Endre søk
Begrens søket
1 - 22 of 22
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Dennis
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Göra kön på bloggen: En studie om framställningar och skapandet av ”kvinnan” på mode- och livsstilsbloggar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ”kvinnan” framställs och skapas på mode- och livsstillsbloggar. Detta har jag undersökt ur ett ”göra kön” perspektiv samt att jag använt mig av Goffmans teorier kring identitetsvärden och stigma.

  Jag har använt mig av ett eklektiskt förhållningssätt till valet av metod och har därför använt mig av olika metoder där meningskodning av text och symbolisktolkning av bilder varit de mest framträdande. Dessa koder har jag skapat utifrån min teoretiska referensram.    

  Det jag kom fram till i min analys var att kön göra på mode- och livsstilsbloggar på en könskategoriserande nivå såväl som på en genus nivå. Detta görande förekommer i olika former där kroppens utseende, dess utsmyckning samt individers beteenden och åsikter är av central betydelse. Identitetsvärden och stigman är två fenomen som är påtagliga på denna form av bloggar. Dessa två fenomen förekommer i relation till både könskategorisering samt genus.

 • 2. Andersson, Linda
  Konsten att gömma ilska med ett leende.: En kvalitativstudie om det emotionella arbetet hos kassaanställda.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur ett begränsat antal kassaanställda påverkas av och hantera det emotionella arbete som de ställs inför. Jag ville se vad informanterna kunde berätta om kollegor hjälper varandra eller om emotionell hantering är något som den anställde ställs inför ensam. Genom en kvalitativ intervjustudie har jag med fem halvstrukturerade intervjuer utfört insamlingen av min empiri. Uppsatsens centrala begrepp grundas på Hochschilds begrepp emotionellt arbete, Collins begrepp interaktionsritualer och Goffmans dramaturgiska perspektiv med fokus på aktörs skap och regioner. Utöver dessa begrepp har jag även grundat min undersökning på forskning som mer specifikt behandlar emotionellt arbete bland serviceanställda. 

  Min studie visar att de emotionella kraven på kassaanställd servicepersonal är höga, arbetsgivaren kontrollerar i hög grad de anställdas känslouppvisning. Det emotionella arbetet de anställda utför genomfördes och hanterades med hjälp av olika strategier bland annat yt- och djupagerande, investment- och detachementstrategier och genom användandet av micromakt. Informanternas kollegor spelade en viktig roll i de anställdas välmående då dessa med varandra kunde skapa effektivare emotionshantering. Min undersökning visar även att möjligheten kring att göra regionsbyten var av stor vikt för de anställda i deras emotionella hantering. Det emotionella arbetets ledde till både positiva och negativa konsekvenser för de anställda. Informanterna kände stor glädje i arbetet då kundmöten kunde resultera i mycket energi. De negativa konsekvenserna bland informanterna var dock desto större och allvarligare. Mitt resultat visar att de negativa konsekvenserna främst uppstod pågrund av en rutinmässig känslouppvisning i arbetet.   

  Nyckelord: emotionellt arbete, emotionshantering, hälsningsceremonier, servicepersonal, interaktionsritualer, regioner.

 • 3.
  Brandheim, Susanne
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Glada tjockisar - nej tack2012Inngår i: Dagens ETC, ISSN 1652-8980, Vol. 30, nr 12Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Är det de överviktigas hälsa som eftersträvas i hotet om en epidemi eller är det något annat? undrar Susanne Brandheim, doktorand i sociala studier vid Karlstad universitet.

 • 4.
  Camén, Linnéa
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Näslund, Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Får jag lov?: En kvalitativ studie om införandet av en dansaktivitet på en arbetsplats.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att fördjupa oss i respondenternas individuella upplevelse av dans, genom att införa dans som en morgonrutin på deras arbetsplats. Skulle individerna uppleva en personlig skillnad och skulle de kunna ta med sig denna upplevelse in i  arbetsdagen? Den vetenskapliga forskningsmetod som använts i denna uppsats har varit den kvalitativa metoden och som urvalsmetod har vi använt ett bekvämlighetsurval. Som insamlingsmetod har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer utifrån en tematiserad intervjuguide. De genomförda intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet. Vid analysen av empirin har vi kunnat dra paralleller till den symboliska interaktionismen och interaktionsritualer.

      Resultatet som vi kom fram till var att dansen har en positiv inverkan på de sociala relationerna, den fysiska energin och deltagarnas humör. Det har även en inverkan på deras arbetsdag på så sätt att deltagarna kände sig inneha mer energi till att ta tag i arbetsdagen.

 • 5. De Poli, Silvia
  et al.
  Jakobsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för nationalekonomi och statistik. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Schueller, Simone
  The drowning-refugee effect: media salience and xenophobic attitudes2017Inngår i: Applied Economics Letters, ISSN 1350-4851, E-ISSN 1466-4291, Vol. 24, nr 16, s. 1167-1172Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We study whether salient media coverage of refugees drowning in the Mediterranean affects individual xenophobic attitudes. We combine a randomized survey experiment - a variant of the classic trolley dilemma' - that implicitly elicits individual attitudes towards foreigners, with variation in interview timing, and find that such issue salience significantly decreases xenophobic attitudes by 2.2 percentage points. Our results thus support the idea that exposure to news describing immigrants as victims (instead of a threat) can significantly affect public opinion and mitigate bias against immigrants.

 • 6.
  Falk, Ann-Sofie
  et al.
  Karlstads universitet.
  Skantz, Jennie
  Karlstads universitet.
  Kuratorers professionaliseringsprocess inom hälso- och sjukvård: En studie om kuratorers erfarenheter av psykosocialt arbete inom det medicinska fältet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 7. Gidlund, Joakim
  Anonyma internetkulturer: En studie av ”lurkers” upplevelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Internet består idag av flertalet forum som var och en kan karaktäriseras som en

  internetkultur. Dessa forum inriktar sig till att antingen anonymisera sina användare för att

  utnyttja yttrandefrihetens maximala potential, eller icke-anonymitet där användare kan

  kopplas till personliga uppgifter tillgängliga till de som vistas på forumet. Allt fler svenskar

  väljer anonymiseringstjänster på grund av de digitala övervakningslagarna som har trätt i kraft

  under 2000-talet. Syftet: syftet med studien är explorativt, det vill säga att ta reda på hur så

  kallade lurkers, åskådare, uppfattar anonymitet på internet. Metod: för att samla empiri

  genomfördes kvalitativa intervjuer med sex stycken så kallade lurkers. Den empiriska datan

  analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: de analyserade intervjuerna visar att

  internetkultur omfattar begreppet anonymitet. Anonymiteten utgörs av två kategorier (i.)

  beteende och (ii.) interaktion. Resultatet visar att internetkulturer utgörs av olika barriärer som

  bestämmer vad som är tillåtet genom regler och normer. Anonymt beteende beskriver hur

  man individuellt behandlar eller presenterar sig själv för andra, och anonym interaktion

  beskriver det samspel som skapas mellan två eller flera användare. Samt genom att ansluta sig

  till en anonym internetkultur få uttrycka sina äkta åsikter utan konsekvens. Analys: resultatet

  analyserades övergripande med hjälp av utvecklade dramaturgiska begrepp.

 • 8.
  Gustafsson, Anders
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Fombelle, Paul
  NorthEastern University.
  Witell, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Kristensson, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Unlearning Innovation and Learning Service Innovation!2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 9.
  Hardestam, Hjalmar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Den kompetenta och medvetna vardagsimprovisaktören: En kvalitativ undersökning om hur erfarenheter av improvisationsteater påverkar individers sociala kompetens samt uppfattning av vardagslivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Improvisationsteater är teater utan manuskript. Scenerna skapas i samma ögonblick som de återges. Uppsatsens syfte var att få en djupare förståelse för hur och på vilket sätt deltagare i en tioveckors kurs i improvisationsteater upplever att deras sociala kompetens och syn på vardagslivet har påverkats. Undersökningens syfte besvarades med hjälp av två frågeställningar: ”På vilka sätt upplever individer att deras sociala kompetens har påverkats efter en tioveckorskurs i improvisationsteater?” samt ”Hur påverkas individers förståelse och uppfattning av vardagslivet efter erfarenheter, upplevelser och kunskaper av en tioveckors improvisationsteaterkurs?”. Empirin och resultatet analyseras utifrån positiv socialpsykologi med sociologen Björn Erikssons syn på social interaktion som teoretisk verktygslåda. Analysen kompletteras med några få begrepp från kunskapssociologin. 

  Syftet möttes med hjälp av kvalitativa intervjuer och en explorativ ansats. Urvalsgruppen bestod av sex informanter som under det senaste året gått en tioveckorskurs i improvisationsteater. Som svar på hur individens sociala kompetens förändras framkom temat “Ett medvetet, spontant och ömsesidigt samspel”. Som svar på hur individens förståelse och uppfattning av vardagslivet förändrades framkom två teman: “En lättsammare vardag” och “Vi är samma”. 

  Resultatet tyder på att erfarenheter och upplevelser av improvisationsteater påverkar samtliga informanters sociala kompetens samt förståelse och uppfattning av vardagslivet. Alla informanter utvecklar olika typer av samspelsfärdigheter vilket leder till att de enklare kan förstå och hantera det sociala flödet. De vidgar sin syn på vardagslivet och uppfattar det som ett område där det finns stora möjligheter för samhandlande och meningsskapande. Vardagslivet uppfattas som ett område där ”Den sociala vardagsimprovisationen” ständigt pågår. 

  De flesta av informanterna föredrar att samhandla med sina medmänniskor utifrån en subjektsposition snarare än den objektposition som oftast gäller i vardagslivet. Detta resulterar i insikten att de är med och skapar, påverkar och återskapar vardagslivet. De blir på så vis aktiva, kompetenta och medvetna ”vardagsimprovisaktörer” vilka kan ses som en positiv motståndskraft gentemot vardagslivet verklighet. 

 • 10.
  Hardestam, Hjalmar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Människans intresse och förmåga att skapa världar: En kvalitativ undersökning om den improviserade scenens uppbyggnad och dragningskraft2019Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Improvisationsteater är en teaterform där scenerna byggs upp gemensamt och skapas i samma ögonblick som den återges. Uppsatsens syfte har varit att undersöka varför människor vill improvisera samt vilka faktorer som utgör ett lyckat samspel och därmed kan skapa en scen. Samspelet i improvisationsteater ställs även i kontrast mot människans samspel i vardagen. Syftet besvaras med hjälp av två olika frågeställningar: dels varför informanterna vill hålla på med improvisationsteater och dels hur de gör för att tillsammans skapa, samspela och förstå varandra i ett sammanhang som hittas på och återges i stunden. Resultaten analyseras och diskuteras utifrån teorier om symboliskt universum och frame vilka är sprungna ur kunskapssociologin och den symboliska interaktionismen.

  För att möta syftet valde jag att göra en kvalitativ undersökning med explorativ ansats. Jag intervjuade fyra informanter som alla har en gedigen erfarenhet av att improvisera. På grund av det begränsade urvalet valdes dessa informanter med hjälp ett bekvämlighetsurval, något som var möjligt tack vare två nyckelinformanter. Utifrån de kvalitativa intervjuerna framkom temat ’Friheten att tillsammans skapa en ny värld’ som källa för intresset av improvisationsteater. Som svar på ett lyckat samspel i scenen genererades två teman; ’Den teoretiska verktygslådan’ och ’Improvisatörens nödvändiga förmågor’.

  Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att improvisationsteater utgör en unik ’parantes’ kring verkligheten. Det är ett sammanhang där människor medvetet kan bete sig på sätt som inte hade varit möjligt i vardagen. På så sätt får de tillgång till unika upplevelser och erfarenheter. Dessa begränsas dock till förmån av inramningen och samspelet. Samspelet möjliggörs genom två ’grundpelare’. Den ena utgörs av improvisationsteaterns struktur som är utformad för att snabbt inrama situationen. Den andra utgörs av några centrala förmågor vars syfte är att möjliggöra en ömsesidig intrycksstyrning och teammaskopi. Genom improvisationsteater ges individen således möjlighet att fritt och ohämmat undersöka och öva på det sociala samspelet.

 • 11.
  Herrlin, Sofia
  Karlstads universitet.
  "What does not destroy me, makes me stronger": En kvalitativ studie av hur en enstastående mamma beskriver sin kamp för sin dotter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 12.
  Hultman, Helena
  Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  "Jag gjorde det dom betala för": En narrativ berättelse om en kvinnas liv och vägen ut ur prostitution och missbruk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  This study aims to find out what happens with the roles that are seemingly left behind. Are there roles that are harder or easier to exercise? Available roles with us through life and affect our future decisions or we switched completely away from them and create new roles based on the situations we find ourselves in at the moment? The aim is also to see how the relationship looks like between closed roles and new roles in life. To try to find this out, I have used the narrative method. The study is based largely on Goffman's theories of roles, behind and above the front- and back stage. It seems to change roles and adapt to the new situations is relatively simple for this particular respondent, despite the severity of roles. However, when it relates to roles that have the responsibility makes adapting more difficult.

 • 13.
  Ingvarsdotter, K
  et al.
  Malmö University.
  Persson, K.
  Malmö University.
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Östman, M.a
  Malmö University.
  How Professionals View Multifamily Psychoeducation: A Qualitative Study2016Inngår i: Psychiatric quarterly, ISSN 0033-2720, E-ISSN 1573-6709, Vol. 87, nr 2, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Severe mental illness causes suffering for the patient as well as the patient’s immediate family. The Swedish National Board of Health and Welfare has recommended the implementation of multifamily psychoeducation in order to assist patient and family in the recovery process. The aim of this study was to determine how introducing multifamily psychoeducation in Sweden has been viewed by professionals. Semi-structured interviews were conducted with 11 service providers, who were involved in evaluating multifamily psychoeducation. Our main findings fell under the headings of defensive culture and unsuitable model. Resistance to introducing the new intervention was found on multiple levels. The model proposed was considered too rigid for both the target group and the organizations because it could not be adjusted to the needs of patients, families, or facilitators. Despite good evidence for the effectiveness of the intervention, there were difficulties introducing the multifamily psychoeducation model in clinical practice. The feasibility of an intervention needs to be evaluated before adopting it as a national guideline.

 • 14.
  Janulf, Sophie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Att bära hijab: En kvalitativ studie om slöjans betydelse för identitet och självpresentation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how women, having migrated from a Muslim country to Sweden, reason about their veiling – why do they wear the veil and what meaning does the veil have for them? The veiling custom has become the subject of a heated and polarized debate in Sweden. But where are the veiled women given space to speak, and why are they not involved more in a debate that most of all concern them?                                                                                                                                    Four women from Syria, now living in Sweden, participated in this interview study. The purpose is to investigate the aim with basis in three analytic themes: identity, presentation of self and resistance. These themes have been analysed based on relevant theories and previous research within the subject: social and personal identity, impression control, stereotyping, power and resistance. The previous research consists of three different studies performed on countries with a Muslim majority or minority: India, Indonesia, Canada, Denmark, and Great Britain. In this way, this study attempts to understand, as profoundly as possible, the meaning of the veil from the perspective of the veiled woman herself.                                                                 The result shows that the veil has great meaning in terms of identity and presentation of self. The result also shows that the clash with the discursive power regarding veiling can cause resistance, which in turn affects the meaning of the veil both in terms of internal identity creation and the external presentation of self. This is due to the threat against identity from a challenging environment forcing the human being to negotiate and define identity within herself, which also affects presentation of self. The experiences and reasoning of the respondents differ both over time and between them, sometimes in paradoxical ways, although they are similar in some aspects. This indicates that although they experience, are affected by and shaped by the same societal discourses, they react differently and therefore relate differently to their veiling.

 • 15.
  Karlsson, Emmeline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  I huvudet på en coach: En kvalitativ studie om coachers upplevelser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 16.
  Kostamovaara, Frida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Simonsen, Madelene
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Emotioner och konsumtion: En kvalitativ studie om studenters emotioner kring konsumtion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker emotioner kring konsumtion. Syftet med studien är att undersöka vilka emotioner som visar sig hos studenter vid konsumtion och hur de förklarar dessa emotioner samt deras konsumtionsvanor. Vi tycker att detta är ett understuderat ämne som borde lyftas fram och undersökas mer. Att få en förståelse för hur emotioner fungerar och varför de uppstår vid olika tillfällen kan ge läsaren insikt i sitt eget konsumtionsmönster. Detta för att förstå hur vi påverkas att köpa vissa saker både av människor omkring oss och av samhället. Emotioner och konsumtion är något som sker dagligen och är i allra högsta grad aktuellt. Det är något alla är inblandade i men som de flesta kanske inte är medvetna om varför vissa handlingar av konsumtion skapar emotioner och tvärtom. Något som visades tydligt i vårt resultat var att de flesta uttryckte någon form av skam över köp utan att egentligen veta varför. Därför tycker vi att det behövs en större förståelse för hur emotioner fungerar vid konsumtion. Vi har intervjuat studenter från skolor samt universitet och utifrån deras upplevelse analyserat hur de har reagerat vid olika typer av konsumtion. Studien tittar på studenternas konsumtionsvanor gällande mat, kläder, skönhetsprodukter och elektronik etc. men även emotionerna kring ekologiska produkter, saker som ska slängas och deras tankar kring hur de känner och reagerar. I den teoretiska referensramens första del redogörs det övergripande perspektivet av vår teori, den symboliska interaktionismen och samhällspåverkan. I den andra delen redogörs för emotionssociologi, mer ingående vad emotioner är, hur de kan uppstå och varför. Den sista delen är mer specifikt inriktad på emotionerna skam och stolthet. Resultatet visar att intervjupersonerna har flera emotioner före, under och efter konsumtion. Det finns lycka och glädje samt ångest och dåligt samvete. Vi har fått höra hur glad någon kan bli av att handla men också hur dåligt samvete samma person kan ha över betalningen. Vi har sett att påverkan av andra människor är stor men hur intervjupersonerna även uttrycker sin individualitet gällande konsumtion. Vi har uppmärksammat att emotioner inte är lätta att urskilja och tolka. Detta är något som är diskuterat och redogjort för i kapitlet för analys. Emotioner är individuella och även tolkningarna av dem.

 • 17.
  Myrén Zreloff, Mia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Markström, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i ett multikulturellt projekt: En fallstudie genomförd inom mjukvarubranschen2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ökade globaliseringen av arbetsmarknaden har resulterat i att internationella projekt bedrivs i högre omfattning. Detta är särskilt vanligt inom mjukvarubranschen, där företag ofta anställer dataspecialister från andra länder för att bredda sin kompetens. Internationella projekt innebär fler kulturskillnader på arbetsplatserna. Detta kan både äventyra och berika ett projekt, beroende på hur projektdeltagarna upplever och hanterar olikheterna. I den här studien är syftet att undersöka hur projektdeltagarna i en multikulturell projektgrupp, i mjukvarubranschen, upplever de olika kulturskillnaderna.

  I takt med att arbetsplatserna blir mer multikulturella har det skapats ett ökat behov av att få kunskap om olika kulturer. För detta är Hofstedes kulturdimensionsteori en vanligt förekommande referensram, vilken är en grov generalisering av olika kulturer. Detta leder in på studiens andra syfte, som innebär att studera om generaliseringarna av kulturer kan användas för att förstå hur projektdeltagare upplever kulturskillnaderna i en multikulturell projektgrupp.

  Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ fallstudie inom mjukvarubranschen, där två indier och två svenskar i en projektgrupp inom mjukvarubranschen har intervjuats. Projektgruppen och respondenterna har befunnit sig i Karlstad, Sverige. Empiri har relaterats främst till Hofstedes kulturdimensionsteori. Med utgångspunkt från analysen har det studerats om Hofstedes teorier kan tillämpas i syfte att få förståelse för projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnaderna i en projektgrupp. Studien är inriktat på multikulturella projekt och tar inte hänsyn till projekt generellt. Endast de kulturskillnader som omfattas av Hofstedes fem kulturdimensioner beaktas. Det finns en sjätte kulturdimension, men den behandlas inte i den här undersökningen.

  Hofstedes kulturdimensionsteori visar tydliga kontraster mellan de undersökta kulturerna, men det framgår dock att respondenternas upplevelser av kulturskillnaderna inte är lika tydliga som Hofstedes undersökning åskådliggör. Slutsatsen av detta är att så pass generella beskrivningar av kulturer inte är applicerbara på individnivå, utan passar bättre att tillämpa när stora grupper ska studeras. Under intervjuerna framgår det att de indiska respondenterna upplever att de påverkas mer av kulturskillnaderna i projektgruppen än vad de svenska respondenterna upplever att de själva gör.

  Projektdeltagarna upplever att kulturskillnaderna påverkar gruppen främst informellt och inte gällande det formella arbetet. Respondenterna anser inte att kulturskillnaderna påverkar gruppen i någon större utsträckning, vilket troligtvis kan bero på att det finns en viss förkunskap och erfarenhet av varandras och andras kulturer, det vill säga kulturell intelligens. En annan bidragande faktor kan vara att de indiska respondenterna verkar ha en förmåga att anpassa sig till den svenska kulturen och arbetssättet.

  För vidare forskning skulle det vara intressant att studera hur kulturskillnaderna i en projektgrupp påverkar projektdeltagarnas samarbete. För att studera påverkan istället för upplevelser, skulle studien troligtvis behöva vara mer omfattande, såsom ett större antal respondenter under en längre tidsperiod.

 • 18.
  Rahm, GullBritt
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Rystedt, Ingrid
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för omvårdnad.
  Nordström, Gun
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för omvårdnad.
  Wilde-Larsson, Bodil
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Strandmark K, Margaretha
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Workplace bullying in the health and social caresystems in Sweden: A descriptive study2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract 

  Workplace bullying in the health and social care systems in Sweden. A descriptive study.

  Aims

  This study aims to map and describe the problem of bullying within the health and social care systems as a foundation for an intervention. In this presentation we will present the study and preliminary results concerning negative acts and work-place health in Sweden.   

  Methods

  Baseline data for this quantitative study was collected at nursing wards at five hospitals and five wards for eldercare in municipalities. Questionnaires were sent by post to 2810 employees.  Response-rate was 55% (n=1550).

  Bullying was measured both with an operationalized and a self-labelling method. The instrument used in the former were The Negative Acts Questionnaire, NAQ-R, and bullying was assessed according to the operational criterion suggested  by Leyman (1996) “exposure to at least one negative act/week during six months” and a stricter criterion by Mikkelsen & Einarsen, (2001)  suggesting 2 negative acts/week during six months.  

  As for the self-labelling of bullying a definition of bullying was presented and questions were asked whether the person had been bullied or had witnessed bullying the last 6 months. A further question was asked regarding previous life-time experiences of bullying.

  To assess work-place environment the Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at work, QPSNordic34+ was utilized. In addition a questionnaire made for this study concerning demographic information and specific workplace related questions were included.

  Primarily descriptive statistics was used.

  Results

  Bullying measured by NAQ-R, using the operational criterion, reported results of bullying at 18,5 % (Leyman) and for the stricter criterion 6.8% (Mikkelsen & Einarsen). Four percent (4 %) reported bullying relating to the self-labelling question. A higher proportion, 22%, had witnessed bullying and an even higher proportion, 38%, reported having experienced bullying earlier in life.

   An association was shown between having been bullied earlier in life and experiencing bullying at the work-place at the present time. Also work-place environment, age, where you were born, living in a relationship, education and length of employment were, respectively, associated to more negative acts in the workplace.

  Conclusion

  The operationalized method yields a higher percent of bullying compared to the self-labelling method. This is also shown in earlier studies and might be due to bullying being stigmatizing and shameful and therefore difficult to express in a straight-forward way.

  A significant relationship was observed between being bullied earlier in life-time and current exposure. As far as we know this represents new knowledge and should be further investigated.

 • 19.
  Rydstedt, Leif W.
  et al.
  ASV Psychology, Lillehammer University College (HiL), Norway.
  Österberg, Johan
  Department of Security, Safety, and Leadership, National Defense College (FHS), Karlstad, Sweden.
  Psychological Characteristics of Swedish Mandatory Enlisted Soldiers Volunteering and Not Volunteering for International Missions: An Exploratory Study2013Inngår i: Psychological Reports, ISSN 0033-2941, E-ISSN 1558-691X, Vol. 112, nr 2, s. 678-688Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to assess personality traits, psychological fitness, and hardiness among conscript soldiers volunteering for international missions (n = 146), by comparing them with conscripts from the same year class and unit who did not apply for international missions (n = 275). The sample consisted of all mandatory enlisted soldiers assigned to a supply and maintenance regiment. There were no demographic differences between the groups. The volunteers reported greater stress tolerance, concern for others, extraversion, and self-confidence than the non-volunteers. There were no differences between the groups in orderliness, temper instability, or independence. Volunteers repeatedly reported greater psychological fitness for military missions and greater hardiness over the period of military service compared to the non-volunteers.

 • 20.
  Starrin, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Thomas J Scheff2013Inngår i: Relationell socialpsykologi -  Klassiska och samtida teorier. / [ed] Stenberg, H & Isenberg, B, Malmö: Liber, 2013, s. 142-165Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 21.
  Turunen, Jani
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (from 2013).
  Fransson, E
  Karolinska institutet.
  Bergström, M
  Karolinska institutet.
  Self-esteem in children in joint physical custody and other living arrangements.2017Inngår i: Public Health, ISSN 0033-3506, E-ISSN 1476-5616, Vol. 149, s. 106-112, artikkel-id S0033-3506(17)30146-4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Parental support has been shown to be important for children's self-esteem, which in turn is related to later important life outcomes. Today, an increasing number of children in the Western world spend time in both the parents' respective households after a separation. Children who live with both parents report more parental support than children who live only with one parent after a divorce. We took the opportunity of the commonness of children sharing their time between their parents' homes in Sweden to investigate children's self-esteem in relation to family type.

  STUDY DESIGN AND METHODS: With nationally representative survey data (ULF) collected from both parents and children, we analyze differences in children's self-esteem among 4823 10-18 year olds in nuclear families, joint physical custody and those living mostly or only with one parent after a separation using ordinary least squares regression, adjusting for demographic and socioeconomic characteristics.

  RESULTS: We found no significant difference in self-esteem between children who lived equally much with both parents, mostly with one parent and those in nuclear families, whereas children in single care showed lower self-esteem compared with children in the other living arrangements. The difference was not explained by socioeconomic factors.

  CONCLUSION: The self-esteem of children who share their time between their parent's respective homes after a separation does not deviate from that in their peers in nuclear families. Instead, those in single care reported lower self-esteem than those in the other living arrangements. These differences were not explained by socioeconomic factors. Longitudinal studies are needed to establish pre- and post-separation family characteristics that influence self-esteem and well-being in young people.

 • 22.
  Österberg, Johan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013). Försvarshögskolan.
  Rydstedt, L W
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Kleiven, J
  Inland Norway University of Applied Sciences, Department of Social Sciences, Lillehammer, Norway.
  Fors Brandebo, M
  Swedish Defence University (SEDU), Karlstad, Sweden.
  The Path to Job Satisfaction: Applying the Theory of Purposeful Behavior to Military Conditions2017Inngår i: Journal of Defense Resources Management, ISSN 2068-9403, E-ISSN 2247-6466, Vol. 8, nr 1, s. 27-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the relationships between, on one hand,personality and performance orientation and, on the other, job satisfaction andturnover intentions, using Barrick’s et al. theory of purposeful behavior. Using aquestionnaire, data about job satisfaction, performance orientation and turnover intentions were collected from 300 newly recruited Swedish soldiers. A path analysis gave partial, but not full support to the assumptions behind the theory of purposeful behavior model. No relationships were found between the personality traits of emotional stability and conscientiousness, nor to either performance orientation or directly to job satisfaction. On the other hand, performance orientation showed a consistent relationship to perceived levels of the job characteristics, which mediated the path between the person-related variables and the outcome variables.Performance orientation also showed a strong direct relationship to general job satisfaction, which, in turn, was strongly related to turnover intentions.

1 - 22 of 22
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf