Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Kulturanalys - en studie av kulturella skillnader mellan företag över gränsen Sverige / Norge
2002 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
Abstract [sv]

FÖRETAGSEKONOMI C-UPPSATS KULTURANALYS En studie av kulturella skillnader vid handel mellan _x000B_öretag över gränsen Sverige/Norge. Författare: Brith-Marie Danielsson Lina Johansson Handledare: Per Skålen Höstterminen 2001. I alla organisationer ingår människor som bygger upp organisationskulturer och avgör dess beteende och handlande. Eftersom kulturer är unika är det är viktigt att förstå olika slags kulturer så att företag kan agera och bemöta sina intressenter på bästa sätt. Om företag kan möta andra kulturer på rätt sätt så kan relationen utvecklas och resultera i ett långt och givande samarbete. Organisationskultur är ett komplext fenomen som, enligt rotmetaforsynsättet, genomsyrar hela organisationen. Vi har genomfört uppsatsen på uppdrag av Arvika kommun som misstänkte att viss problematik kring handeln mellan svenska och norska företag kunde bero på kulturella skillnader. I studien har vi intervjuat personer på fyra olika norska företag och lika många i Sverige. Syftet styrde vår intervjumall och utifrån intervjumaterialet och litteraturstudier drog vi sedan våra slutsatser. Syftet med uppsatsen är att identifiera eventuell kulturella skillnader som kan uppfattas som problematiska vid handel mellan svenska och norska företag. För att kunna analysera organisationskulturer i de två länderna valde vi Hofstedes lökdiagram som utgångspunkt. Enligt Hofstede innefattar en organisationskultur flera olika skikt som kan liknas vid en lök. De olika lagren är: symboler, hjältar, ritualer och värderingar, som är kulturens kärna. Symboler, hjältar, ritualer sammanfattar han som sedvänjor. Med hjälp av Hofstedes modell har vi uppfyllt syftet. I en kulturanalys studeras olika kulturer. Vår uppsats visar att det finns en kulturkrock vid handel mellan svenska och norska företag. De kulturella skillnader som orsakar kulturkrocken är enligt följande: Skillnader i landskultur. För att visa den skillnad i landskultur som vi fann betecknar vi Norge som slutet och Sverige som öppet. Skillnader i företagsklimat. Företagsklimatet i de båda länderna kan beskrivas som trivsel i Norge och hårt arbete samt vinstmaximering i Sverige. Olika syn på affärsmoral. Den svenska affärsmoralen vill vi beskriva som preciserad och den norska som flytande. Olika organisationsuppbyggnad. Sammanfattningsvis kan norska organisationer beskrivas som platta med ”en i gruppen” ledare. I Sverige är organisationerna mer hierarkiska och ledaren är ensam på toppen. Skillnader i samhällsutveckling. Många benämner Sverige som storebror och Norge som lillebror. FÖRORD Vi vill först tacka vår handledare Per Skålen som varit en stor hjälp då vi arbetat med uppsatsen. Per har gett oss goda råd och förslag på lämplig litteratur. Redan innan vi började med uppsatsen träffade vi Per för att lägga upp en plan då olika delar i arbetet skulle vara färdigt. Samarbetet med Per har varit mycket värdefullt. Då vi arbetat med uppsatsen har vi känt en stor tacksamhet från de involverade företagen vilket har gjort uppsaten ännu mer stimulerande. Vi vill därför varmt tacka alla respondenter. Det är Ni som utgör uppsatsens substans! Slutligen vill vi tacka Sten Fransson, Arvika Industrial Center, som hjälpt oss med information och Claes Pettersson, Kommunalråd Arvika Kommun, som varit vår uppdragsgivare. Vi hoppas att uppsatsen kommer vara företag i ARKO-regionen till hjälp vi handel över gränsen Sverige/Norge. Vi, författarna, har med glädje genomfört studierna. Kulturer spelar en mycket stor roll vid all affärsverksamhet och kunskap om olika kulturer förbättrar möjligheten till affärer. Vi kommer därför båda att ha nytta av våra erfarenheter och slutsatser i uppsatsen inför framtida arbete inom ekonomisektorn. Brith-Marie Danielsson och Lina Johansson Arvika 2002-01-07 KÄLLFÖRTECKNING Artiklar Eriksen Hylland. T. (1996), Artikel Utenforlandet, Moderna Tider-augusti. Sverige och Norges regeringar. (2000) Handlingsplan för en fördjupad integration mellan Norge och Sverige. Smircich. L. (1983) Concepts of Culture and Organizational Analysis, Administrative Science Quarterly, 28, 339-358. Litteratur Alvesson. M, (2001), Organisationskultur och ledning, Liber, Lund. Andersen Ib, (1998), Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur, Lund. Bruzelius. L. H & Skärvad. P. H, (1995), Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, Lund Brytting. Tomas, (1998), Företagsetik, Liber ekonomi. Lund.Bråkenhielm Carl Reinhold, (2001), Världsbild och mening- en empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige, Nya Doxa, Falun. Enzenberger. Hans. Magnus,(1988), Ack Europa!, Nordstedts, Stockholm. Forslund. Catharina, (1999), Oskrivna Regler- Förhandlingsteknik, osynliga koder, kulturella särdrag och kommunikation i 50 länder, Industrilitteratur. Stockholm. Grunert. Klaus, Olson. Jerry & Peter. Paul, (1999), Consumer Behaviour and Marketing Strategy, McGrawHill, London Hofstede Geert, (1980), Culture´s consequences – International differences in work-related values, Library of Congress Cataloging in Publication Data. Hofstede Geert, (1991), Organisationer och kulturer: om interkulturell förståelse, Studentlitteratur, Lund. Holme. I. M. & Solvang. B. K, (1997), Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund. Jacobsson. Lars, (1996), Handeln i Norden in på 2000-talet, HUI, Stockholm. Mabon. Hunter, (1992), Organisationsläran, struktur & beteende, Gotab, Göteborg. NorDstedts Uppslagsbok. (1997) Rabe. Monica, (2000), Svensk syn på världen - med kulturell insikt, Tre böcker förlag AB, Göteborg. Sandberg. J & Targama. A, (1998), Ledning och förståelse- ett kompetensperspektiv på organisationer, Studentlitteratur, Lund. Sjöstrand, S-E. Mfl (1999) Osynlig företagsledning. Studentlitteratur, Lund Trollestad. Claes, 2000, Etik & organisationskulturer, Svenska Förlaget, Stockholm. Trost. Jan, (1993), Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund. Muntliga källor Andersson, Arne, Volvo Construction Equipment, Arvika, intervju 2001-11-22. Devik, Hege, personalchef TI-group Automotive Systems, Kongsvinger, intervju 2001-11-20. Fransson, Sten, Arvika Industrial Center, 2001-11-02. Jacobssen, Anne, PVT, intervju 2001-11-21 Kjärsgård Rolf PVT, intervju 2001-11-21. Källberg, Josefine, exportassistent Thermia, Arvika, Intervju 2001-11-21. Pettersson, Claes, kommunalråd Arvika Kommun, telefonsamtal 2001-11-12 intervju 2001-11-20 Skålen, Per, Karlstadsuniversitet, vår handledare. Sundell, Jan, Vd Westmatic, intervju 2001-11-18. Svenserud, Hans, produktutvecklingschef Magnor Glasverk AS, intervju 2001-11-19 Internet www.thermia.se 2001-11-22 www.volvo.se 2001-11-22 www.norden.org 2001-11-28 www.utrikes.regeringen.s/eu/ 2001-11-30 Bilaga 1 Intervjuunderlag, norska/svenska företag. *************************************************************************** Hur många år har Ni arbetat här ? Hur många anställda har företaget ? Vilken roll har du på företaget ? *************************************************************************** Vad kännetecknar att arbeta på det här företaget? Vad tror nu kännetecknar att jobba i norska/svenska företag? Vad karakteriserar att göra affärer med Norge/Sverige? *************************************************************************** Hur tror ni att svenska/norska företag ser på er ? Har ert företag stött på problem med handel med norska/svenska företag? Om ja, ge exempel! Vad tror ni ligger bakom problemen? **************************************************************** Vad värdesätter Ni i företaget? Vad anser Ni att norska/svenska ledare värdesätter i sina företag? Finns det någon som har betytt eller betyder mycket för företaget? *************************************************************************** Vad karaktäriserar en typisk arbetsdag här? Vad karaktäriserar ett gott uppförande i företaget? (Klädsel, språk) *************************************************************************** INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 1.1. BAKGRUND 1 1.2. PROBLEMFORMULERING 2 1.3. SYFTE 2 1.4. AVGRÄNSNINGAR 2 1.5. CENTRALA DEFINITIONER 3 2. METOD 4 2.1. SYNSÄTT 4 2.1.1. Val av synsätt 4 2.2. ARBETSMETOD 5 2.3. KVALITATIV UNDERSÖKNING 5 2.3.1. Intervju 7 2.3.2. Urval 8 2.3.3. Sekundärdata 8 2.4. TROVÄRDIGHETSDISKUSSION 8 3. TEORI 10 3.1. KULTURBEGREPPET 10 3.2. BEGREPPEN KULTUR OCH METAFORER 10 3.2.1. Kultur som en kritisk variabel 10 3.2.2. Kultur som metafor 12 3.2.2.1 Metafor 13 3.2.3. Metaforer för kultur 13 3.3. KULTURELLA BETYDELSER, SYMBOLER OCH MENING 14 3.3.1. Kulturmanifestationer på olika nivåer 15 3.3.2. Kultur som mental programmering 16 3.4. NATIONSKULTUR/ORGANISATIONSKULTUR 17 3.5. MÖTET MED EN FRÄMMANDE KULTUR 17 3.6 TEORETISK SAMMANFATTNING OCH FRAMÅTBLICKNING I UPPSATSEN……. 19 4. FÖRETAGSPRESENTATION OCH LANDSHISTORIK 20 4.1. NORSKA FÖRETAG 20 4.1.1. Norge 1 20 4.1.2. Magnor Glasverk AS 20 4.1.3. Norge 2 20 4.1.4. TI-group Automotive Systems 21 4.2. SVENSKA FÖRETAG 21 4.2.1. Westmatic 21 4.2.2. Volvo Construction Equipment, Arvikaverken 21 4.2.3. Thermia AB 21 4.2.4. PVT, Plåt och ventilationsteknik 22 4.3. LÄNDERNAS HISTORISKA UTVECKLING 22 4.3.1. Kalmarunionen 1389 – 1523 22 4.3.2. Svensk – Norska unionen 1814 – 1905 22 4.3.3. Andra världskriget 23 4.3.4. Europeiska Unionen 23 4.3.5. Industrin 24 5. EMPIRI OCH TOLKNING 25 5.1. KULTURELLA SKILLNADER 25 5.1.1. Landskultur 26 5.1.2. Företagsklimat 28 5.1.3. Affärsmoral 29 5.1.4. Företagens maktstruktur och dess ledare 31 5.1.5. Samhällets utveckling inom företagsamhet. 33 5.2. SAMMANFATTNING AV EMPIRI OCH TOLKNING 34 6. SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING 37 6.1 VÅRA SLUTSATSER 37 6.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 38 KÄLLFÖRTECKNING LITTERATUR MUNTLIGA KÄLLOR INTERNET BILAGA 1 INTERVJUUNDERLAG, NORSKA/SVENSKA FÖRETAG.

Place, publisher, year, edition, pages
2002. , p. 46
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kau:diva-51874Local ID: FEK C-95OAI: oai:DiVA.org:kau-51874DiVA, id: diva2:1100373
Subject / course
Business Administration
Available from: 2017-05-29 Created: 2017-05-29

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 1040 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • apa.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf