Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Sockerplattformsprocesser baserade på biomassa från skog med kort omloppstid
Title [en]
Sugar-platform processes based on biomass from short-rotation forestry
Abstract [sv]
Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna för ett delprojekt baserat på användning av vedråvara från snabbväxande skogsträd med kort omloppstid för sockerplattformsprocesser, i vilka vedens polysackarider konverteras till bulk- och plattformskemikalier via förbehandling och enzymatisk försockring. Förstudiens konsortium består av akademiska parter (Umeå universitet och SLU), forskningsinstitut (SP Processum och Innventia) och ett företag (SweTree Technologies). Målet är utveckling och selektion av innovativa skogsträd för bioraffinering genom biokemisk konvertering, speciellt snabbväxande hybridasp. Konsortiet omfattar expertis inom avancerad förädling av skogsträd, analys av råvarans fysiska, kemiska och biologiska egenskaper, biokemiska konverteringsprocesser via sockerplattformer, samt uppskalning och bioraffinaderiutveckling.
Abstract [en]
The goal of the pre-study is to investigate the prerequisites for a subproject based on the use of feedstock from forest trees with short rotation period for sugar-platform processes, in which the polysaccharides of the wood are converted to bulk and platform chemicals through pretreatment and enzymatic saccharification. The consortium behind the pre-study consists of academic partners (Umeå University and Swedish University of Agricultural Sciences), research institutes (SP Processum and Innventia) and an R&D company (SweTree Technologies). The aim is development and selection of innovative forest trees with suitable properties for biorefining through biochemical conversion, with special focus on hybrid aspen. The consortium gathers expertise in advanced breeding of forest trees, analysis of physical, chemical and biological properties of the feedstock, biochemical conversion through sugar-platform processes, and up-scaling and biorefinery deployment.
Principal InvestigatorJönsson, Leif
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2017-01-09 - 2017-05-31
National Category
Bioprocess Technology
Identifiers
DiVA, id: project:331Project, id: 2016-05123_Vinnova

Search in DiVA

Bioprocess Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar