Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Granskning av Hammarö kommuns energiplan
2002 (Swedish)Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
Abstract [sv]

Syftet med projektarbetet är att undersöka om målen i Hammarö kommuns energiplan 1999 är realistiska och kommer att uppnås inom utsatt tid. I samband med det kommer fem delfrågor att besvaras. Dessa fem delfrågor är: 1. Vilka miljökvalitetsmål, lagar och övriga styrmedel påverkar energiplaneringen (energiområdet) i kommunen? 2. Hur ser energianvändningen ut i kommunen idag? 3. Följs kommunens handlingsplan? 4. Vilka övriga kommunala åtgärder har visat sig vara bra/dåliga för att energieffektivisera? 5. Vilken genomslagskraft har information och rådgivning i kommunen? Samtliga delfrågor har besvarats genom besöksintervjuer, e-mailintervjuer, telefonintervjuer samt en skrivbordsundersökning (böcker, Internet, statistik m.m.) Den konkreta information som har framkommit inom respektive delfråga är: Delfråga 1: Det är svårt att vara insatt och uppdaterad inom detta område. Den nuvarande energiplanen är inaktuell på flera punkter. Under våren har nya mål arbetats fram. De regionala målen arbetas fram av länsstyrelsen i Värmland och de lokala målen av Hammarö kommun. Delfråga 2: Den totala energitillförseln i Sverige sjönk med 1,5 % mellan åren 1998 och 2000, medan den totala energitillförseln i Hammarö kommun ökade med 10,5 % under samma period. Elförbrukningen har ökat kraftigt från 1998 till 2000. Oljeförbrukningen i kommunen har sjunkit under samma period. Agenda 21-basen, dataprogrammet som användes vid framtagandet av nuvarande energiplan är inte längre tillförlitligt och bör frångås. Delfråga 3: Handlingsplanen i Hammarö kommun, som finns i nuvarande energiplan, är logiskt uppbyggd och överskådlig. De separata åtgärderna i handlingsplanen är däremot vagt formulerade och saknar information om vem som ansvarar för respektive åtgärd. Majoriteten av åtgärderna i handlingsplanen är idag inte genomförda. Delfråga 4: Bra åtgärder är att utbyggnaden av fjärrvärme i Haga villaområde fortskrider. Elektronisk ventilationsövervakning som installerats i Hammarhallen har visat positiva resultat. Dåligt är att ingenting har hänt med den fortsatta energiplaneringen, trots att stor energi lagts på detta förberedande arbete. Delfråga 5: Informationstidningen Hammaren är gratis och levereras till samtliga hushåll i kommunen. Hammaren nämns inte i nuvarande energiplan. Energirådgivningen är samordnad mellan fyra kranskommuner och är subventionerad med statligt bidrag. Som privatperson måste man själv ta kontakt med energirådgivningen via telefon eller i samband med utställningar. Energirådgivningen finns noggrant dokumenterad i energiplanen. Slutsatserna redovisas i form av ett antal förslag till hur Hammarö kommun kan förbättra kommande energiplan. Förslagen handlar främst om att förtydliga och komplettera energiplanen. Några konkreta förslag som ges är att Hammarö kommun bör frångå Agenda 21-basen p.g.a. bristande tillförlitlighet. Dessutom bör möjligheten för ett kommunalt etanoltappställe utredas. Bidrag för solvärme på Kilene gårds friluftsanläggning bör åter sökas från Naturvårdsverket. Avslutningsvis föreslår jag att energirådgivningen bör vara kvar oavsett kommande riksdagsbeslut.

Abstract [en]

The purpose of this project is to examine whether the goals in the energy plan of the municipality of Hammarö are realistic and will be reached within the given time frame. Five questions will be answered, and these are: 1. What environmental quality goals, laws and other ruling tools effects the energy planning (the energy area) in the municipality? 2. How does the energy usage look in the municipality today? 3. Is the action plan in the municipality followed? 4. What other municipal actions has shown to be good/bad in order to make the energy usage more effective? 5. What effect does the information and counselling have in the municipality? All these questions have been answered through visit interviews, e-mail interviews, telephone interviews and desk research (books, Internet, statistics etc.) The concrete information received for each question is as follows: Question 1: It is hard to be versed and updated in this area. The present energy plan is outdated regarding several issues. During the spring, work has been made to produce goals. The regional goals are produced by the country administrative board in Värmland and the local goals by the municipality of Hammarö. Question 2: The total energy supply in Sweden sunk with 1,5 % between the years 1998 and 2000, while the total energy supply in the municipality of Hammarö increased with 10,5 % during the same period. The usage of electricity has increased heavily from 1998 to 2000. The oil usage in the municipality has sunk during the same period. The Agenda 21-base, the computer programme used in developing the present energy plan, is no longer reliable and should be taken away. Question 3. The action plan in the municipality of Hammarö, in the present energy plan, is logical and explicit. The separate actions in the action plan though, are vaguely formulated and are missing information about who is responsible for each action. The majority of the actions in the action plan are still not performed. Question 4: Examples of good actions are the continued expansion av district heating in Haga residential area. The electronic ventilation supervision that was installed in Hammarhallen has shown positive results. It is bad that nothing has happened with the continued energy planning, even though alot of energy has been put into this work. Question 5: The information magazine Hammaren is free of charge and is delivered to every household in the municipality. Hammaren is not mentioned in the present energy plan. The energy counselling is coordinated between four neighbour municipalities and is subsidized with a state subsidy. As a private person you have to contact the energy counselling yourself, through telephone or through exhibitions. The energy counselling is thoroughly documented in the energy plan. The conclusions are presented in a number of suggestions to how the municipality of Hammarö can improve the next energy plan. The suggestions are mostly about clarifying and completing the energy plan. One of the concrete suggestions given to Hammarö is that they should deviate from the Agenda 21 base because of lacking reliability. They should also investigate the possibilties for a municipal ethanol tap. Once again, allowance for solar heating should be applied for at Naturvårdsverket for Kilene gårds friluftsanläggning. Finally I suggest that the energy counselling should be kept whether or not the coming parliament decison says so.

Place, publisher, year, edition, pages
2002. , p. 56
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kau:diva-54407Local ID: EMI-6OAI: oai:DiVA.org:kau-54407DiVA, id: diva2:1103122
Subject / course
Energy and Environmental Engineering, Bachelor of Science
Available from: 2017-05-30 Created: 2017-05-30

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 4 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf