Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1872
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdullahi, Bayan
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Inlärningsprocessen hos andraspråkselever i ämnet Svenska: En intervjustudie med svensklärare2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa och få kunskap om inlärningsprocessen av andraspråk när de äger rum genom ämnet svenska. Jag vill kartlägga vad det innebär att lära sig ett andra språk samt hur det kan gå till. Undersökningen utgår ifrån intervjuer med lärare i ämnet svenska och visar vilken syn samt vilka erfarenheter av område de har. Syftet är att ge en översikt med förbättring för elever med svenska som andraspråk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abrahamsson, Even
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Motivation till läsförståelse: Hur utvecklar man som lärare motivation hos elever till läsförståelse i svenskämnet?2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur man som svensklärare kan utveckla motivation hos gymnasieelever till läsförståelse i svenskämnet. I det ingår att visa på attityder, uppfattningar, likheter och skillnader hos båda målgrupperna i koppling till läsförståelse, läsning och motivation. Likaså undersöks vad gymnasieelever respektive svensklärare har för läsvanor i och utanför gymnasieskolans verksamhet. Kön är en underliggande faktor som också undersöks i samband med de tidigare nämnda målgrupperna. Två enkäter förmedlades till gymnasieelever och svensklärare där de fick besvara kvalitativa och kvantitativa frågor med ett fokus på motivation till läsförståelse utifrån olika perspektiv. Resultatet visade att det finns olika metoder, som till exempel variation av litteratur och ett engagerande förhållningssätt, som lärare kan använda för att utveckla motivation hos gymnasieelever till läsförståelse i svenskämnet. Båda målgrupperna anser att ett aktivt deltagande hos den andra parten i klassrummet är viktigt för att utstråla motivation gentemot läsförståelse och läsning. Majoriteten av gymnasieeleverna och svensklärarna har en positiv attityd till de ovanstående områdena med synpunkten att det är viktigt att läsa och förstå olika texter för att som läsare får man nya tankar och perspektiv samt ett ökat ordförråd. Likaså har gymnasieelever och svensklärare olika synpunkter på hur de upplever och om de är motiverade till delmoment i svenskämnet som berör läsförståelse och läsning. Ett exempel är att båda områdena är viktiga för att elever ska kunna utvecklas positivt inför sitt framtida arbetsliv eller sina framtida studier. Trots varierade läsvanor i och utanför gymnasieskolans verksamhet, eftersom elever föredrar tonårsböcker medan lärare tycker mer om sakprosa, ser majoriteten av båda målgrupperna det positiva med läsning och läsförståelse.

 • 3.
  Abrahamsson, Even
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Ungdomsspråk: Elevers och lärares attityder till samt användning av ungdomsspråk i och utanför skolans verksamhet med fokus på muntlig språkproduktion i svenskämnet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att, utifrån olika exempel på ungdomsspråk, undersöka gymnasieelevers och svensklärares attityder till samt användning av ungdomsspråk i och utanför gymnasieskolans verksamhet med ett fokus på muntlig språkproduktion i svenskämnet. Vidare utreder uppsatsen om det finns likheter och skillnader mellan gymnasieelevers och svensklärares användning av ungdomsspråk samt vad för attityder de har till det. Uppsatsen visar också på om och hur gymnasieelevers prestationer i svenskämnet påverkas av deras användning av ungdomsspråk. Dessutom undersöks gymnasieelevers och svensklärares uppfattning om det ovanstående och om motpartens användning av ungdomsspråk. Två underliggande faktorer, det vill säga kön och ålder, undersöks också i koppling till de ovannämnda målgrupperna. Två enkäter distribuerades till gymnasielever och svensklärare vid en gymnasieskola där de fick besvara kvalitativa och kvantitativa frågor angående attityder till och användning av ungdomsspråk. Resultatet visade att gymnasieelever använder ungdomsspråk mer än svensklärare, både i och utanför gymnasieskolans verksamhet, exempelvis genom slang, svordomar och diskurspartiklar. Båda målgrupperna har olika attityder till ungdomsspråk där svensklärare kan se det som begränsande medan gymnasielever anser att det skapar gemenskap. Svensklärare och gymnasieelever har också varierande åsikter om huruvida elevers användning av ungdomsspråk påverkar deras prestationer i svenskämnet. Dock anser majoriteten av dem att det har en negativ inverkan. Likaså finns det både likheter och skillnader hos båda målgruppernas uppfattning av motpartens användning av ungdomsspråk. Det visas till exempel genom att svensklärarna anser att ungdomsspråk kan vara innovativt medan gymnasielever uttrycker att det är pinsamt om deras lärare försöker använda ungdomsspråk i klassrummet.

 • 4.
  Abrahamsson, Joffrey Levi
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Elizabeth Bennet's Intelligence: A Reading of Class and Gender Conventions And Transgressions in Jane Austen's Pride and Prejudice2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I Jane Austens Pride and Prejudice så relaterar könsroller och könsförväntningar till klassskillnader i ett system av sociala konventioner som fokuserar på att begränsa alla karaktärer, t.ex. kvinnor, män, rika och fattiga , till en större eller mindre utsträckning samt på ett sätt som reflekterar faktiska köns och klasstrukturer i England runt 1800-talet. De viktigaste sociala kommentarerna som rör köns- och klassteman i novellen utgörs av Elizabeth Bennets karaktärisering. Hon associeras med intelligens på ett sätt som är betydande för hennes lyckade överträdande mot köns- och klasskonventioner. Denna uppsats utgår från Susan Morgans ”Intelligence in Pride and Prejudice” och kommer förlänga hennes argument inom min läsning av romanen för att bevisa att Elizabeths intelligens tillåter henne att överträda sociala konventioner relaterade till genus och status på ett framgångsrikare sätt än andra karaktärer samt åstadkomma ett lyckligt slut trots att hon utmanat sociala konventioner. Andra karaktärer i romanen representerar också ett överträdande mot köns- och klasskonventioner. Lydia Bennet rymmer med Mr Wickham, vilket under den tiden ansågs vara skandalöst. Mr Darcy försöker ignorera sina känslor för Elizabeth men lyckas inte. I jämförelse med Elizabeth, som genom att förlita sig på sin intelligens lyckas överkomma varje hinder på ett sätt som också gynnar Darcy och även säkrar ett lyckligt slut för honom, så är de andra karaktärernas överträdande inte lika framgångsrikt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Elizabeth Bennet's Intelligence: A Reading of Class and Gender Conventions and Transgressions in Jane Austen's Pride and Prejudice
 • 5.
  Afrasiabi, Soran
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  The River as a Symbol of Liberty: An analysis regarding the Significance of the Mississippi River in The Adventures of Huckleberry Finn2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Despite the extensive research on slavery during the antebellum, few authors have investigated the connection between the Mississippi river and its importance and status as a symbol of freedom throughout The Adventures of Huckleberry Finn, written by Mark Twain. Therefore, this essay attempts to analyze just how much the river actually meant for Huck and Jim during their journey towards freedom. The methodology of this analysis is based on a qualitative content analysis where categories are created and put it in relation to the historical and political landscape the novel presents. By investigating how the river functioned as an optional escape route that would lead the slaves far away from the notoriously bad treatment on the cotton fields, as well as the dangerous riverside settings which involved several risks for both Huck and Jim, this essay concludes that the river does not only work as an escape route away from captivity and civilization, it also provided the characters with a comfortable and safe home which alone could symbolize liberty.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6. Ahlbom, Lars
  et al.
  Blomqvist, Helene
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Eggehorn, Ylva
  Paillard, Jean
  Mystik och gudsbilder hos Sven Delblanc2002Bok (Refereegranskat)
 • 7.
  Ahlgren, Bodil
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  "Cellen är den minsta levande delen hos allt liv": Om hur centrala termer förklaras i tre läromedel i biologi för grundskolans senare del2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 8.
  Ahlstedt, Daniel
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Perspektiv på läsning: En högstadielärare och sex av hans elever om skönlitteratur i svenskämnet2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om litteraturundervisning på högstadiet ur en lärares och några av hans elevers perspektiv. Undersökningen analyseras från ett sociokulturellt perspektiv på inlärning och litteraturreception.

  Empirin utgörs av intervjuer med läraren och sex av hans elever. Undersökningen visar att det finns en skillnad mellan vad eleverna läser på fritiden och det de läser på skolan i svenskundervisningen. Den visar också att eleverna vill ha händelsedriven litteratur där inte person- och miljöbeskrivningar stannar upp handlingen.

  Läraren lyckas bra med att hitta litteratur som eleverna uppskattar men ser litteraturens värde i undervisningen på ett annat plan – nämligen i bearbetningen av texten. Eleven får till uppgift att utifrån sina erfarenheter diskutera vad litteraturen betyder för ho-nom/henne. Litteraturundervisningen har således erfarenhetspedagogiska syften likt den undervisning Louise M. Rosenblatt och Judith A. Langer förespråkar även om de lägger en större vikt vid utbytet av erfarenheter kring läsningen. Det dialogiska och sociokultu-rella perspektivet som Lev S. Vygotskij har i sina inlärningsteorier är också en inspira-tionskälla för undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Ahnfelt, Vigdis
  Stockholms universitet, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  La construcción del mundo posible en El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  Se estudia cómo se construyen los mundos posibles en la novela El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina. El punto de partida se toma de la semiótica. El propósito es indagar de qué manera se crea la verosimilitud del mundo posible, y qué papel desempeñan los recursos técnicos, psicológicos y textuales de la narración. La hipótesis es que en dicha novela se presentan referencias político-históricas y socio-culturales de la realidad. Mediante la conexión entre dichas referencias y los personajes se indica el tiempo y el espacio de la historia como si se tratara de la vida real, a la vez que la iconografía y las creencias contribuyen a crear la verosimilitud. También se opina que algunos actantes se expresan a través del impacto que producen en los personajes, que la narración se lleva a cabo por varias voces narrativas, y que la imagen del mundo se completa mediante la focalización variada y la memoria colectiva. Se sostiene que existe una relación causal entre el amor, la memoria y la voluntad de narrar. Asimismo se opina que los sentidos de la vista, el oído y el olfato más las comparaciones, las descripciones y las frases largas se utilizan para visualizar el mundo posible de la obra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ahnfelt, Vigdis
  Stockholms universitet, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  La recuperación de la identidad en la novela Sefarad de Antonio Muñoz Molina2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study is to examine the signification of identitary discourses in the novel Sefarad: Una novela de novelas by Antonio Muñoz Molina and determine to what extent these discourses represent and respond to identitary discourses in contemporary Spanish society. The analysis focuses on three principal questions: how is the narrative constructed, what is conveyed as a result, and what is the aim of the narrative.

  Identity is understood as a social construction, an individual and continuous process of assuming, defining, negotiating and maintaining cultural identities, elements of the surrounding world that provide the individual with a sense of meaning (Fromm 1956; Castiñeira 2005; Marsella 2008).

  The novel consists of different stories that manifest the social impact of the totalitarian regimes in Europe during the twentieth century, told by a diversity of voices. First, the analysis deals with the structure of the text, examined through the model of mise en abyme (Dällenbach 1989). Secondly, the significations of transition, transgression (Lotman 1978) and, analogically, stigmatization are deduced (Goffman 1972), processes that are related to the effects of the frontier as a metaphor (Pratt Ewing 1998) and to limit situations (Jaspers 1974). Thirdly, the study stresses the representation of the past, in which trauma, melancholy and mourning are significant (Benjamin 1992; Freud 1986).

  The conclusions confirm the claim that the novel corresponds to humanity’s treasure of suffering (Leidschatz), a cultural possession that thematizes the processes of memory and oblivion (Assmann 1999), represented through stories told by the victims of intolerance at different levels. The text is accordingly conceived as a mirror through which the narrator constructs his identity as a writer and transmits meaning to the reader by providing the opportunity to reflect upon identity issues today.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  AL Salti, Rawan
  Karlstads universitet.
  Politeness strategies in the film North and South2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Politeness theory, developed by Brown and Levinson, has been applied to literature in linguistic research for in-depth analysis of discourse, whether written or spoken. Based on my understanding of politeness and the different politeness strategies suggested in the literature, this paper analyzes the different strategies mostly used by the main characters of the televised version of the novel North and South (1855), written by Elizabeth Gaskell, by focusing on some parts of the conversations in the televised version (2004), in terms of gender, social class and situation. The result shows that the film characters mostly resort to on-record and positive politeness strategies, while negative politeness and off-record strategies are less used in the conversations, which supports the story ambition to bridge gender and social gaps. The analysis demonstrates that much of our understanding of character motives in a novel/film relies on the way politeness strategies credibly reflect our experience and how strategies in interaction commonly work as theoretically described.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Alastair, Henry
  et al.
  Högskolan Väst.
  Sundqvist, Pia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för språk- och litteraturdidaktik. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Korp, Helena
  Högskolan Väst.
  Elevers möten med engelska i och utanför skolan : Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap2014Ingår i: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, nr 4, s. 22-26Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 13. Albrechtsen, D.
  et al.
  Evensen, L.
  Lindeberg, A.
  Linnarud, Moira
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Nordwrite Reports II1987Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 14. Albrechtsen, D.
  et al.
  Evensen, L.
  Lindeberg, A.
  Linnarud, Moira
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Nordwrite Reports III,1988Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 15. Albrechtsen, D. L.
  et al.
  Evensen, A.
  Lindeberg, M.
  Linnarud, Moira
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Analysing developing discourse structure:the NORDWRITE project1991Ingår i: Foreign/Second Language Pedagogy Research ed. by R. Phillipson, E. Kellerman, L. Selinker, M. Sharwood-Smith & M. SwainArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 16.
  Albury, Nathan
  et al.
  Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Eisenchlas, Susana A.
  Griffith University, Australia.
  Schalley, Andrea C.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013). Griffith University, Australia.
  Cultural heritage is a child's right, so let's celebrate International Mother Language Day2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Aldén-Eriksson, Marie-Susanne
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Andraspråksundervisning för döva: En attitydundersökning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18.
  Aldén-Eriksson, Marie-Susanne
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Samtalets betydelse i undervisningen: en litteraturöversikt2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19.
  Allansson, Jimmy
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom: An investigation of the translation of Swedish compound nouns into English using Google Translate2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att undersöka hur sammansättningar på svenska behandlas av maskinöversättningsprogrammet Google Translate. För att bedöma vilka som var de vanligaste typerna av felöversättningar översattes först olika texter med programmet. Sammansättningarna listades sedan och analyserades, och felöversatta sammansättningar kategoriserades efter typ av felöversättning. Undersökningen utgick vidare från hypotesen att frekvensen av ett sammansatt ord skulle påverka sannolikheten för en korrekt översättning. För att testa denna hypotes gjordes sökningar på orden i en svensk korpus för att få en uppfattning om hur vanligt förekommande sammansättningarna är. Resultaten visar att felöversättningarna kunde kategoriseras som fyra olika typer, och att de vanligaste typerna var att ett led i sammansättningen utelämnades samt att återkommande sammansättningar var inkonsekvent översatta. Hypotesen att sammansättningar med hög frekvens i korpusen skulle bli korrekt översatta och sammansättningar med låg frekvens inkorrekt översatta, kunde inte entydigt bekräftas eller vederläggas. Det fanns vissa indikationer på en koppling mellan frekvens och översättning, dock var dessa inte tydliga nog för att hävda att ett klart samband existerar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  When grundskoleklass becomes mainstream classroom
 • 20.
  Almang, Jan
  Arvika, Sweden.
  An Argument for Shape Internalism2017Ingår i: Erkenntnis, ISSN 0165-0106, E-ISSN 1572-8420, Vol. 82, nr 4, s. 819-836Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is a defense of an internalist view of the perception of shapes. A basic assumption of the paper is that perceptual experiences have certain parts which account both for the phenomenal character associated with perceiving shapes-phenomenal shapes-and for the intentional content presenting shapes-intentional shapes. Internalism about perceptions of shapes is defined as the claim that phenomenal shapes determine the intentional shapes. Externalism is defined as the claim that perceptual experiences represent whatever shape the phenomenal shape reliably tracks. The argument against externalism proceeds in three steps. First, it is argued that phenomenal shapes are modality specific, such that a phenomenal shape that features in a visual perceptual experience cannot feature in a haptic perceptual experience, and vice versa. Second, it is argued that intentional shapes are amodal. Third, it is argued that externalism is incompatible with the fact that phenomenal shapes are modality specific and intentional shapes amodal.

 • 21.
  Almang, Jan
  Gothenburg University, Göteborg, Sweden.
  Perceptual Transparency and Perceptual Constancy2014Ingår i: Husserl Studies, ISSN 0167-9848, E-ISSN 1572-8501, Vol. 30, nr 1, s. 1-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A central topic in discussions about qualia concerns their purported transparency. According to transparency theorists, an experience is transparent in the sense that the subject having the experience is aware of nothing but the intended object of the experience. In this paper this notion is criticized for failing to account for the dynamical aspects of perception. A key assumption in the paper is that perceptual content has a certain temporal depth, in the sense that each act of perception can present an object as extended in time and that objects can be perceived as persisting through time. An object that is seen as persisting through time is often seen as constant and unchanging, even though the presentation of it is changing. In this paper it is argued that in order to account for these cases of perceptual constancy, we must distinguish between the awareness of having perceived that an object has a property at a certain point in time, and perceptually intending that it has that property at that point in time. Consequently, we must in at least some instances be aware of something more than the object of the experience. But precisely this distinction is rejected by the transparency theory.

 • 22.
  Almang, Jan
  Gothenburg, University.
  TENSE AS A FEATURE OF PERCEPTUAL CONTENT2014Ingår i: Journal of Philosophy, ISSN 0022-362X, E-ISSN 1939-8549, Vol. 111, nr 7, s. 361-378Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 23.
  Almang, Jan
  Gothenburg University, Sweden.
  The Causal Self-Referential Theory of Perception Revisited2013Ingår i: Dialectica, ISSN 0012-2017, E-ISSN 1746-8361, Vol. 67, nr 1, s. 29-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is a paper about The Causal Self-Referential Theory of Perception. According to The Causal Self-Referential Theory as developed by above all John Searle and David Woodruff Smith, perceptual content is satisfied by an object only if the object in question has caused the perceptual experience. I argue initially that Searle's account cannot explain the distinction between hallucination and illusion since it requires that the state of affairs that is presented in the perceptual experience must exist in order for the perception to be veridical. Smith's account is interestingly different in that the descriptive content, i.e. the content that presents the perceptual object as having certain properties, does not determine the object of the experience. His account consequently does not require that the state of affairs that is presented in perception exists in order for the perception to have an object. Smith argues instead that perceptual reference is determined by a specific kind of demonstrative content. In this paper it is argued that Smith's account of demonstrative content is too indeterminate and in certain circumstances prescribes the wrong object. It is subsequently argued that the theory of demonstrative content can be modified so as to avoid these consequences. This modification involves deriving the conditions of satisfaction of seeing an object from the conditions of satisfaction of seeing the shape of the object, where the shape of the object is conceived of as a particularized property, what is also called a trope'.

 • 24.
  Almang, Jan
  University West, Trollhättan, Sweden; University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Time, Mode and Perceptual Content2012Ingår i: Acta Analytica, ISSN 0353-5150, E-ISSN 1874-6349, Vol. 27, nr 4, s. 425-439Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Francois Recanati has recently argued that each perceptual state has two distinct kinds of content, complete and explicit content. According to Recanati, the former is a function of the latter and the psychological mode of perception. Furthermore, he has argued that explicit content is temporally neutral and that time-consciousness is a feature of psychological mode. In this paper it is argued, pace Recanati, that explicit content is not temporally neutral. Recanati's position is initially presented. Three desiderata for a theory of time-consciousness are subsequently introduced. It is then argued that a theory locating time-consciousness as a feature of psychological mode will fail to satisfy these desiderata. In the last section the intentionality of memories is discussed. Using the notion of shiftable indexical, it is argued that memories have the same explicit content as perceptions, but that they nevertheless can have different conditions of satisfaction since they are entertained in different modes.

 • 25.
  Almang, Jan
  Gothenburg University, Sweden.
  Two Kinds of Time-Consciousness and Three Kinds of Content2013Ingår i: Axiomathes, ISSN 1122-1151, E-ISSN 1572-8390, Vol. 23, nr 1, s. 61-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the distinction between perceiving an object as extended in time, and experiencing a sequence of perceptions. I argue that this distinction cannot be adequately described by any present theory of time-consciousness and that in order to solve the puzzle, we need to consider perceptual content as having three distinct constituents: Explicit content, which has a particular phenomenal character, modal content, or the kind of content that is contributed by the psychological mode, and implicit content, which lacks phenomenal character. These notions are then further clarified and related to each other.

 • 26.
  Almerfors, Håkan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Preposition and article usage in learner English: An investigation of negative transfer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De sätt som någons första språk påverkar hans eller hennes andra språk så att fel uppstår, det vill säga negativ språköverföring (negative transfer), är ett ämne som har fått mycket uppmärksamhet inom forskning kring språkinlärning. Tidigare studier har visat på hur negativ språköverföring orsakar många fel. Det primära syftet i denna uppsats är att undersöka artikel- och prepositionsfel i skrift hos svenska elever som lär sig engelska och att diskutera dessa fel i relation till negativ språköverföring. Det sekundära målet är att jämföra hur negativ språköverföring yttrar sig hos svenska och portugisiska elever som lär sig engelska.

  Den första delen av denna uppsats, som även är huvuddelen, är en korpusundersökning av 80 uppsatser skrivna av högstadieelever. Den andra delen är ett flervalstest som konstruerats för att provocera fram språköverföringsfel. Deltagarna var högstadie- och gymnasieelever från Sverige och Brasilien. Resultaten från korpusundersökningen stämmer i stor utsträckning överens med vad tidigare forskning visat, till exempel att det är vanligare att fel uppstår med bestämda artiklar än med obestämda artiklar och hur bestämda artiklar och tillsammans med generiska nominalfraser tenderar att generera negativ språköverföring. Korpusstudien visar också på hur felaktigt utbyte (substitution) var det vanligaste prepositionsfelet och att många språköverföringsfel förmodligen orsakats av direkta översättningar från svenska. I analysen av resultateten från flervalstestet kunde graden av inflytande från första språket på enskilda fel påvisas. Sammantaget avslöjar undersökningen i denna uppsats på flera aspekter av negativ språköverföring som troligen ej uppenbarats om enkom elever med ett förstaspråk inkluderats, detta eftersom det är i jämförelsen mellan engelska-elever med olika förstaspråk som de mest intressanta resultaten framkommer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Alpmyr, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Språkutvecklingens betydelse för barns delaktighet i samspel: Ur en pedagogs synvinkel och erfarenhet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet för denna studie är att uppmärksamma betydelsen av pedagogers syn och erfarenheter om hur det verbala språket kan få betydelse för barns delaktighet i förskolan. Studiens resultat visar att barn med hjälp av det verbala språket kan lättare samspela med andra barn i lek. Barnen kan med hjälp av språket förklara och kommunicera så att de andra barnen inte missförstår. Det har visat sig att barnen använder sig av andra kommunikationssätt för att kommunicera och samspela med andra barn, exempelvis kroppsspråket. Pedagogens roll är att hjälpa barnen som en mellanhand, hjälpa barnen att tolka vad kompisarna säger men också tolka vad det barnet som inte använder sig av det verbala språket vill förmedla till sin omgivning. Den verbala språkutvecklingen ger barnen större möjlighet för delaktighet i lek. I läroplanen för förskolan definieras det att det är förskollärarens ansvar att ge barnen möjlighet till att utvecklas inom språk för att kunna kommunicera med omvärlden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL.
  De Escandinavia a México: entre dioses y mitos como expresión y convergencia del pensamiento y comportamiento humano2010Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 29.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  De "La protesta de la musa" a "La novela del tranvía". Diálogo de poéticas incomprendidas: Gutiérrez Nájera y Silva>>2007Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 30.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  De sobremesa 1887-1896: José Asunción Silva:El poeta novelista2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  José Asunción Silva is a Colombian poet most known for having renewed the metrics in Spanish poetry during the 19th century. José Asunción Silva's only novel, De sobremesa 1887-1896 [After dinner, 1887-1896] written in 1896 is a significant and representative modernist novel in the tradition of Latin-American modernismo.Silvas novel has been considered as a structureless, narratively disordered and chaotic text by many literary critics since its first publication in 1925. The text presents a great deal of fragmentation on the surface level: the story is presented by means of temporal discontinuity and multiple narrative voices and its thematic richness seems to be endless. The characters reveal multiple perspectives and a plurality of discourses.This dissertation determines and analyzes the formal and thematic aspects of the text that underlie its apparently disordered structure. The analysis focuses on the study of the referentiality of the text and some of its narrative components. It examines how the different fragments of the story, which are apparently neither logically nor thematically ordered on the surface level, are associated and integrated in the novel as a whole.Silva as a novelist makes use of some of the conventions of poetry and the techniques he applied to his poems. Contrast, association, assimilation and parallelisms are ways of creating new organizational forms of expressions in his prose work. The protagonist of De sobremesa, himself a poet, also plays the role of author, narrator, narratee and reader of his own prose work, his personal diary. This is a very particular feature in the context of Latin-American modernist novels written between 1882- 1902. The study analyzes the different roles of the character in the story to prove that the sense of unity is built by centring the text technically and thematically on the protagonist in its different roles. Silva makes the protagonist the point of convergence of the whole text.This dissertation suggests that there is an organized structure underlying the apparent disorder and incoherence of the text. The basis for Silvas text is diversity and the different where even the smallest parts prove to correspond with a bigger one. For a text of the 19th century, this is an innovative and experimental way of writing that seeks to create unity out of disorder and fragmentation.

 • 31.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Del texto al film. "Presencias y ausencias significativas entre el texto y la puesta en escena/recreación fílmica de Como agua para chocolate"2007Ingår i: Pjecer fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier, ISSN 9007-8185, Vol. 52Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  El baño y el patio: cronotopos de identidad en algunos textos garcíamarquianos2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 33.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Inclusión y exclusión:criterios de periodización de la novela modernista hispanoamericana2005Ingår i: / [ed] Oslo universitet,Norge, 2005Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 34.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL.
  La protesta de la musa. Aproximación al extrañamiento en un cuento modernista hispanoamericano2010Ingår i: Caminos de lectura: antología de textos y aproximaciones analíticas al texto literario / [ed] Eva Löfquist & Victoria Thörnryd, Lund: Studentlitteratur , 2010, s. 61-77Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 35.
  Alvarez, Pilar
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Los últimos desafíos de la modernidad en el Río de la Plata, Santo Oficio de la Memoria: el desafío del no olvido2001Ingår i: / [ed] eds. Rossiello-Bensson, Göteborg: Götebors universitet , 2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 36.
  Aman, Robert
  Karlstads universitet.
  Indígenas, conquista y esclavitud en América Latina: Visión histórica representada en libros escolares suecos y colombianos2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate how the indigenous people and the culture, the conquest and slavery in Latin America are represented in Swedish high school schoolbooks in comparison with their equals in Colombia. The aim is to discover whether there are any differences or similarities between the reproductions in both countries. The theoretical part discusses the difficulties involved to determine both a Latin-American identity as well as a Colombian one. This is due to the fact that identity in Latin America is a product of colonization, which is to say that it came into being through the people who conquered the region because, prior to their arrival, Latin America didn’t exist as we know it. Multiculturalism within the region complicates this construction since different ethnical groups and nations construct their memory and ‘wear’ these concepts from which they get their proper sense of the past in function with the present and how it aspires to identify itself with the future. This means that not just one Latin America exists, but many. Part of the problem is that Latin Americans want to be the ‘other’, meaning the white, the occidental, the European or the North American. The study concludes that there exists a European point of view in the books of both countries in their way of representing the history of the region.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem?: En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. I syfte att finna artiklar beträffande dom-debatten testades flertalet olika söksträngar i sökverktygets sökfält. Till sist resulterade söksträngarna och fraserna ”de och dem”, ”de/dem” och ”dom-debatten i flest träffar. Utifrån ett antal urvalskriterier återstod totalt 26 artiklar. Under motsvarande tidsperiod undersöks även vilket av dessa pronomen som används mest i skrift: talspråksformen dom eller skriftspråksformerna de och dem, med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp. Detta för att kunna se ett samband mellan argumenten som förekommer i dagens debatt och det faktiska bruket. Vidare jämförs också resultaten med Språkrådets rekommendation beträffande dessa pronomen. Resultaten i den här studien redovisar alltså temperaturen på debatten i media och pronomenens statistiska användning, som sedan leder till slutsatser om det rådande de/dem/dom-klimatet. Undersökningen visar att de och dem enligt statistik används mer frekvent än dom i skrift. Det kan också konstateras att det förekommer fler argument som stöder ett fortsatt bruk av de och dem i media under de senaste tre åren jämfört med argument som stöder en dom-reform i media under motsvarande period.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Understanding the 'mess' in text messages: An analysis of humorous text message exchanges shared in social media platforms2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet ‘mess-förstånd’ har på senare tid cirkulerat på Internet och är nu så allmänt förekommande att det är inkluderat i Urban Dictionary. Mess-förstånd är en ordvits för missförstånd som förekommer på Internet. Att lägga upp sina egna eller andras misslyckade konversationer och/eller typografiska fel har utvecklats till ett populärt sätt att dela humor via olika plattformar på Internet. Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilka lingvistiska mönster av SMS-missförstånd som finns, med speciell betoning på sådana som har den högsta graden av ‘delbarhet’ och/eller popularitet och vad det säger oss om rådande föreställningar om kommunikation och humor. Det empiriska materialet insamlades från fotodelningshemsidan Pinterest från användare som hade lagt upp eller återbrukat ‘skärmavbilder’ från sina egna eller andras SMS-konversationer. För att samla in så mycket värdefull data som möjligt användes en manuell sökstrategi med tre olika ordsträngar som resulterade i en korpus med 160 dialoger. Analyser av dialogerna visade på återkommande humorteman, exempelvis anspelningar på sexualitet eller kroppsliga funktioner, generationsklyftor, teknologiska svårigheter och lexikala tvetydligheter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Är det riktigt att grammatik är viktigt?: En studie om läromedels argument till att läsa grammatik och elevers inställning till dessa argument2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel i gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Undersökningen genomförs i form av en komparativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande läromedel som behandlar grammatik, baserat på 20 lärares autentiska val av läromedel. Genom dessa läromedel sker en sammanställning av deras argument till att läsa grammatik. Vidare består studien också av en enkätundersökning som har till syfte att granska elevers inställning till dessa argument, samt deras uppfattning om grammatikens relevans och nytta i skolans undervisning. Genom enkätundersökningen får eleverna redogöra för om de tycker att läromedlens argument till att läsa grammatik är legitima. Att kombinera en undersökning om vilka argument som förs i populära läromedel till att läsa grammatik och en undersökning av elevers inställning till dessa argument, redovisar alltså om elever uppfattar läromedlens argument till att läsa grammatik som berättigade – på så vis kan vi veta om argumenten håller enligt eleverna. Det är högst relevant att undersöka hur populära läromedel motiverar till att läsa grammatik, eftersom tidigare forskning visar att grammatikundervisningen tampas med stora problem, som bland annat elevernas förmåga att förstå grammatikens relevans och nytta i samband med skolan. Studiens resultat visar på att majoriteten av eleverna faktiskt anser att grammatik är viktigt – men också att de tycker att grammatik är tråkigt. Vidare visar även studien att majoriteten av eleverna anser att nio av de elva argumenten faktiskt är legitima. Studien visar också att majoriteten av eleverna, efter att ha tagit del av argumenten, tyckte att grammatik var viktigt redan innan de fick ta del av läroböckernas argument och drygt en tredjedel svarade även att argumenten har fått dem att inse att grammatik är viktigt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  ”En måste dö för folket för att icke hela folket skulle förgås”: Syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs verk En berättelse från kusten2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att studera syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs roman En berättelse från kusten (1961). Huvudsakligen studeras hur motivet gestaltas i romanen, hur berättelsen leder till förföljelser och det slutliga offrandet samt hur syndabocksmotivet kan relateras till romanhelheten. Jag diskuterar begreppet syndabock utifrån den franska teoretikern René Girard kriterier och stadier. Resultatet visar att kriterierna har uppfyllts och att Girards tre stadier också förekommer i romanens samhälle. Till en början drabbas barn från nästan varje familj av en dödlig sjukdom och det får samhället att långsamt kollapsa. Frustrationen hos folket övergår i ett sökande efter orsaken till sjukdomen, dock inte den verkliga orsaken, snarare ett brott och någon att anklaga. Någon, är inte vem som helst, utan personen har tydliga offermarkörer. Syndabocken Merete är både socialt och fysiskt avvikande och det gör henne till den perfekta syndabocken. Resultatet visar att hennes död blir en rituell försoning som avslutar det rådande kaoset och friar folket får deras skuldkänslor. Motivet är också en del av en större försoningstematik, nämligen ett mönster som kräver lidande och stora uppoffringar för att nå försoning. Både staden och klostrets återupprättelse kräver offrande och både Merete och Apelone lider och dör för att inte hela samhället ska förintas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Andersson, Emmelie
  Karlstads universitet.
  Ett rop på hjälp eller Pojken som kallades det-trend?: En studie om elevers och svensklärares syn på självutlämnande texter2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42. Andersson, Filippa
  Heroism and Gender in Children’s Fantasy: A Comparison between Pawn of Prophecy and The Golden Compass2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Helene
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Maskulinitet i läromedel: Hur pojkar och män beskrivs i en textsamling avsedd för fordonsprogrammets svenskundervisning2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 44.
  Andersson, Ingmarie
  Karlstads universitet.
  Två läsinlärningsmetoder: En jämförelse mellan den syntetiska och analytiska metoden2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Andersson, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Kommunikativa redskap i förskolan: En studie om förskollärares användning av kommunikativa redskap2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur och vilka kommunikativa redskap fem olika förskollärare använder sig av för att kommunicera med barn i åldrarna ett till två år, och på så sätt bidra till kunskapsfältet om hur kommunikativa redskap kan användas i verksamheten. För att få svar på syftet och frågeställningarna använde jag mig av icke-deltagande observationer, vilket innebär att jag höll mig i bakgrunden för att påverka situationen så lite som möjligt. Resultatet visar på att förskollärare använder sig av artefakter av olika slag, TAKK och förskolans miljö när de kommunicerar med barn, TAKK användes till exempelvis i samband med matsituationer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 46.
  Andersson, Jennie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Lärare som ledare: Teachers as Leaders2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Text i tolkning: Berättarteknisk analys av Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att göra en berättarteknisk analys av Almqvists roman Drottningens juvelsmycke. Jag har i denna analys utgått från de begrepp som Gérard Genette presenterar i sin bok Narrative discourse och provat om de kan beskriva berättartekniken i Drottningens juvelsmycke. Jag har i uppsatsen också, ganska kortfattat, tagit upp en del andra aspekter av boken. Bland annat har jag berört romanens huvudkaraktär Tintomara, bokens genre och bokens grundläggande tema.

  Det jag har kommit fram till är att Drottningens juvelsmycke uppvisar en mycket komplex berättarteknik. Ett av de mest uppenbara och intressanta greppen i boken är blandningen av episk och dramatisk framställningsform. Även om det dramatiska berättandet innebär en del problem när det gäller en berättarteknisk analys så går flera av Genettes begrepp att applicera även på dessa avsnitt. Min slutsats blir att Genettes begrepp går mycket bra att använda för en berättarteknisk analys av Drottningens juvelsmycke. Trots att jag i uppsatsen har kunnat identifiera ett antal berättartekniska grepp i romanen så är den dock alltför komplex för att kunna beskrivas enbart med dessa begrepp. Jag skulle faktiskt vilja säga att den är för komplex och har en alltför tät handling för att, tillfredsställande, kunnas beskrivas med några begrepp. Drottningens juvelsmycke måste istället upplevas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  ”Böcker och berättande är grogrunden för de små barnens språkutveckling.”: Några förskollärares inställning till berättande i förskolan.2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om några förskollärares inställning till muntligt berättande i förskolan. Syftet med studien var att få kunskap om vilken syn några förskollärare har till berättande, hur ofta berättandet sker samt olika former av berättande som används på förskolorna. För att synliggöra detta har enkäter skickats ut till 20 verksamma förskollärare, svaren har sedan analyserats och sammanställts.   

  Resultaten visar att förskollärarna målmedvetet använder muntligt berättande samt högläsning i förskolan för att främja barnens språkutveckling. Berättande aktiviteter äger i de flesta fall rum minst en gång varje dag. Resultaten visar också att det finns en stor variation av berättande aktiviteter på de berörda förskoleavdelningarna.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Selma Lagerlöf: Hämnden och kärleken i Löwenskölscykeln2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50. Andersson, Jonas
  Bekämpning av ondska föder ondska2007Ingår i: Svenska Dagbladet, Under strecket 02.09.2007Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 1872
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf