Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 660
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Erika
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Gröna tak - potentialen för dagvattenreglering i Karlstad: Simuleringar i Mike Urban2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med urbaniseringen har hantering av dagvatten blivit en viktig fråga eftersom nederbörden inte längre kan omhändertas av naturen. När naturmarker exploateras och byts ut mot hårdgjorda ytor förändras dagvattenflödet. Nederbörden som tidigare infiltrerats i marken, använts av växterna, långsamt runnit ut i våra vattendrag eller lagrats som grundvatten måste nu omhändertas på annat sätt. Vanligtvis sker detta genom att dagvattnet transporteras bort genom ett underjordiskt ledningsnät till närliggande recipient för att orenat släppas ut.

  I framtiden förväntas nederbördsmängderna öka, vilket kan få förödande konsekvenser då många ledningsnät redan i dagsläget är underdimensionerade. När ledningsnäten inte klarar av att ta hand om det dagvattenflöde som bildas uppstår översvämningar. För att minska risken för översvämningar till följd av kraftiga regn bör utgångspunkten vara att våra städer ska byggas hållbart och resilienta. För att applicera detta synsätt på dagvattensystemet krävs en kombination av lösningar som efterliknar naturens eget sätt att omhänderta nederbörden. Exempelvis kan en sådan lösning vara vegetationsbeklädda tak, så kallade gröna tak. Vegetationen fungerar som ett naturligt dagvattensystem som reducerar och fördröjer vattenflödet vid nederbörd, vilket gör att ledningsnätet belastas mindre och jämnare.

  Syftet med examensarbetet var därför att undersöka gröna tak som ett alternativ för att minska översvämningsrisken vid kraftiga regn i stadsdelarna Haga och Herrhagen i Karlstad, genom simuleringar i Mike Urban. En dagvattenmodell byggdes över dessa områden för att undersöka hur de ökade nederbördsmängder kommer påverka ledningsnätet i framtiden. Regn med återkomsttiderna 0,5; 2 och 10 år användes vid simuleringarna. Enligt dimensioneringskrav från Svenskt Vatten P90 så ska området klara av ett regn med återkomsttiden tio år utan att riskera att översvämmas. Resultatet visar att 41 % av brunnarna skulle översvämmas vid ett 10-årsregn, 21 % vid ett 2-årsregn och 9 % vid ett 0,5-årsregn. När alla takytor i det modellerade området anläggs med ett fyra cm tjockt sedumtak minskar antalet brunnar som översvämmas med 64 %, 58 % och 42 % för 0,5-, 2- respektive 10-årsregn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adolfsson, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Albinsson, Stina
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Friår - av vilken anledning?: Kopplingar mellan anledningar till friår och livsformerna2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att se vilka anledningar individen har till att välja friår och hur det kopplas samman med livsformerna de lever. Syftet har också varit att se individens upplevelse av friåret och vad de använt friåret till. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sex friårslediga. Intervjuerna har handlat om individens upplevelse av friåret och tiden före det.

  Friår är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med målsättning att ge arbetstagare en längre ledighet från sitt arbete. Arbetslösa får samtidigt en chans att komma in på arbetsmarknaden. Friåret innebär att vara ledig från sitt arbete i tre till tolv månader för att kunna göra något annat utanför arbetsplatsen. För att kunna undersöka av vilka anledningar individen har friår och hur det kopplas med de olika sociala strukturer som villkorar människors vardag. Vi har studerat om livsformsanalysen kan användas till att beskriva, förklara och förstå skillnaderna i människors vardag. Livsformerna är sociala strukturer som villkorar människors vardag. De olika livsformsbegreppen som vi har använt oss av är arbetarlivsformen – husmorslivsformen, karriärenslivsform – representationshustrunslivsform och självständighetens livsform – medhjälperskans livsform. Det är dock vanligt att leva en blandning mellan två eller flera livsformer, det kallas en blandform.

  Vi har kommit fram till att livsformerna till viss del kan kopplas samman med hur intervjupersonerna lever under sitt friår och av vilken anledning de har friår. Det visar sig i att de som använder friåret till att starta ett företag lever till stor del självständighetens livsform. Att använda friåret till utbildning kan kopplas samman med karriärens livsformer. Vidare kan vi se att karriärenslivsform kan kopplas samman med att pressen på arbetet är stor och då är rekreation under friåret vanligt. Många kvinnor lever blandformer och det gör att de har svårt att kombinera de olika arbets- och kärleksformerna. De använder friåret till att ta hand om sin familj och sig själva.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Afverberg, Marcus
  Karlstads universitet.
  Optimering vid byte av fyllningsplatta2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en del av ett examensarbete på högskoleprogrammet i maskinteknik vid

  Karlstads Universitet med programkod MSGC17. Arbetet omfattar 22.5 högskolepoäng.

  Arbetet har utförts på Swegon Operations AB i Arvika.

  På fabriken i Arvika tillverkas ljuddämpare för ventilationssystem. I tillverkningscellen där

  dessa ljuddämpare tillverkas sker ett moment där en platta ska bytas mot en annan platta av en

  robot, detta moment fungerar inte optimalt och orsakar stora störningar i produktionen. Dessa

  plattor kallas fyllningsplattor. Varje modell av ljuddämparna har en egen fyllningsplatta. Vid

  tillverkning måste dessa plattor alltså bytas vid byte av storlek av ljuddämpare. Målet med

  projektet är att hitta en lösning på problemet.

  För att nå målet med projektet utfördes arbetet enligt produktutvecklingsprocessen. Utifrån

  förundersökningen som bestod av att samla in data om hur situationen såg ut idag och vad

  som felade skapades en kravspecifikation för den nya lösningen. Koncept skapades i

  idégenereringsprocessen som sedan sållades för att ta fram den bästa lösningen. En

  layoutkonstruktion skapades av konceptet.

  Projektet resulterade i en lösning där alla fyllningsplattor ersattes med en fixerad platta som

  passar alla storlekar av ljuddämparna. Detta genom en fyllningsplatta med slitsade hål som

  fyllningsrören kan förflytta sig i med hjälp av motordrift. Detta medför att roboten helt enkelt

  kan tas bort.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahl, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Analysis of how different mesh functions influence the result in CFD-simulation of a marine propeller:  2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahl, Elin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Nordberg, Nina
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Planning a digital transformation for a company with a process layout: A study conducted at voestalpine Precision Strip AB2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitalisering är en uppgående trend som delar upp dagens tillverkningsindustri. Medan ett ökande antal företag väljer att implementera digitalisering som en affärsstrategi, så kämpar fortfarande andra företag med att implementera digitalisering i sin verksamhet.

  Tidigare forskning har utvecklat digitala transformationsmodeller, men de har ansetts för allmänna. Denna uppsats använder den mest omfattande digitala transformationsmodellen som bas med syfte att göra den praktiskt användbar för ett tillverkande företag med en funktionell verkstadslayout. För att möjliggöra detta genomfördes en fallstudie på ett stålföretag med denna fabriksdesign. Uppsatsen genomfördes med ett induktivt tillvägagångssätt där primärdata samlades in genom en pilotstudie och halvstrukturerade intervjuer, och sekundärdata samlades in genom en litteraturstudie.

  Under studien framkom det att ett företag skulle ha nytta av en anpassad vägledning för hur digitalisering ska implementeras för att optimalt utnyttja digitala möjligheter. Denna studie bidrog med ytterligare steg och utökningar av den tidigare transformationsmodellen. Studiens bidrag involverar kompetenssäkring, identifierade digitaliseringstrender relaterade till en SWOTanalys, fenomen att ta hänsyn till gällande framtida scenarion, frågor att överväga vid analys av de påverkade områdena, skapande av en digital affärsstrategi, en jämförelse av påverkade områden med tidigare genomförda projekt, åtgärder för att fylla gapet mellan företagets nuvarande tillstånd och mål och kriterier för hur man prioriterar dessa åtgärder. Denna studie utökar aktuell forskning med detaljer och djup gällande en digital transformationsmodell, och gör den därav mer praktisk. I framtida forskning bör en fallstudie som testar potentialen hos transformationsmodellen på ett liknande företag genomföras, och därigenom förbättra modellen ytterligare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahrnens, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Lägesställare med I/P-omvandlare som alternativ2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver ett projekt som startats på uppdrag av Lennart Proper, Aspervall Instruments AB. Projektet behandlar utvecklingen av Aspervalls pneumatiska ställdon, ASPEdonet och är en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, MSGC17. Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2016 vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstad universitet. Aspervall är ett företag beläget i Säffle som specialiserat sig på finmekanik, legotillverkning samt framtagning av egna produkter exempelvis ASPEdonet. ASPEdonet är ett pneumatiskt ställdon som är uppbyggt av en dubbelverkande pneumatisk cylinder med en lägesställare. En pneumatisk cylinder används för att omvandla gastryck till mekaniskt arbete genom förflyttning av en kolv med kolvstång i ett cylinderrör. Lägesställaren används för att reglera trycket till de olika sidorna av kolven med hjälp av en styrsignal. Syftet med examensarbetet var att vidareutveckla den pneumatiska lägesställaren så att den blev elektropneumatisk, det vill säga att den tidigare pneumatiska styrsignalen ersattes av en elektronisk analog styrsignal. Detta gjordes genom att installera proportionalteknik i lägesställaren i form av en I/P-omvandlare. I/P-omvandlare, som också kallas E/P-omvandlare eller proportionalventil, är en tryckregulator som används för att reglera lufttrycket proportionellt mot en elektronisk signal. Problemformuleringen för projektet var hur lägesställaren kunde kompletteras med en I/P-omvandlare utan att grundfunktionen eller designen av lägerställaren förändras. Projektet har följt produktutvecklingsprocessens olika faser, förstudie, produktspecifikation, idegenerering, konceptval och konfiguration med detaljkonstruktion. Resultatet av arbetet blev en dokumentation som kan användas som grund vid produktframställning och fortsatt produktutveckling. Lösningen som togs fram har samma grundkonstruktion och design som tidigare modell. Som I/P-omvandlare valdes Norgrens VP12 då den var tillräckligt kompakt för att monteras under huven på lägesställaren. Standard komponenter från Norgren och Nelco valdes som luftkopplingar och kabelgenomföring. Som en del i konstruktionsarbetet utformades en ny mer kompakt ventil för lägesställaren, ventilen tillverkas av en enhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aiki, Toyohiko
  et al.
  Gifu University, Japan.
  Anthonissen, Martijn
  Eindhoven University Technology, Netherlands.
  Muntean, Adrian
  Eindhoven University Technology, Netherlands.
  On a one-dimensional shape-memory alloy model in its fast-temperature- activation limit2012Ingår i: Discrete and Continuous Dynamical Systems. Series S, ISSN 1937-1632, E-ISSN 1937-1179, Vol. 5, nr 1, s. 15-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aksoy, Can Aksoy
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Fuel consumption measurements and fuelconditioning in high-pressure fuel systemfor single cylinder test cell2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master thesis is part of a bigger project issued by AVL with the purpose to design a high pressure compression ignition fuel system for their single cylinder test cell at their facility in Södertälje. Typically compression-ignition fuel tests are being run within an operating pressure range of 500-2400 bar, but this system has to be able to run with pressures up to 3500 bar. The project was intended to be carried out by two participants where this master thesis covers the evaluation of how fuel consumption rates shall be measured in the system described above as well as how the fuel shall be conditioned.

  The selected concept for measuring fuel consumption rate was based on measuring the mass flow on the low-pressure side of the system with a Coriolis flowmeter. The chosen temperature sensor for monitoring the temperature on the high-pressure side was a K-type thermocouple which would be directly connected to the fuel rail in the system. A bleeder was selected on the basis that it had been used in one of AVL's old test cells. A heat exchanger could not be chosen. However a rough estimation of the capacity needed for a heat exchanger was calculated for future reference.

  The methodology used to develop a concept was based on the engineering project process taught to students at Karlstad University. First a project plan was made followed by a solution-independently expressed product specification including a specification of requirements and QFD-matrix. Several concepts were generated for measuring the fuel consumption by evaluating different measuring principles, available components, possible positions of the components within the system and combinations with different fuel supply concepts. Less extensive methods were used for the remaining tasks in the detailed engineering phase of the project. The concepts were compared using Pugh's analysis and a concept was selected in collaboration with AVL.

  The majority of the objectives for this master thesis could be successfully carried out. The documentation and drawings requested by the client, manufacturing of the system, implementation and validation into the test cell could not be done due to lack of time. This, along with the selection of a heat exchanger and low-pressure thermocouple was left for future work.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 9.
  Alexandersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Förändring av layout och produktionsflöde: Med fokus på förbättringar och struktur i produktionen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta projekt påbörjade under november månad 2017 till maj 2018 som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design på Karlstads Universitet, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

  Den absolut största delen av arbetet utfördes på sömnadsavdelningen på företaget KD: Solskydd AB i Degerfors. Huvuduppgiften för projektet var att ta fram en ny flödesorienterad fabrikslayout, som skulle installeras på företaget under mars månad 2018. Där utgjorde observationer och intervjuer en stor del av underlaget till förstudien och kravspecifikationen. Analysarbetet bestod i att undersöka möjligheter kring förbättringsarbete och ett förbättrat produktionsflöde. För att göra detta kom ett antal verktyg och metoder inom Lean till användning, dessa beskrivs närmare under den teoretisk referensram.

  Utifrån produktutvecklingsprocessens strategi för hur ett projekt kan sättas upp och genomföras, har detta arbete genomförts. Processenen har justerats efter att passa ett projekt som detta på ett bra sätt.

  Tio olika layouter arbetades fram, därefter fick en utvald grupp av medarbetar och ledningen på företaget en presentation hur väl de olika förslagen uppfyllde kravspecifikationen. Efter det fick gruppmedlemmarna en dag på sig att fundera på vilket förslag som passade bäst och om det fanns andra reflektioner på förbättringar och förändringar som skulle utveckla förslagen ännu mer.

  Majoriteten av rösterna från gruppmedlemmarna hamnade på ett och samma förslag, var även det förslaget som uppfyllde kravspecifikationen främst. Efter några små förändringar med hjälp av metoder inom idégenerering, blev layouten det resultatet som företaget ville ha. Ett simuleringstillfälle genomfördes i Karlstad Lean Factory, där nio medarbetare på företaget medverkade. Den nya layouten och produktionsflöde simulerades i Lean Factory. Förbättringar utifrån de 8 slöserierna diskuterades och genomfördes stegvis efter varje omgång. Resultatet av fler färdiga produkter lätt1 inte vänta på sig. I slutet av projektet gavs även tid för att identifiera några möjliga förbättringsområden på företaget, vilka företaget skulle kunna arbeta vidare fram över.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Alfredsson, Svante
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Konceptutveckling av transportlösning för kaffeutrustning till event2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört under vårterminen 2016 för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design på Karlstad universitet. Uppdraget tillhandahölls av företaget 3TEMP AB i Arvika.

  För att kunna servera stora mängder kaffe på stora event, festivaler och mässor krävs kraftfulla kaffemaskiner som är svåra att transportera. Det här projektet handlar om att ta fram ett förslag på en lösning som gör transporten av kaffemaskinen med tillhörande utrustning lättare och mindre påfrestande för brukaren i samband med förflyttning mellan olika event.

  Målet med projektet har varit att föreslå en lösning på hur transport av kaffemaskin och kringutrustning kan ske effektivt och ergonomiskt. För att hitta så många möjliga lösningar som möjligt användes designprocessen. Detta inkluderade en förstudie, idegenerering, konceptutveckling och konceptutvärdering. Resultatet av arbetet slutade med ett koncept som presenteras i from av en layoutkonstruktion i CAD med tillhörande sammanställningsritningar, skisser och en modell.

  I det här projektet intervjuaedes och observerades brukaren vid det befintliga arbetet. Resultatet av observationerna jämfördes sedan med den rekommenderade lyftvikten för manuella lyftarbeten genom att använda NOISH lyftekvation.

  Vid event används olika typer av hjälpmedel för att förflytta olika typer av utrustningen på eventområdena. Det används allt från fyrhjulingar och snöskotrar till traktorer och larvfordon. I projektet söktes en gemensam nämnare mellan dessa fordon. I projektet genomfördes även benchmarking på liknande produkter samt en undersökning av vilka lagar och regler som finns i samband med transport på landsväg och i terräng.

  Utrustningen skall gå att transportera längre sträckor på räls, landsväg, båt eller flyg. För att lösningen skall uppfylla dessa krav har intervjuer gjorts med Mariterm AB som arbetar med utbildning av lastsäkring av olika gods för transport över hela världen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Almström, Daniel
  Karlstads universitet.
  Organizational Misbehaviour: Om olika yrkeskategorier – En jämförande studie2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna studie kommer jag att jämföra kollektivanställda och tjänstemän på en större processindustri i Värmland. Syftet med att jämföra de olika grupperna är att se om det skiljer sig mellan handlingar som kan tolkas som organizational misbehaviour.

  Denna studie är utav en kvantitativ karaktär där graden av organizational misbehaviour har undersökts mellan de två yrkesgrupperna med hjälp av enkät. Urvalet omfattar totalt 300 stycken anställda, respondenterna var jämnt fördelade mellan de olika yrkesgrupperna för att göra en så rättvis undersökning som möjligt.

  Jag har valt att mäta Organizational misbehaviour i följande variabler (1) om de anställda använder Internet till privata syften (2) ringer privata samtal på arbetsgivarens telefon (3) gör privata ärenden på betald arbetstid (4) om det förekommer skämt om sina kollegor och chefer (5) stöld på arbetsplatsen.

  Jag har kommit fram till att det finns en skillnad mellan de olika yrkesgrupperna. Denna skillnad beror främst på vilka möjligheter de anställda har genom sin anställning. Det har visat sig att om de anställda har tillgång till Internet och en fast telefon som betalas av bruket så ökar frekvensen bland de anställda att begå handlingar som kan kopplas till organizational misbehaviour bland de anställda. I denna undersökning så kan även se en skillnad mellan män och kvinnor i handlingar som kan tolkas som organizational misbehaviour.

  Jag har även kommit fram till att det finns klara skillnader mellan de anställda beroende på hur länge man har varit anställd på bruket. Studiens resultat visar bland annat att en bidragande anledning till att anställda ägnar sig åt organizational misbehaviour är att de missnöjda med sitt yrke. I denna studie så kommer jag att arbeta efter fyra frågeställningar dessa är;

  -Förekommer det organizational misbehaviour bland de anställda på bruket?

  -Finns det någon skillnad i organizational misbehaviour bland tjänstemän och

  kollektivanställda bruksarbetare?

  -Finns det skillnader i organizational misbehaviour beroende på hur länge man har varit anställd på bruket?

  -Finns det någon skillnad i organizational misbehaviour mellan de olika könen?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Alvarsson, Kristoffer
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Ombyggnation av en svetscell: Utformning av inmatningssystemet2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett projekt som startats på uppdrag av Morgan Sahlin vid Wermland Mechanics AB i Töcksfors och handlar om att se över samt utveckla ett inmatningssystem till en svetscell. Projektet görs i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid Karlstads universitet och omfattar 22,5 hp.

  Företaget har idag fått in ett hyllplan i produktionen där ett av momenten är att svetsa på en förstärkning. Till sitt förfogande har de en svetscell som idag enbart står stilla, tar upp plats och kostar pengar. Svetscellen har tidigare varit halvautomatisk men företaget önskar att bygga om den så den istället blir helautomatisk. Målet är att utveckla ett koncept som passar företagets verksamhet och att i slutet av projektet kunna se en fungerande helautomatisk svetscell.

  Projektet följer en projektmodell som grundar sig i produktutvecklingsprocessen med faserna förstudie, konceptgenerering, konceptval, konceptbeskrivning, layout- samt detaljkonstruktion. Varje fas kompletteras med speciellt utvalda designverktyg. Under processens gång har det också genomförts analyser, observationer, intervjuer och studiebesök.

  Utifrån den inledande förstudien som baserades på observationer, analyser och informationssökning så sammanställdes en produktspecifikation där det listades vilka krav och önskemål som slutprodukten förväntas uppnå. Specifikationen resulterade i projektets första problemställning: "Hur skall ett inmatningssystem till en automatiserad svetscell utformas som medger plats för hyllor och förstärkningar med inriktning mot användarvänlighet?". Denna problemställning var grunden i den kommande konceptgenereringen och själva specifikationen utgjorde grunden i valet av koncept.

  Processen resulterade i två koncept som presenterades för uppdragsgivaren och som motsvarade den uppsatta problemformuleringen. Båda koncepten grundar sig i att utnyttja hur detaljerna kommer till operationen och innebär att de matas in direkt i svetscellen och vidare på pallarna. Koncepten skiljer sig i hur hyllplanen staplas på pallarna, det ena omfattar en liggande lösning medan det andra en stående lösning. Lösningen passar företagets verksamhet bra och kan anpassas på de flesta operationer i produktionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Anders, Ylén
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Införande SPS Arvika Smide AB: SPS och ISO/TS 169492014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten är ett examensarbete som utförts i den avslutande delen av Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik. Examensarbetet är utfört av Anders Dedorsson Ylén, student vid fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap på Karlstads Universitet.

  Examensarbetet har utförts på Arvika Smide AB vars uppdrag gick ut på att införa SPS vid pressgrupp 5, samt undersöka hur väl företaget jobbar med ISO/TS 16949. 

  I rapporten finns en teoretisk del om SPS och ISO standarden ISO/TS 16949. Vidare beskrivs hur SPS använts som metod för att mäta maskinens duglighet och behov av underhåll, samt hur mätningarna utförts. Här beskrivs också av vad som skett vid renovering av smidespressen och vilka resultateten blev av mätningar gjorda efter arbetet.

  Lämplig metod för att se vart företaget befinner sig i sitt arbete med ISO/TS 16949 och förslag på förbättrat arbete med ISO/TS redovisas.

  Rapporten redovisar att SPS kan vara ett styrande medel vid tillståndsbaserat underhåll på en smidespress och hur företaget kan utveckla sitt arbete med ISO/TS 16949.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Införande SPS Arvika Smide AB
 • 14.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Andersson, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Kostnadseffektivisering av bärcylinder2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Rapporten avser ett examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet vid Karlstad universitet, uppdragsgivaren är Metso Paper Karlstad AB.

  Metso Paper tillverkar tissuemaskiner för pappersindustrin och utför även service samt utveckling av dessa produkter. Tissue är mjukpapper och med detta avses hygienpapper och servetter. Fokus i uppgiften var att kostnadseffektivisera bärcylindern, vilken är en ingående komponent i tissuemaskinen. Bärcylindern är en vals som sitter monterad i slutet på maskinen, i det område där det färdiga papperet rullas upp på spolar. De analyserade objekten har dimensionerna; diameter 900mm med längden 2825mm samt diameter1100mm med längden 5550mm.

  Inledningsvis analyserades bärcylinderns huvudfunktioner, vilka kan sammanfattas:

  • Att med vakuum transportera spetsen (smal pappersbana) från spetsblåsningsrännan till anläggningsytan mellan bärcylinder och upprullningsspole.

  • Att stödja pappersbanan under upprullning på spole.

  • Att skapa ett anläggningstryck mot upprullningsspolen så att ett drivande moment uppstår. Moment krävs då upprullningsspolen saknar drivning.

  Uppgiften delades in i två delar för ett enklare tillvägagångssätt, ”nykonstruktion” samt ”förbättring och effektivisering av befintlig konstruktion”

  Nykonstruktion behandlar hållfasthetsberäkning av godstjocklek samt val av alternativa material. Förbättring och effektivisering berör hur den nuvarande konstruktionen kan förenklas och tillverkningsprocessen förbättras. Resultatet påvisar att dagens konstruktion är onödigt överdimensionerad, godstjockleken kan reduceras med bibehållna funktionsegenskaper. Att tillverka mantel i stål istället för gjutgods ger lägre inköpskostnad av material för bärcylinder i diameter 900mm, vid inköp av två mantlar på en gång halveras nästan materialkostnaden.

  För att kunna effektivisera den befintliga konstruktionen och tillverkningsprocessen måste vissa delar av gjutningen utföras med högre noggrannhet, kriterier såsom: godstjocklek, rundhet samt närvaro av restprodukter bör beaktas. Detta för att effektivisera den efterföljande skärande bearbetningen.

  Slutgiltigen finns stor potential att kostnadseffektivisera denna produkt med en kombination av dimensionering, materialval samt effektivare bearbetningsprocess.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Andersson, Björn
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Fransson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
  Användning av CAD-data vid NC-programmering2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört på Metso Kamfab. Deras tillverkning är inriktad på maskiner allt från hantering av flis till framställning av pappersmassa. Metso Fiber och Kamfab använder Pro/Engineer för konstruktion och ritningsframtagning. Vid maskinberedning skrivs sedan NC-program utifrån ritningen, alltså används inte de CAD-data som redan finns. Syftet med arbetet är att undersöka om Kamfab kan använda CAM-system för beredning och framtagning av program till deras NC-maskiner. Målet i detta projekt är att ta fram NC-program som fungerar i tre speciella maskiner. Dessutom skall två CAM-system jämföras, dessa är Pro/Engineer´s CAM-system och EdgeCAM.

  CAD/CAM bildar kopplingen mellan konstruktion och produktion. I ett CAD/CAM-system kan geometrin som skapats i CAD-delen direkt användas i CAM-delen för beredning. Vid CAM beredning skapas CL-data som översätts med en postprocessor till NC-kod. Postprocessorn används också som en övervakande funktion.

  Tre maskiner har valts ut som försöksobjekt för införande av CAD/CAM. Det är en 7-axlig NC-fräs, en kombinerad svarv/fräsmaskin och en 3-axlig fräs. Anledningen till att den 7-axliga maskinen och svarv/fräsmaskinen valdes var att de betraktas som de mest avancerade maskinerna. Den enklare 3-axliga maskinen valdes för att det fanns ledig tid i den. Produkter som testades var tråg, pelare, kikhus och en detalj till en verktygsväxlare.

  Vid beredning av tråget valdes ”Surface-Mill” och i parametrar ställdes en framlutning av verktyget in. Denna metod kallas skränkfräsning. Både för pelare och kikhuset var det främst borrning och lite planfräsning.

  För att kunna testa program lånades en postprocessor som översatte CL-data till Heidenhain kod. Under testkörningen upptäcktes fel på programmen. Detta berodde på att postprocessorn inte var anpassad till maskinen. En egenutvecklad postprocessor testades också, denna fungerade inte pga. att maskinens styrsystem inte klarade ISO-standard kod.

  Ett studiebesök gjordes hos Structo i Kristinehamn där EdgeCAM används för NC-beredning. Det fungerar bra att få fram program, det medför snabbare och säkrare programmering.

  Pro/Engineer är kraftfullt då det finns oerhört många inställningar och justeringar att tillgå. Samtidigt är det ganska komplext och det tar tid att lära sig. För att använda Pro/Engineer´s CAM-del krävs det att man är kunnig i CAD-delen. Beroende på detta så använder många företag exempelvis EdgeCAM som i princip är ett rent CAM-system.

  Beredningen av de tre komponenterna fungerade bra i Pro/Engineer, man kunde bearbeta komponenterna efter önskemål. Problemet var att få fram fungerande program. En fördel med att använda CAM är att man kan simulera verktygsvägar. Genom detta kan man se om verktyget krockar och det möjliggör också optimering av verktygsvägar.

  Idag är det en hel del väntetid i fräsverket pga. att program inte finns färdiga. Denna väntetid skulle kunna reduceras eller till och med elimineras med hjälp av CAM.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Johansson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Att vara eller inte vara: styrs uttaget av föräldraledighet av föreställningar eller faktiska förhållanden?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande undersökning är att undersöka huruvida föräldrars föreställningar gällande föräldraledighet stämmer överens med verkliga förutsättningar, eller om det finns en skillnad däremellan. Mer specifikt har det undersökts om det är de allmänna föreställningarna gällande hindren för mäns föräldraledighet som styr eller om det är de faktiska förhållandena som styr uttaget. Undersökningen bygger på en kvantitativ empiri där datainsamlingen skett genom ett tillgänglighetsurval med enkät som mätinstrumentet.

  För att få svar på frågeställningen har teori inom området föräldraledighet och genus studerats. Teoriavsnittet innehåller en presentation av föräldraledighetsdiskursen med dess fyra hinder; ekonomin, arbetsplatsen, kvinnan och könsrollerna. Avsnittet ligger till grund för vår förståelse och har även varit den ram utifrån vilken enkätfrågorna konstruerats.

  Resultaten från empiriundersökningen har analyserats tillsammans med relevant litteratur för att ett svar på frågeställningen ska kunna ges. Utifrån detta kan utläsas att fördelningen av föräldraledighetsdagarna är starkt påverkade av föreställningarna kring mäns hinder för föräldraledighet. Resultaten har också tydligt visat att hindren delvis inte har förankring i verkligheten. I undersökningen framkom även att respondenterna hade en bristfällig kunskap gällande föräldraförsäkringen vilket vi tror kan ha bidragit till att de allmänna föreställningarna påverkat i den grad de gjort. Författarna anser därmed att informationen till föräldrarna borde bli bättre och att forskare inom området borde finna strategier för att nå ut med sin kunskap till allmänheten.

  Nyckelord: Föräldraförsäkring, föräldraledighet, genussystem, diskurs och hinder

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Andersson, Christian
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Förbättring av utnyttjandegrad hos stansmaskin2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till examensarbetet är att det finns ett behov av att höja utnyttjandegraden i stans- och lasermaskiner hos Lars Höglund AB. Anledningen till att utnyttjandegraden behöver höjas är att företaget vill bli mera lönsamt och mera konkurrenskraftigt.

  Uppgiften har varit att mäta utnyttjandegraden, göra en probleminventering och ta fram förslag på åtgärder som kan lösa de problem som kom fram i probleminventeringen.

  Vid probleminventeringen visade det sig att det går att höja utnyttjandegraden genom att bl.a. göra en ställtidsreducering, skapa ordning och reda, samt att förebygga flaskhalsar.

  5S är en metod som har använts för att ta fram förbättringsåtgärderna. Genom att följa denna metod, samt att göra några nya investeringar i företaget, ser det ut som att målet i detta arbete ska kunna uppnås.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Andersson, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Förstudie för förbättrad problemlösning och förbättringsarbetet hos Mastec Stålvall2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19. Andersson, Erik
  Hydrostatisk drivlina: För tunga lastfordon2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hydrostatisk drivlina
 • 20.
  Andersson, Erika
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  De fem enkla maskinernas integrerande i den fria leken inom förskolans arena: En studie baserad på barns undersökande av enkel teknik i den fria leken.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att påvisa hur barn tillämpar enkel teknik i förskolan genom de fem enkla maskinerna. Observationer och”Intervju i farten” är de metodval som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Observationer och intervjuer har genomförts i förskolans utemiljö under en förmiddag och utgår från barnens fria lek där målet är att utgå ifrån barnens perspektiv och reflektioner. Situationerna som blivit valda till studien baseras av barnens nyfikenhet och påvisade intressen. Resultatet i studien visar att två av de fem enkla maskinerna tillämpas av barnen i förskolans utemiljö och fria lek. Detta synliggörs genom deras användning av lutande planet och hjulet ur de fem enkla maskinerna. Det sker genom användning av redskap, som utforskande, del av leken och genom begrepp. Detta sker genom ett sociokulturellt perspektiv där olika faktorer påverkar barnens lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Andersson, Gustav
  -.
  Handling-Force Software: Calculation software for tailgate and bonnet in concept stages2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna rapport behandlar utveckling av mjukvara för att beräkna hanteringskrafter. Hanteringskrafter är de krafter som krävs av användaren för att operera motorhuv och baklucka. Projektet är genomfört som ett examensarbete på Karlstads universitet. Arbetet utförs hos CEVT i Göteborg, där resultatet av arbetet kommer användas för att förbättra designprocessen i tidiga stadier.

  Den slutgiltiga mjukvaran är enkel att använda och uppvisar resultat som ligger nära referensvärdena, som är gamla beräkningar gjorda av en tillverkare. Endast mindre avvikelser finns mellan beräkningarna. Mjukvaran bedöms vara en tillgång I designarbetet hos CEVT.

  Mjukvaran är också enkel att använda och har testats av de anställda som kunde använda mjukvaran utan instruktioner. Den är baserad på vanliga jämnviktsekvationer, medan strukturen i programmet är enkel att följa och förstå, detta för att göra det enkelt att underhålla och utveckla om behovet uppstår.

  Den slutgiltiga mjukvaran beräknar vanliga gångjärn och gångjärn baserade på fyrledsmekanismer utrustade med gasfjädrar. Mjukvaran ger också möjlighet att jobba med både motorhuv och baklucka samtidigt för att kunna hålla ett projekt inom en fil.

  Arbetets fokus har legat på att, skapa mjukvaran, användargränssnitt och kinematik/kinetik hos olika typer av gångjärn, med stöd inom både litteratur och rapporter. Detta resulterade i en mjukvara byggd i Microsoft Excel, som valdes på grund av dess funktioner för att grafiskt representera data. Att skapa mjukvaran i Excel innebar också att alla på företaget kan använda mjukvaran.

  Slutsatsen är att mjukvaran skapar en möjlighet att höja kvalitén på färdiga produkter genom att möjliggöra fler testade konfigurationer och kontinuerliga förändringar under designprocessen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Jim
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Manufacturing of Welded Rings: Evaluation of Post-Weld Operations2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Pipe and ring blanks can be produced in several different ways. Today's focus on environmental effects motivates companies to develop processes that are as efficient as possible in their production. Ringsvets AB is a company that produces pipe and ring blanks from a flat stock by rolling and welding the piece to make it stay in its desired form. The direct benefit of the method is the minimizing of material loss, and it has thereby both environmental and economical advantages. The downside of the method is that the processes involved changes the mechanical behavior of the ring, locally around the weld zone. The focus of this master thesis is the processes and how they affect the material, both microstructure and behavior. The processes involved are; rolling, welding, shaping, brushing, forging, heat treatment, and calibration.

  The purpose of this work was to elevate the knowledge and understanding of the processes at Ringsvets. The goals were to give a theoretical description of them along with practical test results and explanations of how and why they function in reality.

  A literature study has been conducted which provided a theoretical basis on how the material reacts on certain processes. Practical examination of samples from current production has been done to get evidence of how well the processes are used, and how well they function, in today's production. Lastly, the main focus of the thesis, an evaluation has been made; do theory and practice correlate, and should anything be changed to correlate better?

  The results showed that the first operations do not alter the material behavior to an unacceptable extent. Forging, on the other hand, gives the material a very high hardness in the weld zone, and that needs to be corrected. The following heat treatment should compensate for that in a perfect world, but does not in reality. The finished ring shows good properties in general but with places where the heat treatment has failed to correct the uneven behavior induced by earlier operations.

  The heat treatment requires some adjustments before it functions as intended. Some grainshas not been recrystallized which makes them very hard and non-ductile. Future tests using a higher temperature or a longer heat treatment time would reveal the best way to adjust the heat treatment to obtain the desired properties. Other changes in the processes could also be benecial. Interesting things to try and change would, for example, be the degree of deformation in the forging, which affects the recrystallization temperature.

  Notes should be taken that this examination is done on just one sample of just one size. Analyses of different samples of different sizes should be done to ensure of the accuracy of the examination.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 23.
  Andersson, Johannes
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Förbättring av Camcoil: Integrering av stöd samt bandnyp2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The assignment were assigned by Camatec Industriteknik AB. Camatec is a Karlstadlocated consulting company, they make everything from pilot studies to complete projects in mechanical design and calculation. They even have their own patented product, Camcoil. It is a winder for steel strips and is used for example with hardening of the steel strip. The assignment has been to solve the problems encountered by some customers within this product. The product which is relatively simple consists of a mantle which can vary in diameter by means of hydraulic cylinders The problem was that it had concurred indentations on the striped steel next to the Camcoil. This destroys the further handling of the coil. The goal has been to develop three kinds of solutions that take into account different customer requirements. These solutions have been divided into price ranges, thus low-cost, mid-cost, and high-cost. The high-cost solution has been a combination of the mid-cost-solution and a bandgrip. One wish was to simplify the existing bandgrip.

  The functional requirements those are set depending on the customer:

  • Must be able to prevent sagging, then some form of support should be available to the band at reeling.

  • Not allowed to weld in the mantle beneath the welded ears.

  • Must be able to take a band-pull at max 1 ton.

  • The space at the clearance on the reel should be free at the use of lifting hook (midcost, high-cost)

  • Steel strip with thickness 0.2-1 mm is to be pinched to the reel (High-cost).

  • A stop for the band at pinching must exist (high-cost).

  The non-functional requirements that have applied for all price ranges:

  • Develop the simplest solution as possible.

  • Standard components recommend being used to reduce costs.

  • The solution should be user friendly and easy to maintain.

  The major problem has been the lack of space in the reel with the requirements of midcost solution. Due to a lifting hook to be used it has been very difficult to come up with a mechanism that would work as a support. A comprehensive concept generation has been done with a number of different concepts for each price ranges solution. The concepts have been evaluated and compared and with the help of elimination- and decision matrix has a concept selection for each price range been developed. The result for the low-cost solution is a rolled sheet metal that is overstrung on the outside of the mantle, this means when the mantle will collapse the rolled sheet metal will follow along. Mid-cost solution resulted in a mechanical lid uses mantle movement with the help of parallel rods wander vertically down and account the space for the lifting hook. A simplification of the bandgrip were made with boomerang stays, this gave more space and fewer parts. The combination of the mid-cost solution and the simplified bandgrip were the high-cost solution.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, Kimberly
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Parametriska symboler för utrustningsritningar inom processindustrin2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av CWR Engineering AB har en undersökning utförts över huruvida det är möjligt att skapa ett verktyg som kan hjälpa den mekaniska konstruktören inom processindustrin att höja kvalitetssäkringen och effektiviteten i sitt arbete med utrustningsritningar. Arbetet i utvecklingsprocessen i processindustrin strävar mot en tvärfunktionalitet. All konstruktion grundas i Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) där processen för exempelvis en kemikaliefabrik beskrivs i 2D-format med rörledningar, utrustningar och instrument specificerat till sort, men inte position. Dessa utrustningar ska sedan beskrivas detaljerat i en 2D-ritning. 2D-ritningen är i sin tur underlag för modellering av utrustningen i 3D. Till sist placeras 3D-modellen ut i fabrikslayouten i en 3D-miljö. Fabrikslayouten är i sin tur också styrd av P&IDschemat.

  En utrustningsritning skiljer sig från en vanlig mekanisk ritning så till vida att den inte har någon standard för vyplacering, så som en mekanisk ritning kan ha en europeisk eller amerikansk vyplacering. Utrustningsritningen ska uppfylla krav för att positionsbestämma och definiera alla komponenter, vilket kan göras på olika sätt. Upplägget för dessa ritningar skapar risk för fel, vilket det framtagna verktyget skall bygga bort. I detta arbete avgränsades studien till tankar med dess studsar.

  Arbetet har resulterat i ett layoutkoncept för en applikation i konstruktörens datamiljö vilken skapar en inbyggd felsäkring i arbetsprocessen samt effektiviserar arbetet i och med enklare arbetsprocess. Konceptet har arbetats fram genom analys av arbetsprocessen och de programvaror konstruktören använder i sitt arbete. Ett flöde för den tekniska hanteringen har identifierats och utifrån dessa data har konceptframtagningen genomförts.

  Layoutkonceptet består av tre delar. Ett ritningsfilhanteringsformulär vilket skapar, raderar, reviderar och korrelerar statusen för alla utrustningar i P&ID. All information om dessa scheman lagras i en Microsoft SQL serverdatabas och kan med hjälp av Microsoft Visual Studio användas för att skapa, styra och kontrollera utrustningsritningarna, vilka ritas i 2D-CADprogrammet SmartSketch. I SmartSketch arbetar konstruktören i dagsläget med symboler, vilka är färdigritade statiska komponenter konstruktören kan positionera ut på ritningen och sedan ändra storlekens i olika skalor. Dessa finns i olika typer beroende på studstyp. Andra delen av konceptet består av att göra dessa symboler dynamiska och drivna parametriskt via en byggmåttsdatabas. Information om studsens storlek, måttstandard, tryckklass, typ av ände kommer från P&IDdatan, vilken sedan hämtar information om byggmått i en databas till symbolen och symbolen får sedan rätt storlek och kan placeras ut på tanken. Symbolmängden kan därför dras ner då symbolens grafik ändras parametriskt. Om någon faktor för studsen skulle komma att ändras uppdateras då symbolen automatiskt. Konstruktören kan också manuellt ändra variabler så som storlek eller tryckklass även innan ändringen hunnit ske i P&ID, som en del i tvärfunktionaliteten. Den tredje huvudfunktionaliteten för konceptet är granskning av ritningen genom data över positionering, vyöverensstämmelse och identiteter för studsarna. Granskningen rapporteras i en PDF-fil och i ett dialogfönster.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Hedlund, Emma
  Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi.
  Ledarskap: En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna C-uppsats i arbetsvetenskap är en kvalitativ studie och baserad på teorier om ledarskap. Syftet med uppsatsen är att undersöka likheter och olikheter mellan personalchefer och andra typer av chefers ledarskap.

  Inledningsvis presenteras en historisk bakgrund av ledarskapets förändring. Sedan följer grundläggande ledarskapsteorier samt teorier om kommunikation, makt, motivation och genusperspektiv. Dessa teorier är en viktig grund för analys- och resultatavsnittet i uppsatsen. Utifrån dessa teorier utformas en intervjuguide. Datainsamlingen sker genom intervjuer. Totalt genomförs sammanlagt sex intervjuer. Respondenterna är en områdeschef, en affärsområdeschef, en kontorschef samt tre personalchefer. Intervjuerna transkriberas och vi undersöker likheter och olikheter gällande ledarskap mellan personalchefer och övriga chefer. Vi får fram följande teman: synen på ledarskap, att vara ledare, utveckling av ledarskapet, ledarstilar, kommunikation, motivation, makt och ledarskap ur ett genusperspektiv. En sammanfattande diskussion av analys och resultat görs. Uppsatsens slutsats är att personalcheferna, i större utsträckning än de övriga cheferna, inte bara automatiskt bedriver ett chefskap utan också ett ledarskap.

  Nyckelord: ledarskap, likheter, olikheter, kommunikation, motivation,

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Andersson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Torkning integrerat med kraftvärmeverk: Påverkan av energibalanser i torksystem vid integrering till kraftvärmeverk2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sveg finns ett pneumatiskt torksystem. Systemet har sedan 1989 torkat torv till briketter men har på senare tid torkat både trä och torv för produktion av bränsle i form av pellets och briketter. Idag består anläggningen av två symmetriska torklinjer. I torklinjerna används en värmepumpkrets för återvinning av råvaruånga. I värmepumpkretsen används en kompressor driven av inköpt elenergi. Planerna är att integrera en av linjernas nuvarande torkprocess till ett kraftvärmeverk genom installation av ångpanna med bränslet torv och således producera el istället för att köpa el. Integrationen till kraftvärmeverket ger torklinjens värmepumpkrets ett nytt utseende. Kompressorn tas bort i utvald torklinje och ersätts av två lågtrycksturbiner. Det nya utseendet av värmepumpkretsen kommer innebära ett samspel mellan torkning och kraftvärmeverk. I värmepumpkretsen används olika ångflöden beroende av vilket råvarumaterial som torkas. Därför beräknades och användes olika ångflöden beroende av olika fukthalter och inmatningar i torksystemet för att se hur el- och fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket påverkades. Samtidigt jämfördes nuvarande torksystem med torksystem integrerat med kraftvärmeverk ur ett energiperspektiv genom förändring av el, fjärrvärmeproduktion och biobränsle.

  Fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket ökade vid ångflödena 31,0 ton/h och 24,0 ton/h ”till kompressor” men på grund av större beräkningsosäkerhet bortsågs dessa. Detta gav en varierad sammanlagd fjärrvärmeproduktion av systemen mellan 23,0-23,8 MW respektive 22,0-22,5 MW vid torkning av torv respektive trä (bortseende av torvscenario 1 vid fukthalten 65 %). En fjärrvärmeproduktion i den storleken, jämfört med Svegs fjärrvärmebehov, kan sägas vara för stort. En stor problematik blir därför vad all spillvärme ska användas till, framförallt på sommaren.

  Vid integrering till kraftvärmeverk minskade ”bränsle” medan ”fjärrvärme” och ”el” ökade. Beroende av vilket råvarumaterial som torkades gav en integrering ett större resultat för ”el” men mindre ”fjärrvärme” och ”bränsle” vid torkning av trä. Därför rekommenderas torkning av trä eftersom större resultat av ”el” minskar inköpt elenergi samt mindre ”fjärrvärme” resulterar till mindre spillvärme.

  Vid beräkningarna användes Simulink, ett verktyg för grafisk lösning av differentialekvationer, som ingår i programvaran MATLAB från Mathworks. I Simulink formerades olika ekvationer i statiska beräkningsmodeller för beräkning av energibalanserna i nuvarande torksystem och torksystem integrerat med kraftvärmeverk. Energibalanserna i nuvarande torksystem undersökte svårplacerade effektförluster samt genom olika energibalanskontroller kontrollerade och bedömde trovärdigheten i beräkningsmodellen. Resultaten för energibalanskontrollerna kallades ”beräkningsosäkerhet” vilket var en av flera parametrar som framlade bevis för ett variabelberoende, känsligt, komplext och svårtydande torksystem där övriga effektförluster var svåra att placera. Ett mer korrekt resultat av nuvarande system kan därför möjligtvis uppnås vid användande av en dynamisk istället för statisk modell samt användande enbart av mätdata istället för dimensionerande värden och således göra effektförlusterna lättare att placera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Mattias
  Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik.
  Kylskåpsinredning: Praktiska funktioner2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Andersson, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  CAE Tool for Evaluation of Park Lock Mechanism in a DCT Transmission2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A park lock mechanism is a device that is fitted to an automatic transmission on a vehicle. The mechanism lock up the transmission so that no rolling of the vehicle can be done when the vehicle is put in the park position.

  The aim of this thesis is to develop a method in order the evaluate designs on a Park Lock Mechanism (PLM) that can be found in a dual clutch transmission (DCT).

  A Computer Aided Engineering (CAE) tool to calculate the output that is required for an evaluation of a park lock mechanism design will be created. The CAE tool shall calculate static, dynamic, and snap torque on a ratchet wheel in a gradient, with or without a trailer, also the minimum and maximum coefficient of friction between the pawl and cone, pull out force, the maximum amount of rollback, torque needed from the return spring, preload force from actuator spring, and engagement speed.

  The CAE tool created uses an Excel Visual Basics for Applications (VBA) workbook for all calculations. The tool allows the user to choose different vehicles with the required specification to evaluate the values for that PLM.

  The CAE tool will save time and cost if lots of different PLM’s are going to be designed. The CAE tool has potential for future work when more calculations can be added that can be in use for the evaluation the PLM.

  The CAE tool developed by the master thesis student calculates all the required values for evaluation of a PLM design, executed in a fast, efficient, and easy to use program. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Tim
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Computer Modeling of Thermodynamic Flows in Reactors for Activated Carbon Production2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns en stor efterfrågan på aktivt kol i Ghana, det används dels i landets gruvnäring men även för en mängd andra applikationer. Idag importeras allt aktivt kol, trots att landet har stora mängder restprodukter från jordbruk som skulle kunna användas för produktion av aktivt kol. Det här arbetet fokuserar på produktion av aktivt kol från oiljepalmskärnor från landets palmoljeindustri.

  Tidigare forskning påvisar en mängd specifika förhållanden som krävs för produktionen. Pyrolysprocessen producerar biokol från biomassa och som mål för processen sätts att den ska hålla 600 °C i två timmar efter en uppvärmningstakt av 10 °C/min. För aktiveringsprocessen som sedan producerar aktivt kol från biokolet sätts målet till att hålla en temperatur av 850 °C med en uppvärmningstakt av 11.6 °C/min.

  Två reaktorer designas för att skapa dom efterfrågade förhållandena. Reaktorerna värms av sekundärgas från dieselbrännare för att värma biomassan och biokolet. Värmningen sker genom att den värma sekundärgasen leds runt en roterande ståltrumma genom vilken biomassan flödar. För att kunna ha en bra kontroll av temperaturprofilen i biomassan så används två utloppsrör för gasen på reaktorernas ovansida. Genom att kontrollera gasflödet till respektive utloppsrör kan både uppvärmningstakt och stabiliteten hos temperaturen justeras. Sekundärgasens inloppsrör placeras på reaktorns undersida och riktas mot övergångszonen mellan uppvärmning och stabilisering.

  Reaktorerna modelleras i fysiksimuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics 4.3b. I COMSOL simuleras driften och de parametrar som påverkar den evalueras genom att varieras mot ett referensvärde. Temperaturprofilens målområde i pyrolysreaktorn sätts till att hålla en temperatur mellan 571.5 och 628.5 °C för pyrolysen och efter uppvärmningen, om temperaturprofilen går utanför målområdet så klassas den som oacceptabel. För biokolet i aktiveringsreaktorn sätts ett liknade mål till att det ska hålla mellan 809 °C och 891 °C efter uppvärmningen.

  Resultaten från simuleringarna visa att reaktorernas design fungerar som önskat och att dom kan producera dom önskade temperaturprofilerna. Det visas även att designen för pyrolysreaktorn kan förbättras ytterligare genom att sätta det främre utloppsröret för sekundärgasen på reaktorns undersida istället för dess ovansida. Förändringen leder till en effektivare värmeöverföring till biomassan samt höjer dess temperatur genom hela reaktorn.

  Analysen av driftparametrar som flöde och temperatur av sekundärgas, visar att dess temperatur påverkar processerna till en mycket större grad än dess massflöde. Genom att höja temperaturen kan flödet sänkas och hela processen blir mer energieffektiv, dock så leder det till en ökad instabilitet inom målområdet och om instabiliteten blir för stor så börjar temperaturprofilen gå ur målområdet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Victor
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Flödesanalys av roterande ventil i ångmotor2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett examensarbete på Karlstads Universitet i samband med Invencon AB och Ranotor AB. Målet var att analysera en roterande ventil som leder trycksatt vattenånga via ett inlopp och ut genom fem olika utlopp. De kvantifierbara resultaten som söktes var massflödet ut ur utloppen och krafterna som påverkar ventilen och axeln (främst radiellt). Verktyg som har använts för att analysera ventilen är PTC Creo och ANSA för modellering och mesh, samt ANSYS-CFX och Matlab för beräkningshjälp. Resultaten tyder på att det valda varvtalet, 4600 rpm, inte fungerar så bra. Varvtalet valdes pågrund av att man var intresserad av driftsfallet. Ett 3 mm radiellt avstånd mellan ventil ochventilhus visade sig även ge läckage i form av tryckfall inuti ventilen. Randvillkoren som är specificerade är inte giltiga vid detta driftsfall. Eftersom tryckförhållandet är så högt (100 till 1 bar) så är flödet chokat. Stor tryckskillnad gör det viktigt att anpassa arean på utloppen, då tryckfall påverkar densiteten. Krafterna på den roterande ventilen som beräknades (i ANSYS-CFX) är ett underlag vid val av lager för ventilen. Om konstruktionen modifieras, och/eller ventilen kommer att användas vid ett annat varvtal så kommer dessa krafter att ändras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 31.
  Andreasson, Frida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Johansson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Trivsel på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om lärares trivsel på arbetsplatsen2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andrée, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Nya metoder för vibrationsmätning på vindkraftverk2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project has revolved around finding better ways of overseeing vibrations of the gearbox at a wind power station. The gearbox has been a huge problem at the stations located at Gässlingen and the sooner the warning of an incoming breakdown is at hand the more money you can save from preparations. The work has been carried out together with Askalon AB in cooperation with consults from ÅF. Askalon is a company with a department focused on overseeing vibrations and it is in collaboration with that department the work has been carried out.

   

  During this work, new positions for the sensors and new methods of gathering and analyzing data have been worked out. This was then implemented at a wind power station to be tried out on site. The measurement has been overseen online via remote control and the results have been analyzed in a program called AMS Suite: Machinery Health Manager.

   

  The new type of measurement shows that some kind of damage has been done to a specific part of the gearbox and that there is a risk it might escalate. However the measurement used today has not yet alarmed and therefor the conclusion made from this is that the project has been successful. Therefor it is time to refresh the overseeing of vibrations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andrésen, Albin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Att förutsäga temperatur, utgående fukthalt och tryckfall i en pneumatisk transporttork2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen av pellets har ökat kraftigt de senaste åren och har blivit ett viktigt verktyg för att minska miljöpåverkan. I energibranschen är viktigt utreda möjligheten att effektivisera tillverkningsprocessen för att ligga i framkant av utvecklingen och göra bränslet till ett attraktivt val för konsumenterna. En stor del av pelletstillverkarnas utgifter går till att torka det råmaterial som pellets består av. Torkning och transport av material är två energikrävande processer som är nödvändiga i många industrier och kan ibland innebära stora utgifter såväl kostnadsmässigt som miljömässigt. Pneumatisk transporttorkning är ett sätt att kombinera torkning och transport av material och tekniken kan vara lämplig att använda vid pelletstillverkning. På Karlstads Universitet finns en pneumatisk transporttork vars syfte är att forska och utveckla torkning av råmaterial.I den här studien byggdes en modell för att hjälpa användaren att förutse vilket tryckfall och utgående fukthalt som kan förväntas vid torkning av sågspån. Modellen kan användas som ett hjälpmedel vid planering av försök i Karlstads Universitets pneumatiska transporttork.Modellen byggdes i beräkningsverktyget Excel. Dess resultat jämfördes med testserier genomförda i Karlstads Universitets pneumatiska transporttork. Totalt genomfördes trettiotre olika testserier då tryckfall och utgående fukthalt jämfördes. Testserierna skiljde sig ifrån varandra i fråga om massflödet luft, material och ingående lufttemperatur.Vid lägre lufttemperaturer förutsåg modellen en högre utgående fukthalt än vad som kunde uppmätas. När den ingående lufttemperaturen var 120 °C förutsågs ibland rätt, ibland högre och ibland lägre fukthalt i jämförelse med testserierna. Tryckfallet kunde med god noggrannhet förutsägas då lufthastigheten var låg. Då hastigheten var högre var differensen mellan mätdata och modellen större.Känslighetsanalysen visade att en möjlig förklaring till att modellen i vissa fall förutsåg en hög fukthalt kan vara att vissa materialegenskaper var felaktigt antagna. Störst påverkan hade antagandena angående partiklarnas densitet och antalet partiklar som flödar genom systemet per sekund. Det simulerade tryckfallet påverkades inte av ovan nämnda antaganden.Modellen har stor utvecklingspotential men vidare studier rekommenderas för att skapa en bättre förståelse för såväl den pneumatiska transporttorken som modellen. Studierna bör främst riktas mot att bestämma partikelegenskaper och att kontrollera hur väl tryckfallet överensstämmer men mätdata i hela torken. Om det genomförs finns goda möjligheter att modellen kan bli användbar för användare av Karlstads Universitets pneumatiska tork.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Andrésen Albin, pneumatisk torkning, tryckfall, fukthalt
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 34.
  Ankartoft, Robin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utveckling av kaffemaskin för event2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt genomfört av Robin Ankartoft som examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. 

  Uppdraget har tillhandahållits av företaget 3TEMP AB, beläget i Arvika. Företaget har sökt ett konceptförslag på en kaffemaskin för event. Kaffemaskinen ska snabbt och under lång tid förse besökare på olika event med kaffe. Produkten ska även vara möjlig att bruka i omväxlande miljöer där några exempel på event kan vara skidtävlingar, festivaler, hockeymatcher eller bröllop. Det som har sökts har varit en smidig, brukarvänlig och kraftfull produkt med god ergonomi. 

  Målet med projektet har varit att med hjälp av ett ingenjörsmässigt arbetssätt och designmetodik ta fram ett produktkoncept för en kaffemaskin ämnad för event. Konceptet ska uppfylla brukarens och företagets behov, krav samt förväntningar. Det ska även ha en design som tack vare sitt formspråk och sin funktionalitet sticker ut bland dagens produkter. 

  Projektet resulterade i ett konceptuellt produktförslag på en kaffemaskin för event. Konceptet är framtaget utifrån kunskap om brukaren för att göra produkten brukarvänlig genom att vara ergonomiskt utformad samt lätt att förstå och använda. Det framtagna konceptet går även i linje med uppdragsgivarens vision och anses tack vare sin design samt funktionalitet sticka ut bland dagens produkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Anukam, Anthony Ike
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Berghel, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Frodeson, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Bosede Famewo, Elisabeth
  University of Fort Harare, South Africa.
  Nyamukamba, Pardon
  Cape Peninsula University, South Africa.
  Characterization of pure and blended pellets made from Norway spruce and pea starch: A comparative study of bonding mechanism relevant to quality2019Ingår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 12, nr 23, s. 1-22, artikel-id 4415Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The mechanism of bonding in biomass pellets is such a complex event to comprehend, as the nature of the bonds formed between combining particles and their relevance to pellet quality are not completely understood. In this study, pure and blended biomass pellets made from Norway spruce and pea starch were characterized using advanced analytical instruments able to provide information beyond what is visible to the human eye, with intent to investigate differences in bonding mechanism relevant to quality. The results, which were comprehensively interpreted from a structural chemistry perspective, indicated that, at a molecular level, the major disparity in bonding mechanism between particles of the pellets and the quality of the pellets, defined in terms of strength and burning efficiency, were determined by variation in the concentration of polar functional groups emanating from the major organic and elemental components of the pellets, as well as the strength of the bonds between atoms of these groups. Microscopic-level analysis, which did not provide any clear morphological features that could be linked to incongruity in quality, showed fracture surfaces of the pellets and patterns of surface roughness, as well as the mode of interconnectivity of particles, which were evidence of the production of pellets with dissimilarities in particle bonding mechanism and visual appearance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Anukam, Anthony
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013). University of Fort Hare, South Africa.
  Okoh, Omobola
  University of Fort Hare, South Africa.
  Mamphweli, Sampson
  Stellenbosch University, South Africa.
  Berghel, Jonas
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  A comparative analysis of the gasification performances of torrefied and untorrefied bagasse: Influence of feed size, gasifier design and operating variables on gasification efficiency2018Ingår i: International Journal of Engineering & Technology, E-ISSN 2227-524X, Vol. 7, nr 2, s. 859-867Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study conducted a comparative assessment of the gasification performances of torrefied and untorrefied bagasse with emphasis on feed size, gasifier design and operating conditions that would influence gasification efficiency. Torrefaction greatly improved the characteristics of bagasse and had significant impact on its gasification performance. The gasifier design parameters studied were throat angle and throat diameter. Temperature of input air and feed input were the gasifier operating conditions examined in the course of the gasification processes of both torrefied and untorrefied bagasse. These parameters were considered the most critical operating parameters that affect gasifier performance and, correlation between the parameters was established in the course of gasification. The results obtained showed higher gasification efficiency for torrefied bagasse in comparison to untorrefied bagasse under varied conditions of gasification, which was attributed mainly to changes in the characteristics of the torrefied material.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Arnberg, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013), Science, Mathematics and Engineering Education Research (SMEER).
  Torrsubstansförluster vid lagring och hantering av träspån vid Härjeåns Energi AB2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Härjeåns Energi AB är ett företag beläget i Sveg, som består av ett helt nytt kraftvärmeverk samt en biobränslefabrik där företaget producerar bland annat pellets av träspån. Innan pelletering lagras spånet i en stor stack. Företaget hade dock noterat att mängden inlevererat spån till spånstacken minus spånet som tas från stacken till pelleteringen inte stämde överens med hur mycket spån som fanns kvar i stacken. Någon gång under lagringen och hanteringen av spånet har stora mängder spån försvunnit. Syftet med detta arbete är att undersöka hur och när torrsubstansförlusterna uppstår samt storleksordningen på dessa förluster, i två olika avseenden: torrsubstansförlusten kopplade till lagringen samt hanteringen av träspånet. Det för företaget viktigaste målet var att skapa en ekvation som beskriver hur mycket torrsubstans som rimligtvis borde försvinna från stacken beroende på hur länge spånet lagrats. Syftet och målen besvarades genom att utföra en litteraturstudie över ämnet, studera företagets spånbokföring och deras sätt att hantera spånet samt bygga två simuleringsmodeller över torrsubstansförlusterna i företagets spånstack.

  Torrsubstansförluster vid lagring uppstår till följd av nedbrytningsmekanismerna; cellandning, biologisk nedbrytning samt termisk och kemisk nedbrytning. Det kan även uppstå via hantering av materialet. Men lagringens effekt på bränslekvaliteten är komplex. Lagringstid, klimatförhållanden, artssammansättning och biomassans form, allt från stockar till spån, samt lagringshögens geometri och struktur är några faktorer som påverkar förändringen hos biomassans egenskaper.

  Denna nedbrytning bidrar, tillsammans med hur företaget hanterar spånet, till torrsubstansförluster. Den största faktorn bidrar dock lagringen med. Några orsaker till torrsubstansförlusterna är stackens storlek, att den blivit kompakterad samt att spånet lagras helt utan täckning. När modelleringen gjordes över dessa torrsubstansförluster visade det sig att resultatet stämde väl överens med det som faktiskt försvunnit enligt spånbokföringen, under de undersökta åren 2013–2017.

  Att i framtiden till exempel minska maximala höjden på spånstacken till max 5–7 meter samt använda sig av sist-in-först-ut-metoden gällande granspånet, medan furuspånet kan lagras längre, skulle det garanterat bidra till minskade torrsubstansförluster och därmed även minskade ekonomiska förluster.

  I framtiden bör det satsas på forskning inom lagring av trä i fraktionsstorleken spån, samt lagring av trä i stackar som är större än att de har en maxhöjd på 5–7 meter. Idag finns ingen forskning alls inom dessa två kategorier, men om det fanns skulle det kunna underlätta för många energiproducerande företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Arnfeldt, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Internationella inköp av byggmaterial: En studie av leverantörsval och inköpsuppföljning på NCC Construction Sverige AB2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Byggbranschen kritiseras för sina höga byggkostnader. Kostnaderna för byggmaterial utgör ca 45 procent av byggkostnaden i ett projekt vilket innebär att effektiva materialinköp och val av leverantörer är viktiga aktiviteter i ett byggföretag. De svenska materialpriserna är i många fall högre än i flera andra länder och en del företag har därför börjat göra inköp på den internationella marknaden för att kunna sänka sina inköpskostnader.

  NCC Construction Sverige AB är ett byggföretag som satsar hårt på att minska byggkostnaderna bl.a. genom effektiva inköp där en viktig del i satsningen handlar om internationella inköp. För att öka möjligheten att göra kostnadseffektiva val av leverantörer och förbättra inköpsarbetet vill företaget ha en bättre bild över vilka parametrar som är viktiga att beakta i samband med val av leverantörer och kunna identifiera vilka för- och nackdelar som en utländsk leverantör innebär samt vilka kostnader som vanligen uppstår vid internationella inköp. Dessutom finns ett behov av att få uppgifter om de internationella inköpens utfall på arbetsplatsen, främst en bild över totalkostnaden för inköpen och annan relevant information kopplad till dessa.

  Syftet med examensarbetet är därför att studera internationella inköp och undersöka företagets arbete inom detta område. Utifrån detta är syftet att ge rekommendationer på hur företaget kan arbeta med offertutvärdering, leverantörsval och uppföljning med fokus på de internationella inköpen.

  För att söka svar kring problemområdet har en studie av företagets inköparbete genomförts. En kvalitativ metod valdes för att samla in empirisk data, där ett antal personer från de yrkesgrupper som i första hand är involverade i internationella materialinköp, nämligen platschefer, inköpare och internationella inköpare, intervjuades. Genom att sammanlänka empiri och teori analyserades och besvarades frågeställningarna och rekommendationer kring problemområdet presenterades.

  Studien visar att det är ett antal parametrar som är viktiga att beakta inför valet av leverantörer och i samband med offertutvärdering vid internationella materialinköp för att kunna identifiera för- och nackdelarna med en leverantör. Både kvalitativa och kvantitativa såväl som kort- och långsiktiga effekter av ett visst val bör vägas in i värderingen. Relevanta parametrar är t.ex. projektets och projektorganisationens förutsättningar och resurser, inköpets totalkostnad, leveranssäkerhet, kvalitet och riskerna som vanligtvis är kopplade till internationella inköp. Kostnader som vanligtvis uppstår för projekten i samband med internationella materialinköp har identifierats och inkluderats i en kostnadsmall som kan användas av projekten vid offertutvärderingen för att uppskatta totalkostnaden för inköpet. Dessutom har parametrar kring inköpet som är viktiga att fånga upp och sprida inom organisationen identifierats och utifrån detta har en uppföljningsmall utformats. Denna kan vara ett stöd för att förbättra uppföljning och erfarenhetsåterföring bland projekten så att företaget därigenom kan effektivisera inköpsarbetet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Arslan, Muhammad
  et al.
  University of Engineering and Technology, Pakistan..
  Farooq, Muhammad
  University of Engineering and Technology, Pakistan..
  Naqvi, Muhammad
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Sultan, Umair
  MNS University of Agriculture, Pakistan..
  Tahir, Zia-ur-Rehman
  University of Engineering and Technology, Pakistan..
  Nawaz, Saad
  University of Engineering and Technology, Pakistan..
  Waheed, Nazim
  University of Engineering and Technology, Pakistan..
  Naqvi, Salman Raza
  National University of Sciences and Technology, Pakistan.
  Ali, Qasim
  University of Sargodha, Pakistan..
  Tariq, M. Suleman
  University of Engineering and Technology, Pakistan..
  Chaudhry, Ijaz Ahmad
  University of Management and Technology, Pakistan..
  Anderson, John M.
  Heriot-Watt University, Scotland..
  Anukam, Anthony
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013).
  Impact of Varying Load Conditions and Cooling Energy Comparison of a Double-Inlet Pulse Tube Refrigerator2020Ingår i: Processes, ISSN 2227-9717, Vol. 8, nr 3, artikel-id 352Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Modeling and optimization of a double-inlet pulse tube refrigerator (DIPTR) is very difficult due to its geometry and nature. The objective of this paper was to optimize-DIPTR through experiments with the cold heat exchanger (CHX) along the comparison of cooling load with experimental data using different boundary conditions. To predict its performance, a detailed two-dimensional DIPTR model was developed. A double-drop pulse pipe cooler was used for solving continuity, dynamic and power calculations. External conditions for applicable boundaries include sinusoidal pressure from an end of the tube from a user-defined function and constant temperature or limitations of thermal flux within the outer walls of exchanger walls under colder conditions. The results of the system's cooling behavior were reported, along with the connection between the mass flow rates, heat distribution along pulse tube and cold-end pressure, the cooler load's wall temp profile and cooler loads with varied boundary conditions i.e. opening of 20% double-inlet and 40-60% orifice valves, respectively. Different loading conditions of 1 and 5W were applied on the CHX. At 150 K temperature of the cold-end heat exchanger, a maximum load of 3.7 W was achieved. The results also reveal a strong correlation between computational fluid dynamics modeling results and experimental results of the DIPTR.

 • 40. Asplén, Rickard
  Lekmöbel anpassad för förskolemiljö: Ett produktutvecklingsprojekt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract  The report deals with a product development project commissioned by Ludmilla Kompaniet at Almi Business Partner. The project is carried out in the course "Degree Project for degree of Bachelor of Science in innovation and design" at Karlstad University. The project supervisor is Monica Jacobsson, lecturer and the examining professor is Leo de Vin. The work is being examined in spring 2018. The commissioner Ludmilla Kompaniet had an idea of a furniture that children could use without harming themselves and they could play with it and use their full creativity. The furniture should not influence the child that will use it. The purpose of the project is to provide a concept for a furniture that is safe for children to use and that it should encourage the children to choose their own area of use. The project follows the design process described in Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design av Johannesson et al. (2004), which is taught at Karlstad University. The final concept is a furniture that is adapted for children in pre-school age. It can be used in different kind of ways and by children in different ages. The child controls how it wants the furniture to be used, in play or as traditional furniture. It is easy to wash and has a shape that prevents children from falling on it. The material is free of hormone-disturbing substances that can harm the health of the children. A function model has been manufactured and tested by children but not in the intended material as it exceeded the economy of the project.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 41.
  Axelsson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Konstruktion av XC500 skruvtransportör2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på uppdrag av Autofric AB i samarbete med Nordic Water som avslutning på högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik på Karlstad Universitet under våren 2017.

  Arbetet behandlar konstruktion av en skruvtransportör som är avsedd att användas i vattenreningsverk. Nordic Water konstruerar och säljer idag skruvtransportörer under serienamnet XC. För att kunna utöka sitt utbud för kunder vill de nu konstruera en skruvtransportör i diameterstorlek 500 mm, XC500.

  Under konstruktionsarbetet har kraftanalyser utförts för att förstå vilka krafter som angriper drivenheten på skruvtransportören. Vidare har hållfasthetsberäkningar utförts på de kritiska delar hos drivenheten för att kunna dimensionera dessa delar korrekt. Finita elementmetoden har tillämpats på de delar hos drivenheten med komplicerade geometrier och randvillkor. 

  Vid konstruktion av komponenter som finns i olika varianter har familjetabeller använts vid modellering. På så sätt kan Nordic Water snabbt ta fram 3D-modeller i olika dimensioner vid framtida konstruktionsarbete. Ett pneumatisktteleskoputkast har analyserats och modellerats. En viktanalys utfördes tillsammans med statikberäkningar för att kunna bestämma om tänkta lyftkolvar skulle klara dimensionsökningen XC500 transportören medför.

  Målet att konstruera enklare komponenter samt analysera drivenheten har uppfyllts med gott resultat. Ritningsunderlag har tagits fram för över 50 komponenter och drivenheten har dimensionerats för att klara beräknad belastning. Målet att konstruera benkonstruktionen hann inte uppfyllas på grund av bristande tidsrymd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Bach, Dennis
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Konceptframtagning för vinkelväxel: En studie på tätningsmekanism och utformning för att undvika oljeläckage2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en del av examinationen i utbildningen högskoleingenjör inom innovationsteknik och design. Uppdraget tillhandahålls av GKN Driveline Köping AB. GKN Driveline är ledande inom AWD system och är medvetna om att utveckling sker i en expanderande takt. Utmaningar för att minimera miljöpåverkan bidrar till att man vill utveckla lätta och effektiva vinkelväxlar, samtidigt som man också vill ha en låg utvecklingskostnad och kort ledtid. Detta har bidragit att man under utvecklingsarbetet sett oljeläckage i test vid delningsplan mellan hus och lock som följd. Uppdragsgivaren önskar en lösning som motverkar problemet tidigt i en utvecklingsfas för att bidra med bättre kvalité, kundnöjdhet och mindre miljöpåverkan. Syftet med detta examensarbete är att identifiera faktorer som påverkar oljeläckage vid delningsplanen mellan hus och lock hos en vinkelväxel, samt hitta lösningar för att undvika detta. Målet är att använda designprocessen för att bidra med ett koncept som skall ge grund vid nyutveckling av växlar. Delmålen är att illustrera och beskriva konceptet med dess för- och nackdelar samt aspekter som påverkar oljeläckage. Metoder som behandlas i projektet är projektplanering, förstudie, produktspecifikation, konceptgenerering-, utvärdering och utveckling. Detta resulterade i ett koncept som illustrerar dennes fördel med friheten att kunna utforma delningsplanen. Detta koncept levereras som grund för en fortsatt utveckling och optimering för att kunna vara en fullt fungerande produkt i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 43.
  Bagheri, R.
  et al.
  University of Zanjan, Iran.
  Ayatollahi, M.
  University of Zanjan, Iran.
  Mousavi, Mahmoud
  Aalto University, Finland.
  Analysis of cracked piezoelectric layer with imperfect non-homogeneous orthotropic coating2015Ingår i: International Journal of Mechanical Sciences, ISSN 0020-7403, E-ISSN 1879-2162, Vol. 93, s. 93-101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract The fracture problem for a medium composed of a cracked piezoelectric strip with functionally graded orthotropic coating is studied. The layer is subjected to anti-plane mechanical and in-plane electrical loading. In this paper, we first address, the problem of a screw dislocation located in a substrate which is imperfectly bonded to the coating. Then, in order to model the cracked piezoelectric layer, by means of the dislocation solution, we construct integral equations for the layer, in which the unknown variables are dislocation densities. These unknowns are determined through satisfaction of the boundary conditions on the crack faces. By use of the dislocation densities, the field intensity factors are determined. Several examples are presented to demonstrate the applicability of the proposed solution. ", keywords = Piezoelectric strip; Functionally graded layer; Imperfect bonding; Multiple cracks; Stress intensity factors, isbn = 0020-7403, doi=https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2014.11.025

 • 44.
  Bagheri, R.
  et al.
  University of Zanjan, Iran.
  Ayatollahi, M.
  University of Zanjan, Iran.
  Mousavi, Mahmoud
  Aalto University, Finland.
  Analytical solution of multiple moving cracks in functionally graded piezoelectric strip2015Ingår i: Applied mathematics and mechanics, ISSN 0253-4827, E-ISSN 1573-2754, Vol. 36, nr 6, s. 777-792Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The dynamic behaviors of several moving cracks in a functionally graded piezoelectric (FGP) strip subjected to anti-plane mechanical loading and in-plane electrical loading are investigated. For the first time, the distributed dislocation technique is used to construct the integral equations for FGP materials, in which the unknown variables are the dislocation densities. With the dislocation densities, the field intensity factors are determined. Moreover, the effects of the speed of the crack propagation on the field intensity factors are studied. Several examples are solved, and the numerical results for the stress intensity factor and the electric displacement intensity factor are presented graphically finally.

 • 45.
  Balk, Leonard
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Foldable load carrier: Product development and prototyping2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Keywords: Material management, load carrier, product development process, CAD, CAE, CAM

  In this master thesis a foldable load carrier was developed as part of improved material management at AQ Components in Västerås. One of their product lines involves service hatches for trains that are transported within the facility throughout the manufacturing process. Currently, a custom-built load carrier is used to transport the hatches between assembling and painting stations. Unfortunately, the carrier has design and systematic flaws that needs to be resolved. The current carrier is not very protective and occupies a lot of space. The hatches also return from the painting station in an unpredictable order. Before investing in solutions, the subject of material management was studied further. This is a branch within logistics that focus on the internal material flow within industries. Companies that wish to stay competitive continuously invest in improved material management to achieve more profitable material flow, increased capacity, increased regularity and availability, better ergonomics and goods protection. The thesis work followed a classic product development process with focus on a synthesis-analysis loop. After establishing a project plan, the current solution was investigated where the customer need was identified in a product specification. Five concepts were generated and screened, where the most objectively advantageous concept was developed. The new carrier was designed using CAD, in parallel to structural analysis using both CAE and theoretical calculations. The manufacturing process utilizes the sheet metal specialization of AQ Components, where the components were tactically nested using CAM for material efficient laser cutting. Prototyping was carried out before hand over, to ensure the carrier works as well in practise as in theory. The developed load carrier is designed with an outer protective frame, with scratch resistant arms for inserting the service hatches. The frame is foldable with two lockable positions for in and out of use. Once folded, the width is reduced to 1/3rd of the original width. With further safety analysis the carrier can then also be hanged away (with forklift) so that it practically occupies no space at all. The carrier can be transported by forklift in pairs or more, with a total capacity of at least 20 service hatches. The carrier is equipped with an intuitive tracking system, where the carriers and slots are marked. This allows the hatches to return in the order they were sent. The carrier and solution deliver not only on the product specification, but also on the key objectives of improved material management.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arkivfil
 • 46.
  Baradi, Divyank
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Control strategies and inspection methods for welded part2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Present and future demonstrator designs were used to demonstrate the quality assurance of welds. The NDT methods tested on prototype demonstrator parts are: visual inspection, radius gauges, throat size gauge, liquid-penetrant testing, magnetic particle testing and ultrasonics with pulse echo and phased array. The other methods like eddy current, time of flight diffraction, radiography, impression test, macro test and infrared thermographs are currently being analyzed along with their inspection costs.

   

  The control plans for present and future designs with corresponding present and future NDT methods are suggested to minimize a shift in process.

  • Magnetic particle testing revealed a lack of fusion and cracks for fillet welds, whereas ultrasonic pulse echo and phased array identified an internal lack of fusion, inner pores/slag inclusions on butt welds.
  • Ultrasonic PAUT & TOFD could be used for accurate defect identification and thermography for online identification of lack of penetration, depth of penetration and weld parameters.
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Control strategies and inspection methods for welded part
 • 47.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Beghello, L
  Magnetic printing for packaging industry: methods and feasibility2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 48.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, Per-Lennart
  Östlund, Sören
  Hallbäck, Nils
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Karathanasis, Michael
  On material characterization of paper coating materials by microindentation testing2005Ingår i: JCT: Journal of Coatings Technology, ISSN 0361-8773, Vol. 2, nr 6, s. 463-471Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Microindentation as a method for determining important material properties of paper coating materials is studied experimentally and numerically. The bulk of the investigation is concentrated upon the short-lived elastic part of a spherical indentation test, but determination of the failure stress of the coating is also discussed. The results indicate that microindentation can be a powerful tool for material characterization of these materials, but only if careful efforts are made to account for the influence from plasticity as well as from boundary effects

 • 49.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, PL
  KTH Stockholm.
  Östlund, S
  Experimental investigation of damage at folding of coated papers2002Ingår i: Nordic Pulp & Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, E-ISSN 2000-0669, Vol. 17, nr 1, s. 34-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To achieve a better understanding of the folding properties of coated papers pertinent to the mechanical behaviour, a microscopic investigation was performed. The influence on the damage levels in the coating from such features as delamination, humidity and paper thickness have been studied

 • 50.
  Barbier, Christophe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Materialvetenskap. Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Paper Surface Centre. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för kemiteknik. Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för maskin- och materialteknik.
  Larsson, PL
  Östlund, S
  Numerical investigation of folding of coated papers2005Ingår i: Composite StructuresArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Folding of coated paper is examined numerically using the finite element method. Particular emphasis is put on the behaviour of field variables relevant for cracking of the coating layers. In the numerical analysis, the basepaper is modelled as an anisotropic elasticplastic material (both elastic and plastic anisotropy is accounted for) while the constitutive behaviour of the coating layers are approximated by classical (Mises) elastoplasticity. The numerical results suggest, among other things, that particular forms of plastic anisotropy can substantially reduce the maximum strain levels in the coating. It is also shown that delamination buckling, in the present circumstances, will have a very small influence on the strain levels in the coating layer subjected to high tensile loading

1234567 1 - 50 av 660
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf