Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 344
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Adam, Andersson
  Lärarnas syn på friluftsliv i Idrott och Hälsa: En kvantitativ studie om Idrott och Hälsa lärares syn på undervisningen i friluftsliv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Friluftsliv blir ett allt större ämne i skolan i Sverige. Det är ett ämne som ska uppta en tredjedel av ämnet Idrott och Hälsa enligt läroplanen. I denna kvantitativa undersökning har det framkommit att de flesta idrottslärare anser att de har tillräckligt med materiella resurser för att undervisa i friluftsliv. Dock gäller inte detta när det kommer till elevernas material hemifrån. Lärarna känner att de har tillräckligt med kunskap för att undervisa i ämnet och de flesta anser att de inom närområdet till sin skola har möjlighet att undervisa i friluftsliv. När det kommer till hur skolan och kollegorna jobbar med eller emot lärarna så svarade en liten majoritet att de ansåg att skolorna jobbar för att de som idrottslärare ska lyckas med vad som står i läroplanen angående friluftsliv. När det kom till om kollegor var med vid planering och genomförandet utav idrottsaktiviteter anser de flesta respondenterna att de får hjälp av sina kollegor när det kommer till planering och genomförande av friluftsaktiviteter. 

 • 2. Afrasiabi, Soran
  Kroppsideal i skolan2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Ahlberg, Annika
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Att utveckla elevers psykiska förmåga: Mental träning i ämnet idrott och hälsa2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur lärare kan utveckla sina elevers psykiska förmåga inom ämnet idrott och hälsa. För att svara på syftet intervjuades två forskare på ett kvalitativt sätt och fyra idrottslärare intervjuades med hjälp av strukturerade intervjuer, samt aktuell litteratur lästes. I arbetet sökte jag svar på om det fanns några skillnader, eller likheter, mellan två forskares och fyra idrottslärares uppfattningar kring metoder att utveckla elevers psykiska förmåga. Undersökningen skulle även svara på vilka praktiska övningar inom mental träning som kan användas i idrottsundervisningen, samt hur idrottslärare med hjälp av mental träning kan motivera eleverna att sträva mot höga betyg.

  Studien visar att elevernas psykiska förmåga kan utvecklas genom olika mentala övningar. Att utveckla elevernas självförtroende genom att de ges lämpliga uppgifter som ligger på gränsen av vad eleverna tror sig kunna klarar av är ett sätt. En likhet mellan forskarnas respektive idrottslärarnas uppfattningar är vikten av bra kommunikation med eleverna. En skillnad i de intervjuades uppfattningar var att de båda forskarna betonade betydelsen av att göra eleverna delaktiga i planering och lektionsinnehåll. Denna uppfattning delade inte idrottslärarna.

  Att öka elevernas självkännedom så att det strävar mot ett, för dem, rimligt betyg kan skapa motivation. Genom min undersökning har jag kommit fram till att en lärares förhållningssätt också är viktigt. Det gäller att vara lyhörd för elevernas intressen, använda sig av konstruktiv feedback och att i lagom grad få eleverna att vara delaktiga i planering och innehåll i undervisningen.

 • 4.
  Ahlfors, Mikael
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Byström, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Hur satsar arbetsgivaren på hälsofrämjande åtgärder och hur uppfattas i så fall dessa av personalen?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5. Aleskog, Oscar
  Skavsår och skrubbsår: En studie om idrottslärares upplevelser av skador2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Andersson, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Fysisk aktivitet - Psykisk hälsa: En enkätundersökning om hur högstadieelever upplever att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att få en bild av högstadieelevers uppfattning om hur fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa samt idrottsundervisningens påverkan på psykisk hälsa.

  Det var en kvantitativ undersökning med enkäter, där 124 högstadieelever från två mellansvenska skolor besvarade enkäten.

  Resultatet visade att 85.5% av eleverna upplevde att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa positivt när det gäller att känna sig avslappnad, humöret, självuppfattning och bättre livskvalitet. 71. 5 % av eleverna ansåg att de i idrottsundervisningen fick de lära sig om hur fysisk aktivitet har betydelse för hälsan hela livet.

  Däremot upplevde flertalet av eleverna att det som händer i omklädningsrummet och i samband med duschen samt kamraternas påverkan i samband med idrottsundervisningen var stressande faktorer.

   

 • 7.
  Andersson, Frida
  Karlstads universitet.
  Idrottsprofilerad gymnasieutbildning: En studie om samarbetet mellan gymnasieskolan och ishockeyn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 8.
  Andersson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Mål och motivation hos elitjuniorer i höjdhopp: En kvalitativ studie om hur elitjuniorer i höjdhopp arbetar med målsättningar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur svenska elitjuniorer i höjdhopp arbetar med

  målsättningar utifrån dagens forskning. De flesta sätter upp målsättningar men få

  förstår hur de på bästa sätt kan använda sig av dessa. Målsättningar kan hjälpa

  individen till en högre motivation som i sin tur främjar en högre intensitet under en

  längre tidsperiod i den relativt tuffa träningen som en elitidrottare åtar sig. Dock finns

  också risken att målsättningar verkar hämmande på prestationen om de används

  felaktigt. Vilket betyder att det antagligen krävs en god kunskap och erfarenhet för att

  lyckas. 10 höjdhoppare intervjuades som under 2009 tävlade i juniorklasser och

  utgjorde landets främsta. Resultaten visar att det fanns väl utarbetade tankar hos de

  flesta kring deras målsättningar vilka också var en grundläggande anledning till varför

  de idrottade. Dock fanns indikationer på att dessa målsättningar inte utnyttjades

  optimalt för den aktives prestationer. En del i detta var en bristande kommunikation

  mellan tränare och aktiv under målsättningsprocessen. En diskussion fördes utifrån

  detta hur målsättningar kan användas optimalt för höjdhoppare. Dessutom påträffades

  en åsikt att specifika höjdmål är negativa vilket ledde till en diskussion kring

  målfokus vid olika tillfällen.

 • 9.
  Andersson, Jonathan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Om eleverna och ämnena gynnas - ämnesintegrera: Lärares perspektiv på ämnesintegrering mellan idrott och hälsa och samhällskunskap2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 10.
  Andersson, Josefine
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Rörelsens betydelse i förskolan: - en undersökning i en svart kåkstad2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte med den här rapporten är att studera om rörelseaktiviteter används i pedagogiskt avseende i verksamheten i en sydafrikansk förskola. Hur, var och när rörelseaktiviteter används i verksamheten och varför rörelseaktiviteter används.

  Jag har under tio dagar varit på en förskola i den svarta kåkstaden Lingelihle i Sydafrika och följt deras arbete. I min litteraturgenomgång behandlas följande teman: Vad är rörelse? samt vad har rörelse för betydelse för barnet? De metoder som jag har valt att använda mig av under min arbetsgång har varit kvalitativa intervjuer samt observationer. Det resultat som har framkommit genom såväl intervjuer som observationer visar att rörelseaktiviteter används i förskolverksamheten. Pedagogerna och rektor, som jag intervjuat på förskolan, framhåller att barnet genom rörelse och lek utvecklas inom olika områden, som bland annat inom de sociala och motoriska.

 • 11.
  Andersson, Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Faktorer som kan påverka friluftsundervisningen: - en kvalitativ studie om idrottslärares uppfattningar om friluftsliv och friluftsundervisning2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie undersöks idrottslärares friluftsundervisning, på skolor i nordvästra Götalandsregionen. Studiens centrala frågeställningar är att undersöka vilka; attityder och erfarenheter, ramar, samt didaktiska tillvägagångsätt, som råder i friluftsundervisningen, och syftet är att undersöka friluftsundervisningens samband med dessa. I studien framkommer det bland annat att:

  • Lärarna har liknande attityder och erfarenheter till friluftsliv, samt att deras syn verkar ha präglats av erfarenheter i senare åldrar.

  • Lärarna är förhållandevis nöjda med de konstitutionella-, organisatoriska- och fysiska ramar som finns, men uppfattar samtidigt att dessa ramar är faktorer som påverkar friluftsundervisningen i hög grad.

  • Lärarna försöker prioritera ämnesområdet friluftsliv i högre grad än tidigare, men de har lite olika didaktiska tillvägagångssätt.

  För att ta reda på detta används kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som metod, där fem olika lärare på fem olika skolor, i nordvästra Götaland, har intervjuats. Studien förankras i tre teoretiska utgångspunkter; habitusteori, ramfaktorsteori och didaktik.

 • 12.
  Andersson, Rebecca
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Resonemang omkring motivation: En undersökning av elitsatsande gymnasieelevers motivationsfaktorer i fotboll vid en NIU skola i Sverige.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract: 

  Elite soccer in combination with education is a unique and demanding task. The path towards a glory career in sports takes hard mental and physical training. The objectives in this study are 6 elite focused high school students studying high school education programs in combination with football profile. They are 3 of each gender. The purpose of the study was to find out more about their perspective of motivation and what makes them keep going towards a career in football in beside their education.

  The study is of empiric hermeneutic survey used qualitative method and interviewing to collect data. The results have shown several patterns and similarities, also differences. They all see motivation as a mental force. They appreciate the social factors from parents through support and commitment in their football. Several of them found their interests in football through their parent’s interest in football. They are motivated by development and promotion in divisions. They are all experiencing a need of having fun towards their elite focused career. 

 • 13.
  Andersson, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration: En enkätstudie om elitsatsande idrottares mentala förmågor2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte. Psykisk ohälsa verkar vara ett alltmer vanligare fenomen bland elitidrottare. 30 procent av Sveriges elitidrottare har någon gång under sina karriärer upplevt psykisk ohälsa menar Åkesdotter och Kenttä (2015). Därför har jag avsett med denna undersökning att analysera elitsatsande idrottares mentala förmågor.Metod. Studien baserades på en kvantitativ undersökningsmetod där 54 elitsatsande idrottare deltog i studien. Studien undersökte fyra dimensioner av mentala förmågor som operationaliserades ner till underdimensioner med hjälp av Hassméns, Kenttäs och Gustafssons (2009) tolkningar av de olika dimensionerna. Avslutningsvis analyserades datan med hjälp av beskrivande analyser och korrelationsanalyser.Resultat. Undersökningens resultat indikerade höga medelvärden för respondenternas självuppskattade förmåga inom de olika mentala förmågorna. Korrelationsanalyserna kunde främst visa på starka signifikanta samband mellan koncentrationsförmågan och självförtroende-förmågan samt självförtroende-förmågan och spänningsregleringsförmågan.Diskussion. Idrottarna verkade ha goda mentala förmågor, men med möjligheter till förbättring. Utifrån resultaten kan man tolka att självförtroende, koncentrationsförmåga och spänningsreglering är tre betydelsefulla förmågor för att utveckla prestation samt för att behålla ett gott välmående.

 • 14.
  Arvidsson, Johan
  Karlstads universitet.
  Hälsa och livsstil- Vad är det?: En kvalitativ studie av verksamma idrottslärares tolkningar av hälsa och livsstil2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 15. Augustsson, C.
  et al.
  Patriksson, G.
  Stråhlman, O.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Vilka får de bästa tiderna? En analys av fördelningen av träningstider inom föreningsidrotten2008Ingår i: I G. Patriksson (Red.), SVEBI:s årsbok, 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Augustsson, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Har det blivit "vardag" att inte röra på sig?2009Ingår i: Värmlänningarnas liv & hälsa 2008, Karlstad: Karlstad University Press , 2009, s. 119-125Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Gustafsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Andersson, J
  Användning av målsättning hos elitjuniorer i höjdhopp2010Ingår i: SVEBI:s årsbok / [ed] Patriksson, G, SVEBI , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 18.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Patriksson, G.
  Stråhlman, O.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Analys av träningstider inom föreningsidrotten- en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv2008Rapport (Refereegranskat)
 • 19.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Patriksson, Göran
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Stråhlman, Owe
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Tillgänglighet och nyttjande av träningstider i idrottsanläggningar2010Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 19, nr 1, s. 58-61Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Axelsson, Inger
  Karlstads universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Smarta rörelser: En observation av motorisk utveckling2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Genom massmedia kommer ständigt nya rapporter om hur fel dagens unga lever. Att det är mycket stillasittande, ohälsosam kost, och att barnen inte leker eller rör på sig naturligt. Det pågår mycket forskning om detta, hur barnen påverkas motoriskt sett, och då även inlärningsmässigt. Jag har tittat närmare på motoriken. Till grund för detta arbete, hur den motoriska utvecklingen bland 10- åringar är, ligger ett rörelseprojekt, kallat SMARTIS. Det är en skolsatsning från Handslaget, via riksidrottsförbundet som ska pågå under tre år för att få in mer rörelse i skolan. I projektets början gjordes en videoinspelning där 43 elever filmades i tolv olika rörelsemoment. Filmen har jag tillsamans med anställda inom projektet tagit del av och analyserat. Syftet med observationen var att se om det fanns några motoriska brister hos eleverna, och utforska vad man kan göra för förebyggande åtgärder. Av de observerade mellanstadiebarnen visade det sig att motoriken var förhållandevis god.

 • 21.
  Back, Jenny
  et al.
  Halmstad Univ, Ctr Res Welf Hlth & Sport, Halmstad, Sweden..
  Josefsson, Torbjorn
  Halmstad Univ, Ctr Res Welf Hlth & Sport, Halmstad, Sweden..
  Ivarsson, Andreas
  Halmstad Univ, Ctr Res Welf Hlth & Sport, Halmstad, Sweden..
  Gustafsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Psychological risk factors for exercise dependence2019Ingår i: International Journal of Sport and Exercise Psychology, ISSN 1612-197X, E-ISSN 1557-251XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The main aim of this study was to investigate if exercisers' personality characteristics were associated with exercise dependence. Specifically, the purpose was to examine if anxiety, obsessive passion, and physical appearance orientation were associated to an increased risk for exercise dependence. Participants were 330 exercisers from exercise groups, sport clubs and university sport science classes in the southwest of Sweden. Data were analysed using CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) analysis. The CHAID analysis indicated that anxiety was the main predictor of exercise dependence. More specifically, 12.7% more exercisers who experienced high levels of anxiety symptoms (i.e. scores above 6), were, in comparison to the exercises experiencing low levels of anxiety, classified as ?at risk for exercise dependence?. For exercisers that reported low levels of anxiety symptoms (i.e. scores below 7), obsessive passion for exercise was a positive statistically significant predictor (absolute risk difference?=?8.6%). Overall, the results highlight anxiety as a main risk factor behind exercise dependence. Also, the risk of exercise dependence may increase either from obsessive passion or as a coping strategy for anxiety. Furthermore, results may illustrate two types of exercise dependence; ?primary? exercise dependence driven mainly by an obsessive passion for exercise and ?secondary? exercise dependence where exercise function as a strategy to cope with anxiety.

 • 22.
  Bengtsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Idrottande ungdomars attityd till doping: - En studie bland idrottsgymnasister i Karlstad och Torsby2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Sports research in the field of social science has shown that regular physical activity leads to wellbeing and positively affects the quality of life. A natural part of being an athlete is learning the functions of the human body, and what’s harmful and destructive, such as drugs (RF 1995). Doping is a constant problem in professional sport. Doping and manipulation of medical preparations in order to maximise performance is one of modern sport’s major problems, according to Blom and Lindroth (1995).

  I thought it would be interesting to see what the next generation of athletes thinks of doping. The purpose of this survey is to investigate the views on doping among adolescent athletes in ages 15-19. What do they think of it? Are they for or against it? Do they believe that doping is commonly used in elite competition? Would they consider using these substances themselves, if they were legalised?

  The selection of participants is 130 adolescents in ages 15-19. (83 boys, 47 girls.) All respondents are students at upper secondary sports schools, competing in the following events: Alpine sports, soccer, track and field, ice hockey, biathlon, and cross-country skiing.

  The foundation “Ren Idrott” has conducted a survey showing that as many as 86,3 percent of the respondents in ages 15-21 believe that doping is commonly or very commonly used in elite sports (RF 2005). The notion that using enhancements is necessary to become world champion did not have much support in this survey. Only 4 % stated that they would use preparations if it guaranteed them the world champion title. A whole 73% believed it would be easy to obtain preparations if one wanted to. Their primary reason to refuse preparationwas the risk of physical injury. A majority of the respondents felt that it is everyone’s individual choice whether to use them.All respondents considered doping in sports unacceptable. 11% of the respondents would however consider using preparations if they were legalised.

 • 23.
  Benke, Robert
  Karlstads universitet.
  Sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa?2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  In the beginning of my clinical education I got the chance to spend time in the school and act as a teacher in physical education. That made me learn a lot of different teaching methods sincerely because earlier years I’ve acted pupil.For me it’s important to pay attention on experiences and opinions on how teachers and pupils are reacting to different teaching methods so I later on can teach pupils on a effective way as a future physical teacher.

  The purpose with my investigation is to investigate physical educated teachers in Varmland and two pupils in the ninth grade to take part from their experiences and opinions related to integrated groups respective mixed groups.I’ve investigated this through interviews with teachers in physical education as well as pupils to obtain detailed and depth to the answers that were given related to my purpose.

  The result from my investigations meant that teachers in physical education as well as pupils have different opinions about different theoretical concepts.One of the schools are using integrated groups because it’s traditional whilst the other school is using mixed groups because it’s important for the future so they can be interacting with different genders.

 • 24.
  Berglund, Rebecka
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Universitetsstudenters kostvanor: En tvärsnittsstudie om en grupp universitetstudenters upplevda kostvanor och kunskap i ämnet samt hur de upplever hälsotrenden.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 25.
  Berntsson, Annika
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Moberg, Inger
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Anhörigas upplevelser i samband med närståendes insjuknande i utmattningssyndrom2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Björkdahl, Hanna
  Karlstads universitet.
  Mest för uppvärmning!: En kvantitativ studie om gymmedlemmars syn på konditionsmaskiner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konditionsmaskiner används i relativt stor utsträckning på gym och det varierar mellan människor. Idag tränas mer kondition på gym, men frågan är i vilken utsträckning på maskiner? Studiens syfte är att studera vilken syn gymmedlemmar har på konditionsmaskiner och vilka motiv som finns till att använda dessa. Studien tar ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket utgår från det samarbete och samspel som finns mellan människor och som är avgörande för allt lärande. Detta perspektiv grundar sig i Säljö (2000) och är den teori som arbetet utgår från, med fokus på utbildning och även till viss del tidigare idrotter; med en koppling till val och smak av motivation som kan påverka träningen. En kvantitativ enkätundersökning ligger till grund för arbetet, där 125 medlemmar har besvarat enkäten med ett visst bortfall, med hänsyn till tre gym i en mellanstor stad i västra Sverige.

  Resultatet visar att konditionsmaskiner brukar användas, mest i syfte för att värma upp på och/eller för att variera sin träning mellan kondition- och styrketräning. Majoriteten av medlemmarna har en god relation till konditionsmaskiner, med en god vetskap om vilka de är och där löpband är den maskin som används mest. Anledningen till varför de inte används i väldigt hög utsträckning är för att många finner det roligare att träna kondition ute och att motiven till träning är för både fysiskt utseende, som att gå ned i vikt eller bli mer stark, samt ett bra välbefinnande som att må bra. Diskussionen visar att tidigare erfarenheter påverkar de val man gör på gym och att konditionsmaskiner används för olika syften för att medlemmar ska kunna värma upp och variera sin träning.

 • 27.
  Björkdahl, Hanna
  et al.
  Karlstads universitet.
  Jonsson, Malin
  Karlstads universitet.
  Motivationsfaktorer för motionärer: En kvantitativ studie gällande om yngre och äldre motionärer motionerar av samma motivationsfaktorer på träningslokaler2016Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motivation har en betydande roll när det kommer till att människor väljer att motionera. Syftet med studien var att se om yngre motionärer mellan 18 och 30 år samt äldre motionärer på 65 år och uppåt motionerar på träningslokaler för samma motivationsfaktorer, samt att se vilken av de fem motivationsfaktorerna (fysiskt, psykiskt, socialt, må bra och yttre faktorer) som är viktigast och även om det finns några könsskillnader. Genom en kvantitativ enkätundersökning har 40 respondenter från två olika träningslokaler i Karlstad, Friskis och svettis samt Livskraft deltagit och resultatet har visat att det inte finns några större skillnader mellan varken åldersgrupperna eller könen i urvalsgruppen. Utöver detta visade resultatet att ”må bra” faktorn var den viktigaste motivationen, tätt följt av den ”psykiska” som bland annat innefattar att klara av stress, bli glad och få bättre självförtroende; samt den ”fysiska” som innebär att man vill förbättra sitt utseende, komma i form och även vill att kroppen ska må bra. Det visar på att hälsa är viktigt för respondenterna, i form av att ”fysiskt” och ”psykiskt” har värderats högt. Resultatet visade även att det inte fanns något samband mellan kön och ålder i förhållande till motivationsfaktorerna samt att ”yttre faktorer” inte är lika relevant för respondenterna som de övriga motivationsfaktorerna. 

 • 28.
  Björklund, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Motivation, reglering och beteende ur ett självbestämmandeperspektiv: En kvalitativ studie av ideella ledare i idrottsföreningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Ideella ledare är en stor del av idrotten i Sverige och dessa ledare är i sin tur väldigt viktiga för idrottsrörelsen då de kan anses vara de största bidragsgivarna idrottsrörelsen har. Ett ideellt engagemang är något man gör på sin fritid och är således oavlönat. Undersökningen riktar sig mot mindre föreningar och i synnerhet cykelföreningar. I mindre föreningar tenderar det ofta att vara samma personer som är aktivitets- och organisationsledare vilket skiljer sig ifrån större föreningar där man ofta är det ena eller det andra.

  Syftet med studien är att undersöka ideella ledare i mindre cykelföreningar. Detta för att förstå hur man ska behålla dessa ledare med en god motivation då de även ofta sitter på flera poster när det gäller mindre föreningar. För att svara på syftet och frågeställningarna så har jag använt mig av motivationsteorin Self-Determination Theory.

  Detta är en kvalitativ undersökning som omfattar sex respondentintervjuer inom mindre cykelföreningar. Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer och därefter gjort en kvalitativ innehållsanalys för att tolka data.

  Huvudresultatet visar på att ideella ledare i föreningarna beskriver en inre motivation och att man tenderar att bemöta deltagarna med en öppenhet.

  I diskussionen visar jag studiens resultat med tidigare forskning och teorier. Resultaten visar även konkreta tips för att stärka den inre motivationen hos ideella ledare vilket kan vara till nytta för ideella föreningar och organisationer.

 • 29.
  Björklund, Jakob
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Parmhed, Jesper
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Alkohol- och tobaksvanor inom fotboll: En jämförelse mellan alkohol- och tobaksvanor inom olika divisioner i herrfotboll2014Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur alkohol- och tobaksvanorna ser ut inom herrfotbollen och jämföra hur de skiljer sig mellan olika divisioner. Metoden vi använde oss av i studien var en kvantitativ enkätundersökning. Det var två lag som deltog i undersökningen, ett lag från division fem och ett lag från division två. Respondenterna (n=34) är födda mellan år 1977 och 1996. Resultaten visade väldigt intressant fakta som både bekräftar och dementerar vår hypotes om att spel i högre divisioner leder till mindre nyttjande av tobak och alkohol. Till exempel så framkom det att en större andel division två-spelare (21%) snusade regelbundet jämfört med division fem-spelarna (10%). Vi har även sett över hur alkoholvanorna ser ut både generellt och divisionerna emellan samt om och hur alkohol konsumeras under lagens säsongsavslutning.

 • 30.
  Björn, Adolfsson
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Sebastian, Syversen
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Motivationsfaktorer inom idrott: En jämförelse mellan personer som tränar på gym och lagidrott2014Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 31.
  Bohlin Hogen, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Henner, Monika
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Utmattningssyndrom: En gränssättningsproblematik2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Stressrelaterad psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom, är en komplex problematik som varit mycket omdebatterad. Åtskilligt är publicerat i ämnet, men bara ett fåtal studier finns där personer med utmattningssyndrom själva fått möjligheten att beskriva orsakssambanden. Olika förklaringsmodeller och perspektiv beskrivs i litteraturen, men den rådande uppfattningen om varför människor drabbas utgår ofta från ett arbetsrelaterat perspektiv. Vi ville utforska om den rådande föreställning i ämnet stämmer överens med den uppfattning människor som drabbats av utmattningssyndrom har om orsakerna till symtomen. Vår ansats var även att undersöka om det kan finnas fler eller andra orsakssamband till utmattningsprocessen.

   

  Vårt syfte med studien är; dels undersöka hur individer med utmattningssyndrom upplever vilka orsaker som är av betydelse för utmattningsprocessen, dels försöka beskriva och analysera dessa utsagor i ett vidare perspektiv.

   

  Till studien valdes en kvalitativ metod och data samlades in med hjälp av intervjuer utifrån specifika forskarfrågor. Sju respondenter med utmattningssyndrom och närbesläktade stressrelaterade diagnoser deltog.

   

  Resultatet visar att utlösande faktorer kopplade till bland annat arbetet är en orsak i utmatt-ningsprocessen, Studiens resultat visar också att bakomliggande faktorer är om möjligt ännu viktigare och som presenteras i Bohlin-Hogen-Henner modellen. Bakomliggande orsaker menar vi kan vara påfrestande och belastande livshändelser i uppväxten, vilka kan bidra till oförmåga att tillgodose egna behov och en prestationsbaserad självkänsla. Genomgående mönster har visat sig vara problematik med gränssättningen, det vill säga, dysfunktionell gränssättning som är en konsekvens av de olika bakomliggande faktorerna och har en avgörande betydelse för utmattningsprocessen.

 • 32.
  Boije, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Ingen förtjänar att bli kränkt: En kvantitativ studie om kränkande handlingar inom ämnet idrott och hälsa2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om hur kränkande handlingar utspelar sig inom ämnet idrott och hälsa, vil- ket berör alla som befinner sig på denna arena. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur ofta kränkande handlingar förekommer, vilka olika former som påträffas, vad de handlar om, och om dessa skiljer sig åt beroende på kön samt på vilka platser dessa handlingar främst förekommer inom ämnet idrott och hälsa. I Studien har personer i ålder 20-30 år undersökts om deras upplevelse kring hur kränkande handlingar utspelade sig på högstadiet. Det empiriska materialet består av 69 enkäter som besvarats av (34 pojkar, 35 flickor).

  Huvudslutsatserna i studien visar att kränkande handlingar är ett förekommande problem i idrotts- undervisningen men något som kan vara svåra att upptäcka. Det pågår ständigt ett socialt maktspel mellan elever som tar skepnad i olika kränkande former. En annan slutsats är att flickor och pojkar uttrycker sina kränkande handlingar på olika sätt, subtilt respektive synligt. Dock visar resultatet att den vanligaste formen kränkande handling tar sig uttryck är verbalt hos de båda könen. Vidare är idrottshallen en plats där det är svårt för läraren att ha uppsikt över alla situationer som händer. Plat- ser såsom omklädningsrum, vid pågående idrottsaktiviteter vid lagindelning, och vid köer till aktivi- ter skapas spelrum för att kränkningar kan ske.

 • 33.
  Brander, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Elevinflytande inom Idrott och hälsa: En studie om idrottslärares uppfattningar kring elevinflytande2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 34.
  Brandt, Mattias
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Hälsa i ämnet Idrott och hälsa: En kvalitativ studie om idrottslärares perspektiv på och arbetet med hälsa i ämnet Idrott och hälsa.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this qualitative study was to study high school PE teachers´ experience of health in high school and how they work with health in their physical education. This was examined by interviewing five high PE school teachers. The results show that all teachers were in the category humanistic approach. They saw health as more than only absence of sickness. The methods for using health in their physical education were divided into three different categories; physical health, improve the individual and theoretical health. In these categories, different specific methods to work with health, appeared, for example letting the students keeping a diet- and exercise journal, fitness exercises and talking about mental health.  The results of the research has increase the comprehension for teachers’ perspectives on health and which methods they are working with.

 • 35.
  Bruhn, Linnea
  Karlstads universitet.
  Motiverande samtal -En dynamisk process i arbetet med barn och ungdomar med övervikt: - En kvalitativ studie om professionella inom hälso- och sjukvårdens upplevelser av att använda MI tillsammans med överviktiga barn och ungdomar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ohälsosamma levnadsvanor så som dålig kost och brist på fysisk aktivitet leder till övervikt och fetma hos barn och ungdomar idag. För att inte de ohälsosamma levnadsvanorna ska ge framtida komplikationer är det viktigt att se till att barn och ungdomar får den hjälp de behöver för att motiveras till en beteendeförändring så tidigt som möjligt. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod för att få individer motiverade till en förändring. Denna studie kommer att fokusera på just hälsosamma levnadsvanor. Olika hälso- och sjukvårds professioners använder motiverande samtal som metod för att stödja en beteendeförändring hos överviktiga ungdomar. Därutifrån har syftet till denna studie skapats vilket är att undersöka professionernas upplevelser av hur metoden fungerar på barn och ungdomar med övervikt. Studien har en kvalitativ insats som inkluderade intervjuer med sex stycken professioner. Intervjuerna spelades in och analyserades. Resultatet av studien visade att professionerna upplevde MI som en mycket positiv och användbar samtalsmetod och att kontinuitet behövdes för att upprätthålla kunskapen. Möjligheterna med att använda MI menar de professionella är att de ofta kan se en positiv förändring hos patientens beteende samt att de ser positivt på användningen av MI i framtiden. Författaren anser att det är viktigt att fortsätta utbilda personal som jobbar med människor inom MI då samhället troligtvis kan “spara” både pengar och tid hos personalen genom att använda MI i exempelvis primärvården. 

 • 36.
  Bryntesson, Lina
  Karlstads universitet.
  Gymnasielevers syn på tävlingsmomentet i ämnet idrott och hälsa: En kvantitativ enkätstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Brännmark, Fanny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Träna på utlandssemestern - galet eller helt genialiskt?: En kvalitativ studie om motivation och träningsvanor hos deltagare från träningsresor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inaktiviteten är ett stort problem idag samtidigt som intresset för att resa och uppleva världen är stort. Syftet med denna studie var att undersöka en möjlig hälsosam balans mellan fysisk aktivitet och mental hälsa i vardagen. Det görs utifrån fokus på hur träningsresor kan påverka motivationen för ny träningsrutin i hemmiljö. Mer specifikt varför väljer individer att åka på träningsresor och anser de att resan infriar deras förväntningar?

  Studien har gjorts utifrån en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer. Urvalet är genomfört utefter en specifik arrangör för träningsresor genom bekvämlighets- och tillgänglighetsurval, men även ur ett snöbollsurval. Totalt har sex respondenter intervjuats varav fem är deltagare från träningsresan och ytterligare en som är en deltagande arrangör.

  Samtliga respondenter hade en fysiskt aktiv bakgrund och därmed visade resultatet inte en förhöjd motivation till/eller ökad fysisk aktivitet efter träningsresan. Däremot så kan resultaten tolkas som att träningsresorna har en positiv inverkan på motivationen och att konceptet med förbestämda aktiviteter, motiverande coacher och att naturen främjar deltagarnas fysiska, mentala hälsa och motivation. Mängden olika träningsformer som utövas under träningsresorna har visats ge inspiration till deltagarna som de kan ta med hem till vardagen. Gällande möjligheten om det finns en balans mellan fysisk aktivitet och mental hälsa i vardagen, kan inte styrkas men den kan inte heller förbises. Mycket tyder på att den hälsosamma balansen finns men frågan är på vilket sätt, vilket kan vara en fråga för kommande studier att undersöka.

 • 38.
  Byström, Sofia
  Karlstads universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Sam- eller särundervisning i idrott och hälsa: En enkätundersökning gjord i årskurs åtta på en skola i Värmland2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 39.
  Carlberg, Sofia
  et al.
  Karlstads universitet.
  Andersson, Frida
  Karlstads universitet.
  Skador inom dam- och herrishockeyn2014Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40. Carlman, P.
  et al.
  Augustsson, C.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Larv- ett hälsofrämjande skolprojekt: En utvärdering av åren 2004-20082008Ingår i: I A. Östnäs (Red.), Idrottsforskaren. E-tidsskrift. SVEBI. Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, nr 3, s. 27-35Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Carlman, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  ”Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott”: Idrottsskolan som en praktik för formandet av idrottsbarndomar2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Sverige domineras barns idrottande av den organiserade föreningsidrotten. Samtidigt har det under senare år framkommit att idrottsföreningarna tappar medlemmar. Det finns också en kritik i samhället mot att föreningarna bedriver en verksamhet enbart för de bästa barnen och inte för barnens bästa. Riksidrottsförbundet och staten har sett ett behov av att utveckla alternativa verksamheter för att den organiserade föreningsidrotten ska behålla sin position i samhället. En del i att utveckla idrotten är att organisera idrottsskolor, där barn under lekfulla former ska få prova på olika idrotter. Det har saknats kunskap om hur barn upplever idrottsskolor. Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om och fördjupa förståelsen för barns upplevelser av idrottsskolan och verksamhetens betydelse för barns idrottande. Studien tar stöd i vad som kallas för den ”nya” barndomssociologin, vilket innebär att barnet sätts i centrum som en aktiv agent i de sociala processerna.

  Avhandlingen bygger på tre intervjustudier av tre skilda idrottsskolor, innefattande individuella intervjuer med barn och deltagande vuxna, fokusgruppsintervjuer med barn och individuella intervjuer med barn fyra år efter att de avslutat sin medverkan i en idrottsskola. Resultatet från studierna analyseras och diskuteras utifrån frågan om idrottsskolor är för alla barn, och vad det kan betyda att vara med i en idrottsskola. Utmaningen i framtida satsningar ligger i att utveckla idrottsskolor utifrån barns skilda syn på och upplevelser av idrott.

 • 42.
  Carlman, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Idrott för alla för alltid?: En idrottskolas betydelse för barns idrottsliv2016Manuskript (preprint) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this article we explore children’s experiences of a Sport for All Programme (SAP) in school. The purpose of the ‘Sport for All’ policy is to give children an opportunity to try different sports, with a focus on play and motor learning rather than organized competition. In this study, we approach children as active agents in constructing the SAP practice in line with the theoretical standpoint that children are competent social actors with agency. The study is based on repeated focus group interviews with 15 ten-year-old children (9 girls, 6 boys) participating in a SAP in the western part of Sweden. The children perceived the SAP as sessions with less emphasis on performance and without organized competitions; it was described as a ‘low threshold’ activity. However, the result showed that the SAP activity was not free from performance-oriented principles. The Sport for All pedagogy needs to consider and handle the consequences of competition principles, especially if the participating children and leaders have a performance ethos.

 • 43.
  Carlman, Peter
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier. Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  It’s like half-sport, maybe even a bit more than half-sport: Children’s experience of a Sport for All Programme in School2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction

  The aim of the study was to investigate children’s experiences of The Sport for All programme in school (SAP) (idrottsskolan). The purpose of the SAP is to give children an opportunity to try different sports, with a focus on play and motor learning rather than organized competition. Methods

  The study is based on repeated focus group interviews with 15 ten-year-old children (9 girls; 6 boys) participating in a SAP in the western part of Sweden. In this study we approach children as active agents in constructing the SAP practice in line with the theoretical standpoint that children are competent social actors with agency (Alanen, 2014; James & James, 2004).

  Results

  The children perceived the SAP as sessions with less emphasis on performance and without organized competitions; it was described as a “low threshold” activity. However, the children expressed that sometimes was a “competitive atmosphere” present in the practice. According to the children, this atmosphere was to a large extent created by the behaviour of participating children with a strong winning attitude. This resulted in that children who do not want to participate or could act in a more pronounced "performance-based atmosphere" perceived themselves as excluded from the activities.

  Conclusions

  The result shows how the logic in the SAP is changeable and that this is developed through children’s agency and some children have more power to influence the activities than others. The Sport for All pedagogy needs to consider and handle the consequences of competition principles, especially if the participating children and leaders have a performance ethos.

 • 44.
  Carlman, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Augustsson, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  It’s like half-sport, maybe even a bit more than half-sport: Children’s experience of a Sport for All Programme in School2016Ingår i: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 13, nr 2, s. 97-110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article we explore children’s experiences of a Sport for All Programme (SAP) in school. The purpose of the ‘Sport for All’ policy is to give children an opportunity to try different sports, with a focus on play and motor learning rather than organized competition. In this study, we approach children as active agents in constructing the SAP practice in line with the theoretical standpoint that children are competent social actors with agency. The study is based on repeated focus group interviews with 15 ten-year-old children (9 girls, 6 boys) participating in a SAP in the western part of Sweden. The children perceived the SAP as sessions with less emphasis on performance and without organized competitions; it was described as a ‘low threshold’ activity. However, the result showed that the SAP activity was not free from performance-oriented principles. The Sport for All pedagogy needs to consider and handle the consequences of competition principles, especially if the participating children and leaders have a performance ethos.

 • 45.
  Carlman, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Augustsson, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  ”Vi kallade oss alltid SMARTISARNA”: En uppföljningsstudie av ett hälsofrämjande skolprojekt2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De flesta barn och ungdomar i Sverige är inte tillräckligt fysiskt aktiva. I Sverige idag är det få barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet på 60 minuter per dag. Forskningsgenomgångar har dokumenterat att skolbaserade interventioner har möjlighet att förbättra den fysiska statusen hos elever. Värmlands Idrottsförbund och Friskvården i Värmland beslutade 2004 att göra en satsning på ett hälsofrämjande skolprojekt – som fick namnet SMARTIS. Huvudmålet med SMARTIS var att öka barnens fysiska aktivitetsgrad i skolan och på fritiden samt att förbättra den fysiska förmågan. I föreliggande rapport studeras elevers beskrivningar av SMARTIS betydelse för deras levnadsvanor under och efter projektet. Studiens design omfattade individuella intervjuer och en gruppintervju med elever som tidigare deltagit i SMARTIS. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån hur eleverna upplevde SMARTIS under sin tid på skolan och vilken betydelse SMARTIS har haft för det liv de lever idag. I rapporten synliggörs att för att ge alla elever möjlighet att utveckla varaktiga beteenden och vanor utanför skolan bör hälsofrämjande arbete i skolan vara relevant för eleverna och att de kan relatera de aktiviteter som genomförs till sig själva och deras vardagliga liv.

 • 46.
  Carlman, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Hjalmarsson, Maria
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  A sport for all programme in school: girls’ experience.2018Ingår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, nr 3, s. 416-431Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines a Swedish Sport for All Programme (SAP) in school. We use a case study to discuss girls’ debut in alternative sports programme organized in collaboration between school and the sports movement. The empirical data are derived from repeated focus group interviews with one group of seven 10-year-old girls participating in one SAP. The analyses focus on their subjective experiences and how broader gender structures influence these experiences. Drawing on the results of this study, we argue that certain sports can be interpreted as oppressive activities that produce asymmetric power relationships between different groups of children. Simultaneously, the girls see the idea of sports as joyful activities, without male abuse and oppression or hierarchical gender relationships. Based on the girls’ accounts, we claim that both the leaders and the children actively reproduce gender stereotypes in the SAP.

 • 47.
  Carlman, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier. Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hjalmarsson, Maria
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Gender regime in a Sport for All programme in school2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction

  The aim of the study was to investigate children’s experiences of The Sport for All programme in school (SAP) (idrottsskolan). The specific purpose with this paper was to investigate if boys and girls have equality accessibility to participate in the SAP. The purpose of the SAP is to give children an opportunity to try different sports, with a focus on play and motor learning rather than organized competition.

  Methods

  This article is based on repeated focus group interviews with one group of 7 ten-year-old girls participating in a SAP in the western part of Sweden. The girls had no, or limited experience, of practice organized sport on their leisure time. The girl’s lived in a low socioeconomic district with a high proportion of immigrants. In the district there is few sports clubs.

  Results

  The result shows how the boys have the power to dominate the practice and influence the girls’ experiences of the SAP. And sometimes the boys take over and control the practice in so considerable proportions that the girls find it difficult to participate in the SAP. The study shows that the boys have a better opportunity to use their agency (Alanen, 2014), partly in cooperation with the leaders, and be a part of and influence the sport activities in the SAP.

   Conclusions

  The girls in the study felt that they were disparaged and excluded cause of the boys’ behaviour. Hence, it is absolutely necessarily that organizer of the SAP pay attention to gender issues and work out guidelines and strategies so that both girls and boys feel included in the SAP:s all activities. As has been discussed before (Flintoff, 2008), and according the results in this study, it requires more than to just start up sport activities and hope that more alternatives will boost more and new participants.

 • 48.
  Carlman, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Hjalmarsson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Ljung Egeland, Birgitta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Children’s sport capital: Gender, cultural diversity and creation of norms in Swedish Sport for all programmes in school2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 49.
  Carlman, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Hjalmarsson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Vikström, Carina
  Karlstads universitet.
  Låt den rätte komma in: Idrottsledares tal om inkludering av flickor och pojkar med flyktingbakgrund2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Introduktion

  Bland politiker i Europa finns en stark tilltro till idrotten som en integrationsarena (Agergaard, 2018). Elling och Knoppers (2005) menar att idrott inte enbart fungerar som en integrationsarena utan också kan bidra till exkludering och diskriminering, eftersom tillgängligheten till idrott påverkas av normativa föreställningar om genus och etnicitet. Med stöd av Smith, Spaaij och McDonald (2018) menar vi att idrottsledare har en stor betydelse för att skapa strukturer som möjliggör inkludering av deltagare med flyktingbakgrund.

   

  Syfte och teoretisk ram

  Studiens syfte är att undersöka hur genus och idrottskapital kommer till uttryck i idrottsledares tal om inkludering av unga med flyktingbakgrund. Studiens teoretiska referensram har utgångspunkt i Bourdieus (Bourdieu & Wacquant, 1992) begrepp kapital och Connells (1995) perspektiv på femininitet och maskulinitet.

  Metod

  Studien bygger på preliminära analyser av fyra fokusgruppsintervjuer med 21 föreningsledare (2 x 6, 1 x 5, 1 x 4) från 19 idrottsföreningar (två föreningar önskade att komma med två representanter).

   

  Resultat

  I ledarnas diskussioner kom det till uttryck att flickor och pojkar har med sig olika idrottskapital när de kommer till Sverige, och är mer eller mindre lämpliga för att kunna delta i den organiserade föreningsidrotten. Flickorna beskrevs i hög grad som en grupp som hade väldigt lite erfarenhet av idrott och fysisk aktivitet och som saknade idrottsliga förmågor.  Men även pojkar beskrevs i avsaknad av idrottskapital, i meningen förståelse av själva organiseringen av idrotten. Ledarna beskrev pojkar och flickor som distinkta grupper men också som grupper inom vilka det finns skillnader. Skillnaden mellan flickor beskrevs vara en följd av att kultur och traditioner i deras ursprungsländer kan vara mer eller mindre tillåtande i synen på flickor som idrottande subjekt. Även pojkarna som idrottande subjekt relaterades till deras ursprungsländer, men då främst i meningen att deras ursprung kunde förklara upplevda kroppsliga och mentala skillnader inom gruppen pojkar.

   

  ”95% är ju väldigt klena i kroppen, så de har ju liksom inte, de väger ju ingenting. I en närkamp när de började spela mot de svenska, äldre gubbarna så gjorde de bara så här, så flög de ju.”

   

  ”Ja det är allihop i stort sett, de här nerifrån Somalia och Eritrea”

   

  ”Ja där har du sugrör och så mot en afghan, där har du liksom ett riktigt dynamithuvud. Det är ju jättestor skillnad.”

   

  Diskussion och slutsatser

  Studien visar både på stereotypa föreställningar om flickor och pojkar och föreställningar om variationer inom dessa grupper. Resultat pekar på en vanligt förekommande och stereotyp bild av flickor med migrationsbakgrund som icke idrottare och som underrepresenterade i organiserad idrott. Givet att pojkar med migrationsbakgrund är väl representerade i föreningsidrotten  (se exempelvis Strandbu et al., 2017) finns en risk att förbise att vissa pojkar eller grupper av pojkar kan stå utanför eller i högre omfattning slutar med idrott. Med stöd av Connells (1995) teori om den hierarkiska relationen mellan olika maskulinitetspositioner, menar vi att de fysiskt svaga pojkarna positioneras som underordnade i ledarnas tal. I vidare forskning skulle det vara förtjänstfullt att fördjupa kunskapen om vilka pojkar som inkluderas och vilka som exkluderas i skilda idrottskontexter.

 • 50.
  Carlman, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier. Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Vikström, Carina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper. Värmlandsidrotten.
  Idrottsföreningarsarbete med nyanlända: ledares delade upplevelser.2017Ingår i: Nordisk idrottsvetenskaplig konferens: Idrott i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa / [ed] Krister Hertting and Urban Johnson, Halmstad: Halmstad university , 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Introduktion

  Detta abstract bygger på preliminära resultat från ett forskningsprojekt med syfte att studera hur idrottsrörelsens arbete med inkludering av nyanlända ungdomar realiseras i idrottsföreningars verksamhet. Mot bakgrund av den stora migrationen de senaste åren har idrotten setts som en viktig arena för att etablera individer med migrationsbakgrund i samhället. Synen på idrottens betydelse är inte minst tydligt då regeringen ger Riksidrottsförbundet (RF) 64 miljoner kronor per år under åren 2015-2018 för att arbeta med nyanlända. RF skriver själva: ”Regeringen ser den kraft som idrotten är och har anslagit medel för idrottsrörelsens etablering av nyanlända.” (RF, 2017).

  Syfte & teoretisk ram

  Syftet med den del av studien som presenteras i föreliggande abstract är att undersöka idrottledares delade upplevelser av att arbeta med inkludering för att få en ökad förståelse för under vilka villkor nyanlända har möjlighet att idrotta. I projektet utgör barndomssociologi (James & James, 2004) och Sayads migrationssociologi (Sayad & Bourdieu, 2004) teoretisk referensram.

  Metod

  I projektet används en fallstudiedesign (Yin, 2007; Merriam, 1994), där distriktsförbundet Värmlandsidrotten utgör ett fall. Resultatet som redovisas här bygger på fyra fokusgruppsintervjuer med totalt 21 idrottsledare (6 kvinnor och 15 män). Majoriteten av ledarna (19 stycken) hade inte migrationsbakgrund. Ledarna representerar en stor variation av idrotter och former av föreningar från olika geografiska platser i Värmland. Ledarna valdes ut mot bakgrund av att de har arbetat med inkludering av nyanlända i sin förening och att de har fått extra ekonomiskt stöd från Värmlandsidrotten för sitt arbete.

  Resultat

  Ett genomgående tema som framträdde i resultatet var att nyanländas idrottskompetens upplevdes som det främsta hindret för deras möjligheter att idrotta i föreningarna.  Idrottsledarna diskuterade att de nyanlända är på en annan ”nivå”, en lägre nivå, som gör det svårt att inkludera dem i föreningens ordinarie verksamhet. Det handlade då inte enbart om att de inte har deltagit i den specifika idrotten tidigare utan också om att de inte har utövat idrotten ”på riktigt”, på det sätt som idrotten utövas och organiseras i Sverige. Det nämndes bland annat att de mest har ”lekt” idrott och inte har kunskap om exempelvis regler och taktik. Därför var mycket av den verksamhet som föreningarna organiserade olika former av temporära ”prova på” verksamheter som skulle fungera som en sluss in i den ordinarie idrottsverksamheten. Analysen visade att problematiken att inkludera nyanlända i den ordinarie verksamheten hade bidragit till att utmana ledarnas föreställningar om vad svensk idrott är och vilka hinder verksamheten har för nyanlända och även andra grupper av unga med begränsad erfarenhet av traditionell föreningsidrott.  Vidare bidrog det till en ökad diskussion i föreningarna om vad ”ordinarie” verksamhet är och vad för strukturer ”vi vill ha”. Eller som en ledare sa i intervjuerna ”ska vi knuffa dem över trösklarna eller ska vi sänka trösklarna”.

  Diskussion och slutsatser

  Resultatet indikerar att migrationen till Sverige kan påverka ledare och föreningar att reflektera och omvärdera förutsättningarna för tillgängligheten till sin egen verksamhet och då inte enbart för nyanlända utan för barn och unga generellt. Föreningarnas arbete med nyanlända har uppmärksammat ett behov av en ny organisering av deras idrott för att sänka trösklarna och öka tillgängligheten till föreningens verksamhet. Det gäller dock att ta hänsyn till att föreningarna i studien aktivt har sökt medel för sitt arbete och också fått medel beviljade i dialog med Värmlandsidrotten. Ledarna i studien kan därmed ha en högre medevetenhet än andra ledare från andra föreningar om idrottsrörelsens arbete Strategi 2025 (RF, 2017) om att sänka synliga och osynliga trösklar. 

1234567 1 - 50 av 344
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf