this paper has been interviews with representatives from the twotheaters. The interviewees all have different roles within the institutions, both musicians, marketers andadministrative personnel have been interviewed. And the analysis in the paper is based on discourseanalysis and discourse theory, this to show how the two institutions create and maintain the discoursessurrounding accessibility in institutions buildings.The results of the paper have shown that both institutions have made a considerable effort inimplementing the goals set by the Kulturrådet. In comparison between the two institutions WermlandOpera has a much more active discussion in regard to accessibility and the work that they can do. Bothin their theater productions and in the buildings they work within. Västanå Teater has a much more “dayto day” way of handling the work with accessibility in regarding to both the personnel and the buildingsthey work in.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24. Bublitz, Hannelore
  et al.
  Kaldrack, IrinaRöhle, TheoKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.Winkler, Hartmut
  Unsichtbare Hände: Automatismen in Medien-, Technik- und Diskursgeschichte2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [de]

  Im Verhältnis von Medien, Technik und Menschen gewinnt Unkontrolliertes an Terrain: ›Intelligente‹ Objekte scheinen nach eigenen Gesetzen zu handeln, im gesellschaftlichen Raum setzt sich durch, was niemand gewollt hat, Prozesse verselbstständigen sich. Der Band knüpft – durchaus kritisch – an die Geschichte einer populären Metapher an und wirft ein neues Licht auf Prozesse, die hinter dem Rücken der Subjekte nicht kalkulierbare Wirkungen haben. Mit der Perspektive der Automatismen verbunden, zeigt der Band mit Beiträgen aus dem Bereich der Kultur- und Medienwissenschaft, der Soziologie und Informatik, wie sich Strukturen jenseits bewusster Planung durch Selbststeuerung etablieren.

 • 25. Bublitz, Hannelore
  et al.
  Kaldrack, IrinaRöhle, TheoKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.Zeman, Mirna
  Automatismen – Selbst-Technologien2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [de]

  Mit Automatismen zwangsläufig verbunden ist die Frage nach dem Selbst und nach den Bedingungen, die es hervorbringen. Automatismen setzen ein ›Selbst‹ einerseits voraus, andererseits ist zu fragen, wie ein ›Selbst‹ entsteht, wie es sich stabilisiert und reproduziert, und welchen Anteil hieran wiederum Automatismen haben. Auf Seiten der Technik kann das Konzept der Automatismen abgegrenzt werden gegenüber Theorien zum Automaten. Im Fokus des Bandes stehen Selbsttechnologien in einem umfassenden Sinne: kulturelle Muster der Selbstkonstitution, Prozesse der Selbststeuerung und Praktiken der Selbstführung wie auch Formen des Selbstmanagements.

 • 26.
  Bäckström, Per
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Hjartarson, Benedikt
  Decentring the Avant-Garde2014Collection (editor) (Refereed)
 • 27.
  Camilla, Monlars
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Autism i skolan: Hur en skola är tillgänglig för elever med autism2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My purpose of this study is to investigate whether elementary school is available for students with the disability of autism. If the school is just as accessible for students with autistic syndrome as for students with asperger syndrome, or if the school is marked by equal treatment. I think this is important to highlight since I think it´s a deficiency in the school's accessibility for certain students, and dilemmas occurs regarding students in need of support. In order to provide a validated result according to me, I decided to conduct interviews with a few employees and ask all of them the same questions. The interviews I conducted was performed anonymously. However, all of them are from the same school, in order to achieve such a clear result as possible. The interviews have the nominated posts: principal, special education teacher, counselor, school nurse, teacher, leisure educator, recreation leader and teachers in the special needs school. My selection fell upon these persons since I wanted to interview the principal, student health team and some possible people who interacts with student health team regarding these issues.

   

  As a result, I received the answers to all the issues and got confirmation of my purpose. There is a shortage of school availability for students in need of support. The school can not with their current circumstances live up to the pursuit of a school for everybody and be able to reach all students. All the persons I interviewed are aware of that. Most of them did not believe that inclusion is a good solution for either the individual in need of support, the other students, or the teacher. Because the teacher is not able to reach all students and everybody's needs can not be met. But the individuals are welcome to be included with the availability of resources and the opportunity to personally leave the classroom if necessary. The school is available for students with autism, but not enough. Although this school is struggling with the dilemma between equality and to categorize pupils to give them special support. This dilemma is the underlying reason for why the aim for it to be a school for everybody is not met.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Carlsson, Malin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Larsson, Anna
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Larsson, Magnus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Marknadsföring via evenemang av enmindre stad för att bidra tilldestinationsutveckling: Fallstudie Karlstad med exempel Putte i Parken ochSvenska Rallyt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tourism has become a global phenomenon and there are various reasons why people choose totravel. It is important to be able to offer various activities to attract different audiences todestinations. Event tourism is a phenomenon that has grown around the world in recent yearsand an events main role is to give the destination a chance to get a place on the map throughtourism. In the event tourism, sport events and festivals are a central part. This essay deals withevents with a focus on marketing and destination development. The purpose of this essay is toexamine how and why events are used in the marketing of a smaller town through a case study ofKarlstad. This is to see how it contributes to destination development and by examining themusic festival Putte i Parken and the sport event Rally Sweden, as examples, we want to see if theevents are used in the marketing of a smaller town and, if so, build a deeper understanding ofhow it works. We chose Karlstad because it is a smaller town and we wanted to highlight thephenomenon of event marketing in a smaller context. Why we have chosen Putte i Parken andRally Sweden is that they are two of the major events in Karlstad. We have used a qualitativemethod in the form of semi-structured interviews with relevant people within the tourism andmarketing sector. Moreover, a quantitative content analysis was used to see how a smaller towncan use events to promote itself and to compare this with the response from the interviews. Theepistemological starting point used in this essay is social constructivism with a hermeneuticapproach. The theories that are used to answer the purpose of the paper are marketing, eventsand destination development. The theory is divided into four parts, where previous research isexplained and then continues with the theories, and a link between them. The empirical datadescribe our interviews with people at the municipality of Karlstad, the Great Event of Karlstad,Putte i Parken and Rally Sweden and we interviewed seven people in total. The empirical dataalso presents the quantitative content analysis. In the analysis of the essay, we have linked thetheories to empirical data to answer the purpose and our questions. We also discussed how welooked at the similarities and differences of the empirical material and the theories, but also whatthe content analysis has brought to the essay. The conclusion brings together our work and givesa brief summary of the essay. We answer the head questions and provide suggestions for furtherresearch that emerged during our work with the essay.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Collin, Milla
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Besöksnäringens kraft: En kulturpolitisk undersökning om Muminetableringen i Karlstads kommun2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate the establishment of the Moominvalley at Skutberget in Karlstad from a cultural policy perspective. By analyzing Karlstad municipalitys cultural plan and the tourism economic analysis carried out by HUI, the study will show how the establishment at Skutberget is motivated both culturally and economically. Through analyzes of two correctly made opinion polls and three important debate articles, the study clarifies the views of the inhabitants, as well as the main views that exist in the debate. In this way, the study is both qualitatively, and to a certain extent oriented quantitatively. To gain an understanding of the course of events, a background is given to Skutberget, Moomin and the Moominvalley, before the description and analysis of the material is added. Finally, the results of the analyzes are summarized where it becomes clearer how Karlstad municipality has acted and how the citizens view the establishment.

 • 30.
  Collin, Milla
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Det instrumentella kulturarvet: En undersökning av två värmländska kommuners förutsättningar för kulturarvs-och kulturmiljöarbete2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate two municipalities in Värmland regarding their cultural heritage- and cultural environmental work. Two cultural historical buildings situated in the mu-nicipalities of Karlstad and Filipstad that have been threatened with demolition are used as case studies. A content analysis, theories of urbanization, collaborative governance, and a cultural pol-icy model, was implemented on the material. The study presents several national and regional initiatives to improve the work to preserve cultural heritage. The two municipalities show a will-ingness to do the same, however, this study shows that they cannot be considered to meet their objectives concerning the management and preservation of historic buildings or the democratic aspects of the planning process. Furthermore, the study shows that the economic aspect is of great importance for the management of historic buildings, and that societal changes have contributed to new perspectives on the preservation of built cultural heritage.

  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 31.
  Dahlberg Lordh, Marcus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Effektivisering av Skatteverkets tjänster: Identifiera förutsättningar för ett effektivare användande av arbetsgivardeklaration för små- och medelstora företag2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Affärssystem och bokföringssystem är exempel på populära informationssystem som brukas av majoriteten verksamma företag. Automatisering av arbetsuppgifter relaterade till sådana system är ett område som röner ett växande intresse hos många organisationer. Mycket nytta finns att utvinna för den som applicerar det väl. Revisionsbranschen är en sektor som hamnar i fokus på grund av dess interaktion med Skatteverket och med Skatteverkets kunder samt användare och Skatteverkets tjänster, speciellt tjänsten för arbetsgivardeklaration. Skatteverket avser att undersöka vad de kan göra för att förbättra sina tjänster för sina kunder och användare. Syftet med uppsatsen är att undersöka och identifiera vad Skatteverket kan göra för att uppnå effektivare tjänster. Studien inriktar sig på små- och medelstora företag, som är den största gruppen av företag. Revisionsbranschen står inför förändringar, likaså Skatteverket och företagen, och dessa förändringar kommer kräva omställningar, innovation och ett införskaffande av nya kompetenser.Studien har möjliggjorts via en dialog med kontaktpersoner på Skatteverket och genomförandet genom kvalitativa intervjuer med anställda vid Skatteverket som är verksamma inom eller har kunskap om det specifika området eller tjänsten. Den empiriska data som insamlats visar att det finns ett flertal olika relationer och faktorer som möjliggör förbättring, utveckling och förändring men att det är en komplex verklighet med många intressenter som har en påverkan. Lagar, krav och behov om förändringar samt den politik som bedrivs visar att det är direkt avgörande för utformandet av tjänster nu och framöver. Det finns dessutom intressentkonflikter eftersom det finns olika sätt att angripa situationen som diskuteras i intervjuerna. Samtliga av respondenterna i intervjuerna har bidragit med intressanta aspekter i hur tjänsten har sett ur, hur den ser ut idag och hur framtiden kan komma att se ut.

 • 32.
  Danielsson, Julia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  En studie om en kvinnlig författares plats i det kulturproducerande fältet – exemplet Elin Wägner.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine where a female writer who lived during the early 1900s could be positioned in the cultural producing field. To do this I will use an example of a female writer, Elin Wägner, and by using Pierre Bourdieu’s cultural political and sociological theories.

                 In my examination I have studied biographical writings about Elin Wägner and one of her own early works. I have chosen to define my examination to the short time of the writer’s life that adjoin to the work by her that I have selected.

                        The result I got when I had studied the writer and her work was that Elin Wägner can be positioned in the middle of the cultural producing field because she worked as a journalist at the same time as she wrote this novel and she became a symbol and a champion to the subject of her writing – namely women’s suffrage.

 • 33.
  Dessingué, Alexandre
  University of Stavanger.
  Dynamisk kulturarv, kritisk literacy og (fler)kulturforståelse i norsk grunnskole?2016In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2016:2, p. 22-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2010 and 2011 several political leaders in Europe took distance from the multicultural society model. The concept of cultural heritage has been central to this political debate. But this concept is also central in education and actively used both in the general part of the curriculum in Norway and also in the curricula of several subjects. This article examines how «cultural heritage» is defined and used in three central curricula: Norwegian, Religious Studies and Ethics (KRLE), and Social Sciences, at a macro level (subject’s purpose) and also at a micro level (learning outcomes). To analyze how this concept is used in these curricula is an important premise for being able to think critically about this concept within the classroom. It also creates a better prerequisite for understanding the extent to which these subjects are focusing on a more or less dynamic and inclusive understanding of identity, as well as a self-reflexive and critical skills development

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith University, AUS.
  Schalley, Andrea C.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013).
  Qi, Grace Yue
  Massey University, NZL.
  Tsai, Pei-Shu
  National Changhua University of Education, TWN.
  Home and away – Implications of short-term sojourning of young Australian bilinguals2021In: Lingua, ISSN 0024-3841, E-ISSN 1872-6135, Vol. 263, p. 1-14, article id 102673Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the transnational experiences of young Taiwanese-background children living in Australia, who sojourn to their parents’ homeland during the school holidays to improve their linguistic and cultural skills, as reported by their mothers. Although this appears to be a frequent practice in the Taiwanese diaspora, showcasing the agency of this community, little research has systematically investigated this practice, and in particular its impact on the children and their families. Data for this study were obtained through online questionnaires and semi-structured interviews with mothers who engage in this practice, to gather information on family histories and participants’ backgrounds, family language policies, and parents’ perceptions of children's experiences and challenges. The data show that parents aim to enhance their children's proficiency levels in the home language as well as their Taiwanese identity. Children, however, take an agentive role with regard to identity choices, so parents’ aims are not always fulfilled. Sojourning is presented as a clear example not only of enacted family language policy, but also as an explicit management practice, positioning the Taiwanese diaspora within both their new as well as their old homeland.

 • 35.
  Eklöv, Rebecca
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Elsparkcyklar i stadsrummet: En studie av elsparkcyklar i centrala Stockholm från ett användar- och icke- användarperspektiv2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Electric scooters have been pointed out as an important solution in today’s urban transportation systems and as vehicles that will contribute to more sustainable traffic. Based on new technology and new means of transportation being offered, the way we choose to transport ourselves also changes.

  More individuals choose to rent, or share vehicles instead of owning their own, which may lead to shared mobility growing further in the future. This study examines people's perceptions of electric scooters and electric scooters in the urban space in central Stockholm, with perspectives from users and non-users.

  The study consists of a qualitative interview study in which the interviews have taken place with users and non-users and with an equal distribution between sexes. The study also consists of a knowledge review with research from previous relevant studies. Finally, the results are presented based on five different focus areas: choice of means of transport, accessibility, legislation, safety, and security as well as opinions and attitudes, and an analysis based on the issues is raised.

  Based on the results of the study, there is a positive attitude towards electric scooters as a means of transportation and of its potential, both among users and non-users. The findings show that the scooters have made a difference in the traffic environment with implemented and planned measures, but also that there is a need for further development and adaptation of the vehicle in the urban transportation systems. Regulation and legislation regarding electric scooters are considered deficient, and incorrect parking and mismanagement among users were highlighted as problematic.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Elin, Lund
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Emma, Ahlgren
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Strävan efter attraktivitet: En studie som undersöker bostadsplaneringen i Karlstads centrum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En ökad ekonomisk tillväxt står ständigt på en kommuns agenda och likaså strävan efter attraktivitet. En trend sedan många år tillbaka är att bygga vattennära bostäder vilket återspeglas i städers bostadsplanering, även i fallet Karlstad. Den höga efterfrågan på vattennära bostadsområden har resulterat i ett av många verktyg som städer använder sig av för att uppnå tillväxt och för att marknadsföra sig som attraktiv. Den hårda konkurrensen som idag finns på marknaden har bidragit till att det gäller att utmärka sig genom att lyfta fram stadens specifika kvalitéer för att nå ut till alla målgrupper, för att öka attraktiviteten ytterligare. Bostadsplaneringen är en fråga som innehåller ett flertal perspektiv och dimensioner vilket leder till att den får en helt avgörande roll i konkurrensen mellan kommunerna i landet. Denna diskussion orsakade uppkomsten av frågor som vi avser kunna besvara genom att undersöka vad olika parter verksamma inom Karlstads kommun har för huvudfokus i sin bostadsplanering. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar utgår studien från en kvalitativ metod med informanter som har anknytning till kommunens bostadsplanering.

   

  • Hur framställs attraktivitet ur en bostadsplaneringskontext i Karlstad?
  • Vilken roll har bostadsplaneringen för strukturell segregering?
  • Vilket fokus har hållbar utveckling vid exploatering av nya bostäder?
  • Vilka teoretiska faktorer förklarar sambandet mellan attraktivitet och platsmarknadsföring?  

   

  Vad som framkommit under uppsatsens gång är att i stadens bostadsplanering har attraktivitet en betydande roll för att växa och generera tillväxt. Det mest centrala är att Karlstad vill visa en bredare helhetsbild av staden för att inkludera alla målgrupper. Dock visar resultatet att det finns en orättvis fördelning på bostadsmarknaden, vilket leder till att man inte ser till helheten och planerar för alla målgrupper i ett samhälle. Utifrån uppsatsens resultat bör bostadsplanering och platsmarknadsföring samspela för att en stad eller en plats ska kunna växa och vara attraktiv för alla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 37.
  Eng, Petra
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Ellinor, Larsson Ståhl
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Befolkningsutveckling och planeringsutmaningar i landsbygdskommuner: En jämförande analys kring landsbygdskommuners inflyttningar och planeringsutmaningar för en levande landsbygd.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges landsbygder har sedan urbaniseringens intåg på 1800-talet fått kämpa för att vända en negativ befolkningsutveckling där allt fler flyttar in till större städer. Genom åren har dock gröna vågen, flyktingkrisen och coronapandemin bidragit till en ökad inflyttning till landsbygden. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur befolkningsutvecklingen sett ut i några svenska landsbygdskommuner. Utifrån SKR:s kommunindelning togs statistik från SCB fram över alla Sveriges 40 landsbygdskommuner. Därefter valdes Värmlands sju landsbygdskommuner ut som uppsatsens studieobjekt. Metoderna som använts i uppsatsen är kvantitativ sekundäranalys och kvalitativ dokumentanalys. Statistik från SCB från 2010-2021 har undersökts i sekundäranalysen, där data berör flyttnetto, inflyttningar, invandring, arbetspendling och boendefördelning i de värmländska landsbygdskommunerna. Genom dokumentanalysen har bland annat kommunernas översiktsplaner undersöks för att se vad de ämnar att göra för att bli mer attraktiva att bo och bosätta sig i. Utifrån en tematisk analys har fyra teman tagits fram för att urskilja vad som som är av relevans i dokumenten. De fyra temana är: befolkning, boende, näringsliv och infrastruktur. Med utgångspunkt i teorierna push- och pull och livsstilsmigration har viktiga faktorer som spelar in i varför människor flyttar vävts samman med den framtagna statistiken och det som har framkommit i dokumentanalysen. De slutsatserna som framkommit visar att näringsliv, infrastruktur och attraktivt boende är viktiga faktorer för en levande landsbygd. Invandring har haft stor påverkan på en kommuns inflyttning. De som är mest flyttbenägna är de i åldrarna 15-34 och barnfamiljer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ericson, Nathalie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Kultur och ockultur: En idéanalys av andlighet i samtidskonsten2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to get a deeper understanding for the term “spirituality” in art and culture, as well as to understand how ideas from the esoteric field have come to inspire contemporary artists today. I am also interested in how contemporary artists make use of ideas from the esoteric field and how they perceive spirituality in their artistry. The study also explores how spirituality and the esoteric field in art is discussed by the academic fields. This thesis also makes use of the theory of “occulture” as an analytical tool in the study of ideas in art and culture by Christopher Partridge, to understand if occulture can be understood as an everyday and ordinary phenomenon in art and culture. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 39.
  Ericson, Nathalie
  Karlstad University.
  Menskonst: En studie om begreppet menskonst och temat mens i konsten2021Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This academic paper examines the menstrual art that is seen as provocative in the contemporary art debate in Sweden. The paper problematizes menstrual art as a concept. Moreover, it critically examines how the concept of menstrual art has been received by politicians, art theorists and journalists. The ideas and artistic expressions in menstrual art have been analyzed using Kristeva’s psychoanalytic theory on abjection and Wasshedes verbalized form abjectification. As well as how the distinction between purity and dirt can be examined by using the ideas found in menstrual art. How do artists challenge prevailing societal structures and norms by creating menstrual art? Which ideas does the concept of menstrual art include? How did the concept of menstrual art become a controversial word in the contemporary debate in Sweden?

 • 40.
  Ericsson, Kristin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Konst Kräver Offer: En analys av Nathalia Edenmonts konstnärskap i ljuset av Pierre Bourdieus kulturteori2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nathalia Edenmont is a controversial and uncompromising photo artist who has caused the whole world to rage over her obscene photographs. In this thesis I have researched Edenmonts artistry with help of the sociologist Pierre Bourdieus field analysis. By using Bourdieus's different field concepts I have researched Edenmonts artistic career by concepts such as habitus, consecration and different principles.

  The starting point of this research has been that Nathalia Edenmont is in the autonomous artistic field. I give examples of images that have been highly debated and I have collected information of how Edenmont sees her own images and her artistry. In this thesis I show amongst other things an example with Edenmonts photograph of dead rabbits with Elizabethan hair styling, cut up mice that work like finger puppets and children who are bound up in wire.

  Nathalia Edenmont autonomous artistry is deeply rooted in her background and the environment in which she was raised. Her habitus is strongly affected by earlier experiences of growing up in a corrupt land and having to cope on her own from the age of 14 years old after the death of her parents.

  Download full text (pdf)
  Konst Kräver Offer
 • 41. Eriksson, Morgan
  Bildens ord: En undersökning av ekfrasens möjligheter inom konstvetenskap2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Eriksson, Morgan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Den världsliga musiken: en idealtypsanalys av musikens roll i det skriftdominerade samhället2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the potential contrariety between the concepts of art and music, and in the case of its existence what social factors can be seen as its root causes. Specifically, the concepts of artistic quality and musical quality are in this attempt defined respectively using the Swedish cultural policy objectives and Friedrich Nietzsche's The Birth of Tragedy, ultimately to be compared in the form of an ideal type analysis. The conclusion reached in the study is that there is a certain conflict between the concepts of art and music, primarily in their relation to individualism and complexity, and that this can be related to the dominance of vision as a means of gaining access to the world – the so-called ocularcentrism – in Western culture, as well as commercial ideas such as marketing and ownership. A model is constructed out of the ideal types musical quality and artistic quality, which is intended for practical use in connection to assessment of the quality of an artwork for potential government funding.

  Download full text (pdf)
  Den världsliga musiken: en idealtypsanalys av musikens roll i det skriftdominerade samhället
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Eskilsson, Cornelia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Spelvärldens syn på mannen: En semiotisk bild- och idéanalys av den manliga könsrepresentationen i tv- och datorspel2021Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze the gender representation of men in four chosen video game covers. Each video game cover is individually analyzed with a semiotic image and idea analysis. Five ideal types are produced to help analyze the male characters in the video game covers. These ideal types are produced by studying R.W. Connell’s Masculinities and Lena Gemzö’s Feminism. The result of this study shows an ideal of masculinity in the four games. Three of the four character on the covers has the same body type and could be categorized as conventionally attractive, well trained men. A connection to famous male characters in movies could be seen and the conclusion was that a hegemonic masculinity in video games could be seen.

 • 44.
  Fast, Karin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Jansson, AndréKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).Lindell, JohanKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).Ryan Bengtsson, LindaKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).Tesfahuney, MekonnenKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Geomedia Studies: Spaces and Mobilities in Mediatized Worlds2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book introduces and develops the concept of geomedia studies as the name of a particular subfield of communication geography. Despite the accelerating societal relevance of 'geomedia' technologies for the production of various spaces, mobilities, and power-relations, and the unquestionable emergence of a vibrant research field that deals with questions pertaining to such topics, the term geomedia studies remains surprisingly unestablished. By addressing imperative questions about the implications of geomedia technologies for organizations, social groups and individuals (e.g. businesses profiting from geo-surveillance, refugees or migrants moving across national borders, or artists claiming their rights to public space) the book also aims to contribute to ongoing academic and societal debates in our increasingly mediatized world.

 • 45.
  Fast, Karin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Ryan Bengtsson, Linda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Ferrer Conill, Raul
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Geographies of free labor: Mobilizing consumers across immersive transmediascapes2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  When Swedish artist Tove Styrke released her album Kiddo on Spotify in 2015, she simultaneously released an 8-bit game for her fans to play on kiddogame.com. By sharing high scores, users could win merchandise especially put together by the artist. The game was also promoted by one of the most well-known Swedish gaming streamers, posting his own Kiddo Game competition to his followers. A week after the release, Tove performed at Dreamhack, which also shared the game on their website and on Twitter. Later that summer, a live version of the game was staged at a major Swedish music festival, where Tove also performed. The game was easily shared via Facebook and twitter, and while playing the game the album played via Spotify.Worldwide, the music industry struggles to come to terms with how to make profit in times of illegal downloading, streaming, and Spotifyication. One apparent strategy is to rely on consumer engagement. The Tove Styrke campaign could be read as a contemporary example of so called transmedia marketing; that is, as a “holistic content creation approach” (Zeiser, 2015: xv) that simultaneously involves multiple content platforms. The attraction of transmedia marketing lies in its potential to foster engaged consumers who are ready to “haunt” a brand experience across several content platforms. In this paper, we join with the burgeoning critical scholarship that interprets consumer “engagement” as a form of labor. Since much of this labor gets paid in affect rather than money, such labor has rightfully been recognized as a form of free labor.While both transmedia marketing and free labor has been subjected to many studies over the last decade, there is a lack of research initiatives that explicitly address the spatiality of both of these phenomena (though see e.g. Stork’s [2014] engagement with the “transmedia geography” of the Glee franchise). What is more; if it is rare to talk about the geographies of transmediality in the first place, it is equally rare to talk about transmediality, at all, in relation to music. Perhaps not so surprisingly but all the more inaccurately, there seems to be a prevailing perception that transmedia productions are exclusive to, at least traditionally, more narrative-bound franchises such as television, film, game, or comic books. However, storytelling is becoming all the more important also to music brands. Consequently, we identify a need for studies that acknowledge that 1) the notion of transmediality is applicable also to music, and 2) that the spatiality of transmedia endeavors is worthy scholarly review. Our conviction is that just as work-places constitute obvious research objects in relation to other kinds of labor, so do the transmedia “social factories” warrant scholarly attention.As to compensate for the identified research lack then, this paper investigates several actual cases of transmedia marketing in the music industry – and the free labor that such marketing potentially engenders – by way of qualitative content analyses that employ a cross-disciplinary conceptual framework. The framework combines theoretical perspectives from the ‘spatial turn’ and the ‘labor turn’ in media studies and allows us to approach, and visually present, transmedia marketing as a landscape – what we call a transmediascape. Such transmediascapes, our results indicate, can be read as the perfect soil for free labor since they mobilize consumers in more than one respect: they assemble consumer affect and, at the same time, encourage physical as well as virtual fan movement. Thus, due to its multifaceted connotation, pointing towards both affectivity and mobility, we find that the term ‘mobilization’ serves as a fruitful link between spatial theory and labor theory and a key concept for analyzing the geographies of free labor.

  The era of transmediatization is marked by increased reliance, in all the more societal spheres, on content that transcend singular media platforms and, accordingly, by new modes of media consumption. Much research has recognized, confirmed, and explored this transformation, and ‘transmediality’ has hitherto been subjected to relatively extensive theorization. Nonetheless, the spatiality of transmediality remains largely undertheorized. As to correct for this shortage, this paper proposes transmediascape as an analytical tool for discerning the complex topographies of media ownership, technologies, texts, meanings, and practices that constitute today’s transmediatized culture. With inspiration from work in both the ‘spatial turn’ and ‘labor turn’ in media studies, we recognize the transmediascape as an arena of labour, where both paid and unpaid forms of work are carried out. Ultimately, we argue, the concept of transmediascape works as a tool for mapping geographies of free labour across institutional, technological, and textual levels. The present study illuminates current modes of ‘transmediascaping’ – or the practice of cultivating good “soil” for profitable consumer engagement – by focusing the transmedia marketing campaign that launched British/Irish boyband One Direction’s album ‘Made in the A.M’, in 2015.

 • 46.
  Forssell, Amanda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Lilla Hjärtats två ansikten: En diskursanalys av debatten om en barnboksfigur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the autumn of 2012 the fictional character “Lilla Hjärtat” created by the Swedish author

  and illustrator Stina Wirsén, became a much-discussed topic in Swedish media. This

  following the premiere of the children’s film Liten Skär och alla små brokiga”.

  Stina Wirsén is an established and well-acclaimed name in children’s literature. “Lilla

  Hjärtat”, a jet-black doll, had become one of many popular characters in her books. However,

  two years later at the time of the film release, social media picked up on the idea that “Lilla

  Hjärtat” resembled a racist stereotype, a so-called picaninny or a blackface.

  According to Wirsén, her intention was to deflate an outdated stereotype and refill it with a

  new and positive meaning. The purpose was to offer children of all skin colours and all

  backgrounds an empowering role model to identify with. Those who were opposed argued

  that using a racist stereotype in a children’s book or film was inappropriate and harmful. On

  the other hand, those in favour did not view the character as racist and believed it would

  contribute to openness and diversity.

  The purpose of the thesis is to make an analysis of the debate and the arguments that were

  presented. As a result I could find two discourses, one that argued against “Lilla Hjärtat”, and

  one that argued that “Lilla Hjärtat” was a positive character. In the discourse against Lilla

  Hjärtat, debaters maintained that small children were unable to distinguish between the

  different meanings of stereotypical pictures, and also that a privileged white person does not

  have the interpretative prerogative to change a stereotypical image that has been

  discriminating black people for generations. In the other discourse, debaters meant that the

  character could be an important and strong role model for young dark-skinned children. They

  also discussed that the real problem was that there were so few characters of children of other nationalities in children’s literature.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Freiholtz, Linda
  Karlstad University.
  Alice och Alice.: En ikonologisk analys av illustrationer från Alice i Underlandet.2021Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay was to analyse and compare four illustrations, two by John Tenniel and two by Tove Jansson, with each other. But also connect the illustrations with the era and with its painter’s personal context. The methods used in this essay was hermeneutic and Panofskys iconological analysis method, the first one with finding sources and the second, to see more sides of the illustrations. Material or sources was primarily two versions of the book Alice in Wonderland, the original from 1865 and the second one from 1966. Narrative analysis was used to put the illustrations into their context with the texts and books. The conclusion of the essay is that Tenniel and Jansson both did their own thing with the illustrations, they both used different techniques and the publishing of the two books were different because of the developments since the first book was published. They both had free hands in their depiction, which made it easier for them to do their own interpretations of the characters and the environment.

  Download full text (pdf)
  Alice och Alice.
 • 48.
  Freiholtz, Linda
  Karlstad University.
  Finnskogens väg till världsarv: En kritisk kulturarvsstudie av Projektet Finnskogen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to find and analyse Finnskogen’s actors and their opinions about the place’s cultural and natural heritage values. Also, the process so far to become a World Heritage Site. The methods used in the essay were hermeneutic and argumentation analyses; the first was used in the process of finding the sources, the second, to analyse them. The results show that the actors have different arguments to why they want to make the place a World Heritage Site and also that collaborations they have with other projects and people that are involved are important. The results also show that they also follow UNESCO’s conventions about world heritage and cultural heritage, even if they have not said it officially. The conclusion of the essay is also that the actors sometimes have conflicting arguments  to why Finnskogen should become a World Heritage Site and how to proceed with the application process in the future.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Freiholtz, Linda
  Karlstad University.
  Mörkret från Nangijala: En semiotisk bildanalys av illustrationer från Bröderna Lejonhjärta.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to identify and compare the differences and similarities between two illustrators' works from the book Bröderna Lejonhjärta, which were visually analysed at two different points in time. Ilon Wikland made the illustrations for the 1973 edition and Jesper Waldersten made the ones for the 2018 edition. The outset was to examine if the reading experience was affected or not by different pictures and if it was possible to see this deference from the perspective of changing cultural politics. 

  To analyse the illustrations, semiotic image analysis was used and for the analysis of the articles published in 1973 and 2018, discourse analysis was used to understand the two discourses around Wikland’s and Waldersten’s illustrations. To understand the two discourses Duelunds definition of cultural politics and Escarpit's concept of creative treason were used to gain a greater understanding. The conclusion through the analysis of the pictures and articles is that the reader experience became different, and the focus of the story changed from being nostalgic to portraying darkness that is not embellished. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Furu, Monica
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Artistic Studies (from 2013).
  Wallin Wictorin, Margareta
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013).
  Byggnaderna och det estetiska uttrycket2017In: Universitetsfilialen i Karlstad 1967-1977: Glimtar från akademins första år. / [ed] Olausson, Peter, Karlstad: Karlstads universitet , 2017, p. 97-106Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 1 - 50 of 310
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf