Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 523
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Adam, Andersson
  Lärarnas syn på friluftsliv i Idrott och Hälsa: En kvantitativ studie om Idrott och Hälsa lärares syn på undervisningen i friluftsliv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Friluftsliv blir ett allt större ämne i skolan i Sverige. Det är ett ämne som ska uppta en tredjedel av ämnet Idrott och Hälsa enligt läroplanen. I denna kvantitativa undersökning har det framkommit att de flesta idrottslärare anser att de har tillräckligt med materiella resurser för att undervisa i friluftsliv. Dock gäller inte detta när det kommer till elevernas material hemifrån. Lärarna känner att de har tillräckligt med kunskap för att undervisa i ämnet och de flesta anser att de inom närområdet till sin skola har möjlighet att undervisa i friluftsliv. När det kommer till hur skolan och kollegorna jobbar med eller emot lärarna så svarade en liten majoritet att de ansåg att skolorna jobbar för att de som idrottslärare ska lyckas med vad som står i läroplanen angående friluftsliv. När det kom till om kollegor var med vid planering och genomförandet utav idrottsaktiviteter anser de flesta respondenterna att de får hjälp av sina kollegor när det kommer till planering och genomförande av friluftsaktiviteter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2. Afrasiabi, Soran
  Kroppsideal i skolan2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlberg, Annika
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Att utveckla elevers psykiska förmåga: Mental träning i ämnet idrott och hälsa2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur lärare kan utveckla sina elevers psykiska förmåga inom ämnet idrott och hälsa. För att svara på syftet intervjuades två forskare på ett kvalitativt sätt och fyra idrottslärare intervjuades med hjälp av strukturerade intervjuer, samt aktuell litteratur lästes. I arbetet sökte jag svar på om det fanns några skillnader, eller likheter, mellan två forskares och fyra idrottslärares uppfattningar kring metoder att utveckla elevers psykiska förmåga. Undersökningen skulle även svara på vilka praktiska övningar inom mental träning som kan användas i idrottsundervisningen, samt hur idrottslärare med hjälp av mental träning kan motivera eleverna att sträva mot höga betyg.

  Studien visar att elevernas psykiska förmåga kan utvecklas genom olika mentala övningar. Att utveckla elevernas självförtroende genom att de ges lämpliga uppgifter som ligger på gränsen av vad eleverna tror sig kunna klarar av är ett sätt. En likhet mellan forskarnas respektive idrottslärarnas uppfattningar är vikten av bra kommunikation med eleverna. En skillnad i de intervjuades uppfattningar var att de båda forskarna betonade betydelsen av att göra eleverna delaktiga i planering och lektionsinnehåll. Denna uppfattning delade inte idrottslärarna.

  Att öka elevernas självkännedom så att det strävar mot ett, för dem, rimligt betyg kan skapa motivation. Genom min undersökning har jag kommit fram till att en lärares förhållningssätt också är viktigt. Det gäller att vara lyhörd för elevernas intressen, använda sig av konstruktiv feedback och att i lagom grad få eleverna att vara delaktiga i planering och innehåll i undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Ahlfors, Mikael
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Byström, Dan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Hur satsar arbetsgivaren på hälsofrämjande åtgärder och hur uppfattas i så fall dessa av personalen?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5. Aleskog, Oscar
  Skavsår och skrubbsår: En studie om idrottslärares upplevelser av skador2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Amina, Fältmars
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Genusmedvetenhet i idrottsundervisning: Blivande idrottslärares syn på inkluderad undervisning för icke-binära elever2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie framhäver behovet av inkluderande undervisning inom idrott och hälsa med fokus på icke-binära individer. Målet i skolan är  att skapa en rättvis och delaktig skolmiljö. Skolverket betonar vikten av inkludering, jämställdhet och normkritik i skolan. Detta arbete undersöker strategier för att öka medvetenheten om genusfrågor och motivera icke-binära elever inom idrott och hälsa undervisningen.  Icke-binära personer möter utmaningar och fördomar, särskilt inom idrott där traditionella könsnormer fortfarande råder. Syftet med denna studien är att undersöka vad blivande idrottslärare upplever är utmaningen med att inkludera elever som idenifierar sig som ickebinär i idrott och hälsa undervisnignen. Denna studien utgår från två olika frågeställningar som betonar framtida lärares syn på inkluderande idrott och hälsa undervisningen för icke-binära. Studien använde kvalitativa metoder. Särskilt semistrukturerade intervjuer för att undersöka blivande idrottslärares syn på inkludering av icke-binära elever. Åtta respondenter i åldrarna 20-29 år, intervjuades. Insamling och bearbetning av data involverade transkriberingar och ljudinspelningar för att analysera. 

  Resultaten pekar på problem med omklädningsrum, idrottsdagar och simlektioner. Åtgärder inkluderar dialog och anpassningar. Inkluderande undervisning betyder delaktighet oavsett kön. Respondenterna önskade mer utbildning om olika genus och föreslår ändrat ordval samt undvikande av uppdelning i tjejer/killar. Diskussionen belyser brister i förberedelser och kunskap. Resultaten betonar behovet av ökad utbildning och stöd för att hantera komplexiteten i inkluderingen för icke-binära. Metoddiskussionen framhäver användningen av semistrukturerade intervjuer. Fortsatt behov av studier kring ämnet och att följa upp lärarnas praktiska arbete samt undersöka icke-binära perspektiv.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 7.
  Andersson, Benny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Rättvis bedömning i ämnet idrott och hälsa?: En kvantitativ studie om vad som kan påverka lärarnas betygsättning2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie grundas i tidigare forskning om bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt egna erfarenheter av bedömning i skolmiljö. Bedömningen är ett viktigt uppdrag som lärare har i uppgift att genomföra, men det är inte alltid lätt att följa de styrdokument som ska kontrollera att det sker på ett korrekt och rättvist sätt.Syftet med denna studie är att undersöka om det går att påvisa faktorer till varför det finns skillnader i hur lärare i idrott och hälsa genomför bedömningar av sina elever. Det har genomförts många studier som säger att detta arbete varierar från en lärare till en annan, men mindre om varför det är så. Den här studien baseras i huvudsak på hypotesen att lärare som har en längre erfarenhet från föregående läroplan (Lpo94) i större utsträckning baserar sina bedömningar på faktorer som inte kan kopplas till de aktuella kunskapskraven.I studien har en enkät skickats ut till slumpvis utvalda högstadieskolor över hela Sverige. Enkäten har varit frivillig att delta i, och det är enbart undervisande lärare i ämnet idrott och hälsa (årskurs 7–9) som deltagit. Sammanlagt valde 122 personer att delta.Resultatet i den här studien tyder på att ålder och lärarens erfarenhet att ha arbetat med den äldre läroplanen (Lpo94) under en längre tid kan vara påverkande faktorer till den skilda bedömning som sker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Fysisk aktivitet - Psykisk hälsa: En enkätundersökning om hur högstadieelever upplever att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att få en bild av högstadieelevers uppfattning om hur fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa samt idrottsundervisningens påverkan på psykisk hälsa.

  Det var en kvantitativ undersökning med enkäter, där 124 högstadieelever från två mellansvenska skolor besvarade enkäten.

  Resultatet visade att 85.5% av eleverna upplevde att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa positivt när det gäller att känna sig avslappnad, humöret, självuppfattning och bättre livskvalitet. 71. 5 % av eleverna ansåg att de i idrottsundervisningen fick de lära sig om hur fysisk aktivitet har betydelse för hälsan hela livet.

  Däremot upplevde flertalet av eleverna att det som händer i omklädningsrummet och i samband med duschen samt kamraternas påverkan i samband med idrottsundervisningen var stressande faktorer.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Andersson, Frida
  Karlstads universitet.
  Idrottsprofilerad gymnasieutbildning: En studie om samarbetet mellan gymnasieskolan och ishockeyn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Mål och motivation hos elitjuniorer i höjdhopp: En kvalitativ studie om hur elitjuniorer i höjdhopp arbetar med målsättningar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur svenska elitjuniorer i höjdhopp arbetar med

  målsättningar utifrån dagens forskning. De flesta sätter upp målsättningar men få

  förstår hur de på bästa sätt kan använda sig av dessa. Målsättningar kan hjälpa

  individen till en högre motivation som i sin tur främjar en högre intensitet under en

  längre tidsperiod i den relativt tuffa träningen som en elitidrottare åtar sig. Dock finns

  också risken att målsättningar verkar hämmande på prestationen om de används

  felaktigt. Vilket betyder att det antagligen krävs en god kunskap och erfarenhet för att

  lyckas. 10 höjdhoppare intervjuades som under 2009 tävlade i juniorklasser och

  utgjorde landets främsta. Resultaten visar att det fanns väl utarbetade tankar hos de

  flesta kring deras målsättningar vilka också var en grundläggande anledning till varför

  de idrottade. Dock fanns indikationer på att dessa målsättningar inte utnyttjades

  optimalt för den aktives prestationer. En del i detta var en bristande kommunikation

  mellan tränare och aktiv under målsättningsprocessen. En diskussion fördes utifrån

  detta hur målsättningar kan användas optimalt för höjdhoppare. Dessutom påträffades

  en åsikt att specifika höjdmål är negativa vilket ledde till en diskussion kring

  målfokus vid olika tillfällen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT
 • 11.
  Andersson, Jonathan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Om eleverna och ämnena gynnas - ämnesintegrera: Lärares perspektiv på ämnesintegrering mellan idrott och hälsa och samhällskunskap2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Josefine
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Rörelsens betydelse i förskolan: - en undersökning i en svart kåkstad2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte med den här rapporten är att studera om rörelseaktiviteter används i pedagogiskt avseende i verksamheten i en sydafrikansk förskola. Hur, var och när rörelseaktiviteter används i verksamheten och varför rörelseaktiviteter används.

  Jag har under tio dagar varit på en förskola i den svarta kåkstaden Lingelihle i Sydafrika och följt deras arbete. I min litteraturgenomgång behandlas följande teman: Vad är rörelse? samt vad har rörelse för betydelse för barnet? De metoder som jag har valt att använda mig av under min arbetsgång har varit kvalitativa intervjuer samt observationer. Det resultat som har framkommit genom såväl intervjuer som observationer visar att rörelseaktiviteter används i förskolverksamheten. Pedagogerna och rektor, som jag intervjuat på förskolan, framhåller att barnet genom rörelse och lek utvecklas inom olika områden, som bland annat inom de sociala och motoriska.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Andersson, Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Faktorer som kan påverka friluftsundervisningen: - en kvalitativ studie om idrottslärares uppfattningar om friluftsliv och friluftsundervisning2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie undersöks idrottslärares friluftsundervisning, på skolor i nordvästra Götalandsregionen. Studiens centrala frågeställningar är att undersöka vilka; attityder och erfarenheter, ramar, samt didaktiska tillvägagångsätt, som råder i friluftsundervisningen, och syftet är att undersöka friluftsundervisningens samband med dessa. I studien framkommer det bland annat att:

  • Lärarna har liknande attityder och erfarenheter till friluftsliv, samt att deras syn verkar ha präglats av erfarenheter i senare åldrar.

  • Lärarna är förhållandevis nöjda med de konstitutionella-, organisatoriska- och fysiska ramar som finns, men uppfattar samtidigt att dessa ramar är faktorer som påverkar friluftsundervisningen i hög grad.

  • Lärarna försöker prioritera ämnesområdet friluftsliv i högre grad än tidigare, men de har lite olika didaktiska tillvägagångssätt.

  För att ta reda på detta används kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som metod, där fem olika lärare på fem olika skolor, i nordvästra Götaland, har intervjuats. Studien förankras i tre teoretiska utgångspunkter; habitusteori, ramfaktorsteori och didaktik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Faktorer som kan påverka friluftsundervisningen
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Rebecca
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Resonemang omkring motivation: En undersökning av elitsatsande gymnasieelevers motivationsfaktorer i fotboll vid en NIU skola i Sverige.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract: 

  Elite soccer in combination with education is a unique and demanding task. The path towards a glory career in sports takes hard mental and physical training. The objectives in this study are 6 elite focused high school students studying high school education programs in combination with football profile. They are 3 of each gender. The purpose of the study was to find out more about their perspective of motivation and what makes them keep going towards a career in football in beside their education.

  The study is of empiric hermeneutic survey used qualitative method and interviewing to collect data. The results have shown several patterns and similarities, also differences. They all see motivation as a mental force. They appreciate the social factors from parents through support and commitment in their football. Several of them found their interests in football through their parent’s interest in football. They are motivated by development and promotion in divisions. They are all experiencing a need of having fun towards their elite focused career. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration: En enkätstudie om elitsatsande idrottares mentala förmågor2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte. Psykisk ohälsa verkar vara ett alltmer vanligare fenomen bland elitidrottare. 30 procent av Sveriges elitidrottare har någon gång under sina karriärer upplevt psykisk ohälsa menar Åkesdotter och Kenttä (2015). Därför har jag avsett med denna undersökning att analysera elitsatsande idrottares mentala förmågor.Metod. Studien baserades på en kvantitativ undersökningsmetod där 54 elitsatsande idrottare deltog i studien. Studien undersökte fyra dimensioner av mentala förmågor som operationaliserades ner till underdimensioner med hjälp av Hassméns, Kenttäs och Gustafssons (2009) tolkningar av de olika dimensionerna. Avslutningsvis analyserades datan med hjälp av beskrivande analyser och korrelationsanalyser.Resultat. Undersökningens resultat indikerade höga medelvärden för respondenternas självuppskattade förmåga inom de olika mentala förmågorna. Korrelationsanalyserna kunde främst visa på starka signifikanta samband mellan koncentrationsförmågan och självförtroende-förmågan samt självförtroende-förmågan och spänningsregleringsförmågan.Diskussion. Idrottarna verkade ha goda mentala förmågor, men med möjligheter till förbättring. Utifrån resultaten kan man tolka att självförtroende, koncentrationsförmåga och spänningsreglering är tre betydelsefulla förmågor för att utveckla prestation samt för att behålla ett gott välmående.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson Wernlund, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  "Men tänk om folk tittar om man gör korrekt åh så": En kvalitativ studie om unga vuxnas uppleverlser om deras träningsmiljö kopplat till gymmiljön2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andrae, Linus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Alla har rätt till rörelse: En intervjustudie om lagidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla ska ha rätt rörelse och att få vara delaktig i en lagidrott. Inom lagidrotten lär sig individer att ta ansvar, samarbeta och flera andra sociala färdigheter som sedan kan komma till nytta i det vardagliga livet. Idrotten har alltid betytt mycket och den glädjen som lagidrott ger ska delas med andra.  

  Syftet var att undersöka betydelsen av lagidrott för att kunna utveckla social kompetens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Undersökningen är baserad på en kvalitativ forskningsmetod. Det genomfördes totalt sex semistrukturerade intervjuer, fyra personer som arbetar med målgruppen samt två parafotbollspelare. 

  Resultatet visade att personer med intellektuell funktionsnedsättning och de som arbetar med målgruppen upplever att de har utvecklat social kompetens efter att de började med lagidrott. För att vara ledare inom parafotbollen visade resultatet att det är viktigt att tänka på att vara tydlig och pedagogisk i sitt sätt att coacha personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

  I diskussionen kopplas resultatet ihop med teori och tidigare forskning. Studien visar likt tidigare forskning att målgruppen kan utveckla flera nödvändiga sociala kompetenser inom lagidrotten för att klara av vardagen lättare. Tillsammans kan kunskapen spridas vidare att lagidrott utvecklar social kompetens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Alla har rätt till rörelse
 • 18.
  Arvidsson, Johan
  Karlstads universitet.
  Hälsa och livsstil- Vad är det?: En kvalitativ studie av verksamma idrottslärares tolkningar av hälsa och livsstil2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19. Augustsson, C.
  et al.
  Patriksson, G.
  Stråhlman, O.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Vilka får de bästa tiderna? En analys av fördelningen av träningstider inom föreningsidrotten2008Ingår i: I G. Patriksson (Red.), SVEBI:s årsbok, 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Augustsson, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Har det blivit "vardag" att inte röra på sig?2009Ingår i: Värmlänningarnas liv & hälsa 2008, Karlstad: Karlstad University Press , 2009, s. 119-125Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Gustafsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Andersson, J
  Användning av målsättning hos elitjuniorer i höjdhopp2010Ingår i: SVEBI:s årsbok / [ed] Patriksson, G, SVEBI , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 22.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Patriksson, G.
  Stråhlman, O.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Analys av träningstider inom föreningsidrotten- en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv2008Rapport (Refereegranskat)
 • 23.
  Augustsson, Christian
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Patriksson, Göran
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Stråhlman, Owe
  Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.
  Wagnsson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Tillgänglighet och nyttjande av träningstider i idrottsanläggningar2010Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 19, nr 1, s. 58-61Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Axelsson, Inger
  Karlstads universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Smarta rörelser: En observation av motorisk utveckling2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Genom massmedia kommer ständigt nya rapporter om hur fel dagens unga lever. Att det är mycket stillasittande, ohälsosam kost, och att barnen inte leker eller rör på sig naturligt. Det pågår mycket forskning om detta, hur barnen påverkas motoriskt sett, och då även inlärningsmässigt. Jag har tittat närmare på motoriken. Till grund för detta arbete, hur den motoriska utvecklingen bland 10- åringar är, ligger ett rörelseprojekt, kallat SMARTIS. Det är en skolsatsning från Handslaget, via riksidrottsförbundet som ska pågå under tre år för att få in mer rörelse i skolan. I projektets början gjordes en videoinspelning där 43 elever filmades i tolv olika rörelsemoment. Filmen har jag tillsamans med anställda inom projektet tagit del av och analyserat. Syftet med observationen var att se om det fanns några motoriska brister hos eleverna, och utforska vad man kan göra för förebyggande åtgärder. Av de observerade mellanstadiebarnen visade det sig att motoriken var förhållandevis god.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Axelsson, Jennifer
  Karlstads universitet.
  Mental träning inom ishockey: En kvalitativ utvärdering av en intervention för utveckling av mental tuffhet hos elitishockeyspelare2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ishockeyspelare ställs inför varierande krav kopplade till fysiska, tekniska, taktiska och psykologiska förmågor. Detta till trots verkar prestationsfrämjande träning endast relatera till och lägga vikt vid utveckling de tre förstnämnda. Mot bakgrund av denna upplevelse genomfördes en intervention hos ishockeyspelare på elitnivå i form av mental träning med ett digitalt träningsprogram för utveckling av mental tuffhet.

  Syftet med detta arbete är att utifrån spelarnas upplevelser från och erfarenheter av deltagande utvärdera interventionen. Frågeställningarna behandlar tidigare erfarenheter av och inställning till mental träning och mentala förmågors inverkan på idrottslig prestation, upplevelser av implementeringen och genomförandet av programmet och effekter från deltagandet.

  Semistrukturerade intervjuer utformades och analyserades tematiskt utifrån ett teoretiskt ramverk i form av en teori- och förklaringsinriktad utvärderingsmodell. Huvudresultaten visade att spelarna hade varierande erfarenheter av mental träning men en gemensam bild av mentala förmågors stora inverkan på prestation, att programmet var användarvänligt och att deltagande i interventionen resulterat i en ökad kunskap, medvetenhet och reflektion kring tankar, känslor och beteende.

  En slutsats som kan dras av denna utvärdering är att den mentala träningen varken haft eller har en naturlig roll inom ishockeyn trots att goda mentala förmågor anses ha indirekt och direkt inverkan på idrottslig prestation. Träningsprogrammet ansågs användarvänligt och den mentala träningen bör med fördel planeras men genomföras i egen takt. Träning med programmet gav en ökad kunskap, medvetenhet och reflektion kring tankar, känslor och beteende och förstärkte även spelarnas syn på vikten av mental träning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Back, Jenny
  et al.
  Halmstad Univ, Ctr Res Welf Hlth & Sport, Halmstad, Sweden..
  Josefsson, Torbjorn
  Halmstad Univ, Ctr Res Welf Hlth & Sport, Halmstad, Sweden..
  Ivarsson, Andreas
  Halmstad Univ, Ctr Res Welf Hlth & Sport, Halmstad, Sweden..
  Gustafsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Psychological risk factors for exercise dependence2021Ingår i: International Journal of Sport and Exercise Psychology, ISSN 1612-197X, E-ISSN 1557-251X, Vol. 19, nr 4, s. 461-472Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The main aim of this study was to investigate if exercisers' personality characteristics were associated with exercise dependence. Specifically, the purpose was to examine if anxiety, obsessive passion, and physical appearance orientation were associated to an increased risk for exercise dependence. Participants were 330 exercisers from exercise groups, sport clubs and university sport science classes in the southwest of Sweden. Data were analysed using CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) analysis. The CHAID analysis indicated that anxiety was the main predictor of exercise dependence. More specifically, 12.7% more exercisers who experienced high levels of anxiety symptoms (i.e. scores above 6), were, in comparison to the exercises experiencing low levels of anxiety, classified as ?at risk for exercise dependence?. For exercisers that reported low levels of anxiety symptoms (i.e. scores below 7), obsessive passion for exercise was a positive statistically significant predictor (absolute risk difference?=?8.6%). Overall, the results highlight anxiety as a main risk factor behind exercise dependence. Also, the risk of exercise dependence may increase either from obsessive passion or as a coping strategy for anxiety. Furthermore, results may illustrate two types of exercise dependence; ?primary? exercise dependence driven mainly by an obsessive passion for exercise and ?secondary? exercise dependence where exercise function as a strategy to cope with anxiety.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Back, Jenny
  et al.
  Halmstad University.
  Stenling, Andreas
  Umeå University; University of Agder, Norway.
  Solstad, Bard Erlend
  University of Agder, Norway; Norwegian Research Centre for Children and Youth Sports, Norway.
  Svedberg, Petra
  Halmstad University.
  Johnson, Urban
  Halmstad University.
  Ntoumanis, Nikos
  University of Southern Denmark, Denmark; Halmstad University.
  Gustafsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Ivarsson, Andreas
  Halmstad University; University of Agder, Norway.
  Psychosocial Predictors of Drop-Out from Organised Sport: A Prospective Study in Adolescent Soccer2022Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 19, nr 24, artikel-id 16585Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years an increased drop-out rate in adolescents' soccer participation has been observed. Given the potentially adverse consequences of drop-out from soccer, more information about risk factors for drop-out is warranted. In the current study, Classification and Regression Tree (CRT) analysis was used to investigate demographic and motivational factors associated with an increased risk of drop-out from adolescent soccer. The results of this study indicate that older age, experiencing less autonomy support from the coach, less intrinsic motivation, being female, and lower socioeconomic status are factors associated with an increased risk of drop-out. An interpretation of the results of this study is that coaches play a central part in creating a sports context that facilitates motivation and continued soccer participation. Based on the findings of the current study we propose that soccer clubs implement theoretically informed coach education programs to help coaches adopt autonomy-supportive coaching strategies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bartura, Khelifa
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Abrahamsen, Frank Eirik
  Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Gustafsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Hatzigeorgiadis, Antonis
  University of Thessaly, Greece.
  Gorgulu, Recep
  Bursa Uludag University, Turkey.
  Ironic processes of concentration and suppression under pressure: A study on rifle shooting in Norwegian elite biathletes2024Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 34, nr 5, artikel-id e14647Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In rifle shooting, suppressing unwanted thoughts can backfire in one's performance, causing athletes to behave contrary to their desired intention and further deteriorate their performance.PurposeThis study examined how priming attentional and negative cues affected participants' shooting performances toward ironic error targets under cognitive load conditions in Stroop task across two experiments.MethodsSemi-elite biathletes (Experiment 1, n = 10; Experiment 2, n = 9) participated in the study. The study used a within-subject quasi-experimental design, particularly a one-way repeated measures multivariate analysis of variance and a 2 x 2 fully repeated measures analysis of variance, to determine the participants' hit rates and shooting response times (RTs). In both experiments, the participants completed the reverse-Stroop-based target shooting performance under low- and high-cognitive load conditions while receiving frequent priming attentional and negative cues.ResultsThe findings from Experiment 1 suggest that regulating repetitive priming attentional thoughts is efficacious in mitigating the likelihood of ironic performance errors and interference effects. The results of Experiment 2 show that repetitive priming negative cues resulted in negligible ironic error hit rates and slower RTs in target hits under high-cognitive load conditions. The Bayesian analyses provided evidence supporting the null hypotheses.ConclusionTrying to control repetitive priming attentional and negative thoughts reduces ironic performance errors to a similar degree under cognitive load conditions among biathletes, regardless of interference effects. Further research is needed to determine the effectiveness of suppressing task-relevant negative instructions in reducing the likelihood of ironic performance errors under pressure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bartura, Khelifa
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Gorgulu, Recep
  Bursa Uludag University, Turkey.
  Abrahamsen, Frank
  Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Gustafsson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013). Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  A systematic review of ironic effects of motor task performance under pressure: The past 25 years2023Ingår i: International Review of Sport and Exercise Psychology, ISSN 1750-984X, E-ISSN 1750-9858Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wegner's theory of ironic processes of mental control emphasizes how the implementation of cognitive load-induced avoidant instructions can cause inefficient motor cognition in sports, thereby inducing so-called ironic effects where an individual-ironically-does precisely what s(he) intended not to do. This systematic review synthesizes relevant existing research and evaluates the effectiveness of experimental manipulations and cognitive load measurements for investigating ironic effects on motor task performance under pressure conditions. This review identified twenty-four empirical studies published before January 2022, including studies with experimental (21%) and quasi-experimental (79%) within- and between-subject designs. The most common reported pressure (i.e., cognitive load) manipulations fell into two categories: anxiety (77%) and dual-task (33%) techniques. The review also identified positive action-oriented instructional interventions to reduce ironic errors. Although most reported findings supported Wegner's assumptions about ironic performance effects, the review also identified inconclusive evidence (8%), which indicates a need for more research with a greater focus on: robust experimental design; the inclusion of competitive stressors; expert athletes; elite athletes; and intervention-based studies. These additions will clarify the mechanisms of ironic effects and assist in the development of interventional programs to diminish the likelihood of ironic effects in sports performance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bellander, Sebastian
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  ”Varför är du alltid sist ut ur omklädningsrummet?”: En kvantitativ studie kring psykisk välbefinnande och tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven inom ungdomsfotbollen2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället och ökar även inom idrotten. Fler och fler fotbollsspelare på elitnivå har öppnat upp sig kring sitt psykiska välbefinnande och sin psykiska ohälsa. Det leder till frågor om hur det ser ut inom ungdomsfotbollen? Enligt forskning ökar den även där. Stämmer det? Hur ser det psykiska välbefinnandet ut inom ungdomsfotbollen över lag? Med erfarenheter från en aktiv fotbollskarriär finns ett intresse för mer kunskap kring psykiskt välbefinnande inom ungdomsfotbollen och indikationer på psykisk ohälsa.

  Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka det psykiska välbefinnandet och i hur stor grad det finns indikationer på att psykisk ohälsa kan förekomma bland ungdomsfotbollsspelare mellan 13 - 17 år från ett flertal regioner i södra Sverige. Delsyftet är att med hjälp av Basic psychological needs theory, undersöka sambandet mellan upplevd tillfredställelse av de psykologiska behov och upplevt psykiskt välbefinnande bland ungdomsfotbollsspelarna.

  Metod: Uppsatsen har haft en kvantitativ utgångspunkt som tagit del av insamlad data från ett pågående forskningsprojekt. Projektet använde sig av en tvärsnittsdesign i form av enkäter för datainsamling och en sekundäranalys genomfördes på all data.  I studien deltog 353 fotbollsspelande ungdomar mellan 13–17 år.

  Resultat: Studiens resultat visade att det psykiska välbefinnandet bland ungdomsfotbollsspelare är bra, där stora delar av deltagarna upplevde ett bra psykiskt välbefinnande och endast en mindre del upplevde ett sämre psykiskt välbefinnande vilket tyder på att en liten grad av fotbollsspelarna kan ha indikationer på psykisk ohälsa. Resultatet visade även på ett positivt samband mellan tillfredställande av psykologiska behov och psykiskt välbefinnande.

  Diskussion: Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning och Basic Psychological Needs Theory. Det psykiska välbefinnandet inom ungdomsfotbollen är i hög grad bra. Dock behövs fler studier inom området för psykisk ohälsa för att bidra till en djupare förståelse för begreppet och vad som kan räknas som psykisk ohälsa. En kvalitativ undersökning skulle kunna bidra till detta genom insamlandet av mer personliga tolkningar av ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  ”Varför är du alltid sist ut ur omklädningsrummet?”
 • 31.
  Bengtsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Idrottande ungdomars attityd till doping: - En studie bland idrottsgymnasister i Karlstad och Torsby2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Sports research in the field of social science has shown that regular physical activity leads to wellbeing and positively affects the quality of life. A natural part of being an athlete is learning the functions of the human body, and what’s harmful and destructive, such as drugs (RF 1995). Doping is a constant problem in professional sport. Doping and manipulation of medical preparations in order to maximise performance is one of modern sport’s major problems, according to Blom and Lindroth (1995).

  I thought it would be interesting to see what the next generation of athletes thinks of doping. The purpose of this survey is to investigate the views on doping among adolescent athletes in ages 15-19. What do they think of it? Are they for or against it? Do they believe that doping is commonly used in elite competition? Would they consider using these substances themselves, if they were legalised?

  The selection of participants is 130 adolescents in ages 15-19. (83 boys, 47 girls.) All respondents are students at upper secondary sports schools, competing in the following events: Alpine sports, soccer, track and field, ice hockey, biathlon, and cross-country skiing.

  The foundation “Ren Idrott” has conducted a survey showing that as many as 86,3 percent of the respondents in ages 15-21 believe that doping is commonly or very commonly used in elite sports (RF 2005). The notion that using enhancements is necessary to become world champion did not have much support in this survey. Only 4 % stated that they would use preparations if it guaranteed them the world champion title. A whole 73% believed it would be easy to obtain preparations if one wanted to. Their primary reason to refuse preparationwas the risk of physical injury. A majority of the respondents felt that it is everyone’s individual choice whether to use them.All respondents considered doping in sports unacceptable. 11% of the respondents would however consider using preparations if they were legalised.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Bengtsson, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Är Karlstads kommuns utomhusgym jämställda?: En intervju- och observationsstudie som undersöker av vem och hur Karlstads kommuns utomhusgym används2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa, och svenskarnas hälsa blir allt sämre. Karlstads kommuns mål är att alla kommuninvånare ska ha rätt till en god hälsa på lika villkor, och ger därför stöd till spontanidrotten. Kommunen har även som mål att vara en av landets mest jämställda kommuner. Studiens syfte var att undersöka hur utomhusgym i Karlstads kommun används och vem som använder dem. Studien utgick främst ifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Huvudfrågan som besvarades var om pengarna används rätt i Karlstads kommun gällande stöd till en jämställd spontanidrott. Metoderna för att undersöka detta var kvalitativa intervjuer där sex respondenter deltog samt via kvantitativa observationer där 147 personer observerades.

  Huvudresultaten i studien visade att Karlstads kommuns stöd till spontanidrott används rätt ur ett jämställdhetsperspektiv, då fördelningen av användarna var jämn med 47% kvinnor och 53% män på de observrade utomhusgymmen. Män fokuserade mer på att nyttja redskap där överkroppen tränades. Respondenterna önskade att kunna justera vikt och passform på redskapen. Kvinnor upplevde i större utsträckning hinder för att inte komma till utomhusgymmen, som kan kopplas till otrygghet. Vidare bör större studier göras för att få ett större underlag för hur fördelningen ser ut, samt för att djupare kunna undersöka manliga och kvinnliga preferenser av redskapen och hur hinder kopplade till otrygghet kan minska.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Benke, Robert
  Karlstads universitet.
  Sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa?2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  In the beginning of my clinical education I got the chance to spend time in the school and act as a teacher in physical education. That made me learn a lot of different teaching methods sincerely because earlier years I’ve acted pupil.For me it’s important to pay attention on experiences and opinions on how teachers and pupils are reacting to different teaching methods so I later on can teach pupils on a effective way as a future physical teacher.

  The purpose with my investigation is to investigate physical educated teachers in Varmland and two pupils in the ninth grade to take part from their experiences and opinions related to integrated groups respective mixed groups.I’ve investigated this through interviews with teachers in physical education as well as pupils to obtain detailed and depth to the answers that were given related to my purpose.

  The result from my investigations meant that teachers in physical education as well as pupils have different opinions about different theoretical concepts.One of the schools are using integrated groups because it’s traditional whilst the other school is using mixed groups because it’s important for the future so they can be interacting with different genders.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Berglund, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Finns det ett samband mellan personlighet och idrott?: En kvantitativ studie om kopplingen mellan personlighet och idrott.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla har en personlighet men forskare är fortfarande oense om vad personlighet egentligen är. Det de är ense om är att det är personligt och att alla är olika. Intresset för personlighet och personlighetsdrag har ökat de senaste åren men inom idrotten finns det knappt någon forskning om hur personlighet och idrotthör ihop. Syftet med denna studie är att ta upp ifall det finns ett samband mellan personlighet och idrott, hur personligheten skiljer sig mellan lagidrottare och individuella idrottare, om personligheten harpåverkat valet av idrott samt ifall idrotten påverkar personligheten.

  Detta är en kvantitativ studie som med hjälp utav ett personlighetstest och en enkät ska ta reda på syftet och frågeställningarna. Personlighetstestet ligger till grund för att få fram fem olika personlighetsaspekter och enkäten ska behandla deras egen syn på hur personligheten påverkat idrottenoch hur idrotten påverkat personligheten. Resultatet analyserades och kodades i programmet SPSS samt med teorin femfaktormodellen.

  Resultatet visade att det inte skilde sig så mycket mellan lagidrottarna och de individuella idrottarna. Det som stack ut var att lagidrottarna hade ett högre resultat på energi, som är en personlighetsaspekt om hur vi ser världen och tar in information. 84 % av lagidrottarna var realistiska, som är ett personlighetsdrag som tillhör personlighetsaspekten energi och betyder att de fokuserar på vad som har hänt och vad som händer nu. Det var även viktigare för lagidrottarna att kompisar höll på med samma idrott än det var för de individuella idrottarna.

  Slutsatsen för denna studie är att huruvida det finns ett samband mellan personlighet och idrott eller om personligheten spelar roll i valet utav idrott är från person till person. Det går inte att fastslå att personligheten påverkar eller ej. Det går heller inte slå fast en större skillnad mellan lagidrottare och individuella idrottare utan det är helt personligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Berglund, Rebecka
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Universitetsstudenters kostvanor: En tvärsnittsstudie om en grupp universitetstudenters upplevda kostvanor och kunskap i ämnet samt hur de upplever hälsotrenden.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Berntsson, Annika
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Moberg, Inger
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Anhörigas upplevelser i samband med närståendes insjuknande i utmattningssyndrom2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Bertilsson, David
  Karlstads universitet.
  Elevers kroppsliga förutsättningar vid mål och bedömning inom idrott och hälsa: En kvalitativ studie om lärarens perspektiv på mål och bedömning2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to make teachers' perspective visible on the concept of physical ability in the subject PE, especially linked to assessment. Fair assessment and teachers' interpretation of the governing documents are central in my study, they have highlighted how everyone's individual opinion affects their grading, etc. A theoretical starting point is Liu and Chen's (2021) study where they describe what Physical literacy is and why it could be developed into an asset for the Swedish system as well.Several other studies point to how the teachers find it difficult to interpret the concepts and that teaching that takes place at the same school between physical education teachers looks different, that the teachers do not assess in the same way and that the assessment is not fair for the students. The results from my qualitative study showed that all teachers have different views when it comes to defining concepts such as physical ability, but that they all have similar connections between them. Also, how some of the teachers highlight how the curriculum is too open to interpretation and that it affects the fair assessment. Furthermore, the results strengthened how the teachers are affected by their professional time, that the experience creates a sense of security and sometimes safety when grading. The result shows that too high demands are placed on the teachers and that they need more direct directives and clearer explanations of concepts to strive for a fairer assessment, with which you can analyze my result with.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Bihl, Peter
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Wegener, Carl
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013).
  Faktorer som påverkar motivationen till fysisk träning på arbetstid: En intervjustudie av civilanställda i svenska Försvarsmakten2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion

  Försvarsmakten (FM) genomför en revidering av hur fysisk träning (FT) ska bedrivas inom myndigheten. I revideringen är FM avsikt att de civilanställda arbetstagarna (CVAT) ska få som krav att bedriva FT i samma omfattning som den militära. Dock är kunskapsläget över vad som motiverar, respektive inte motiverar, den civila personalen till FT relativt outforskat. 

  Syfte

  Studiens syfte har varit att undersöka hur anställdas upplevelse av fysisk träning påverkar motivationen till att bedriva fysisk träning under arbetstid. 

  Metod

  Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie baserad på semistrukturerad intervjumetod. Fem individer intervjuades och data från intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med abduktiv ansats.

  Resultat

  Från analysen framkom ett antal motivationsfaktorer och barriärer kopplat till att bedriva FT på arbetstid. De mest framträdande motivationsfaktorerna var att FT skulle vara rolig och att FTskulle förbättra individens hälsa. Vidare framkom att krav som inte är kopplade till en för individen tydlig målbild inte bidrar till en ökad motivation till FT. De största barriärerna till att utöva FT var tidsbrist och att FT inte värderades lika högt som andra arbetsuppgifter.

  Diskussion/slutsats

  FM:s vilja att implementera FT på arbetstid som ett krav för CVAT kommer troligen inte leda till att fler inom FM genomför FT. För att på längre sikt motivera CVAT till FT så behöver FMförstår de underliggande motiven till varför en individ bedriver FT. Det finns troligtvis inte en generell formel för att motivera individer till att bedriva FT. Därför bör de riktlinjer FM eller andra organisationer tar fram vara tillräckligt flexibla i sin utformning för att de ska kunna anpassas till individens rådande motivationsbehov och följas upp kontinuerligt.Inom FM förefaller det finnas en kultur där arbetsuppgiften FT inte likställs med övriga arbetsuppgifter vilket leder till att det är det första som prioriteras bort. FM bör utreda omkulturen existerar i hela myndigheten och i så fall arbeta fram en strategi för att motverka den. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Björkdahl, Hanna
  Karlstads universitet.
  Mest för uppvärmning!: En kvantitativ studie om gymmedlemmars syn på konditionsmaskiner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konditionsmaskiner används i relativt stor utsträckning på gym och det varierar mellan människor. Idag tränas mer kondition på gym, men frågan är i vilken utsträckning på maskiner? Studiens syfte är att studera vilken syn gymmedlemmar har på konditionsmaskiner och vilka motiv som finns till att använda dessa. Studien tar ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket utgår från det samarbete och samspel som finns mellan människor och som är avgörande för allt lärande. Detta perspektiv grundar sig i Säljö (2000) och är den teori som arbetet utgår från, med fokus på utbildning och även till viss del tidigare idrotter; med en koppling till val och smak av motivation som kan påverka träningen. En kvantitativ enkätundersökning ligger till grund för arbetet, där 125 medlemmar har besvarat enkäten med ett visst bortfall, med hänsyn till tre gym i en mellanstor stad i västra Sverige.

  Resultatet visar att konditionsmaskiner brukar användas, mest i syfte för att värma upp på och/eller för att variera sin träning mellan kondition- och styrketräning. Majoriteten av medlemmarna har en god relation till konditionsmaskiner, med en god vetskap om vilka de är och där löpband är den maskin som används mest. Anledningen till varför de inte används i väldigt hög utsträckning är för att många finner det roligare att träna kondition ute och att motiven till träning är för både fysiskt utseende, som att gå ned i vikt eller bli mer stark, samt ett bra välbefinnande som att må bra. Diskussionen visar att tidigare erfarenheter påverkar de val man gör på gym och att konditionsmaskiner används för olika syften för att medlemmar ska kunna värma upp och variera sin träning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mest för uppvärmning!
 • 40.
  Björkdahl, Hanna
  et al.
  Karlstads universitet.
  Jonsson, Malin
  Karlstads universitet.
  Motivationsfaktorer för motionärer: En kvantitativ studie gällande om yngre och äldre motionärer motionerar av samma motivationsfaktorer på träningslokaler2016Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motivation har en betydande roll när det kommer till att människor väljer att motionera. Syftet med studien var att se om yngre motionärer mellan 18 och 30 år samt äldre motionärer på 65 år och uppåt motionerar på träningslokaler för samma motivationsfaktorer, samt att se vilken av de fem motivationsfaktorerna (fysiskt, psykiskt, socialt, må bra och yttre faktorer) som är viktigast och även om det finns några könsskillnader. Genom en kvantitativ enkätundersökning har 40 respondenter från två olika träningslokaler i Karlstad, Friskis och svettis samt Livskraft deltagit och resultatet har visat att det inte finns några större skillnader mellan varken åldersgrupperna eller könen i urvalsgruppen. Utöver detta visade resultatet att ”må bra” faktorn var den viktigaste motivationen, tätt följt av den ”psykiska” som bland annat innefattar att klara av stress, bli glad och få bättre självförtroende; samt den ”fysiska” som innebär att man vill förbättra sitt utseende, komma i form och även vill att kroppen ska må bra. Det visar på att hälsa är viktigt för respondenterna, i form av att ”fysiskt” och ”psykiskt” har värderats högt. Resultatet visade även att det inte fanns något samband mellan kön och ålder i förhållande till motivationsfaktorerna samt att ”yttre faktorer” inte är lika relevant för respondenterna som de övriga motivationsfaktorerna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Motivationsfaktorer för motionärer
 • 41.
  Björklund, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för hälsovetenskaper.
  Motivation, reglering och beteende ur ett självbestämmandeperspektiv: En kvalitativ studie av ideella ledare i idrottsföreningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Ideella ledare är en stor del av idrotten i Sverige och dessa ledare är i sin tur väldigt viktiga för idrottsrörelsen då de kan anses vara de största bidragsgivarna idrottsrörelsen har. Ett ideellt engagemang är något man gör på sin fritid och är således oavlönat. Undersökningen riktar sig mot mindre föreningar och i synnerhet cykelföreningar. I mindre föreningar tenderar det ofta att vara samma personer som är aktivitets- och organisationsledare vilket skiljer sig ifrån större föreningar där man ofta är det ena eller det andra.

  Syftet med studien är att undersöka ideella ledare i mindre cykelföreningar. Detta för att förstå hur man ska behålla dessa ledare med en god motivation då de även ofta sitter på flera poster när det gäller mindre föreningar. För att svara på syftet och frågeställningarna så har jag använt mig av motivationsteorin Self-Determination Theory.

  Detta är en kvalitativ undersökning som omfattar sex respondentintervjuer inom mindre cykelföreningar. Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer och därefter gjort en kvalitativ innehållsanalys för att tolka data.

  Huvudresultatet visar på att ideella ledare i föreningarna beskriver en inre motivation och att man tenderar att bemöta deltagarna med en öppenhet.

  I diskussionen visar jag studiens resultat med tidigare forskning och teorier. Resultaten visar även konkreta tips för att stärka den inre motivationen hos ideella ledare vilket kan vara till nytta för ideella föreningar och organisationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Björklund, Jakob
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Parmhed, Jesper
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Alkohol- och tobaksvanor inom fotboll: En jämförelse mellan alkohol- och tobaksvanor inom olika divisioner i herrfotboll2014Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur alkohol- och tobaksvanorna ser ut inom herrfotbollen och jämföra hur de skiljer sig mellan olika divisioner. Metoden vi använde oss av i studien var en kvantitativ enkätundersökning. Det var två lag som deltog i undersökningen, ett lag från division fem och ett lag från division två. Respondenterna (n=34) är födda mellan år 1977 och 1996. Resultaten visade väldigt intressant fakta som både bekräftar och dementerar vår hypotes om att spel i högre divisioner leder till mindre nyttjande av tobak och alkohol. Till exempel så framkom det att en större andel division två-spelare (21%) snusade regelbundet jämfört med division fem-spelarna (10%). Vi har även sett över hur alkoholvanorna ser ut både generellt och divisionerna emellan samt om och hur alkohol konsumeras under lagens säsongsavslutning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Alkohol- och tobaksvanor inom fotboll
 • 43.
  Björn, Adolfsson
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Sebastian, Syversen
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Motivationsfaktorer inom idrott: En jämförelse mellan personer som tränar på gym och lagidrott2014Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Bobäck, Viktor
  Karlstads universitet.
  Motivationens påverkan på elevers deltagande: En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att motivera elever till deltagande i undervisningen2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Bohlin Hogen, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Henner, Monika
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Utmattningssyndrom: En gränssättningsproblematik2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Stressrelaterad psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom, är en komplex problematik som varit mycket omdebatterad. Åtskilligt är publicerat i ämnet, men bara ett fåtal studier finns där personer med utmattningssyndrom själva fått möjligheten att beskriva orsakssambanden. Olika förklaringsmodeller och perspektiv beskrivs i litteraturen, men den rådande uppfattningen om varför människor drabbas utgår ofta från ett arbetsrelaterat perspektiv. Vi ville utforska om den rådande föreställning i ämnet stämmer överens med den uppfattning människor som drabbats av utmattningssyndrom har om orsakerna till symtomen. Vår ansats var även att undersöka om det kan finnas fler eller andra orsakssamband till utmattningsprocessen.

   

  Vårt syfte med studien är; dels undersöka hur individer med utmattningssyndrom upplever vilka orsaker som är av betydelse för utmattningsprocessen, dels försöka beskriva och analysera dessa utsagor i ett vidare perspektiv.

   

  Till studien valdes en kvalitativ metod och data samlades in med hjälp av intervjuer utifrån specifika forskarfrågor. Sju respondenter med utmattningssyndrom och närbesläktade stressrelaterade diagnoser deltog.

   

  Resultatet visar att utlösande faktorer kopplade till bland annat arbetet är en orsak i utmatt-ningsprocessen, Studiens resultat visar också att bakomliggande faktorer är om möjligt ännu viktigare och som presenteras i Bohlin-Hogen-Henner modellen. Bakomliggande orsaker menar vi kan vara påfrestande och belastande livshändelser i uppväxten, vilka kan bidra till oförmåga att tillgodose egna behov och en prestationsbaserad självkänsla. Genomgående mönster har visat sig vara problematik med gränssättningen, det vill säga, dysfunktionell gränssättning som är en konsekvens av de olika bakomliggande faktorerna och har en avgörande betydelse för utmattningsprocessen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utmattningssyndrom
 • 46.
  Boije, Josefine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Ingen förtjänar att bli kränkt: En kvantitativ studie om kränkande handlingar inom ämnet idrott och hälsa2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om hur kränkande handlingar utspelar sig inom ämnet idrott och hälsa, vil- ket berör alla som befinner sig på denna arena. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur ofta kränkande handlingar förekommer, vilka olika former som påträffas, vad de handlar om, och om dessa skiljer sig åt beroende på kön samt på vilka platser dessa handlingar främst förekommer inom ämnet idrott och hälsa. I Studien har personer i ålder 20-30 år undersökts om deras upplevelse kring hur kränkande handlingar utspelade sig på högstadiet. Det empiriska materialet består av 69 enkäter som besvarats av (34 pojkar, 35 flickor).

  Huvudslutsatserna i studien visar att kränkande handlingar är ett förekommande problem i idrotts- undervisningen men något som kan vara svåra att upptäcka. Det pågår ständigt ett socialt maktspel mellan elever som tar skepnad i olika kränkande former. En annan slutsats är att flickor och pojkar uttrycker sina kränkande handlingar på olika sätt, subtilt respektive synligt. Dock visar resultatet att den vanligaste formen kränkande handling tar sig uttryck är verbalt hos de båda könen. Vidare är idrottshallen en plats där det är svårt för läraren att ha uppsikt över alla situationer som händer. Plat- ser såsom omklädningsrum, vid pågående idrottsaktiviteter vid lagindelning, och vid köer till aktivi- ter skapas spelrum för att kränkningar kan ske.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Boqvist, Jesper
  Karlstads universitet.
  Äldre i rörelse: En undersökning av fysisk aktivitet och motivation bland äldre2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Brahce Axelsson, Michelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Kvinnor, Träning och Hälsa: Kvinnors upplevelser av träning utifrån menstruationscykelns faser kopplat till kvinnors hälsa.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Menstruationscykelns komplexitet ses som en begränsning vid inkludering av kvinnor i idrottsforskningen. Detta begränsar forskningen kring hur träning påverkar kvinnans menstruation och hälsa, samt kring hur kvinnor upplever att träna under de olika faserna i cykeln. Dessa är väsentliga delar att ta hänsyn till bland fysiskt aktiva kvinnor för att minska både kortvariga och långvariga hälsoproblem som långvarig högintensiv fysisk aktivitet kan leda till. Studien grundar sig i ett holistiskt hälsoperspektiv med stöd i KASAM. Studien undersöker kvinnors upplevelser av att träna under menstruationscykelns olika faser. Ett underliggande syfte är att utifrån ett hälsoperspektiv undersöka hälsoeffekter av träning och livsstil utifrån menstruationscykeln. 

   

  En kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer användes. Materialet analyserades med stöd av Kvale och Brinkman (2014) samt Hassmén och Hassmén (2008). Tre huvudkategorier identifierades under analysen; upplevelser, anpassning och menstruationsstörningar. Kategorierna redovisar kvinnornas upplevelser av att träna under de olika faserna i menstruationscykeln samt anpassning av träning och livsstil utefter menstruationscykeln. Därtill redovisas även de menstruationsstörningar som kvinnorna upplevt. 

   

  Slutsatsen är att kvinnor som är fysiskt aktiva upplever att menstruationscykeln påverkar deras träning på så sätt att de känner av både psykologiska och fysiologiska effekter av var i cykeln de befinner sig. Även menstruationscykeln kan påverkas av kvinnans träning i samband med för lite återhämtning och för lågt kaloriintag. Att periodisera träningen och kaloriintaget utifrån menstruationscykeln kan vara en möjlig lösning utifrån ett hälsoperspektiv samt för optimering av prestation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kvinnor Träning och Hälsa
 • 49.
  Brander, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Elevinflytande inom Idrott och hälsa: En studie om idrottslärares uppfattningar kring elevinflytande2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 50.
  Brandt, Mattias
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Hälsa i ämnet Idrott och hälsa: En kvalitativ studie om idrottslärares perspektiv på och arbetet med hälsa i ämnet Idrott och hälsa.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this qualitative study was to study high school PE teachers´ experience of health in high school and how they work with health in their physical education. This was examined by interviewing five high PE school teachers. The results show that all teachers were in the category humanistic approach. They saw health as more than only absence of sickness. The methods for using health in their physical education were divided into three different categories; physical health, improve the individual and theoretical health. In these categories, different specific methods to work with health, appeared, for example letting the students keeping a diet- and exercise journal, fitness exercises and talking about mental health.  The results of the research has increase the comprehension for teachers’ perspectives on health and which methods they are working with.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 523
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf