Endre søk
Begrens søket
1 - 19 of 19
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Erik
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Nilsson, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Tillskottsvatten i spillvattennät: Underlag för framtida åtgärder i Fengersfors2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vatten från avlopp innehåller förhöjda nivåer av kväve och fosfor som reningsverken tvingas hantera. Vid dålig rening släpps dessa ämnen ut i sjöar och andra vattendrag, vilket kan leda till övergödning. I det dalsländska samhället Fengersfors används två mindre biodammar för rening av avloppsvatten. Biodammarna uppfyller inte myndigheternas reningskrav, vilket har föranlett kommunen att uppgradera anläggningen. Vid utbyggnad av reningsanläggningen krävs det att dagens volymer av tillskottsvatten reduceras. Detta för att en dimensionering skall vara möjlig i proportion till samhällets storlek. Tillskottsvatten är övrigt vatten som når reningsverken utöver bad-, disk-, klosett- och tvättvatten. Exempel på tillskottsvatten kan vara vatten från nederbörd och grundvatten via inläckage, felkopplingar och överläckage. Man eftersträvar att minimera andelen tillskottsvatten i avloppsvattnet. Detta för att undvika kostnadskrävande reningsprocesser.

  Syftet med studien är att undersöka hur flödet av tillskottsvatten kan minskas till de biodammar som idag renar Fengersfors spillvatten. Studien skall besvara följande fråga: Vilka källor till tillskottsvatten finns i Fengersfors idag och vilka åtgärder bör kommunen prioritera för att uppnå sitt mål om att minska andelen tillskottsvatten i spillvattennätet?

  Att kartlägga källor och volymer av tillskottsvatten i avloppsledningsnätet är ett tidskrävande arbete. För att komma till rätta med problemet utan kostnadskrävande dupliceringsåtgärder är det viktigt att först skapa en bild över området. I denna studie görs detta genom fyra undersökningsmoment: fältinventering av bostadsbebyggelse, fältinventering av ytavledning, undersökning av grundvattennivåer och spårfärgning av osäkra kopplingar. Momenten är lätta att utföra och behöver inte utföras av personer med särskild kompetens. Undersökningsmomenten sammanställs i två översiktskartor, Fengersfors Norra och Fengersfors Södra. Kartorna används därefter för enklare beräkningar över vilka områden som bidrar med stora volymer tillskottsvatten.

  Flertalet fastigheter i Fengersfors har sina takytor anslutna till spillvattennätet. Enklare åtgärder, som omkoppling till utkastare med tät vattenavledare, kan reducera volymen nederbördsvatten som når biodammarna. Dikningsunderhållet är eftersatt i hela Fengersfors, vilket medfört att trummor och brunnar satts igen. Ett fungerande dikessystem är nödvändigt för transport av dag- och dräneringsvatten till recipient. Under spårfärgningsarbetet hittades delar av dagvattenledningar som inte fanns med i ledningskartan. Kartor kan nu uppdateras och bli en viktig pusselbit för framtida åtgärder. Resultaten visar också att cirka 60 procent av det vatten som når reningsanläggningen i Fengersfors består av dränerat grundvatten, vilket gör reningen ineffektiv och en utbyggnad svår att dimensionera. Studien ger en fingervisning över vilka områden som behöver åtgärdas eller utredas vidare av kommunen.

 • 2.
  Berggren, Christian
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Dig or no dig?: En jämförelse mellan schaktfria tekniker och konventionell schakt vid VA-produktion.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges offentliga vatten- och avloppsnät består av 191 000 km vatten- och avloppsledningar. Det renoveras årligen ca 380 km för lite för att hålla förnyelsetakten i takt med åldrandet av ledningarna. Renoveringarna kostar stora summor pengar vilket lär vara en av de största anledningarna till att det renoveras i för liten utsträckning. För att hålla igång produktionen i Sveriges VA-sektor behöver både ekonomi och tidsåtgång ses över.

  Detta arbete jämför ekonomin i olika förläggningsmetoder för vatten och avloppsledningar. Arbetet tar även upp utsläpp av koldioxidekvivalenter under produktion av VA-ledningar. Metoderna som har tagits upp är konventionell schakt, styrd borrning och relining. Inom styrd borrning har det tittats på JT- och AT-borrning. För relining är de granskade metoderna slip-lining och closed-fit.

  Arbetet har gjorts för Skanska Väg och Anläggning Väst som är en del av Skanska Sverige AB. Jämförelsen har utförts med en litteraturstudie som bakgrund. Kalkyler från utförda och pågående projekt samt intervjuer med olika entreprenadföretag har varit underlag för den jämförande studien kring ekonomi och miljö.

  Resultaten visar på att schaktfria tekniker släpper ut mindre koldioxid än konventionell schakt vilket inte är konstigt då det vid schaktning hanteras mycket större jordmassor. I avseende på ekonomi kan sägas att underlaget för resultatet är undermåligt men vad som är mest kostnadseffektivt varierar beroende på projekt. En generalisering kan dock göras för schaktfria metoder. Dessa tenderar att bli mer lönsamma ju djupare och längre entreprenaden är samt desto färre serviser och förgreningar det är på ledningen. Styrd borrning begränsas av det borrslam som blir en restprodukt vid produktion med metoden. För grövre ledningsdimensioner blir omhändertagandet av slammet en stor kostnad som i vissa fall kan göra det olönsamt att borra. Generellt kan sägas att styrd borrning i grövre dimensioner kräver skyddsvärda objekt ovan mark för att nå ekonomisk lönsamhet.

 • 3.
  Engström Roxendal, Patrick
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Westlund, Sara
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Increasing transparency in the supply chain with blockchain technology: A case study of small and medium sized South African wine producers2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The world is facing new challenges caused by global warming and is puttingpressure on governments, companies and the civil society to act fast. Like all industries, the wine industry is affected by climate change and wine producers are simultaneously struggling to stay viable while competing on a global market. To become sustainable, transparency is needed in the supply chain so that stakeholders and consumers can influence it. In this study, blockchain technology is investigated as a possible technology that can increase sustainability, transparency and over-all efficiency in the supply chain. The study is a case study and takes place in South Africa. The study takes the perspective of small and medium sized enterprises because they are a big part of the market and has not been researched in this area. Empirical data was collected through interviews, observations and secondary data and it was analyzed through thematic analysis. The results show that there is a lot of administrative work in the industry where compliance and certifications take a lot of time and effort. The smaller wineries, that often want to focus on making good wine, have a harder time with the administrative work since the same person might have several roles or functions in the business. The current traceability system is also one of the best in the world but is largely paper based. In the discussion it is shown that the industry has some elements that would be good for a blockchain system but the smaller producers would probably not dare to invest in such a system since they need improvements in quality or efficiency to stay viable and the technology required is expensive. The thesis concludes that the industry has some structures in place that would be a good base for a blockchain system. This could add an extra level of security and trust to the system. The implementation for the small-scale producers seems far away since the technological requirements are expensive.

 • 4.
  Govindarajan, Venkatesh
  Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology, S P Andersensv 5, Valgrinda, NO-7491 Trondheim, Norway.
  Changes in material flows, treatment efficiencies and environmental load-shifting in the wastewater treatment sector Part II: Case study of Norway2009Inngår i: Environmental technology, ISSN 0959-3330, E-ISSN 1479-487X, Vol. 30, nr 11, s. 1131-1143Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 5.
  Govindarajan, Venkatesh
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Cost-benefit analysis: Leakage reduction by rehabilitating old water pipelines: Case study of Oslo (Norway)2012Inngår i: Urban Water Journal, ISSN 1573-062X, Vol. 9, nr 4, s. 277-286Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 6.
  Govindarajan, Venkatesh
  Norwegian University of Science & Technology, Trondheim, Norway.
  Wastewater treatment in Norway: An overview2013Inngår i: Journal - American Water Works Association, ISSN 0003-150X, E-ISSN 1551-8833, Vol. 105, nr 5, s. 92-97Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The challenges of providing services to growing populations multiply, as demonstrated by the trials faced in Norway as it searched for effective ways of addressing a growing wastewater treatment problem.

 • 7.
  Govindarajan, Venkatesh
  et al.
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Brattebo, Helge
  Norway.
  Assessment of environmental impacts of an aging and stagnating water supply pipeline network: City of Oslo 1991-20062012Inngår i: Journal of Industrial Ecology, ISSN 1088-1980, E-ISSN 1530-9290, Vol. 16, nr 5, s. 722-734Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aging urban infrastructure is a common phenomenon in industrialized countries. The urban water supply pipeline network in the city of Oslo is an example. Even as it faces increasing operational, maintenance, and management challenges, it needs to better its environmental performance by reducing, for instance, the associated greenhouse gas emissions. In this article the authors examine the environmental life cycle performance of Oslo's water supply pipelines by analyzing annual resource consumption and emissions as well as life cycle assessment (LCA) impact potentials over a period of 16 years, taking into account the production/manufacture, installation, operation, maintenance, rehabilitation, and retirement of pipelines. It is seen that the water supply pipeline network of Oslo has already reached a state of saturation on a per capita basis, that is, it is not expanding any more relative to the population it serves, and the stock is now rapidly aging. This article is part of a total urban water cycle system analysis for Oslo, and analyzes more specifically the environmental impacts from the material flows in the water distribution network, examining six environmental impact categories using the SimaPro (version 7.1.8) software, Ecoinvent database, and the CML 2001 (version 2.04) methodology. The long-term management of stocks calls for a strong focus on cost optimization, energy efficiency, and environmental friendliness. Global warming and abiotic depletion emerge as the major impact categories from the water pipeline system, and the largest contribution is from the production and installation phases and the medium-size pipelines in the network.

 • 8.
  Govindarajan, Venkatesh
  et al.
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Brattebo, Helge
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Environmental impact analysis of chemicals and energy consumption in wastewater treatment plants: Case study of Oslo, Norway2011Inngår i: Water Science and Technology: Water Supply, ISSN 1606-9749, E-ISSN 1607-0798, Vol. 63, nr 5, s. 1081-1031Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 9.
  Govindarajan, Venkatesh
  et al.
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Brattebo, Helge
  Norway.
  Looking for order in urban water and wastewater pipeline networks2012Inngår i: ACE : Architecture, City and Environment, ISSN 1887-7052, E-ISSN 1886-4805, Vol. 7, nr 20, s. 13-26Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 10.
  Govindarajan, Venkatesh
  et al.
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Brattebo, Helge
  Norwegian University for Science & Technology, Norway.
  Testing the Power Law on urban water and wastewater pipeline networks2011Inngår i: Vatten, ISSN 0042-2886, Vol. 67, nr 3, s. 153-160Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Govindarajan, Venkatesh
  et al.
  Norwegian university of science and technology, Trondheim, Norway.
  Hammervold, Johanne
  Brattebo, Helge
  Norwegian university of science and technology, Trondheim, Norway.
  Combined MFA-LCA for analysis of wastewater pipeline networks: Case study of Oslo (Norway).2009Inngår i: Journal of Industrial Ecology, ISSN 1088-1980, E-ISSN 1530-9290, Vol. 13, nr 4, s. 532-550Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Oslo's wastewater pipeline network has an aging stock of concrete, steel, and polyvinyl chloride (PVC) pipelines, which calls for a good portion of expenditures to be directed toward maintenance and investments in rehabilitation. The stock, as it is in 2008, is a direct consequence of the influx of pipelines of different sizes, lengths, and materials of construction into the system over the years. A material flow analysis (MFA) facilitates an analysis of the environmental impacts associated with the manufacture, installation, operation, maintenance, rehabilitation, and retirement of the pipelines. The forecast of the future flows of materials-which, again, is highly interlinked with the historic flows-provides insight into the likely future environmental impacts. This will enable decision makers keen on alleviating such impacts to think along the lines of eco-friendlier processes and technologies or simply different ways of doing business. Needless to say, the operation and maintenance phase accounts for the major bulk of emissions and calls for energy-efficient approaches to this phase of the life cycle, even as manufacturers strive to make their processes energy-efficient and attempt to include captive renewable energy in their total energy consumption. This article focuses on the life cycle greenhouse gas emissions associated with the wastewater pipeline network in the city of Oslo.

 • 12.
  Govindarajan, Venkatesh
  et al.
  Norwegian University of Science and Technology (NTNU) at Trondheim, Norway.
  Ugarelli, Rita
  NTNU, SINTEF.
  Kristiansen, Per
  Oslo VA.
  Oslo consumers willing to pay more for improved services: Interview with Per Kristiansen, Chief of Oslo VAV2010Inngår i: Journal of American Water Works Association, ISSN 0003-150X, Vol. 102, nr 11, s. 26-29Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 13.
  Mörk, Anton
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Granath, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utvärdering av BIM som arbetsmetod i anläggningsbranschen: En analys av BIM-implementeringen för anläggningsbranschen i byggprocessens skeden2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bygg- och anläggningsbranschen betraktas som konservativ och trögutvecklad då liknande arbetsmetoder har använts sedan branschens begynnelse. Det borde finnas arbetsmetoder som är mer effektiva i förhållande till teknikutvecklingens expandering. En ny, men idag relativt oetablerad, arbetsmetod möjliggör att information integreras och samordnas i en interaktiv 3D-modell genom en hel byggprocess – byggnadsinformationsmodellering (BIM).Denna studie har i syfte att för anläggningsbranschen belysa för- och nackdelarna med BIM som arbetsmetod, samt redogöra vilka hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för en bredare implementering.Genom en fallstudie utvärderas detta via kvalitativa intervjuer med representanter för byggprocessens olika skeden. Intervjuerna grundar sig på en uppsättning av utvärderande frågor samt en konstruerad BIM-modell över ett verkligt anläggningsprojekt.Slutsatser som har dragits av studien är att utifrån de nuvarande arbetsmetoderna indikeras ett behov för effektivisering av samförståelse i projekt. Med BIM som arbetsmetod ökas samförståelsen och effektiviteten vilket leder till reducerade tid- och kostnadsparametrar med en högre kvalitet och tillförlitlighet i den färdiga produkten.Anläggningsbranschen välkomnar detta och kommer att gynnas av ett metodbyte i det långa loppet. Det finns dock hinder som måste åtgärdas innan en fullständig implementering kan ske. För att beställare ska kunna kräva detta så måste en tydligt strukturerad standard utformas, som även utbildningar samt kalkyler för att få en ekonomisk vinning grundar sig på.

 • 14. Osorio, Andrea Diaz
  et al.
  Govindarajan, Venkatesh
  Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway.
  Integrated Management Spells Success for Medellin, Colombia's, Water and Wastewater Utility2013Inngår i: Journal - American Water Works Association, ISSN 0003-150X, E-ISSN 1551-8833, Vol. 105, nr 3, s. 78-82Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The city of Medellin is the second largest urban area in Colombia. The state-owned company, Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM), provides water supply and wastewater treatment services to more than 3.5 million people in the city and nine other smaller towns in the conurbation. EPM also provides public services other than water supply and wastewater treatment. Eduardo Cadavid Restrepo, director of the department of water management at EPM, described the current status, challenges, and future plans for the water supply and sanitation system in Medellin in this interview (conducted by e-mail in Spanish and later translated to English) with Andrea Diaz Osorio and Govindarajan Venkatesh.

 • 15.
  Pauliuk, Stefan
  et al.
  Norwegian Univ Sci & Technol, Ind Ecol Programme, N-7034 Trondheim, Norway.
  Govindarajan, Venkatesh
  Norwegian Univ Sci & Technol, Dept Hydraul & Environm Engn, N-7491 Trondheim, Norway.
  Brattebo, Helge
  Norway.
  Muller, Daniel B.
  Exploring urban mines: Pipe length and material stocks in urban water and wastewater networks2014Inngår i: Urban Water Journal, ISSN 1573-062X, Vol. 11, nr 4, s. 274-283Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 16.
  Pihl, Petra
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Dokumentationsmodell för fibernätverk: Utveckling av ett insticksprogram i QGIS2019Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällets ökande beroende av bredbandsstruktur och framför allt av digitala tjänster ställer krav på stabilitet och driftsäkerhet. Det innebär att infrastrukturen måste vara robust nog att motstå påfrestningar och ha så god kvalitet att den fungerar och är tillgänglig även vid störningar. Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas vilket har lett till en stor variation kring hur nät anläggs och vilken kvalitet de håller.

  Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag tagit fram föreskrifter som ska leda till att bredbandsnätet byggs upp driftsäkert och robust. Föreskrifter har tagits fram tillsammans med flera av branschens aktörer och beskriver hur en robust fiberanläggning ska anläggas och drivas. Anvisningarna går under samlingsnamnet Robust fiber.

  I detta examensarbete är det kraven på dokumentation av fibernät som studeras. På grund av Sveriges regerings bredbandsstrategi så har utbyggande av fibernätverket gått i sådan takt att dokumentation släpar efter. Geografiska informationssystem (GIS) är lämpliga att utnyttja för dokumentation och analys av robustheten i fibernät. Syftet med examensarbetet är utveckla en metod till opensource programvaran QGIS för att dokumentera fibernätverk och information om dess beståndsdelar.

  Metoden för arbetet var att designa en relationsdatabas med stöd för geografiska objekt och implementera detta i QGIS för att modellera upp fibernätverkets struktur och generera en översikt. Databasen sköter information om objekt och utsökningar kan utföras med SQL-frågeuttryckt och kopplas ihop med nätöversikt i QGIS.

  Resultatet visar att det är möjligt att till stor del uppfylla kraven för dokumentation. Det problem som dock inte lyckades lösas var dokumentationskravet att kunna visa schematiska ritningar för kanalisation. 

 • 17.
  Ugarelli, Rita
  et al.
  Bologna university, Bologna, Italy.
  Govindarajan, Venkatesh
  Department of Hydraulic and Environmental Engineering, NTNU, Norwegian University of Science and Technology, NO-7491 Trondheim, Norway.
  Brattebo, Helge
  Norwegian university of science and technology, Trondheim, Norway.
  Di Federico, Vittorio
  Bologna university, Bologna, Italy.
  Saegrov, Sveinung
  Norwegian university of science and technology, Trondheim, Norway.
  Historical analysis of blockages in wastewater pipelines in Oslo and diagnosis of causative pipeline characteristics.2010Inngår i: Urban Water Journal, ISSN 1573-062X, Vol. 7, nr 6, s. 335-343Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The city of Oslo is evaluating strategies for the selection of appropriate materials for the pipelines and manholes of its wastewater network. The overarching motive is to minimise construction-related failures over the system lifetime and also ensure that it is able to avert flooding events. This paper analyses the blockage records of the last 16 years (1991-2006) in the wastewater pipeline network of Oslo. For the purpose of the analysis, the pipeline stock is categorised on the basis of pipe diameter, material of fabrication, slope and age. Proneness to blockages is studied and attempts are made to correlate the same to the size, material, slope and age. The analyses performed confirm that older and small diameter sewage pipelines made of concrete, laid almost horizontal to the ground surface are the high-priority candidates, and more importantly enables one to compare among the different categories and classes of pipelines.

 • 18.
  Ugarelli, Rita
  et al.
  Bologna University, Bologna, Italy.
  Govindarajan, Venkatesh
  Norwegian university of technology and science, Trondheim, Norway.
  Brattebø, Helge
  Norwegian university of technology and science, Trondherim, Norway.
  Di Federico, Vittorio
  Bologna university, Bologna, italy.
  Sægrov, Sveinung
  SINTEF, Trondheim, Norway.
  Asset management of urban wastewater pipeline networks2010Inngår i: Journal of Infrastructure Systems, ISSN 1076-0342, E-ISSN 1943-555X, Vol. 16, nr 2, s. 112-121Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Pipelines account for the lion’s share of the lifetime costs of any typical urban wastewater collection. While the deterioration of pipeline is the obvious “frontline” reason to adopt asset management practices, a more overarching driver is the need to gravitate toward sustainable development and set short- and long-term objectives encompassing economic, social, and environmental goals. Optimizing the expenses and providing the required levels of service to customers are the twin targets of wastewater utilities. Oslo Vann og Avløpsetaten—the water/wastewater utility in the Norwegian capital, considered as case study in this paper, is sprucing up its data bank, rightly realizing that a very effective information management system is the spine of asset management.

 • 19.
  Ugarelli, Rita
  et al.
  Bologna university, Italy.
  Govindarajan, Venkatesh
  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Noraway.
  Brattebø, Helge
  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Sægrov, Sveinung
  SINTEF, Trondheim, Norway.
  Importance of investment decisions and rehabilitation approaches in an ageing wastewater pipeline network.: A case study of Oslo (Norway)2008Inngår i: Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732, Vol. 58, nr 12, s. 2279-2293Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As Oslo Vann og Avlopsetaten (VAV, meaning Water and Sewage Department) looks into the future, it is faced with a quandary-to replace old pipelines or to continue maintaining them. The primary goal is to improve the level of service. The secondary goals are to rejuvenate the system and stem the decline in capital value. In 1991-2006, the Operation and Maintenance expenses (O&M) were far higher than the investments, and the network aged as its capital value plummeted. However, if the funds are insufficient, the self-financing Oslo VAV would have to turn to the consumers for help. Will the consumers pay more to have a 'younger' system? What if they are happy with the 'status quo' and are unconcerned about the falling capital value? Should the pipelines be depreciated over a longer period than the 40 years which is adopted now? Should the economic method be replaced by a more engineering-based method, whereby the pipes are assessed 'on merit'-on the basis of their service lives? There are numerous issues and a good decision will ease the road ahead. This paper, using Life Cycle Costing Analysis (LCCA) and scenarios therein, looks at how Oslo VAV could strike a balance between expending on O&M, investing in upgrading the network, and decelerating the ageing of the network while augmenting the capital value, and what is the best attainable set of targets they could aim for, at the end of the next 20 years. The two approaches mentioned above are compared with each other. It is seen that a rehabilitation programme based on the pipes performance approach is preferable to one guided by an economic lifetime approach, when the motive is to optimise expenditure and also improve the level of service.

1 - 19 of 19
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf