Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 61
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Asp, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Kvalitetsbristkostnader i monteringshallen: Vad beror de på, hur stora är de och vad går det att göra åt dem?2006Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Monteringshallen hos Metso Paper Karlstad är beroende av många utomstående funktioner och processer. De som jobbar med montering och utcheckning måste koordinera sina arbeten med tillverkningen, underleverantörer, inköp, konstruktion och skeppning.

  Alla är medvetna om att det finns problem i monteringshallen och att det måste det göras något för att komma till rätta med dem. Men vilka orsakerna är till problemen finns det olika uppfattningar om. En del upplever det också som att problemen återkommer gång på gång. Få försök har gjorts för att på metodiskt sätt få en gemensam syn på problematiken eller ta fram fakta som kan ligga till grund för beslut om förbättringsområden. Dessutom finns en attityd om att kvalitetsarbete mest tar tid. Problemen anses inte härröra från montaget utan de får helt enkelt finna sig att vara de som städar upp efter andra.

  Syftet med detta examensarbete har varit att svara på frågeställningar om problemens orsaker, dess kostnadsstorlekar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska kvalitetsbristkostnaderna i monteringshallen. Det övergripande målet har varit monteringshallens utveckling av kvalitetsarbetet. Rapporten är baserad på de anställdas erfarenheter som framkommit vid intervjuer. Teorin är vald med fokus på de olika delar som krävs för långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete.

  Intervjuerna visar att medvetenheten om sin egen del i problem och problemlösning är låg. De betraktar sig själva som om de inte har del i problemen. Detta är mindre bra eftersom det finns många beroenden till andra funktioner. Dessutom behandlas det många varianter av maskiner vilket än mer ökar behovet av väl fungerande processer. Därför är den nuvarande attityden och kvalitetstänkandet ett stort hinder mot nödvändigt förbättringsarbete. Orsakerna till omarbetningar lagras inte vilket försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt finna lösningar på problemen.

  Rapportens resultat är en genomgång av de nödvändiga byggstenar som krävs för att långsiktigt kunna bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Det rekommenderas att personer med chefsbefattning tar in de synpunkter som har påpekats och gör en prioritering av det som behöver åtgärdas. Nedanför listas förslag på åtgärder för ett förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen.

  1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor (förbättringssamordnare/ledare).

  2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och verktyg parallellt med förbättringsarbetet.

  3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett gemensamt språk

  4. Våga genomföra förändringar.

  5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S

  6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker

  7. Kartläggning och förbättring av processerna

 • 2.
  Avramovski, Aleksandar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Blockkedjan en revolutionerade teknik: Mikrotransaktioners möjliga användning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Transaktioner på nätet har ökat drastiskt och till följd av detta har en stor efterfrågan inommikrotransaktioner för företag och organisationer uppkommit. Forskning inom detta områdehar visat att mikrotransaktioner kan effektivisera allt i vardagen, så som hur informationöverförs och att den kan utnyttjas i marknaden för att skapa fler affärsmöjligheter. Dennauppsats undersöker mikrotransaktioners egenskaper, funktioner och diskuterar deraseventuella användning i nutida transaktionssystem. Undersökningen tar upp varför företag villha användning av transaktionssystemet och vilka möjligheter som kan uppstå med tekniken.För att finna en allmän förståelse om tekniken genomfördes litteraturgenomgång som bas ochen kvalitativ intervjuundersökning hos företag som överväger att använda tekniken ochföretag som utvecklar plattformar för tekniken. Med intervjuerna undersöktes om det varmöjligt att använda sig av mikrotransaktioner och hur dagens utveckling ser ut.Slutsatserna av undersökningen blev att mikrotransaktioner går att användas i små mängder,men tekniken behöver bli mer utvecklad för att företag och organisationer skall kunnaacceptera tekniken.

 • 3.
  Baudtler, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Laddning för trådlösa hörlurar: med användaren i fokus2016Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design vid Karlstad universitet. Arbetet är genomfört av Rasmus Baudtler, handledare för projektet var Lennart Wihk och examinator professor Leo De Vin.

  Projektet är utfört på uppdrag av Zoundindustries, Stockholm. Utvecklare av moderna ljudprodukter. Uppdraget har fokuserats mot att hitta en alternativ lösning för laddning till den trådlösa hörluren Plattan ADV Wireless från varumärket Urbanears. Det huvudsakliga målet var att utveckla en lösning utifrån designmetodik baserad på användarstudier och ingenjörsteknik med syfte i att förenkla laddningsscenariot för användaren och öka tillgängligheten för laddning.

  Projektet har utförts enligt den industriella produktutvecklingsprocessen med fokus inom designprocessen. Arbetet startade i en omfattande förstudie innehållande en produktutvärdering, en teknikstudie samt användarstudier genom designmetodik. Detta ledde till i en projektinriktning mot induktiv laddning.

  Med kunskap inom användarens önskemål och teknikens krav sammanställdes en kravspecifikation med en uppdaterad problemformulering. Genom konceptsframtagningsmetoder togs ett flertal koncept fram utifrån kravspecifikationen. Koncepten behandlades sedan genom olika typer av matriser i ett konceptval som resulterade i ett slutgiltigt konceptval.

  Det slutgiltiga valet var en portabel laddningsplatta med inbyggt batteri. Konceptet ansågs förenkla laddningsscenariot och öka tillgängligheten för användaren. Utvecklingsarbetet fortgick genom fastställande av gränssnitt mellan laddare och hörlur, användarscenarion, modell- och prototypbygge. Det slutgiltiga konceptet presenterades i form av 3D-renderingar och uppvisning av prototyperna vid en utställning vid Karlstads universitet. Genom utvecklingsarbetet uppfylldes de krav som ställts på produkten och en möjlig implementering av tekniken i nuvarande produkt kunde bekräftas. Därför anses projektet stå till svar för den problemformulering som ställts upp i projektet.

  För vidare utveckling av konceptet anses följande områden behöva kompletteras eller undersökas: teknikstudie genom expertis, anpassningsarbete av kretskort, utvärdering av produktens anslutningar samt utvärdering av produktens batteri. 

 • 4.
  Bengtsson, Jonatan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Metoder för uppskattning och kartläggning av oskyddade trafikanters resmönster: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige pågår ett ständigt arbete med att öka trafiksäkerheten. Sverige har som mål att ha noll dödsolyckor i trafiken, den så kallade nollvisionen. Det är känt att oskyddade trafikanter utsätts för större risker i trafiken och för att uppnå visionen behöver säkerheten för oskyddade trafikanter ökas. Det är i dagsläget svårt att bedöma effekterna av säkerhetsåtgärder som genomförs. För att få fram bättre lösningar i trafiksäkerheten och dra slutsatser om de åtgärder som redan görs behövs insikt om oskyddade trafikanters resmönster.

  Det här arbetet syftade till att undersöka vilka metoder för uppskattning av oskyddade trafikanters resmönster som finns tillgängliga och kan användas i svenska städer genom att utföra en litteraturstudie. Litteraturstudien utfördes på engelska och svenska texter med sökmotorerna Google Scholar, Web of Science och Scopus.

  Litteraturgranskningen visade att de vanligaste metoderna som används i Sverige är flödesmätningar och resvaneundersökningar. Internationellt har flera studier utförts med flera andra metoder som kan vara intressanta även för Sverige. Främst bland dem är analyser på data från lånecyklar och GPS-data från crowdsourcing med mobilapplikationer.

  Slutsatsen som dras från studien är att ingen metod är tillräckligt utvecklad så att den redan idag kan appliceras i svenska städer utan modifikationer. Crowdsourcing med appar som nyttjar mobilens GPS ger mycket bra data att utföra analyser på men ett problem som återfinns i alla studier med crowdsourcing är mängden användare eller användargruppens homogenitet. 

 • 5. Björklund, Kristin
  et al.
  Persdotter, Emilia
  Kvalitetshöjning av digitala registerkartan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att kunna nå en effektivare samhällsbyggnadsprocess behövs tillgång till digitala fastighetsgränser. Lantmäteriets digitala registerkarta, som visar hela Sveriges fastighetsindelning, har baserats på förrättningskartor, digitaliserade kartor och ortofoton. På grund av de olika uppbyggnadsmetoderna har registerkartans innehåll en högst varierande kvalitet, ibland upp till tiotals meter. Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att se över hur förbättringar i registerkartan kan göras bl.a. i fråga om lägesnoggrannhet.

  Syftet med examensarbetet var att undersöka vad som krävs för att räta upp och förbättra registerkartans kvalitet i ett område likt Dingelvik i västra Dalsland.

  Arbetet startade med en utredning av tillgängliga akter på förrättningar gjorda i Dingelvik. Delar av området valdes ut för rekognosering och fältarbete med tanke på tidsbegränsningen och de gränspunkter som fanns i lokala koordinatsystem. 99 lagligen tillkomna gränspunkter identifierades i akterna. Återfunna punkter mättes in med NRTK och i vissa fall med RUFRIS, upprepade gånger för kontroll av mätningen. Inmätning skedde i koordinatsystemet SWEREF99 12 00.

  Med tillgängliga koordinater i lokala koordinatsystem samt motsvarande inmätta koordinater i SWEREF99 12 00 kunde koordinattransformation utföras med passpunkter i båda systemen. De gränspunkter som ansågs rubbade valdes bort i transformationssambandet och koordinaten fick anges av transformerad punkt istället för inmätt. En del gränspunkters läge kunde även förbättras med hjälp av inbindning.

  Mer än hälften av Dingelviks fastigheters gränsmarkeringar fick en ökad kvalitet efter utfört arbete med ett genomsnitt på 6 meters förflyttning mot registerkartans koordinater.

 • 6.
  Burgos, Claudia
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Auralisering: Simulering av trafikljud i olika punkter i samhället baserat på samhällsbullerberäkningar.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet går ut på att verifiera Ramböll akustiks metod på att ta fram auraliseringar (simulering av ljudmiljöer och i det här fallet simulering av trafikljud i tre olika områden som finns i Stockholmsområdet).  

  Metoden bygger på trafikbullerberäkningar enligt beräkningsstandarden Nord2000 där ljudnivåer som erhålls appliceras på ljudfiler med trafikliknande innehåll. Resultat har erhållits genom att mätningar, beräkningar och jämförelser har gjorts på utvalda punkter i de tre olika områdena där trafikljud har framtagits. Ljudfilerna med trafikljud stämmer relativt bra in med verkligheten vilket är ett underlag för att Ramböll akustiks metod håller. 

 • 7.
  Carlsson, Caroline
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Tidholm, Matilda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Maskinstyrning: Maskinstyrning och dess användning ur ett geodetiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 8.
  Carlén, Erik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Bliznac, Filip
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  En upplysande förstudie om kontrollrumslyssning: Ett förundersökande arbete om högkvalitativa kontrollrums komplexa ljudmiljö2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en förstudie där väl lyssningsanpassade rum har undersökts både objektivt och subjektivt med syftet att kunna identifiera och tolka allmänna akustiska fenomen som uppstår, och upplevs, samt upplysa läsaren om dessa. Rapporten behandlar ljudfysik så som akustik och våglära, ljudteknikerns roll, psykoakustik, kontrollrum och teknisk utrustning. De mätningar och lyssningstest som utförts har alla utgått ifrån den tänka lyssningspositionen som sedan ställts mot specifika krav och rekommendationer från AMS (Audio Measurement Standards) och EBU (European Brodcasting Union). Lyssningstesten har gjorts efter EBU-standard. Även intervjustudier har genomförts med erfarna ljudtekniker. I Slutsats och Diskussion jämförs objektiva mätdata med lyssningstest, där likheter och slutsatser om lyssningen dras.

 • 9.
  Dahlén, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap.
  Windows 8-surfplatta: gränssnitt till ordersystem2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 10.
  Dahm, Mette
  Karlstads universitet.
  The role of ecodesign in altering Environmental management systems to comply with ISO 14001:2015 in the medical device industry: A case study of HemoCue AB2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the role of ecodesign in the altering process of EMS (ISO 14001:2004) to meet the compliance obligations of ISO 14001:2015. The purpose was furthermore to investigate the role of ecodesign in promoting sustainable development thinking and in assisting the management of environmental issues in companies manufacturing medical devices. A qualitative study was conducted in which a case-study research design was employed. Furthermore, a literature review provided theory on the concepts of sustainability and sustainable development, ecodesign and EMS used as a basis for the problem statement and theoretical framework. It was found that ecodesign improves the circumstances for sustainable development thinking. By incorporating environmental concern in the early stages of product development, compromises with other important valuecreating functions of a product can be avoided without spoiling irreversible investments. By communicating and marketing ecodesign as a part of the product quality, the demand on the markets is expected to increase benefitting profit in the long run. Ecodesign was also found to supplement and interact with the missing elements of EMS following a recent enforcement of ISO 14001:2015. The study contributes to research by providing an empirical example of how companies operating in the medical device industry can implement ecodesign to alter the EMS towards compliance with ISO 14001:2015. The study also contributes to research by exploring new ways of combining tools developed for addressing environmental issues in companies. As a conclusion the case study resulted in the construction of a tool for ecodesign with consideration taken to the identified processes, company structure and culture at HemoCue. The tool can be implemented in the EMS of HemoCue to improve the circumstances for sustainable development thinking and to contribute in the altering of ISO 14001:2004 to comply with the ISO 14001:2015 standard.

 • 11. Eichler, Roman
  Monitorering & strategi av loggning i distribuerade system: Visualisering med hjälp av Elasticstack2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har utförts för att svara på frågan: “Hur mår vårt system?”. Genom attjämföra olika monitoreringsmöjligheter och sätt att hantera loggfiler drogs slutsatsenatt Elasticstack är lämpligt för att svara på frågeställningen. Arbetet belyser för- ochnackdelar med Elasitcstack, hur systemet kan implementeras, och vad som är viktigtatt tänka på. Vidare presenteras resultatet i form av statistiska grafer samt sökbaraloggstrukturer. Slutligen diskuteras en strategi för hur skrivning till loggen bör ske,både för att logga mer användbar data, men också för att underlätta användandet avElasticstack. Ett blad med rekommendationer har tagits fram och hittas under Bilagor.

 • 12.
  Ekvall, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utredning av kylsystem med samberedning av tappvarmvatten för god termisk komfort i nybyggda småhus: Modellering och simulering av fyra kylsystemlösningar för tre lokaliseringar i Sverige med avseende på energi-, klimat- och kostnadsberäkningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med striktare mål för energianvändning och krav på energieffektivitet skärps energikrav för småhus successivt. Moderna småhus isoleras kraftigare och görs mer lufttäta i syfte att minska transmissionsförlusterna vintertid och därmed också energiåtgången för uppvärmning. Ett ökat fokus på att minska småhusens energianvändning vintertid slår tillbaka sommartid då moderna småhus kan konstateras ha en förhöjd överhettningsrisk med sämre termisk komfort och med negativa hälsoeffekter som följd.

  I arbetet används Simulink för att simulera prestandan hos fyra systemlösningar för produktion av komfortkyla och tappvarmvatten. Systemlösningarna som modelleras är ett resultat av ett samarbete med Swegon AB som vill undersöka potential i frikyla samt ny, icke etablerad teknik. Systemlösningarna består av en referenssystem med luft-luftvärmepump, därefter: (1) absorptionskylmaskin driven av solfångare: (2) frikyla från borrhål med bergvärmepump: (3) frikyla med uteluft via FTX-aggregat, lagringstank för kyla och stöd av luft-vattenvärmepump.

  Resultatet visade att frikyla och tappvarmvatten med bergvärmepump hade den bästa energi- och miljöprestandan. Systemet med en absorptionskylmaskin driven av solfångare var, trots användningen av solfångare, klimatmässigt sämst. Systemet blir troligtvis för dyrt då huset blir beroende av ytterligare system för uppvärmning vintertid vilket driver upp kostnaderna. Frikyla via utomhusluft blev det näst bästa alternativet ur ett energi- och miljöperspektiv men lider av höga investeringskostnader på grund av många komponenter för att systemet ska fungera. Simuleringarna visade att potentialen för lagring av frikyla från utomhusluft via FTX-aggregat är relativt god men att det fanns få tillfällen under året då kylan kunde användas.

  Att kunna bereda tappvarmvatten med annat än enbart el kommer bli viktigare för att inte riskera att överskrida BBR:s energikrav. Att komplettera klimatskalet med åtgärder som hindrar solinstrålning från att ta sig in i byggnaden kan vara en åtgärd som kan förändra resultatet i utredningen. Det gör att det är nödvändigt med vidare studier där hänsyn tas till fler parametrar, exempelvis husets värmetröghet. Vidare studier bör även kompletteras med en analys av husets värmebehov vintertid innan en slutgiltig slutsats kan dras om vilken systemlösning som kan bli ett kommersiellt gångbart alternativ på marknaden. 

 • 13.
  Emanuelsson, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Gestaltning av självförsörjande utomhusbelysning för offentlig miljö: Ett exteriört designkoncept av LED-enhet med elektricitet genererad av solenergi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppdragsgivaren Su-Ping Chen Burman har med sitt företag SC Burman utvecklat en fristående enhet för offentlig utomhusbelysning som i linje med hållbar utveckling är självförsörjande och på så vis fungerar utan kontakt med befintligt elnät. Konceptet hade designats helt utifrån tekniska förutsättningar och därför efterfrågades en ny gestaltning för att passa in i fler miljöer med andra krav på en utvecklad estetisk design med ett nytt helhetsintryck. Uppdraget formulerades så att ett exteriört designkoncept skulle skapas med stora friheter och helst utan tanke på originallösningens utseende.

  En kravspecifikation gjordes på produkten utifrån fyra huvudkomponenter; solcellsmodul, LED-armatur, hållare (stolpe) och batteri. Dessa valdes vid en tidig komponentanalys av belysningslösningen och vid ytterligare en analys bestämdes komponenterna solcellsmodul, hållare (stolpe) och LED-armatur till definierande komponenter för gestalten. De tre arbetades därför i huvudsak med under skapandeprocessen.

  Då produkten är självförsörjande med hjälp av solenergi har den koppling till design med hållbar utveckling. Detta motiverade till en teoretisk del i arbetet, innehållandes en överskådlig livscykelanalys av de gestaltade huvudkomponenterna, samt en teknisk beskrivning av solcellsmoduler och LED-armatur.

  De olika aktiviteterna i projektet har varit planering, förstudie, konceptgenerering, konceptval och utveckling av koncept. Utvärderingar och val av koncept genom processen gjordes i samråd med uppdragsgivare, handledare, innovationsrådgivare och potentiell slutkund.

  Konceptgenereringen bestod av en parallell process av idégenerering och framtagning av koncept. Konceptgenerering och konceptval utfördes i två faser, varav den första resulterade i ett bestämt tema för konceptet vilket var formgivning med inspiration av ett klassiskt parasoll. Temat togs med i den andra fasen av konceptgenerering, vilken resulterade i ett val av slutkoncept. Det stod dock mellan två konceptförslag, därför valdes ett mera organiskt koncept att modelleras i CAD och 3D-printas. Därefter lämnades ett besked från uppdragsgivaren att det andra konceptet, vilket var mera geometrisk till formen önskades som slutligt koncept. Konceptet som namngivits till koncept 8.a Geometriskt modellerades i CAD och 3D-printades i skala 1:15, samt renderades. 3D-printning gjordes för en fysisk uppskattning av konceptet, medan renderingen visade hur konceptet kan komma att se ut med tänkta material. I tillägg gavs även en bild av hur proportionerna, dimensioner och storlek, kan se ut i förhållande till användare.

  Den 3D-printade modellen visades på en utställning som gjordes i samband med presentationer av samtliga examensarbeten från högskoleingenjörsutbildningen i innovationsteknik och design vid Karlstad universitet år 2015.

 • 14.
  Emma, Lorin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Professor von Trapps flygande matta har kraschat: En studie om hur man kan arbeta med teknik i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap om hur man kan arbeta med teknik i förskolan. Studien fokuserar på pedagogernas erfarenheter och kunskaper inom teknik i förskolan. Två pedagoger från två olika förskolor intervjuades med semistrukturerade intervjuer som metod.

   

  Resultatet i studien visar att teknik kan läggas på olika nivåer beroende på barnets ålder. Resultatet visar att det finns mycket vardagliga moment som är teknik som man kanske inte riktigt tänker på är teknik i förskolan, som att dra upp dragkedjan, spola i toaletten och få upp en pedalhink. Resultatet visar även på att man kan få in teknik på ett roligt och enkelt sätt genom exempelvis teman. Tidigare forskning visar att rolig teknik i tidig ålder kan göra barnen nyfikna på teknik, att det ger dem en bättre inställning till teknik i ungdomen.

   

  Slutsats: Teknik går att introducera redan i tidig ålder, teknik kan vara enkelt, teknik finns överallt, teknik kan vara kul.   

 • 15.
  Falch, Petter
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Är bilder i läromedel i teknik normutmanande?: En semiotisk bildanalys av bilder i läromedel i teknik för åk 4–6 ur ett genusperspektiv.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka roller som tilldelas flickor/kvinnor och män/pojkar i bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet och hur det påverkar konnotationer som skulle kunna uppkomma ur ett normkritiskt perspektiv. Med utgångspunkt i att bilder kan påverka normer och att Skolverket tydligt instruerat att vissa normer ska utmanas har bilder i två läromedel i teknik granskats. Via en förfrågan på Facebook framkom att Boken om teknik och PULS Teknik 4–6 var de vanligast använda läromedlen av de svarande. Ur dessa läromedel valdes två bilder från varje bok som analyserades via semiotisk metod. Bilder från böckerna analyserades med hjälp av ett semiotiskt analysramverk, som delar in analysen i fyra kategorier som berör inre- och yttre kontext samt denotativ- och konnotativ nivå.

       Undersökningen visar att bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet både har normbrytande och normuppehållande tecken. De varierar i grad ifrån att visa aktiva, självständiga flickor till allvetande mainsplainande män. De konnotationer som skulle kunna uppkomma ifrån dessa går ifrån att flickor kan identifiera sig med teknik till att teknik är en historiskt manlig domän.

 • 16.
  Flognman, Jeanni
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Unneberg, Helen
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Wilén, Jaana
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Förvarings- och doseringsbehållare för torrvara2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett 20 p examensarbete på Innovations- och designingenjörs-programmet vid Karlstads universitet i samarbete med företaget QDP. Projektets utgångspunkt har varit ett patent gällande en förvarings- och doseringsbehållare. Uppgiften var att formge patentets delar och genomföra en marknadsundersökning som tolkades med arbetsmetoden Quality function deployment (QFD). Målsättningen med projektet har varit att genomföra en marknadsundersökning samt ta fram koncept på formgivningen av patentets delar. En förstudie har genomförts med litteraturstudier, studiebesök och intervjuer. För närvarande finns inte någon liknande produkt på den svenska marknaden, de konkurrenter som finns, finns på den amerikanska marknaden. Uppdragsgivaren är därför intresserad av konsumenternas behov och synpunkter på den framtida produkten. För att utveckla en produkt som uppfyller kundens önskemål genomfördes åtta intervjuer med konsumenter och fyra intervjuer med fackfolk. Marknadsundersökningen resulterade i åtta kundönskemål som omvandlades till produktegenskaper med hjälp av QFD-matriser. Vårt arbete resulterade i tre olika koncept innehållande formgivning av behållare och mått samt dokumentation i form av matriser. Koncepten uttrycker enkelhet, har nyhetsvärde på marknaden och uppfyller de kundönskemål som framkom av QFD. Produkterna har en enkel och genomtänkt design som är anpassad till köket.

 • 17.
  Fredriksson, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Skolskjutsplanering med nätverksanalys: Jämförelse av rutt- och räckviddsanalyser mellan ArcGIS och GEOSECMA webb2017Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla kommuner i Sverige har en skyldighet att se till att elever har en säker och trygg väg till skolan. En kommun ska erbjuda kostnadsfri skolskjuts då elevens färdväg är lång, förändrade trafikförhållande uppstått, om eleven har en funktionsnedsättning eller under andra omständigheter. Kommunerna i norra Bohuslän arbetar i nuläget med en manuell skolskjutsplanering. Avstånd mellan en elevs hemadress och skola mäts i Lantmäteriets fastighetskarta för att avgöra om skolskjuts bör erbjudas eller inte.

  Kommunerna som ingår i GIS-samverkan i norra Bohuslän har som mål att automatisera processen för skolskjutsplanering. Genom att utföra nätverksanalyser i programvarorna ArcGIS och GEOSECMA webb utvärderas analysverktygen för att beräkna räckviddsytor och rutter. Avgränsningen i arbetet har valts till Strömstads kommun och räckviddsytorna beräknades med utgångspunkt från skolorna med ett avstånd på 0-6 km. Alla adresspunkter innanför ytorna uppfyller inte kriteriet för att erbjudas kostnadsfri skolskjuts. Ruttanalys beräknade en rutt mellan två eller flera punkter som resulterar i ett avstånd på kortaste/snabbaste sträckan. Avståndsgränserna i kommunen är elever som går i förskoleklass och årskurs 1-3 ska ha längre än 2 km till skolan. Elever som går i årskurs 4-6 ska ha längre än 3 km, årskurs 7-9 ska ha längre än 4 km och för gymnasieelever ska avståndet vara längre än 6 km till skolan.

  Att beräkna en rutt mellan en adresspunkt och en skola resulterar i kortaste sträckan i ArcGIS och snabbaste vägen i GEOSECMA webb mellan punkterna. I GEOSECMA webb beräknades snabbaste vägen på avstånd och vägarnas hastighet medan analyserna i ArcGIS endast beräknades på avstånd. Analysresultaten påvisade ingen skillnad på ruttens dragning, utan endast på avståndet. ArcGIS gav ett exakt avstånd medan GEOSECMA webb avrundade avståndet, detta gav ArcGIS ett tillförlitligare resultat. I räckviddsanalyserna skapade ArcGIS ytor som var detaljerade och följde vägnätet noggrant medan GEOSECMA webb skapade generaliserade som gav ett förenklat analysresultat. GEOSECMA webb följer vägnätet men ytornas detaljnoggrannhet var mer bristfällig än ArcGIS då både fler eller färre adresspunkter kan vara berörda på grund av hur ytorna visualiserats.

  Modulen ruttplanering i GEOSECMA webb bygger på analysverktygen i Network Analyst i ArcGIS, men GEOSECMA webb verktyg är förenklade vilket resulterar i generaliserade resultat jämförelsevis mot resultatet ArcGIS redovisar. ArcGIS har högre detaljrikedom i verktygen än GEOSECMA webb. Av resultaten av analyserna konstaterats att ArcGIS ger korrektare och mer tillförlitliga resultat än GEOSECMA webb i både rutt- och räckviddsanalyser.

 • 18.
  Fritzon, Ida
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet: Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden.

  Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och höghöjdsbana. Utöver aktiviter vill Beachcenter också erbjuda sina kunder en miljö som speglar deras vision och verksamhet, som välkomnar alla precis som de är. Att undersöka samt att formulera Beachcenters vision och sedan implementera den i restaurangens och områdets layout samt infrastruktur utifrån ägarens vision men också ur ett kundperspektiv.

  Förstudien går ut på att hitta de beståndsdelar som kan skapa den sökta visionen. Fördjupning inom ämnena varumärken och färglära har gjorts, ett antal olika analyser samt intervjuer med bl.a. en designbyrå och en kommunikationsbyrå som har fokuserat på arbetsprocessen.

  Funktionsanalysen sammanfattar alla de delfunktioner som skall finnas på Beachcenter, men delar också upp konceptet i mindre greppbara delar. Utifrån funktionsanalysen har projektet till en början delats upp i två delar där den första delen, In house, har fokus på det visuella i konceptet. Den andra delen handlar om kundupplevelsen på Beachcenter. Under arbetet med kundupplevelsen identifierades en viktig touchpoint som kom att bli utgångspunkten för en tredje del, vilken handlar om en knutpunkt vid Beachcenter där lösningen blev en modulbar.

  Surfstil, retro, hälsosamhet, gemenskap, aktivitet och relax är några av de ord som skall genomsyra konceptet. Olika utvärderings metoder har används för att få slutkonceptet att matcha kundens vision så bra som möjligt.

  De färdigställda delarna i In House delen är färgskala, mönster och typsnitt som blivit applicerade på olika produkter i konceptet men som också har förankrats i restauranglokalen som vid invigningen den 30 april var färdigställt. Kundupplevelsen har sammanfattats i en Service Blueprint över Beachcenter där just modulbaren är en viktig knutpunkt för direkt kontakt mellan kunden och personalen vid Beachcenter. Modulbaren har blivit prototyp och kan enkelt förvaras, förflyttas och monteras vid Beachcenter.

  Med varumärkesidentitet, som är en sammanfattning av de resultat som framkommit under projektet, kan Beachcenter närsomhelst utveckla konceptet där det är beläget idag, men också enkelt förflytta eller expandera verksamheten med tryggheten att samma vision och känsla kan skapas där.

 • 19.
  Govindarajan, Venkatesh
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Overhauling Higher Education by Factoring Sustainability into University Curricula: Discussion Based on a Survey2016Inngår i: Metamorphosis of Architectural Education in (Post) Transitional Context / [ed] Mladen Burazor, Markus Schwai, Nermina Zagora, Senka Ibrišimbegović,, Sarajevo: University of Sarajevo , 2016, s. 101-115Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 20.
  Göransson, Alfred
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Naturmuseet Vänern: Energiutredning för att fastställa vilket värmesystem som ger den lägsta energianvändningen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 21.
  Haglund, Mikael
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Kylbehovet hos ett batteribaserat elenergilager: Med avseende på kyldistribution, drifttemperatur, klimat, isolering och termisk tröghet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 2011 började MacBat AB ta fram ett elenergilager kallat Macbat Energy Storage System (MESS), vilket är uppbyggt av 360 stycken tvåvolts bly-syrabatterier inhysta i ett 20 fots container. Då bly-syrabatterier är känsliga för värme är den här studien inriktad på att utreda hur stort kylbehovet blir under olika förutsättningar där kyldistribution, drifttemperatur på batterierna, klimat, isolering och termiska tröghet är varierande parameterar. Det ska även avgöras vilken konfiguration av kyldistribution och isolering som ger lägst kylbehov för de studerade klimaten, vilka är av varmtempererad, arid och tropisk karaktär.

  För att besvara studiens två mål togs fyra matematiska modeller fram i SIMULINK. Två luftkylda och två vattenkylda där en av varje var isolerad med 100 mm mineralull medan den andra var oisolerad. För samtliga modeller varierades drifttemperaturen mellan 25 – 35 °C och de studerade klimaten utgjordes av Phnom Phen, Kambodja, Djibouti, Djibouti, Bagdad, Irak samt London, England. För de vattenkylda modellerna varierades även MESS termiska tröghet i spannet 1,8058 – 9,0288 MJ/K genom att öka mängden kylvatten i systemet som användes för att kyla batterierna.

  Batteriernas drifttemperatur visade sig vara den parameter som i högst grad avgör kylbehovets storlek. Isoleringen gav en reducerande effekt på kylbehovet i de fall då omgivningstemperaturen under längre perioder överstiger batteriernas drifttemperatur. Varierande termisk tröghet, i de vattenkylda modellerna, hade liten eller ingen inverkan på kylbehovet. Det beror förmodligen på att den termiska massa som konstant finns i batterierna i form av elektrolyt var betydligt större.

  I fråga om vilken konfiguration av distributionssystem och isolering som ska användas för att erhålla ett lågt kylbehov visade sig detta bero på klimatet och drifttemperaturen på batterierna. Varmtemperade klimat som London behöver dock inget kylsystem överhuvudtaget.

 • 22.
  Hannah, Nilsson
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Pedagogers möjligheter till teknikundervisning i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 23. Hansen, Jens
  Portabel barnmatsberedare: Produktutvecklingsprojekt av en portabel barnmatsberedare2016Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 24.
  Hedefalk, Finn
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Pedersen, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  GIS-samordning i Tekniska förvaltningen, Örebro kommun2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The technical administration in Örebro municipality is responsible of water, sewage, refuse collection, roads, traffic and park care. Nowadays no one has the responsibility of the coordination between the departments. The administration is therefore in need of proposals on new applications and to be compared to other municipalities. The objective of this project was to examine the administration and locate possible problems. It was then to define those problems and give proposals on how to solve them. There wasn’t enough time to examine the whole administration and the project was concentrated to the area of roads and traffic. To be able to investigate the function of the coordination between the departments, it did require interviews with a selected amount of employees. Background material was collected and the questionnaires were created in consultation with the tutor.

  During the interviews, the using of GIS amongst the departments became clear. It occurred that there where some differences of opinions, mainly about a certain node and link – system (each node is a crossroad and each link is a block). One department that is in need of the node and link – system claimed that they didn’t get it and by that means it complicated their work. On the other hand, the department that is responsible of the node and link – system, maintained that the update of the system was well functioning.

  In several interviews it became clear that there was a requirement of a common system to store GIS-data, more education in GIS and a detached group to handle GIS-matters. There were also a lot of other needs within the departments. The conclusion was that the updating of the nodes and links got the highest priority, because the lack of these created most difficulties. A detached GIS-group was suggested to be responsible of the coordination in the departments. This group should get a hold of the education, investigate the possibilities of a common GIS-system, take care of the update process and other matters.

 • 25.
  Hedman, Sanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Låsanordning som sammanfogar och tätar sandwichpaneler i temporära byggnader2016Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The demand for temporary buildings has increased during the last few years. The main reason for this increase is the need for temporary housing.  This thesis contains the development of a construction solution that locks, joins and seals sandwich panels together in temporary buildings. This solution also explains how to mount, de-mount and re-mount the buildings and was developed in cooperation with the commissioning company Swetech Design AB.

   

  The project has been limited to just the horizontal joints of Swetech Design AB´s sandwich panels. The panels which the construction solution is going to be applied on have the dimensions of 2703 mm in height, 2297 mm in width and a thickness of 206 mm. The core consists of cellular plastic that is laminated with a material that consists of fiberglass and polyester.

   

  The pre-study consisted of literature studies of various types of joints, the important properties needed in order to make an airproof construction and the various building requirements for temporary residents. The pre-study also consisted of a visit to the module building company Mobile Composite Solutions (MCS) which helped in acquiring knowledge of mounting big units and the manufacturing technique RTM. Even inventories in different branches were made, to get knowledge around the different possibilities and variations of locking, sealing and joining parts.

   

  After the completion of the pre-study a requirements specification and two function analysis where made that put demands and requirements on the concept solution and expressed the concept in terms of functions instead of solutions. The requirements specification and the function analysis became the base of the idea generating phase. This phase resulted in partial solutions and complete solutions which were then combined together to establish different concepts. Through elimination methods, screening tools and discussions together with the commissioning company a final concept was chosen. The concept is built on a tension joint in combination with a sealing profile and a locking device made of an angle steel, bolt and nut which can join and seal the sandwich panels.

   

  The concept has been visualized in the form of sketches, CAD-model, a physical model on a cut-out between two sandwich panels in scale 1:1, basic drawings and a component list. A proposal for continued work has also been presented in order to assure that the construction meets all the requirements listed in the requirements specification and to make it possible for the commissioning company to implement the concept.

 • 26.
  Henriksson, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utformning av företagsentré som speglar Autofrics kompetens och värden2018Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet.

  Projektet har handlat om att ta fram ett förslag på en entré till ett industriföretag. Företaget är Autofric AB i Hagfors, som tillverkar spiraler och skruvtransportörer. De har tidigare haft ett tak utanför dörren som de var tvungna att riva ner. Entrén ska spegla företaget och inge kvalitet, företaget ville också kunna tillverka den själva, i så stor utsträckning som möjligt. Under projektet har därför olika förslag på att använda spiraler i entrén tagits fram.

  Fokus har i detta projekt lagts på utformning av ett skal som kommer att utgöra gestalten. Företaget har själva tagit på sig att utforma bärande konstruktion. Entrén har undersökts med avseende på semantik, vissa lagar för byggnation och lite handplockad teori kring formgivning.

  Det är ett projekt som har följt produktutvecklingsprocessen och som utnyttjat styrkan av modeller som visuellt hjälpmedel. Med hjälp av en samling kartongskisser, som växte sig större och större under projektet, en hel del goda råd från en arkitekt och företagets egna synpunkter kunde ett förslag som uppfyller önskemålen och svarar på frågeställningen tas fram.

  Det resulterade i ett halvmåneformat tak som vilar på två pelare. Pelarnas tvärsnitt är hämtat från maskinerna som företaget tillverkar. En upplyst logga finns integrerad i takets framsida. Entrén kan tillverkas till största delen i material och med maskiner som finns tillgängliga hos företaget.

 • 27.
  Hübsch, Jacob
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Persson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Förstärkt verklighet med ARCore: Utveckling av en förstärkt verklighetsapplikation i Android med Kotlin och Azure2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The technology of “augmented reality” has existed in an experimental stage since the early 1990s, but it is not until around year 2010 that commercial use in the form of both hardware and software became available, for example, when Pokémon GO and Google Glass were announced.

  The aim of this thesis is to develop a mobile application that utilizes the technique of augmented reality to gain an insight into the technique’s potential, as well as the various tools available in this type of development. The project resulted in an augmented reality application, written in the program language Kotlin for the mobile operating system Android. The main use of the application includes group activities such as tourism, as the main functionality is to visualize other users' location via the mobile camera using the tools ARCore and Azure’s database Cosmos DB. Even though the technology is relatively new, the work has progressed without major difficulties, and even with basic programming knowledge it is possible to do software development in this area.

 • 28.
  Israelsson, Viktor
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för fysik och elektroteknik.
  Worldizing kontra IR-reverb2011Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete går ut på att jämföra två verktyg som ljuddesigners kan använda sig av för att placera ljud i önskade akustiska miljöer. Verktygen i fråga är båda två metoder för att applicera reverb på ljudfiler. Angreppsvinkel för jämförandet är främst frekvensanalys, men utöver rent tekniska detaljer finns även en rad andra inspelningsproblematiska detaljer att ta i beaktning.

 • 29.
  Iverlund, Hans
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Akustisk kontroll av framtidens kontor: Summit Flexiwall2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The project presented in this report was conducted by Hans Iverlund and was the final thesis of the Study programme in innovation and design engineering at Karlstad University. The project included 22,5 ECTS credits. Parts of the project were carried out in collaboration with Robin Westlund, who also did his final thesis of the Study programme in innovation and design engineering.

  The project was conducted in collaboration with Moelven Eurowand AB, which is a company that manufactures, sells and installs room solutions consisting of wall systems, door portals and some furniture, mainly for offices. Supervisor from Moelven Eurowand AB was Pernilla Irewährn, tutor from Karlstad University was Monica Jakobsson and examiner for the project was Professor Fredrik Thuvander. Moelven Eurowand AB wished to get better insight for how the future office would look and operate, so that they could develop their future products in the right direction. To gain that insight, the project began with extensive research, consisting of literature studies, field studies and interviews with people that work in offices. Parameters that were identified as important for the future of office were the ability of control over the surroundings and the need for acoustical and visual privacy and social interaction with other people. This resulted in a vision for the future that was visualized with a continuously variable dimmer switch that controls the acoustic environment and the visual interaction with other people in the area in which the individual office employee is located. The dimmer switch became the aim for the development of a product that would fit into this vision for the future. The product development was carried out using a list of demands, idea generation and a systematic generation of concepts. The product that was developed was called Summit Flexiwall, and was a flexible panel-wall solution that enabled control of the acoustic environment and the amount of social interaction. The product may serve several different functions in an office environment.

 • 30.
  Jemtfelt, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen av ett affärssystem ur ett systemimplementatörperspektiv: En jämförande analys av två expertintervjuer från två olika fallföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Marknadskonkurrens och kundernas krav på tillgänglighet och snabbare service, driver på företagens behov av att öka sin produktivitet. Genom att effektivisera sina affärsprocesser med ett modernt affärssystem, ökar de möjligheten att förbli konkurrenskraftiga. Ett felaktigt val av affärssystem kan dock bli kritiskt för företaget och valet bör genomföras metodiskt och genomtänkt för att välja rätt affärssystem. Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen av ett affärssystem, ur ett systemimplementatörperspektiv, fram till och med ett lyckat urval av slutkandidater.  Primärdata i denna kandidatuppsats har samlats in från intervjuer. Det har genomförts totalt fem intervjuer varav tre sondera intervjuer och två skarpa expertintervjuer. Kandidatuppsatsens forskningsdesign liknar en fallstudie eftersom de skarpa expertintervjuerna har utförts på två olika fallföretag, där respondenter från respektive fallföretag har svarat på en intervjuguide baserat på kandidatuppsatsens analysmodell. Analysmodellen har sedan blivit modifierad utifrån den genomförda empiriska studien och presenteras i analysen.  Några av de viktigaste slutsatserna från uppsatsstudien är att verksamheten bör ha tydliga strategier och mål, eftersom det lägger grunden för nästkommande faser i upphandlingsprocessen. Strategier, mål och funktionella krav ska beskrivas på ett sådant sätt att hela verksamheten representeras och tydligt formulerar det som efterfrågas av ett affärssystem. Det har även visat sig vara otroligt viktigt att det finns stöd från högsta ledning, detta för att verksamheten ska få bästa möjliga förutsättningar att bedriva en lyckad upphandlingsprocess. Marknadsundersökningen är också en viktig fas, där information om både affärssystem och systemimplementatör ska ingå. Verksamheten vill erhålla information om systemimplementatörerna eftersom de söker en systemimplementatör som känns trovärdig och som verksamheten kan få en bra relation med. Den sista slutsatsen tar upp att verksamheten bör sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta, eftersom det anses vara mer lönsamt för verksamheten att anskaffa ett affärssystem som slipper förändras mot verksamheten.

 • 31.
  Johansson, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  The knowledge base of machine learning, across data analytics teams in a matrix organization.: An exploratory case study on machine learning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Machine learning is a field within the broader concept of artificial intelligence and addresses the questions of how to build systems which learn from experience. The field is one of the oldest disciplines in computer science but has had many recent advancements due to the large amounts of data being generated. Today, machine learning together with artificial intelligence is seen as the two most rapidly growing fields within computer science. The purpose of this thesis is to explore and identify the current knowledge base of machine learning across data analytics teams, within the matrix organization Wise Inc.. This study has been performed using an exploratory case study method, based on the embedded units within the matrix organization. In this research, the units represent thirteen different cross-functional teams existing within the Wise Inc. organization. All thirteen teams are data analytics teams and performing a variety of different analytics depending on the team’s individual purpose. The analysis of embedded units has been performed within the units, but also across units. Using data collected through a qualitative questionnaire and interview, the knowledge base of machine learning could be explored and identified. Analysing the collected data, it was showed that the knowledge base across the data analytics teams in Wise Inc. is currently relatively low. Two key teams have been identified to have a very high level of knowledge. The knowledge base was examined based on participants theoretical and practical knowledge when it comes to machine learning. The aspect of machine learning usage and experience was included in the analysis and appeared to show a weak positive correlation to the overall knowledge. However, the statistical significance could not be determined. The empirical study also indicates that across teams, the level of knowledge is slightly higher than the level of experience. As a positive result, most participants appear to have a good theoretical understanding of machine learning in relation to artificial intelligence, which normally is one of the most common miss-interpretations. Even though the overall knowledge base is low, there are a few key people which stand out with a high knowledge base amongst teams. Observing the team as a whole the knowledge base is medium, but when looking at the individuals within the team there are a few key members with high expertise. These people are not working within the two teams identified with a high machine learning knowledge base but are part of other analytics teams. These people are important to identify as they can contribute with great value to the Wise Inc. organization.

 • 32.
  Kvarnström, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Metodval för upprättande av bruksnät: En studie av två metoder för upprättande av bruksnät med avseende på lägesnoggrannhet och tidsåtgång2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att jämföra olika metoder för upprättande av bruksnät utifrån ett anslutningsnät. Mätningarna utfördes med GNSS och totalstation. I huvudsak har ett utförligt bruksnät jämförts med ett förenklat bruksnät. Båda näten är upprättade genom en kombination av mätning med GNSS och därefter totalstation. I rapporten redovisas endast plankoordinater med X, Y och den radiella avvikelsen. Lägesnoggrannhet på mätpunkterna i det utförliga nätet blev ≤ 3 mm i radiell avvikelse. Läget på mätpunkterna i det förenklade nätet avviker 4–10 mm radiellt mot de utförliga mätpunkterna. Tidsmässigt tog det utförliga nätet ca 4 gånger längre tid att upprätta.

 • 33.
  Lestelius, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Samverkan med arbetsmarknaden – en väg för utveckling av utbildningen och utbildare inom civilingenjörsutbildningen?2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Lydell, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Är rivarskivan defekt?: En statistisk analys över rivarskivans energianvändning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 35.
  Markebro, Jannike
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Lärares syn på teknikämnet.: En enkätstudie av pedagogers tankar kring teknik på mellanstadiet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur lärare på mellanstadiet arbetar med teknikämnet i skolan. Detta görs genom en enkät, vars frågor är upplagda efter tre frågeställningar: Vilka tankar har lärarna om teknik? Hur ser pedagogernas teknikundervisning ut? Vilket undervisningsmaterial använder lärarna sig av i teknikämnet? Totalt är det 65 lärare som arbetar eller har arbetat med teknik på mellanstadiet som deltagit i studien. Enkäten har visat på att de flesta lärarna som deltagit tycker att teknikämnet är ett roligt, spännande och intressant ämne som dock är svår bedömt, tids- och materialkrävande. Undersökningen visar även att de flesta lärarna tycker det är bäst att arbeta med teori och praktik varvat, då båda delarna behövs för att eleverna skall förstå teknikens innebörd i samhället

 • 36.
  Molinder, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Noggrannhetsutvärdering av flygmätningar med UAV: Jämförelse med kontrollpunkter2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport var att utvärdera hur det på ett enkelt sätt och med hög tillförlitlighet går att kontrollera flygmätningar med UAV. Frågeställningarna som undersöktes var: Hur många kontrollpunkter krävs det för att kunna uppvisa en viss kvalité vid mätning i flygbilder tagna med UAV? Hur förändras kvalitén beroende på antalet kontrollpunkter? Hur ska en marksignal se ut för bästa synlighet i en bild?

  I den första delen av studien diskuterades olika varianter på hur en kontrollpunkt kan se ut. Sex stycken olika varianter tillverkades och testades på gamla flygfältet i Karlstad. Dessa granskades sedan okulärt, de två bästa valdes ut som sedan undersöktes i Global Mapper och beräknades i Excel. Den bästa kontrollpunkten erhölls och ytterligare signaler av den utformningen tillverkades, totalt 21 stycken. Den valda utformningen provades och flögs över en bergtäkt i Sandseryd utanför Jönköping. Data från flygningen beräknades och ett resultat erhölls.

  Resultatet visade på att man med ett par väl definierade kontrollpunkter, kan uppnå ett värde på under 25 mm radiellt i plan, ett medelfel under 10 mm i plan och drygt 15 mm i höjd. Det räcker således med ett par punkter men ett par extra rekommenderas, två punkter kan lika väl användas som tjugo punkter. En marksignal ska för bästa synlighet ha ett schackrutigt mönster i svart och vitt.

 • 37.
  Nilson, Finn
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Bonander, Carl
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Jonsson, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Differences in determinants amongst individuals reporting residential fires in sweden-: results from a cross-sectional study2016Inngår i: Injury Prevention, ISSN 1353-8047, E-ISSN 1475-5785, Vol. 22, s. A40-A40Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 38.
  Nyberg, Thomas
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Process steam: Steam conditioning at a pulp and paper mill2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This report is the result of an examination work at the University of Karlstad. The purpose of this project is to examine how the condition of the steam affects the efficiency of the steam consumers and how variations in that condition affect a pulp and paper mill.

  This report is meant to describe the main components regarding steam production, steam conditioning and steam consumption. It should also be able to give basic information about the significance of steam conditioning in the pulp and paper industry. It is aimed to people working with steam conditioning to increase their understanding and knowledge about it.

  The aim of this report is to:

  • Describe the function of the most commonly used steam generators and the difference between these.

  • Identify the main steam consumers and describe their function.

  • Give an introduction to steam conditioning and its role at a pulp and paper mill.

  This report will try to answer the following questions:

  • How does the generated power from back-pressure steam turbines vary with grade of superheat of outlet steam?

  • What are the advantages with steam conditioning?

  • Are the steam conditioners at Gruvöns bruk able to deliver steam at the right condition?

  The conclusions from this report are that;

  • If the steam conditioning valves are able to reduce small steam flows to the correct temperature, more power can be produced. The design condition of the steam turbines can than be nearer saturation.

  • The temperature variations are more critical at the turbine inlet than downstream the steam conditioning valves. The valves at Gruvöns bruk who are studied in this report, are fully functioning.

  • Common for the main steam consumers at pulp- and paper mills are that they are all sensitive for variations of steam temperature, especially high temperature.

 • 39.
  Nyström, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Elförsörjning vid användning av den gamla turbinbyggnaden intill Glava Energy Center2014Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid Glafsfjordens strand nära Glava i Värmland ligger Hillringsbergs herrgård. I anslutning till den ligger en damm och en nedlagd kraftstation vars gamla turbinbyggnad står oanvänd.

  Glava Energy Center (GEC) som ligger intill herrgården är en förening vars verksamhet bland annat går ut på att vara en arena för nya koncept inom förnybar energi. GEC har också en pedagogisk verksamhet där det går att få nytta av turbinbyggnaden, bland annat som en laborationslokal för yrkesinriktade teknikerutbildningar som finns i Arvika.

  Om byggnaden ska användas så måste den ha system för uppvärmning, ventilation och belysning. För att lösa elbehovet för dessa system vill GEC installera solpaneler (Photovoltaic – förkortas PV) på och i anslutning till byggnaden. Vidare vill de också att byggnaden på årsbasis ska klara att producera minst lika mycket el som behövs för dess användning.

  För att få en uppfattning om hur beroende elbehovet är av hur mycket byggnaden används och kraven som ställs på den så behöver olika driftfall undersökas. I denna studie har därför två olika framtida driftfall för byggnaden i form av olika ambitionsnivåer antagits, ett där endast det mindre rummet i byggnaden har krav på uppvärmning samt ett där hela byggnaden har det. I bägge fallen med förbättringsåtgärder på klimatskalet.

  Syftet med denna studie har varit att se om och hur en gammal byggnad, med i utgångspunkt dåliga förutsättningar, med hjälp av solpaneler kan producera el minst motsvarande sin egen elanvändning. Målet har varit att beräkna elproduktionen i installationerna samt elförbrukningen och dess beroende av hur mycket byggnaden används i de två driftfallen.

  I simuleringsprogramvaran Simulink har en modell av byggnaden, med dess egenskaper gällande byggnadsfysik samt med komponenter för att lösa kraven på ventilation, belysning och värme konstruerats. Sedan har byggnadens elbehov för de olika driftfallen beräknats genom simulering av ett år med olika grader av användning och varierande klimatförhållanden.

  Resultaten visar att installationerna av solpaneler genererar mellan ca 4300 och 5700 kWh på ett år beroende på faktorer som snötäckning av installationerna på taket, årsvariation på solinstrålning samt osäkerhet gällande installationernas totalverkningsgrad. I driftfallet med uppvärmning i endast det mindre rummet genereras ett elöverskott på årsbasis motsvarande 33–180 % av elbehovet. I driftfallet med uppvärmning i hela byggnaden skulle ett värmepumpsystem med en årsvärmefaktor på mellan ca 3 och 4 (i ett ”worst case”-scenario 7,6) krävas för att lösa byggnadens värmebehov med det tillgängliga elöverskottet.

  Antaganden och parametrar som rör klimatvariationer och byggnadens konstruktion har testats för känslighetsanalys men att vissa osäkerheter fortfarande ligger till grund för resultaten kan inte uteslutas. Resultaten är också beroende av att de förbättringsåtgärder som simulerats genomförs minst lika bra i byggnadens framtida driftfall. En slutsats är att båda driftfallen kan - under realistiska men i ena fallet inte värsta tänkbara scenarier - gå med ett elöverskott på årsbasis, alltså producera lika mycket el i PV-installationerna som behövs för driften av byggnaden.

 • 40.
  Olsson, David
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Larsson, Michael
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Utveckling av kulventil DN5002007Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SOMAS är ett tillverkningsföretag i ventilbranschen som tillverkar olika sorters ventiler och ställdon.

  SOMAS vill konstruera en kulventil med en genomloppsdiameter i den standardiserade dimensionen DN500 för att kunna möta kundernas önskemål. Som konstruktionen ser ut idag kommer den bli för stora moment för ställdonen att manövrera kulan om man skalar upp en DN400 kulventil till DN500, varför ny konstruktion behövs.

  Syftet med projektet är att komma med idéer till konstruktionslösningar samt att utreda vilken av dessa som i slutänden är den mest lämpliga.

  Målet är sedan att ta fram ett konstruktionsförslag på det mest lämpliga förslaget.

  3D CAD-modeller gjordes av SOMAS befintliga DN400 kulventil, i Pro/engineer var det sedan lätt att se vilka skillnader på kulans massa de olika modifieringarna gjorde.

  Vi modellerade den befintliga DN400 kulan, kula med kapad botten och tärningsform. När massan på de olika alternativen och gjutgodsets kilopris var känd kunde vi sedan räkna fram prisskillnader i procent mellan de olika alternativen.

  Vi tittade på olika typer av lagringar och delningar av ventilhusen, både med lösa och fasta spindlar.

  Tittade på alternativa tillverkningsmetoder och alternativa material för kulan. Priset på de alternativa materialen jämfördes med standard gjutgods (SS 2343).

  För att få fram storleken på ett säte till en DN500 kulventil gjordes beräkningar på sätestrycket. Ett diagram skapades i Excel över alla SOMAS kulventiler för att få fram ett erforderligt stängningsmoment för en flytande DN500 kula (flytande innebär att kulan inte har någon lagring i botten, se figur 2 sid. 15).

  Kom fram till att vi var tvungna att lagra kulan för att minska stängningsmomentet, beräknade då lagringstryck samt skjuvspänning i axeltapparna för att få fram erforderlig längd samt diameter på dessa.

  Räknade på hur stor momentminskningen blev om man lagrade kulan istället för att ha den flytande.

  Den mest lämpliga konstruktionen visade sig vara en tärningsformad kula lagrad med ingjutna fasta tappar och urfrästa lagerhus i det diagonalt delade ventilhuset.

 • 41.
  Olsson, Jens
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Johansson, Andreas
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Minskning av färskvatten- oljeförbrukning vid Zetterströms Rostfria AB Molkom2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Företaget Zetterströms Rostfria AB i Molkom producerar värmeväxlare till olika ändamål. I produktionen använder Zetterströms en sömsvets som kräver kylvatten. Mängden kylvatten som går åt under ett år är cirka 2016m3. Svetsen går på olika effekter beroende på vad för typ av plåt som svetsas, om den är tjock eller tunn. Vid svetsning av en tjock plåt körs svetsen på högre effekt än om det svetsas en tunnare plåt. Studien omfattar två olika effektlägen som svetsen kördes på under mätningarna. Zetterströms vill nu ta till vara på den energi som kylvattnet tar upp i svetsen samt att minska färskvatten förbrukningen. Syftet med denna studie är att göra en kartläggning över hur kylvattenförbrukningen går att minska samt hur spillvärmen från svetsens kylvatten kan tas till vara på ett bra sätt. Målet med studien är att finna energieffektiva lösningar som tar tillvara på svetsens spillvärme samt minskar färskvattenförbrukningen. Metoden har bestått i att analysera Zetterströms uppvärmningssystem för att veta hur systemet är uppbyggt och vilken temperatur värmesystemet har på framledningstemperatur. Därefter gjordes temperatur- och flödesmätningar på svetsens kylvatten. Vid mätningarna på svetsen visade det sig att kylvattnet tog upp en effekt av 40,1 resp. 15,6 kW på de två effektlägen som studien behandlar. När nu effekterna som överförs till vattnet är kända framtogs två olika systemförslag. Ett förslag där flödet sänks till det rekommenderade samt att en luftvärmare installeras i lokalen där svetsen står. Det andra förslaget är ett slutet system med en kylmaskin som kyler kylvattnet så att vattnet återigen lämpar sig till kylvatten då framledningstemperaturen ska ligga mellan 14-15ºC. Värmen som kylmaskinen avger kommer att ligga runt 60ºC som via värmeväxlare kommer att avges i luftvärmare i lokalen som ett komplement till dagens uppvärmningssystem. Kylvattenförbrukningen kommer att med detta förslag att minskas radikalt från dagens situation. Besparningen som kommer att ske för de två olika förslagen blir 12400 resp. 41600kr/år.

 • 42.
  Pauget, Bertrand
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Wald, Andreas
  Business and Law, Agder University, Kristiansand, Norway).
  Creating and implementing organizational innovation: The role of professional identity and network embeddedness in healthcare organizations2018Inngår i: European Journal of Innovation Management, ISSN 1460-1060, E-ISSN 1758-7115, Vol. 21, nr 3, s. 384-401Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  Research on organizational innovation remains relatively scarce, particularly with respect to social structures and processes. In contrast to product innovation, organizational innovation relies more on informal processes and relationships among members of the organization than on formal processes. The purpose of this paper is to contribute to the understanding of these processes at the micro level.

  Design/methodology/approach

  Building on a process model of organizational innovation, the authors study the case of a dermatology department of a large hospital in France and conceptualize organizational innovation as the outcome of a social system represented by networks of relationships, professional identities and formal structures.

  Findings

  The findings suggest that informal networks support the early phase of the invention and development of organizational innovation. However, the later phases depend more on the formal structure. A mismatch between professional identities and formal roles and positions can prevent the institutionalization and legitimation of organizational innovation in the final phases of the innovation process.

  Research limitations/implications

  The study is limited to one case, a department in a French hospital. The authors call for future research to study different industry/country contexts.

  Practical implications

  Professional organizations such as hospitals should encourage better interactions between actors of different professional identities to support the development and implementation of organizational innovation. Reducing the perceived hierarchy of different professional identities may also be useful.

 • 43.
  Persson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Elevers förförståelse inom teknikämnet: Vilka idéer har eleverna och hur påverkar det lärarnas planering?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 44.
  Rebecca, Magyar
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Håltavla för upphängning av Irislights: Produktutveckling av uppfästningskonstruktion för LED-slinga2016Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design, utfört av Rebecca Magyar. Uppdragsgivare för projektet var Home Structures Sweden AB och arbetet riktade sig till det egna varumärket Irislights med Peter Nordin som handledare på företaget.

   

  Irislights är en produkt som består av en LED-slinga för inomhusbruk. Produkten är tänkt att vara kreativ för kunden färg- och formmässigt vilket låter kunderna själva kombinera handgjorda bomullsbollar som fästs kring en diod på slingan. Projektets huvudsakliga uppgift var att generera en lösning för fästning av befintlig produkt med avseende på kundernas behov i att hänga upp slingan. Den valda lösningen ska ge kunden utrymme för att utnyttja sin egen kreativitet.

   

  Arbetet utgick ifrån designprocessen där en förstudie var inledande fas för arbetets uppbyggnad. Förstudien innefattade en kartläggning av kommande trender inom inrednings- och belysningsbranschen, undersökning av kundernas behov och reflekterande arbete kring framtidens inredningsuttryck. Undersökning av teknik ingick även i förstudien för att få mer information kring befintlig produkt samt krav denna kom att ställa på det framtagna koncept som rapporten berör. Eftersom nuvarande produkt och den framtagna upphängningskonstruktionen ska samverka med varandra kommer uppställda krav vara av betydelse för utformningen. Ifrån detta skapades idéer som sedan genererades fram till slutgiltigt produkt förslag.

   

  Den valda utformningen presenteras genom skisser, CAD-konstruktion, ritningar samt en skalenlig prototyp. Ett materialval gjordes även på produkten i materialvals programmet CES EduPack för att ge förslag på ett miljövänligt alternativ sett till framställning av materialet vid preliminär produktion.

 • 45.
  Rezk, Kamal
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Studie över värme-, kyl- och kondenseringsförmågan på ett externt värme- och kylpaket kopplat till en torktumlare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  KBAB har som önskemål att minska energianvändningen i deras fastigheter genom att minska på energiåtgången i deras tvättstugor. Genom att integrera kondenseringsvärmet i fastighetens värmesystem samt att minska fukthalten i tvättstugorna kan det åstadkommas.

  Torkning av kläder har tidigare skett med två typer av torktumlare, avluftare och kondensortumlare. I avluftaren värms rumsluft upp i torktumlaren, efter den torkat kläder evakueras luften ut. I kondensortumlaren recirkuleras luften där frånluften avfuktas i en kondensor för att sedan föras tillbaka till torktrumman.

  Metoden som användes i denna rapport var att koppla ett externt kyl- och värmepaket till en torktumlare från Asko Cylinda AB. Den fuktiga luften från torktumlaren kyls och kondenseras i kylbatteriet och värms upp av värmebatteriet för att sedan föras tillbaka till torktumlaren. Under mätningen mättes temperatur och flöde på luft- och vattensidan för respektive värmeväxlare vid in- och utloppet. På luften mättes även relativ fukthalt före kylbatteriet och efter värmebatteriet för att läsa av entalpivärden ur mollierdiagram. Entalpivärdena användes för att beräkna dimensionerande effekt på värmeväxlarna.

  Tillämpas kyl- och värmepaketet i en fastighet återvinns cirka 3 kWh för en torkning med 6 kg kläder. För en ensamboende återvinns cirka 170 kWh under ett år och för en flerbarnsfamilj återvinns cirka 500 kWh. Energiförbrukningen reduceras med cirka 65% när kyl- och värmepaketet tillämpas.

  Efter genomförda mätningar på Karlstads universitet i höglabbet framgick det att kyl- och värmebatteriet hade dimensionerande effekter på cirka 3 respektive 1 kW. I jämförelse med en av Asko Cylindas kondensorpaket har kylbatteriet ett högt effektvärde då kondensorpaketet har en effekt runt 1 kW. Effektiviteten låg på 99% respektive 97% för kyl- och värmebatteriet.

  En minskning av arean på kylbatteriet visa sig inte påverka effektiviteten i större grad då effekten avtog med 5,4% när arean minskades från 2,7 m2 till 0,7 m2. Värmebatteriet avtog med 37,1% när arean minskades från 1,0 m2 till 0,27 m2. Om kyl- och värmepaketet ska installeras i torktumlaren måste flänshöjden sänkas. En lösning är att flänsen utvidgas i längden för att upprätthålla en hög effektivitet.

 • 46.
  Rosenlind, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  The Impulse-Radiating Antenna2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  As the interest in intentional electromagnetic interference (IEMI) increases, so does the need of a suitable antenna which endures those demanding conditions. The ultrawideband (UWB) technology provides an elegant way of generating high-voltage UWB pulses which can be used for IEMI. One UWB antenna, invented solely for the purpose of radiating pulses, is the impulse radiating antenna (IRA). In the course of this master thesis work, a suitable geometry of the IRA is suggested, and modelled, for the high-voltage application of 90 kV.

 • 47.
  Rörby Adolfsson, Tonje
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Hammar, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  "För att jorden inte ska bli sjuk": Vilka kunskaper om tekniska system tar barn till sig i ålder fyra till fem vid en strukturerad aktivitet.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka fyra till femåringars tidigare kunskaper om, samt hur de tar till sig kunskap om ett tekniskt system- i en strukturerad aktivitet. Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer, aktivitet samt en deltagande observation vid en efterföljande lek, där barnen fick möjlighet att utforska pantsystemet.

  I studien deltog sammanlagt åtta barn i fyra till fem års ålder, där barnen först fick svara på en för-intervju så att forskarna kunde ta reda på barnens förkunskaper. Sedan blev barnen introducerade för en aktivitet med material där pantsystemet blev presenterad för dem. Efter aktiviteten blev det efterföljande lek som genomfördes med en deltagande observation där barnen fick undersöka pantsystemet, därefter blev det efterintervju för att ta reda på vad barnen har tagit till sig av kunskap. Resultatet i studien visar att barnen har förmåga att ta till sig kunskaper om det tekniska systemet om pantning genom sitt görande och svar på frågorna.

 • 48.
  Strömberg, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för fysik och elektroteknik.
  Teknik i förskolan: En studie om i pedagogers arbete med teknik i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 49.
  Sukhov, Alexandre
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  The role of perceived comprehension in idea evaluation2018Inngår i: Creativity and Innovation Management, ISSN 0963-1690, E-ISSN 1467-8691, Vol. 27, nr 2, s. 183-195Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Idea evaluation is a vital stage in the front end of innovation, which helps managers decide the direction of future innovation projects. Often, idea evaluations are crowdsourced from users in order to know their preferences. However, since early ideas are incomplete, evaluations may be exposed to cognitive bias. Previous research suggests that people have a tendency to fill inthe gaps in idea descriptions and understand them implicitly, but this can lead to additional processing and result in the undervaluation of the idea. This study tests the relationship betweenidea completeness, the assessors’ subjective comprehension, and the perceived quality of early ideas for public transport services. The results show that there is no consistently direct effect between completeness and idea quality, which suggests that idea evaluations do not rely on informed decision‐making (i.e., decisions based on the provided information). In fact, people who think they comprehend an idea also perceive its quality more higher than people who do not comprehend it. An increase in completeness acts as an aid for comprehension. These findings have important implications for idea management, and point to the significant effect of incomprehension during evaluation, something which needs to be taken into account when using crowdsourcing.

 • 50.
  Svahn, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  3D-scanning: Volymberäkning vid scanning av bergvägg2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Scanning är ett verktyg som har utvecklats mycket och används mer och mer inom geodetisk mätning. Instrumenten har blivit mer pålitliga med högre kvalité på resultaten, därför är det viktigt att eliminera de problem som kan skada scanningens pålitlighet. Det problemet som ska undersökas och testas i det här examensarbetet uppstår när man till exempel scannar en bergvägg. Man vill få en så lik avbildning av bergväggen som möjligt för att sedan kunna göra volymberäkningar emot bergväggen. Avbildningen av bergväggen består av ett moln av punkter som tillsammans skapar en 3D-modell av bergväggen.

   

  Om det ska fyllas med betong emot bergväggen så måste man veta vilken volym betong det kommer gå åt, därför är det viktigt att modellen av bergväggen stämmer. Problemet är att modellen kan visa sig att vara fel beroende på hur man har scannat. Det är när bergväggen är så pass ojämn och att man inte kan scanna från alla vinklar som det uppstår så kallade skuggor i modellen, en hålighet i berget kan då i modellen istället vara fylld. Detta gör att det går åt mer volym när man ska fylla igen vilket kan bli dyrt för alla inblandade.

   

  För att testa detta ska flera olika metoder testas under arbetet, olika typer av instrument, täthet mellan punkter, olika infallsvinklar och manuell scanning. Det som är intressant att se är hur pass mycket metoderna skiljer sig mellan varandra och genom att jämföra dessa så kan man få fram ett resultat som visar vilken metod som är mest trovärdig.

   

  Arbetets resultat och analys finns att läsa senare i den här rapporten där man också får svar hur arbetet genomfördes och hur metoderna skilde sig emot varnadra. 

12 1 - 50 of 61
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf