Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 190
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Even
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Motivation till läsförståelse: Hur utvecklar man som lärare motivation hos elever till läsförståelse i svenskämnet?2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur man som svensklärare kan utveckla motivation hos gymnasieelever till läsförståelse i svenskämnet. I det ingår att visa på attityder, uppfattningar, likheter och skillnader hos båda målgrupperna i koppling till läsförståelse, läsning och motivation. Likaså undersöks vad gymnasieelever respektive svensklärare har för läsvanor i och utanför gymnasieskolans verksamhet. Kön är en underliggande faktor som också undersöks i samband med de tidigare nämnda målgrupperna. Två enkäter förmedlades till gymnasieelever och svensklärare där de fick besvara kvalitativa och kvantitativa frågor med ett fokus på motivation till läsförståelse utifrån olika perspektiv. Resultatet visade att det finns olika metoder, som till exempel variation av litteratur och ett engagerande förhållningssätt, som lärare kan använda för att utveckla motivation hos gymnasieelever till läsförståelse i svenskämnet. Båda målgrupperna anser att ett aktivt deltagande hos den andra parten i klassrummet är viktigt för att utstråla motivation gentemot läsförståelse och läsning. Majoriteten av gymnasieeleverna och svensklärarna har en positiv attityd till de ovanstående områdena med synpunkten att det är viktigt att läsa och förstå olika texter för att som läsare får man nya tankar och perspektiv samt ett ökat ordförråd. Likaså har gymnasieelever och svensklärare olika synpunkter på hur de upplever och om de är motiverade till delmoment i svenskämnet som berör läsförståelse och läsning. Ett exempel är att båda områdena är viktiga för att elever ska kunna utvecklas positivt inför sitt framtida arbetsliv eller sina framtida studier. Trots varierade läsvanor i och utanför gymnasieskolans verksamhet, eftersom elever föredrar tonårsböcker medan lärare tycker mer om sakprosa, ser majoriteten av båda målgrupperna det positiva med läsning och läsförståelse.

 • 2.
  Abrahamsson, Even
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Ungdomsspråk: Elevers och lärares attityder till samt användning av ungdomsspråk i och utanför skolans verksamhet med fokus på muntlig språkproduktion i svenskämnet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att, utifrån olika exempel på ungdomsspråk, undersöka gymnasieelevers och svensklärares attityder till samt användning av ungdomsspråk i och utanför gymnasieskolans verksamhet med ett fokus på muntlig språkproduktion i svenskämnet. Vidare utreder uppsatsen om det finns likheter och skillnader mellan gymnasieelevers och svensklärares användning av ungdomsspråk samt vad för attityder de har till det. Uppsatsen visar också på om och hur gymnasieelevers prestationer i svenskämnet påverkas av deras användning av ungdomsspråk. Dessutom undersöks gymnasieelevers och svensklärares uppfattning om det ovanstående och om motpartens användning av ungdomsspråk. Två underliggande faktorer, det vill säga kön och ålder, undersöks också i koppling till de ovannämnda målgrupperna. Två enkäter distribuerades till gymnasielever och svensklärare vid en gymnasieskola där de fick besvara kvalitativa och kvantitativa frågor angående attityder till och användning av ungdomsspråk. Resultatet visade att gymnasieelever använder ungdomsspråk mer än svensklärare, både i och utanför gymnasieskolans verksamhet, exempelvis genom slang, svordomar och diskurspartiklar. Båda målgrupperna har olika attityder till ungdomsspråk där svensklärare kan se det som begränsande medan gymnasielever anser att det skapar gemenskap. Svensklärare och gymnasieelever har också varierande åsikter om huruvida elevers användning av ungdomsspråk påverkar deras prestationer i svenskämnet. Dock anser majoriteten av dem att det har en negativ inverkan. Likaså finns det både likheter och skillnader hos båda målgruppernas uppfattning av motpartens användning av ungdomsspråk. Det visas till exempel genom att svensklärarna anser att ungdomsspråk kan vara innovativt medan gymnasielever uttrycker att det är pinsamt om deras lärare försöker använda ungdomsspråk i klassrummet.

 • 3.
  AL Salti, Rawan
  Karlstads universitet.
  Politeness strategies in the film North and South2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Politeness theory, developed by Brown and Levinson, has been applied to literature in linguistic research for in-depth analysis of discourse, whether written or spoken. Based on my understanding of politeness and the different politeness strategies suggested in the literature, this paper analyzes the different strategies mostly used by the main characters of the televised version of the novel North and South (1855), written by Elizabeth Gaskell, by focusing on some parts of the conversations in the televised version (2004), in terms of gender, social class and situation. The result shows that the film characters mostly resort to on-record and positive politeness strategies, while negative politeness and off-record strategies are less used in the conversations, which supports the story ambition to bridge gender and social gaps. The analysis demonstrates that much of our understanding of character motives in a novel/film relies on the way politeness strategies credibly reflect our experience and how strategies in interaction commonly work as theoretically described.

 • 4.
  Albury, Nathan
  et al.
  Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Eisenchlas, Susana A.
  Griffith University, Australia.
  Schalley, Andrea C.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013). Griffith University, Australia.
  Cultural heritage is a child's right, so let's celebrate International Mother Language Day2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5.
  Allansson, Jimmy
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom: An investigation of the translation of Swedish compound nouns into English using Google Translate2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att undersöka hur sammansättningar på svenska behandlas av maskinöversättningsprogrammet Google Translate. För att bedöma vilka som var de vanligaste typerna av felöversättningar översattes först olika texter med programmet. Sammansättningarna listades sedan och analyserades, och felöversatta sammansättningar kategoriserades efter typ av felöversättning. Undersökningen utgick vidare från hypotesen att frekvensen av ett sammansatt ord skulle påverka sannolikheten för en korrekt översättning. För att testa denna hypotes gjordes sökningar på orden i en svensk korpus för att få en uppfattning om hur vanligt förekommande sammansättningarna är. Resultaten visar att felöversättningarna kunde kategoriseras som fyra olika typer, och att de vanligaste typerna var att ett led i sammansättningen utelämnades samt att återkommande sammansättningar var inkonsekvent översatta. Hypotesen att sammansättningar med hög frekvens i korpusen skulle bli korrekt översatta och sammansättningar med låg frekvens inkorrekt översatta, kunde inte entydigt bekräftas eller vederläggas. Det fanns vissa indikationer på en koppling mellan frekvens och översättning, dock var dessa inte tydliga nog för att hävda att ett klart samband existerar.

 • 6.
  Almang, Jan
  Arvika, Sweden.
  An Argument for Shape Internalism2017Ingår i: Erkenntnis, ISSN 0165-0106, E-ISSN 1572-8420, Vol. 82, nr 4, s. 819-836Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is a defense of an internalist view of the perception of shapes. A basic assumption of the paper is that perceptual experiences have certain parts which account both for the phenomenal character associated with perceiving shapes-phenomenal shapes-and for the intentional content presenting shapes-intentional shapes. Internalism about perceptions of shapes is defined as the claim that phenomenal shapes determine the intentional shapes. Externalism is defined as the claim that perceptual experiences represent whatever shape the phenomenal shape reliably tracks. The argument against externalism proceeds in three steps. First, it is argued that phenomenal shapes are modality specific, such that a phenomenal shape that features in a visual perceptual experience cannot feature in a haptic perceptual experience, and vice versa. Second, it is argued that intentional shapes are amodal. Third, it is argued that externalism is incompatible with the fact that phenomenal shapes are modality specific and intentional shapes amodal.

 • 7.
  Almang, Jan
  Gothenburg University, Göteborg, Sweden.
  Perceptual Transparency and Perceptual Constancy2014Ingår i: Husserl Studies, ISSN 0167-9848, E-ISSN 1572-8501, Vol. 30, nr 1, s. 1-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A central topic in discussions about qualia concerns their purported transparency. According to transparency theorists, an experience is transparent in the sense that the subject having the experience is aware of nothing but the intended object of the experience. In this paper this notion is criticized for failing to account for the dynamical aspects of perception. A key assumption in the paper is that perceptual content has a certain temporal depth, in the sense that each act of perception can present an object as extended in time and that objects can be perceived as persisting through time. An object that is seen as persisting through time is often seen as constant and unchanging, even though the presentation of it is changing. In this paper it is argued that in order to account for these cases of perceptual constancy, we must distinguish between the awareness of having perceived that an object has a property at a certain point in time, and perceptually intending that it has that property at that point in time. Consequently, we must in at least some instances be aware of something more than the object of the experience. But precisely this distinction is rejected by the transparency theory.

 • 8.
  Almang, Jan
  Gothenburg, University.
  TENSE AS A FEATURE OF PERCEPTUAL CONTENT2014Ingår i: Journal of Philosophy, ISSN 0022-362X, E-ISSN 1939-8549, Vol. 111, nr 7, s. 361-378Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 9.
  Almang, Jan
  Gothenburg University, Sweden.
  The Causal Self-Referential Theory of Perception Revisited2013Ingår i: Dialectica, ISSN 0012-2017, E-ISSN 1746-8361, Vol. 67, nr 1, s. 29-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is a paper about The Causal Self-Referential Theory of Perception. According to The Causal Self-Referential Theory as developed by above all John Searle and David Woodruff Smith, perceptual content is satisfied by an object only if the object in question has caused the perceptual experience. I argue initially that Searle's account cannot explain the distinction between hallucination and illusion since it requires that the state of affairs that is presented in the perceptual experience must exist in order for the perception to be veridical. Smith's account is interestingly different in that the descriptive content, i.e. the content that presents the perceptual object as having certain properties, does not determine the object of the experience. His account consequently does not require that the state of affairs that is presented in perception exists in order for the perception to have an object. Smith argues instead that perceptual reference is determined by a specific kind of demonstrative content. In this paper it is argued that Smith's account of demonstrative content is too indeterminate and in certain circumstances prescribes the wrong object. It is subsequently argued that the theory of demonstrative content can be modified so as to avoid these consequences. This modification involves deriving the conditions of satisfaction of seeing an object from the conditions of satisfaction of seeing the shape of the object, where the shape of the object is conceived of as a particularized property, what is also called a trope'.

 • 10.
  Almang, Jan
  University West, Trollhättan, Sweden; University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Time, Mode and Perceptual Content2012Ingår i: Acta Analytica, ISSN 0353-5150, E-ISSN 1874-6349, Vol. 27, nr 4, s. 425-439Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Francois Recanati has recently argued that each perceptual state has two distinct kinds of content, complete and explicit content. According to Recanati, the former is a function of the latter and the psychological mode of perception. Furthermore, he has argued that explicit content is temporally neutral and that time-consciousness is a feature of psychological mode. In this paper it is argued, pace Recanati, that explicit content is not temporally neutral. Recanati's position is initially presented. Three desiderata for a theory of time-consciousness are subsequently introduced. It is then argued that a theory locating time-consciousness as a feature of psychological mode will fail to satisfy these desiderata. In the last section the intentionality of memories is discussed. Using the notion of shiftable indexical, it is argued that memories have the same explicit content as perceptions, but that they nevertheless can have different conditions of satisfaction since they are entertained in different modes.

 • 11.
  Almang, Jan
  Gothenburg University, Sweden.
  Two Kinds of Time-Consciousness and Three Kinds of Content2013Ingår i: Axiomathes, ISSN 1122-1151, E-ISSN 1572-8390, Vol. 23, nr 1, s. 61-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the distinction between perceiving an object as extended in time, and experiencing a sequence of perceptions. I argue that this distinction cannot be adequately described by any present theory of time-consciousness and that in order to solve the puzzle, we need to consider perceptual content as having three distinct constituents: Explicit content, which has a particular phenomenal character, modal content, or the kind of content that is contributed by the psychological mode, and implicit content, which lacks phenomenal character. These notions are then further clarified and related to each other.

 • 12.
  Almerfors, Håkan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Preposition and article usage in learner English: An investigation of negative transfer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De sätt som någons första språk påverkar hans eller hennes andra språk så att fel uppstår, det vill säga negativ språköverföring (negative transfer), är ett ämne som har fått mycket uppmärksamhet inom forskning kring språkinlärning. Tidigare studier har visat på hur negativ språköverföring orsakar många fel. Det primära syftet i denna uppsats är att undersöka artikel- och prepositionsfel i skrift hos svenska elever som lär sig engelska och att diskutera dessa fel i relation till negativ språköverföring. Det sekundära målet är att jämföra hur negativ språköverföring yttrar sig hos svenska och portugisiska elever som lär sig engelska.

  Den första delen av denna uppsats, som även är huvuddelen, är en korpusundersökning av 80 uppsatser skrivna av högstadieelever. Den andra delen är ett flervalstest som konstruerats för att provocera fram språköverföringsfel. Deltagarna var högstadie- och gymnasieelever från Sverige och Brasilien. Resultaten från korpusundersökningen stämmer i stor utsträckning överens med vad tidigare forskning visat, till exempel att det är vanligare att fel uppstår med bestämda artiklar än med obestämda artiklar och hur bestämda artiklar och tillsammans med generiska nominalfraser tenderar att generera negativ språköverföring. Korpusstudien visar också på hur felaktigt utbyte (substitution) var det vanligaste prepositionsfelet och att många språköverföringsfel förmodligen orsakats av direkta översättningar från svenska. I analysen av resultateten från flervalstestet kunde graden av inflytande från första språket på enskilda fel påvisas. Sammantaget avslöjar undersökningen i denna uppsats på flera aspekter av negativ språköverföring som troligen ej uppenbarats om enkom elever med ett förstaspråk inkluderats, detta eftersom det är i jämförelsen mellan engelska-elever med olika förstaspråk som de mest intressanta resultaten framkommer.

 • 13.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem?: En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. I syfte att finna artiklar beträffande dom-debatten testades flertalet olika söksträngar i sökverktygets sökfält. Till sist resulterade söksträngarna och fraserna ”de och dem”, ”de/dem” och ”dom-debatten i flest träffar. Utifrån ett antal urvalskriterier återstod totalt 26 artiklar. Under motsvarande tidsperiod undersöks även vilket av dessa pronomen som används mest i skrift: talspråksformen dom eller skriftspråksformerna de och dem, med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp. Detta för att kunna se ett samband mellan argumenten som förekommer i dagens debatt och det faktiska bruket. Vidare jämförs också resultaten med Språkrådets rekommendation beträffande dessa pronomen. Resultaten i den här studien redovisar alltså temperaturen på debatten i media och pronomenens statistiska användning, som sedan leder till slutsatser om det rådande de/dem/dom-klimatet. Undersökningen visar att de och dem enligt statistik används mer frekvent än dom i skrift. Det kan också konstateras att det förekommer fler argument som stöder ett fortsatt bruk av de och dem i media under de senaste tre åren jämfört med argument som stöder en dom-reform i media under motsvarande period.

 • 14.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Understanding the 'mess' in text messages: An analysis of humorous text message exchanges shared in social media platforms2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet ‘mess-förstånd’ har på senare tid cirkulerat på Internet och är nu så allmänt förekommande att det är inkluderat i Urban Dictionary. Mess-förstånd är en ordvits för missförstånd som förekommer på Internet. Att lägga upp sina egna eller andras misslyckade konversationer och/eller typografiska fel har utvecklats till ett populärt sätt att dela humor via olika plattformar på Internet. Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilka lingvistiska mönster av SMS-missförstånd som finns, med speciell betoning på sådana som har den högsta graden av ‘delbarhet’ och/eller popularitet och vad det säger oss om rådande föreställningar om kommunikation och humor. Det empiriska materialet insamlades från fotodelningshemsidan Pinterest från användare som hade lagt upp eller återbrukat ‘skärmavbilder’ från sina egna eller andras SMS-konversationer. För att samla in så mycket värdefull data som möjligt användes en manuell sökstrategi med tre olika ordsträngar som resulterade i en korpus med 160 dialoger. Analyser av dialogerna visade på återkommande humorteman, exempelvis anspelningar på sexualitet eller kroppsliga funktioner, generationsklyftor, teknologiska svårigheter och lexikala tvetydligheter. 

 • 15.
  Andersson, Ingmarie
  Karlstads universitet.
  Två läsinlärningsmetoder: En jämförelse mellan den syntetiska och analytiska metoden2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 16.
  Andersson, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Kommunikativa redskap i förskolan: En studie om förskollärares användning av kommunikativa redskap2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur och vilka kommunikativa redskap fem olika förskollärare använder sig av för att kommunicera med barn i åldrarna ett till två år, och på så sätt bidra till kunskapsfältet om hur kommunikativa redskap kan användas i verksamheten. För att få svar på syftet och frågeställningarna använde jag mig av icke-deltagande observationer, vilket innebär att jag höll mig i bakgrunden för att påverka situationen så lite som möjligt. Resultatet visar på att förskollärare använder sig av artefakter av olika slag, TAKK och förskolans miljö när de kommunicerar med barn, TAKK användes till exempelvis i samband med matsituationer. 

 • 17.
  Andersson, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Feedback and digitalization: A qualitative study of the feedback methods of Swedish teachers of English at upper secondary school2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka vilka metoder engelskalärare använder när de ger återkoppling på elevers skriftliga arbeten och vilka faktorer som påverkar deras val. Vidare var även syftet att undersöka vilka erfarenheter lärare har av digitalisering i förhållande till återkoppling. Fem semi-strukturerade intervjuer hölls med fem aktiva, legitimerade gymnasielärare som undervisar i engelska. Resultatet visade att lärarna använder olika metoder när de ger återkoppling, men det finns vissa gemensamma nämnare. Alla ägnar sig huvudsakligen åt formativ återkoppling som utav fyra av fem respondenter ges skriftligt. Fyra av fem respondenter låter elever skicka in texter genom Itslearning eller DigiExam, men printar därefter ut texterna och ger tillbaka dem med handskrivna kommentarer. En respondent ger all feedback elektroniskt. De faktorer som påverkar lärarnas metodval mest var tidsbrist, upplevelsen av bristande engagemang hos eleverna samt att beslutet om vilka digitala verktyg som ska användas har tagits av rektorer och ledningsgrupp. Faktumet att beslutet togs utan att involvera lärare påverkar och limiterar lärarnas frihet att göra sitt jobb, vilket kan vara en förklaring till flera respondenters negativa inställning till de digitala verktygen. Två respondenter vill inte använda de digitala verktygen som ledningsgruppen implementerat eftersom de anser att verktygen inte passar deras föredragna återkopplingsmetod. 

 • 18.
  Andersson, Marie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Barn med språkstörningar: En studie om arbetet på språkförskolor2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Abstract

  My purpose with this essay is to get knowledge about pedagogues´ work at pre- schools specialized on language. This was something that I wanted to examine, when I during earlier work and teaching practice met children with speech defects. I have interviewed three pre-schools teachers in different pre-schools specialized on language in a town in the middle of Sweden. As an examination method I used a qualitative interview method and I asked questions out of four themes. My themes where Background, Everyday work, Methods to stimulate children with speech defects in their development of language, and Further education. From the literature which has been used in this essay and from those interviews I made I have come with the conclusion, that a clear structure and signs as an alternative and complement communication can help children with speech defects in their development of language.

  Keywords: language, speech defects, pre-schools specialized on language, signs as an alternative and complement communication.

 • 19.
  Andersson, Rolf
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  The Introduction of English at the Junior Level of the Swedish Comprehensive Compulsory 9-year School: A study of perceived knowledge in relation to motivation conducted among 3rd grade students2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Titel:

  The Introduction of English at the Junior level of the Swedish 9-Year Comprehensive Compulsory School: A study of perceived knowledge in relation to motivation conducted among 3rdgrade students.

  Författare:

  Andersson, Rolf Engelska C, 2011

  Antal sidor:

  26

  Abstract:

  This paper focuses on perceived knowledge of students at the junior level of the comprehensive compulsory 9-year school, as this has an impact on their motivation to study the language. The national curriculum of 2011 assumes that English is introduced at an early stage, during the junior level. The purpose of this paper is to examine how students who start English in the first grade, according to the recommendations of the curriculum, relate to the subject. The paper contains a bibliography section, where I present language research concerning foreign language introduction, language acquisition and motivation, followed by a presentation of a historical view on second language learning in Sweden, and then an investigation conducted by a questionnaire. The purpose of the investigation is to measure the students’ perceived knowledge of English, as this affects their motivation. The investigation is limited to two third grade classes in a junior level school in a rural, scarcely populated municipality in the south-west of Sweden. All in all 40 students took part in the study. The aim of the paper is to answer the following question: How do the pupils regard their own achievements in English?

  The students have a general ability to evaluate their personal achievements and knowledge subjectively. They seem quite confident about their listening and speaking skills. The most difficult language segment, writing, where the language skills and requirements are most clearly defined, is the language area where the students feel that their ability is weaker. All students, with one exception, agree that language studies are important for them. What the study also shows is the variety of languages that students wish to study, i.e. Chinese and Japanese together with Spanish, Greek and sign languages show how the 9-year-old students are aware of the world around them. The reason why this investigation has been conducted is to investigate the students’ perceived knowledge as this has an impact on their motivation to study the language.

  Nyckelord

  : Early English introduction, English at the junior level, perceived knowledge, motivation.

 • 20.
  Andersson, Sandra
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Teacher and student questions in the EFL classroom: A study of gender and interaction in three Swedish classes2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 21.
  Andresen, Niclas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Flouting the maxims in comedy: An analysis of flouting in the comedy series Community2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper explores how flouting of the Gricean maxims is used to create comedy in the television series Community.  The aim of the paper is to find out what maxims are flouted the most to create comedy and what maxims the different characters flout in order to create comedy. The paper examines the use of flouts in different situations and explores in what situations the different characters flout the maxims for comedy.  The paper is based on transcription of eight episodes of the series. The results show that the maxim of quantity was flouted most often, and some characters used more flouts than others. These results suggest that the use of flouts has to do with their different personalities, which is why some characters did not use as many flouts in order to create comedy, since it would not be in line with their personality.   

 • 22.
  Anteryd, Linn
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  A Pragmatic Analysis of the Humour in The Big Bang Theory: A qualitative study focusing on non-observances of Grice’s conversational maxims2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate, using Grice’s theories, two episodes from the sitcom named The Big Bang Theory in terms of finding out how the flouting and other non-observances of Gricean maxims of quantity, quality, relation and manner are deployed to generate humour in the series. Another aim is to find out whether a certain Gricean maxim was non-observed more than any other. The Analysis section includes transcriptions of the selected parts of the two episodes which I have analysed. I found that the Gricean maxims serve as waypoints to humour in combination with extra-linguistic features such as body language, facial expressions, tone of voice etc.

 • 23.
  Artan, Niklas Kanat
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Computer use in the English classroom: A comparative analysis of English teachers' thoughts and practices regarding computer use in the English classroom2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället förändrades vid sekelskiftet när teknologiska verktyg som datorn och surfplattor gjorde samhället mer beroende av teknik. Syftet med denna studie var att ta reda på engelsklärares attityder gentemot datorbruk i det Engelska klassrummet. Studien genomfördes genom att använda en kvalitativ metod: semi-strukturerade intervjuer där totalt 17 lärare intervjuades. Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader bland grupperna. Gymnasielärarna har en mer positiv attityd gentemot datorbruk i jämförelse med grundskolelärarna som var mer neutrala, vilket var ett resultat av att gymnasieskolan har 1:1 medan grundskolan i många fall har ett begränsat antal datorer. Detta sågs som problematiskt av grundskolelärarna då dom i många tillfällen hade klasser som var större än mängden datorer tillgängliga.

 • 24.
  Bernau, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Semantic patterns in the description of Hillary Clinton and Donald Trump: A semantic analysis of adjectives in the editorials of two U.S. newspapers2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Politiker arbetar hårt med hur de uppfattas av sina väljare, men vad de inte kan kontrollera är hur media beskriver dem. För att få en inblick i hur Hillary Clinton and Donald Trump beskrevs under valet 2016 kommer denna studie att analysera adjektiv från ett semantiskt perspektiv, vilket involverar klassificering, sentimentvärden och Appraisal-analys av adjektiv som använts på ledarsidorna i The New York Times och The Washington Times. Syftet med detta är att påvisa om det finns några semantiska mönster i hur adjektiv användes för att beskriva kandidaterna och om det finns något förhållande mellan dessa eventuella mönster och tidningens politiska inriktning. Resultaten av denna analys indikerar att det finns semantiska mönster i hur kandidaterna beskrivs och det verkar även som om resultaten från The New York Times överensstämmer med tidningens politiska inriktning. Resultaten från The Washington Times är dock inte lika entydiga, men det finns några indikationer om att en sådan överenstämmelse finns.

 • 25.
  Bihl, Björn
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  A contribution to the theory on dialectal transitions2004Ingår i: Language variation in Europe: Papers from the second international conference on language variation in Europe, ICLaVE 2 / [ed] Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala: Department of Scandinavian languages, Uppsala university , 2004, Vol. 2, s. 125-135Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26.
  Birgitta, Barck
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  När språket inte räcker till: Framgångsmetoder i svenskämnet för andraspråkselever på lågstadiet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the survey was to identify which methods primary teachers are using and see

  as success factors in the language development. To study which factors came from a sociocultural

  approach to learning, in order to develop and create discussions and improvements so

  that second language learners reach their targets. The study is based on three teachers'

  teaching of second language students in the primary grades, using qualitative interviews and

  observations of their work.

  The results revealed that the organization and support resources are significant and can vary

  between schools in the same municipality. Furthermore it showed that two of the teachers

  interviewed, felt that it was difficult to teach second language students. They felt that they had

  insufficient knowledge, a heavy workload, a lack of time and they expressed both

  powerlessness and frustration. The conclusion of the study is that teachers, teaching second

  language students in the primary grades, did not believe in the use of just one method in their

  teaching, but used combined various methods. Several of these methods are based on a sociocultural

  approach, which reflected their vision and attitude to the learning process.

 • 27.
  Björkegren, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Inter- and intralingual errors in Chinese students' compositions: A case study2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här kvantitativa studien har en felanalys gjorts på tidskontrollerade engelskuppsatser skrivna av 39 kinesiska universitetsstudenter med engelska som huvudämne. Studiens syfte var att undersöka vilka typer av grammatiska fel som är vanligast. Den undersöker vilka fel som är frekventa hos studenterna och om de kan hänföras till förstaspråks- eller målspråksinterferens. En felanalys baserad på tidigare forskning utarbetades specifikt för de kategorier som påträffades i felanalysen. Följande grammatiska fel analyserades: artikelfel, fel i substantivets singular- och pluralform, prepositionsfel och verbfel. Resultaten visade att medan kinesiska studenter tenderar att göra misstag som är grundade i både förstaspråks- och målspråksinterferens, så beror de flesta felen på förstaspråksinterferens. De här resultaten styrker tidigare forskning som visar att när målspråket tillhör en annan språkfamilj än förstaspråket, uppstår felen oftare på grund av förstaspråksinterferens (även kallat negativ transfer) än av målspråksinterferens.

 • 28.
  Björkegren, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Vad spelar språkriktigheten för roll?: En studie om hur fyra svensklärare uppfattar och arbetar med språkriktighet.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur fyra svensklärare uppfattar kunskapskravet som säger att en elev i huvudsak ska kunna följa skriftspråkets normer för språkriktighet, hur ofta de arbetar med språkriktighet och i vilken mån elevers skriftspråk påverkar bedömning. Sammanfattningsvis är informanterna eniga om att det handlar om helhetsbilden, flytet och förståelsen. Vissa normbrott godkänns i elevtexter medan andra är oacceptabla. Resultatet visar att informanternas skoltillhörighet påverkar arbetet med språkriktighet. Medan de kommunalt anställda lärarna undervisar om språkriktighet vid isolerade tillfällen, sker det mer kontinuerligt av de privat anställda lärarna. Däremot finns det viss kontinuitet i språkriktighetsarbetet vad beträffar återkoppling på elevtexter. Även elevåsikter har undersökts och resultatet visar att informanterna är oeniga om hur ofta de undervisas om språkriktighet.

 • 29.
  Björkman, Angelica
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Uttalssvårigheter i svenska som andraspråk hos personer med thailändsks som primärspråk2004Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The intention of this study is to compare difficulties of Swedish pronunciation of five  second-language learners with Thai as mother tongue. Thereafter make a comparison with previous research in pronunciation difficulties in people with the same primary language to see if the deviations are similar. I used both recorded material/recordings which I analyzed as well as experiences from pronunciation training that I observed at SFI. The pronunciation difficulties were documented and entered in tables. The recordings consist of 25 Swedish words and a text performed by five informants.

   

  In my study, you can distinguish a pattern in my five informants pronunciation difficulties complying with Bannert informants who also have Thai as primary language. The irregularities as they had in common is difficulties with lip rounding, liquid consonants, pronunciation of /u/, loss of consonant, word stress, word accent, clause accent and assimilation. I found that the mother tongue in all likelihood have some influence of the pronunciation of a second language

 • 30.
  Blidstam, Linnea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Folk säger köngen. Vi säger kungen: En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av dialektmomentet i läromedel2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att genom en innehållsanalys analysera dialektmomentet i läromedel. Det som undersöks är vilket urval författarna har valt att göra och om man kan se någon språksociologiskt eller språkhistoriskt perspektiv och vilket omfång dialektmomentet har av läromedlens totala stofftext. Det urval som författarna till läromedlen har gjort jämförs även med vad vetenskapliga handböcker nämner. Arbetsuppgifterna i läromedlen har också undersökts. När det gäller arbetsuppgifterna har fokus legat på att se hur de ser ut och varför de ser ut som de gör.

  För att besvara frågorna har fyra läromedel och fyra vetenskapliga handböcker valts ut och sedan har en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys av läromedlen gjorts. Som hjälp i den kvalitativa undersökningen har ett kodningsschema som Niklas Ammert utformat används. I den del av undersökningen har fokus legat på vilken framställningstyp som syns tydligast i läromedlen. Till den kvantitativa delen av undersökningen har en modell från Stefan Selander använts. 

  Resultatet visade att de vanligaste framställningstyperna i stofftexterna i avsnitten som behandlar dialektmomentet är den konstaterade och den förklarande. I arbetsuppgifterna är det dock den reflekterande och analyserande framställningstypen som är mest framstående. I arbetsuppgifterna ombes det ofta att eleverna ska reflektera och analysera dialekter utifrån sin egen dialekt. I resultatet visade sig i även att dialektmomenten verkar få ett större och större omfång. Resultatet visade även att det finns språkhistoriska perspektiv i många av läromedlen. Detsamma gäller dock inte det språksociologiska perspektivet som enbart framkommer lite i ett av läromedlen.

 • 31.
  Boije, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Digitalisering i svenskundervisning i gymnasieskolan: En studie om lärares användande av digitala redskap i svenskundervisningen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur svensklärare i gymnasieskolan arbetar med digitalisering i sin undervisning och vilka verktyg och metoder som används. Därtill redovisas vilka möjligheter respektive nackdelar som de ser med att använda digitala verktyg i undervisningen. Vidare utgår uppsatsen från ett sociokulturellt perspektiv. För att uppfylla sitt syfte utgår studien från hur svensklärare använder digitala verktyg i sin undervisning samt om attityder och erfarenhet påverkar användningen av digitala verktyg i undervisningen. Som metod för datainsamlingen har semistruktruerade kvalitativa intervjuer använts. Fyra stycken svensklärare intervjuades i åldrarna 30 – 60 vilka är aktiva inom samma gymnasieskola. Resultaten visar att digitalmedvetenhet bland informanterna varierar där de yngre generationen i regel är mer medvetna än den äldre generationen. Den äldre informanten säger sig själv vara relativt digitalt omedveten och upplever att detta beror på generationsskillnad, kunskap och intresse. Detta får till följd att digitalisering inte är en faktor läraren planerar sina lektioner utefter. De yngre informanterna i sin tur, särskilt de med mer yrkeserfarenhet, har en hög grad av digital medvetenhet. Detta visar sig genom att de kontinuerligt skaffar sig digital kunskap på egen hand, provar nya metoder och försöker hela tiden att utvecklas och bli bättre. Intressant är dock att den yngsta informanten med minst yrkeserfarenhet har god digitalmedvetenhet men saknar intresse, kunskap och tid för att integrera digitalisering i sin undervisning. Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de upplever digitalisering är svårt och utmanande och att ingen av dem har haft mycket, om någon, utbildning inom digitalkunskap när de studerade vid lärarprogrammet.

 • 32.
  Bolander, Ingela
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Code-switching in the classroom: A sign of deficiency or a part of the learning process?2008Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how code-switching operates and what impact it has on the interaction in the EFL classroom. The study was conducted at a Swedish secondary school by means of observations, interviews, and a questionnaire. The participants of the study were 79 students and two teachers. Both teachers and students were observed and, in addition to this, the students answered the questionnaire and the teachers were interviewed.

  The results showed that there were several factors that triggered the students' use of the native language and the ultimate reason for switching to the native language was often to facilitate the learning process. Typical situations in which the students switched to Swedish were when they communicated with their peers or when they encountered unfamiliar words. Moreover, the results suggest that the teacher plays an important role for the choice of code in the classroom through his/her own language use and attitude towards code-switching. Neither of the interviewed teachers nor the majority of the students thought that there were any positive aspects to code-switching.

 • 33.
  Borkowski, Alexander
  et al.
  Griffith University, Australia.
  Schalley, Andrea C.
  Griffith University, Australia.
  Going beyond archiving: A collaborative tool for typological research2011Ingår i: Sustainable data from digital research: Humanities perspectives on digital scholarship / [ed] Nick Thieberger, Linda Barwick, Rosey Billington and Jill Vaughan, University of Melbourne, 2011, s. 25-48Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The work described in this paper aims to outline some of the design aspects for a collaborative tool for typological research. This tool is designed to allow for the collation, from multiple contributors, of linguistic examples and their analysis with regards to an open set of variation dimensions of both onomasiological and semasiological nature. The resulting knowledge base combines linguistically relevant categories of human conceptualisation (e.g. in-group, such as ethnic or family group, categories) together with their linguistic coding (e.g. in gender affixes, verbal agreement), all based on actual linguistic examples from diverse natural languages as its underlying data-driven foundation. The system is based on Semantic Web technology and hence can be queried in a flexible way that allows for combining any variation dimensions within a query (e.g. it allows to answer questions such as which languages exhibit joint attention marking by way of verbal suffixing). We will focus on design aspects relating to sustainable data. How can sustainable data for such a project be delimited? Surely, this encompasses commonly accepted aspects such as standards conformity, longevity, and accessibility, which we will address in the paper. Additionally and in particular, however, we will argue that user orientation and involvement is a critical factor. Following on from this, the tool is designed in a way that it (i) does not require linguistic users to be trained extensively in system usage, (ii) allows linguists to deploy their standard methods of data entry (e.g. interlinear glossing), and (iii) provides contributors with immediate integration of their own with previously entered data and access to the resulting analysis (i.e. querying) and research potential. The paper will roughly be structured as follows: We will describe the background and aims of the project, and contextualise it in relation to other similar projects. We will then concentrate on how sustainability is addressed, discussing a number of different facets of sustainability. This includes data storage formats, user interface and workflow modelling, knowledge base design, and system features (in particular system output). We will also outline some problems that have arisen so far and close with an outlook on future development.

 • 34.
  Byrö, Johannes
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  "Beautiful Forcefields!": Promotional Metadiscursive Language in eSports Commentaries2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar språket som används av etablerade eSportskommentatorer, i jämförelse med oerfarna nybörjare, i spelet StarCraft II. Detta har gjorts genom att analysera eSportskommentarmaterialet från två matcher med hjälp av en modell med kategorier för befrämjande språk, framställd för pressmeddelanden. Analysen fann att erfarna kommentatorer hade ett betydligt bredare och mer varierat ordförråd än sina mer oerfarna motparter, till exempel, genom användandet av mer starkt värderande adjektiv, förstärkande adverb och metaforer. Efter analysen av de två kommentarmaterialen gjordes en analys för liknande mönster av de två erfarna kommentatorernas språk. Denna jämförande analys fann att skillnaden i ordvalet även var knuten till kommentatorns erfarenhet, då den mindre erfarne kommentatorn hade ett mer begränsat och mindre varierat ordförråd än den mer erfarne kommentatorn, men betydligt mer varierat än noviserna. Denna uppsats visar att metadiskursiva metoder kan användas för att analysera icke-akademiskt språk, samtidigt som den visar på ett behov att undersöka E-sportsspråket som en genre. 

 • 35.
  Carlsson, Samuel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Dialekt i stadsskola och landsortsskola i Värmland: - en komparativ studie om högstadieelevers attityder till dialekt2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat på att attityden till dialekt skiljer sig åt emellan olika orter. Studier har också pekat på att attityden till den egna dialekten ofta är komplex, då många tenderar att både gilla och ogilla sin dialekt på samma gång. I skolor på olika orter kan en lärare stöta på en mängd olika attityder till dialekt. Den här studiens syfte är att kartlägga och jämföra vilka attityder elever på en stadsskola respektive en landsortsskola i Värmland har till dialekt. I en enkätundersökning som gjorts bland 109 elever visade resultatet på att det var fler dialekttalande elever på landsortsskolan och det var också viktigare för dessa att behålla sin dialekt än det var för de dialekttalande eleverna på stadsskolan.

  Undersökningen visade på att den lokala dialekten på de båda undersökningsorterna var högre skattad på landsortsskolan än på stadsskolan. Eleverna på stadsskolan tyckte också att det var lite viktigare att deras lärare talade utan dialekt. Många av resultaten var dock likartade för dialekttalarna oavsett skola och de flesta angav att de inte situationsanpassade sitt användande av dialekt utifrån enkätens exempelsituationer. Omkring hälften av eleverna uppgav emellertid att de inte använde dialekt vid vissa tillfällen och då beroende på samtalsmottagare.

  Nyckelord: dialekt, attityd, elev, lärare, skola, stad, landsort, Värmland

 • 36.
  Carlsson, Ulrica
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  "I en bra bok står det bästa mellan raderna": En kvalitativ fallstudie om undervisning i läsförståelse för elever med annat modersmål än svenska2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Cederstedt, Erika
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Barns språksvårigheter: Hur man som pedagog bemöter barn med språksvårigheter2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien var att få en inblick i hur man på bästa sätt ska kunna hjälpa barn som har språksvårigheter, att man även ska kunna lära sig hur man kan se på barn som behöver extra hjälp.

  Studien har kommit fram genom att jag har gjort intervjuer med en logoped, en förskolelärare och en speciallärare som på olika sätt har kontakt med barn som har språksvårigheter. Den övriga informationen som jag har tagit med i mitt arbete har bestått av böcker.

  Genom svaren som jag har fått på mina intervjufrågor har jag byggt min diskussion utifrån. Eftersom att jag bara har gjort tre intervjuer så kan man inte dra någon generell slutsats i mina svar som jag fick på frågorna.

  Svaren som jag fick på mina frågor visar att det är inte alltid som logoped, förskolelärare och specialpedagoger tycker lika. Fast på de flesta frågorna stämde svaren någorlunda överrens. Det viktigaste som jag fick fram i min undersökning som även stämde in på vad litteratur sade, var att det är alltid bra att läsa högt för barnen.

  Nyckelord: språksvårigheter, bemötande, språkutveckling och kommunikation.

 • 38.
  Cunningham, Una
  et al.
  University of Canterbury, New Zealand.
  King, Jeanette
  University of Canterbury, New Zealand.
  Schalley, Andrea C.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Seals, Corinne A.
  Victoria University of Wellington, New Zealand.
  Editorial2016Ingår i: Journal of Home Language Research, E-ISSN 2537-7043, Vol. 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Dijkstra, Daniel
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för språk- och litteraturdidaktik.
  Motivation and English as a foreign language: Motivation among Swedish upper secondary school students2009Studentarbete övrigt, 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In order to be able to influence the motivation of second language learners one first has to understand what motivation is, what its preconditions are and how to detect it. The research for this essay was done with the help of one hundred and ten students from seven classes in two different upper secondary schools and most of these learners were first year students.

  The aim was to find and measure the students' motivation to learn English and how this motivation can be influenced in a positive manner. The method used to collect the necessary data was a questionnaire which asked questions about the relevancy of the English course and how frequently the students used English and how interested they were in the language.

  The results give a clear picture of the students' motivational levels as well as to which parts of the English course they respond and to which they do not.        

 • 40.
  Dofs, Elin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Onomatopoeia and iconicity: A comparative study of English and Swedish animal sound2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to examine whether language is iconic or arbitrary in the issue of onomatopoeia, i.e. whether animal sounds are represented in the same way in different languages. In addition, I will also look at onomatopoeical words which have been conventionalised, when the meaning broadened and they finally became part of ordinary language.

  It can be stated that arbitrary signs have slowly taken over as different languages have developed, but the reason why is a topic for discussion – is there a scientific cause, based on the theory of evolution, or an explanation found in religious myths? Whatever the reason is, it is not likely that iconicity will vanish totally. It is connected to human neurophysiology and an ancient part of language, a natural resemblance between an object and a sign which can exist in different forms. Onomatopoeia is one example of iconic signs, an object named after the sound it produces, and according to one theory conventionalised imitations is actually the origin of language. Nevertheless, there are two main categories – language being either iconic or arbitrary. Regarding onomatopoeia, my results suggest that language is only iconic to a limited extent. English and Swedish have some common representations of animal sounds, but the languages also differ in many ways. Conventionalising seems common in both languages and many of the words in my survey have been incorporated in dictionaries, representing more than only the sound of a certain animal.

 • 41.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith University.
  Guillemin, Diana
  Griffith University.
  Schalley, Andrea C.
  Griffith University.
  Schools transforming multilinguals into illiterates?2012Övrigt (Refereegranskat)
 • 42.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith University.
  Schalley, Andrea C.
  Griffith University.
  Bilingualism: Myths and Realities2013Ingår i: The MLTAQ Journal – A journal of professional current practice and research for language teachers, ISSN 1327-7782, Vol. 158, nr Dec, s. 3-7Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith University.
  Schalley, Andrea C.
  Griffith University.
  Brush It Up: On-line resources for fostering independent learning2016Ingår i: Proceedings of the 2016 International Conference on Educational Innovation through Technology (EITT 2016), New York: IEEE, 2016, s. 143-148Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As Australian universities are increasingly pressured into attracting participation of groups previously underrepresented in the higher education system, the need to support these cohorts of students becomes more evident. This paper describes an online resource developed by members of the Linguistics team at Griffith University in Brisbane, Australia, to engage students with disciplinary knowledge, provide opportunities for independent and/or small group practice, test their understanding of materials covered in the lectures, self- evaluate their work, conduct exam revisions, and overall scaffold the learning process, fostering independent learning and self- reliance. While reporting on students’ perceptions of this resource, we finish the paper with a word of caution about the effectiveness on online learning in university settings.

 • 44.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith University.
  Schalley, Andrea C.
  Griffith University.
  Raising bilingual children: Options and tips2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith University, Australia.
  Schalley, Andrea C.
  Griffith University, Australia.
  Reaching out to migrant and refugee communities to support home language maintenance2019Ingår i: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, ISSN 1367-0050, E-ISSN 1747-7522, Vol. 22, nr 5, s. 564-575Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Migrant and refugee parents considering raising their children in their non-mainstream home language often fear that this decision may impact negatively on their children’s English language ability and thus affect their academic prospects. The lack of institutional support for home languages in the Australian school system, and the well-intentioned but misguided advice parents may receive to switch to the mainstream language in family interactions reinforce parents’ doubts. To assuage parents’ concerns and assist them in making an informed decision most appropriate for their family circumstances, we developed and delivered free workshops on bilingual upbringing. We also trained bilingual facilitators who adapted the workshops culturally and linguistically and conducted these in their own communities. This paper discusses these workshops, the feedback received, our observations, and lessons learned.

 • 46.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith University.
  Schalley, Andrea C.Griffith University.Guillemin, DianaGriffith University.
  Multilingualism and Literacy: Attitudes and Policies2015Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 47.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith Univ, Sch Languages & Linguist, Nathan, Qld 4111, Australia..
  Schalley, Andrea C.
  Griffith Univ, Sch Languages & Linguistics, Nathan, Qld 4111, Australia.
  Guillemin, Diana
  Griffith Univ, Sch Languages & Linguist, Nathan, Qld 4111, Australia..
  Multilingualism and literacy: attitudes and policies INTRODUCTION2015Ingår i: International Journal of Multilingualism, ISSN 1479-0718, E-ISSN 1747-7530, Vol. 12, nr 2, s. 151-161Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith University, Australia.
  Schalley, Andrea C.
  Griffith University, Australia.
  Guillemin, Diana
  Griffith University, Australia.
  The importance of literacy in the home language: The view from Australia2013Ingår i: SAGE Open, ISSN 2158-2440, E-ISSN 2158-2440, Vol. 3, nr 4, s. 1-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While advantages of literacy in the home language have been widely documented, the Australian education system has not been proactive in providing institutional support for its development. This paper investigates the impact of (il)literacy in the home language on the academic, affective, and social development of bilingual/multilingual children and proposes principles that home-language-literacy programs should meet to be effective. It discusses programs that, although designed to develop literacy or second-language proficiency mainly in classroom contexts, could be easily adapted to address the needs of the linguistically and culturally diverse Australian context. We argue that the cost of not investing in successful homelanguage-literacy programs will be higher in the long run than their implementation costs and recommend that Australia should consider supporting grassroots home-language-literacy programs in a push to improve overall literacy outcomes for Australian home-language speakers. © The Author(s) 2013.

 • 49.
  Eisenchlas, Susana A.
  et al.
  Griffith Univ, Sch Languages & Linguistics, Nathan, Qld 4111, Australia..
  Schalley, Andrea C.
  Griffith Univ, Sch Languages & Linguistics, Nathan, Qld 4111, Australia.
  Moyes, Gordon
  Griffith Univ, Griffith Film School, Australia.
  Play to learn: Self-directed home language literacy acquisition through online games2016Ingår i: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, ISSN 1367-0050, E-ISSN 1747-7522, Vol. 19, nr 2, s. 136-152Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Home language literacy education in Australia has been pursued predominantly through Community Language Schools. At present, some 1000 of these, attended by over 100,000 school-age children, cater for 69 of the over 300 languages spoken in Australia. Despite good intentions, these schools face a number of challenges. For instance, children may lack motivation and perceive after-hours schooling as an unnecessary burden. Trained teachers and suitable teaching materials are often not available. Moreover, not every language can be offered in each city or region. Hence, home language speakers’ needs are often not met. This situation has detrimental effects for children, families and communities, and entails a loss of opportunities for the country. Reporting on an alternative approach, this paper presents a pilot study conducted in Australia with English–German bilinguals. We sought to investigate whether primary school-aged children can self-direct their home language literacy acquisition through playing online educational games in the privacy of their homes and with little adult input. Results indicate that the games can be effective in promoting emergent literacy development. Thus, such a grassroots approach could become a viable option for multilingual societies, addressing some of the practical challenges faced by, for instance, Community Language Schools.

 • 50.
  Elmén, Isak
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Pictures as an aesthetical tool in English language teaching: An experimental study2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This explorative qualitative case study aims at finding out about the impact of pictures as an aesthetical tool in English language teaching, through an experiment in the English classroom. Aesthetical tools are here defined as tools through which one can reach a stronger experience and improve learning. The independent variable in the experiment was a picture assignment and the dependent variable was a Chinese high school class and their teacher in English. After having done the experiment, the research questions were answered through a student questionnaire and an interview with the teacher. The study is based on Dewey’s theory of an experience (Dewey 1934) which is about the benefits of aesthetical experiences, and six themes of aesthetical experience provided by Uhrmacher (2009) meant to make education into such an experience. A majority of the subjects responded positively to the experiment, and the assignment seemed to be able to implement Uhrmacher’s six themes, at least to a certain extent. The claims of earlier findings are also echoed in this study.

1234 1 - 50 av 190
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf