Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 821
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aarflot, Johan
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Lundell, Max
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Självkörande fordon i stadsrummet?: En studie om självkörande fordons påverkan på individ, mobilitet och planering med fokus på Göteborg Stad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självkörande bilar betraktas ofta som nästa steg i utvecklingen av bilen och som en del av det autonoma samhället. Bilproducenter världen över menar att vi kan se självkörande fordon så snart som år 2020 och trycker på både forskning och utveckling av självkörande fordon. Beroende på vilken grad av automatisering och hur politiken tillåter självkörande fordon att inträda i samhället, väcker detta frågor som är viktiga att studera. Vem ska äga självkörande fordon? Vilka kommer att köra självkörande fordon? Kommer det att planeras självkörande fordon? Kommer individens rörelsemönster att ändras? I så fall, hur?

   

  I den här studien försöker vi svara på några av dessa frågor genom att undersöka vad bilen inneburit för individens mobilitet i historien och vad självkörande fordon skulle kunna förändra in i framtiden. Vi ställer oss även frågan om självkörande fordon kommer att påverka planeringen av stadsrummet. Studiens teoretiska referensram utgörs av tidigare forskning och teorier som berör mobiliteten, bilismen och planeringen. Metoden är kvalitativ och utgörs av semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier. En intervju gjordes med en respondent från Göteborgs Stad och två stycken intervjuer gjordes Trafikverket. Dokumentstudien utgår ifrån VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Alla de olika myndigheterna har en betydelsefull roll i implementeringen av självkörande fordon och intervjuguiden utgår ifrån de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen.    

   

  I studiens slutsats kommer vi fram till att självkörande fordon påverkar planeringen av stadsrummet, men inte i den stora mån vi först trodde. Planeringen av självkörande fordon kan troligtvis främst ske utanför redan etablerade områden och främst när det planeras nytt. Vi kom även fram till att självkörande fordon kan komma att ändra mobiliteteten hos den urbana individen eftersom självkörande fordon har potentialen att erbjuda fler val av rörelse av rörelse och därmed öka tillgängligheten i stadsrummet.

 • 2.
  Agnemyr, Helena
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Dahlgren, Bengt
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Gör Vågen!: Samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om samhällsentreprenörskap med värmländska förtecken. Idén om samhällsentreprenörer ges i rapporten sammanhang och perspektiv i en diskussion om tidsandan. Rapporten handlar både om teori och praktik. Den bygger på litteraturstudier och på samtal och dialoger med forskare, regionala aktörer och inte minst värmländska samhällsentreprenörer.

  Rapportens rubrik har hämtas från ett återberättande av ett möte om vad regeringen tänkte göra för näringslivet. Det förlösande svaret på en avslutande fråga om vad regeringen borde göra blev ”Gör vågen!”. Anekdoten berättades vid en av de två workshopar med värmländska samhällsentreprenörer som genomfördes under arbetet med rapporten.

  Tankar om samhällsentreprenörskapet syfte och sammanhang eller dess själ och djupare mening kan möjligen sammanfattas i två dikter av Tage Danielsson, nämligen;

  För den trötta samhällskroppen, vore kanske bästa boten, ifall tankarna från toppen kom från roten

  Och

  En droppe i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp till att hålla de andra oppe!

 • 3.
  Ahlstedt, Carin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Ivarsson, Lénie
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Seniorboende: Planeringsförutsättningar i Karlstads kommuns ytterområden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  AL RADAIDEH, PERNILLA
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  En resa i turismen: Jämförande text- och bildtolkning av två värmländska turistbroschyrer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This Swedish essay deals with a study of two tourist brochures of Värmland from two different years, 2005 and 2007. The purpose is to examine what their differences and similarities are through a comparison. My focus is put on what tourist categories the brochures mainly turn to. I want to se if they turn to all tourists or if they lean towards a special group of people.

  To guide me I have used both textual and picture interpretation.

  I have created my own tourist categorization as a tool for my study, named The matter tourist-related categorization. It contains six categories which all have some common denominator where tourists will fit in.

  The result shows that all tourist categories are mentioned even if some are more frequently mentioned than others.

  Key words: Tourism, brochures, categorization, interpretation, nature and culture.

 • 5. Aleskog, Oscar
  Stadsvandring på Sundsta: En studie om stadsvandring i pedagogiskt syfte2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Almstedt, Åsa
  et al.
  Umeå universitet, Kulturgeografi.
  Brouder, Patrick
  Karlsson, Svante
  Umeå universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Lundmark, Linda
  Umeå universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Beyond Post-productivism: From Rural Policy Discource to Rural Diversity2014In: European Countryside, ISSN 1803-8417, E-ISSN 1803-8417, Vol. 6, no 4, p. 297-306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There has been a strong discourse in public policy aimed at transforming rural places from venues of primary production into truly diverse socioeconomic landscapes. Yet conceptualisations of the rural as envisioned in the policy and politics of the ‘new economy’ often prove to be elusive on the ground. However, post-productive activity in rural areas has become a major focus for rural studies scholars. This paper investigates the ideas of post-productivism in the existing literature, and argues for a holistic understanding of post-productivism as an idea and political ambition rather than an imperative and irreversible change of rural economic activity. The purpose of the study is to make clear the division between post-productivism and the related concepts of post-production and post-productive activities in order to better understand processes of rural change in relation to different geographical contexts. It is argued that post-productivism as a concept stands apart from de facto post-production and alternative concepts such as multifunctionality and should be regarded as part of broader regional development discourses. The paper outlines several important fields in which post-productivism is a necessary component for rural transformation and development. While it is not always easily captured in indicators or empirical studies in rural locations, post- productivism exists at the level of discourse and planning and thus has real effects on the ground. The paper concludes by offering suggestions on how to apply the concepts of post-productivism, post-production and multifunctionality in future studies. 

 • 7.
  Andersson, Fredrik
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Tågförbindelsen Karlstad-Oslo: En tillgänglighets fråga2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar regionförstoring med fokus på tågförbindelsen mellan Karlstad och Oslo. Tågförbindelsen mellan Karlstad och Oslo öppnades upp i början av 2007 efter att ha varit stängd i över två år.

  Syftet som uppsatsen haft är:

  ”Att granska de politiska beslut och argument som låg bakom beslutet att återinföra tågförbindelsen samt att undersöka på vilket sätt den brukas idag gällande arbetspendling, privatresor och på vilket sätt tågförbindelsen mellan Karlstad och Oslo kan bidragit till regionalutvecklingen, regionförstoring och skapandet av en större arbetsmarknad”.

  Frågeställningarna som ställdes i studien var:

  1. Vilka är de politiska och ekonomiska argumenten för att återinföra tågförbindelsen?

  2. Med vilket syfte färdas resenärerna idag med tågförbindelsen mellan Karlstad och Oslo?

  3. Har tågförbindelsen bidragit till en regionförstoring?

  För att samla in data har en intervju skett med Lars Bull som är VD för ”Värmlands trafik AB” , Lars Bull var en av de ledande i projektet att öppna upp tågförbindelsen. Det genomfördes en reseundersökning av passagerarna ombord på en av avgångarna. Som främst inriktades på att undersöka varför de åkte med tågförbindelsen (ex arbetspendling, inköp, besök av släkt och vänner) samt hur ofta de brukade förbindelsen. Resultat av undersökningen pekar på att förbindelsen inte brukas för arbetspendling samt att den inte är avsedd för det, utan den är mer som ett bidrag till en ökad tillgänglighet till Osloregionen, vilket även var det huvudargument för återuppöppnandet av förbindelsen.

 • 8.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Aronsson, Josefine
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Slånmark, Lois
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Wellnessturism: En väglednning för befintliga och framtida företagare - med fokus på upplevelsekoncept i korrelation till konsumentens mentala och fysiska välmående2016Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur företag inom wellnessresebranschen använder sig av konsumenters ökade intresse för hälsa och välmående i utvecklingen av sina koncept. Till studien har tre wellnessföretag av olika storlek och etablering på marknaden intervjuats, två företag med inriktning på fysisk träning och ett företag med fokus mot det mentala välmåendet som utöver exempelvis yoga och mindfulness. De tre företagen jämförs med varandra för att undersöka hur företagens koncept är uppbyggda, detta för att lyfta fram utvecklingsområden för framtida och befintliga företag. Studien fördjupar sig i att undersöka om företagen arbetar utefter WHO:s grundläggande kriterier för fullständig hälsa, där fysiskt, mentalt och socialt är aspekter som måste tas i beaktning. De teoretiska utgångspunkterna kommer vara två modeller från Pine & Gilmores, utvecklingstrappa för att bli unik samt upplevelsernas fyra världar för att undersöka om företagen erbjuder en komplett upplevelse. Som en slutsats visade undersökningen bland annat att wellnessföretagen arbetade med upplevelser som de själva anser är unika. Dock kan upplevelser diskuteras eftersom begreppet är något som kan tolkas individuellt utifrån differentierade aspekter. De intervjuade företagens koncept passar alla in i Fernströms modell upplevelsernas fyra världar, en modell som redogör för hur kompletta upplevelser skapas. Företagen ansåg att fysisk träning har inverkan på de mentala aspekterna vilket naturligt resulterar i ett fulländat välmående. Den mentala träningen ansåg företaget ha inverkan på kroppen fysiskt eftersom ett lugnt och harmoniskt sinne resulterade en välbalanserad kropp. Företagen ansåg att det mentala och det fysiska välmåendet kan ses som en helhet, ett levande kretslopp som har inverkan på vardera del.

 • 9.
  Andersson, Kristofer
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development.
  Hagsmo, Leena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Hofer, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for Research on Regional Development.
  Rydin, Åsa
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development.
  Westlindh, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development.
  Ransäters hembygdsgård: Bevara och/eller utveckla?2004Report (Other academic)
 • 10.
  Andersson, Kristofer
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development.
  Hofer, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centre for Research on Regional Development.
  Evenemang med spinn!: En utvärdering av Uddeholm Swedish Rally 20052005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uddeholm Swedish Rally är ett anrikt rally som utvecklats till att bli ett stort evenemang och del av en internationell rallytävling med hög status. Tävlingen lockar stora skaror svenska och utländska besökare vilket har ekonomisk betydelse för regionen. Genom högre kunskap om tävlingen och dess effekter finns förutsättningar för ett i framtiden än bättre evenemang och fortsatt viktig roll för turismnäringen. Studiens syfte löd enligt följande:

  Det huvudsakliga syftet med utvärderingen av Uddeholm Swedish Rally 2005 är att kartlägga de ekonomiska effekter som evenemanget genererat i Värmlands län. Vidare kommer mediebevakningen av evenemanget beskrivas.

  Ett underordnat syfte är att redogöra för deltagarnas, publikens och medierepresentanternas synpunkter på Uddeholm Swedish Rally. Vad anser dessa grupper om miljöarbetet, säkerheten, servicen och inte minst upplevelsen vid evenemanget?

  Jämförelser kommer att göras med resultatet från utvärderingar av två andra WRC-rallyn samt Uddeholm Swedish Rally 2003.

  Flera olika metoder användes för att samla in det empiriska materialet. Under evenemanget befann sig grupper om fyra personer ute vid specialsträckorna och genomförde kortare intervjuer med besökarna. De besökare som gav sitt medgivande har i ett senare skede kunnat lämna ytterligare information vid enkätutskick och telefonintervjuer. Medierepresentanter, ansvariga för de tävlande teamen, personer från regionens näringsliv, intresse- samt turismorganisationer har kontaktats och bidragit med information.

  Studien visar att antalet besökare minskat lite jämfört ned 2003. Det styrks även genom uppgifter från turismnäringen som uppger en minskad efterfrågan på antalet bäddar. En förklaring kan vara en oro för att rallyt skulle ställas in på grund av det milda vädret. Uddeholm Swedish Rally lockar en internationell publik och majoriteten av de utländska besökarna utgörs av norrmän. Beräkningar visar att besökarna lokalbefolkningen borträknad har utgifter på cirka 28 miljoner kronor i samband med evenemanget. Motsvarande siffror för media samt deltagarna uppskattas till ungefär 2,5 respektive 8 miljoner kronor. Summan visar att evenemanget utgör viktig ekonomisk faktor för regionen men en stor del av inkomsterna lämnar regionen och hamnar på riksnivå. De utländska besökarnas ekonomiska utlägg kan läggas till svensk turismexport. Inkomsterna har stor betydelse för näringslivet i regionen i en tid då det annars är få turister i området. Evenemangets ekonomiska betydelse är störst i området kring Hagfors medan den är mer begränsad i Karlstad, hotell och restaurangbranschen undantagen. Medias växande intresse för evenemanget på plats men även i tv-sändningar globalt, vilka har betydelse inte bara för varumärket Uddeholm Swedish Rally utan även för marknadsföringen av Sverige i stort.

  Uddeholm Swedish Rally anses som evenemang hålla en hög nivå. Arbetet för att höja säkerheten och förbättra miljöarrangemanget har enligt respondenterna gett resultat även om det finns vissa saker att arbeta vidare med. Rallyupplevelsen och den totala upplevelsen av evenemanget är enligt besökarna stor även vid en jämförelse med andra WRC. Evenemangets svaghet är det som erbjuds besökarna utöver själva rallyt. Ett större utbud av logi, restauranger, nöjen och kringaktiviteter efterfrågas. Organisationen kring evenemanget uppskattas och får beröm. Överlag är både deltagare och media belåtna med arbetsförhållandena även om främst den senare gruppen har förslag på förändringar. 

 • 11. Andersson, L
  et al.
  Gustafsson, Gerhard
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Vålvik, K I
  Land Use in Marginal Regions - Change and its Local and Global Implications1996In: Singh R.B. (red) Disasters, Environment and Development. Proceedings of International Geographical Union Seminar. New Delhi, December 9-12, 1994. Oxford & IBH Publishing Co. PVT. LTD / [ed] Singh R.B., New Delhi och Calcutta: Oxford & IBH Publishing Co. PVT. LTD , 1996Chapter in book (Refereed)
 • 12. Andersson, Lennart
  25 år senare. Från en stad till en annan. Eller1996In: Svensk Geografisk Årsbok 1996, sid 28-34Article in journal (Refereed)
 • 13. Andersson, Lennart
  Att utveckla det regionala musiklivet: En diskussion baserad på forskningsprojektet Musik i Värmland1994Report (Other academic)
 • 14. Andersson, Lennart
  Continued Research about Marginal Regions: What Can We Learn from Each Others?1997In: Miller V.P. Jr. (Ed.), Technology, Landscape, and Arrested Development. Essays on the Geography of Marginality. Occasional Publications no.1, Dept. of Geography and Regional Planning, Indiana Univ of PennsylvaniaArticle in journal (Refereed)
 • 15. Andersson, Lennart
  Decentralization of Decision-making. Possibilities and Problems for Small Societies1996In: Kobayashi K., Kita H. (eds.) Exploring Sustainability: Proceedings of the International Symposium on the Future of Small Society in a Dynamic Economy. (pp 11-20). Regional Planning and Research Group. Tottori University, JapanArticle in journal (Refereed)
 • 16. Andersson, Lennart
  Developing Musical Life in a Swedish County1996In: Singh R. B., Majoral R. (eds.). Development Issues in Marginal Regions. (pp 105-116). New DelhiArticle in journal (Refereed)
 • 17. Andersson, Lennart
  Forty years later: A retrospect on marginality and local development2007In: Issues in Geographical marginality: Papers presented during the meetings of the Commission on Evolving Issues of Geographical Marginality in the Early 21st Century World, 2001 - 2004 / [ed] Jones, G., Leimgruber, W. and Nel, E, Grahamstown: Rhodes University , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 18. Andersson, Lennart
  Function and Territory. An Approach to Local Development with Examples from the University Sector in Sweden1992In: O’Cinnéide M.,Grimes S. (eds). Planning and Development of Marginal Areas, sid. 71-80. Univ. College GalwayArticle in journal (Refereed)
 • 19. Andersson, Lennart
  Further Discussion of an Illustration of the Characteristics of Local Development in Marginal Areas1992In: Gade O (ed). Spatial Dynamics of Highland and High Latitude Environments, sid. 10-23. Appalachian State Univ. Dept. of Occasional Papers in Geography and Planning. Vol. 4, Summer 1992. Boone. GeographyArticle in journal (Refereed)
 • 20. Andersson, Lennart
  Högskoleutbildning för periferin - visioner och strategier1992In: Lorendahl B., Persson L-O. Utbildning för utkanter, sid 78-91. Högskolan i ÖstersundArticle in journal (Refereed)
 • 21. Andersson, Lennart
  On the Issue of Unintentional Regional and Local Impacts1999In: Gourlay D. (ed.) Marginal Rural Areas in the New Millenium. New Issues? New opportunities?, Presenterad vid: The PIMA International Conference at The Scottish Agricultural College, Aberdeen, Scotland, June 26 - 29 1998Article in journal (Refereed)
 • 22. Andersson, Lennart
  Policy and Planning for Marginal Regions. Experiences from PIMA Research1994In: Wiberg U. (ed.). Marginal Areas in Developed countries, pp. 211-228. Cerum Report, Umeå University, SwedenArticle in journal (Refereed)
 • 23. Andersson, Lennart
  Relations between Functional Organizations and Local Territorial Life1992In: O'Cinnéide M., Cuddy M. (eds). Perspectives on Rural Development in Advanced Economies, sid. 173-184. Univ. College Galway. Centre for Development Studies. GalwayArticle in journal (Refereed)
 • 24. Andersson, Lennart
  The University as an Infrastructural and Regional Organization1994In: Noda H., Kobayashi K (eds). Knowledge, Technology and Regional Development, sid. 7-18. Tottori University, JapanArticle in journal (Refereed)
 • 25. Andersson, Lennart
  et al.
  Blom, Thomas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Higher Education as a Means to Sustainable Development in Marginal Regions2002In: Jussila, H. Majoral, R. and Cullen B. (Eds.) Sustainable Development and Geographical Space. Issues of population and education in marginal areas, Aldershot. England: Ashgate Publishing Limited , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 26. Andersson, Lennart
  et al.
  Blom, Thomas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Sustainability and Development: On the Future of Small Society in a Dynamic Economy1998Report (Refereed)
  Abstract [en]

  This report contains the proceedings of the International Seminar "Exploring Sustainability. On the Future of Small Society in a Dynamic Economy" held at the University of Karlstad, May 12-14, 1997. The seminar was a combination of the 1997 meetings of the PIMA network and the research network between Tottori University in Japan and the University of Karlstad. The proceedings contain 34 contributions by authors from eight countries, revealing an interesting and diverse picture of methodologies, approaches and study areas. In a world of increasing disparities, they stress the importance of the region as a gatherer of factors of strength and illustrate the challenging task of how to achieve sustainability in the development of small society. There is a special section on experiences of the new regionalism.

 • 27. Andersson, Lennart
  et al.
  Blom, Thomas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  The Local Educational Climate: An Important Factor in the Process of Development in Marginal Regions2003In: In Leimgruber, W., Majoral, R. & Lee, C-H. (Eds.) Policies and Strategies in Marginal Regions. Summary and EvaluationsArticle in journal (Refereed)
 • 28. Andersson, Lennart
  et al.
  Gustafsson, G
  Vålvik, K I
  Land Use in Marginal Regions - Change and its Local and Global Implications1996In: Singh R. B. (ed). Disasters, Environment and Development, pp.441-456. New DelhiArticle in journal (Refereed)
 • 29. Andersson, Lennart
  et al.
  Lejonhud, Kristina
  Lundberg, Bertil
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Evaluating Marginal Development. Local Views on Modernization in an Indian and Swedish Context1998In: Jussila H., Majoral R. and Mutambirwa C. (eds.), Marginality in Space - Past, Present and Future. Ashgate Publishing, Aldershot (UK)Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Apostolidis, Georgios
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication (from 2013).
  Förtäta eller dö?: En studie av stadens översiktsplanering kontra färdigt resultat2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Densification is a summary word to devote denser housing in the city centre, yet airy and varied. The goal is for more people to move to the city centre to live, work and perform all kinds of activities such as shopping, work out or just go out and have a good time. Karlstad's vision is densification with a living and growing centre as a goal, as well as well-functioning public transport for commuters from near and far. Extended housing and activities with environmental thinking and well-being as well as more jobs are the goals the municipality wants to achieve with densification. Hence, the study partakes attempts to evaluate how Karlstad municipality's detailed plans are in line with today's six-year-old general plan visions regarding densification. This is done by a categorization based on an article from Boyko & Cooper 2011 that created a summary of several researchers' views regarding the concept of densification and its inclusion. Here, compromises have been made by putting interesting theories against each other to make as fair a review as possible. An account of theories leads to reclarification of parts of the material to realize the current densification. The result of my study shows densification as something active that takes place in cities, either by increasing or getting closer to people or housing. How the densification is visualized or not determines the established extent shifts, but something that is often encountered is the accumulation of built-in surface, the number of people in a certain place or the proportion of a specific spatial space that has been built. Karlstad describes densification and it is also something that is exemplified, however, if the starting point is that increased possibilities for more people to choose public transport should not be considered implemented based on my study. Furthermore, there is a description of how Karlstad wants to densify with focus on the central parts to further grow beyond what cannot be noted in the detailed plans discussed. To some extent, Karlstad creates densification, but if it in turn leads to increased opportunities for individuals to use more sustainable alternatives to relocation should not be considered realized. Karlstad's vision of building inside and out is not infused, and the densification described in the overview plan has not given an impression in the detailed plans adopted today

 • 31.
  Arnegård, Johan
  et al.
  Stockholms universitet.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Idrottens gränstrakter: Om äventyrsidrott och friluftssport2009Conference paper (Refereed)
 • 32. Arnegård, Johan
  et al.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Idrottens gränstrakter: Om äventyrsidrott och friluftssport2011In: Kulturstudier, kropp och idrott: Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur / [ed] Helena Tolvhed & David Cardell, Malmö: idrottsforum.org , 2011, p. 127-146Chapter in book (Refereed)
 • 33.
  Arnegård, Johan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
  Sandell, Klas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Outdoor recreation in times of change2012In: Outdoor Recreation in Change - current knowledge and future challenges: Proceedings of the 6th InternationalConference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas / [ed] Peter Fredman, Marie Stenseke, Hanna Liljendahl, Anders Mossing and Daniel Laven, 2012, p. 110-111Conference paper (Refereed)
 • 34. Aronsson, L.
  et al.
  Berger, Sune
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Dahlgren, B.
  Räftegård, C.
  Wilde-Larsson, B.
  Forskningsplattform för Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling2008Chapter in book (Refereed)
 • 35.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Bilder av platser2007In: Kulturell Ekonomi. Skapande av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället / [ed] Aronsson, L.; Bjälesjö, J.; Johansson, S., Lund: Studentlitteratur , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 36.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Highlighting identities and creativity by cultural planning2013In: Regional Studies Association. Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development Annual European Conference Sunday 5th May-Wednesday 8th May 2013 University of Tampere, Tampere Finland, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Highlighting identities and creativity by cultural planning

  The importance of a vital culture is frequently discussed in relation to the development of dynamic places and regions. Richard Florida (2002), for instance, maintains that the link between culture, creativity and growth are central to places. The development potential in regional economy is considered to be the cultural capital of the creative class.

  Increasingly, the physical environment in community planning and architecture is interwoven with cultural expression and a higher degree of aesthetics to attract future inhabitants and to keep people from leaving the place, on the one hand, and to increase the number of visitors and investors with a view to create economic growth, on the other. Place developers, in other words, are at work to create effective markers and stories as well as an attractive environment.

  This type of strategic planning can be criticised from several perspectives. Strategy is a balancing act between preserving and cultivating the history of a place, its specific features and identity-that is, place culture­-and to “sell” the place to visitors, in-migrants and companies. Moreover, Florida’s notion of development rests implicitly on the assumption that the people expected are those with cultural or economic capital. This means that there are including and excluding aspects in the argument that need to be considered.

   

  The described view on development and planning of places has led to an increased interest in alternative planning methods. Especially one case in the city of Karlstad, Sweden, is analysed. The project is inspired by a cultural planning method. Cultural planning involves taking the cultural perspective into account in community planning. The method is primarily a grass-root model based on the local community, its values and resources. By means of active cultural planning at the residential/district area level, the Karlstad project aims to develop forms and methods for implementing artistic designs and cultural activities to produce attractive neighbourhoods and enhance the quality of life for the residents. An expectation is an increased social sustainable development. The City of Karlstad also wants to raise its attraction level and ensure a positive development for future residents by testing cultural planning and the related community art methods. The present paper is based on an on-going evaluation and research of the Karlstad project.

  Key words: Cultural planning, place development, culture, identity, creativity.

 • 37.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Kartor över kulturella ekonomier2007In: Kulturell Ekonomi. Skapande av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället / [ed] Aronsson, L.; Bjälesjö, J.; Johansson, S., Lund: Studentlitteratur , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 38.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Local Planning for the Development of Tourism1989In: Development in Marginal Areas. Gustafsson, G (ed)Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Mötet. En studie i Smögen av turisters, fritidsboendes och bofastas användning av tid och rum1993Report (Other academic)
 • 40.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Place attachment of vacation residents: Between tourists and permanent residents2004In: Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground / [ed] Hall. M.; Müller, D., Channelview Publications , 2004Chapter in book (Refereed)
 • 41.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Platsen är grunden för destinationen2007In: Utveckla turistdestinationer. Ett svenskt perspektiv / [ed] Bohlin, M.; Elbe, J., Uppsala: Uppsala Publishing House , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 42.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Principer för en lokalt förankrad turismplanering1990Report (Other academic)
 • 43.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Principer för en lokalt förankrad turismplanering1990In: Geografisk utbildning och forskning. Gustafsson, G (red). Forskningsrapport 90:11,Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Principles for Planning Tourism with Local Support1992In: Planning and Development of Marginal Areas. Cinnéide/Grimes [eds.] 1992Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Rörlighet och naturturism2008In: Friluftshistoria: Från "härdande friluftslif" till ekoturism och miljöpedagogik: teman i det svenska friluftslivets historia / [ed] Sandell, Klas & Sörlin, Sverker 2a reviderde upplagan, Stockholm: Carlsson , 2008, p. 209-223Chapter in book (Refereed)
 • 46.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  The role of Culture in City Planning2011Conference paper (Refereed)
 • 47.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Tourism and Local Development. Tourists' and Residents' Utilization of Time, Space and Resources1991In: Planning Issues in Marginal Areas. Gade/Miller/Sommers (eds.) 1991:3. Department of Development and PlanningArticle in journal (Refereed)
 • 48.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Turism och lokal utveckling. En turism-geografisk studie1989In: Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Serie B. Nr 79Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Turismens hållbara utveckling?1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet i studien är att undersöka och analysera tre aspekter av hållbar turismutveckling:

  ¥ livsstilen vid turism- och fritidsaktiviteter

  ¥ turism- och fritidsresandet

  ¥ turismens påverkan i besöksområdet.  Grundfrågan i studien är hur dessa aspekter sammanhänger med hållbar utveckling. När

  livsstilen vid turism- och fritidsaktiviteter och rörlighet behandlas konstateras att vi lever i ett högrörlighetssamhälle där frågan ställs om det ur ett miljöperspektiv är möjligt att fortsätta

  med den högrörliga livsstilen under fritiden. Vad gäller turismen och dess konsekvenser i

  besöksområdet handlar hållbar turismutveckling om att ha ett långsiktigt perspektiv på

  resursanvändning, att eftersträva en utveckling som är ekologiskt sund och kulturellt vital samt att eftersträva jämlikhet och välfärd i det lokala samhället.

 • 50.
  Aronsson, Lars
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Geography and Tourism.
  Utvecklingsbegreppets förändringar2012In: Värmländska landskap: politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier / [ed] Nilsson, L., Aronsson, L., Norell, PO, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, p. 191-198Chapter in book (Refereed)
1234567 1 - 50 of 821
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf