Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 537
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Ahlbom, Lars
  et al.
  Blomqvist, Helene
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Eggehorn, Ylva
  Paillard, Jean
  Mystik och gudsbilder hos Sven Delblanc2002Bok (Refereegranskat)
 • 2.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”En måste dö för folket för att icke hela folket skulle förgås”: Syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs verk En berättelse från kusten2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att studera syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs roman En berättelse från kusten (1961). Huvudsakligen studeras hur motivet gestaltas i romanen, hur berättelsen leder till förföljelser och det slutliga offrandet samt hur syndabocksmotivet kan relateras till romanhelheten. Jag diskuterar begreppet syndabock utifrån den franska teoretikern René Girard kriterier och stadier. Resultatet visar att kriterierna har uppfyllts och att Girards tre stadier också förekommer i romanens samhälle. Till en början drabbas barn från nästan varje familj av en dödlig sjukdom och det får samhället att långsamt kollapsa. Frustrationen hos folket övergår i ett sökande efter orsaken till sjukdomen, dock inte den verkliga orsaken, snarare ett brott och någon att anklaga. Någon, är inte vem som helst, utan personen har tydliga offermarkörer. Syndabocken Merete är både socialt och fysiskt avvikande och det gör henne till den perfekta syndabocken. Resultatet visar att hennes död blir en rituell försoning som avslutar det rådande kaoset och friar folket får deras skuldkänslor. Motivet är också en del av en större försoningstematik, nämligen ett mönster som kräver lidande och stora uppoffringar för att nå försoning. Både staden och klostrets återupprättelse kräver offrande och både Merete och Apelone lider och dör för att inte hela samhället ska förintas.

 • 3.
  Andersson, Emmelie
  Karlstads universitet.
  Ett rop på hjälp eller Pojken som kallades det-trend?: En studie om elevers och svensklärares syn på självutlämnande texter2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Text i tolkning: Berättarteknisk analys av Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att göra en berättarteknisk analys av Almqvists roman Drottningens juvelsmycke. Jag har i denna analys utgått från de begrepp som Gérard Genette presenterar i sin bok Narrative discourse och provat om de kan beskriva berättartekniken i Drottningens juvelsmycke. Jag har i uppsatsen också, ganska kortfattat, tagit upp en del andra aspekter av boken. Bland annat har jag berört romanens huvudkaraktär Tintomara, bokens genre och bokens grundläggande tema.

  Det jag har kommit fram till är att Drottningens juvelsmycke uppvisar en mycket komplex berättarteknik. Ett av de mest uppenbara och intressanta greppen i boken är blandningen av episk och dramatisk framställningsform. Även om det dramatiska berättandet innebär en del problem när det gäller en berättarteknisk analys så går flera av Genettes begrepp att applicera även på dessa avsnitt. Min slutsats blir att Genettes begrepp går mycket bra att använda för en berättarteknisk analys av Drottningens juvelsmycke. Trots att jag i uppsatsen har kunnat identifiera ett antal berättartekniska grepp i romanen så är den dock alltför komplex för att kunna beskrivas enbart med dessa begrepp. Jag skulle faktiskt vilja säga att den är för komplex och har en alltför tät handling för att, tillfredsställande, kunnas beskrivas med några begrepp. Drottningens juvelsmycke måste istället upplevas.

 • 5.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Selma Lagerlöf: Hämnden och kärleken i Löwenskölscykeln2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
 • 6. Andersson, Jonas
  Bekämpning av ondska föder ondska2007Ingår i: Svenska Dagbladet, Under strecket 02.09.2007Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 7. Andersson, Jonas
  Den förste mördaren som helig bödel: Om våldets roll i berättelsen om Kain och Abel2005Ingår i: / [ed] Ole Davidsen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag , 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 8. Andersson, Jonas
  Med vems ögon betraktar vi samtiden?1999Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 9. Andersson, Jonas
  Rivalitet, våld, revolt: Kain och Abel hos Willy Kyrklund, Bengt Anderberg, Lars Gyllensten2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10. Andersson, Jonas
  Satan får upprättelse i ny biografi2007Ingår i: Svenska Dagbladet, Under strecket, 10.03.2007Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Andersson, Sofia
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Den litterära kanon: Fyra svensklärarstudenters inlägg i debatten2009Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

   

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensklärarstudenter ställer sig till en fastställd nationell kanon, vilken litteratur de vill förmedla till sina framtida elever samt vilka faktorer som påverkar vid texturval.

  Undersökningen utgörs av en kvalitativ studie där den halvstrukturerade forskningsintervjun använts som metod. Fyra svensklärarstudenter, två manliga och två kvinnliga, har intervjuats enskilt och spelats in. Det låga antalet informanter förhindrar att en generalisering görs.

  De teoretiska ingångarna innefattar debatten om kanon i media, där olika sidor lyfts fram, samt hur kanon tog sig uttryck i skolan förr och hur den gör det i dagens skola. Till sist belyses problematiken kring kanon, och frågan lyfts om vem som egentligen ska bestämma den.

  Undersökningen visar att svensklärarstudenterna inte ställer sig positiva till en litteraturlista på nationell nivå, utan att de vill förmedla blandad litteratur som eleverna kan relatera till. I undersökningen nämnde svensklärarstudenterna att man som blivande lärare måste ha ett klart syfte med sin litteraturundervisning, och att det kan legitimera i stort sett all litteratur. Att svensklärarstudenternas egna läserfarenheter lyser igenom i deras lärarroller, är något som kan urskiljas i undersökningen.

   

   

 • 12.
  Andersson, Tim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Karlstads universitet.
  Kille och kär: En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är primärt inga komma-ut romaner utan fokus ligger på hur det är att träffa första kärleken och känslorna kring det. I analysen framträder tre centrala teman: Identitet, homosexuellas situation och samhället och kulturens påverkan. Protagonisterna konstruerar sin identitet i samband med nära vänner, estetiska uttryck, miljö och kroppen. 

   

  Arbetet har också ett didaktiskt syfte där de efterfrågats en större medvetenhet kring ämnet sexuell läggning och identitet i skolan och utgår från litteraturdidaktikerna Louise M. Rosenblatt och Gunilla Molloy.

 • 13.
  Arvidsson, Lillemor
  IT-gymnasiet, Örebro.
  I spänningsfältet mellan två läsarter2009Ingår i: Vägar till språk och litteratur / [ed] Solveig Granath, Björn Bihl och Elisabeth Wennö, Karlstad: Karlstads universitet , 2009, s. 23-32Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Asker, Rebecca
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Money and Love in Jane Austen’s Pride and Prejudice2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the late 18th century, it was not uncommon that a middle class woman had to choose if her marriage should be based on love or money. Since women often depended on either a husband or male relatives to support them, marriage was a way to avoid economic hardship.

  Pride and Prejudice gives many examples of women in this situation, and it is evident that both men and women are affected by economy and social class in their choice of a partner. The purpose of this essay is therefore to look closer on how the courtships in the novel are influenced by economy and class. Some characters are greedy and believe that wealth and an upper class life equals happiness. The wealthy man Mr. Darcy becomes suspicious of women and believes that they are only after his money. Women are also seen as commodities; wealthy men expect to be able to marry whomever they like regardless of the woman’s feelings.        

  I will show that there are three main types of marriages in the novel: marriages based on financial considerations, marriages based on infatuation, and marriages combining love and money. Marriages based on financial considerations are not ideal since emotional needs are not often fulfilled. However, in some cases it might be a solution for women who do not have the time to wait for a romantically and economically fulfilling marriage. Marriages that include no financial considerations at all are not ideal since a stable economy is important to live happily. In the essay, I will show that the most ideal marriages are those who combine both love and money, as they ignore neither emotional needs nor economy.

 • 15.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  A Reader’s Bogey?: the Uncanny and the Reading Process2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  A Reader’s Bogey?: The Uncanny and the Reading Process2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Ethics, Aesthetics and Identity in Global Crises: Satire and Discourse in Grönköpings Veckoblad2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The point of departure of this presentation is how contemporary concerns, hatred and threats are reflected in the Swedish satire journal Grönköpings Veckoblad (Grönköping Weekly Bulletin). GV has been published independently since 1916 and reflects events and trends in Sweden, as well as in the world, as if they had happened in the small fictional town “Grönköping”. Through some breif examples, I discuss how aesthetical and ethical aspects of satire correlates with local and global issues. It will be argued that Grönköpings Veckoblad assumes a double position in a contemporary self-understanding. On the one hand, the mode of satire tends to be threat-reducing and familiarizing. GV presents a world that is home-like, unchangeable, free of crises. On the other hand, GV constantly attacks otherness, i.e. disastrous vices of individuals, institutions and phenomenon. The satire’s embed critique implicates an ideal nation: how Sweden ought to be and how citizens ought to behave. The ideal is, to a large part, governed by a conservative-liberal moral. Yet, GV has no default ideology. The journal deconstructs one fallible society and construct a new prevailing society – that also, of course, is nothing but a chimera. Seemingly, the satirist’s play of negations ends up in a balancing act, also characteristic for a clichéd image of Sweden as a country of moderateness.   

   

 • 18. Aspenberg, Karin
  Ett tematisk-kritiskt perspektiv på Ola Hanssons Sensitiva amorosa och Paul Anderssons Elegi över en förlorad sommar2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 19. Aspenberg, Karin
  Husserls epoché: Exempel på litterär praktik2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Intets fenomen i Strindbergs värld2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsning och hjärnspöken: om tomhetsbegreppets kommunikativa funktion hos E T A Hoffmann2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Rather the film than the book?: A reception study on gaps in text and film2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Rom, ruiner, revolt: Strindberg och Marinetti2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 24. Aspenberg, Karin
  Stilen som kunskapsmedel hos Strindberg2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 25. Aspenberg, Karin
  Strindberg bakom maskerna: om det dramatiska subjektet i Fröken Julie2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 26. Aspenberg, Karin
  Strindberg, lyckan och intet: en kommentar till Tjänstekvinnans son och Fröken Julie2011Ingår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, nr 3-4, s. 336s. 63-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 27. Aspenberg, Karin
  Strindberg och Intet: en fenomenologisk kommentar till Tjänstekvinnans son2006Ingår i: Strindbergiana / [ed] Per Stam, Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2006, s. 82-94Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 28.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Strindbergs värld: En tematisk författarskapsläsning2012Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  August Strindbergs verk är inte bara berättelser om yttre förhållanden och objekt, de är också uttryck för ett skapande medvetande. Genom närläsningar av sex stilmässigt representativa verk, däribland Fröken Julie och Inferno, frilägger Karin Aspenberg i denna studie en provisorisk föreställning av medvetandets erfarenhetsvärld och bryter ny mark inom Strindbergsforskningen. Studiens syfte är att söka författaren i den litterära texten, inte i en objektiv verklighet. Verket är allt, upphovsmannen saknar betydelse. Att belysa sambanden mellan subjekt, språk och värld i Strindbergs litterära oeuvre är möjligt tack vare metoden tematisk kritik. Utmärkande är en filosofisk förankring i hermeneutiken och fenomenologin. Aspenberg visar på att Strindberg i sitt skrivande är djupt involverad i en kamp med tillvarons villkor, inte minst en fundamental upplevelse av tomhet. På så vis lyckas hon följa en på ytan dold strategi och samtidigt problematisera textens ideologiska budskap. Strindbergs författarskap kan förstås som ett existentiellt projekt att dels inför läsaren konstruera en logiskt grundad författarimage, dels söka en lösning på tillvarons intighet.

 • 29.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  The Power of Nothing: On Gaps in Literature and Film2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The Strindberg Legacy - Panel of young scholars on Strindberg studies today: On Strindberg's world. A thematic reading of an authorship2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Writing as an existential project: On Strindberg’s imaginary world through a phenomenological-hermeneutical perspective2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Writing as an existential project: remarks on Strindberg’s imaginary world through a phenomenological perspective2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Aspenberg, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Wallin Wictorin, Margareta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Bildernas språk, språkets bilder: Transformationer och estetisk-kommunikativa funktioner i Selma Lagerlöfs (serie)roman En herrgårdssägen2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vår kulturella kontext genomkorsas av transfererade berättelser, teman och motiv. I spåren av ökad digi-talisering och teknisk utveckling pågår konstant mediala överföringar av språkliga och bildliga uttryck. Att skriven fiktion överförs till andra medier är numera vanligt. I det avseende var Selma Lagerlöf en föregångare. Redan i början av 1900-talet lät hon flera av sina berättelser bli film. Idag är också den teck-nade serieromanen aktuell. Ett exempel på det är att Lagerlöfs roman En herrgårdssägen, från 1899, över-fördes till serieroman av Marcus Ivarsson och gavs ut 2013. Även i Ivarssons version, i kombinationen av bilder och text, framhävs teman som kärlekens och konstens kraft, avgrundsdjup sorg och själsligt utanförskap. Men hur skildras detta i ord och bild i de två medierna litterär roman respektive tecknad serieroman? Vad är mediespecifikt och vad är medieneutralt? Vad lämnas åt läsaren att själv tolka in eller sakna i berättelsen och hur kan dessa luckor förklaras?

  Syftet med detta paper är att studera de två medieringarna av En herrgårdssägen. Teoretiska utgång-spunkter är transmedialitet och adaption (Elleström och Hutcheon). Dessa begrepp är viktiga eftersom studiet av överföringen av ett narrativ från ett medium till ett annat markerar karaktären och funktionen i ett medium jämfört med det andra, och kan ge olika typer av estetisk effekt. En annan utgångspunkt är den receptionsestetiska. Inriktningen hör till den gren av läsarorienterade teorier som har en fenomenol-ogisk inriktning. Den delar uppfattningen att berättelser till sin natur är fulla av luckor eller tomrum som vi som läsare måste/behöver/har möjlighet att fylla i om vi skall kunna skapa mening utifrån vad vi läser eller ser. (Ingarden, Iser, Abbott, Wolff). En litterär text, exempelvis, kräver läsarens aktiva medverkan, eftersom den präglas av en hög grad av obestämbarhet. Samma sak gäller serieromaner, där luckor existerar såväl mellan som inom de tecknade serierutorna.

 • 34.
  Axelsson, Jan
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  New Times, New Heroes: Ambiguity, Socio-Political Issues and Post Modernism in Frank Miller's Graphic Novel The Dark Knight Returns2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Frank Miller’s The Dark Knight Returns is one of the first graphic novels to redraw the map for this kind of literature but perhaps first and foremost for the characteristics of superheroes and villains. It is a story which we have read before in the sense that Batman, the eternal crime fighter, chases his arch enemies Two Face and the Joker, but it is also a new story in which we meet an ambiguous and complex superhero. Batman has become an old man tormented by his past, in which his side kick Robin died, and the present, where he is forbidden to operate under his alias. It is also a story of a corrupt and inept government and its errand boy, Superman.  In my analysis I have focused on how Miller has changed the superhero and made him more complex than we are used to see. For instance does a super hero have to have superpowers or is it enough to be super-potential?  Furthermore I will show how socio- realism and socio-political issues, such as a corrupt government, have crossed over to comics. My conclusion is that this old Batman has gone from a young crime fighter to an old anarchist and altruist. The fact is that there are no clear borders or lines between good or bad, crime fighter and villain, the characters, and comics, are no longer in black and white but more brought forth in different shades of grey.  

 • 35.
  Backman, Rebecka
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Feministiska budskap hos Jane Austen: En studie av samhällskritik i Northanger Abbey och dess relevans som undervisningsmaterial i kursen svenska 22019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes mest humoristiska och ironiska verk. Den är inte en av hennes mest omtalade eller kändaste romaner men det är, med mina egna ord, en av de mest underskattade av hennes romaner. I Northanger Abbey reflekteras de faktiska klasskillnader, könsroller och könsförväntningar som fanns i Englands samhälle under hennes samtid. Med hjälp av genusteori med en biografisk förankring undersöker denna uppsats hur Austen använder satir för att kritisera samhället. Genom en djupgående analys av romanen finner uppsatsen att samhällskritik kan skönjas, där kvinnans förutsättningar, roll och ställning, sociala konventioner, patriarkatet och samtidens populära genre gotiken kritiseras. Uppsatsen kommer fram till att Austen använder humor, ironi och parodi som ett verktyg för att kunna säga vad som var offentligt otillåtet och romanen kritiserar därmed samhällsnormerna. Austen har skrivit en roman som innefattar ett flertal budskap och visar feministiska förtecken då hon tar ståndpunkt för kvinnors rättigheter och ställning. Genom dess rika omfång visar sig Northanger Abbey vara ett lämpligt material att använda i skolan för att främja elevernas utveckling och lärande, i muntlig likväl som skriftlig form.      

 • 36.
  Berglund, Maria M.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Värv och verk: Förnyelse och tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från tillkomst till tryckt bok2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Baksidestext

  Litteraturhistorien var länge en historia som handlade övervägande om manliga författare.

  Det litteraturhistoriska översiktsverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria, som publicerades i fem band 1993–1998, skrevs med en uttalad ambition att förändra sådana skevheter. Bakom verket låg en stor projektgrupp om drygt 160 nordiska litteraturforskare, och resultatet av deras arbete är ett spännande och mångfaldigt verk.

  På vilka områden står Nordisk kvinnolitteraturhistoria för ett annat sätt att skriva litteraturhistoria, jämfört med de översiktsverk som det utgjorde en kritik emot? På vilka områden gör det inte det? Hur togs detta uttalat kanonkritiska verk emot när det publicerades? Och vilka bakomliggande faktorer i projektets tillblivelse och genomförande kan förklara resultatet av arbetet?

  I avhandlingen Värv och verk undersöker Maria M. Berglund ett hittills outforskat arkivmaterial från arbetsprocessen bakom Nordisk kvinnolitteraturhistoria och ett hundratal recensioner från receptionen av verket, och ställer detta i relation till aspekter av förnyelse och tradition i de färdiga publicerade banden.

   

 • 37.
  Bergman, Catharina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Vrede och solidaritet som motstånd: I Jenny Wrangborgs Vad ska vi göra med varandra och Anneli Jordahls Som hundarna i Lafayette Park2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis explores two literary texts written from a female working class perspective: Vad ska vi göra med varandra, a poetry collection by Jenny Wrangborg and Som hundarna i Lafayette Park, a novel by Anneli Jordahl. My aim for this thesis was to find out what kind of function war, seeking refuge, fighting for freedom, as well as experiences of these phenomena, have in the studied works. The categories class, gender, ethnicity and race have been interpreted through intersectional theories. The literary works have also been discussed by using concepts such as respectability, identification, alienation, solidarity, identity, wrath and cynicism. In conclusion, the study shows that the narrators identify themselves on basis of class to a greater extent than gender, and they use the experiences of other ethnicities and non-whites for comparisons with working class experiences as well as to create a common ground of solidarity. In addition, wrath appears as an important motive power in these works. Furthermore, the works got report book characteristics and lend voice to non-privileged groups of people, depict nuanced images of the alienation concept and show that dignity and solidarity can be used as rebellion against a cynical contemporary.

 • 38.
  Bergman, Frida
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Darra och skaka häxorna är tillbaka?: Häxan i tre nordiska fantasytexter för barn och ungdom2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Den här uppsatsen handlar om hur häxan tecknas i Cirkeln av Sara Elfgren och Mats Strandberg, Vildhäxa: Eldprovet av Lene Kaaberøl och De stulna Barnen, Fly Sol Fly och Magiska krafter av Jo Salmson. Utgångspunkten är häxan, som under sjuttiotalets kvinnorörelse gjordes till feministisk ikon, och vad som händer med hennes feministiska potentialer när hon nu tecknas i populärlitterära texter skrivna för barn och ungdom. Dessa texter är utgivna under år 2011 och kan sägas vara en del av en mer generell häxtrend under detta år.

       I de här berättelserna tecknas den goda häxan som mångt och mycket är byggd på befintlig mytologi kring häxan, men som även är helt friställd från den.

       Häxans främsta funktion är inte att teckna en feministisk superhjälte utan att belysa temat om den andra på olika sätt. I dessa texter får flickan en ny roll som häxa, den andra, där denna roll oftast tecknas som ett problem. Den goda häxan måste idka självkontroll på sin kraft, men de onda karaktärerna tillåts omfamna sina potentialer som den andra.

       Slutstaten är att i dessa texter berövas häxan, genom olika normaliseringsstrategier, på sin makt och därmed på sina feministiska potentialer.

 • 39.
  Bergman, Malin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Två olika versioner av Ett öga rött: En studie i intermedialitet2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Bergström, Anna
  Karlstads universitet.
  Kusligheter: En studie av det kusliga och det fantastiska i Jo Nesbøs Snömannen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Bergvall, Åke
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  A Narrative of the captivity and restoration of Mrs. Mary Rowlandson as Augustinian Confession2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Bergvall, Åke
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Apocalyptic History and the Protestant Cause in Sir Philip Sidney’s Revised “Arcadia” by Barbara Brumbaugh.2020Ingår i: Renaissance quarterly, ISSN 0034-4338, E-ISSN 1935-0236, Vol. 73, nr 2Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 43.
  Bergvall, Åke
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Apocalyptic Imagery in Fritz Lang’s Metropolis2012Ingår i: Literature film quarterly, ISSN 0090-4260, Vol. 40, nr 4, s. 246-257Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 44.
  Bergvall, Åke
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Review of E. L. Saak, Creating Augustine: Interpreting Augustine and Augustinianism in the Later Middle Ages2013Ingår i: Renaissance quarterly, ISSN 0034-4338, E-ISSN 1935-0236, Vol. 66, nr 1, s. 169-70Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 45.
  Bergvall, Åke
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Review of Reading Augustine in the Reformation: The Flexibility of Intellectual Authority in Europe, 1500-1620 by Arnoud S. Q. Visser (New York: Oxford UP, 2011).2012Ingår i: The Catholic Historical Review, ISSN 0008-8080, E-ISSN 1534-0708, Vol. 98, nr 1, s. 111-112Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 46.
  Bergvall, Åke
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Review of Christopher Tilmouth, Passion’s Triumph over Reason: A History of the Moral Imagination from Spenser to Rochester2012Ingår i: Clio - A Journal of Literature History & the Philosophy of History, ISSN 0884-2043, Vol. 41, nr 3, s. 400-404Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 47.
  Bergvall, Åke
  et al.
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten. Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Mithander, Conny
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Leffler, Yvonne
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Berättelse i förvandling: Berättande i ett intermedialt och tvärvetenskapligt perspektiv2000Bok (Refereegranskat)
 • 48.
  Bergvall, Åke
  et al.
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Tyrberg, AndersWennö, Elisabeth
  Berätta för att förstå?: Sju essäer2006Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Essäerna vill fördjupa vår insikt om att varken berättande eller läsande är oskyldiga handlingar när vi söker kunskap om oss själva och vår värld.

 • 49.
  Björkman, Therese
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Om barnböcker som material i undervisning om främlingsfientlighet: Kan berättelserna skapa eller förebygga främlingsfientlighet?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Today’s society is multicultural which can lead to racism and prejudices. Racism is created by prejudices and values. These values and prejudices are passed on to the children through media parents and/or society. The children then make these values to their own. To prevent racism everybody has to be involved. School is a place where the teachers can start to prevent racism by for example using books that is related to the subject. By reading and talking about the books, the children get the opportunity to learn about others opinions and thoughts on racism. The teacher can start by discussing what happens in the book and then more on to talking about questions from real life. Children that are given the opportunity to discuss racism are given a better chance to understand and change their values and prejudices.

 • 50.
  Blomqvist, Helene
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  - At veta hvad man skal döma: Sven Delblancs Änkan som exempel på genrefrågans betydelse vid texttolkning2003Ingår i: Att fånga världen i ord. Litteratur och livsåskådning - teoretiska perspektiv / [ed] Bråkenhielm/Pettersson, Skellefteå: Norma , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
1234567 1 - 50 av 537
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf