Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 831
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, Monica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Lärares arbetssätt och material som kan hjälpa elever med dyslexi2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 60 poäng / 90 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Aho, Erika
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). Högskolan Dalarna.
  Henriksson Persson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). Högskolan Dalarna.
  Larsson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). Högskolan Dalarna.
  Skolnära – ett skolnära begrepp?2016Ingår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 12, nr 1, s. 116-134Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Skolnära kan beskrivas som ett relativt nytt begrepp inom utbildning och forskning med skolanknytning. Det förekommer ofta i sammanhang där det tycks finnas en ambition att knyta skola och forskning närmare varandra. Det kan till exempel handla om olika forskarskolor, skolforskning och skolutvecklingsprojekt. Dock finns ingen enhetlig definition av begreppet utan det används parallellt med och i vissa fall synonymt med begreppen praktiknära och praxisnära. Syftet med denna artikel är att bidra till en problematisering av begreppet skolnära med fokus på såväl innebörder som användningsområden. Utifrån studier av olika typer av texter belyses hur begreppet skolnära används inom skolforskning och i andra utbildningsvetenskapliga sammanhang idag. Begreppet skolnära ser ut att uppkomma i samband med framväxten av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete men återfinns idag även inom andra forskarutbildningsämnen. Till exempel kan en ”skolnära avhandling” vara skriven inom pedagogik eller något ämnesdidaktiskt ämne. Vad det innebär att forskningen är skolnära tycks ha skiftande innebörd och avgränsning i olika sammanhang. Det kan till exempel handla om huruvida forskningen bedrivs av eller för lärare. Begreppet används också inom skolvärlden i ett vidare perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Alberg, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Utredningsarbete och åtgärdsprogram: En gruppintervjustudie baserad på tre pedagogers tankar och känslor kring processen att utföra utredningsarbete och formulera åtgärdsprogram2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Albinsson, Marie
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Särskilt stöd i förskolan: En studie om verksamma pedagogers syn på särskilt stöd2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Särskilt stöd i är en viktig del i förskolans verksamhet då den ska möta alla barn som har olika behov och förutsättningar. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad särskilt stöd i förskolan innebär. Mina frågeställningar handlar om vad pedagogerna anser vara särskilt stöd och vilka som är i behov av det. För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med fem verksamma pedagoger i förskolan.  I litteraturgenomgången ges en teoretisk bakgrund av mitt valda problemområde samt vad forskningen säger om särskilt stöd. Resultatet av min undersökning visar att särskilt stöd i förskolan kan se ut på olika sätt. Arbetet med särskilt stöd innehåller flera delar men de intervjuade pedagogerna poängterar att det viktiga är att man som pedagog tar tag i de svårigheter som uppstår i förskolan. Det är viktigt att man kontinuerligt förändrar verksamheten utefter de som vistas i den.

 • 5.
  Albinsson, Ronja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Biologi i förskolan: En undersökning om förskollärarnas inställning till biologi i jämförelse med ämnets användning i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks vad pedagogerna i förskolan har för kunskap och intresse gällande biologi, samt hur de arbetar med ämnet i verksamheten. För att få svar på dessa frågeställningar i studien har metoden enkäter använts, där sammanlagt 88 pedagoger deltog i undersökningen. De fick frågor om sin egen inställning till biologi och hur de arbetar med ämnet. Resultatet visade att ungefär hälften av respondenterna uppgav att de inte arbetade med alla områden inom biologi den pågående terminen, fokuset var främst på djur och natur. Det var viktigt för respondenterna att utgå från barnens intresse, samtidigt som det fanns ett fokus på vad de själva var intresserade av och hade kunskap kring. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alexandra, Guseva
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Att organisera för lärande: En studie av samband mellan gruppens ålderssammansättning och förutsättningar för barns lärande i förskolan2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några mönster och samband i hur förskolepedagoger upplever förutsättningar för barns lärande beroende på ålderssammansättningen i gruppen. Studien är kvantitativ med webbenkät som metod för insamling av data från pedagoger. Undersökningen omfattar alla förskolor inom en kommun i Värmland, totalt 55 kommunala avdelningar och 144 pedagoger. Följande ålderssammansättningar ingår i studien: åldersindelade grupper, småbarnsavdelningar (1-3), avdelningar för äldre barn (3-5) och syskonavdelningar (1-5).

  Studien har sin utgångspunkt i interaktionistiska teorier, vilket innebär att förskolans verksamhet studeras utifrån olika samspelade aspekter, faktorer och nivåer. I studien ses förutsättningar för barns lärande i förhållande till förskolans kvalitet, vilken i sin tur tolkas som ett komplext fenomen som skapas i samspel mellan olika faktorer på struktur-, process- och resultatnivåer. Studien fokuserar på samband mellan ålderssammansättning som en faktor för förskolans strukturkvalitet och flera aspekter av processkvalitet, nämligen utformning av pedagogiska miljön, pedagogernas sätt att organisera och genomföra verksamheten och pedagogernas samspel med barnen.

  Undersökningen visade att det finns betydelsefulla skillnader mellan grupperna med olika ålderssammansättningar i utformning av den pedagogiska miljön och även i pedagogernas samspel med barnen. Däremot är denna påverkan inte entydig och kan även förklaras med andra orsaker och faktorer, så som gruppens storlek, barnens ålder och pedagogiskt arbetssätt. Gruppens ålderssammansättning i sig är således inte avgörande för verksamhetens kvalitet, utan behöver ses i relation till andra påverkande faktorer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att organisera för lärande
 • 7.
  Alfredsson, Rebecka
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Inskolning av familjer med utländsk bakgrund i förskolan.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i denna studie är att undersöka hur pedagoger på förskolor kan arbeta kring inskolning av familjer med utländsk bakgrund och vilka strategier samt resurser pedagogerna har att tillgå vid en inskolning av familjer med utländsk bakgrund. Det tas också upp i studien vilka hinder och möjligheter som pedagogerna anser finns vid inskolning av familjer med utländsk bakgrund. Studien har genomförts med en enkätundersökning som har skett vid värmländska förskolor, enkäten skickades ut till rektorer som senare själva skickade ut till de förskolor de hade ansvar för. Genom enkätfrågorna undersöktes pedagogernas erfarenheter av inskolning av familjer med utländsk bakgrund, och hur de planerar och genomför inskolningen. Resultatet i studien påvisar att inskolningen av familjer med utländsk bakgrund inte skiljer sig så mycket från familjer med svensk bakgrund utan det ses som ett givande men utmanande arbete och att språket är det största hindret.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Almang, Jan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  War, vagueness and hybrid war2019Ingår i: Defence Studies, ISSN 1470-2436, E-ISSN 1743-9698, Vol. 19, nr 2, s. 189-204Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It has frequently been observed in the literature on hybrid wars that there is a grey zone between peace and war, and that hybrid wars are conflicts which are not clear cases of war. In this paper, I attempt to illuminate this grey zone and the concept and nature of war from the philosophical discussions of vagueness and institutional facts. Vague terms are characterized by the fact that there is no non-arbitrary boundary between entities which lie in their extension, and entities which do not lie in their extension. I apply a theory of vagueness to notions such as “war” and “peace” and go on to suggest that the exact boundary for what counts as a war or not is arbitrary. However, the context in which the conflict occurs determines a range of possible locations for this boundary. The most important contextual parameter is in this respect how the parties to the conflict themselves conceptualize the conflict. I suggest that this can in various ways help us understand grey-zone conflicts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Almäng, Jan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Twin Earth and perceptual content2019Ingår i: Synthese, ISSN 0039-7857, E-ISSN 1573-0964, s. 1-21Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a framework for analysing perceptual Twin Earth thought experiments. Visual content normally has an analogue character, and it is argued in this paper that this sets certain constraints on the extent to which Twin Earth thought experiments can be successful. The argumentation in the paper is developed by using examples from visual spatial content. It is argued that visual spatial content can only be "twin-earthed" in a very limited way. Whereas the metrics of space can be twin-earthed, visual experience has a structure that means that it can only be the vehicle for representing entities with geometrical structures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Alvåg, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Bygg och konstruktion i förskolan: En studie där pedagoger beskriver sitt arbete med bygg och konstruktion2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med bygg och konstruktion i förskolan samt hur de resonerar utifrån materialets betydelse för bygg och konstruktion. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och som undersökningsmetod används kvalitativa semistrukturerade intervjuer.

   

  Studiens resultat visar att både aktiviteter och eventuell planering inom bygg och konstruktion i förskolan i största utsträckning grundar sig på barnens inflytande och intressen. Vidare pedagogernas tankar om förutsättningarna för att planera och arbeta med bygg och konstruktion i förskolan. Resultatet visar också vilket material som finns tillgängligt hos de intervjuade pedagogerna. Exempelvis så hade samtliga pedagoger tillgång till klossar, lego och någon form av återvinningsmaterial. Resultatet sammanfattar också hur pedagogerna resonerar om de olika materialen och deras betydelse för bygg och konstruktion i förskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Björn
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Lärlingsutbildning som skolform: Hur ställer sig lärare, elever och handledare till det?2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Andersson, Cecilia
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Matematiksvårigheter: Klasslärarens arbetsmetoder2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of my study is to contribute knowledge about how class teachers can work with students who are in mathematics difficulties. The question at issues I have is: Which methods can class teachers in grades 1-3 use to help students with mathematics difficulties? and Which obstacles and opportunities are there in this work? To get answers to my questions, I have read relevant literature and interviewed 3 class teachers in central Sweden. Through my interview I learned that education should include and build on concrete materials and methods. I also got to know that time is the biggest obstacle to helping students with mathematics difficulties.

   

  Keywords: mathematics difficulties, methods, obstacles, opportunities

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Andersson, Fanny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Planerad fysisk aktivitet i förskolan: En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2016) skriver att barn och ungdomar rekommenderas att röra på sig och få upp pulsen ca 60 minuter varje dag, vilket kan göras genom att exempelvis cykla och springa. I studien kommer jag att undersöka ifall pedagogerna följer dessa rekommendationer eller hur mycket fysisk aktivitet barnen faktiskt får på förskolan. Studien kommer att belysa betydelsen av den dagliga fysiska aktiviteten för barn i förskolan samt också studera vilka konsekvenser barn kan få när det går miste om den fysiska aktiviteten.

  Denna studie gjordes genom kvalitativa intervjuer, där två förskollärare, en barnskötare och två förskollärarstudenter (båda har en barnskötarutbildning sen tidigare) intervjuades. Resultatet i studien visade att pedagogerna hade en positiv inställning till fysisk aktivitet och de upplever att deras arbete med fysisk aktivitet oftast sker i sammanhang med en samling eller spontant. Det framkom också att pedagogerna upplevde att den planerade fysiska aktiviteten ofta prioriterades bort och några tyckte att barnen rör sig tillräckligt utomhus och i den fria leken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Livsåskådning: Ett sätt att se på livet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. Människor kan ha olika upplevelser i religiös och icke-religiös mening. Människors syn på tillvaron och världen, kan utgöra en livsåskådning. Begreppet livs- åskådning inkluderar många frågeställningar kring varför vi finns, hur människan är, vad samhället står för, och tron på högre makter. Från forskning från 70-talet visar in- ternationell forskning att det inte finns någon motsvarighet till begreppet, dock används ordet ”worldview”. Lpo94 beskriver hur skolan aktivt ska främja alla människors lika värde. I Lgr11 beskrivs hur människans sätt att se på livet har förändrats och utvecklats ständigt. Religion och livsåskådning är centrala begrepp inom religionskunskap då de är viktiga för den mänskliga kulturen. I dagens samhälle lever vi i mångfald och ökad kunskap ger oss förståelse för varandra. Skolan ska genom religionsundervisning upp- märksamma hur människor inom religiösa traditioner lever och hur människor uttrycker sin tro och sin religion på olika sätt. Lgr11 beskriver hur eleverna ska få möjlighet att utveckla och reflektera över sina egna livsfrågor, identitet och förhållningssätt.

  I undervisningen diskuteras vad som kan påverka elevernas förståelse för religion och livsåskådning. Det finns negativa aspekter med att läraren bestämmer vad undervis- ningen handlar om då läraren själv har en åskådning och en tolkning som läraren anser vara viktig. Detta skulle kunna leda till att eleverna själva inte får utrymme att utveckla sin livsåskådning. För att göra en koppling mellan livsåskådning och didaktik beskrivs hur eleverna ska få utrymme att skapa ett eget val gällande olika livsåskådningar. Undervisningen i religion ska ge eleverna kunskap om olika åskådningar. Eleverna får framförallt kunskap kring världsreligionerna och en snabb genomgång gällande livså- skådningar. Alla människor har en livsåskådning och undervisningen ska ge eleverna möjlighet oavsett om de är religiösa eller inte. Icke-religiösa livsåskådningar utgör en del av religionsämnet även olika former av riter och kulturer ingår.

  Studien bygger på en kvalitativ design, vilket innebär målsättningen att skaffa en djupare förståelse. Denna undersökning baseras på intervjuer med tre lärare för grundskolan, 4-6, som undervisar i religionskunskap. Informanterna arbetar på en skola i Mellansverige. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer, med öppna följdfrågor. Efter intervjun transkriberades materialet omgående av författaren. Texten lästes ett flertal gånger i sin helhet, för att finna likheter och skillnader i lärarnas beskriv- ning av begreppet livsåskådning. Resultatet delas in i kategorier som sammanbinder in- tervjufrågorna och dess svar. Fyra kategorier framkom: Begreppet livsåskådning, Lärar- nas beskrivning av begreppet livsåskådning i läroplanerna och Lärarnas tolkning av läro- planen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning. Inom kategorin Lärares tolkning av läroplanen, samt planering och genomförande av sin undervisning gällande livsåskådning är indelad i fem underkategorier enligt: Tolkning, Planering, Genomförandet, Lärarnas beskrivning av eleverna och Lärarlaget. Resultatet visade att informanterna inte hade kännedom om begreppet livsåskådning och inte heller hade tid att undervisa om begreppet inom religionsämnet. Studien visade också att lärarna ansåg det svårt att diskutera med elever gällande deras livsåskådning då det uppfattas som känsligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Livsåskådning
 • 15.
  Andersson, Ingegerd
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Skolmiljöns betydelse för inkludering2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker fyra grundskole - och grundsärskoleelevers upplevelser av den egna skolmiljön i en inkluderande verksamhet. Studien är baserad på kvalitativa undersökningsmetoder som deltagande tekniker, observationer och samtal. En analys av materialet har gjorts utifrån rumslig, social och didaktisk aspekt av inkludering. Resultaten av studien visar att eleven kan vara inkluderad utifrån en eller flera aspekter. Eleverna har beskrivit sin skolmiljö och uttryckt de behov de har för att kunna delta i skolans arbete. Det finns en samstämmighet hos eleverna i deras önskemål om en lugn miljö och arbete i mindre grupp. Trots att klassrummet synbarligen hade en lugn miljö, var det ändå ansträngande att vistas där en hel lektion.

  För att utveckla skolans arbetsmiljö kan man arbeta med ett mer medvetet förhållningssätt till klassrummets utformning. Klassrummet ska vara en plats för lärande och en social mötesplats. För att göra skolan tillgänglig måste miljön studeras utifrån olika synvinklar och där kan eleverna vara med och påverka. Studien kan bidra till att lyfta fram metoder och synsätt för att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Linn
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  En skola för alla: Specialpedagogiska perspektiv i praktiken2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  My thesis is about the possibilities and the difficulties to be a school for everyone that can meet

  the pupils and give them the individual support that they need. To include children in special

  need in regular classes and give them the special education amongst other children with or

  without special needs in the frame of the regular teaching. I have done two qualitative interviews

  with teachers with an extra exam in how to conduct special education and their experiences about

  the school and its possibilities and difficulties to be a more inclusive school. They meant that it is

  important to have inclusion as a goal but they also showed the difficulties such as a lack of

  competence amongst teachers, politics and different ways to meet children in special needs and

  different approaches on how to conduct special education.

  Keywords: children in special need, Inclusion, special educational perspectives and special

  education

  Ladda ner (pdf)
  SUMMARY01
 • 17.
  Andersson, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Mamma, pappa, barn: En studie om flickor och pojkars lek i docvkrån på fritidshemmet2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Maria
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Känsla av sammanhang: En studie om KASAM i årskurserna 1, 3 och 62010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sense of coherence, SOC, is a way to study health and wellbeing in a salutogen perspective. SOC is a theory that Aaron Antonovsky came up with and it involves three elements; comprehensibility, manageability and meaningfulness. These three elements is a objective way to look at our existence. The aim of this study was to examine how high the pupils sense of coherence was in the grades 1, 3 and 6 in a school in Karlstad. And with the result as starting point have a discussion around the pedagogical consequences and which educational work procedures we can use to work with SOC in school. It turned out that the students sense of coherence had a high mean value and that it got even higher through the grades.

   

  The study will underlie for further development in this subject field and work as a foundation for further studies around the theory SOC.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Möjligheter och hinder för ämnesintegration: En studie av karaktärsämneslärares uppfattning av ämnesintegration på Industriprogrammet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ämnesintegration är ett sätt att organisera undervisning för att eleven ska se det som förmedlas i ett större perspektiv, i syfte att skapa en helhetssyn på kunskaper, i ett effektivare lärande. Meningen är att elevernas motivation ska öka liksom måluppfyllnaden för undervisningen. Studien har för avsikt att undersöka hur karaktärsämneslärare på Industriprogrammet uppfattar ämnesintegration. Det som undersöks är vilka möjligheter och hinder för ämnesintegration karaktärsämneslärarna uppfattar genom kvalitativa intervjuer med 6st karaktärsämneslärare på Industriprogrammet. Undersökningen kompletteras också med en jämförelse av kärnämneslärares uppfattning om infärgning i en annan studie. Resultaten visar att karaktärsämneslärarna uppfattar fler möjligheter än hinder och har hittat sätt att övervinna hindren för att jobba ämnesintegrerat. Möjligheterna beskrivs som ökande motivation hos eleverna, snabbare inlärning och helhetssyn på kunskaperna. Hindren beskrivs som kunskapssyn, brist på kommunikation och tid. Lösningarna beskrivs som att ta initiativ, skapa gemensam tid och tydliga och enkla mål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Möjligheter och hinder för ämnesintegration
 • 20.
  Andersson, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Flerspråkighet i förskolan - möjlighet eller dilemma?: En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar förutsättningar i undervisningen för flerspråkiga barns lärande i förskolan.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om fem olika förskollärares upplevelser av hur de arbetar med flerspråkighet i undervisningssituationerna. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar angående flerspråkighet i undervisningen. Metoderna som har används är semistrukture- rade intervjuer och självrapporter. Det insamlande datamaterialet har sedan analyserats ur ett fenomenologiskt perspektiv för att analysera förskollärarnas olika erfarenheter.

  I resultatet blir det tydligt att det är det svenska språket som är normen. Det är svårt för förskollärarna att hitta arbetssätt som inkluderar flerspråkighet istället blir det aktuellt att hitta strategier för att översätta de flerspråkiga barnens språk till det svenska språket. Det beskrivs hur olika anpassningar måste göras som att dela in grupper, tala långsamt, tydligt och repetera mycket. Dilemmat som uppstår är att andra barn som är äldre eller har kommit längre i sin språkliga utveckling måste ta ett kliv tillbaka. Detta leder till att något som är en möjlighet för några barn kan bli ett dilemma för ett annat barn.

  Konkretisering är en anpassning i undervisningen som beskrivs som en möjlighet när språket inte räcker till. Bilder, tecken, kroppsspråk och annat konkret material används dagligen för att förtydliga den svenska undervisningen för barnen. I resultatet nämns olika möjligheter med att vilja arbeta inkluderande men det uppstår dilemman när språket inte räcker till och förskollärarna har svårt hur de ska bedriva en likvärdig undervisning. 

 • 21.
  Andersson, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Utevistelsen som lärtillfälle: Pedagoger berättar: Utemiljöns betydelse för deras arbete med kunskapande om djur och växter i förskolan.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen syftar till att ta reda på vilka uppfattningar verksamma pedagoger i förskolan har om utevistelsen, och hur man utnyttjar utemiljön som rum för lärande och utveckling. Fokus ligger främst på Läroplanen för förskolans strävansmål att lära om djur och växter. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger ifrån olika förskolor spridda över tre kommuner. Dessa pedagoger har från sju till tjugosju års erfarenhet av arbete inom barnomsorgen, och både barnskötare och förskollärare har intervjuats. Intervjupersonerna fick svara på frågor om deras utbildning och erfarenhet, utevistelsen på förskolan, förskolans gård, utevistelse i naturmiljö, hur de tänkte kring planering av utevistelsen, samt vilka möjligheter och hinder de upplevde att arbeta med djur och växter under utevistelsen. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Pedagogernas uppfattningar strukturerades i tabeller, och därefter kategoriserades svaren, och presenterades i resultatet. Resultatet visade att utevistelsen är mer oplanerad än planerad, och det är barnens fria lek och utforskande som allt som oftast står i fokus. Men det visade också att pedagogerna anser att deras förhållningssätt är mycket viktigt, för att barnen ska utmanas att utveckla sitt utforskande. Samspelet är nyckeln till detta. Men pedagogerna uttrycker också vikten av att barnen får vistas i olika miljöer – både genomtänkta planerade miljöer så som förskolans gård, samt i naturmiljöer. Det ger barnen möjligheten att undersöka sin omvärld, se samband och uppleva naturvetenskap på ett konkret och nära plan. Hinder som pedagogerna kunde uppleva i arbetet var exempelvis otillräcklig kunskap, organisation eller anpassning efter rutinsituationer. Men samtliga intervjupersoner var överens om att utevistelsen är en stor del av barnens dag på förskolan, och kunde se många fördelar med att leka, lära och utvecklas tillsammas i utomhusmiljö.

 • 22.
  Andersén, Annelie
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Asghari, Hamid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Identitetsframträdande och positionering i handledares berättelser2016Ingår i: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 12, nr 2, s. 87-102Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Handledning är en stor del av yrkesutbildning på olika nivåer. Den handledning som förekommer i en utbildning beskrivs som ett sätt att stödja och uppmuntra studenterna i deras lärande (Croninger & Lee, 2001), men även handledaren är lärande i handledningssituationen (Andersén, Berglund & Gustavsson, kommande). I artikeln beskriver vi handledningssituationer som berättas i tal eller skrift av handledare, och analyserar de lärar-/handledningsidentiteter som framträder i berättelserna. Vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på berättande (Goodson, Biesta, Tedder, & Adair, 2010; Mishler, 1999) där handledarnas narrativa reflektioner kring sina berättelser (Freeman, 2010) har en avgörande roll i rekonstruktionen av handledningssituationen. Handledare i vår studie är lärarutbildare på gymnasiala yrkesprogram som handleder inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), högskolelärare som arbetar med handledningsmodellen Reflekterande Handledning i Omvårdnad (RHiO) inom sjuksköterskeprogrammet samt yrkeslärare som handleder elever inom de gymnasiala yrkesprogrammen. De som blir handledda är följaktligen universitetsstudenter (yrkeslärar- och sjuksköterskestudenter) och yrkeselever. Omgivningen varierar beroende på yrkesutbildning, men är exempelvis för yrkeslärarna gymnasieskolor och deras gymnasielever. Studien visar att de lärar-/handledaridentiteter som framträder ur lärarnas/handledarnas berättelser om deras handledningsarbete handlar om handledare som mentor och förebild, handledare som reflekterande samtalspartner samt handledare som bedömare och kontrollant. Dessutom visar studien att lärarna/handledarna främst positionerar sig gentemot de studenter de handleder, men också att den som bli handledd kan positionera sig i förhållande till sin egen handledare. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Andreasson, Annica
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Det är mycket pyssel: En studie av föräldrars syn på fritidshemsverksamheten2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fritidshemmet har till uppdrag att skapa en meningsfull fritid för eleven efter skoldagens slut. Fritidshemmet skall dessutom vara ett komplement till skolan så att föräldrarna kan yrkesarbeta eller studera på heltid. Föräldrar lämnar över ansvaret för sina barn till pedagoger under större delen av vardagen, men vet föräldrarna om vad deras barns vardag på fritids består av? Denna studie syftar till att skapa en uppfattning om vad föräldrar har för syn på fritidshemsverksamheten. Anser föräldrar att eleverna lär sig något på fritids? Har föräldrar en förståelse för vad fritids har för uppdrag och vad eleverna lär sig på fritids? För att få en insyn i hur föräldrar tänker kring dess frågor har en enkätundersökning samt en intervju gjorts. För att skapa en bredare samhällssyn återges även fritidshemmet och föräldrasamverkan i ett historiskt perspektiv genom litteraturstudie. Studien visade på samma resultat som många föregående studier gjort, att föräldrar har generellt en god syn på fritids men att de anser att förbättringar kan göras för att skapa en välfungerande fritid för eleverna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det är mycket pyssel
 • 24.
  Andresen, Lina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Fysisk aktivitet i förskolans utomhusmiljö: En kvalitativ studie som lyfter pedagogernas syn på hur utomhusmiljön i förskolan påverkar barnens fysiska aktivitet.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of the study is to provide knowledge about how the preschool's design of the outdoor playground affects the children's opportunities for physical activity. Five preschool teachers divided into two preschools in a small urban area participated in the study, where semi-structured interviews were used as a method to study the educators' perceptions about what they believe influences the children to move outdoors. In addition to this method, a survey of the preschool’s playground was done. This survey was documented as an sketch, which was used as a discussion basis during the interviews. A socio-cultural perspective has been used as a theoretical basis for making visible-how both psychological and physical tools affect the children's environment. The data has been transcribed and analyzed based on a thematic analysis model.

  The result shows that the size and surface of the playground, as well as the variety of materials, are central to whether the children are physically active or not. The opportunity for a good local environment is also something that the educator’s value. The educators who participated in the survey consider themselves to have physically active children who rarely need to be stimulated beyond the stimuli they receive in the free play outdoors. The research that supports the study also shows that there are more educators who share the same view of children's movement. I want my research to increase the knowledge how the outdoor environment can motivate movement and be able to inspire educators and principals in the organization of the preschools. One of the conclusions shows that it is through physical and intellectual challenges that children gather experiences that help them to understand the world.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Apelgren, Felicia
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Högberg, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Högläsningssituationen är en samtalsarena: En kvalitativ studie om förskollärares pedagogiska arbete kring högläsning i en flerspråkig barngrupp2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare arbetar pedagogiskt kring högläsning i en flerspråkig barngrupp. Vi vill undersöka förskollärares resonemang och planering kring högläsningssituationen för att få syn på vilket pedagogiskt syfte den situationen kan ha och vilken plats den tar i verksam- heten. Dessutom är vår uppfattning att högläsning i en flerspråkig barngrupp upplevs som särskilt svår när förskollärare behöver stimulera varje enskilt barns språkutveckling. Genom högläsning kan vi tillsammans med barnen ar- beta aktivt med litteratur för att skapa möjlighet för fantasi, kreativitet men främst barns språkutveckling. Därför har vi valt att fokusera på den planerade högläsningssituationen.

  För att undersöka detta har vi intervjuat åtta verksamma förskollärare varav sex av dem arbetar i flerspråkiga barngrupper. Vi använde oss av en intervju- guide där frågorna syftade till att synliggöra förskollärarnas erfarenheter kring den flerspråkiga barngruppen samt hur de resonerar kring den pedagogiska pla- neringen av högläsningssituationer. Då vi ville undersöka förskollärarnas upp- fattningar och erfarenheter använde vi oss av den fenomenografiska metodan- satsen, vars primära fokus är att synliggöra individens tankar och upplevelser.

  Studiens resultat visar på ett antal faktorer och arbetssätt som förenklar arbetet med högläsning i en flerspråkig barngrupp. Vi har upptäckt fem kärndelar som utgör helheten för en kvalitativ högläsningssituation. Konkreta material, litte- raturval, boksamtal, samverkan med hemmet och pedagogisk planering är ar- betssätt som förskollärarna använder sig av för att skapa en kvalitativ högläs- ningssituation för alla barn oavsett språkliga kunskaper. Studien visar på hur ett flertal förskollärare resonerar kring en planerad högläsningssituation i all- mänhet och specificerar sig inte till ett specifikt modersmål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26. Ardell, Mattias
  Först idrott - sedan skola!: En studie om elevers hanteringsstrategier i dubbla karriärer2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ardström, Jan Pierre Kristian
  Karlstads universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Elever med Dyslexi: Hur elever med dyslexi har upplevt sin skolgång och datorprogrammet ViTal2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Arnesen, Trine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Are they ready for this?: Experiences on implementing educational behavior-analytic interventions in Norwegian kindergartens2014Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis describes an investigation into experiences connected to the implementation of educational behavior-analytic interventions (ABA) for children with autism in kindergartens. The research questions and the methodological choices in this investigation evolved based on new experiences over the course of the research project. Three sub-studies were conducted: a single case study on the implementation of ABA teaching programs specifically targeting joint attention skills for children with autism in kindergartens (Study 1); a questionnaire survey on the experiences of ABA supervisors in implementing ABA in kindergartens (Study 2); and an interview study on the experiences of ABA teachers in implementing ABA in kindergartens (Study 3). During Study 1, it appeared that the teaching intensity of the targeted ABA teaching programs varied largely from what was initially planned for all four of the participating children. Under those conditions, the learning outcomes of the children also varied. With regard to Study 2, the survey data obtained from 29 ABA supervisors indicated that many children with autism who receive ABA in Norwegian kindergartens do not receive the number of teaching hours being planned for them. There also seems to be quite a large number of kindergartens that lack teaching teams and who receive supervision less than what is generally recommended to obtain the optimal outcome from ABA. With regard to Study 3, the interview data obtained from 10 ABA teachers illustrated how implementation factors such as compatibility, complexity, client responsiveness, and supervision can be manifested when ABA is implemented in the kindergarten. A main finding was that in some cases there seem to be conflicting opinions within the kindergarten about whether ABA is right for the child, something that was interpreted to reflect a conflict between the categorical and the relational perspectives of special education.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Aronsson, Liselott
  Karlstads universitet.
  Som små astronauter: -En idrottslärares berättelse om specialgymnastik i skolan2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka metodik vid specialgymnastik för barn med svag motorik i en vanlig svensk kommunal skola för att försöka se om förbindelse finns till teoretisk inlärning.

  Kadesjö beskriver att koncentrationssvårigheter kan uppkomma pga. motoriska och perceptuella svårigheter och enligt Piaget sker det lilla barnets kognitiva utveckling genom rörelser. Samband som inte är nya med ständigt aktuella.

  Vid mötet med Lasse föddes därför undran om det finns möjligheter att avhjälpa inlärningsproblem i skolan som beror på koncentrationssvårigheter, med hjälp av motorisk träning under specialgymnastik.

  Genom valet av livsberättelse som metod ges möjligheten att få följa med en idrottslärare genom hans 30-åriga yrkesliv och i viss mån även privatliv där upplevelser, erfarenheter och resultat delges ur ett historiskt perspektiv från 1976 och fram till 2006. Resan han tar oss med på ger en bild av förändring av metodik och resultat efter kontakten med Sensomotoriskt Centrum.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Aronsson, Lovisa
  Karlstads universitet.
  Datorn som pedagogiskt verktyg: Hur datorn har förändrat skolan2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Informationsteknikens användning och funktion i skolan har under den senare delen av 80- och 90-talen diskuterats och kartlagts. Forskare trodde då att skolan skulle förändras i både form och funktion. Dock finns det få studier som är gjorda i grundskolans tidigare år. Lärarrollen trodde de skulle förändras dramatiskt. Det finns därför anledning för mig att undersöka hur skolan och lärarrollen har förändrats i grundskolans tidigare år i och med att datorn har blivit ett pedagogiskt hjälpmedel. Genom att intervjua fem lärare på fem olika skolor i Mellansverige har jag fått en bild över hur datoranvändningen ser ut idag samt hur datorn har förändrat skolan sedan den blev ett pedagogiskt verktyg. Intervjuerna har skett enskilt i en fokuserad intervju med öppna frågor. Mitt resultat är att datorn är ett bra pedagogiskt hjälpmedel som gynnar alla elever men särskilt elever med läs- och skrivsvårigheter. Sedan skolorna fick tillgång till Internet har det blivit en viktig del i undervisningen. Det är viktigt att undervisa eleverna i etik och moral samt källkritik då Internet är ett komplext fenomen. Datorn har inte revolutionerat skolan men har bidragit till fler varierade undervisningsmetoder med eleven i centrum.

 • 31.
  Arvidsson, Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Hur möjliggörs vilan i förskolan?: En fenomenografisk studie om barns vila i förskolan.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns möjligheter till vila i förskolan. Detta görs utifrån ett pedagogperspektiv där förskollärares uppfattningar och erfarenheter ligger till grund för studiens resultat. Intervjuer har använts som metod och fyra förskollärare inom en kommun i Västra Götaland har deltagit. Studien har fenomenografi som grund och studien har därför fokuserat på vilka olika uppfattningar som finns kring fenomenet vila och vad kärnan i dessa uppfattningar är.

  Resultatet påvisar att förskollärarna delvis anser att man inte kan möta barnens behov av vila i förskolan på det sätt man hade önskat. Man arbetar med en rad olika aktiviteter och strategier för att hjälpa barnen att få sin vila tillgodosedd. Dessa aktiviteter innefattar b.la sömn, bokläsning, film och andra lugna aktiviteter. Förskollärarnas möjligheter att arbeta med vila i förskolan visar sig påverkas av olika faktorer och det är fyra olika kategorier av uppfattningar som presenteras i studien. Utfallsrummet för denna studie är de fyra olika uppfattningarna som handlar om barnens behov av omsorg, vårdnadshavares uppfattningar, miljöns utformning samt hur man organiserar för att arbeta med vila.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Asghari, Hamid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Defining professional skills from teachers life stories2018Ingår i: Emergent issues in Vocational Education & Training: Voices from cross-national research / [ed] Lázaro Moreno Herrera, Marianne Teräs, Petros Gougoulakis, Premiss förlag, 2018, s. 23-59Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The life and professional experiences of vocational teachers in Sweden are at the centre of this study. Vocational teachers are greatly influential in shaping their students into professionals. The specific life experiences of vocational teachers can play an important role in preparing vocational students for their future professional lives. This study investigates the different themes that emerge from the teachers’ professional life stories regarding the term professional skills. Through life story interviews with four vocational teachers I could see that professional skills do not only involve the tangible work done in the profession (for example, welding, turning or milling), but there are also other skills that vocational students should acquire to become successful professionals. In this article, I show what other skills the vocational teachers may emphasize and how these other skills can be understood in relation to vocational teachers’ previous experiences.

 • 33.
  Asghari, Hamid
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Från uppväxt till lärargärning: En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet2014Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen bygger på åtta yrkeslärares livsberättelser och syftar till att bidra med kunskap om yrkeslärare och yrkeslärares arbete med elever i undervisning på industritekniska programmet. Avhandlingen fokuserar återkommande teman i yrkeslärarnas livsberättelser med avseende på hur de möter och undervisar sina elever, samt olika undervisningsstrategier och mål som kommer till uttryck i det lärarna berättar om sin undervisning.

  Resultaten visar att yrkeslärarnas tidigare livserfarenheter har betydelse för hur de möter och undervisar eleverna på industritekniska programmet. Detta blir tydligt genom de fem teman som återkommer i deras livsberättelser. Dessa teman handlar om att vara en omtänksam vuxen för yrkeseleverna, att undervisa i viktiga grundkunskaper, att lära eleverna respekt och disciplin, att lära dem värdet av att kämpa och inte ge upp samt att visa på möjligheten arbete i andra länder än Sverige. Vidare visar de olika undervisningsmål och -strategier som framträder ur yrkeslärarnas livsberättelser att industriteknisk utbildning handlar om mycket mer än att förbereda eleverna för en framtida anställning. Förutom detta uppenbara mål visar resultatet att yrkeslärarna, utifrån sina olika livserfarenheter, också använder sig av olika strategier för att hjälpa eleverna att klara studierna, att visa på möjligheterna att läsa vidare samt att utveckla en yrkesstolthet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Asghari, Hamid
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Relationen mellan tidigare livs- och yrkeserfarenheter och undervisning på industriprogrammet i två yrkeslärares livsberättelser2012Ingår i: Livsberättelser Mening och identitet i tid och rum: Mening och identitet i tid och rum / [ed] Marie Karlsson och Héctor Pérez Prieto, Karlstad: Karlstads universitet, 2012, s. 7-20Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Asghari, Hamid
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Andersén, Annelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Petersson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Att vara lärare för lärare: Ämnesdidaktiska syften i utbildning till yrkeslärare och ämneslärare2019Ingår i: Pedagogiska utvecklingsprojekt vid Karlstads universitet: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017-2019 / [ed] Mikael Svanberg & Carina Vikström, Karlstad: Karlstads universitet, 2019, s. 11-36Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Under 2018 genomförs ett pilotprojekt med medel från lärarutbildningsnämnden (LUN) kring hur didaktiklärarna i den korta lärarutbildningen (KUB) ser på sitt uppdrag. Frågan är viktig att belysa då didaktik utgör en stor del av lärarutbildningen. Dessutom behöver didaktikerna, utifrån de nationella examensmålen för utbildningen, bedöma vilken kunskap som undervisningen skall förmedla, hur, när och varför den ska undervisas samt att vara medvetna om samspelet mellan undervisning, lärande och resultat (jfr Bengtsson & Kroksmark, 1994; Dahlgren, 1990). I det sammanhanget blir det viktigt att undersöka hur yrkesdidaktikerna ser på sitt uppdrag och vilka kvalitéer i lärares kompetens de månar om. Inom KUB är ämnesdidaktiken insprängd i den utbildnings­vetenskapliga kärnans kurser (UK-kurserna). Studenterna är här indelade i olika (yrkes-)ämnes-didaktikgrupper beroende på ämnesinriktning. I samma kurs kan det finnas upp mot 25 olika didaktikgrupper. Sammanlagt fanns inom KUB läsåret 17/18 drygt 40 verksamma didaktiker med olika bakgrund (lektorer, adjunkter och gymnasielärare). Vid kursledarmöten, KUB-konferenser och kursvärderingar har det framkommit att det ser väldigt olika ut i samma kurs avseende vad den didaktiska delen innehåller och hur den examineras. I projektet undersöks genom textanalyser (jfr Boréus & Bergström, 2005) hur kursmålen inom didaktiken examineras och vilket innehåll som lyfts fram i samtliga 90 studiehandledningar som berör yrkesämnes och ämnesdidaktik inom YRK och KPU ht 2017. Resultaten pekar på att didaktikernas syn på sitt uppdrag skiljer sig beroende på deras utbildningsbakgrund och anställningsform. Didaktiker med forskarexamen bygger i större utsträckning sina uppgifter på forskning, har en mer vetenskaplig tolkning av lärandemålen, examinerar studenterna utifrån sin vetenskapliga tolkning av lärandemålen och använder sig utav forskningsartiklar och doktorsavhandlingar i litteraturlistan än didaktiker som inte har forskarutbildning. Didaktiker som några gånger per termin kommer från gymnasieskolor till universitet och undervisar yrkeslärarstudenter konstruerar sina uppgifter och examinerar sina studenter baserad på ”den undervisningsverklighet” studenterna kommer att möta i sina framtida yrken som yrkeslärare. De använder också oftare än didaktiker med forskarexamen texter från sina branschorganisationer i litteraturlistan.

 • 36.
  Asghari, Hamid
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Asplund, Stig-Börje
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Kilbrink, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  "Folk kommer ju alltid behöva å skita": Identitetsframträdanden i teknisk gymnasial yrkesutbildning2018Ingår i: Berättelser: Vänbok till Héctor Pérez Prieto / [ed] Annica Löfdahl Hultman, Christina Olin-Scheller, Marie Tanner, Karlstad: Karlstads universitet, 2018, s. 95-104Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 37.
  Asghari, Hamid
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Kilbrink, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Två yrkeslärares berättelser om bedömningshandlingar på industritekniska programmet2018Ingår i: Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, E-ISSN 2242-458X, Vol. 8, nr 1, s. 23-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The focus of this study is on two vocational teachers´ stories of grade assessment. The teachers are Leif and Johnny, who teach in the industrial technology programme in two different upper secondary schools in Sweden. The research method we use in the study is life stories. From the vocational teachers’ stories emerge different categories of assessment criteria that show different considerations, as compared to the national knowledge requirements, when grading students with one of the five pass grades. The categories for passing grades are: the grade awarded as a prize rating, the grade awarded as being an okay-guy, the grade awarded in advance, and the grade awarded as a last chance. The categories show that the vocational teachers Leif and Johnny, in their assessment documents, do not always comply with the requirements that the syllabus and steering documents put on the knowledge assessment. Leif and Johnny use different forms of knowledge measurements when grading their students with passing grades. The forms are based on their social relations with their students.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Asghari, Hamid
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Schaffar, Birgit
  Helsinki University, Finland.
  The tension between intrinsic and instrumental values in five teachers’ stories from the industrial technology programme2019Ingår i: Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, E-ISSN 2242-458X, Vol. 9, nr 2, s. 71-90Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we discuss a tension between the intrinsic and instrumental value in relation to work and human life. This tension is reflected in the UN Declaration of Human Rights, which regards work as an intrinsic value for a human life, as well as in the (neoliberal) labour market, that values work and workers for their instrumental ends. In the light of this tension, we analyse how five vocational teachers’ life stories express it through descriptions of their experiences, decisions and teaching. The methodological starting point of our study is based on a narrative perspective, where vocational teachers’ stories are at the centre. Our analytical tools are taken from Bamberg (1997), who discusses how people position themselves in their own stories. In light of four positions as outlined by Bamberg, we discuss three tensions: 1) The right to work as universal and under conditions at the same time, 2) Work as a place for belonging under the shadow that only profit counts, and 3) Performing a good job, while balancing professional pride and the concern for oneself. In our conclusions, we suggest that vocational teachers should provide their students with wider civic knowledge about their rights as well as about possible forms of influencing structures in the labour market that vocational teachers are in part preparing their students for.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Asghari, Hamid
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Schaffar-Kronqvist, Birgit
  Helsinki University, Finland.
  The Paradox in the Industrial Technology Programme2018Ingår i: Vocational Education & Training - The Word of Work and Teacher Education: Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3 / [ed] Lázaro Moreno Herrera, Marianne Teräs & Petros Gougoulakis, Stockholm: Premiss förlag, 2018, s. 337-362Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we examine two Swedish industrial teachers’ stories about their education, professional life and teaching. The stories are discussed in relation to the first paragraph of Article 23 of the UN Convention on Human Rights. The methodological starting point of our study is based on life stories and our analysis tools are taken from Bamberg (1997), who discusses how people position themselves in their stories. Our analysis shows three positionings. The first positioning appears in relation to workshop workers and to workshop work. The second positioning appears in relation to the industrial company and employer aspects. The third positioning appears in relation to employability. These three positions show that industry companies did not help industrial workers prevent occupational injuries and unemployment, and the industrial workers who were loyal to their employers did their best in the given set of circumstances. Vocational teachers educate Swedish children and young people to industrial workers, for the competitive industry companies in a neoliberal labour market, but we see a professional ethical dilemma in relation to the first paragraph of Article 23 in the way the industrial companies treats their industrial workers.

 • 40.
  Asif, Fahima
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Teaching in Overcrowded Classes: A Quantitative Study of Class Size Effect on Students’ Learning Achievements2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is about Afghan teachers teaching strategies and ways for dealing with large sized classes and to see the connection between class size and students final exam result in two different grades. The total pupation of students is 739. Out of this 565 participants of the study are in overcrowded classes. The rest of them were from small sized classes. The data is analyzed by comparing the tests of two different sized classes, it means students’ achievement in large and small classes were compared. The research is also on finding about various teaching methods used by teachers in overcrowded classes and to see the effect of class size on learners achievement. The result of the study shows that teaching in an overcrowded classes is a challenging problem for teachers. The most serious issue in large sized classes is physical space limitation, teaching materials, text books and few furniture. They spend much of the time in arrangement of their classes, becauseof this teachers have less time for giving the actual lesson. It is difficult to motivate learners in large sized classes.

  The data indicates that the performance of the students in large sized classes is very low compared to the smaller classes. The study need more investigation about using effective strategies for dealing with work in large classes.

 • 41.
  Asplund, Stig-Börje
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Läsning som identitetsskapande handling.: Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal.2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this dissertation literature discussions which include students of Vehicle Engineering at a Swedish upper secondary school will be discussed. The students are all boys. The study is focused on these boys’ small-group literature discussions, and the aim of the study is to describe what happens when they discuss four of the novels that form an integral part in the context of their Swedish studies. Principal fields of interest are the readings and the reception that the boys give utterance to in the literature discussions, as well as the identity-constructing processes which set in when they interact in the light of what they have read.

  The empirical material consists of eleven video recorded small-group discussions, and a conversational analytic perspective is combined with a reception theory perspective in the dissertation.

  The study shows that a sense of community is vital to the core of the boys’ literature discussions, and this has an influence on the reception and the readings that come up in the discussions. The boys are anxious to come to an agreement and voices which threaten to shatter the sense of community that has been constructed in the discussions are opposed in different ways. The literature discussions are not only arenas where the boys construct themselves as readers but are also considered as a forum where various identity-constructing practices take place.

  As readers these boys are bound to what can be read, and what cannot be read, in literary texts, but it is possible to see a certain development in their readings towards a more complex attitude, such as they find expression in the discussions. The boys also carry out the literature discussions, and the constructed sense of community is based on the reading of the novel to be discussed in a small-group discussion. Thus the boys take on the responsibility for their own learning as well.

  Many of the processes in which the boys are involved during the literature discussions could be described as processes of social reproduction, but various dividing lines which could be identified in the study also show that there are openings for other directions of the discussions.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 42.
  Asplund, Stig-Börje
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  När brytpunkter uppstår2008Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Asplund, Stig-Börje
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Platsens betydelse för pojkars och unga mäns läsning2018Ingår i: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, nr 1, s. 14-15Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 44.
  Asplund, Stig-Börje
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Towards a sense of community: When literature becomes a socialization instrument2008Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Asplund, Stig-Börje
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Visst läser pojkar också!2010Ingår i: Växtkraft: Om svenskämnets möjligheter / [ed] Madeleine Ellvin och Lena Manderstedt, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2010, s. 11-21Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Asplund, Stig-Börje
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Kilbrink, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Learning How (and How Not) to Weld: Vocational Learning in Technical Vocational Education2018Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 62, nr 1, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article focuses on vocational learning in technical vocational education in upper-secondary school, with a special focus on the object of learning to weld. A concrete teaching situation where the learning object to weld is the focus of the interaction between a vocational teacher and an upper-secondary student was documented by a video camera and then analysed from two different perspectives: a conversation analytical perspective and a variation theory perspective. The combination of the two perspectives allows a study of learning that deals with issues regarding both form and content, which may increase our understanding of vocational learning in technical vocational education in upper-secondary school

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Asplund, Stig-Börje
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Kilbrink, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  "Man får lura hjärnan lite": Motsvets och yrkeslärande i teknisk gymnasial utbildning2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 48.
  Asplund, Stig-Börje
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Kilbrink, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  "Men röret svänger ju" - om yrkeslärande i svetsundervisning2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Asplund, Stig-Börje
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Pérez Prieto, Héctor
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Approaching life story interviews as sites of interaction: Integrating conversation analysis with a life story approach2019Ingår i: Qualitative Research Journal, ISSN 1443-9883Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore what conversation analysis has to offer when analysing a series of life story interviews aiming to capture how reading and texts are used in a rural working-class man’s identity construction.

  Design/methodology/approach

  The conversation analysis methodology with its explicit focus on embodied social action, activity and conduct in interaction is integrated with a life story approach when analysing and describing the identity constructing processes that take place in life story interview settings.

  Findings

  Through a close and detailed analysis of the interaction between interviewer and interviewee, and by focusing and highlighting the phenomena and identities that are oriented to in the face-to-face interaction here and now (and in relation to there and then), descriptions of the complex and dynamic identity constructing processes that are set into play in the life story interview are possible.

  Research limitations/implications

  It is argued that the approach has a lot to offer when approaching life story data, and thus is a method that can increase the transparency in life story interview research.

  Originality/value

  The paper explores the intersection of what is often seen as diametrically opposed forms of analysis: conversation analysis and narrative inquiry.

 • 50.
  Asplund, Stig-Börje
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Pérez Prieto, Héctor
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  "En del är ju helt koko". En samlare berättar2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 831
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf