Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 168
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahmad, Awais
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Ahlin, Karin
  Mittuniversitetet.
  Mozelius, Peter
  Mittuniversitetet.
  Technology-enhanced speech and language relearning for stroke patients: defining requirements for a software application development2020Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Speech and language relearning are challenging for stroke survivors as well as for medical caregiv-ers. After a stroke, a patient’s ability to read, write, speak, and listen is decreased to different degrees, which results in a compromised independent life and a decreased quality of life for the patient. Tech-nology enhances systems can play a vital role in this context. However, the available software are not specifically built for after the stroke patient’s needs. This paper is therefore aimed to gather require-ments for designing a tailor-made speech relearning software application for stroke survivors. A de-sign science approach was adopted, where different stakeholders such as medical caregivers and in-formation technology consultants were involved in the process. The well-informed and experienced participants in their fields highlighted some important requirements such as different types of inter-face for a patient than speech therapist with extra management functionality for speech therapists so that they can adjust the relearning exercises according to the patient’s needs. Software requirements vary from patient to patient where the intensity of speech and language impairments, general medical condition of the patient, age, prior experience, and knowledge about the information of the patient and social setup of the patient plays an important role. Since stroke is most common in adults and adults learn differently than children, adult learning theory might help understand the patients’ needs. There-fore, adult learning principles were involved in the requirement analysis process. The established re-quirements will be used for the development of speech and language relearning software.

 • 2.
  Akner, John
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Medborgares inställning till vård vianätet: En studie om upplevelser av digital vård2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitala hälsotjänster har de senaste åren ökat i popularitet bland svenska medborgare. Dessa tjänster kan användas som komplement till traditionella fysiska vårdcentraler för att bli undersökt av en läkare, sjuksköterska med flera. Under de första månaderna under Covid-19 pandemin kan digitala hälsotjänster ha blivit ännu mer populära på grund av att de erbjuder ett kontaktlöst (smittofritt) sätt att få medicinska råd. Den här studien, genomförd maj 2020, undersöker hur aktiva svenska medborgare är i användning av digitala hälsotjänster för vård via nätet och deras inställning samt vad som påverkar deras inställning. För att ta reda på detta användes en enkät för att samla in empiri. 166 svar samlades in. Studiens resultat framhäver att ungdomar är mycket mer aktiva användare av digitala hälsotjänster för vård än äldre. Resultatet visar även att medborgare som testat digitalahälsotjänster för vård har en mer positiv inställning till digitala hälsotjänster än medborgare som inte testat digitala hälsotjänster. Detta kan tolkas som att de som har en positiv inställning har det rent generellt gentemot digitalisering av vård, eller som att användares inställning påverkas positivt (i flesta fall) redan efter ett besök. De faktorer som hade störst betydelse för medborgarnas inställning till digitala hälsotjänster för vård var lättillgänglighet, säkerhet och ekonomiska aspekter. En stor andel av respondenterna som inte testat digitala hälsotjänster hade önskat rekommendationer om hälsotjänster från staten eller en statlig hälsotjänst för att de skulle testa tjänsterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Akpan, Dennis
  et al.
  Karlstads universitet.
  Jasim, Khalid
  Karlstads universitet.
  En väg till att minimera felaktigheter vid ansökan om bygglov: En jämförelse mellan olika kommuner avseende hur bygglovsprocessens första del kan förbättras genom bygglovshandläggare respektive sökande2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att söka bygglov kan uppfattas som en komplicerad process för privatpersoner som inte är insatt i bygglovssökandet, därför har rapporten ett mål med att utföra en del undersökningar för att finna nya lösningar som kan implementeras och minska andelen icke kompletta ärenden. Denna rapport riktar sig också på bristerna i bygglovsprocessens första skede samt hur det går att åtgärda dem genom att till exempel identifiera problemen och därefter förbättra respektive del.Studien grundar sig på att gå in på detalj såsom de olika kommunikations tillvägagångssätt för respektive kommun. Vi kommer även att undersöka på ifall informationen som ges av kommuner är tillräckligt samt lättillgängligt för sökande.Skrivandeprocessen som har använts för att utföra denna fallstudie har byggts på kvantitativ forskningsmetod då vetenskapliga artiklar, litteraturstudie, enkätundersökning användes. Utöver detta ingick en kvalitativ forskningsmetod genom intervjuer via Teams med olika bygglovschefer och bygglovhandläggare från respektive kommun.Resultatet består av besvarade enkäter som delades ut till både bygglovssökande och bygglovhandläggare i respektive kommun som ingår i studien. Kommuner som ingår i studien är Karlstad, Eskilstuna och Surahammars kommun. De besvarade enkäterna har formulerats på ett sätt för att kunna redovisa data i olika figurer såsom diagram och tabeller, vilket i sin tur ger en tydlig bild över de oklarheter som uppstår vid ansökan.Utifrån arbetets resultat har det visat sig att det som var mest problematiskt för bygglovssökande var kontrollplanen. Det upplevdes som den svåraste handlingen att få tag på och skicka komplett. Åtgärd till det är att ge möjlighet för sökande att få en liknande komplett bygglovsansökan som de kan ladda ner ifrån kommunhemsida vilket kan användas som en jämförelse. En lagändring eller förtydligande ifrån Boverkets hemsida är också en lösning då alla tre kommuner har hämtat exakt information och även behövt göra tillägg med information, beskrivningar och exemplar.Förtydligande av exempelritningar samt hemsidan är också en lösning för att underlätta för sökande genom att göra innehållet mer lättförståeligt. En text på hemsidan som upplyser om att väntetiden blir kortare vid en korrekt bygglovsansökan var också en lösning och dessutom att förbättra kommunikationen mellan handläggare och sökanden så att det blir mer lättillgängligt att nås via e-post, telefon och även fysiska möten vid frågor.En annan lösning som ficks fram från resultatet var att en spalt med handläggarens kontaktuppgifter för att få direkt kontakt och på så sätt förbättra kommunikationen mellan sökande och handläggaren gällande oklarheter och frågor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bygglov
 • 4.
  Albeteihi, Wissam
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet.
  SLA-kontrakt för ökad molnsäkerhet: Intervjupersoners uppfattningar om säkerhetsmått och säkerhetsramverk som förtydligar SLA-kontrakt för molnbaserade tjnster2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mindre företag och organisationer har uttryckt ovilja att använda molntjänster på grund av

  otydliga säkerhetsvillkor. Skälet är att de Service Level Agreements (SLA) som reglerar

  ansvaret för säkerheten i Molnet, bland annat vad gäller datalagring och skydd av

  personuppgifter, upplevs vara otydliga. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad

  användare av molntjänster anser om de säkerhetsramverk och säkerhetsmått som används i

  SLA-kontrakt för molntjänster. Genom semistrukturerade intervjuer av fyra personer och

  analys av intervjuerna visade resultatet att användarna ansåg att de säkerhetsramverk som

  användes i SLA-kontrakt för molnbaserade tjänster var för otydliga genom att vara alltför

  generella och inte tillräckligt relevanta för den egna verksamheten. Användarna ansåg att de

  säkerhetsmått som tillämpades i SLA-kontrakten skulle kunna vara tydligare genom att vara

  mer detaljerade och relevanta för den egna verksamheten. Slutsatsen blev därför att etablerade

  säkerhetsramverk som NIST, ISO och COBIT inte tillmötesgick användarnas behov av

  specifika och relevanta säkerhetsramverk och säkerhetsmått i SLA. En lösning skulle därför

  vara att använda mjukvara för att automatiskt generera SLA-kontrakt utifrån tydligare samt

  mer specifika och relevanta säkerhetsmått. En sådan lösning skulle öka användarnas upplevelse

  av säkerhet genom SLA och öka deras användning av molntjänster. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Applikation för ett skepps framdrivningssystem2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har blivit allt mer intressant för företag att investera i miljön. I bilindustrin strävar man efter att få så bränslesnåla fordon som möjligt och man har där kommit långt. Inom varvindustrin har man inte kommit lika långt.

  Elektronik-mekanik företaget Q-TAGG R&D har under en längre tid utvecklat ett system till fartyg som avser minska bränslekonsumtionen för fartyg. Samtidigt har det blivit allt mer populärt med s.k. surfplattor och dessa ger en ny möjlighet inom grafiska gränssnitt. Detta projekt handlar om att skapa ett grafiskt användargränssnitt till det ovan nämnda systemet.

  Projektet skulle vare en prototyp på ett tänkbart gränssnitt som ska låta användaren kommunicera med systemet och hämta information och presentera detta.

   

  Resultatet av detta projekt blev ett användargränssnitt som låter användaren se aktuell bränsleförbrukning och hastighet på fartyget som använder systemet. Användare kan också ställa in önskad hastighet och förbrukning. En graf presenterar hur hastigheten och förbrukningen har sett ut den senaste tiden. Det går att se fartygets rullning, nigning och vridning samt varje motors varvtal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Uppsats
 • 6.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  "Who am I now?" Sense of Gender and Place in Digital Gameplay: Affective Dimensions of gameplay in XCOM: Enemy Within2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this essay I analyze the ways in which gender and space are shaped and made sense of through digital gameplay. Specifically in the turn based strategy game XCOM: Enemy Within for the MacBook Air with a computer mouse as the primary input device. Using a mixed methods approach consisting of gameplay sessions of XCOM and qualitative interviews with two players regarding their gameplay I argue that earlier research on space within game studies has overlooked the ways in which the shaping of space in gameplay is also gendered. Developing a theoretical framework influenced by gender studies, critical theory, affect theory, assemblage theories of space, and game theory, I argue for how the shaping of space and gender in game-play is interdependent. This in that the shaping of space and gender in digital gameplay is in constant relation and tension with societal norms and the affective capacities of bodies and digital games. In conclusion, I reflect on the possibilities to develop more empirical research based on the the theoretical framework explored in the essay.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Who Am I Now
 • 7.
  Andersson, Patrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utveckling av slipverktyg för handdriven kedjesåg: Ett produktutvecklingsprojekt utfört på Karlstads universitet2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This Bachelor’s Thesis documents the process and result of an examining product development project for the Innovation and design programme at Karlstad’s University.

  A concept for a maintenance tool designed for a manual chainsaw has been developed. By applying the phases applied for the product design process described by Johannsson (2013), and by utilizing the knowledge from a comprehensive pre-study, a first concept was established. With a reiterative design process this concept has been developed and made into a first prototype that have been tested, evaluated and adjusted accordingly.

  The construction as described in chapter 2.6- Detail construction is a handheld tool with file gauges specially designed for the manual chainsaw. By using a groove for the chain at the top of the tool, it can be fixed and sharpened without any additional equipment.  A prototype was made by virtual prototyping and constructed by 3D-printing.

  Project should proceed by implementing the changes in the prototype that was observed during testing and then evaluate that result before a manufacturing adoption.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andmarsjö, Markus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Simulering av exteriört bussljud: Undersökande av en Ray Tracing metod för ljudsimuleringar2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En metod för att simulera exteriört bussljud med hjälp utav Ray Tracing har testats och utvärderats. En modell av en buss har byggts upp i ett CAD program. Dominerande ljudkällor i bussen samt materialkoefficienter har tagits fram för de material som ingår i bussen. Bussen har sedan förts in i simuleringsprogrammet Odeon, där ett antal simuleringar har utförts. Olika pass-by simulering har utförts och jämförts med mätningar. Olika grader inkapsling av motorrummet har simulerats. Ett grid response har tagits fram för att se vart det lönar sig att placera absorbenter. Ett beräkningsfel har hittats i den använda programvaran Odeon 10.13 vilket ledde till att en jämförelse mellan Odeon 10.13 och demoversionen av Odeon 12.

  Resultatet visar att simuleringsmetoden i dagsläget fungerar bäst då ingen ljudtransmission tas hänsyn till, detta kräver dock att det finns öppningar i bussen eftersom detta annars leder till ett antal problem ifall bussen simuleras med alltför hög grad av inkapsling. Inga strålar skulle i detta fall kunna nå någon mottagare. Anledningen till att transmissionen inte kan tas i hänsyn beror på de fel som hittats i Odeon 10.13. Programmet räknar fel och överskattar transmissionen samt transmitterar strålar även i de fall där en yta är definierad att inte transmittera några strålar alls, något som Odeon 12 räknar rätt på. Metoden kan tills detta är löst med fördel användas för att se energifördelning mellan frekvensbanden, optimal placering av absorbenter samt i viss mån även den totala ljudnivån för bussen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andreas, Svensson
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Nabrink, Robin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  GNSS-Styrning: Information för platschefer2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  GNSS-control
  Ladda ner fulltext (pdf)
  arkivfil
  Ladda ner fulltext (pdf)
  arkivfil bilaga
  Ladda ner (pdf)
  Bilaga B
 • 10.
  Asp, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Kvalitetsbristkostnader i monteringshallen: Vad beror de på, hur stora är de och vad går det att göra åt dem?2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Monteringshallen hos Metso Paper Karlstad är beroende av många utomstående funktioner och processer. De som jobbar med montering och utcheckning måste koordinera sina arbeten med tillverkningen, underleverantörer, inköp, konstruktion och skeppning.

  Alla är medvetna om att det finns problem i monteringshallen och att det måste det göras något för att komma till rätta med dem. Men vilka orsakerna är till problemen finns det olika uppfattningar om. En del upplever det också som att problemen återkommer gång på gång. Få försök har gjorts för att på metodiskt sätt få en gemensam syn på problematiken eller ta fram fakta som kan ligga till grund för beslut om förbättringsområden. Dessutom finns en attityd om att kvalitetsarbete mest tar tid. Problemen anses inte härröra från montaget utan de får helt enkelt finna sig att vara de som städar upp efter andra.

  Syftet med detta examensarbete har varit att svara på frågeställningar om problemens orsaker, dess kostnadsstorlekar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska kvalitetsbristkostnaderna i monteringshallen. Det övergripande målet har varit monteringshallens utveckling av kvalitetsarbetet. Rapporten är baserad på de anställdas erfarenheter som framkommit vid intervjuer. Teorin är vald med fokus på de olika delar som krävs för långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete.

  Intervjuerna visar att medvetenheten om sin egen del i problem och problemlösning är låg. De betraktar sig själva som om de inte har del i problemen. Detta är mindre bra eftersom det finns många beroenden till andra funktioner. Dessutom behandlas det många varianter av maskiner vilket än mer ökar behovet av väl fungerande processer. Därför är den nuvarande attityden och kvalitetstänkandet ett stort hinder mot nödvändigt förbättringsarbete. Orsakerna till omarbetningar lagras inte vilket försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt finna lösningar på problemen.

  Rapportens resultat är en genomgång av de nödvändiga byggstenar som krävs för att långsiktigt kunna bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Det rekommenderas att personer med chefsbefattning tar in de synpunkter som har påpekats och gör en prioritering av det som behöver åtgärdas. Nedanför listas förslag på åtgärder för ett förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen.

  1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor (förbättringssamordnare/ledare).

  2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och verktyg parallellt med förbättringsarbetet.

  3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett gemensamt språk

  4. Våga genomföra förändringar.

  5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S

  6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker

  7. Kartläggning och förbättring av processerna

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Avramovski, Aleksandar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Blockkedjan en revolutionerade teknik: Mikrotransaktioners möjliga användning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Transaktioner på nätet har ökat drastiskt och till följd av detta har en stor efterfrågan inommikrotransaktioner för företag och organisationer uppkommit. Forskning inom detta områdehar visat att mikrotransaktioner kan effektivisera allt i vardagen, så som hur informationöverförs och att den kan utnyttjas i marknaden för att skapa fler affärsmöjligheter. Dennauppsats undersöker mikrotransaktioners egenskaper, funktioner och diskuterar deraseventuella användning i nutida transaktionssystem. Undersökningen tar upp varför företag villha användning av transaktionssystemet och vilka möjligheter som kan uppstå med tekniken.För att finna en allmän förståelse om tekniken genomfördes litteraturgenomgång som bas ochen kvalitativ intervjuundersökning hos företag som överväger att använda tekniken ochföretag som utvecklar plattformar för tekniken. Med intervjuerna undersöktes om det varmöjligt att använda sig av mikrotransaktioner och hur dagens utveckling ser ut.Slutsatserna av undersökningen blev att mikrotransaktioner går att användas i små mängder,men tekniken behöver bli mer utvecklad för att företag och organisationer skall kunnaacceptera tekniken.

 • 12.
  Axelsson, Erika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  En bildanalys av användaren och utvecklare av tekniken i barnböcker ur ett genusperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en subjektiv bildanalys av barnböcker där syftet med studien är att undersöka hur genusaspekter kommer till uttryck i barnböckerna med fokuset på ett teknikinnehåll. I studien har jag valt ut några bilder i fyra Alfons Åberg- böcker samt en bild i en nyare bok - Hej Ruby, med fokus på digitalteknik. Bilderna har sedan analyserats utifrån Falks analysramverk där bilderna delas upp i fyra kategorier - denotativ nivå, inre kontext, yttre kontext och konnotativ nivå. 

  Studien har kommit fram till att tekniken den utvalda litteraturen följer vissa traditionella könsmönster. Exempelvis att tekniken i köket som oftast kopplas ihop med kvinnor blir bortglömd. Den syns inte lika väl som den typiskt manliga tekniken, som bygg och konstruktion, där tekniken är tydlig och kan ses som ett projekt. Studien lyfter även olika reflektioner kring valet av barnlitteratur samt vikten av boksamtal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Baudtler, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Laddning för trådlösa hörlurar: med användaren i fokus2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design vid Karlstad universitet. Arbetet är genomfört av Rasmus Baudtler, handledare för projektet var Lennart Wihk och examinator professor Leo De Vin.

  Projektet är utfört på uppdrag av Zoundindustries, Stockholm. Utvecklare av moderna ljudprodukter. Uppdraget har fokuserats mot att hitta en alternativ lösning för laddning till den trådlösa hörluren Plattan ADV Wireless från varumärket Urbanears. Det huvudsakliga målet var att utveckla en lösning utifrån designmetodik baserad på användarstudier och ingenjörsteknik med syfte i att förenkla laddningsscenariot för användaren och öka tillgängligheten för laddning.

  Projektet har utförts enligt den industriella produktutvecklingsprocessen med fokus inom designprocessen. Arbetet startade i en omfattande förstudie innehållande en produktutvärdering, en teknikstudie samt användarstudier genom designmetodik. Detta ledde till i en projektinriktning mot induktiv laddning.

  Med kunskap inom användarens önskemål och teknikens krav sammanställdes en kravspecifikation med en uppdaterad problemformulering. Genom konceptsframtagningsmetoder togs ett flertal koncept fram utifrån kravspecifikationen. Koncepten behandlades sedan genom olika typer av matriser i ett konceptval som resulterade i ett slutgiltigt konceptval.

  Det slutgiltiga valet var en portabel laddningsplatta med inbyggt batteri. Konceptet ansågs förenkla laddningsscenariot och öka tillgängligheten för användaren. Utvecklingsarbetet fortgick genom fastställande av gränssnitt mellan laddare och hörlur, användarscenarion, modell- och prototypbygge. Det slutgiltiga konceptet presenterades i form av 3D-renderingar och uppvisning av prototyperna vid en utställning vid Karlstads universitet. Genom utvecklingsarbetet uppfylldes de krav som ställts på produkten och en möjlig implementering av tekniken i nuvarande produkt kunde bekräftas. Därför anses projektet stå till svar för den problemformulering som ställts upp i projektet.

  För vidare utveckling av konceptet anses följande områden behöva kompletteras eller undersökas: teknikstudie genom expertis, anpassningsarbete av kretskort, utvärdering av produktens anslutningar samt utvärdering av produktens batteri. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bengtsson, Jonatan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Metoder för uppskattning och kartläggning av oskyddade trafikanters resmönster: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige pågår ett ständigt arbete med att öka trafiksäkerheten. Sverige har som mål att ha noll dödsolyckor i trafiken, den så kallade nollvisionen. Det är känt att oskyddade trafikanter utsätts för större risker i trafiken och för att uppnå visionen behöver säkerheten för oskyddade trafikanter ökas. Det är i dagsläget svårt att bedöma effekterna av säkerhetsåtgärder som genomförs. För att få fram bättre lösningar i trafiksäkerheten och dra slutsatser om de åtgärder som redan görs behövs insikt om oskyddade trafikanters resmönster.

  Det här arbetet syftade till att undersöka vilka metoder för uppskattning av oskyddade trafikanters resmönster som finns tillgängliga och kan användas i svenska städer genom att utföra en litteraturstudie. Litteraturstudien utfördes på engelska och svenska texter med sökmotorerna Google Scholar, Web of Science och Scopus.

  Litteraturgranskningen visade att de vanligaste metoderna som används i Sverige är flödesmätningar och resvaneundersökningar. Internationellt har flera studier utförts med flera andra metoder som kan vara intressanta även för Sverige. Främst bland dem är analyser på data från lånecyklar och GPS-data från crowdsourcing med mobilapplikationer.

  Slutsatsen som dras från studien är att ingen metod är tillräckligt utvecklad så att den redan idag kan appliceras i svenska städer utan modifikationer. Crowdsourcing med appar som nyttjar mobilens GPS ger mycket bra data att utföra analyser på men ett problem som återfinns i alla studier med crowdsourcing är mängden användare eller användargruppens homogenitet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Berglund Saxholm, Angelika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  "Jag bygga, bampan": Vilka kunskaper kan barn i 1,5-2 årsålder ta till sig om ficklampan som ett tekniskt system2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper om en ficklampa som ett enkelt tekniskt system barn i 1,5-2 årsålder kan ta till sig. Studien är kvalitativ och har genomförts med deltagande observationer där barn ges möjlighet att undersöka en ficklampa och dess olika delkomponenter, lampa, strömbrytare, batterier och lock.

   

  Resultatet visar att barnens förmåga att till sig kunskaper om ficklampans delkomponenters funktion är mycket stor. I studien deltog sammanlagt sex barn i 1,5-2 års ålder, genom en pedagogisk aktivitet blev barnen introducerade för en ficklampa och efter tre dagar genomfördes en deltagande observation där barnen fick undersöka och utforska några av ficklampans delkomponenter.  Resultatet grundas på observationstillfället. Efter observationstillfället hade majoriteten av de barn som deltagit utvecklat kunskaper om ficklampans delkomponenters funktion och en förståelse för att batterierna måste sitta i ficklampan, att locket måste vara på samt att barnen behöver trycka på strömbrytaren för att få ficklampan att lysa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Jag bygga, bampan"
 • 16.
  Bjurulf, Veronica
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för fysik och elektroteknik.
  Kilbrink, Nina
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Segolsson, Mikael
  Ämnet teknik i grundskolan - med empiriska exempel2009Ingår i: Ämnesdidaktiska brobyggen: didaktiska perspektiv inom lärande och forskning, Karlstad: Karlstad University Press , 2009, s. 100-109Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17. Björklund, Kristin
  et al.
  Persdotter, Emilia
  Kvalitetshöjning av digitala registerkartan2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna nå en effektivare samhällsbyggnadsprocess behövs tillgång till digitala fastighetsgränser. Lantmäteriets digitala registerkarta, som visar hela Sveriges fastighetsindelning, har baserats på förrättningskartor, digitaliserade kartor och ortofoton. På grund av de olika uppbyggnadsmetoderna har registerkartans innehåll en högst varierande kvalitet, ibland upp till tiotals meter. Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att se över hur förbättringar i registerkartan kan göras bl.a. i fråga om lägesnoggrannhet.

  Syftet med examensarbetet var att undersöka vad som krävs för att räta upp och förbättra registerkartans kvalitet i ett område likt Dingelvik i västra Dalsland.

  Arbetet startade med en utredning av tillgängliga akter på förrättningar gjorda i Dingelvik. Delar av området valdes ut för rekognosering och fältarbete med tanke på tidsbegränsningen och de gränspunkter som fanns i lokala koordinatsystem. 99 lagligen tillkomna gränspunkter identifierades i akterna. Återfunna punkter mättes in med NRTK och i vissa fall med RUFRIS, upprepade gånger för kontroll av mätningen. Inmätning skedde i koordinatsystemet SWEREF99 12 00.

  Med tillgängliga koordinater i lokala koordinatsystem samt motsvarande inmätta koordinater i SWEREF99 12 00 kunde koordinattransformation utföras med passpunkter i båda systemen. De gränspunkter som ansågs rubbade valdes bort i transformationssambandet och koordinaten fick anges av transformerad punkt istället för inmätt. En del gränspunkters läge kunde även förbättras med hjälp av inbindning.

  Mer än hälften av Dingelviks fastigheters gränsmarkeringar fick en ökad kvalitet efter utfört arbete med ett genomsnitt på 6 meters förflyttning mot registerkartans koordinater.

 • 18.
  Borgler, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Odén, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  ”Hur förbereder jag mitt barn för den digitaliserade världen?”: Vårdnadshavares perspektiv på barns användning av digitala verktyg i hemmet och i förskolan.2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om vårdnadshavares uppfattningar och förväntningar på barns användande av digitala verktyg, i hemmen och i förskolan. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sju vårdnadshavare från en landsbygdskommun i Mellansverige. Studien utgick från ett fenomenografiskt perspektiv och analysmodell. Resultatet visar att vårdnadshavare har en positiv attityd till digitala verktyg samtidigt som de värdesätter en variation mellan digitala och analoga verktyg i förskolans undervisning. De betonar att barnen behöver få kunskap om användandet av och med digitala verktyg. De menar att vuxna inte kan skydda barnen från alla risker som finns med digitalt användande, men att barnen kan ges förutsättningar som kan öka deras säkerhet. Exempelvis ett kritiskt förhållningssätt. Detta menar vårdnadshavarna att barnen kan erbjudas i förskolan med hjälp av digitala verktyg och kompetenta pedagoger. Vårdnadshavarna menar att eftersom barnen växer upp i ett digitaliserat samhälle så behöver de ges möjlighet att utveckla den digitala kompetens som behövs för att klara vardagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Borgler & Odén
 • 19.
  Boudier, Justine
  et al.
  MINES ParisTech, France.
  Sukhov, Alexandre
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Netz, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Le Masson, Pascal
  MINES ParisTech, France.
  Weil, Benoit
  MINES ParisTech, France.
  Idea evaluation as a design process: understanding how experts develop ideas and manage fixations2023Ingår i: Design Science, E-ISSN 2053-4701, Vol. 9, artikel-id E9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Idea evaluation is used to identify and select ideas for development as future innovations. However, approaching idea evaluation as a decision gate can limit the role of the person evaluating ideas, create fixation bias, and underutilise the person’s creative potential. Although studies show that during evaluation experts are able to engage in design activities, it is still not clear how they design and develop ideas. The aim of this study was to understand how experts develop ideas during evaluation. Using the think-aloud technique, we identify different ways in which experts develop ideas. Specifically, we show how experts transform initial idea concepts using iterative steps of elaboration and transformation of different idea components. Then, relying on concept-knowledge theory (C-K theory), we identify six types of reasoning that the experts use during idea evaluation. This helps us to distinguish between three different roles that experts can move between during evaluation: gatekeeper, designer managing fixation, and designer managing defixation. These findings suggest that there is value in viewing idea evaluation as a design process because it allows us to identify and leverage the experts’ knowledge and creativity to a fuller extent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Brunzell, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Jämförelse av två höjdmodeller av Karlstad tätort2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Two digital elevation models (DEM:s) covering the city Karlstad have been compared. One of them is local and was ordered by and delivered to the municipality, whereas the other one is part of Lantmäteriet’s (Swedish National Land Survey) new national elevation model. Both are rasters with a grid size of two meters. The DEM:s are based on two different airborne la-ser scans of the area. After the laser scans, the elevation point clouds have gone through the processes of georeferencing, point filtering, and interpolation. The objective of the study was to investigate if the cell values of one DEM differ from the corresponding cell values of the other DEM, how these deviations vary geographically, and if there is a connection between the type of terrain and the size of the deviations. Another aim has been to study what the dif-ferences in cell values mean for the prediction of flooding. An important reason why highly accurate elevation models have been developed is the need to predict which areas are likely to be flooded, and which consequences a flooding is likely to have. Here, the number of affected persons and buildings, the length of the affected parts of roads, and the size of the affected built-up and non-built-up areas are calculated for both of the DEM:s, and for two different water levels.

  The study shows that the mean difference between the cell values of the two DEM:s is within a range of a few centimeters, with a RMS (standard deviation) of a couple of decimeters. This corresponds to earlier comparisons between overlapping elevations models made by Lantmäteriet. Within the urban area, it has not been possible to find differences that are due to varying terrain types. When cells containing buildings are included in the analysis, many larger deviations are found, due to failings in the process of point classing. This shows that the DEM:s have some problems with reliability. The DEM:s also differ a bit concerning the number of flooded objects. The number of affected persons according to the national DEM is for example 95, 5 % of the number given by the local DEM, for one of the water levels stu-died.

 • 21.
  Burgos, Claudia
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Auralisering: Simulering av trafikljud i olika punkter i samhället baserat på samhällsbullerberäkningar.2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet går ut på att verifiera Ramböll akustiks metod på att ta fram auraliseringar (simulering av ljudmiljöer och i det här fallet simulering av trafikljud i tre olika områden som finns i Stockholmsområdet).  

  Metoden bygger på trafikbullerberäkningar enligt beräkningsstandarden Nord2000 där ljudnivåer som erhålls appliceras på ljudfiler med trafikliknande innehåll. Resultat har erhållits genom att mätningar, beräkningar och jämförelser har gjorts på utvalda punkter i de tre olika områdena där trafikljud har framtagits. Ljudfilerna med trafikljud stämmer relativt bra in med verkligheten vilket är ett underlag för att Ramböll akustiks metod håller. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Auralisering
 • 22.
  Bylander, Emelie
  et al.
  Karlstads universitet.
  Nicklasson, Hannah
  Karlstads universitet.
  "Vi säger inte det här till mina fröknar": Tematisk analys av en Green Screen aktivitet2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om barn förmåga i olika åldrar att använda Green Screen. Studien undersöker barns förmåga till kritiskt förhållningssätt under en aktivitet där det digitala lärverktyget Green Screen används.Våra erfarenheter kring förskolors användande av Green Screen skiljer sig åt och därför ville vi undersöka området. Vi genomförde en deltagande observation som filmades i två aktiviteter med Green Screen, en med tvååringar och en med fyraåringar. Undersökningen gjordes på en förskola i medelstor kommun i Sverige. Insamlade data analyserades multimodalt med tematisk analysmetod utifrån Jean Piagets utvecklingsteori, lekteori och jämviktsteori. Resultatet visar att barn i två- respektive fyraårsåldern agerar olika i aktivitet med Green Screen. Tvååringarna upptäcker tekniken mer kroppsligt medan fyraåringarna använde tekniken som ett verktyg i leken vilket kunde antyda att fyraåringarnas kritiska förhållningssätt var mer utvecklat. Det finns begränsat med forskning inom Green Screen i förskolan, därför anser vi att den här studien kan bidra med att ämnet uppmärksammas så att vidare studier kan göras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Vi säger inte det här till mina fröknar"
 • 23.
  Bäcke, Maria
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
  Self, Setting, and Situation in Second Life2009Ingår i: Literary Art in Digital Performance: Case Studies in New Media Art and Criticism / [ed] Francisco J. Ricardo, New York: Continuum, 2009, s. 109-142Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Linden Lab, the company behind the online world Second Life (SL), invites multiplic- ity with slogans like “Your World. Your Imagination.”1 Yet many SL residents’2 profiles give evidence of adjustment to group narratives or norms in various social spaces inside the world. They seem to favor already established social and cultural conventions when creating an online identity; hence they also adjust to already existing hierarchies. I argue that residents in SL recreate social orders and power structures similar to ones already existing outside SL, even though they are of course under no obligation to do so. In that sense social and cultural patterns are reproduced and in some cases even amplified. My aim here is to trace social dynamics evident in three groups within this digital space and my hypothesis is that the rules of these social spaces then function as a foundation and guideline for identity formation, and in fact almost seem to prescribe a certain way of acting or behaving. Two of the groups have a clear role-playing profile, based on books and movies, whereas role-playing is not required, although possible, in the third group. All of them are thus removed from the lifeworld by constituting either purely fictive or, conversely, historical constructs, but they can nevertheless provide clues to how the residents think in an environment that is not primarily “real life” based, and in which anything, even a utopia, can be possible. By reading group charters and profile descriptions found in the SL search engine, and studying articles and blogs functioning either as group information channels or journals for individuals in each community, I examine the motivations and power structures driving avatar and online identity construction in role-playing communities, with a focus on the interac- tion between the overarching “state” power, the Linden Lab, the three communities, their respective role-models, and the rules that govern them, as well as the individuals that are a part of them. 

 • 24.
  Bäckstrand, Gunnar
  et al.
  University of Skövde, Sweden, Loughborough University, UK & Volvo Powertrain, Sweden .
  Thorvald, Peter
  University of Skövde, Sweden & Loughborough University, UK.
  De Vin, Leo
  University of Skövde, Sweden.
  Högberg, Dan
  University of Skövde, Sweden.
  Case, Keith
  University of Skövde, Sweden & Loughborough University, UK.
  The impact of information presentation on work environment and product quality: a case study2008Ingår i: Proceedings of the 40th annual Nordic Ergonomic Society Conference, Reykjavik: NES , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In manufacturing, it is vital that production personnel have the right information at the right time and place. The main purpose of information delivered to a workplace is to support the worker in a way that contributes to the quality of the product as well as productivity. However, when information processing becomes a large part of the workload, the time for core workplace activities is reduced. A study was conducted at a heavy diesel engine assembly line with the aim of finding how the assembly personnel interact with the information presented to them in their work context and how this affected quality and productivity. The study focused on four assembly stations and involved 70 assembly workers over a period of ten days and nights during which 2600 standard and customised variant engines were assembled. The main feature of the study was a change in the information system that reduced the amount of data and information provided, changed the location of the information, and modified the timing of information presentation. Results from the study show that the information presented at an assembly workstation influences the quality as well as the assembly process itself. The number of internal rejects decreased by 40% on two of the stations and on the other two stations no errors occurred during the study. This influence on the assembly process is of great importance from a quality perspective; by changing the information system and thereby the workers’ behaviour, the errors were reduced significantly. Whilst errors are few and detected internally, redressing these errors is a waste. Furthermore, an adequate information system boosts operator confidence and reduces cognitive stress levels. The information system used in this study was relatively simple (simpler than the regular system) and based on colour coded cards. Nevertheless, the impact was major and this indicates that when designing an information system for mass-customised assembly, a wide range of solutions needs to be considered. A study in final assembly of heavy trucks is planned for the future where the ultimate goal is to arrive at worker and task tailored presentation of information in customised assembly.

 • 25.
  Carlsson, Caroline
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Tidholm, Matilda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Maskinstyrning: Maskinstyrning och dess användning ur ett geodetiskt perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Maskinstyrning och dess användning ur ett geodetiskt perspektiv
 • 26.
  Carlén, Erik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Bliznac, Filip
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  En upplysande förstudie om kontrollrumslyssning: Ett förundersökande arbete om högkvalitativa kontrollrums komplexa ljudmiljö2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en förstudie där väl lyssningsanpassade rum har undersökts både objektivt och subjektivt med syftet att kunna identifiera och tolka allmänna akustiska fenomen som uppstår, och upplevs, samt upplysa läsaren om dessa. Rapporten behandlar ljudfysik så som akustik och våglära, ljudteknikerns roll, psykoakustik, kontrollrum och teknisk utrustning. De mätningar och lyssningstest som utförts har alla utgått ifrån den tänka lyssningspositionen som sedan ställts mot specifika krav och rekommendationer från AMS (Audio Measurement Standards) och EBU (European Brodcasting Union). Lyssningstesten har gjorts efter EBU-standard. Även intervjustudier har genomförts med erfarna ljudtekniker. I Slutsats och Diskussion jämförs objektiva mätdata med lyssningstest, där likheter och slutsatser om lyssningen dras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Cronin, Séan
  et al.
  University of Dublin, Trinity College, IRL.
  Kane, Bridget
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Doherty, Gavin
  University of Dublin, Trinity College, IRL.
  A Qualitative Analysis of the Needs and Experiences of Hospital-based Clinicians when Accessing Medical Imaging2021Ingår i: Journal of digital imaging, ISSN 0897-1889, E-ISSN 1618-727X, nr 34, s. 385-396Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As digital imaging is now a common and essential tool in the clinical workflow, it is important to understand the experiences of clinicians with medical imaging systems in order to guide future development. The objective of this paper was to explore health professionals’ experiences, practices and preferences when using Picture Archiving and Communications Systems (PACS), to identify shortcomings in the existing technology and inform future developments. Semi-structured interviews are reported with 35 hospital-based healthcare professionals (3 interns, 11 senior health officers, 6 specialist registrars, 6 con- sultants, 2 clinical specialists, 5 radiographers, 1 sonographer, 1 radiation safety officer). Data collection took place between February 2019 and December 2020 and all data are analyzed thematically. A majority of clinicians report using PACS fre- quently (6+ times per day), both through dedicated PACS workstations, and through general-purpose desktop computers. Most clinicians report using basic features of PACS to view imaging and reports, and also to compare current with previous imaging, noting that they rarely use more advanced features, such as measuring. Usability is seen as a problem, including issues related to data privacy. More sustained training would help clinicians gain more value from PACS, particularly less experienced users. While the majority of clinicians report being unconcerned about sterility when accessing digital imaging, clinicians were open to the possibility of touchless operation using voice, and the ability to execute multiple commands with a single voice command would be welcomed. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Dahllöf, Oskar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Artificiell intelligens i projektledning: Projektledares inställning till AI:s potentiella applikationsområde2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens(AI) är en bred term som består av flera delområden av datorer och system. Dessa datorer och system skapar algoritmer för att utföra uppgifter som annars kräver någon form av mänskligt intellekt och tänkande. Sedan AI:s tillkomst har teknik inom AI ökat i användning och tillämpning, exempelvis genom att automatisera repetitiva uppgifter.

  Syftet med denna studie är att undersöka IT-projektledares inställning och tankar om artificiell intelligens i projektarbetet för att vidare undersöka om projektledning är ett passande applikationsområde för AI. För att uppnå studiens syfte har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts för att samla empiri gällande projektledarens arbetssätt och inställning kring AI. Denna empiri har analyserats gentemot samlad teori i en tematisk analys.

  Resultatet från den tematiska analysen tyder på att AI kan appliceras för att stötta projektledararbetet genom att automatisera det administrativa arbetet. Av det administrativa arbetet är det främst projektuppföljning och estimeringar som ska automatiseras för att stötta projektledare, då dessa är tidskrävande uppgifter. AI kan även appliceras för att underlätta beslutsfattandeprocessen för projektledare, genom att generera data från tidigare projekt. Resultatet visar även att projektledare ställer sig positivt till artificiell intelligens i relation till deras arbete. Projektledare anser dock att mänskliga aspekter är en viktig del av projektledning, och att projektledarrollen därmed inte bör bytas ut mot AI. Alternativt föredrar projektledare ett samarbete mellan maskin och människa där ledningen och den mänskliga kontakten uteslutande sköts av projektledaren, medan det administrativa arbetet utförs av en AI.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  AI i projektledning_kandidatuppsts2022
 • 29.
  Dahlén, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för datavetenskap.
  Windows 8-surfplatta: gränssnitt till ordersystem2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Dahm, Mette
  Karlstads universitet.
  The role of ecodesign in altering Environmental management systems to comply with ISO 14001:2015 in the medical device industry: A case study of HemoCue AB2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the role of ecodesign in the altering process of EMS (ISO 14001:2004) to meet the compliance obligations of ISO 14001:2015. The purpose was furthermore to investigate the role of ecodesign in promoting sustainable development thinking and in assisting the management of environmental issues in companies manufacturing medical devices. A qualitative study was conducted in which a case-study research design was employed. Furthermore, a literature review provided theory on the concepts of sustainability and sustainable development, ecodesign and EMS used as a basis for the problem statement and theoretical framework. It was found that ecodesign improves the circumstances for sustainable development thinking. By incorporating environmental concern in the early stages of product development, compromises with other important valuecreating functions of a product can be avoided without spoiling irreversible investments. By communicating and marketing ecodesign as a part of the product quality, the demand on the markets is expected to increase benefitting profit in the long run. Ecodesign was also found to supplement and interact with the missing elements of EMS following a recent enforcement of ISO 14001:2015. The study contributes to research by providing an empirical example of how companies operating in the medical device industry can implement ecodesign to alter the EMS towards compliance with ISO 14001:2015. The study also contributes to research by exploring new ways of combining tools developed for addressing environmental issues in companies. As a conclusion the case study resulted in the construction of a tool for ecodesign with consideration taken to the identified processes, company structure and culture at HemoCue. The tool can be implemented in the EMS of HemoCue to improve the circumstances for sustainable development thinking and to contribute in the altering of ISO 14001:2004 to comply with the ISO 14001:2015 standard.

 • 31.
  De Vin, Leo
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  On the Suitability of the Information Fusion JDL-U Model as a Reference Model for Virtual Product and Production development2009Ingår i: 19th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing 2009 (FAIM 2009): Proceedings of a meeting held 6-8 July 2009, Middlesbrough, United Kingdom / [ed] Nabhani, F., Curran Associates , 2009, s. 1348-1355Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 32.
  De Vin, Leo
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.
  Simulation, Models, and Results: Reflections on their Nature and Credibility2015Ingår i: Proceedings of Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM2015, Wolverhampton, UK / [ed] Chike F. Oduoza, Wolverhampton, UK: The Choir Press , 2015, s. 148-155Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Simulation tools are widely used across the product, process and resource domains of product- and production development. This paper discusses the nature of simulation models and the wide use of simulation models .It uses virtual manufacturing, in particular discrete event simulation project methodology, as an example to elucidate important aspects of simulation, in particular human roles and some selected project phases of which verification and validation in relation to the simulation’s intended purpose are discussed in particular. The paper uses the NASA CAS model for credibility assessment of simulations to arrive at a schematic representation of how overall credibility as composed of aspect related to the model, the data, and the model’s use.

 • 33.
  De Vin, Leo
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Virtual Manufacturing Practice and Advanced Applications2010Ingår i: Proceedings of the 14th International Conference on Machine Design and Production: UMTIK 14 / [ed] Akkök, M. et al, Güzelyurt: Middle East Technical University , 2010, s. 19-38Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This keynote gives a general description of simulation and its associated system of interest. In the context of virtual manufacturing, three domains can be distinguished; product domain, process  domain  and  resource  domain.  Examples  of  simulation  in  these there  domains  are given, as well as some examples of simulation across these domains. Typical steps/phases in  a  simulation  project  are  described,  as  well  as  common  pitfalls.  In  industrial  simulation projects, usually a number of stakeholders are involved with different maturity/experience in the  field  of  simulation.  It  is  described  how  such  industrial  simulation  projects  can  be supported by a handbook, developed in close collaboration with a group of companies. As one example of advanced applications, simulation-based remote monitoring and diagnostics is  described.  The  other  example  of  advanced  applications  given  in  the  paper  is  that  of simulation-based optimisation.

 • 34.
  Durl, James
  et al.
  Griffith University, Australia.
  Trischler, Jakob
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Dietrich, Timo
  Griffith University, Australia.
  Co-designing with young consumers: Reflections, challenges and benefits2017Ingår i: Young Consumers, ISSN 1747-3616, E-ISSN 1758-7212, Vol. 18, nr 4, s. 439-455Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - This paper aims to explore co-design as a method for actively involving young consumers in the design of an alcohol education program that utilizes an interactive Virtual Reality (VR) component. Design/methodology/approach - Dietrich et al. (2017) six-step framework was applied to a co-design project involving four groups of 14- to 16-year-old Australian high school students. Data collection included observations by three facilitators, written feedback from members of each group and video presentations of the generated ideas. The data analysis focused on investigating the applicability of the six-step framework to young consumers and evaluating the quality and practicality of the generated ideas. Findings - Sensitization is key to enabling young consumers to become equal participants during the co-design process. Sensitization allowed the participants to engage in the design task in a playful manner, which fostered active participation and creative insights during the co-design session. A team approach based on interactivity and group autonomy enabled adolescents to contribute insights into their specific needs and wants. This was complemented by a trusting environment and the presence of immediately available yet "hands off" facilitators. Research limitations/implications - The findings are limited to one specific sample and design task. Future research is required that investigates co-design with young consumers in different contexts. Practical implications - This paper provides guidance for the application of co-design with young consumers by highlighting the importance of sensitization and facilitation. Originality/value - This study marks one of the first approaches to co-designing alcohol education programs, including VR components, with young consumers. The findings contribute to a better understanding of the consequences of involving young consumers through co-design.

 • 35. Eichler, Roman
  Monitorering & strategi av loggning i distribuerade system: Visualisering med hjälp av Elasticstack2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete har utförts för att svara på frågan: “Hur mår vårt system?”. Genom attjämföra olika monitoreringsmöjligheter och sätt att hantera loggfiler drogs slutsatsenatt Elasticstack är lämpligt för att svara på frågeställningen. Arbetet belyser för- ochnackdelar med Elasitcstack, hur systemet kan implementeras, och vad som är viktigtatt tänka på. Vidare presenteras resultatet i form av statistiska grafer samt sökbaraloggstrukturer. Slutligen diskuteras en strategi för hur skrivning till loggen bör ske,både för att logga mer användbar data, men också för att underlätta användandet avElasticstack. Ett blad med rekommendationer har tagits fram och hittas under Bilagor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  DVGC25_ht19_Loggning
 • 36.
  Ekvall, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utredning av kylsystem med samberedning av tappvarmvatten för god termisk komfort i nybyggda småhus: Modellering och simulering av fyra kylsystemlösningar för tre lokaliseringar i Sverige med avseende på energi-, klimat- och kostnadsberäkningar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med striktare mål för energianvändning och krav på energieffektivitet skärps energikrav för småhus successivt. Moderna småhus isoleras kraftigare och görs mer lufttäta i syfte att minska transmissionsförlusterna vintertid och därmed också energiåtgången för uppvärmning. Ett ökat fokus på att minska småhusens energianvändning vintertid slår tillbaka sommartid då moderna småhus kan konstateras ha en förhöjd överhettningsrisk med sämre termisk komfort och med negativa hälsoeffekter som följd.

  I arbetet används Simulink för att simulera prestandan hos fyra systemlösningar för produktion av komfortkyla och tappvarmvatten. Systemlösningarna som modelleras är ett resultat av ett samarbete med Swegon AB som vill undersöka potential i frikyla samt ny, icke etablerad teknik. Systemlösningarna består av en referenssystem med luft-luftvärmepump, därefter: (1) absorptionskylmaskin driven av solfångare: (2) frikyla från borrhål med bergvärmepump: (3) frikyla med uteluft via FTX-aggregat, lagringstank för kyla och stöd av luft-vattenvärmepump.

  Resultatet visade att frikyla och tappvarmvatten med bergvärmepump hade den bästa energi- och miljöprestandan. Systemet med en absorptionskylmaskin driven av solfångare var, trots användningen av solfångare, klimatmässigt sämst. Systemet blir troligtvis för dyrt då huset blir beroende av ytterligare system för uppvärmning vintertid vilket driver upp kostnaderna. Frikyla via utomhusluft blev det näst bästa alternativet ur ett energi- och miljöperspektiv men lider av höga investeringskostnader på grund av många komponenter för att systemet ska fungera. Simuleringarna visade att potentialen för lagring av frikyla från utomhusluft via FTX-aggregat är relativt god men att det fanns få tillfällen under året då kylan kunde användas.

  Att kunna bereda tappvarmvatten med annat än enbart el kommer bli viktigare för att inte riskera att överskrida BBR:s energikrav. Att komplettera klimatskalet med åtgärder som hindrar solinstrålning från att ta sig in i byggnaden kan vara en åtgärd som kan förändra resultatet i utredningen. Det gör att det är nödvändigt med vidare studier där hänsyn tas till fler parametrar, exempelvis husets värmetröghet. Vidare studier bör även kompletteras med en analys av husets värmebehov vintertid innan en slutgiltig slutsats kan dras om vilken systemlösning som kan bli ett kommersiellt gångbart alternativ på marknaden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utredning av kylsystem med samberedning av tappvarmvatten för god termisk komfort i nybyggda småhus
 • 37.
  Elblaus, Ludvig
  et al.
  KTH, Sverige.
  Unander-Scharin, Carl
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013). KTH, Sverige.
  Unander-Scharin, Åsa
  Which Scenic Subjects may Emerge when Interacting With Machines Through Vocal and Bodily Virtuosity?2016Ingår i: Proceedings of CARPA4: Colloquium on Artistic Research in Performing Arts / [ed] Annette Arlander, Theatre Academy Helsinki , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Elblaus, Ludvig
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Unander-Scharin, Åsa
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Unander-Scharin, Carl
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).
  New Scenic Subjects: Explorations of a System of Autonomous On-Stage Observers2016Ingår i: Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Association for Computing Machinery (ACM), 2016, s. 265-268Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 39.
  Emanuelsson, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Gestaltning av självförsörjande utomhusbelysning för offentlig miljö: Ett exteriört designkoncept av LED-enhet med elektricitet genererad av solenergi2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppdragsgivaren Su-Ping Chen Burman har med sitt företag SC Burman utvecklat en fristående enhet för offentlig utomhusbelysning som i linje med hållbar utveckling är självförsörjande och på så vis fungerar utan kontakt med befintligt elnät. Konceptet hade designats helt utifrån tekniska förutsättningar och därför efterfrågades en ny gestaltning för att passa in i fler miljöer med andra krav på en utvecklad estetisk design med ett nytt helhetsintryck. Uppdraget formulerades så att ett exteriört designkoncept skulle skapas med stora friheter och helst utan tanke på originallösningens utseende.

  En kravspecifikation gjordes på produkten utifrån fyra huvudkomponenter; solcellsmodul, LED-armatur, hållare (stolpe) och batteri. Dessa valdes vid en tidig komponentanalys av belysningslösningen och vid ytterligare en analys bestämdes komponenterna solcellsmodul, hållare (stolpe) och LED-armatur till definierande komponenter för gestalten. De tre arbetades därför i huvudsak med under skapandeprocessen.

  Då produkten är självförsörjande med hjälp av solenergi har den koppling till design med hållbar utveckling. Detta motiverade till en teoretisk del i arbetet, innehållandes en överskådlig livscykelanalys av de gestaltade huvudkomponenterna, samt en teknisk beskrivning av solcellsmoduler och LED-armatur.

  De olika aktiviteterna i projektet har varit planering, förstudie, konceptgenerering, konceptval och utveckling av koncept. Utvärderingar och val av koncept genom processen gjordes i samråd med uppdragsgivare, handledare, innovationsrådgivare och potentiell slutkund.

  Konceptgenereringen bestod av en parallell process av idégenerering och framtagning av koncept. Konceptgenerering och konceptval utfördes i två faser, varav den första resulterade i ett bestämt tema för konceptet vilket var formgivning med inspiration av ett klassiskt parasoll. Temat togs med i den andra fasen av konceptgenerering, vilken resulterade i ett val av slutkoncept. Det stod dock mellan två konceptförslag, därför valdes ett mera organiskt koncept att modelleras i CAD och 3D-printas. Därefter lämnades ett besked från uppdragsgivaren att det andra konceptet, vilket var mera geometrisk till formen önskades som slutligt koncept. Konceptet som namngivits till koncept 8.a Geometriskt modellerades i CAD och 3D-printades i skala 1:15, samt renderades. 3D-printning gjordes för en fysisk uppskattning av konceptet, medan renderingen visade hur konceptet kan komma att se ut med tänkta material. I tillägg gavs även en bild av hur proportionerna, dimensioner och storlek, kan se ut i förhållande till användare.

  Den 3D-printade modellen visades på en utställning som gjordes i samband med presentationer av samtliga examensarbeten från högskoleingenjörsutbildningen i innovationsteknik och design vid Karlstad universitet år 2015.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Emma, Lorin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Professor von Trapps flygande matta har kraschat: En studie om hur man kan arbeta med teknik i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap om hur man kan arbeta med teknik i förskolan. Studien fokuserar på pedagogernas erfarenheter och kunskaper inom teknik i förskolan. Två pedagoger från två olika förskolor intervjuades med semistrukturerade intervjuer som metod.

   

  Resultatet i studien visar att teknik kan läggas på olika nivåer beroende på barnets ålder. Resultatet visar att det finns mycket vardagliga moment som är teknik som man kanske inte riktigt tänker på är teknik i förskolan, som att dra upp dragkedjan, spola i toaletten och få upp en pedalhink. Resultatet visar även på att man kan få in teknik på ett roligt och enkelt sätt genom exempelvis teman. Tidigare forskning visar att rolig teknik i tidig ålder kan göra barnen nyfikna på teknik, att det ger dem en bättre inställning till teknik i ungdomen.

   

  Slutsats: Teknik går att introducera redan i tidig ålder, teknik kan vara enkelt, teknik finns överallt, teknik kan vara kul.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Fahey, Paul
  et al.
  University of Dublin, Trinity College, Ireland.
  Harney, Clare
  University of Dublin, Trinity College, Ireland.
  Kesavan, Sajeesh
  University of Dublin, Trinity College, Ireland.
  McMahon, Alana
  University of Dublin, Trinity College, Ireland.
  McQuaid, Louise
  University of Dublin, Trinity College, Ireland.
  Kane, Bridget
  University of Dublin, Trinity College, Ireland.
  Human Computer Interaction Issues in Eliciting User Requirements for an Electronic Patient Record with Multiple Users2011Ingår i: 24th International Symposium on Computer-Based Medical Systems / [ed] Mark Olive, Tony Solomonides, Bristol, England: IEEE, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Emphasis on usability for all users at the design stage of an Electronic Patient Record (EPR) is directly relative to successful implementation. This article outlines the values of considering the heterogeneity of users in EPR systems. We review the literature available on the design of EPR sys- tems with a focus on its usability principles. A case study of how an outpatient EPR system was successfully implemented in the Epilepsy Unit of Beaumont Hospital, Dublin, with due importance to usability testing for a multidisciplinary team is explored. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Falch, Petter
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Är bilder i läromedel i teknik normutmanande?: En semiotisk bildanalys av bilder i läromedel i teknik för åk 4–6 ur ett genusperspektiv.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka roller som tilldelas flickor/kvinnor och män/pojkar i bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet och hur det påverkar konnotationer som skulle kunna uppkomma ur ett normkritiskt perspektiv. Med utgångspunkt i att bilder kan påverka normer och att Skolverket tydligt instruerat att vissa normer ska utmanas har bilder i två läromedel i teknik granskats. Via en förfrågan på Facebook framkom att Boken om teknik och PULS Teknik 4–6 var de vanligast använda läromedlen av de svarande. Ur dessa läromedel valdes två bilder från varje bok som analyserades via semiotisk metod. Bilder från böckerna analyserades med hjälp av ett semiotiskt analysramverk, som delar in analysen i fyra kategorier som berör inre- och yttre kontext samt denotativ- och konnotativ nivå.

       Undersökningen visar att bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet både har normbrytande och normuppehållande tecken. De varierar i grad ifrån att visa aktiva, självständiga flickor till allvetande mainsplainande män. De konnotationer som skulle kunna uppkomma ifrån dessa går ifrån att flickor kan identifiera sig med teknik till att teknik är en historiskt manlig domän.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Ferrer Conill, Raul
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Knowledge societies: Empowering through ICT4E2013Ingår i: Student Interaction Design Research Conference SIDeR'13, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Within a framework of development, this paper discusses the current estate of education access as well as some of the current challenges for the implantation and design of ICT initiatives in developing countries, and reflects on the new shift of paradigm in the field of ICT4E. These challenges can be overcome by applying methods that merge their implementation model with local ownership. Technological literacy from a local context perspective is presented as an effective model to foster social stability, sustainable development and socio-economic growth.

  Through an examination of the goals and initiatives undertaken by the GeSCI, the idea of a new framework for collective empowerment and social change is presented. To better understand the dynamics between local context and ICT4E, the socioeconomic background of the digital divide is analyzed. Finally, the article establishes the links between empowerment education and the creation of knowledge societies that turn physical networks into digital human interaction.

 • 44.
  Flognman, Jeanni
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Unneberg, Helen
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Wilén, Jaana
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Förvarings- och doseringsbehållare för torrvara2004Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett 20 p examensarbete på Innovations- och designingenjörs-programmet vid Karlstads universitet i samarbete med företaget QDP. Projektets utgångspunkt har varit ett patent gällande en förvarings- och doseringsbehållare. Uppgiften var att formge patentets delar och genomföra en marknadsundersökning som tolkades med arbetsmetoden Quality function deployment (QFD). Målsättningen med projektet har varit att genomföra en marknadsundersökning samt ta fram koncept på formgivningen av patentets delar. En förstudie har genomförts med litteraturstudier, studiebesök och intervjuer. För närvarande finns inte någon liknande produkt på den svenska marknaden, de konkurrenter som finns, finns på den amerikanska marknaden. Uppdragsgivaren är därför intresserad av konsumenternas behov och synpunkter på den framtida produkten. För att utveckla en produkt som uppfyller kundens önskemål genomfördes åtta intervjuer med konsumenter och fyra intervjuer med fackfolk. Marknadsundersökningen resulterade i åtta kundönskemål som omvandlades till produktegenskaper med hjälp av QFD-matriser. Vårt arbete resulterade i tre olika koncept innehållande formgivning av behållare och mått samt dokumentation i form av matriser. Koncepten uttrycker enkelhet, har nyhetsvärde på marknaden och uppfyller de kundönskemål som framkom av QFD. Produkterna har en enkel och genomtänkt design som är anpassad till köket.

 • 45.
  Fredriksson, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Skolskjutsplanering med nätverksanalys: Jämförelse av rutt- och räckviddsanalyser mellan ArcGIS och GEOSECMA webb2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla kommuner i Sverige har en skyldighet att se till att elever har en säker och trygg väg till skolan. En kommun ska erbjuda kostnadsfri skolskjuts då elevens färdväg är lång, förändrade trafikförhållande uppstått, om eleven har en funktionsnedsättning eller under andra omständigheter. Kommunerna i norra Bohuslän arbetar i nuläget med en manuell skolskjutsplanering. Avstånd mellan en elevs hemadress och skola mäts i Lantmäteriets fastighetskarta för att avgöra om skolskjuts bör erbjudas eller inte.

  Kommunerna som ingår i GIS-samverkan i norra Bohuslän har som mål att automatisera processen för skolskjutsplanering. Genom att utföra nätverksanalyser i programvarorna ArcGIS och GEOSECMA webb utvärderas analysverktygen för att beräkna räckviddsytor och rutter. Avgränsningen i arbetet har valts till Strömstads kommun och räckviddsytorna beräknades med utgångspunkt från skolorna med ett avstånd på 0-6 km. Alla adresspunkter innanför ytorna uppfyller inte kriteriet för att erbjudas kostnadsfri skolskjuts. Ruttanalys beräknade en rutt mellan två eller flera punkter som resulterar i ett avstånd på kortaste/snabbaste sträckan. Avståndsgränserna i kommunen är elever som går i förskoleklass och årskurs 1-3 ska ha längre än 2 km till skolan. Elever som går i årskurs 4-6 ska ha längre än 3 km, årskurs 7-9 ska ha längre än 4 km och för gymnasieelever ska avståndet vara längre än 6 km till skolan.

  Att beräkna en rutt mellan en adresspunkt och en skola resulterar i kortaste sträckan i ArcGIS och snabbaste vägen i GEOSECMA webb mellan punkterna. I GEOSECMA webb beräknades snabbaste vägen på avstånd och vägarnas hastighet medan analyserna i ArcGIS endast beräknades på avstånd. Analysresultaten påvisade ingen skillnad på ruttens dragning, utan endast på avståndet. ArcGIS gav ett exakt avstånd medan GEOSECMA webb avrundade avståndet, detta gav ArcGIS ett tillförlitligare resultat. I räckviddsanalyserna skapade ArcGIS ytor som var detaljerade och följde vägnätet noggrant medan GEOSECMA webb skapade generaliserade som gav ett förenklat analysresultat. GEOSECMA webb följer vägnätet men ytornas detaljnoggrannhet var mer bristfällig än ArcGIS då både fler eller färre adresspunkter kan vara berörda på grund av hur ytorna visualiserats.

  Modulen ruttplanering i GEOSECMA webb bygger på analysverktygen i Network Analyst i ArcGIS, men GEOSECMA webb verktyg är förenklade vilket resulterar i generaliserade resultat jämförelsevis mot resultatet ArcGIS redovisar. ArcGIS har högre detaljrikedom i verktygen än GEOSECMA webb. Av resultaten av analyserna konstaterats att ArcGIS ger korrektare och mer tillförlitliga resultat än GEOSECMA webb i både rutt- och räckviddsanalyser.

 • 46.
  Fritzon, Ida
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet: Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden.

  Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och höghöjdsbana. Utöver aktiviter vill Beachcenter också erbjuda sina kunder en miljö som speglar deras vision och verksamhet, som välkomnar alla precis som de är. Att undersöka samt att formulera Beachcenters vision och sedan implementera den i restaurangens och områdets layout samt infrastruktur utifrån ägarens vision men också ur ett kundperspektiv.

  Förstudien går ut på att hitta de beståndsdelar som kan skapa den sökta visionen. Fördjupning inom ämnena varumärken och färglära har gjorts, ett antal olika analyser samt intervjuer med bl.a. en designbyrå och en kommunikationsbyrå som har fokuserat på arbetsprocessen.

  Funktionsanalysen sammanfattar alla de delfunktioner som skall finnas på Beachcenter, men delar också upp konceptet i mindre greppbara delar. Utifrån funktionsanalysen har projektet till en början delats upp i två delar där den första delen, In house, har fokus på det visuella i konceptet. Den andra delen handlar om kundupplevelsen på Beachcenter. Under arbetet med kundupplevelsen identifierades en viktig touchpoint som kom att bli utgångspunkten för en tredje del, vilken handlar om en knutpunkt vid Beachcenter där lösningen blev en modulbar.

  Surfstil, retro, hälsosamhet, gemenskap, aktivitet och relax är några av de ord som skall genomsyra konceptet. Olika utvärderings metoder har används för att få slutkonceptet att matcha kundens vision så bra som möjligt.

  De färdigställda delarna i In House delen är färgskala, mönster och typsnitt som blivit applicerade på olika produkter i konceptet men som också har förankrats i restauranglokalen som vid invigningen den 30 april var färdigställt. Kundupplevelsen har sammanfattats i en Service Blueprint över Beachcenter där just modulbaren är en viktig knutpunkt för direkt kontakt mellan kunden och personalen vid Beachcenter. Modulbaren har blivit prototyp och kan enkelt förvaras, förflyttas och monteras vid Beachcenter.

  Med varumärkesidentitet, som är en sammanfattning av de resultat som framkommit under projektet, kan Beachcenter närsomhelst utveckla konceptet där det är beläget idag, men också enkelt förflytta eller expandera verksamheten med tryggheten att samma vision och känsla kan skapas där.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Garcia, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap.
  The GATM Computer Assisted Reasoning Framework in a Security Policy Reasoning Context2014Ingår i: Proceedings of COGNITIVE 2014, The Sixth International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications, International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2014, s. 215-219Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Humans are often faced with the need to make decisions regarding complex issues where multiple interests need to be balanced, and where there are a number of complex arguments weighing in opposite directions. The ability of humans to understand and internalize the underlying argumentation structure resulting from reasoning about complex issues is limited by the human cognitive ability. The cognitive limit can manifest itself both in relation to an inappropriate level and amount of detail in the presentation of information, as well as in the structuring of the information and the representation of the interrelationships between constituting arguments. The GATM model provides a structured way to represent reasoning, and can be useful both in the decision-making process as well as when communicating a decision. In this work a component-based overview of the GATM model is provided in the context of security policy reasoning, where previous work has shown that decision-making transparency and improved understanding of the reasoning behind a security policy may lead to a beneficial impact on policy compliance.

 • 48.
  Govindarajan, Venkatesh
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Circular bio-economy – paradigm for the future: Systematic review of scientific journal publications from 2015-2021.2022Ingår i: Circular Economy and Sustainability, ISSN 2730-597X, E-ISSN 2730-5988, Vol. 2, nr 1, s. 231-279Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While ‘renewable’ is the keyword in a bioeconomy and resource conservation is the motivation behind a circular economy, a circular bioeconomy is one in which waste streams from renewable bio-resources are looped back into the technosphere – open-loop or closed-loop recycling or conversion from matter to energy. This systematic review brings together 385 publications from 2015-2021, 50 countries and 150 journals, into a coherent account of the status quo of published research on circular bioeconomy. The numbers bear testimony to the growing interest in this field of research. Germany is the leading contributor to the scientific literature-base (10%), while the Journal of Cleaner Production (9%) tops the list of journals in the fray. The methodology adopted has been clearly explained, and the discussion has been segmented into sub-sections and sub-sub-sections to do justice to the diversity of the nature of the publications. A little flexibility in organisation of the flow of the text has been availed of, to improve readability.  The circular bioeconomy can be visualised as a set of ‘many through many to many’ relationships, enabling both economies of scale and scope in the longer run. This calls for extensive collaboration and cooperation among the numerous stakeholders in the fray. Several barriers will have to be overcome. Technology impact assessments and sustainability risk appraisals need to be carried out in order to ensure and convince stakeholders that they are on the right path. But as one knows and will appreciate, challenges lurk where there exist opportunities to be availed of, to replace the take-make-use-dispose paradigm of a linear economy to the grow-make-use-restore alternative.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Govindarajan, Venkatesh
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Overhauling Higher Education by Factoring Sustainability into University Curricula: Discussion Based on a Survey2016Ingår i: Metamorphosis of Architectural Education in (Post) Transitional Context / [ed] Mladen Burazor, Markus Schwai, Nermina Zagora, Senka Ibrišimbegović,, Sarajevo: University of Sarajevo , 2016, s. 101-115Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 50.
  Gräsberg, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Förskollärares tolkning av bygg och konstruktion i verksamheten.: En studie om pedagogers möjligheter för undervisning gällande bygg och konstruktion i ämnet teknik.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tolkning och uppfattning av att bygga och konsturera i teknik tillsammans med barngruppen. Förskolans läroplan skriver att verksamheten ska sträva efter varje barn ska '' utveckla sin förmåga att bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap '' (Skolverket, 2016 s.10). För att nå detta syftet har följade frågeställningar varit utgångspunkten: Hur tolkar pedagogerna läroplansmålet rörande, bygg och konsturera? Och hur kan målet konkritiseras i verksamheten enligt pedagogerna? För att besvara frågeställningen har intervjuer skett på två olika förskolor med sex olika legitimerade förskollärare. Resultatet av dessa intervjuer visar hur förskollärarna refelkterar över vad bygg och konstruktion var i deras verksamhet och vad enskilda förskollärare upplever är bygg och konstruktion, hur förskollärarna ser på sin roll vid involveringen under aktiviteter vid bygg och konstruktion samt förhållningsättet till läroplanens mål. Resultatet tar även upp förskollärarnas tankar kring fortutbildning gällande teknik i verksamheten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 av 168
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf