Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 82
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Akpan, Dennis
  et al.
  Karlstad University.
  Jasim, Khalid
  Karlstad University.
  En väg till att minimera felaktigheter vid ansökan om bygglov: En jämförelse mellan olika kommuner avseende hur bygglovsprocessens första del kan förbättras genom bygglovshandläggare respektive sökande2022Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Applying for a building permit can be perceived as a complicated process for private individuals who are not familiar with building permit applications. Therefore, this study has the goal of reducing the proportion of incomplete applications through conducting some surveys to find innovative solutions that can be implemented. We also focus on the shortcomings in the first stage of the building permit process, as well as how they can be remedied by e.g., identifying problems and then improving each part. The study goes into detail on different communication approaches for each municipality. We also investigate whether the information provided by municipalities is easily accessible to applicants. In achieving the above stated goals, a quantitative research method where scientific articles, literature studies and questionnaires were used. In addition to this, qualitative research methods were included through team interviews, primarily with different building permit managers and building permit administrators for each municipality. The results consist of answered questionnaires that were distributed to both building permit applicants and building permit administrators in each municipality who have collaborated with them. The partners in the report have been Karlstad, Eskilstuna and Surahammar municipality. The responses have been formulated in a way to be able to present data in various figures such as diagrams and tables, which in turn give a clear picture of most of the ambiguities that arise in the application. Based on the results of the work, it has turned out that it was most problematic for building permit applicants regarding the control plan. It was perceived as the most difficult document to get hold of and send complete. A measure for this is to give applicants the opportunity to receive a similar complete building permit application that they can download from the municipal website, which can be used as a comparison. A change in the law or clarification from the National Board of Housing, Building and Planning's website is also a solution as all three municipalities have obtained exact information and needed to make additions with information, descriptions, and copies. Clarification of sample drawings and the website is also a solution to make it easier for applicants by making the content easier to understand. A text on the website stating that the waiting time will be shorter with a correct building permit application was also a solution and to improve communication between administrators and applicants so that it becomes more accessible to be reached via e-mail, telephone, and even physical meetings with questions. Another solution that emerged from the result was that a column with the administrator's contact information to get direct contact and thus improve the communication between the applicant and the administrator regarding ambiguities and questions.

  Download full text (pdf)
  Bygglov
 • 2.
  Albeteihi, Wissam
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Karlstads universitet.
  SLA-kontrakt för ökad molnsäkerhet: Intervjupersoners uppfattningar om säkerhetsmått och säkerhetsramverk som förtydligar SLA-kontrakt för molnbaserade tjnster2022Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mindre företag och organisationer har uttryckt ovilja att använda molntjänster på grund av

  otydliga säkerhetsvillkor. Skälet är att de Service Level Agreements (SLA) som reglerar

  ansvaret för säkerheten i Molnet, bland annat vad gäller datalagring och skydd av

  personuppgifter, upplevs vara otydliga. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad

  användare av molntjänster anser om de säkerhetsramverk och säkerhetsmått som används i

  SLA-kontrakt för molntjänster. Genom semistrukturerade intervjuer av fyra personer och

  analys av intervjuerna visade resultatet att användarna ansåg att de säkerhetsramverk som

  användes i SLA-kontrakt för molnbaserade tjänster var för otydliga genom att vara alltför

  generella och inte tillräckligt relevanta för den egna verksamheten. Användarna ansåg att de

  säkerhetsmått som tillämpades i SLA-kontrakten skulle kunna vara tydligare genom att vara

  mer detaljerade och relevanta för den egna verksamheten. Slutsatsen blev därför att etablerade

  säkerhetsramverk som NIST, ISO och COBIT inte tillmötesgick användarnas behov av

  specifika och relevanta säkerhetsramverk och säkerhetsmått i SLA. En lösning skulle därför

  vara att använda mjukvara för att automatiskt generera SLA-kontrakt utifrån tydligare samt

  mer specifika och relevanta säkerhetsmått. En sådan lösning skulle öka användarnas upplevelse

  av säkerhet genom SLA och öka deras användning av molntjänster. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Asp, Daniel
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Kvalitetsbristkostnader i monteringshallen: Vad beror de på, hur stora är de och vad går det att göra åt dem?2006Independent thesis Basic level (professional degree), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Monteringshallen hos Metso Paper Karlstad är beroende av många utomstående funktioner och processer. De som jobbar med montering och utcheckning måste koordinera sina arbeten med tillverkningen, underleverantörer, inköp, konstruktion och skeppning.

  Alla är medvetna om att det finns problem i monteringshallen och att det måste det göras något för att komma till rätta med dem. Men vilka orsakerna är till problemen finns det olika uppfattningar om. En del upplever det också som att problemen återkommer gång på gång. Få försök har gjorts för att på metodiskt sätt få en gemensam syn på problematiken eller ta fram fakta som kan ligga till grund för beslut om förbättringsområden. Dessutom finns en attityd om att kvalitetsarbete mest tar tid. Problemen anses inte härröra från montaget utan de får helt enkelt finna sig att vara de som städar upp efter andra.

  Syftet med detta examensarbete har varit att svara på frågeställningar om problemens orsaker, dess kostnadsstorlekar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska kvalitetsbristkostnaderna i monteringshallen. Det övergripande målet har varit monteringshallens utveckling av kvalitetsarbetet. Rapporten är baserad på de anställdas erfarenheter som framkommit vid intervjuer. Teorin är vald med fokus på de olika delar som krävs för långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete.

  Intervjuerna visar att medvetenheten om sin egen del i problem och problemlösning är låg. De betraktar sig själva som om de inte har del i problemen. Detta är mindre bra eftersom det finns många beroenden till andra funktioner. Dessutom behandlas det många varianter av maskiner vilket än mer ökar behovet av väl fungerande processer. Därför är den nuvarande attityden och kvalitetstänkandet ett stort hinder mot nödvändigt förbättringsarbete. Orsakerna till omarbetningar lagras inte vilket försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt finna lösningar på problemen.

  Rapportens resultat är en genomgång av de nödvändiga byggstenar som krävs för att långsiktigt kunna bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Det rekommenderas att personer med chefsbefattning tar in de synpunkter som har påpekats och gör en prioritering av det som behöver åtgärdas. Nedanför listas förslag på åtgärder för ett förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen.

  1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor (förbättringssamordnare/ledare).

  2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och verktyg parallellt med förbättringsarbetet.

  3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett gemensamt språk

  4. Våga genomföra förändringar.

  5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S

  6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker

  7. Kartläggning och förbättring av processerna

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Avramovski, Aleksandar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Blockkedjan en revolutionerade teknik: Mikrotransaktioners möjliga användning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Transaktioner på nätet har ökat drastiskt och till följd av detta har en stor efterfrågan inommikrotransaktioner för företag och organisationer uppkommit. Forskning inom detta områdehar visat att mikrotransaktioner kan effektivisera allt i vardagen, så som hur informationöverförs och att den kan utnyttjas i marknaden för att skapa fler affärsmöjligheter. Dennauppsats undersöker mikrotransaktioners egenskaper, funktioner och diskuterar deraseventuella användning i nutida transaktionssystem. Undersökningen tar upp varför företag villha användning av transaktionssystemet och vilka möjligheter som kan uppstå med tekniken.För att finna en allmän förståelse om tekniken genomfördes litteraturgenomgång som bas ochen kvalitativ intervjuundersökning hos företag som överväger att använda tekniken ochföretag som utvecklar plattformar för tekniken. Med intervjuerna undersöktes om det varmöjligt att använda sig av mikrotransaktioner och hur dagens utveckling ser ut.Slutsatserna av undersökningen blev att mikrotransaktioner går att användas i små mängder,men tekniken behöver bli mer utvecklad för att företag och organisationer skall kunnaacceptera tekniken.

 • 5.
  Baudtler, Rasmus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Laddning för trådlösa hörlurar: med användaren i fokus2016Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design vid Karlstad universitet. Arbetet är genomfört av Rasmus Baudtler, handledare för projektet var Lennart Wihk och examinator professor Leo De Vin.

  Projektet är utfört på uppdrag av Zoundindustries, Stockholm. Utvecklare av moderna ljudprodukter. Uppdraget har fokuserats mot att hitta en alternativ lösning för laddning till den trådlösa hörluren Plattan ADV Wireless från varumärket Urbanears. Det huvudsakliga målet var att utveckla en lösning utifrån designmetodik baserad på användarstudier och ingenjörsteknik med syfte i att förenkla laddningsscenariot för användaren och öka tillgängligheten för laddning.

  Projektet har utförts enligt den industriella produktutvecklingsprocessen med fokus inom designprocessen. Arbetet startade i en omfattande förstudie innehållande en produktutvärdering, en teknikstudie samt användarstudier genom designmetodik. Detta ledde till i en projektinriktning mot induktiv laddning.

  Med kunskap inom användarens önskemål och teknikens krav sammanställdes en kravspecifikation med en uppdaterad problemformulering. Genom konceptsframtagningsmetoder togs ett flertal koncept fram utifrån kravspecifikationen. Koncepten behandlades sedan genom olika typer av matriser i ett konceptval som resulterade i ett slutgiltigt konceptval.

  Det slutgiltiga valet var en portabel laddningsplatta med inbyggt batteri. Konceptet ansågs förenkla laddningsscenariot och öka tillgängligheten för användaren. Utvecklingsarbetet fortgick genom fastställande av gränssnitt mellan laddare och hörlur, användarscenarion, modell- och prototypbygge. Det slutgiltiga konceptet presenterades i form av 3D-renderingar och uppvisning av prototyperna vid en utställning vid Karlstads universitet. Genom utvecklingsarbetet uppfylldes de krav som ställts på produkten och en möjlig implementering av tekniken i nuvarande produkt kunde bekräftas. Därför anses projektet stå till svar för den problemformulering som ställts upp i projektet.

  För vidare utveckling av konceptet anses följande områden behöva kompletteras eller undersökas: teknikstudie genom expertis, anpassningsarbete av kretskort, utvärdering av produktens anslutningar samt utvärdering av produktens batteri. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bengtsson, Jonatan
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013).
  Metoder för uppskattning och kartläggning av oskyddade trafikanters resmönster: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige pågår ett ständigt arbete med att öka trafiksäkerheten. Sverige har som mål att ha noll dödsolyckor i trafiken, den så kallade nollvisionen. Det är känt att oskyddade trafikanter utsätts för större risker i trafiken och för att uppnå visionen behöver säkerheten för oskyddade trafikanter ökas. Det är i dagsläget svårt att bedöma effekterna av säkerhetsåtgärder som genomförs. För att få fram bättre lösningar i trafiksäkerheten och dra slutsatser om de åtgärder som redan görs behövs insikt om oskyddade trafikanters resmönster.

  Det här arbetet syftade till att undersöka vilka metoder för uppskattning av oskyddade trafikanters resmönster som finns tillgängliga och kan användas i svenska städer genom att utföra en litteraturstudie. Litteraturstudien utfördes på engelska och svenska texter med sökmotorerna Google Scholar, Web of Science och Scopus.

  Litteraturgranskningen visade att de vanligaste metoderna som används i Sverige är flödesmätningar och resvaneundersökningar. Internationellt har flera studier utförts med flera andra metoder som kan vara intressanta även för Sverige. Främst bland dem är analyser på data från lånecyklar och GPS-data från crowdsourcing med mobilapplikationer.

  Slutsatsen som dras från studien är att ingen metod är tillräckligt utvecklad så att den redan idag kan appliceras i svenska städer utan modifikationer. Crowdsourcing med appar som nyttjar mobilens GPS ger mycket bra data att utföra analyser på men ett problem som återfinns i alla studier med crowdsourcing är mängden användare eller användargruppens homogenitet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7. Björklund, Kristin
  et al.
  Persdotter, Emilia
  Kvalitetshöjning av digitala registerkartan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to achieve a more efficient community-building process, access to digital property boundaries is required. Lantmäteriet's digital register map, which shows the whole of Sweden's real estate classification, has been based on preposition maps, digitized maps and orthophotos. Due to the different construction methods, the map has a very varying quality. Lantmäteriet has been commissioned by the government to review how improvements in the map can be made in terms of location accuracy.

  The purpose of the thesis was to investigate what is needed to correct and improve the quality of the directory map in an area like Dingelvik, Västra götaland county. Parts of the area in Dingelvik were selected for reconnaissance and field work. Rediscovered border points were measured with NRTK and in some cases with RUFRIS, always measured repeatedly for control.

  With available coordinates in local coordinate systems, transformation could be performed with passpoints in both systems. Border points that was considered displaced were excluded in the transformation relationship and was given coordinates by the transformed points instead of the measured. Some points couldn’t be measured or transformed. A few of them could be constructed by measurements from two adjacent points available in cadaster register.

  Approximately 60% of the property's border points received an increased quality. The points average displacement was 6 meters towards the coordinates in the cadastral directory map.

 • 8.
  Borgler, Malin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Odén, Emelie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  ”Hur förbereder jag mitt barn för den digitaliserade världen?”: Vårdnadshavares perspektiv på barns användning av digitala verktyg i hemmet och i förskolan.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this study is to increase the knowledge of legal guardians' perceptions and expectations of children's use of digital tools at preschool and at home. This was done through semi-structured interviews with seven guardians from a rural municipality in central Sweden. The study was based on a phenomenographic perspective and analysis model. The results show that guardians' have a positive attitude towards digital tools while also valuing a variation between digital and analogue tools in preschool teaching. They emphasize that the children need to gain knowledge about the use of and with digital tools. They believe that adults cannot protect children from all the risks that exist with digital use, but that children can be given conditions that can increase their safety. For example, a critical approach. The guardians believe that this can be offered to the children in preschool with the help of digital tools and competent pedagogues. The guardians believe that because the children are growing up in a digitalized society, they need to be given the opportunity to develop the digital skills needed to cope with everyday life.

  Download full text (pdf)
  Borgler & Odén
 • 9.
  Boudier, Justine
  et al.
  MINES ParisTech, France.
  Sukhov, Alexandre
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Netz, Johan
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Service Research Center (from 2013).
  Le Masson, Pascal
  MINES ParisTech, France.
  Weil, Benoit
  MINES ParisTech, France.
  Idea evaluation as a design process: understanding how experts develop ideas and manage fixations2023In: Design Science, E-ISSN 2053-4701, Vol. 9, article id E9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Idea evaluation is used to identify and select ideas for development as future innovations. However, approaching idea evaluation as a decision gate can limit the role of the person evaluating ideas, create fixation bias, and underutilise the person’s creative potential. Although studies show that during evaluation experts are able to engage in design activities, it is still not clear how they design and develop ideas. The aim of this study was to understand how experts develop ideas during evaluation. Using the think-aloud technique, we identify different ways in which experts develop ideas. Specifically, we show how experts transform initial idea concepts using iterative steps of elaboration and transformation of different idea components. Then, relying on concept-knowledge theory (C-K theory), we identify six types of reasoning that the experts use during idea evaluation. This helps us to distinguish between three different roles that experts can move between during evaluation: gatekeeper, designer managing fixation, and designer managing defixation. These findings suggest that there is value in viewing idea evaluation as a design process because it allows us to identify and leverage the experts’ knowledge and creativity to a fuller extent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Burgos, Claudia
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Auralisering: Simulering av trafikljud i olika punkter i samhället baserat på samhällsbullerberäkningar.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis purpose is to verify Ramböll acoustics method of generating auralisations (simulation of sound environments and in this case the simulation of traffic noise in three different areas in Stockholm). The method is based on traffic noise calculations with the calculation standard Nord2000 where sound levels that are obtained are applied to audio files with traffic similar content. Results have been obtained through measurements, calculations and comparisons at selected points in the three different areas where traffic noise has been developed. The audio files with traffic noise fits relatively good with reality, which can be seen as a ground that Ramböll acoustics method works.

  Download full text (pdf)
  Auralisering
 • 11.
  Carlsson, Caroline
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Tidholm, Matilda
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Maskinstyrning: Maskinstyrning och dess användning ur ett geodetiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Maskinstyrning och dess användning ur ett geodetiskt perspektiv
 • 12.
  Carlén, Erik
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Bliznac, Filip
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  En upplysande förstudie om kontrollrumslyssning: Ett förundersökande arbete om högkvalitativa kontrollrums komplexa ljudmiljö2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a preliminary study in which high quality listening environments have been investigated both objectively and subjectively with the purpose to identify and interpret general acoustic phenomenon that occurs, and how they are percieved, as well to enlighten the reader about these. The report deals with sound physics such as acoustics, an audio engineer's role, psychoacoustics, control rooms and technical equipment. The measurements and listening tests performed have all been done from the intended listening position which were then set against specific requirements and recommendations from AMS (Audio Measurement Standards) and EBU (European Broadcasting Union). Listening test have been made according to EBU standards. Also interviews were conducted with experienced audio engineers. In Conclusion and Discussion objectively measured data is compared with the listening tests, where similarities and conclusions about listening are drawn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Dahllöf, Oskar
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Artificiell intelligens i projektledning: Projektledares inställning till AI:s potentiella applikationsområde2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens(AI) är en bred term som består av flera delområden av datorer och system. Dessa datorer och system skapar algoritmer för att utföra uppgifter som annars kräver någon form av mänskligt intellekt och tänkande. Sedan AI:s tillkomst har teknik inom AI ökat i användning och tillämpning, exempelvis genom att automatisera repetitiva uppgifter.

  Syftet med denna studie är att undersöka IT-projektledares inställning och tankar om artificiell intelligens i projektarbetet för att vidare undersöka om projektledning är ett passande applikationsområde för AI. För att uppnå studiens syfte har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts för att samla empiri gällande projektledarens arbetssätt och inställning kring AI. Denna empiri har analyserats gentemot samlad teori i en tematisk analys.

  Resultatet från den tematiska analysen tyder på att AI kan appliceras för att stötta projektledararbetet genom att automatisera det administrativa arbetet. Av det administrativa arbetet är det främst projektuppföljning och estimeringar som ska automatiseras för att stötta projektledare, då dessa är tidskrävande uppgifter. AI kan även appliceras för att underlätta beslutsfattandeprocessen för projektledare, genom att generera data från tidigare projekt. Resultatet visar även att projektledare ställer sig positivt till artificiell intelligens i relation till deras arbete. Projektledare anser dock att mänskliga aspekter är en viktig del av projektledning, och att projektledarrollen därmed inte bör bytas ut mot AI. Alternativt föredrar projektledare ett samarbete mellan maskin och människa där ledningen och den mänskliga kontakten uteslutande sköts av projektledaren, medan det administrativa arbetet utförs av en AI.

  Download full text (pdf)
  AI i projektledning_kandidatuppsts2022
 • 14.
  Dahlén, Magnus
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Computer Science.
  Windows 8-surfplatta: gränssnitt till ordersystem2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Dahm, Mette
  Karlstad University.
  The role of ecodesign in altering Environmental management systems to comply with ISO 14001:2015 in the medical device industry: A case study of HemoCue AB2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the role of ecodesign in the altering process of EMS (ISO 14001:2004) to meet the compliance obligations of ISO 14001:2015. The purpose was furthermore to investigate the role of ecodesign in promoting sustainable development thinking and in assisting the management of environmental issues in companies manufacturing medical devices. A qualitative study was conducted in which a case-study research design was employed. Furthermore, a literature review provided theory on the concepts of sustainability and sustainable development, ecodesign and EMS used as a basis for the problem statement and theoretical framework. It was found that ecodesign improves the circumstances for sustainable development thinking. By incorporating environmental concern in the early stages of product development, compromises with other important valuecreating functions of a product can be avoided without spoiling irreversible investments. By communicating and marketing ecodesign as a part of the product quality, the demand on the markets is expected to increase benefitting profit in the long run. Ecodesign was also found to supplement and interact with the missing elements of EMS following a recent enforcement of ISO 14001:2015. The study contributes to research by providing an empirical example of how companies operating in the medical device industry can implement ecodesign to alter the EMS towards compliance with ISO 14001:2015. The study also contributes to research by exploring new ways of combining tools developed for addressing environmental issues in companies. As a conclusion the case study resulted in the construction of a tool for ecodesign with consideration taken to the identified processes, company structure and culture at HemoCue. The tool can be implemented in the EMS of HemoCue to improve the circumstances for sustainable development thinking and to contribute in the altering of ISO 14001:2004 to comply with the ISO 14001:2015 standard.

 • 16. Eichler, Roman
  Monitorering & strategi av loggning i distribuerade system: Visualisering med hjälp av Elasticstack2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project was created to answer the question: “How is our system doing?”. Bycomparing different monitoring options and ways to handle log files, the conclusion wasdrawn that Elasticstack is suitable to answer the question in mind. This thesis presentspros and cons with Elasticstack, how the system was implemented, and what’s importantto keep in mind. Further, the result is presented as statistical graphs and searchablelog-structures. Lastly, a discussion concerning log-strategy is presented. This strategywas created to specify how one should write to a log file to only store relevant dataand to ease use of Elasticstack. A sheet with these recommendations is attached as anAppendix.

  Download full text (pdf)
  DVGC25_ht19_Loggning
 • 17.
  Ekvall, Alexander
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Utredning av kylsystem med samberedning av tappvarmvatten för god termisk komfort i nybyggda småhus: Modellering och simulering av fyra kylsystemlösningar för tre lokaliseringar i Sverige med avseende på energi-, klimat- och kostnadsberäkningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med striktare mål för energianvändning och krav på energieffektivitet skärps energikrav för småhus successivt. Moderna småhus isoleras kraftigare och görs mer lufttäta i syfte att minska transmissionsförlusterna vintertid och därmed också energiåtgången för uppvärmning. Ett ökat fokus på att minska småhusens energianvändning vintertid slår tillbaka sommartid då moderna småhus kan konstateras ha en förhöjd överhettningsrisk med sämre termisk komfort och med negativa hälsoeffekter som följd.

  I arbetet används Simulink för att simulera prestandan hos fyra systemlösningar för produktion av komfortkyla och tappvarmvatten. Systemlösningarna som modelleras är ett resultat av ett samarbete med Swegon AB som vill undersöka potential i frikyla samt ny, icke etablerad teknik. Systemlösningarna består av en referenssystem med luft-luftvärmepump, därefter: (1) absorptionskylmaskin driven av solfångare: (2) frikyla från borrhål med bergvärmepump: (3) frikyla med uteluft via FTX-aggregat, lagringstank för kyla och stöd av luft-vattenvärmepump.

  Resultatet visade att frikyla och tappvarmvatten med bergvärmepump hade den bästa energi- och miljöprestandan. Systemet med en absorptionskylmaskin driven av solfångare var, trots användningen av solfångare, klimatmässigt sämst. Systemet blir troligtvis för dyrt då huset blir beroende av ytterligare system för uppvärmning vintertid vilket driver upp kostnaderna. Frikyla via utomhusluft blev det näst bästa alternativet ur ett energi- och miljöperspektiv men lider av höga investeringskostnader på grund av många komponenter för att systemet ska fungera. Simuleringarna visade att potentialen för lagring av frikyla från utomhusluft via FTX-aggregat är relativt god men att det fanns få tillfällen under året då kylan kunde användas.

  Att kunna bereda tappvarmvatten med annat än enbart el kommer bli viktigare för att inte riskera att överskrida BBR:s energikrav. Att komplettera klimatskalet med åtgärder som hindrar solinstrålning från att ta sig in i byggnaden kan vara en åtgärd som kan förändra resultatet i utredningen. Det gör att det är nödvändigt med vidare studier där hänsyn tas till fler parametrar, exempelvis husets värmetröghet. Vidare studier bör även kompletteras med en analys av husets värmebehov vintertid innan en slutgiltig slutsats kan dras om vilken systemlösning som kan bli ett kommersiellt gångbart alternativ på marknaden. 

  Download full text (pdf)
  Utredning av kylsystem med samberedning av tappvarmvatten för god termisk komfort i nybyggda småhus
 • 18.
  Emanuelsson, Lisa
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Gestaltning av självförsörjande utomhusbelysning för offentlig miljö: Ett exteriört designkoncept av LED-enhet med elektricitet genererad av solenergi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Su-Ping Chen Burman has with her company SC Burman developed a standalone unit for public outdoor lighting. It is in line with sustainable development since it is self-sufficient and works without contact with the existing power grid.

  The design of the standalone unit had been entirely based on the technical prerequisites and the form came secondary. Therefore a new aesthetic design was requested. The request was for an aesthetic design that would fit into public places like playgrounds and outdoor gyms.

  The mission was to create an exterior design concept without any concern for the original solution’s appearance.

  A primary requirements specification was made for the product and the specification was based on four main components; solar cell module, LED luminaire, holder (s) and battery.

  To identify components defining the concept design of the lighting solution a second analysis was made. Solar cell module, LED luminaire and holder(s) were the ones chosen and the three components were therefore essential during the creation process.

  When the device is self-powered using solar energy it has a link to design with sustainable development. This motivated the theoretical part of the work; a foreseeable life cycle analysis of the components defining the concept design, as well as a technical description of the solar cells and LED luminaire.

  The main activities of the product development were project planning, feasibility study and the parallel process of generating, developing and evaluating ideas and concepts. Evaluation and selection of the concept through the process was done in consultation with clients, supervisor, innovation advisor and a potential end-customer. The process of generating and selecting concepts for development was carried out in two phases. The first phase defined a certain theme for the aesthetic design of the concept - a classic parasol. The second phase of the creation process was creating with inspiration from this theme. The result of the second phase led to an election mainly between two concepts, where one was to be developed as the final exterior concept for the lighting solution. One of the concepts, an organic one was therefore modelled in 3D-CAD and 3D-printed. Subsequently Burman desired the other alternative, a concept geometrical in form, as the final one. The concept named concept 8.a Geometrical was modeled in CAD, 3D-printed in a scale 1:15 and rendered. The 3D-printing gave a physical appreciation of the concept, while rendering showed how the concept could look like with supposed material. In addition the rendered pictures gave an appreciation of proportions, dimensions and size in relation to users.

  The end result of the project was shown at an exhibition for Bachelor of Science in Innovation and Design and at Karlstad University in spring 2015.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Emma, Lorin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies.
  Professor von Trapps flygande matta har kraschat: En studie om hur man kan arbeta med teknik i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap om hur man kan arbeta med teknik i förskolan. Studien fokuserar på pedagogernas erfarenheter och kunskaper inom teknik i förskolan. Två pedagoger från två olika förskolor intervjuades med semistrukturerade intervjuer som metod.

   

  Resultatet i studien visar att teknik kan läggas på olika nivåer beroende på barnets ålder. Resultatet visar att det finns mycket vardagliga moment som är teknik som man kanske inte riktigt tänker på är teknik i förskolan, som att dra upp dragkedjan, spola i toaletten och få upp en pedalhink. Resultatet visar även på att man kan få in teknik på ett roligt och enkelt sätt genom exempelvis teman. Tidigare forskning visar att rolig teknik i tidig ålder kan göra barnen nyfikna på teknik, att det ger dem en bättre inställning till teknik i ungdomen.

   

  Slutsats: Teknik går att introducera redan i tidig ålder, teknik kan vara enkelt, teknik finns överallt, teknik kan vara kul.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Falch, Petter
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Är bilder i läromedel i teknik normutmanande?: En semiotisk bildanalys av bilder i läromedel i teknik för åk 4–6 ur ett genusperspektiv.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate the roles assigned to girls/women and men/boys in educational materials in the technology subject in grades 4-6 and how it affects connotations that could arise from a norm critical perspective. Because images can affect norms and that the National Agency for Educations clearly instructs that certain norms should be challenged, pictures in two teaching materials in technology have been examined. Through an inquiry on Facebook, it was found that Boken om teknik and PULS Teknik 4-6 were the most commonly used teaching materials according to the respondents. Images from the books were analyzed using a semiotic analysis framework, which divides the analysis into four categories that concern internal and external contexts and denotative and connotative levels.

       The results show that images in teaching materials in middle school technology have both norm breaking and norm detaining signs. They vary in extent from showing active, independent girls to all-knowing mansplaining men. The connotations that could arise from these goes from those that girls could identify with technology to technology as a historical male domain.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Flognman, Jeanni
  et al.
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Unneberg, Helen
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Wilén, Jaana
  Karlstad University, Division for Engineering Sciences, Physics and Mathematics.
  Förvarings- och doseringsbehållare för torrvara2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett 20 p examensarbete på Innovations- och designingenjörs-programmet vid Karlstads universitet i samarbete med företaget QDP. Projektets utgångspunkt har varit ett patent gällande en förvarings- och doseringsbehållare. Uppgiften var att formge patentets delar och genomföra en marknadsundersökning som tolkades med arbetsmetoden Quality function deployment (QFD). Målsättningen med projektet har varit att genomföra en marknadsundersökning samt ta fram koncept på formgivningen av patentets delar. En förstudie har genomförts med litteraturstudier, studiebesök och intervjuer. För närvarande finns inte någon liknande produkt på den svenska marknaden, de konkurrenter som finns, finns på den amerikanska marknaden. Uppdragsgivaren är därför intresserad av konsumenternas behov och synpunkter på den framtida produkten. För att utveckla en produkt som uppfyller kundens önskemål genomfördes åtta intervjuer med konsumenter och fyra intervjuer med fackfolk. Marknadsundersökningen resulterade i åtta kundönskemål som omvandlades till produktegenskaper med hjälp av QFD-matriser. Vårt arbete resulterade i tre olika koncept innehållande formgivning av behållare och mått samt dokumentation i form av matriser. Koncepten uttrycker enkelhet, har nyhetsvärde på marknaden och uppfyller de kundönskemål som framkom av QFD. Produkterna har en enkel och genomtänkt design som är anpassad till köket.

 • 22.
  Fredriksson, Louise
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Skolskjutsplanering med nätverksanalys: Jämförelse av rutt- och räckviddsanalyser mellan ArcGIS och GEOSECMA webb2017Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  All municipalities in Sweden have an obligation to ensure that school children have a safe and secure travel to school. Each municipality decides the minimum distance and determines if school transport should be offered or not. The municipalities in northern Bohuslän, a county in western Sweden, are currently using manual school transportation planning. The distance between a child’s home and the school is measured to determine if a child is entitled school transportation.

  The GIS-group of the municipalities of northern Bohuslän has an ambition to automate the planning process of school transportation using network analysis. By developing and evaluating methods and results of calculated catchment areas and routing in the software ArcGIS and GEOSECMA web, the distance to school can be calculated. The report has been delimited to the municipality of Strömstad. The transportation distance limits differ depending on which age class the children belong to.

  The result of a calculate route between a school and an address point gave the shortest road in ArcGIS and the fastest route in GEOSECMA web. The fastest route is a combination of distance and speed restrictions. When comparing the results of the route analyses in both software there were no differences in the layout of the route, the only difference was the distance between the address point and the school. ArcGIS gave the exact distance while GEOSECMA web gave a rounded result, which makes ArcGIS a more reliable result. In the catchment area analysis ArcGIS created detailed areas close to the road network and GEOSECMA web created generalized areas and a simplified result. The details in the result of GEOSECMA webs catchment areas are deficient compared to the result of ArcGIS.

  The route planning module in GEOSECMA web is based on the Network Analyst extension of ArcGIS, but the analyst tools are simplified and gave generalized result of the analysis. ArcGIS delivers a more detailed result with both tools compared to the result of GEOSECMA web. The result makes ArcGIS a better software to use the GEOSECMA web due to the more reliable and detailed result given in both route and catchments area analyses.

 • 23.
  Fritzon, Ida
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet: Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The design process strength as the basis for developing environment and activity is a project on a design and engineering approach using its methods and tools working on several parts as a basis for developing and creating a removable overall concept. The project is performed on behalf of Designservice in Karlstad, where the end customer is the Beachcenter Varamobaden.

  Beach Center Varamobaden is located in Motala and will be the starting point of a number of activities such as windsurfing, stand-up paddling and kayaking. In addition to activities Beachcenter also wants to offer their customers a restaurant that reflects their vision and events, which welcomes everyone just as they are. Study and formulate Beachcenter's vision and then implement it in the restaurant's layout and infrastructure based at the owner's vision, but also from a customer perspective.

  The feasibility study involves the elements that can create the searched vision. Advancement in the subjects trademark and color theory has been made, a number of different analyzes and several interviews with, among others a design and communications agency focused on the work process.

  A functional analysis summarizes all the sub-functions that should be included on Beachcenter, but also shares the concept into less graspable parts. Based on function analysis, the project has initially been divided into two parts; In House is the first part and has focused on the visual concept. The second part is about the customer experience at the Beachcenter. While working with the customer experience nevertheless identified a key touch point that became the starting point for a third part in the koncept, which involves developing a module bar becoming a center at the Beachcenter.

  Surf style, retro, healthiness, fellowship, activity and relaxation are some of the words that must imbue the concept. Various evaluation methods have been used to get the final concept to match the client's vision as well as possible.

  The completed parts of the In House part is color scale , pattern and fonts that have been applied to various products in the concept but also has been anchored in the restaurant as the opening ceremony on April 30 was completed. The customer experience has been summarized in an overhead view of Beachcenter where module bar is a major center for direct contact between the customer and the staff at the Beachcenter. Module bar has become a prototype and can easily be stored, moved and assembled at Beachcenter.

  With a brand identity, which is a summary of the results obtained during the project, Beachcenter at any time can develop the concept where it is located today, but also easily move or expand their business with the security that the same vision and feel can be created there.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Govindarajan, Venkatesh
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Chemical Sciences (from 2013).
  Overhauling Higher Education by Factoring Sustainability into University Curricula: Discussion Based on a Survey2016In: Metamorphosis of Architectural Education in (Post) Transitional Context / [ed] Mladen Burazor, Markus Schwai, Nermina Zagora, Senka Ibrišimbegović,, Sarajevo: University of Sarajevo , 2016, p. 101-115Chapter in book (Refereed)
 • 25.
  Göransson, Alfred
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Energy, Environmental and Building Technology.
  Naturmuseet Vänern: Energiutredning för att fastställa vilket värmesystem som ger den lägsta energianvändningen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  NV
 • 26.
  Haglund, Mikael
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Kylbehovet hos ett batteribaserat elenergilager: Med avseende på kyldistribution, drifttemperatur, klimat, isolering och termisk tröghet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2011 MacBat AB began to develop a electrical energy storage system called Macbat Energy Storage System (MESS), which is made up of 360 two volt lead acid batteries housed in a 20 foot container. However, while lead acid batteries are sensitive to heat this study is focused on investigating how great a cooling demand will be required under different conditions in which chilled distribution, operating temperature of the batteries, climate, insulation and thermal inertia are varied parameters. The study will also determine the configuration of chilled distribution and isolation that gives minimum cooling requirements for the studied climates, which is warm temperate, arid and tropical nature

  To answer the study's two goals four mathematical models were developed in SIMULINK. Two air-cooled and two water-cooled where one of each was insulated with 100 mm mineral wool while the other was bare. For all models the operating temperature varied between 25 - 35 ° C and the studied climates consisted of Phnom Penh, Cambodia, Djibouti, Djibouti, Baghdad, Iraq, and London, England. For the water cooled models thermal inertia was also varied in the range of 1.8058 to 9.0288 MJ/ K by increasing the amount of cooling water in the system used to cool the batteries.

  The battery operating temperature was proven to have the most significant impact on the cooling load. The isolation yielded a reducing effect on the cooling load in the case where the ambient temperature surpassed the battery operating temperature during longer periods. Varying thermal inertia of the water cooled models had little or no impact on the cooling load. It is probably due to the electrolyte in the batteries. It is a considerably larger source of thermal mass and is constant in all the models.

  Which configuration, regarding the distribution system and insulation, that obtains a low cooling requirement was found to depend on the ambient climate and the battery operating temperature. However, warm temperate climates such as London requires no cooling system at all.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Hameed, Ahmad
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Protokoll och validering av en Permeometer2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 28.
  Hannah, Nilsson
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Pedagogers möjligheter till teknikundervisning i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29. Hansen, Jens
  Portabel barnmatsberedare: Produktutvecklingsprojekt av en portabel barnmatsberedare2016Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Harms-Ringdahl, Lars
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013). IRS Riskhantering.
  Analysis of Results from Event Investigations in Industrial and Patient Safety Contexts2021In: Safety, E-ISSN 2313-576X, Vol. 7, no 1, article id 19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Accident investigations are probably the most common approach to evaluate the safety of systems. The aim of this study is to analyse event investigations and especially their recommendations for safety reforms. Investigation reports were studied with a methodology based on the characterisation of organisational levels and types of recommendations. Three sets of event investigations from industrial companies and hospitals were analysed. Two sets employed an in-depth approach, while the third was based on the root-cause concept. The in-depth approach functioned in a similar way for both industrial organisations and hospitals. The number of suggested reforms varied between 56 and 143 and was clearly greater for the industry. Two sets were from health care, but with different methodologies. The number of suggestions was eight times higher with the in-depth approach, which also addressed higher levels in the organisational hierarchy and more often safety management issues. The root-cause investigations had a clear emphasis on reforms at the local level and improvement of production. The results indicate a clear need for improvements of event investigations in the health care sector, for which some suggestions are presented.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Hayes, Jakob
  et al.
  Karlstad University.
  Kilic, Dilan
  Karlstad University. Karlstads universitet.
  Innovation Barriers within Autonomous Vehicle Technology: From an Employees Perspective2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The world around us is changing, and companies are being pressured to meet customers’ new demands. One such industry feeling more pressure than ever before, is the automotive industry. The automotive industry is dealing with the change towards electrification, biofuels, and perhaps the most radical change of all, self-driving technology. The barriers that organizations face when going from incremental technological improvements to radical technology, is a research area that is largely unexplored.

  This thesis aims to assess and understand the internal innovation barriers the employees are experiencing when developing new and radical technologies and provide managerial recommendations to overcome these barriers. An empirical case study was carried out to identify the innovation barriers by collecting data through twelve interviews within an autonomous vehicle division at a larger vehicle manufacturer.

  The findings address three themes as innovation barriers for organizations that historically have not needed to deal with a high degree of new and radical technology development. These themes were broken down into six different barriers, flexibility barrier; planning barrier; collaboration barrier, communication and coordination barrier; partnerships barrier and lastly self-harm barrier. The barrier shows the difficulties that arise when an organization or part of an organization undergoes a process of change to deal with radical technological innovation. These barriers shed light on the challenges of adapting an organization to deal with radical innovation, as is the case with the development of autonomous vehicles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Hedberg, Ida
  et al.
  Karlstad University.
  Löfgren, Daniel
  Karlstad University.
  Flickors uppfattning av och intresse för teknik: En fenomenografisk intervjustudie i årskurs 6 och 92022Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute with knowledge about different perceptions of technology that exist among girls in secondary school. The ambition is that the knowledge about girls' perceptions can be used to contribute to a more accurate picture of the concept of technology and an increased interest in technology among girls. The purpose is answered through qualitative group interviews with girls in grades 6 and 9. With a phenomenographic research approach, insights were made possible about the girls' perceptions of technology and whether the field of knowledge interests them. The results show that the girls mainly link the concept of technology to high-tech and male-coded things. The girls perceive that technology is something that is new, created by man or powered by electricity. All respondents link the concept of technology to men rather than women and believe that they are less interested in technology than boys. The girls in the 9th grade have a broader and more developed conceptual understanding of technology than the girls in grade 6. Unlike previous studies, our results show that the girls in grade 9 have a greater interest in technology than the girls in grade 6. Therefore, we notice a need for teaching about the definition of technology, but also its connection to norms in society. Students should be given the opportunity to reason and problematize the meaning of technology.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Hedefalk, Finn
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Pedersen, Markus
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  GIS-samordning i Tekniska förvaltningen, Örebro kommun2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The technical administration in Örebro municipality is responsible of water, sewage, refuse collection, roads, traffic and park care. Nowadays no one has the responsibility of the coordination between the departments. The administration is therefore in need of proposals on new applications and to be compared to other municipalities. The objective of this project was to examine the administration and locate possible problems. It was then to define those problems and give proposals on how to solve them. There wasn’t enough time to examine the whole administration and the project was concentrated to the area of roads and traffic. To be able to investigate the function of the coordination between the departments, it did require interviews with a selected amount of employees. Background material was collected and the questionnaires were created in consultation with the tutor.

  During the interviews, the using of GIS amongst the departments became clear. It occurred that there where some differences of opinions, mainly about a certain node and link – system (each node is a crossroad and each link is a block). One department that is in need of the node and link – system claimed that they didn’t get it and by that means it complicated their work. On the other hand, the department that is responsible of the node and link – system, maintained that the update of the system was well functioning.

  In several interviews it became clear that there was a requirement of a common system to store GIS-data, more education in GIS and a detached group to handle GIS-matters. There were also a lot of other needs within the departments. The conclusion was that the updating of the nodes and links got the highest priority, because the lack of these created most difficulties. A detached GIS-group was suggested to be responsible of the coordination in the departments. This group should get a hold of the education, investigate the possibilities of a common GIS-system, take care of the update process and other matters.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Hedman, Sanna
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Låsanordning som sammanfogar och tätar sandwichpaneler i temporära byggnader2016Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The demand for temporary buildings has increased during the last few years. The main reason for this increase is the need for temporary housing.  This thesis contains the development of a construction solution that locks, joins and seals sandwich panels together in temporary buildings. This solution also explains how to mount, de-mount and re-mount the buildings and was developed in cooperation with the commissioning company Swetech Design AB.

   

  The project has been limited to just the horizontal joints of Swetech Design AB´s sandwich panels. The panels which the construction solution is going to be applied on have the dimensions of 2703 mm in height, 2297 mm in width and a thickness of 206 mm. The core consists of cellular plastic that is laminated with a material that consists of fiberglass and polyester.

   

  The pre-study consisted of literature studies of various types of joints, the important properties needed in order to make an airproof construction and the various building requirements for temporary residents. The pre-study also consisted of a visit to the module building company Mobile Composite Solutions (MCS) which helped in acquiring knowledge of mounting big units and the manufacturing technique RTM. Even inventories in different branches were made, to get knowledge around the different possibilities and variations of locking, sealing and joining parts.

   

  After the completion of the pre-study a requirements specification and two function analysis where made that put demands and requirements on the concept solution and expressed the concept in terms of functions instead of solutions. The requirements specification and the function analysis became the base of the idea generating phase. This phase resulted in partial solutions and complete solutions which were then combined together to establish different concepts. Through elimination methods, screening tools and discussions together with the commissioning company a final concept was chosen. The concept is built on a tension joint in combination with a sealing profile and a locking device made of an angle steel, bolt and nut which can join and seal the sandwich panels.

   

  The concept has been visualized in the form of sketches, CAD-model, a physical model on a cut-out between two sandwich panels in scale 1:1, basic drawings and a component list. A proposal for continued work has also been presented in order to assure that the construction meets all the requirements listed in the requirements specification and to make it possible for the commissioning company to implement the concept.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Henriksson, Jessica
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Utformning av företagsentré som speglar Autofrics kompetens och värden2018Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report describes a Project for Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering, performed at Karlstad´s university.

  The purpose of the project has been to come up with a proposal of an entrance for an industrial enterprise. The company is Autofric AB in Hagfors, which produces spirals and spiral conveyers. They used to have a canopy which had to be taken down. The entrance should show the spirit of the company and express quality, and the company also want to fabricate it with their own machines and materials as far as it is possible. Because of this, several examples of how to use the spirals in the entrance has been developed during this project.

  The focus in this project has been on the design of a shell which will become the gestalt. The company will take care of construction for strength. The entrance has been analyzed considering semantics, some laws for construction and some theory of design.

  The project has followed the product development process and it has taken advantage of the strength of models as a visual tool. A collection of cardboard sketches, that grew bigger and bigger during the project, many good advices from an architect and the company´s opinions led to a proposal that fulfills the requirements and requests and gives a solution to the problem.

  It resulted in a canopy, shaped as a half moon, resting on two pillars. The cross section of the pillars is inspired by some of the machines the company manufactures. An illuminated logotype is integrated in the frontage of the canopy. The entrance can be manufactured mainly by the machines and materials available at the company.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 36.
  Henriksson, Sandra
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Konceptutveckling av äventyrsbana till Boda Borg: Idéframtagning av ett tema med tillhörande kluriga utmaningar2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project is a bachelor thesis in collaboration with Boda Borg’s adventurehouse in Karlskoga. The project was carried out at Karlstad’s university within the program innovation- and design engineering. Boda Borg is an adventure house that consists of different adventure quests where visitors must solve different tasks to complete as many quests as possible. The project consisted in creating a new quest that would fit in at Boda Borg and that visitors would find fun. This quest was supposed to have three rooms and a decorated room outside of the quest. It would also be a green quest which means it should consist of tricky challenges. 

  The project was carried out in seven different phases: planning, prestudy, product specification, concept generation, concept selection, concept development and compilation. Visitor’s opinions and theory about the experience industry is underlying the final solution. 

  The final concept consists of three rooms with a room outside of the quest with the theme magic. The quest has a clear story where the mission is to stop the evil wizard from breaking out of the castle. In the first room, visitors must mix a potion, which is later needed in the last room. The purpose of the second room is getting into the castle where the wizard is being held. Finally, the visitors must connect the potion from room one, and a wand in the last room. They also have to make a pattern with the wand to prevent the spell from breaking. The name of the quest is “the spell” and the result is shown in a prototype built in a scale 1:10.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Håkansson, Helena
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Chemical Sciences (from 2013).
  Bidrag från 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar2022Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens för ingenjörsutbildning på högskolor och universitet. Konferensens syfte är att utveckla ingenjörsutbildningarnas kvalitet genom att:

  • lyfta fram och dela erfarenheter kring aktuell utveckling av ingenjörsutbildning
  • vara en arena för pedagogisk meritering och över tid utgöra ett arkiv för utvecklingen av Sveriges ingenjörsutbildningar
  • tillsammans analysera nuläge och utveckla nya möjligheter

  Den 24 och 25 november 2021 samlades ledare, lärare, studenter och andra personer med intresse för utveckling inom ingenjörsutbildningar för en tvådagarskonferens på Karlstads universitet.

  Temat för årets konferens var:Tillsammans förnyar och förbättrar vi Sveriges ingenjörsutbildningar inför framtidens utmaningar

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  preview image
 • 38.
  Hübsch, Jacob
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Persson, Magnus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Mathematics and Computer Science (from 2013).
  Förstärkt verklighet med ARCore: Utveckling av en förstärkt verklighetsapplikation i Android med Kotlin och Azure2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The technology of “augmented reality” has existed in an experimental stage since the early 1990s, but it is not until around year 2010 that commercial use in the form of both hardware and software became available, for example, when Pokémon GO and Google Glass were announced.

  The aim of this thesis is to develop a mobile application that utilizes the technique of augmented reality to gain an insight into the technique’s potential, as well as the various tools available in this type of development. The project resulted in an augmented reality application, written in the program language Kotlin for the mobile operating system Android. The main use of the application includes group activities such as tourism, as the main functionality is to visualize other users' location via the mobile camera using the tools ARCore and Azure’s database Cosmos DB. Even though the technology is relatively new, the work has progressed without major difficulties, and even with basic programming knowledge it is possible to do software development in this area.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Israelsson, Viktor
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Worldizing kontra IR-reverb2011Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this degree work is to compare two sound design tools, which both are used to virtually place a sound in an acoustic environment. The tools in question are both methods to add reverb on sound files. The angle of the comparison is mainly frequency analysis. Above technicality, practical details are taken into consideration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Iverlund, Hans
  Karlstad University, Faculty of Technology and Science.
  Akustisk kontroll av framtidens kontor: Summit Flexiwall2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The project presented in this report was conducted by Hans Iverlund and was the final thesis of the Study programme in innovation and design engineering at Karlstad University. The project included 22,5 ECTS credits. Parts of the project were carried out in collaboration with Robin Westlund, who also did his final thesis of the Study programme in innovation and design engineering.

  The project was conducted in collaboration with Moelven Eurowand AB, which is a company that manufactures, sells and installs room solutions consisting of wall systems, door portals and some furniture, mainly for offices. Supervisor from Moelven Eurowand AB was Pernilla Irewährn, tutor from Karlstad University was Monica Jakobsson and examiner for the project was Professor Fredrik Thuvander. Moelven Eurowand AB wished to get better insight for how the future office would look and operate, so that they could develop their future products in the right direction. To gain that insight, the project began with extensive research, consisting of literature studies, field studies and interviews with people that work in offices. Parameters that were identified as important for the future of office were the ability of control over the surroundings and the need for acoustical and visual privacy and social interaction with other people. This resulted in a vision for the future that was visualized with a continuously variable dimmer switch that controls the acoustic environment and the visual interaction with other people in the area in which the individual office employee is located. The dimmer switch became the aim for the development of a product that would fit into this vision for the future. The product development was carried out using a list of demands, idea generation and a systematic generation of concepts. The product that was developed was called Summit Flexiwall, and was a flexible panel-wall solution that enabled control of the acoustic environment and the amount of social interaction. The product may serve several different functions in an office environment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Jemtfelt, Louise
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen av ett affärssystem ur ett systemimplementatörperspektiv: En jämförande analys av två expertintervjuer från två olika fallföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Marknadskonkurrens och kundernas krav på tillgänglighet och snabbare service, driver på företagens behov av att öka sin produktivitet. Genom att effektivisera sina affärsprocesser med ett modernt affärssystem, ökar de möjligheten att förbli konkurrenskraftiga. Ett felaktigt val av affärssystem kan dock bli kritiskt för företaget och valet bör genomföras metodiskt och genomtänkt för att välja rätt affärssystem. Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för upphandlingsprocessen av ett affärssystem, ur ett systemimplementatörperspektiv, fram till och med ett lyckat urval av slutkandidater.  Primärdata i denna kandidatuppsats har samlats in från intervjuer. Det har genomförts totalt fem intervjuer varav tre sondera intervjuer och två skarpa expertintervjuer. Kandidatuppsatsens forskningsdesign liknar en fallstudie eftersom de skarpa expertintervjuerna har utförts på två olika fallföretag, där respondenter från respektive fallföretag har svarat på en intervjuguide baserat på kandidatuppsatsens analysmodell. Analysmodellen har sedan blivit modifierad utifrån den genomförda empiriska studien och presenteras i analysen.  Några av de viktigaste slutsatserna från uppsatsstudien är att verksamheten bör ha tydliga strategier och mål, eftersom det lägger grunden för nästkommande faser i upphandlingsprocessen. Strategier, mål och funktionella krav ska beskrivas på ett sådant sätt att hela verksamheten representeras och tydligt formulerar det som efterfrågas av ett affärssystem. Det har även visat sig vara otroligt viktigt att det finns stöd från högsta ledning, detta för att verksamheten ska få bästa möjliga förutsättningar att bedriva en lyckad upphandlingsprocess. Marknadsundersökningen är också en viktig fas, där information om både affärssystem och systemimplementatör ska ingå. Verksamheten vill erhålla information om systemimplementatörerna eftersom de söker en systemimplementatör som känns trovärdig och som verksamheten kan få en bra relation med. Den sista slutsatsen tar upp att verksamheten bör sträva efter ett slutgiltigt val med stor träffyta, eftersom det anses vara mer lönsamt för verksamheten att anskaffa ett affärssystem som slipper förändras mot verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Johansson, Josefin
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  The knowledge base of machine learning, across data analytics teams in a matrix organization.: An exploratory case study on machine learning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Machine learning is a field within the broader concept of artificial intelligence and addresses the questions of how to build systems which learn from experience. The field is one of the oldest disciplines in computer science but has had many recent advancements due to the large amounts of data being generated. Today, machine learning together with artificial intelligence is seen as the two most rapidly growing fields within computer science. The purpose of this thesis is to explore and identify the current knowledge base of machine learning across data analytics teams, within the matrix organization Wise Inc.. This study has been performed using an exploratory case study method, based on the embedded units within the matrix organization. In this research, the units represent thirteen different cross-functional teams existing within the Wise Inc. organization. All thirteen teams are data analytics teams and performing a variety of different analytics depending on the team’s individual purpose. The analysis of embedded units has been performed within the units, but also across units. Using data collected through a qualitative questionnaire and interview, the knowledge base of machine learning could be explored and identified. Analysing the collected data, it was showed that the knowledge base across the data analytics teams in Wise Inc. is currently relatively low. Two key teams have been identified to have a very high level of knowledge. The knowledge base was examined based on participants theoretical and practical knowledge when it comes to machine learning. The aspect of machine learning usage and experience was included in the analysis and appeared to show a weak positive correlation to the overall knowledge. However, the statistical significance could not be determined. The empirical study also indicates that across teams, the level of knowledge is slightly higher than the level of experience. As a positive result, most participants appear to have a good theoretical understanding of machine learning in relation to artificial intelligence, which normally is one of the most common miss-interpretations. Even though the overall knowledge base is low, there are a few key people which stand out with a high knowledge base amongst teams. Observing the team as a whole the knowledge base is medium, but when looking at the individuals within the team there are a few key members with high expertise. These people are not working within the two teams identified with a high machine learning knowledge base but are part of other analytics teams. These people are important to identify as they can contribute with great value to the Wise Inc. organization.

  Download full text (pdf)
  Johansson_Josefin_Bachelor_Thesis_January_2018
 • 43.
  Kvarnström, Martin
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Metodval för upprättande av bruksnät: En studie av två metoder för upprättande av bruksnät med avseende på lägesnoggrannhet och tidsåtgång2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att jämföra olika metoder för upprättande av bruksnät utifrån ett anslutningsnät. Mätningarna utfördes med GNSS och totalstation. I huvudsak har ett utförligt bruksnät jämförts med ett förenklat bruksnät. Båda näten är upprättade genom en kombination av mätning med GNSS och därefter totalstation. I rapporten redovisas endast plankoordinater med X, Y och den radiella avvikelsen. Lägesnoggrannhet på mätpunkterna i det utförliga nätet blev ≤ 3 mm i radiell avvikelse. Läget på mätpunkterna i det förenklade nätet avviker 4–10 mm radiellt mot de utförliga mätpunkterna. Tidsmässigt tog det utförliga nätet ca 4 gånger längre tid att upprätta.

 • 44.
  Lestelius, Magnus
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Chemical Sciences.
  Samverkan med arbetsmarknaden – en väg för utveckling av utbildningen och utbildare inom civilingenjörsutbildningen?2012Conference paper (Other academic)
 • 45.
  Lind, Fredrik
  et al.
  Karlstad University.
  Åman, Beatrice
  Karlstad University.
  Diffusion and adoption ofrenewable energy products forenhanced societal wellbeing: Minor field study in Handeni, Tanzania2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to understand and assess the diffusion and adoption of RES forenhanced societal wellbeing in developing countries. Furthermore, the purpose is tocontribute to a deeper understanding of the drivers and barriers (D&B) to the diffusionand adoption of RES among smallholders in rural Tanzania. The study onlyinvestigated solar energy lamps and not all products within the scope of RE. This wasto draw a more accurate and relevant conclusion from the empirical study.

  The study took place in Handeni, Tanzania, from March to May 2022. The primarydata for the study was collected through observations and twenty semi-structuredinterviews in four different villages in Handeni's Rural district. The data sets wereanalyzed through a thematic analysis to identify which D&B the smallholders werefacing regarding the adoption of solar energy lamps. These D&B were later furtheranalyzed with the help of the secondary data from literature studies, where theDiffusion of innovations theory and the Sustainable livelihoods approach were themain theories used.

  Barriers to adopting solar energy lamps were identified as; knowledge, trust, economy,and accessibility. Driving forces for wanting a solar energy lamp were; the reduced riskof health problems, reduced risk for accidents, portability, facilitating householdactivities, no variable costs, and the possibility to study and work at night. Otherfindings were the need for payment plans, charging on cloudy days, and batteriesthrown in nature.

  By connecting the drivers with elements from DOI, it was concluded that adoptiononly occurred in households where the driving forces were stronger than the barriers.Furthermore, an assessment of smallholders' wellbeing through the five capitals ofSLA discovered that financial, human, and physical capital were considered low in thestudied area. By bridging the gap between barriers and end-user, an increased diffusionand adoption of RES could occur, raising the capital assets identified as low. This risein the smallholders' low capital assets could push the transformation towardsustainability and enhance societal wellbeing in developing countries.

  The contribution from this study can hopefully be used for future research on howorganizations in practice can implement presented solutions. Furthermore, the study'sfindings can also provide guidelines on how the diffusion and adoption of RES can beincreased in rural areas of other developing countries. 

  Download full text (pdf)
  Diffusion and adoption of renewable energy products for enhanced societal wellbeing
 • 46.
  Lydell, Andreas
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Är rivarskivan defekt?: En statistisk analys över rivarskivans energianvändning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Arkivfil
 • 47.
  Lööv, Matilda
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Karlén, Frida
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Barns möten med kartan som tekniskt hjälpmedel: "Den blir ju större i verkligheten..."2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on our previous experiences of working in preschools, a lack of technical teaching has been made visible. Technology is everywhere in human everyday life and society in general and should therefore play a greater role in children´s pre-school education from an early age. The purpose of this study was to contribute knowledge about five-year-old preschool children's understanding of the map as a technical aid. This was investigated through qualitative interviews where the children in small groups got to discuss different types of maps, their structure and purpose, and the children got to share previous experiences in the use of maps. Activities were also carried out where the children were allowed to use a map that was either in paper or digital form where they were instructed to navigate to a predetermined goal. The results showed several qualitatively different ways in how the children had experienced the map before, how they interpret and understand the map's structure and purpose and in their discoveries about the map in relation to the outside world. The conclusion was that through our engaging and supportive approach, the children expressed their interpretations and their understanding of the different maps and participated in the study in an active and exploratory way. Through our starting point in the theory of variation, the children were able to distinguish similarities and differences in the exploration of the maps, and thereby create an understanding of the map as a technical aid. This study wishes to contribute to active people receiving an encouragement in daring to explore the technology didactic in everyday life and that this can be done with simple means to create a joyful learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Markebro, Jannike
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Lärares syn på teknikämnet.: En enkätstudie av pedagogers tankar kring teknik på mellanstadiet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain insight into how teachers at Middle Schools in Sweden (grade 4-6) carry out their teaching of the compulsory school subject technology. This was accomplished through an online survey, which was divided into three sections based on the following three research questions: What thoughts do the teachers have of technology? How do the teachers carry out their teaching of technology? What materials do the teachers use in their teaching of technology? All in all 65 teachers, who currently teach or previously have taught technology at Middle Schools, have participated in the survey. The result reveals that most of the teachers involved find technology to be a fun, exciting and interesting subject, but that it is difficult to evaluate and grade the students, and also time and resource consuming. The study also shows that most of the teachers prefer a variety of theoretical and practical activities, since both elements are required to give the students an understanding of the importance and significance of technology in our society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Molinder, Christian
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013).
  Noggrannhetsutvärdering av flygmätningar med UAV: Jämförelse med kontrollpunkter2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport var att utvärdera hur det på ett enkelt sätt och med hög tillförlitlighet går att kontrollera flygmätningar med UAV. Frågeställningarna som undersöktes var: Hur många kontrollpunkter krävs det för att kunna uppvisa en viss kvalité vid mätning i flygbilder tagna med UAV? Hur förändras kvalitén beroende på antalet kontrollpunkter? Hur ska en marksignal se ut för bästa synlighet i en bild?

  I den första delen av studien diskuterades olika varianter på hur en kontrollpunkt kan se ut. Sex stycken olika varianter tillverkades och testades på gamla flygfältet i Karlstad. Dessa granskades sedan okulärt, de två bästa valdes ut som sedan undersöktes i Global Mapper och beräknades i Excel. Den bästa kontrollpunkten erhölls och ytterligare signaler av den utformningen tillverkades, totalt 21 stycken. Den valda utformningen provades och flögs över en bergtäkt i Sandseryd utanför Jönköping. Data från flygningen beräknades och ett resultat erhölls.

  Resultatet visade på att man med ett par väl definierade kontrollpunkter, kan uppnå ett värde på under 25 mm radiellt i plan, ett medelfel under 10 mm i plan och drygt 15 mm i höjd. Det räcker således med ett par punkter men ett par extra rekommenderas, två punkter kan lika väl användas som tjugo punkter. En marksignal ska för bästa synlighet ha ett schackrutigt mönster i svart och vitt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Nilson, Finn
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013).
  Bonander, Carl
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013).
  Jonsson, Anders
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences (from 2013).
  Differences in determinants amongst individuals reporting residential fires in sweden-: results from a cross-sectional study2016In: Injury Prevention, ISSN 1353-8047, E-ISSN 1475-5785, Vol. 22, p. A40-A40Article in journal (Other academic)
12 1 - 50 of 82
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf