Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Effektivare förädling av snabbväxande lövträd för hållbar produktion av biomassa, material och kemikalier
Title [en]
Accelerated breeding for sustainable production of biomass, materials and chemicals in short rotation forest crops
Abstract [sv]
Skogsträd är en hållbar källa av biomassa som inte har utnyttjats fullt ut. Det är viktigt att ta fram nya typer av träd som har hög tillväxthastighet och som samtidigt är lämpliga för olika användningsområden. Hybridasp (Populus tremula x tremuloides) är det snabbast växande trädet i Sverige och kan skördas efter 20-25 år. I detta projekt kommer vi att studera den genetiska grunden för både kvantitativa och kvalitativa aspekter av vedbildning i asp (Populus tremula) och utnyttja resultaten för utveckling av nya hybridaspkloner av högsta kvalitet. SwAsp, en svensk samling av naturliga aspkloner, kommer att användas för att belysa den naturliga variationen för flera industriellt viktiga egenskaper så som biomassaproduktion, fiberegenskaper, bioprocessegenskaper och vedkemi. Variationen kommer att jämföras med variationen i trädens fullständiga genomsekvens för att identifiera genetiska markörer som är associerade med de olika egenskaperna. Utvalda markörer kommer att utnyttjas efter lämplig validering för förädling av hybridasp med önskvärda egenskaper, så som hög biomassaproduktion kombinerat med högt oljeinnehåll, låg ligninhalt eller bra fiberkvalitet. Projektet förväntas öka antalet kommersiellt tillgängliga hybridaspkloner, höja allmänhetens intresse för snabbväxande lövträd och bidra till en snabbare övergång till ett biobaserat samhälle.
Abstract [en]
Forest trees are a sustainable source of biomass, which has not been fully exploited. It is important to provide forest feedstocks that have high yields in a variety of environments and that at the same time are suitable for multiple end-uses. Hybrid aspen (Populus tremula x tremuloides) is the fastest growing tree in Sweden and can be harvested under short rotation regimes after 20-25 years. In this project, we will identify genetic basis for both quantitative and qualitative aspects of wood formation in aspen (P. tremula) and utilize the results for breeding of new, superior varieties of hybrid aspen. Genome-wide association analysis will be performed in a Swedish collection of natural aspen trees, SwAsp, to identify genetic markers associated with important traits such as biomass production, fiber properties, bioprocessing properties and wood chemistry. Selected markers will after appropriate validation provide tools for accelerated breeding of hybrid aspen, allowing pyramiding of superior traits such as high biomass production, high oil content, low lignin content or extraordinary fiber qualities. The project is expected to result in expansion of the commercially available mix of hybrid aspen clones, raise the public interest in short-rotation forest crops and contribute to an overall shift towards a bio-based society.
Co-InvestigatorJönsson, Leif
Co-InvestigatorStrengbom, Joachim
Principal InvestigatorTuominen, Hannele
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
GeneticsGenetics and BreedingForest Science
Identifiers
DiVA, id: project:786Project, id: 2015-84_Formas

Search in DiVA

GeneticsGenetics and BreedingForest Science

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar