Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 599
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aasen, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Vi har sett och hört den, men var då?: En enkätundersökning om barns och vuxnas relation till instrumentet trumpet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka om barn och föräldrar känner till instrumentet trumpet och vilka föreställningar de har om detta instrument.

   

  Mina frågeställningar är:

   

  • Vad vet 6-7 åringar och deras föräldrar om instrumentet trumpet?
  • Vilka föreställningar har de om instrumentet trumpet?

   

  För att ta reda på dessa frågor har jag genomförd en enkätstudie i Arvika med barn i första klass och deras föräldrar. 33 vuxna och 34 barn från sammanlagt tre skolor deltog i undersökningen.

   

  Resultaten visade att kunskapen om trumpet är ganska stor bland 6-7 åringarna och deras föräldrar. Alla respondenterna i denna undersökning vet vad trumpet är och över en tredjedel av de 67 respondenterna känner till någon som spelar trumpet. Bland barnen existerar ingen stor ”kändis” på trumpet, istället känner de till vänner eller bekanta som spelar. De vuxna angav till viss del vissa kända musiker ofta då jazztrumpetare av äldre slag. Vidare så verkar 6-7 åringarna ganska fördomsfria om trumpet, då de anser att unga som gamla och män som kvinnor spelar trumpet. Föräldrarna tror däremot att trumpetspel domineras av män, i övrigt verkade de vara ganska fördomsfria. Kommunala musikskolan verkar ha ett starkt varumärke i Arvika eftersom många av respondenterna uppgav att de visste att de kan kontakta musikskolan om de vill börja spela trumpet. Resultaten visade också att trumpet inte ses som tråkigt, de flesta tycker det verkar mittemellan eller roligt att spela trumpet.

   

  Utifrån resultaten i denna studie klarar trumpeten sig bra. Samtidig tycks trumpeten vara ett stycke undan den status en kunde önskat sig.

   

   

 • 2.
  Adams, Paul C.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013). University of Texas at Austin, USA.
  Geographies of media and communication II: Arcs of communication2018Inngår i: Progress in Human Geography, ISSN 0309-1325, E-ISSN 1477-0288, Vol. 42, nr 4, s. 590-599Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Some of the most perceptive contributions to the geographic study of media and communication have been in areas of landscapes studies and geohumanities. To bring landscape and geohumanities insights together more explicitly with communication and media, this progress report draws on George Revill’s concept of an ‘arc of sound’, expanding the concept’s scope to an arc of communication – a dynamic trajectory connecting one vantage point to another through various translations and shifts. It is a mix of integration and translation that forms its own space, place and time, integrating elements of embodied performance, multiple sensory modalities, temporality, absence and excess. Arcs of communication often depend on collaboration and can produce transformations of identity. The concept of the arc of communication enables discovery of numerous threads connecting landscape studies to geohumanities while deepening geographical understandings of media and communication.

 • 3.
  Adamsson, Sophie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  "Att vara bred är en tillgång": En kvalitativ intervjustudie av fyra sångpedagogers syn på genreval i sångundervisningen på gymnasiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelevers individuella sånglektioner skiljer sig åt beroende på i hur stor utsträckning sångpedagogernas eget genreintresse styr. Studien är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer där två sångpedagoger har sin hemvist inom den klassiska sångtraditionen och två sångpedagoger har sin hemvist inom den afroamerikanska sångtraditionen. Studien är av jämförande karaktär där fokus ligger på eventuella likheter och skillnader mellan sångpedagogers synsätt inom de två olika genrerna. Den teoretiska utgångspunkten för studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och hur kulturella redskap och omgivningar påverkar undervisningen och lärandet. Studiens resultat visar att sångpedagogerna har fler åsikter som förbinder dem samman än vad de har som skiljer sig åt gällande medvetna genreval, hur deras eget genreintresse påverkar sångundervisningen och synen på läroplanen i förhållande till lektionen och dess innehåll. Intervjupersonerna skiljer sig åt gällande lektionsupplägget för nybörjarelever samt sitt personliga musiklyssnande. I diskussionen lyfts sedan de teman som uppkommit i resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dessa teman är: medvetna och omedvetna val gällande genre, läroplanen som redskap i sångundervisningen samt det egna genreintresset som redskap i sångundervisningen. Det som framkommer är att sångpedagogernas olika redskap påverkar hur de arbetar i och kring sin sångundervisning på gymnasiet.

 • 4.
  Adamsson, Sophie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Kan jag låta sådär?: En observationsstudie med fokus på "edge" i sångmetoden "komplett sångteknik"2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få större insikt i vad det innebär att utveckla en ny sångteknik. För att undersöka detta har jag under en fyraveckorsperiod övat edge tio minuter per dag, fem dagar i veckan. Tre av dessa övningstillfällen har videofilmats. Jag har också använt mig av loggbok för att dokumentera mina olika upplevelser under processens gång. Som teoretisk utgångspunkt har jag utgått utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I resultatet redovisas vilka redskap som användes och hur dessa hanterades samt hur processen gällande lärandet har utvecklats. Resultatet visar att de mest centrala redskap som användes var kroppen, metodboken, pianostol, vägg och en låt. Flera av redskapen användes för att få bättre luftkontroll. I diskussionen beskriver jag utifrån det sociokulturella perspektivet vilka förutsättningar som har funnits samt vilka redskap som användes vid lärandet. 

 • 5.
  Ahl, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Lika förutsättningar för lärande: En studie om trumundervisning på musik- och kulturskola ur ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv studera hur trumlektioner genomförs i musik- och kulturskola. Forskningsfrågor är: Vilka förutsättningar för lärande ges killar respektive tjejer i trumundervisning? Hur arbetar trumlärare med det sociala samspelet, val av undervisningsmaterial, kravställningar och förväntningar på sina elever, sett utifrån ett genusperspektiv? För att undersöka detta har tre kvalitativa intervjuer och sex deltagande videoobservationer genomförts. Tidigare studier visar bland annat att musiklärare förväntar sig en feminin och maskulin stil av sina elever, att det är svårt som tjej att positionera sig på ett sätt som utmanar den lokala genusregimen samtidigt som det är svårt att vara traditionellt feminin – måttfull och kontrollerad - när det ska spelas instrument som elbas och trumset. I föreliggande studies resultat visas trumlärarnas syn på trumundervisning men också hur de genomför sin undervisning och hur kill- och tjejelever hanteras i undervisningen. Där framkommer att lärarna i stor utsträckning anpassar undervisningen efter elevernas personligheter och individuella förutsättningar och inte efter könstillhörighet, men att trumlärarna uttrycker vissa fördomar som kan peka på att de förväntar sig att se en feminin och maskulin stil hos sina elever. Diskussion förs om problematiken i att instrument och yrken är genuskodade, vilket kan påverka elevernas förutsättningar för lärande, och om lärares eventuella fördomar samt att vi lärare måste anpassa oss efter eleverna och inte tvärtom.

 • 6.
  Albertsson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Kreativt skapande på gymnasiets estetiska program: Lärares och elevers syn på kreativt skapande och komposition inom enskild instrumental- och sångundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv, utforska några lärares och elevers syn på kreativt skapande och komposition inom den enskilda instrumental- och sångundervisningen på gymnasiets estetiska program inriktning musik. Studiens forskningsfrågor lyder: Hur beskriver några lärare och elever inom gymnasieskolans estetiska program, förekomsten av komposition och arrangering inom sång- och instrumentalundervisningen? Hur ser de på kreativitet inom dessa verksamheter? Hur ser de på skapande inom dessa verksamheter? Studien grundas på kvalitativa intervjuer. Resultatkapitlet är indelat i tre teman: Det kreativa instrumentet, Kreativitetens värde samt Attityder kring komposition. I diskussionen förs resonemang om improvisation som ett skapande verktyg i ögonblicket, förekomsten av komposition och skapande inom gymnasieskolan samt synen på komposition och skapande inom gymnasieskolan. 

 • 7.
  Albinson, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Att hitta stabilitet: med FMT-metoden som redskap2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med detta examensarbete vill jag redogöra för hur Funktionsinriktad MusikTerapi kom till, och vad dess metod (den s.k. FMT-metoden) går ut på. Med två fallbeskrivningar vill jag redovisa hur jag arbetat med metoden med två personer. Utifrån de två fallbeskrivningarna ska jag försöka svara på om, och hur FMT kan skapa förutsättningar för utveckling av stabilitet.

   

  Min slutsats är att jag, med hjälp av olika sätt att ställa upp instrument, användning av attribut och sätt att utforma en session, kunnat stärka och utveckla de två personernas stabilitet.

 • 8.
  Almer, Alicia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Kulturskolan - en skola för alla?: En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. Studiens forskningsfråga handlar om hur musiklärare konstruerar och legitimerar sin syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. För att undersöka detta har tre fokusgruppsintervjuer genomförts på tre olika kulturskolor. Studiens teoretiska ramverk består av diskursteori och den data som genererats ur fokusgruppintervjuerna har bearbetats och analyserats med hjälp av diskursanalytiska redskap. I resultatet presenteras sex diskurser utifrån lärarnas konstruktioner om synsätt på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. Dessa handlar om att arbetet för inkludering och ökad mångfald ses som givet, som motsägelsefullt, som socialt utvecklande, som extern verksamhet, som svårt och som gemensamt ansvar. Resultatet presenterar även föräldrar och skola som två kontextuella påverkansfaktorer som på olika sätt påverkar diskurserna. I diskussionen behandlas två mer övergripande motstridiga diskurser om arbete för inkludering och ökad mångfald som självklart respektive icke självklart, i relation till tidigare presenterad litteratur.

 • 9.
  Alvsten, Minea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Tack för musiken: FMT med två vuxna som har multifunktionshinder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete beskriver jag Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT) och mitt terapiarbete med två vuxna adepter med multifunktionshinder i ett sydfranskt boende.

  Med utgångspunkt från min frågeställning ”Hur mycket har rörelsemönstren, uthålligheten och beteenden hos dessa adepter ändrat sig positivt genom den strukturerande FMT-metoden?” kommer jag fram till följande resultat: Med hjälp av FMT har mina adepter fått ökad uthållighet och förbättrade rörelsemönster. I ett fall har även beteendet förbättrats tydligt.

 • 10.
  Andersen, Hedda Lund
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  En del av Adele: En självobservationsstudie av en konstnärlig process kring instuderingen av en operaroll2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur kan jag som lärarstudent vid en musikhögskola instudera en operaroll? Jag har undersökt denna fråga genom att observera instuderingsarbetet av rollen som kammarjungfrun Adele från operetten Läderlappen av Johann Strauss. Förutom det konstnärliga arbetet och utforskandet av detta har även perspektivet design för lärande använts som teoretiskt utgångspunkt.  Resultaten tematiseras och systematiseras i huvudrubrikerna Resurser och medel samt Processen. I resultatet framkommer instuderingens komplexitet och vilka beståndsdelar som krävdes. Faktorer i resultatet  som till exempel skratt och dess påverkan i utryck och teknik framkom under processens gång. Föreliggande studie skulle kunna ses som utforskning av procedurer kring instudering som förberedelser inför ett framtida yrkesval, parallellt med utforskandet av de pedagogiska aspekterna av samma procedurer. 

 • 11.
  Andersen, Hedda Lund
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Vilken vacker klang hon har!: En intervjustudie kring begreppen klang, timbre och klangfärg hos sopraner2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie är syftet att studera några högskolelärares upptattningar angående-, innebörden av och arbete med en sopranklang på en högskolenivå. Tidigare litteratur och forskning visar på olika svar om hur begreppet kan användas, innebörden av begreppet samt nyanseringen av begreppen klang, timbre och klangfärg. Arbetet är kvalitativt och utgår från det teoretiska perspektivet designteori och socialsemiotik. Metoden som används är stimulated recall-intervjuer som i föreliggande fall innebär en videoobservation av en sånglektion och ett intervjutillfälle där läraren i en semistrukturerad intervju berättar om uppfattningar och arbete med en vacker klang, med videon som underlag för intervjun. Resultatet delas in teman om uppfattningar om och arbetet med klang. Gällande uppfattningar angående klang framkommer att klang ses som en medfödd, utvecklingsbar och kommunikativ förmåga samt som ett ej användbart begrepp. Resultatet visar att Arbetet med klangen utgår ifrån verbala, sångliga, fysiska och känslomässiga representationer. I diskussionen diskuteras aspekten om en vacker klang kan tyckas vara medfödd eller utvecklingsbar. Även vikten av multimodalitet i arbetet med klang diskuteras. I diskussionen lyfts även aspekter av arbetet med klang som direkt eller indirekt eller som ett fysiskt fenomen kontra ett abstrakt fenomen.

 • 12.
  Andersson, Albin
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Ett tjänstedesignprojekt för bättre handhygien i vården: "Att göra en Albin"2012Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta projekt har varit ett första försök för studenten att använda sig av tjänstedesign i ett verkligt projekt. Problemet har varit att i sjukvården idag finns stora problem med att bakterier och virus som vinterkräksjukan slår ut hela avdelningar som tvingas stänga till stora kostnader. Vinterkräksjukan är högst smittsamt och det räcker med att någon glömmer tvätta händerna ordentligt för att det ska sprida sig på en avdelning.

  I detta arbete har tjänstedesign metodik använts för ta reda på varför det förekommer smitta på ortopedkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad och vad som kan göras för att förbättra handhygienen och minska risken för smittspridning på ortopedkliniken.

  Observationer genomfördes på kliniken ur patienters, sjuksköterskors samt läkares perspektiv. Tjänstedesignmetoder som customer journeys och desktop walkthrough användes för att visualisera patienters resor genom kliniken och skapa lösningar ihop med läkare och sjuksköterskor för att skapa möjligheter till bättre handhygien.

  Resultatet blev ett koncept som ökar synligheten av de handspritstationer som finns samt ett förslag på hur dessa stationer ska placeras ut på kliniken för att ge bästa lättillgänglighet för sjukhuspersonal, patienter och besökare.

  Namnet ”Att göra en Albin” myntades efter att en fältstudie genomförts på ortopedkliniken utav en av projektets kontaktpersoner på landstinget i Värmland.

  Litteraturstudier gjordes också på hur tjänstedesign använts i vårdutveckling, både nationellt och internationellt, och hur tjänstedesign kan bidra till en bättre vård.

  Uppdragsgivare har varit Tomas Edman på Innovationsslussen Vivan.

  Arbetet har gjorts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Innovationsteknik och design (MSGC12) på Karlstads universitet. Projektet var handlett av Monica Jakobsson och Fredrik Thuvander har varit examinator. 

 • 13.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Metodiken i praktiken: Flöjt- och oboelärares syn på undervisningsmetodik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att studera hur flöjt- och oboelärare erfar fenomenet undervisningsmetodik. För att uppnå detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Hur ser oboelärare på undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalundervisning? Hur ser flöjtlärare på undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalundervisning? Vilka likheter- och/eller skillnader finns det inom undervisningsmetodiken som redskap för instrumentalundervisning på flöjt och oboe? Studien omfattar en kvalitativ intervjustudie på musik- eller kulturskolor i Sverige med tre flöjtlärare och tre oboelärare och tar avstamp i det teoretiska perspektivet fenomenologi. Forskningsmetoden för studien bottnar i semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats och analyserats med tematisk analys. Resultatet bärs upp av fyra teman. Dessa fyra teman är: Allmän musikdidaktik, (trä)blåsmetodik, flöjtmetodik samt oboemetodik. Det första temat präglas av övergripande lektionsstrukturer, övningar men även förhållningssätt till undervisningsmetodik. Den sammantagna slutsatsen gällande fenomenet allmän musikdidaktik är innebörden av relationsarbetet med eleven men även yttre förutsättningar som färgar undervisningsmetodiken. Det andra temat belyser träblåsmusikers gemensamma beröringspunkter om vad det innebär att spela ett blåsinstrument. Lärarna erfar fenomenet andning som en gemensam och fundamental utgångspunkt men även en gemensam uppsättning repertoar. Det tredje och fjärde temat belyser flöjtens och oboens olikheter och förutsättningar för spel. Några exempel på skillnader instrumenten emellan är oboens dubbelrör vilket är något som flöjtspelet inte har. Även om flöjt och oboe är båda blåsinstrument visar resultatet på två skilda syner på blåsteknik. Flöjtspel handlar om förmågan att släppa iväg mycket luft medan oboespel handlar om att hålla igen med luft och att stå emot det höga trycket som bildas. I det påföljande diskussionskapitlet sätts resultatet i förhållande till tidigare litteratur och forskning.                

 • 14.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Tre musikinstrument - En röst: En självstudie om omställningsprocesser mellan träblåsinstrument2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tre musikinstrument – En röst. En studie om omställningsprocessen mellan ett träblåsinstrument till ett annat. Detta område omfattar tvärflöjt- oboe- och altsaxofonspel. Arbetet bygger på observationer av en sex veckor lång instuderingsprocess, sett i relation till ett urval av tidigare forskning och högskoleuppsatser inom området. Studien har i syfte att utforska omställningsprocessen när jag byter från det ena blåsinstrumentet till det andra. Detta för att ge en djupare inblick i en multiinstrumentalists vardag och belysa de fenomen som ligger till grund för spelet för respektive instrument och som sedan tas med i omställningsprocessen. Denna kvalitativa studie utgår från ett livsvärldsperspektiv och metod är loggboksskrivande samt videodokumentation. Resultatet bärs upp av två teman: Inre röst och instrumentbyte-muskelbyte som står för mentala respektive fysiska handlingar. Efter resultatet följer en diskussion som sätts i förhållande till litteratur och tidigare forskning inom området. Arbetet avslutas med tankar om dess betydelse samt möjligheter till framtida forskning.   

 • 15.
  Andersson, Björn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Skräcken i Lådan: En studie om rumslig åskådarmedvetenhet i George A. Romeros tre klassiska skräckfilmer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis focus on the presentation of the filmic room the viewer sees in George A. Romero´s three horror classics Night, Dawn and Day of the Dead. The hypothesis goes as follow; fear and element of tension becomes greater if the audience/viewer has a good knowledge about the filmic room in the film, in other words, a good spatial awareness. The conclusion is that it does. The environment is active in its becoming and in its presentation to the viewer. Rooms and places, even objects, is a catalyst and a mean to create emotion. To tackle the problem regards to human emotion, which is highly subjective, ANT (actant-network-theory) is used. This theory is a tool to help decode what it is we find emotionally enticing regards to room and objects in the films.

 • 16.
  Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Lunds universitet.
  Sundholm, John
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Amateur and avant-garde: minor cinemas and public sphere in 1950s Sweden2008Inngår i: Studies in European Cinema, ISSN 1741-1548, E-ISSN 2040-0594, Vol. 5, nr 3, s. 207-218Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 17. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Amatör och avantgarde: de mindre filmkulturerna i efterkrigstidens Sverige2008Inngår i: Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen / [ed] red. Erik Hedling och Mats Jönsson, Stockholm: Mediehistoriskt arkiv/Statens ljud- och bildarkiv , 2008, s. 228-245Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 18. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Whose Public Sphere? The Discourse on Amateur and Experimental Film in 1940s and 1950s Sweden2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 19.
  Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Lund University..
  Sundholm, John
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Söderbergh Widding, Astrid
  Stockholm University.
  A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art2010Bok (Fagfellevurdert)
 • 20.
  Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Lunds universitet.
  Sundholm, John
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Söderbergh Widding, Astrid
  Stockholms universitet.
  Experimentfilmens behov & filmarkivets möjligheter2012Inngår i: Skosmörja eller arkivdokument?: Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien / [ed] Mats Jönsson & Pelle Snickars, Stockholm: Mediehistoriskt arkiv/Kungliga biblioteket , 2012, s. 67-80Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 21. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Söderbergh Widding, Astrid
  I skuggan av spelfilmen: Svensk experimentell film2006Inngår i: Konst som rörlig bild / [ed] red. Söderbergh Widding, Stockholm: Langenskiölds , 2006, s. 15-94Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 22.
  Andersson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Fiolpedagoger inom genren svensk folkmusik: En intervjustudie om undervisningsmetoder och pedagogiska förhållningssätt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns grundläggande skillnader i undervisningsmetoder och pedagogiska förhållningssätt mellan fiolpedagoger inom genren svensk folkmusik. Jämförelsen fokuserar på lärare med respektive utan formell musiklärarexamen inom genren. Fyra kvalitativa telefonintervjuer har legat till grund för undersökningen där de med respektive utan examen representerats av två personer var. Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit det sociokulturella perspektivet. Studiens resultat visar att det är mer som förbinder än som skiljer de fyra pedagogerna åt. Här finns ett betonande av gehörsundervisning, spelglädje och musikalisk funktion, vilket hör till traditionen i den svenska folkmusikgenren. Detta är en stor del av det sociokulturella perspektivet där tradition, sociala sammanhang och fysiska artefakter är centralt. Dock är det möjligt att se ett tydligare inslag av institutionaliserade kunskaper bland de med formell lärarexamen. Här finns ett större användande av noter och en något mer uttalad progression i pedagogiken. Här finns också en större öppenhet för genrebredd, medan de utan musiklärarexamen mer renodlat inriktar sig på svensk folkmusik och vad genrens historik grundas på.

 • 23.
  Andersson, Stina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Den ensamma saxofonisten: En musiker i en instrumentfamilj2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under mitt tredje år som musiklärarstudent på Musikhögskolan Ingesund är jag den enda som har klassisk saxofon som huvudinstrument. Mitt intresse för saxofonkvartettspel har alltid varit stort men när det nu inte finns någon möjlighet till kvartettspel har intresset och längtan efter att få spela kvartett vuxit ännu mer. Därför handlar detta arbete om saxofonkvartett. Syftet har varit att ta reda på de utmaningar jag upplever när jag spelar på de fyra olika saxofonerna i kvartetten och när jag studerar in respektive saxofons stämma i ett kvartettstycke. För att genomföra studien har jag främst använt loggbok där jag har skrivit om mina upplevelser och sedan delat upp dem i olika kategorier; fysiska utmaningar, stämmornas utmaningar och instrumentens utmaningar. Resultatet visar bland annat på skillnader vad gäller instudering av varje saxofons respektive stämma och saxofonens roll i kvartetten. Det visar också på skillnader i hur jag använder min kropp för att få fram den optimala klangen på varje saxofon. I arbetets diskussionskapitel jämförs mina upplevelser med forskning och information från litteratur till stor del skriven av andra saxofonister.

 • 24.
  Andreasson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Improvisera bara!: En diskursanalytisk studie om instrumentlärares syn på och arbete med improvisation inom enskild undervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka instrumentlärares syn på och arbete med improvisation i den enskilda instrumentundervisningen inom gymnasieskolan och kulturskolan. Studiens teoretiska ramverk utgörs av diskurspsykologi. För att undersöka detta har fokusgrupper använts som datainsamlingsmetod där lärare från gymnasiet och kulturskolan har samtalat om sina synsätt på improvisation. Samtalen spelades in med både ljud och bild för att sedan transkriberas och analyseras med diskursanalys för att urskilja diverse diskurser, i föreliggande studie också kallat tolkningsrepertoarer. I resultatet framträder vissa motstridiga tolkningsrepertoarer när lärarna beskriver sina synsätt på improvisation, såsom Improvisation som något frigörande och Improvisation som något hämmande. Resultatet visar att dessa motstridiga tolkningsrepertoarer kan ges uttryck för hos en och samma lärare. Samtliga lärare i studien är dock överens om att improvisation inte är bundet till en specifik genre, även om de medger att det har mer fokus i vissa kontexter. Vidare framträder vilka effekter och funktioner olika tolkningsrepertoarer har på lärarnas arbete med improvisation. Härmningsövningar är ett återkommande sätt att undervisa i improvisation utan någon särskild genrekontext som lärarna beskriver. I diskussionen lyfts resultatets mest framträdande tolkningsrepertoarer fram för att diskuteras i relation till det teoretiska perspektivet samt tidigare presenterad litteratur och forskning inom ämnet.

 • 25.
  Andréasson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Tekniskt sett: En självstudie av teknikövning på elgitarr2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att studera min egen läroprocess och hur mitt spel påverkas då jag fokuserar på teknikövningar för elgitarr. Med hjälp av videofilmning dokumenterade jag ett övningspass i veckan under den bestämda övningsperioden. Jag förde även loggbok som komplement för att dokumentera vad som hände under läroprocessen. Ett designteoretiskt perspektiv låg till grund för studien. I resultatet beskrivs hur jag designade min övning samt vilka konsekvenser detta hade för mitt spel. Användandet av många olika teckenskapande resurser visade sig ge positiva resultat. Med tiden utvecklade jag struktur och noggrannhet kring min övning. I diskussionsdelen diskuteras hur min orkestrering av olika resurser skapade möjligheter till instrumentaltekniskt övande och hur denna orkestrering förändrades med tiden. Jag diskuterar också betydelsen av att starta all övning i ett behagligt tempo samt vikten av struktur och noggrannhet vid övning.

 • 26.
  Andrésen, Ola
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Från periferi till piedestal2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This paper is a study in press reception with the intent to examine how twelve female actionheroes have been portrayed in Swedish media between 1974 – 2006. The purpose is to discern patterns and differences in how the female movie character is received by their contemporary journalists and to relate their views to social and gender related theories.

   The female actionhero is an independent and brutal character, often alone and without a mother or a child. This separates her from typical female roles, which historically been characterized by passivity, fear and dependency on the male characters in the movie.

   The female actionhero as a character opens up for complex reception. One perspective in the research identifies the independent woman as a feministic icon. Other researchers and writers relate her masculine attributes, sexual charisma and the movies' financial driving force as a projection of male fantasies.

   The summarization of the critique expressed by Swedish press journalists based on 124 movie reviews and other film related articles expose noticeable differences. From a girl who stood in the shadow of male heroes to a coarse woman who surpass them. But there are still areas in which 30 years haven’t changed a thing. Critics still fixate on the female heroe's physical appearance and her achievements are with few exceptions compared to men, and not other women. The critic reception also establishes that journalists since 1974 have become less inclined to apply gender or other social theories to the movies and female heroes. A gender related perspective is despite an independent and strong woman in the background for other perspectives while male critics are in comparison to female critics significantly more inclined to apply feministic theories to movies with female actionheroes.

 • 27.
  Annebäck, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.
  A Minor Field Study on development of recycling service for used PET bottles at hotels in Uganda2013Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Through interviews, research, observations and the use of service design methods the author of this report, Jenny Annebäck, executed a Minor Field Study within the field of recycling of PET bottles in Uganda. The project work resulted in thorough studies of service design thinking and methodology, sustainable development, the market and situation in Uganda as well as the consumer group concerned about sustainable development. The result was a pre-study of a future development of a recycling service, visualized through two stakeholder maps, personas and a customer journey map. These three tools constitutes a beginning and a solid ground for further work with developing the service. A service that can contribute to a more sustainable development in the country of Uganda. In the report, examples are stated how to continue with the project as well as how it can be applied in other developing countries.

  The project work of this Minor Field Study(MFS) lasted from November 2011 until June 2012, as a degree project of 22,5 ECTS credits for the Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering at Karlstad University. The MFS program is organized by the Swedish International Programme Office for Education and Training and financed by the Swedish International Development Cooperation Agency, enabling graduating students to perform a thesis in a developing country.

  Jenny Annebäck spent the first two months of the project time in Jinja, Uganda, together with her project partner Olga Sabirova Höjerström, both students at Karlstad University. The two project group members performed this Minor Field Study together with Sarah Keller, industrial designer and general manager at Uganda Innovation Factory(UIF). UIF is a product and graphic design company situated in Jinja, working with local designers to encourage Ugandan design and production for the global market. The supervising teacher of this project has been Monica Jakobsson and the examiner professor Fredrik Thuvander, both belonging to the Faculty of Technology and Science at Karlstad University. 

 • 28.
  Antonér, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Hur svårt ska det vara med lite text?: En självobservationsstudie av textinlärning i sång2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att identifiera olika typer av resurser för lärande. I detta självständiga arbete beskrivs tre olika typer av strategier för instudering med fokus på textinlärning, och vid varje ny strategi användes en ny sång. Studien baseras på mig själv i form av loggbok och videoinspelningar, som gjordes över tre veckor med totalt 15 loggboksinlägg och sex videoinspelningar under hösten 2015. Arbetet utgår från ett multimodalt designteoretiskt perspektiv. Resultatet visar hur jag använder mig av olika resurser för att studera in tre olika sångtexter, som studerades in utifrån tre olika textinlärningsstrategier. Slutligen diskuteras resultatet i relation till det designteoretiska perspektivet och tidigare forskning.

 • 29.
  Antonér, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Icke-verbal kommunikation, det värdefulla verktyget: En kvalitativ intervjustudie om körledares uppfattningar om och arbetet med begreppet icke-verbal kommunikation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka körledares uppfattningar om och arbete med icke-verbal kommunikation med kör. I bakgrundskapitlet belyses tidigare forskning och områdesorienterad litteratur som handlar om icke-verbal kommunikation. Datamaterialet består av tre ostrukturerade kvalitativa intervjuer där tre körledare fått reflektera över begreppet icke-verbal kommunikation, hur de uppfattar begreppet och hur de arbetar med icke-verbal kommunikation i körsammanhang. Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien är det tolkande hermeneutiska perspektivet. I resultatet framkommer att körledare använder sig av olika icke-verbala kommunikationsformer såsom pianot, olika kroppsliga uttryck och rösten. Dessa icke-verbala kommunikationsformer används för att förmedla affekter och undertexter samt för att tolka notbilder. Det framkommer även i resultatet att de tre körledarna har olika syn på dirigering. Vad som är viktigast skiftar från att dirigering är ett otyg till att dirigeringen och tekniken är det viktigaste verktyg en körledare har. Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och litteratur. 

 • 30.
  Appelholm, Marika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Dudeladi vadå?: En studie i hur olika sångpedagoger, inom svensk folkmusik, använder sig av "trall" i sin undervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sångpedagoger inom genren ”svensk folklig sång” använder trall i sin undervisning och om de eventuellt använder den som ett redskap för att förbättra sångteknik. Tre kvalitativa intervjuer med sångpedagoger ligger till grund för undersökningen och ett sociokulturellt perspektiv har varit teoretisk utgångspunkt. Studiens resultat visar att alla informanter använder sig mycket av trall i undervisningen och att de dessutom använder den som ett sångtekniskt redskap. Informanterna anser att trallen har en mängd egenskaper som gör den till ett praktiskt verktyg när de vill öva sångteknik och exempel på områden i vilka trallen kan tjäna som övning är rytm- och puls, andning, artikulation och röströrlighet. Informanterna anser också att trallen har vissa sociala parametrar som gör den till ett bra hjälpmedel för att bli en del av den folkmusikaliska diskursen. 

 • 31.
  Aschbacher, Katarina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Konsert och fjärilar i magen: En kvalitativ intervjustudie om musikstudenters upplevelser av nervositet2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utforska på vilka sätt musikhögskolestudenter erfar fenomenet nervositet i samband med konserter. För att uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor: På vilka sätt erfar musikstudenter nervositet före, under och efter konsert?, Vilka skillnader upplever musikstudenter att det finns mellan olika genrer gällande synen på nervositet?, Vilka faktorer lyfter musikstudenter fram som positiva gällande nervositet? I bakgrundskapitlet beskrivs tidigare forskning om ämnet nervositet gällande; upplevelser av nervositet, skillnader mellan musikgenrer, samt vad det finns för positiva sidor med nervositet. De teoretiska utgångspunkterna för studien är fenomenologi och musikpsykologi. För att svara på studiens forskningsfrågor används kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån tematisk analys. Resultatet visar att fenomenet nervositet i samband med konserter utgörs av teman som: Affektladdad nervositet före och under konsert samt Känslor efter konsert. De underteman som rör affektladdad nervositet före och under konsert rör teman som: Kroppsliga reaktioner, Att vara mer eller mindre utsatt på scen, Förväntningar, Miljöns betydelse, Förberedelse, Skakningar och svettningar, Analyserande tankar, Publiken påverkar nervositeten, Glädje, besvikelse och distans till prestationen samt Utmattningskänslor. Resultatet visar också teman som: Upplevda skillnader mellan genrer och miljö, samt Fokus och energi - nervositetens fördelar. Informanterna beskriver här underteman som: Större press på klassiska musiker och att Konserthus inte är en avslappnad miljö. I diskussionen sätts resultatets teman i relation till tidigare forskning och litteratur samt studiens vetenskapsfilosofiska perspektiv. 

 • 32.
  Aschbacher, Katarina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Konsten att spela a prima vista: En observationsstudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv, få en överblick, samt större förståelse för min egen lärandeprocess i a prima vista-spel. I bakgrundskapitlet beskrivs några metoder och strategier för att utveckla a vista-spel, samt tankesätt kring a vista-spel i dagens musiksamhälle. För att observera min övning i a vista-spel, användes videoinspelningar, loggbok samt självobservation. I övningen användes pedagogiska a vista-träningsböcker samt visböcker, med blandad repertoar. Resultatet visade att användning av redskap såsom; metronom, träningsböcker, kropp, samt noter ledde övningen framåt. God kroppshållning och teknik visade sig också vara avgörande för ett mer säkert a vista-spel. I diskussionsdelen jämförs temaresultat, metronom, material, kroppshållning, omtagningar samt noter med tidigare forskning och litteratur. 

 • 33.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Fröken Julie 2.0!2019Inngår i: Grönköping håller stilen: Årsbok 2019 / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2019, s. 36-37Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 34.
  Asplund, Sanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Kan det verkligen stämma?: En fenomenologisksjälvobservation av intonationsövning på tvärflöjt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna forskningsstudie tar utgångspunkt från oviljan att öva på sitt instrument och syftet är att undersöka de tankar och känslor som uppstår vid övning. I detta fall är det intonationsövning på tvärflöjt som står i fokus. I arbetet presenteras tidigare forskning och litteratur som berör övning, motivation, intonation och intonation på tvärflöjt. Materialet som använts till forskningsstudien har samlats in genom kontinuerligt förd loggbok. I resultatet presenteras hur olika hjälpmedel, rummet som övningen sker i och mående påverkar övningen. Resultatet berör även de känslor som uppstår vid övning och hur dessa känslor förändras under en längre tid av kontinuerlig övning.

  Nyckelord: fenomenologi, loggbok, intonation, övning, tvärflöjt

 • 35.
  Axelsson, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  ”Cutting to the chase”: An analysis of suspenseful editing2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Looking at the films made by the master of suspense himself, Alfred Hitchcock, and the fundamental elements of editing and Soviet montage theory, this essay investigates how the technical aspect of editing can enhance the sense of suspense in motion pictures. These theories are applied in an analysis of Walter Hill’s neo-noir film The Driver (1978), in order to clarify and further discuss how editing is used to affect the viewer. 

 • 36.
  Baaz, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Det är inte en katt! Det är en häst!: En studie om bildskapande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers syn på barns bildskapande i förskolan. För att undersöka detta har jag valt att använda mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod, i studien har det gjorts 5 intervjuer med olika pedagoger. Denna studie utgår ifrån Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. I mitt resultat fick jag fram att kommunikation är en stor del av tolkningen av barns bilder och att bildskapande ska ske på barnens villkor. De intervjuade pedagogerna påpekade i synnerlighet att det är viktigt att fråga barnet vad de målar och att inte ha en förutfattadmening.

 • 37.
  Backman, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Dra ett solo!: En självobservationsstudie i sångimprovisation inom jazztraditionen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att studera min övningsprocess vid övandet av vokal jazzimprovisation med fokus på vilka resurser som används, hur de används och på vilka sätt de kan bidra till lärande. För att kunna genomföra studien dokumenterade jag min övning genom att videofilma och skriva loggbok. Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete har varit ett designteoretiskt perspektiv. I resultatet framkommer hur jag har använt mig av resurserna appar, gestik, imitation, piano, tal och text samt musikteori för att lära mig improvisera. Det framkommer också att resurserna samverkar i hög grad. I diskussionen diskuteras, i relation till det designteoretiska perspektivet, den sociala kontextens betydelse och de förutsättningar som skapades för att lära sig sångimprovisation.

 • 38.
  Backman, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Jag kan inte sjunga det här, kan vi byta tonart?: En kvalitativ intervjustudie av sångpedagogers syn på musikteori inom ramen för sångundervisning.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka sångpedagogers syn på och arbete med musikteori i sångundervisning. Studiens forskningsfrågor handlar om hur sångpedagoger konstruerar sin syn på lärandeobjektet musikteori inom ramen för sångundervisning och hur sångpedagoger konstruerar sitt sätt att arbeta med musikteori inom ramen för sångundervisning. För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra olika sångpedagoger på gymnasieskolans estetiska program. Studiens teoretiska ramverk består av diskursteori med viss inspiration från diskurspsykologi. Intervjuerna spelades in med ljudinspelning för att sedan transkriberas och analyseras med hjälp av analysverktyg från det valda teoretiska ramverket. I resultatet beskrivs de sex diskurser som identifierades och som parvis strider mot varandra: musikteori som nödvändigt verktyg för att arbeta med sång kontra musikteori som icke nödvändigt verktyg för att arbeta med sång, musikteori som sångpedagogens ansvar kontra musikteori som andra lärares ansvar samt musikteori som icke beroende av ett ytterligare instrument kontra musikteori som beroende av ett ytterligare instrument. Resultatet visar också att olika diskurser kan existera parallellt med varandra i ett och samma samtal med en pedagog. Vidare visar resultatet hur respondenterna, utifrån dessa diskurser, arbetar med musikteori under sina lektioner och att de ger musikteoretiska hemläxor till sina elever. I diskussionen diskuteras de diskursiva kamperna som presenterats i resultatet i relation till det teoretiska perspektivet samt tidigare litteratur och forskning. 

 • 39.
  Belin, Nils-Gunnar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Att lära sig spela gitarr: Skolans betydelse för att lära sig spela gitarr?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att öka musiklärarens förståelse för elevernas uppfattning om fördelar och nackdelar med dagens gängse undervisningsmetoder. Jag har i min undersökning utgått från faktorer som jag funnit i tidigare undersökningar som visat sig vara viktiga för musikundervisningens kvalité. Genom en intervjuundersökning har ett antal elever fått beskriva vad de uppfattat av specifika moment, som att lära sig sitt första ackord på gitarr. Samt skillnaden mellan att lära sig spela nya ackord på gitarr nu och i början. Svaren har sedan jämförts med vad som tidigare framhållits som viktiga faktorer för att uppnå god kvalitet på undervisningen. Resultaten av denna jämförelse visar en överensstämmelse med tidigare forskningsresultat. Fler av de faktorer som angivits i tidigare forskning var genomförda på den undersökta skolan, vilket avspeglade sig i elevernas resultat. Slutsats av detta är, att med en genomtänkt plan för musikundervisningen ges eleverna bra förutsättningar för att lyckas. Vilket kan göra att skillnader mellan resursstarka och resurssvaga elever minskar. Ett didaktiskt dilemma som lyfts fram i min undersökning är hur läraren ska hjälpa eleverna med att hantera ett instrument, inom ramen för klassundervisningen. 

 • 40.
  Bengts, Angelica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Sång - ett rent nöje?: En kvalitativ studie av metoder för att arbeta med tondövhet och falsksång i sångundervisning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva tillvägagångssätt för att lära personer som sjunger ”falskt” att sjunga mer ”rent”. I bakgrundskapitlet presenteras olika teorier kring orsaker till tondövhet och falsksång utifrån forskning och litteratur, samt metoder som rekommenderas för det praktiska arbetet med detsamma. Vidare redogörs för det didaktiska perspektiv som studien har som teoretisk utgångspunkt. I metodkapitlet beskrivs den kvalitativa intervjun, vilken är den metod som använts för att genomföra resultatet. I resultatet sammanfattas fyra intervjupersoners beskrivningar av sina teorier kring orsakerna till tondövhet och falsksång, samt även deras metoder för arbete med personer som är tondöva/sjunger falskt. Resultatet diskuteras i relation till bakgrundskapitlet i diskussionskapitlet, där informanternas synsätt på ämnet, samt deras metoder jämförs med forskares och författares synsätt och metoder.

 • 41.
  Bengtsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  ”Hur 17 ska jag öva?”: En studie om olika tillvägagångssätt för övning för slagverkare2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utforska hur några utvalda tillvägagångssätt för lärande, förmedlade av ledande slagverkare och slagverkslärare, används av och fungerar för en lärarstudents instudering av ett musikverk. Dessa tre tillvägagångssätt användes för att studera in Concerto for marimba and strings av Emanuel Sejourné.  Ljudinspelningar och loggbok låg till grund för analysen om vad som fungerade bra för mig i min egen övning och hur jag upplevde de olika metoderna under pågående övning. I resultatet framkommer att framförallt trivselfaktorn är en bidragande orsak till ett lyckat övande. Andra viktiga faktorer som redovisas är vikten av att ha kontroll på musiken innan jag som musikutövare börjar öva samt vikten av att öva som en konsert i förebyggande syfte. Avslutningsvis diskuteras arbetets resultat i relation till den presenterade litteraturen och tidigare forskningen inom området.

 • 42.
  Bengtsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  ”Ursäkta, kan jag få lite hjälp?”: En studie i hur musikundervisningen om klassisk musik på grundskolan kan berikas med hjälp utanför skolans värld.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utforska hur musikprofilerade institutioner utanför skolans värld kan bidra till musikundervisningen om klassisk musik på grundskolan. För att uppnå syftet har fem kvalitativa intervjuer genomförts med personer som arbetar på musikprofilerade institutioner. De teoretiska utgångspunkterna för detta arbete är interpretativism, induktivt förhållningssätt och pragmatism. I resultatet framkommer två huvudteman: Upplevelser och Utbildningsmoment. Under det första huvudtemat redovisas hur musikprofilerade institutioner kan erbjuda upplevelser för att bidra till musikundervisningen. Under det andra huvudtema redovisas hur musikprofilerade institutioner kan vara delaktiga i, eller ansvariga för, vissa utbildningsmoment för att på så sätt bidra till musikundervisningen. I sista kapitlet diskuteras resultatet i relation till de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning.

 • 43.
  Bergendahl, Jonathan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Planerad övning: Jakten på effektivitet i övningsrummet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att se hur planering påverkar effektiviteten vid instudering av ny repertoar. Denna studie har ett designteoretiskt perspektiv och är baserad på idéer från personer så som Robert Schenck, Gunnar Lif, Harald Jørgensen, Johannes L. Hatfield och Roger Säljö. Jag använde mig av videoobservation samt loggbok för att dokumentera och analysera läroprocessen. I resultatet beskrivs vilka teckenvärldar och resurser som använts, vilka didaktiska metoder som använts samt vilken av de två strukturer som jämförts som fick bäst resultat. Några av de teckenvärldar och resurser som användes var kroppen, rösten, piano, iPhone och appen iReal, nothäfte, notställ och spegel. Skillnaderna mellan teckenvärldar och resurser i de olika strukturerna var främst hur tiden disponerades och de verktyg som behövdes för att hålla tiderna. De didaktiska metoder som användes var uppsjungning, repetition, scaffolding, ökande svårighetsgrad och instudering av harmonik. De skillnader som fanns var bland annat hur tiden disponerades och hur melodin instuderades. Den planerade övningen gjorde att låten blev instuderad snabbare och gjorde slutresultatet av låten bättre.  I diskussionen problematiseras resultatet för att komma fram till för- och nackdelar med de olika strukturerna.  

 • 44.
  Bergman, Kristina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Resan mot en ny musikalisk identitet: En självobservationsstudie i musikaliskt lärande utifrån det sociala sammanhangets påverkan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att genom självobservation få en djupare insikt i hur en process att lära sig ett nytt instrument kan se ut, och hur processen påverkas av befintlig social och kulturell kontext. Processen har bestått av studier på tuba i befintlig social och kulturell kontext som i detta fall utgjorts av enskilda instrumentallektioner och ett deltagande i en blåsorkester på en svensk musikhögskola. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att lärande förstås som något som sker genom social interaktion och användande av förekommande kulturella redskap. Datamaterialet består av videodokumentation och loggboksanteckningar av det musikaliskt gestaltande projektet. Resultatet presenteras i fyra olika teman rubricerade som nyfikenhet, uppgivenhet, acceptans och målmedvetenhet. Dessa teman beskriver hur lärprocessen yttrar sig i olika faser av känslomässiga upplevelser och förhållningssätt till lärandet. Resultatet visar ett betydande förhållande mellan musikaliskt lärande och dess sociala och kulturella kontext. Etablerade sociala och kulturella konventioner formar instrumentalistens musikaliska identitet och förhållningssätt till instrumentet i de sociala sammanhang den förekommer.

 • 45.
  Bergman, Kristina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  "Snygga, vackra, glänsande...": – en kvalitativ intervjustudie om brasslärares uppfattning av gruppundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Denna studies syfte belyser de uppfattningar som brasslärare har gällande instrumentalundervisning i grupp och dess möjligheter och utmaningar. Detta studeras genom att ta del av brasslärares skildringar av sin egen undervisningspraxis och då specifikt brasslärare som verkar inom El Sistema och Suzukimetoden. Som underlag för studien presenteras perspektiv och tidigare forskning relaterade till valt ämnesområde. Studiens vetenskapsteoretiska ansats karaktäriseras som en kvalitativ studie och utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Använd metod för insamling av data utgörs av semistrukturerade intervjuer med fyra brasslärare. Intervjuerna har dokumenterats via ljudinspelningar och sedan transkriberats, bearbetats och analyserats med tematisk analys som tillvägagångssätt. I resultatet framgår det att brasslärarna uppfattar gruppundervisning med ett relationellt samband till musikaliskt lärande. Det sociala sammanhanget inverkar på elevens intresse för att delta och engagera sig, och möjliggör således musikaliskt lärande. Hur individuella behov av extra stöd eller extra utmaning bör hanteras anser brasslärarna att de främst bemöter genom att förebygga att ingen elev hamnar efter gruppens genomsnittliga musikaliska progression. Detta förebygger de genom att variera gruppens storlek eftersom de uppfattar att det skapar utrymme att upptäcka och bemöta elevens individuella behov. En ytterligare förebyggande åtgärd brasslärarna använder sig av är att variera undervisningens olika tillvägagångssätt för att alla ska kunna få ta till sig undervisningen efter sina individuella förutsättningar. I händelse av att en elev presterar mer än gruppens genomsnittliga progression ger brasslärarna eleven möjlighet till att spela solo som extra utmaning. De ramfaktorer som brasslärarna uppfattar påverkar undervisningen är möjliga att kategorisera som praktiska och sociala faktorer. I arbetets avslutande kapitel diskuteras dessa framkomna teman i relation till studiens angivna perspektiv gällande ämnesorientering och tidigare forskning.   

 • 46.
  Bergman, Marie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Medierande Berättande: Om hur manusskrivande skapar liv i modellstaden Ravenholm City2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this thesis I watch a group project in scriptwriting at a secondary special school. I investigate the importance of the group work, and the effect it had on students' creativity and imagination. How the group work was able to improve and develop the individual pupil and the mediatic effect created by the script work.

  One of the most important discoveries in my work has been to open the eyes of approaches for visualizing, expand, and let loose, pupils' imagination. Some of this has been to spot and remove the technical barriers. One issue that surfaced is if the imagination and creativity may be equivalent as the technical skills?

  The study is based on the documentation and analysis of an already completed work, interviews with students and staff, and literature. In this work, my role is both as observer and participant.

 • 47.
  Beyer, Hannes
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Med fingrarna på kontrabasen: En kvalitativ studie av tre kontrabasisters syn på sin teknik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att utifrån hermeneutiskt perspektiv, utforska hur tre kontrabasister har kommit fram till just sitt sätt att tekniskt ta sig an instrumentet samt vilken funktion dessa kontrabasister anser att deras teknik har. Studiens datamaterial består av kvalitativa samtalsintervjuer med tre professionella kontrabasister som arbetar inom ett flertal genrer. I resultatavsnittet beskrivs respektive respondents tekniska förhållningsätt till kontrabasen utifrån tre tematiska metaforer: En stabil grund, En stor verktygslåda och Ett personligt sound. Det framkommer att respondenterna i varierande grad har studerat olika kontrabaskolor och att de använder sig av skilda metoder för fingersättningar. I det avslutande diskussionskapitlet lyfts studiens resultat till diskussion i förhållande till litteratur och tidigare forskning. I metoddiskussionen tas min förförståelse upp utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.

 • 48.
  Bjuvenstedt, Håkan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Hjälp! Var är min capo?: En observationsstudie om transponering på piano2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett designteoretiskt perspektiv utforska vilka resurser jag använder mig av för att transponera en jazzlåt till olika tonarter. Forskningsfrågorna är: Vilka resurser använder jag mig av för att transponera en utvald jazzlåt till olika tonarter?  På vilka sätt samverkar resurserna? För att studera min lärandeprocess har jag använt mig av loggbok och videodokumentation som metoder, och studiens teoretiska perspektiv är designteori. Resultatet visar att min lärandeprocess kan beskrivas i två olika transformationscykler. Dessa cykler har jag valt att benämna som transformationscykel 1a och 1b. Transformationscykel 1a beskriver de resurser som används vid transkribering och Transformationscykel 1b beskriver de resurser som används vid transponering. Den första cykeln 1a, presenteras med hjälp av tre teman: Iscensättning, Från dator till öra och Från öra till hand. Den andra, 1b, presenteras med hjälp av fyra teman: Transponering ifrån A-dur till C-dur, Problem under transponering, Transponering till fler tonarter och Transformering av tidigare kunskap. I diskussionskapitlet diskuteras resultatet ur ett designteoretiskt perspektiv. Där vidrörs även frågan om strategier vid transponering varvid dessa jämförs med tidigare litteratur och forskning inom området. Slutligen redogörs för mina egna reflektioner kring arbetet, arbetets betydelse och fortsatta forsknings - och utvecklingsarbeten. 

 • 49.
  Bjuvenstedt, Håkan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  Musikteori finns i vardagen: En kvalitativ studie om musikteorilärares syn på musikteori som undervisningsämne2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka musikteorilärares syn på musikteori som undervisningsämne. Detta har undersökts med fokusgrupper som metod där musikteorilärare i två fokusgrupper samtalar kring sin syn på musikteori som undervisningsämne. Studiens teoretiska ram består av diskursanalys som teori och metod. De transkriberade intervjuerna har analyserats och bearbetats med hjälp av diskursanalys som analysmetod för att därigenom synliggöra olika diskurser om synsätt. Resultatet visar på fyra större diskurser kring lärares syn på musikteori: musikteori som integrerat ämne, musikteori som verktyg för olika musikaliska ändamål, musikteori som gemensamt språk och musikteori som olika aspekter av kunskap.Det framgår även flera mindre diskurser inom flera av de stora diskurserna. Resultatet visar att musikteori bör vara integrerat med andra ämnen och att musikteoretisk kunskap bör ses som praktisk och personlighetsbaserad kunskap. Resultatet visar också att musikteori är ett användbart verktyg för musicerande, att skapa musik, konstnärlighet och för att uppnå musikalisk medvetenhet. I diskussionen lyfts de fyra större diskurserna ifrån resultatet fram, och de diskuteras i relation till tidigare forskning och litteratur.  

 • 50.
  Björklin, Maja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  ”Musikteori är viktigt, men i första hand är jag ju fiollärare”: En fenomenologisk intervjustudie om fiollärares förhållningssätt till musikteori i undervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva tre fiollärares förhållningssätt till musikteori i undervisningen. Detta görs med forskningsfrågorna: Hur definierar fiollärarna begreppet musikteori? Vilka musikteoretiska element erfar fiollärarna att de integrerar i undervisningen?Hur erfar lärarna att de arbetar med musikteori i fiolundervisningen?och Vilka svårigheter förknippar lärarna med fenomenet musikteori i fiolundervisning? Studiens kunskapsteoretiska utgångspunkt är interpretativism och den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten fenomenologi. För att uppnå syfte och svara på frågeställningar har semistrukturerade intervjuer gjorts med tre fiollärare. I resultatet beskrivs deras förhållningssätt till musikteori i undervisningen kategoriserade i fyra teman: Fiollärarnas definition av begreppet musikteoriAtt arbeta med musikteori i fiolundervisning, Val av musikteoretiskt lektionsinnehåll och Svårigheter med musikteori i fiolundervisningen. I resultatet framkommer många skillnader och olikheter i de intervjuade lärarnas utsagor, men alla berör ämnet notläsning och betonar vikten av att koppla musikteoriundervisning till spel på fiolen. I studiens avslutande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare litteratur och forskning samt till studiens vetenskapsfilosofiska perspektiv fenomenologi.  

1234567 1 - 50 of 599
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf