Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 22 av 22
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Almang, Jan
  Gothenburg University, Sweden.
  A NOTE ON SHAPES2015Ingår i: Journal of Philosophical Research (JPR), ISSN 1053-8364, E-ISSN 2153-7984, Vol. 40, s. 469-471Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It has recently been argued that the Special Theory of Relativity entails that shapes are not intrinsic properties of objects. Rather, they are properties an object has only relative to an inertial frame. In this discussion note I argue that this position, while correct, is incomplete. Objects have frame-dependent shapes because they have an intrinsic property that is the same in all inertial frames.

 • 2.
  Almang, Jan
  University of Gothenburg, Sweden.
  Affordances and the Nature of Perceptual Content2008Ingår i: International journal of philosophical studies (Print), ISSN 0967-2559, E-ISSN 1466-4542, Vol. 16, nr 2, s. 161-177Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to John McDowell, representational perceptual content is conceptual through and through. This paper criticizes this view by claiming that there is a certain kind of representational and non-conceptual perceptual content that is sensitive to bodily skills. After a brief introduction to McDowell's position, Merleau-Ponty's notion of body schema and Gibson's notion of affordance are presented. It is argued that affordances are constitutive of representational perceptual content, and that at least some affordances, the so-called 'conditional affordances', are essentially related to the body schema. This means that the perceptual content depends upon the nature of the body schema. Since the body schema does not pertain to the domain that our conceptual faculties operate upon, it is argued that this kind of perceptual content cannot be conceptual. At least some of that content is representational, yet it cannot feature as non-demonstrative conceptual content. It is argued that if it features as demonstrative conceptual content, it has to be captured by private concepts. Since McDowell's theory does not allow for the existence of a private language, it is concluded that at least some representational perceptual content is non-conceptual.

 • 3.
  Almang, Jan
  Gothenburg University, Sweden.
  Perceiving Exploding Tropes2016Ingår i: Grazer Philosophische Studien, ISSN 0165-9227, E-ISSN 1875-6735, Vol. 93, nr 1, s. 42-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The topic of this paper is the perception of properties. It is argued that the perception of properties allows for a distinction between the sense of the identity and the sense of the qualitative nature of a property. So, for example, we might perceive a property as being identical over time even though it is presented as more and more determinate. Thus, you might see an object first as red and then as crimson red. In this case, the property is perceived as identical over time, even though the sense of the qualitative nature ( the redness, the crimson redness) of the property is changing. The distinction between the sense of identity and the sense of quality is explicated in terms of perceiving a particular property, a trope, and perceiving it as an instance of a universal. It is subsequently argued that the perceived tropes cannot constitute the phenomenal character of the perceptual experience.

 • 4.
  Andersson, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Att fatta beslut i en föränderlig värld: En kvantitativ studie om beslutsfattande under osäkerhet och svenska investerares syn på klimatrisker vid en investering2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att fatta beslut i en värld som är mer föränderlig än någonsin och utfallen av klimatets förändringar ej är kända har visat sig vara svårt. Forskning har visat på att beslut som tas där utfallen är osäkra påverkas av psykologiska bakgrundsvariabler.

  Den ekonomiska riskforskningen har sedan 1960-talet utvecklats till att kopplas samman med psykologisk beteende forskning och visar i stor grad hur dessa två grenar hör samman. Prospektteorin har utvecklats ur detta och visar på hur attityder påverkar synen på vinster och förluster vilket är vad investerare hanterar dagligen. De psykologiska faktorerna som är bakomliggande hos investerare när de fattar beslut är många. De har ett högt självförtroende vid fattande av beslut, svängigt humör och ett överskattande av sin egen kunskap.

  I takt med att klimatet förändras kommer frågor rörande vilka klimatrisker och omställningsrisker detta för med sig. Världens ekonomi kommer bli påverkad av detta. Den finansiella sektorn är takt med att försöka finna ut av hur det globala politiska systemet kommer hantera dessa risker och vilka omställningar detta innebär. Detta gäller även för investerare då även de måste ha detta i åtanke.

  För att få en bild av hur svenska investerare ser på klimatrisker vid investeringar inom några sektorer. Vilka bakomliggande påverkningar som kan påverka ett beslut som tas under osäkerhet har en enkät studie genomförts. För att sedan kunna jämföra svenska investerares riskbild med internationella rapporter om risker i världen.

  Analysen kom fram till att svenska investerare har ett större fokus på klimatrisker inom sektorerna energi/kraftbolag, verkstadsindustri och transport men ser inte någon större ökning i fokus på klimatrisker inom en tioårsperiod. Bakomliggande faktorer som påverkar investerares beslutsfattande under osäkerhet är hur information är utformad, personlighet, självsäkerhet, samhällssituation och grupptillhörighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Carlsson, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Larsson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Larsson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Marknadsföring via evenemang av enmindre stad för att bidra tilldestinationsutveckling: Fallstudie Karlstad med exempel Putte i Parken ochSvenska Rallyt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Turism har blivit ett globalt fenomen och det finns olika anledningar till varför människor väljeratt resa. Det är viktigt att kunna erbjuda olika aktiviteter för att locka olika målgrupper tilldestinationer. Evenemangsturismen är ett fenomen som har växt runt om i världen under desenaste åren och ett evenemangs största roll är att ge destinationen en möjlighet till att bli en platspå kartan genom turism. Inom evenemangsturism är sportevenemang och festivaler en centraldel. Denna uppsats behandlar evenemang med inriktning på marknadsföring ochdestinationsutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför evenemang användsi marknadsföringen av en mindre stad genom en fallstudie av Karlstad. Detta för att se hur detbidrar till destinationsutveckling. Genom att undersöka musikfestivalen Putte i Parken ochsportevenemanget Svenska Rallyt, som exempel, vill vi se om evenemang används i en mindrestads marknadsföring och i så fall bygga en djupare förståelse om hur det fungerar. Vi valdeKarlstad på grund av att det är en mindre stad och vi ville lyfta fenomenet marknadsföring viaevenemang i en mindre kontext. Varför vi har valt Putte i Parken och Svenska Rallyt är för att detär två av de större evenemangen i Karlstad. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form avsemi-strukturerade intervjuer med aktuella personer inom turism- och marknadsföringssektorn.Vidare har även en kvantitativ innehållsanalys gjorts för att se hur en mindre stad kan använda sigav evenemang för att marknadsföra sig och jämföra detta med intervjusvaren. Denvetenskapsteoretiska utgångspunkten som används i uppsatsen är socialkonstruktivism med enhermeneutisk inriktning och de teorier som använts för att besvara syftet är teorier kringmarknadsföring, evenemang och destinationsutveckling. Teorin är uppdelad i fyra kapitel därtidigare forskning förklaras för att sedan gå över på teorierna och en koppling mellan dessa.Empirin redogör för våra intervjuer med personer på Karlstad kommun, Great Event ofKarlstad, Putte i Parken och Svenska Rallyt och vi har intervjuat sju personer totalt. I empirinredogörs även den kvantitativa innehållsanalysen. I analyskapitlet har vi kopplat teorierna tillempirin för att kunna besvara syftet och frågeställningarna samt att vi har diskuterat hur vi självaser på likheter och skillnader på det empiriska materialet och teorierna, men också vadinnehållsanalysen gett för information. Slutsatsen knyter ihop arbetet och ger en kortfattadsammanfattning av uppsatsen. Vi besvarar frågeställningarna och ger förslag på vidare forskningsom uppkom under arbetets gång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Echeverri, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  InSitu Methodology: Outlining a New Direction for Service Research2017Ingår i: European Review of Service Economics and Management, ISSN 2495-991X, Vol. 1, nr 3, s. 77-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article argues in favour of a new direction in service research: in situ methodology. It problematizes previous ways of conducting service research and envisages a more profound theoretical and empirical understanding. It outlines three basic arguments as a scientific rationale, discussing ontological, epistemological, and methodological matters. It is highlights the need to develop more creative methods that allow proximity to the phenomenon and the involved actors with the capacity to grasp the multi-faceted reality

 • 7.
  Grimbeek, Marinette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Förföriska tentakulära ekologier2017Ingår i: Aiolos: Tidskrift för litteratur, teori och estetik, ISSN 1400-7770, Vol. 56, s. 101-104Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Haffling, Simone
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Barns grovmotoriska utveckling i förskolan: En undersökning om hur pedagoger arbetar med barns grovmotoriska utveckling2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Holm, Marie-Louise
  et al.
  Linköpings universitet, Tema Genus.
  Bülow, Morten Hillgaard
  Medicinsk Museion, Denmark.
  Det stof, mænd er gjort af: Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [da]

  Fra 1920’erne og til i dag er testosteron blevet betegnet som ‘det mandlige kønshormon’ på trods af, at det findes i både mandlige og kvindelige kroppe. Både i den naturvidenskabelige forskning i hormoner, i daglig tale og i forskellige medier er testosteron blevet brugt som metafor for - og til tider ligefrem som et synonym for - mandlighed og maskulinitet. Det stof, mænd er gjort af spørger, hvordan og hvorfor testosteron og maskulinitet er blevet sammenkædet i dansk naturvidenskabelig forskning og hvilken betydning, denne sammenkædning har haft for kønsnormer i samfundet.

 • 10.
  ingalena, Klenell
  Karlstads universitet, Institutionen för natur och miljö.
  Dialogen som möjlighet till en ny miljöfilosofi: En analys av Djupekologins själv-realiseringsprincip2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 25 poäng / 37,5 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This is my thesis on the D-level at the university in Karlstad at the department for environmental science. It is an analysis of the idea of self-realisation in the deepecology movement.

  The Norwegian philosopher Arne Naess is one of the profiles in the foreground of deepecology in the world. His teories is important for the development of how to look at ecophilosophical matters in the nordic countries.

  i will therefor investigate his theories and see how Naess constructs the relation man-nature in his ecosophy T. The principle of self-realisation and identification is there the most important foundation for the antropocentric perspective.

  In my analysis I use Martin Bubers philosophy of dialogue and his thoughts about relational concept of the self as tools for my investigation.

  Ecophilosophy is an academic subject that touches a variety of fields of studies but has the collaboration between the subject of culture and nature as its base. Bubers concept of the self that highlights the third. Videlicet, the relation is a third aspect of the selfs constitution apart from the me and you.

  I will also, as Buber does not notice power and hierarchy in his teory, try to integrate Val Plumwoods critique towards dualism in the thinking of western society as a complementing tool.

  Plumwood points out, in her ecofeministic point of view, the importance of noticing difference as an important aspect of the problems in western thinking when it comes to the relationship between humanity-environment. To develop a non-dualistic thinking, according to Plumwood, it would take a critical analysis of all types of concepts that has been developed through the classic concept of logics reduktionistic discussion wich uses separation as a method.

  Plumwoods conclusion is that to come to terms with the underlying powerstructures we have to examine the thinking itself.

  Buber who is rooted in the jewish chassidism tradition has from a spiritual point of view examined aspects of the relationship between I and the other/world which touches Plumwoods theories.

  By combining these two thinkers I want to formulate a more complex analysis of Arne Naess principle of self-realisation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Iserell, Vladimir
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  En trygg stad?: Stockholmarnas riskuppfattning, anno 20162017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur de upplevda riskerna påverkar stockholmarnas vardagliga liv. Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativ metod och ett induktivt tillvägagångssätt valdes av författaren. 24 intervjuer med stockholmare genomfördes inom ramen för projekten. Dessa, med hjälp av innehållsanalysen bearbetade intervjuer, lades till grund för de slutsatser som presenteras i studien. Uppsatsen uppmärksammar kluvenheten i frågan om uppfattning av sin livsmiljö och dess säkerhet/trygghet som präglar stockholmarnas existens. Den kluvna uppfattningen av säkerhet och trygghet benämns av författaren för den partiella tryggheten. Samexistensen av känslan av trygghet och otrygghet kännetecknar den partiella tryggheten. Upplevelsen av den partiella tryggheten ses i ett större sammanhang och det påvisas hur den vid applicering på stockholmarnas vardag försämrar deras livskvalité, sätter begränsningar på deras rörelse- och handlingsfrihet samt i slutändan gör staden mindre tillgänglig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ivarsson, Solveig
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Berättelser om skolgång i särskolan.: Före detta elevers perspektiv.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med studien är att undersöka före detta elevers syn på deras erfarenheter i skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Studiens båda elever har en lindrigare funktionsnedsättning. Studiens frågeställning är att få reda på mera om deras erfarenheter genom hela deras skoltid.

   

  Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från ett livsberättande perspektiv. I fokus på detta perspektiv var det sociala samspelet och elevernas egna erfarenheter om skolgången. Metoden som användes var livsberättelseperspektivet där före detta elever med intellektuell funktionsnedsättning berättade sin livsberättelse om grundsärskolan.

   

  Studiens resultat visade att elever som var inkluderade i den vanliga skolan, och hade möjlighet att stanna kvar i den vanliga klassen, fick en bättre uppfattning av skolan. Om eleverna istället blev tvingade att delta på lektioner i en speciell skola, mot deras egen önskan, blev de blev besvikna, ledsna och frustrerade. Att dela upp elever från den vanliga klassen kunde få förödande konsekvenser, speciellt för personen som blev exkluderad från sina vänner. Resultatet visade också att personen som blev exkluderade från den vanliga skolan kände skam och ville inte tillhöra en grupp som blev särbehandlad.

   

  Som en lärare för elever med särskilda behov måste vi vara uppmärksamma på vad eleverna behöver istället för vad skolan erbjuder. Vi får inte glömma bort att alla våra beslut kommer att ha en påverkan på elevernas kommande liv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Jakobsson, Malin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Barns inflytande och demokrati i förskolan: ur pedagogers synvinkel2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Malin Jakobsson
 • 14.
  Kahlin, Daniel
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Hart, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Flexibilitet som förändrar förutsättningarna för en kontorslokals funktion2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till uppsatsen består av hur fastighetsmarknaden har förändrats under de senaste årtionden, hur synen på ekonomi och hur människor arbetar i kontor sett ut. Fastighetsförvaltare/-ägare vet att det har skett förändringar på fastighetsmarknaden och att även framtiden kommer innehålla olika synsätt hur kontor ska vara utformade samt hur människor kommer att arbeta i kontorslokaler. Fastighetsförvaltare/-ägare vet även att framtiden inte kommer se ut som idag och att dagens kontor troligtvis inte kommer vara funktionella i framtiden. Hur fastighetsförvaltare/-ägare anpassar sina fastigheter så att de är funktionella i framtiden påverkas av fastighetens flexibilitet.

   

  Uppsatsens syfte är hur fastighetsförvaltare/-ägare i Örebro arbetar med flexibiliteten som förändrar förutsättningarna för en kontorslokals funktion. Svaret framkom ur de kvalitativa intervjuerna som genomfördes med personer i de största privatägda fastighetsbolagen i Örebro. Resultatet är att det finns en koppling mellan flexibilitet, efterfrågan på kommersiella lokaler och det alternativa användningsområdet. Fastighetsförvaltare/-ägare bör bygga kommersiella fastigheter med en hög flexibilitet för att kostnadseffektivt kunna omvandla fastigheterna beroende på efterfrågan från hyresgäster. Hur kontor utformas och vilka alternativa användningsområden kontor kommer att ha i framtiden är idag oklart, därför är det viktigt med flexibilitet. För att möta framtidens efterfrågan måste fastighetsförvaltare/-ägare vid nyproduktion eller ombyggnation bygga flexibelt för att kostnadseffektivt möta efterfrågan.

 • 15.
  Kvarnström, Urban
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Hur ser eleverna på kritiken från APU-företagen2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Lettevall, Rebecka
  et al.
  Södertörns högskola, Idéhistoria.
  Petrov, KristianSödertörns högskola, Idéhistoria.
  Critique of Cosmopolitan Reason: Timing and Spacing the Concept of World Citizenship2014Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the Enlightenment, the definition of terms such as humanity, citizenship and rights has fluctuated and these ideas continue to haverelevance for contemporary discussions of globalization from a «cosmopolitan» perspective. This volume goes back to the conception ofcosmopolitanism in Greek antiquity in order to trace it through history, resulting in an unmasking of its many myths. The concept is reconstructedwith reference not only to well-known (and some lesser known) historical thinkers of cosmopolitanism, but also to noted «anti-cosmopolitans».The first aim of the book is to display historical perspectives on a discourse which has been dominated by ahistorical presumptions. Thesecond is to critically explore alternative paths beyond the Western imagination, redefining the Enlightenment legacy and the centre-peripherydichotomy. Most notably, Eastern Europe and the Arab world are integrated within the analysis of cosmopolitanism. Within a framework ofconceptual history (Begriffsgeschichte), cosmopolitan reason is criticized from the viewpoints of comparative literature, psychoanalysis,phenomenology, postcolonialism and moral philosophy.The book’s critical approach is an attempt to come to terms with the anachronism, essentialism, ethnocentrism and anthropocentrism thatsometimes underlie contemporary theoretical and methodological uses of the term «cosmopolitanism». By adding historical and contextualdepth to the problem of cosmopolitanism, a reflexive corrective is presented to enhance ongoing discussions of this topic within as well asoutside academia.

 • 17.
  Mehrabi, Tara
  Linköping University.
  Making Death Matter: A Feminist Technoscience Study of Alzheimer's Sciences in the Laboratory2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is a contribution to feminist laboratory studies and a critical engagement with the natural sciences, or more precisely research on the biochemical workings and deadly relations of Alzheimer’s disease emanating from a year of field work in a Drosophila fly lab. The natural sciences have been a point of fascination within the field of gender studies for decades. Such sciences produce knowledge on what gets to count as nature and natural, healthy or sick, normal or not, and they have done it with great societal authority and impact throughout European modernity. However, feminist technoscience scholars argue that science and knowledge is socially produced, and political too. Concepts such as nature, animal, human, body, sex, and life itself are not simply given natural realities but phenomena processed through the naturecultures of the laboratory. Situated within such theoretical and methodological approaches, this thesis wonders how scientific facts about Alzheimer’s disease are made in the lab today. What kinds of realities, bodies and ethico-political concerns are enacted? Who gets to live and who gets to die in everyday laboratory practices? Theoretically, the thesis is grounded, particularly, within Karen Barad’s agential realism and posthumanist performativity, and as such it accounts for human and nonhuman entanglements through which AD is performed in the lab in relational ways. In other words, the thesis explores how AD is enacted in the bodies of transgenic fruit flies (Drosophila melanogaster), as these flies embody the disease, live and die with it. Last but not least, the thesis explores the materialities of death, dying, embodiment and biological waste in a biochemistry lab as constitutive parts of the produced knowledge about AD.

 • 18.
  Swantesson, Jan O. H.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  En ny Nordisk akademi?2012Ingår i: Forum för antroposofi, ISSN 1404-4277, nr 4, s. 42-45Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 19.
  Swantesson, Jan O. H.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Kvalitet och kvalitet återigen2012Ingår i: Vad menas med kvalitet inom akademisk undervisning, Karlstad: Karlstads universitet, 2012, s. 29-37Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 20. Swantesson, Jan O. H.
  Levande om elementens väsen: Rebecka Vik m.fl. Pans rike- om de fyra elementens väsen2011Ingår i: Forum - Kvartalstidskrift för antroposofi, ISSN 1404-4277, nr 2, s. 42-43Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  van Geelkerken, F.W.J.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för juridik.
  Biometrics in the Dutch passport: security measures or measuring security?2011Ingår i: 25th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy: Workgroup 26: Technology and Law - Selected problems / [ed] Prof. dr. dr. hc. Ulfrid Neumann, Frankfurt am Main: Goethe Universität , 2011, s. 396-397Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  EU-regulation stipulates that all EU-passports should contain twofingerprints of the bearer embedded in an RFID-chip in the cover of the passport. The Netherlands, however, takes fourfingerprints, and next to embedding them in an RDIF-chip in the cover of a passport they are stored in one centralised database which is directly accessible for law enforcement and security services.

  A number of general cases voicing complaints about the mandatory storage of four fingerprints in a centralised database have been filed at lower courts, none of which have been declared admissible up to now. Next to that several cases of people refusing to give fingerprints are in courts at the moment.

  In my presentation I will give an overview of both the EU- and Dutch-legislation and elaborate on the different cases in court at the moment.

 • 22.
  Wahlström, Birgitta
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Barns inflytande i förskolan: En studie om pedagogers erfarenheter om barns inflytande i förskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 22 av 22
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf