Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1245
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Abrahamsson, Elise
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Pratbubblan: den röda tråden: En studie av Karlstads Stadsnäts visuella kommunikation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether Karlstad City Fiber Network visual elements in the form of a pair of speech bubbles fit into the organization's holistic external communication and branding. The study examines whether Karlstad City Fiber Network image of the organization and the speech bubbles match the stakeholders view and how the visual elements are perceived and recognized by stakeholders. The theory associated with the study is theories of corporate visual identity, image, identity and branding and visual communication. These three elements are important to be aware of when a generation of an effective external communications. Qualitative interviews with employees at Karlstad City Fiber Network and Karlstad municipality has undertaken to give an idea of ​​what the organization wants to achieve and what their opinions are. Karlstad City Fiber Network wants stakeholders to perceive the brand building marketing records as playful, with a twinkle in his eye and inviting to dialogue while the direct information shall be straight and free of jargon. The organization wishes that stakeholders see them as a safe choice as well as local and accessible for inhabitants of Karlstad. Karlstad City Fiber Network sees it as a great advantage to be taken of Karlstad Municipality, which also welcomes the urban network is municipal. Through focus group interviews with Karlstad City Fiber Network stakeholders, the inhabitants of Karlstad, it has emerged that the speech bubbles is not recognized, but it is only when the speech bubbles is put into a context, such as newspaper or newsletter that it can be linked to anything that advocates the municipality of Karlstad and dialogue. It is concluded that corporate visual identity is the link between the visual and the context of an organization's marketing. Stakeholders see Karlstad City Fiber Network as a credible organization that is simple yet eye-catching newsletters, but believe that their marketing is somewhat vague and confusing.

 • 2.
  Abrahamsson, Emilia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Renhult, Elena
  Fräsch och strukturerad med attityd: Ett examensprojekt om tidningslayout2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  AbstractPresentation of the problem: The goal with this graduation project is to produce a new visual concept for the student newspaper Campus, this will be expressed in the form of page templates. The page templates will have a visual concept that appears through graphical elements. The client's wishes were that the student newspaper should be audience appropriate, attractive, inviting, reliable, modern and functional to work with.Theory: In order to implement the wishes and in a good way produce a consistent visual concept, we took a starting point in theory of graphic design. This theory has taken many of its principles from aesthetic theory, and therefore have we also used aesthetics to provide a deeper theoretical aspect. The principles we used in graphic design is; how to create a unity in the layout by using basic elements such as text, images, and white space. We have also looked at alignment-, form-, color-, contrast-, typography- and placement principles. The principles we have applied from aesthetics are color repetition, color contrasts, balance, visual harmony and depth.Method: The empirical studies consisted of a qualitative content analysis of student newspapers, followed by a focus-group study with respondents from the Campus newspaper target group. The purpose of the two studies was to, via a content analysis, get a general picture of the design language that is used on the market today. This, combined with theory, helped us to create a visual expression that stands outside the general form. It was done in four different dummies, these dummies were discussed by the focus-group.Results: Our first empirical study showed how student newspapers are designed today. With support of theory, the functioning principles was sorted out and used in the four dummies. During the focus-group analysis, opinions about the dummies were presented. We could therefore see what the respondents wanted in the page templates. Together with the client's wishes and analysis from the empirical studies, a new concept developed. It will be perceived as clean and structured together with attitude.

 • 3.
  Abrahamsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education.
  Skapar gymnasielärare trygghet för eleverna i klassrummet?: En studie kring lärarens påverkan av trygghet i klassrummet2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte är att visa att känslan av trygghet spelar större roll för undervisningsklimatet i klassrummet än disciplin. Vi bombarderas dagligen i media från olika tyckare som har åsikter om hur skolan skall skötas för att den ska bli bättre och hur misskött den är nu idag. Det är nästintill omöjligt att sålla i det stora informationsflödet och avgöra vad som är relevant för att ge eleverna bästa möjliga inlärningsklimat i skolan. Kan det vara så att en skola som ger eleverna en känsla av trygghet är den som ger bästa inlärningsklimatet? Genom att besöka några klassrum, studera hur lektionerna fungerade i verkligheten och sedan intervjua de berörda lärarna om deras syn på trygghet i klassrummet, fick jag bekräftelse på att så kunde vara fallet. Tyvärr är det så att disciplin är lättare att skapa än trygghet men då kan undervisningsklimatet bli lidande. Att ha en trygg miljö är ett bättre sätt att rusta eleverna för att möta den undervisning som de ska klara av under sin skoltid. Dessutom, om en elev har en egen grundtrygghet i sig själv när hon ska möta världen efter skolan så finns det en större chans att ungdomarna klarar sig bra. Utifrån resultat jag fick anser jag att en lärare som funderat på hur man skapar trygghet i klassrummet, arbetar som en demokratisk ledare och involverar eleverna i regelbyggandet och undervisningen, är den lärare som skapar ett bättre studieklimat.

 • 4.
  Adolfsson, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt: En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. Mycket fokus hamnar på tekniska aspekter kring införande av system och affärsnyttan glöms bort. Vissa anledningar till att uppföljning av affärsnytta bortprioriteras anses vara att det är för svårt, råder oklarhet kring ansvar, och att affärsnyttor är av övervägande ogreppbar karaktär. Affärsnyttorna berör ofta flera olika verksamhetsområden vilket medför svårigheter gällande identifikation och hög kostnad för att involvera berörda resurser. IT-projekt initieras däremot grundat på explicita greppbara värden med tillhörande kostnadskalkyl som visar hur verksamheten kommer få igen investerat kapital. När affärsnytta inte är explicit uttryckt, utan har en ogreppbar karaktär leder det till låg prioritet, då kunskap kring mätning och styrning saknas. IT-projekt innebär en stor investering i tid, pengar, personal och den förväntade affärsnyttan har stor genomslagskraft. Uppfyllelse av affärsnytta kan påverka hela företagets lönsamhet. Teorier gällande Benefits Management Process (BMP) utgör basen för denvetenskapliga plattformen och har kompletterats medrelevant forskning vid behov.

  Syftet med undersökning är att se vilka aktiviteter som behöver föregå för att möjliggöra framgångsrik uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt så att måluppfyllelse kan säkerställas.Även undersöka om utformning av projektmål kan bidra till att underlätta uppföljnings aktivitet.Undersökningen genomförs som en kvalitativ studie där en verksamhet inom små och mellanstora företagssegmentet (SMF), undersökts då de bedriver ett aktivt IT-projekt gällande byte av affärssystem. Undersökningen resulterade i fem konkreta slutsatser som är av en förklarande och upplysande karaktär.

   

  Undersökningen visar att:

  • BMP möjliggör uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt, men är inte en förutsättning.
  • BMP kräver ett omfattande åtagande för att bidra till ökat värde för en verksamhet.
  • En genomarbetad målformulering enligt akronymen SMART kan öka en verksamhets möjlighet till styrning och kontroll av dess projektmål.
  • Tydligare koppling till identifiering och mätningsmetoder krävs för att maximera värdet av att ta sig an BMP.
  • Systemleverantörs och kundrelationen behöver belysas inom BMP i takt med färre egna utvecklingsprojekt inom affärssystem initieras.

   

  Brister i teorin rör konkreta metoder för att mäta affärsnytta och hur Key Peformance Indictors (KPI) kan användas på ett effektivt sätt. Tillsammans med att forskningen inte redogör för hur en verksamhet kan arbeta med uppföljning av affärsnytta i en kund- och systemleverantörsrelation. Explicit uttryckt när en verksamhet genomför upphandling av affärssystem ifrån en systemleverantör. Detta rekommenderas ligga till grund för framtida undersökningar.

 • 5.
  Adolfsson, Claes
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Asp, Sebastian
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Ett främjande verktyg: En kvantitativ studie om institutionaliserad feedback2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay examines the members' relationship with feedback within two institutions, the Department of Geography, Media and Communication (GMK) and the Department of Educational Studies (IPS) at Karlstad University. Feedback is a communication tool used to promote organizational development. This individual development is essential for a university's business because of its members knowledge and skills are one of its most important assets. The importance of this kind of communication is manifested in the university's institutionalization of feedback and how it is integrated into the work routines. The problem area is comprised of how these institutions differ in the structure in relation to the classical hierarchical business structure, with a clear ranking between boss and employee, focusing on the role of feedback in this type of organization. Research that focuses specifically on this type of structure within an organization is currently underrepresented and therefore creates a research hole. The purpose of the paper is to examine the two mentioned institutions with a focus on feedback, its institutionalization and its integration into the work routines, and how the members relate to this process. To investigate the impact of this institutionalization of feedback, the following three questions were created:  How is criticism conducted within an organization where feedback is institutionalized?  How does the view of feedback differ from these institutions compared with companies with a classical hierarchical organizational structure? How does organizational culture affect the ability but also the willingness to criticize and to give and receive feedback? In order to answer these questions, relevant prior research in the area has been identified. The different theories chosen relate to five different factors: Channel selection, leadership, relationships, organizational culture and feedback, all of which are directly linked to the research area. Examples of these theories are Information Richness Theory (IRT) that emphasizes how different communication channels should be applied. Leader membership exchange theory (LMX) and Conceptual model of employee questions emphasize how personal relationships affect communication and how leadership structure within an organization affects feedback. An additional central component of how members relate to feedback is the organizational culture. This culture can be broken into three different categories; identification, trust and dedication. They all have an impact on the feedback process and should therefore be taken into account. Research related to feedback can also be found in the previous research section. The application of a survey gave the opportunity to draw general conclusions about the population. The questions in the questionnaire are anchored in the previous research and are operationalized in relation to the three research questions. The collected data showed that the institutionalization of feedback has a predominantly positive effect on members' relation to this. The members of the institution generally have strong and prosperous relationships with their colleagues and leaders. Members feel that they can freely express their views regardless of their professional position, and these views are respected, which is a consequence of the strong trust they have for their colleagues and leaders. Identification to the institutions is generally strong, which affects the members' commitment and the willingness to develop. Feedback requires a channel that can transmit complex information, which will simultaneously enable two-way communication and be personalized to achieve the desired effect. This relates to the institutions and feedback is transmitted primarily orally. This result shows that a thoughtful attitude to feedback has a major impact on the organization's activities.

 • 6.
  Adolfsson, Claes
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Strömberg, Markus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Stenberg, John
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Millennials och baby boomers attityder till fake news: Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to find out the generations millennials and baby boomers approach to the media's veracity and political neutrality. This was done using the following questions: What attitudes does Millennials and Baby Boomers have to the news media's veracity? Are there differences and similarities there when we look at the variables gender and political position?

   

  To define the generations we used Cliff Zukins generation theory. There are several other theories with different definitions of generations, but we chose to limit ourselves to Zukins model because we considered this to be the most relevant to our purpose.

  To obtain additional information about the generation's positions on various issues, we have also assumed Paula M Poindexters research on the issue, and Göran Bolins definition of Manheims theory. Finally we used Jesper Strömbäcks definition of the agenda setting theory when it was accurate.

   

  We chose to conduct a survey in order to be able to reach as many respondents as possible. Because we wanted to compare two specific generations with eachother, we used a quota sampling. The answers gave us an overall picture of the different generational attitudes toward the news media.

   

  The results showed that generational affiliation did not affect public confidence in the news media. When we added the gender variable, the result is different, the younger generation of women had significantly higher confidence than men in the same group. Both the younger and the older men had a more critical view of the news media content than women. This shows that gender is a significant variable in the issue of trust.

   

  Political opinion also turned out to be an important variable. The biggest difference was shown in the generation of baby boomers where three quarters of the red voters had a fairly strong confidence in the news media. Those who vote blue in this generation had a significantly lower confidence.

   

  The main difference depending on generational affiliation was shown in the question of how easy it is to spot fake news. Millennials believed it was much easier to determine authenticity in news than baby boomers. Only two percent of the older generation felt that it was easy to spot, the corresponding figure in the younger generation was 12 percent.

   

  The majority of all respondents stated that they believe in a large or fairly large future increase of false news. This result did not affect the respondents' views on how easy it is to see if the news is false.

   

  The conclusion we can draw is that the generational affiliation does not affect the question of confidence in the news media, however, it does have an affect in how easy it is to determine if news is true or false.When measuring confidence towards the news media, political opinion was the most important variable.

 • 7.
  Agin, Sol
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Communication without borders: A quantitative study on how mobility and a cosmopolitan self-identity affect Swedish expatriates communication patterns with friends.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out how Swedish voluntary migrants communicate with friends in three different groups: friends that resides in the same country as the respondent currently lives in, friends in Sweden, friends in other countries around the globe and whether or not individual mobility, demographic factors or a sense of global citizenship affect the chosen mean of communication. The reason behind the study is to introduce a previously unstudied area into the field of geographically based media studies and hopefully contribute to a deeper understanding of the role played by different means of communication in shaping the dynamics of global friendship. The theoretical approach in this study will be from three different outlooks, migration, polymedia (including the second-level digital divide) and cosmopolitanism.

  The study is based on data from the Institute for Society, Opinion and Media (SOM) and their survey questionnaire sent out to Swedish expatriates during fall 2014 / winter 2015, also known as Utlands-SOM. The total number of respondents are 2268. The study starts with basic frequencies to find out which media that are the most prominent, then binary logistic regressions have been made. The total number of dependent variables are 21 and these have then been analysed from seven independent variables; age, gender, education, travel patterns, years spent abroad, number of countries lived in and whether or not the respondent consider himself/herself being a cosmopolitan. This generates a total of seven tables (one for each media) with three models in each (contact with friends in current country of residency, contact with friends in Sweden and contact with friends in other parts of the world).

  Amongst Swedish expatriates, e-mail and Facebook are the two most popular media for keeping in touch with friends, regardless of the friends location. The most significant demographic variable is age. Usage of video call, text message, chat, Facebook and other social media tend to decrease with age. Every year spent abroad decreases the communication with friends in Sweden, but increases the communication in the current country of residency. The number of countries lived in have a positive effect on communication with friends in other parts of the world. Cosmopolitan self-identity is found to be most significant when communicating with friends in other parts of the world, and it also affects e-mail the most. Level of education, which in previous studies have been found closely linked to a cosmopolitan identity, is found to have no significant correlation. Arguably, this is explained by the other means of communications negative relationship with the variable.

 • 8.
  Agin, Sol
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Hungerns Ansikte: En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 20112013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine whether or not American and British newspapers coverage of the famine at the horn of Africa 2011 developed and changed from a month before to a month after the UN declared famine on July 20th the same year. It also studies if and how the focus has changed in contrast to prior coverage of African famines, since the coverage of events is key for the world-wide response.

  Questions asked in this paper is; To what extent did the frequency in coverage change after July 20th in correlation to theories of crisis reporting? How does both countries score on the positive/negative content scale in comparison with previous images of Africa and compassion fatigue? In what ways does the coverage differ prior to and after July20th in relation to crisis reporting? How is the reporting country framed in the articles, that is; what kind of attention does the country in question get for its actions?

  This paper is based on theoretical approaches of news framing, news coverage on crisis and catastrophes, compassion fatigue (the gradual lessening of compassion experienced by an audience that has gotten used to a certain way of reporting). This study is a combination of quantitative and qualitative content analysis where the data has been collected through quantitative methods in order to create categories for frames as well as making it possible to compare data between both countries in a concrete way. Thereafter the results has been analyzed qualitatively.

  The frequency in reporting amongst the 67 articles reviewed in this study increased after July 20th and that showed that a catastrophe will increase the coverage just as theories about crisis reporting predicted. The publishing in this study falls on the negative side of reporting, which is correct accordingly to theories on crisis reporting, but also to compassion fatigue and framing. The content barely changed, but for the American papers it became slightly more positive after July 20th. The British papers on the other hand increased their negative content. The outspoken primary focus on the countries ownportrayal were minimal, which is inconsistent with theories of African media portrayal.

 • 9. Ahlsén, Daniel
  et al.
  Knutsson, Ida
  "Ett organiserat kaos": En fallstudie på Hammarö kommuns krisledningsplan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Ahlzén, Patrik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Bood, Ida
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  En gräns svår att dra: Studenters förhållningssätt till privat och offentligt på Facebook2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society an increased use of social networking sites can be seen, which can present difficulties in deciding what is private and what is public. The questions and issues being discussed in this essay are made to determining how students at Karlstad University relate to the information published on Facebook. Through an explorative research design and methodological triangulation in the form of a questionnaire survey and focus group interviews, the authors seek to answer and discuss the students' different approaches to the use of Facebook.The paper shows that students at Karlstad University sometimes have a low awareness of the information displayed to others and inadequate use of the privacy settings available on the page. At the end of the study the authors discern three different categories of Facebook users with different levels of consciousness.

 • 11.
  Albinson, Karin
  Karlstad University, Division for Culture and Communication.
  Säg det tydligt!: Stil i text på webben2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Write the most important things first in text that will be read by a scanning web user. This paper is based upon theories about

  – how we read

  – what style in texts is

  – how texts should be written for web pages

  Reading from computer screens is about 25 percent slower than reading from paper. This because screens

  – flicker

  – have lower resolution than paper

  All text with the purpose of being read from a screen should be adjusted to the reader’s physical condition. The theories above were studied and interviews were done to find out how text for web should be written. Three persons were interviewed. They answered questions about how they produce text to their web sites. And the conclusion was

  – write short and distinct

  – put the most important first

  – explain to the visitor to guide them correct

  – use comprehensive words

  – short sentences are better than longer

  – skip all unnecessarily

  – use objective language

  – do not think that the reader reads the whole text

  – split longer texts into multiple pages with hypertext links

  The interviewed peoples are

  – Swedish Rescue Services Agency’s web master

  – Big brother’s web editor in chief

  – Information design’s leader of projects

  This abstract can be read from a screen. If the whole paper should be read it should be printed first. The paper is not supposed to be read from a screen.

 • 12.
  Albonius, Jonas
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Hagbok, Monica
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Projektledning för kreativitet: En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies and projects often face the challenge of creating something new to increase their competitiveness. In this process of creating something new creativity is an important factor. By using a creative approach and utilizing creative processes new innovations emerges. An industry that has grown in recent years is the computer games industry. Competition is fierce and for the companies to succeed, the product need that extra something to make it stand out among all the produced games.

  The project manager's role in the creative process and the ability to be creative within a distance based company is not something highlighted by previous research. This formed the basis of our research question:

  How do project managers act to create conditions for creativity among employees in a remotely organized computer game company?

  To answer our question, we chose to make a descriptive case study. The project is based in the Nordic countries with employees worldwide. It is altogether a distance based project with no shared workspace. We interviewed the projects two project managers, and supplemented with a qualitative survey amongst the employees. The collected material was analyzed with a methodology inspired by Grounded Theory and previous research results.

  Three approaches of how the project managers act to promote creativity are evident in their stories. These approaches are trust, availability and tolerance. They form the basis of our model on how the project managers in this case act to promote employee creativity. Besides the three approaches, two concepts emerged as important tools for creativity in the project: motivation and communication. Our conclusion can be described as follows:

  Motivation provides the conditions for creative thinking. By building an organization where project leaders show trust in the ability of employees, and allows tolerance to be a watchword for collaboration, project managers work to improve employee motivation. This will create opportunities for creativity among the employees in this distance based project. Communication is essential for creative work in the project and virtual means of communication a way to increase availability.

 • 13.
  Amann, Franziska
  Karlstad University.
  Website usability and provision of information on the English version of Karlstad University website: In th perspective of current exchange students at Karlstad University2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Anani, Alexandra
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Andersson, Louise
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  SATS: En studie om studenters uppfattning om SATS marknadsföring2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15. Andersson, Amgnus
  et al.
  Jansson, André
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Media Use and Cultural Identity: Results and Reflections from an Interview Study in Two Different Parts of Göteborg1997Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Andersson, Evelina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Danielsen Gustavsson, Madelene
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Låt den andra parten bli hörd: En studie av hur kunder uppfattar relationsmarknadsföring2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Relationsmarknadsföring är egentligen inget nytt fenomen men ett relativt nytt begrepp då det användes första gången 1983 av Leonard Berry. Idag är begreppet välkänt och accepterat av forskare och teoretiker och har även fått fäste i litteraturens värld. I litteraturen (Bl.a. Blomqvist, Dahl & Heager, 2004, Gummesson 1999, Grönsroos, 2008) framhävs fördelarna med relationsmarknadsföring ur ett företagsperspektiv och det skrivs om varför det är viktigt att satsa på. Dock tas det sällan upp om kunderna faktiskt är lika intresserade. För att relationsmarknadsföring ska nå maximal effekt är det viktigt att det även finns ett intresse från kundernas sida att skapa relationer med företag.

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kunders intresse för relationsmarknadsföring ser ut, samt att undersöka om relationsmarknadsföring kan påverka synen på ett varumärke. Genom en kvantitativ telefonenkät genomfördes studien på Karlstads Stadsnäts kunder där de fick svara på frågor som tog upp relationer, kunddialog och varumärken.

  Undersökningen visar på att kunderna upplever relationer med företag som viktigt om det handlar om varan eller tjänsten som köps kräver större engagemang från kundens sida. Kunderna tycker också att det är viktigt att få information regelbundet om vad som händer inom företaget, för Karlstads Stadsnät handlar det om information om nya operatörer, tjänster, erbjudanden även information om nyanslutna områden önskas. Studien pekar också på att det finns olika typer av kunder, passiva eller aktiva. De flesta kunderna är passiva och nöjer sig med att veta att företaget finns där och att möjligheten till kontakt finns om det behövs. De aktiva kunderna vill ha en större kontakt med företaget och få ut ett större värde.

  En kundrelation kan förbättra kunders associationer till ett varumärke. En stark och bra relation gör att kunden förstår varumärket och dess innebörd bättre. Vad gäller denna undersökning visar den att Karlstads Stadsnät kan bli bättre på att kommunicera ut sina värdeord och göra det tydligare för sina kunder.

 • 17.
  Andersson, Gustaf
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Årets julklapp ”INGENTING”: En fallstudie i hur svenska hjälporganisationer jobbar med gestaltning och katalysatorer för Consumer Brand Identification i sin marknadsföring.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When an individual identifies with a brand, it has been proved that he or she does to some extent perform positive actions toward the brand. It can include positive word of mouth, defending the brand in mudslinging, or intent to purchase products from the brand. For an identification to occur, the individual has to see parts of her or his soul in the brand. An important part of the marketing strategy is to show the brands values in their marketing. To facilitate this there are five key drivers that help with this process at different levels. I have in this study isolated and analyzed them in humanitarian organizations marketing. Furthermore, there is almost always some kind of strategic framing in marketing, to get consumers to increasingly understand the message and see it from the narrator's eyes. In this way, the consumer can more easily absorb what the brand is trying to say, and if the communication is performed properly, greater the chance of identification. The aim of this study is to investigate whether humanitarian organizations 1) make use of strategic framing in their marketing, 2) make use of driver for Consumer Brand Identification and 3) if those brands are easy to identify with according to these theories. To help determine this, the study used the theories of Consumer Brand Identification, strategic framing theory and parts of The prospect theory. The study has analyzed commercials from two different aid organizations: Save the Children and UNICEF. The study used a qualitative rhetorical analysis to interpret the advertisings manifest and latent messages and two compilations of strategic design and various driver for Consumer Brand Identification. The result showed that the commercials together contained all the various drivers and strategic framing elements. The interesting and noteworthy part was that the commercials did not, in some cases, use the strategic portrayal in the way that research has shown would be the best way to use them. Why this is we can only speculate about, and so I do in the final section of this paper. 

 • 18.
  Andersson, Jenny
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier: En fallstudie om faktorer som påverkar resultatet vid outsourcing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier är en del av vår vardag och för många företag är sociala medier ansiktet utåt. Sociala medier fungerar inte som traditionell reklam eller annonsering och därmed krävs det en hel del från företagen i form av tid, resurser, kunskap och engagemang. Sociala medier är inte bara en marknadsföringskanal, utan också en kommunikationskanal för att stärka relationer med konsumenter, knyta nya kontakter eller för att bygga ett förtroende. En del företag väljer att outsourca sina sociala medier, låta ett annat företag ta hand om företagets sociala medier.Syftet är att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier. Denna studie har även identifierat fördelar samt nackdelar med outsourcing. De kritiska framgångsfaktorerna bakom lyckad outsourcing visas i en analysmodell.I denna kvalitativa studie har datainsamlingen främst skett via fyra intervjuer, två leverantörer samt två av deras kunder. Datainsamlingen består även av vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur.Det slutgiltiga resultatet ger utöver framgångsfaktorer en del rekommendationer till leverantörer och kunder. Rekommendationerna visar att kunder som outsourcar själva behöver ta ansvar för sina kommunikationskanaler i de sociala medierna.

  Rekommendationerna påvisar även att det är centralt med tydliga avtal och en beskrivande målbeskrivning med varför sociala medier är viktigt för företaget.Slutsatserna består av två tillkomna kritiska framgångsfaktorer. En faktor är att kunden ska vid outsourcing ha intresse för sociala medier. Vidare krävs det att företaget är aktivt på sociala medier. Detta för att inte gå miste om de kreativa konsumenterna, ambassadörerna och de aktiva kunderna och följaktligen inte gå miste om den utvecklingspotential som interaktionen mellan företag och deras kunder och potentiella kunder på sociala medier kan frambringa.

 • 19.
  Andersson, Johan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Tillgänglighet på webben: Hur två olika statliga hemsidor har anpassat sitt innehåll för synskadade, hur de skiljer sig åt och varför2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att tillgänglighet på webben är viktigt idag finns det inget tvivel om. Men ändå anses de standarder som är satta för tillgänglighet på webben som komplicerade och dåliga. Denna uppsats beskriver hur tillgänglighetskraven ställda från WCAG 2.0 är implementerade på skatteverket och polisens hemsida med inriktning på synskadade, hur tillgängliga dessa sidor är och hur de har valt att implementera dessa standarder. Dessa frågor besvarades genom att utföra dokumentstudier, där jag har testat och analyserat hemsidorna utifrån WCAG 2.0 dokumentet, användartester, där testpersoner med synskador fick navigera på hemsidorna och även intervjuer. Resultatet visar att tillgänglighet på webben är svårt att uppnå, även om de följer de standarder som är satta betyder det inte att hemsidorna är tillgängliga och att det finns utrymme att tolka och implementera dessa standarder på olika sätt. 

 • 20.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Karlsson, Erika
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Är vi vänner på Facebook?: En fallstudie om en icke-vinstdrivande organisations relationsbyggande på Facebook2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media has become a big part of people's daily lives and therefore provides a great opportunity for organizations and businesses to reach out to more people. Although organizations have had a few years to find strategies adapted to social media, there are still many who see it as another channel to merely informing and market instead of using it to create relationships with the audience. This essay aims therefore to examine how Friends, who is a non-profit organization, communicate on Facebook to build and nurture relationships with their audiences. A relationship between the organization and the audience are based on a shared interest in each other and a mutual commitment. The study is based on theories of social media, engagement, dialogue and relationship-building communications to create a greater understanding of how a not-for-profit organisation use Facebook as a relationship-building communications channel. The methods used in the study is a quantitative content analysis to get an overall picture of the content of Friends Facebook page and the way it engages the audience and a qualitative content analysis to deeper analyze how Friends communicates to create relationship and engage their audience and how they handle the dialogue in the comment field. With the help of the methods, Friends Facebook page where studied in the form of posts, comments to posts, likes, shares, and answers to comments. The results of the analysis show that Friends partly are using Facebook to reach out with information about the organization and its purpose, but also use Facebook to engage the audiences in different ways. This is done by, among other things, encourage the audience to go out and contribute to a better society themselves and through entertaining and gratifying message that is linked to the organization's values. Friends uses many relationship-building elements in posts like giving thanks and recognize the audience, personal addressing and emotionally charged words. They also treat different kinds of comments in a way that is tailored to the commentary, which means that they mimic a real dialogue. In many of the comments Friends uses a personal approach and a personal signature that facilitates continued dialogue.

 • 21.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Blomgren, Kristin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Värmländska ungdomars attityder till lokaltidningen: En kvantitativ enkätundersökning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis was written in co-operation with the newspaper publicist organization ”Tidningen I skolan” and is based on a quantitative survey. The object of this thesis is to try to answer “What are the youth’s attitudes towards local newspapers in Värmland?” The survey asked questions about background, media habits, and expectations regarding the future. The population was limited to high school-students and the survey was handed out and collected during one visit to each of the classes.

  Generally speaking, the respondents have a rather positive image of their local newspapers. A majority of them believe they’ll subscribe sometime in the future. At the same time, however, they predict a coming downturn for local newspapers. Presently, television is the number one source for news for our surveyed population, with local papers second. Asked to predict their own consumption ten years from now, internet-based news will have pushed print media down to third. But television is still on top.

  Only a third of our respondents feel that their local paper caters to their own demographic, while hardly anyone doubted that grown-ups were a target group. When we asked them to appraise their local paper’s different characteristics, most were either cautiously positive or indifferent. The local newspapers in Värmland are, according to the answers we saw, neither good or bad looking, neither reliable or unreliable, and so on… The results hint at what is facing the local papers. If not their own demise, then at the very least a difficult challenge.

 • 22. Andersson, Magnus
  et al.
  Jansson, André
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  The Blurring of Distinctions: Media Use and the Progressive Cultural Lifestyle1998In: Nordicom Review, Vol. 19, No. 2: 63-78Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Andersson, Markus
  Karlstad University, Division for Culture and Communication.
  Klassisk medieanalys - nytt medium: En semiotisk analys av fyra tv-spel2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In an attempt by me to give the gaming medium the same kind of treatment as many other kinds of mediums before it I have chosen four games of two different genres for an analysis of their plot, characters, aesthetics and gameplay. The plot is summarized according to the rules for narrative storytelling and a semiotic approach is then used for finding things, signs, that are worth taking up for analysis in all four categories. Some comparisons are made between the games, foremost within the aesthetics and gameplay categories, first within genres and then between genres to find similarities and differences in the ways the game developers have chosen to challenge the player, make the games fun to play and present the games’ plot. The chosen games are Capcom’s Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, Sony Computer Entertainment America’s God of War, Konami’s Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty and Ubisoft’s Splinter Cell: Chaos Theory. The results are comments by me on the signs deemed important enough within every category. The conclusion is made that the games, though different when representing the genre they belong to, have certain common signs that are traceable back to the arcade games of the old days.

 • 24.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Cullberg, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Jag Twittrar för Er: Nytänkande och ambassadörskap i medielandskapet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The projects purpose it to find out if the mediation has changed the work with Sweden as a brand.

  Issues: The main question this paper is based on is: How has the modern medialization changed VisitSweden's work with Sweden's brand?

  To answer the main question in a simpler way we will be using several sub queries as follows:

  What strategies does VisitSweden use to brand Sweden on Twitter?

  What are VisitSweden’s views on Social Medias?

  What does the image building look like on the Twitter channel @sweden when it comes to the brand Sweden?

  How has the use of curators democratized the work on the project Curators of Sweden?

  Theory: The theories in the essay are based on Nation branding, Public Diplomacy and Medialization with the weight on Public Diplomacy. Besides these theories the essay includes the theories of Public Relations and Public sphere that will be used to some extent.

  Method: The paper has investigated the Twitter channel @sweden's news flow through a quantitative and qualitative content analysis. It will also analyse the document Sverigebilden using a qualitative content analysis and document analysis, in the end, a qualitative interview with VisitSweden's Head of Social Media.

  Results: The survey reveals a nuanced way to which a Twitter channel can promote a country as a brand and how to utilise spokespersons to make it happen. VisitSweden shows how, through preparation and monitoring, all Public Relations can become good Public Relations. By being an early adopter of the medium, VisitSweden have been able to create interest through innovation and breaking new ground. It has since implemented a well controlled project that supports the brand through the use of core values that have been set in advance.

 • 25.
  Andersson, Tobias
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Är all publicitet bra publicitet?: Hur SD framställdes i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten i valet 20142015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how the Swedish newspapers Dalarnas Tidningar and Dala-Demokraten reported and framed the populist party Sweden Democrats during the 2014 election. The reason why I have chosen to examine this is because the Sweden Democrats is on the march and has now after the election 2014 established itself as the third largest party in Sweden, and at the same time the media has a difficult time to respond to the party because they have policy issues that are undemocratic. There is already innumerable research in the subject of the nationwide media but not so much research of the regional and local media, so therefore I have chosen to locate this research to two local newspapers which has coverage in a county where the Sweden Democrats more than doubled its electoral results for 2014 election. The idea of this study is to provide a greater understanding of how journalists should respond to populist parties that have established themselves. Using a quantitative content analysis, I have examined how much publicity the Sweden Democrats received in relation to the other parties in the 2014 election in Dalarnas Tidningar and Dala-Demokraten, and also how the reporting and framing was at overall in the newspapers during the 2014 election.

  The theoretical framework this study has used to get results is theories about the media’s role in a democracy, agenda setting and framing. What the results of the study show is that the Sweden Democrats was the party that got most publicity in relation to the other parties during the 2014 election. The reporting on the party was in overall neutral and objective with both of the publications, but it was not in all of the articles the Sweden Democrats party was heard, either alone or as a part of a debate. The framing of the party was sometimes alarming when journalists interviewed or quoted someone else who had an opinion about the party. What all of the collected data shows is that a party can have more publicity than other parties and to a certain extent also be alarming, and actually urge voters not to vote for them. However, this appears not to matter because the Sweden Democrats got votes anyway. When it comes to the Sweden Democrats an alarming framing seems to produce positive effects on the formation of opinions. When other parties have received a negative framing in the media, it led to a failure of their leaders, for example, Håkan Juholt and Mona Sahlin, so the Sweden Democrats seems to be an exception. When it comes to populist parties framing does not matter for the formation of opinion at all. It is not how the party is framed, it is because they got publicity overall that they become elected. Can it be so that the old cliché “all publicity is good publicity” corresponds with reality? It seems to do that when it comes to populist parties.

  Keywords: Framing, agenda setting, democracy, objectivity, Sweden Democrats.

 • 26.
  Andersson, Torunn
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Från virkningen till betygssättningen: En studie av den interna kommunikationen inom tre förvaltningar i Kristinehamns kommun2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this essay has been to show how the internal communication works in three administrations of the municipality of Kristinehamn. Starting in today's theory of communication, I have also suggested in which ways the internal communication can be improved.

  The investigation has been done as a qualitative study, with interviews with 15 executives on lower levels in the organization. The result of the research show that the majority of these managers feel well informed and generally satisfied with the internal communication. Though, their answers also show that there is an abundance of information in the organization. First and foremost, this holds for information via e-mail and information given at appointments. The appointments of today are seen as ineffective and not well structured – the discussions are ranging ”from crocheting to certificates”. Further more, these managers do experience difficulties mediating information to their employees – they do not always know if the information they pass on is understood.

  Due to the results of this investigation, it is important for the municipality of Kristinehamn to create a better structure for internal communication. Among other things, it is important that the fellow workers of the municipality know which information should be given in which way, in which time and through which channel. It should also be made clear which responsibility every single fellow worker has when it comes to searching for information. With an obvious structure, the municipality of Kristinehamn could transmit a great part of the information to the intranet. This will probably reduce the abundance of information, which could save a lot of time. For this to happen, it is important that the management of the municipality establishes a well-functioning internal communication structure.

 • 27.
  Andersson, Ulrika
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Torsby kommun kommunicerar för en yngre befolkning: En kvalitativ undersökning av en av kommunens målgrupper2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose and vision for the municipality of Torsby are to connect with a younger population in the municipality by the year of 2012.

  This study is a qualitative survey of the target group “the young ones” within the municipality of Torsby, which is the population between 17–35 years old.

  Because of the size and the different intrests between the individuals in this group it has been divided into three smaller groups.

  • High school students, 17-19 years old.

  • Returning seasonal workers, 20-26 years old.

  • People who has moved to Torsby and are now living in the municipality, 27-35 years old.

  The results of the study show that all the respondents believes that with the right communication channels a positive and strong communication between the municipality and the target groups can be reached. The message and the significance of the message are as important as the communication channels and all the target groups together would like to see a wider range of leisure pursuits that will suit the respective target group.

  The analysis and the results also show that the communication with the target groups should come about in different ways to be successful, both when it comes to fundemental reasons and choices of communication channels.

  The two youngest target groups has an adjacent and a similar need of well-founded and entertaining communication and information to rach a long-term result.

  The older group needs communication that will give them opportunity to reflect and concider the message, which means that the municipality of Torsby needs to adjust both the message and the communication channel for a quicker respons. This target group is also in need of further studies so the municipality of Torsby succesfully can plan a more detailed communication, this because the target group is a less homogeneous group than the two other target groups.

 • 28.
  Andréasson, Caroline
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Bennani Ziatni Carlsson, Sara
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Hets mot folkgrupp?: En retorisk och semiotisk studie av Sverigedemokraternas valfilm 20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Anghammar, Jonas
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Nya medier möter gamla radion: Publikmedverkan i public service-radion nu och då2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur publikmedverkan förändrats i public service-radion i och med digitaliseringen. Publikmedverkan ska undersökas ur flera aspekter men med ett särskilt fokus på nya medieformer.

  Teori: Då en enskild relevant teori saknas för området publikmedverkan inom public service-radion har tidigare forskning från flera närliggande områden sammanställts i en för uppsatsens syfte unik analysmodell. Denna modell konceptualiserar infrastrukturen för publikmedverkan i public service-radion. Den beskriver hur den tekniska utvecklingen och public service-uppdraget påverkar publikmedverkan och att det främst är nya medier som används för publikmedverkan.

  Metod: Uppsatsens empiriska undersökning består av en kvantitativ innehållsanalys som mäter utrymmet för publikmedverkan (mängd publikgenererat innehåll i sändning och antal uppmaningar till publikmedverkan) samt vilka medieformer som används för publikmedverkan vid två tillfällen. Undersökningen består av 20 sändningstimmar 1995 och 20 sändningstimmar 2010, jämnt fördelade mellan radiokanalerna P1 och P3.

  Resultat: Den empiriska undersökningen visar att utrymmet för publikmedverkan har ökat i och med digitaliseringen. Publikmedverkan har även blivit mer kvalitativ, mer spridd över olika ämnen och fått hela programformer som bygger på publikmedverkan. Det visar sig också att public service-uppdraget har en större roll att spela i denna utveckling än digitaliseringens tekniska möjligheter. De nya medierna används nämligen inte i den utsträckning som analysmodellen påvisade. Det förekommer användning av nya medier vilket visar på att public service-radion medvetet förändrar medieformerna för publikmedverkan och det påverkar i sin tur kommunikationen mellan radion och publiken. Det mest använda mediet är dock telefonen som procentuellt ökade användarmässigt mellan mätåren 1995 och 2010. Detta förmodligen på grund av public service-uppdraget och mediets dialogfokuserade utformning.

  Nyckelord: Publikmedverkan, interaktion, public service, radiojournalistik, nya medier

 • 30.
  Angulo, Julio
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Designing for Usable Privacy and Transparency in Digital Transactions2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  People engage with multiple online services and carry out a range of different digital transactions with these services. Registering an account, sharing content in social networks, or requesting products or services online are a few examples of such digital transactions. With every transaction, people take decisions and make disclosures of personal data. Despite the possible benefits of collecting data about a person or a group of people, massive collection and aggregation of personal data carries a series of privacy and security implications which can ultimately result in a threat to people's dignity, their finances, and many other aspects of their lives. For this reason, privacy and transparency enhancing technologies are being developed to help people protect their privacy and personal data online. However, some of these technologies are usually hard to understand, difficult to use, and get in the way of people's momentary goals.

  The objective of this thesis is to explore, and iteratively improve, the usability and user experience provided by novel privacy and transparency technologies. To this end, it compiles a series of case studies that address identified issues of usable privacy and transparency at four stages of a digital transaction, namely the information, agreement, fulfilment and after-sales stages. These studies contribute with a better understanding of the human-factors and design requirements that are necessary for creating user-friendly tools that can help people to protect their privacy and to control their personal information on the Internet.

 • 31.
  Angulo, Julio
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Users as Prosumers of PETs: The Challenge of Involving Users in the Creation of Privacy Enhancing Technologies2013In: Frameworks of IT Prosumption for Business Development / [ed] Małgorzata Pańkowska, IGI Global, 2013, p. 178-199Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Frequent contact with online businesses requires Internet users to distribute large amounts of personal information. This spreading of users’ information through different Websites can eventually lead to increased probabilities for identity theft, profiling and linkability attacks, as well as other harmful consequences. Methods and tools for securing people’s online activities and protecting their privacy on the Internet, called Privacy Enhancing Technologies (PETs), are being designed and developed. However, these technologies are often perceived as complicated and obtrusive by users who are not privacy aware or are not computer or technology savvy. This chapter explores the way in which users’ involvement has been considered during the development process of PETs and argues that more democratic approaches of user involvement and data handling practices are needed. It advocates towards an approach in which people are not only seen as consumers of privacy and security technologies, but where they can play a role as the producers of ideas and sources of inspiration for the development of usable PETs that meet their actual privacy needs and concerns.

 • 32.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Ortlieb, Martin
  Google.
  “WTH..!?!” Experiences, reactions, and expectations related to online privacy panic situationsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 33.
  Angulo, Julio
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management. Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Centre for HumanIT.
  Wästlund, Erik
  Johan, Högberg
  What Would It Take for You to Tell Your Secrets to a Cloud?: Studying decision factors when disclosing information to cloud services2014In: Secure IT Systems: 19th Nordic Conference, NordSec 2014, Tromsø, Norway, October 15-17, 2014, Proceedings, Springer, 2014, Vol. 8788, p. 129-145Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate the end users’ behaviours and attitudes with regards to the control they place in the personal information that they disclose to cloud storage services. Three controlled experiments were carried out to study the influence in users’ decisions to retain or surrender control over their personal information depending on different factors. The results of these experiments reveal, among other things, the users’ willingness to surrender control over personal information that is perceived as non-sensitive in exchange for valuable rewards, and that users would value the possibility of knowing and controlling the parties who are granted access to their data in the cloud. Based on the results from the experiments we provide implications for the design of end-user tools that can promote transparency and accountability in cloud computing environments.

 • 34.
  Apell, Lisa
  et al.
  Karlstad University, Division for Culture and Communication.
  Johansson, Josefin
  Karlstad University, Division for Culture and Communication.
  Den goda webbplatsen: – en undersökning om användbarhet med fokus på liseberg.se2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Usability is a way to study how good a website is which is what our research builds upon. On a mission from Liseberg our purpose is to find out if their website liseberg.se is good from a user’s perspective. Our way of carrying this out where grounded upon a qualitative study through observations and following interviews with a number of participants. By compositing tools of method we have started with the theories descriptions of usability tests and we have also used the theories to be able to reflect around and to understand the results from the tests. To be able to get the best use of the theories we have put together a frame with important concepts which describes usability in a structure and concrete way. These concepts works as a starting point of our data collection. In observations and the following interviews certain usability problems with liseberg.se appear. These results then are put to analysis based upon theories and our own understanding of the subject. To sum up a description of what should be reflected upon and changed on a website, with liseberg.se as an example, is presented. We want to show what makes the good website.

 • 35. Axelsson, Helena
  Vad är Media Literacy?: Om debatten kring ett begrepp under uppbyggnad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36. Bakardjieva, Maria
  et al.
  Svensson, Jakob
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Skoric, Marko
  Digital Citizenship and Activism: Questions of Power and Participation Online2012In: JeDEM eJournal of eDemocracy, ISSN 2075-9517, Vol. 4, no 1, p. i-ivArticle in journal (Other academic)
 • 37.
  Bedoire, Jennifer
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Karlén Gustafsson, Elin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  "Medier - dagens kyrkbacke": En studie av en församlings strategiska kommunikation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Bengts, Elina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Johansson, Christian
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Den "perfekta" stormen: En studie av nyhetstäckningen kring en naturkatastof i västerländska tidningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay seeks to show how coverage of a North-American natural disaster looks and differs between the internet-edition of newspapers from western countries by way of six research questions:

  In what way has Swedish and American news media reported on the disaster?

  What main themes do the papers write about?

  Who can be seen making statements in the articles?

  What are the events focused on in the papers?

  How did the newspaper’s report on countries affected by the disaster before it arrived in the USA?

  In what ways do the countries differ from each other?

  The countries chosen for answering the question with, are the USA and Sweden, and the papers chosen from the respective country is Washington Post, Huffington Post, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. The North-American disaster that will be examined is Hurricane Sandy that between the days 22 to 31 October 2012 traveled from Jamaica to the American east coast, causing billions worth of damage on its way there. To analyze the material two methods, quantitative content analysis and critical discourse analysis were chosen. The theories used to work the methods are the Framing-theory by Entman, News-evaluation by way of among others Henk Prakke. Agenda Setting theories and theories on journalistic practices is also employed to make the point and explain how newspapers are able to affect the content they produce. The quantitative material used is made up of 194 articles from the four papers as well as one article, chosen for its specific content, from each newspaper. The results are presented separately for each method. The contents of the essay show that the countries papers in some ways have covered the event quite similarly and in some ways very differently. The coverage was similar in that both countries focused mainly on covering the USA, as well as in the frequency of articles where the contents were covered in a neutral or alarming fashion. Differences sprung up in the choice of coverage of other affected countries aside from the U.S where Swedish newspapers mainly focused on reporting on the situation in Haiti, mainly as a part in their general coverage of the country`s previous disaster exposure, while the American newspapers mainly wrote about Jamaica and Cuba, but only however as part of the coverage given to the path the hurricane was taking. The conclusion made by the essay is that differences are created and occur due to perceived cultural distance to the different actors affected by Sandy held by the countries whose media coverage was researched.

 • 39.
  Bengtsson, Björn
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Utmaningar och möjligheter med Big Data: En studie i hur svenska företag förhåller sig till Big Data2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med digitaliseringens frammarsch har användandet av mobila enheter ökat runt om i världen, vilketi sin tur har genererat enorma volymer av data i olika strukturer och format i snabb takt. Detta kallas av både praktiker och teoretiker för Big Data. Området Big Data har fått ett allt större utrymme inom akademin, där det bland annat har setts som underlag i beslutsfattande hos företagsledningar. Syftet med denna uppsats i Informatik är att få en ökad förståelse för vad Big Data är samt vilka utmaningar och möjligheter som förekommer när företag i Sverige arbetar med Big Data. Genom att utföra semistrukturerade djupintervjuer med fyra yrkesmän verksamma inom området kunde författaren skapa sig en bild av hur svenska företag upplever begreppet Big Data och hur man arbetar med det. Uppsatsens slutsatser menar därför att följande utmaningar och möjligheter finns i användandet av Big Data: 

  Det finns ingen gemensam, enhetlig definition av vad Big Data är.

  Intressenter och/eller organisationer måste fortsättningsvis beakta de tekniska och kunskapsmässiga utmaningarna.

  Tack vare Big Data finns möjlighet till ökad lönsamhet och bättre kostnadskontroll.

 • 40.
  Berglind, Robert
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Ullström, Marcus
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Sony i kris: En undersökning av Sonys kriskommunikation i blogg och sociala medier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay has been to get a better understanding of how a company can utilize today’s communication technology in their crisis communication. Today’s communication technology refers to blogs and social media. To accomplish this purpose a company’s external communication during a crisis has been studied. The crisis studied was Sony’s crisis in 2011 when their network got hacked. The network is used by consumers to play videogames online and purchase digital products and services using their videogame consoles. The hackers acquired the customers’ personal information and it was rumored at the time that information about credit cards had been stolen as well. Sony was accused of withholding important information from customers about what personal information was in danger, and the network’s security was questioned. Four questions were asked to help the essay in reaching its purpose.

  1. What information did Sony’s communication in their social media and blogs contain during the crisis?

  2. What rhetorical strategies (ethos, logos, pathos) did Sony use to convey the information?

  3. How did Sony’s communication strategy change during the events of the crisis?

  4. How does Sony’s communication during the crisis compare with SCCT (Situational Crisis Communication Theory) and research in general regarding crisis communication?

   

  The essay’s theoretical framework has been divided into two categories: theory and research in general. The theories used to interpret the results have been James E. Grunig’s models of two-way communication between organizations and their stakeholders, Per Echeverri’s description of response analysis, as well as W. Timothy Coombs SCCT which aims to define a crisis as a crisis situation in order to find a proper response strategy. Research in general in this context refers to a collective framework of research regarding crisis communication in conjunction with social media and blogs influence on primarily crisis communication but also communication in general.

    The methods used for the essay have been a quantitative content analysis of Sony’s content in their information on their blog, Facebook page and Twitter feed between 2011-04-20 and 2011-07-31 which was the time Sony communicated externally regarding the crisis. In addition, a qualitative content analysis was conducted on parts of the data from the quantitative analysis through a rhetorical analysis.    

    The results from the analyses showed that different response strategies could be identified, according to SCCT; at first, Sony distanced itself from the crisis but later had to use a full apology-strategy to address the situation. Sony initially tried to portrait themselves as victims and had to correct disinformation. Their two-way communication was at this time more asymmetrical. Later they used a more accommodating response strategy and apologized to their customers and compensated them in addition to improving the security to prevent a similar attack. Sony’s two-way communication was now more symmetrical. The results also showed that Sony’s use of their blog was exceptional and their Twitter usage was optimized for that medium with short and frequent updates regarding the crisis. Sony’s Facebook page was not used as effectively and was mostly used to spread the same information from the blog.

    In conclusion: the examination of Sony’s crisis has given a better understanding of how a company should manage its crisis communication within social media and blogs, for better and worse.

 • 41.
  Bergman, Frida
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Lundström, Petra
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Relationer är skitviktigt: en fallstudie av Karlskoga kommuns internkommunikation med fokus på delaktighet och engagemang2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within organizations, set goals are often communicated in the form of a vision. In order to reach an organization's vision, it is important for everyone in the organization to work together to achieve the goals.

  This study aims to examine how a public organization works to create commitment and participation among its employees through internal communication. The paper provides a case study of Karlskoga municipality which will be analyzed on the basis of theories in organizational communication and internal communication.

  In the paper two different methods were set against each other in a so-called triangulation. The triangulation includes four qualitative interviews with managers at various levels of the organization, and a quantitative survey. The survey was distributed both digitally and on paper to about 400 employees at three different departments at Karlskoga Municipality.

  The study shows that the main vision in the municipality is not very established among the employees in the organization. Instead, the various departments themselves have created their own visions and goals that employees in most cases feel engaged in. These visions and goals are in line with the main vision according to the informants, but it is in the current state not entirely communicable. When it comes to channels, managers and respondents has a relatively shared vision of what channels works the best. The biggest problem when it comes to communication channels is the municipality's intranet, which is used by some employees but not by others. One reason for this is that not all employees have access to computers and hence the intranet. How you then can make sure that information reaches all employees and to the same extent is a problem that was discovered. The staff of the municipality has the greatest confidence in the channels where personal contact is included. It is through a well-functioning internal communication, the right choice of channel and openness at the workplace that one can create involvement and participation in an organization. If we specifically look at how to create engagement and participation through internal communication the concept of dialogue is crucial. To have a two-way communication with equal listening and speaking is something that managers believe is important and something that they claim they work to achieve.

 • 42.
  Bergman, Karin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Jernberg, Jonna
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?: En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Fairs already existed as a phenomenon in the Middle Ages and has since then been used as a channel for sales and marketing. Today, companies and organizations compete to get the attention of visitors by creating attractive displays with the winning concept that will attract people and get them to put the company name to memory.

   

  This is what Karlstad University had in mind when they designed the specification for this project. The background to this project is that the University is represented on a number of exhibitions each year, around the country. The mission has thus been to develop a new concept with an associated design at the university's stand. The goal of this project is not primarily to get visitors to apply for the university, but that they will remember it in any future consideration regarding further studies.

   

  The project was developed using qualitative methodology. Interview manuals was designed to help identify what the communication department, student ambassadors and counselors thoughts of stand concept were. Based upon the information that these interviews showed, we created a template of key aspects to use  in making new material. In addition, the communication strategy of the university studied, and theories of marketing, branding, sensory marketing and places have been processed to create the best stand concept as possible.

   

  The result created consists of a concept with accompanying printed materials. Printed matter produced includes a brochure, two sets of roll-ups and a display background. The final concept was a recurring summer theme based in the respondents' own associations and opinions, while it alludes to the University's main color that is yellow. The feeling this booth appearance should convey is that a visitor is outside Karlstad University in the summer. This feeling is reinforced by the stand's floor  that is a lawn that joins the display background image representing the university and the lawn beyond. Our assumption is that this represents something beyond a normal stand concept and thus etched in the visitors memory.

 • 43.
  Bergman, Mikael
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Facebookförvaltning: En kvalitativ studie av tre Värmländska kommuners användning av sociala medier i e- förvaltningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the rise of the internet especially and information- and communication technology in general, the opportunities for fast and effective communication and sharing of information have proliferated. In relation to the new technologies, the citizens’ demands on organizations’ communicative efforts have increased. Today’s citizens have high standards regarding transparency, the opportunity to dialogue and have hopes to influence the public sector. With the development of social media in society new opportunities have therefore been created for the ways in which public sector organizations can and should relate to their residents. Today’s municipalities must address citizen demands and needs to communicate on their terms, which has led to a situation where a number of municipalities around the country are using social media in their e- government. That social media are used in municipal e- dialogue with residents is however a new phenomenon. There is therefore no official guidelines from the parliament regarding how social media should be used for successful communication or dialogue with citizens, and this circumstance has created some difficulties for how the local governments should use the new technology effectively.  

  The purpose of the studie is to examine how three communes in Värmland have used social media in their e- government. To be able to perform the study, representatives from Forshaga, Hammarö and Karlstad commune have been interviewed. Theories about e- governance, e- democracy, internet, social media, publicity laws, citizen as customers and public organizations changes and possibilities in society have been used to analyze the results from the interviews. The study shows that local governments find that work with social media is primarily positive, but that there are also disadvantages and difficulties. Tips from the government have been used even if local modifications sometimes are needed and the reason that social media is used are the communes endeavor on interactivity and fast citizen dialogue. In the future, the municipalities will be required to try to work more efficiently with the new technologies in demand for a greater transparency, which is considered important.

 • 44. Bergqvist, Emelie
  et al.
  Daggert Nilsson, Amanda
  Att rädda ett ansikte: En kvalitativ studie om identitetsförändring på Instagram2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To develop one’s identity is a normal, human procedure in life. But how does one develop an identity on social media, and what happens when an identity that exists solely on social media changes? Will it be believeable and accepted?

  Alexandra “Kissie” Nilsson is a well known Swedish media personality known for often portraying controversial opinions early in her career. These statments, she claimed, portrayed her as an unpleasant character. Today, it seems that Alexandra Nilsson is trying to promote a more sympathetic, relatable personality on social media, but still trying to be provocative in certain contexts. This essay aims to examine the changes in her social media identity, and how it is perceived by primarily young Instagram users.

  To determine this transformation we chose to analyze Alexandra Nilsson’s pictures. Our sample consists of pictures she has posted on Instagram during the past five years. Images were chosen as research material as they are the primary means of pictorial communication in social media that are representative of one’s personality. With these images, it was possible to conduct a study of the changing imagery, as well as the changing identity of the person. Focus groups were used to examine various Instagram users’ points of view and interpretations of the material. Theories about identity, image, and encoding/decoding are used to provide as a basis for our own interpretations and analyze the feedback from the focus groups.

  In conclusion, context and background is was required for people to understand the material in the same way as the subject (Alexandra Nilsson). It was also possible to see differences in the interpretation of the visual material in the focus groups, depending on the education level of the participants. Based on the image analysis, there is a difference in quality of the pictures and a more continuous flow of images is giving the illusion of change. Alexandra Nilsson is still provoking with her imagery, but the purpose is mainly to provoke with more political undertones. The focus groups perceived that the quality of the images has changed, but thought her identity change did not seem genuine and that the change was rather due to a hidden agenda. The combined analyses concluded that Alexandra Nilsson currently portrays a more multifaceted identity.

 • 45.
  Bergstedt, Jimmy
  et al.
  Karlstad University.
  Backlund, Alexander
  Karlstad University.
  Utvärdering av ett gränssnitt till en energianalysator: En studie tillsammans med Precer Autotech2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Bergström, Stina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Björklund, Elin
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Att vårda en identitet: En studie om hur vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun arbetar med att förmedla organisationsidentitet till sina anställda2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how the management of an organization works to convey a desired organizational identity to its employees and to examine how the employees perceive this work.

  The study was conducted on vård- och omsorgsförvaltningen at Karlstads kommun. As a method qualitative interviews were used. Individual interviews with the management of vård- och omsorgsförvaltningen and group interviews with employees in two nursing homes were conducted. The individual interviews searched understanding for how management works to strengthen the organizational identity. The group interviews searched understanding for how the employees perceived the identity work and its contents.

  The study is rooted in a theoretical framework in which Edgar H. Schein and Mary Jo Hatch models of organizational culture are explained. Rodney T. Ogawa and Steven T. Bossert thoughts about leadership as an organizational quality are declared. Stuart Albert and David Whetten definition of organizational identity is explained. An account of the problems surrounding the concept is made. Karl E. Weick theories of sensemaking in organizations are being highlighted. Norbert Wiley's three levels of sensemaking within organizations are outlined.

  During the year 2011 Karlstads kommun conducted an effort to implement values to their employees. Management formulated the basic values in a number of publications. The employees had to take some of the material and discuss what these values would mean in their particular units. This happened during the "value courses" that took place over two days. The concrete work of the values has been the same on all units.

  Results show that the management of vård- och omsorgsförvaltningen shares an idea of the value system work as valuable and successful. Among the employees work with the values were received different and perceptions and interpretations differ. The pattern that could be seen was that management had a more abstract and comprehensive view of the values, while the employees were more concrete in their beliefs. The differences between management and employees views on the work of the values are problematic. Management's views on the work with the values were positive while the employees expressed themselves as modestly positive or neutral. To work with the values were perceived positively by the employees, however it was difficult to capture how they perceived the concrete values. If the employees have accepted the values and if the effort had a desirable impact is therefore difficult to comment on. This is mostly because a concrete feedback of the value work not yet has been made.

 • 47.
  Besic, Edvin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  de Maré, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Survival of the Fittest: Appealing qualities of services for downloadable music2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Today, the Internet is a natural part of the majority of the Swedish population’s everyday life. This fact has led to an increase in the number of people having access to, and consuming media in different forms. At the same time, the music industry is claiming a loss of profit, which is ascribed to the increasing music piracy. This is a qualitative study from the users’ perspective, where the objective is to find out how the music industry can make their legal services for downloadable music more attractive for the consumers. We are looking at the experiences of potential customers and what attitudes they have towards these kinds of services. Our primary question is “What would make a service for downloadable music more attractive for the consumers?”.

  After completing the analysis of the collected data, we found a number of tendencies among the respondents. The tendecies portray the way internet is used by the respondents to find music, and what they think a future service for downloadable music should be like. The strongest factors according to the respondents are price, usability and product range. The common feeling is that the price for downloadable music is too high, and that the highest price for a song should be about 2-3 Swedish kronor. All of our respondents, however, feel that music should be free by some means. A future service for downloadable music should be easy to use and the product range must be extensive enough to satisfy its customer’s needs.

 • 48.
  Beskow, Camilla
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Att navigera på nätet: En studie av nio kommunala webbplatser2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  A study by Statskontoret in 2005 shows that Internet users would prefer if it was easier to find information on public sector websites. The aim of this paper is to examine possible ways to improve municipality websites so that users will find information more easily. According to theories on web design and usability, structure, navigation, design, text and labelling affects how we find information on websites. This study of nine different municipality web sites shows that it varies to what extent the theories have been put into practise. The main problem areas are structuring and labelling. The content of the websites tend to be structured and labelled according to internal affairs, rather than the needs of the visitor. One conclusion is therefore that municipality websites need to be designed with the visitor in mind if they are to become easier to navigate on. It is also important to have competent staff to maintain the website since the need to be user-friendly and functional is becoming more and more important as the website is becoming increasingly important for the municipality.

 • 49.
  Birgersson, Emelie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  IKT i förskolan: En studie om förskollärares upplevelser av IKT som verktyg för språkutveckling2018Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative interview study which examines preschool pedagogues' experiences and thoughts about digital learning resources as a pedagogical tool for working with language development in preschools and how this may affect the pedagogical design of the work environment with children. The method consists of a qualitative scientific procedure grounded in semi-structured interviews with four preschool teachers. The results show that the preschool teachers see digital learning resources as an enriching pedagogical tool for language development and with a potential in several varying areas in relation to the learning of language. Most preschool teachers deemed themselves sufficiently knowledgeable and competent while working with these resources. They also considered the children as very competent and with lots of experience in the area. There were also shortcomings outlined in relation to proficiency and clear guidelines in the work with digital learning resources for the development of language. This may depend on several different factors such as clarity regarding guidelines in the Swedish national preschool curriculum, Lpfö98, and deficient understanding in this area. The study has outlined both possibilities and limitations in the work with digital learning tools for development of language which, hopefully, will contribute for further development in this area.

 • 50.
  Bjerke, Mattias
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Big Data: uppfattade användningsområden, fördelar, risker och visioner: En intervjustudie inom skogs- och pappersbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De flesta organisationerna som ägnar sig åt någon form av produktion idag innehar också oftast någon form av system som producerar stora mängder data som är knutet till det som produceras inom verksamheten. Organisationer har under en lång tid uttryckt sitt missnöje över att inte kunna ta till vara på datan, d.v.s. att ha möjligheten till att kunna sätta den i ett meningsfullt sammanhang som kan ligga till grund för beslutsfattande. Skogs- och pappersbranschen är i detta avseende inte unika utan upplever att samma problem finns inom deras verksamhetsområde.

  Syftet med den här studien är att undersöka hur två skogs- och pappersbolag väljer att arbeta med den mängd data som de själva producerar. Undersökningar av huruvida befintlig data som producerats av skogs- och pappersbolagen används som underlag för att framställa olika typer av analyser.

  Undersökningen omfattar även vad skogsbolagen har för visioner med data som en tillgång för verksamheten som bedrivs. För den här studien har intervjuer genomförts med personer som jobbar på bolagen. En intervju har gjorts med ett It-företag i syfte att säkerställa så att frågorna till studiens huvudrespondenter är av god kvalitet och träffar frågeställningarna i uppsatsen.

  Resultaten visar att datan värdesätts och analyseras dock finns det en stor önskan att göra det i en större skala. Fördelarna med att arbeta datadrivet har beskrivits där punkter som uppenbarelsen av trender kan visa sig och hög konsistens i analyserna lyfts fram som positiva faktorer. Negativa aspekter med datadriva analyser beskrivs som risken med den mänskliga faktorn och bristen på dataunderlag, något som kan generera en felaktig analys. Båda bolagen uttrycker en önskan om att arbeta mer datadrivet samt även att implementera mer prediktiva analyser i verksamheten. 

1234567 1 - 50 of 1245
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf