Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1519
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abd Alhalim, Ghazal
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Dynamiken i Identitet: En studie om sambandet mellan identitet och negativa livshändelser: En kvalitativ systematisk översikt2024Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to explore the impact of negative life events on identity development through a qualitative systematic literature review and qualitative content analysis. The research seeks to understand how negative life events trigger identity crises and influence self-perception. Method: A systematic search was conducted in the PsycInfo and PubMed databases, resulting in the selection of 12 relevant studies for analysis. Themes were identified through qualitative content analysis to elucidate the effects of negative life events on identity. Results: The analysis revealed that negative life events can lead to both identity challenges and personal growth. The findings underscore the importance of supporting individuals experiencing identity crises for authentic identity development. Conclusion: Understanding the complexities of identity formation in the face of adversity is crucial for providing effective support and interventions. Further research in this area is essential for enhancing our knowledge of how individuals navigate identity development amidst negative life events.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 2.
  Abdi Alipour, Seyran
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Copingstrategier och livstillfredsställelse: En kvantitativ studie bland universitetsstudenter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka copingstrategier samt livstillfredsställelse bland studenter. Ett ytterligare syfte var att dels undersöka eventuella skillnader mellan män och kvinnor gällande vilka copingstrategier som används mest, dels skillnader i sambandet mellan copingstrategier och livstillfredsställelse.  Undersökningen genomfördes genom en elektronisk enkät. Urvalet var ett tillfällighetsurval av kvinnor och män i åldrarna 18- 47 som studerade vid ett universitet. Totalt 128 stycken deltagare, 44 män och 84 kvinnor. Deltagarna besvarade en enkät som bestod av bakgrundsfrågor och mätinstrument som mätte stresshantering och livstillfredsställelse. Resultatet visade att de mest använda copingstrategierna var aktiv coping, planering och accepterande. Slutsatsen är att män och kvinnor skiljer sig i avseende på copingstrategier samt att livstillfredsställelse korrelerar med copingstrategier.  

   

  Nyckelord: Stress, studenter, copingstrategier, livstillfredsställelse 

 • 3.
  Agergård Kareliusson, Charlotte
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Lärares kunskap om ADHD: Finns det ett samband mellan kunskap, attityder inför och bemötande av elever med diagnosen?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga om det fanns ett samband mellan lärares kunskap om diagnosen ADHD och deras känslomässiga attityd inför elever med diagnosen samt om det fanns något samband mellan lärares kunskap om ADHD och vilka strategier de använde i klassrummet för att bemöta eleverna med diagnosen. Studien genomfördes som en enkätstudie där urvalet bestod av lärare i årskurs 1 – 9. Lärarna fick besvara kunskapsfrågor samt självskattande frågor angående attityd samt användande av strategi. En länk till en webbenkät mailades till 400 rektorer på olika grundskolor i Sverige. Om rektorn godkände skolans medverkan i studien vidarebefordrade han/hon enkätlänken till lärarna på respektive skola. Enkäten var en omarbetad version av den enkät som Kos (2004) använde i den studie som genomfördes i England. Enkätsvaren analyserades genom att sex olika linjära regressionsanalyser genomfördes. Resultatet visade ett signifikant samband mellan lärares kunskap, känslomässiga attityd inför elever med ADHD och självskattat val av strategi. 

 • 4.
  Agorander, Susanne
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Lanér, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Potentiellt traumatiserande händelser, posttraumatiska symtom och psykisk ohälsa hos barn och unga som utreds för ADHD eller autism2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken utsträckning barn som utreds för ADHD och/eller autism utsatts för potentiellt traumatiserande händelser (PTE) samt utvecklat symtom på posttraumatisk stress eller annan psykisk ohälsa. Metod: Studien var av tvärsnittsdesign. 62 barn, 8–17 år gamla, remitterade för utredning av ADHD och/eller autism vid neuropsykiatriska mottagningen (NP-mottagningen) på Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Karlstad inkluderades i studien. Deskriptiva data för exponering för PTE analyserades och jämfördes med normgrupp. Posttraumatiska symtom samt symtom på övrig psykisk ohälsa undersöktes deskriptivt och signifikansprövades mot normgrupp. Resultat: Resultatet visade att studiegruppen hade en utmärkande hög frekvens av PTE (typvärde 5), i synnerhet PTE av interpersonell karaktär. Resultatet visade signifikant högre grad av både traumasymtom och symtom gällande övrig psykisk ohälsa jämfört med normgrupp, samt en stor andel överstigande kliniska gränsvärden på exempelvis posttraumatiska symtom, dissociation, ångest, depression, hyperaktivitet och kamratproblematik. En explorativ analys av kön- och åldersskillnader för posttraumatiska symtom visade en generellt högre grad hos flickor än pojkar samt att äldre generellt skattade högre än yngre. Vidare erhölls flera signifikanta korrelationer för PTE av interpersonell karaktär och symtom kopplade till PTSD (ångest, depression, posttraumatisk stress, ilska och dissociation). Slutsatser: Gruppen barn och unga som utreds för ADHD och/eller autism är en högt belastad grupp. Både gällande förekomst av potentiellt traumatiserande händelser, traumasymtom och symtom på övrig psykisk ohälsa. Framträdande är att PTE av interpersonell karaktär är extra vanligt i gruppen och att flickor mellan 12–17 år har utstickande höga posttraumatiska symtom.

 • 5.
  Ahlborg, Tone
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden and Akershus University College, Lillestrom, Norway.
  Lilleengen, Anne-Marie
  Akershus University College, Lillestrom, Norway.
  Lönnfjord, Victoria
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Petersen, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Quality of dyadic relationships in Swedish men and women living in long-term ralationships and in couples of family counselling: Introduction of a new self-report meassure, QDR362009Ingår i: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, ISSN 1901-2276, Vol. 61, nr 3, s. 23-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There has long been a need for a well-balanced, comprehensive and up-dated self-report measure of dyadic relationship quality. The aim was to test the new Quality of Dyadic Relationship, QDR, on 90 men and women living in long-term relationships and on 94 men and women constituting 47 couples visiting family counselling. In the first group A, the experienced entire quality of the relationship, QDR index, was found to be 22, with a possible range between 5 and 30, which means rather a good quality in the relationship. The dimension Dyadic Consensus showed the highest marks together with Dyadic Satisfaction, indicating that these men and women did not just stay together by force of habit. In group B, the QDR-index was 20 before and 22 after counselling. Dyadic Sexuality was found to be lowest in both group A and B. QDR seems to be an instrument with good validity and reliability also in these study groups, according to the factor structure and Cronbach’s alpha. The entire QDR36 is hereby introduced and presented ready for use in different kinds of relationships.

 • 6.
  Ahlgren, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Alliansen oss emellan: - en undersökning om huruvida klienters och terapeuters skattningar av allians stämmer överens2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka om klienters och terapeuters skattningar av allians stämmer överens, om det finns ett samband mellan allians och tillfredsställelse samt hur klienternas skattningar av tillfredsställelse (CSQ-8) står sig i jämförelse med ett normvärde. För att undersöka detta användes statistiska tester samt en kvalitativ tematisk analys. Studien kom fram till att det inte finns någon skillnad i skattning av allians som helhet mellan klienter och terapeuter, men att det finns en skillnad inom de olika dimensionerna. Det finns även ett samband mellan allians och tillfredsställelse, och en skillnad mellan klienter och ett normvärde skattat via Client Satisfaction Questionnaire-8 (CSQ-8). Teman som framkom kring förändring var: Relationsbyggande samspel, Lättnad, Icke-dömande. Slutsatserna är att allians skattas relativt lika mellan klient och terapeut, samt att det finns ett positivt samband mellan hög skattning av allians och hög skattning av tillfredsställelse. Slutligen finns det stöd för att studentterapin ger högre, eller åtminstone lika hög tillfredsställelse som annan psykiatrisk vård enligt en jämförelse mot normdata. Den tematiska analysen visar att terapin medfört stora förändringar i klienternas liv, och att det mesta verkar hänga ihop. Det belyser också hur viktigt det är med en personlig faktor i terapin.

 • 7.
  Ahlgren, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Upplevelser av arbete med arbetslösa: En fenomenologisk studie av handläggares/handledares upplevelser av arbete med arbetslösa2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att få en inblick i hur handläggare/handledare upplever sitt arbete med arbetslösa. För att ta reda på detta användes en fenomenologisk metod; IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). 10 personer intervjuades med denna metod och det kom fram ett antal teman av upplevelser som ger en förståelse för hur de upplever sitt arbete; en roll, frustration/ambivalens, givande arbete, krav, utvecklande arbete och engagemang.

  De är människor som spelar en roll, en myndighetsroll. Upplevelserna är bland annat att arbetet är givande, utmanande och utvecklande och ger en chans att göra en skillnad i en människas liv. Dessa positiva aspekter, mötena med människor, delaktigheten i deras processer, väger över de negativa aspekter som nämns. Dessa är bland annat en större arbetsbelastning än vad som känns överkomligt, flera krav på personligheten samt stora krav på rättssäkerhet och enhetlighet.

  Hade inte det positiva vägt över hade de inte jobbat kvar. Som konklusion kan sägas att det är ett arbete där de upplever sig vara behövda och där de känner att de kan utvecklas och göra en skillnad.

 • 8.
  Ahlin, Klas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Prerequisites for teaching mindfulness and meditation: Experienced teachers from different traditions share their insights2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen används Tematisk Analys (TA) för att undersöka frågan: Hur beskriver mindfulness- och meditationslärarna, förutsättningarna för effektiv mindfulness- och meditationsundervisning? Uppsatsens syfte är att belysa vikten av lärarna inom detta område. Grossman et al. (2004) pekar på bristen av utvärdering av mindfulnesslärare i den vetenskapliga litteraturen. Shapiro (2009) efterfrågar studier som svarar på frågan hur mindfulness lärs ut effektivt. Djupintervjuer med 12 erfarna lärare från olika meditationstraditioner har genomförts och resulterar i tre huvudteman samt nio underteman: huvudtema; Lärarkvalifikationer med underteman; Bli lärare, Vara lärare, Pedagogiska färdigheter och Sociala färdigheter, och huvudtema; Elevens egenskaper med underteman; Positiva egenskaper för lärande och Negativa aspekter att ta hänsyn till, samt huvudtema; Sammanhang med underteman; Användningsområden, Nivåer och Stöttande faktorer. Resultaten leder till argumentationen att vem som helst kan inta rollen som mindfulness- och meditationslärare beroende på eleverna och sammanhanget. Beroendeförhållandet mellan lärare, elev och sammanhang belyses samt åt vilket håll man bör sträva.

 • 9.
  Ahlin, Klas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Kjellgren, Anette
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Prerequisites for teaching mindfulness and meditation: Experienced teachers from different traditions share their insights2016Ingår i: Journal of Yoga & Physical Therapy, E-ISSN 2157-7595, Vol. 6, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: Several authors have suggested demands and requirements for teaching mindfulness and meditation. In the scientific literature there is however a lack of evaluation of mindfulness teachers and how to teach mindfulness meditation effectively. This study aims at providing deeper insight of the importance of the teachers in the field of mindfulness and meditation and it investigates how mindfulness and meditation teachers describe the prerequisites for teaching mindfulness and meditation.

  Method: The method of Thematic Analysis, TA, was utilized to analyse the data from semi-structured interviews conducted with twelve experienced teachers, from different mindfulness and meditation traditions. The participants are mindfulness and meditation teachers from either within the Buddhist, secular or both Buddhist and secular contexts.

  Results: The analysis resulted in three main themes and nine subthemes, such as for example the main theme; Teacher qualification with subthemes; Becoming teacher, Being teacher, Pedagogic skills and Social skills. The results suggest a flexible and pragmatic view on how mindfulness and meditation teaching should be provided. Instead of a fixed set of requirements for the teacher and the student, what makes mindfulness and meditation teaching effective has to do with the ability to recognize the potential in every unique situation with an understanding of the impermanent and interdependent relationship between teacher, student and context.

  Conclusion: Being and becoming a teacher is a continuous process and anyone can assume the role of mindfulness and meditation teacher. It is dependent on the students and the context. A formalized education is not a prerequisite but what is required is sufficient compassion and insight. For the teacher’s compassion and insight to ripen and for the student to learn, non-ideal conditions and suffering, is required and it is helpful with supportive fellow practitioners, teachers, especially if they themselves practice what they teach and share what they know.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ahmad, Muhammad Ovais
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Psychological Safety, Leadership and Non-Technical Debt in Large Scale Agile Software Development2023Ingår i: Proceedings of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, FedCSIS 2023, Poland: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023, s. 327-334Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Psychological safety has been hypothesised as an important antecedent of the success of agile software development (ASD) teams. However, there is a lack of investigation on psychological safety in large-scale agile (LSA) software development teams. This study explored the antecedents and effects of psychological safety on LSA teams. We conducted semi-structured interviews with software professionals working on LSA project in a Scandinavian technology company. The results suggest that building a psychologically safe environment is a multi-dimensional factor that requires proactive leadership approach, open communication and constructive feedback. The focus should be on designing teams for learning, remuneration safety, and a well-prepared onboarding process for new team members. A psychologically safe environment contributes to effective teamwork, work satisfaction, and promotion of learning. Absence of such an environment leads to brain drain, highlighting the consequences of neglecting this essential aspect of organisational culture. Future research directions are proposed in this paper.

 • 11.
  Ahmad, Muhammad Ovais
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Gustavsson, Tomas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Nexus Between Psychological Safety and Non-Technical Debt in Large-Scale Agile Enterprise Resource Planning Systems Development2024Ingår i: Software, System, and Service Engineering / [ed] Aleksander Jarzębowicz, Ivan Luković, Adam Przybyłek, Mirosław Staroń, Muhammad Ovais Ahmad, Mirosław Ochodek, Springer, 2024, s. 63-81Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Psychological safety, a pivotal factor in team dynamics, has been proposed as a crucial determinant of success in agile software development (ASD) teams and learning. However, the extent of its influence within the domain of large-scale agile (LSA) software development teams remains underexplored. This research investigates the multifaceted dimensions of psychological safety within LSA teams, examining both its precursors and outcomes. This study conducted semi-structured interviews with software professionals actively involved in LSA projects within a Swedish software consultancy company. The findings underscore the intricate nature of establishing a psychologically safe environment within LSA teams, revealing it as a multidimensional construct necessitating a proactive leadership approach, fostering open communication, and cultivating an ecosystem of constructive feedback. The study highlights the critical importance of intentionally shaping teams to facilitate continuous learning, ensuring remuneration safety, and implementing a comprehensive onboarding process for incoming team members. By fostering psychologically safe settings, LSA teams enhanced teamwork dynamics, heightened job satisfaction, and facilitation continuous learning and development. Notably, the absence of such an environment exacerbates the phenomenon of brain drain, exposing the tangible consequences of overlooking this fundamental aspect of organizational culture. This study proposes avenues for future research directions, aiming to further unravel the nuances of psychological safety and its cascading effects within the realm of contemporary LSA software development context.

 • 12. Ahtinen, Aino
  et al.
  Mattila, Elina
  Välkkynen, Pasi
  Kaipainen, Kirsikka
  Vanhala, Toni
  Ermes, Miikka
  Sairanen, Essi
  Department of Psychology, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Myllymäki, Tero
  Lappalainen, Raimo
  Mobile mental wellness training for stress management: feasibility and design implications based on a one-month field study.2013Ingår i: JMIR mHealth and uHealth, ISSN 2291-5222, Vol. 1, nr 2, artikel-id e11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Prevention and management of work-related stress and related mental problems is a great challenge. Mobile applications are a promising way to integrate prevention strategies into the everyday lives of citizens.

  OBJECTIVE: The objectives of this study was to study the usage, acceptance, and usefulness of a mobile mental wellness training application among working-age individuals, and to derive preliminary design implications for mobile apps for stress management.

  METHODS: Oiva, a mobile app based on acceptance and commitment therapy (ACT), was designed to support active learning of skills related to mental wellness through brief ACT-based exercises in the daily life. A one-month field study with 15 working-age participants was organized to study the usage, acceptance, and usefulness of Oiva. The usage of Oiva was studied based on the usage log files of the application. Changes in wellness were measured by three validated questionnaires on stress, satisfaction with life (SWLS), and psychological flexibility (AAQ-II) at the beginning and at end of the study and by user experience questionnaires after one week's and one month's use. In-depth user experience interviews were conducted after one month's use to study the acceptance and user experiences of Oiva.

  RESULTS: Oiva was used actively throughout the study. The average number of usage sessions was 16.8 (SD 2.4) and the total usage time per participant was 3 hours 12 minutes (SD 99 minutes). Significant pre-post improvements were obtained in stress ratings (mean 3.1 SD 0.2 vs mean 2.5 SD 0.1, P=.003) and satisfaction with life scores (mean 23.1 SD 1.3 vs mean 25.9 SD 0.8, P=.02), but not in psychological flexibility. Oiva was perceived easy to use, acceptable, and useful by the participants. A randomized controlled trial is ongoing to evaluate the effectiveness of Oiva on working-age individuals with stress problems.

  CONCLUSIONS: A feasibility study of Oiva mobile mental wellness training app showed good acceptability, usefulness, and engagement among the working-age participants, and provided increased understanding on the essential features of mobile apps for stress management. Five design implications were derived based on the qualitative findings: (1) provide exercises for everyday life, (2) find proper place and time for challenging content, (3) focus on self-improvement and learning instead of external rewards, (4) guide gently but do not restrict choice, and (5) provide an easy and flexible tool for self-reflection.

 • 13.
  Ahtinen, Aino
  et al.
  VTT, Tampere, Finland.
  Välkkynen, Pasi
  VTT, Tampere, Finland.
  Mattila, Elina
  VTT, Tampere, Finland.
  Kaipainen, Kirsikka
  VTT, Tampere, Finland.
  Ermes, Miikka
  VTT, Tampere, Finland.
  Sairanen, Essi
  University of Jyväskylä, Finland.
  Myllymäki, Tero
  University of Jyväskylä, Finland.
  Lappalainen, Raimo
  University of Jyväskylä, Finland.
  Oiva – A mobile phone intervention for psychological flexibility and wellbeing2012Ingår i: Designing for Wellness and Behavior Change workshop, 2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To provide a scalable solution to mental health problems caused by stress, we developed Oiva, a mobile phone intervention for improving mental and physical wellbeing. Oiva is based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and its aim is to teach the users skills to increase their psychological flexibility. The application contains 45 text, audio, and video exercises. Two user studies demonstrated the usability and acceptability of the application and concept. The evaluations also revealed that the users expected guidance on the application for performing the intervention program. They also wanted to have possibilities to individualize the application by saving their own reflections about the exercises as notes. The preliminary evaluation results indicate that Oiva is a good starting point for the further design and research of mobile applications for reducing stress and improving wellness.

 • 14. Albertsson, A.
  et al.
  Johansson-Hidén, Birgitta
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för HumanIT.
  Värmlandskliniken. Utvecklingsansvar åt alla1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Alehed, Sara
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Andersson, Sofie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Kan konstruktionsnivå och digital teknik göra det lätt att göra rätt?: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar intentionen att shoppa second-hand2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftade till att undersöka om digital teknik och konstruktionsnivå påverkar intentionen att shoppa second-hand. Forskning visar att människans klimatpåverkan måste minska och att klädindustrin är en stor belastning för klimatet. Ett sätt att minska detta är att åstadkomma beteendeförändringar hos konsumenterna. Forskning indikerar att digital teknik möjliggör beteendeförändringar och att manipulation av konstruktionsnivå påverkar förmågan att fatta hållbara beslut. Hypotesen var att deltagare som manipulerades att tänka på abstrakt konstruktionsnivå och samtidigt utsattes för betingelsen med digital teknik, skulle uppvisa en större intention att shoppa second-hand. Intention att shoppa second-hand mättes via intentionsmåtten Satisfaction, Net promoter score (NPS) och Attractiveness. I studien deltog 554 deltagare som besvarade en elektronisk enkät där de efter manipulation av konstruktionsnivå och digital teknik fick skatta sin intention att shoppa second-hand. Manipulationen av konstruktionsnivå utformades i enlighet med tidigare beprövad manipulation. Tre tvåvägs oberoende ANOVA utfördes. Av resultatet framgår att digital teknik haft effekt på intention att shoppa second-hand i Satisfaction. Konstruktionsnivå eller interaktion mellan digital teknik och konstruktionsnivå har inte haft någon effekt i Satisfaction. Digital teknik, konstruktionsnivå eller interaktion dem emellan har inte haft någon effekt på intention att shoppa second-hand i NPS eller Attractiveness. Möjliga förklaringar till detta och studiens slutsatser är 1) att metoden för hur konstruktionsnivå manipulerats är svår att utföra i elektroniskt format och 2) samtliga deltagare påverkades att tänka på hållbarhet och miljömedvetenhet, vilket kan ha lett till att effekten av manipulationen av konstruktionsnivå inte skapade några skillnader i intention. Vidare forskning är nödvändig. 

 • 16.
  Allgurén, Susanne
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Ett spektrum av känslor – upplevelser inom idrotts- och yogavärlden under Covid-19 krisen.: Från oro och ovisshet till beslutsamhet och handlingskraft.2020Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Sammanfattning

  Studien undersökte idrotts- och yogaledares upplevelser av utmaningarna med social distansering/fysiskt avstånd under Covid-19 krisen.  Deltagarna i studien var fyra kvinnor och en man som var engagerade som ledare inom idrott eller yoga.

  Tematisk analys användes och ledde till tre teman oro, rädsla och ovisshet kontra lugn, styrka och beslutsamhet, det andra var mentala och praktiska utmaningar - kommunikation i kristid och det tredje temat var en förenande framtid - globalt och lokalt.

                Slutsatserna i studien var att det är svårt att ha en god förberedelse för en helt oväntad kris samtidigt som många av de lärdomar ledarna tagit med sig under den första delen av den pågående krisen kan använda även i tider då det inte är kris. Något gott har kommit ur en dramatisk förändring vilket kommer påverka framtida verksamhet ifråga om digital teknik, utbud men framförallt samarbeten. Vidare studier bör fokusera på hur det engagemang och den kraft som finns i föreningsvärlden kan användas ytterligare för att öka individers välmående och hur kommuner och stat kan säkra överlevnad för de här viktiga föreningarna

   

  Nyckelord: Idrotts- och yogaföreningar, utmaningar, Covid-19, pandemi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Att handleda personal som arbetar med flyktingbarn1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga2013Ingår i: Familjehemsboken: Frågor, fakta och personliga berättelser / [ed] Pipping, Lisbeth, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2013, 2, s. 46-66Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 19.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Effekter av långvarig extrem stress på relationen mellan föräldrar och barn2013Ingår i: Från apati till aktivitet: Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa / [ed] Ascher, Henry & Hjern, Anders, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 61-82Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Etnicitet, liv och hälsa2009Ingår i: Värmlänningarnas liv & hälsa 2008, Karlstad: Karlstad University Press , 2009, s. 75-83Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Extended psychosocial post-arrival interviews to facilitate the early introduction of supportive measures in resettled refugee families2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Family violence A major public health problem2005Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 23.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Family violence as a public health problem and a challenge to primary health care2005Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 24.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Feasibility of Evidence Based Interventions  for Children Exposed to Intimate Partner Violence (IPV) in the Health and Welfare System in Sweden.2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 25.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Flyktingar med traumatiska erfarenheter:: Tvånget att tiga lika starkt som behovet att tala1995Ingår i: Psykologtidningen, 2. sid 4-7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 26.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Flyktingbarn (svenska)1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Identitet och etnicitet2006Ingår i: A Frisén & P Hwang (red) Ungdomar och identitet, Natur och Kultur , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Kommentar: Viktigt att lyfta fram svåra möten2009Ingår i: Vårdfacket, Vol. 33, nr 1, s. 56-56Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 29.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Psykoterapi med traumatiserade flyktingar1994Ingår i: Psykisk hälsa, 35: sid 125-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 30.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Refugee children with special needs2001Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 31.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Skillnader i barnuppfostran och utvecklingsideal2009Ingår i: Barnbladet tidskrift för Sveriges barnsjuksköterskor, ISSN 0349-1994, Vol. 34, nr 3, s. 29-31Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi. Karlstad Univ, Karlstad, Sweden..
  Support for Children Who Have Experienced Violence Against Their Mother: Preliminary Results from a National Evaluation Study in Sweden2011Ingår i: European Journal of Psychotraumatology, ISSN 2000-8198, E-ISSN 2000-8066, Vol. 2Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Support to children who have experienced violence against their mother: - preliminary results from a national evaluation study in Sweden2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 34.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Vårt hus blev trasigt och mitt lejon fick inte plats i resväskan1992Ingår i: Empati: känna, förstå och växa / [ed] Inga Sylvander, Stockholm: Almqvist & Wiksell , 1992Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Young children traumatized together with their mothers: The fatal effect of damaged internal representations2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 36.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Refugee Children. Effects of organised violence and forced migration on young children's psychological health and development1997Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 37.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Almqvist, L
  Cater, Å
  Forsell, A
  Utvärdering av stödinsatser för barn som bevittnat våld i sin familj2009Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 38.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Brandell-Forsberg, M
  Iranian refugee children in Sweden: A study of preschool children exposed to organised violence and forced migration1995Ingår i: American Journal of Orthopsychiatry. 65, p. 225-237Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 39.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Brandell-Forsberg, M
  Iranska flyktingbarn i Sverige,1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Brandell-Forsberg, M
  Iranska flyktingbarn i Sverige: Rapport 2.Social anpassning, psykisk hälsa och identitetsutveckling1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Brandell-Forsberg, M
  Refugee children in Sweden: Post-traumatic stress disorder in Iranian preschool children exposed to organized violence1997Ingår i: Child Abuse & Naglect, 21 (4): 351-366Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 42.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, A.
  Barn som bevittnar våld mot mamma vem tar ansvar?2005Ingår i: Psykologtidningen 10: 4-7Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, A.
  Children living with battered mothers situation and consequences2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, A.
  Children who witness their mothers being battered: Experiences from MCAST2003Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, A.
  Mental health and social adjustment in young refugee children 3 1/2 years after their arrival in Sweden1999Ingår i: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38 (6)Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 46.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, A
  Silence and Survival:: Working with strategies of denial in families of traumatized pre-school children1997Ingår i: Journal of Child Psychotherapy, 23(3): 417-435Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 47.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, A
  Young children traumatized by organized violence together with their mothers -: The critical effects of damaged internal representations2004Ingår i: Attachment & Human Development. 5 (4): 367-380Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 48.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, A
  Young children traumatized by organized violence together with their mothers: The critical effects of damaged internal representations2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 49.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, A.
  Janson, S.
  Children who witness their mothers being battered: Posttraumatic symptoms and attachment disturbances2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 50.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Broberg, Anders
  Barn som bevittnat våld mot mamma2004Rapport (Refereegranskat)
1234567 1 - 50 av 1519
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf