Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1114
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdu, Mohammed
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Integrated Source Code and Architectural Quality Analysis Using Neo4j Graph Database2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the realm of software engineering, understanding the architecture and measuringthe quality of a source code is essential for maintaining and enhancing softwaresystems. However, many existing tools fall short in evaluating architectural aspects,such as detecting architectural erosion or addressing architecture-related metrics andconstraints tailored to the unique context of their systems or organisations. Thisdeficiency restricts proactive architecture governance and hinders the mitigation ofarchitecture-related risks, creating a critical gap in the analysis of software sourcecode.

  This thesis presents a novel approach to tackle these challenges. It proposes a graphdatabase as a data structure for analysing the source code and architecture quality andcalculating various architectural metrics of interest. The tool developed in this thesisrepresents the source code structural elements and their relationships in the graphdatabase, enabling an intuitive analysis of the source code architecture.

  The tool also integrates different code quality metrics parsed from Visual Studiocode metrics results, mapped to their correspondent nodes to assess the source codeoverall quality and identify potential areas of improvement. This empowers softwareengineers and developers to make informed decisions regarding refactoring, codeoptimisation, and architectural enhancements.

  Furthermore, the tool allows users to define the intended architecture in terms ofmodules to reveal any Architecture erosion (AEr). It also provides the flexibility toestablish custom constraints and metrics through tailored queries, accommodating theunique requirements of their system and company.

  A case study conducted on a real-world software project validates the effectivenessand usefulness of the proposed approach. The case study demonstrates how the toolanalysis reveals valuable insights into the source code health and identifies patternsthat can impact maintainability and scalability. The results of this research showcasethe potential of our tool as a powerful instrument for analysing the code qualityand architecture of source code, fostering more resilient and sustainable softwaresystems.

  Fulltekst (pdf)
  Integrated Source Code and Architectural Quality Analysis Using Neo4j Graph Database
 • 2.
  Adamsson, Tim
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Kravrekommendation: En undersökning för kravrekommendationer för Nya Intranätets forum på Karlstad Universitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Adamsson Tim, Kravrekommendationer
 • 3.
  Agnemyr, Anton
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Business intelligence – Ett underlag för verksamhetsutveckling: Vilken roll spelar olika informations applikationer för utvecklingen av verksamheter?2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens ständigt föränderliga affärsvärld finns en mängd olika information tillgänglig för organisationer och med utvecklande teknologier finns möjligheten att tillvara ta på denna information till att bättre kunna förstå sin verksamhet och därtill utveckla den. Syftet med denna kandidatuppstas är att undersöka och identifiera vilken påverkan som informations möjliggörande business intelligence applikationer kan ha för att möjliggöra och stödja verksamhetsutveckling.

  Undersökningen är gjord utefter en kvalitativ forskningsmetodik med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod där fyra intervjuer är genomförda för fyra olika typer av organisationer där respektive intervjuperson arbetar med business intelligence på något sätt regelbundet. Intervjuerna var semi-strukturerade där frågorna togs fram utefter studiens teoretiska referensram, som sedan analyserades utefter en tematisk analys. 

  Resultaten för studien visar på att business intelligence är en möjliggörare för att kunna skapa diverse olika nyttor inom olika verksamheter med ett påtagligt värde. Slutsatserna för studien påvisar också att det är svårt att kunna härleda särskilda verksamhetsutvecklings möjligheter för enskilda informationsapplikationer inom BI-lösningar. Men att BI som en helhetslösning är ett underlag för verksamhetsutveckling och utveckling för affärsmöjligheter, processer och prestanda är något som påvisas efter genomförd studie. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlberg, Lina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Smarta glasögons användbarhet: Hur användarnas datorvana påverkar användbarheten av smarta glasögon2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Smarta glasögon är interaktiva glasögon som har en inbyggd dator och tillåter användaren att se en bildskärm samtidigt som den materiella omgivningen kan ses. Studiens syfte är att undersöka hur användarens datorvana påverkar den upplevda användbarheten av smarta glasögon. Genomförandet av undersökningen har bestått av att 34 respondenter genomfört ett användartest följt av en strukturerad intervju. Intervjuerna har sedan kategoriserats beroende av datorvana och respondenternas upplevelser, vilket har legat till grund för analysen. För att styrka analysen har en litteraturstudie genomförts av tidigare teori inom ämnena skillnader mellan individer, användbarhet och smarta glasögon. Studiens slutsatser visar på att det inte finns några tydliga skillnader i användarnas upplevelser till följd av den tidigare datorvanan. De skillnader som ändå identifierades är att det finns indikationer på att upplevelsen av svårigheter och effektivitet till viss del påverkats av datorvanan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlin, Karin
  Mid Sweden University.
  Design and test of a measurement method for the benefits of technical information2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Various measurement methods can be included in a benefit model in order to derive outputs from the benefits of a resource. In this study, the resource is technical information (TI). TI is a resource that some view as having a low status, which affects both the resource and the staff working with it by negatively influencing the work role and the management of the information. The purpose of this study is to design and test a measurement method with TI as the resource. Based on a gen-eral design for measurement methods, there are three steps in this meth-od: the input, the rule and the output. The input consists of interviews; the rule is based on the categorization of the efficient boundary object; and the output is a summation of the categorization. This study is based on a case study at a US technology company in the Midwest with re-spondents on middle management level. The key findings are that the measurement method is useful, but not without flaws. Individual and group interviews used for input lead to a rich wealth of empirical data on the benefits of TI and categorizations of those benefits. However, the method is rather time-consuming. The design requires the researcher to perform several interviews, transcriptions, and analyses. The test implied a discussion on linguistics, both for the input and the rule. The study’s serves to fill a knowledge gap of the benefits of TI in the field of Infor-mation Management, and thereby increase the status of TI.

 • 6.
  Ahlin, Karin
  Mittuniversitetet.
  Measuring the Immeasurable?: The Intangible Benefits of Digital Information2019Inngår i: Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences  2019, Hawaii International Conference on System Sciences , 2019, s. 6176-6185Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The benefits of digital information are mostly viewed as intangible, meaning that they can be hard to measure. This lack of measurements makes the benefits difficult to compare and communicate, creating problems for e.g. decision-making and the strategic development of specific digital information. Therefore, I conducted a literature review to find out how the combination of intangible benefits and measurements are dealt with in the information systems field. I found that we measure the intangible benefits of information systems or information technology. Here, the measurement method is divided into input, rule, and output. The input consists of predetermined individual benefits, areas of predetermined benefits, or interpreted benefits from respondents. The rule follows an accepted theory or contextual adjusted rules, and the output (benefit) can be seen as either financial or non-financial. The avenue for further research focuses on the digital information as the primary resource, not information systems or information technology.

 • 7.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Ahmad, Awais
  Mittuniversitetet.
  Mozelius, Peter
  Mittuniversitetet.
  Determining Testbed Requirements for Technology Enhanced Speech Rehabilitation after Stroke -the Informed Co-workers’ View Point2019Inngår i: GLOBAL HEALTH 2019: The Eighth International Conference on Global Health Challenges / [ed] Hassan Khachfe, International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2019, s. 20-27Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper analyses and discusses the identified requirements for technology enhanced systems for speech rehabilitation after a stroke. To stroke patients, a speech injury can be devastating, impacting their abilities to speak, listen, read, and write. Therefore, speech therapy is recommended as early as possible. To address the challenge with a growing percentage of older adults, therapy should include a variety of Technology Enhanced Systems (TES) to support the idea of independent living. These systems must be adapted to the patients’ needs and speech therapy requirements. Based on a design science approach, requirements were determined from an analysis of ten semi-structured interviews with knowledgeable informants. Findings indicate several important requirements, such as: TES should be motivating, joyful, individualised and built on patients’ needs and on speech therapists’ professional knowledge. Furthermore, TES services must be user-friendly and provide training in each patient’s mother tongue. Added to these requirements are ease of including close relatives as supporting persons, as well as accessibility through portable devices.

 • 8.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Crusoe, Jonathan
  Högskolan i Borås, Sweden.
  Why Should You Believe in Open Data? – A Document Study Examining PersuasionRhetoric of OGD Benefits2022Inngår i: EGOV 2022: Electronic Government / [ed] Marijn Janssen, Csaba Csáki, Ida Lindgren, Euripidis Loukis, Ulf Melin, Gabriela Viale Pereira, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Efthimios Tambouris, Springer, 2022, s. 274-287Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The rhetoric of Open Government Data (OGD) concerningits benefits seems to lack anchor in practice affecting practitioners andempirical evidence restraining academia. This rhetoric could be hard tosee for those already persuaded. As such, the rhetoric could contain in-consistencies that are based more on myths than facts, contributing tothe slow pace of OGD development. OGD is sometimes based on dog-matic rhetoric that is overly simplistic, which hides significant benefitsand blocks potential audiences from seeing the practical applications ofOGD. The purpose of the present study was to analyse the persuasive-ness of present OGD arguments from a rhetorical perspective to identifyrhetorical patterns. We conducted desktop research, investigating therhetoric of eight websites emphasising OGD benefits. Our findings in-clude four common patterns of the rhetoric involving persuasion anddissuasion. The rhetoric contains paradoxes of promises and discover-ies, which we categorised as the grand quest, promised opportunities,tribal solidarity, and the silver bullet patterns. A further finding was twomythical paradoxes: (1) promises versus discovery and (2) proving whilearguing.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Mozelius, Peter
  Mittuniversitetet.
  Redesign and Evaluation of a Technology Enhanced Learning Environment for Thesis Supervision2017Inngår i: ICERI2017 PROCEEDINGS, The International Academy of Technology, Education and Development, 2017, Vol. 10, s. 636-643Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Thesis supervision is an important activity in higher education with Bachelor’s and Master’s theses mandatory parts of university programmes. In traditional education, thesis supervision has been a face-to-face activity, but today, both the student groups and the learning environments are blended. This study describes and discusses the design and implementation of a blended learning environment for a student group at Mid Sweden University.  The research question that the study aims to answer is:  Which are the important factors in the design of a course for undergraduate students, to facilitate supervision of thesis projects in a technology enhanced environment?  This study employed a Design science research strategy with three phases for design, implementation and evaluation of a blended learning environment during thesis supervision. For the first phase, design requirements were specified based on document studies and a literature review. In the second phase (first part), the created design requirements were implemented as an instance in the Moodle virtual learning environment. Second phase (second part), the implemented instance was used as the online part of a blended learning course for students writing their Bachelor’s thesis. In the third phase an evaluation was carried out with an online questionnaire were students gave their opinions on course design and teaching and learning sessions. Findings show that the learning outcomes were good and that the course aim and the learning objectives were clearly stated. Found important factors for a successful supervision were peer collaboration, multimodality, and technology enhanced interaction.  Remaining challenges are to improve course content and to motivate students for research in the field of Informatics. Most surprising positive finding was that peer situation occurred informally, which deepen their knowledge for thesis writing and presentation. 

 • 10.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Mozelius, PeterMittuniversitetet.Sundberg, LeifMittuniversitetet.
  Digitalization in times of transition2020Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
 • 11. Ahlin, Karin
  et al.
  Persson Slumpi, Thomas
  A Communication-model for Intangible Benefits of Digital Information2015Inngår i: 2015 Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2015, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The communication of the intangible benefits to different stakeholders is important at the development for organizational resource and could be described as a boundary-spanning activity. In this study we build on Ahlin’s model (2014) and illustrates categorization of intangible benefits of digital information by using Carlile’s (2002; 2004) efficient boundary objects, the syntactic, semantic and pragmatic. Qualitative empirical pictures from three cases are illustrated by questions, derived from the efficient boundary objects. The illustrations show that this is an accessible path forward and that the illustrations can be changed to further research with the goal for practical test the communication model.The communication of the intangible benefits to different stakeholders is important at the development for organizational resource and could be described as a boundary-spanning activity. In this study we build on Ahlin’s model (2014) and illustrates categorization of intangible benefits of digital information by using Carlile’s (2002; 2004) efficient boundary objects, the syntactic, semantic and pragmatic. Qualitative empirical pictures from three cases are illustrated by questions, derived from the efficient boundary objects. The illustrations show that this is an accessible path forward and that the illustrations can be changed to further research with the goal for practical test the communication model. 

 • 12.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Persson Slumpi, Thomas
  Mittuniversitetet.
  Öppen Innovation, den digitala vägen: Olika aspekter av digitaliseringen av öppen innovation2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Syftet med denna rapport är att belysa digital teknologis påverkan på innovationsarenor. Vi har inom ramen för Interreg-projekt SMICE deltagit i arbetet med skapa innovationsarenor och då använt oss av digital teknologi. Den digitala teknologiin har använts för att främja deltagandet på innovationsarenor genom att erbjuda personer som har långt till dessa eller har andra förhinder från att kunna delta fysiskt. Vi undersökte detta genom fyra olika fall där den digitala teknologin användes på olika sätt för att säkerställa deltagande på distans och genom att verifiera våra resultat med experter inom området. Våra resultat analyserades baserat på tidigare kunskap inom öppen innovation samt distanslärande och resultatet visar att digital teknologi är en resurs att räkna med när det gäller att skapa innovationsarenor. Resultaten visar också att det finns utmaningar med att använda digital teknologi såsom: identifiera digital teknologi som kan stödja processerna, lära sig använda teknologin, inkorporera teknologin i processerna och att stödja andra aktörers teknologianvändning.Vi ser fram emot att digital teknologi används mer vid skapande av innovationsarenor och att forskningen fördjupas för att det blir ett sömlöst deltagande för alla deltagare. 

 • 13.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet.
  Person-centred Health Care Resting on Digitization and Systematic Processes: A position paper2021Inngår i: GLOBAL HEALTH 2021 The Tenth International Conference on Global Health Challenges, International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2021, International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2021Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This position paper argues for further research within person-centered healthcare using digitization and systematic process within the fields of information systems and quality management. The included state of art shows the existence of both digital applications and innovation, whereas there is lack of knowledge on how to engage users, especially when it comes to older citizens. Besides the digital application, we should focus on developing related systematic processes to increase both organizational value and patient value.      Understanding user-design and development are necessary prerequisites to engage in digitalization and is also key to transformation in health care.

 • 14.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Ahmad, Awais
  Uppsala Universitet.
  Nöjd, Sture
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Mozelius, Peter
  Mittuniversitetet.
  Hassan Sodhro, Ali
  Kristianstad Högskola.
  IoT in Elementary School for Everyone – A Research Plan2022Inngår i: Challenges of Trustable AI and Added-Value on Health / [ed] Brigitte Séroussi; Patrick Weber; Ferdinand Dhombres; Cyril Grouin; Jan-David Liebe; Sylvia Pelayo; Andrea Pinna; Bastien Rance; Lucia Sacchi; Adrien Ugon; Arriel Benis; Parisis Gallos, IOS Press, 2022, s. 955-956Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We propose a tentative research plan to increase students’ mental health

  in elementary schools by implementing Internet of Things (IoT) technology. The

  research plan should answer how to support students’ mental health using IoT

  solutions and the critical factors influencing testbeds for IoT solutions with the

  previously mentioned purpose. Our intended research method is Design Science,

  which we plan to use stepwise.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahlin, Karin
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Zingmark, Magnus
  Östersunds kommun.
  Persson Slumpi, Thomas
  Mittuniversitetet.
  A Transition Towards Digital Home Visits in Social Care and Home Health Care During the Corona Pandemic2021Inngår i: GLOBAL HEALTH 2021, The Tenth International Conference on Global Health Challenges, International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2021Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the pandemic, physical meetings were supposed to decrease as much as possible to avoid the virus to spread. Before the pandemic, the physical meeting favoured social care and home health care in Sweden. One solution was to digitize as many of these meetings as possible. Therefore, we investigated this transition in a web survey, including questions with predetermined and open-ended answers. The web-survey was sent to co-workers in home health care and social care in a middle-seized municipality in Sweden. The results showed that not all meetings could be transformed, like meetings with citizens with hearing or cognitive impairments. Challenges related to the transformation were instability in technical equipment, the professionals’ and citizens’ knowledge of handling technical equipment, and access to technical equipment support. Despite this did the co-workers digitize meetings whenever possible, adding operational and problem-solving attitude to the transformation. Due to this study’s limitation, like respondents from one municipality and the pandemic’s length, we intend to investigate further and understand the development of the transformation and how knowledge in the area increases.

 • 16.
  Ahmad, Awais
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Ahlin, Karin
  Mittuniversitetet.
  Mozelius, Peter
  Mittuniversitetet.
  Technology Acceptance of an Online Speech and Language Assessment Application for Stroke Patients - the Medical Caregivers’ Viewpoints2021Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stroke is a globally increasing disease and speech and language deficiencies are common in stroke survivors. To facilitate medical caregivers in their professional work and to improve patients’ quality of life, technology can play an important role.  However, the use and acceptance of technology are uncertain and more research is needed in this direction. This study evaluates the technology acceptance and adoption of an online speech and language assessment application. The evaluation focused Design Science Research strategy was adopted for that purpose. Two physiotherapists, one occupational therapist and three speech therapists participated in the study. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) was used as the theoretical base for interview questions formation and data analysis. The study findings show that the suggested application is useful and easy to use; however, it should be more synchronised with speech therapists’ daily work routines. The speech therapists stressed that functionalities of the application should be designed in close collaboration with them, and it should be compatible with the already existing systems and services in place.  Due to the impairments after stroke, the patients have some specific preferences for software and hardware such as a tablet with touch pen is the preferred hardware. Additionally, the interface should have bigger text fonts and pictures, and highly contrastive colours in the graphics should be used for patients’ convenience. The user’s privacy and security, patient’s current health, and their previous knowledge and experience about technology were also found important determinants for intention to use the given technology. 

 • 17.
  Ahmad, Awais
  et al.
  Mid Sweden University.
  Ahlin, Karin
  Mid Sweden University.
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University.
  The Technology-Enhanced Requirements for the Three-Fold Stroke Rehabilitation to Support Independent Living2020Inngår i: Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health: ICT4AWE 2019I / [ed] Martina Ziefle, Leszek A. Maciaszek, Springer, 2020, s. 142-159Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stroke is a common and severe disease that can be found in all regions across the globe, and not onlyamong older adults. Result of a stroke can be death, or a variety of disabilities caused by impairments indifferent brain functions. This chapter discusses technology enhanced stroke rehabilitation from a threefoldview of cognitive, motoric and speech rehabilitation. The important research question was: Whatwould be the requirements for technology-enhanced stroke rehabilitation in the areas of cognitive, motoricand speech rehabilitation? The study was carried out with a requirement-focused Design Science approachcollecting data with semi-structured interviews. Informants were selected in a purposive sampling choosingprofessionals with valuable knowledge and skills in stroke rehabilitation. The findings in this study havegenerated useful general requirements for a future implementation and testing of technology enhancedstroke rehabilitation. Within each of the three rehabilitation categories cognitive, motoric and speech, thereseems to be potential for successful use of technology enhanced services. This development ofrehabilitation services must follow the fundamental principle for all forms of stroke rehabilitation: eachpatient needs a personalised treatment. However, in all three rehabilitation categories, there is a need todefine more specific requirements based on feedback from stroke patients testing the rehabilitationservices.

 • 18.
  Ahmad, Awais
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Mozelius, Peter
  Mittuniversitetet.
  Ahlin, Karin
  Mittuniversitetet.
  Factors Influencing Acceptance of Technology-enhanced Speech and Language Relearning for Stroke Survivors – A Systematic Review2021Inngår i: ICSLT 2021: Proceedings of the 2021 7th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies, Association for Computing Machinery (ACM), 2021, s. 86-91Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Speech and language loss is the most common disease for stroke survivors. The process of relearning communication skills is difficult and a time taking process. Technology-enhanced systems (TES) can be useful in speech and language relearning, however, the acceptance and usability of TES for stroke patients have been a matter of concern and more research is needed in this area. This study is therefore aimed to explore the factors that might influence the acceptance of technology-enhanced speech and language relearning after stroke. A systematic literature review was conducted to determine the technology acceptance factors. To ensure the state of the art in the given field, 97 articles written from 2016 to April 2021 were retrieved with a search string aligned to the research question. After applying the exclusion criteria and quality assurance, 13 articles were selected for inclusion. An overview of selected articles, their chosen methodology, and main findings from the articles was presented in a pre-defined table. The results show that patients’ physical and cognitive condition, the intensity of relearning exercises, native language, the involvement of friends and family, technical assistance and training, selection of hardware and usability of the graphical interface are important factors for acceptance of TES. Stroke patients tend to use TES. Independent living, treatment in the home environment, and improved quality of life are the major motivations for use of TES. However, TES should be tailor-made and a user-centre approach should be adopted. Finally, proper education and training are essential not only for the patients but for the speech therapists and patients’ relatives and friends as well.

 • 19.
  Ahmad, Awais
  et al.
  Mid Sweden University.
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University.
  Ahlin, Karin
  Mid Sweden University.
  Testbed requirements for technology enhanced stroke rehabilitation to support independent living2019Inngår i: ICT4AWE 2019 - Proceedings of the 5th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health, 2019, s. 174-182Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An identified global phenomenon is that, as the percentage of older adults increases, new challenges arise for medical care and rehabilitation. Several research studies have presented e-health as a promising concept to support the idea of independent living among patients with chronic diseases. The Mid Sweden region has a relatively old population and is a region where people live with long distances to the nearest hospital or health care centres. This study had a focus on defining testbed requirements for a technology enhanced stroke rehabilitation adapted to the specific region. The focal research question to answer in this study was: What are the requirements and their associated benefits and barriers of using technology-enhanced systems instead of traditional techniques for stroke rehabilitation in the Mid Sweden region? With Design Science as the overall research strategy, data was collected by semi-structured interviews with key stakeholders in the field of stroke rehabilitation. A deductive thematic analysis was conducted where important themes were grouped into the four main requirement categories of: Technical, Human-computer-interaction, Clinic and Sustainability. Beside the more specific requirements, an interesting finding was the division of stroke rehabilitation into the categories motoric, cognitive and speech rehabilitation; also, how technology enhanced solutions might be used in these categories. Each category has a potential for a successful use of technology enhanced services, but as the standard procedure in traditional stroke rehabilitation each patient needs a personalised treatment.   

 • 20.
  Ahmad, Muhammad Ovais
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Iftikhar, Ahmad
  University of Engineering and Technology, Pakistan.
  Iqra, Sadaf Khan
  Aalto University, Finland.
  An Empirical Investigation on Electronic Government Services Continuance and Trust2023Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Trust is an important factor that contributes to citizens' willingness to continuance use of e-gov services. However, there is a lack of prior investigation about trust and continuance use of e-gov services in Pakistan - a developing country. We propose a model to investigate citizens' trust and e-gov services' continuous use intention to fill this research gap. Our study collected data from an online survey of 558 Pakistani citizens. Using partial least squares analysis, we found that disposition to trust positively correlates with both internet and government trust. Moreover, citizen satisfaction, trust, perceived usefulness, confirmation, and perceived risk all have significant impacts on the continuous use intention of e-gov services. This research extends and validates the Expectation-Confirmation Model by exploring key factors that influence e-gov continuance use intention. As such, our study offers valuable insights for policymakers and practitioners involved in e-gov service delivery in developing countries like Pakistan. The paper also discusses our findings' implications and identifies future research directions.

 • 21.
  Al Yassiri, Hasanein
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Hur AI-tjänster för kundupplevelser i organisationer kan skapa nytta: en intervjustudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Organisationer investerar numera i artificiell intelligens inom området kundupplevelser, så kallat customer experience, CX. CX är kundernas eller användarnas holistiska uppfattning av ett företag, organisation eller varumärke under hela kundresan, som omfattar planering av köp, genomförande av köp och upplevelsen efter ett köp, i synnerhet kundens köpresa. AI, artificiell intelligens och CX har diskuterats som koncept ända sedan 1950–1960-talet men det är på senare år som både AI och CX har blivit två starka modeord. Det finns mycket forskning sedan många år tillbaka kring AI och CX som separata ämnen men området ”AI inom CX” utifrån affärsperspektiv är relativt nytt. Alltså AI som används för att förbättra kundupplevelsen som i tur ska förbättra organisationens resultat.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur investeringar i AI-tjänster, för kundupplevelser i utvalda organisationer, kan skapa affärs- och verksamhetsnytta. Undersökningen består av litteraturstudier och kvalitativa intervjuer eller så kallade semistrukturerade, med totalt fyra respondenter från organisationer både i den offentliga och privata sektorn. Intervjuerna genomfördes via kommunikationsverktyget Zoom. Litteraturstudien leder fram till en modell över affärsnytta med AI-tjänster som tar hänsyn till flera aspekter: AI-tjänster inom kundupplevelser, kunder och segmentering, upplevd kundnytta, AI-tjänster internt, upplevd affärs- och verksamhetsnytta och organisationens mål med AI-tjänsterna.

  Uppsatsstudiens viktigaste slutsatser är att AI-tjänster inom kundupplever skapar affärs-och verksamhetsnytta och har förändrat kundupplevelsen till det bättre trots att det är ett relativt nytt AI-tillämpningsområde. Exempel på AI-tjänster inom CX är AI-Chatbotar, röstrobotar och AI-baserade sök-och rekommendationstjänster. Tre av fyra organisationer i undersökningen anger att AI-tjänster inom kundupplevelser har bra avkastning på investeringen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ala-Häivälä, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Batch-digitalisering och GIS-anpassning av analoga enkätdata2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs arbetet med att tillvarata och anpassa data från en enkätundersökning till digital hantering i GIS. Undersökningen är en besöksstudie utförd av Karlstads kommun och Skogsstyrelsen för att kartlägga människors rörelsemönster i I2-Skogen, ett gammalt militärt övningsfält som numera används som rekreationsområde. Enkäten består av ett antal frågor om exempelvis typ av aktivitet, ålder och åsikter om området, samt en karta på vilken besökaren ritat in var i området han eller hon rört sig. Utgångsmaterialet för arbetet har varit en databas innehållande enkätsvaren, samt originalkartorna med den ritade informationen. Arbetet omfattar dels att undersöka om kartinformationen kan digitaliseras automatiskt genom scanning och vektorisering i batch, och dels att normalisera och strukturera databasen med enkätsvaren.

  En metod för digitalisering har utarbetats och testats på ett urval av kartorna. Metoden består av ett antal steg och innefattar bl a bearbetning av kartorna i bildbehandlingsprogram samt klassning och vektorisering i GIS-programvara. Eftersom batchfunktioner saknas i GIS-programvaran har makron skapats genom programmering i VBA. Metoden har visat sig fungera bra på urvalet och slutsatsen blir att det är fullt möjligt att digitalisera de ritade linjerna med automatik. Dock finns vissa brister avseende noggrannhet och användbarhet. Dessutom är urvalet relativt litet och viss justering av inställningarna för klassning och vektorisering kan vara nödvändig vid tillämpning på större delar av materialet.

  Databasen har normaliserats så långt som ansetts rimligt med tanke på prestanda och användbarhet. För att tillförlitliga sökningar ska kunna utföras har flera attribut tolkats och modifierats genom indelning i kategorier och intervall.

  Arbetet har resulterat i en geodatabas innehållande samtliga enkätsvar samt det utvalda materialet från digitaliseringstestet. För att visa hur databasen kan användas har två enkla analysexempel tagits fram.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Alaqra, Ala Sarah
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013). Chalmers University of Technology, Sweden.
  Karegar, Farzaneh
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Transparency of Privacy Risks Using PIA Visualizations2023Inngår i: HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust: 5th International Conference, HCI-CPT 2023, Held as Part of the 25th HCI International Conference, HCII 2023, Copenhagen, Denmark, July 23–28, 2023, Proceedings / [ed] Moallem Abbas, Cham: Springer, 2023, s. 3-17Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Privacy enhancing technologies allow the minimization of risks to online data. However, the transparency of the minimization process is not so clear to all types of end users. Privacy Impact Assessments (PIAs) is a standardized tool that identifies and assesses privacy risks associated with the use of a system. In this work, we used the results of the PIA conducted in our use case to visualize privacy risks to end users in the form of User Interface (UI) mock ups. We tested and evaluated the UI mock-ups via walkthroughs to investigate users' interests by observing their clicking behavior, followed by four focus group workshops. There were 13 participants (two expert groups and two lay user groups) in total. Results reveal general interests in the transparency provided by showing the risks reductions. Generally, although participants appreciate the concept of having detailed information provided about risk reductions and the type of risks, the visualization and usability of the PIA UIs require future development. Specifically, it should be tailored to the target group's mental models and background knowledge.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2024-07-10 14:55
 • 24.
  Alaqra, Ala Sarah
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Karegar, Farzaneh
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013). Chalmers University of Technology, Sweden.
  Structural and functional explanations for informing lay and expert users: the case of functional encryption2023Inngår i: Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, E-ISSN 2299-0984, Vol. 2023, nr 4, s. 359-380Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Usable explanations of privacy-enhancing technologies (PETs) help users make more informed privacy decisions, but the explanations of PETs are generally geared toward individuals with more technical knowledge. To explain functional encryption (FE) to experts and laypersons, we investigate structural and functional explanations and explore users' interests and preferences, as well as how they affect users' comprehension and decisions about sharing data. To this end (with an EU-based population), we conducted four focus groups, in combination with walk-throughs, with 13 participants in the first study, followed by an online survey with 347 experts and 370 laypersons. Both explanations were considered useful in fulfilling the different needs of participants interested in the privacy policy information. Participants, regardless of their expertise, trusted and were more satisfied with the structural explanation. However, functional explanations had a higher contribution to all participants' comprehension. We, therefore, recommend combining both types of explanations for a usable privacy policy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Alaqra, Ala Sarah
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Khumalo, Akhona
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Swedish Recreational Businesses Coping with COVID-19 Using Technologies2022Inngår i: HCI International 2022 Posters: 24th International Conference on Human-Computer Interaction, HCII 2022 Virtual Event, June 26 – July 1, 2022 Proceedings, Part III / [ed] Constantine Stephanidis; Margherita Antona; Stavroula Ntoa, Springer, 2022, s. 349-357Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Restrictions imposed on societies across the world due to the COVID-19 pandemic have had direct and indirect consequences to the public’s health and well-being. Unlike many countries, Sweden’s restrictions were significantly milder. Businesses offering recreational services provide activities that are important to the well-being of the public. This study explores the status and perspectives of 34 Swedish businesses that provide recreational activities during COVID-19 and the role of technology on recreational services. Results show that businesses comply with guidelines and recommendations, have trust in the government despite lack of sufficient support, and have special considerations for youth. Technology was significant in aiding businesses to cope with COVID-19. Trends reported are: adoption of new remote technologies, increase of digital tools use, offerings of online services, and openness to new solutions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26. Albert, Lars
  et al.
  Fredriksson, Odd
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Effektivisering av golvbranschen. En studie av struktur och lönsamhet samt några idéer till förändringar1986Rapport (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Al-Khalaf, Bara
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Medborgarnas behov av vad som kommuniceras på kommunens Facebook sida: En fallstudie på Grums kommun och Karlstads kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala medier ger oss en möjlighet att kommunicera med varandra och sprida information till tusentals människor samtidigt. Idag använder båda privatpersoner och organisationer sig av sociala medier, även kommuner finns idag på sociala medier för bland annat sprida information och kommunicera med medborgarna. Syftet med denna uppsats är att ta reda på medborgarnas önskemål om vad kommunen bör använda Facebook till/hur. Men även ta reda om det stämmer överrens med vad kommunen publicerar idag eller inte. Detta ger kommunen en bild av vad medborgaren är intresserade av att se på deras Facebooksida.Studien baseras på två metoder, den ena metoden är en webbaserad enkätundersökning där 32 deltagare från Karlstads universitet besvarar frågorna med egna ord. Frågorna i enkäten är fördefinerade och hjälper med att besvara uppsatsens syfte. Den andra metoden är en liten dataanalys av Karlstads och Grums kommuns Facebook sida för att kartlägga vad kommunerna publicerar idag. Undersökningen visar att medborgaren är intresserade av att se mer information om vad som händer i kommunen, om olika event och hur kommunen jobbar. Medborgaren vill också ta del av de olika besluten som tas i kommunen. Kommunen publicerar idag till vis del det medborgaren är intresserad av men medborgaren vill att kommunen visar mer delaktighet, att svara och delta aktivt i kommentarerna som medborgaren ger på kommunens inlägg.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28. Almén, Örjan
  et al.
  Malmén, Emma
  Framgångsfaktorer och fallgropar vid implementation av webbhandel: - En fallstudie av fyra företag i Värmland2012Oppgave
  Abstract [sv]

  E-handeln ökar stadigt enligt flera gjorda undersökningar, och fler och fler företag ansluter sig till elektronisk handel och framförallt webbhandel. Att införa e-handel kan ge många positiva effekter på företag genom en ökad kundkrets, minskade kostnader för lagerhållning och administrativt arbete. Vi har valt att undersöka olika faktorer som kan påverka en lyckad Implementation av e-handel, och detta har gjorts dels genom att söka i litteratur och artiklar samt att vi genomfört en fallstudie på fyra olika företag i Värmland. Vår studie bygger på en teoretisk och en empirisk del och vi har funnit flera framgångsfaktorer och fallgropar, som kan påverka implementationen av e-handel. Vi har genom fallstudierna identifierat att tre av de fyra företagen redan innan implementationen av webbhandel haft en befintlig kundkrets, vilket de ansåg vara en framgångsfaktor, något som vi däremot inte funnit i teorin. Det finns också tydliga fördelar med ett färdigintegrerat affärssystem, men som vi heller inte identifierat i de studerade källorna. En av de identifierade fallgroparna är att om kommunikationen med sin systemleverantör är undermålig kan det leda till längre utvecklingstid och missförstånd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Alvers, Oskar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Mognadsmodell för att mäta Business Intelligence: En mindre intervjustudie med en konsultfirma och dess kunder2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Författaren vill i denna uppsats identifiera hur en mognadsmodell för att mäta Business Intelligence kan hjälpa en organisation och ett konsultföretag. Författaren vill även identifiera vad som behöver mätas och vad ett BI-system består utav. BI är ett komplext område, som företag kan ha stor affärsnytta av att använda. För att göra en bedömning på hur moget ett företag är i detta område, alltså hur väl de utnyttjar all data och statistik, finns det många olika modeller för att mäta detta. I denna forskning har en kvalitativ undersökning gjorts, där semistrukturerade intervjuer har genomförts på fyra respondenter varav två är konsulter och två är konsulternas kunder från olika företag. En utav konsulterna har alltså genomfört en analys enligt deras mognadsmodell på de två kunderna. Författarens kom fram till att ett BI-system består utav data, verktyg, människor, beslutsnivåer, förvaltningsteam och organisation. Att analysera ett BI-system i en organisation hjälper framförallt organisationen att få en tydlig och klar nulägesbild över hur det ser ut i dagsläget. Det hjälper även organisationen att vidare kunna utifrån analysens resultat sätta upp ett förändringsarbete och mål med hur organisationen vill att deras BI-system bli. En mognadsmodell hjälper ett konsultföretag med en direkt ekonomisk vinning då företaget kan ta betalt för att genomföra en analys. Ett konsultföretag kan även få fortsatt förtroende av kunden och vara med i förändringsarbetet eller bli partners med kunden. För att mäta mognad i ett BI-system handlar det framförallt om att få människors perspektiv av hur systemet upplevs och fungerar i organisationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Amarasinghage, Kevin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Implementation av gamification i digitala system: Vilka framgångsfaktorer är viktigast för en lyckad implementation?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gamification (spelifiering på svenska) innebär att implementera spelmekanismer och speltänk i olika aktiviteter som inte är spel. Det här för att öka engagemanget och motivera användarna till att fortsätta använda den aktiviteten. Begreppet gamification har funnits sedan år 2010 men företeelsen att använda speltänket i icke-spel har funnits i århundranden. Experter anser att det kommer vara ett högt antal företag som implementerar gamification under de närmaste åren och ett antal av dessa experter beskriver att de flesta gamifierade applikationer misslyckas att uppnå affärsmålen.Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera ett antal framgångsfaktorer som är viktiga för att uppnå en lyckad implementation av gamification. Det här kan bidra till att fler företag lyckas med implementationen av gamification i olika applikationer och/eller webbsidor. Litteraturstudien bearbetas till övervägande del av böcker och vetenskapliga artiklar. Studien metod bygger på en kvalitativ inriktad insamling av empiri där valet av intervjuform är den semistrukturerade intervjuformen. Då ett flertal av företagen som kontaktades inte har haft tid blev det sammanlagt fyra intervjuer, där tre av intervjuerna var med olika företag och en intervju med en doktorand. Studien behandlar olika perspektiv från leverantörs- som kund-/användarperspektivet och forskarens perspektiv. Det här resulterade i en diskussion om gamification, implementationen, effekterna av gamification samt vad framgångsrik implementation är. Vilket resulterade i fem stycken framgångsfaktorer som framställs i slutsatsen. De viktigaste framgångsfaktorerna som tas fram är att ha tydliga affärsmål, målgrupp/spelartyp, motivation och engagemang, spelmekanismer och att applikationen/webbsidan är rolig.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Framgångsfaktorer för att minska risken för missförstånd och tvetydigheter i kravinsamlingsprocessen: En fallstudie av ett kund-projekt hos Stamford och ett hos inPort2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag är det mycket vanligt att företag och organisationer använder sig av affärssystem för att kunna underlätta och stödja sina affärsprocesser. Affärssystemet fungerar som ett slags kärna i företaget eller organisationen, och det huvudsakliga syftet är att stödja alla huvudfunktioner och integrera flödet av data.

  Det händer än idag att IT-projekt misslyckas i hög grad, och de största orsakerna till det anses vara bland annat att företaget får prioriterade förändringar, dålig kommunikation, och inkorrekt kravinsamling. Orsaker som leder till en inkorrekt kravinsamling kan vara bland annat att det uppstår missförstånd och tvetydigheter i kraven. Missförstånd och tvetydigheter kan uppstå genom bland annat en sämre förmåga att kommunicera hos de involverade parterna, att båda parter inte har en samsyn i språket eller de begrepp som används, eller att rätt kompetens eller rätt personer inte finns tillgängliga i projektet.

  Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för att minska risken för missförstånd och tvetydigheter i kravinsamlingsprocessen, ur ett kund–systemleverantörsperspektiv. Kravinsamlingsprocessen syftar på den kravinsamlingsprocess som genomförs i systemutvecklingsprojekt. Den metod som har använts i denna uppsats är fallstudiemetoden. Två fall, i form av kund-projekt, har studerats hos fallföretaget och skarpa intervjuer med semi-strukturerade intervjuguider som underlag har genomförts. Intervjuerna gjordes med två systemleverantörsföretag och ett kundföretag till respektive systemleverantörsföretag.

  De viktigaste slutsatserna från uppsatsstudien för att kunna minska risken för missförstånd är att kommunikationen är A och O, det behövs en samsyn i språk och begrepp, det är viktigt med kompetensbredd och tillgång till rätt kompetens, samt att kunna avsätta tid. Kommunikationen är helt avgörande när det handlar om att kunna minska risken för missförstånd och tvetydigheter. Båda parter i ett kund- och systemleverantörssamarbete behöver ha förmågan att kunna kommunicera, och även göra det på ett sätt som passar båda parter. Förutom att kunna kommunicera är det också viktigt att båda parter har en samsyn i språk och begrepp. Ett begrepp hos kunden kan betyda något helt annat för systemleverantören, och begrepp kan också ha flera olika betydelser, vilket är viktigt att reda ut tidigt i kravinsamlingsprocessen. Eftersom kunden besitter mer verksamhetsmässig kompetens och systemleverantören mer teknisk kompetens finns det också en stor risk att de talar olika språk, eftersom systemleverantören tenderar att använda mer tekniska begrepp och kunden använder dennes verksamhetsbegrepp. Även kompetensbredd och tillgång till rätt kompetens är viktigt, därför att ett system ofta påverkar i stort sätt hela verksamheten, men det är inte alltid personer från verksamhetens alla delar som deltar i projektet. Därmed är det viktigt att kunna ha tillgång till personer från de olika delarna, för att till exempel ta reda på arbetssätt. Det är också viktigt, för båda parter, att kunna avsätta tid. Det är viktigt att hålla kravspecifikationen uppdaterad med de aktuella kraven, för att inte riskera att utvecklingen tar en annan väg än mot den gemensamma målbilden. 

  Fulltekst (pdf)
  Amanda Andersson Kandidatuppsats
 • 32.
  Andersson, Carin
  et al.
  Karlstads universitet.
  Lindskog, Stefan
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Kartläggning och analys av projektledarkompetens i forskningsprojekt vid Karlstads universitet2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag bedrivs en stor del av forskningen vid högskolor och universitet i projektform. Detta gäller inte minst inom teknik, naturvetenskap och medicin, men numer också inom samhällsvetenskap.Det är vanligt att olika personalkategorier så som exempelvis professorer,docenter, och doktorander ingår i projekten. Projektledaren är oftast den som har ansökt om projektmedlen, eller den person som är mest vetenskapligt meriterad vid avdelningen, vilket ofta är en professor eller docent med lång erfarenhet. Av de här personerna förväntar sig organisationen ofta underverk. De ska medverka i alla möjliga typer av aktiviteter, som exempelvis handledning av doktorander,undervisning, medverkande vid och organiserande av konferenser,ansökan om medel för nya projekt och vara avdelningens ansikte utåt. Dessutom ska de också agera projektledare för en eller flera parallella projekt.

  I den här uppsatsen redovisar vi först en kartläggning av projektledarkompetens hos projektledare i forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Kartläggningen har gjorts med stöd av två enkätundersökningar och sex stycken kompletterande intervjuer. Såväl professorer och docenter som doktorander har medverkat i studien. Kartläggningen visar klart och tydligt att de flesta projektledarna leder projekten baserat på tidigare erfarenheter och merparten saknar ledarskapsutbildning. Detta innebär att beprövade projektledningsmetoder och tekniker sällan används.

  Baserat på resultat från enkätundersökningarna, intervjuerna och deltagande observationer presenterar vi dessutom fyra konkreta förbättringsåtgärder för forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Åtgärderna tror vi kan effektivisera forskningsprojekten och därmed medföra en besparing för Karlstads universitet. Den första åtgärden är att utveckla en kurs i projektledningsmetodik, som sedan erbjuds till alla projektledare vid Karlstads universitet.Den andra åtgärden är att bygga upp en eller flera erfarenhetsnätverk bland aktiva projektledare. Den tredje åtgärden är att skapa ett mentorsprogram för stöd åt nya projektledare. Den fjärde och sista åtgärden är att etablera en grupp med erfarna projektledare som kan ge stöd åt andra projektledare.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Andersson, Christer
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Camenisch, Jan
  IBM Zurich Research Laboratory, Switzerland.
  Crane, Stephen
  Hewlett-Packard Laboratories, UK.
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Leenes, Ronald
  Tilburg University, the Netherlands.
  Pearson, Siani
  Hewlett-Packard Laboratories, UK.
  Pettersson, John Sören
  Karlstads universitet, Institutionen för informationsteknologi.
  Sommer, Dieter
  IBM Zurich Research Laboratory, Switzerland.
  Trust in PRIME2005Inngår i: Proceedings of the 5th IEEE International Symposium on Signal Processing and IT, IEEE conference proceedings, 2005, s. 552-559Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The PRIME project develops privacy enhancing identity management systems that allow users in various application areas such as e-commerce to regain control over their personal spheres. This paper introduces the PRIME technical architecture that also includes special trust-enhancing mechanisms, and shows how PRIME technologies can enhance privacy and trust of e-shopping customers. It also discusses the socio-psychological factors and HCI aspects influencing the end user's trust in privacy enhancing identity management, and shows why HCI research, user studies, and socio-psychological research, are necessary efforts to accompany system design.

 • 34.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  Lindvall, Tobias
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.
  NVDB som stöd för GIS-analyser: vid störning på Fortum Distributions ledningsnät2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Fortum Distribution som ingår i Fortumkoncernen ansvarar för elförsörjning till kund. Uppgiften med detta examensarbete är att skapa en applikation i syfte att visa hur man kan använda GIS (Geografiska Informationssystem) för att korta ned inställelsetiden vid strömavbrott. Den 1/1 2006 infördes en lagreglering (Ellagen, kap 10, § 9-16) om avbrottsersättning, därför vill energibolagen minska avbrottstiden så mycket som möjligt, bland annat genom att korta ned inställelsetiden. Analyser som baseras på NVDB-data, ska göras för att påvisa nyttan med GIS hos Fortum Distribution. Examensarbetet avgränsas geografiskt till Fortums Distributions koncessionsområde i Värmlands län, den del av Västra Götalands län som tidigare var Skaraborgs län samt Bergslagen.

   

  Genom att skapa en databas innehållande attribut och domäner, vägdata från NVDB samt Fortum Distributions data, läggs grunden som inställelsetiden ska beräknas från. Ett nätverk baserat på vägdata från NVDB skapas i databasen. Nätverket består av olika attribut som fungerar som restriktioner (trafikregler) och beskrivningar. I funktionen Network Analyst i ArcGIS kan man göra analyser baserade på nätverket såsom ruttberäkningar, underlag för beslutsfattande gällande driftförrådsplacering samt vilken servicetekniker som skall åka till ett elavbrott. Framtida användningsområden kan vara positionering av servicetekniker samt framkomlighetsinformation.

   

  Vår uppfattning är att vår applikation ger Fortum det datastöd som behövs för att minska avbrottstiden i de regionala näten och därmed även sänka kostnaderna för avbrottsersättning. Synergieffekten blir nöjdare kunder. Dessutom kan Fortum optimera kostnadseffektivitet och nöjd kund index genom att även införa analyserna.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Andersson, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Framgångsfaktorer under införandeprocessen av en systemintegration mellan en e-handelsplattform och ett affärssystem: En fallstudie inom fallföretaget Klubbhuset2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företag har idag enklare att införskaffa nya system och applikationer. De nya applikationerna och systemen måste integreras med befintliga system, vilket många företag har problem med. När företagen växer blir problemen större. För att hantera problemen med integrationen av system, i samband med tillväxten, gör 43% av företag investeringar i detta område. Företag med få nuvarande tekniska lösningar har svårare att hantera hård- och mjukvara vilket skapar problem i införandet av informationssystem. Införandeprocessen involverar oftast systemkonsulter med expertis inom IT. Denna IT-expertis är svårare för företag med få nuvarande tekniska lösningar att förstå och använda.

  Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva framgångsfaktorer under en införandeprocess av systemintegration mellan en e-handelsplattform och ett affärssystem, ur ett kund−IT-konsultperspektiv.

  Studien har genomförts med en abduktiv ansats där fallstudiemetoden, litteraturstudie, litteraturbaserad analysmodell och semi-strukturerade intervjuer använts. Litteraturstudien är baserad på det upplevda problemet Klubbhuset har, med andra ord det specifika fallet som undersöks. Baserat på litteraturstudien har en litteraturbaserad analysmodell framställts som avser att illustrera de i högre grad viktiga och faktorer och sambanden från den verkliga världen. Baserat på den litteraturbaserade analysmodellen har semi-strukturerade intervjuguider formulerats för att samla in empiri. Totalt har fem intervjuer genomförts, fyra med rollinnehavare på Klubbhuset och en med inhyrd IT-konsult. Till sist presenteras en modifierad analysmodell för att påvisa kunskapsbidraget.

  Studiens slutsatser är: betydelsen av den mänskliga faktorn är hög vid en införandeprocess av systemintegration, korrekt kravställning minskar risker för felaktigheter i beställning av systemintegration och betydelsen av IT-konsultens engagemang är hög i kund–IT-konsultsamarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Elin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Motivation och människor i IT-projekt: Behov av återkoppling efter systemförändringar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur projektledare kan motivera människor som genomgått förändringar av IT-system. Studien fokuserar på perioden efter att ett projekt är klart och överlämnat, den period där användarna av systemet ska börja använda det förändrade systemet och dess delar. Detta i kontrast till de studier om motivation som redan finns men som riktar in sig mycket på motivation under tiden ett projekt är igång.

  En del IT-projekt misslyckas på grund av att nog med tid samt fokus inte läggs på användarnas behov och åsikter vilket kan resultera i missnöje och negativitet hos människor som utsätts för det. Det är trots allt dessa människor som kommer att använda systemet sedan när förändringarna är gjorda vilket även innebär att utbildning, information och återkoppling är viktiga för att ett system kommer att kunna användas korrekt. Samt för att människor ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Perioden efter att projektet anses klart är en kritisk period som även den innehåller missnöje och kan behöva arbete.

  Syftet med studien är att bidra med kunskap kring ämnet motivation av människor som påverkas negativt vid förändring, fokusen ligger dock på efter ett projekts livstid. Detta för att en projektledare ska kunna motverka stress och missnöje hos användare. Men även för att hjälpa projektledare att effektivisera IT-projekt som bidrar med förändringar.

  Intervjuer har gjorts med fyra respondenter som består av två seniora projektledare inom IT-branschen samt två systemanvändare som använder sig av olika IT-system dagligen. Samtliga deltagare har svarat på frågor om deras tankar och upplevelser kring motivation och återkoppling.

  Studien visar att det finns behov av återkoppling efter att ett IT-projekt är överlämnat och att det finns en hel del tankar från projektledningsforskare som idag används av aktiva projektledare. Både forskare och projektledare menar att information är viktigt, att utbilda och inkludera användarna genom hela processen medan de intervjuade systemanvändarna anser att de inte alltid känt sig inkluderade eller informerade under och i synnerhet efter en systemförändring. 

  Fulltekst (pdf)
  Motivation och människor i IT-projekt
 • 37.
  Andersson, Emanuel
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Hur företag inom dagligvaruhandeln kan uppnåett framgångsrikt arbetssätt med CRM-system: Vilken roll har insamlade data?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom dagligvaruhandeln har det varit ett problem att data har samlats in men att företag intehar utnyttjat denna data fullt ut. Det har även varit ett problem att företag har riktat in sig pånya kunder trots att det har visats sig vara mer lönsamt att rikta in sig på befintliga kunder isin marknadsföring. Eftersom ett CRM system samlar in mycket data har det även dykt uppproblem kring vad som är etiskt acceptabelt att göra med sin insamlade data.Syftet med uppsatsen är att förklara hur företag kan uppnå ett framgångsrikt arbetssätt avCRM system inom dagligvaruhandeln. CRM (Customer Relationship Management) är viktigtför företag för att förstå sina kunder och används där företaget integrerar med sina kunder.Samt för att samla in kundinformation som sedan kan användas som ett stöd för att välja ut demest lönsamma kunderna.Denna studie har undersökt hur tidigare forskning har beskrivit ett framgångsrikt arbetssättmed CRM system för att rikta in sig på lönsamma kunder och uppnå ekonomiska fördelar,vilken roll data har i hela CRM arbetet och hur olika etiska aspekter påverkar arbetet medCRM. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra verksamma respondenter inomdagligvaruhandeln för att få ytterligare perspektiv på CRM arbetet.Studien visar att data har en central roll för hela organisationen, för beslutstagande, för helalojalitetprogrammets uppbyggnad samt för det dagliga operativa arbetet i butik för att hållabra nivåer på varulager och ett minskat svinn. Studien visar även att komplett data är enframgångsfaktor för hela CRM arbetet vilket möjliggör ett arbetssätt som skapar ekonomiskafördelar. Studien visar även på att företag inom dagligvaruhandeln kan rikta in sig på sinamest lönsamma kunder genom att gynna de som har ett frekvent köpbeteende, regelbundnaköp och är marginalstarka kunder. Studien visar även på att GDPR och etiska aspekter harstor påverkan på organisationens strategi för CRM och relationen mellan kund och företag.Studien bidrar till tidigare forskning genom att förklara vilken roll data har i CRM arbetet föratt sedan veta hur den kan användas i olika delar av organisationen. Samt hur fullständiga dataspelar en stor roll för ett framgångsrikt arbetssätt med CRM genom hela organisationen.Studien bidar även med hur aspekter för bevarande av kundens personliga integritet påverkararbetet med CRM i insamlandet och användandet av kunddata.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Henrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Processorienterad verksamhetsutveckling med Gamification som möjliggörare: En fallstudie vid Karlstads kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Verksamhetsprocesserna är de värdeskapande processerna inom en organisation, en organisations hjärta. Processorienterad verksamhetsutveckling (POVU) handlar om att en organisation utvecklas genom att låta dessa verksamhetsprocesser vara det centrala i organisationen och hela tiden låta dem vara det styrande medlet. Genom en processorienterad verksamhetsutveckling kommer en högre grad av kundfokusering och kundnytta att uppstå, kostnader kommer att minska och högre kvalitet på leveranser kommer att uppstå. Men för att lyckas med detta så gäller det att begränsa alla problem och utmaningar som kan uppstå. Genom Gamification, som handlar om att applicera spelmekanismer såsom olika belöningssystem osv, utanför spelvärlden så uppnås ett högre engagemang och motivation hos de som använder sig av dessa spelmekanismer.

  Syftet med denna kandidatuppsats var att redogöra för vilka effekter och utmaningar som en organisation kan uppnå genom användningen av modeller/metoder som stöd för POVU. Kandidatuppsatsen beskriver hur spelmekanismerna från gamification möjligen kan appliceras på de modeller/metoder som används som stöd för POVU för att begränsa de utmaningar och öka de effekter som uppstår. Detta uppnåddes genom en kvalitativ studie hos Karlstad kommun där en enkätundersökning samt en intervju har utförts för att samla in data.

  Karlstad kommun har sedan några år tillbaka börjat fokusera på processarbete och i dagsläget arbetar alla kommunens förvaltningar och bolag i någon mån med processer. Karlstad kommun har tagit fram en egen processmodell för hur de skall arbeta med processer - Processmodellen. I detta arbete har både ett antal effekter och utmaningar upplevts.

  Några exempel på effekter är följande:

  • Förbättrade flöden
  • Gemensam begreppsanvändning
  • Ökad kvalitet på leveranser

  Några utmaningar som uppstått är följande:

  • Medarbetare använder inte metod- och modellstöd fullt ut
  • Processmodellen upplevs som alltför akademisk
  • Svårt att greppa för den enskilda medarbetaren
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39. Andersson, J.
  et al.
  Nellborn, C.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Tolis, C.
  Business Modelling - Konsortium förenar forskning vid tre högskolor1996Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Syftet med business modelling projektet är att undersöka möjligheterna att överbrygga kommunikationsgapet mellan affärsansvariga och systemexperter via användning av gemensamma metoder och arbetssätt.  Projektets mål är att utreda förutsättningarna för, samt ta fram ramverk för ett integrerat arbetssätt där metoder för affärs- verksamhets- och systemutveckling kombineras i metodkedjor (metoder med olika syfte) och metodallianser (metoder med liknande men kompletterande syfte).  Projektet drivs av ett konsortium bestående av tre högskolor (Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings universitet) i samverkan med fyra företag (ABB, Ericsson, Posten och Scania). Projektet finansierades av Nutek (numera Vinnova) för projektledning och forskarstuderande. I referensgruppen ingår professorer från de tre högskolorna och erfarna konsulter med spetskunskaper inom verksamhetsutveckling. Projektet slutdokumenterades i boken: "Perspectives on Business Modelling - Understanding and Changing Organisations" (Springer, 1999)

 • 40.
  Andersson, Jan-Olof
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Larsson, Samuel
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Tobias, Sjöholm
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Implementation of the NEAT Policy Manager2019Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The NEAT system was developed in 2017 to increase flexibility in the choice of network transport protocol being used. One of the most important components of the NEAT system is the Policy Manager (PM), which determines what protocol is to be utilized by the application. The PM is written in Python while the rest of the NEAT system is C-based, so a natural evolution of the PM is to perform a functional translation of it to C. While the main goal was solely to develop a fully functional C-based PM, the difference in programming languages in the end also brought a performance increase of 28 times compared with the Python-based PM. There are still a few improvements left to do in the PM, but it is already a notable improvement for the NEAT system as a whole.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Andersson, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Kundlojalitet vid användning av en lojalitetsapp: Fler besökare till ett köpcentrum2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Köpcentra är utsatta för hård konkurrens och kan ha svårt att utmärka sig bland andra centra. Problemet för köpcentra är att erbjuda kunder något unikt som får konsumenter att vilja besöka dem. Det kan även vara svårt för köpcentra att få en överblick över sina kunder på samma vis som enskilda handlare har. Mobila applikationer är ett medie som används allt mer i marknadsföringssyfte. I uppsatsen benämns ordet applikation för ”app”. Det finns många appar där befintliga kunder belönas genom att delta i ett lojalitetsprogram. Tanken med ett sådant lojalitetsprogram är att behålla befintliga kunder samt även få dem att återkomma och bli lojala. 

  Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva vilket innehåll i en lojalitetsapp som bidrar till att öka kundlojalitet hos konsumenter gentemot ett köpcentrum. 

  En kvalitativ studie har utförts i form av sju personliga intervjuer med konsumenter, samt en telefonintervju med centrumledaren på det valda fallföretaget Triangeln i Malmö. Genom dessa intervjuer har en kartläggning av viktiga faktorer för att göra en bra app varit möjlig. För att en app ska generera lojalitet krävs det att appen används av konsumenter samt att appens innehåll bidrar till att konsumenterna vill besöka köpcentrumet. För att en app för ett köpcentrum ska bli använd krävs det att konsumenter känner till att den finns. Det bästa sättet att nå konsumenter med information om appar är genom ”word of mouth” som benämns som mun-till-mun kommunikation. Det betyder att ordet sprids genom att två människor pratar med varandra. Det krävs också att appen har ett specifikt syfte som konsumenter tycker är värd att lägga tid och energi på. Om en app dessutom är underhållande skapas ett engagemang där både nytta och nöje kombineras och som medför att konsumenter vill fortsätta använda den. För att konsumenter ska vilja använda en app bör den även vara enkel att använda och ha ett gränssnitt som känns rätt utifrån det syfte som den ska användas till. 

  För att ett innehåll i en app ska leda till att besöksfrekvensen på köpcentrat ökar krävs att appen genererar en händelse i utbyte mot ett besök. Det kan exempelvis vara att konsumenten får någon förmån för besväret. Spelifiering ("gamification") är ett begrepp som blivit mycket populärt. Det innebär exempelvis IT-system som influeras av spel för att göra dem underhållande och inspirerande. För att spelifiering ska fungera som ett inslag i en lojalitetsapp för ett köpcentrum bör spelifieringen kombineras med nytta. Om appen endast är underhållande utan någon egentlig nytta eller värde kommer konsumenternas intresse avta efter en tid. 

  Det framgår även i undersökningen att marknadsföring är av stort värde när konsumenter väljer vilket köpcentrum de ska besöka. Konsumenter är generellt ovilliga att dela med sig av information på sociala medier om det inte är relevant. Dock kan de tänka sig att dela med sig om platsen som de besöker är speciell eller omtalad. Detta betyder att ju mer ordet om köpcentrat sprids så ökar chansen fler konsumenter besöker det och även hjälper till att sprida ordet. För att marknadsföringen ska lyckas krävs engagemang hos den som vill marknadsföras. Ju mer engagemang köpcentrum visar desto mer engagerade blir konsumenter. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Identitets- och åtkomsthantering hos Karlstads kommun: En intervjustudie bland IT-personal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Identitets- och åtkomsthantering innebär att hantera systemanvändares identiteter och deras åtkomst till olika system. För att kontrollera att en identitet är den som den utger sig för att vara och tilldela rätt åtkomst utefter detta används autentisering och auktorisering. Karlstads kommun genomförde nyligen ett projekt med syftet att modernisera den dåvarande plattformen som hanterade kommunens användarkonton och öka automationen på ett säkert och effektivt sätt.

  I denna uppsats har kommunens arbete med identitets- och åtkomsthantering undersökts för att ta reda på hur de arbetar med identiteter och åtkomst och om projektet har bidragit med nytta som de anställda kan gagnas av. För att ta reda på detta har fyra intervjuer genomförts med involverade i projektet på Karlstads kommuns IT-avdelning samt tre personer i olika verksamheter i kommunen för att få både projektdeltagarnas och verksamheternas uppfattning.

  Resultatet av intervjuerna visar att projektet har resulterat i en uppdaterad plattform som bidrar med ett antal nya funktioner. Bland annat användarkonton som skapas automatiskt, förenklad inloggning med tillgång till fler resurser och möjlighet till flera engagemang till samma konto om en användare till exempel både är anställd och elev i kommunen. Slutsatsen för denna undersökning är att plattformen har skapat många nya möjligheter och att mer funktionalitet kommer i framtiden. Arbetet har förändrats för enstaka anställda men de flesta märker ingen större skillnad ännu.

  Fulltekst (pdf)
  Identitets- och åtkomsthantering hos Karlstads kommun
 • 43.
  Andersson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Processorientering hos Landstinget i Värmland: En kartläggning av AT-läkarnas utbildning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks det hur processorientering används i en verksamhet och vilka fördelar det kan generera. En kartläggning har genomförts på AT-läkarnas medicinblock hos Landstinget i Värmland för att synliggöra problem och möjligheter. Introduktionen och handledning är problemområden som skulle kunna lösas med ett förändringsarbete. Den kartläggning som gjorts i denna uppsats kan förhoppningsvis göra det lättare att följa riktlinjerna för AT-utbildningen

  Fulltekst (pdf)
  Processorientering hos Landstinget i Värmland
 • 44.
  Andersson, Pontus
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Proprietär-, fri- och öppen programvara: En studie av användningsmönster och attityder hos privatpersoner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antalet programvaror ökar för varje dag och människor använder dagligen en mängd olika sorters programvara både på datorer och på andra enheter. Det finns idag programvara som kallas för fri och öppen programvara som tar upp kampen med gamla klassiska proprietära programvaror. Öppna och fria programvaror släpper sin källkod helt fri så användaren själv har möjlighet att göra ändringar i den programvara som används medan proprietär programvaras källkod är skyddad och hemlig. Dessa tre olika sorters programvaror jämförs och diskuteras utifrån tekniska likheter och skillnader i denna kandidatuppsats.

   

  Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att undersöka vad privatpersoner som är tekniskt intresserade har för tankar och attityder kring proprietär, öppen och fri programvara och visa vilka tekniska aspekter som prioriteras vid val mellan dem.

   

  I undersökningen har ett kvantitativt angreppssätt bestående av en webbenkät som besvarats av privatpersoner tillämpats. Resultatet från denna enkät har tillsammans med den teori som insamlats visat vilka tekniska funktioner och skillnader som påverkar en privatperson då val av olika sorters programvara ska ske.

   

  Undersökningen har visat att det som användaren prioriterar högst i en programvara är användbarheten som handlar om hur användarvänligt användargränssnittet är och hur lättanvänd en programvara är. Vidare har undersökningen visat att de proprietära programvarorna är överlägsna när det gäller användarvänlighet.

   

  Trots den förmodan som finns om att proprietära programvaror är mycket mer säkra och tillförlitliga än fria och öppna alternativ så har undersökningen även visat att fria och öppna programvaror ofta är lika säkra och tillförlitliga. Ibland överträffar de till och med de proprietära programvarorna i både säkerhet och tillförlitlighet.

   

  Vidare visar undersökningen att fria och öppna programvaror till störst del inriktar sig till utvecklare. Detta för att om användaren ska kunna dra någon nytta av att källkoden finns tillgänglig och möjligheten att själv ändra och anpassa programvaran efter eget tycke så krävs kunskaper inom programmering som en väldigt stor majoritet av alla datoranvändare i världen inte innehar.

   

   

  Nyckelord: proprietär programvara, öppen programvara, fri programvara, proprietary software, open source, free software.

  Fulltekst (pdf)
  Andersson, Pontus Kandidatuppsats
 • 45. Andersson, Pär
  et al.
  Larsson, Niklas
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Webbapplikationsutveckling: Möjliga utvecklingsvägar ASP, PHP, Coldfusion med stöd av XML2001Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en litteraturstudie med syftet att undersöka möjliga utvecklingsvägar för Imagon system AB vid utvecklandet av en webbanpassad version av dokumenthanteringssystemet IDA 2000. Uppsatsen riktar sig främst till beslutsansvariga på Imagon men även till andra som finner ämnet intressant. Vi utvärderar tre stora metoder för webbapplikationsutveckling, ASP, Cold fusion och PHP. Vi granskar även fördelar med att använda XML som ersättning för HTML vid utvecklingen. Vi rekommenderar att Imagon använder sig av ASP, framförallt därför att den grundläggande kompetens som behövs finns inom företaget. Vi rekommenderar även användande av XML, främst på grund av metodens framstående informationsstrukturering.

 • 46. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem1996Inngår i: Management of Technology, ISSN 1102-5581, nr 3, s. 7-8Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kan marknaden över administrativa standardsystem karakteriseras som en bransch i omvandling? Detta är en fråga som inspirerade oss till att undersöka hur leverantörer av standardiserade programvaror ser på sin roll idag och den närmaste framtiden. Vår bedömning är att den senska marknaden för standardystem kan utsättas för drastiska förändringar. En kraftig utslagning bland leverantörer och ett radikalt annorlunda produkt- och tjänsteutbud är några exempel

 • 47. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Standardsystem idag och i framtiden: En leverantörsstudie1996Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vårt övergirpande forskningsproblem avser att analysera nätverket av affärsrelationer mellan aktörer kring standardsystem på den svenska markanden. Med aktörer avses här kunder, leverantörer och olika former av tredje parter inom branschen för programvaror med kringliggande datorer och tjänster. Tidigare har forskningen kring SIV-metoden för anskaffning av standardsystem gett fördjupade kunskaper om kundens situation på marknaden. För närvarande undersöks hur leverantörer av standardsystem ser på sin roll i branschen.  Som ett led i detta forskningsarbete genomförde vi under 1992 en leverantörsstudie av hur branschen kring standardsystem ser ut idag respektive kommer att utvecklas i framtiden. Vi har valt ut de 21 största leverantörerna av administrativa standardsystem som opererar på den svenska marknaden. Intervjuer genomfördes med VD, vice VD och/eller i vissa fall med marknadschefen. Intervjuerna ägde rum på företagen under ca 3 timmar och följde en i förväg utarbetad frågemall för att underlätta jämförelese mellan leverantörerna. Frågorna berörde t.ex. företagets affärsidé, kombinerat produkt/tjänsteutbud, konkurrenter resp samarbetspartners, idealt versus faktiskt kundbeteende och visioner om framtidstrender.  Rapporten har ett fokus på intressanta generella mönster och "highlights" i stället för detaljuppgifter om varje specifik leverantör. Analyserna kretsar kring frågeställningar som glömda kundgrupper, totalleverantör versus nischleverantörer, produktgenerationer ("release"-hantering), långsiktiga affärsrelationer, teknologins betydelse (t.ex. användargränssnitt) och kravspecifikationens roll. Efter feedback på remissutgåvan har vi utökat slutrapporten med några reflektioner kring vad som kännetecknar en konkurrenskraftig leverantör, konsekvenser av den tekniska utvecklingen och om hur vi kan applicera ett nätverkssynsätt inom branschen för administrativa standardsystem.  Rapporten är presenterad på:  VITS Höstseminarium - Ett forum för kunskapsutbyte om forskning om informationsssystemutveckling, 22-23 november 1995, Insitutionen för Datavetenskap (IDA), Linköpings universitet

 • 48. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  Standardsystemmarknaden: En bransch i omvandling1996Inngår i: Lundeberg, M., Sundgren, B (red.) (1996). Att Föra Verksamheten Framåt: Människor och informationssystem i samverkan, EFI's årsbok, sid. 57-80, Lund: Studentlitteratur , 1996Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Kan den svenska marknaden över administrativa standardsystem karakteriseras som en bransch i omvandling? Detta är en fråga som inspirerat oss till att undersöka hur samspelet mellan leverantörer och kunder av standardsystem ser ut idag och i framtiden. Eftersom det finns många olika uppfattningar om vad standardystem egentligen är inleder vi med att precisera innebörden i begreppet. Vad som händer inom branschen och vilka förändringar av standardsystem som kan skönjas är vårt huvudsakliga tema för kapitlet. Vi kommer att ha ett fokus på två intressant trender på marknaden, nämligen utvecklingen mot långsiktiga affärsrelationer och så kallade komponentbaserade standardsystem.  Bokkapitlet har preseterats som en artikel på en nationell konferens:  Optimala affärssystem - Hur du framgångsrikt integrerar affärsprocesserna i Din verksamhet, 30 november - 1 december 1998, Konferensen, Euroforum, Stockholm

 • 49. Andersson, R.
  et al.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för informatik och projektledning.
  The Standard Application Package Market: An Industry in Transition1996Inngår i: Lundeberg, M., Sundgren, B. (Eds.) Advancing Your Business: People and Information Systems in Concert, EFI yearbook, Chapter III, Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics , 1996Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Can the Swedish market in standard application packages be charaterized as an industry in transition? This is a question that inspired us to investigate the interplay between vendors and customers of standard application packages apperas today and will appear in the future. Since there are many opinions concerning what standard application packages actually are, we shall begin by defining the concept. Our main theme in the chapter is the events and changes which can be observed in the industry. We shall focus on two interesting trends in the market, namely the development of long-term business relationships and so-called component-based packages

 • 50.
  Andersson, Simon
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Några universitetslärares upplevelser frånden digitala omställningen under Covid-19-pandemin: En liten intervjustudie av lärare utan tidigare erfarenheter avdistansundervisning2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I början utav 2020 rullar Covid-19 in över världen och den 11 mars deklareradessjukdomen som en pandemi. För att minska smittspridningen så togfolkhälsomyndigheten och regeringen fram ett antal restriktioner, och den 18 mars så rekommenderades alla gymnasieskolor samt universitet/högskola att bedriva fjärr-eller distansundervisning. Studiens syfte är att undersöka vilka upplevelser lärare, som aldrig arbetat med distansundervisning tidigare, har haft av den digitalaomställningen från campusundervisning till distansundervisning under Covid-19-pandemin. I studien undersöks lärarnas upplevelser av omställningen till digitalundervisning, vilka fördelar och nackdelar som visats under perioden samt vilkamöjligheter och lärdomar som kan följa med efter pandemin. Studien gjordes genomen kvalitativ datainsamlingsmetod i form utav semistrukturerade intervjuer med 4olika lärare anställda vid 3 olika universitet i Sverige. Frågorna i intervjuguiden har singrund i den analysmodell som skapats utifrån litteraturgenomgången som ligger tillgrund för arbetet. Studien visar att det fanns brister i de riktlinjer som gavs i början avomställningen och även i strukturen för hur information förmedlades. Lärarnaupplevde att interaktionen mellan lärare och studenter är viktig för en braundervisning. Alla lärare upplever bristen på interaktion mellan lärare och studentersom en stor nackdel i distansundervisning jämfört med campusundervisning. Enfördel som visar sig i studien är att det finns en högre närvaro hos studenterna påföreläsningarna vid distansundervisning. Studien visar även att de lärdomar som gåratt ta med efter pandemin kan vara att utnyttja de digitala verktygen för att undervisahemifrån vid eventuella förhinder som exempelvis sjukdom hos läraren. Ytterligare enlärdom som upptäcktes var hur viktig den sociala kontakten är, inte bara mellanlärare och studenter utan även mellan lärare då alla lärare upplever en minskadarbetsmotivation under den digitala undervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1114
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf